Experience Human Development van Papalia & Martorell - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: samenvattingen per studie en kennisgebied - Toolshop
Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Handboek over hoe mensen zich ontwikkelen. In tegenstelling tot de meeste andere boeken over ontwikkelingspsychologie, is dit boek niet ingedeeld per thema maar per levensfase.

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 13e druk

 • Auteur(s): D.E. Papalia, G. Martorell
 • Druk/Jaar van uitgave: 13/2015
 • ISBN: 978-0077861841
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Experience Human Development - Papalia & Martorell - 14e druk

Samenvattingen & TentamenTests van Experience Human Development - Papalia & Martorell

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 14e druk van Experience Human Development

  Online: samenvatting in chapters

 Online: oefenvragen bij het boek

  Print: samenvatting in chapters per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud prints van samenvattingen van Experience Human Development

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is ontwikkelingspsychologie? - Chapter 1
  • Hoe wordt er onderzoek gedaan binnen de ontwikkelingspsychologie? - Chapter 2
  • Hoe ontstaat nieuw leven? - Chapter 3
  • Hoe verloopt de fysieke ontwikkeling in de eerste drie levensjaren? - Chapter 4
  • Hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling tijdens de eerste drie levensjaren? - Chapter 5
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling tijdens de eerste drie levensjaren? - Chapter 6
  • Hoe verloopt de fysieke ontwikkeling tijdens de vroege kindertijd? - Chapter 7
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling in de vroege kindertijd? - Chapter 8
  • Hoe verlopen de fysieke en cognitieve ontwikkeling in de midden-kindertijd? - Chapter 9
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling in de midden-kindertijd? - Chapter 10
  • Hoe verlopen de fysieke en cognitieve ontwikkeling tijdens de adolescentie? - Chapter 11
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling in de adolescentie? - Chapter 12
  • Hoe ziet de vroege volwassenheid eruit? - Chapter 13
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling in de vroege volwassenheid? - Chapter 14
  • Hoe verlopen de fysieke en cognitieve ontwikkeling op middelbare leeftijd? - Chapter 15
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling tijdens de middelbare leeftijd? - Chapter 16
  • Hoe verlopen de fysieke en cognitieve ontwikkeling tijdens de late volwassenheid? - Chapter 17
  • Hoe verloopt de psychosociale ontwikkeling tijdens de late volwassenheid? - Chapter 18
  • Wat is van belang bij het einde van het leven? - Chapter 19

Samenvattingen bij de vorige druk

 JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 11e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Experience Human Development

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Experience Human Development

 TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Er zijn drie domeinen van ontwikkeling: fysiek, waarbij je kunt denken aan de motoriek of de breinontwikkeling, cognitief (denken en taal) en psychosociaal (persoonlijkheid en interacties). Deze scheiding is handig om je werkterrein op te delen, maar er is veel overlap tussen de verschillende gebieden. Hou daar bij het lezen en leren rekening mee.

Een ander aspect dat door het boek loopt is de periodisering van ontwikkeling. Dat is echter niet de manier waarop ontwikkelingspsychologen naar ontwikkeling kijken. Voor hen zijn de fases meer van belang. Een van de belangrijke vragen is hoe een kind van de ene fase in de volgende komt. De laatste kwestie waar het boek op ingaat zijn de oorzaken van de verschillende fasen. Is het een biologisch gegeven, of is het een sociale constructie? Veel fasen zijn het product van een sociale constructie. Hou ook hier tijdens het lezen en leren rekening mee.

 Uit de samenvatting:

"Ontwikkelingswetenschappers bestuderen drie grote domeinen:

 • Lichamelijke ontwikkeling: De groei van het lichaam en brein, waaronder het bestuderen van verandering in sensorische capaciteiten, motorische vaardigheden en gezondheid.
 • Cognitieve ontwikkeling: Patronen van verandering in mentale vaardigheden, zoals: leren, aandacht, geheugen, taal, denken, redeneren en creativiteit.
 • Psychosociale ontwikkeling: Patronen van verandering in emoties, persoonlijkheid en sociale relaties.
 • Hoewel de auteurs van het boek deze domeinen apart van elkaar bespreken, zijn ze toch erg met elkaar verbonden. Lichamelijke ontwikkeling heeft namelijk een grote invloed op de cognitieve en psychologische ontwikkeling. Een kind met veel oorontsteking kan bijvoorbeeld een achterstand hebben met het ontwikkelen van taal. Andersom kunnen cognitieve ontwikkelingen een effect hebben op de lichamelijke en psychosociale ontwikkeling. Een kind dat zich erg bewust is van zijn taalontwikkeling kan positieve reacties van anderen krijgen en daardoor meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Als laatste kan psychosociale ontwikkeling een effect hebben op zowel de lichamelijke als de cognitieve ontwikkeling. Een kind met weinig sociale contacten kan bijvoorbeeld last krijgen van mentale en fysische klachten."
Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws