Special ISIS verzekering: Vragen & Antwoorden

Vragen en antwoorden over de aanvraag, dekking, verzekerden, kosten, schades, voorwaarden, aanpassingen en verlengingen

De kern van de verzekering en de aanvraag

Wat is de Special ISIS verzekering van de Goudse?

Wat is de Special ISIS verzekering van de Goudse?

Wat is Special ISIS verzekering?

 • De special isis verzekering is een verzekering die ontwikkeld is om jonge en avontuurlijke reizigers en backpackers in het buitenland in staat te stellen om naast het reizen ook activiteiten te ondernemen als studeren, stagelopen, betaald werken of sporten

Wat is het onderscheid tussen de Special ISIS en andere verzekeringen?

 • De special isis verzekering is onderscheidend met andere verzekeringen door de combinatie van een aantal kenmerken:
  • de special isis verzekering is langer dan een jaar af te sluiten
  • de special isis verzekering biedt langer dekking bij negatieve reisadviezen
  • de special isis biedt ook dekking als je nederlande zorgverzekering komt te vervallen
  • de special isis is mogelijk zonder eigen risico voor medische zorg
  • de special isis heeft een uitgebreide dekking voor als je onverwacht naar Nederland terugmoet
  • de special isis blijft ook dekken bij bijzondere sporten en avontuurlijke activiteiten
  • de special isis verzekering is de enige verzekering die je vaak kunt verlengen

Wat zijn de uitgangspunten van de Special ISIS verzekering?

 • Wat kan de verzekerde, of degene die de verzekeringafsluit,van de verzekeraar verwachten
  • redelijkheid en rechtvaardigheeid,
  • respect voor de verzekerde en verzekeringnemer
  • uitgaan van wederzijds vertrouwen
  • inlevingsvermogen en meedenken bij de situatie van de verzekerde
  • zo snel mogelijke schade afhandeling
 • Wat kan de verzekeraar verwachten van de verzekerde, of degene die de verzekeringafsluit
  • redelijkheid en rechtvaardigheid
  • tijdige betaling van de kosten
  • respect voor de voorwaarden bij schade
  • Verstrekken van de juiste gegevens
  • al het mogelijke om schade te voorkomen en te beperken.

Voor wie is de Special ISIS verzekering bedoeld?

 • Deze verzekering is bedoeld voor Nederlanders die voor langere tijd, minimaal 60 dagen, naar het buitenland gaan. Bijvoorbeeld voor een reis, stage, vakantiewerk, work & travel of vrijwilligerswerk. De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
  • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
  • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
  • een expatriate en zijn gezin;
  • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land;
  • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
 • Heeft de verzekerde ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn. Neem dan contact op met JoHo.

Waarom zou je de de Special ISIS verzekering afsluiten en hoe kan je dat doen?

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de aanvraag en het afsluiten van de verzekering

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de aanvraag en het afsluiten van de verzekering

Op welke wijze wordt de Special ISIS verzekering opgemaakt en waar kan je de gegevens vinden over de verzekering die is afgesloten?

 • Op basis van de gegevens in de aanvraag zal de verzekering (polis) worden opgemaakt.
 • De basisformatie uit je aanvraag vind je binnen 10 werkdagen ook terug op de JoHo accountpagina van de aanvrager. Mocht die nog geen JoHo accountpagina hebben, dan wordt deze op dat moment voor je aangemaakt. Je kunt daarna inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord.

  Hoe ziet de afsluitprocedure van de Special ISIS verzekering eruit?

  • Binnen 10 werkdagen zullen de kosten van de aangevraagde Special ISIS verzekering van het opgegeven IBAN-nummer worden geïncasseerd.
  • De premiekosten en de geldende kortingen kun je vinden op de JoHo account pagina.
  • De schriftelijke eindbevestiging (polis) van de verzekeringsovereenkomst ontvang je per e-mail en uiterlijk een week voor vertrek van de verzekerde.
  • De gegevens die voor de aangevraagde verzekering gelden, vind je dan zowel op het meegestuurde polisblad terug, als op de JoHo account pagina van de aanvrager
  • De procedure rond het aanvragen en afsluiten van de verzekering is daarna afgerond.

  Wat kan je doen als er nog vragen zijn, als je onjuistheden in het aanvraagformulier hebt gezien en wilt doorgeven?

  • Aanvragen die niet voldoen aan de minimum of maximale afsluitduur zullen automatisch worden aangevuld of aangepast. Je vindt dit terug op je JoHo account pagina en op de schriftelijke bevestiging (polis) van de verzekeringsovereenkomst.
  • Wanneer je zelf nog vragen hebt of onjuistheden in het formulier wilt doorgeven, kun je contact met JoHo opnemen via het contactformulier op de website
  • Indien er bij JoHo nog vragen zijn, zal er contact met je worden opgenomen.

  Wat zijn de belangrijkste tips en adviezen rond het aanvraagproces van de Special ISIS verzekering?

  Wat zijn de belangrijkste tips en adviezen voor gevallen van nood en het gebruik maken van de alarmcentrale?

  • In het geval van nood bij één van de verzekerden kan contact worden opgenomen met de alarmcentrale van De Goudse Verzekeringen
  • De alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar en assisteert bij ziekte, ongeval en familieomstandigheden
  • Hou het polisnummer van de verzekering bij de hand op het moment dat je contact opneemt met de alarmcentrale
  • Het telefoonnummer van de Goudse Alarmcentrale is +31 182 544 555 (vanuit de VS: +1 800 694 9832)
  • Over het voorkomen van problemen kan je meer lezen op de JoHo website: Veilig blijven op reis en problemen oplossen in het buitenland  en de Special ISIS pagina over reisproblemen  (....)
  • Mocht je de verzekering hebben aangevraagd voor andere verzekerden dan jijzelf, geef dan deze verzekerden ook het polisnummer en het nummer van de alarmcentrale mee op reis
  • JoHo adviseert alle verzekerden om tijdens de reis en het verblijf in het buitenland het polisnummer van de verzekering bij zich te dragen (bijvoorbeeld in de portemonnee of op de telefoon)

   

  Special ISIS: Vragen en antwoorden over het afsluiten van de verzekering als je al uit Nederland bent vertrokken.

  Special ISIS: Vragen en antwoorden over het afsluiten van de verzekering als je al uit Nederland bent vertrokken.

  Kan je de Special ISIS ook afsluiten als je al in het buitenland ben?

  • In principe is het niet mogelijk om reisverzekeringen uit het buitenland af te sluiten. De Special ISIS verzekering maakt het toch mogelijk om onder bepaalde voorwaarden toch de verzekering af te sluiten om op deze wijze met name de groep reizigers die langer in het buitenland wil verblijven van dienst te kunnen zijn

  Algemene voorwaarden bij afsluiten vanuit het buitenland

  • Je laat de verzekering per direct ingaan en je verklaart dat er in de afgelopen periode niets gebeurd is waaruit mogelijk een claim te verwachten valt.
  • Je verblijft op het moment van aanvraag niet in een land met reisadvies code rood (afgegeven door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken)
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit en bent niet ouder dan 39 jaar.
  • Je bent van plan voor langere tijd in het buitenland te blijven, sluit de verzekering af voor minimaal 3 maanden en keert binnen 3 jaar (indicatie) weer terug naar Nederland.
  • Je bent je er van bewust dat er bij medische calamiteiten een definitieve terugkeer naar Nederland moet plaatsvinden.
  • Je verblijft niet in het buitenland in het kader van een vaste baan, als expat of als emigrant

  Extra voorwaarden bij afsluiten vanuit het buitenland

  • In het geval van eerdere terugkeer geldt een beperking van de mogelijkheden rond het aanvragen van retouren voor de eerste 3 maanden op de polis. Na 3 maanden kan daar weer gebruik van worden gemaakt, op basis van de reguliere voorwaarden.

  Ben je op dit moment in het buitenland en wil je de Special ISIS afsluiten?

  • Beantwoord dan ook de betreffende vragen in het afsluitformulier

  De dekking van de reisbestemmingen, risico's en activiteiten als sport en werkzaamheden

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de bestemming en dekking per regio

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de bestemming en dekking per regio

   Welke landen vallen binnen de 'Europa' dekking en welke landen onder 'Wereld' dekking?

   • Landen binnen de 'Europa' dekking
    • Europa (exclusief overzeese gebieden)
    • Landen grenzend aan de Baltische Zee
    • Landen grenzend aan de Middellandse Zee
    • Landen grenzend aan de Zwarte Zee
   • Alle overige regio's vallen onder de werelddekking
   • Voor de lijst per land zie de Landenlijst

   Welke gebiedsdekking kies je als je naar de Verenigde Staten gaat?

   Werelddekking inclusief VS 

   Kies je voor 'Wereld' dekking + VS dan is er dekking in alle landen van de wereld en dekking in de Verenigde Staten

   • Ook als de verzekerde tijdelijk gaat werken, vrijwilligerswerk gaat doen, stage gaat lopen of gaat studeren, dan blijft de dekking geldig
   • Een verzekering met Werelddekking incl. de VS kan maximaal tot 45 jarige leeftijd aangehouden worden.

   Werelddekking

   Kies je voor 'Wereld' dekking dan is er dekking in alle landen van de wereld en beperkte dekking in de Verenigde Staten (VS). In de Verenigde Staten is er dan dekking:

   • tijdens een stopover: maximaal 2 dagen.
   • tijdens toeristische en backpackreizen: maximaal 14 dagen dekking
   • tijdens toeristische en backpackreizen van langer dan 6 maanden: maximaal 90 dagen dekking gedurende de totale verzekerde periode inclusief verlengingen

   Kan je de regiodekking van je reis tussentijds wijzigen?

    

   • Het is mogelijk om bij een verlenging, of tijdens de reis, de regiodekking te wijzigen. Je kunt daarbij van 'Europa' naar Werelddekking (met of zonder VS dekking)

    

   Kan je de Special ISIS afsluiten als de verzekerde al in het buitenland zit?

   Is er dekking op de Special ISIS verzekering als je wil afreizen naar een land waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven met een code rood, oranje of geel

   Ben je verzekerd tijdens tussentijds bezoek aan Nederland?

   Ben je nog verzekerd als je voor langere tijd terugkeert naar Nederland?

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor aansprakelijkheid

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor aansprakelijkheid

     Ben je gedekt voor schade veroorzaakt tijdens auto- en/of motorrijden?

     • Als je tijdens deelname aan het verkeer schade veroorzaakt aan derden, is dit alleen gedekt binnen de aansprakelijkheidsdekking van een specifieke auto- of motorverzekering. Deze dien je (vaak verplicht) af te sluiten in het land waar je bent.
     • Let er bij huur van een motorrijtuig op dat je ook een goede dekking hebt voor schade aan en diefstal van het voertuig zelf.
     • Kijk ook altijd goed wat jouw eigen risico is.
     • Als je voor een schade verantwoordelijk wordt gehouden en hierdoor het eigen risico in rekening gebracht krijgt, valt dit niet binnen de dekking van je Special ISIS reisverzekering.
     • Indien je hebt gekozen voor de dekking 'Extra' of 'All-in', ben je voor spoedeisende medische zorg gewoon verzekerd via je Special ISIS, ook als dit het gevolg is van een auto-ongeluk.

     Ben je ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen?

     • Met de Special ISIS ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. Dit betekent dat, wanneer jij aansprakelijk bent voor schade die je toebrengt aan anderen of spullen van anderen, je hiervoor verzekerd bent tot het maximale bedrag dat staat genoemd in het dekkingsoverzicht.
     • Uitgesloten hiervan is schade die is veroorzaakt met een (gehuurde) motor, scooter of auto. Dit moet je vaak lokaal verzekeren via een auto verzekering.
     • Een normale particuliere aansprakelijkheidsverzekering, ook degene in het pakket van je Special ISIS, ​geldt niet tijdens deelname aan gemotoriseerd verkeer en ​dekt ​dus​ ​​nooit​ dergelijke schade​.

     Ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid?

     • Je bent met de Special ISIS verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid.
     • De verzekering biedt je dekking als iemand je aansprakelijk stelt voor schade aan personen (letsel en overlijden) of aan goederen.
     • De verzekering dekt dan ook de eventuele proceskosten (na toestemming vooraf).
     • De schade moet zijn veroorzaakt door jou als particulier; of door jou terwijl je via een organisatie onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet; of door jou terwijl je via een organisatie een studie of stage doet.
     • De maximale vergoeding staat in het dekkingsoverzicht en geldt per gebeurtenis.
     • De beperkingen staan in de voorwaarden.

     Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens studie-, stage-, of vrijwilligerswerkzaamheden?

     • Deze particuliere aansprakelijkheidsdekking is ook geldig tijdens vrijwilligerswerk of stage als het vrijwilligersproject of de stage via een Nederlandse organisatie is geregeld en er geen werkzaamheden met bijzondere risico's worden gedaan.
     • Het betreft hier particuliere aansprakelijkheid die ook geldig is tijdens de stage- of vrijwilligerswerkzaamheden. Dat wil zeggen dat als jij, tijdens je stage, een particulier (bijvoorbeeld klant of bezoeker van een bar) schade toebrengt, dat je dan een beroep kan doen op deze verzekering. Dit is bij standaard reisverzekeringen niet het geval!
     • Dit is met name van belang omdat de kans op een claim van een andere particulier grote (financiele) gevolgen voor jou zou kunnen hebben.
     • De schade die je toebrengt aan zaken van je stagebedrijf, werkgever of vrijwilligersproject vallen (net als in Nederland) niet onder de dekking. Echter de kans dat je daarvoor ook echt wettelijk aansprakelijk bent is veel kleiner (al voelt dat misschien vaak wel zo).
     • Ga je stage- of vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren met bijzondere risico's neem dan even contact op met JoHo.
     • Wil je meer lezen over particuliere aansprakelijkheid, lees dan hier meer.

     Is aansprakelijkheid ook verzekerd tijdens medische werkzaamheden?

     • Aansprakelijkheid tijdens medische werkzaamheden is uitgesloten van de dekking. Deze aansprakelijkheid valt in het algemeen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opleiding of de zorginstelling waar je voor gaat werken.
     • Er is wel sprake van dekking door de Special ISIS tijdens je stage of vrijwilligerswerk, als er iets gebeurt dat niet direct met jouw medische werkzaamheden te maken heeft.
     • Er is ook sprake van dekking in de periode na en voor je werkzaamheden.
     • Heb je geen geldige Nederlandse zorgverzekering meer tijdens je reis, neem dan nog even contact op met JoHo.

      

     Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

     Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

      Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

      • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
      • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

      Wanneer kies je welke medische dekking?

      Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking.

      • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
      • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat de Nederlandse zorgverzekering van de verzekerde wordt aangevuld tot de kostprijs van de ziektekosten in het buitenland. In veel landen kunnen de kosten van de medische zorg een stuk hoger zijn dan de vergoeding die je van de Nederlandse zorgverzekering daarvoor krijgt.
      • 'Basis' dekking kies je als er geen dekking voor de ziektekosten en medische zorg nodig is
      Met de 'All-in' dekking:
      • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
      • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
      • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
      • NB: 'All in' kan afgesloten worden tot de leeftijd van 55 jaar. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar. All in' kies je ook als de verzekerde in België woonachtig is (er zijn binnen deze verzekering dan geen andere opties)
      Met de 'Extra' dekking:
      • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS verzekering.
      • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
      • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
      Met de 'Basis' dekking:
      • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
      • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

      Wat betekent spoedeisende medische zorg?

      • Spoedeisende medische zorg in het buitenland wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt
       • bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval 
       • maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig
       • bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten
       • Preventieve zorg zoals halfjaarlijkse tandartscontrole of de meeste kosten rond een zwangerschap, zijn uitgesloten

      Wanneer worden bestaande aandoeningen vergoed?

      Al onder geneeskundige behandeling?

      • Ben je op het moment dat je op reis gaat onder geneeskundige behandeling en moet de behandeling tijdens de reis worden voortgezet?
      • Dan kunnen de  kosten niet vergoed worden, behalve als je kunt aantonen dat de kosten onvoorzien waren en er sprake was van levensbedreigende klachten.

      Uitstel van de behandeling mogelijk?

      • Kan de behandeling uitgesteld worden totdat je weer in Nederland bent teruggekeerd dan worden de kosten niet vergoed worden

      Welke medische kosten zijn uitgesloten van vergoeding?

      Voorgeschreven medicijnen

      • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, heb je geen dekking binnen de reisverzekering.
      • Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen.

      Preventieve medicijnen & Medische hulpartikelen

      • Niet vergoed worden bijvoorbeeld vaccinaties en malariapillen, het aanmeten van brillen en contactlenzen en medische keuringen

      Niet erkende arts of zorginstelling

      • Niet vergoed worden de kosten van een behandeling door een arts of tandarts of van een ziekenhuisopname als de (tand)arts of het ziekenhuis op het moment van de behandeling niet erkend is door de bevoegde instanties in dat land.
      • De kosten van een alternatief genezer of therapeut worden niet vergoed

      fysiotherapie behandelingen

      • fysiotherapie is alleen vergoed als het noodzakelijk is vanwege een ongeval of operatie;

      Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

      • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
      • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
      • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

      Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

      Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

      • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval. De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
      • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
      • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
      • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

       Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

      • In het algemeen is er geen sprake van dekking voor medische kosten bij zwangerschap via je reisverzekering
      • Bij de Special ISIS er wel dekking voor ernstige complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap waardoor een medische behandeling direct noodzakelijk is;
      • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op expatverzekering.nl (een gespecialiseerde JoHo website)

      Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering en over het opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

      • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
       • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
       • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
       • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
      • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt

      Meer lezen en polisvoorwaarden

      Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring en SOS-kosten

      Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor repatriëring en SOS-kosten

      Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor repatriëring?

      • Repatriëring is standaard meeverzekerd. Repatriëring per ambulancevervoer (+ vliegtuig) is tegen kostprijs!
      • Neem wel altijd even contact op met je alarmcentrale als je gebruik moet maken van een repatriëringregeling.

      Medische evacuatie in geval van ernstige ziekte of ongeval

      • Indien je vervoerd moet worden naar een andere plaats omdat het op de plaats van verblijf niet mogelijk is om de medische behandeling te geven, wordt je in overleg met de Goudse Alarmcentrale naar een andere plaats vervoerd. Dit kan in een ander land of in Nederland zijn. De noodzakelijke kosten voor medische kosten worden vergoed, inclusief de kosten voor medische begeleiding naar het ziekenhuis.

      Terugreiskosten in geval van ziekte of overlijden van een familielid

      • Er is sprake van een vergoeding als je naar huis moet reizen omdat een familielid in de eerste of tweede graad dat in Nederland woont, onverwacht is overleden of in levensgevaar verkeert en is opgenomen in een ziekenhuis.
       • Onder eerste graad vallen partner, (schoon)ouders, kinderen, schoonzonen/-dochters en diegene(n) met wie je duurzaam in gezinsverband samenwoont.
       • Onder tweede graad vallen broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen van jezelf of van diegene(n) met wie je duurzaam in gezinsverband samenwoont.
      • De reiskosten die je maakt om thuis te komen worden vergoed. Reis je binnen twee maanden weer terug naar je bestemming in het buitenland? Dan worden ook de kosten van deze terugreis vergoed.

      Terugreiskosten bij overige bijzondere omstandigheden

      • Er is sprake van een vergoeding voor extra reiskosten indien:
       • je terugkomst noodzakelijk is omdat er materiele schade is ontstaan aan je eigendom, woning of bedrijf in Nederland door brand, explosie, vandalisme, inbraak, vliegtuigschade of natuurgeweld.
       • je motorrijtuig, caravan, aanhanger, camper of (brom)fiets waarmee je reist uit Nederland is uitgevallen vanwege bijvoorbeeld diefstal, brand, inbeslagname of mechanische storing, en niet binnen 24 uur is te herstellen.

      Repatriëring bij overlijden

      • Helaas kan het ook voorkomen dat een ongeluk tijdens een reis slecht afloopt.
      • De alarmcentrale van je reisverzekering regelt dan alles met betrekking tot het vervoer naar Nederland.

      Extra reis- en verblijfkosten voor familieleden

      • In geval van overlijden of opname in het ziekenhuis omdat je in levensgevaar verkeert, worden, in overleg met de Alarmcentrale, voor maximaal twee personen (eerste of tweedegraads familie van of samenwonend met de verzekerde) de reiskosten (heen en terug) en tien dagen verblijfskosten vergoed.

      Wanneer zijn de repatriëringskosten bij de Special ISIS verzekering niet gedekt?

      • Als je vanuit de overheid geacht wordt het land te verlaten (bijvoorbeeld met een aangepast reisadvies) zijn repatrieringskosten niet gedekt. Als je zelf je reis samenstelt, en niet via een reisorganisate, dan blijf je ook zelf verantwoordelijk voor je eigen terugreis. Extra verblijfskosten omdat je bijvoorbeeld gestrand bent, omdat je bijvoorbeeld geen terugvlucht kan krijgen, zijn dan niet gedekt.
      • Als het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken tijdens de reis wordt gewijzigd, blijft de verzekering wel gewoon dekking bieden.

      Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor annuleringskosten?

      • Als je moet worden opgenomen in het ziekenhuis tijdens je reis dan is er dekking voor de annuleringskosten van geboekte reisonderdelen zoals een vlucht of een tour die je hierdoor niet kan maken.
      • Een reisverzekering, zoals de Special ISIS, biedt geen dekking voor het vooraf annuleren van een geboekte reis. Dit is ook het geval wanneer de oorzaak van de annulering te maken heeft met de uitbraak van een virus, een ramp of een door de overheid ingesteld negatief reisadvies.
      • Een annuleringsverzekering kun je los aanvragen: zie de pagina over annuleringsverzekeringen en over verzekeren tegen annulering

      Heb je met de Special ISIS verzekering dekking voor opsporings- en reddingskosten?

      • De kosten die nodig zijn voor je opsporing, redding of berging als je vermist wordt of bent verongelukt worden vergoed op voorwaarde dat er een originele verklaring aanwezig is van de officiële instantie die de opdracht heeft gegeven voor de opsporing, redding of berging.
      • 'Standaard' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €15.000,-
      • 'Super' dekking: biedt dekking voor opsporing & reddingskosten tot €25.000,-
      Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

      Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor ongevallen

       Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking bij ongevallen ?

       • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt.
        • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 45.000,- en bij Superdekking maximaal € 55.000,-
        • De verzekerde bedragen zijn bij blijvende invaliditeit bij Standaarddekking maximaal € 15.000,- en bij Superdekking maximaal € 20.000,-
       • De hoogte van de bedragen wordt bepaald aan de hand van de criteria zoals omschreven in de voorwaarden van de verzekering

       Wie krijgt uitbetaald in het geval van een ongeval?

       • De uitkering voor invaliditeit wordt uitbetaald aan degende die verzekerd is, bij overlijden is dit degene met wie de verzekerde duurzaam samenwoont of de erfgename van de verzekerde. De specificaties staan nader uitgelegd in de voorwaarden van de verzekering

       Wanneer is er geen sprake van dekking voor ongevallen?

       • Het onderdeel ongevallen heeft een ruime dekking, maar niet alles kan worden vergoed. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep worden gedaan op het onderdeel ongevallen als dat onstaat doordat je je leven op een roekeloze manier in gevaar brengt of dat dat gebeurt door opzet of met goedvinden van jou
       • Kijk in de voorwaarden voor alle uitsluitingen

       Blijft de ongevallendekking ook gelden tijdens avontuurlijke sporten?

       • Ja, ongevallendekking is er ook bij de avontuurlijke sporten.

        

       Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor bagage en apparatuur

       Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor bagage en apparatuur

       In hoeverre is je bagage bij de Special ISIS verzekerd?

       • Bagage en persoonlijke eigendommen zijn standaard meeverzekerd.
       • Schade aan bagage wordt in beginsel vergoed als de schade is ontstaan door van buiten komend onheil. Hieronder wordt o.a. verstaan verlies, diefstal, beschadiging en vermissing.
       • Schade aan bagage wordt niet vergoed als je niet goed voor je bezittingen zorgt, of er onvoorzichtig mee bent omgegaan

       Wat betekent voorzichtig omgaan met je bagage, en goed zorgen voor je bezittingen?

       • Dat je je bezittingen en vooral je belangrijke documenten en waardevolle zaken goed opbergt op de veiligste plaats op die op dat moment beschikbaar is, bijvoorbeeld in een kluis, en dat je er alles aan doet om schade te voorkomen en te verminderen.
       • Met veiligste plaats wordt bijvoorbeeld bedoeld
        • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken alleen onder toezicht achterlaat.
        • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken en medicijnen als handbagage meeneemt tijdens de reis per vliegtuig, boot, trein of bus.
        • dat je belangrijke documenten en waardevolle zaken niet achterlaat in een voertuig, dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte e.d.;
        • dat je je overige bagage in een voertuig uit het zicht legt in een afgesloten kofferruimteof dakkoffer 

       Wat is het eigen risico bij de Special ISIS verzekering?

       • Er geldt geen eigen risico al je voor de Super+ dekking hebt gekozen (Super+ dekking is afsluitbaar vanaf eind juni 2023)
       • Er geldt een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis als je voor Super dekking hebt gekozen
       • Er geldt een eigen risico van € 75- per gebeurtenis als je voor de Standaard dekking hebt gekozen

       Is er dekking voor de aanschaf van vervangende spullen die je nodig hebt tijdens je reis, als je bagage zoek is geraakt?

       • Kun je acht uur na aankomst op je vakantiebestemming nog niet over je bagage beschikken? Dan vergoedt de Special ISIS de noodzakelijke aanschaf van kleding en toiletartikelen tot maximaal € 125,-. Voor deze dekking geldt geen eigen risico.

       Hoe weet je wat de dagwaarde is van de spullen die mee op reis zijn genomen?

       • Voor een camera die 3 jaar geleden € 1000,- kostte, zul je bij een diefstal of schade die vandaag plaatsvindt niet meer de nieuwprijs terug krijgen. Voor elk type artikel geldt een bepaald afschrijvingspercentage per jaar. Zo geldt er voor laptops en computers bijvoorbeeld een afschrijvingspercentage van 20% per jaar, voor GoPro camera's 25% en voor horloges en sieraden tussen de 7% en 13%.
       • Uiteindelijk is de restwaarde van een artikel nooit lager dan 20% van de nieuwwaarde.

       Is de fiets meeverzekerd, als de reis per fiets wordt gemaakt?

       • Ja, fietsen zijn als "bagage" meeverzekerd binnen de Special ISIS.
       • Er gelden maximale bedragen; binnen de 'Standaard' dekking is dat €275, binnen de 'Super' dekking is het maximum €350.

       Hoe werk het als een telefoon wordt gestolen, en deze nog wordt afbetaald via het abonnement bij de provider,

       • Heb je 'Super' dekking afgesloten dan is je telefoon meeverzekerd. Het is geen probleem om een claim in te dienen aan de hand van het een overzicht van je abonnement, waar jouw specifieke mobiele telefoon op wordt genoemd.
       • Wel zal er in geval van diefstal meestal wel worden gevraagd naar een politierapport waarin de diefstal is aangegeven.

       Is bagage in een auto of voertuig ook verzekerd?

       • Om je eigendommen ook goed te verzekeren wanneer je ze achterlaat in of op een voertuig, moeten deze in ieder geval uit het zicht opgeborgen worden, in een afgesloten kofferruimte. Ook een dakkoffer moet goed afgesloten zijn.
       • Belangrijke documenten en waardevolle zaken kun je het beste sowieso niet achterlaten in een voertuig (dus ook niet uit het zicht en ook niet in een gesloten kofferruimte).

       Wat is nog meer wel en niet meeverzekerd?

       • Contant geld is niet meeverzekerd
       • Voor zaken die tijdens de reis zijn aangeschaft, bestaat binnen de Special ISIS een vergoeding tot €350 binnen de Standaard dekking en €450 bij de Super dekking.
       Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor rechtsbijstand

       Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor rechtsbijstand

        Ben je met de Special ISIS verzekering verzekerd voor rechtsbijstand?

        • Ja, je kunt een beroep op dit onderdeel doen als je de Superdekking hebt gekozen, en een gebeurtenis leidt tot een juridisch geschil dat onder een van de de vormen van rechtsbijstand valt die genoemd staan in de voorwaarden. Zoals
         • als er in het buitenland tijdens jouw reis schade toegebracht wordt aan je eigendommen of je hebt zelf letsel en de schade of het letsel wordt toegebracht door een derde die daarvoor wettelijk aansprakelijk is
         • er een strafzaak tegen je wordt aangespannen
         • als er een juridisch geschil is over een schriftelijke overeenkomst die je hebt gesloten in rechtstreeks verband met jouw reis
        • Er gelden wel diverse voorwaarden zoals
         • dat de gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering
         • dat het geschillen zijn waarbij jouw financieel belang minimaal € 250,- is.
         • dat je alleen als particulier gebruik maakt van deze verzekering.
        • Zie de polisvoorwaarden voor een uitgebreid overzicht

        Wat is de hoogte van de dekking voor rechtsbijstand?

        • Binnen 'Europa': de kostprijs,
        • In de rest van de 'Wereld': max. €25.000,-
         Special ISIS: Vragen en antwoorden over dekking tijdens sport en avontuurlijke activiteiten

         Special ISIS: Vragen en antwoorden over dekking tijdens sport en avontuurlijke activiteiten

          Welke avontuurlijke sporten zijn gedekt?

          In hoeverre is duiken meeverzekerd?

          • Duiken is standaard meeverzekerd tot 40 meter onder zeeniveau

          In hoeverre zijn sporten in wedstrijdvorm of op professionele basis meeverzekerd?

          • Een sport in wedstrijdvorm of op professionele basis (dus bijvoorbeeld meedoen aan een kampioenschap) uitoefenen is bij de verzekering niet meeverzekerd.

          In hoeverre zijn reizen per fiets meeverzekerd?

          • Voor een(wereld)reis per fiets geldt een beperking op de dekking voor schade aan de fiets zelf.
          • De fiets valt onder reisbagage en hiervoor geldt een maximum vergoeding (zie het dekkingsoverzicht voor het exacte bedrag).
          • Het reizen op zich is gedekt, mits er geen gevaarlijke tochten worden ondernomen (van de gebaande paden af) of races worden gedaan.

           In hoeverre zijn reizen per auto meeverzekerd?

          • Auto's kunnen niet verzekerd worden met de Special ISIS.
          • Voor de auto heeft JoHo wellicht een alternatief, neem hierover contact op.
          • De reis zelf is wel verzekerd.

           In hoeverre zijn reizen per zeilboot meeverzekerd?

          • Reizen per zeilboot valt onder de dekking, mits binnen territoriale wateren (binnen 12 miles/22 km vanaf de kust) wordt gevaren.
          • Een grote oversteek is dus helaas niet verzekerd. Wanneer je weer binnen de territoriale wateren bent, heb je weer dekking.
          • Ga je buiten de territoriale wateren varen, neem dan contact op met JoHo voor alternatieven.

          Maakt het verschil of je kiest voor Basis', 'Extra' en 'All-In bij de dekking voor sport en avontuurlijke activiteiten?

          • Het maakt voor gewone sporten, wintersporten en adrenalinesporten geen verschil of je hebt gekozen voor 'Basis', 'Extra' en 'All-In' dekking bij de keuze voor je ziektekostendekking

          Waar kan je meer lezen?

           

          ISIS verzekeringen: vragen en antwoorden over sporten en avontuurlijke activiteiten die wel en niet verzekerd zijn

          ISIS verzekeringen: vragen en antwoorden over sporten en avontuurlijke activiteiten die wel en niet verzekerd zijn

           

          Uitleg: 'Gedekt'

          • dat wil zeggen dat je dekking hebt zolang je geen onnodige en onverantwoorde risico's neemt. Dat houdt in dat je dus de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen hebt genomen

          Uitleg: 'Gedekt onder professionele begeleiding'

          • dat wil zeggen dat je dekking hebt als er sprake is van gedegen en professionele begeleiding van de activiteit
          • ook hier geldt dat je daarnaast wel de gebruikelijk veiligheidsmaatregelen hebt genomen, of hebt laten nemen via de begeleiding

          Uitleg:'Ongedekt'

          • dat wil zeggen dat je geen dekking hebt
          • is een sport uitgesloten, dan wil dat zeggen dat er geen dekking is voor schade tijdens of voortkomend uit het uitoefenen van die sport. In het geval van een ongeluk, ziekte of materiële schade als gevolg van of tijdens het sporten, worden de kosten daarvan niet vergoed via de verzekering. Ook als er onnodige of onverantwoorde risico's worden genomen, is er in het algemeen geen dekking via de verzekering.
          • als er iets gebeurt buiten het sporten, of indien er iets gebeurt dat niet direct in verband staat met de activiteit, dan blijft de verzekering gewoon zijn dekking houden.

          Bergsport en activiteiten in de bergen

           Gedekt

           • alpinisme, ijs- en sneeuwklimmen met gebruik van touwen incl. het gedeelte van de ‘Greater Ranges’ dat onder de 6500 meter is.
            • Zolang het gaat klimactiviteiten op de routes die bekend en goed bereikbaar zijn, plus niet als risicovol bekend staan.
            • De ‘Greater Ranges’ zijn:
             • de hoge bergen van Azië (Himalaya, Karakoram, Pamirs, Tien Shan)
             • de hoge bergen van Zuid Amerika (o.a. Andesgebergte, de Fitzroy en Paines van Patagonia)
             • de bergen van de Noordpoolgebied en Antarctica
            • scrambling
            • rambling
            • wandel- en trekkingactiviteiten onder de 6500 meter op routes die bekend zijn, in goed bereikbaar gebied en op routes die niet als risicovol bekend staan.

           Gedekt onder professionele begeleiding

           • abseilen
           • trekking en berg(wandel)tochten buiten begaanbare en bestaande routes (onder de 6500 meter)
           • rotsklimmen met gebruik van touwen

           Ongedekt

           • base jumping
           • bouldering
           • free climbing
           • wandel, trekking en klimactiviteiten boven 6500 meter
           • wandel, trekking en klimactiviteiten op routes die onbekend zijn,
           • wandel, trekking en klimactiviteiten op routes in slecht bereikbaar gebied
           • wandel, trekking en klimactiviteiten op routes die als risicovol bekend staan,
           • ijsklimmen

           Skisport, wintersport en winteractiviteiten

           Gedekt

           • big foot skiën
           • piste skiën
           • kite skiën
           • langlaufen
           • mono-skiën,
           • schaatsen
           • snowboarden
           • snow blading
           • snow kiting
           • ijscricket

           Gedekt onder professionele begeleiding

           • off-piste skiën

           Ongedekt

           • bobsleeën
           • heli-skiën,
           • off-piste skiën als er een lawinerisico van 2 of hoger is
           • ijshockey
           • ice-caving
           • paraskiën
           • rodelen
           • skeleton
           • ski-springen
           • skivliegen
           • skistunten
           • ski-alpinismen
           • speedskiën
           • tobaganning (vorm van slederijden)
           • ijsduiken (ice diving)

           Watersport en activiteiten op zee

           Gedekt

           • diepzeevissen
           • dinghy zeilen
           • golfsurfen,
           • jet-skiën
           • kitesurfen
           • kanoën,
           • (rivier) kajakken
           • wake boarding
           • waterskiën
           • wildwatervaren
           • zee kanoën
           • zeilen (met uitzondering van solozeezeilen en zeezeilen buiten territoriale wateren)

           Gedekt onder professionele begeleiding

           • beachboarding
           • duiken met perslucht tot veertig meter onder zeeniveau
           • raften
           • river boarding

           Ongedekt

           • cave diving
           • duiken naar wrakken
           • free-divings
           • ice diving
           • solozeezeilen
           • sporten onder water vanaf 40 meter of dieper
           • zeezeilen buiten territoriale wateren en solozeezeilen

           Vliegsport en activiteiten in de lucht

            Gedekt onder professionele begeleiding

            • ballonvaren
            • bungeejumpen
            • hanggliding (delta- of zeilvliegen)
            • paragliding
            • parachutespringen
            • parapente
            • parasailing
            • skydiven
            • ultralightvliegen
            • zweefvliegen

            Ongedekt

            • catapulting
            • formatiespringen
            • paragliding
            • stuntvliegen
            • vliegen anders dan als betalende passagier op een reguliere vlucht
            • wind tunnelling

            Ongevallendekking

            • Je bent verzekerd voor blijvende invaliditeit of overlijden als dit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een ongeval dat je tijdens een reis overkomt. Je kunt echter geen beroep doen op het onderdeel Ongevallen
             • passagier bent van een vliegtuig dat niet voor burgerlijk luchtverkeer wordt gebruikt;
              bestuurder bent van een (motor)vliegtuig, zoals een sportvliegtuig, zweefvliegtuig, deltavlieger of zeilvlieger

            Vechtsport en activiteiten rond zelfverdediging

            Ongedekt

            • boksen
            • martial arts competition/training
            • vechtsporten
            • zelfverdedigingsporten

            Teamsport en sportieve activiteiten

             Gedekt

             • acrobatiek
             • american football,
             • atletiek
             • baseball
             • basketbal
             • boogschieten
             • cricket,
             • frisbee gol
             • handbal,
             • hardlopen
             • hockey
             • paardrijden (zonder springen)
             • paintbal,
             • roeien
             • rugby
             • schermen
             • squashen
             • tennissen
             • voetballen
             • (beach) volleybal
             • zemmen

             Motorsport en activiteiten op wielen

              Gedekt

              • cross country en enduro mountain biken (excluding off road),
              • fietsen
              • kite buggying
              • mountainbiken (op groene en blauwe paden en met passende veiligheidsmaatregelen zoals een helm)
              • roller bladen
              • skaten
              • skate boarding
              • skeeleren
              • Niet gedekt

              Gedekt onder professionele begeleiding

              • go-karting

              Ongedekt

              • het deelnemen en trainen voor wedstrijden, snelheids-, record-betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en wedstrijden, motorsport, off-road mountainbiking (op rode of zwarte paden of op een niet geprepareerd parcours)

              Wedstrijdsport en professionele sport

               Gedekt

               • Gästerennen

               Ongedekt

               • (semi) professioneel uitoefenen van een sport
               • racen anders dan te voet
               • snelheids-, record-betrouwbaarheids- en behendigheidsritten en wedstrijden: het deelnemen en trainen voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorvaartuigen (zoals speedboten, jetski’s en waterscooters), motorrijwielen, (brom)fietsen of ski’s waarin het snelheids- en/of behendigheidselement overheerst

               Outdoorsport en avontuurlijke activiteiten

                Gedekt

                • Canopy (in groepen)
                • canyoning
                • Caving

                Gedekt onder professionele begeleiding

                • adventure parcoursen
                • bungeejumpen,
                • grottochten
                • raften
                • river boarding
                • safari
                • speleologie
                • survivaltochten
                • tokkelen
                • vlotvaren,
                • wildwatervaren

                Ongedekt

                • cliff diving
                • deathriden ( gorge swinging, zip lining)
                • gebruik van vuur- en andere wapens
                • gorge swinging / zip lining
                • jagen
                • jagen op groot wild
                • onderwatertocht per onderzeeboot
                • paardensport (springen)
                • rodeo
                • zorbing

                Dekking bij werkzaamheden als sportinstructeur, divemaster e.d.

                zie:

                Aandachtspunten: let op!

                • Indien jijzelf onnodige en onverantwoorde risico's hebt genomen, dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de activiteiten, en worden de kosten in het algemeen niet vergoed.
                • Een verzekeraar kan nog altijd beslissen of een sport die niet op de lijst staat wel of niet gedekt wordt.
                • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze lijst.
                • De geldende (polis) voorwaarden op het moment van afsluiten van een verzekering zijn altijd leidend.
                • Raadpleeg de uitgebreide voorwaarden als je meer wilt weten.
                Special ISIS: vragen en antwoorden over werkzaamheden die wel of niet verzekerd zijn

                Special ISIS: vragen en antwoorden over werkzaamheden die wel of niet verzekerd zijn

                Hoe check je de dekking van je verzekering bij werkzaamheden die je in het buitenland gaan uitvoeren?

                De meeste werkzaamheden zijn onder de Special ISIS verzekering gedekt. Je kunt in dit overzicht per functie of soort werk controleren in hoeverre jouw werkzaamheden onder de dekking vallen. Bij een aantal van genoemde werkzaamheden zie je voorbeelden genoemd van wat wel en niet onder dekking valt. Je kunt de meeste werkzaamheden in drie groepen indelen:

                1 - Werkzaamheden zonder risico

                • Wanneer er sprake is van werkzaamheden zonder bijzondere gevaren dan wil dat zeggen dat je de schade wel vergoed kan krijgen bij een ongeluk, bij ziekte of bij schade die voorkomt uit die werkzaamheden.
                • Indien jijzelf echter onnodige en onverantwoorde risico's hebt genomen, dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de werkzaamheden en worden de kosten niet vergoed

                2 - Werkzaamheden met licht risico

                • Werkzaamheden met lichte risico's mogen in het algemeen gedaan worden door iedereen met de juiste opleiding, achtergrond of ervaring
                • Dat wil zeggen dat ze moeten worden uitgevoerd door iemand waarvan verwacht mag worden dat die gezien zijn of haar opleiding, achtergrond of ervaringen daar geen problemen mee veroorzaakt
                • Als je dus over onvoldoende ervaring, opleiding of deskundigheid beschikt dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de werkzaamheden en worden de kosten niet vergoed
                • Dit zal met name het geval zijn als jij die werkzaamheden zelf uitvoert,  en/of als jij daar zelf direct bij betrokken bent

                3 - Werkzaamheden met hoog risico

                • Bepaalde werkzaamheden met bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn uitgesloten
                • Dat wil dus zeggen dat je bij ziekte of bij schade de kosten niet vergoed kan krijgen als die schade voorkomt uit die werkzaamheden. Andere schades worden wel vergoed

                Wat dekt de verzekering bij agrarische werkzaamheden het buitenland?

                Werkzaamheden zonder risico

                • Boerderijmedewerker & Boerderijwerk
                • Veldwerker & Veldwerk
                • Tuinman & Tuinwerk
                • Fruitplukker & Fruit plukken
                • Groenteplukker & Groente plukken

                Werkzaamheden met licht risico

                • Tractorrijden
                 • Gedekt: rijden zonder en met aanhanger of machine
                 • Niet gedekt: Het aan- en afkoppelen van landbouwwerktuig als je geen agrarische opleiding hebt gehad
                • Veeboerderijmedewerker & Veeteeltwerkzaamheden
                 • Gedekt: vee voeren
                 • Niet gedekt: inenten van vee, vee hoeden te paard of op een quad
                • Kweker & Kweekwerkzaamheden

                Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

                • Hoefsmederij

                Wat dekt de verzekering bij administratieve en economische werkzaamheden in het buitenland?

                Werkzaamheden zonder risico

                • Administratief medewerker & Administratieve werkzaamheden
                • Callcentermedewerker & Helpdeskwerk
                • Fondsenwerver & Fondsenwerving
                • HR medewerker & personeelswerk
                • Management & Leidinggevende werkzaamheden
                • Marketeer & Sales werkzaamheden
                 • Gedekt: werkzaamheden als marktkoopman
                • PR medewerker & Communicatiewerk

                Wat dekt de verzekering bij horeca en toeristische werkzaamheden in het buitenland?

                Werkzaamheden zonder risico

                • Barmedewerker & Horecawerkzaamheden
                 • Gedekt: werkzaamheden als kelner
                • Campingmedewerker & Campingwerk
                • Cruisemedewerker & Scheepswerk
                • Duikschoolmedewerker & Duikschoolwerk
                • Event medewerker & Animatiewerk
                 • Gedekt: werkzaamheden als discjockey
                • Hotelmedewerker & Hotelwerk
                 • Gedekt: werkzaamheden al receptiemedewerker
                 • Gedekt: werkzaamheden als badmeester
                • Host & Host werkzaamheden
                • Restaurantmedewerker & Restaurantwerk
                • Reisleider & Reisorganisatiewerk
                • Schoonmaker & Schoonmaakwerk

                Werkzaamheden met licht risico

                • Kok & Kokswerkzaamheden
                 • Gedekt: reguliere keukenwerkzaamheden
                 • Niet gedekt: het gebruik van een beenderzaag als je daar niet voor opgeleid bent

                Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

                • Stewardess

                Wat dekt de verzekering bij juridische en bestuurlijke werkzaamheden in het buitenland?

                Werkzaamheden zonder risico

                • Bestuurder & Bestuurlijke werk
                • Fiscalist & Fiscale werkzaamheden
                • Jurist & Juridische werkzaamheden

                Werkzaamheden met licht risico

                • Beveiliger & Beveiligingswerk
                 • Niet gedekt: het gebruik van beveiligingsattributen als pepperspray, wapenstok etc. als je daar niet voor opgeleid bent

                Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

                • Jachtopziener & Jachtwerkzaamheden

                Wat dekt de verzekering bij maatschappelijke en culturele werkzaamheden in het buitenland?

                Werkzaamheden zonder risico

                • Sociale en cultureel werk
                • Vertaler & Tolkwerkzaamheden
                • Archeoloog

                Werkzaamheden met licht risico

                • Journalist & journalistieke werk
                 • Niet gedekt: werkzaamheden in oorlogsgebieden
                • Fotograaf
                 • Niet gedekt: werkzaamheden in oorlogsgebieden
                • Ontwikkelingswerker & Hulpverlening
                 • Niet gedekt: afhankelijk van de rol en werkzaamheden, zie daarvoor de andere werkzaamheden
                • Wetenschapper & Onderzoekswerk
                 • Niet gedekt: afhankelijk van de rol en werkzaamheden, zie daarvoor de andere werkzaamheden
                 • Niet gedekt: ga je een PHD doen, en verdien je een redelijk salaris neem dan contact op met JoHo

                Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

                • Professioneel sporter & sportbeoefening
                 • Gedekt: trainerswerkzaamheden zijn wel toegestaan
                 • Niet gedekt: alle andere professionele sporten en sportbeoefening, bijvoorbeeld voor wedstrijden en toernooien

                Wat dekt de verzekering bij medische en verzorgende werkzaamheden in het buitenland?

                Medisch werk

                • Werkzaamheden zonder risico
                 • Gedekt: verzorgend werk (verschonen, aandacht geven)
                 • Gedekt: licht medische werkzaamheden. Onder licht medisch werk wordt o.a. verstaan alle handelingen die niet onder medisch handelen vallen. Waarbij je dit niet te letterlijk moet nemen maar echt kijkt naar werkzaamheden die geen of weinig risico met zich meebrengen. Zo kan bijvoorbeeld een stagiair materialen aangeven aan een verpleegkundige of een arts, ondersteunen bij rapportages en observaties of in bepaalde gevallen iemands temperatuur opnemen of een wond verzorgen
                 • Niet gedekt: dekking is niet aanwezig als je geen geldige Nederlandse zorgverzekering hebt
                 • Niet gedekt: aansprakelijkheid
                • Werkzaamheden met hoog risico
                 • Gedekt: de kosten van schade die niet voortkomt uit de werkzaamheden als arts of verpleegkundige
                 • Niet gedekt: schade voortkomend uit (betaald) werk als arts of verpleegkundige

                Dierenverzorging

                • Werkzaamheden zonder risico
                 • Gedekt: straathonden en -katten opvang, opvoeding & medische handelingen
                • Werkzaamheden met licht risico
                 • Niet gedekt: werkzaamheden met wildlife (niet-gedomesticeerde dieren), zoals voeren en hokken schoonmaken, als je over onvoldoende ervaring, opleiding of deskundigheid beschikt
                • Werkzaamheden met hoog risico
                 • Niet gedekt: werkzaamheden met wildlife (niet-gedomesticeerde dieren) met direct contact of medische handelingen

                Fysiotherapeut & Paramedische werkzaamheden

                • Werkzaamheden zonder risico
                 • Gedekt: licht medisch werk zonder medische handelingen
                 • Niet gedekt: dekking is niet aanwezig als je geen geldige Nederlandse zorgverzekering hebt

                Verpleegkundige & Verpleging

                • Werkzaamheden zonder risico
                 • Gedekt: licht medisch werk zonder medische handelingen
                 • Niet gedekt: dekking is niet aanwezig als je geen geldige Nederlandse zorgverzekering hebt

                 

                Wat dekt de verzekering bij pedagogische en psychologische werkzaamheden in het buitenland?

                 

                Werkzaamheden zonder risico

                • Au pair & Gezinsondersteuning
                • Coach & Coachingswerkzaamheden
                • Kinderverzorger & Kinderverzorging
                • Leraar & Onderwijswerkzaamheden
                • Psycholoog & Geestelijke opvang

                Werkzaamheden met licht risico

                • Duikinstructeur
                 • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
                 • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines (dieper dan 40 meter, decompressieduiken, nitroxduiken, grotduiken)
                • Kliminstructeur en klimgids
                 • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
                 • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines, bergbeklim- en trekkingactiviteiten boven 6.500 meter
                • Ski- of snowboardleraar & Skischoolwerk
                 • Gedekt: Off piste skiën of snowboarden is toegestaan, maar je moet bijvoorbeeld het lawinegevaar en de weersvoorspellingen goed gecheckt hebben en dat kunnen aantonen. Off-piste skiën als er een lawinerisico van 2 of hoger is, is niet gedekt
                 • Gedekt: Gebruik van een funpark is toegestaan, mits je een helm draagt
                 • Niet gedekt: De dekking vervalt bij skispringen, skivliegen, skistunten, ski-alpinismen en solo off piste skiën of snowboarden
                • Sportleraar (tennis, golf, ..)
                 • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
                 • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines
                • (Kite)surf-, zeil of waterski-instructeur
                 • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
                 • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines
                • Wandelgids
                 • Gedekt: werkzaamheden waarbij je alle voorzichtigheid in acht hebt genomen
                 • Niet gedekt: gevaarlijke disciplines, bergbeklim- en trekkingactiviteiten boven 6.500 meter of op routes die onbekend zijn, routes in slecht bereikbaar gebied en routes die als risicovol bekend staan

                Werkzaamheden met hoog risico (Niet gedekt)

                • Kracht- en vechtsportdocent

                Wat dekt de verzekering bij technische en transportwerkzaamheden in het buitenland?

                Werkzaamheden zonder risico

                • Informaticus & Ict-werkzaamheden
                • Controleur & Controlewerkzaamheden
                • Magazijnmedewerker & Logistieke werkzaamheden

                Werkzaamheden met licht risico: dekking is aanwezig als je de juiste opleiding, achtergrond of ervaring hebt

                • Bouwvakker & Bouwwerk:
                 • Metselaar & Metselwerk
                 • Loodgieter & Leidingwerk
                 • Timmerman & Timmerwerk
                 • Schilder & Schilderwerk
                 • Stratenmaker & Stratenmakerij
                 • Stucadoor & Stucadoorswerkzaamheden
                 • Tegelzetter & Tegelzetterij
                • Chauffeur & Vervoerswerk
                • Electricien & Electrawerkzaamheden
                 • Niet gedekt : werkzaamheden onder hoogspanning
                • Ingenieur & Technisch ontwikkelingswerk
                • Geluidstechnicus & Filmwerk
                • Monteur & Montagewerk
                 • Lasser & laswerkzaamheden
                 • Automonteur & Autoreparatie
                 • Plaatwerker & Plaatwerk
                • Productiemedewerker & Productiewerk
                 • Meubelstoffeerder
                 • Houtbewerker & houtbewerking: met lichte machines
                  •  Niet gedekt: ongevallendekking vervalt ook bij gebruik van lichte houtbewerkingmachines
                 • Niet gedekte heden met een houtbewerkingmachine
                 • Drukker & drukkerijwerk
                 • Kasbouwer & Kasbouwwerk
                 • kleermaker & Kledingproductiewerk
                 • Standbouwer & Standbouw
                • Laborant & Laboratoriumwerk
                • Verhuizer & Verhuiswerk

                Werkzaamheden met hoog risico  (Niet gedekt)

                • Bemanningslid van een vliegtuig (of andere vorm van vliegverkeer)
                • Bemanningslid op een schip buiten de territoriale zee
                • Boomrooierij
                • Bruggenbouw
                • Electra werk met hoogspanning
                • Houtbewerker & houtbewerking:  met zware machines
                • Internationaal wegvervoer (vrachtwagen of buschauffeur)
                • Offshore werk
                • Slachtwerkzaamheden
                • Sloopwerkzaamheden
                • Technische werkzaamheden in de olie-/petrochemische industrie

                Meer informatie zoeken

                 
                 
                Special ISIS: vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering
                Special ISIS: Vragen en antwoorden over betaald werk en werken voor kost en inwoning in het buitenland

                Special ISIS: Vragen en antwoorden over betaald werk en werken voor kost en inwoning in het buitenland

                 Blijft de dekking van de Special ISIS gelden wanneer je in het buitenland gaat werken?

                 • Ja, met de Special ISIS zijn niet alleen recreatieve reizen gedekt.
                 • De dekking blijft geldig bij reizen waarbij je tijdelijk gaat werken in het buitenland
                 • Houd er wel rekening mee dat in geval van betaald werk er consequenties kunnen zijn voor je Nederlandse basiszorgverzekering. Deze kan komen te vervallen, als je voor langere tijd (langer dan 3 maanden) in het buitenland verblijft.
                 • Als je kiest voor de All-In dekking bij de Special ISIS, ben je ook gedekt zonder dat je een geldige Nederlandse basiszorgverzekering nodig hebt.

                 Blijft de dekking van de Special ISIS gelden als tegen kost en inwoning (bv via wwooff, helpX of Workaway) aan het werk gaat

                 • Werken tegen kost en inwoning wordt in het algemeen wel gezien als 'betaald werk'. Houd er dus wel rekening mee dat in geval van werk tegen kost en inwoning er ook consequenties kunnen zijn, en de dekking van je Nederlandse basiszorgverzekering kan komen te vervallen.
                 • Met de Special ISIS ben je verzekerd tijdens allerlei soorten werkverbanden, ook wanneer er sprake is van onkostenvergoedingen in de vorm van "kost en inwoning"

                 Bij welke werkzaamheden vervalt de dekking van de verzekering?

                 • De meeste werkzaamheden zijn onder de Special ISIS verzekering gedekt.
                 • Enkele werkzaamheden met bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn wel uitgesloten. Dit betreft onder andere bepaalde technische werkzaamheden zoals offshore werk, uitvoerende bouwwerkzaamheden met risico's, werken met gevaarlijke machines, medische handelingen, werken met wilde dieren en overige werkzaamheden voor zover hieraan bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn verbonden.
                 • Dat wil zeggen dat je dan geen dekking hebt, of dat je dekking vervalt tijdens je werkzaamheden. Als de dekking vervalt dan wil dat zeggen dat je bij een ongeluk, bij ziekte of bij schade de kosten niet vergoed kan krijgen
                 • Vallen de werkzaamheden onder de dekking, dan wil dat zeggen dat zolang je geen onnodige en onverantwoorde risico's worden genomen je de schade wel vergoed kan krijgen
                 • Ga je een van de genoemde werkzaamheden uitvoeren, neem dan contact op met JoHo. Een alternatieve verzekering is de JoHo Globetrotter verzekering  ,  waar de een deel van die werkzaamheden tegen bijbetaling van een werktoeslag te verzekeren is
                 Special ISIS: Vragen en antwoorden over studeren en stagelopen in het buitenland

                 De verzekerden, betrokken personen, kosten en betaling van de verzekering

                 Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

                 Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

                  Wel of niet samen op een polis of samen reizen?

                  • Wanneer je terug wilt omdat je medereiziger (reispartner) voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld in verband met een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet je altijd aantonen dat je samen reist. Dit betekent dat je de intentie hebt om samen naar dezelfde bestemming te reizen, en ook samen weer terug naar huis.
                  • Als jullie samen op één polis staan zal dit zaken vergemakkelijken als een noodsituatie zich voordoet (bijvoorbeeld bij de alarmcentrale).
                  • Als je je medereiziger op dezelfde polis wilt meeverzekeren, (dwz onder exact dezelfde voorwaarden), vul dan de gegevens van je medereiziger in. De verzekeringspremie verdubbelt.
                  • Kinderen kunnen op dezelfde polis worden meeverzekerd. Zij worden gerekend als volledig verzekerde. Er is dus geen korting voor kinderen.

                  Zijn er leeftijdsgrenzen aan de JoHo Special ISIS?

                  • Ja, de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering met All-in dekking voor ziektekosten is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar.

                  Hoe sluit je de verzekering af als je jonger bent dan 18 jaar?

                  • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering  alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
                  • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
                  • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

                  Is de Special ISIS ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

                  • Ja, de nationaliteit is niet van belang bij het afsluiten van de Special ISIS reisverzekering.
                  • Er moet wel aan de volgende eisen voldaan worden:
                   • Je vertrekt vanuit Nederland met de intentie om naar Nederland terug te keren
                   • Je moet bij terugkomst aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basiszorgverzekering  
                   • Je moet minimaal 6 maanden voorafgaand aan het vertrek woonachtig zijn geweest in Nederland
                  • Let op: repatriëring van de verzekerde is altijd naar Nederland.
                  • Bij twijfel, bel of mail gerust met JoHo.

                  Voor wie is dekking van de Special ISIS niet van toepassing?

                  De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
                  • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
                  • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
                  • iemand die als een expatriate werkzaam is en zijn gezin;
                  • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land. Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn.
                  • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
                   
                  Special ISIS: Vragen en antwoorden over de kosten, de premie, het polisblad, de administratie en de betaling

                  Special ISIS: Vragen en antwoorden over de kosten, de premie, het polisblad, de administratie en de betaling

                   

                  Waar vind je de uitgebreide (polis)voorwaarden?

                  Kan je een Engelstalig polisblad of verklaring krijgen voor een visumaanvraag?

                  • Met name voor visa naar voormalige Oostbloklanden wordt hier naar gevraagd, maar ook voor studies in landen als de VS en Canada kan het verplicht zijn. Mocht het nodig zijn, dan kan JoHo een Engelstalig polisblad of een officieel document voor je opmaken. Vul het contactformulier  verzekeringen in als je direct een Engelstalig (of Spaanstalig) polisblad wilt opvragen.

                  Kan je de premie in termijnen betalen?

                  • Aflopende reisverzekeringen (zoals de Special ISIS) betaal je altijd voor de gehele periode vooruit.
                  • Als je liever in termijnen betaalt dan is dit echter ook mogelijk. Je kunt de verzekering dan voor bijvoorbeeld drie maanden afsluiten. Vervolgens vraag je voor het aflopen van de polis een verlenging aan.
                  • De Special ISIS vergoedt na verlenging de al lopende klachten, dit in tegenstelling tot andere reisverzekeringen.
                  • Per verlenging betaal je €7,50 administratiekosten.
                  • JoHo donateurs kunnen jaarlijks eenmaal kosteloos verlengen.

                   Is het bij de Special ISIS verzekering nodig dat je laat weten dat je weer terug bent in Nederland?

                   • Komt de verzekerde eerder terug, dan hoeft daar geen melding van te worden gemaakt. Aflopende reisverzekeringen lopen vanzelf af na de afloopdatum van de verzekering.

                   Is er bij de Special ISIS verzekering een retourregeling in het geval van een eerdere terugkomst?

                   • Er is bij de Special ISIS een retourregeling van toepassing met een tweetal voorwaarden. Wanneer de oorspronkelijke duur van de verzekering langer is dan vijf maanden is, en de verzekerden minimaal twee maanden vóór de afloop van de verzekering definitief terugkeren, dan kan het betrokken deel van de premie worden teruggevraagd.
                   • Voor meer informatie over de procedure vul je eerst het contactformulier voor verzekerden in

                   Wat kan je doen als je uiteindelijk toch niet vertrekt?

                   • Ga je uiteindelijk toch niet op reis, en is de verzekeringspremie al van je rekening afgeschreven, dan kun je deze kosten weer retour krijgen met aftrek van de administratie en bijbehorende kosten.

                   Behoud je het recht op zorgtoeslag met de Special ISIS?

                   • De Special ISIS reisverzekering is een uitgebreide reisverzekering, die volledig dekking kan bieden voor spoedeisende medische zorg (All In dekking). Dit maakt de verzekering heel geschikt voor mensen die niet meer verplicht zijn om de Nederlandse basiszorgverzekering te hebben.
                   • De zorgtoeslag is door de Nederlandse overheid in het leven geroepen als tegemoetkoming op de premie van de Nederlandse zorgverzekering. Omdat de Special ISIS reisverzekering geen Nederlandse basiszorgverzekering is, zoals bedoeld wordt in de Zorgverzekeringswet, heb je hiermee ook geen recht op zorgtoeslag.
                   • Als je je zorgverzekering opschort of opzegt  (of als de dekking automatisch komt te vervallen omdat je bijvoorbeeld gaat werken) is het belangrijk dat je uiteindelijk ook de Belastingdienst op de hoogte brengt. Doe je dit niet dan moet je dit later terugbetalen. Je kunt dit echter in principe ook achteraf regelen na je reis (let dan wel op termijnen en hou rekening met de bedragen).
                   • Ben je ingelogd als JoHo donateur dan kun je hier meer lezen

                   Waar kan je de verzekering aanvragen en afsluiten

                   De problemen, noodgevallen en schadebehandeling, voorwaarden en de documenten 

                    

                   Special ISIS: Vragen en antwoorden over schade en claims

                   Special ISIS: Vragen en antwoorden over schade en claims

                   Hoe kan ik schade aangeven en een declaratie indienen?

                   • Bij noodgevallen altijd de alarmcentrale bellen van je verzekering voor assistentie en zeker te zijn dat je de juiste stappen zet.
                   • Gemaakte kosten kunnen, mits gedekt, worden gedeclareerd bij de verzekeraar.

                   Kan ik vanuit het buitenland een claim indienen?  

                   • Ja dat kan, je hoeft niet te wachten totdat je weer thuis bent. Wel zo prettig als je tijdens de reis kosten hebt gemaakt. Voor het indienen van de meeste soorten schade (denk aan bagage of medische kosten) dien je een ingevuld schadeformulier per post of e-mail op te sturen, samen met andere “bewijsstukken” zoals aankoopbonnen en facturen of een proces verbaal n.a.v. diefstal.  

                   Wat gebeurt er na terugkeer in Nederland met kosten ontstaan in het buitenland?

                   • Wanneer ten gevolge van een ongeval buiten Nederland noodzakelijke voortzetting van de behandeling plaats moet vinden in Nederland, zullen deze nabehandelingkosten tot een maximum bedrag (zie voorwaarden) vergoed worden door Special ISIS (niet bij de variant Basis).
                   • Een andere voorwaarde voor vergoeding van de nabehandelingkosten is dat de behandeling plaats vindt binnen 12 maanden nadat het ongeval plaats heeft gevonden en dat de opdracht tot de behandeling binnen verzekerde periode is gegeven. 
                   • Bij definitieve terugkeer in Nederland zal de verzekerde ook weer verplicht een Nederlandse zorgverzekering moeten hebben. Deze dekt de nabehandelingkosten, voor zover gedekt onder de basisverzekering en eventuele aanvullingen.
                   • Er is een acceptatieplicht voor de basisverzekering, de verzekeringsmaatschappij moet je aannemen voor de basisverzekering. Deze veel gestelde vragenlijst is onder voorbehoud van fouten. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
                   • Deze lijst dient ter informatie en ondersteuning bij het uitkiezen van een geschikte reisverzekering. Voor de exacte voorwaarden verwijzen wij naar de polisvoorwaarden behorende bij de Special Isis Reisverzekering.

                   Schade melden

                    

                   Special ISIS: Vragen en antwoorden over de gevolgen van een negatief reisadvies of de covid epidemie

                   Special ISIS: Vragen en antwoorden over de gevolgen van een negatief reisadvies of de covid epidemie

                   Special ISIS: Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

                   Special ISIS: Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies?

                   Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Geel?

                   • Ja, de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code geel is afgegeven. Er is ook dekking voor medische kosten voortkomend uit een coronabesmetting

                   Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Oranje?

                   • Ja de Special ISIS biedt dekking in gebieden waar code oranje is afgegeven.
                   • In het geval dat code oranje is afgegeven vanwege een epidemie blijft de Special ISIS verzekering dekking bieden voor schade die verband houdt met de epidemie. De schade moet wel onder de dekkingsgebieden vallen. Als je bijvoorbeeld het land niet kan verlaten omdat er geen vluchten gaan vanwege lokale overheidsmaatregelen, is dit niet gedekt.

                   Biedt de Special ISIS dekking in gebieden met een negatief reisadvies met Code Rood?

                   • Ja, de Special ISIS biedt ook dekking bij een negatief reisadvies waar code rood is afgegeven tot het moment dat je redelijkerwijs in staat bent geweest om het gebied te verlaten.
                   • Hierna gelden dan de volgende beperkingen (tenzij specifieke afspraken met je JoHo verzekeringspartner):
                    • De vergoeding voor geneeskundige kosten incl. eventuele medische evacuatie is maximaal € 75.000,-.
                    • De vergoeding voor het transport van het stoffelijk overschot is maximaal € 10.000,-.
                    • De vergoeding bij overlijden of invaliditeit door een ongeval vervalt (Special ISIS voorwaarden, artikel 4) 

                    

                   Special ISIS: Wat moet je doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)?

                   Special ISIS: Wat moet je doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)?

                    Waar vind ik antwoorden op vragen over wat te doen na het uitbreken van een virus (zoals Corona)

                     

                     

                     

                    Special ISIS: Wat zijn de omstandigheden en beperkingen in verband met de 'corona-crisis' als je wilt afsluiten vanuit het buitenland?

                    Special ISIS: Wat zijn de omstandigheden en beperkingen in verband met de 'corona-crisis' als je wilt afsluiten vanuit het buitenland?

                     Wat zijn de omstandigheden en beperkingen in verband met de 'corona-crisis' als je wilt afsluiten vanuit het buitenland?

                     Status en uitsluitingen per 08-11-2021

                     • De Special ISIS verzekering is onder de reguliere voorwaarden af te sluiten als je je al in het buitenland bevindt.
                     • Lees meer bij de vragen en antwoorden over het afsluiten van de Special ISIS verzekering als je je al in het buitenland bevindt

                     Specifieke gevolgen:

                     • Voor specifieke gevolgen met betrekking tot het afsluiten van de Special ISIS verzekering zie ook de uitleg bovenaan het afsluitformulier en bij de betreffende onderdelen in het afsluitformulier

                      

                      

                     Special ISIS: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

                     Special ISIS: Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

                      Zijn extra reis- en verblijfskosten verzekerd als je in quarantaine moet bijvoorbeeld vanwege een (lokale) virusuitbraak?

                      • Extra reis- en verblijfskosten zijn gedekt onder de Special ISIS als je ernstig ziek bent en je niet op de oorspronkelijke datum terug kan reizen.
                      • Kan je niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat je bijvoorbeeld de accommodatie niet mag verlaten? Dan zijn de extra reis- en verblijfskosten niet gedekt.
                      • Er is wel dekking voor een onverwachte verplichte quarantaine, ongeacht of je daadwerkelijk corona hebt. Voorwaarde voor dekking is wel altijd dat er bij de aanvang van de reis geen code oranje of rood in verband met corona van toepassing was. Als tijdens de reis de code verandert van groen of geel naar oranje of rood bent je wel verzekerd voor de bovengenoemde extra reis- en verblijfskosten. Deze dekking duurt dan tot het moment dat je redelijkerwijs het gebied hebt kunnen verlaten.
                      • Ben je in een gebied waarvoor de overheid code oranje of rood heeft afgegeven dan kunnen er beperkingen op de dekking gelden. Lees online alle informatie rondom een negatief reisadvies en de Special ISIS verzekering.

                       

                       

                        

                      Het aanpassen, annuleren, aflopen of verlengen van de verzekering

                      Special ISIS: Vragen en antwoorden over het verlengen van de verzekering

                      Special ISIS: Vragen en antwoorden over het verlengen van de verzekering

                      Hoe kan je een Special ISIS verzekering verlengen?

                      • Als je de verlenging aanvraagt vóór het verlopen van je huidige verzekering, wordt de verzekering, binnen de voorwaarden, verlengd, zodra je het betrokken (contact)formulier hebt ingevuld en de vragen hebt beantwoord
                      • Is je verzekering al verlopen, neem dan contact op via het contactformulier JoHo verzekerden.
                      • De verwerkings en administratiekosten bedragen €7,50 per verlenging. 
                      • JoHo donateurs kunnen jaarlijks eenmalig kostenloos verlengen.

                      Hoe vaak en hoelang kan je een Special ISIS verzekering verlengen

                      • De Special ISIS verzekering is als enige in zijn soort af te sluiten voor een periode van 4 jaar.
                      • Indien in eerste instantie voor een kortere periode is afgesloten, kan vervolgens meermaals worden verlengd (tot max. 4 jaar), mits de verlenging op tijd heeft plaatsgevonden.

                      Kan je het dekkingsgebied aanpassen bij een verlenging van de Special ISIS?

                      • Je kan bij een verlenging de dekking van Europa naar Wereld (of Wereld + VS) omzetten.

                      Mag je een Special ISIS wel verlengen als je lokaal een baan hebt of als je je gaat vestigen?

                      • De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor
                       • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land;
                       • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
                      • Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn of worden. Neem tijdig contact op met JoHo om te kijken of je nog dekking kunt blijven houden of dat een alternatief van toepassing is!

                      Waar vind je het verlengingsformulier?

                      Formulier voor je verlenging

                       

                      Special ISIS: Vragen en antwoorden over het aanpassen van de verzekering

                      Special ISIS: Vragen en antwoorden over het aanpassen van de verzekering

                      Hoe kan je een Special ISIS verzekering verlengen?

                      Kan je de dekking wijzigen van Europa naar Wereld of ondersom

                      Kan je de dekking wijzigen van je ziektekostendekking (Basis, Standaard of All-in)

                      Kan je het de verzekerde personen wijzigen tijdens je lopende verzekering of bij een verlenging

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                      Meer over JoHo en je verzekeringen

                      Informatie en faq zoeken
                      JoHo checken

                      Waarom zou je je verzekeren?

                      • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
                      • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

                      • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

                      • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

                      • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

                      Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

                      • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

                      • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

                      • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

                      • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

                      • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

                      Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

                      • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
                      • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

                      Sluit je aan bij JoHo 

                      Contact opnemen
                       
                      CONTACT
                       
                      Contactformulier voor verzekeringen
                       
                      Telefoon & Afspraken
                      di t/m do tussen 11.00 - 17.00
                      +31 (0)88-3214567
                      Skype: op joho.foundation
                       
                      JoHo vestigingen in NL