Inlevingsvermogen & Onbegrip: maak gebruik van je empathische vaardigheden

 

Van inleven in een ander, naar begrijpen van de ander tot begrip voor de ander

 

Empathisch vermogen - Inlevingsvermogen - Verplaatsen in de ander

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

INHOUD

 

Begrippen en definities: o.a.

 • Wat wordt verstaan onder inlevingsvermogen en wat is empathisch vermogen?
 • Wat is en betekent compassie en meevoelen?
 • Wat wordt verstaan onde sensitief gedrag
 • Wat wordt verstaan onder tact:
 • Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?
 • Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?
 • Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?
 • Wat is haat en wat is haatdragend

Competenties, vaardigheden en tools: o.a

 • Hoe kun je je inlevingsvermogen herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?
 • Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?
 • Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes?
 • Hoe kan je organisatiebewust zijn leren of versterken?

Lees verder voor inzichten en antwoorden

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

 • Bij inlevingsvermogen gaat het om luisteren naar en meedenken met anderen, het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Wat zijn met inlevingsvermogen samenhangende competenties en begrippen?

 • Over empathisch vermogen beschikken
 • Sensitief gedrag kunnen vertonen
 • Tactvol zijn
 • open staan en toegankelijk zijn voor anderen
 • omgaan met verschillende rollen en situaties
Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat wil compassie zeggen, en wat is meevoelen?

 • Compassie is mededogen. Compassie gaat over het begrijpen, het meevoelen met het lijden van de ander met daarbij ook de wens om dit te verlichten.
 • Compassie voelen, is geraakt worden door wat er gebeurd. Jezelf inleven in de situatie van de ander, en meevoelen.
 • Compassie gaat uit van een aanvaarding van de situatie, van de ander, van jezelf zoals het is.
 • Het is de erkenning dat we allemaal mensen zijn en onszelf in prachtige maar ook verdrietige en onmogelijke situaties kunnen bevinden.
 • Vanuit liefde aanwezig zijn bij de ander, zonder dat er een schuldgevoel op komt, of een bezorgdheid, een neiging om het zelf ook op te willen oplossen, kun je herkennen als compassie

 

“Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep wish and commitment to relieve the suffering.” 

 

Dalai Lama

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

 • Je bent omgevingsbewust wanneer je relevante ontwikkelingen volgt in de omgeving waar je je in bevindt, bijvoorbeeld in een organisatie of in je sociale omgeving. 
 • Je benut deze kennis ten behoeve van die omgeving of je vakgebied.

Wat zijn aan omgevingsbewustzijn gerelateerde begrippen en competenties?

 • Externe informatie kunen inpassen
 • Organisatie bewust zijn
 • Kunnen inleven
 • Over empatisch vermogen beschikken
 • Kunnen samenwerken
Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat wil onbegrip zeggen en waar komt onbegrip vandaan?

 • Onbegrip gaat over het niet begrijpen van de situatie of van de andere persoon.
 • Onbegrip kan ook voortkomen uit het niet herkennen van de verschillende verbanden en belangen die er meespelen in een situatie en die onderliggend zijn aan gemaakte keuzes.
 • Onbegrip kan voort komen uit het niet willen inleven in de ander.
 • Het kan ook zijn dat er een neurologische reden is waardoor het inleven in de ander beperkt aanwezig is.
 • Uitspraken die bij onbegrip passen zijn 'Dat gaat m'n begrip te boven' en 'Ik begrijp er helemaal niets van'. Als je dit gevoel bij jezelf voelt opkomen, dan kun je onderzoeken of je meer nieuwsgierigheid kan brengen in de situatie - om de situatie of de keuzes van de ander beter te begrijpen.
 • Je kan onbegrip ervaren voor je eigen gevoel van onbegrepen worden, maar je kan ook begrip voelen voor de ander wanneer je zelf onbegrepen wordt. Dan breng je begrip in een situatie vol onbegrip.

 

“Know your enemy — and learn about his favorite sport.”

 

Nelson Mandela

Inlevingsvermogen versus onbegrip: begrippen en definities

Inlevingsvermogen versus onbegrip: begrippen en definities

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is inlevingsvermogen?

 • Bij inlevingsvermogen gaat het om luisteren naar en meedenken met anderen, het onderkennen van gevoelens en behoeften van anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen

Wat zijn met inlevingsvermogen samenhangende competenties en begrippen?

 • Over empathisch vermogen beschikken
 • Sensitief gedrag kunnen vertonen
 • Tactvol zijn
 • open staan en toegankelijk zijn voor anderen
 • omgaan met verschillende rollen en situaties
Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat is en betekent compassie en meevoelen?

Wat wil compassie zeggen, en wat is meevoelen?

 • Compassie is mededogen. Compassie gaat over het begrijpen, het meevoelen met het lijden van de ander met daarbij ook de wens om dit te verlichten.
 • Compassie voelen, is geraakt worden door wat er gebeurd. Jezelf inleven in de situatie van de ander, en meevoelen.
 • Compassie gaat uit van een aanvaarding van de situatie, van de ander, van jezelf zoals het is.
 • Het is de erkenning dat we allemaal mensen zijn en onszelf in prachtige maar ook verdrietige en onmogelijke situaties kunnen bevinden.
 • Vanuit liefde aanwezig zijn bij de ander, zonder dat er een schuldgevoel op komt, of een bezorgdheid, een neiging om het zelf ook op te willen oplossen, kun je herkennen als compassie

 

“Compassion is a sensitivity to the suffering of self and others with a deep wish and commitment to relieve the suffering.” 

 

Dalai Lama

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

Wat is omgevingsbewust zijn?

 • Je bent omgevingsbewust wanneer je relevante ontwikkelingen volgt in de omgeving waar je je in bevindt, bijvoorbeeld in een organisatie of in je sociale omgeving. 
 • Je benut deze kennis ten behoeve van die omgeving of je vakgebied.

Wat zijn aan omgevingsbewustzijn gerelateerde begrippen en competenties?

 • Externe informatie kunen inpassen
 • Organisatie bewust zijn
 • Kunnen inleven
 • Over empatisch vermogen beschikken
 • Kunnen samenwerken
Wat is organisatiebewustzijn?

Wat is organisatiebewustzijn?

Wat betekent organisatiebewustzijn?

 • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
 • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

 • Draagvlak kunnen creëren
 • Over inlevingsvermogen  beschikken
 • Inzicht krijgen in je organisatie
 • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 • Anderen organisatiebewust maken
Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?

Wat is verbazing en wanneer spreek je van verwachtingen?

Wat is verbazing en verwachting?

 • Verbazing ontstaat wanneer iets anders is dan je had verwacht.
 • Verbazing kan je wijzen op je aannames en je (onbewuste of onuitgesproken) verwachtingen. Je kunt positief verrast worden, door jezelf, door de ander, door de situatie. Je kunt ook verbaasd zijn over de uitkomst: ‘dat had ik niet verwacht’.
 • Verbazing is enerzijds gerelateerd aan openheid, jezelf open stellen om verbaasd te worden, maar ook aan begrip middels analytisch vermogen, omgevingsbewustzijn en zelfinzicht. Door situaties in hun geheel te begrijpen zul je minder snel verbaasd zijn over bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen, de reactie van een familielid, of het opkomen van je eigen emoties.
 • Bij de meeste mensen is het een heel zichtbare emotie, waarbij de wenkbrauwen optrekken en de ogen groot worden. Verbazing zou je kunnen herkennen als een neutrale emotie (het is anders dan je had verwacht), waarbij irritatie meer een negatieve variant is (het is niet of minder goed dan je verwacht).
 • Cabaretiers maken ook graag gebruik van deze emotie, waarbij grappen vaak gebruik maken van onbewuste verwachtingen van hoe iets is, en dan daar juist een hele andere afslag nemen. Goochelaars maken vaak juist gebruik van de onbewuste invulling van onze zintuigen, waardoor de truc ervoor zorgt dat we verbaasd zijn over de uitkomst.

 

“When I play with my cat, how do I know that she is not playing with me rather than I with her?”

 

Michel de Montaigne

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat is irritatie en waar bestaat dat uit?

Wat wil irritatie zeggen en waar komt irritatie vandaan?

 • Irritatie komt op wanneer je je ergens aan ergert.
 • Je kunt je irriteren aan een situatie, een ander of aan jezelf.
 • Irritatie komt meestal voort uit een situatie waarin je verwachtingen niet worden waargemaakt (bijv: je bent niet tevreden met je eigen inzet/de ander doet niet wat jullie hadden afgesproken).
 • Irritatie wijst op een situatie waarin je grens is overschreven, of jij je eigen grens bent overschreden.
 • Irritatie die blijft etteren, die niet wordt gezien of geuit, waar niet naar wordt gehandeld, kan opbouwen tot boosheid of woede.
 • Door irritatie - met aandacht en nieuwsgierigheid - te voelen, te uiten en te onderzoeken, kan de opbouw van boosheid beperkt worden.

 

“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” ― Carl Gustav Jung

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat is onbegrip en waar komt onbegrip vandaan?

Wat wil onbegrip zeggen en waar komt onbegrip vandaan?

 • Onbegrip gaat over het niet begrijpen van de situatie of van de andere persoon.
 • Onbegrip kan ook voortkomen uit het niet herkennen van de verschillende verbanden en belangen die er meespelen in een situatie en die onderliggend zijn aan gemaakte keuzes.
 • Onbegrip kan voort komen uit het niet willen inleven in de ander.
 • Het kan ook zijn dat er een neurologische reden is waardoor het inleven in de ander beperkt aanwezig is.
 • Uitspraken die bij onbegrip passen zijn 'Dat gaat m'n begrip te boven' en 'Ik begrijp er helemaal niets van'. Als je dit gevoel bij jezelf voelt opkomen, dan kun je onderzoeken of je meer nieuwsgierigheid kan brengen in de situatie - om de situatie of de keuzes van de ander beter te begrijpen.
 • Je kan onbegrip ervaren voor je eigen gevoel van onbegrepen worden, maar je kan ook begrip voelen voor de ander wanneer je zelf onbegrepen wordt. Dan breng je begrip in een situatie vol onbegrip.

 

“Know your enemy — and learn about his favorite sport.”

 

Nelson Mandela

Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

Wat zijn vormen van inlevingsvermogen?

Wat is empathisch vermogen?

 • Empathisch vermogen is het het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te kunnen leven in de situatie en gevoelens van anderen.

Wat is sensitief gedrag?

 • Sensitief gedrag is de mate waarin je rekening kunt houden met de gevoelens en behoeften van andere mensen.

Wat is tact?

 • Tact is op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen omgaan. Het inlevingsvermogen uit zich onder andere in tactisch handelen.

Wat is het nivo waarop je inlevingsvermogen kunt hebben?

De mate waarin je de competentie 'inlevingsvermogen' kan beheersen, is oplopend:

 1. Open kunnen staan en toegankelijk zijn voor anderen. 
 2. Je kunnen verplaatsen in anderen, en hen ondersteunen. 
 3. Goed omgaan met verschillende rollen en situaties.

Wat is open staan en toegankelijk zijn voor anderen?

 • Je kunt goed en actief luisteren naar anderen en toont hierbij geduld.
 • Je bent in staat anderen serieus te nemen en hebt respect en begrip voor hen.
 • Je bent attent, geïnteresseerd in anderen en toont medeleven. 
 • Je kunt je verplaatsen in de positie of belevingswereld van andere mensen; je kunt hun gevoeligheden, emoties, twijfels en irritaties herkennen.

Wat is je goed kunnen verplaatsen in anderen en hen ondersteunen?

 • Je kunt rekening houden met de belangen van anderen.
 • Je kunt goed omgaan met de emoties van zowel jezelf als die van anderen. Je kunt hier bij goed aangeven wat de grenzen zijn.
 • Je bent in staat mee te denken, straalt vertrouwen uit en kunt anderen ondersteunen.
 • Je brengt in een groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door de anderen wordt geaccepteerd.

Wat is goed kunnen omgaan met verschillende rollen en situaties?

 • Je kunt makkelijk afwisselen tussen verschillende rollen.
 • Je kunt bij gecompliceerde situaties de verschillende belangen van anderen goed inschatten.
 • Je bent op de hoogte van waar je staat en de gevolgen die jouw beslissingen heeft op anderen en houdt dit in je achterhoofd. 
 • Je kunt andere mensen aanspreken op hun ontwikkeling en bijdrage. Je bent hierbij kritisch, maar begripvol.
 • Je gaat op zoek naar onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor iemands gevoelens, gedragingen of belangen.
Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

Wat zijn vormen van omgevingsbewust zijn?

Wat is ketendenken?

 • Keten-denken is het over de grenzen van je eigen organisatie of omgeving kunnen denken. Het gaat daarbij vaak over je mentaliteit en je capaciteit om de wensen van anderen of andere afdelingen centraal te stellen. Het draait dan om de samenwerking tussen de schakels in de keten om zo verbetering voor elkaar te krijgen

Wat is het nivo waarop je omgevingsbewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'omgevingsbewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Geïnformeerd zijn over relevante externe ontwikkelingen
 2. Actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen
 3. Anderen actief omgevingsbewust maken

Wat is goed geïnformeerd zijn over externe ontwikkelingen?

 • Je bent op de hoogte van actuele zaken en je weet wat er speelt op maatschappelijk, politiek, technologisch en economisch gebied.
 • Je zorgt dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen je eigen werkveld of je sociale omgeving
 • Je wisselt regelmatig van gedachten met anderen over de externe ontwikkelingen

Wat is actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen?

 • Je communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend.
 • Je neemt deel aan kennisnetwerken en communicatieplatforms binnen die kennisnetwerken van organisaties of mensen 
 • Je maakt gebruik van jouw kennis van ontwikkelingen tijdens je werkzaamheden.

Wat is het omgevingsbewustzijn van anderen bevorderen?

 • Je treedt binnen het je eigen omgeving of vakgebied op als vraagbaak voor anderen.
 • Je kunt essentiële externe ontwikkelingen vertalen naar je eigen leven, werk of organisatie.
 • Je ondersteunt en spoort anderen aan om informatie over relevante externe ontwikkelingen te delen.
Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

Wat zijn vormen van organisatiebewustzijn?

 • De competentie 'organisatiebewust zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals draagvlak kunnen creëren en inlevingsvermogen

Wat is draagvlak creëren

 • Draagvlak creëren wil zeggen  het zorgen voor maatschappelijke of interne ondersteuning.

Wat is inlevingsvermogen?

Wat is organisatiesensitiviteit?

 • Organisatiesensitiviteit is meer een synoniem van organisatiebewustzijn.

Wat is het nivo waarop je organisatiebewust kunt zijn?

De mate waarin je de competentie 'organisatiebewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

 1. Inzicht hebben in de organisatie
 2. keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 3. anderen organisatiebewust maken

  Wat is inzicht hebben in je organisatie?

  • Je kent de formele en informele structuur van de organisatie en je weet je eigen positie daarin.
  • Je begrijpt de besluitvormingscultuur van de organisatie.
  • Je hebt oog voor de organisatiecultuur en de onderlinge verhoudingen.

  Wat is keuzes maken voor je organisatie op basis externe ontwikkelingen?

  • Je kan inschatten wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn.
  • Je bent op de hoogte van de ongeschreven spelregels en je kunt daar effectief gebruik van maken. Je kent de weg binnen de eigen informele organisatie.
  • Je legt contacten met andere afdelingen of instanties en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
  • Je herkent relevante omgevingsontwikkelingen en je kunt deze toepassen in het werk.
  • Je draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

  Wat het bij anderen bevorderen van organisatiebewustzijn?

  • Je kan inschatten wat de haalbaarheid is van de ontwikkelde of de te ontwikkelen plannen, voorstellen en adviezen.
  • Je kent de omgevingsfactoren waarbinnen betrokken partijen zich bewegen en je begrijpt onderliggende issues en krachten.
  • Je bent en voelt je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste organisatiecultuur.
  • Je geeft anderen inzicht in de krachtenvelden in en om de organisatie.

  Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Inlevingsvermogen tijdens je reis    

  • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
  • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

  Inlevingsvermogen tijdens je studie

  • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
  • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

  Inlevingsvermogen tijdens je werk

  • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
  • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
  • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

  Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
  • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
  • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
  • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
  Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Omgevingsbewustzijn tijdens je reis

  • Omgevingsbewustzijn is een essentiële vaardigheid wanneer je op reis gaat, al helemaal wanneer je een land gaat bezoeken waar de plaatselijke cultuur anders is dan jij gewend bent.
  • Door kennis te hebben van de geschiedenis, politiek en gebruiken van een land kun je je makkelijker bewegen en aansluiting vinden. Naast het voorbereiden van je reis, is het tijdens je reis zelf ook belangrijk om omgevingsbewust te blijven om je te kunnen blijven aanpassen waar nodig.
  • Op die manier maak je je reis ook een stuk bewuster mee dan wanneer je niet zo'n goed beeld hebt van waar je eigenlijk bent. Wanneer je je reis bewuster meemaakt, heb je er ook meer aan.

  Omgevingsbewustzijn tijdens je studie

  • Tijdens je studie kun je omgevingsbewust zijn door je bijvoorbeeld te verdiepen in je school of universiteit, je studie zelf en je medestudenten. Met deze drie factoren zul je (waarschijnlijk) een paar jaar bezig zijn. Bijkomend voordeel is wanneer je weet in wat voor omgeving je je bevindt, kun je beter meedraaien.
  • Dit hoeft niet te betekenen dat je met alles meedoet, maar alleen al een bewustzijn hebben van wat zich afspeelt in je omgeving geeft je studietijd een diepere ervaring.
  • Wees je daarnaast bewust van wat zich in de wereld afspeelt dat met jouw studie te maken heeft. Wat voor studie je ook doet, er zijn ongetwijfeld ontwikkelingen gaande, of dat nou in een bepaald land, een taal, een politieke omgeving of op een andere universiteit is. Zie je studiegebied ook als je omgeving om meer te leren en te ontwikkelen.

  Omgevingsbewustzijn tijdens je werk

  • Een werkvloer is vaak een dynamische plek waar veel tegelijkertijd gaande is; projecten, interacties met collega's, deadlines en ga zo maar door.
  • Door je bewust te zijn van je omgeving, kun je beter prioriteiten stellen, omdat je beter doorhebt wat belangrijk is. Als jij bijvoorbeeld met een langetermijn project bezig bent waar niet zo'n haast achter zit, maar je merkt dat een collega wel wat hulp kan gebruiken bij een deadline, komen je diensten daar waarschijnlijk beter van pas.
  • Door omgevingsbewust te zijn, kun je beter anticiperen op wat er nodig is, groeit je aanpassingsvermogen en kun je beter reageren op onverwachte situaties.

  Omgevingsbewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je goed geïnformeerd bent over je toekomstige stage of je vrijwilligerswerk, en over de omgeving waar je dat gaat doen, kun je beter functioneren. Je kunt beter determineren wat jouw rol is en hoe je die het beste kunt uitvoeren, waardoor je effectiever en plezieriger te werk kunt gaan.
  • Mogelijk kom je bij een gastgezin terecht; wanneer je bewust bent van hun cultuur, gebruiken en taal zul je tot mooiere interacties komen die verdiepend kunnen werken voor jouw tijd als vrijwilliger.
  • Wanneer je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Als je je verdiept in je nieuwe werkplek en je tijdens je werk bewust bent van de manier van doen en de sfeer, zul je eerder je plek vinden en goed kunnen meedraaien.
  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?

  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen bij het versterken van je inlevingsvermogen en begrip van de ander?


  Oefeningen bij inlevingsvermogen

  • Stel je zelf voor dat je in de schoenen van de ander staat. Met de hele situatie erbij. De achtergrond van de ander. De ervaringen. Hoe voelt dat?
  • NIVEA: Niet Invullen Voor Een Ander. Wees je bewust van wanneer je denk dat de ander iets wilt of denkt. Voorkom dat je je eigen idee over wat prettig en onprettig is, projecteert op de ander. Houd een open en nieuwsgierige houding. Leg de vraag neer bij de ander.
  • Stel open vragen (wie/wat/wanneer/wat maakt dat/hoe): wie weet wordt je verrast door wat de ander zegt!

  Oefeningen om ook bij jezelf te blijven terwijl je je inlevingsvermogen oefent:

  • Blijf gegrond. Voetjes op de vloer. Bewust van je eigen ademhaling.
  • Leer herkennen of je kunt aanvoelen wanneer je een emotie voelt die van jezelf is en wanneer je de sfeer in een zaal of de emotie van de ander in je lichaam aanvoelt. Train je eigen herkenningsvermogen hierop.
  When you plant lettuce, if it doesn’t grow well, you don’t blame the lettuce. You look for reasosns it is not doing well. It may need more fertilizer, or more water, or less sun. You never blame the lettuce. Yet, if we have problems with our friends or family, we blame the other person. But if we know how to take care of them, they will grow well, like the lettuce. Blaming has no positive effect at all, nor does trying to persuade using reason and argument. That is my experience. No blame, no reasoning, no argument, just understanding. If you understand and you show that you understand, you can love and the situation will change – Thich Nath Hanh

  Oefeningen bij situatiebewust zijn

  • Als je een ruimte binnenkomt, wees je dan bewust van de sfeer, de mensen, de onderlinge verhoudingen
  • Verdiep je! In de wereld/de organisatie/de ander/jezelf. Je kunt je verdiepen door heel basaal door de krant te lezen, of een vakblad, relevante nieuwsbrieven te ontvangen of op jouw onderwerp gerichte podcasts te luisteren. Je kunt jezelf in de ander verdiepen door vragen te stellen, door goed te luisteren. Je kunt je in jezelf verdiepen via alle tools onder het kopje ‘zelfbewustzijn en zelfinzicht’
  • Wees je bewust van wat je niet weet. Als iemand je een probleem voorlegt, bedenk je dan of je alle facetten van de situatie kent? De persoonlijke situatie, relationele verhoudingen, de financiële aspecten, de zingeving, de mate van aanwezige (zelf)kennis? Stel open vragen om je begrip van de situatie te begrijpen

  Oefeningen bij compassie

  • Metta meditatie (liefdevolle vriendelijkheid meditatie) is de meest basale vorm van het genereren van compassie voor jezelf, je omgeving en voor de wereld. Online kun je veel voorbeelden ervan vinden. Luister er eens naar, en maak er een paar keer per week tijd voor. Wellicht zal je merken dat je compassie kunt ervaren, op die momenten en ook kunt cultiveren in het dagelijks leven.
  • Binnen mindfulness cursussen wordt ook vaak aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfcompassie. Meevoelen met het lijden in jezelf, met je eigen menselijkheid.
  • De oefening van ‘Listening Deeply’ is een mooie oefening om compassie te beoefenen. In stilte en zonder dat een reactie gegeven, luister je naar de ander. Het is een oefening die compassie helpt naar de voorgrond te brengen, is met volledige aandacht te luisteren naar de ander. Door niet te hoeven reageren, kun je veel meer aanwezig zijn bij de ander, en meevoelen. Als luisteraar wordt geen goedbedoeld advies of helpende arm verwacht, enkel het met volledige aanwezigheid en een open hart een luisterend oor bieden. Hierdoor kun je aanwezig zijn bij de woorden en het gevoel van de ander, zonder bezig te zijn met je eigen reactie voorbereiden. Ook voor degene die spreekt is dit vaak een hele bevrijdende, helende oefening. Te spreken wetende dat er geen reactie komt, en echt gehoord te voelen.

  Oefeningen bij verbazing

  • Laat je jezelf verbazen? Wanneer was je voor het laatst verbaasd?
  • Door jezelf bewust te worden van al je verwachtingen, kun je die ook weer loslaten, waardoor je een openheid creëert om je te kunnen laten verbazen.
  • Schrijf zelf wel eens grappen of columns? Je leert dan veel over de werking van humor en je prikkelt jezelf om je eigen aannames over de samenleving, de wereld, het leven, de ander ter discussie te stellen.

  Oefeningen bij irritatie

  • Het kernkwadrant is een mooie tool die je kan helpen om vanuit je irritatie te kijken wat je leerpunt is. Het gaat uit van kwaliteiten, die als ze ‘te’ veel voorkomen een valkuil worden. Je irritatie zegt vaak iets over de kwaliteit van de ander (en vaak weer je eigen leerpunt). De tool staat uitgewerkt in deze blogpost op WorldSupporter.
  • Irritatie kan een goed ingangspunt zijn voor zelfonderzoek.
   • Wat is het dat irriteert? Welke verwachting zit daaronder?
   • Welke grens wijst je irritatie aan? Is het een grens om duidelijker aan te geven of is het wenselijk om begrip toe te voegen aan de situatie? Wat kun je concreet doen om dit te realiseren? Welke eerste stap zou je daarin kunnen zetten?
   • Een andere insteek in dit zelfonderzoek: Wat maakt dat je de situatie (nog) niet kan accepteren zoals die is?

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

  Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

  Wat is wijsheid rond empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

   

  Breng onder woorden wat je echt wilt

   in de Shintoistische tempels in Japan zijn kleine houten tabletten (Ema) te koop waarop mensen hun wensen en hoop kunnen formuleren alvorens deze in de handen van de tempelgod te leggen

  Japanse habit

  Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit

  Japans gezegde

  Het zijn de verschillen die ons mooi maken

  Mexicaans gezegde

  Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. 

  Chinees gezegde

  "Denk vooral niet dat de taak te groot zou zijn of onze inspanningen belachelijk. Nutteloze inspanningen bestaan niet. Bedenk dat ook het zaadje van waringin in het begin niet groter is dan een koffieboon. En toch groeit daaruit een machtige en koninklijke boom wiens schaduw voor allen weldadig is"

  Amadou Hampate Ba

   

   

  Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

  Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

       

  Empathie Plus

  Empathie Plus

  • Wie bij JoHo is aangesloten kan met 15% korting gebruik maken van de tarieven
  • JoHo donateurs met voldoende JoHo credits, kunnen een aanvraag doen voor een extra voordelige en passende aanbieding rond het Kolbe traject. Neem contact op via het JoHo contactformulier
  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

  Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland II

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen