Communicatie & Communicatiewetenschappen - Kennis & Studiegebied

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

Communicatie

&

Communicatiewetenschappen

als kennis en studiegebied

 

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

 

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

   Oriënteren & Verkennen

   Wat is de definitie en omschrijving van communicatie, marketing, public affairs & public relations?

   Definities & Omschrijvingen

   Communicatie

   • Michiels stelt in "de essentie van communicatie": "Communiceren" zoals wij dat nu kennen is ontstaan in de jaren tachtig. Voor die tijd werd er weinig aandacht besteed aan een bedrijfsimago maar meer aan de geleverde producten. Dit veranderde toen bedrijven groter werden en fuseerden, wat voor de media interessant was. Misstanden leverden vaak ongewenste publiciteit op, waardoor bedrijven gedwongen werden zich op professionele wijze te positioneren. Om dit te bewerkstelligen kregen communicatieprofessionals betrekking in de grotere bedrijven.
   • Communicatie kon vroeger worden ingedeeld in vier pilaren:
    • Public relations: Het bevorderen van wederzijds begrip voor zowel consument als bedrijf.
    • Reclame: Betaalde ruimte in massamedia die ingekocht wordt met als doel mensen tot handelen aanzetten.
    • Voorlichting: Communicatie met als doel informatie verschaffen die in het belang van de ontvanger is.
    • Propaganda: Communicatie die gericht is op het overbrengen van ideeën en idealen met als doel mensen te beïnvloeden.
   • Op dit moment wordt communicatie gezien als een samenspel tussen de concerncommunicatie (de communicatie die zich richt op het imago van het bedrijf), interne communicatie (binnen het bedrijf) en marketingcommunicatie (gericht op verkoop).Communicatie als een vakgebied blijft groeien dankzij de groei van de dienstverlenende sector (en dus bijbehorende imago's), het hogere opleidingsniveau van het personeel, de toename van fusies tussen bedrijven en het belangrijker worden van de mening van consumenten"

   Marketing

   • een proces waarmee bedrijven waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen

   Marketing PR

   • Marketing PR omvat voornamelijk het verkrijgen van publiciteit voor een bepaald product of merk van de onderneming. Het zal dan ook in de meeste gevallen onder de verantwoordelijkheid van de product- of brandmanager vallen. Een voorbeeld van marketing PR is het uitnodigen van autojournalisten voor een testrit in een nieuw model in de hoop dat zij er vervolgens een positief stuk in hun blad over schrijven. Men kan ook denken aan het organiseren van conferenties, evenmenten of aanwezigheid op beurzen.

   Strategische planning

   • Het proces van het ontwerpen en behouden van een ‘strategische fit’ tussen de doelen en mogelijkheden van de organisatie en de veranderende marketing mogelijkheden. De werkzaamheden betreffen hier bijvoorbeeld het bepalen van de "merkboodschap" of het gevoel wat de consument bij het merk moet krijgen. Ook stakeholder-management komt kijken bij de strategische planning.

   Corporate PR

   • Met behulp van corporate pr wordt getracht het beeld dat de belangengroepen van de gehele onderneming hebben te beïnvloeden. Aangezien het de gehele organisatie betreft, is corporate pr een taak voor de directie. Zij zijn het namelijk die het beste beeld van de onderneming als geheel hebben en kunnen dit dan ook het beste overbrengen.

   Financiële PR

   • Deze vorm van pr heeft betrekking op de presentatie van bijvoorbeeld de jaarrekening van de onderneming, zoals het verzorgen van het jaarverslag en de organisatie van de aandeelhoudersvergadering.

   Interne communicatie

   • Deze vorm van pr heeft als voornaamste doel om het personeel in te lichten over (veranderingen in) het ondernemingsbeleid. Hierdoor kan men bereiken dat het beleid door de medewerkers geaccepteerd en uitgevoerd wordt. Dit is vooral van belang bij het doorvoeren van een beslissing tot bijvoorbeeld het verhogen van de dienstverlening naar de klanten toe. Deze beslissing die op hoog niveau binnen de organisatie is genomen, zal alleen dan bereikt worden indien het baliepersoneel ook daadwerkelijk vriendelijk is voor haar klanten. Tevens behoren de personeelsbladen, toespraken door de directie etc. ook tot de interne communicatie.

   Public Affairs (PA)

   • PA betreft de relaties tussen bedrijven of organisaties met nationale, regionale en lokale overheden. Voor internationaal opererende ondernemingen vallen ook de contacten met instanties als de EU en de VN tot PA. PA werk wordt soms ook wel beleidsbeïnvloeding genoemd.  Een beter bekende naam voor PA professionals is lobbyisten. Deze vorm van pr is door de strategische aard van het vak de verantwoordelijkheid van het topmanagement.
   2 - Oriëntatie

   2 - Verkennen & Oriënteren

   • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
   • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
   • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
   Tips & Quotes: begrijpen
    

   Tips kunnen bestaan uit:

     JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

     JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

     JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

    
    

        

   Verzamelen & Selecteren

   Uitgelichte samenvattingen rond communicatie & communicatiewetenschappen

    

   Lees meer in de samenvattingen over Communicatie & Communicatiewetenschappen, Zakelijke Communicatie & Marketing

    

    

    

   Algemene inleiding in communicatie & communicatiewetenschappen

   Communicatie Handboek (Michels) - Boek & JoHo's

   • Handboek dat een stevige inleiding geeft in communicatie.

   Essentie van de communicatie - Boek & JoHo's

   • Basisboek over communicatie.

   Origins of Human Communication - Boek & JoHo's

   • Wetenschappelijk boek over het biologische ontstaan van communicatie.

   Communicatiekaart van Nederland van Bakker & Scholten - Boek & JoHo's

   • Boek over de geschiedenis van communicatiegebruik in Nederland.

   Essentials of Negotiation - Boek & JoHo's

   • Uitgebreid boek over onderhandeling.

   Principles of marketing van Kotler - Boek & JoHo's

   • Standaardwerk over marketing, geeft ook inzicht in de basis van communicatie.

    

   Zakelijke communicatie

   Zakelijke Communicatie 1 van Janssen - Boek & JoHo's

   • Handboek dat verschillende vormen van zakelijke communicatie van bedrijf naar klant behandelt.

   Zakelijke Communicatie 2 - Boek & JoHo's

   • Handboek dat voortborduurt op Zakelijke Communicatie 1.
   • In deel 2 komt onder andere het gesprek als tweerichtingsverkeer aan bod, interne vergaderingen, het opstellen van teksten en andere zakelijke vaardigheden.

   Corporate Communication - Boek & JoHo's

   • Boek dat oorspronkelijk is geschreven tijdens de financiële crisis, maar dat inzicht geeft in strategieën achter zakelijke communicatie, in het bijzonder met betrekking tot aandeelhouders.

   Applying Communication Theory for Professional Life - Boek & JoHo's

   • Toepassing van theorieën uit de communicatiewetenschap op zakelijke communicatie.

   Organisational Communication, approaches and processes van Miller - Boek & JoHo's

   • Boek dat communicatie binnen een breder kader plaatst, met behulp van de theorieën van onder andere Marx, Weber, Hegel etc.

   Financieel Management voor Communicatie - Boek & JoHo's

   • Boek dat tracht basisbegrippen uit financieel management toe te passen op communicatiestrategie.

   Persuasieve Communicatie - Boek & JoHo's

   • Handboek over allerlei zakelijke middelen om consumenten te beinvloeden, zoals reclameonderzoek, merken, doelgroepen etc.

    

   Aanverwante kennis & studiegebieden

    

    

   Uitgelichte samenvattingen rond culturen begrijpen & cross-culturele communicatie

    

   Culturen begrijpen

   Cultural Psychology van Heine - Boek & JoHo's

   • Dit boek bevat een hoop informatie over wat cultuur inhoudt, welke invloeden cultuur heeft op allerlei aspecten van het leven en hoe je dit met methoden vanuit de culturele psychologie kunt onderzoeken.

   Social Psychology and Organizations van De Cremer, Van Dick & Murnighan - Boek & JoHo's

   • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
   • Het boek bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
   • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.
   • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verbanden tussen creativiteit en cultuur.

   Lives across cultures: Cross-cultural human development - Boek & JoHo's

   • Grondige studie naar culturele overeenkomsten en verschillen in het ontwikkelingsproces en de uitkomsten van de ontwikkeling zoals dit tot uitdrukking komt in het gedrag van individuen en groepen.

   The psychology of prejudice and discrimination van Whitley - Boek & JoHo's

   • Dit boek legt uit hoe vooroordelen en discriminatie werken, welke vormen ervan bestaan, welke cognitieve processen eraan ten grondslag liggen en hoe je het tegen kunt gaan.

   Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

   • Kort overzicht van wat je zelf kunt leren van een lang verblijf in het buitenland als je ervoor open staat.

   Cross-culturele communicatie

   Interculturele Communicatie van Nunez & Popma - Boek & JoHo's

   • Handboek over de basis van interculturele communicatie, behandelt onder andere universele waarden, culturele dimensies en cultuurshock.
   • Ook is er een hoofdstuk gewijd aan hoe je culturele synergie bereikt.

   Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief - Boek & JoHo's

   • Vergelijking van de culturele waarden van verschillende landen en werelddelen.
   • Dit boek geeft de werkelijkheid op een simplistische manier weer, maar het is bruikbaar als eerste inzicht in veelbesproken binaire tegenstellingen tussen culturen.

   Essentials of Negotiation - Boek & JoHo's

   • Handboek over onderhandelen, met onder andere een hoofdstuk waarin de meest besproken culturele verschillen aan bod komen.
   3 - Selectie

   3 - Verzamelen & Selecteren

   • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
   • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
   • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

    

      

   Gekoppelde content en crossroads
   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   > Competenties verbeteren & Contenties verhogen

   Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

   Log in of lees meer over

   Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter? Lees meer over schriftelijke en mondelinge communicatie, (Audio)visuele hulpmiddelen, interne communicatie, presentaties, representatie en evenementen, tentoonstellingen en vakbeurzen, vervaardiging van drukwerk en andere vermenigvuldigingstechnieken, advertenties & social media, huisstijl, pers en perscontacten & behandeling van publieksreacties.

   5 - Compententies

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Crossroad: TEFL
    
   De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
   De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

     

   Voorbereiden & Checken

   Uitgelichte samenvattingen rond taal & schrijfstijl

    

   Inleiding in taal & schrijfstijl

   De Kleine schrijfgids - Boek & JoHo's

   • Boek over het gebruiken van de juiste spelling en schrijfstijl.
   • Het prettige van dit boek is dat er veel voorbeelden worden weergegeven, waardoor gelijk duidelijk wordt wat er wordt bedoeld. 

    

   Verdieping & specialisaties binnen het gebruik van taal

   Schrijfcodes. Schrijf Beter, Corrigeer Sneller van Lohman - Boek & JoHo's

   • Veelzijdige schrijfgids met tips per tekstsoort, zoals persberichten, stageverslagen, cv's, essays etc.

   Skill Sheets. An integrated Approach to Research, Study and Management - Tulder - Boek & JoHo's

   • Boek dat verbanden tracht te leggen tussen verschillende (academische) vaardigheden.
   • Een apart hoofdstuk geeft tips over het schrijven van een krachtige tekst.

   Taal en Taalwetenschap - Boek & JoHo's

   • Uitgebreid boek dat de basis van taalwetenschap uitlegt.
   • Dit boek zet aan tot denken over wat taal nou eigenlijk is.
   • Het boek behandelt de beginselen van de taalfilosofie.

   Scriptie  schrijven - Donateursbundel

   • Handleiding voor het schrijven van een scriptie.

   Taaltopics Corresponderen - Boek & Joho's

   • Handboek over de basis van correspondentie, bevat onder andere handige tips voor professionele emails schrijven.

   Taaltopics Rapporteren - Boek & JoHo's

   • Algemeen gidsje over het samenstellen van rapporten, zoals papers, scripties, zakelijke rapporten, rapporten voor non-profits etc.
   • Bevat onder andere een handige uitleg van hoe je citaten en bronnen weer kunt geven.

   Schrijven van beleidsnotities - Boek & JoHo's

   • Boek specifiek over hoe je als beleidsmaker beleidsnotities kunt schrijven.

   Reisblog & reissite bijhouden: Vertrekbundel

   • Bundel met tips over het starten of bijhouden van een blog.

    

    

   banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Crossroads: verzekeringenmenu

      

   > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
   Crossroad: Inspiratiemenu

       

   Ervaring opdoen & In praktijk brengen
   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Crossroad: vacaturemenu

     

   Footprints: ?

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters
    
   Footprint: Achterlaten
   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

    

    

    

   Webshop & Services

    

   Shop: Missie & Zingeving

   JoHo Missie

   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en abonnement kiezen

   • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

   Crossroads: shopmenu