Verzekeringen en dekking voor corona (Covid) tijdens reizen naar het buitenland

 

 

Reizen & Verzekeren in tijden van Corona (Covid)

 

Gevolgen van het Coronavirus voor wie op reis is, of in het buitenland verblijft - Nieuwsblog update april 2021

Gevolgen van het Coronavirus voor wie op reis is, of in het buitenland verblijft - Nieuwsblog update april 2021

 • Wat kun jij doen als je op reis bent en ziek wordt, binnenkort naar een besmet gebied vertrekt of in een besmet gebied verblijft?
 • Wat zijn de gevolgen van het annuleren van je reis?
 • Ben je verzekerd via een van de onderstaande verzekeringsmaatschappijen check dan de informatiepagina's

Wat is er aan de hand?

 • Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor veel landen het reisadvies aangepast naar 'code oranje' (alleen noodzakelijk reizen), en voor sommige gebieden de 'code rood' (niet reizen) in het kader van het Coronavirus.
 • Overheden hebben meerdere reisrestricties ingesteld om verdere verspreiding van het virus te te voorkomen. Hierdoor zijn meerdere grote steden en sommige toeristische attracties moeilijk tot niet bereikbaar.
 • Het virus verspreidt heeft zich inmiddels verder over de wereld verspreid waardoor nu vrijwel alle reizigers en emigranten de gevolgen van de uitbraak merken.

Wat kun jij doen als je op reis bent en ziek wordt, binnenkort naar een besmet gebied vertrekt of in een besmet gebied verblijft?

 • Check het reisadvies  van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vind je de meest actuele informatie en reisadviezen. De reiziger kan ook bellen naar het 24/7 contactcenter van het Ministerie van Buitenlandse zaken via telefoonnummer +31 247 247 247.
 • Neem contact op met de Nederlandse ambassade van de regio  waar je je bevindt.
 • Neem contact op met de alarmcentrale van je verzekeraar als je ziek bent of in een besmet gebied verblijft
 • Neem contact op met je touroperator, reisbureau of luchtvaartmaatschappij om te vragen naar mogelijkheden voor het annuleren, omboeken of uitstellen van je reis.
 • Check de website van RIVM met heel veel handige vragen en antwoorden over hoe je om kan gaan met de risico's rond Corona.

Wat zijn de gevolgen van het annuleren van je reis?

 • Over het algemeen biedt een reisverzekering geen dekking voor het annuleren van een geboekte reis vanwege het coronavirus, of een aangepast reisadvies als gevolg van het virus.
 • Mocht je een annuleringsverzekering hebben afgesloten, dan zou je kunnen kijken of je de annuleringskosten daar op kunt verhalen, maar in veel gevallen zal dat alleen kunnen bij aanvullende dekkingen.
 • Indien je nu nog een annuleringsverzekering afsluit zullen annuleringskosten als gevolg van het coronavirus echter niet gedekt worden, omdat de eventuele schade op dit moment niet onvoorzien is.
 • Als je niet wilt reizen naar, of eerder terug wil keren uit, een gebied waar het virus voorkomt, wordt geadviseerd contact op te nemen met je reisorganisator of touroperator om te kijken of er een mogelijkheid is voor het annuleren of omboeken van je reis.

Ben je verzekerd via een van de onderstaande verzekeringsmaatschappijen check dan de informatiepagina's

Updated: april 2021

 

Geldigheid van je verzekeringen & (Negatieve) reisadviezen

 

Welke beperkingen zijn er op de dekking van een verzekering wanneer er een 'negatief' reisadvies is?

Welke beperkingen zijn er op de dekking van een verzekering wanneer er een 'negatief' reisadvies is?

 • Er is bij de meeste verzekeringen geen dekking voor repatriëring naar Nederland omwille van een wijziging in het reisadvies. Dus indien het reisadvies verandert voor de bestemming, zal een verzekeraar niet assisteren of de (extra) reiskosten vergoeden.
 • Repatriëring is alleen verzekerd als er een directe medische noodzaak is of in geval van overlijden op vakantie. Er is geen dekking als je vanuit de plaatselijke overheid gevraagd wordt te vertrekken.
 • Extra verblijfskosten vanwege een gewijzigd reisadvies, bijvoorbeeld wanneer het openbaar vervoer vertraagd is of je vlucht niet meer gaat, zijn meestal niet verzekerd. Een gewijzigd reisadvies is geen verzekerde gebeurtenis.
 • Annuleringskosten omwille van een verandering van reisadvies (je wil niet meer reizen, of het reizen is niet meer mogelijk) worden doorgaans niet vergoed.
Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor de dekking van je (reis)verzekering?

Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor de dekking van je (reis)verzekering?

Wat zijn de gevolgen van een negatief reisadvies voor de dekking van je reisverzekering of je verzekering bij je work & travel in het buitenland?

 • Reisverzekeringen geven in het algemeen geen dekking indien er een negatief reisadvies van kracht is. Alleen  gespecialiseerde reisverzekeringen voor lang of bijzonder verblijf in het buitenland kunnen hier uitkomst bieden
 • Zeker voor lange reizen, waarbij meerdere landen en continenten worden aangedaan, is het prettig om een reisverzekering te hebben waarvan de dekking niet vervalt zodra er een 'negatief' reisadvies is.
 • Een negatief reisadvies kan ook voor delen van een land worden uitgeroepen. Dit is dan geen belemmering voor je reisverzekering. In de rustige delen van het land is gewoon dekking
 • Lees meer in het hoofdstuk over de verschillende verzekeringen die dekking bieden bij negatief reisadvies 

Hoe zit het met molest?

 • Een gespecialiseerde reisverzekering kan ook dekking bieden voor spoedeisende medische kosten (indien meeverzekerd) die het gevolg zijn van molest. 
 • Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij onder andere aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onrusten, oproer, muiterij, rellen. 
 • De precieze dekking in het geval van een negatief reisadvies schade en molest verschilt echter per reisverzekering.
 • Lees meer in het hoofdstuk over de verschillende verzekeringen de dekking bieden bij negatief reisadvies 
Welke verzekeringen bieden dekking wanneer er een negatief reisadvies is afgegeven, of dreigt te worden afgegeven?

Welke verzekeringen bieden dekking wanneer er een negatief reisadvies is afgegeven, of dreigt te worden afgegeven?

Welke verzekeringen bieden ook dekking in het buitenland wanneer er een negatief reisadvies is uitgebracht.

 • Er zijn verschillende soorten verzekeringen die uitkomst kunnen bieden als er een negatief reisadvies is afgegeven, of dreigt te worden afgegeven

Reisverzekeringen en activiteitenverzekeringen

 • Reisverzekeringen bieden in veel gevallen weinig tot geen ruimte voor een verblijf in gebieden met een negatief reisadvies
 • Uitzondering hierop vormt een gespecialiseerde verzekering als de Special ISIS verzekering.

Ziektekostenverzekeringen voor emigranten en expats

 • Internationale ziektekostenverzekeringen bieden in veel gevallen meer ruimte voor een verblijf in gebieden met een negatief reisadvies en ook vaak dekking voor molest. Geschikte verzekeringen voor emigranten die in een land of gebied gaan verblijven waar de Nederlandse overheid een aangepast reisadvies voor heeft, zijn te vinden op de JoHo emigratie- en expatwebsites:
 1. International Expat Insurance
 2. Allianz Healthcare
 3. Goudse Expat Pakket
 4. Bupa Worldwide Travel Insurance

Conflictsituaties & terrorisme

 • Verzekeringen die dekking bieden in regio's waarvoor een negatief reisadvies geldt, bieden niet altijd dekking voor molest (conflictsituaties als een burgeroorlog of oproer)
 • Ook wanneer molest wel is inbegrepen, kunnen er specifieke uitsluitingen gelden, bijvoorbeeld voor terroristische aanslagen.
 • Bekijk de voorwaarden van de betreffende verzekering voor specificaties hierover of neem contact op met JoHo , er zijn namelijk voor bijzondere situaties soms ook bijzondere oplossingen

 

  

 

Verzekeringen

 

 

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL