Samenvattingen en studiehulp bij Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky – Boektool

 

  Tools

De hele tekst op deze pagina lezen? Alle JoHo tools gebruiken? Sluit je dan aan bij JoHo en log in!
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  Boektool voor JoHo abonnees

   

  Boek: Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky

  Studietools: Bulletsamenvatting - Boeksamenvattingen – TentamenTests

  JoHo: nieuws checken
  Mededelingen & Laatste stand van tool, wijzer, vak of boek

  JoHo Tools bij Why Zebra's Don't Get Ulcers

   

  Samenvattingen Tools

  Gepubliceerd

  • Nederlandse bulletsamenvatting bij alle hoofdstukken van de 3e druk
  • Nederlandse boeksamenvatting bij alle hoofdstukken van de 3e druk

   

  Test Tools

  Gepubliceerd

  • Nederlandse TentamenTests bij alle hoofdstukken van de 3e druk

   

  Tools in Print

  Gepubliceerd

  • Nederlandse boeksamenvatting bij alle hoofdstukken van de 3e druk
  • Nederlandse TentamenTests bij alle hoofdstukken van de 3e druk
   
  Aantekeningen maken (tijdelijk alleen titelveld)

  Bulletsamenvatting

  Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Chapter

  Bulletsamenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Chapter

  Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? BulletPoints 1

  • Er bestaan verschillen tussen mensen en dieren op het gebied van stress. Dieren ervaren stress doordat er zich een acute, fysieke crisissituatie voordoet, terwijl mensen veel vaker last hebben van chronische fysieke stress. Het omgaan met acute stress is voor het lichaam van mens en dier gemakkelijker dan het omgaan met chronische stress. Naast voorgenoemde stressvormen, bestaat ook nog de (menselijke) psychische en sociale stress. Acute stress is de stress waar ons lichaam veruit het beste mee kan omgaan. De overige vormen van stress leiden uiteindelijk tot uitputting en kunnen leiden tot stressgerelateerde ziekten.

  • Homeostase houdt in dat het lichaam in een optimale balans verkeert. Alle lichaamsmechanismen hebben hierbij een, voor dit lichaam, optimale waarde. De homeostase kan uit balans worden gebracht door stressoren. Deze stressoren kunnen zich zowel in de huidige omgeving bevinden, ofwel onderdeel zijn van verwachtingen over de toekomst. Een tegenhanger van de homeostase is de allostase, welke veel meer kijkt maar de situatie waarin het lichaam zich verkeerd. Er bestaat niet één enkele optimale waarde voor een bepaald mechanisme, maar deze optimale waarde is afhankelijk van de situatie. Tevens kan de balans op verschillende manieren worden bereikt. Bij de homeostase wordt bij een tekort slechts een enkel mechanisme aangepakt om in balans te geraken, terwijl allostase alle mechanismen aanpakt.

  • Selye deed onderzoek naar stress bij ratten. Hij kwam tot twee conclusies: (1) het lichaam reageert hetzelfde op verschillende stressoren (stress-respons) en (2) stressoren die te lang duren kunnen leiden tot ziekte. Hieraan gerelateerd ontwierp Selye een driefasentheorie over de stressrespons: de alarmfase, de aanpassings- of weerstandsfase en tot slot de uitputtingsfase.

  • Een menselijke stressrespons leidt ertoe dat de spieren beter hun best moeten doen. Extra glucose leidt tot een verhoging van de energie. Een verhoogde hartslag, bloeddruk en ademhaling leidt ertoe dat de glucose zeer snel door het lichaam wordt vervoerd. Het sympathische systeem wordt geactiveerd. Andere processen, zoals de spijsvertering, worden hierbij juist stopgezet. In het geval van acute stress kunnen ook de cognitieve en sensorische vaardigheden verbeteren.

  • Een stressrespons kan, vooral in het geval van (langdurige of regelmatige) psychologische stress, een schadelijke invloed op het lichaam hebben. Er kunnen bijvoorbeeld stoornissen in de voorplanting ontstaan, of men kan last krijgen van diabetes of een hoge bloeddruk. Deze problematiek kan ontstaan door een langdurige activatie van het stresssysteem en/of onvoldoende lichamelijk herstel na afloop van de stressor.

  • Mensen met de ziekte van Addison en mensen met het Shy-drager-syndroom zijn niet in staat stresshormonen af te scheiden.

  Boeksamenvatting per hoofdstuk

  Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Bundel

  Samenvattingen per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Bundel

  Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - Chapter 1

  Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - Chapter 1

  In dit hoofdstuk worden een aantal principes die belangrijk zijn voor het menselijk functioneren besproken.


  Welke veranderingen zijn ziektepatronen ondergaan?

  In de laatste decennia is er veel veranderd in de hedendaagse ziektepatronen. Dit komt onder andere door de vooruitgang in de ontwikkeling van medicijnen. Vandaag de dag krijgen meer mensen te maken met hartfalen en vaatziektes, dan met infecties en ondervoeding. Samenhangend met de wijziging in ziektepatronen, wordt er ook anders tegen ziektes aangekeken. Wetenschappers ontdekten dat er een sterk verband tussen onze emoties en de biologische processen in ons lichaam bestaat. Onze gedachten, gevoelens en persoonlijkheden beïnvloeden deze processen, wat ervoor zorgt dat twee mensen die dezelfde ziekte krijgen beide een verschillend ziekteverloop doormaken. Ook stress is van invloed op onze gezondheid en kan er zelfs voor zorgen dat we ons ziek voelen. Stress kan echter leiden tot aanpassing van het lichaam in bepaalde situaties om zo te kunnen overleven.

  Er zijn ook verschillen op te merken tussen mens en dier, voornamelijk op de manier waarop zij stress ervaren. Dieren ervaren stress bij acute fysieke crisissituaties. Het lichaam blijkt prima in staat te zijn om met dit soort stress om te gaan. Mensen daarentegen ervaren vaak chronische fysieke stress. Het lichaam kan redelijk goed omgaan met deze vorm van stress.

  Naast acute en chronische fysieke stress bestaat er nog een derde vorm: psychische en sociale stress. Deze vorm van stress is kenmerkend voor mensen en bestaat eigenlijk alleen in ons hoofd. Mensen kunnen heftige emoties ervaren die het resultaat zijn van enkel gedachten. Menselijke lichamen kunnen dezelfde reacties geven op psychische en sociale stress als op fysieke stress. Het menselijk lichaam kan zich heel goed aanpassen om te kunnen omgaan met acute stress die een korte tijd aanhoudt. Dit is echter anders wanneer de stress chronisch lijkt te zijn en we ons stresssysteem vaak en lang activeren.

  Het lichaam is niet ingesteld op chronische stress, want de fysiologische verdedigingsmechanismen zijn oorspronkelijk bedoeld om het lichaam in staat te stellen snel en efficiënt te reageren op een plotselinge bedreiging. Gedurende een zekere tijd zal het lichaam weerstand bieden aan de psychologische stress, maar daarna volgt onvermijdelijk uitputting. Er kunnen hierdoor stressgerelateerde ziekten ontstaan.

  Het lichaam is voortdurend bezig om een staat van homeostase te bereiken. Het lichaam bestaat uit verschillende mechanismen en elke mechanisme heeft een optimale waarde. Homeostase betekent dat het lichaam volledig in balans is, dus dat alle mechanismen hun optimale waarde hebben. Het lichaam is altijd bezig om deze balans te bereiken. Er zijn echter een aantal dingen die het lichaam uit de homeostase halen. Dit noemen we stressfactoren en zijn gebeurtenissen die buiten het lichaam plaatsvinden. Het lichaam reageert hierop door middel van een stressreactie, het gaat activiteiten ondernemen om de homeostase weer te bereiken.

  Een stressfactor hoeft echter niet alleen datgene te zijn wat op dit moment plaatsvindt. Mensen kunnen een stressreactie uitlokken door na te denken over potentiële stressfactoren. De stressreactie wordt dus niet alleen opgewekt bij fysieke of psychologische dreigingen, maar ook in afwachting hiervan. Dit werd voor het eerst ontdekt door Selye, ongeveer vijfenzestig jaar geleden. Selye deed een onderzoek bij ratten. Zijn ratten kregen dagelijks een injectie met een extract van een eierstok. Doordat hij wat onhandig was, vielen ze echter vaak en dan moest hij ze de halve ochtend zoeken voordat hij ze kon injecteren. Aan het eind van het onderzoek bleek dat de ratten last hadden van vergrote bijnieren en maagzweren. Om uit te sluiten dat deze verschijnselen het resultaat waren van de injecties gebruikte Selye een controlegroep die geïnjecteerd werden met een zoutoplossing. Ook deze ratten vielen regelmatig op de grond en werden opgejaagd door Selye in een poging hun te pakken te krijgen. De controlegroep bleek dezelfde verschijnselen te vertonen als de experimentele groep, wat Selye tot de conclusie bracht dat deze lichamelijke verschijnselen werden veroorzaakt door de stress die ontstond als hij de gevallen ratten achterna zat.

  Selye kwam tot twee conclusies:

  • Het lichaam hanteert gelijke stressreacties voor uiteenlopende stressfactoren. Selye noemde dit het algemene aanpassingssyndroom, nu wordt dit verschijnsel de stressreactie genoemd.
  • Stressfactoren die te lang aanhouden kunnen tot ziekte leiden.

  Waarom is de theorie van homeostase uitgebreid met de theorie van allostase?

  Het oorspronkelijke concept van homeostase was gebaseerd op twee ideeën:

  • Er is één optimaal niveau voor alle meetbare dingen in het lichaam.
  • Je bereikt dit optimale niveau door een lokaal regulerend mechanisme.

  Dit concept bleek echter niet te kloppen en is daarom uitgebreid met de theorie van allostase. Met betrekking tot het eerste idee houdt dit in dat er verschillende optimale niveaus zijn, afhankelijk van wat je aan het doen bent. De optimale waarde voor hartslag is veel lager als je ligt te slapen, dan wanneer je aan het trainen bent voor de marathon. Voor het tweede idee houdt dit in dat er niet één manier is waarop de ideale waarde bereikt kan worden, maar dat dit via verschillende wegen kan. Iedere manier heeft zijn eigen consequenties.

  Grof gezegd is het verschil dat homeostase bij een tekort alleen het verantwoordelijke mechanisme aanspreekt en dat allostase ervoor zorgt dat de hersenen veranderingen in het hele lichaam, en daarbij vaak ook in het gedrag van een persoon, teweeg brengt.

  Het lichaam hoeft overigens niet alle complexe regulerende processen stop te zetten om een bepaalde waarde weer te herstellen. Bovendien is het lichaam in staat om te anticiperen op waarden die af zullen gaan wijken van hun optimale niveau. De hersenen kunnen vooraf al bepaalde lichaamsfuncties aansturen, die er voor zullen zorgen dat een bepaalde waarde niet zijn optimale niveau zal verliezen. Dit komt overeen met het feit dat het lichaam kan reageren op een stressfactor voordat deze daadwerkelijk plaatsvindt.

  Wat is in de theorie van allostase een stressfactor?

  In de theorie van allostase wordt een stressfactor gezien als al datgene wat je uit je allostatische balans haalt en de stressreactie als de poging van je lichaam om de allostase te herstellen. Hoewel het gebruikelijk is om te denken dat specifieke uitdagingen voor het lichaam om specifieke aanpassingen vragen, geeft iedere stressfactor dezelfde stressreactie af.

  Bij mensen ligt het kernpunt van de stressreactie in het feit dat de spieren in het lichaam veel harder dan normaal moeten werken. Ten eerste moet er glucose worden gemobiliseerd, wat zorgt voor energie. De glucose wordt vervolgens door het opvoeren van de hartslag, bloeddruk en ademhaling razendsnel door het lichaam vervoerd. Het sympatische systeem wordt geactiveerd, terwijl andere processen in het lichaam juist worden stopgezet. Voorbeelden hiervan zijn de spijsvertering, groei en voortplanting.

  Ook het immuunsysteem zal tijdelijk worden onderdrukt. De energie die hiermee bespaard wordt, zal worden ingezet om het sympatische systeem harder te laten werken. Het parasympatische systeem wordt tijdelijk uitgezet. Ook kan tijdens acute stress de waarneming van pijn uitgeschakeld worden.

  Tijdens acute stress vindt er tevens een verandering plaats in cognitieve en sensorische vaardigheden. Bepaalde delen van het geheugen verbeteren, waardoor je razendsnel kan herinneren of je al eerder in een soortgelijke situatie bent geweest en hoe je eruit kan komen. Bovendien worden je zintuigen scherper.

  Selye ontwierp een drie fasen theorie over stressreacties:

  1. De eerste fase is de alarmfase, waarin de stressfactor wordt opgemerkt.
  2. De tweede fase is de fase van aanpassing of weerstand, waarin het systeem voor de stressreactie is gemobiliseerd en het lichaam een poging doet om terug te komen in de allostatische balans.
  3. Bij aanhoudende stress kan de derde fase van uitputting ingaan.

  Bij de derde fase ging Selye echter de fout in door te denken dat je ziek werd doordat de hormonen die worden afgescheiden tijdens de stressreacties op raakten. Dit kan echter niet het geval zijn, omdat deze hormonen zo cruciaal zijn dat personen nooit zonder komen te zitten. De stressreactie kan een schadelijk effect hebben op het lichaam als hij voldoende geactiveerd wordt. Het is vooral schadelijk als de stressfactor psychologisch is. Vooral bij langdurige (psychologische) stress kunnen de gevolgen groot zijn. Doordat zo vaak de energie vrij komt als reactie op de stress heeft het lichaam niet de tijd om te herstellen en opnieuw reserves op te bouwen en hierdoor zal het lichaam sneller uitgeput raken. Mensen die onder chronische stress staan hebben ook sneller last van:

  • stoornissen in de voortplanting.
  • Diabetes.
  • Hoge bloeddruk.
  • Infectieziekten.
  • Bepaalde hersenfuncties kunnen worden aangetast.

  Wanneer je veel stress hebt en dus vaak stresshormonen uitscheidt, is het iedere keer weer moeilijker om de balans van allostase te vinden. De volgende problemen kunnen ontstaan:

  • Het kost heel veel energie om telkens weer deze balans te proberen te vinden. Deze energie kan niet meer gebruikt worden voor processen die op de lange termijn plaatsvinden.
  • Door het gebruik van stresshormonen wordt de stressfactor wel verholpen, maar hierdoor worden wel vaak kleine processen in het lichaam uit balans gebracht. Zo wordt er nog steeds geen volledige allostase bereikt.
  • Ziekte kan ook ontstaan wanneer de stressreactie te langzaam wordt uitgezet, of wanneer verschillende onderdelen op verschillende tijden worden uitgezet.

  Het hebben van een stressreactie is belangrijk, zoals blijkt uit het bestuderen van mensen die de stressreactie vanwege een ziekte niet hebben. Twee van zulke ziektes zijn:

  • de ziekte van Addison.
  • Shy-drager-syndroom.

  Bij deze ziektes worden twee belangrijke hormonen voor de stressreactie niet afgescheiden.

  Als je herhaaldelijk je stressreactie activeert of wanneer je moeite hebt het weer uit te schakelen als de stressvolle situatie voorbij is, is het mogelijk dat het uiteindelijk schadelijk is voor het lichaam. Het is echter niet de stress of de stressfactor die je ziek maakt. Chronische stressfactoren of stressfactoren die vaak terugkomen vergroten enkel het risico om ziek te worden. Ook vergroten zij de kans dat verdedigingsmechanismen de bestrijding van een ziekte niet goed aankunnen. Er zitten namelijk verschillende stappen tussen het krijgen van een ziekte en het daadwerkelijk ziek worden. Dit zorgt ook voor individuele verschillen.

  Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - Chapter 2

  Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - Chapter 2

  Wat er in je lichaam gebeurt wordt aangestuurd door de hersenen. In dit hoofdstuk wordt besproken wat er in het menselijk lichaam gebeurt tijdens stress.

  Je hersenen sturen de rest van je lichaam aan door signalen af te geven aan de zenuwen die vanuit de hersenen omlaag langs het ruggenmerg lopen. Dit kan bewust gebeuren. Deze bewuste handelingen worden aangestuurd door het vrijwillige zenuwstelsel. Handelingen kunnen ook onbewust gebeuren. De bijbehorende signalen gaan automatisch en zijn onvrijwillig.

  Hoe reageert het hart op stress? - Chapter 3
  Wat is het effect van stress op diabetes en het metabolisme? - Chapter 4

  Wat is het effect van stress op diabetes en het metabolisme? - Chapter 4

  In dit hoofdstuk wordt het effect van stress op diabetes en het metabolisme besproken.

  Waar haalt het lichaam zijn energie vandaan tijdens een stresssituatie?

  Er is direct energie nodig bij een acute stresssituatie. Het lichaam haalt de benodigde energie dan uit vet, de lever of uit de spieren die op dat moment niet nodig zijn.

  Het lichaam haalt het voedsel dat mensen eten uit elkaar om het te gebruiken en op te slaan en deelt het op in de volgende moleculen:

  • Aminozuren: dit zijn de bouwstenen van proteïne.
  • Suikers: later maakt het lichaam hier complexere suikers van.
  • Vetzuren en glycerol: dit zijn de bouwstenen van vet.
  Wat is de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren? - Chapter 5

  Wat is de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren? - Chapter 5

  In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren besproken.

  Wat is het verband tussen stress en voedselconsumptie?

  Niet genoeg te eten of te drinken hebben is een stressfactor. Niet weten hoe aan een volgende maaltijd te komen, is een stressfactor en datzelfde geldt voor het bewust kiezen om niet te eten. Stress kan eetpatronen veranderen.

  Stress leidt er bij twee derde deel van de mensen toe dat ze meer gaan eten (hyperfagisch) en bij een derde deel dat ze minder gaan eten (hypofagisch). Tijdens stress worden er verschillende hormonen uitgescheiden. Eén daarvan, CRH, onderdrukt de eetlust.

  Hoe beïnvloedt stress de groei? - Chapter 6

  Hoe beïnvloedt stress de groei? - Chapter 6

  In dit hoofdstuk wordt de invloed van stress op de groei besproken.

  Door te eten groeien mensen. Cellen splitsen zich, worden groter en maken nieuwe proteïnen. Botten worden langer, doordat kraakbeencellen aan het uiteinde van het bot naar de schacht migreren en daar harde botten worden. Vet wordt vervangen door spiermassa, de stem wordt lager, er groeit haar op allerlei plaatsen van het lichaam, borsten ontwikkelen zich en testes worden groter. De energie die glucose maakt, laat al deze processen draaien. Een groeihormoon stuurt deze processen aan. Groeihormonen kunnen op een directe manier op cellen in het lichaam werken. Soms werken groeihormonen op een indirecte manier en zorgt het voor de uitscheiding van de hormonen somatomedinen. Deze doen vervolgens het werk. Schildklierhormonen stimuleren de groei door hormonen uit te scheiden, die botten meer ontvankelijk maken voor somatomedinen.

  Hoe beïnvloedt stress de voortplanting? - Chapter 7

  Hoe beïnvloedt stress de voortplanting? - Chapter 7

  In dit hoofdstuk wordt de invloed van stress op de voortplanting besproken.

  Hoe kan stress de uitscheiding van testosteron beïnvloeden?

  Bij mannen scheiden de hersenen het hormoon LHRH (luteinizing hormone releasing hormone) uit, wat de hypofyse stimuleert om de hormonen LH (luteinizing hormone) en FSH (follicle-stimulating hormone) uit te scheiden. LH stimuleert vervolgens de testes om testosteron uit te scheiden. Bij mannen heeft het follikel stimulerend hormoon de taak om de productie van sperma te stimuleren.

  Welk verband houden stress, het immuunsysteem en ziekten? - Chapter 8

  Welk verband houden stress, het immuunsysteem en ziekten? - Chapter 8

  In dit hoofdstuk wordt het verband tussen stress en het immuunsysteem plus ziekten gelegd.

  Vroeger dacht men dat de hersenen en het immuunsysteem twee verschillende systemen waren die onafhankelijk van elkaar werkten. Deze onafhankelijkheid bleek echter niet waar te zijn. De hersenen kunnen het immuunsysteem beïnvloeden.

  Het autonome zenuwstelsel stuurt zenuwen aan in het weefsel dat de cellen van het immuunsysteem aanmaakt en opslaat, zodat deze later in de circulatie terechtkomen. De weefsels van het immuunsysteem blijken gevoelig te zijn voor alle belangrijke hormonen die uitgescheiden worden door de hypofyse, die wordt aangestuurd door de hersenen.

  Ongeveer honderd jaar geleden leverde men het bewijs dat de hersenen invloed hebben op het immuunsysteem. Een bekend voorbeeld is het houden van een neproos voor de neus van iemand die allergisch was voor rozen, terwijl deze persoon dacht dat het een echte roos was. Hierbij ontstond een allergische reactie, afkomstig uit de hersenen. Ook bleek dat professionele acteurs die de hele dag een depressieve scene moesten spelen een verlaagde immuunresponsiviteit hadden, terwijl de acteurs die een vrolijke scene moesten spelen een verhoogde responsiviteit hadden.

  Uit een ander onderzoek bleek het geconditioneerde immuunsuppressie paradigma. Het immuunsysteem kan geconditioneerd worden. Wanneer een dier een medicijn krijgt dat het immuunsysteem onderdrukt tegelijk met bijvoorbeeld een drankje met een bepaalde smaak, zal er conditionering optreden. Wanneer het dier later alleen het drankje krijgt, wordt ook automatisch het immuunsysteem onderdrukt.

  Het zal niet verbazen dat wanneer een neproos en een kunstmatig drankje het immuunsysteem kunnen beïnvloeden, stress dit ook kan.

  Welke invloed heeft stress op de pijnperceptie? - Chapter 9

  Welke invloed heeft stress op de pijnperceptie? - Chapter 9

  Wat is de oorsprong van pijnperceptie?

  Pijn ontstaat in receptoren die door ons gehele lichaam verspreid zijn. Sommige soorten pijn bevinden zich diep in het lichaam, zoals spierpijn en pijn als gevolg van beschadiging aan de organen. Andere soorten pijn liggen meer aan de oppervlakte, zoals pijn wanneer we ons gesneden of huid verbrand hebben.

  Sommige pijnreceptoren geven alleen informatie over pijn, anderen geven informatie over zowel pijn als alledaagse waarnemingen. Deze twee zijn onderscheiden door intensiteit. Zo geeft het een aangenaam gevoel wanneer onze warmtereceptoren worden gestimuleerd door warm water, maar wanneer ze in aanraking komen met kokend water, doet het pijn.

  Hoe werkt het geheugen onder invloed van stress? - Chapter 10

  Hoe werkt het geheugen onder invloed van stress? - Chapter 10

  In dit hoofdstuk wordt de invloed van stress op het geheugen besproken.

  Hoe werkt het geheugen?

  Het geheugen bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is er het onderscheid tussen het langetermijngeheugen en het kortetermijngeheugen. In het langetermijngeheugen ligt die informatie opgeslagen die niet meteen nodig is, maar wat wel beschikbaar is. Informatie die maar heel even nodig is, is opgeslagen in het kortetermijngeheugen. Ook bij het voeren van een gesprek doet iemand een beroep op het kortetermijngeheugen, door te kunnen onthouden wat iemand net heeft gezegd. Neuropsychologen hebben ontdekt dat er een bepaald deel van het langetermijngeheugen is dat herinneringen opslaat die ver teruggaan in de kindertijd. Deze worden opgeslagen in het deel van de hersenen dat onderscheiden is van delen waarin meer recente herinneringen opgeslagen zijn. Bij demente mensen is vaak een groot deel van het langetermijngeheugen beschadigd, maar het deel met de herinneringen van vroeger blijft vaak in tact.

  Hoe wordt de nachtrust beïnvloed door stress? - Chapter 11

  Hoe wordt de nachtrust beïnvloed door stress? - Chapter 11

  In dit hoofdstuk wordt het effect van stress op slaap besproken.

  Wat zijn de basisbeginselen van slaap?

  Mensen brengen een derde van hun leven door met slapen. De slaap is een toestand waarin veel processen op een lager pitje draaien. Voor de brein geldt dit echter niet. Het brein is zelfs op sommige momenten in de slaap actiever dan als iemand wakker is. De hersenen zorgen ervoor dat de oogleden samentrekken, dat herinneringen opgeslagen worden en problemen worden opgelost.

  Hoe beïnvloeden stress, veroudering en sterfte elkaar? - Chapter 12

  Hoe beïnvloeden stress, veroudering en sterfte elkaar? - Chapter 12

  In dit hoofdstuk wordt de interactie tussen stress, veroudering en sterfte besproken worden.

  Bewustwording van het feit dat alles in het leven eindig is en dat men ooit zal sterven begint in de puberteit. Hoe ouder mensen worden, des te meer het iemand bezighoudt. Met de ouderdom komen ook de gebreken

  Veel mensen in de niet-westerse wereld zijn niet bang voor de dood. Ook vinden zij ouder worden niet erg. Vaak gaan leeftijd en macht bij hen samen.

  Gerontologen die onderzoek deden naar de ouderdomsprocessen hebben steeds meer bewijs gevonden dat bijna iedereen ouder wordt met een bepaalde mate van succes. Bovendien wordt de kwaliteit van de sociale relaties vaak beter, hoewel de kwantiteit afneemt. Ook zijn er bepaalde cognitieve vaardigheden die verbeteren als men ouder wordt. Men weet steeds meer en heeft meer feitenkennis. Bovendien zien oudere mensen zichzelf vaak als gezonder dan de meeste anderen en zij zijn vaak gelukkiger en ervaren minder negatieve emoties. De negatieve emoties die ze ervaren houden ook niet zo lang aan.

  Onderzoeken die afbeeldingen maken van de hersenen en de hersenactiviteit tonen aan dat negatieve beelden minder impact hebben en positieve juist meer, vergeleken met jongeren.

  Wat wordt verstaan onder psychologische stress? - Chapter 13

  Wat wordt verstaan onder psychologische stress? - Chapter 13

  In dit hoofdstuk wordt besproken wat wetenschappers onder psychologische stress verstaan.

  Op het gebied van de biologie komen verschillende deelgebieden samen, waaronder fysiologie en psychologie. Ieder deelgebied levert zijn eigen specifieke bijdragen. Zo werd bijvoorbeeld ontdekt dat de hersenen verschillende feedbacksystemen hebben. Deze systemen geven aan of bijvoorbeeld het ideale niveau van glucocorticoïden al bereikt is of niet. De ene keer meten de hersenen vooral de kwantiteit van de glucocorticoïden. De andere keer meten ze vooral de snelheid waarmee het niveau telkens verandert. Ook hebben de verschillende deelgebieden samen ontdekt dat het lichaam niet alleen goed in staat is om iets stressfactoren waar te nemen, maar dat het ook perfect kan inschatten hoe ver en hoe snel bepaalde niveaus zullen afwijken van hun ideale niveau.

  Op welke manier kan stress depressie veroorzaken, en vice versa? - Chapter 14

  Op welke manier kan stress depressie veroorzaken, en vice versa? - Chapter 14

  In dit hoofdstuk wordt het verband tussen stress en depressie besproken.

  Depressie is een veelvoorkomende psychologische stoornis die ernstige gevolgen kan hebben. Vijf tot twintig procent van de populatie kampt met minstens één ernstige depressie gedurende zijn of haar leven, waarbij er sprake is van een ziekenhuisopname, medicijngebruik of een significante tijd niet goed kunnen functioneren. Het aantal mensen dat een depressie ervaart is de laatste jaren gegroeid.

  Iedereen voelt zich wel eens niet zo goed, maar bij een depressie houden de kenmerken minstens twee weken aan en zijn ze heviger. Dit kan ertoe leiden dat mensen zelfmoord plegen of hun sociale contacten verliezen.

  Wat hebben persoonlijkheid, temperament en stress met elkaar te maken? - Chapter 15

  Wat hebben persoonlijkheid, temperament en stress met elkaar te maken? - Chapter 15

  In dit hoofdstuk wordt besproken wat persoonlijkheid en stress met elkaar te maken hebben.

  Mensen reageren verschillend op een stressfactor. Deze verschillen zitten vaak in iemands persoonlijkheid en temperament. Dit verklaart ook waarom sommige mensen meer risico lopen op het ontwikkelen van ziektes die gerelateerd zijn aan stress dan andere personen.

  Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op? - Chapter 16

  Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op? - Chapter 16

  In dit hoofdstuk wordt besproken hoe plezier op biologisch niveau eruit ziet en hoe stress invloed hierop heeft.

  Een vraag waar filosofen zich al jaren mee bezig houden, is: waarom kan niemand zichzelf kietelen? Blackmore van de Universiteit van Londen kwam met een theorie die stelde dat je jezelf niet kan kietelen omdat het geen verrassingseffect heeft. Zij onderzocht deze hypothese door een kietelmachine te ontwerpen. De ene keer mocht de proefpersoon zelf de bewegingen van de machine besturen en de andere keer deed een ander dit. Wanneer een andere persoon de machine bestuurde, voelde het als kietelen. Hetzelfde geldt voor wanneer de machine onverwacht op een andere plaats kietelde dan dat jij bestuurd had. Uit dit onderzoek kwam dat onvoorspelbaarheid een belangrijke factor is bij hoe mensen reageren op kietelen.

  Wat is het verband tussen ziekte, rang en armoede? - Chapter 17

  Wat is het verband tussen ziekte, rang en armoede? - Chapter 17

  In dit hoofdstuk wordt het verband tussen ziektes, rangordes en armoede besproken.

  Er zijn twee ideeën over hoe mensen ziek worden:

  • Het eerste idee stelt dat men alleen ziek wordt van bacteriën, virussen en genetische mutaties.
  • Het tweede idee stelt echter dat men ziek wordt van psychologische stress en het ervaren van een gebrek aan controle en doeltreffendheid.

  Het is belangrijk niet alleen naar de ziekte te kijken, maar ook naar de patiënt zelf. Wanneer men alleen rekening houdt met de buitenwereld, zal men ook rekening moeten houden met de maatschappij en de plaats van de patiënt in de maatschappij. De maatschappij en de plaats die iemand daarin inneemt, zullen meespelen in het proces van ziekte en gezondheid, evenals de andere genoemde factoren.

  Op welke manieren kan omgegaan worden met stress? - Chapter 18

  Op welke manieren kan omgegaan worden met stress? - Chapter 18

  In dit hoofdstuk wordt besproken hoe er met stress wordt omgegaan, en welke manieren wanneer effectief zijn.

  Onderzoekers gebruiken vaak staafdiagrammen om onderzoeksresultaten te tonen. Staafdiagrammen geven vaak het gemiddelde van verschillende leeftijdsgroepen aan. Jongeren hebben bij onderzoeken naar lichamelijke functies vaak een waarde van 100%, terwijl bij ouderen deze waarde lager ligt. De waarde is dan echter een gemiddelde en zegt niets over de waarde van individuen. Dat maakt dat het ook belangrijk is om naar de variabiliteit te kijken. Variabiliteit tussen individuen neemt toe met de leeftijd. Door nauwkeuriger te kijken naar dit soort data, kwamen onderzoekers erachter dat de gezondheid van sommige mensen verbeterde met het ouder worden of gelijk bleef.

  Er zijn hele grote verschillen in de manier waarom mensen reageren op stressfactoren en de wijze waarop hun lichaam en geest met deze stressfactoren omgaan. Dat blijkt uit fysieke onderzoeken die gedaan zijn bij mensen die gevaarlijke, stressvolle taken uit moesten voeren.

    

  Alternatieven & Studiehulp

  What basic principles of human functioning are important? - ExamTests 1
  Summaries per chapter with the 3rd edition of Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping by Sapolsky - Bundle

  Summaries per chapter with the 3rd edition of Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping by Sapolsky - Bundle

  What basic principles of human functioning are important? - Chapter 1

  What basic principles of human functioning are important? - Chapter 1


  In this chapter, a number of principles that are important for human functioning will be discussed.

  What changes have disease patterns undergone?

  In recent decades, much has changed in contemporary disease patterns. This is partly due to the progress in the development of medicines. Today, more people are dealing with heart failure and vascular disease than with infections and malnutrition. Associated with the change in disease patterns, diseases are also viewed differently. Scientists discovered that there is a strong link between our emotions and the biological processes in our body. Our thoughts, feelings and personalities influence these processes, causing two people who get the same disease to go through different disease courses. Stress also affects our health and can even make us feel ill. However, stress can lead to the body adapting in certain situations in order to survive.

  There are also differences between humans and animals, especially in the way they experience stress. Animals experience stress in acute physical crisis situations. The body appears to be perfectly capable of dealing with this type of stress. People, on the other hand, often experience chronic physical stress. The body copes fairly well with this type of stress.

  In addition to acute and chronic physical stress, there is a third form: psychological and social stress. This form of stress is characteristic of humans and actually only exists in our heads. People can experience strong emotions that are the result of just thoughts. Human bodies can respond in the same way to psychological and social stress as to physical stress. The human body can adapt very well to deal with acute stress that lasts for a short time. However, this is different when the stress appears to be chronic and we activate our stress system often and for a long time.

  The body is not geared to chronic stress, because its physiological defense mechanisms are originally designed to enable the body to respond quickly and efficiently to a sudden threat. For some time the body will resist the psychological stress, but then exhaustion will inevitably follow. This can cause stress-related illnesses.

  The body is constantly trying to reach a state of homeostasis. The body consists of different mechanisms and each mechanism has an optimal value. Homeostasis means that the body is completely in balance, so that all mechanisms have their optimal value. The body is always trying to achieve this balance. However, there are a number of things that take the body out of homeostasis. We call these stress factors and are events that take place outside the body. The body responds to this by means of a stress response, it will undertake activities to regain homeostasis.

  However, a stressor does not have to be just what is happening right now. People can trigger a stress response by thinking about potential stressors. The stress response is therefore not only triggered by physical or psychological threats, but also in anticipation of them. This was first discovered by Selye about sixty-five years ago. Selye did a study in rats. His rats were injected daily with an extract from an ovary. However, being clumsy, they often fell and he had to search for them half the morning before he could inject them. At the end of the study, it was found that the rats had enlarged adrenal glands and stomach ulcers. To rule out that these symptoms were the result of the injections, Selye used a control group injected with saline solution. These rats, too, regularly fell to the ground and were chased by Selye in an attempt to get them. The control group showed the same symptoms as the experimental group, which led Selye to conclude that these physical symptoms were caused by the stress that arose when he chased the fallen rats.

  Selye came to two conclusions:

  • The body uses the same stress responses for various stress factors. Selye called this the general adaptation syndrome, now this phenomenon is called the stress response.
  • Stress factors that persist for too long can lead to illness.

  Why has the theory of homeostasis been expanded to include the theory of allostasis?

  The original concept of homeostasis was based on two ideas:

  • There is one optimal level for all measurable things in the body.
  • You reach this optimal level through a local regulatory mechanism.

  However, this concept turned out to be incorrect and has therefore been expanded to include the theory of allostasis. With regard to the first idea, this implies that there are different optimal levels depending on what you are doing. The optimal value for heart rate is much lower when you are sleeping than when you are training for the marathon. For the second idea, this means that there is not one way in which the ideal value can be reached, but that this can be done in different ways. Each way has its own consequences.

  Roughly speaking, the difference is that homeostasis in a deficiency only appeals to the responsible mechanism and that allostasis causes the brain to bring about changes throughout the body, and often also in the behavior of a person.

  Incidentally, the body does not have to stop all complex regulatory processes in order to restore a certain value. In addition, the body is able to anticipate values ​​that will deviate from their optimal level. The brain can already control certain bodily functions, which will ensure that a certain value will not lose its optimal level. This is in line with the fact that the body can react to a stressor before it actually takes place.

  What is a stressor in the theory of allostasis?

  In the theory of allostasis, a stress factor is seen as anything that takes you out of your allostatic balance and the stress response as your body's attempt to restore allostasis. Although it is common to think that specific challenges for the body require specific adjustments, each stressor triggers the same stress response.

  In humans, the core of the stress response lies in the fact that the muscles in the body have to work much harder than normal. Firstly, glucose must be mobilized, which provides energy. The glucose is then transported through the body at lightning speed by increasing the heart rate, blood pressure and respiration. The sympathetic system is activated, while other processes in the body are stopped. Examples of this are digestion, growth and reproduction.

  The immune system will also be temporarily suppressed. The energy that is saved with this will be used to make the sympathetic system work harder. The parasympathetic system is temporarily turned off. Pain perception can also be turned off during acute stress.

  During acute stress there is also a change in cognitive and sensory skills. Improve certain parts of the memory, so you can quickly remember whether you have been in a similar situation before and how to get out. In addition, your senses become sharper.

  Selye developed a three-phase theory of stress responses:

  1. The first phase is the alarm phase, in which the stress factor is noticed.
  2. The second phase is the adaptation or resistance phase, in which the stress response system is mobilized and the body makes an attempt to return to allostatic balance.
  3. With persistent stress, the third phase of exhaustion can enter.

  In the third phase, however, Selye made the mistake of thinking that you got sick because the hormones that are secreted during the stress reactions ran out. However, this cannot be the case because these hormones are so crucial that individuals will never run out. The stress response can have a harmful effect on the body if it is sufficiently activated. The stress response is especially harmful if the stress factor is psychological. Especially with long-term (psychological) stress and when you often suffer from stress, the consequences can be major. Because you release your energy so often in response to the stress, the body does not have time to recover and rebuild reserves and the body will become exhausted more quickly. People who are under chronic stress are also more likely to suffer from:

  • reproductive disorders.
  • Diabetes.
  • High bloodpressure.
  • Infectious Diseases.
  • Certain brain functions can be affected.

  When you are under a lot of stress and therefore often secrete stress hormones, it is every time more difficult to find the balance of allostasis. The following problems can arise:

  • It takes a lot of energy to keep trying to find this balance. This energy can no longer be used for processes that take place in the long term.
  • The stress factor is remedied by the use of stress hormones, but this often unbalances small processes in the body. Thus, complete allostasis is still not achieved.
  • Illness can also develop when the stress response is turned off too slowly, or when different parts are turned off at different times.

  Having a stress response is important, as shown by studying people who don't have the stress response because of an illness. Two such diseases are:

  • Addison's disease.
  • Shy carrier syndrome.

  In these diseases, two important hormones for the stress response are not secreted.

  If you repeatedly activate your stress response or have difficulty turning the stress response off when the stressful situation is over, it is possible that the stress response is ultimately harmful to the body. However, it is not the stress or the stressor that makes you sick. Chronic stress factors or stress factors that come back often only increase the risk of becoming ill. They also increase the likelihood that defense mechanisms cannot cope with a disease properly. There are several steps between getting a disease and actually getting sick. This also creates individual differences.

  What happens in the body during a stress response? - Chapter 2
  How does the heart respond to stress? - Chapter 3
  What is the effect of stress on diabetes and metabolism? - Chapter 4
  What is the relationship between stress, appetite and stomach ulcers? - Chapter 5
  How does stress affect growth? - Chapter 6
  How does stress affect reproduction? - Chapter 7
  What is the relationship between stress, the immune system and diseases? - Chapter 8
  What influence does stress have on pain perception? - Chapter 9
  How does the memory work under the influence of stress? - Chapter 10
  How is sleep influenced by stress? - Chapter 11
  How do stress, aging and mortality influence each other? - Chapter 12
  What is meant by psychological stress? - Chapter 13
  In what sense can stress lead to depression, and vice versa? - Chapter 14
  What do personality, temperament and stress have to do with each other? - Chapter 15
  How does pleasure look organic and how does stress influence this? - Chapter 16
  What is the connection between illness and rank and poverty? - Chapter 17
  In which ways can stress be dealt with? - Chapter 18

    

  Tentamens en tests

  TentamenTests per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Bundel

  TentamenTests per hoofdstuk bij de 3e druk van Why Zebras Don’t Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping van Sapolsky - Bundel

  Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - TentamenTests 1

  Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - TentamenTests 1

  Vragen 

  Vraag 1

  Wat is allostase? 

  Vraag 2

  Wat is geen functie van het biologische 'vecht of vlucht' stress respons?

  1. Het limiteren van schade
  2. Het transporteren van zuurstof naar de spieren
  3. Het veroorzaken van negatieve emoties
  4. Het besparen van energie door het onderdrukken van niet-noodzakelijke lichamelijke activiteiten

  Vraag 3

  Tijdens het stress respons is het sympathische zenuwstelsel actief/inactief en het parasympatische zenuwstelsel actief/inactief.

  Antwoordindicatie

  Vraag 1

  Allostase is een gebalanceerde staat van het lichaam. Het bereiken van allostase in het lichaam is onder invloed van het afscheiden van stresshormonen en mediatoren door het brein.

  Vraag 2

  C. Het veroorzaken van negatieve emoties

  Vraag 3

  Tijdens het stress respons is het sympathische zenuwstelsel actief  en het parasympatische zenuwstelsel inactief.

  Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - TentamenTests 2
  Hoe reageert het hart op stress? - TentamenTests 3
  Wat is het effect van stress op diabetes en het metabolisme? - TentamenTests 4
  Wat is de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren? - TentamenTests 5
  Hoe beïnvloedt stress de groei? - TentamenTests 6
  Hoe beïnvloedt stress de voortplanting? - TentamenTests 7
  Welk verband houden stress, het immuunsysteem en ziekten? - TentamenTests 8
  Welke invloed heeft stress op de pijnperceptie? - TentamenTests 9
  Hoe werkt het geheugen onder invloed van stress? - TentamenTests 10
  Hoe wordt de nachtrust beïnvloed door stress? - TentamenTests 11
  Hoe beïnvloeden stress, veroudering en sterfte elkaar? - TentamenTests 12
  Wat wordt verstaan onder psychologische stress? - TentamenTests 13
  Op welke manier kan stress depressie veroorzaken, en vice versa? - TentamenTests 14
  Wat hebben persoonlijkheid, temperament en stress met elkaar te maken? - TentamenTests 15
  Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op? - TentamenTests 16
  Wat is het verband tussen ziekte, rang en armoede? - TentamenTests 17
  Op welke manieren kan omgegaan worden met stress? - TentamenTests 18

     

      

    

  Shop voor prints & pickups

  Geprinte samenvattingen en studiehulp Psychologie: B2 UL - Printshop

  Samenvattingen en studiehulp per gerelateerde opleiding

  Psychologie: Bachelor 2 UL Leiden - Toolshop