Werken met dieren in het buitenland verzekeren bij betaald werk, stage en vrijwilligerswerk

 

Ben je wel verzekerd als je dieren gaat beschermen of verzorgen in het buitenland

voor je werk, stage of vrijwilligerswerk in het opvangcentrum, de dierentuin of op de boerderij?

JoHo: crossroad uit bundel

 

Werken met dieren in het buitenland verzekeren

Waarom verzekeren bij werken met dieren in het buitenland?

Risico's tijdens het werk:

 • Overal ter wereld zijn er reservaten, opvanglocaties en dierentuinen waar je als dierenarts, stagiair of vrijwilliger de handen uit de mouwen kunt steken. Werken met dieren of wildlife is niet vrij van gevaren. Hoe lief ze er soms ook uit zien, en hoe tam ze zich soms ook gedragen. Alle dieren kunnen opeens venijnig bijten of uithalen met een klauw of snavel. Niet alleen kan dit lelijke verwondingen opleveren, maar ook ziektes overbrengen die je liever niet wilt hebben, en al helemaal niet in het buitenland.

Risico's tijdens het reizen:

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage, een ongeval krijgen, aansprakelijk worden gesteld, ziek worden, noodsituaties en negatieve reisadviezen.

Risico's bij het thuisfront: 

 • Je kunt te maken krijgen met vervroegde terugkeer omdat er iets met jou of je directe familie is gebeurd.

Waarom een speciale verzekering voor werken met dieren in het buitenland?

Dekking tijdens werkzaamheden met dieren:

 • Bijna alle reguliere verzekeraars sluiten werken met dieren uit van dekking.

Dekking van medische kosten:

 • Reguliere reis- en zorgverzekeringen dekken in het algemeen alleen de medische kosten tot de kostprijs (Nederlands tarief). Vaak komt het niet zover maar in sommige landen, en bij sommige ongelukken, kunnen de kosten daar snel boven komen. Vervolgens zal je de extra kosten voor je eigen rekening moeten nemen, of die gedekt moeten hebben via een speciale verzekering.

Dekking van de duur:

 • Ga je echt lang naar het buitenland dan zijn er maar een paar verzekeringen waarbij je ook vanuit het buitenland kunt verlengen, of die dekking blijven bieden.

Dekking van de Nederlandse zorgverzekering:

 • De dekking van je Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen zodra je maandelijks vergoeding krijgt, of kost en inwoning vanaf met een bepaalde waarde en op een bepaalde bestemming.
 • Dekking van je activiteiten: tijdens de lange of verre reis ga je vaak ook avontuurlijke of sportieve activiteiten ondernemen die je ook gedekt wilt zien.
Beschermen, verzorgen en voeren van dieren in het buitenland verzekeren: dekkingen vergelijken

Beschermen, verzorgen en voeren van dieren in het buitenland verzekeren: dekkingen vergelijken

Werkzaamheden met katten, honden en andere gedomesticeerde dieren verzekeren

Wat is de dekking bij de ISIS verzekeringen (o.a Special ISIS en de ISIS Continu)?

 • Gedekt: werkzaamheden in de straathonden en -katten opvang zoals het opvoeden en voeren van de dieren, het schoonmaken van de hokken, en lichte medische werkzaamheden
 • Niet gedekt: werkzaamheden met een hoog risico

Wat is de dekking bij de Allianz verzekeringen (o.a Globetrotter)?

 • Gedekt met premietoeslag: werkzaamheden zoals het opvoeden en voeren van de dieren, het schoonmaken van de hokken, en lichte medische werkzaamheden
 • Gedekt met hoge toeslag: werkzaamheden als dierenverzorger

Werkzaamheden met wilde dieren en andere niet-gedomesticeerde dieren verzekeren

Wat is de dekking bij de ISIS verzekeringen (o.a Special ISIS en de ISIS Continu)?

 • Gedekt: werkzaamheden zonder risico (zonder direct contact met dieren), het voeren zolang het voeren van afstand plaats vindt, en bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden van de opvanghokken zonder aanwezigheid van dieren
 • Gedekt met de juiste ervaring: werkzaamheden zoals het voeren van dieren
 • Niet gedekt: werkzaamheden direct contact met niet-gedomesticeerde dieren of medische handelingen

Wat is de dekking bij de Allianz verzekeringen (o.a Globetrotter)?

 • Gedekt met premietoeslag: werkzaamheden licht risico, werkzaamheden als bijenhouder,
 • Gedekt met hoge toeslag: werkzaamheden als jachtopziener, dierenarts of dierenverzorger (direct contact, medische handelingen)

Werkzaamheden met vee en dieren op de boerderij verzekeren

Wat is de dekking bij de ISIS verzekeringen (o.a Special ISIS en de ISIS Continu)?

 • Gedekt: werkzaamheden op de boerderij zonder risico's
 • Gedekt met de juiste ervaring: werkzaamheden bij het voeren van vee
 • Niet gedekt:werkzaamheden zoals het inenten van vee en vee hoeden te paard of op een quad

Wat is de dekking bij de Allianz verzekeringen (o.a Globetrotter)?

 • Gedekt met premietoeslag: werkzaamheden op de boerderij
 • Gedekt met hoge toeslag: werkzaamheden op een ranch (met koeien of paarden) of als dierenarts

Werkzaamheden in zee en onderwater verzekeren

Voor werkzaamheden waarbij ook duikactiviteiten nodig zijn check:

Uitleg over de risico's, werkzaamheden en de dekking

Je kunt de meeste werkzaamheden in drie groepen indelen:

1 - Werkzaamheden zonder risico: vaak dekking
2 - Werkzaamheden met licht risico: vaak dekking met de juiste ervaring (dan wel met premietoeslag)3 - Werkzaamheden met hoog risico: vaak geen dekking of met hoge premietoeslag

1 - Werkzaamheden zonder risico: vaak dekking

 • Wanneer er sprake is van werkzaamheden zonder bijzondere gevaren dan wil dat zeggen dat je de schade wel vergoed kan krijgen bij een ongeluk, bij ziekte of bij schade die voorkomt uit die werkzaamheden.
 • Indien jijzelf echter onnodige en onverantwoorde risico's hebt genomen, dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de werkzaamheden en worden de kosten niet vergoed

2 - Werkzaamheden met licht risico : vaak dekking met de juiste ervaring (dan wel met premietoeslag)

 • Werkzaamheden met lichte risico's mogen in het algemeen gedaan worden door iedereen met de juiste opleiding, achtergrond of ervaring
 • Dat wil zeggen dat ze moeten worden uitgevoerd door iemand waarvan verwacht mag worden dat die gezien zijn of haar opleiding, achtergrond of ervaringen daar geen problemen mee veroorzaakt
 • Als je dus over onvoldoende ervaring, opleiding of deskundigheid beschikt dan vervalt in het algemeen de dekking bij ziekte of bij schade die voorkomt uit de werkzaamheden en worden de kosten niet vergoed
 • Dit zal met name het geval zijn als jij die werkzaamheden zelf uitvoert,  en/of als jij daar zelf direct bij betrokken bent

3 - Werkzaamheden met hoog risico: vaak geen dekking of met hoge premietoeslag

 • Bepaalde werkzaamheden met bijzondere arbeids- of bedrijfsgevaren zijn uitgesloten of stuk duurder te verzekeren
 • Dat wil dus zeggen dat je bij ziekte of bij schade de kosten niet vergoed kan krijgen als die schade voorkomt uit die werkzaamheden, tenzij je de juiste verzekering hebt gekozen met ook de juiste premietoeslag. Andere schades worden wel vergoed
 • Schade veroorzaakt door een dier waarvan je de houder, bezitter of eigenaar bent is in het algemeen niet gedekt

Verzekeringen kiezen

 

Verzekeringen voor werken met dieren in het buitenland & Advies

 

Verzekeringen voor werken met dieren in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

Verzekeringen voor werken met dieren in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken of helpen in het buitenland?

JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te werken of helpen om te zorgen dat

 • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
 • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
 • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening,  en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren,  en niet alleen voor de standaard kosten. In de veel landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
 • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

Waar moet je extra op letten?

 • Ga je langer dan 3 maanden stagelopen, werken of vrijwilligerswerk doen (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden' ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

Welke verzekering kies je bij stage- of vrijwilligerswerkzaamheden met dieren?

De JoHo ISIS Continu verzekering 

 • voor werkzaamheden tot maximaal 3 maanden.
 • alleen medische dekking in combinatie met geldige Nederlandse zorgverzekering.
 • geen vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
 • geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, met wilde dieren op afstand (bijv. voeren van afstand) en tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij zoals rijden met een trekker en het voeren van vee.

De JoHo Special ISIS verzekering met 'Extra' of 'All In' dekking

 • voor werkzaamheden tot maximaal 4 jaar.
 • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
 • wel dekking voor vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
 • geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, met wilde dieren op afstand (bijv. voeren van afstand) en tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij, zoals rijden met een trekker en het voeren van vee.

De Globetrotter verzekering met 'Extra' of 'All in' dekking 

 • voor werkzaamheden tot maximaal 2 jaar.
 • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
 • geen vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
 • met premietoeslag geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, werkzaamheden met wilde dieren als het binnen redelijke grenzen blijft, werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij, waaronder veehoeden te paard of met een quad of vee inenten.

Welke verzekering kies je bij betaalde werkzaamheden met dieren?

De JoHo Special ISIS verzekering met 'Extra' of 'All In' dekking

 • voor werkzaamheden tot maximaal 4 jaar.
 • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
 • wel dekking voor vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
 • geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, met wilde dieren op afstand (bijv. voeren van afstand) en tijdelijke en lichte werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij zoals rijden met een trekker en het voeren van vee.

De Globetrotter verzekering met 'Extra' of 'All in' dekking

 • voor werkzaamheden tot max 2 jaar.
 • ook medische dekking zonder geldige Nederlandse zorgverzekering.
 • geen dekking voor vrijwilligerswerk of stage-aansprakelijkheid.
 • met premietoeslag geschikt voor werkzaamheden bij de opvang van gedomesticeerde dieren (honden, katten e.d.) zoals de straathonden- en straatkattenopvang, werkzaamheden met wilde dieren als het binnen redelijke grenzen blijft, werkzaamheden op een ranch of in de veehouderij, waaronder veehoeden te paard of met een quad of vee inenten.

Welke verzekering kies je bij werkzaamheden waarbij je ook gaat duiken?

Lees meer bij

Meer lezen

 • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
 • Op de pagina's van de verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.
Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

Verzekeringen voor betaald werk in het buitenland: advieswijzer en verzekeringen vergelijken

Hoe werkt de advieswijzer?

 • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
 • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

Welke dekking adviseert JoHo als je gaat werken in het buitenland? 

JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om te gaan werken in het buitenland om te zorgen dat:

 • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
 • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
 • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening, en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
 • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
 • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
 • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid.
 • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
 • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

Waar moet je extra op letten?

 • Ga je werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke advieswijzers.
 • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken.
 • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn

Werken binnen Europa of in een Verdragsland*

  Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

  • Als je binnen Europa (of in een 'verdragsland'*) gaat werken dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering. Kies je één van de volgende verzekeringen:

  Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

  Werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

  Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

  Werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

  Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: advieswijzer en vrijwilligersverzekeringen vergelijken

  Verzekeringen voor vrijwilligerswerk in het buitenland: advieswijzer en vrijwilligersverzekeringen vergelijken

  Welke dekking adviseert JoHo bij vrijwilligerswerk in het buitenland? 

  JoHo adviseert iedereen die vrijwilligerswerk in het buitenland gaat verrichten om te zorgen dat:

  • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en vrijwilligerswerk verrichten.
  • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
  • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
  • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
  • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
  • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de vrijwillige werkzaamheden.
  • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
  • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

  Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd vrijwilligerswerk wilt doen in het buitenland?

  Je medische kosten

  • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je vrijwillige werkzaamheden verricht.
  • Ga je langer dan 3 maanden werkzaamheden verrichten (met vergoeding) dan is je Nederlandse zorgverzekering niet meer van toepassing, en is een speciale verzekering, die ook zorg in het buitenland dan nog volledig dekt, een alternatief.

  Je aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk

  • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

  Je vrijwillige werkzaamheden

  • Ga je vrijwillige werkzaamheden verrichten in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de speficieke advieswijzers.

  Je bestemming

  • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding).
  • Check hier welke landen 'Verdragslanden' en eerste-werkdaglanden zijn.

  Vrijwillig werken binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werken met vergoeding van meer dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   Werk met vergoeding van minder dan 190 euro per maand binnen Europa of in een Verdragsland*

   Vrijwillig werken buiten Europa of in een niet-Verdragsland*

   Als je korter of langer dan 3 maanden gaat werken, met of zonder vergoeding in een land buiten Europa dat geen Verdragsland is, kies dan één van de volgende verzekeringen:

   Vrijwillig werken met een duur van langer dan één jaar in het buitenland

   Werken onder speciale omstandigheden of in een specifiek beroep

   Verzekeringen voor stage in het buitenland: advieswijzer en stageverzekeringen vergelijken

   Verzekeringen voor stage in het buitenland: advieswijzer en stageverzekeringen vergelijken

   Hoe werkt de advieswijzer?

   • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
   • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf.

   Welke dekking adviseert JoHo bij een stage in het buitenland?  

   JoHo adviseert iedereen die gaat stagelopen in het buitenland om te zorgen dat

   • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en stagelopen.
   • ze voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
   • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen gebeurt, of met de directe familie.
   • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
   • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging.
   • ze zich goed verzekeren tegen aansprakelijkheid zowel voor, na als tijdens de werkzaamheden van de stage.
   • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen.
   • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen.

   Waar moet je extra op letten als je goed verzekerd wilt stagelopen in het buitenland?

   Je medische kosten

   • Je kunt te maken krijgen met medische kosten die niet worden gedekt door je zorgverzekering omdat je in het buitenland zit of omdat je werkt of stage loopt.
   • Ga je langer dan 3 maanden stagelopen (met vergoeding) in één van de 'Verdragslanden ('eerste werkdag' landen)', dan vervalt vanaf je eerste werkdag de dekking van je Nederlandse zorgverzekering: o.a. Canada - Chili - Japan  - Tunesië - Turkije - Verenigde Staten - Zuid Korea.

   Je aansprakelijkheid tijdens de stage

   • Je kunt aansprakelijk worden gesteld als jij schade toebrengt aan personen of aan goederen.

   Je stagewerkzaamheden

   • Ga je stagelopen in de zorg, met wilde dieren of bijvoorbeeld met gevaarlijke machines, kijk dan in de specifieke stage advieswijzers.

   Welke verzekering kies je bij een stage met vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

   • Als je binnen Europa (of  in een 'verdragsland'*) gaat stage lopen dan loop je het risico dat je stagevergoeding kan worden gezien als loon. Om te voorkomen dat je zorgverzekering tijdens of achteraf geen dekking meer biedt kies je één van de volgende verzekeringen:

   Welke verzekering kies je bij een stage zonder vergoeding: binnen Europa of in een Verdragsland?*

   Welke verzekering kies je bij een stage: buiten Europa of in een niet-Verdragsland?*

   Welke verzekering kies je bij een stage: met bijzondere of gevaarlijke stagewerkzaamheden?

   Welke verzekering kies je als je ook een annuleringsverzekering zoekt voor je stageprogramma?

   * Wat zijn verdragslanden?

    

     

    

   Verzekeringen voor werk, stage en vrijwilligerswerk met dieren

    

    

    

   JoHo: crossroad uit bundel
   JoHo: footprint achterlaten
    
   (service voor JoHo donateurs & abonnees)
    
    
   JoHo: pagina topic
   Verzekeringen voor werken met dieren in het buitenland: ben je  voldoende verzekerd als je dieren gaat beschermen of verzorgen in het buitenland voor je werk, stage of vrijwilligerswerk in het opvangcentrum, de dierentuin of op de boerderij?

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Verzekeren via JoHo  

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Aansluiten bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier voor verzekeringen
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL