Checklist & Voorbereiding op wonen in het buitenland of emigratie

 

Checklists bij emigratie, lang verblijf en wonen in het buitenland

 

Actielijsten per onderwerp: belastingen, bestemmingen, cultuur, documenten, geldzaken, gezondheid, onderwijs, sociale voorzieningen, verhuizing, verzekeringen, werkzaken, woonruimte en de mogelijk terugkeer

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Oriëntatie & bestemming

 1. bijhouden van een emigratiedagboek / persoonlijk magazine bij voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt in alle fasen van emigratie
 2. aandacht besteden aan motieven en verwachtingen van iedereen die gaat meeverhuizen
 3. verdiepen in onder andere taal & cultuur, gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit voor een gedegen afweging "wel/niet/nog niet vertrekken"; kijk naar push- en pullfactoren
 4. bij vertrek met kinderen: verdiepen in voor- en nadelen; betrek ze tijdig bij de plannen en geef ze subtaken die te overzien zijn
 5. taakplanning maken; alle mee-emigrerende gezinsleden daarbij betrekken
 6. contact leggen met expats via (online) communities en/of met emigranten die al op je woonlocatie wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen
 7. gebruiken van verschillende media, guidebooks, beurzen, communities voor je basisorëntatie op mogelijke bestemmingen
 8. oriëntatietrip overwegen (geen vakantie!) en bereid je daar goed op voor
 9. regelen van een sparringpartner die je betrekt bij de voorbereidingen en die het proces bewaakt: op voldoende afstand, opbouwend kritisch genoeg
 10. plan-van-aanpak maken voor plotselinge of verwachte terugkeer

  Woonlocatie, woonruimte & verhuizing

  1. maak een shortlist van eisen en wensen omtrent je nieuwe woonomgeving
  2. laat je via een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur voorlichten over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier
  3. laat de staat van je koopwoning grondig onderzoeken voordat je tot koop overgaat
  4. overweeg gebruik te maken van een intermediair als je je woning in Nederland gaat (onder)verhuren en check eventuele gevolgen voor je huisverzekeringen
  5. bij het stopzetten van je huurwoning in Nederland: zoek tijdig uit in welke (originele) staat je de woning moet opleveren
  6. start tijdig met het opvragen van offertes bij verhuizers (het combineren van ladingen kan soms een kostenvoordeel opleveren)
  7. bij het opvragen van verhuisoffertes: maak één basislijst die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)
  8. controleer het tijdig beëindigen van de nutsvoorzieningen in je oude woning en het opstarten van nutsvoorzieningen in je nieuwe woning
  9. benut eventuele relocation services als je door je werkgever wordt uitgezonden; die ondersteunen jou en je gezin bij het settelen
  10. regel tijdig verzekeringen en veiligheidsmaatregelen voor je nieuwe woonlocatie; huizen van expats of buitenlanders zijn soms gewild

  Geldzaken, fiscale zaken & belastingdienst

  1. start op tijd met het maken van een verhuisbegroting: een overzicht van te verwachten uitgaven (en evt. besparingen) rondom de verhuizing zelf
  2. start op tijd met het maken van een woon- en leefbegroting: een overzicht van te verwachten inkomsten en (dagelijkse) uitgaven na verhuizing
  3. maak een lijst van alle lopende verplichtingen, abonnementen, contracten en let op opzegtermijnen of calculeer boetes in bij voortijdig opzeggen
  4. vraag bij je huidige bank(en) naar de gevolgen van emigratie voor lopende rekeningen, creditcards, spaartegoeden
  5. regel je doorlopende bankzaken in je oude woonland en verdiep je in valuta en het banksysteem van je nieuwe woonland
  6. verdiep je in de diverse beschikbare (internationale) betaalmiddelen & procedures rond het overmaken van geld van en naar je nieuwe woonland
  7. check of je nieuwe woonland een belastingverdrag heeft met Nederland en wat de gevolgen van de uitkomst zijn
  8. reken tijdig af met de belastingdienst
  9. overweeg gebruik te maken van een financieel adviseur voor het vaststellen van een emigratiebegroting, het doorspreken van je huidige financiën en advies bij belastingzaken
  10. wees extra alert op het instellen van wachtwoorden bij alle apparaten die je gebruikt voor internationaal bankieren; als lang-in-het-buitenland-verblijver ben je soms een extra interessant target

  Regelgeving, sociale voorzieningen, toeslagen & uitkeringen

  1. verdiep je tijdig in de regels rondom het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen
  2. check of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland en wat de gevolgen van de uitkomst zijn
  3. bouw voldoende basiskennis op over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels
  4. denk aan juridische geldigheid van contracten en akten die je in Nederland had
  5. maak op tijd een start met het opstellen van een lijst met te informeren instanties
  6. regel DigiD (als je dat nog niet hebt), zodat je vanuit het buitenland administratieve zaken kan blijven regelen
  7. verdiep je in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland
  8. zoek tijdig uit hoe het werkt met het stopzetten of meenemen van uitkeringen naar het buitenland
  9. verdiep je in regelgeving rondom het wel of niet stopzetten van kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag
  10. check welke gevolgen je buitenland verblijf hebben op AOW en pensioen; regel particuliere (bij)verzekering

  Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

  1. verdiep je tijdig in mogelijke werkzaamheden voor jezelf en eventuele partner in je nieuwe woonland: werk, vrijwilligerswerk
  2. verdiep je in visumkansen bij het werk dat je voor ogen hebt & check beroepenlijsten die je visumkansen kunnen verhogen
  3. zoek uit wat de waarde is van je Nederlandse diploma's & opleidingscertificaten in je nieuwe woonland; laat documenten tijdig legaliseren
  4. word je uitgezonden, informeer dan bij je werkgever naar het huidige expatbeleid en de manier waarop je bedrijf jou en je gezin kan ondersteunen
  5. wil je een eigen onderneming starten in het buitenland, start dan tijdig met een onderzoek naar marktkansen en maak een of meerdere markt- en concurrentie verkenningstrips + check adviezen van (lokale) chambers of commerce
  6. ga je zelf ondernemen in het buitenland, overweeg dan gebruik te maken van een ervaren tussenpersoon die je een deel van de juridische en administratieve opstartwerkzaamheden uit handen kan nemen
  7. ga je ontslag nemen, communiceer de beslissing om naar het buitenland te gaan dan tijdig met je huidige werkgever & respecteer opzeg- en overdrachtstermijnen
  8. verdiep je tijdig in lokale werkculturen en manieren van communicatie & samenwerking
  9. oriënteer je op zakelijke (expat) netwerkclubs, zoek uit waar ze zitten en wat ze voor jou plus je eventuele partner en kinderen kunnen betekenen
  10. maak heldere werkafspraken met businesspartners of zaakwaarnemers als je een eigen onderneming in Nederland aanhoudt

  Verzekering, veiligheid & gezondheid

  1. verdiep je in de regels rondom het stopzetten van je Nederlandse zorgverzekering
  2. besteed tijdig aandacht aan bij jouw situatie passende internationale ziektekostenverzekeringen; hou rekening met een (soms lang) traject voor medische acceptatie
  3. laat je informeren over voor- en nadelen van lokale verzekeringen / verzekeringen via eventuele werkgever
  4. denk onder andere ook aan je (internationale) reisverzekering, verzekering voor als je tijdelijk op bezoek/terug in Nederland bent, een transportverzekering (verhuizing) en regelingen voor nabestaanden, arbeidsongeschiktheid, huis & inboedel, pensioen, aansprakelijkheid, auto
  5. check tijdig benodigde inentingen en medische verklaringen (het regelen daarvan kost soms weken tot enkele maanden)
  6. verdiep je in lokale gezondheidszorg: ziekenhuizen, (huis)artsen, tandartsen, kraamzorg
  7. regel een laatste medische checkup door je vertrouwde arts in Nederland; laat een internationaal bruikbaar medisch dossier opstellen
  8. hou jezelf regelmatig op de hoogte van formele en informele veiligheidsadviezen en stel je in op een gewenningsperiode na aankomst
  9. werk regelmatig je contact checklist & lijst met noodnummers bij
  10. maak voor vertrek heldere afspraken met achterblijvers hoe te handelen bij ziekte, overlijden

  Visa & documenten

  1. onderzoek welke visumregelingen en/of migrantenprogramma's er zijn op je nieuwe woonlocatie voor jouw nationaliteit
  2. begin op tijd; visa zijn soms eenvoudig en snel geregeld, maar visumprocedures nemen meestal behoorlijk wat tijd in beslag, van maanden tot enkele jaren.
  3. verhuis je met meerdere gezinsleden, maak dan per persoon een visum & (werk)vergunning inventarisatie
  4. overweeg gebruik te maken van een visumbemiddelingsbureau en verdiep je in wat zij wel, en wat niet, voor je kunnen regelen
  5. check ook aanvullende visumvereisten zoals Verklaring Omtrent Gedrag, gezondheidsverklaringen, medische keuringen
  6. zoek tijdig uit welke documenten je moet vertalen en legaliseren
  7. overweeg gebruik te maken van een juridisch adviseur voor het checken van je juridische status en de mogelijke risico's
  8. verdiep je in regelgeving omtrent verlenging van paspoort of identiteitskaart, verdiep je in regels rondom dubbele nationaliteit
  9. breng de contacten en contactpersonenen bij ambassades en consulaten in kaart en zoek uit wat de dichtstbijzijnde post wel en niet voor je kan betekenen
  10. verdiep je in de geldigheid van Nederlandse documenten in je nieuwe woonland, zoals rijbewijs, codicils, testament

  Onderwijs & cursus

  1. verdiep je in taal & cultuur; in welke mate is een redelijke tot vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken. Regel aanvullende taalcursussen ruim voor vertrek.
  2. zoek manieren op je nieuwe woonbestemming om 'spelenderwijs' te werken aan je taalvaardigheden; via vrienden, verenigingen, bijeenkomsten, radio, tv etc.
  3. besteed op tijd aandacht aan onderwijs voor je kinderen in het buitenland, aangevuld met (of vervangen door) onderwijs-op-afstand
  4. verdiep je in de regels omtrent de Nederlandse leerplichtwet
  5. start tijdig met het opvragen van (internationaal bruikbare) onderwijsdossiers bij de school waar je kinderen in Nederland les volg(d)en; denk ook aan een wat meer sociaal ingestoken overdrachtsdossier
  6. verdiep je in afwegingen om Nederlandse les bij je kinderen te blijven stimuleren en welke mogelijkheden er op jouw bestemming of online zijn
  7. wees zorgvuldig bij het kiezen van een nieuwe school voor je kinderen; inventariseer de verschillende opties en vraag om ervaringen
  8. onderzoek de aansluiting van onderwijsmethodieken op je nieuwe woonbestemming met onderwijs in Nederland; voorkom tijdig dat je kind achterstanden op gaat lopen of zorg voor extra lessen op specifieke vakken
  9. geef, zeker in de begintijd, op tijd en regelmatig aandacht aan huiswerkbegeleiding; inventariseer verwachtingen vanuit school
  10. besteed aandacht aan mogelijkheden op je nieuwe woonbestemming voor het volgen van cursussen, zakelijk en/of ter ontspanning (& ook goed voor je taalbegrip)

  Praktische voorbereiding, cultuur & culture shock, relaties

  1. wacht niet te lang met het delen van je vertrekbeslissing met dierbaren, als de knoop eenmaal is doorgehakt
  2. kies een goed doordacht vertrekmoment: seizoen/klimaat, werk, onderwijs, huisvesting, reiskosten, visa
  3. overweeg een centraal afscheidsmoment voor globale vrienden, collega's en kennissen
  4. verdiep je vooraf in de fasen van culture shock en neem de tijd om te wennen na aankomst
  5. stop energie in het opbouwen van vriendschappelijke relaties met locals, naast je aanmelden bij Nederlandse verenigingen en/of internationale expat clubs
  6. reflecteer en relativeer periodiek én op tijd; houd zeker in de beginfase na vertrek je (niet-werkende) partner en kinderen extra in de gaten (geef ook hen de tijd)
  7. ben je met kinderen verhuisd? verdiep je eens in de aspecten rondom Third Culture Kids
  8. organiseer verwachtingen omtrent bezoek op je nieuwe woonlocatie of tijdens jouw tijdelijke bezoek aan Nederland
  9. maak afspraken over het invullen van feestdagen en belangrijke gebeurtenissen bij jezelf of aan het thuisfront in Nederland
  10. verdiep je in aspecten rondom heimwee, zowel bij jezelf, je partner als bij je kinderen; herken signalen en handel tijdig

  Terugkeer

  1. terugkeren naar Nederland is minstens zo'n grote stap als vertrekken uit Nederland en verdient dus tijdige planning en voorbereiding: maak een remigratieplan incl. verwachtingen, persoonlijke doelen en taakverdelingen
  2. heb je stevig last van bijvoorbeeld heimwee of eenzaamheid, dan is remigreren niet direct de beste oplossing op langere termijn; maak dan tijdig gebruik van bijvoorbeeld persoonlijke coaching
  3. keer je "definitief" terug naar Nederland, besteed dan (net als bij vertrek uit Nederland) zorgvuldig aandacht aan afscheid nemen; let hier extra op als je met kinderen terugkeert
  4. start al geruime tijd voor vertrek met heroriëntatie op je nieuwe woonomgeving in Nederland; overweeg een tijdelijke woonplek bv. in een meer internationale omgeving om de overgang te vergemakkelijken
  5. leg vanuit het buitenland contact met verhuur- of verkoopmakelaars; voorkom waar mogelijk dat je voor langere tijd onderdak moet vinden bij familie of bekenden
  6. keer je terug met kinderen, start dan tijdig met de overgang naar regulier onderwijs in Nederland, extra taallessen en/of bijles in specifieke vakken
  7. keer je terug met een niet-Nederlandse partner en/of kinderen, stel je dan in op extra en regelmatig veranderende wet- en regelgeving
  8. leg op tijd contact met potentiële nieuwe werkgevers of heroriënteer je op mogelijkheden bij je voormalige of huidige werkgever in Nederland; hou rekening met veranderingen in sollicitatieprocessen of bij je (voormalige) werkgever
  9. de terugkeer in de (veranderde) Nederlandse maatschappij kan soms behoorlijke problemen, frustraties of zelfs tegenwerking opleveren; stel je in op deze reverse culture-shock. Ook kinderen hebben een periode nodig om hun nieuwe leven in Nederland te accepteren; gevoelens als boosheid of frustratie zijn niet ongewoon.
  10. besteed tijdig aandacht aan het opnieuw goed verzekerd raken in Nederland en regelingen rondom uitkeringen, toeslagen en sociale voorzieningen
  Actielijsten en checklists ter voorbereiding op wonen in het buitenland of emigratie

  Actielijsten en checklists ter voorbereiding op wonen in het buitenland of emigratie

  Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

  Checklist Oriëntatie op lang verblijf in het buitenland of emigratie

   

   Ervaringen bijhouden

   emigratie dagboek / blog / website starten (tip: maak gratis persoonlijk blogmagazine op JoHo's platform World Supporter)

   • voor het vastleggen van hetgeen je meemaakt
   • als naslag document in tijden van heimwee
   • voor kennisoverdracht aan toekomstige emigranten
   • kies een platform met voldoende bereik en waar andere emigranten actief zijn
   • nuttig in het oriëntatie- en regelproces maar ook leuk om later op terug te kijken
   • maak af en toe een backup

    probeer het moment terug te halen waarop je voor het allereerst na begon te denken over de droom van een lang verblijf in het buitenland. Schrijf dat moment op en bewaar het.

   Motieven

    stel het hoofddoel voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) van het lange verblijf in het buitenland c.q. de emigratie vast: wat wil je er in de kern mee bereiken?

    alle onderliggende motieven voor jou (+ evt. partner en evt. kinderen) in kaart brengen om wel of niet te emigreren in kaart brengen

     geef aan al je vertrek-motieven een waarde en rangschik je motieven naar die waardes

   zelfinzicht vergroten: breng tevens je competenties (+partner) in kaart, sterke en minder sterke karaktereigenschappen, mogelijke (persoonlijke) struikelblokken tijdens het emigratieproces, doe een test omtrent interculturele communicatievaardigheden

   inplannen van bezoek aan emigratie beurzen of themadagen

   abonnement nemen op emigratie magazines en nieuwsbrieven

   aanmelden bij emigratie fora

   persoonlijke score checken op de lijst met kernvoorwaarden om een emigratie te laten slagen

   checken van de aandachtspunten om te achterhalen welk type emigrant je bent/jullie zijn

   Oriëntatie op bestemming(en) of woonregio's

   starten met oriëntatie op mogelijke bestemmingen, voor- & tegens op een rij zetten

   doorspitten van guide books, websites, tv programma's, online communities

   uitzoeken van push en pull factoren van deze bestemmingen

   checken of er speciale migranten(vestigings)programma's en zo ja wat houdt dit in

   verdiepen in immigratiebeleid van de voorkeursbestemmingen; speciale regelingen, voordelen, belemmeringen

   verdiepen in taal & cultuur; in welke mate is een vloeiende beheersing van bijvoorbeeld de taal op bestemming noodzakelijk (en haalbaar?) om er te leven en werken

   verdiepen in achterliggende bestemmingscontext als gezondheidszorg, veiligheid en criminaliteit

   contact leggen met expats die al terplekke wonen en werken; checken of ze openstaan voor het beantwoorden van vragen

   Tips:

   • gebruik de voorbeelden van push en pull factoren
   • gebruik de checklist hoe vorm je je een beeld van het leven in je mogelijke nieuwe woonomgeving

   Periodieke meetings

   inplannen van regelmatig overleg met alle mede-emigranten (c.q. gezinsleden)

   samen bekijken en bespreken van de opties, voor- en nadelen, haalbaarheden

   bespreekbaar maken van de plannen; met respect voor positieve en negatieve gevoelens van anderen: liever niet bagatelliseren of onderdrukken of romantiseren

   Tips:

   • leg e.e.a. zoveel mogelijk schriftelijk vast (nuttig gedurende het proces en leuk om later op terug te kijken)
   • betrek (zeker je oudere) kinderen tijdig in het oriëntatieproces; je jongere kinderen zodra de kernbeslissing is genomen
   • gebruik de checklists voor emigreren met kinderen

   Taakplanning

   emigratie plan van aanpak maken

   Tips

   • gebruik de checklists en maak subtaken per item + een prioriteitstelling
   • beschrijf duidelijk wie wat doet + evt. deadlines; betrek daarin zo veel mogelijk alle gezinsleden
   • hou het wel flexibel; je taakplanning is een richtlijn waar je ongetwijfeld ook van af zal wijken afhankelijk van ontwikkelingen en nieuwe inzichten

   Oriëntatietrip

   optie onderzoeken van een oriëntatietrip (verkenningstrips)

   Tips

   • toeristische locaties: plan deze bij voorkeur in een laagseizoen
   • maak veel foto's en aantekeningen tijdens de trip
   • gebruik de checklist met aandachtspunten bij het maken van een oriëntatiereis

   Begroting

   overzicht maken van te verwachten uitgaven rondom de emigratie zelf

   overzicht maken van te verwachten inkomsten en dagelijkse woon- en leefkosten in je nieuwe thuisland

   Tips

   • gebruik de tips en voorbeelden van te verwachten kosten

   Kernbeslissing

   afweging maken van inkomsten vs. eenmalige (emigratie) kosten en terugkerende woon- en leefkosten

   afweging maken van visumkansen

   afweging maken rondom het vinden van werk, passend onderwijs, kinderopvang en dagbesteding partner

   emotionele afweging maken, met aandacht voor taal & cultuur, heimwee, missen van familie

   afweging maken van alle gezinsleden benoemde voor- en nadelen

   in kaart brengen wat geregeld/helderder moet worden om een definitieve go/no-go te kunnen geven

   maken van een positief, neutraal en negatief scenario + plan van aanpak / gevolgen / "exit-strategie" in alle scenario's

   beslissing nemen: go / no-go

   Vertrekperiode

   bepalen van een haalbaar vertrekmoment

   lijst met factoren maken die invloed hebben op vertrekmoment

   • denk o.a. aan koop/verkoop woning, werkgever(s), scholing, tariefstelling vliegtickets, visa, procedures rondom inentingen/gezondheid (zie elders), tijd voor afronding takenlijst, ruimte voor afscheid

   Buitenstaander & sparringpartner

   regelen van een sparringpartner die je betrekt bij voorbereiding & die proces bewaakt

   shortlist maken, op basis van voorkeur, gesprekken aangaan op volgorde van voorkeur

   contact leggen met iemand die je goed vertrouwt,  kritisch genoeg is, kan motiveren en tegengas durft te geven

   deze persoon formeel machtigen als "zaakbehartiger"; bv. documenten voor je regelen na emigratie, belastingdienst

   Beslissing delen

   beslissing delen met je directe kring: mensen die het dichtst bij je staan

   Tips

   • geef ruimte aan allerlei soorten reacties en emoties
   • ga jezelf niet verdedigen
   • overweeg om een centraal informatiemoment te organiseren
   • gebruik de lijst met tips hoe je omgaat met mogelijk negatieve reacties van anderen

   Tip

   • Spits de checklists toe op jouw persoonlijke situatie door online aantekeningen te maken.
   • Maak een printje van alle Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists, markeer gedane zaken en voeg handmatig persoonlijke to do's toe.
   • Maak optimaal gebruik van de Lang verblijf buitenland & Emigratie Checklists! Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de "Checklists Lang verblijf buitenland en emigratie pagina  als navigatie-instrument.
   Checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist voor je bestemming, woonlocatie en woonruimte bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Oriëntatie

   basisoriëntatie starten met betrekking tot een nieuwe woonomgeving

   shortlist maken van eisen en wensen

   inplannen van een oriëntatie trip / verkennningsreis - waar haalbaar; zie elders voor aandachtspunten

   inventariseren van woonopties voor eventuele achterblijvende kinderen: eigen woning, internaat, familie etc.

   gebruik maken van de Keuzehulp "Oriëntatie op een nieuwe woonomgeving" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

   Woning in buitenland

   afweging maken: huren, direct kopen of eerst tijdelijk huren

   ervaringen inventariseren (positief, neutraal, negatief) van andere buitenlanders/Nederlanders in je nieuwe woonomgeving

   inventarisatie maken van makelaars of verhuurders die voldoende ervaring hebben met verhuur of verkoop aan buitenlanders

   minimum eisen én een maximum budget bepalen voor een nieuwe woning (handig tijdens het zoeken van woonruimte)

   contact leggen met een gespecialiseerd bureau of juridisch adviseur over alle wettelijke regelingen rondom het aankopen van een woning als (buitenlands) particulier; denk bv. ook aan eigendomsrecht, grond, erfpacht, recht van overpad etc.

   in kaart brengen van en grip krijgen op alle stappen/fasen in het aankoop- of huurproces en de logische volgorde daarvan;

   foto's maken van de nieuwe koop- of huurwoning en lijst opstellen van de staat van aanwezige c.q. over te nemen goederen

   laten onderzoeken van de staat van je koopwoning (voordat je tot koop overgaat!)

   inzicht krijgen in c.q. deskundigheid inhuren bij het proces rondom de koop- of huurcontracten

   inhuren van een gespecialiseerde lokaal goed ingevoerde onderhandelaar als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

   inhuren van een financieel en fiscaal adviseur die de lokale wetgeving goed kent als je tot aankoop van een woning wilt overgaan

   tijdig! regelen van alle benodigde documentatie rondom de hypotheek als je die gaat afsluiten bij de aankoop van een woning

   laten aansluiten van voorzieningen door nutsbedrijven; liefst 24-48 uur voor aankomst

   bouwkundig en taxatie rapport laten opstellen voor aankoop van een woning (staat huis, gebreken, verbouwingsmogelijkheden

    uitzoeken en regelen van de diverse ict-voorzieningen: internet, telefonie, tv/kabel/satelliet (ook desgewenst: Nederlandse radio/televisie)

   verzekeringen en veiligheidsmaatregelen regelen; expathuizen zijn soms een extra gewild target

   gebruik maken van de Keuzehulp "Huren of kopen van een huis" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

   Woning in Nederland

   voorbereiden van de beslissing: verkopen, onderverhuren, in beheer geven of (tijdelijk) leeg laten staan

   bij beëindigen van huur: uitzoeken in welke (originele) staat je de woning moet opleveren en welke eventuele klussen daar uit voort komen (denk aan terugkrijgen van openstaande borg)

   tijdstip afspreken voor het afsluiten van nutsvoorzieningen in je huur- of koopwoning: niet te vroeg (hou rekening met verhuisdag etc.) en niet te laat (onnodige lasten)

   eventueel gebruik maken van een intermediair als je je woning gaat verhuren

   contact opnemen met Belastingdienst Particulieren/Buitenland als je je woning in Nederland aanhoudt

   gebruik maken van de Keuzehulp "Zoeken van een huurder" en "Opstellen van een huurcontract" (zie Crossroads: Topic pagina Woonruimte & Huis)

   Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Oriëntatie

   uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

   basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

   verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

   juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

   verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

   verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

   kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

   procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

   kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

   Uitschrijven

   aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

   tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

   afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

   Checklist voor je verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist voor je verhuizing bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Verhuisoffertes & verhuizer

   basislijst maken die je aan verschillende verhuizers voor kan leggen (bevordert vergelijkbaarheid)

   frequentie checken van verhuistransport naar je nieuwe woonland (combineren van ladingen)

   ervaringen zoeken van eerdere emigranten die verhuisden naar je woonland

    check (nogmaals) de aandachtspunten rondom het opvragen van verhuisoffertes (zie Topic pagina)

    afwegingen maken rondom de factoren die van invloed zijn op de verhuiskosten (zie Topic pagina)

   benaderen van meerdere verhuizers met basislijst

   vergelijken van ontvangen verhuisoffertes en definitieve keuze maken voor verhuizer

   uitzoeken/regelen van een transportverzekering

   Inboedel

   tijdig starten met uitzoeken, opruimen, weggooien, weggeven; betrek daar je kinderen bij voor wat betreft hun eigen spullen

   teruggeven van spullen die je van anderen hebt geleend

   uitzoeken van de mogelijkheid voor tijdelijke opslag van achterblijvende inboedel

   uitzoeken of er eventuele importbelasting geldt op spullen die je mee wilt nemen

   spullen die nog in goede staat zijn naar kringloopwinkel brengen

   terugbrengen of terugkrijgen van uitgeleende spullen

   inventarislijst maken (per ruimte) van alle spullen die je mee gaat nemen; foto's maken van (de staat van) waardevolle spullen

   bruikbaarheid checken van electrische apparatuur op je nieuwe woonlocatie

   markeren van verhuisdozen: wat zit er in en waar moet het op de nieuwe locatie naar toe

   als je je woning in Nederland gaat verhuren: lijst maken van wat nieuwe huurders aan inboedel kunnen overnemen

   gebruik maken van de Inboedel tips en adviezen (zie Topic pagina)

   gebruik maken van de aandachtspunten bij Waar let je op bij het inpakken van je inboedel (zie Topic pagina)

   Auto

   tijdig regelen van benodigde sticker(s) en vignetten

   tijdig regelen van verplichte of handige accesoires: verdiep je in de regelgeving van je nieuwe woonland; bv. gevarendriehoek, reserveband, veiligheidshesjes voor alle inzittenden, ehbo-kit, reserve-bril/contactlenzen, extra zonnebril

   reserve-sleutel opzoeken en op een plek bewaren waar je eenvoudig bij kunt (dus niet in de inboedelcontainer!)

   tijdig regelen van benodigde uitvoer- en invoerdocumenten (zie Topic pagina Visa & Documenten)

   ben je toch met dit onderwerp bezig, verdiep je dan ook meteen even in de verkeersregels van je nieuwe woonland

   Huisdieren

   tijdig uitzoeken van vereisten, vergunningen en benodigde documenten in je nieuwe woonland als je een huisdier mee wilt nemen: o.a.

   • inentingen regelen
   • chip regelen
   • invoervergunningen regelen
   • quarantaine mogelijkheden uitzoeken en aanvragen
   • uitzoeken of exportcertificering nodig is
   • uitzoeken of bloedafname en -onderzoek nodig is (gekoppeld aan bepaalde vaccinaties)
   • je huisdier indien nodig ontwormen of een vlooienbehandeling geven

   uitzoeken of je huisdier in de cabine mee mag reizen of in het ruim wordt vervoerd

   evt. regelen van een reistas of (gecertificeerde) kennel

   checken van aanvullende regelingen van je vervoerder (bv. luchtvaartmaatschappij)

    dierenpaspoort (gezondheidspaspoort) en medisch dossier voor je huisdier(en) opvragen; eventueel laten vertalen en/of legalisatie aanvragen (= officieel maken van het paspoort en/of dossier)

   check (nogmaals) de aandachtspunten rondom Verhuizen met dieren (zie Topic pagina)

   Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Sociale voorzieningen, toeslagen en uitkeringen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Sociale voorzieningen

   checken of je recht op Nederlandse volksverzekeringen gaat vervallen, of dat je juist verplicht verzekerd blijft voor deze verzekeringen

   uitzoeken welke sociale voorzieningen er in je nieuwe woon- & werkland zijn (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioenopbouw, nabestaanden/wezen uitkeringen)

   checken of je nieuwe woonland een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland; zo ja uitzoeken wat dat verdrag inhoudt (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid)

   advies vragen aan JoHo over bijverzekermogelijkheden (ongevallen, arbeidsongeschiktheid); lees de voorwaarden omtrent eventuele uitsluitingen

   Toeslagen & uitkeringen

   verdiepen in de Wet Beperking Export Uitkeringen (Wet BEU) als die van toepassing is tussen Nederland en je nieuwe woonland

   uitzoeken of je recht houdt op toeslagen en uitkeringen (zeker als je nog economisch verbonden blijft met Nederland, via werk of uitkering)

   tijdig stopzetten toeslagen als je al weet dat het recht daarop gaat vervallen (zorg, huur, kinderopvang); voorkom latere terugvorderingen

   advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je AOW opbouw c.q. uitkering

   uitzoeken of je je bestaande pensioenregeling over kan dragen aan een buitenlandse verzekeraar (voor- en nadelen)

   advies vragen aan JoHo over de gevolgen voor je pensioen opbouw en of je eventueel aanvullend pensioen moet opbouwen  

   uitzoeken wat de gevolgen zijn voor nabestaanden en wezenuitkeringen; advies vragen aan JoHo over vrijwillig verzekeren

   uitzoeken binnen welke voorwaarden je naar het buitenland mag als je een WW of bijstandsuitkering ontvangt

   tijdig aanvragen van je AOW pensioen vanuit het buitenland (1 jaar voor je pensioenleeftijd)

   opgeven van toekomstig correspondentie-adres bij relevante instanties

   Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Belastingen & Fiscale Zaken bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Oriëntatie

   uitzoeken of er een belastingverdrag geldt tussen Nederland en je nieuwe woonland en wat daarvan de gevolgen zijn

   contact opnemen met Belastingdienst om te kijken of en zo ja welke belastingzaken voor vertrek moeten worden afgehandeld (daarnaast gaat er bij uitschrijven bij gemeente in Nederland automatisch een bericht naar de Belastingdienst, maar dit is kort voor vertrek)

   uitzoeken of je in Nederland nog belastingplichtig blijft (bv. vanwege inkomsten uit werk, pensioen of woning)

   uitzoeken of je recht behoudt op hypotheekrenteaftrek (als je in Nederland een woning aanhoudt)

   uitzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding van extra-territoriale kosten (als je wordt uitgezonden)

   advies vragen aan fiscaal adviseur omtrent voor- en nadelen van "salary split" (arbeidsinkomsten verdelen over meerdere landen)

   opgeven van een toekomstig correspondentie-adres in Nederland

   aanwijzen van een gemachtigde die je belastingzaken kan afhandelen

   Belastingaangifte

   afhandelen van openstaande belastingzaken (bv. openstaande premies betalen of ontvangen)

   oriënteren op M-biljet (in jaar van emigratie kan je niet digitaal aangifte doen, alleen via M-biljet)

   verzamelen van inkomens-/vermogensgegevens in verband met opstellen M-biljet inkomstenbelasting (periode 1 januari tot vertrekdatum)

   basiskennis opdoen omtrent conserverende aanslag

   advies vragen aan fiscaal adviseur over voor- en nadelen van fiscaal partnerschap als je in het buitenland gaat wonen

   Overige verplichtingen

   uitzoeken van voorwaarden bij vertrek naar het buitenland rondom aflossen van persoonlijke leningen, studieschulden en andere schulden aan derden

   Checklist voor werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

   Checklist voor werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

   Checklist voor vrijwilligerswerk, werken en ondernemen en bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

   Baan in Nederland

   checken van je opzegtermijn

   aankondigen van je opzegging / verhuizing naar het buitenland

   overdrachtsdossier maken voor de collega's die je werk gaan overnemen c.q. voor je leidinggevende

   feedback / getuigschrift / referentie op social media vragen van je werkgever (bij voorkeur Engelstalig, of zelf laten vertalen

   Werk vinden

   inschatting maken van het minimum salaris dat nodig is om te kunnen leven met je gezin, aan de hand van opgestelde overall budget

   checken van visumvereisten en -procedures voor (on)mogelijkheden voor het verkrijgen van werkvisa

   mogelijke activiteiten in je nieuwe thuisland in kaart brengen; voor jezelf, je partner en eventuele kinderen

   bepalen met welke activiteit(en) je inkomsten gaat genereren: eigen bedrijf, (expat) baan, pensioen

   uitzoeken met welke competenties en werkzaamheden je vanuit je nieuwe woonland ook werk op afstand kunt verrichten, voor opdrachtgevers in Nederland of elders op de wereld

   overwegen van vrijwilligerswerk: als opstap, gewenning, kans op netwerken of als extra community bijdrage

   bekijken van vacatures en potentiële werkgevers via de JoHo organisatieprofielen (voor baan of vrijwilligersjob)

   Uitgezonden worden

   checken van expatbeleid huidige werkgever (als je wordt uitgezonden)

   verdiepen in de diverse contractvormen die er zijn als je wordt uitgezonden

   gebruik maken van de Checklist Aandachstpunten als je in gesprek gaat met je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Checklist Mogelijke ondersteuning door je werkgever (zie Topic pagina of Crossroads)

   Bedrijf of project starten

   uitzoeken van back-up werkmogelijkheden voor de opstart/beginfase

   opstarten van netwerken in je nieuwe bedrijfsomgeving

   maken van een persoonlijke analyse (competenties en vaardigheden van jezelf en partner)

   maken van marktanalyse, SWOT analyse en opstellen van bedrijfsplan

   advies inwinnen van een gespecialiseerd juridisch adviseur omtrent lokale / landelijke regelgeving in je nieuwe woon- & werkland

   je verdiepen in (lokale) verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid

   gebruik maken van de Checklist Marktverkenning bij het starten van een eigen bedrijf (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Extra aandachtspunten als je wilt ondernemen in een ontwikkelingsland (zie Topic pagina of Crossroads)

   Bedrijf in NL beëindigen

   inventariseren bij KvK wat actiepunten zijn als je je bedrijf gaat beëindigen (o.a. formele uitschrijving)

   fiscale afrekening in orde maken met Belastingdienst in Nederland

   betalen van inkomstenbelasting over eventuele verkoopwinst (of stakingswinst) van je bedrijf: verschil tussen boekwaarde en werkelijke waarde op moment van beëindiging

   betalen van belasting over eventuele opgebouwde oudedagsreserve, lijfrente, pensioen, aanmerkelijk belang

   betalen van vennootschapsbelasting (in het geval van bv)

   juridische beëindiging (liquideren) regelen van je bedrijf (o.a. bestuur ontmantelen)

   crediteurenlijst opstellen en betalingen verrichten

   debiteurenlijst opstellen en openstaande facturen innen

   afspraken maken wat je met openstaande voorraden en inventaris doet

   Voorbereiden

   uitzoeken van mogelijkheden voor extra trainingen, aanleren van nieuwe vaardigheden, wennen aan werktaal & -cultuur

   advies vragen aan een verzekeringsexpert over internationaal pensioen en/of extra pensioenvoorzieningen

   gebruik maken van de Tips om een goede start te maken in je nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Tips hoe je je kunt oriënteren op een nieuwe werkomgeving (zie Topic pagina of Crossroads)

   gebruik maken van de Checklist diploma-waardering en opstellen internationaal CV (zie Topic pagina of Crossroads)

   Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Verzekering bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Algemeen

   archief aanleggen voor alle correspondentie met instanties, organisaties en verzekeraars: bewaar alle 'bewijs'stukken voor het geval je later zaken moet kunnen aantonen, zorg dat je makkelijk toegang hebt tot polissen, polisvoorwaarden e.d.

   toegang regelen en/of checken tot digitale polisomgevingen van verzekeraars voor die polissen die je in Nederland laat doorlopen ("Mijn polis"-omgeving op internet)

   jezelf bekendmaken met meest eenvoudige manier(en) waarop je schades kunt indienen c.q. kunt claimen bij alle polissen die je laat doorlopen (in Nederland, lokaal en/of internationaal)

   Inventarisatie huidige polissen

   overzicht maken van je huidige verzekeringspolissen, contractlooptijden, contactgegevens

   gevolgen onderzoeken van je lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende verzekeringspolissen; tijdig stopzetten van de relevante lopende contracten

   afspraken maken over beëindiging van huisverzekeringen (opstal, inboedel, glas etc.), autoverzekeringen etc.: niet te vroeg (onderverzekering), niet te laat (dubbele lasten)

   doorgeven van correspondentie-adres in het buitenland aan verzekeraars waarbij je de polis in Nederland laat doorlopen

   Internationale ziektekosten

   oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

    jezelf bekend maken met c.q. verdiepen in (internationale) ziektekostenverzekeringen. Om in de volgende fase goed advies te kunnen vragen en offertes te kunnen vergelijken besteed je minimaal aandacht aan:

   • Nederlandse zorgverzekeringswet en gevolgen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie
   • wet- en regelgeving rondom uitschrijven bij Basisregistratie Personen
   • valt je nieuwe woonland onder de EU en/of een verdrag met Nederland, plus gevolgen daarvan
   • manier waarop je inkomen gaat genereren in of vanuit je nieuwe woonland (heeft gevolgen voor verzekeringsmogelijkheden)
   • standaard van geboden zorg in je nieuwe woonland
   • manier waarop het zorgstelsel in je nieuwe woonland is ingericht (publieke stelsel), eventuele beperktheid van dekkingen of dekkingsbedragen en manier waarop je daar als buitenlander wel, niet of beperkt gebruik van kan maken
   • manier(en) waarop je werkgever uit Nederland en/of je buitenlandse werkgever haar internationale werknemers (+ gezin) dekking biedt voor alle relevante verzekeringsonderwerpen; inhoud van die dekking, voorwaarden en uitsluitingen (denk ook aan internationale reizen, bezoek aan NL e.d.)
   • soorten internationale ziektekostenverzekeringen
   • gevolgen (ook in de toekomst) van je leeftijd op dekking van (internationale) verzekeringen
   • gevolgen van je bestemming voor dekking van (internationale) verzekeringen (molest, negatief reisadvies e.d.)
   • mogelijkheden van verzekerd zijn rondom eventuele kinderwens; wachttijd die je bereid bent te overbruggen
   • op een rij zetten van bestaande aandoeningen bij jezelf en eventuele partner en kinderen (neem dekkingsopties of -uitsluitingen mee bij het aanvragen van advies)
   • mate waarin je in privé en onder werktijd gedekt wilt zijn voor (internationale) aansprakelijkheid en rechtsbijstand (ook voor je eventuele partner en kinderen)
   • verzekeringsterminologie en gerelateerde instanties; bijvoorbeeld inpatient/outpatient, CVZ, CAK, repatriëring, molest, SVB, verzekeringsnemer, verzekerde, medische acceptatie. wachttijd etc. 
   • mate waarin je vrije keuze wil hebben voor keuze ziekenhuis, artsenkeuze
   • welke eigen risico's je bereid bent te dragen op welke verzekeringsrubrieken
   • mate waarin bepaalde verzekeringsrubrieken bepaalde maximale dekkingsbedragen mogen hebben (of kies je voor onbeperkte dekking)
   • mate waarin je de verzekeringsduur (eindleeftijd polis) kan beperken of juist onbeperkt wil houden

   Tip: zet e.e.a. op papier; je correspondentie met verzekeringsexperts (zie ook volgende stap) zal met name schriftelijk zijn (voordeel: archiveringsmogelijkheid) en dan is het handig e.e.a. al uitgewerkt te hebben om het proces van vraag en antwoord zo efficiënt mogelijk in te richten.

   advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

   • stopzetten van de Nederlandse zorgverzekering
   • wel of niet lokaal verzekeren
   • wel of niet voldoende door je lokale werkgever verzekerd
   • afsluiten van een verzekering voor internationale ziektekosten, tandheelkundige kosten
   • keuze voor aanvullende modules als SOS-hulpverlening, inboedel, reisbagage, annuleringskosten, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, arbeidsongeschiktheid
   • mogelijkheden voor dekking van ziektekosten rondom bestaande of gewenste zwangerschap, medische kosten die je voor pasgeborene gaat maken, dekking van ziektekosten voor je kind(eren)
   • mogelijkheden van een eventuele overbruggingsverzekering
   • mogelijkheden wanneer je partner en/of kinderen een andere nationaliteit hebben dan jijzelf
   • mogelijkheden wanneer je als zelfstandige een eigen onderneming in het buitenland gaat runnen
   • eventuele gevolgen van je werkzaamheden in het buitenland voor premie en dekking (evt. premie-toeslagen)
   • opzegtermijnen: per wanneer wil je de verzekering kunnen stopzetten, hoe lang betaal je premie dan nog door

    (bij twijfel over verzekeringsplicht:) SVB laten onderzoeken of je nog sociaal verzekerd kunt blijven in Nederland

   rekening houden met soms tijd vergende trajecten rondom medische keuringen (medische acceptatie): tijdig starten, gereed maken van alle benodige documenten, dossier opvragen bij huisarts, aanvullende verklaringen opvragen bij behandelend artsen, etc.

   tijdig stopzetten van een eventuele zorgtoeslag (voorkom terugbetaling)

   Reisverzekering

   oriënteren oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

   advies vragen van een verzekeringsexert over onder andere:

   • tussentijds bezoek aan Nederland
   • op vakantie gaan vanuit je nieuwe woonland
   • meeverzekeren van gezinsleden, ook wanneer je onafhankelijk van elkaar reist

    Pensioen

    achterhalen hoeveel pensioen je reeds hebt opgebouwd

    toegangsmogelijkheden regelen/checken om vanuit het buitenland in te loggen op Mijnpensioenoverzicht en Mijnpensioen-omgevingen van huidige regelingen

    verdiepen in gevolgen van je verblijf in het buitenland voor pensioen;  oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

    advies vragen van een JoHo verzekeringsexert omtrent voortzetting pensioenopbouw en AOW vanuit het buitenland

    huidig pensioenfonds op de hoogte brengen van je verblijf in het buitenland c.q. emigratie

   Aanvullende verzekeringen

   oriënteren via JoHo expatverzekering.nl

   advies vragen van een JoHo verzekeringsexert over onder andere:

   • transport verzekering inboedel (evt. via de verhuizer)
   • nabestaandenverzekering
   • arbeidsongeschiktheid
   • levensverzekeringen
   • huis- & inboedelverzekeringen (Nederland en nieuwe woonland)
   • aansprakelijkheid & rechtsbijstand (denk bv. ook aan kostbare procedures bij verlies of diefstal van inboedel of wanneer je in het buitenland aansprakelijk wordt gesteld)
   • autoverzekeringen
   Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Visa & vergunningen

   basisoriëntatie opstarten rondom benodigde visa en vergunningseisen

   uitzoeken of je een identificatienummer (vergelijkbaar met Nederlandse burgerservicenummer) moet aanvragen en zo ja hoe, welke eventuele wachttijd er is voordat dit geregeld is

   uitzoeken of er speciale migrantenprogramma's beschikbaar zijn

   in kaart brengen van extra regelzaken rondom visumproces; welke fasen je gaat doorlopen en wat per fase van je wordt gevraagd

   uitzoeken welke regels van toepassing zijn rondom werkvergunningen voor jezelf en/of je partner

   afwegen of je gebruik wilt maken van een gespecialiseerd visumbureau

   checken van recente visumervaringen van anderen

   reële inschatting maken van je visumkansen

   daadwerkelijk regelen van je identificatienummer

   daadwerkelijk regelen van één of meer benodigde visa (met name niet-EU land)

   daadwerkelijk regelen van verblijfsvergunning (met name niet-EU land)

   daadwerkelijk regelen van werkvergunning (met name niet-EU land)

   gebruik maken van de Checklist Kiezen van een visumbureau

   Documenten

   regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven in het buitenland)

   regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; gebruik het nog een keer voor vertrek

   tijdig afmelden van je voertuig

   verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

   uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

   uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

   uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

   opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

   uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

   checklist samenstellen voor nabestaanden

   persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

   Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

   Checklist Geldzaken en budget bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

   Financieel adviseur

   bespreken en aanscherpen van de in de Oriëntatiefase opgestelde begroting

   verdiepen in het belastingbeleid op je nieuwe woonbestemming

   advies vragen over fiscale zaken & afronding met belasting (zeker wanneer je als ondernemer naar het buitenland gaat of nog bezittingen/vermogen in NL houdt na emigratie)

   bespreken van je huidige financiën en financiële contracten

   verdiepen in systemen rondom salarisbetaling: in lokale of internationale valuta, in Nederland of in je nieuwe woonland

   informeren naar gevolgen voor Pensioen & AOW

   gebruik maken van belastingteruggave op in Nederland aangeschafte goederen voor je emigratie

   doornemen van de Extra aandachtspunten omtrent je bankzaken in Nederland en het buitenland

   Betaalmiddelen & valuta

   verdiepen in de op je bestemming gangbare betaalmiddelen: hoe betalen inwoners hun meest gangbare zaken (cash, credit card, pinpas, shopcard, cheques etc.)

   verdiepen in (nieuwe) biljetten en munten, wisselkoersen, leren omrekenen en advies inwinnen over handig gebruik maken van wisselkoersen

   contact leggen met creditcardmaatschappij voor het wijzen van creditcardvaluta in die van je bestemmingsland

   overzicht maken van cadeaubonnen die je (+gezinsleden) nog hebt en deze besteden of aan anderen cadeau geven; denk ook aan andere typisch Nederlandse spaarsystemen of -tegoeden, airmiles etc.

   Geld overmaken

   verdiepen in manieren om geld over te maken, van en naar je nieuwe woonland; zeker wanneer je regelmatig internationale transacties denkt te gaan maken

   uitzoeken welke exchange organisaties ervaring hebben met financiële transacties tussen je nieuwe en oude woonland

   Bankzaken

   vragen naar de gevolgen van lang verblijf in het buitenland of emigratie voor lopende rekeningen, creditcards, spaartegoeden

   tijdig stopzetten automatische incasso's

   eventueel om laten zetten van je Nederlandse bankrekeningen in niet-ingezetene rekening (soms verplicht)

   pasjes inleveren of vernietigen bij het stopzetten van je bankrekeningen

   rente bij laten schrijven

   advies inwinnen over het openen van een bankrekening op je nieuwe woonbestemming; verdiepen in lokale banksystemen

   verzamelen van benodigde documenten voor het openen van een nieuwe bankrekening

   advies inwinnen bij je bank (of financieel adviseur) over effectenportefeuilles (bank of vertrouwenspersoon belasten met beleggingen)

   regelen van automatische incasso's als in Nederland bepaalde rekeningen doorlopen, bv. bij onderhuur

   bespreken van bankzaken met je vertrouwenspersoon en hem of haar toegang geven tot (een deel van) je financiën

   checken en herinrichten van wachtwoorden rondom internetbankieren en je verdiepen in het gebruik van openbare (internet)netwerken

   Kredieten

   advies inwinnen over het al dan niet afsluiten van je oude hypotheek en het aangaan van een nieuwe hypotheek in je nieuwe woonland

   gebruik maken van ervaren bemiddelaars, zeker als je (nog) niet vertrouwd bent met de (financieel-zakelijke) taal van contracten in je nieuwe woonland

   verdiepen in kredietverstrekkers als je aanvullende leningen nodig hebt

   afronden van lopende schulden en verplichtingen voor vertrek

   Fiscale zaken & belastingdienst

   gebruik maken van de Checklist Belasting & fiscale zaken

   Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

   Checklist Praktische voorbereiding rondom vertrek als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

   Checklist Praktische voorbereiding bij emigratie en als je voor langere tijd naar het buitenland gaat

   Oriëntatie

   uitzoeken of een "bekende buitenstaander" je kan ondersteunen bij het praktische regelwerk (dubbelchecken)

   uitzoeken van vervoersopties naar nieuwe woonland; autohuur, vliegtickets, regelen van ophaalservice vanaf het vliegveld

   regelen van een goede regiokaart/wegenkaart/stadsplattegrond van je nieuwe woonplek & omgeving

   benaderen van alle relevante instanties, verenigingen, abonnementen, leveranciers etc. en vraag om bevestiging van opzegging (vaak een tijdrovende klus!); maak gebruik van de Keuzehulp voor een (lange) overzichtslijst

   voor vertrek al oriënteren op openbaar vervoer, verbindingen van en naar je nieuwe woonlocatie, taxi services etc.

   uitzoeken van service & onderhoudsmogelijkheden ter plaatse als je een eigen auto meeneemt

   informeren naar mogelijkheden voor huishoudelijke hulp; vraag ervaringen andere expats

   regelen van een lokaal postadres (hotel/tijdelijk adres) totdat definitieve woonplek bekend is

   van alle mee-emigrerende gezinsleden voldoende recente pasfoto´s laten maken

   lijst maken van alle instanties en organisaties die je op de hoogte moet brengen van je aanstaande vertrek naar het buitenland

   Voorbereiding van kinderen

   gebruik maken van beschikbare werkboeken emigratie speciaal gericht op kinderen

   kinderen gefaseerd afscheid laten nemen van vertrouwde omgeving en tegelijkertijd alvast laten wennen aan nieuwe omgeving

   oriënteren op mogelijkheden voor kinderopvang en oppas

   inplannen van extra taallessen

   (digitaal) eerste contacten leggen met nieuwe school, waar haalbaar al vóór vertrek

   Financiële middelen

   regelen van voldoende contanten, cheques en saldi op je (internationale) betaalrekeningen om de eerste periode door te komen

   Laatste week voor vertrek

   laatste spullen retourneren aan rechtmatige eigenaren; denk bv. aan bibliotheekboeken

   wegbrengen of op laten halen laatste grofvuil, milieubox

   verhuisdatum delen met o.a. buren en omwonenden (i.v.m. overlast en/of afscheid nemen)

   inkopen doen voor laatste dagen en verhuisdag

   plek vrijmaken/afzetten voor verhuiswagen (middag vantevoren)

   voorwaarden en procedure doornemen omtrent melden schade tijdens verhuizing

   uitschrijven bij gemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

   afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

   voorwaarden en procedure doornemen omtrent vervoer van je huisdier (zie Keuzehulp en Checklist elders)

   Woning

   afgeven huissleutels als je huurwoning hebt (corporatie, nieuwe onderhuurders, vertrouwenspersoon/zaakwaarnemer); denk ook aan bij derden ondergebrachte sleutels

   opnemen meterstanden voor eindafrekening

   beëindigen van nutsvoorzieningen (gas, water, electra)

   laatste afspraken maken met huurders en/of zaakwaarnemer als je je huis aanhoudt en onderverhuurt (denk ook aan meterstanden)

   afspraken maken over ophalen laatste spullen en vuilnis

   definitief afsluiten van de woning (deuren, ramen, kranen, achterblijvende apparatuur)

   Verhuisdag

   tijd inplannen voor uitzoeken en (zelf) inpakken + evt. schoonmaken & drogen van bepaalde goederen

   herbevestigen van de verhuisdag-datum met je verhuizer ong. een week vooraf, om verrassingen te voorkomen

   regelen van opvang voor je kinderen

   zorgen voor een goed vindbare afgeschermde plek voor belangrijke spullen & documenten, zodat deze niet ongewenst te vroeg meeverhuizen (belangrijke documenten, sleutels, medicijnen e.d.)

   regelen van voldoende drank & maaltijden op de verhuisdag

   regelen van voldoende ruimte voor verhuiswagen op de verhuisdag

   bespreken van extra aandachtspunten met de coördinator aan het begin van de verhuisdag

   checken en dubbelchecken van alle ruimtes voordat de verhuizer weg is

   nogmaals doornemen van de aandachtspunten voor vertrek rondom vervoer, eten en drinken wanneer je je huisdier per vliegtuig meeneemt

   Checklist Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie

   Checklist Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie

   Eerste regelzaken na aankomst als je voor langere tijd in het buitenland gaat wonen of na emigratie

     bericht sturen aan thuisfront/familie in Nederland dat je goed aangekomen bent

   inschrijven/registreren na aankomst: waar en welke documenten nodig (o.a. paspoorten, arbeidscontract, koop/huurcontract)

   regelen van persoonsnummer en belastingnummer

   aanmelden bij Nederlandse ambassade/consulaat

   (hernieuwd) kennismaken met eerste aanspreekpunten in je nieuwe omgeving (directe buren, school, opvang, werkgever, gemeentehuis etc.)

   regelen van nutsvoorzieningen voor je woning en telecom services (telefoon, mobiel abonnement, internet etc.)

   jezelf vertrouwd maken in je nieuwe woonomgeving; plattegrond, supermarkten (openingstijden!), openbaar vervoer, prijsniveau

     bijwerken van noodnummers & belangrijkste contacten in je mobiele telefoon

   regelen van lokale bankrekening, credit/debit card

   registreren bij medische voorzieningen: huisarts, tandarts, apotheek (check eventueel helpdesk van internationale ziektekostenverzekering of informeer bij andere expats)

   regelen van nieuw kenteken + verzekering voor meegenomen auto, buitenlands rijbewijs ophalen, lidmaatschap bij met ANWB vergelijkbare organisatie, uitzoeken van dichtstbijzijnde goede garage

   inschrijven bij plaatselijke kamer van koophandel

     opstarten van activiteiten eigen bedrijf

   inschrijven bij arbeidsbureaus (indien nog werkzoekend) & vacature bronnen raadplegen

   gebruik maken van relocation services als je wordt uitgezonden; ondersteuning bij settelen

   opties verkennen voor volgen van een taal- en cultuurcursus

   zorgen voor ziektekostenverzekering (indien nog niet geregeld vanuit NL)

   kennismaken met huisarts, tandarts, apotheek en uitzoeken bij welke kliniek/ziekenhuis je medische zorg kunt afnemen

   Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Onderwijs

   verdiepen in regelgeving omtrent leerplicht

   uitzoeken van schoolsysteem op je nieuwe woonlocatie: welke typen onderwijs worden er op je locatie aangeboden

   afwegingen maken rondom openbare of private school, internationaal onderwijs of lokaal onderwijs

   bezoeken van scholen als je een oriëntatietrip maakt

   informeren naar ervaring van voorkeursscholen met internationale leerlingen

   uitzoeken of je wel of niet Nederlandse les wilt stimuleren

   oriënteren op (aanvullend) digitaal onderwijs op afstand, bv. Nederlandse les; nadenken over manier waarop je deze lessen (thuis) aan je kinderen wilt aanbieden, rooster maken

   regelen van (internationale) schooldossiers bij huidige school

   gebruik maken van Checklist Kiezen van een school in het buitenland

   gebruik maken van Checklist Kiezen van een organisatie die onderwijs op afstand organiseert

   Taal & cursus

   onderzoeken van de mogelijkheden voor het volgen van een taalcursus voor jezelf en eventuele kinderen; zowel voor vertrek als op je nieuwe woonbestemming

   uitzoeken van mogelijkheden om spelenderwijs al voor vertrek in aanraking te komen met taal & cultuur van nieuwe woonlocatie (tv, radio, film, boeken, eten, buitenlandse krant)

   starten met opbouwen van een netwerk op je nieuwe woonlocatie (andere expats, potentiële taaldocenten)

   oriënteren op cross-cultural trainingen

   gebruik maken van speciale voorbereidende lespaketten voor kinderen die gaan emigreren

   Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Cultuur & culture shock bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Oriëntatie

   verdiepen in processen als culture shock en heimwee

   checken van scores van je nieuwe woonland op de diverse culturele dimensies (zie ook Keuzehulp voor cultuur en culture shock)

   verdiepen in processen rondom 'third culture kids' als je voor langere tijd met kinderen naar het buitenland gaat

   Gewenning

   periodiek vastleggen van je gedachten en ervaringen; dat helpt bij zelfreflectie en om een gestage ontwikkeling te ontdekken

   blijven verdiepen in de cultuur van je nieuwe woonland; je Nederlandse karakter & gewoonten zeker de eerste tijd op de achtergrond houden

   accepteren dat verhuizen, emigreren en aanpassen een periode van stress met zich meebrengt

   investeren in nieuwe contacten met locals en andere emigranten

   ondernemen van leuke activiteiten, ontspannen

   continu vragen stellen en om hulp vragen

   extra monitoren van je kinderen, geef het goede voorbeeld en geef ook hen de tijd om te wennen en zich aan te passen

   regelmatig checken of je (niet-werkende) partner voldoende dagbesteding heeft en zo nee zoek samen naar oplossingen

   overwegen gebruik te maken van coachingsbureaus als je gewenningsproces langer duurt dan voorzien

   Feestdagen & feestelijke gelegenheden

   nadenken over hoe je invulling wilt geven aan Nederlandse feestdagen en op welke manier je mee wilt doen aan lokale festiviteiten

   Checklist Opbouw en onderhoud van relaties bij lang verblijf in het buitenland

   Checklist Opbouw en onderhoud van relaties bij lang verblijf in het buitenland

   Voor vertrek

   doorlopend uitspreken van gedachten door alle bij het vertrek naar het buitenland betrokken personen; onderlinge afstemming

   betrekken van kinderen bij het beslissingsproces, zeker als zij al wat ouder zijn

   tijdig delen van de genomen beslissing tot vertrek met meest dierbaren

   Afscheid nemen

   heldere afspraken maken (voor vertrek) met achterblijvers hoe te handelen bij ziekte, overlijden

   achterblijvers uitnodigen mee te lezen en schrijven in persoonlijk emigratie blog of magazine

   tips checken rondom het Organiseren van een afscheidsmoment

   afspraken maken omtrent het ontvangen van bezoek uit Nederland

   back-up plan maken als je onverhoopt of acuut terug moet naar Nederland: bij wie kan je verblijven als je geen eigen woning meer hebt (of deze nog niet hebt)

   Netwerk opstarten

   aanmelden bij Nederlandse/internationale/expat vereniging

   aanmelden sport- en/of hobby verenigingen (bekende en/of juist nieuwe activiteiten)

   energie stoppen in opbouwen van vriendschappelijke relaties met locals

   informeren naar ervaringen van anderen met huishoudelijke hulp, kinderopvang/oppas

   bezoeken van tourist information office en lokale bibliotheek voor eerste-oriëntatie-na-aankomst

   zoeken naar local die taal- en cultuurlessen geeft aan internationals; insight information in lokale gewoonten en tradities, lokaal perspectief en nuance

   aanmelden bij online social media kanalen en blogs/vlogs waar Nederlanders ervaringen delen

   onderhouden van contacten met familie en vrienden in Nederland (mix de berichten overwegend positief/neutraal/realistisch)

   Relatie goed houden

   voor vertrek opstellen van sterkte/zwakte analyse per persoon en daar na vertrek regelmatig over sparren

   open en doorlopend blijven communiceren over verwachtingen, motivaties, twijfels

   tijd in blijven plannen met elkaar, hoe hectisch het soms ook zou kunnen zijn

   bouwen aan een gezamenlijk én individueel nieuw netwerk

   Ontvangen van bezoek en op bezoek gaan

   tijdig uitspreken van wederzijdse verwachtingen als mensen op bezoek komen

   heldere afspraken maken als je zelf op bezoek gaat in Nederland

   Checklist Gezondheid & Veiligheid bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Gezondheid & Veiligheid bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Gezondheid, vaccinaties & medicijnen

   • tijdig checken van benodigde inentingen en regelen van vaccinatie-paspoort (alle gezinsleden)
   • regelen van internationale verklaringen van medicijnen die je voor de eerste periode meeneemt (denk ook aan eventueel extra benodigde formulieren voor bijvoorbeeld opiaten); let op kan enkele weken tot meerdere maanden in beslag nemen!
   • uitzoeken welke vergelijkbare medicijnen via welke instanties terplaatse beschikbaar zijn
   • regelen van een basisvoorraad medicijnen voor de eerste tijd na aankomst
   •  checken van mogelijkheden voor voortgang van behandeling van bestaande aandoeningen
   • vertrouwd maken met in je nieuwe woonland vaak voorkomende ziekten & hoe te handelen + blijf op de hoogte van gezondheidsadviezen
   • verdiepen in lokale gezondheidszorg: ziekenhuizen, (huis)artsen, tandartsen, kraamzorg; informeer naar ervaringen van eerder geëmigreerde Nederlanders of buitenlanders, verdiep je in gangbare medische procedures & standaarden
   • regelen van een laatste medische checkup door je vertrouwde arts in Nederland
   • regelen van een laatste controle bij je vertrouwde tandarts in Nederland
   • op laten stellen van een internationaal bruikbaar medisch dossier vanuit huisarts, tandarts, keuringsarts (bij medische keuring voor bijvoorbeeld visa of werk) en eventuele andere behandelende artsen; bij voorkeur in Engels en/of de op jouw bestemming gewenste taal
   • voor vertrek doorspreken van hoe te handelen bij (ernstige) ziekte of overlijden van jezelf en gezinsleden, maar ook van achterblijvende familie, goede vrienden
   • overwegen van het volgen van een EHBO cursus om je zelfredzaamheid te vergroten
   • op de hoogte zijn van voorwaarden en procedures van je verzekeraar(s): hoe te handelen in urgente en/of noodsituaties, hoe te handelen bij medische issues, hoe schades in te dienen
   • verdiepen in procedures rondom (plotseling) overlijden

   Heimwee & cultuurschok

   • verdiepen in de diverse aspecten rondom heimwee en culture shock: bewust zijn van deze processen voorkomt het niet, maar geeft je tools hoe te handelen als het optreedt
   • je instellen op een gewenningsperiode
   • waar nodig of gewenst gebruik maken van coaching, counselling en relocation organisaties die ondersteunen bij stressvolle perioden voor, tijdens en na vertrek naar het buitenland
   • regelmatig monitoren van gedachten en gevoelens bij je (niet-werkende?) partner

   Veiligheid

   • verdiepen in de veiligheidssituatie van de omgeving waar je gaat wonen en/of werken
   • informatie inwinnen over hoe te handelen in noodsituaties (oorlog, aardbeving, tyfoon, etc.)
   • verdiepen in wat ambassades en consulaten wel en niet voor je kunnen doen
   • jezelf op de hoogte houden van formele en informele adviezen rondom veiligheid, wel of niet te bezoeken regio's
   • informatie inwinnen onder eerder geëmigreerde Nederlanders of buitenlanders hoe je op te stellen, hoe te handelen: laat je niet bangmaken, maar wees wel bewust
   • periodiek bijwerken van je contactenlijst en lijst met noodnummers; regelmatig bespreken van de lijst en procedures met alle gezinsleden
   • regelmatig checken van de staat van je (on)roerende goederen: checken van benodigde reparaties aan auto en eventueel technische aanpassingen i.v.m. eisen in je nieuwe woonland (als je een auto meeneemt); in originele staat terugbrengen van je huurwoning als je deze niet aanhoudt
   Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Checklist Terugkeer na een lang verblijf in het buitenland of emigratie

   Planning

   waar mogelijk tijdig starten met het voorbereiden van een terugkeer; beschouw het eigenlijk als een nieuw "vertrek voor langere tijd"

   aandacht besteden aan alle aspecten rondom terugkeer; van werk tot onderwijs, van verzekering tot cultuur shock

   al voor vertrek nadenken over manieren waarop je na terugkeer betrokken kunt blijven bij je voormalige woonland

   Motieven

   bij twijfel wel/niet terugkeren na een lang verblijf in het buitenland: voor alle terugkeerders in kaart brengen van hun motieven om wel (of niet) te willen terugkeren

   bij een gevoel van onbehagen of heimwee: onderzoeksperiode instellen voordat je overhaast terugkeert; bespreken van je gevoelens met partner en/of ervaren buitenstaander (coach); realiseer je dat het missen van een "thuis"gevoel vaak niet gebonden is aan een woonlocatie of land

   per persoon beschrijven van verwachtingen en persoonlijke doelen rondom en na terugkeer; hou er rekening mee dat de omstandigheden rondom de redenen waarom je (ooit) koos voor vertrek uit Nederland, niet erg veranderd zullen zijn

   tijdig betrekken van alle betrokkenen rondom terugkeer; afhankelijk van gezinssamenstelling en leeftijden hoeft het niet vanzelfsprekend te zijn dat iedereen je wens deelt om terug te keren; soms keert ook niet het hele gezin terug naar Nederland

   Bestemming, woonlocatie & woonruimte

   heroriënteren op woonomgeving en -regio, mede afhankelijk van wat eventueel al voor je wordt geregeld door bijvoorbeeld je werkgever

   overwegen van een ander terugkeer-land als je niet gebonden bent aan Nederland; een land dat wellicht beter aansluit bij je wensen omtrent leefklimaat, ruimte, kosten van levensonderhoud etc.

   oriënteren op mogelijke overbruggingswoonruimte bij familie, vrienden, kennissen; maak deze periode niet te lang

   overwegen van een (al dan niet tijdelijke) terugkeer naar een omgeving waarin veel expats wonen; zeker als je lang in het buitenland bent geweest

   al vóór terugkeer contact leggen met verhuur- of verkoopmakelaars; ben je nog niet zeker van werk, woonregio, scholen etc. overweeg dan eerst te gaan huren

   rekening houden met het feit dat je terugkeer uit het buitenland geen voorrangspositie oplevert bij woningbouwverenigingen of makelaars

   tijdig contact leggen met huurders als je je woning in Nederland tijdelijk hebt onderverhuurd; duidelijke afspraken maken, rekening houdend met het huurcontract

   Regelgeving

   instellen op (soms) enige weerstand richting terugkeerders; zeker als je lang in het buitenland hebt gewoond staat niet iedereen welwillend tegenover terugkeerders die beroep doen op bijvoorbeeld sociale voorzieningen zonder premies te hebben afgedragen in de tijd dat ze in het buitenland woonden

   opnieuw inscbrijven bij de Nederlandse gemeente waar je gaat wonen; o.a. nodig om je aan te kunnen melden voor de (verplichte) basiszorgverzekering. Je hebt hiervoor wel een bewijs nodig waar je gaat wonen (koopakte, huurcontract e.d.)

   heb je de Nederlandse nationaliteit niet meer: tijdig starten met het onderzoeken van het proces om weer Nederlander te worden; doe dit voor ieder gezinslid tijdig want dit proces kan soms flink wat tijd en energie vergen

   Verhuizing

   kritisch keuzes maken welke spullen uit je (buitenlandse) inboedel ook na terugkeer een plek behouden (geef de rest bijvoorbeeld aan een goed doel)

   checken van douane regelgeving: niet alles mag mee terug

   gebruik maken van de verhuistips bij de Keuzehulp rondom Verhuizing bij lang verblijf in het buitenland

   Sociale voorzieningen, uitkeringen & toeslagen

   kennis updaten omtrent mogelijkheden, waar noodzakelijk, voor het aanvragen van (tijdelijke) uitkeringen; bijvoorbeeld om de eerste periode na terugkeer te overbruggen

   voor terugkeer opbouwen van financiële reserves; het direct krijgen van een uitkering is, afhankelijk van je eerdere woonland, lang niet altijd mogelijk

   opnieuw aanvragen van kinderbijslag, zorgtoeslag, huurtoeslag; daarmee dien je wel een nieuwe "binding" met Nederland aan te kunnen tonen

   Belasting & fiscale zaken

   voor terugkeer: afronden van belastingverplichtingen in het buitenland

   na terugkeer: bij je eerstvolgende belastingaangifte opgeven van je in het buitenland bij elkaar gespaarde of belegde vermogen op; daarbij wordt o.a. gekeken naar het in het buitenland ontvangen salaris en/of andere inkomsten, plus de door jou in het buitenland betaalde belastingen -> het saldo daarvan kan in een aantal gevallen heffingsvrij naar Nederland worden overgeheven

   afrekenen met eventuele openstaande Nederlandse belastingschulden; deze zullen bij terugkeer op je worden verhaald

   Werk, onderneming & vrijwilligerswerk

   tijdig -voor terugkeer- oriënteren op de arbeidsmarkt(kansen) in Nederland & starten met het benaderen van potentiële werkgevers; gebruik je bestaande netwerk

   voordat je terugkeert: voldoende tijd besteden aan professioneel afscheid nemen bij je werkgever; reflecteer op persoonlijke ontwikkeling en documenteer vaardigheden, capaciteiten en talenten waar mogelijk

   tijdig starten met nadenken over functieverwachtingen na terugkeer als je weer bij je (voormalig of uitzendende) werkgever aan de slag gaat; stel je in op tussentijds opgetreden veranderingen in je oude bedrijf

   al voor terugkeer nadenken over de manier waarop alle terugkeerders invulling gaan geven aan hun leven na terugkeer: wie gaat werken, bijbaantjes, vrijwillligerswerkactiviteiten, etc.

   overwegen -indien mogelijk- van een overbruggingsperiode: ga niet te snel weer aan de slag maar gun jezelf (en je gezin) tijd voor heroriëntatie en gewenning

   ga je solliciteren, focus dan op resultaten en bereikte doelen in het buitenland, voorkom dat je verzandt in verhalen hoe avontuurlijk of exotisch het allemaal was; maak voor jezelf een helder verhaal over waarom je (ooit) vertrok en waarom je nu weer bent teruggekeerd; hou het positief

   rekening houden met het feit dat, wanneer je terugkeert bij je (voormalig) werkgever, je in een andere positie terecht kan komen: het bedrijf en je collega's hebben zich uiteraard ook doorontwikkeld

   Verzekeringen

   na inschrijving bij de gemeente weer aanmelden bij een zorgverzekeraar voor de (verplichte) basiszorgverzekering

   rekening houden met een mogelijk medisch acceptatieproces & aanvullende vragenlijsten als je je wilt aanmelden voor vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering

   tijdig regelen van een doorlopende reis- en annuleringsverzekering

   regelen van de diverse andere verzekeringen: van inboedel tot aansprakelijkheid, van WA verzekering (auto) tot ongevallen, en van woonhuis/opstal tot rechtsbijstand

   Visa & Documenten

   onderzoeken met welke status (nationaliteit, staatsburgerschap) je terugkeert naar Nederland en of je bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebt

   regelen van een bewijs van uitschrijving van het land waar je vertrekt (waar mogelijk)

   regelen van registratie van je kinderen in Nederland, als dat nog niet eerder is gedaan

   omzetten van in het buitenland behaalde rijbewijzen

   legaliseren van internationale documenten (trouwaktes, geboorteaktes), certificaten en diploma's (van jezelf, van je kinderen)

   Praktische voorbereiding

   vóór terugkeer voldoende tijd en aandacht besteden aan het afscheid nemen van vrienden, kennissen, collega's; bewaak dat proces extra zorgvuldig als je terugkeert met kinderen (zie ook de tips bij de keuzehulp rondom vertrekken uit Nederland)

   al voor terugkeer contact leggen met andere teruggekeerde expats; contact kan helpen bij het gewenningsproces

   rekening houden met een fase van boosheid of verdriet van je kinderen rondom het "moeten terugkeren"; bereid hen gefaseerd voor op allerlei aspecten van Nederland en maak afspraken over contactmogelijkheden met vrienden die achterblijven

   onderzoeken van activiteiten die je kinderen na terugkeer kunnen ondernemen die hen helpen bij het gewenningsproces; denk aan sport, verenigingen

   Onderwijs & taalcursus

   tijdig starten met het opvragen van internationale schooldossiers

   (her)oriënteren op het Nederlandse schoolsysteem en, afhankelijk van keuzes rondom woonlocatie, voor al je kinderen passend vervolgonderwijs; leg waar mogelijk contact met scholen voor terugkeer

   oriënteren op mogelijkheden voor het opnieuw leren, of aanvullen van je kennis omtrent, het Nederlands

   zijn je kinderen meertalig: uitzoeken van manieren om hun kennis en vaardigheid van de andere talen dan Nederlands op peil te houden

   rekening houden met een soms pittig aanpassingsproces van je kinderen op hun nieuwe school; systemen zijn anders dan gewend, omgang met docenten en leeftijdsgenoten is anders, etc.

   indien mogelijk: zodanig inplannen van het terugkeermoment dat het logisch past in de schoolcarrière van je kind(eren)

   uitzoeken of je kind eenmaal terug op school tijdelijk een schoolbuddy kan krijgen, die hem of haar (opnieuw) wegwijs maakt

   bij studerende kinderen: ruim voor terugkeer naar Nederland starten met aanmeldprocessen, zoeken van woonruimte, studieverenigingen e.d.

   Cultuur & culture shock

   volgen van een culturele voorbereidingscursus als je lang uit Nederland weg bent geweest; Nederland zal veranderd zijn in de tijd dat je weg was

   rekening houden met een gevoel van ontheemding of vervreemding; zelfs de voormalige eigen woonomgeving kan in de tussentijd flink veranderd zijn

   rekening houden met het feit dat niet iedereen zal begrijpen dat het terugkeren uit het buitenland een flinke schok teweeg kan brengen, dat terugkeerders moeite kunnen hebben met zich opnieuw aanpassen

   (opnieuw) verdiepen in de verschillende culture shock fasen; pas op dat je een niet te negatieve houding ten opzichte van Nederland aanneemt na een inspirerende tijd in het buitenland

   instellen op het Flying Dutchman syndroom, bij jezelf of bij je kinderen (zie de Keuzehulp Cultuur & culture shock voor uitleg)

   hulp vragen bij het opnieuw wennen aan Nederland en verdiepen in de factoren die van invloed zijn op dit gewenningsproces

   rekening houden met het feit dat vooral voor jonge kinderen "Nederland" net zo vreemd is

   Gezondheid & Veiligheid

   regelen van internationale medische dossiers (huisarts, kliniek, ziekenhuis, tandarts), nog vóór vertrek

   na terugkeer regelen van een medische check-up van alle gezinsleden; idem tandarts

   aanmelden bij huisarts en tandarts in je nieuwe woonregio; informeer naar eventuele wachtlijsten en recente ontwikkelingen

   Aanvang en voorbereiding op de aankomst als je voor langere tijd naar het buitenland gaat: vragen en antwoorden

   Aanvang en voorbereiding op de aankomst als je voor langere tijd naar het buitenland gaat: vragen en antwoorden

   Wat zijn aandachtspunten als je rondom de voorbereiding op een lang verblijf in het buitenland (een deel van) je materiële bezittingen gaat verkopen?

   Wat zijn aandachtspunten als je rondom de voorbereiding op een lang verblijf in het buitenland (een deel van) je materiële bezittingen gaat verkopen?

   Niet iedereen is een groot verzamelaar, maar als snel verzamel je een behoorlijke voorraad aan spullen, soms met emotionele waarde. Ben je van plan om slechts een deel (of zo min mogelijk) mee te nemen naar je nieuwe woonlocatie, denk dan bijvoorbeeld aan:

   • het zoeken van een betrouwbare opslaglocatie (familie, vrienden of in betaalde opslag) van spullen met grote emotionele waarde die je niet kwijt wilt; maak heldere afspraken om verwijten te voorkomen bij verlies, denk aan de gevolgen voor iemands inboedelverzekering bij waardevolle spullen.
   • verkoop via online platforms als Marktplaats, Facebook: er zijn diverse podia waar je je spullen kunt verkopen; ook op Facebook zijn verschillende koop- en verkoop-groepen. Wil je snel van je spullen af probeer dan financieel niet het onderste uit de kan te halen, hanteer lage prijzen. Hou rekening met tijdsinvestering als je via deze weg spullen wilt verkopen: mensen reageren niet, komen niet opdagen, je moet ervoor thuis zijn, etc.
   • geef spullen weg, maak vrienden, scholen, jeugdcentra, goede doelen, vrijwilligers, stichtingen e.d. blij.
   • breng spullen die nog in goede staat zijn naar weggeef- of kringloopwinkels (en/of laat ze ophalen).
   • ga op (jaar)markten staan en leg uit waarom je je spullen verkoopt (ook handig voor wat extra fundraising als je op je nieuwe woonlocatie een goed doel gaat steunen).
   • gaat het je niet zozeer om de inkomsten, zoek dan in je regio een of meerdere opkopers.
   • vind een opslagplek voor spullen die handig zijn als je in Nederland op bezoek komt; denk aan extra kleding, winterkleding, beddengoed e.d.
   Hoe bereid je je kinderen praktisch voor als ze met je mee verhuizen naar het buitenland?

   Hoe bereid je je kinderen praktisch voor als ze met je mee verhuizen naar het buitenland?

   Realiseer je dat uiteraard ook de praktische kant van de voorbereidingen bijdraagt aan een mentale voorbereiding op de verhuizing naar het buitenland.

   • voor kinderen in de baby- en peuterleeftijd is het, naast de vertrouwde gezichten en een vaste dagelijkse routine, vooral belangrijk herkenbare spullen om zich heen te zien: dezelfde speeltjes, dezelfde meubelen, etc.
   • om aan het idee te wennen kunnen oudere kinderen spreekbeurten geven en werkstukken maken voor school over de aankomende verhuizing naar het buitenland. Op die manier leren ze zelf het land al een beetje kennen.
   • ook kun je ze spelenderwijs in aanraking laten komen met allerlei info, kaarten, video's, muziek e.d. van hun nieuwe woonomgeving; als je dat tactisch doet wekt het nieuwsgierigheid op en kunnen kinderen zelf het moment bepalen dat ze er voor openstaan.
   • betrek je kinderen bij het verzamelen van informatie over hun nieuwe woonland, ga samen iets schilderen, tekenen of knutselen met als onderliggend thema het nieuwe woonland, of maak samen met je kinderen gerechtjes die ze straks ook tegen zullen komen; ga met je gezin naar een restaurant van de nieuwe lokale keuken, betrek ze bij de menu's voor een van de afscheidsfeestjes.
   • laat de kinderen hun eigen spullen uitzoeken (gooi niet te snel iets weg) en inpakken. Sommige verhuizers hebben speciale dozen voor speelgoed, bijvoorbeeld in de vorm van een huis of auto.
   • maak van de meest alledaagse dingen foto's of video-opnames: van hoekjes in huis, tuin en omgeving; van vrienden op school, de sportclub en in de buurt; van allerlei gebouwen in de woonplaats enz. enz.
   • geef je kinderen een persoonlijke 'herinnerings'doos, waarin ze naast hun gewone spullen bijzondere items kunnen verzamelen: foto's van het oude huis, een brief van de beste vriend, een steen van het oude schoolplein, een favoriet Hollands snoepje; handig voor heimweemomenten.
   • start op tijd met Engelse les, zeker als je kinderen naar een internationale school gaan. Waar mogelijk laat de kinderen lessen volgen in de lokale taal van je woonbestemming; dat vergemakkelijkt de eerste periode op een nieuwe school.
   • kunnen kinderen hun favoriete huisdier(en) niet meenemen? Bereid ze hier tijdig op voor en zoek, na een periode van afscheid, samen een nieuw adres voor het dier. Breng bij voorkeur het huisdier samen weg, mits je weet dat het dier in goede handen is natuurlijk.
   • bereid je kind tijdig voor op het proces rondom inentingen en leg uit waarom deze inentingen noodzakelijk zijn.
   • is al bekend naar welke school de kinderen toe gaan? Bekijk met je kind de website van de school, bekijk foto's van activiteiten die de school onderneemt, kijk of het mogelijk is al een eerste e-mailcontact met de andere kinderen in de klas te leggen (veel scholen hebben per leerkracht of klas een e-mailadres), etc. Besteed ook aandacht aan eventuele verschillen tussen regels op de oude en nieuwe school.
   • maak het leegruimen van je huis leuk. Beloof je kind(eren) iets leuks in huis te doen zodra de ruimtes leeg zijn; denk aan het beschilderen van de muren, laatste keer avondeten op de (lege) vloer etc. Maak de laatste herinneringen aan het oude huis positief.

   Voor vertrek gingen we iedere dag al Duits praten en lezen. De radio ging op een Duitse zender en een halfuur per dag keken we samen naar Duitse (kinder)televisieprogramma's. Spelenderwijs kregen de kinderen zo al aardig wat Duits mee, hetgeen de eerste tijd na aankomst en de eerste schoolweken makkelijker maakte.

   Duitsland emigrant

   Wat zijn aandachtspunten als je een vertrek naar het buitenland voorbereidt en overweegt een afscheidsmoment te organiseren?

   Wat zijn aandachtspunten als je een vertrek naar het buitenland voorbereidt en overweegt een afscheidsmoment te organiseren?

   • overweeg verschillende afscheidsmomenten: kost iets meer energie, maar is vaak zorgvuldiger. Denk aan een iets-langer-voor-vertrek gepland (groter) afscheidsfeest voor je vele vrienden, kennissen, minder directe familie etc. en een kort-voor-vertrek feestje voor intimi waar je belang hecht aan voldoende persoonlijke aandacht
   • zie je er tegenop om aan het eind van het feest alsnog persoonlijk van iedereen afscheid te moeten nemen, kies er dan voor om zelf als een van de eerste te vertrekken
   • overweeg de optie om je afsluitende feest(jes) in de stijl van je nieuwe woonland te organiseren
   • laat iemand het feestje filmen en stuur na afloop een dvd rond
   • leg een (klein) gastenboekje weg bij binnenkomst en/of weggaan, waar iedereen een persoonlijke noot in kan achterlaten
   • waar het kan laat iemand anders je feest organiseren; voorkom dat je de hele avond aan het regelen en rondrennen bent...en eigenlijk nóg geen afscheid hebt kunnen nemen
   • hou je tijdens je afscheidsfeestje een praatje, hou het kort, luchtig en probeer er vooral veel humor in te brengen. Emoties mogen er zijn uiteraard, maar een positief afscheid is voor de meeste betrokkenen (en je eventuele kinderen) wel zo prettig.
   • wil of moet je de kosten van het afscheid nemen beperken laat iedereen dan eigen hapjes en drankjes meenemen, bijvoorbeeld in het thema van je nieuwe woonland
   • spullen die niet meegaan naar je nieuwe thuisland? Richt een "rommelmarkt" in op de afscheidslocatie o.v.v. "gratis, neem mee". Ideale manier om je spullen een nieuwe bestemming te geven bij bekende mensen
   • stuur voor vertrek een (afscheids)mail rond waarin je ook naar de toekomst kijkt; stuur bijvoorbeeld een link mee naar je persoonlijke blog: stimuleert je aantal lezers en geeft de achterblijvers houvast. Of roep mensen op hun skype account met je te delen, maak een whatsapp of chatgroep aan, zodat je straks makkelijk contact kan onderhouden.
   • emigreer je met kinderen? Organiseer voor hen een eigen afscheidsfeestje waarin ze eigen inbreng hebben. Neem de tijd voor het nemen van afscheid en geef ruimte aan verdriet. Dat vergemakkelijkt straks het aangaan van nieuwe contacten. Maak van de verhuisdag, of laatste nacht, iets bijzonders; laat vriendjes of vriendinnetjes 'meehelpen' met het laden van de verhuiswagen, organiseer een laatste slaapfeestje in het lege huis. Misschien moeilijk, maar het delen van dat soort ervaringen kan juist ook helpen.
   Wat zijn leuke cadeautips rondom emigratie en een vertrek voor langere tijd naar het buitenland?

   Wat zijn leuke cadeautips rondom emigratie en een vertrek voor langere tijd naar het buitenland?

   • geef bij de uitnodiging voor je afscheidsmoment/feest tips aan om goedbedoelde afscheidscadeaus te voorkomen: klompen, vazen, boeken, Holland puzzels, kilo's drop: het moet allemaal mee in je bagage of met de al overvolle verhuiswagen.
   • alternatief is dat je bijvoorbeeld een goed doel of project uitkiest dat actief is in je nieuwe woonland en je mensen uitnodigt om een financiële bijdrage te geven
   • door je vrienden, kennissen, familie gezamenlijk samengesteld fotoboek (handig bij momenten van heimwee!)
   • een door je vrienden voorbedrukte verjaardagskalender (in het kader van "vergeet ons niet")
   • (financiële) bijdrage voor vliegtickets wanneer je (en je gezin) voor vakantie een keer terug naar Nederland wilt komen
   • (financiële) bijdrage voor iets dat je in je nieuwe woonomgeving nog mist en terplekke wilt aanschaffen. Iets wat je niet zo snel zelf koopt omdat het niet op je "essentiële dingen lijst" staat, maar wel graag wilt hebben. Maak het wel tastbaar, stel bv. een wensenlijstje samen.
   • een posterfoto met portretfoto's van je vrienden, kennissen en familie met op de achterkant een persoonlijke boodschap
   • een door je vrienden samengesteld kookboek waarin iedereen zijn of haar persoonlijke favoriete Hollandse recept voor je opschrijft
   • een door je vrienden, kennissen zelf gemaakte video waar iedereen een persoonlijk bericht inspreekt, zijn/haar directe omgeving in Nederland filmt etc. (fijn om later nog eens terug te kunnen kijken)
   Wat moet je regelen als je je hond, kat of ander huisdier meeneemt op reis of bij emigratie?

   Wat moet je regelen als je je hond, kat of ander huisdier meeneemt op reis of bij emigratie?

   Voor vertrek: wat moet je praktisch regelen als je je hond, kat of huisdier meeneemt naar het buitenland?

   • op sommige vluchten, binnen Europa, mag een kleine kat of hond meereizen in de cabine in een geschikte kennel of reistas (er gelden maximale afmetingen en gewicht). Je huisdier moet comfortabel kunnen staan en liggen en de kennel moet onder de stoel voor je kunnen worden gezet.
   • in alle andere gevallen worden dieren als ruimbagage (tot bepaalde afmeting & bepaald gewicht en alleen als je zelf meereist) of vracht in speciale transportboxen vervoerd. Deze boxen zijn speciaal gemaakt zodat ze zich zich niet kunnen verwonden tijdens de reis.
   • anders dan wat de meeste mensen denken, reizen de dieren veelal in een verwarmd ruim met goede ventilatie. Omdat het licht er is gedimd, blijven de dieren over het algemeen rustig.
   • er zijn verschillende maten en soorten transportboxen, je huisdier goed opmeten is essentieel. Als de box te klein is wordt deze geweigerd door de luchtvaartmaatschappij. Je huisdieren moet normaal kunnen staan, zitten, liggen en zich normaal kunnen omdraaien. De box moet altijd IATA gekeurd zijn.
   • dieren die van nature vijanden zijn mogen niet samen in een box reizen. (bijvoorbeeld honden en katten) Twee volwassen honden of katten mogen samen in 1 box als zij indivueel niet zwaarder wegen dan 14 kg (toegestande gewicht kan variëren). Puppy’s en kittens tot 6 maanden oud mogen met z’n drieën bij elkaar als zij uit het zelfde nest komen en qua grootte gelijk zijn (er zijn landen die dit niet toestaan).
   • er is bij de meeste luchtvaarmaatschappijen een maximum aan het totale gewicht van dier+transport box, een maximum aantal dieren per passagier én een maximum aantal dieren per vlucht
   • neem rondom de verhuizing tijd om je dier te laten wennen aan de kennel/transportbox waarin ze vervoerd worden en aan het eten dat ze tijdens de reis in het buitenland krijgen. Geef ze een aantal weken voor de reis eten in de box (associeer de box met leuke dingen) en probeer het dier er uiteindelijk in te laten slapen. Sluit je huisdier er nog niet in op, laat het deurtje open, geef je dier de kans er op zijn manier aan te wennen.
   • in het algemeen wordt aangeraden om je huisdier vanaf zo'n 12 uur vóór vertrek geen eten meer te geven, in verband met het schoon houden van de kennel en vanwege de misselijkheid. Dieren kunnen misselijk worden door de bewegingen van het vliegtuig in combinatie met de hoogte. Uiteraard mag je wel water geven. 
    • afhankelijk van o.a. type dier, reisduur en vluchtvoorbereidingstijd adviseert men soms nog een lichte maaltijd maximaal vier uur voor transport, aangevuld met fysieke inspanning (oefeningen) om de stoelgang te bevorderen
   • onderzoek heeft uitgewezen dat een verdoving van een huisdier voor de luchtreis fataal kan zijn; dat gebeurt dus niet meer. Eventuele medicijnen kunnen tot uiterlijk een paar uur voor vertrek worden toegediend.
   • meestal wordt pas twee weken voor vertrek de vlucht door de luchtvaartmaatschappij “opengezet” voor vracht. Pas op dat moment kan je dier worden aangemeld ("geboekt") als ruimbagage.
   • maak je gebruik van een gespecialiseerd bedrijf, dan kunnen die bijvoorbeeld goedgekeurde transportkennels leveren (koop-kennels die je dus mag houden op bestemming). Ook halen ze desgewenst het huisdier bij je thuis op, uiteraard is het ook mogelijk om zelf de dieren aan te leveren.
   • luchtvaartmaatschappijen hanteren verschillende aanlevertijden maar bouw altijd extra tijd in voor je geplande inchecktijd op de luchthaven als je je huisdier zelf afgeeft. Zorg vooraf voor een ingevuld formulier voor het vervoer van je huisdier als ruimbagage.
   • maak je gebruik van een bedrijf, dan dienen gemiddeld de huisdieren vier tot vijf uur vóór vertrek bij het gespecialiseerde vervoersbedrijf aanwezig te zijn. Dit heeft te maken met het opmaken van diverse documenten waaronder, de “vrachtbrief” en douane-documenten. Na het opmaken van de documenten worden de dieren aangeleverd bij de luchtvaartmaatschappij.
   • je huisdier wordt niet meer uitgelaten binnen de 4 uur dat het dier staat te wachten op de vlucht. Het is dan ook aan te raden om voor de aanlevering je huisdier goed uit te laten.
   • meestal betaal je extra voor de verzorging van je dier tijdens het overstappen
   • bij sommige maatschappijen en afhankelijk van type dier (o.a. honden, katten) wordt gevraagd om het reguliere voedsel van je huisdier mee te leveren, bijvoorbeeld in twee losse verpakkingen (plastic tas). Deze worden dan vastgemaakt aan de transportbox en gebruikt voor bijvoorbeeld voeding bij vluchtvertraging.
   • honden vinden het vaak fijn om een lichte, stevige deken in de transportbox te hebben, zeker als deze vertrouwd ruikt naar hun thuisomgeving (sowieso is het in de fase voor vertrek voor je huisdier fijn als de box wordt geplaatst in een ruimte waar hij normaliter slaapt)
   • leg geen botten of andere zwaardere voorwerpen in de box; dit kan gevaarlijk worden bij turbulentie
   • met name katten zijn erg gevoelig voor verandering; hou je kat in de fase voor vertrek dan ook binnenshuis. Zeker wanneer je begint met inpakken of wanneer verhuizers in je oude huis aanwezig zijn, bestaat het risico dat een kat een nieuwe verblijfplaats gaat zoeken. Let er extra op dat rondom de verhuizing deuren vaker openstaan; niet iedereen is bewust van het feit dat er huisdieren rondlopen. Plaats je kat op de verhuisdag tot het moment van weggaan bij voorkeur in een kleine, goed afsluitbare en geventileerde ruimte om te voorkomen dat 'ie er alsnog vandoor gaat.

   In het buitenland: wat moet je praktisch regelen voor je huisdier?

   • mensen (bijvoorbeeld) personeel in veel landen kunnen raar opkijken als je dieren als een hond, poes, konijn of vogel als huisdier houdt 'voor de gezelligheid'
   • check of je op je nieuwe woonbestemming bijvoorbeeld je hond moet laten registreren in verband met hondenbelasting
   • check of het raadzaam en zinvol is om op je nieuwe woonbestemming je hond of kat te verzekeren tegen ziektekosten en aansprakelijkheid
   • zeker katten kunnen gedesoriënteerd raken van het reizen (en er daardoor vandoor gaan). Laat je kat in de transportbox totdat je in je nieuwe woonomgeving bent; doe de voordeur (en andere openstaande deuren/ramen) dicht op het moment dat je je kat voor het eerst eruit laat. Indien mogelijk geef je kat de eerste 2 tot 8 dagen een eigen aparte kamer met voldoende water en eten zodat hij rustig kan wennen.
   • zorg na aankomst zo snel mogelijk voor dagelijkse routine (eten, beweging) voor je huisdier; biedt water en voedsel aan volgens de vaste patronen. Soms duurt het even voordat bv. je hond of kat  start met eten.
   Welke organisaties, instanties en thuisblijvers, breng je op de hoogte als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   Welke organisaties, instanties en thuisblijvers, breng je op de hoogte als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   Welke organisaties, instanties en thuisblijvers, breng je op de hoogte als je lang naar het buitenland gaat?

   Eerst een aantal algemene actiepunten:

   • je kunt starten met het doorlopen van je (online) administratie: alle bestaande afschrijvingen, facturen. Maak bijvoorbeeld gebruik van een online bankierprogramma.
   • noteer naast de voorkeurswijze van contact (e-mail, telefoon, brief, aangetekende breif) ook direct de contactadressen en opzegtermijnen
   • maak/filter een telefoonlijst voor alle contacten die per telefoon benaderbaar zijn c.q. waar het vastleggen van schriftelijk contact minder belangrijk is
   • bekijk per contact of het doorgeven van je nieuwe adres relevant is
   • maak een basis opzegtekst die je (per brief, e-mail) kunt aanvullen of wijzigen
   • vraag zoveel mogelijk bevestiging (per e-mail) van ontvangst als je een wijziging of opzegging doorgeeft, ook als je per telefoon contact legt
   • je zal merken dat het doorgeven van afmeldingen, adreswijzigingen etc. soms een proces van volharding is; systemen zijn feilbaar, fouten worden gemaakt en opzeggingen kunnen soms onverklaarbaar weer verdwijnen
   • heb je weinig resterende tijd voor vertrek en emigreer je naar een bestemming met groot tijdsverschil ten opzichte van Nederland, hou er dan rekening mee dat je een beperkte tijdsperiode per dag hebt om instanties in Nederland (na) te bellen
   • wijs in Nederland bij voorkeur een waarnemer aan, die je toestemming geeft om namens jou wijzigingen, opzeggingen en aanmeldingen door te voeren
    • verschillende instanties kunnen hier verschillende eisen aan stellen, of hebben hier zelf een apart formulier voor.
    • je kunt het bij de meeste organisaties (bank, belastingdienst, evt digid, etc) direct bij hen regelen
    • voor andere (onvoorziene) situaties kun je ook een algemene machtiging afgeven (door beiden ondertekend, waarin staat dat je de ander aanwijst als waarnemer/machtigt om voor jou zaken af te handelen).

   Wat doe je met het bevolkingsregister of gemeente als je lang naar het buitenland gaat of op wereldreis

   • je bent wettelijk verplicht om je, binnen bepaalde omstandigheden uit te schrijven uit de BRP (voorheen: GBA, of bevolkingsregister). Er zijn maatregelen getroffen om hierop te controleren. Met uitschrijving verlies je overigens niet automatisch de Nederlandse nationaliteit.
   • uitschrijving kan schriftelijk, digitaal of via een afspraak; bij voorkeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 5 dagen voor vertrek
   • neem een geldig identiteitsbewijs en bij machtiging ook een schriftelijke machtiging van degene die meeverhuist en een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs mee
   • vraag om een bewijs van uitschrijving, mocht je dat niet vanzelf krijgen (krijg je meestal pas na verwerking van de uitschrijving, wordt per post toegestuurd)
   • neem je toekomstige eerste (woon)adres, gemeente, regio of provincie mee als je je gaat uitschrijven, hierom kan gevraagd worden
   • geef ook een adres door waar eventueel nakomende (gemeentelijke) post naartoe gestuurd moet worden.
   • de gemeente meldt je verhuizing aan alle overheidsinstellingen, bijvoorbeeld het Kadaster, Waterschappen, Donorregistratie en de Rijksdienst voor Wegverkeer. Men is ook verplicht om persoonsgegevens door te geven aan instellingen als de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst, maar ook aan je ziektekostenverzekeraar en pensioenfonds. Als je niet wilt dat bepaalde instanties of personen je adres of persoonlijke gegevens uit de BRP krijgen, kun je de gemeente vragen om geheimhouding van je persoonsgegevens.
   • binnen enkele weken ontvang je van de gemeente bericht welk bedrag aan rioolheffing en afvalstoffenheffing je nog moet betalen, of terug ontvangt voor de periode van het jaar (aantal hele maanden) dat je nog op het oude adres woonde.
   • kies je ervoor om in Nederland ingeschreven te blijven staan (of dat kan hangt vooral af van de periode dat je in het buitenland zult zijn), hou er dan rekening mee dat eventuele mee-emigrerende kinderen onder de Nederlandse leerplichtwet blijven vallen. Je zult moeten aantonen aan de leerplichtambtenaar dat zij in het buitenland passend onderwijs krijgen.

   Wat doe je met je verzekeringen als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   • indien je nog verzekeringen hebt lopen in NL, geef dan aan je verzekeraar(s) door dat je gaat emigreren. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking, en mogelijk verkrijg je dan premierestitutie.
   • denk onder andere aan zorgverzekeraar, autoverzekering, levensverzekering, inboedelverzekering, je pensioenfonds
   • Je zorgverzekering aanhouden of opzeggen bij vertrek naar het buitenland?

   Wat doe je met je uitkeringen als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   • ontvang je een of meerdere uitkeringen, leg dan contact met de uitkeringsinstantie (o.a. UWV, SVB)
   • denk ook aan Informatie Beheer Groep (studiefinanciering)

   Wat doe je met je toeslagen als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   • ontvang je een of meerdere toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget etc.), leg dan contact met de Belastingdienst (Toeslagen) en/of SVB om wijzigingen (digitaal) door te geven
   • ontvang je studiefinanciering en/of ben je je studieschuld aan het aflossen, leg dan contact met DUO

   Wat doe je met de banken en kredietverstrekkers als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   • neem tijdig contact op met je bank(en) of andere kredietverleners en laat ze weten dat je gaat emigreren

   Wat doe je met je auto als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   • zodra je Nederlandse kenteken definitief bij de RDW is afgemeld kan je de Nederlandse autoverzekering opzeggen
   • vraag om een verklaring van het aantal schadevrije jaren; daarmee kan je in het buitenland checken of deze schadevrije jaren worden overgenomen in een nieuwe verzekering in het buitenland

   Wat doe je nog meer als je lang naar het buitenland of op wereldreis gaat?

   • leveranciers in en om je huis: nutsvoorzieningen, telefoon-internet-televisie abonnement(en), huishoudelijke hulp, glazenwasser, schoorsteenveger, cv-onderhoud, klikoreiniger
   • postNL
    • mogelijkheid om via de verhuisservice gedurende 1 tot 12 maanden post naar het buitenland door te laten sturen (varieert van paar tientjes tot >200 euro)
    • mogelijkheid om via verhuisservice bedrijven 'automatisch' op de hoogte te stellen van verhuizing
    • post geadresseerd aan een andere achternaam, post die niet in brievenbus past, post zwaarder dan 2kg, post aan postbus en gerechtelijke post wordt niet doorgestuurd
    • hou er rekening mee dat post van andere postleveranciers niet wordt doorgestuurd
   • huisarts
    • vraag om het dossier met je medische geschiedenis (en scan dit in), zodat je dit altijd bij je hebt
   • tandarts
    • vraag om je dossier (en scan dit in), zodat je dit altijd bij je hebt
   • specialist
    • vraag om je dossier (en scan dit in), zodat je dit altijd bij je hebt
   • apotheker
    • vraag om je dossier (en scan dit in), zodat je dit altijd bij je hebt
   • sportverenigingen
   • cursusaanbieders
   • bibliotheek
   • organisaties waar je een abonnement hebt (van krant tot tv gids, van goede doel tot boekenclub en van vakliteratuur tot postcode loterij)
   • zakenrelaties
   • dierenarts
    • gaat je huisdier mee, vraag dan om je dossier (en scan dit in), zodat je dit altijd bij je hebt
   • school (restitutie schoolgeld)
   • kinderopvang / buitenschoolse opvang
   • oppas
   • consultatiebureau
    • vraag om het dossier (en scan dit in), zodat je dit altijd bij je hebt
   • vaste klantenkaarten (Airmiles, supermarkt, winkels, etc.)
   • notaris
   • advocaat
   • vaste accountant / belastingadviseur
   • garagebedrijf
   • ANWB
   • vereniging eigen huis, huurdersvereniging, woningbouwvereniging
   • vakbond
   • politieke partij
   • kerkelijke instelling
   • postbus (let op sleutels!)
   • zakenrelaties (+belangrijkste klanten als je een eigen bedrijf runt/runde)
   • let vooral ook op automatische incasso's en opzegtermijnen bij instanties en bedrijven waar je eenmaal in het buitenland geen gebruik meer van maakt
   • zorg er ook voor dat eventuele nieuwe bewoners van de woning die je in Nederland hebt aangehouden de up-to-date contactgegevens van je zaakwaarnemer en van jezelf in het buitenland hebben
   • hou er rekening mee dat zaken soms gekoppeld zijn: het lidmaatschap van een bepaalde club of organisatie geeft toegang tot bijvoorbeeld een creditcard; zeg je het lidmaatschap op dan kan dus ook die creditcard vervallen (of duurder worden)

   Mijn oom is geëmigreerd naar Spanje. Nu heeft hij alles netje geregeld zoals aangegeven echter heeft hij van de huisarts zijn dossier in het Nederlands meegekregen. De nieuwe arts die hij heeft in Spanje heeft zijn dossier geweigerd omdat het niet vertaald is. Hij heeft dit nagevraagd en dat gaat hem aardig wat geld kosten om dit te laten vertalen!

   Wat zijn voor een partner van een werkende partner de eerste activiteiten na aankomst bij lang verblijf in het buitenland?

   Wat zijn voor een partner van een werkende partner de eerste activiteiten na aankomst bij lang verblijf in het buitenland?

   Het wat meer praktisch gerichte to-do lijstje van de partner van een expat of emigrant is tegenwoordig vaak juist langer dan dat van de werkende partner zelf:

   In de fase na aankomst:

   • uitpakken
   • inrichten
   • school zoeken
   • opvang zoeken
   • opppas regelen
   • woonomgeving in kaart brengen
   • verzekeringen (blijven) regelen
   • taal- en cultuurcursus volgen

   Ik had moeite met de Duitse taal, het ging langzamer dan verwacht. Als ik er bij de bank bijvoorbeeld niet helemaal uitkwam, reageerden ze niet geïrriteerd of gehaast, ze namen alle tijd voor me. Ik besloot een cursus te gaan volgen om het proces te versnellen. Ook keken we met het hele gezin alleen nog maar Duitse televisie; ook voor de taalontwikkeling van de kinderen was het belangrijk dat ze zoveel mogelijk Duits hoorden.

   Duitsland emigrant

   We kwamen aan in Tsjechië en ik moest twee dagen later al starten in mijn nieuwe baan. Al het regelwerk kwam bij mijn vrouw terecht; ik heb dan ook veel bewondering voor haar doorzettingsvermogen in die eerste periode. Ik werd prima opgevangen en wegwijs gemaakt door collega's, maar in de tussentijd moest zij alle praktische zaken alleen uitvogelen.

   Tsjechië expat stel

   Na de (eerste) periode van gewenning

   • bezoek ontvangen (lees de aandachtspunten)
   • bezoek aan Nederland regelen (lees de aandachtspunten)
   • lokale relatienetwerk onderhouden
   • zorg voor de kinderen (& de partner)
   • meedoen met buitenschoolse en buurt-activiteiten
   • eventueel personeel aansturen

   Ik ben ondernemend, ik vind het leuk om van alles te ontdekken: leuke restaurantjes, nieuwe speeltuinen voor de kinderen. Ik was best verlegen in Nederland, maar ontdekte in Athene nieuwe manieren om mensen makkelijk aan te spreken. Er veel op uit gaan was voor mij zeker ook een manier om de eerste fase van gewenning door te komen.

   Griekenland emigrant

   Wat zijn aandachtspunten rondom het wennen na aankomst voor een lang verblijf in het buitenland?

   Wat zijn aandachtspunten rondom het wennen na aankomst voor een lang verblijf in het buitenland?

   • regel snel een lokale bankrekening en vraag bij voorkeur via deze bank een (extra) creditcard aan: handig voor het betalen van bijvoorbeeld (nuts-)voorzieningen als gas, licht, kabel. Incasseerders kunnen niet altijd uit de voeten met je Nederlandse creditcard.
   • in contact met immigratie, politie, douane: blijf geduldig, spreek niet tegen, ga niet schreeuwen of in discussie: je verliest het vrijwel altijd; zoek problemen niet op en vermijd de directe Nederlandse relativerende humor.
   • woon je als voormalig stedeling nu in een wat meer plattelandsomgeving, stel je er dan op in dat vrijwel alles langer duurt; een halfuur rijden om je boodschappen te doen is niets, winkels gaan op verschillende tijden dicht, etc. Het kost tijd voordat je ook hierin je weg hebt gevonden.

   Heerlijk die multiculturele omgeving, de tolerantie en integratie van al die culturen. Als je een goed voorbeeld zoekt van een multiculturele samenleving: dit is er een. Maar liefst vijftig procent van de inwoners is immigrant. Het hele begrip "buitenlander" bestaat hier eigenlijk niet, juist omdat bijna iedereen het zelf is. Wel is het land redelijk bureaucratisch, en ook op technisch gebied -bijvoorbeeld online winkelen- bleek men minder verder dan ik dacht.

   Emigrant Canada

   Zelfs na 15 jaar in Thailand hoorde je er nooit echt helemaal bij. Je spreekt de taal nooit 100%, je mag niet stemmen. Een leven als expat/emigrant geeft naar mijn idee nooit een thuisgevoel.

   Emigrant Thailand

   Voor veel activiteiten op Curaçao is er, in tegenstelling tot in Nederland, helemaal geen leeftijdsgrens. Als 70-jarige kan je nog prima gaan dansen, iedereen vindt dat leuk en er wordt helemaal niet raar gekeken. Ideaal om kennis te maken met de cultuur op Curaçao!

   Curaçao emigrant

    

   Wij kwamen aan in het regenseizoen. De eerste drie weken had de werkgever van mijn man huisvesting geregeld op een soort internationale compound. Geen permanente woonplek, dat wisten we, en ook niet in een hele veilige buurt gelegen. Mijn man was direct druk met werk en cursussen, maar ik zat door het weer en door de strenge beveiliging de eerste weken vooral binnen. Dat had ik vooraf niet bedacht en beklemde behoorlijk.

   Brazilië expat partner

    

   Alles en echt alles kost ontzettend veel tijd. Het geduldig blijven en blijven glimlachen heeft me best veel moeite gekost om onder de knie te krijgen. En soms heb ik het slechter onder de knie dan gedacht.

   Filipijnen emigrant

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

        

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroads uit selectie
   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen