Tolerantie & Onverdraagzaamheid: laat de ander zijn eigen weg bewandelen

 

Verdraagzaamheid en tolerantie om in de wereld te kunnen leven en laten leven

 

Acceptatie van de mening van een ander - Flexibiliteit tonen

Weiger de wil die wordt opgelegd

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Tolerantie & Verdraagzaamheid

 • Wat is tolerantie, wat betekent tolerant zijn?
 • Wat is acceptatie, en wat betekent acceptatievermogen
 • Wat is compassie ,en wat betekent meevoelen?
 • Wat is gewetensvol, en wat is naar je geweten handelen?
 • Wat is onbegrip, en waar komt onbegrip vandaan?
 • Wat is respect en wat betekent respectloosheid?
 • Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?
 • Wat is haat, en wat betekent haatdragend zijn?

Tolerantie en verdraagzaamheid op reis

 • Hoe gedraag je je respectvol op reis en in het buitenland?
 • Hoe ga je om met bedelen, bedelaars, taboes en lokale gewoontes?

Toleranter en verdraagzamer worden

 • Hoe kun je de competentie ‘flexibel zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?
 • Wat kan je doen om je integriteit te bewaren, betrouwbaar te zijn en je verantwoordelijkheid te nemen?
 • Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

Lees verder voor inzichten en antwoorden

Wat is tolerantie en tolerant zijn?

Wat is tolerantie en tolerant zijn?

Wat is tolerantie en tolerant zijn?

 • Tolerantie is de acceptatie dat andere mensen anders denken en dat er andere manieren zijn om het leven te leven.
 • Een ander woord voor tolerantie is verdraagzaamheid: je 'tolereert' de anders aanwezigheid, je verdraagt diens 'anders zijn'.
 • Het impliceert ook dat er niet perse sprake hoeft te zijn van acceptatie van de ander zoals die is of begrip voor de situatie.
 • Tolerantie kan tot gevolg hebben dat er 'eilandjes van culturen of groepen' ontstaan die onderling accepteren dat er ook mensen zijn die hele andere waarden hebben en andere levens leiden, maar daar eigenlijk zo weinig mogelijk last van willen hebben.

 

“In order to have faith in his own path, he does not need to prove that someone else's path is wrong.” - Paolo Coelho

Wat is respectloos?

Wat is respectloos?

Wat wil respectloosheid?

 • Respectloosheid is het gebrek aan waardering en de afwezigheid van respect voor een ander.
 • In die zin gaat het over dat je de ander niet de ruimte geeft om zichzelf te zijn.
 • Je kan iemand met woorden schofferen en wegzetten.
 • Het kan ook in je handelen zichtbaar worden. Dat kan heel expliciet en herkenbaar zijn, maar op een subtieler niveau zou je kunnen zeggen dat in Nederland een uur te laat komen ook gezien kan worden als een gebrek aan respect voor de ander z'n tijd.
Wat is acceptatie en acceptatievermogen?

Wat is acceptatie en acceptatievermogen?

Wat is acceptatie?

 • Acceptatie is het niet meer willen veranderen van de situatie.
 • Acceptatie is wordt ook wel omschreven als 'het kunnen zijn met alles wat er is'

Wat is acceptatievermogen?

 • Acceptatievermogen is vermogen om kunnen aanvaarden van alles wat er is. Daaronder valt ook het vermogen om te kunnne aanvaarden dat het niet is zoals je verwacht had, of had gehoopt dat het zou zijn.

“There is something wonderfully bold and liberating about saying yes to our entire imperfect and messy life.” – Tara Brach

 

Tolerantie versus onverdraagzaamheid: begrippen, definities en inzichten

Tolerantie versus onverdraagzaamheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is tolerantie en tolerant zijn?

Wat is tolerantie en tolerant zijn?

Wat is tolerantie en tolerant zijn?

 • Tolerantie is de acceptatie dat andere mensen anders denken en dat er andere manieren zijn om het leven te leven.
 • Een ander woord voor tolerantie is verdraagzaamheid: je 'tolereert' de anders aanwezigheid, je verdraagt diens 'anders zijn'.
 • Het impliceert ook dat er niet perse sprake hoeft te zijn van acceptatie van de ander zoals die is of begrip voor de situatie.
 • Tolerantie kan tot gevolg hebben dat er 'eilandjes van culturen of groepen' ontstaan die onderling accepteren dat er ook mensen zijn die hele andere waarden hebben en andere levens leiden, maar daar eigenlijk zo weinig mogelijk last van willen hebben.

 

“In order to have faith in his own path, he does not need to prove that someone else's path is wrong.” - Paolo Coelho

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

 • Bij inlevingsvermogen gaat het om luisteren naar en meedenken met anderen, het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Wat zijn met inlevingsvermogen samenhangende competenties en begrippen?

 • Over empathisch vermogen beschikken
 • Sensitief gedrag kunnen vertonen
 • Tactvol zijn
 • open staan en toegankelijk zijn voor anderen
 • omgaan met verschillende rollen en situaties
Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?

Wat is flexibiliteit, en wat betekent flexibel zijn?

Wat is flexibiliteit?

 • Bij flexibiliteit gaat het om het makkelijk aan kunnen passen aan veranderingen. Flexibiliteit kun je toepassen en opdoen in verschillende situaties, bijvoorbeeld tijdens het reizen, je werk of in je vrije tijd. 
 • Je kunt snel schakelen en oplossingen verzinnen bij veranderende situaties.
 • Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap als je gaat werken of samenwerken. Het wordt zeer op prijs gesteld als je deze competentie beheerst, want je kunt je goed aanpassen aan nieuwe situaties die tijdens je werk regelmatig voorkomen.
 • Wendbaarheid is een synoniem van flexibiliteit.

Wat is jezelf aanpassen?

 • Aanpassen is het per situatie op verschillende manieren kunnen reageren.
 • Om flexibel te kunnen zijn is het belangrijk om je te kunnen aanpassen.
 • Ook belangrijk is dat je de grenzen in de gaten kunt blijven houden in hoeverre je wel wil en kan aanpassen.

Wat is probleemoplossend vermogen?

 • Probleemoplossend vermogen wil zeggen dat je snel kan reageren om een oplossing te bedenken.
 • Naast jezelf kunnen aanpassen hangt het er ook per probleem van af hoe het opgelost moet worden.
Wat is geduld en wat betekent geduldig?

Wat is geduld en wat betekent geduldig?

Wat is geduld, en wat is geduld hebben?

 • Geduld is een vorm van acceptatie dat alles tijd nodig heeft.
 • Het kan een passiviteit in zich dragen: niet direct actie ondernemen, maar rustig afwachten.
 • Geduld hebben, kan echter ook een positieve kwaliteit zijn. In de zin dat je het juiste moment zoekt om iets te bewerkstelligen en niet te snel wilt gaan. In die zin gaat geduld hebben ook over vertrouwen dat bepaalde processen tijd nodig hebben en het zoeken naar de juiste timing.
 • Tegelijkertijd is het handig te blijven realiseren dat sommige situaties vragen om geduld en andere situaties juist om proactiviteit. Daarin kan het waardevol zijn om voor jezelf te onderzoeken of jezelf geneigd bent om soms te afwachtend te zijn, of juist te snel wilt gaan.

 

“Patience is not passive waiting. Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

 

Ray A. Davis

Wat is acceptatie en acceptatievermogen?

Wat is acceptatie en acceptatievermogen?

Wat is acceptatie?

 • Acceptatie is het niet meer willen veranderen van de situatie.
 • Acceptatie is wordt ook wel omschreven als 'het kunnen zijn met alles wat er is'

Wat is acceptatievermogen?

 • Acceptatievermogen is vermogen om kunnen aanvaarden van alles wat er is. Daaronder valt ook het vermogen om te kunnne aanvaarden dat het niet is zoals je verwacht had, of had gehoopt dat het zou zijn.

“There is something wonderfully bold and liberating about saying yes to our entire imperfect and messy life.” – Tara Brach

 

Wat is respectloos?

Wat is respectloos?

Wat wil respectloosheid?

 • Respectloosheid is het gebrek aan waardering en de afwezigheid van respect voor een ander.
 • In die zin gaat het over dat je de ander niet de ruimte geeft om zichzelf te zijn.
 • Je kan iemand met woorden schofferen en wegzetten.
 • Het kan ook in je handelen zichtbaar worden. Dat kan heel expliciet en herkenbaar zijn, maar op een subtieler niveau zou je kunnen zeggen dat in Nederland een uur te laat komen ook gezien kan worden als een gebrek aan respect voor de ander z'n tijd.
Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat wil irritatie zeggen en waar komt irritatie vandaan?

 • Irritatie komt op wanneer je je ergens aan ergert.
 • Je kunt je irriteren aan een situatie, een ander of aan jezelf.
 • Irritatie komt meestal voort uit een situatie waarin je verwachtingen niet worden waargemaakt (bijv: je bent niet tevreden met je eigen inzet/de ander doet niet wat jullie hadden afgesproken).
 • Irritatie wijst op een situatie waarin je grens is overschreven, of jij je eigen grens bent overschreden.
 • Irritatie die blijft etteren, die niet wordt gezien of geuit, waar niet naar wordt gehandeld, kan opbouwen tot boosheid of woede.
 • Door irritatie - met aandacht en nieuwsgierigheid - te voelen, te uiten en te onderzoeken, kan de opbouw van boosheid beperkt worden.

 

“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” ― Carl Gustav Jung

Wat is haat, en wat betekent haatdragend zijn?

Wat is haat, en wat betekent haatdragend zijn?

Wat is haat?

 • Haat is een diepe, alles overnemende emotie. Het is een gevoel van iets, een groep of iemand willen vernietigen. Je wilt de ander vaak letterlijk wat aandoen.
 • Haat kan een veel langdurige aanwezigheid hebben dan bijvoorbeeld boosheid.

Wat is de oorzaak van haat?

 • Haat komt voort uit het ervaren van onrecht, of het gevoel dat iemand constant door een groep, iets, of een ander, in de weg te worden gezeten.

Wat kan je doen als je haat voelt?

 • Als je gevoelens van haat ervaart is dat een signaal dat er iets niet klopt met je tolerantievermogen.
 • Er zijn meerdere wegen waarop je je tolerantievermogen kan verbeteren.

 

"No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite."

 

Nelson Mandela

Inlevingsvermogen versus onbegrip: begrippen en definities

Inlevingsvermogen versus onbegrip: begrippen en definities

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

 • Bij inlevingsvermogen gaat het om luisteren naar en meedenken met anderen, het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Wat zijn met inlevingsvermogen samenhangende competenties en begrippen?

 • Over empathisch vermogen beschikken
 • Sensitief gedrag kunnen vertonen
 • Tactvol zijn
 • open staan en toegankelijk zijn voor anderen
 • omgaan met verschillende rollen en situaties
Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat wil compassie zeggen, en wat is meevoelen?

 • Compassie is mededogen. Compassie gaat over het begrijpen, het meevoelen met het lijden van de ander met daarbij ook de wens om dit te verlichten.
 • Compassie voelen, is geraakt worden door wat er gebeurd. Jezelf inleven in de situatie van de ander, en meevoelen.
 • Compassie gaat uit van een aanvaarding van de situatie, van de ander, van jezelf zoals het is.
 • Het is de erkenning dat we allemaal mensen zijn en onszelf in prachtige maar ook verdrietige en onmogelijke situaties kunnen bevinden.
 • Vanuit liefde aanwezig zijn bij de ander, zonder dat er een schuldgevoel op komt, of een bezorgdheid, een neiging om het zelf ook op te willen oplossen, kun je herkennen als compassie

 

“Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep wish and commitment to relieve the suffering.” 

 

Dalai Lama

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

 • Je bent omgevingsbewust wanneer je relevante ontwikkelingen volgt in de omgeving waar je je in bevindt, bijvoorbeeld in een organisatie of in je sociale omgeving. 
 • Je benut deze kennis ten behoeve van die omgeving of je vakgebied.

Wat zijn aan omgevingsbewustzijn gerelateerde begrippen en competenties?

 • Externe informatie kunen inpassen
 • Organisatie bewust zijn
 • Kunnen inleven
 • Over empatisch vermogen beschikken
 • Kunnen samenwerken
Wat is organisatiebewustzijn?

Wat is organisatiebewustzijn?

Wat betekent organisatiebewustzijn?

 • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
 • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

 • Draagvlak kunnen creëren
 • Over inlevingsvermogen  beschikken
 • Inzicht krijgen in je organisatie
 • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 • Anderen organisatiebewust maken
Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?

Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?

Wat is verbazing en verwachting?

 • Verbazing ontstaat wanneer iets anders is dan je had verwacht.
 • Verbazing kan je wijzen op je aannames en je (onbewuste of onuitgesproken) verwachtingen. Je kunt positief verrast worden, door jezelf, door de ander, door de situatie. Je kunt ook verbaasd zijn over de uitkomst: ‘dat had ik niet verwacht’.
 • Verbazing is enerzijds gerelateerd aan openheid, jezelf open stellen om verbaasd te worden, maar ook aan begrip middels analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn en zelfinzicht. Door situaties in hun geheel te begrijpen zul je minder snel verbaasd zijn over bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen, de reactie van een familielid, of het opkomen van je eigen emoties.
 • Bij de meeste mensen is het een heel zichtbare emotie, waarbij de wenkbrauwen optrekken en de ogen groot worden. Verbazing zou je kunnen herkennen als een neutrale emotie (het is anders dan je had verwacht), waarbij irritatie meer een negatieve variant is (het is niet of minder goed dan je verwacht).
 • Cabaretiers maken ook graag gebruik van deze emotie, waarbij grappen vaak gebruik maken van onbewuste verwachtingen van hoe iets is, en dan daar juist een hele andere afslag nemen. Goochelaars maken vaak juist gebruik van de onbewuste invulling van onze zintuigen, waardoor de truc ervoor zorgt dat we verbaasd zijn over de uitkomst.

 

“When I play with my cat, how do I know that she is not playing with me rather than I with her?”

 

Michel de Montaigne

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat wil irritatie zeggen en waar komt irritatie vandaan?

 • Irritatie komt op wanneer je je ergens aan ergert.
 • Je kunt je irriteren aan een situatie, een ander of aan jezelf.
 • Irritatie komt meestal voort uit een situatie waarin je verwachtingen niet worden waargemaakt (bijv: je bent niet tevreden met je eigen inzet/de ander doet niet wat jullie hadden afgesproken).
 • Irritatie wijst op een situatie waarin je grens is overschreven, of jij je eigen grens bent overschreden.
 • Irritatie die blijft etteren, die niet wordt gezien of geuit, waar niet naar wordt gehandeld, kan opbouwen tot boosheid of woede.
 • Door irritatie - met aandacht en nieuwsgierigheid - te voelen, te uiten en te onderzoeken, kan de opbouw van boosheid beperkt worden.

 

“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” ― Carl Gustav Jung

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat wil onbegrip zeggen en waar komt onbegrip vandaan?

 • Onbegrip gaat over het niet begrijpen van de situatie of van de andere persoon.
 • Onbegrip kan ook voortkomen uit het niet herkennen van de verschillende verbanden en belangen die er meespelen in een situatie en die onderliggend zijn aan gemaakte keuzes.
 • Onbegrip kan voort komen uit het niet willen inleven in de ander.
 • Het kan ook zijn dat er een neurologische reden is waardoor het inleven in de ander beperkt aanwezig is.
 • Uitspraken die bij onbegrip passen zijn 'Dat gaat m'n begrip te boven' en 'Ik begrijp er helemaal niets van'. Als je dit gevoel bij jezelf voelt opkomen, dan kun je onderzoeken of je meer nieuwsgierigheid kan brengen in de situatie - om de situatie of de keuzes van de ander beter te begrijpen.
 • Je kan onbegrip ervaren voor je eigen gevoel van onbegrepen worden, maar je kan ook begrip voelen voor de ander wanneer je zelf onbegrepen wordt. Dan breng je begrip in een situatie vol onbegrip.

 

“Know your enemy — and learn about his favorite sport.”

 

Nelson Mandela

Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

Wat zijn vormen van inlevingsvermogen?

Wat is empathisch vermogen?

 • Empathisch vermogen is het het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te kunnen leven in de situatie en gevoelens van anderen.

Wat is sensitief gedrag?

 • Sensitief gedrag is de mate waarin je rekening kunt houden met de gevoelens en behoeften van andere mensen.

Wat is tact?

 • Tact is op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen omgaan. Het inlevingsvermogen uit zich onder andere in tactisch handelen.

Wat is het nivo waarop je inlevingsvermogen kunt hebben?

De mate waarin je de competentie 'inlevingsvermogen' kan beheersen, is oplopend:

 1. Open kunnen staan en toegankelijk zijn voor anderen. 
 2. Je kunnen verplaatsen in anderen, en hen ondersteunen. 
 3. Goed omgaan met verschillende rollen en situaties.

Wat is open staan en toegankelijk zijn voor anderen?

 • Je kunt goed en actief luisteren naar anderen en toont hierbij geduld.
 • Je bent in staat anderen serieus te nemen en hebt respect en begrip voor hen.
 • Je bent attent, geïnteresseerd in anderen en toont medeleven. 
 • Je kunt je verplaatsen in de positie of belevingswereld van andere mensen; je kunt hun gevoeligheden, emoties, twijfels en irritaties herkennen.

Wat is je goed kunnen verplaatsen in anderen en hen ondersteunen?

 • Je kunt rekening houden met de belangen van anderen.
 • Je kunt goed omgaan met de emoties van zowel jezelf als die van anderen. Je kunt hier bij goed aangeven wat de grenzen zijn.
 • Je bent in staat mee te denken, straalt vertrouwen uit en kunt anderen ondersteunen.
 • Je brengt in een groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door de anderen wordt geaccepteerd.

Wat is goed kunnen omgaan met verschillende rollen en situaties?

 • Je kunt makkelijk afwisselen tussen verschillende rollen.
 • Je kunt bij gecompliceerde situaties de verschillende belangen van anderen goed inschatten.
 • Je bent op de hoogte van waar je staat en de gevolgen die jouw beslissingen heeft op anderen en houdt dit in je achterhoofd. 
 • Je kunt andere mensen aanspreken op hun ontwikkeling en bijdrage. Je bent hierbij kritisch, maar begripvol.
 • Je gaat op zoek naar onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor iemands gevoelens, gedragingen of belangen.
Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

Wat zijn vormen van omgevingsbewust zijn?

Wat is ketendenken?

 • Keten-denken is het over de grenzen van je eigen organisatie of omgeving kunnen denken. Het gaat daarbij vaak over je mentaliteit en je capaciteit om de wensen van anderen of andere afdelingen centraal te stellen. Het draait dan om de samenwerking tussen de schakels in de keten om zo verbetering voor elkaar te krijgen

Wat is het nivo waarop je omgevingsbewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'omgevingsbewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Geïnformeerd zijn over relevante externe ontwikkelingen
 2. Actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen
 3. Anderen actief omgevingsbewust maken

Wat is goed geïnformeerd zijn over externe ontwikkelingen?

 • Je bent op de hoogte van actuele zaken en je weet wat er speelt op maatschappelijk, politiek, technologisch en economisch gebied.
 • Je zorgt dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen je eigen werkveld of je sociale omgeving
 • Je wisselt regelmatig van gedachten met anderen over de externe ontwikkelingen

Wat is actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen?

 • Je communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend.
 • Je neemt deel aan kennisnetwerken en communicatieplatforms binnen die kennisnetwerken van organisaties of mensen 
 • Je maakt gebruik van jouw kennis van ontwikkelingen tijdens je werkzaamheden.

Wat is het omgevingsbewustzijn van anderen bevorderen?

 • Je treedt binnen het je eigen omgeving of vakgebied op als vraagbaak voor anderen.
 • Je kunt essentiële externe ontwikkelingen vertalen naar je eigen leven, werk of organisatie.
 • Je ondersteunt en spoort anderen aan om informatie over relevante externe ontwikkelingen te delen.
Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat zijn vormen van organisatiebewustzijn?

 • De competentie 'organisatiebewust zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals draagvlak kunnen creëren en inlevingsvermogen

Wat is draagvlak creëren

 • Draagvlak creëren wil zeggen  het zorgen voor maatschappelijke of interne ondersteuning.

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is organisatiesensitiviteit?

 • Organisatiesensitiviteit is meer een synoniem van organisatiebewustzijn.

Wat is het nivo waarop je organisatiebewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'organisatiebewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Inzicht hebben in de organisatie
 2. keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 3. anderen organisatiebewust maken

  Wat is inzicht hebben in je organisatie?

  • Je kent de formele en informele structuur van de organisatie en je weet je eigen positie daarin.
  • Je begrijpt de besluitvormingscultuur van de organisatie.
  • Je hebt oog voor de organisatiecultuur en de onderlinge verhoudingen.

  Wat is keuzes maken voor je organisatie op basis externe ontwikkelingen?

  • Je kan inschatten wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn.
  • Je bent op de hoogte van de ongeschreven spelregels en je kunt daar effectief gebruik van maken. Je kent de weg binnen de eigen informele organisatie.
  • Je legt contacten met andere afdelingen of instanties en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
  • Je herkent relevante omgevingsontwikkelingen en je kunt deze toepassen in het werk.
  • Je draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

  Wat het bij anderen bevorderen van organisatiebewustzijn?

  • Je kan inschatten wat de haalbaarheid is van de ontwikkelde of de te ontwikkelen plannen, voorstellen en adviezen.
  • Je kent de omgevingsfactoren waarbinnen betrokken partijen zich bewegen en je begrijpt onderliggende issues en krachten.
  • Je bent en voelt je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste organisatiecultuur.
  • Je geeft anderen inzicht in de krachtenvelden in en om de organisatie.
  Hoe kun je de competentie ‘flexibel zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘flexibel zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


  Flexibiliteit tijdens je reis

  • Bijna geen enkele competentie wordt tijdens het reizen zo op de proef gesteld als flexibiliteit.
  • Op reis kan er veel mis gaan, of in ieder geval anders lopen dan je in eerste instantie gepland had. Zo kun je je vlucht missen, kunnen je spullen worden gestolen of kan het voorkomen dat je reisgenoot ineens naar huis gaat en je alleen verder moet gaan. Ga je bij de pakken neerzitten of denk je direct verder, aan een oplossing of een leuk alternatief?
  • Daarnaast ben je op reis vaak in een onbekende omgeving en gaan dingen lang niet altijd zoals je verwacht of zoals je gewend bent. De bus komt later (of niet), je bestelt iets van een menukaart die je niet kan lezen of dezelfde taxirit is ineens twee keer zo duur. Je hierop aanpassen vergt veel flexibiliteit, en door flexibel te zijn in dit soort onverwachte situaties verloopt je reis een stuk soepeler en plezieriger.

  Flexibiliteit tijdens je studie

  • Tijdens je studie heb je flexibiliteit nodig in je denken, en over het algemeen als je aan een nieuwe studie begint. Je moet je aanpassen aan een nieuwe omgeving en veel informatie. De informatie kan ook erg gevarieerd zijn, waardoor je je per vak of les weer aan moet passen aan de stof waar je mee bezig was. 
  • Verder is groepswerk een belangrijk onderdeel van veel studies. Hierbij is het van belang om je te kunnen aanpassen aan je medestudenten, en open te staan voor hun ideeën en visies. Wanneer iedereen zijn sterkste kant kan laten zien binnen een project kun je veel van elkaar leren, zeker wanneer je open staat voor elkaars hulp en advies. Dit vereist ook flexibiliteit.

  Flexibiliteit tijdens je werk

  • Flexibiliteit kun je ook ontwikkelen op je werk. Niet alleen bij sommige taken en werkzaamheden, maar ook vooral voor het samenwerken met collega's. Het is niet mogelijk om vrienden te worden met iedereen, maar het is wel nodig om professioneel te kunnen samenwerken. Hiervoor is flexibiliteit nodig, want je moet je kunnen aanpassen aan de situatie en niet je persoonlijke mening op de voorgrond te zetten. 
  • Afhankelijk van de werkzaamheden van het bedrijf of de organisatie waar je werkt, kunnen zich onverwachte of nieuwe situaties voordoen. Als je je hiervan bewust bent, kun je je makkelijker aanpassen en bewust nadenken over hoe jij en hoe anderen reageren op deze nieuwe situatie. Zo kun je probleemoplossend werken. 

  Flexibiliteit tijdens je vrijwilligerswerk (of stage)

  • Bij vrijwilligerswerk of een stage kom je in een nieuwe omgeving, een nieuwe organisatie en mogelijk een nieuw land of een andere cultuur terecht. Het kan zijn dat de voorzieningen anders zijn dan je gewend bent, of dat de normen en waarden en de manier van leven van de mensen verschillen met wat je kent. Vrijwilligerswerk of een stage doen (in het buitenland) is dus een perfecte manier om je flexibiliteit te ontwikkelen. Pas je zoveel mogelijk aan aan de natuur en cultuur van de bestemming waar je naartoe gaat, zo haal je het meeste uit je ervaring.
  • Verder kan het zijn dat de werkzaamheden uiteindelijk iets anders zijn dan verwacht, of tijdens je avontuur veranderen. Als je je hierop kunt aanpassen, kun je alsnog veel leren en ervaringen opdoen, wie weet zelfs nog meer dan je dacht.
  Wat kan je doen om je integriteit te bewaren, betrouwbaar te zijn en je verantwoordelijkheid te nemen?

  Wat kan je doen om je integriteit te bewaren, betrouwbaar te zijn en je verantwoordelijkheid te nemen?

  Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Integriteit tijdens je reis

  • Als je op reis gaat, kom je vaak in aanraking met culturen of gewoontes die anders zijn dan je gewend bent. Sommige plaatselijke gebruiken kunnen zelfs tegen jouw normen en waarden ingaan. Je kunt integer omgaan met zulke situaties door bijvoorbeeld niet mee te doen met gebruiken die je kunt vermijden, zoals het eten van bepaalde dieren.
  • Het kan echter ook zo zijn dat je je echt moet aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Als je bijvoorbeeld als vrouw een land bezoekt waar een hoofddoek verplicht is. Als je absoluut tegen het gebruik van een hoofddoek bent, moet je een keuze maken: ga je het land alsnog bezoeken en pas je je aan, of kies je een andere bestemming uit? Bij integriteit hoort namelijk ook het respecteren van de normen en waarden van een andere samenleving, wanneer je ervoor kiest deze te bezoeken.
  • Hoe dan ook zul je op reis je eigen normen en waarden beter leren kennen. Wanneer de situatie geschikt is, kun je hierover van gedachten wisselen met de plaatselijke bevolking en zo elkaar beter leren kennen.

  Integriteit tijdens je studie

  • Tijdens je studie kunnen bepaalde situaties om een mate van integriteit vragen: als je in tijdsnood zit voor een paper, pleeg je dan eerder plagiaat of ga je toch doen wat je kan en je eigen werk inleveren? Of als een studiegenoot je om hulp vraagt met een opdracht, help je diegene dan? Of toch niet, omdat je de beste van de klas wilt zijn.
  • In zulke situaties gaat het dan vaak om het kiezen van je (ogenschijnlijke) eigenbelang, of eerlijkheid en het helpen van anderen.
  • Wanneer je ervoor kiest om integer te werk te gaan, zul je merken dat je een positievere houding zult uitstralen, waardoor mensen ook weer eerder bereid zijn om jou te helpen. Zo kun je elkaar beter bijstaan wanneer dat nodig is, want dat kan zeker nodig zijn tijdens je studietijd.

  Integriteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Tijdens vrijwilligerswerk werk je vaak in omstandigheden die om integriteit vragen. Omdat je vaak met hulpbehoevenden werkt, is het van belang dat je situaties met fatsoen behandelt en toegewijd bent naar degenen die je helpt. Neem hierbij je eigen normen en waarden goed in acht, deze kunnen je vaak helpen tijdens je vrijwilligerswerk.
  • Wanneer je denkt dat een situatie niet goed verloopt, of opmerkt dat anderen niet correct handelen, kun je het beste integer reageren door dit eerlijk te zeggen of door te geven aan leidinggevenden. Ook wanneer je zelf een fout hebt gemaakt, kun je hier mee omgaan door eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.
  • Als je ergens als stagiair aan de slag gaat, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Wanneer je open en eerlijk communiceert, kunnen jij en je stagegever een band van vertrouwen opbouwen waardoor jullie met meer plezier en effectiviteit kunnen samenwerken.

  Integriteit tijdens je werk

  • Tijdens je werk is integriteit op vele vlakken van belang wanneer het aankomt op eerlijk en oprecht handelen en de juiste intenties hebben.
  • Als je met je werkgever duidelijke afspraken maakt die voor jullie allebei werken en wanneer beide partijen zich hieraan houden, ontstaat er een fijne werksfeer. Zo is er ook ruimte voor fouten maken en leren, en vragen stellen.
  • Het kan zijn dat je zelf getuige wordt van bijvoorbeeld ruzies, roddelen of andere negatieve gebeurtenissen op werk. Je kunt hier integer mee omgaan door in de eerste instantie er niet aan mee te doen, en het waar nodig te melden bij de juiste persoon.
  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij je mate van integriteit en betrouwbaarheid?
  Contact en respect op reis en in het buitenland: vragen en antwoorden

  Contact en respect op reis en in het buitenland: vragen en antwoorden

  Wat is de impact van toerisme als je gaat reizen of backpacken?

  Wat is de impact van toerisme als je gaat reizen of backpacken?

  Wat is de impact van toerisme?

  • Reizen heeft niet alleen invloed op je eigen normen en waarden, maar ook op die van de lokale bevolking.
  • Toerisme kan er voor zorgen dat de mensen onder betere omstandigheden leven, althans naar onze westerse maatstaven. Beter drinkwater, betere scholen en betere medicijnen.
  • Maar het kan ook zijn dat leraren hun baan opzeggen en ansichtkaarten gaan verkopen om meer geld te verdienen.
  • Hierdoor zegt men vaak dat massatoerisme alles vernietigt waar de toerist in eerste instantie voor kwam.
  • Ook de individuele reiziger veroorzaakt dit. Maar alleen al door je hiervan bewust te zijn, zul je nog beter bedenken waar je je geld aan uitgeeft en hoe je met de lokale bevolking omgaat.

  Lees verder bij

  Wat is het belang van onderlinge communicatie op reis?

  Wat is het belang van onderlinge communicatie op reis?

   

  • Door goed te communiceren met andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.

  • Vaak zijn andere reizigers, doordat ze al langere tijd in een bepaald gebied zijn of doordat ze andere reizigers hebben gesproken, uitstekend op de hoogte van wat je wel en niet kunt doen in een bepaald gebied.

  • Ervaren reizigers kunnen tips geven over veilige hostels, buurten waar je beter niet kunt komen en wijze waarop eventuele lokale bendes uit de weg kunt gaan en ervoor zorgen dat jij veiliger over straat kunt.

  • Daarnaast hebben zij vaak ook handige tips over het doen van aangifte, het omgaan met de lokale bevolking en het vervoeren en bewaren van je bagage en geld.

  • Medewerkers van restaurants en vooral hostels hebben ook veel ervaring met reizigers en weten vaak interessante dingen.

  • Luister ook naar tips en raad van andere reizigers. Vertrouw je iets niet helemaal, vraag het dan voor de zekerheid na bij een aantal andere mensen.

  • Tijdens het reizen heeft menigeen ruzie gehad over prijzen en andere geldzaken.

  • Om problemen te voorkomen is het altijd handig om van te voren duidelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld over de prijs van de taxi. Daarnaast geldt altijd; heb je toch problemen gekregen, blijf dan vriendelijk. Over het algemeen maakt agressie de situatie alleen maar erger.

   

  Wat zijn verantwoorde afwimpeltrucs en hoe ga je om met verkopers op reis en in het buitenland?

  Wat zijn verantwoorde afwimpeltrucs en hoe ga je om met verkopers op reis en in het buitenland?

   

  Hoe ga je om met verkopers en anderen die wat van je willen

   

  'Mister, Mister mannetjes'

  • Stapelgek en redelijk geïrriteerd worden sommigen ervan, als er na een urenlange rit weer hordes van die smoezelige "mannetjes" op ze af komen vliegen. "Mister, Mister!! You want taxi??", "You want Fanta??", "Come Come!!!". Dat je met je toeristenkop een bus of trein uitstapt, wil toch niet zeggen dat ze ook het recht hebben om met hun grijpgrage handen aan je lijf te zitten of aan je bagage te gaan lopen rukken!

  • De algemene regel "hoe relaxter je zelf blijft, hoe relaxter ze met je omgaan" werkt prima. Na verloop van reistijd kom je er ook achter dat de mannetjes die je naar een hotel willen lokken of een nieuw restaurant of winkeltje promoten, bijzondere ervaringen kunnen opleveren. Ze leveren je geregeld bij de juiste bus of een net geopende droomgelegenheid die in nog geen enkele reisgids te vinden was.
   Het komt ook wel voor dat je een goede band opbouwt met je mannetje, waardoor je menig lokaal huishouden van binnen mag bewonderen (en van diverse lokale lekkernijen mag proeven).

  • Toegegeven, bijna overal heb je ook heel vervelende mannetjes die niet van je zijde willen wijken. Dan past soms alleen een grovere methode, vluchten of een "verantwoorde" afwimpeltruc.

  Afwimpelen zonder afstoten - Verantwoorde "afwimpeltrucs"

  • Loop erbij alsof je weet waar je naar toe gaat, ga pas in je reisgids kijken of de weg vragen als je uit zicht bent.

  • Zeg dat er ergens een vriend zit te wachten, of dat je naar een door jou uitgekozen (of verzonnen) hotel gaat omdat daar al vrienden van je zitten.

  • Probeer de mannetjes nooit aan te kijken, kijk liever veelal naar de grond, of begin met een glimlach en afwerend handzwaai voordat zij hun zegje kunnen doen.

  • Ben je ongetrouwd of vrijgezel, draag dan een trouwring of verzin een familie. Het scheelt je een hoop aanzoeken.

  • Hebben ze je toch te pakken, dan kun je er vaak met een grapje nog vanaf komen: draai de boel bijvoorbeeld om door de verkoper aan te bieden iets van jou te kopen.

   

  Wat kan je doen om je respectvol en tolerant op reis te zijn, en hoe ga je om met bedelaars, taboes en gewoontes in het buitenland?

  Wat kan je doen om je respectvol en tolerant op reis te zijn, en hoe ga je om met bedelaars, taboes en gewoontes in het buitenland?

  Wat kan je doen om je voor te bereiden op een andere cultuur?

  • Probeer de cultuur te leren kennen voordat je gaat reizen zodat je rekening kunt houden met de lokale gebruiken in plaats van deze te “vervuilen” met westerse gebruiken. Elke cultuur heeft een eigen identiteit met eigen rituelen, handelingen en gewoonten. Of je het nu eens bent met de regels en opvattingen van een cultuur of niet, je zult er rekening mee moeten houden dat er per cultuur verschillend gedacht wordt over wat acceptabel gedrag is en wat niet.
  • Zoek van te voren op wat de grootste problemen zijn in een land waar het toerisme invloed op heeft. Denk bijvoorbeeld aan vernietiging van natuurgebieden, (kind) prostitutie en watertekort. Probeer te voorkomen dat je deze problemen erger maakt.
  • Bekijk van te voren goed de lokale wetten, niet alleen vermijd je zo problemen maar je respecteert ook de lokale cultuur. De wetten van het land waar je naar toe gaat gelden en niet die van je eigen land, pas je aan.
  • Bereid je voor door online of via een reisgids over de gedragsregels van het betreffende land te lezen.
  • Lees bijvoorbeeld ook

  Hoe kan je respectvol reizen?

  • Je bent te gast in een ander land, wees een dankbare gast. Probeer open-minded te reizen en te leren van de andere cultuur.
  • Natuurlijke bronnen als water en elektriciteit (airconditioning) kunnen lokaal zeer schaars zijn en van grotere waarde dan thuis. Dus wees extra alert op spaarzaamheid.
  • Leer (als je de taal niet al kent) een paar zinnen in de plaatselijke taal.

  Hoe kan je omgaan met de lokale gedragsregels in het buitenland?

  • Blijf glimlachen, ook bij het onderhandelen en oplossen van problemen.
  • Raak bekend met de andere cultuur en probeer een paar woorden van de lokale taal te leren.
  • Kleed je gepast en het liefst aangepast. Het is beter kleren en kleuren te kiezen waarmee je niet opvalt dan juist de laatste opvallende mode te dragen of niet respectvolle kleding (bijvoorbeeld te bloot)
  • Behalve de kledingcodes, is het ook verstandig om de bestaande gedragscodes in de gaten te houden. In landen als bijvoorbeeld Pakistan is het contact tussen mannen en vrouwen aan strenge regels gebonden. Een in Nederland toch vrij onschuldige knipoog kan daar opgevat worden als een uitnodiging tot het hebben van seks.
  • Ook het aansnijden van onderwerpen als homoseksualiteit en abortus kan gevoelig liggen.
  • Kijk verder dan de toeristenoorden, neem de moeite om wat verder van de gebaande paden te gaan.
  • Zoek van te voren goed uit wat de houding is van de regering en de bevolking tegenover alcohol, en houdt je dan ook aan de lokale gebruiken!
  • Vermijd roken in public zo veel mogelijk. De tabakindustrie probeert in veel ontwikkelingslanden het beeld te schetsen dat roken bij een rijke levensstijl hoort en het feit dat roken longkanker veroorzaakt wordt vaak verzwegen. Als je als “rijke” westerling gaat staan roken, bevestig je alleen maar dit beeld.
  • Kijk ook wat het grootste deel van de lokale bevolking zelf doet, maar maar blijf je eigen afweging maken als daar ook weinig respect lijkt te worden getoond.

  Hoe kan je omgaan met de lokale kledingregels in het buitenland?

  • Zoek van te voren uit hoe je je (vooral als vrouw) hoort te kleden in de plaatselijke cultuur. Vooral voor vrouwen gelden vaak strengere (culturele) gedragsnormen.
  • Kijk daarom goed wat de bevolking zelf draagt. Lopen de dames in korte rokjes, dan kan jij dit ook doen. Maar ga dus niet, in een land waar de vrouwen allemaal gesluierd lopen, in je korte broek en topje over straat. Terwijl het in Venezuela normaal is zeer strakke en blote kleding te dragen, is het not done topless te zonnebaden. In India is het heel normaal met blote buik te lopen, maar een korte broek dragen wordt als aanstootgevend gezien en geeft aanleiding tot allerlei onfatsoenlijke voorstellen.

  Hoe kan je omgaan met de fotograferen van mensen in het buitenland?

  • Wees voorzichtig met het maken van foto's van mensen; in sommige culturen is het echt ongebruikelijk en veroorzaak je een probleem (bijvoorbeeld door bijgeloof). Soms wordt ook geld gevraagd voor een foto of het maken van foto's, probeer daar een beetje soepel mee om te gaan.
  • Over het algemeen kun je het beste even vragen of je een foto mag maken. In bijvoorbeeld veel Afrikaanse landen wordt het op toeristische plekken niet gewaardeerd, terwijl men het in kleinere dorpjes juist ontzettend leuk vindt.
  • Bedenk van te voren dat locals ook geïnteresseerd zijn in jouw cultuur. Neem wat foto's mee om te laten zien en neem als je bij locals overnacht een paar kleine cadeautjes mee.

  Hoe ga je om afdingen en betalen in het buitenland?

  • Wees netjes bij het afdingen. Ook al dingt de lokale bevolking veel meer af dan jij en lijkt het dus alsof jij veel te veel betaalt, bedenk dat zij vaak ook veel minder te besteden hebben dan jij. Met het geld dat jij “te veel” betaalt, kan dat ene huishouden waarschijnlijk een hele tijd eten.
  • Ga eens uit eten bij een restaurant dat lokale producten inkoopt.
  • Doe je boodschappen zoveel mogelijk bij de kleine, lokale winkels.
  • In plaats van te overnachten in grote hotels, probeer eens een lokale bed en breakfast.
  • Laat de lokale bevolking voor je werken, dus als iemand aanbiedt je tassen te dragen, sta dit dan toe en betaal ervoor (datgene wat het jouw waard is of liefst wat lokaal gebruikelijk is en een klein beetje meer), hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld riksjas en tuktuks.
  • Boek eens lokaal een rondreis of excursie.
  • Bedenk bij het bezoek aan bijvoorbeeld een Afrikaanse tribe, of het dorp dat je bezoekt alleen bestaat om toeristen te vermaken (en dus minder interessant lijkt om naar toe te gaan) dat het wel een mogelijkheid is voor de lokale bevolking om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
  • Geef fooi als je bij een lokaal restaurant gegeten hebt of als het kamermeisje je kamer schoongemaakt heeft!

  Hoe ga je om met bedelen en bedelaars in het buitenland?

  • Geef in principe zo min mogelijk aan bedelaars.
  • Doneer in plaats daarvan geld aan een lokaal goed doel, deze organisaties weten vaak beter hoe ze het geld goed moeten besteden.
  • Als je toch liever direct wat geeft, geef dan bijvoorbeeld eten.
  • In sommige landen is het juist wel gebruikelijk om wat aan bedelaars te geven (vooral in islamitische landen en bij boeddhistische monniken, daar is het vorm van sociale voorziening).
  • Dus een makkelijke regel is: daar waar de lokale bevolking bedelaars steunt, kan je rustig ook dezelfde bedragen geven.

  Hoe ga je om met homoseksualiteit in het buitenland?

  • In onder andere landen als Egypte, Iran, Kenia, Malediven, Malawi, Marokko en Zimbabwe is homoseksualiteit bij wet verboden. Vele jaren gevangenisstraf en zelfs de doodstraf kunnen het gevolg zijn. In veel andere landen is homoseksualiteit misschien niet bij wet verboden, maar wordt het evenmin geaccepteerd.
  • Openbare uitingen van homoseksualiteit kunnen je in landen waarin homoseksualiteit verboden is, in de problemen brengen. Wees voorzichtig met uitingen die erop wijzen dat je een relatie met elkaar hebt. Zoals hand in hand over straat lopen of zoenen in het openbaar. Aan de andere kant lopen in sommige landen juist lokale mannen weer hand in hand om hun vriendschap te tonen. Ook de regels en gebruiken met betrekking tot het ontmoeten van en vrijen met andere homoseksuelen zijn per land verschillend.
  Wel of niet afdingen op reis, en onderhandelen in het buitenland?

  Wel of niet afdingen op reis, en onderhandelen in het buitenland?

  Hoe ga je om met afdingen op reis en onderhandelen in het buitenland?

  • Je leest en hoort, vooral van Nederlanders, dat je overal hoort af te dingen. Het is een soort spel: je moet met de helft beginnen, pas de "wegloop"-truc toe waarna ze weer achter je aankomen met een betere prijs, enz. Je ziet medereizigers ruzie maken met broodmagere riksjarijders omdat ze een paar cent minder willen betalen. Of je ziet westerlingen flink afdingen bij het kopen van prachtige handgemaakte souvenirs waar de makers misschien wel dagen op hebben zitten zwoegen en zweten. Trots hangen ze dan thuis mooie verhalen op over de vele roepies die er weer bespaard zijn en hoe goed de twee biertjes hebben gesmaakt die ze ervan konden kopen.
  • Waarom bevorderen dat de acht bloedjes van kinderen thuis achter het weefgetouw worden gezet, omdat pa zich weer eens door een Nederlander heeft laten overhalen zijn handelswaar onder de inkoopprijs te verkopen? Pas liever de regel toe dat je her en der informeert wat de normale prijs is en bepaal dan zelf wat je bereid bent extra te betalen.
  • Echt veel teveel te betalen is inderdaad ook weer niet goed, maar te weinig is erger.
  Hoe hou je rekening met de lokale gewoontes bij je kledingkeuze voor op reis?

  Hoe hou je rekening met de lokale gewoontes bij je kledingkeuze voor op reis?

  • Iedereen weet het, uit respect voor lokale normen en waarden moet je eigenlijk in veel landen fatsoenlijk gekleed gaan (lange broek, bedekte schouders en/of weinig bloot).
  • In de praktijk is het best moeilijk om je hier aan te houden: de hitte en het gedrag van je medereizigers maken dat het aantrekken van die korte broek toch erg verleidelijk is.
  • Kijk hiervoor ook goed naar de lokale bevolking, wil je niet teveel opvallen of voor het hoofd stoten, volg dan hun voorbeeld.
  Wat zijn de beste tips als je op reis tijdens het backpacken of een wereldreis foto's wilt maken?

  Wat zijn de beste tips als je op reis tijdens het backpacken of een wereldreis foto's wilt maken?

  • Ken je camera en accessoires. Verdiep je vooraf in de diverse instelmogelijkheden; denk aan portretstand, landschapsstand, actiestand e.d.
  • Fotografeer veel rondom het ochtend- en avondlicht (het eerste of laatste uur zonlicht) -dat levert vaak de mooiste beelden op
  • Denk in thema's als je bijvoorbeeld foto's wilt gebruiken aanvullend op je reisblog. Welke foto's heb je nodig bij welke onderwerpen? Of kiest juist één centraal terugkerend fotothema tijdens je reis: op verschillende locaties kies je iedere keer voor hetzelfde onderwerp. Aanvullend kan spontaan fotograferen, kijken wat er op je pad komt, ook bijzondere plaatjes opleveren.
  • Verdiep je vooraf een beetje in accessoires, bijvoorbeeld het gebruik van lenzen (bv. inzoomopties voor wildlife of portretten), lichtgewicht statieven (landschappen, weinig licht), een zonnekap (lichtfiltering en bescherming), een fototas (niet te groot of zwaar als je lang reist). Accessoires zijn er zowel voor gewone camera's als voor smartphones!
  • Een landschap is bij opkomende zon vaak veel beter in beeld te brengen dan midden op de dag, wanneer het licht en de schaduwen hard zijn en er weinig diepte in je foto komt. Stadsfotografie is vaak erg mooi wanneer een stad ontwaakt, of juist als het middaglicht overgaat in steeds meer kunstlicht.
  • Maak gebruik van de zoeker in plaats van het (lcd)schermpje -zoek daarmee het ideale beeld. Vermijd voorwerpen die afleiden, zoals een prullenbak, lantaarnpaal; tenzij je deze er juist bewust op wilt hebben.
  • Plaats het onderwerp links of rechts in het beeld en plaats de horizon onder of boven het midden. Verdiep je in “de gulden snede”.
  • Waar mogelijk en altijd met respect: maak foto's van mensen! Landschappen en bezienswaardigheden zijn geduldig maar ook al veel en vaak op de foto gezet. Mensen maken een foto uniek en vaak bijzonder. Dat kunnen ook 'figuranten' zijn als je bv. een mooi gebouw of landschap op de foto zet.
  • Maak eens een stap zijwaarts, duik eens een zijstraatje in bij die toeristische highlight; vaak voorkom je dan het foto-cliché! Bezoek je een topattractie, probeer dan vooraf online eens te onderzoeken in welke varianten deze op de foto is gezet en maak vervolgens je eigen keuze. Of check in een nabijgelegen ansichtkaarten-shop verschillende mogelijke invalshoeken.
  • Kies regelmatig eens voor het maken van een detailfoto: zoom in op je onderwerp en laat al het andere achterwege. Dat worden vaak fraaie foto's, soms mooier dan 'het totaalplaatje'!
  • Maak véél foto's en leer wat wel en niet werkt. Experimenteer met licht, focus en hoe je de foto samenstelt (compositie). Stop wel tijd in het selecteren en weggooien van foto's!
  • Voeg iets toe om een foto-onderwerp interessant te maken: een voorgrond of achtergrond, waardoor de foto diepte krijgt. Hetgeen wat je toevoegt moet wel relevant blijven, anders leidt het alleen maar af.
  • Veel tegenlicht als je een foto maakt is vaak niet mooi, tenzij je het juist benut. Een foto met veel tegenlicht waarin alleen iemands silhouet te zien is kan erg fraai zijn.
  • Zoek emotie en spontaniteit in je foto-onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld een gezichtsuitdrukking zijn. Geposeerde foto's zijn vaak te krampachtig. Fotografeer je meerdere mensen of een groep, kies dan juist een foto waarin interactie tussen mensen te zien is, leg vast hoe mensen met elkaar omgaan.
  • Ben je langer op één plek, zoek dan contact met mensen die je vaker tegenkomt en die je graag zou willen fotograferen. Stel je vriendelijk op, ga niet recht op je (foto)doel af. Vaak levert dat uiteindelijk hele bijzondere foto's op, omdat de gefotografeerde zich op z'n gemak voelt.
  • Experimenteer met macro-fotografie (een onderwerp van héél dichtbij fotograferen met een vage achtergrond) en panorama-fotografie (meerdere foto's in de hoogte of breedte naast elkaar, of zelfs 360 graden).
  • Reis je op een bestemming met veel water, zee, zwembaden etc. denk dan aan een (wegwerp)onderwatercamera voor bijzondere beelden! Regel een camerahoes of zippbag als je reist in een reisperiode met veel regen.
  • Zoek uit of er in de periode dat jij op een bestemming bent speciale events plaatsvinden, die vaak fraaie foto's opleveren.
  • Probeer waar mogelijk de tijd te nemen. Soms zie je dingen pas als je iets langer op één plek blijft hangen. Reis je in een groep, ga dan ook eens individueel op pad zodra daar tijd voor is. Snel gemaakte foto's kunnen onverwacht fraai zijn, maar de mooiste beelden krijg je toch vaak als je de tijd neemt voor die ene goed voorbereide en op exact het juiste moment gemaakte foto.
  • Fotografeer je mensen overdag met veel licht, zet je onderwerp dan letterlijk in de schaduw. Dat maakt je foto mooier en voorkomt ook dat iemand gaat knijpen met zijn ogen.
  • Wil je een overzichtsfoto van een stad of stadsdeel maken, zoek dan uiteraard een hoog punt op in die stad. Heeft een stad een duidelijk herkenningspunt maak dat dan onderdeel van je foto. En wederom: fotografeer vroeg in de ochtend of laat in de middag.
  • Reis je samen, maak dan juist foto's wanneer je reisgenoot in contact is met mensen die wonen en leven op je reisbestemming. Die interactie levert vaak treffende foto's op!

  Aanvullende tips:

  • Bouw genoeg momenten in waarop je je camera niet meeneemt, of wegstopt. Kijk om je heen, ervaar, gebruik al je zintuigen; zonder dat je door de zoeker kijkt. Vaak levert dat nieuwe inspiratie op voor volgende foto's.
  • Maak je lens regelmatig schoon, óók als je met een smartphone foto's maakt. Neem lenzendoekjes mee.
  • Zorg altijd voor een opgeladen accu en voldoende opslagruimte. Neem een reserve accu en geheugenkaartjes mee!
  • Verdiep je in fotobewerking, via een desktop of middels bewerkings-apps. Foto's bewerken kost tijd, maar leert je veel om een volgende keer een nóg betere foto te maken.
  • Reis je met een fotocamera die je nog niet (zo) goed kent, neem dan de handleiding mee of zorg ervoor dat je deze online kan raadplegen. Je kan regelmatig een foutmelding te zien krijgen waarbij je niet direct een idee hebt wat te doen.
  • Check voor vertrek in welke mate je fotoapparatuur (& accessoires) is verzekerd via je reisverzekering en wat te doen als apparatuur beschadigd raakt of gestolen wordt.
  • Lees meer over het opslaan van foto's in de Reizen & backpacken keuzehulp: Op welke manier voegt internet, ict & techniek waarde toe aan je reis?
  • Denk onderweg of bij thuiskomst na over hoe je je foto's wilt presenteren aan anderen. Maak stevige selecties (voorkom dat kijkers gaan afdwalen uit verveling). Kies uit de diverse beschikbare middelen: een online fotopresentatie, een gedrukt foto-album, zelf foto's afdrukken, een link naar een foto-album die je kunt delen met anderen, etc.
  Wat is een cultuurschok als je op reis gaat of naar het buitenland vertrekt?

  Wat is een cultuurschok als je op reis gaat of naar het buitenland vertrekt?

  • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. De omgeving, de gebruiken, de gewoontes; alles is anders. Hierdoor kun je last krijgen van een cultuurschok. Dit is slechts een manier om te zeggen dat de dingen niet precies gaan zoals je thuis gewend bent! Als alles wat je doet, zegt, eet, ruikt en hoort  tegelijkertijd verandert, kan dat behoorlijk heftig zijn. Te meer als je een beetje heimwee hebt, ziek bent of gewoon moe bent van het reizen. In plaats van meteen terug naar huis te gaan, kun je het beter wat tijd geven. Hoe lang het duurt en hoeveel last iemand heeft van een cultuurschok is afhankelijk van meerdere factoren, maar meestal gaat dit gevoel vanzelf over.

  • Over het algemeen doorloop je in een cultuurschok de volgende fasen:

  1. De cultuurverschillen zijn intrigerend en de nieuwe plaatsen zijn interessant. Je hebt nog steeds de warme herinneringen van thuis in je hoofd.

  2. Na een poosje beginnen de cultuurverschillen je te beïnvloeden. Door de verschillen in taal, opvattingen en waarden ben je in de war en voel je je wat angstig.

  3. Je begint de verschillen te accepteren en je gaat je wat meer op je gemak voelen in nieuwe situaties. Vaak nemen de cultuurverschillen af naarmate je kennis van de taal toeneemt.

  4. Ondanks de kleine irritaties geniet je nu van de nieuwe cultuur en ben je in staat om keuzes te maken die zijn gebaseerd op voorkeuren en waarden.

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond rechtvaardigheid en tolerantie

  Wat is wijsheid rond recht, onrecht, tolerantie en intolerantie?

   

  "A man cannot govern a nation if he cannot govern a city; he cannot govern a city if he cannot govern a family; he cannot govern a family unless he can govern himself; and he cannot govern himself unless his passions are subject to reason"

  Hugo de Groot

  "In law a man is guilty when he violates the rights of others; in ethics he is guilty if he only thinks of doing so"

  Immanuel Kant

  "Laten we afzien van onze natuurlijke rechten ten gunste van de staat, die door zijn beschermende functie gelijkheid en vrijheid zal verenigen."

  Jean-Jacques Rousseau

  "Good people do not need laws to tell them to act responsibly, while bad people will find a way around the laws"

  Plato

  "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere"

  Martin Luther king, Jr.

  "Auctoritas, non veritas facit legem" Geen enkele orde heeft een definitieve waarheidsgrond; als het erop aankomt heb je een competente autoriteit nodig om de orde te handhaven

  Thomas Hobbes

   

  Wat is wijsheid rond de advocatuur en de rechtspraktijk?

   

  "Een echte advocaat hoort minstens eenmaal per veertien dagen te pleiten en als hij dat niet doet, verdient hij deze benaming niet. Dan is het een zakenman die toevallig rechten heeft gestudeerd (...)."

  mr. H. van Son

  Een advocaat is in een proces wat de kok is voor de maaltijd

  Aristippos van Kyrene)

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

  Wat is wijsheid rond empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

   

  Breng onder woorden wat je echt wilt

   in de Shintoistische tempels in Japan zijn kleine houten tabletten (Ema) te koop waarop mensen hun wensen en hoop kunnen formuleren alvorens deze in de handen van de tempelgod te leggen

  Japanse habit

  Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit

  Japans gezegde

  Het zijn de verschillen die ons mooi maken

  Mexicaans gezegde

  Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. 

  Chinees gezegde

  "Denk vooral niet dat de taak te groot zou zijn of onze inspanningen belachelijk. Nutteloze inspanningen bestaan niet. Bedenk dat ook het zaadje van waringin in het begin niet groter is dan een koffieboon. En toch groeit daaruit een machtige en koninklijke boom wiens schaduw voor allen weldadig is"

  Amadou Hampate Ba

   

   

  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

       

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen