Beroepskeuze & Carrièretoeval: van loopbaanpad tot carrièreswitch

 

Het plannen van je carrière, het switchen van loopbaan en het aanvaarden van toeval

 

Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat is een carrière, wat is werk en waarom werken wij?

Wat is een carrière, wat is werk en waarom werken wij?

Wat zijn de definities van carrière

 • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
 • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

Wat zijn de definities van werk ?

 • Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. (wiki)
 • Werken in economisch verband is arbeid
 • Werknemer is een persoon die betaald werk doet dat door een ander (persoon of organisatie) wordt betaald

Waar bestaat werk uit?

 • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
 • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
 • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
 • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
 • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)

Op welke manier kan je naar werk kijken?

 • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
 • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
 • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
 • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)

Is er recht op werk?

 • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
 • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
 • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
 • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

 • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
 • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

JoHo tool: Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze?
JoHo tool: wat je wil, wat kan je, wat je zou moeten willen en wat is jouw weg naar je eigen missie, visie en strategie?

JoHo tool: wat je wil, wat kan je, wat je zou moeten willen en wat is jouw weg naar je eigen missie, visie en strategie?

Welke weg kies jij zelf, wat is Jouw weg naar  je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

   • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie & strategie.
   • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
   • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
   • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

   Log in en lees verder

    JoHo tool: Carrière kiezen en loopbaan tegen het licht houden

    JoHo tool: Carrière kiezen en loopbaan tegen het licht houden

    Log in als JoHo abonnee en lees meer over

    • Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kiezen voor een carrière of werkgever?
    • Hoe leer ik mezelf kennen en hou ik mijn eigen ontwikkeling bij?
    • Hoe kom ik te weten wat er het beste bij mij past?
    • Wel of geen carrièrekeuzetest doen?
    • Hoe kan ik inzicht krijgen in functies, sectoren en bedrijfsculturen?
    • Waarom zou ik in het buitenland ervaring opdoen of aan het werk gaan?

     

      

     4 - Vergelijking & Afweging

     Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

     • Wat: Je keuzeproces starten
     • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
     • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

     Werken in het buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     Werken in het buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     Advocaat & Jurist: stagelopen tot werken in het buitenland
     Arts & Zorgverlener: stagelopen tot werken in het buitenland
     Au pair & Gezinsondersteuner: stagelopen tot werken in het buitenland
     Bedrijfskundige & Organisatie-adviseur: stagelopen tot werken in het buitenland
     Beleidsmedewerker & Bestuurassistent: stagelopen tot werken in buitenland
     Boerderijmedewerker & Fruitplukker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Horecamedewerker & Host: stagelopen tot werken in het buitenland
     Campingmedewerker & Kampeercoach - stagelopen tot werk in het buitenland
     Chalethost & Wintersportmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Coach & Psycholoog: stagelopen tot werken in het buitenland
     Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Cruiseschipmedewerker & Zeiljachtbemanning: stagelopen tot werken in het buitenland
     Dierenverzorger & Natuurbeschermer: stagelopen tot werken in het buitenland
     Duikinstructeur & Divemaster: stagelopen tot werk in het buitenland
     Entertainer & Eventmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Ecolodgemedewerker & Safarikampbeheerder: stagelopen tot werken in het buitenland
     Fysiotherapeut & Revalidatiemedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Helpdeskmedewerker & Servicemedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Hotelmedewerker & Hostelmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Kinderverzorger & Jeugdwerker: stagelopen tot werken het buitenland
     Leerkracht & Onderwijsmedewerker: stagelopen tot werken in het buitenland
     Opleider & Trainer: stagelopen tot werken in buitenland
     Onderzoeker & Wetenschapper: stagelopen tot werken het buitenland
     Outdoormedewerker & Sportinstructeur: stagelopen tot werken in het buitenland
     Reisleider & Reisbegeleider: stagelopen tot werk in het buitenland
     Skileraar & Snowboardinstructeur: stagelopen tot werken in het buitenland
     Stage & Werkervaringsplaats: in het buitenland

     Stage & Werkervaringsplaats: in het buitenland

     Stagelopen in het buitenland en werkervaring opdoen   Inspiratie - Coaching - Keuzehulp - Advies Vacatures - Werkgevers - Bemiddelende organisaties Landen - Sectoren - Functies -Vaardigheden Voorbereiding - Verzekeringen
     Technicus & Transportmedewerker: stagelopen tot werk en in het buitenland
     Toerisme & Vrijetijdssector: stagelopen tot werken in het buitenland

     Toerisme & Vrijetijdssector: stagelopen tot werken in het buitenland

     Stagelopen, vrijwilligerswerk doen en werken in het toerisme en de vrijetijdssector   Betaald werk, stage, vrijwilligerswerk of werkervaringsplek bij Campings  - Cruiseschepen -  Duikscholen - Ecolodges   Guesthouses - Events Horeca - Hotels - Reisorganisaties - Safarikampen - Sportorganisaties - Zomerkampen
     Vrijwilligerswerk in het buitenland & Hulpverlening: het verschil maken
     Werkvakantie & Working Holiday: reizen en werken in het buitenland
     Working nomad & Digital nomad: online werken vanuit het buitenland
     Zomerkampleider & Activiteitenbegeleider - stagelopen tot werken in het buitenland
     Werk in het buitenland & Buitenlandse baan
     Werken in het buitenland - Toolshop

       

     5 - Verdieping & Versterking

     Proces 5 - Verdiepen & Versterken

     • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
     • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
     • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
     JoHo tools: welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland of in je directe omgeving per sector

     JoHo tools: welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland of in je directe omgeving per sector

     Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig bij fondsenwerving (in de non-profit sector)?
     Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?
     Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, als je gaat werken als animatie- en entertainmentmedewerker in het buitenland?

     Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, als je gaat werken als animatie- en entertainmentmedewerker in het buitenland?

     Welke competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren als animatie- en entertainmentmedewerker in het buitenland?

      

     Skills & Vaardigheden

     Communicatievaardigheden

     • Je zoekt elke dag kinderen die met de activiteiten mee willen doen. Je stapt dus makkelijk op mensen af en betrekt ze zonder moeite bij de plannen.

     Plannen en organiseren

     • Het uitvoeren van de activiteiten is maar één onderdeel van je takenpakket. Ze zullen eerst bedacht, uitgewerkt en gepland moeten worden. Het is dus fijn als je goed bent in het organiseren van dingen en weet waar je op moet letten.

     Samenwerken

     • Je werkt meestal in een animatieteam. Soms is dat maar met één collega maar in de grote resorts kan het om meer mensen gaan. Je bepaalt vaak samen het programma, dus het is belangrijk dat je geen moeite hebt met samenwerken.

     Creativiteit

     • Om elke keer een nieuwe activiteit te bedenken heb je wel een creatieve insteek nodig want elke activiteit moet een groot publiek aanspreken en enthousiasmeren.

     Skills & Eigenschappen

     • Je bent een energiek persoon die het leuk vindt om de hele dag met mensen bezig te zijn en op enthousiaste wijze mensen kan betrekken bij allerlei activiteiten.

     • Je hebt er geen moeite mee om op vreemde mensen af te stappen en vindt het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft.

     • Je hebt daarbij een goede mensenkennis en weet precies hoe je tot de gasten door kunt dringen

     • Je bent de hele dag bezig met verschillende activiteiten, dus het hebben van een goede conditie en veel enthousiasme is belangrijk.

     Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, als je gaat werken als balie- en receptiemedewerker in het buitenland?
     Wat leer je van werken op een camping in het buitenland en welke skills en competenties heb je ervoor nodig?

     Wat leer je van werken op een camping in het buitenland en welke skills en competenties heb je ervoor nodig?

      Wat leer je van werken op een camping?

      Klantgerichtheid

      • Jij bent het aanspreekpunt voor alle gasten, zowel als je over het terrein loopt als wanneer je achter de receptie staat. Het is dus belangrijk dat jij zorgt dat zij een geslaagde vakantie hebben en dat alles goed geregeld wordt.

      Energiek zijn

      • Je bent de hele dag druk bezig met schoonmaken en mensen helpen. Fysiek ben je dus in goede conditie. Verder is het belangrijk dat je altijd aardig en enthousiast tegen de gasten bent.

      Flexibiliteit

      • Op een camping moet veel gebeuren en jij hebt samen met jouw team de verantwoordelijkheid voor veel dingen. Zorg dus dat je makkelijk je schema aan kunt passen als dat nodig is.

      Accuratesse

      • Je kunt op een snelle maar vooral nauwkeurige wijze schoonmaken en de receptiewerkzaamheden doen. Er is weinig tijd om zaken dubbel te doen dus het is belangrijk dat alles in één keer goed gaat.

      Zelfstandigheid

      • Ook al werk je in een team, het schoonmaken doe je vaak alleen. Het is dus belangrijk dat je zonder al te veel aansturing heel accuraat werkt. De gasten willen tenslotte een brandschone tent als ze arriveren.
      Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig bij projectmanagement (in de non-profit sector)?
      Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
      Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

      Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

      Wat doet een marketingmanager of productmanager?

      • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
      • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
      • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

      Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

      • Bepaalde creativiteit
      • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
      • Doelgerichtheid
      • Initiatief nemen
      • Prestatiegerichtheid
      • Goed analytisch vermogen
      • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
      • Evenwichtighid
      • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
      • Prioriteiten kunnen stellen
      • Kunnen motiveren en sturen
      • Kunnen plannen en organiseren

       

      Competenties en kwaliteiten ontdekken in het buitenland - Toolshop
      Competentie & Vaardigheid: voor leren, werken en het leven
      JoHo tools: welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland of in je directe omgeving per sector

      JoHo tools: welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland of in je directe omgeving per sector

      Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig bij fondsenwerving (in de non-profit sector)?
      Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?
      Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, als je gaat werken als animatie- en entertainmentmedewerker in het buitenland?

      Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, als je gaat werken als animatie- en entertainmentmedewerker in het buitenland?

      Welke competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren als animatie- en entertainmentmedewerker in het buitenland?

       

      Skills & Vaardigheden

      Communicatievaardigheden

      • Je zoekt elke dag kinderen die met de activiteiten mee willen doen. Je stapt dus makkelijk op mensen af en betrekt ze zonder moeite bij de plannen.

      Plannen en organiseren

      • Het uitvoeren van de activiteiten is maar één onderdeel van je takenpakket. Ze zullen eerst bedacht, uitgewerkt en gepland moeten worden. Het is dus fijn als je goed bent in het organiseren van dingen en weet waar je op moet letten.

      Samenwerken

      • Je werkt meestal in een animatieteam. Soms is dat maar met één collega maar in de grote resorts kan het om meer mensen gaan. Je bepaalt vaak samen het programma, dus het is belangrijk dat je geen moeite hebt met samenwerken.

      Creativiteit

      • Om elke keer een nieuwe activiteit te bedenken heb je wel een creatieve insteek nodig want elke activiteit moet een groot publiek aanspreken en enthousiasmeren.

      Skills & Eigenschappen

      • Je bent een energiek persoon die het leuk vindt om de hele dag met mensen bezig te zijn en op enthousiaste wijze mensen kan betrekken bij allerlei activiteiten.

      • Je hebt er geen moeite mee om op vreemde mensen af te stappen en vindt het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft.

      • Je hebt daarbij een goede mensenkennis en weet precies hoe je tot de gasten door kunt dringen

      • Je bent de hele dag bezig met verschillende activiteiten, dus het hebben van een goede conditie en veel enthousiasme is belangrijk.

      Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, als je gaat werken als balie- en receptiemedewerker in het buitenland?
      Wat leer je van werken op een camping in het buitenland en welke skills en competenties heb je ervoor nodig?

      Wat leer je van werken op een camping in het buitenland en welke skills en competenties heb je ervoor nodig?

       Wat leer je van werken op een camping?

       Klantgerichtheid

       • Jij bent het aanspreekpunt voor alle gasten, zowel als je over het terrein loopt als wanneer je achter de receptie staat. Het is dus belangrijk dat jij zorgt dat zij een geslaagde vakantie hebben en dat alles goed geregeld wordt.

       Energiek zijn

       • Je bent de hele dag druk bezig met schoonmaken en mensen helpen. Fysiek ben je dus in goede conditie. Verder is het belangrijk dat je altijd aardig en enthousiast tegen de gasten bent.

       Flexibiliteit

       • Op een camping moet veel gebeuren en jij hebt samen met jouw team de verantwoordelijkheid voor veel dingen. Zorg dus dat je makkelijk je schema aan kunt passen als dat nodig is.

       Accuratesse

       • Je kunt op een snelle maar vooral nauwkeurige wijze schoonmaken en de receptiewerkzaamheden doen. Er is weinig tijd om zaken dubbel te doen dus het is belangrijk dat alles in één keer goed gaat.

       Zelfstandigheid

       • Ook al werk je in een team, het schoonmaken doe je vaak alleen. Het is dus belangrijk dat je zonder al te veel aansturing heel accuraat werkt. De gasten willen tenslotte een brandschone tent als ze arriveren.
       Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig bij projectmanagement (in de non-profit sector)?
       Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
       Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

       Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

       Wat doet een marketingmanager of productmanager?

       • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
       • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
       • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

       Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

       • Bepaalde creativiteit
       • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
       • Doelgerichtheid
       • Initiatief nemen
       • Prestatiegerichtheid
       • Goed analytisch vermogen
       • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
       • Evenwichtighid
       • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
       • Prioriteiten kunnen stellen
       • Kunnen motiveren en sturen
       • Kunnen plannen en organiseren

        

       Competenties en kwaliteiten ontdekken in het buitenland - Toolshop
       Competentie & Vaardigheid: voor leren, werken en het leven
       JoHo tools voor abonnees: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen over carrière- en beroepskeuze - Themabundel

       JoHo tools voor abonnees: uitgelichte boek- en chaptersamenvattingen over carrière- en beroepskeuze - Themabundel

       Hoe belangrijk is loopbaanmanagement? - Chapter 8

       Hoe belangrijk is loopbaanmanagement? - Chapter 8

       Vroeger stond de organisatie centraal bij loopbaanmanagement. Inmiddels speelt het individu ook een belangrijke rol en staan zowel de organisatie als het individu centraal. Het doel was om zowel individu als bedrijf beter te laten worden van loopbaan-management. Tevens verbreedde het loopbaanmanagement zich: waar vroeger alleen topfunctionarissen hier een rol in speelden, doen nu alle organisaties mee.

       Wanneer en hoe worden industriële, beroeps- en carrière assessments gedaan? - Chapter 11
       Wat is psychologisch testen? - Chapter 1

       Wat is psychologisch testen? - Chapter 1

       Een korte geschiedenis

       Als de bekende “Appel Test” van Eva in de Tuin van Eden niet meetelt, waren de Chinezen in 2200 voor Christus de eerste die echt gebruik maakten van tests. Zij testten de competentie van toekomstige overheidsfunctionarissen door hun schriftelijk te ondervragen over kennis over de wet, geografie, landbouw, en andere onderwerpen.

       In de 18e en vroeg 19e eeuw was Gauss de eerste die officieel het principe van een meetfout constateerde en specifieke verdelingskenmerken rapporteerde (Gauss-curve, ofwel de normaalverdeling). In de 19e eeuw ontwikkelden psychiaters in Engeland en de Verenigde Staten classificatiesystemen om mentale problemen te groeperen. Ook promootte onder andere Kraeplin het gebruik van de vrije associatie test bij psychiatrische patiënten, een test waarbij een persoon aan de hand van een stimulus de eerste respons moet geven die hij of zij met die stimulus associeert. Een aantal psychologen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het testen van de cognitieve vaardigheden, waarbij het gebruik van objectieve procedures de belangrijkste ontwikkeling was, zijn Galton, Cattell en Wissler. Galton was de grondlegger van mentale tests: hij was de eerste die op grootschalig niveau systematisch individuele verschillen in fysieke, sensorische en motorische data verzamelde en met elkaar vergeleek. De focus lag op de correlatie van deze data met de intellectuele capaciteiten (“brass instruments era”). Samen met Cattell ontwikkelde Galton de eerste gestandaardiseerde vragenlijsten die werden gebruikt om persoonlijkheid te meten. Cattell was ook de eerste die de term “mentale test” gebruikte in een gepubliceerd artikel. Wissler weerlegde (deels onterecht) de notie dat intellectuele vaardigheden en de sensorisch-motorische data correleren: dit introduceerde een tijdperk waarin intellect gezien ging worden als een geraffineerder mentaal proces van hogere orde (zoals Binet deed).

       Ook in de 20e eeuw werden veel tests ontwikkeld. Zo kwamen Binet en Simon aan het begin van de 20e eeuw met de Binet-Simon scale. Deze schaal mat intelligentie onder andere aan de hand van beredenering, begrip en het korte termijn geheugen van een persoon. De Binet-Simon scale was een goede voorspeller voor academisch succes en wordt, na enige herzieningen, nog steeds gebruikt. In de Verenigde Staten kreeg de intelligentietest een boost doordat het leger vlak voor de Eerste Wereldoorlog gebruik ging maken van Alfa (verbale) en Beta (non-verbale) bekwaamheidstaken voor rekruten. Verder ontwikkelde Woodworth in 1918 de Personal Data Sheet: de eerste formele persoonlijkheidstest. In de jaren '20 ontwikkelde Rosarch de Rosarch Inktblok Test, wat tot het begin van de 21e eeuw een van de meest gebruikte tests is. In de jaren ’30 ontwikkelde Wechsler een intelligentietest die zowel verbale als non-verbale intelligentie mat: tegenwoordig zijn de (herziene) Wechsler intelligentietests de populairste intelligentietests. De Minnesota Multiphasic Personality Inventory, oftewel de MMPI (oorspronkelijk geïntroduceerd in de jaren ’40, tegenwoordig is er een MMPI-2) vergemakkelijkt de diagnose van psychiatrische stoornissen en is nu de populairste methode om de persoonlijkheid te beoordelen.

       Wat is het verschil tussen test, measurement en assessment?

       De termen test, measurement en assessment worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een wezenlijk verschil tussen de drie:

       • Een test is een middel of procedure waarmee een deel van het gedrag van een persoon in kaart wordt gebracht, geëvalueerd wordt en gescoord wordt, met behulp van gestandaardiseerde procedures.
       • Measurement wordt letterlijk vertaald als 'meting'. In deze samenvatting zal het woord measurement echter gebruikt worden. Bij measurement wordt er aan een aantal regels gehouden om zo kenmerken, gedrag en attributen van personen te becijferen.
       • Assessment wordt letterlijk vertaald als 'vaststelling'. Omdat deze vertaling de lading van het woord niet dekt, zal in het vervolg het woord assessment worden gebruikt. Assessment is elke systematische manier waarop informatie wordt verzameld om karakteristieken van mensen of objecten te kunnen begrijpen. Bij assessment worden meerdere scores en tests gebruikt om de informatie te verzamelen.

       Assessment is de term die meestal wordt gebruikt om het testen en meten van personen te weergeven: de termen measurement en testing worden minder vaak gebruikt omdat ze een negatieve lading hebben. Twee andere belangrijke termen die veel zullen terugkomen zijn betrouwbaarheid (de stabiliteit of consistentie van testscores) en validiteit (de accuraatheid van de interpretatie van testscores).

       Welke verschillende soorten tests en scoring zijn er?

       Tests

       Cronbach deelde in 1990 tests op in maximale prestatie tests en typische respons tests.

       Maximale prestatie tests worden gebruikt om het maximale kunnen van een persoon te meten. Een voorbeeld hiervan is een intelligentietest. Er zijn drie voornaamste indelingen:

       1. Ten eerste wordt er onderscheid gemaakt tussen een prestatietest of een bekwaamheidstest. Een prestatietest meet kennis van een persoon in een specifiek domein. Hierbij wordt gekeken welke kennis een persoon heeft verworven. Een bekwaamheidstest meet kennis met betrekking tot levenservaring. Bekwaamheidstests zijn goede voorspellers voor toekomstig succes.
       2. Daarnaast spreek je van een objectieve of een subjectieve test. Een objectieve test kan door een computer nagekeken worden omdat een vastgestelde sleutel wordt gebruikt, waardoor de manier van beoordelen altijd gelijk is. Een subjectieve test moet worden nagekeken door een persoon.
       3. Als laatste moeten maximale prestatie tests worden ingedeeld in speed of power tests. Een speed test bevat relatief makkelijke items en meet de snelheid waarmee een persoon de test doorloopt. Bij een power test gaat het om de moeilijkheidsgraad van de vragen die de persoon juist beantwoordt. De tijd waarin de test doorlopen wordt, is hierbij niet van belang. De meeste tests zijn echter een combinatie van een speed en power test.

       Typische respons tests meten het typische gedrag van de onderzochte en worden meestal gebruikt om de persoonlijkheid te meten. Typische respons tests zijn er in verschillende vormen:

       • Bij objectieve persoonlijkheidstests worden items op een objectieve manier beoordeeld door middel van een vastgestelde antwoordsleutel. Over de interpretatie van het antwoord kan niet worden gediscussieerd.
       • Bij projectieve persoonlijkheidstests krijgt de persoon een onduidelijke stimulus te zien, waarop hij de eerste respons moet geven die in hem naar boven kwam. Onderzoekers denken dat op deze manier onbewuste driften naar boven komen. Projectieve persoonlijkheidstests gebruiken ongestructureerd of ambigu materiaal dat een oneindige mogelijkheid aan reacties teweeg kan brengen (“wat ziet u in deze inktvlek?) . De projectieve hypothese stelt dat het individu reageert op een manier dat haar/zijn onbewuste behoeftes en motieven reflecteert zonder interferentie van de ego of het bewuste denken.

       Bij alle soorten tests kan nog onderscheid gemaakt worden tussen gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde tests. Bij een gestandaardiseerde test zijn de testcondities zoveel mogelijk hetzelfde voor alle personen die de test ondergaan. Een niet-gestandaardiseerde test is minder formeel. Verder kunnen alle tests ook nog onderverdeeld worden in individuele tests of groepstests. Individuele tests zijn ontwikkeld om af te nemen bij 1 persoon per keer. Groepstests kunnen worden afgenomen bij meer dan 1 persoon per keer.

       Scoring

       Scores op een test kunnen op verschillende manier geïnterpreteerd worden. Normgerichte scores worden relatief geïnterpreteerd. Dit betekent dat de scores worden vergeleken met de scores van andere mensen. Criteriumgerichte scores worden vergeleken met een absolute standaard, waarbij het criterium van te voren is vastgesteld en los staat van prestaties van anderen.

       Welke aannames worden er gedaan?

       • Psychologische constructen, zoals intelligentie en depressie, bestaan.
       • Psychologische constructen kunnen gemeten worden.
       • Het meten van constructen gebeurt nooit perfect. Er is altijd een mate van error aanwezig. Dit geldt voor metingen in alle vakgebieden (oftewel: error is inherent aan alle metingen).
       • Elk construct kan op verschillende manieren gemeten worden, waarbij elke testmethode zijn voor- en nadelen heeft. Angst kan bijvoorbeeld het best gemeten worden door een combinatie van interviews en observaties.
       • Belangrijke beslissingen moeten genomen worden op basis van meerdere testen. Een diagnose moet accuraat vastgesteld worden en dit mag nooit op basis van een enkele meting.
       • De prestatie op tests kan gegeneraliseerd worden naar niet-geteste gedragingen.
       • Testen, ook al zijn ze niet perfect, geven nuttige informatie waardoor psychologen betere beslissingen kunnen maken.
       • Testen kunnen op een eerlijke manier afgenomen worden, maar er is niet één test die geheel eerlijk is voor alle participanten.
       • Testen kunnen vooroordelen opleveren voor individuen en de maatschappij.

       De voornaamste reden dat mensen tests gebruiken, is omdat mensen niet goed zijn in het objectief beoordelen van anderen, en de meeste metingprocedures die niet gebaseerd zijn op tests bevatten een subjectief oordeel. Testen geven ons het idee dat het ons informatie oplevert over belangrijke psychologische constructen, waardoor psychologen betere beslissingen kunnen maken.

       Hoe wordt een assessment toegepast?

       Elk jaar worden er zo’n 20.000 nieuwe psychologische testen ontwikkeld. Hierbij moet rekening gehouden worden met richtlijnen van The Standard for Educational and Psychological Testing. Door middel van deze richtlijnen hebben participanten die deelnemen aan een test rechten met betrekking tot vertrouwelijkheid en de informatie die ze krijgen. Testen kennen verschillende toepassingen, zo kunnen ze onder andere gebruikt worden bij de diagnosestelling, het opstellen van een behandelplan, zelfreflectie, als evaluatie, bij het beslissen van het toekennen van een licentie of voor wetenschappelijke doeleinden.

       Assessment ontwikkelt zich steeds verder in de 21e eeuw. Een nieuwe vorm van testen is Computerized Adaptive Testing (CAT). Hierin selecteert de computer items met een bepaalde moeilijkheidsgraad voor de participant. Deze items worden geselecteerd op basis van de prestatie van de participant op eerdere items.

       Welke verschillende soorten beroepstesten bestaan er? - Chapter 12

         

       6 - Voorbereiding & Verzekering

       Proces 6 - Voorbereiden & Checken

       • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
       • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
       • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

       verzekeringenvaccinatieticketsgearreizenrond de wereld

          

       7 - Inspiratie & Samenwerking

       Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

       • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
       • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
       • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

       Samenwerken met JoHo 

       Partnerselectie: Trainingen & Loopbaantrajecten

       Partnerselectie: Trainingen & Loopbaantrajecten

       Empathie Plus

       Empathie Plus is een adviesbureau onder leiding van Joop Stroes. Ze bieden coaching op maat voor individuen en teams. Met gebruik van de bekende Kolbe™ Assessment worden niet alleen je capaciteiten en talenten in kaart gebracht, maar krijg je ook inzicht in de wijze hoe je ze kan toepassen. Kolbe™-theorie en -toepassing brengt je natuurlijke talenten in beeld, waardoor je de mogelijkheid krijgt om op maximale capaciteit te werken.

       Studiekeuze Jong Talent & De Frisse Kijk

       De Frisse Kijk is de organisatie van Eva Ouwerkerk. Deze ervaren coach heeft zich gespecialiseerd in studiekeuze, motivatietraining en loopbaanbegeleiding. Gestart als journalist van informatieve programma’s is zij op zoek gaan naar de essentie van thema’s. Zij is deskundig in formeel leren, en gespecialiseerd in sociaal en informeel leren. Zij faciliteert het leren en ontwikkelen bij jong en laat talent.

        

       Het Coachhuis

       Ben je coach, trainer, therapeut, mediator of een andere professional? Of heb je een eigen bedrijf? En wil je je klanten in een sfeervolle, representatieve ruimte ontvangen? Wilt je flexibel huren per uur? Zit je graag op verschillende plekken in het land? Of wil je juist vaak vanaf één vaste plek werken? Ben je op zoek naar voordelige tarieven? Kijk dan eens op de kaart van Het Coachhuis!

       Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

       Het kan zijn dat je op een bepaald moment in je leven vastloopt tijdens je loopbaan. Of wellicht heb je te maken met (gedwongen) ontslag. Ook kan het voorkomen dat je vanwege je ziekte of beperking niet meer je huidige beroep kunt uitoefenen. Professionele loopbaanadviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie kunnen hierin ondersteuning bieden. Ikzoekloobaanbegeleiding.nl is het startpunt voor alle loopbaanadviesbureaus

       Wereldstage & Wereldjob

       Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

           

       8 - Werk & Ervaring

       Proces 8 - Ervaren & Werken

       • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
       • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
       • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

       JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

       JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

       JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

       Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

       JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

       Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

       Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

       Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

         

       9 - Beslissing & Acceptatie

       Proces 9 - Beslissen & Accepteren

       • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
       • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
       • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

        

       Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
        

       Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

       The world of JoHo footer met landenkaart

       Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

       JoHo abonnement (€20,- p/j)

       • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
       • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
       • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
       • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
       • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

        of met een JoHo donateurschap

       JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

       • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
       • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
       • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
       • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

        

       Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

       10 - Vervolg & Evaluatie

       10 - Evalueren & Vervolgen

       • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
       • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
       • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
       JoHo crossroad volgen:
       Loopbaan & Carrière: stagelopen tot werken in het buitenland
       Keuze & Twijfel: van keuzestress kraken tot twijfel tackelen
       Talent & Aanleg: om te leren, werken en leven
       Studiekeuze & Studietest - voor opleiding of zelfontplooiing
       Reisdoel & Reismotivatie: wat wil je meemaken en er aan overhouden?
       JoHo: paginawijzer

       Thema's

       Wat vind je op een JoHo Themapagina?

       • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
       • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

       Crossroad: volgen

       • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

       Crossroad: kiezen

       • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

       Footprints: bewaren

       • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
       • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

       Abonnement: nemen

       • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

       Hoe is de pagina op gebouwd

       • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
       • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
       • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
       • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
       • De statussen:
       1. Start
       2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
       3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
       4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
       5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
       6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
       7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
       8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
       9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
       10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
        JoHo: footprints achterlaten
        JoHo: pagina delen