Competenties & Vaardigheden om te leren, te werken en te leven

 

Competenties en vaardigheden voor je studie, je werk, je reizen en je leven

 

Alle eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties die bijdragen aan een zingevende en succesvolle leer-, werk en leefomgeving

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: competenties en vaardigheden om te leren, te werken en te leven

Wat zijn competenties, kwaliteiten, talenten en vaardigheden?

 • Wat zijn competenties of kwaliteiten?
 • Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties? 
 • Hoe ga je om met de mening van een ander over je kwaliteiten of competenties?

Welke competenties kan je ontdekken en verbeteren in binnen en buitenland?

 • Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?
 • Wat kun je leren en trainen als je in het buitenland gaat studeren, stagelopen, werken of reizen?
 • Hoe kan je leerproblemen voorkomen en oplossen bij studie, cursus en training?

Wat zijn de belangrijkste vaardigheden en competenties voor een zingevende en succesvolle werk- en leefomgeving?

 • Wat is analyseren, wat is authentiek zijn, wat is betrokken zijn, wat is creatief zijn, wat is communiceren, wat is durf hebben, wat is flexibel zijn, wat is inleven, wat is integer zijn, wat is leidinggeven, wat is netwerken, wat is omgevingsbewust zijn, wat is ondernemend zijn, wat is oordeel vormen, wat is organisatiebewust zijn, wat is overtuigend zijn, wat is plannen, wat is professioneel handelen, wat is resultaatgericht zijn, wat is samenwerken, wat is servicegericht zijn, wat is stressbestendig zijn, wat is visie hebben, wat is zelfvertrouwen hebben?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

 • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
 • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

Talent en competentie

 • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen / ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!
Hoe ga je om met de mening van een ander over je kwaliteiten of competenties?

Hoe ga je om met de mening van een ander over je kwaliteiten of competenties?

Hoe ga je om met de mening van een ander over jou en over je kwaliteiten?

 • Vraag vooral ook eens de mening van anderen die jou goed kennen en probeer hun mening een plek te geven in je proces naar meer zelfkennis.
 • Let er echter op dat je ook weer niet teveel waarde hecht aan de mening van een ander. De kans dat die ander zichzelf zo goed kent dat zijn mening over jou ook heel veel waarde heeft, is erg klein.
 • Gebruik de meningen van anderen dus wel maar relativeer de waarde.
Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Wat heb ik waar geleerd... en waar kan ik wat leren

 • Waardes kun je ontdekken, eigenschappen kun je ontwikkelen, competenties kun je opdoen, testen en verbeteren tijdens je studie, je baan of bijbaan maar ook tijdens je reis of je vrijwilligerswerk! 
 • Hieronder zie je de indeling van JoHo competenties waarin kernwaardes / eigenschappen zijn verwerkt en die je tijdens je verschillende activiteiten kunt opdoen.
 • Let op: het wil natuurlijk niet zeggen dat je een specifieke competentie niet ook tijdens een van de andere activiteiten zou kunnen opdoen of ergens ander voor nodig hebt!

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Betrokkenheid
 • Creativiteit
 • Inlevingsvermogen (empathisch vermogen)
 • Integer zijn
 • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
 • Organisatiebewustzijn
 • Professioneel handelen
 • Samenwerken
 • Vermogen tot aanpassen
 • Zelfvertrouwen hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je studie

 • Analytisch vermogen (Structuren aanbrengen/Observeren)
 • Netwerken
 • Oordeel vormen
 • Overtuigen
 • Resultaatgerichtheid
 • Visie hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens reizen en backpacken

 • Authenticiteit/Eigenheid 
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Durf hebben
 • Netwerken
 • Omgevingsbewust zijn
 • Ondernemen
 • Oordeel vormen
 • Plannen & Organiseren
 • Samenwerken
 • Stressbestendig zijn
 • Vermogen tot aanpassen
 • Zelfvertrouwen hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je werk en carrière

 • Analytisch vermogen/structuren aanbrengen/observeren 
 • Betrokkenheid
 • Communiceren
 • Durf hebben
 • Klantgerichtheid (klanten helpen)
 • Leidinggeven (coördineren, stimuleren)
 • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
 • Organisatiebewustzijn
 • Overtuigen
 • Plannen & organiseren
 • Professioneel handelen
 • Resultaatgerichtheid (verkopen & resultaten boeken)
 • Samenwerken
 • Visie hebben

 

  Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

  Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

     

  Eigenschappen ->  Vaardigheden -> Competenties

  Wat zijn eigenschappen?

  • Eigenschappen hebben te maken met je karakter, met hoe je in elkaar zit.
  • Karaktereigenschappen zijn (verder) te ontwikkelen, maar je kunt ze moeilijk aanleren als het er helemaal niet in zit.
  • Je kunt vaak groeien binnen een bepaalde functie/ een bepaald veld maar als je kerneigenschappen mist, dan zal je groei minder zijn dan bij de persoon die die eigenschappen wel heeft. Of dat erg is, moet je vervolgens zelf beoordelen (en helaas soms je baas...).

  Wat zijn dan waarden?

  • Een waarde is eigenlijk de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot specifiek gedrag of een specifiek doel. Vaak gebruikt men de term waarden in relatie met normen; 'normen en waarden': de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen (definitie Wikipedia).
  • Waarden zijn die 'eigenschappen' die waardevol gevonden worden door iemand zelf of door een groep mensen (bijvoorbeeld een samenleving of een bedrijf). Voorbeelden hiervan zijn tolerantie, respect en vrijheid.
  • Normen kun je zien als een handvat over hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je zogenaamd hoort te gedragen in bepaalde omstandigheden, ongeschreven regels waar de meeste mensen zich aan houden (bijvoorbeeld opstaan voor ouderen in de tram). Men beseft bewust of onbewust dat je als samenleving, als groep of als organisatie het toch met elkaar zal moeten doen.
  • De norm geeft aan hoe je je hoort op te stellen, de waarde zegt wat meer over de motivatie die daar achter zit. In feite bepaalt de waarde de norm. Wat betekent dat nou? Als samenleving hebben we bijvoorbeeld met elkaar besloten dat we respect voor ouderen belangrijk vinden (we worden namelijk allemaal later ook oud, dan is het wel zo fijn als we zelf ook met respect behandeld worden). Deze waarde (respect) heeft ertoe geleid dat we de ongeschreven regel hebben ingevoerd dat we in de tram opstaan voor ouderen.

  Persoonlijke waarden

  • Persoonlijke waarden zou je kunnen zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
  • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.) maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid).
  • Hier zou je ook kunnen spreken van je eigen idealen.

  Wat zijn contenties?

  • Contenties zijn die waarden (elementen)  die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
  • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen worden komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

  Wat is talent?

  • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
  • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
  • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
  • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
  • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.

  Voorbeeld

  • Een erg goede voetballer moet vaak niet alleen intelligent genoeg zijn om de tactiek en strategie te begrijpen, maar moet ook over doorzettingsvermogen beschikken om voldoende conditie op te bouwen en zijn talenten verder te ontwikkelen.

  Wat zijn vaardigheden?

  • Een vaardigheid betekent dat je een handeling of actie goed kan uitvoeren of bijvoorbeeld een probleem goed op kan lossen.
  • Vaardigheden leer je door oefening, in de praktijk. Iemand die zijn rijbewijs heeft gehaald, leert pas echt rijden door veel auto te rijden.

  Wat zijn competenties of kwaliteiten?

  • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
  • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

  Talent en competentie

  • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen/ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!

  Wat is talentontwikkeling?

  • Iedereen is wel ergens goed in, maar het proces om erachter te komen waar je goed in bent, kan soms heel lang op zich laten wachten. Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is een tweede. Talenten komen pas tot bloei wanneer je competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet dan talentontwikkeling. 
  • Waarom zou je je talent ontwikkelen? Je talenten kennen en herkennen leidt in het algemeen tot betere keuzes en betere keuzes leiden weer tot een beter of prettiger bestaan voor jou en je omgeving.

  Talentontwikkeling kan je in het algemeen in een aantal fases opdelen:

  1. Kennis opdoen & ontdekken: eerst doe je kennis op en ga je op onderzoek uit.
  2. Verdiepen: dan verdiep je je steeds meer.
  3. Groeien: langzaam word je ergens steeds beter in.
  4. Profiteren: tot slot profiteer je van je resultaten.
  • Vaak kies je voor activiteiten die je ‘leuk’ vindt en waarmee je al bekend bent. Bij talentontwikkeling gaat het er juist om in aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen.
  • Talent heeft een omgeving nodig waarbinnen het talent kan worden gebruikt of verder kan worden ontwikkeld. Kies je een goede omgeving, dan kan je een talent sneller ontwikkelen dan in een verkeerde omgeving.

  Talent & Werk

  • Talent komt in velerlei vormen en omstandigheiden tot uiting. Binnen een werkomgeving heb je niet alleen te maken met je collega’s, je leidinggevenden, je werkzaamheden of je organisatie maar ook nog met bijvoorbeeld de werkomgeving, de werktijden e.d.
  • Net zoals in de sport vaak is terug te zien, is alleen het hebben van talent niet voldoende. Ook in een werkomgeving is er meer nodig om een talent te ontwikkelen. De ruimte krijgen, doorzettingsvermogen hebben en je eigen instelling kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
  • Vaak heeft men het hier ook over passie. Het kan zeker helpen om ergens veel plezier in te hebben. Een talent zal sneller en misschien verder worden ontwikkeld wanneer dit samen gaat met een sterk gevoel van tevrendenheid, plezier en 'passie'. Toch moet je niet snel opgeven als je niet direct (of zelfs aan het eind) nog geen geen sterk gevoel van plezier of passie hebt ontwikkeld. Niet alleen kan dit later nog komen, ook komt een ontwikkeld talent meestal goed van pas bij de ontwikkeling van je volgende talent.

  Welke competenties, contenties, kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen zijn van belang voor mijn keuzes?

  Wat kun je leren en trainen als je in het buitenland gaat studeren, stagelopen, werken of reizen: vragen en antwoorden

  Wat kun je leren en trainen als je in het buitenland gaat studeren, stagelopen, werken of reizen: vragen en antwoorden

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?

  Wat leer je van een lang verblijf in het buitenland?


  • Het kan leuk, leerzaam én constructief zijn om rondom het vertrek naar het buitenland, en tijdens het verblijf in het buitenland, de ontwikkeling van je competenties te monitoren en periodiek vast te leggen. Je zult versteld staan hóeveel je je stapsgewijs en soms onbewust ontwikkelt. Niet alleen de eindbestemming (opbouw van een nieuw tijdelijk of vast bestaan in je nieuwe woonland) is leuk, maar ook de reis er naar toe (het proces van vertrekken, verhuizen en settelen). Door dit voor jezelf (en anderen) regelmatig vast te leggen krijg je zelf veel nieuwe input en inzicht én inspireer je anderen die de stap nog moeten, willen maken of daar over nadenken. Gebruik bijvoorbeeld een schrift, app, dagboek of online community als World Supporter, en kies een vast moment voor periodieke reflectie.
  • Welke competenties ontwikkel je door een lang verblijf in het buitenland?
  • Eerdere reizigers, expats, emigranten en JoHo donateurs, geven hierbij onder andere aan dat het gaat om de volgende competenties:

  Resultaatgericht werken

  • de vele regelzaken tot een goed einde brengen
  • doorzetten totdat je je nieuwe baan of nieuw project hebt gerealiseerd
  • leren omgaan met heimwee

  Communiceren

  • met instanties (heldere communicatie en samenvatten, terugkoppelen, op de hoogte houden is essentieel)
  • met achterblijvers
  • met nieuwe landgenoten
  • met je medereizigers, partner of gezin

  Samenwerken

  • met instanties waar je voor allerlei regelzaken van afhankelijk bent
  • met je partner om de plannen te realiseren en leuk te houden
  • met je werkgever in Nederland (zorgvuldig afscheid nemen, of uitgezonden worden)
  • met je werkgever in het buitenland
  • met je gezelschap het verblijf tot een succes te maken
  • met andere lang-verblijvers, expats, emigranten (gezamenlijke activiteiten)

  Lef, durf hebben

  • je wensen, verlangens voor een lang verblijf in het buitenland kenbaar maken aan dierbaren
  • je moed om de stap daadwerkelijk te zetten (er zijn nog altijd meer dromers dan doeners)
  • leren leven in soms uitdagende of minder veilige/onveilige omstandigeden (of dat realiteit is of eigen interpretatie maakt weinig uit)
  • angsten overwinnen: door de 'wat als' fase heen komen, minder bang zijn voor het onbekende

  Analyseren 

  • het proces rondom visumkansen, visummogelijkheden (en onmogelijkheden) doorgronden
  • baankansen verkennen en realistisch ontdekken van mogelijkheden
  • issues doorgronden rondom juridische en fiscale aspecten van een lang verblijf in het buitenland, keuzes maken

  Authentiek zijn

  • voor jezelf kiezen en écht invloed uitoefenen op je eigen toekomst
  • jezelf blijven is essentieel, maar de kans om jezelf gedurende het traject te verliezen ligt op de loer
  • aanpassen aan nieuwe omstandigheden zonder je eigenheid te verliezen

  Flexibel zijn

  • leren omgaan met de voortdurende wijzigingen tijdens het proces van vertrekken / emigreren
  • initiële plannen durven aanpassen als de omstandigheden veranderen
  • omgaan met het besef dat niets vaststaat, veel (alles) mogelijk is, keuzes nooit definitief zijn
  • je écht zo veel als mogelijk aanpassen aan een andere cultuur: anders dan bij het maken van een reis, waarbij je slechts tijdelijk een glimp van andere culturen opvangt en na terugkeer weer vervalt in je eigen cultuur, betekent emigreren ook écht aanpassen en integreren. "De Nederlandse manier" blijkt dan niet altijd meer de enige juiste.

  Omgevingsbewust zijn

  • voortdurend anderen in je directe omgeving analyseren en monitoren
  • je behoedzaam begeven in nieuwe, onbekende omstandigheden, zonder jezelf te verliezen
  • respect houden voor anderen die anders denken
  • je voortdurend bewust zijn van gevoelens en gedachten van anderen, meeverhuizers, achterblijvers

  Creatief zijn

  • het motto "voor alles is een oplossing" is een geliefd motto onder degenen die langer in het buitenland verblijven
  • vindingrijk zijn als inboedel nog niet is aangekomen, als baan- of visumkansen veranderen
  • met handen, voeten, lef en overtuiging communiceren als je de taal nog niet voldoende machtig bent

  Ondernemen

  • doordat je letterlijk eigen ondernemer of zzp'er wordt
  • omdat je partner een eigen activiteit opstart of project(je) begint

  Leiding geven

  • duidelijke taakverdeling vaststellen tussen je medereizigers, partner of gezin
  • leiding geven aan teams rondom verbouwingen, verhuizing, klussen

  Plannen

  • de verhuizing naar het buitenland zelf is uiteraard één groot planproces
  • plannen rondom verhuizing, verbouwing, start van nieuwe banen
  • bezoek van vrienden en kennissen uit Nederland zorgvuldig inplannen & tijd nemen

  Professioneel handelen

  • leren omgaan met instanties en organisaties die je ondersteunen in een deel van het vertrek-proces
  • professioneel omgaan met teleurstellingen tijdens het proces
  • zogvuldig omgaan met belangen van oud-werkgevers, nieuwe werkgevers

  Stress-bestendig zijn

  • het proces van keuzes maken, knopen doorhakken, afscheid nemen, vertrekken, settelen kent veel stressmomenten die je stapsgewijs leert hanteren
  • leren over je eigen schaduw heen te stappen, teleurstellingen te verwerken en weer doorgaan

  Netwerken

  • voor vertrek naar het buitenland een netwerk opbouwen in je tijdelijke of definitieve nieuwe woonland
  • na aankomst relaties opbouwen met nieuwe landgenoten, collega's, buren, mede-Nederlanders
  • relaties opbouwen met instanties op je nieuwe bestemming
  • relaties in Nederland onderhouden, of zorgvuldig afscheid nemen

  "Leer"momenten vind je zowel tijdens het proces van naar het buitenland vertrekken, als tijdens het daadwerkelijk verblijf in het buitenland.

  Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

  Hoe check je of je geschikt bent voor werk in het buitenland, over welke competenties moet je beschikken en wat kan je ervan leren?

  Welke competenties komen van pas bij werken in het buitenland?

  • Elk land en elke functie is anders, maar een aantal competenties kan helpen bij een groot aantal functies in het buitenland, zowel bij vrijwilligerswerk, stages als bij betaald werk.
  • Vraag jezelf van tevoren af of je over onderstaande competenties beschikt en aan welke competenties je wilt werken.

  Aanpassingsvermogen & sociale vaardigheden

  • Realiseer je dat er wel degelijk grote verschillen zullen zijn tussen werk of stages in Nederland en het werk of stages in je nieuwe bestemming in het buitenland. Je zal hoogstwaarschijnlijk worden geconfronteerd met situaties die nieuw voor je zijn. Dit zal zeker het geval zijn indien je kiest voor een baan of stageplek in een ontwikkelingsland.
  • Als je in staat bent om gemakkelijk te schakelen, helpt dit bij de aanpassing aan een andere cultuur. Ook scheelt het als je geen tot weinig problemen hebt om je te conformeren aan de regels en de omgangsvormen die gelden binnen een andere cultuur. Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van middelen en faciliteiten.
  • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het bieden van een zo’n goed mogelijke werkkwaliteit. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
  • Dat het enige aanpassing vergt om je in te stellen op de lokale omstandigheden is vanzelfsprekend.
  • Om je makkelijker te kunnen aanpassen, is het belangrijk om met een open houding je nieuwe werkplek en collega’s te benaderen.
  • Terug in Nederland, of bij een vervolgbaan in het buitenland, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

  Samenwerken binnen een multi-disciplinair team

  • Werken in een ontwikkelingsland betekent vaak werken in samenwerking met de lokale werknemers en bevolking. Dit betekent in veel gevallen ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering.
  • Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
  • Je kunt mogelijk betrokken worden bij het organiseren en het geven van trainingen aan de bevolking.
  • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is in veel vakgebieden van vitaal belang.
  • Of er voldoende personeel, materialen en financiële middelen beschikbaar zijn, verschilt per vakgebied.

  Meerdere talen spreken

  • In veel landen is Engels de voertaal binnen internationale organisaties, dit geldt zeker als Engels een officiële taal is binnen het land.
  • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet vereist maar wel gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je met zowel collega's als cliënten kunt communiceren.
  • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt enige kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in een land waarbij Frans, Portugees of Spaans de officiële taal is.
  • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of stage contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
  • Een andere goede optie om vooraf een idee te krijgen van de gewenste of vereiste taalbeheersing, is om je vóór vertrek aan te sluiten bij een zogenaamde ‘expat club’. De mensen van zo’n club wonen en werken vaak al langer in het land en kunnen je vaak relevante informatie aanreiken betreft het plannen van je werk in het buitenland. Daarnaast kunnen ze helpen om informatie te verschaffen over de culturele gebruiken, nuttig bij het vermijden van culturele blunders voor wanneer je daadwerkelijk aan het werk gaat.
  • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis 

  Hoe kun je competenties ontwikkelen?

  Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘analyseren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Analyseren tijdens je reis

  • Wanneer je op reis gaat, kom je vaak op plekken of in situaties terecht waarmee je (relatief) onbekend bent.
  • Om het meeste uit zo'n tijd te halen, is het waardevol om een goed beeld van een plek te vormen, zodat je je op een correcte manier kunt aanpassen aan je omgeving.
  • Zo kun je je omgeving observeren en analyseren aan de hand van de volgende punten: hoe gaan mensen met elkaar om, wat zijn de gewoontes van de plaatselijke bevolking, hoe verloopt het dagelijkse leven, wat zijn de rollen binnen de samenleving? Je kunt je natuurlijk al voor je op reis gaat tot op zekere hoogte voorbereiden op deze vragen.
  • Als je zo'n beeld hebt kunnen vormen en een plek tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, kun je beter 'meedraaien' in een samenleving tijdens je reis en zo een diepgaandere ervaring hebben.

  Analyseren tijdens je studie

  • Tijdens je studie kan analyseren op grofweg twee manieren getest en geoefend worden: het analyseren van je studiemateriaal en het analyseren van je studieomstandigheden.
  • Elke studie vraagt op een bepaalde manier om analyseren, of dat nou tijdens een tentamen, een paper of een stage is. Je wordt gevraagd om nieuw lesmateriaal eigen te maken en deze vervolgens toe te passen, theoretisch of praktisch. Analyseren is hierbij van groot belang. Om dit te oefenen kun je klein beginnen: als je bijvoorbeeld een tekst leest kun je jezelf na een pagina afvragen wat er tot nu toe verteld is, of welk probleem gepresenteerd is. Wanneer je dit in kleine stukjes opdeelt, wordt de lesstof behapbaarder dan wanneer je alles in één keer wilt begrijpen. Ook tijdens het voorbereiden van een paper of scriptie ben je continu data aan het analyseren en weeg je af welke informatie je gebruikt voor je eigen stuk.
  • Naast een analyse van je studiemateriaal, is het observeren en analyseren van je studieomstandigheden ook van belang: wanneer heb je colleges, wanneer moet je zelfstudie doen, wanneer is er tijd voor sociale activiteiten en hoe kun je deze drie eventueel combineren? Wanneer je een correcte analyse van je situatie maakt, kun je op meerdere vlakken meer uit je studietijd halen.

  Analyseren tijdens je werk

  • Tijdens je werk kun je je analytisch vermogen gebruiken en oefenen bij zowel je werkzaamheden zelf als op je werkplek.
  • Bedenk wat er van je wordt verwacht: welke taken moet je doen, en staat er een bepaalde tijd voor? Wanneer je dit op orde hebt, kun je je beter richten op het goed afwerken van deze taken. Hierbij is het ook van belang om te analyseren welke taken prioriteit hebben, mogelijk met hulp van een collega of leidinggevende.
  • Een zekere analyse van je werkplek kan ook helpen bij het creëeren van een positieve werkomgeving. Als je bekend met met de cultuur van je werkplek, kun je hier beter op inspelen. Wanneer zich eventueel problemen voordoen, kun je deze dan ook beter oplossen.

  Analyseren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je aan vrijwilligerswerk of een stage begint, kom je vaak in een nieuwe situatie, een nieuwe werkplek en soms zelfs een nieuw land terecht.
  • Daarom is het goed om bij de volgende zaken stil te staan: wat wordt er van je verwacht, wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe is de lokale cultuur en werkomgeving?
  • Wanneer je dit tot op zekere hoogte hebt kunnen analyseren, zul je je waarschijnlijk eerder thuisvoelen in je nieuwe omgeving. Helder communiceren en in gesprek gaan met je leidinggevenden en collega's is hierbij van groot belang.
  Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je reis

  • Om een betrokken reiziger te zijn, kun je je bijvoorbeeld verdiepen in de geschiedenis, cultuur en gebruiken van de plek die je gaat bezoeken. Zo kom je makkelijker in contact met de lokale gemeenschap en kun je beter rekening houden met de samenleving. Op die manier haal je meer uit je reis en kunnen jij en de mensen die je op je reis ontmoet wie weet iets van elkaar leren.
  • Naast betrokkenheid wat betreft de omgeving en de samenleving, kun je je verdiepen in duurzaam reizen om het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten.
  • Als je op deze manieren een betrokken houding aanneemt tijdens je reis, kun je veel over jezelf en de wereld leren.

  Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je studie

  • Tijdens je studie kun je op verschillende manieren betrokkenheid tonen, bijvoorbeeld op academisch of sociaal gebied.
  • Als je academisch betrokken bent, bereid je je goed voor op colleges, verdiep je je in de stof en doe je actief mee in werkgroepen en eventuele extracurriculaire activiteiten. Academische betrokkenheid kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld naar de verantwoordelijke(n) op de faculteit gaat, als je denkt dat een college niet goed verloopt.
  • Sociale betrokkenheid kun je tonen door contact te zoeken met je medestudenten, hulp te bieden als dat nodig is en open te staan voor samenwerkingen binnen studieprojecten. Je kunt ook lid worden van een studie- of studentenvereniging.
  • Om betrokkenheid al aan het begin van de studie op gang te brengen kun je tijdens de introductieweken deelnemen aan rondleidingen, introductiepraatjes, etc. Zo kweek je een samenhorigheidsgevoel met andere medestudenten en maak je ook kennis met docenten.

  Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je werk

  • In de eerste plaats is het van belang dat je je verdiept in je werkplek en de organisatie. Dat zorgt ervoor dat je tijdens je daadwerkelijke werkzaamheden beter voor ogen hebt waar de organisatie naartoe werkt, op zowel korte - als lange termijn.
  • Je kunt tijdens je werk ook betrokkenheid tonen door naast je reguliere werkzaamheden in de gaten te houden of er andere zaken zijn, waarbij je iets kunt betekenen. Dit kan gaan om zowel taken die moeten gebeuren of het in de gaten houden van de wensen en behoeftes van je collega's. Het is natuurlijk van belang dat je hierbij jezelf niet uit het oog verliest.
  • Duidelijke communicatie en het stellen van vragen tonen betrokkenheid bij de organistatie en het werk dat je doet.

  Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Vrijwilligers of stagiairs krijgen vaak (vrijwel) geen vergoeding voor het werk dat zij doen. Daarom is het essentieel dat je je als vrijwilliger of stagiair betrokken voelt bij de organisatie waar je werk voor doet en de taken die je uitvoert. Zo haal je voor jezelf voldoening uit je bezigheden.
  • Veel vrijwilligerswerk draait daarnaast om sociale of maatschappelijke bezigheden. Des te meer je betrokken bent bij het werk dat je doet, des te beter kun je de doelgroepen waarmee je werkt helpen. Je verdiepen in de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk (of een stage) doet is in die context een een praktische en essentiële stap.
  • Als je tijdens je vrijwilligerswerk of stage ruimte voor verbetering ziet, kun je altijd betrokkenheid tonen door dit met een leidinggevende te bespreken.
  Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Communiceren tijdens je reis

  • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
  • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
  • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

  Communiceren tijdens je studie

  • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
  • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
  • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
  • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

  Communiceren tijdens je werk

  • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
  • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

  Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
  • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
  Hoe kun je de competentie ‘creativiteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘creativiteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Creativiteit tijdens je reis

  • Hoe goed je je ook voorbereidt op een reis, er kan nogal eens iets onverwachts gebeuren of misgaan. Wanneer zich zo'n situatie voordoet is het waardevol om 'out of the box' te denken, oftewel, denk na over oplossingen die misschien niet op de planning stonden of voor de hand liggen.
  • In het buitenland werken samenlevingen meestal ook niet zoals jij thuis gewend bent. Om van je reis te kunnen genieten, is het dan ook van belang om deze patronen en verwachtingen los te laten en creatief om te gaan met de manier van doen van de plek waar je je bevindt. Wie weet past deze manier van doen beter bij jou dan je van tevoren had gedacht.
  • Een reis biedt ook mogelijkheden om artistieke creativiteit te ontwikkelen, denk hierbij aan fotografie, illustreren of schrijven.

  Creativiteit tijdens je werk

  • Hoewel elke werkplek zijn eigen richtlijnen en regels heeft, kan het zijn dat er situaties voorkomen die om meer creativiteit vragen.
  • Deze situatie kan zowel werkgerelateerd zijn, als iets dat tussen collega's plaatsvindt. Wanneer er meningsverschillen ontstaan waar niet direct richtlijnen voor zijn, vraagt dat om onderlinge creativiteit om samen tot een oplossing te komen.
  • Dit geldt ook voor werkzaamheden: hoewel het natuurlijk van belang is om de regels en richtlijnen te volgen, kun je in sommige situaties juist beter met creativiteit reageren. Communiceer hierover altijd helder met leidinggevenden en collega's.
  • Voorbeeld van creativiteit tijdens werk op een boerderij: De gemiddelde biologische boerderij in minder ontwikkelde landen hebben beperkte middelen en ook veel werk. Je ontwikkelt jezelf op het gebied van creatief gebruik van materialen door hergebruik en reparatie. Op afgelegen ranches, waar reparateurs en winkels ver weg zijn, is zelfredzaamheid door creativiteit essentieel. Een kweker, teler, fokker of kaasboer heeft naast veel verstand van zijn product lang niet altijd de creatieve marketing skills die jij hebt opgedaan. Als je taak is om te helpen met de marketing, probeer dan binnen de lokale en budgetaire beperkingen en culturele verschillen het boerenproduct beter te vermarkten. Dat vergt creativiteit.

  Creativiteit tijdens je studie

  • Tijdens je studie is het vaak van belang dat je eerst basisprincipes goed onder de knie hebt, of dat nou vanuit een praktische of theoretische achtergrond is.
  • Bij theoretische studies wordt er daarnaast van je gevraagd om met eigen toevoegingen te komen. Hierbij is het essentieel om creatief te kunnen nadenken, te identificeren waar eventuele denkfouten zitten of waar meer verdieping nodig is. Vervolgens kun je creatief aan de slag met wat je tot nu toe geleerd hebt.
  • Als je studie praktisch ingesteld is, is het goed mogelijk dat je in de praktijk ziet dat de situaties niet precies verlopen zoals je uit boeken hebt geleerd. Op zulke momenten is het belangrijk om zowel creatief als professioneel te reageren. Hoe kun je wat je geleerd hebt in de praktijk toepassen, ook al is de situatie misschien onbekend?

  Creativiteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Tijdens je vrijwilligerswerk of stage kan je creativiteit stimuleren en ontwikkelen door innovatieve oplossingen te bedenken voor het project waaraan je werkt.
  • Jouw frisse blik kan helpen om nieuwe inzichten te geven in het project, of bijdragen aan het opstarten van een nieuw project bij de organisatie. 
  • Bij vrijwilligerswerk is het vaak het geval dat mensen van verschillende achtergronden samenwerken. Door creatief aan de slag te gaan, kun je een ieders eigen kennis en sterke punten identificeren en inzetten om doelen te behalen.
  Hoe kun je de competenties ‘durf hebben’ en 'angst overwinnen', herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competenties ‘durf hebben’ en 'angst overwinnen', herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


  Durf hebben en angst overwinnen tijdens je reis

  • Op reis gaan is eigenlijk per definitie al durf hebben: je verlaat je vertrouwde omgeving en gaat de wijde wereld in, wetende dat je op plekken zult komen die je niet (goed) kent.
  • Onderweg kan durf hebben je de meest memorabele momenten van je reis bezorgen. Dit kan voor iedereen iets anders betekenen: de ene persoon heeft alleen een beetje durf nodig om te gaan bungeejumpen terwijl de ander durf nodig heeft om alleen de straat op te gaan in een onbekende stad. Welke beslissing voor jou ook durf vereist, wanneer je je in een voor jou onbekende situatie begeeft zul je deze nooit vergeten.
  • Zolang je risico's goed inschat en weloverwogen keuzes maakt op je reis, kan nét dat extra beetje durf hebben je levenslange herinneringen geven die jou als persoon doen groeien.

  Durf hebben en angst overwinnen tijdens je studie

  • Gaan studeren kan al durf vereisen: wie weet verhuis je naar een andere stad en ga je voor het eerst op jezelf wonen. Hoe dan ook kom je op een nieuwe school of universiteit terecht. Om het meeste uit je studietijd te halen, is het goed om durf te hebben om ervaringen op te doen.
  • Het vereist bijvoorbeeld durf om mensen te leren kennen, bekend te raken met een nieuwe manier van leren en je plek te vinden in je nieuwe omgeving. Pak zoveel mogelijk kansen aan (hou daarbij natuurlijk je eigen grenzen in de gaten) en op die manier kun je het beste ontdekken wat bij jou past en wat niet. Ook al pakt een ervaring een keer minder leuk uit, dan heb je jezelf beter leren kennen, kun je andere dingen uitproberen en wie weet wat je tegenkomt.
  • Durf hebben is ook van belang bij colleges of (groeps)opdrachten. Hierbij zijn er momenten dat het goed is om je mening te laten horen.

  Durf hebben en angst overwinnen tijdens je werk

  • Op de werkvloer kunnen zich meerdere situaties voordoen die durf vereisen. Je mening duidelijk maken kan voor sommigen al spannend zijn, of het stellen van vragen. Je kunt je als werknemer beter presenteren wanneer je op deze momenten je stem laat horen.
  • Er kunnen zich ook momenten voordoen dat een onverwachte situatie zich voordoet en er snel gehandeld moet worden. Wanneer je hier op durft in te spelen kan je persoonlijk en professioneel groeien. Het signaleren van zulke momenten en vervolgens lef hebben is hierbij van belang.

  Durf hebben en angst overwinnen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kom je vaak in een onbekende omgeving terecht. Het vereist durf om je te kunnen aanpassen aan deze nieuwe situatie en je er tegelijkertijd van bewust bent wat jouw taak, identiteit en toevoeging aan de organisatie is.
  • Tijdens je werkzaamheden kun je verschillende momenten tegenkomen waarbij durf hebben nodig is: een nieuwe taak verrichten, om hulp vragen of aangeven wanneer je het ergens niet mee eens bent. Wanneer je op deze momenten een gezonde dosis durf hebt, kun je het meeste halen uit je tijd als vrijwilliger of stagiair.
  • Het kan zijn dat je in een nieuwe cultuur terechtkomt, dat betekent dat je situaties en factoren zult tegenkomen waar je nog niet zo mee bekend bent. Wanneer je durft om je eigen te maken met die nieuwe cultuur, gebruiken en misschien zelfs de plaatselijke taal leer je buiten je werkomgeving ook heel veel.
  Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘inlevingsvermogen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Inlevingsvermogen tijdens je reis    

  • Tijdens een reis kom je in contact met andere mensen met vaak andere culturen. Wanneer je je goed kunt inleven in deze andere cultuur, kun je meer uit je reis halen dan wanneer je meer 'in je eigen wereld' blijft hangen. Om je te kunnen inleven in een andere cultuur of een ander land, kan het bijvoorbeeld handig zijn om je te verdiepen in de plaatselijke geschiedenis en/of religie. Zo kun je beter begrijpen waarom mensen, hun manier van doen en hun cultuur zijn zoals ze zijn.
  • Tactvol omgaan met cultuurverschillen kan je reis jezelf als persoon enorm verrijken. Een waardevolle eigenschap niet alleen tijdens je reis, maar ook tijdens de rest van je leven.

  Inlevingsvermogen tijdens je studie

  • Wanneer je studeert, kom je altijd wel in aanraking met andere visies, culturen of manieren van werken dan jij gewend bent. Dit kan in zowel persoonlijk contact als op academisch gebied voorkomen.
  • Als je je inleeft wanneer dit voorkomt, kun je meer begrip tonen en beter anticiperen op hoe te reageren in zo'n situatie. Als je bijvoorbeeld een meningsverschil hebt en je kunt je inleven in de positie van iemand anders, kun je jouw visie ook beter overbrengen en zo leer je van elkaar.

  Inlevingsvermogen tijdens je werk

  • Tijdens je werk kun je je onder andere verdiepen in de organisatie waar je voor werkt, en daarnaast in je collega's. Dit betekent niet dat je met iedereen bevriend hoeft te raken, maar wel dat je rekening met elkaar kunt houden en effectief kunt communiceren.
  • Wanneer je je verdiept in de organisatie waar je voor werkt, kun je je beter inleven in de doelen, visies en werkwijzen. Dit zorgt er weer voor dat jij effectiever en met een duidelijk doel voor ogen aan de slag kunt.
  • Daarnaast krijg je op de werkvloer te maken met verschillende mensen, of het nou collega's zijn of bijvoorbeeld klanten. Wanneer je je inleeft en begrip toont voor andere perspectieven, achtergronden, behoeften en culturen draagt dit bij aan een fijne werkomgeving.

  Inlevingsvermogen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Tijdens je stage of vrijwilligerswerk kom je regelmatig terecht in een cultuur die je minder goed kent. Inlevingsvermogen in de nieuwe situatie of de plaatselijke cultuur is zeer belangrijk om een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan het proces dat gaande is.
  • Veel vrijwilligerswerk heeft te maken met hulpbehoevenden. Denk hierbij aan werken in een omgeving met mensen in kansarme gebieden, met zieken of dieren. Als je je kunt inleven in andermans situatie, kun je de ander ook beter helpen, omdat je beter begrijpt wat er moet gebeuren.
  • Daarnaast is je inleven in de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet essentieel om hun doel zo goed mogelijk te steunen.
  • Net als tijdens je werk is het tijdens je stage belangrijk om je goed in te leven in de organisatie, je collega's en eventuele klanten.
  Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘integriteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Integriteit tijdens je reis

  • Als je op reis gaat, kom je vaak in aanraking met culturen of gewoontes die anders zijn dan je gewend bent. Sommige plaatselijke gebruiken kunnen zelfs tegen jouw normen en waarden ingaan. Je kunt integer omgaan met zulke situaties door bijvoorbeeld niet mee te doen met gebruiken die je kunt vermijden, zoals het eten van bepaalde dieren.
  • Het kan echter ook zo zijn dat je je echt moet aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Als je bijvoorbeeld als vrouw een land bezoekt waar een hoofddoek verplicht is. Als je absoluut tegen het gebruik van een hoofddoek bent, moet je een keuze maken: ga je het land alsnog bezoeken en pas je je aan, of kies je een andere bestemming uit? Bij integriteit hoort namelijk ook het respecteren van de normen en waarden van een andere samenleving, wanneer je ervoor kiest deze te bezoeken.
  • Hoe dan ook zul je op reis je eigen normen en waarden beter leren kennen. Wanneer de situatie geschikt is, kun je hierover van gedachten wisselen met de plaatselijke bevolking en zo elkaar beter leren kennen.

  Integriteit tijdens je studie

  • Tijdens je studie kunnen bepaalde situaties om een mate van integriteit vragen: als je in tijdsnood zit voor een paper, pleeg je dan eerder plagiaat of ga je toch doen wat je kan en je eigen werk inleveren? Of als een studiegenoot je om hulp vraagt met een opdracht, help je diegene dan? Of toch niet, omdat je de beste van de klas wilt zijn.
  • In zulke situaties gaat het dan vaak om het kiezen van je (ogenschijnlijke) eigenbelang, of eerlijkheid en het helpen van anderen.
  • Wanneer je ervoor kiest om integer te werk te gaan, zul je merken dat je een positievere houding zult uitstralen, waardoor mensen ook weer eerder bereid zijn om jou te helpen. Zo kun je elkaar beter bijstaan wanneer dat nodig is, want dat kan zeker nodig zijn tijdens je studietijd.

  Integriteit tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Tijdens vrijwilligerswerk werk je vaak in omstandigheden die om integriteit vragen. Omdat je vaak met hulpbehoevenden werkt, is het van belang dat je situaties met fatsoen behandelt en toegewijd bent naar degenen die je helpt. Neem hierbij je eigen normen en waarden goed in acht, deze kunnen je vaak helpen tijdens je vrijwilligerswerk.
  • Wanneer je denkt dat een situatie niet goed verloopt, of opmerkt dat anderen niet correct handelen, kun je het beste integer reageren door dit eerlijk te zeggen of door te geven aan leidinggevenden. Ook wanneer je zelf een fout hebt gemaakt, kun je hier mee omgaan door eerlijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.
  • Als je ergens als stagiair aan de slag gaat, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Wanneer je open en eerlijk communiceert, kunnen jij en je stagegever een band van vertrouwen opbouwen waardoor jullie met meer plezier en effectiviteit kunnen samenwerken.

  Integriteit tijdens je werk

  • Tijdens je werk is integriteit op vele vlakken van belang wanneer het aankomt op eerlijk en oprecht handelen en de juiste intenties hebben.
  • Als je met je werkgever duidelijke afspraken maakt die voor jullie allebei werken en wanneer beide partijen zich hieraan houden, ontstaat er een fijne werksfeer. Zo is er ook ruimte voor fouten maken en leren, en vragen stellen.
  • Het kan zijn dat je zelf getuige wordt van bijvoorbeeld ruzies, roddelen of andere negatieve gebeurtenissen op werk. Je kunt hier integer mee omgaan door in de eerste instantie er niet aan mee te doen, en het waar nodig te melden bij de juiste persoon.
  Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Netwerken tijdens je reis

  • Een reis is een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en je (internationale) netwerk uit te breiden. Sta open voor andere reizigers tijdens je reis; wie weet wat voor goede ideëen zij hebben, hoe je geinspireerd kunt raken, wat je van elkaar kunt leren en misschien kun je samen wat plekken gaan ontdekken.
  • De plaatselijke bevolking heeft vaak de beste tips voor je tijdens je reis; van bepaalde plekken om te bezoeken en lokale specialiteiten om te proberen. Of ze kunnen je wat bijscholen in hun eigen taal (in ruil voor wat Nederlands natuurlijk).
  • Tegenwoordig is het erg makkelijk om na je reis je contacten te behouden. Als je uiteindelijk meer mensen in verschillende landen hebt leren kennen, kunnen zij je weer in contact brengen met hun andere vrienden, die je dan zelfs kan bezoeken en voor je het weet heb je een breed wereldwijd netwerk.

  Netwerken tijdens je studie

  • Tijdens je studie zijn er enorm veel mogelijkheden tot het uitbereiden van je netwerk; studie- en studentenverenigingen, bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages en natuurlijk op je studie zelf. Wanneer je je buiten studeren op deze contacten richt, kun je mogelijkheden krijgen die je anders niet had gehad.
  • Vaak zijn er ook meer specifieke netwerkmogelijkheden, gericht op een bepaald doel. Denk hierbij aan carrièrebeurzen of open dagen, waar je mensen kunt leren kennen en je je kunt orënteren op vakgebieden. Hier krijg je vaak ook tips voor bijvoorbeeld solliciteren of je CV opbouwen.
  • Na je studietijd worden er vaak alumni-evenementen georganiseerd. Als je hieraan meedoet, kun je bepaalde contacten behouden of iemand anders een helpende hand bieden.

  Netwerken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht waar je misschien zowel het werk als de mensen als de locatie nog niet kent. Een ideale plek om te beginnen met netwerken en je voor te stellen.
  • Als het vakgebied waarin je vrijwilligerswerk doet je bevalt, kun je daar misschien zelfs een betaalde baan vinden op deze manier.
  • Een stage op zich is al een netwerk activiteit: vaak kom je uit je vertrouwde studieomgeving in een andere sfeer terecht waar je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Maak hiervan gebruik door je te verdiepen in de werkwijze van je collega's. Hier heb je tijdens je stage en voor je toekomst veel aan.

  Netwerken tijdens je werk

  • Tijdens je werk kun je netwerken door goed contact met je collega's te onderhouden en naar bijvoorbeeld werkevents te gaan om meer mensen te leren kennen.
  • Deze contacten kunnen van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een andere baan zoekt, maar helpen ook gewoon een fijne werksfeer te creëeren.
  • Wanneer je authentiek bent en open staat voor anderen, ontstaat er een netwerk waarin jij je kunt thuisvoelen. Binnen zo'n netwerk kun je hulp krijgen, en ook geven.
  Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘omgevingsbewust zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Omgevingsbewustzijn tijdens je reis

  • Omgevingsbewustzijn is een essentiële vaardigheid wanneer je op reis gaat, al helemaal wanneer je een land gaat bezoeken waar de plaatselijke cultuur anders is dan jij gewend bent.
  • Door kennis te hebben van de geschiedenis, politiek en gebruiken van een land kun je je makkelijker bewegen en aansluiting vinden. Naast het voorbereiden van je reis, is het tijdens je reis zelf ook belangrijk om omgevingsbewust te blijven om je te kunnen blijven aanpassen waar nodig.
  • Op die manier maak je je reis ook een stuk bewuster mee dan wanneer je niet zo'n goed beeld hebt van waar je eigenlijk bent. Wanneer je je reis bewuster meemaakt, heb je er ook meer aan.

  Omgevingsbewustzijn tijdens je studie

  • Tijdens je studie kun je omgevingsbewust zijn door je bijvoorbeeld te verdiepen in je school of universiteit, je studie zelf en je medestudenten. Met deze drie factoren zul je (waarschijnlijk) een paar jaar bezig zijn. Bijkomend voordeel is wanneer je weet in wat voor omgeving je je bevindt, kun je beter meedraaien.
  • Dit hoeft niet te betekenen dat je met alles meedoet, maar alleen al een bewustzijn hebben van wat zich afspeelt in je omgeving geeft je studietijd een diepere ervaring.
  • Wees je daarnaast bewust van wat zich in de wereld afspeelt dat met jouw studie te maken heeft. Wat voor studie je ook doet, er zijn ongetwijfeld ontwikkelingen gaande, of dat nou in een bepaald land, een taal, een politieke omgeving of op een andere universiteit is. Zie je studiegebied ook als je omgeving om meer te leren en te ontwikkelen.

  Omgevingsbewustzijn tijdens je werk

  • Een werkvloer is vaak een dynamische plek waar veel tegelijkertijd gaande is; projecten, interacties met collega's, deadlines en ga zo maar door.
  • Door je bewust te zijn van je omgeving, kun je beter prioriteiten stellen, omdat je beter doorhebt wat belangrijk is. Als jij bijvoorbeeld met een langetermijn project bezig bent waar niet zo'n haast achter zit, maar je merkt dat een collega wel wat hulp kan gebruiken bij een deadline, komen je diensten daar waarschijnlijk beter van pas.
  • Door omgevingsbewust te zijn, kun je beter anticiperen op wat er nodig is, groeit je aanpassingsvermogen en kun je beter reageren op onverwachte situaties.

  Omgevingsbewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je goed geïnformeerd bent over je toekomstige stage of je vrijwilligerswerk, en over de omgeving waar je dat gaat doen, kun je beter functioneren. Je kunt beter determineren wat jouw rol is en hoe je die het beste kunt uitvoeren, waardoor je effectiever en plezieriger te werk kunt gaan.
  • Mogelijk kom je bij een gastgezin terecht; wanneer je bewust bent van hun cultuur, gebruiken en taal zul je tot mooiere interacties komen die verdiepend kunnen werken voor jouw tijd als vrijwilliger.
  • Wanneer je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Als je je verdiept in je nieuwe werkplek en je tijdens je werk bewust bent van de manier van doen en de sfeer, zul je eerder je plek vinden en goed kunnen meedraaien.
  Hoe kun je de competentie ‘oordeelsvorming’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘oordeelsvorming’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Oordeelsvorming tijdens je reis

  • Tijdens je reis kom je in verschillende scenario's terecht waarin je een oordeel kunt vormen, bijvoorbeeld wanneer een plan niet verloopt zoals gedacht, bij het kiezen van een bestemming, of wanneer je in aanraking komt met gebruiken die je niet gewend bent. Op zulke momenten is het van belang dat je kunt nagaan of je je oordeel voor jezelf houdt, of uit.
  • Wanneer je met een reisgezelschap bent, is het belangrijk om je oordeel af te kunnen stemmen op anderen. Wat vinden zij van de volgende bestemming, van een bepaald hostel, of hoe willen zij omgaan met een probleem dat zich voordoet? Overleg en samenwerking is dan van belang.
  • Als je op reis gaat kom je vaak in aanraking met gewoontes die je niet gewend bent, en over sommige gewoontes zul je een oordeel hebben. Bedenk op zulke momenten echter of het belangrijk is dat je je mening laat horen, of dat je die voor je houdt. Wanneer je er toch over wilt praten, sta dan open voor een gesprek en veroordeel mensen niet te snel.

  Oordeelsvorming tijdens je studie

  • Als je gaat studeren, zul je veel keuzes moeten maken over je studie zelf, je woonplek, verenigingen en activiteiten buiten je studie om. Door genoeg informatie te verzamelen en je te verdiepen kun je beter een oordeel vormen over welke keuzes voor jou de beste zijn.
  • Je studietijd zelf is een uitstekende periode om je oordeelsvorming te ontwikkelen; hoogstwaarschijnlijk heb je meer keuzevrijheid dan voorheen, wat ook meer ruimte geeft tot het verder ontwikkelen van je identiteit en meningen over je omgeving en de wereld. Pak deze kans door je bewust te zijn van waar je staat en je te verdiepen, om met een weloverwogen mening te kunnen komen.
  • Tijdens colleges wordt vaak van je gevraagd om een analyse of mening te hebben over de lesstof; leer van je docenten en studiemateriaal hoe je hier verder in kunt groeien.

  Oordeelsvorming tijdens je werk

  • Tijdens je werk moet je vaak in teamverband werken. Er zullen momenten komen dat er beslissingen genomen moeten worden, waar verschillende meningen en oordelen aan bod komen. Zorg dat jij je standpunt goed kunt presenteren maar sta ook open voor anderen om tot een gezamelijk besluit te komen.
  • Je zult ook regelmatig een oordeel moeten kunnen geven over je eigen werk; wanneer vind jij dat je een project goed hebt voltooid en waar is nog ruimte voor verbetering? Als je goed voor ogen hebt wat het doel is, kun je je eigen bijdrages ook beter beoordelen. Sta daarbij ook open voor tips van anderen.
  • Wanneer het nodig is, is het ook van belang dat je een weloverwogen oordeel kunt vormen wanneer er bijvoorbeeld conflicten op de werkvloer zijn. Door rationeel te blijven en met heldere standpunten te komen, wordt een probleem eerder opgelost.

  Oordeelsvorming tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je vrijwilligerswerk gaat doen, is het in de eerste instantie van belang dat je weet hoe een situatie in elkaar zit en welk doel er behaald moet worden. Zo kun je beter weten welke stappen er gezet moeten worden en kun je oordelen over de manier waarop dit verloopt, waardoor je ook beter ziet waar ruimte voor verbetering is.
  • Een beeld hebben van hoe jij zelf in elkaar zit bij het doen van vrijwilligerswerk is ook van groot belang. Je kunt dan namelijk beter kiezen welk vrijwilligerswerk bij je past en welke rol jij het beste kunt vertolken om bij te dragen aan het behalen van een doel.
  • Wanneer je stage gaat lopen, is het belangrijk om je goed te verdiepen in je nieuwe werkomgeving en je functie. Dan kun je vervolgens met weloverwogen meningen en vragen komen over bijvoorbeeld de werkwijzen en jouw rol binnen de organisatie.
  Hoe kun je de competentie ‘ondernemend zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘ondernemend zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Ondernemend zijn tijdens je reis

  • Alleen al de beslissing te maken om op reis te gaan vraagt om ondernemend zijn. Het betekent dat je in ieder geval een bestemming moet kiezen en je vervoer ernaartoe moet regelen. Dit kan al een hele stap zijn om te zetten, waar en met wie je ook ergens naartoe gaat, maar als je die stap hebt gezet vraagt dit al een zekere mate van ondernemen.
  • Op je reis zelf is het goed om voor ogen te hebben wat je wilt doen tijdens je reis, of wat je ervan wilt leren. Dit bepaalt voor een groot deel wat je moet ondernemen om dit te bereiken, of je nou wilt backpacken of een taal leren of rustig van de natuur wil genieten. Onderneem tijdens je reis de stappen die je moet zetten om te komen waar je wilt zijn.
  • Tijdens het ondernemen van deze stappen kom je ongetwijfeld momenten tegen waar iets niet gaat zoals je in gedachten hebt. Op zulke momenten is het ook van belang om ondernemend op te treden en je niet uit het veld te laten slaan. Sta open voor alternatieven en wees creatief.

  Ondernemend zijn tijdens je studie

  • Tijdens je studie kun je ondernemend zijn door actief mee te doen tijdens colleges, je bekend te maken met de studiestof en open te staan voor andere curriculaire activiteiten. Wanneer je niet passief wacht tot collegedagen voorbij gaan, maar daadwerkelijk participeert, zul je meer opsteken en meer plezier hebben.
  • Buiten studie-gerelateerde activiteiten om kun je je ondernemend opstellen door activiteiten uit te proberen bij bijvoorbeeld een studie- of studentenvereniging, een bijbaan te zoeken of vrijwilligerswerk te doen. Door verschillende dingen uit te proberen doe je meer ervaring op en leer je beter wat je wel en niet leuk vindt.
  • Door ondernemend te zijn tijdens en rondom je studie, zul je veel meer leren dan alleen je studiemateriaal. Vaak is dit juist de tijd om jezelf beter te leren kennen.

  Ondernemend zijn tijdens je werk

  • Wanneer je je tijdens je werk ondernemend en pro-actief opstelt, krijg je meer werk gedaan op een plezierige manier.
  • Door eventuele problemen aan te gaan en vragen te stellen zul je meer leren en beter in je rol zitten, dus laat je stem horen.
  • Voor effectief ondernemen is het vaak van belang om creatief te werk te kunnen gaan. Zaken kunnen niet altijd hetzelfde of via het boekje aangepakt worden, en wanneer je met innovatieve manieren van doen komt, laat dit een grote mate van ondernemerschap zien. Hou een doel voor ogen en bedenk verschillende manieren om het te bereiken.

  Ondernemend zijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • De keuze om vrijwilligerswerk te gaan doen, geeft al een indicatie van ondernemendheid. Je kiest ervoor om belangrijk werk te doen waar (meestal) geen vergoeding tegenover staat.
  • Daarom is het extra van belang dat je weet waarvoor je het werk doet wat je doet, en voor wie. Dit zal motiverend werken, waardoor je ondernemend aan de slag kunt; hou dat doel dus voor ogen.
  • Als je stage gaat lopen en in een nieuwe werkomgeving terechtkomt, vraagt dat een zekere mate van ondernemendheid. Vragen stellen, nieuwe taken uitvoeren en de organisatie leren kennen horen hier allemaal bij. Wanneer je openstaat voor je omgeving en uitdagingen kunt aangaan, is de kans groot dat je je ondernemendheid goed kan ontwikkelen.
  Hoe kun je de competentie ‘organisatiebewustzijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘organisatiebewustzijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Organisatiebewustzijn tijdens je reis

  • Wanneer je op reis gaat om alleen te reizen, en niet om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen, ben je meestal niet direct bij een formele organisatie betrokken.
  • Dit ligt iets anders wanneer je op een georganiseerde reis gaat; je maakt dan wel degelijk deel uit van een georganiseerd geheel en elke reisorganisatie heeft zijn eigen cultuur en manier van doen. Wanneer je dus met een organisatie op reis gaat, is het bevorderlijk voor jezelf en de reis om goed te kunnen meebewegen met de groep, of je nou meer op jezelf bent of graag contact zoekt.
  • Het kan natuurlijk altijd dat je tijdens een reis toch bij een organisatie betrokken raakt, als je bijvoorbeeld in een hostel gaat werken of betrokken raakt bij een project. Sta dan open voor de plaatselijke manier van doen zodat je veel kunt leren en bijdragen.

  Organisatiebewustzijn tijdens je studie

  • Tijdens je studie kun je op verschillende manieren betrokken raken bij organisaties, of oefenen met de manier van doen van een organisatie.
  • Studies en studentensteden hebben altijd verenigingen. Je kunt je hierbij aansluiten om mee te gaan doen, of zelf in de organisatie van zo'n vereniging gaan. Op beide manieren kom je erachter hoe zo'n vereniging functioneert. Daarnaast kun je altijd op zoek gaan naar organisaties die bij jouw studie aansluiten en in gesprek gaan over hoe zij te werk gaan.
  • Naast het onderzoeken van formele organisaties kun je tijdens je studie zelf ook organisatiebewustzijn oefenen. Het komt bijvoorbeeld nogal eens voor dat je moet samenwerken, iets dat je later bij een organisatie ook zeker gaat tegenkomen. Pak je kans en doe hiervoor al ervaring op tijdens je studie zelf.

  Organisatiebewustzijn tijdens je werk

  • Wanneer je werkzaam bent bij een organisatie is het van groot belang dat je je verdiept in de organisatie zelf en zijn doelen, normen en waarden. Zo weet je waar je voor werkt, raak je gemotiveerder en daar hebben zowel jij als je werkgever veel aan.
  • Naast dit grotere plaatje is de dagelijkse gang van zaken ook essentieel om je van bewust te zijn. Als je doorhebt wat er nodig is, of wie wel wat hulp kan gebruiken vind je beter je plek en vergroot je je draagvlak.
  • Als je organisatiebewust bent tijdens je werk, zul je ook beter inzicht hebben in hoe eventueel problematische situaties het best opgelost kunnen worden.

  Organisatiebewustzijn tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je stage gaat lopen, is één van de belangrijkste doelen om de organisatie goed te leren kennen zodat je je plek beter zult vinden.
  • Het is hierbij van belang dat je je verdiept in de organisatie zelf, contact hebt met je collega's, luistert naar je omgeving en vragen stelt waar nodig.
  • Vrijwilligerswerk doe je vaak zonder dat je daar een directe vergoeding voor krijgt in de vorm van salaris. Juist dan is het extra van belang om te weten voor wat voor organisatie jij je werk doet; zo ben je extra gemotiveerd en kun je je beter inzetten voor het doel waarvoor wordt gewerkt.
  Hoe kun je de competentie ‘plannen' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘plannen' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?


  Plannen tijdens je reis

  • Je kan op vele manieren reizen: alleen of samen (in een groep), met een koffer of een backpack, met de fiets of een ander vervoersmiddel, in een ho(s)tel of op de camping, over de begane paden of de road less traveled. Hoewel al deze soorten reizen hun eigen planning vereisen, zijn er een aantal basale punten die altijd van toepassing zijn.
  • Een financiële planning is een belangrijke stap. Wanneer je bedacht hebt wat voor reis je wilt gaan maken, moet je een inschatting maken hoeveel geld je dat gaat kosten.
  • Verdiep je in de praktische aspecten van je reis: hoe zit het met de valuta, heb je een visum of vaccinaties nodig en wat is het beste seizoen op jouw bestemming? Dat zijn essentiële vragen bij het plannen van een reis.
  • De mate waarin je je activiteiten tijdens je reis zelf plant, ligt voor een groot deel aan wat voor reis je maakt. Een groepsreis is van nature meer gepland dan een backpack reis. Wanneer je in gezelschap reist, moet daar ook rekening mee gehouden worden. Maak in dat geval duidelijk je wensen kenbaar aan elkaar zodat je daar allebei rekening mee kunt houden.
  • Tijdens je reis zelf is het van belang om naast de (al dan niet strakke) planning die je hebt, ook ruimte te houden voor flexibiliteit. Je weet natuurlijk nooit wat voor mooie en interessantere plekken of mogelijkheden op je pad komen, die niet op je planning stonden.

  Plannen tijdens je studie

  • Plannen tijdens je studie kan zowel op lange - als op korte termijn plaatsvinden.
  • Wanneer je aan je studie begint is het goed om na te gaan wat de nominale duur van de studie is en hoe de indeling per jaar is. Zijn er stages, of minoren die je zelf moet invullen? Hoeveel vakken volg je per jaar? Wanneer je bijvoorbeeld van tevoren al weet dat je bijvoorbeeld eerder wilt afstuderen, of een tweede studie of een uitgebreide stage wilt doen waardoor je studievertraging oploopt, kan dit handig zijn om dit van tevoren te plannen.
  • Een studiejaar is altijd in bepaalde periodes opgedeeld. Als je een realistisch beeld van deze periodes hebt en weet wanneer er bijvoorbeeld intensievere weken zijn zoals tentamenweken, kun je de activiteiten naast je studie ook beter plannen. Denk hierbij aan bijbaantjes, verenigingen of vakanties. Dit geldt ook op kleinere schaal; hoe deel je een week zo in dat zowel je studie als persoonlijk leven tot hun recht komen?
  • Hou ook ruimte voor flexibiliteit. Wat als zich een mogelijkheid voordoet die kan bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, of als je een kans krijgt die je gewoon wilt pakken, en deze niet op de planning staat? Als je je het kunt veroorloven, zou het zonde zijn om dit soort situaties aan je voorbij te laten gaan.
  • Daarnaast zal je tijdens je studie bij groepsopdrachten te maken met de agenda’s van je medestudenten. Een goede planning om gezamenlijk overlegmomenten te prikken en deadlines te halen is dan extra belangrijk. Samen hierover heldere afspraken maken over de tijdstippen en hoe te communiceren als er iets wijzigt, helpt bij het houden van overzicht.
  • Bij een scriptie vraagt vaak een goede planning, met voldoende tussendeadlines en ruimte voor flexibiliteit. Gebruik eerdere studiejaren om alvast te oefenen bij het plannen van je project en houd rekening met bijvoorbeeld feedbacktermijnen van de begeleider. Over het algemeen zal het helpen om bij grote verslagen in te bouwen dat je een aantal dagen voor de deadline klaar bent, zodat je ruimte hebt voor eventuele tegenvallers en niet direct in tijdnood raakt.

  Plannen tijdens je werk

  • Wanneer je je werkzaamheden plant, is het belangrijk om een uiteindelijk doel voor ogen te hebben waar je naartoe kunt werken. Wanneer dat zo is, kun je bijvoorbeeld ook effectiever taken verdelen met collega's en kleinere doelen stellen om een groter doel te bereiken. Dat maakt het werk vaak effectiever en plezieriger.
  • Als je samen met collega's aan een project werkt, is duidelijke communicatie van belang om een effectieve planning te maken. Hoeveel tijd heeft iedereen per persoon, wie kan welke taak het beste verrichten en wat is de globale indeling? Dan is iedereen van hetzelfde op de hoogte en ontstaan er zo min mogelijk misverstanden.
  • Als het van toepassing is, geef dan op tijd aan wanneer je op vakantie wilt zodat er een goede jaarplanning gemaakt kan worden.

  Plannen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je aan vrijwilligerswerk of een stage begint, is het eerst belangrijk om met je leidinggevende af te stellen wat jouw doelen zijn voor je tijd bij de organisatie en wat de organisatie zelf van je verwacht. Wanneer je deze twee zaken zo goed mogelijk op elkaar kunt afstemmen, hebben jullie allebei het meeste aan je werk. 
  • Tijdens een stage is het meestal ook nodig om naast je werk bij je stageplek ook het werk dat je voor je studie moet doen nog in te plannen.
  Hoe kun je de competentie ‘professionaliteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘professionaliteit’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Professionaliteit tijdens je reis

  • Wanneer je op reis gaat puur om te reizen en niet om te werken, kom je waarschijnlijk niet snel een situatie tegen waar je professioneel moet handelen.
  • Je kunt je echter wel bedenken welke vaardigheden jij van belang vindt om een reis succesvol te laten verlopen. Denk hierbij aan flexibiliteit, plannen, communiceren en samenwerken. Als je je voor je op reis gaat verdiept in zulke vaardigheden kun je ze beter toepassen zodat je reis nog beter verloopt.
  • Op die manier kun je je ook voorbereiden op de cultuur of culturen die je tijdens je reis zult tegenkomen. Wanneer je beter weet wat je kunt verwachten, is de kans groter dat je je beter kunt aanpassen en kunt meedraaien in de plaatselijke samenleving.

  Professionaliteit tijdens je studie

  • Tijdens je studie kun je professioneel handelen door je te verdiepen in het vakgebied waarover je studeert en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarnaast kun je je actief inzetten tijdens colleges en bijdrages leveren aan evenementen of verenigingen.
  • Je studietijd is ook erg geschikt om je te verdiepen in vakgebieden door middel van bijvoorbeeld bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages of studiegerelateerde evenementen. Zo kun je bepaalde werksferen al beter leren kennen, wat van pas kan komen als je afgestudeerd bent.
  • Verder kun je professioneel handelen tijdens je studie door je aan de algemene normen en waarden te houden zoals geen plagiaat plegen, toetsen eerlijk afleggen en genoeg aanwezig zijn bij colleges.

  Professionaliteit tijdens je werk

  • Voor professioneel handelen is het in de eerste instantie van belang dat je over de specifieke vakkennis, vaardigheden en deskundigheid beschikt die van belang zijn voor jouw werk. Het kan zijn dat informatie wordt bijgewerkt, verandert of wordt geactualiseerd. Zorg dat je hiervan op de hoogte blijft.
  • Het is dus essentieel dat je van richtlijnen op de hoogte bent. Het kan ook zomaar zo zijn dat zich situaties voordoen, die niet precies binnen die richtlijnen passen. Dan is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek van je vak. Wat zijn de normen en waarden, hoe ga je om met onverwachte situaties?
  • Blijf dus op de hoogte van verschillende handvatten, vernieuwende informatie en oplossingsmogelijkheden zodat je het beste professioneel kunt handelen.

  Tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage gaat doen, kan je in een nieuw vakgebied terechtkomen. Zorg dat je voldoende op de hoogte bent van de kennis en ethische normen en waarden van dat vakgebied. Dan kun je je eerder goed aanpassen en je plek vinden.
  • Bij het doen van vrijwilligerswerk kom je vaak in aanraking met kwetsbare groepen. Naast het hebben van vakkennis en het volgen van procedures is het essentieel dat je op de hoogte bent van de beroepsethiek, zeker wanneer je aan het werk bent in een cultuur waar je minder mee bekend bent. Wees op de hoogte van de lokale gebruiken en cultuur. Soms denk je vanuit je eigen perspectief dat je professioneel hebt gehandeld, maar is jouw gedrag in een andere cultuur niet professioneel.
  • Als je een stage gaat doen, is het van belang dat je je aanpast aan de plaastelijke werkcultuur. Zorg dat je van tevoren goed op de hoogte bent van wat er van je verwacht wordt en let daarnaast op de dagelijkse manier van doen. Zo kun je leren om zowel professioneel te handelen als je aan te passen aan de bedrijfscultuur. Hou daarbij je eigen normen en waarden goed in de gaten.
  Hoe kun je 'samenwerken' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je 'samenwerken' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Tijdens je reis

  • Tijdens een reis komt samenwerken met name aan bod als je in gezelschap reist. Of dat nou met vrienden, familie of in een groepsreis is. Het is dan eigenlijk onontkoombaar dat er verschillen in wensen en meningen ontstaan. 
  • Om zo goed mogelijk aan je reis te beginnen, kun je van tevoren met je reisgezelschap delen wat ieders plannen, wensen en verwachtingen zijn. Zo kun je op tijd beginnen met aanpassen en afstemmen zodat je voor zo min mogelijk (onprettige) verrassingen komt te staan. Wanneer deze zich toch voordoen, is het van belang om rustig te blijven. Doordat je gezamenlijk verwachtingen hebt uitgesproken, kan je ook makkelijker iemand concreet aanspreken op gedrag en refereren aan deze afspraken. Dit komt allemaal ten goede aan het positief te laten samenwerken.
  • Omdat je tijdens een reis voor een bepaalde tijd met elkaar zult optrekken, is het juist op momenten dat er een meningsverschil ontstaat van belang dat je naar alternatieven en compromissen zoekt. Sta open voor elkaars wensen en ideëen en wie weet pakken bepaalde situaties nog beter uit dan je in de eerste instantie had gedacht.

  Tijdens je studie

  • Wanneer je studeert, is er een grote kans dat je voor bepaalde projecten moet samenwerken. Begin met een goede taakverdeling en spreek duidelijke deadlines af, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Let hierbij op iedereens sterkere en zwakkere punten, deze kunnen een indicatie zijn voor wie welk onderdeel het beste kan aanpakken.
  • Naast projecten waarbij je móet samenwerken, kan het fijn en nuttig zijn om op andere momenten ook je studiegenootjes op te zoeken. Biedt elkaar hulp aan, of wissel aantekeningen uit zodat iedereen goed door studieperiodes heen komt.

  Tijdens je vrijwilligerswerk of stage?

  • Tijdens vrijwilligerswerk kom je vaak in situaties met hulpbehoevenden terecht. Om de doelgroep waarmee je werkt zo goed mogelijk te helpen, is effectieve samenwerking van essentieel belang. Hou voor ogen welk doel je deelt, en werk van hieruit om taken te verdelen en elkaar te ondersteunen waar nodig.
  • Wanneer er meningsverschillen of conflicten ontstaan, benader deze rustig en rationeel. Hou de focus op het gezamenlijke doel voor ogen, wat iedereen wilt behalen.
  • Tijdens een stage kom je meestal in een nieuwe werkomgeving terecht, wat betekent dat je moet leren samenwerken met collega's. Als je net begint, let op de werksfeer en de manier waarop zaken verlopen, zodat je je daaraan kunt aanpassen waar nodig. Stel vragen en vraag om hulp als je daar behoefte aan hebt, zo vind je beter je eigen rol binnen je nieuwe organisatie.

  Tijdens je werk

  • Tijdens je werk is het haast onmogelijk om niet samen te werken. Daarom is deze vaardigheid extra belangrijk wanneer het aankomt op omgaan met collega's. Wat verwacht iedereen van elkaar, welk doel moet er behaald worden? Wie kan welke taak het beste vervullen?
  • Wanneer er toch conflicten ontstaan, is het van belang om deze rationeel en met een bepaalde afstand te benaderen. Wanneer je merkt dat je te persoonlijk betrokken of geraakt voelt, is het wellicht verstandig om even een stapje terug te nemen. Vanaf een afstand kan je meer rust ervaren en de situatie beter inschatten en benaderen.
  • Blijf met elkaar in overleg, en hou met name voor ogen welk gezamenlijk doel er behaald moet worden en hoe dit zo prettig en effectief mogelijk kan gebeuren.
  Hoe kun je de competentie ‘servicegerichtheid’ en 'klantgerichtheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘servicegerichtheid’ en 'klantgerichtheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je reis

  • Hoewel je tijdens een reis niet snel met 'klanten' te maken zult hebben, is het wel van belang dat wanneer je in een groepsverband reist je rekening houdt met je medereizigers.
  • Dit kun je doen door onderling duidelijk te communiceren over jullie eigen wensen en behoeftes. Als je hierover duidelijk bent naar elkaar, kun je je beter op elkaar afstemmen.
  • Stel je flexibel op en zoek naar mogelijkheden en oplossingen die voor alle partijen werken. Wees soms ook bereid om te schikken, dan zullen anderen ook eerder jouw wensen in acht nemen.

  Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je studie

  • Wanneer je studeert, gebeurt dit vaak in een groepsverband. Je hebt met medestudenten colleges, je moet soms samen aan een opdracht werken en je hebt te maken met je docenten.
  • Als het duidelijk is wat er van jou verwacht wordt, kun je je taken beter uitvoeren. Dit geldt voor interactieve colleges, samenwerken met medestudenten en het contact met docenten. Zorg dat je onderling afspraken maakt over taken en manieren van doen, zodat je je het beste kunt aanpassen.
  • Weet in zulke processen ook goed wat jouw wensen en doelen zijn, zodat die niet verloren gaan in een groepsproces.

  Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je werk

  • Tijdens je werk zijn er grofweg twee situaties waarbij je servicegericht aan de slag moet; wanneer je daadwerkelijk met klanten werkt, en in verband met je leidinggevenden en collega's.
  • Als je te maken hebt met klanten, is het van belang dat je laat merken dat je in hun dienst staat en dat je hen een goede service wilt bieden. Naast je basale werkzaamheden is het van belang dat je luistert naar klachten of problemen, en samen naar een oplossing zoekt. Stel je hierbij open op, dan zullen klanten je ook positiever benaderen. Hou hierbij echter wel je grenzen in de gaten, aangezien sommigen hierover heen proberen te gaan. Zorg dat je in zo'n geval ook professioneel te werk blijft gaan en vraag zonodig hulp.
  • Verder zul je ook servicegericht moeten zijn in de context met je leidinggevenden en collega's; wat wordt er van jou verwacht, waar kun je van dienst zijn? Als je dit weet kun je positiever en effectiever aan de slag.

  Servicegerichtheid en klantgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Als je vrijwilligerswerk doet, sta je eigenlijk altijd in dienst van een groter doel. Zorg dat het helder is wat dat doel is, en wat jouw taken zijn. Wanneer dit duidelijk is, kun je gemotiveerder aan de slag, omdat je weet dat je een concrete bijdrage kunt leveren.
  • Tijdens vrijwilligerswerk heb je vaak ook te maken met hulpbehoevende mensen. Laat hen goed merken dat je er bent om te helpen en in hun dienst staat. Hou daarbij natuurlijk wel je eigen grenzen goed in de gaten.
  • Wanneer je stage loopt, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Let meteen goed op hoe de werksfeer is, wat de manier van werken is en wat de korte - en lange termijn doelen zijn. Op die manier kun je eerder je plek vinden en jouw bijdrages gaan leveren.

  Tips

  • Hoe meer je geïnteresseerd raakt in de behoeftes van klanten des te makkelijker leg je contact.
  • Hoe meer je de vraag en behoefte van de klant serieus neemt des te groter is de kans op een tevreden klant.
  • Een tevreden klant draagt bij aan je zelfvertrouwen, en zelfvertrouwen geeft de klant het gevoel dat jij verstand van zaken hebt. 
  • Gesprekstechnieken kunnen je op allerlei manieren helpen bij het versterken van je servicegerichtheid.
  Hoe kun je de competentie ‘stressbestendigheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘stressbestendigheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Stressbestendigheid tijdens je reis

  • Tijdens een reis kun je in situaties terechtkomen die ofwel niet gepland zijn, of heel anders zijn dan je in je dagelijkse leven gewend bent. Deze situaties kunnen stress of angst veroorzaken en op die momenten is het van belang dat je die stress goed kunt opvangen zodat het je reis niet verpest. Oftewel: laat een onverwachte situatie je reis niet verpesten en de stress om de situatie al helemaal niet.
  • Om goed met stress om te kunnen gaan, is het belangrijk om te werken aan je flexibiliteit als dat nodig is. Zo kun je op momenten dat iets mis gaat, of anders verloopt dan gepland, rustiger omgaan met de situatie en nadenken over oplossingen of alternatieven. Probeer de situatie ook in perspectief te zetten: in de meeste gevallen kun je achteraf luchtiger kijken naar de situatie en is het uiteindelijk minder ernstig dan het lijkt. Zet een stap terug, kijk naar het grote plaatje en probeer zo flexibel mogelijk om te gaan met wat je reis je brengt.

  Stressbestendigheid tijdens je studie

  • Je studie kan op meerdere vlakken stress veroorzaken. Wanneer je begint met studeren kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht met allemaal mensen die je nog niet kent. Daarnaast kom je in aanraking met een nieuwe manier van leren en wie weet ga je wel voor het eerst op jezelf wonen. Als je studie eenmaal op gang komt zijn er papers en tentamens die stress kunnen geven.
  • Als je begint met studeren kan een goede voorbereiding helpen om stress te verminderen. Bereid je voor op je eerste periode door je in te lezen in je nieuwe studie, studiemateriaal op orde te hebben en rustig aan kennis te maken met je nieuwe studiegenoten. Onthoud dat zij waarschijnlijk net zo nerveus zijn als jij. Als je deze zaken op orde hebt hoef je je daar niet zo druk om te maken en kun je je helemaal richten op je nieuwe omgeving, lesstof en school of universiteit. 
  • Tijdens tentamenperiodes is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen studeren en ontspannen. Denk goed na wat voor jou het beste werkt betreft leren en aarzel niet om samen te werken met je medestudenten als je daar behoefte aan hebt. Je kunt elkaar dan waar mogelijk helpen en het studeren zelfs gezelliger maken. Spreek bijvoorbeeld af om samen te leren in de bibliotheek.
  • Neem ook tijd voor ontspanning. Als je merkt dat je te stressvol bent, gaat de kwaliteit van het werk ook achteruit. Door af en toe een break te nemen en even totaal iets anders te doen ben je weer volledig opgeladen om er tegen aan te gaan. Wat je tijdens deze break doet en hoe lang dit duurt hangt af van de situatie en persoon. De één heeft genoeg aan vijf minuten buiten een rondje lopen, terwijl de ander een uur nodig heeft. Doe hierbij wat goed voor jou voelt en waar jij energie van krijgt om na deze break er weer vol tegen aan te gaan. 
  • Wanneer je veel last hebt van stress, kun je altijd naar extra ondersteuning zoeken die jouw school of universiteit te bieden heeft. Denk aan faalangst trainingen en hulp bij studeren.

  Stressbestendigheid tijdens je werk

  • Een werkplek kan stress veroorzaken wanneer je bijvoorbeeld prestatiedruk voelt, wanneer een project niet zoals verwacht verloopt, als je in een lastige situatie zit met een klant of wanneer er conflicten ontstaan tussen medewerkers.
  • Wanneer je last hebt van prestatiedruk is het belangrijk om na te gaan waar die druk vandaan komt: komt deze van binnenuit, dus leg jij jezelf druk op, of komt de druk van buitenaf, van bijvoorbeeld een leidinggevende. Wanneer je voor jezelf die stress veroorzaakt, kun je een stapje terug zetten en doen wat voor jou helpt om stress te verminderen. Komt de druk van buitenaf en kun je minder goed functioneren, dan kun je het gesprek aangaan met je leidinggevende of waar mogelijk taken verdelen. 
  • Het is normaal om een zekere mate stress te ervaren, maar wanneer het enkel een negatieve invloed heeft op je werk of (mentale) gezondheid, dan is het belangrijk om na te gaan wat precies de stress veroorzaakt en wat je eraan kunt doen. Praten met de aangewezen persoon op je werkplek kan een eerste belangrijke stap zijn.

  Stressbestendigheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Tijdens vrijwilligerswerk of een stage kom je vaak in een andere omgeving of zelfs een ander land terecht.
  • Een goede voorbereiding kan helpen om bepaalde stressfactoren te verminderen. Voor wat voor soort organisatie ga je werk doen, wat wordt er van je verwacht, en in wat voor cultuur kom je terecht?
  • Als er tijdens je vrijwilligerswerk of stage iets mis gaat of anders verloopt, is het van belang om flexibel te kunnen reageren om de situatie goed op te vangen. Wanneer je merkt dat je gestresst raakt, zet een stap terug en kijk welke alternatieven of oplossingen mogelijk zijn en aarzel niet om om hulp te vragen waar nodig. Als je op die manier een stressmoment kunt omzetten naar een leerzame ervaring heb je meteen extra waarde toegevoegd aan je tijd als vrijwilliger of stagiair.
  Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘resultaatgerichtheid’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Resultaatgerichtheid tijdens je reis

  • Om resultaatgericht op reis te gaan, is het in eerste instantie belangrijk om te weten welk resultaat je uit je reis wil halen. Wil je meer leren over een andere cultuur, wil je mensen leren kennen, wil je backpacken of wil je vooral ontspannen?
  • Als je een doel voor ogen hebt, kun je beter vaststellen welke randvoorwaarden je moet stellen om dit doel te bereiken. Als je nog geen concrete bestemming in gedachten hebt, kun je deze beter kiezen, je kunt sparen voor de reis die je wilt maken en je gaan inlezen over je bestemming zodat je zo goed mogelijk je gewenste resultaat kunt behalen. In het geval van reizen betekent dat eigenlijk: je droom realiseren.
  • Bedenk dus wat je wilt en weet welk resultaat je wilt bereiken, zodat je effectief kunt vaststellen wat hiervoor nodig is.

  Resultaatgerichtheid tijdens je studie

  • Wanneer je een studie gaat kiezen, kan je dit al doen met een bepaald resultaat in gedachten, bijvoorbeeld een beroep dat je later wilt uitoefenen. Anderen zullen eerder een studie kiezen die aansluit bij een algemene interesse.
  • Of je nou tot de eerste of de tweede groep behoort, tijdens je studie zullen er altijd eisen gesteld worden vanuit je opleiding om bepaalde resultaten te behalen. Papers, tentamens, projecten en deadlines horen erbij.
  • Om je studie succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat je de manier vindt waarop je het beste met deze eisen kunt omgaan. Hoe studeer jij het meest effectief zodat je doelen kunt behalen en tegelijkertijd je studie met plezier doet? Tot een bepaalde mate hoeft stress niet slecht te zijn, maar het moet geen nadelig effect hebben op je dagelijks leven.

  Resultaatgerichtheid tijdens je werk

  • Tijdens je werk krijg je te maken met resultaten die je werkgever wilt dat je behaalt. Plan je werkzaamheden zo dat je effectief en ontspannen aan de doelstellingen van je werkgever kunt voldoen.
  • Daarnaast kan het zijn dat je persoonlijke resultaten wilt behalen door middel van je werkzaamheden, bijvoorbeeld een vaardigheid opdoen of ergens voor sparen.
  • Zorg dat je je persoonlijke doelstellingen en die van je werkgever goed op elkaar afstemt. Op die manier weet je allebei wat de ander verwacht en kun je hierop inspelen zodat zowel werkgever als werknemer tevreden zijn. Dit zorgt weer voor een positieve en effectieve werksfeer.
  • Tijdens boerderij werk: boerenhandarbeid, van fruitplukken tot geiten melken, kent veel repetitieve werkzaamheden. Door jouw persoonlijk resultaat (meer geplukt dan je buurman) en het bedrijfsresultaat (een betere oogst dan vorig jaar) centraal te stellen, kan je voldoening uit je werk blijven halen. Onkruid wieden in de jungle op een koffieplantage die werkt volgens permacultuur principes: het voelt eindeloos, maar als je je inbeeld hoe het resultaat er uit zal zien, kan je bijna niet meer stoppen. 

  Resultaatgerichtheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk gaat doen, krijg je daar vaak geen (of nauwelijks) financiële vergoeding voor. Daarom is het extra belangrijk dat je je kunt scharen achter de doelstellingen die de organisatie waarvoor je werkt. Zo kun je genoeg voldoening halen uit het werk dat je doet.
  • Daarnaast is het van belang om vast te stellen welke persoonlijke resultaten je wilt halen uit je vrijwilligerswerk. Wil je bijvoorbeeld een taal leren, reizen, je grenzen verleggen of een bepaalde vaardigheid opdoen? Dan is het goed om je keuze (deels) daarop te baseren: zo kun je gemotiveerder aan de slag gaan waardoor zowel jij als je werkgever meer haalt uit jouw tijd als vrijwilliger.
  • Tijdens je stage moet je van je school of opleiding bepaalde resultaten behalen en aan bepaalde eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent als eerste stap naar het zoeken van je stage. Communiceer deze daarna duidelijk naar je stagegever toe, en stel je persoonlijke verwachtingen ook aan de orde.
  Hoe kun je de competentie ‘zelfvertrouwen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘zelfvertrouwen’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Zelfvertrouwen tijdens je reis

  • Een reis maken is een goede manier om aan je zelfvertrouwen te werken; je komt in onbekende situaties terecht, leert jezelf beter kennen en ontwikkelt veel vaardigheden.
  • Als je tijdens je reis in een onverwachte situatie terechtkomt, kun je er uiteindelijk voor kiezen hoe je reageert. Ga je bij de pakken neerzitten, of zoek je naar een oplossing die misschien helemaal niet voor de hand ligt? Hierbij kun je altijd hulp vragen als dat nodig is. Als de situatie achter de rug is en je bent ermee omgegaan hoe jij dacht dat het het beste was, kan dit een enorme boost aan je zelfvertrouwen geven.
  • Tijdens je reis kun je jezelf realistische doelen stellen: knoop bijvoorbeeld één keer per dag een praatje aan met een local, eet iets dat je nog nooit gegeten hebt of ga op een dagtour die nét buiten je comfortzone ligt. Bedenk daarbij ook dat niet alles meteen een groot succes hoeft te zijn, maar alleen al het uitvoeren van zulke doelen kan je een goed gevoel geven over jezelf en bemoedigend werken in andere situaties.

  Zelfvertrouwen tijdens je studie

  • Tijdens je studie kom je in veel situaties terecht waar je je zelfvertrouwen kunt testen en ontwikkelen; nieuwe mensen leren kennen, je mening geven bij colleges, presentaties geven of het afleggen van toetsen. Naast stress kunnen deze situaties een gevoel van onzekerheid oproepen.
  • In deze situaties kun je je zelfvertrouwen vergroten door op een manier te werk te gaan die voor jou persoonlijk fijn is; helpt het om alleen in rust te studeren, of juist met medestudenten? Heb je hulp nodig van een docent? Als je nerveus bent voor een presentatie kun je bijvoorbeeld briefjes met aantekeningen maken die je kunnen helpen als je even de draad kwijtraakt. Verder kan een goede voorbereiding op toetsen je helpen om meer zelfvertrouwen op te bouwen. Oftewel, zoek manieren die jou helpen om je goed voorbereid en rustig te laten voelen.
  • Verder is het tijdens je studie van belang dat je je niet met anderen vergelijkt; iedereen zit in zijn eigen proces en het is geen wedstrijd. Wees je bewust van je kwaliteiten en zet die in waar mogelijk, en probeer op een positieve manier aan punten te werken waar jij denkt dat verbetering nodig is. Vul daarbij ook niet voor anderen in wat zij over je denken, dat kun je namelijk nooit weten.

  Zelfvertrouwen tijdens je werk

  • Op je werk kun je je onzeker voelen wanneer je niet goed weet hoe je een taak moet uitvoeren, of wanneer je een fout hebt gemaakt. Beide situaties kun je omzetten in leerzame ervaringen die je zelfvertrouwen juist vergroten.
  • Als je vastloopt bij bepaalde werkzaamheden, zorg dan dat je niet teveel in de stress raakt. Iedereen komt wel eens op zo'n punt terecht. Kijk welke handvatten en tools er beschikbaar zijn die je weer op weg kunnen helpen, en als je er echt niet uitkomt, vraag om hulp. Je collega's of leidinggevenden hebben allemaal ook wel eens hulp nodig, zorg dus dat dit niet als falen voelt. Zie het juist als een mogelijkeid om meer te leren en vaardigheden op te doen, dit geldt ook als je een keer een fout hebt gemaakt. Neem je verantwoordelijkheid en leer ervan.
  • Nieuwe taken op je nemen kan spannend zijn, maar hier zul je uiteindelijk veel van leren. Dit zal ook bijdragen aan je zelfvertrouwen omdat je aan je vaardigheden hebt gewerkt. Wees dus niet bang om zo nu en dan buiten je comfortzone te treden wanneer dit van je gevraagd wordt. Zelfs als iets helemaal niet lukt, heb je meer van jezelf geleerd en dat is altijd nuttig. Vergelijk jezelf daarbij niet met anderen en wees je bewust van je eigenwaarde. Je werkt tenslotte niet voor niets waar je werkt.

  Zelfvertrouwen tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Om met een gevoel van zelfvertrouwen aan vrijwilligerswerk te beginnen, is het van belang dat je iets kiest waar je enthousiast van wordt. Dat hoeft niet te betekenen dat het ook in je comfortzone ligt, maar als het werk je aanspreekt kan je positief en gemotiveerd aan de slag gaan. Wanneer je begint, wees je dan bewust van je sterke eigenschappen en eigenschappen waar eventueel ruimte voor verbetering is. Dat betekent niet dat je onzeker bent, maar wel zelfbewust.
  • Zoek juist situaties op waar je die verbetering op gang kunt brengen; is er iemand nodig om een presentatie te geven, maar vind je dat erg spannend? Meld je juist aan om nieuwe ervaringen op te doen en wees niet bang om om hulp te vragen. Als je werk doet waar je je goed bij voelt, zul je ook eerder bereid zijn om buiten je comfortzone te treden.
  • Wanneer je gaat stage lopen kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht, en dat kan voor onzekerheid zorgen. Bedenk als je begint dat jij niet voor niets die stageplek hebt gekregen, de mensen die jou hebben gekozen hebben dus iets in je gezien. Sta open voor de nieuwe mogelijkheden, vraag ondersteuning en zie hoeveel je leert elke dag: dat kan een grote boost aan je zelfvertrouwen geven. Je kunt bijvoorbeeld voor jezelf elke dag een lijstje bijhouden met wat je hebt bijgedragen en geleerd om jezelf hieraan te herinneren.
  Hoe kun je de competentie ‘visie hebben’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘visie hebben’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Visie en verbeeldingskracht tijdens je reis

  • Voor je op reis gaat, is het handig als je een bepaalde visie hebt; wat wil je uit je reis halen, waar wil je naartoe, hoe wil je je tijd daar doorbrengen?
  • Als je dit op een rijtje hebt, zal een plan maken makkelijker verlopen omdat je beter kunt anticiperen op wat je nodig hebt om de reis die je voor ogen hebt te realiseren.
  • Vervolgens kun je de stappen gaan zetten om je reis te realiseren; sparen, vakantietijd opnemen, tickets en verblijf boeken etc. Zorg daarbij ook voor enige flexibiliteit; als iets niet helemaal loopt zoals je in de eerste instantie dacht, betekent het nog niet dat je visie niet zal uitkomen. En als je je visie wat moet bijstellen, hoeft niet ook niet negatief te zijn. Sta open voor wat er op je pad komt terwijl je je doel voor ogen houdt. Dit geldt bij zowel het voorbereiden van je reis, als tijdens je reis zelf.

  Visie en verbeeldingskracht tijdens je studie

  • In verband met je studie kun je op meerdere manieren visie hebben en ontwikkelen. Als je aan je studie begint, bijvoorbeeld en tijdens je studie zelf.
  • Als je gaat studeren, hoe kies je dan een studie? Sommigen hebben al een visie van een baan die ze later willen hebben of een ander doel dat ze willen bereiken, en op basis daarvan bepalen ze hun studiekeuze. Daarbij kan visie hebben handig zijn. Anderen kiezen een studie echter uit een bredere interesse, zonder een hele concrete visie op de toekomst. Dit kan ook voordelen hebben, aangezien je dan waarschijnlijk wat meer open staat voor minder voor de hand liggende keuzes die wel goed kunnen uitpakken.
  • Tijdens je studie word je vaak geconfronteerd met de visies van anderen; wetenschappers, kenners, docenten en medestudenten. Ook wordt er regelmatig van jou gevraagd om je eigen visie te presenteren. Je studietijd biedt dus uitstekende kansen om het hebben van een visie te ontwikkelen. Als je dat lastig vindt, begin dan klein. Lees een toegankelijk paper of bestudeer een casestudy, en formuleer je gedachtes tijdens het lezen daarvan. Breidt dit proces steeds verder uit om een heldere visie te ontwikkelen. Als je nog niet weet wat je na je studie wilt doen, let dan op wat jou tijdens je studie aanspreekt en enthousiasmeert en verdiep je daarin. Wie weet brengt dat je een duidelijkere toekomstvisie.

  Visie en verbeeldingskracht tijdens je werk

  • Visie hebben in werkcontext betekent dat je niet alleen bezig bent met wat je momenteel doet, maar ook kijkt naar het grotere plaatje. In wat voor context doe je bepaald werk en wat is het uiteindelijke doel? Kan er iets verbeterd worden in de werkwijze? 
  • Als je de intentie van het werk dat je doet daarnaast goed voor ogen houdt kun je je werk effectiever uitvoeren.
  • Zo kun je ook de manier waarop iets gedaan wordt corrigeren als het niet op een goede manier verloopt. Hierin kun je jezelf en ook je collega's op een positieve manier bijsturen tijdens het proces.

  Visie en verbeeldingskracht tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, vindt dit werk vaak plaats in een context met een duidelijke visie: het helpen van hulpbehoevenden, bijdragen aan een groter proces, het opzetten en uitvoeren van een project etc. Wanneer je goed op de hoogte bent van deze visie, weet je vaak ook beter wat jij kunt bijdragen. Dit kan voor extra motivatie zorgen die vrijwilligers zeker nodig hebben, aangezien zij vaak geen tot weinig vergoeding krijgen voor het werk dat ze doen.
  • Het is als vrijwilliger dan ook van belang dat je achter de visie en het bijbehorende doel staat waarvoor wordt gewerkt. Als je werk doet voor een doel dat je eigenlijk niet ondersteunt, is dit voor jezelf en het proces niet bevorderlijk.
  • Als je stage gaat lopen, kom je vaak in een nieuwe werkomgeving terecht. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de visie van de organisatie; zo heb je niet alleen de taken die je uitvoert, maar weet je ook waarom en met welke intentie je ze doet. Dit draagt bij aan extra motivatie en een positieve en productieve werksfeer.
  Competenties: welke nivo's kan je onderscheiden per competentie?

  Competenties: welke nivo's kan je onderscheiden per competentie?

  Wat is analytisch zijn, de kern van een probleem zien en verbanden leggen, als competentie?

  Wat is analytisch zijn, de kern van een probleem zien en verbanden leggen, als competentie?

  Wat is het nivo waarop je kan analyseren?

  De mate waarin je de competentie 'analyseren' kan beheersen, is oplopend:

  1. De essentie van een probleem zien
  2. Verbanden zien en leggen
  3. Complexe analyses maken

  Wat is de kern en de de essentie van een probleem zien?

  • Je bent in staat om specifiek vragen te stellen om het probleem duidelijk te maken. 
  • Je kunt essentiële informatie verzamelen. 
  • Je gaat systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem. 
  • Je kunt een onderscheiding maken tussen de primaire en secundaire elementen van de gegeven informatie.

  Wat is oorzaken zien en verbanden leggen?

  • Bij het benaderen van een probleem houd je rekening met diverse perspectieven die in acht moeten worden genomen en komt tot een genuanceerde beslissing.
  • Je kunt bepalen wanneer de verzamelde informatie genoeg is om een conclusie te trekken. Hierbij kun je onderscheid maken tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen.
  • Je kunt diverse soorten informatiebronnen linken aan elkaar.
  • Je trekt uiteindelijk conclusies over oorzaken en gevolgen (symptomen) van het probleem. 

  Wat is een gecompliceerde analyses maken?

  • Je hebt inzicht in de vorming van gevolgen op lange termijn.
  • Je onderkent (onderliggende) belangentegenstellingen.
  • Je kunt het probleem ook vanuit een bredere context zien, buiten je eigen vakgebied.
  • Je ziet de grote lijnen en je tilt vraagstukken naar een hoger abstractieniveau. 
  • Je bent in staat om de kern te vinden in ingewikkelde en soms tegenstrijdige informatie bronnen.
  Wat is authentiek zijn en jezelf blijven, als competentie?

  Wat is authentiek zijn en jezelf blijven, als competentie?

  Wat is het nivo waarop je authentiek kan zijn?

  De mate waarin je de competentie 'authentiek zijn' kan beheersen, is oplopend:

  1. bewustzijn jezelf
  2. Je zelf blijven, ondanks dat er mogelijk andere verwachtingen van je zijn.

  Wat is bewustzijn van je zelf, je waarden en je drijfveren?

  • Je hebt zelfkennis en bent je bewust van je eigen normen, waarden en drijfveren. 
  • Je weet waar je voor staat en je kent jouw kwaliteiten, maar ook je ontwikkelpunten.

  Wat is handelen in overeenstemming met je denken en je waarden?

  • Je kunt het handelen afstemmen op je persoonlijke waarden, zonder deze met egoïsme te verwarren. 
  • Je authenticiteit hoeft niet ten koste te gaan van anderen, omdat je je eigen weg volgt.
  • Je bent je ervan bewust dat authentiek zijn geen vrijbrief is om met niemand rekening te houden. 
  • Je blijft jezelf, ondanks dat er mogelijk andere verwachtingen van je zijn.
  Wat is betrokken zijn, loyaal zijn en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

  Wat is betrokken zijn, loyaal zijn en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

  Wat zijn vormen van betrokken zijn?

  • De competentie 'betrokken zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals loyaliteit, handelen in het belang van de organisatie en verantwoordelijkheid dragen.

  Wat is loyaal zijn?

  • Over loyaliteit beschikken wil zeggen dat je trouw kan zijn, dat je doet wat je beloofd hebt, en dat je een ander eerlijk en integer behandel.
  • Loyaal zijn wil ook zeggen dat je de belangen van een ander voor kan laten, en je eigen belangen opzij kan zetten als dat echt nodig is.

  Wat is het nivo waarop je betrokken kan zijn?

  De mate waarin je de competentie 'communiceren' kan beheersen, is oplopend:

  1. Je eigen verantwoordelijkheid nemen op het werk of in je omgeving
  2. In het belang van je organisatie handelen, loyaal zijn aan je omgeving
  3. Anderen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen 

  Wat is eigen verantwoordelijkheid nemen tijdens je werk?

  • Je bent trots op de organisatie.
  • Je omarmt de doelen en waarden van de organisatie.
  • Je kunt je toewijden aan de werkwijzen van de organisatie en handelt daarnaar.

  Wat is handelen in het belang van de organisatie?

  • Je draagt bij aan de doelen en waarden van de organisatie.
  • Je bent bereid je extra in te spannen voor de organisatie.
  • Je kunt tevens het organisatiebelang voorop stellen.
  • Je stelt je expliciet achter genomen beslissingen en verdedigt deze beslissingen, waar nodig, binnen en buiten de organisatie.

  Wat is anderen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen of in het belang van de organisatie te handelen?

  • Je hebt voortdurend zicht op het functioneren van medewerkers en/of collega's en je corrigeert of ondersteunt hen waar nodig.
  • Je weet anderen te motiveren en te binden ten behoeve van een gezamenlijk doel.
  • Je draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit.
  Wat is communiceren, luisteren, presenteren en spreken, als competentie?

  Wat is communiceren, luisteren, presenteren en spreken, als competentie?

   Wat zijn vormen van communiceren?

   • De competentie 'communiceren' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals kunnen presenteren, gesprekken kunnen voeren of bijvoorbeeld teksten kunnen schrijven.

   Wat is presenteren?

   • Je kunt je eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk en (zodanig) boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen. 
   • Je kunt op een adequate manier gebruik maken van leermiddelen zoals een overheadprojector, videoapparaat, flip-over, whiteboard e.d.
   • Je past een een logische opbouw toen, met een kop en staart in je verhaal.
   • Je kunt een samenhangend, helder betoog houden waarin hoofd- en bijzaken gescheiden zijn.
   • Je weet de aandacht van de gesprekspartners te verkrijgen door onder andere een kernachtig verhaal, het geven van afgestemde voorbeelden, een boeiende verteltrant en een enthousiaste houding te hebben. 

   Wat is gespreksvaardig zijn?

   • Het kunnen structureren, optreden en interveniëren van gesprekken en dit op een zodanige manier doen dat het beoogde resultaat op effectieve wijze wordt bereikt.
   • Je toont vaardigheid in het luisteren, samenvatten en doorvragen. 
   • Je brengt structuur aan in het gesprek: inleiding, doel aanpak, kop/romp/staart, afsluiting.
   • Je bereidt belangrijke gesprekken voor.
   • Je zorgt dat je het doel en de gewenste aanpak kan aangeven.

   Wat is het nivo waarop je kan communiceren?

   De mate waarin je de competentie 'communiceren' kan beheersen, is oplopend:

   1. Luisteren en boodschappen overbrengen
   2. informatie zenden en ontvangen
   3. Voor een goede communicatiesfeer zorgen

   Wat is luisteren en wat is een boodschap overbrengen?

   • Je kunt een heldere en logische structuur in de informatie aanbrengen door vorm en opbouw; je bent to-the-point en je wijdt niet onnodig uit.
   • Je gebruikt taal die aansluit bij de boodschap en doelgroep, zonder onnodig vakjargon toe te passen. 
   • Je toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen; je vraagt de ander naar zijn mening, advies en welbevinden.
   • Je blijft tijdens het geven van uitleg rustig en zeker, net zolang totdat de boodschap volledig bij de ander is overgekomen.

   Mondeling:

   • Je spreekt rustig en duidelijk verstaanbaar (gelet op snelheid, volume, articulatie); je maakt hierbij effectief gebruik van woord, gebaar en andere hulpmiddelen.

   Schriftelijk:

   • Je schrijft helder, beknopt en foutloos (gelet op woordkeuze, spelling, grammatica).

   Wat is effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen?

   • Je presenteert je gemakkelijk en je legt contacten in verschillende sociale en multiculturele omgevingen.
   • Je kunt een betoog logisch opbouwen en je kunt de aandacht van anderen vasthouden.
   • Je toetst of de boodschap is overgekomen op doelgroep.
   • Je stelt je open voor overleg.
   • Je onderkent (non)verbale communicatie.

   Wat is zorg dragen voor een omgeving waar goed gecommuniceerd kan worden?

   • Je hebt aandacht voor andermans behoeften, belangen, emoties en opvattingen en je kunt hierop anticiperen door je verbale en non-verbale communicatiestijl aan te passen.
   • Je kunt complexe onderwerpen begrijpelijk maken voor anderen.
   • Je stimuleert anderen tot helder communiceren.
   • Je bevordert de onderlinge communicatie.
   Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

   Wat is creatief zijn, oplossingsgericht denken en omdenken, als competentie?

    Wat betekent de competentie: creatief zijn?

    • Het benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, waarbij je met originele en nieuwe ideeën en oplossingen komt. 
    • Het vermogen om efficiënt en automatisch te worden in het denken en het oplossen van problemen. 
    • Je kunt gevestigde denkpatronen doorbreken.

    Wat is het nivo waarop je creatief kunt zijn?

    De mate waarin je de competentie 'creatief zijn' kan beheersen, is oplopend:

    1. Anders kunnen kijken
    2. Innovatief zijn
    3. Oplossingsgericht zijn:

     Wat is anders kunnen kijken en omdenken?

     • Anders kunnen kijken, of omdenken wil zeggen dat je vanaf een andere kant een kwestie, probleem of vraag kan benaderen, dat je ook kritisch en doordacht kan reageren
      • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit verschillende invalshoeken.
      • Je bent niet gebonden aan vaste patronen en (denk)kaders.
      • Je kunt bestaande werkwijzen verbeteren.
      • Je kunt inhaken op nieuwe zienswijzen.
      • Je merkt problemen/knelpunten tijdig op en draagt oplossingen aan.

     Wat is innovatief zijn?

     • Innovatief zijn is het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Je richt je met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten (synoniemen: vernieuwingsgerichtheid).
      • Je kunt vraagstukken benaderen vanuit nieuwe en onverwachte invalshoeken.
      • Je denkt conceptueel na over vraagstukken.
      • Je kunt bestaande ideeën en oplossingen met elkaar in verband brengen om tot een nieuwe oplossing of nieuw idee te komen.
      • Je komt regelmatig met ongebruikelijke en innovatieve voorstellen en ideeën.

     Wat is oplossingsgericht zijn?

     • Oplossingsgericht zijn is het kunnen denken in termen van oplossingen, problemen worden niet genegeerd en niet nodeloos geproblematiseerd.
      • Je ondersteunt en inspireert anderen in een vernieuwend denkproces
      • Je maakt van samenwerken een win-win-situatie, waarbij eigen ideeën en ideeën van anderen samenkomen, en komt tot vernieuwende voorstellen.
      • Je draagt ertoe bij dat vernieuwende ideeën tot uitvoering worden gebracht.
      • Je schept een klimaat waarin creativiteit gestimuleerd wordt.

     Wat zijn aanwijzingen en indicatoren voor je creativiteit?

     • nieuwsgierigheid, concentratie, humor, een hoog energieniveau, aanpassingsvermogen, onafhankelijkheid, speelsheid, non-conformiteit, risicogedrag, aantrekkingskracht tot het complexe en mysterieuze, bereidheid tot fantaseren en dagdromen, inventiviteit en intolerantie voor verveling.
     • Deze indicatoren kunnen echter ook worden gebruikt bij het identificeren van begaafde of getalenteerde kinderen.
     Wat is durf hebben, risico nemen en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

     Wat is durf hebben, risico nemen en verantwoordelijkheid dragen, als competentie?

     Wat is het nivo waarop je durf kunt hebben?

     De mate waarin je de competentie 'durf hebben' kan beheersen, is oplopend:

     1. In staat zijn om beslissend te zijn
     2. In staat zijn risico's te nemen en verantwoordelijkheid te dragen
     3. Verantwoordelijkheid uitdragen

     Wat is in staat zijn om beslissend en respectvol te zijn?

     • Je kunt in diverse situaties het juiste gedrag vertonen.
     • Je bent niet bang en gaat – waar nodig - de confrontatie aan.
     • Je staat open voor feedback van anderen en laat je aanspreken op je handelingen en gedrag.
     • Je bent altijd respectvol tegenover anderen.

     Wat is risico's nemen en verantwoordelijkheid dragen wanneer dat nodig is?

     • Je neemt verantwoorde, gecalculeerde risico's.
     • Je kunt inspelen op het gedrag van anderen en kunt omgaan met verschillende soorten gedrag.
     • Je handelt vanuit zelfvertrouwen en eigen overtuiging, je neemt verantwoordelijkheid over de beslissingen die je neemt.
     • Je neemt standpunten in en dwingt hiermee respect af.

     Wat is uitstraling hebben en vertrouwen uitstralen?

     • Je bent in staat om onder druk te handelen en doelbewust en daadkrachtig zijn in risicosituaties. 
     • Je bent actief in situaties die crisismanagement vereisen en neemt het voortouw bij het leiden van dit soort situaties. 
     • Je betrekt collega's bij het beslechten van een probleem of vraagstuk en je geeft blijk van vertrouwen in de expertise van de ander.
     • Je straalt gezag en vertrouwen uit en je verwerft aanzien door krachtig, consistent, consequent en vastberaden op te treden.
     Wat is integer, respectvol, eerlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, als competentie?

     Wat is integer, respectvol, eerlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk zijn, als competentie?

     Wat zijn gerelateerde begrippen en vormen van integer zijn?

     Wat is respect?

     • Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.

     Wat is eerlijkheid?

     • Eerlijkheid is een eigenschap die persoonlijke integriteit of een ontbreken van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten inhoudt.

     Wat is betrouwbaar zijn?

     • Betrouwbaar zijn wll zeggen dat je iemand bent waar anderen vertrouwen in kunnen hebben

     Wat is verantwoordelijkheidsbesef?

     • Verantwoordelijkheidsbesef wil zeggen dat je in je doen en laten rekening houdt met algemene en in organisatie geldende sociale en ethische normen

     Wat is het nivo waarop je integer kan zijn?

     De mate waarin je de competentie 'integer zijn' kan beheersen, is oplopend:

     1. handelen naar de gangbare normen en waarden 
     2. altijd discreet zijn
     3. anderen aanspreken op niet-integer gedrag

     Wat is handelen naar de gangbare geldende normen en waarden?

     • Je draagt de normen en waarden uit naar buiten.
     • Je bent eerlijk en betrouwbaar.
     • Je toont respect voor andere mensen.
     • Je hebt geen vooroordelen en je hebt een neutrale houding.

     Wat is altijd discreet zijn en handelen?

     • Je laat iedereen in zijn waarde ongeacht de situatie.
     • Je geeft duidelijk je eigen mening en bent open-minded wat betreft de meningen van andere mensen.
     • Je bent bewust en hebt kennis van de normen en waarden van mensen met een andere cultuur.
     • Je gaat nauwkeurig en gepast om met confidentiele / gevoelige informatie van anderen.
     • Je voorkomt belangenverstrengeling, of heft deze zo mogelijk tijdig op; je maakt je eigen positie en belangen duidelijk in (zakelijke) conflictsituaties.

     Wat is anderen aanspreken op integer gedrag en het uitdragen van een overtuiging?

     • Je zet anderen aan om respect te tonen en open te zijn voor anderen.
     • Je handelt consistent naar en vanuit overtuiging.
     • Je neemt een voorbeeld rol aan wat betreft het tonen van respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid.
     • Je herkent wanneer iemands gedrag niet integer is en onderneemt hierbij actie.
     Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

     Wat is inleven, over empathisch vermogen beschikken en tactvol zijn, als competentie?

     Wat zijn vormen van inlevingsvermogen?

     Wat is empathisch vermogen?

     • Empathisch vermogen is het het inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om je in te kunnen leven in de situatie en gevoelens van anderen.

     Wat is sensitief gedrag?

     • Sensitief gedrag is de mate waarin je rekening kunt houden met de gevoelens en behoeften van andere mensen.

     Wat is tact?

     • Tact is op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen omgaan. Het inlevingsvermogen uit zich onder andere in tactisch handelen.

     Wat is het nivo waarop je inlevingsvermogen kunt hebben?

     De mate waarin je de competentie 'inlevingsvermogen' kan beheersen, is oplopend:

     1. Open kunnen staan en toegankelijk zijn voor anderen. 
     2. Je kunnen verplaatsen in anderen, en hen ondersteunen. 
     3. Goed omgaan met verschillende rollen en situaties.

     Wat is open staan en toegankelijk zijn voor anderen?

     • Je kunt goed en actief luisteren naar anderen en toont hierbij geduld.
     • Je bent in staat anderen serieus te nemen en hebt respect en begrip voor hen.
     • Je bent attent, geïnteresseerd in anderen en toont medeleven. 
     • Je kunt je verplaatsen in de positie of belevingswereld van andere mensen; je kunt hun gevoeligheden, emoties, twijfels en irritaties herkennen.

     Wat is je goed kunnen verplaatsen in anderen en hen ondersteunen?

     • Je kunt rekening houden met de belangen van anderen.
     • Je kunt goed omgaan met de emoties van zowel jezelf als die van anderen. Je kunt hier bij goed aangeven wat de grenzen zijn.
     • Je bent in staat mee te denken, straalt vertrouwen uit en kunt anderen ondersteunen.
     • Je brengt in een groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door de anderen wordt geaccepteerd.

     Wat is goed kunnen omgaan met verschillende rollen en situaties?

     • Je kunt makkelijk afwisselen tussen verschillende rollen.
     • Je kunt bij gecompliceerde situaties de verschillende belangen van anderen goed inschatten.
     • Je bent op de hoogte van waar je staat en de gevolgen die jouw beslissingen heeft op anderen en houdt dit in je achterhoofd. 
     • Je kunt andere mensen aanspreken op hun ontwikkeling en bijdrage. Je bent hierbij kritisch, maar begripvol.
     • Je gaat op zoek naar onderliggende problemen, redenen en oorzaken voor iemands gevoelens, gedragingen of belangen.
     Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?

     Wat is leidinggeven, coördineren, motiveren en besluitvaardigheid, als competentie?


     Wat is het nivo waarop je leiding kan geven?

     De mate waarin je de competentie 'leidinggeven' kan beheersen, is oplopend:

     1. Coördineren
     2. Stimuleren en motiveren
     3. Strategische besluiten nemen

     Wat is coördineren?

     • Je kunt delegeren en je draagt zorg voor een goede werkverdeling.
     • Je zorgt voor naleving van afspraken, regels, procedures en kwaliteitseisen.
     • Je vraagt naar en waardeert de inbreng van medewerkers.
     • Je bewaakt de voortgang in het realiseren van doelstellingen.
     • Je kunt prestaties (h)erkennen en je spreekt medewerkers aan op geleverde bijdragen/resultaten.

     Wat is stimuleren en motiveren?

     • Je stimuleert en motiveert anderen om zich in te zetten voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en je biedt waar nodig ondersteuning; je kiest hierbij passende motivatiemiddelen - je weet de juiste snaar te raken.
     • Je bevordert een productieve en plezierige werkomgeving.
     • Je draagt de visie en missie van de organisatie uit en je stimuleert anderen dit ook te doen.
     • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers voor het ontplooien van initiatieven.
     • Je complimenteert en beloont medewerkers voor individuele en gezamenlijk behaalde resultaten.

     Wat is strategische besluiten nemen?

     • Je kunt leidinggeven aan discussies over het strategische beleid en het lange termijn perspectief van de organisatie.
     • Je creëert commitment in de organisatie (of het organisatieonderdeel) door een aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent naar toe te werken.
     • Je hebt oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en je kunt deze vertalen naar een strategisch beleid.
     Wat is overtuigend zijn, onderhandelen en conflicten hanteren als competentie?

     Wat is overtuigend zijn, onderhandelen en conflicten hanteren als competentie?

      Wat zijn de vormen van overtuigend zijn?

      Wat is overwicht hebben?

      • Overwicht hebben is het van nature invloed uitoefenen op anderen en als autoriteit geaccepteerd worden. Gedragskenmerken: iemands aandacht weten te verkrijgen wanneer je spreekt  - het wekken van een professionele, ter zake kundige indruk door het tonen van verstand van zaken - stijl en uitstraling hebben en het maken van een zelfverzekerde indruk

      Wat is over assertiviteit beschikken?

      • Assertief zijn is het op een niet kwetsende tactvolle manier opkomen voor je eigen mening, behoeften of belangen.

      Wat is conflicten kunnen hanteren?

      • Conflicten hanteren is op een zodanige (tactvolle) manier handelen in een conflictsituatie, dat het niet escaleert en alle belangen zo ver mogelijk meegenomen worden. Belangentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen. Overtuigingskracht is hierbij nodig. 

      Wat is kunnen onderhandelen?

      • Onderhandelen is het bereiken van doelen in overleg met andere belanghebbenden en het daarbij eens worden zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen op een wijze die bij beide partijen tot overeenstemming en acceptatie leidt

      Wat is kunnen beïnvloeden?

      • Beïnvloeden is het gedrag, een mening of een beslissing van en ander aanpassen in de richting die jij wilt

      Wat is het nivo waarop je overtuigend kan zijn?

      De mate waarin je de competentie 'overtuigend zijn' kan beheersen, is oplopend:

      1. kunnen argumenteren
      2. kunnen omgaan met de standpunten van de ander (empathie, verplaatsen in de ander
      3. in staat zijn voorstellen er ook doorheen te krijgen

      Wat is helder en logisch argumenteren?

      • Je geeft een goede onderbouwing van jouw eigen mening en verwoordt deze duidelijk.
      • Je gelooft in je eigen standpunt en je weet dit over te brengen.
      • Je toont begrip voor meningen en standpunten van anderen.

      Wat is je verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan?

      • Je beargumenteert je eigen mening vanuit verschillende perspectieven.
      • Je geeft aan wat de voordelen zijn van jouw mening voor de ander.
      • Je kunt de mening of bezwaren van anderen door middel van argumenten weerleggen.

      Wat is het realiseren van voorstellen bij uiteenlopende belangen?

      • Je herkent en erkent onderliggende belangen en emoties en je geeft gezamenlijke belangen aan.
      • Je weet door voorbereiding, vasthoudendheid en het uitstralen van geloof in jouw eigen standpunt weerstanden te overwinnen.
      • Je geeft anderen ondersteuning om beter te argumenteren en de juiste tactiek te kiezen.
       Wat is netwerken en contacten onderhouden, als competentie?

       Wat is netwerken en contacten onderhouden, als competentie?

       Wat is het nivo waarop je kan netwerken

       De mate waarin je de competentie 'netwerken' kan beheersen, is oplopend:

       1. het onderhouden van contacten
       2. het leggen van contacten
       3. het opbouwen van een netwerk

       Wat is het onderhouden van contacten?

       • Je houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij.
       • Je toont interesse voor de zakelijke en persoonlijke omstandigheden van je gesprekspartner, je luistert actief en je gaat het gesprek aan.
       • Je kunt makkelijk contacten onderhouden in uiteenlopende situaties.
       • Je neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om bestaande netwerk te onderhouden.
       • Je bezoekt gelegenheden waar hij kans heeft zijn netwerk te onderhouden.

       Wat is het leggen van nieuwe contacten?

       • Je kunt goed inspelen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk.
       • Je spreekt je eigen netwerk aan als je specifieke kennis of informatie nodig hebt.
       • Je brengt mensen met elkaar in contact, je stelt hen aan elkaar voor en je stimuleert informatie-uitwisseling.
       • Je voelt je op je gemak tussen (on)bekenden, je kunt achtergronden en relaties inschatten en zelf afstappen op mensen waarbij je afspraken kunt maken voor nieuwe contactmomenten.
       • Je zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang.

       Wat is het uitbouwen van een professioneel en invloedrijk netwerk?

       • Je kunt anticiperen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk.
       • Je gaat samenwerkingsverbanden aan waardoor de organisatie haar doelen beter kan waarmaken
       • Je wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen.
       • Je stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen, je geeft hierbij tips.
       Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

       Wat is omgevingsbewust zijn en externe informatie toepassen, als competentie?

       Wat zijn vormen van omgevingsbewust zijn?

       Wat is ketendenken?

       • Keten-denken is het over de grenzen van je eigen organisatie of omgeving kunnen denken. Het gaat daarbij vaak over je mentaliteit en je capaciteit om de wensen van anderen of andere afdelingen centraal te stellen. Het draait dan om de samenwerking tussen de schakels in de keten om zo verbetering voor elkaar te krijgen

       Wat is het nivo waarop je omgevingsbewust kunt zijn?

       De mate waarin je de competentie 'omgevingsbewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

       1. Geïnformeerd zijn over relevante externe ontwikkelingen
       2. Actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen
       3. Anderen actief omgevingsbewust maken

       Wat is goed geïnformeerd zijn over externe ontwikkelingen?

       • Je bent op de hoogte van actuele zaken en je weet wat er speelt op maatschappelijk, politiek, technologisch en economisch gebied.
       • Je zorgt dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen je eigen werkveld of je sociale omgeving
       • Je wisselt regelmatig van gedachten met anderen over de externe ontwikkelingen

       Wat is actief gebruik maken van kennis en externe ontwikkelingen?

       • Je communiceert regelmatig over de betekenis die aan externe ontwikkelingen moet worden toegekend.
       • Je neemt deel aan kennisnetwerken en communicatieplatforms binnen die kennisnetwerken van organisaties of mensen 
       • Je maakt gebruik van jouw kennis van ontwikkelingen tijdens je werkzaamheden.

       Wat is het omgevingsbewustzijn van anderen bevorderen?

       • Je treedt binnen het je eigen omgeving of vakgebied op als vraagbaak voor anderen.
       • Je kunt essentiële externe ontwikkelingen vertalen naar je eigen leven, werk of organisatie.
       • Je ondersteunt en spoort anderen aan om informatie over relevante externe ontwikkelingen te delen.
       Wat is ondernemend zijn, anticiperen en proactief handelen, als competentie?

       Wat is ondernemend zijn, anticiperen en proactief handelen, als competentie?

       Wat zijn vormen van ondernemend zijn?

       • De competentie 'ondernemenrd zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals  zaken kunnen oppakken  innovatief handelen en anticiperen

       Wat is zaken kunnen oppakken?

       • Zaken oppakken is het aangaan van nieuwe kansen, mogelijkheden zien, actie  ondernemen en daar verantwoordelijkheid voor dragen

       Wat is innovatief handelen?

       • innovatief handelen is vernieuwend en buiten bestaande kaders denken en doen. 

       Wat is anticiperen en proactief handelen?

       • Anticiperen en proactief handelen is het vooruitlopen op en herkennen van situaties, van te voren rekening houden met wat kan gebeuren.

       Wat is het nivo waarop je ondernemend kunt zijn?

       De mate waarin je de competentie 'ondernemend zijn' kan beheersen, is oplopend:

       1. je kunt kansen herkennen van kansen
       2. Je kunt kansen vertalen en oppakken
       3. je kunt anderen stimuleren ondernemend te zijn

       Wat is het herkennen van kansen?

       • Je staat open voor verandering, verbetering en vernieuwing.
       • Je schat signalen goed in.
       • Je speelt in op wensen van de gebruiker.

       Wat is het vertalen en het pakken van kansen?

       • Je houdt je actief bezig met de toekomst en de continuïteit van de organisatie.
       • Je zoekt kansen en neemt initiatief binnen je eigen vakgebied; je kunt naar praktische producten of diensten vertalen.
       • Je kunt inspelen op signalen vanuit de omgeving en koppelt hier acties aan, je laat geen kansen liggen.
       • Je durft (verantwoorde) risico's te nemen om bestaande oplossingen en aanpakken te verbeteren

       Wat is het aansporen van ondernemerschap?

       • Je kunt ontwikkelingen in de omgeving vertalen naar andere dan de gebruikelijke plannen, ook buiten jouw eigen vakgebied.
       • Je stuurt vernieuwende activiteiten aan en enthousiasmeert hierbij anderen; je kunt succes verkopen.
       • Je start activiteiten en stimuleert anderen tot verbetering en vernieuwing.
       Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

       Wat is oordeel vormen, standpunt innemen en in staat zijn om te nuanceren, als competentie?

       Wat is het nivo waarop je oordeel vormen kunt beheersen?

       De mate waarin je de competentie 'oordeel vormen' kan beheersen, is oplopend:

       1. Oordelen op basis van feiten en invalshoeken.
       2. Alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen.
       3. Anderen kunnen stimuleren om tot een onderbouwd en genuanceerd oordeel te komen.

       Wat is een oordeel vormen op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken?

       • Je kunt snel en efficiënt de juiste informatie vergaren.
       • Je weegt de alternatieven af.
       • Je staat open voor de mening van anderen.
       • Je kunt jouw eigen mening goed onderbouwen.
       • Je overziet effecten van acties en besluiten die gebaseerd zijn op je eigen mening.

       Wat is alternatieven kunnen afwegen en standpunten kunnen innemen?

       • Je neemt meerdere invalshoeken of criteria in afweging, zoals klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie en kosten, praktische houdbaarheid, personeel, doelstellingen op zowel korte als lange termijn.
       • Je neemt ten aanzien van vraagstukken een persoonlijk standpunt in en je kunt duidelijk aangeven op basis waarvan je tot een bepaald oordeel bent gekomen.
       • Je betrekt mogelijke neveneffecten van jouw standpunt in de overwegingen.
       • Je bent in staat in complexe vraagstukken te beargumenteren waarom en in welke mate een bepaald alternatief de voorkeur verdient boven andere alternatieven.

       Wat is het stimuleren van een onderbouwde en genuanceerde oordeelsvorming?

       • Je maakt onderscheid in hoofd- en bijzaken en je prioriteert hoofdzaken.
       • Je schetst de gevolgen van het oordeel op korte en lange termijn en je houdt daarbij rekening met onzekere factoren.
       • Je stimuleert interactie over meningen en oordelen.
       Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

       Wat is organisatiebewust zijn en draagvlak creëren, als competentie?

       Wat zijn vormen van organisatiebewustzijn?

       • De competentie 'organisatiebewust zijn' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals draagvlak kunnen creëren en inlevingsvermogen

       Wat is draagvlak creëren

       • Draagvlak creëren wil zeggen  het zorgen voor maatschappelijke of interne ondersteuning.

       Wat is inlevingsvermogen?

       Wat is organisatiesensitiviteit?

       • Organisatiesensitiviteit is meer een synoniem van organisatiebewustzijn.

       Wat is het nivo waarop je organisatiebewust kunt zijn?

       De mate waarin je de competentie 'organisatiebewust zijn' kan beheersen, is oplopend:

       1. Inzicht hebben in de organisatie
       2. keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
       3. anderen organisatiebewust maken

        Wat is inzicht hebben in je organisatie?

        • Je kent de formele en informele structuur van de organisatie en je weet je eigen positie daarin.
        • Je begrijpt de besluitvormingscultuur van de organisatie.
        • Je hebt oog voor de organisatiecultuur en de onderlinge verhoudingen.

        Wat is keuzes maken voor je organisatie op basis externe ontwikkelingen?

        • Je kan inschatten wat de gevolgen van handelingen en adviezen zijn.
        • Je bent op de hoogte van de ongeschreven spelregels en je kunt daar effectief gebruik van maken. Je kent de weg binnen de eigen informele organisatie.
        • Je legt contacten met andere afdelingen of instanties en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
        • Je herkent relevante omgevingsontwikkelingen en je kunt deze toepassen in het werk.
        • Je draagt bij aan de bevordering van de gewenste organisatiecultuur.

        Wat het bij anderen bevorderen van organisatiebewustzijn?

        • Je kan inschatten wat de haalbaarheid is van de ontwikkelde of de te ontwikkelen plannen, voorstellen en adviezen.
        • Je kent de omgevingsfactoren waarbinnen betrokken partijen zich bewegen en je begrijpt onderliggende issues en krachten.
        • Je bent en voelt je medeverantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste organisatiecultuur.
        • Je geeft anderen inzicht in de krachtenvelden in en om de organisatie.
        Wat is plannen, delegeren en kunnen organiseren, als competentie?

        Wat is plannen, delegeren en kunnen organiseren, als competentie?

        Wat zijn vormen van plannen?

        Wat is organisatievermogen?

        • Organisatievermogen wil zeggen dat je in staat bent om efficiënt om te gaan met middelen en tijd die tot je beschikking staan voor een goede planning. Met een goede planning kan je je doelen en prioriteiten behalen binnen de benodigde tijd met de middelen die je tot beschikking hebt

        Wat is delegeren?

        • Delegeren is het toedelen van eigen verantwoordelijkheden en bijbehorende beslissingsbevoegdheden aan de juiste medewerkers. Je geeft daarbij duidelijke instructies bij het overdragen van taken en verantwoordelijkheden (wie, wat, wanneer) en geeft zonodig bevoegdheden, middelen en informatiebronnen aan.

        Wat is voortgangscontrole of voortgangsbewaking?

        • bij plannen en organiseren hoort ook het tussentijds volgen en controleren van de voortgang van taken en activiteiten. Je stuurt bij in de juiste richting als dat nodig is.
        • Dit geldt voor je eigen taken en voor de taken van degenen met wie je samenwerkt.

        Wat is het nivo waarop je kunt plannen?

        De mate waarin je de competentie 'plannen' kan beheersen, is oplopend:

        1. je eigen werk effectief plannen en organiseren
        2. In staat zijn om je eigen werk te coördinerenen dat van anderen
        3. In staat zijn om op hoofdlijnen aan te sture

        Wat is effectief plannen en organiseren van je eigen werk?

        • Je weet wat je moet doen en neemt (binnen kaders) initiatief.
        • Je stelt doelen en prioriteiten in het eigen werk
        • Je rondt het werk op tijd af.
        • Je komt afspraken na. 

        Wat is coördineren van je eigen werk en dat van anderen?

        • Je genereert de middelen die voor het bereiken van de doelstellingen benodigd zijn.
        • Je behoudt het overzicht over de uit te voeren taken.
        • Je geeft aan hoe het werk efficiënt en effectief kan worden ingedeeld en uitgevoerd. Je maakt duidelijke afspraken en geeft prioriteiten in zowel je eigen werk als dat van anderen.

        Wat is sturen op hoofdlijnen?

        • Je ziet toe op een efficiënte en effectieve besteding van middelen.
        • Je stuurt de planning en organisatie van werkzaamheden aan en ondersteunt anderen daarbij.
        • Je anticipeert op relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op de doelen van de organisatie en je past planningen en doelstellingen hierop aan.
        • Je doet meerdere zaken gelijktijdig. Je kunt daarbij snel schakelen van het een naar het ander terwijl je de hoofdlijnen in het vizier houdt.
         Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

         Wat is professioneel handelen, deskundig zijn en vakmanschap tonen, als competentie

         Wat zijn vormen van professioneel zijn?

         Wat is beroepsmatig werken?

         • Werken volgens de regels van een bepaald beroep.

         Wat is deskundigheid?

         • Deskundigheid is het beschikken over kennis van zaken, ervaring en vaardigheid nodig om een taak of functie te vervullen.

         Wat is vakmanschap?

         • Een vaardigheid in een beroep of handeling, de vaardigheid om hoog kwalitatief werk af te leveren. 

         Wat is het nivo waarop je professioneel kunt zijn?

         De mate waarin je de competentie 'professioneel handelen' kan beheersen, is oplopend:

         1. Beschikken over kennis en vaardigheden
         2. Zelfstandig initiatief tonen binnen je vakgebied
         3. Goed presteren binnen je vakgebied en het nivo van anderen verhogen

         Wat is over voldoende kennis en vaardigheden beschikken en het kunnen toepassen?

         • Je hebt genoeg kennis van zaken en kunt opdrachten fatsoenlijk uitvoeren binnen de bepaalde kaders.
         • Je bent in staat om situaties goed in te schatten en maakt gepast gebruik van je kennis en vaardigheden.
         • Je werkt continu aan het bijhouden van je (vak)kennis.

         Wat is zelfstandig handelen en initatief binnen je vakgebied?

         • Je kennis en vaardigheden met betrekking tot je vakgebied zijn actueel en diepgaand.
         • Je deelt je vakkennis actief met anderen en maakt zelf ook gebruik van de kennis van anderen.
         • Je bent zelfstandig, zorgvuldig en resultaatgericht ingesteld en handelt ook zo. 

         Wat is erg goed presteren in je vakgebied en anderen te stimuleren beter te worden?

         • Je bevordert het niveau van kennis en vaardigheden binnen het bedrijf.
         • Je zorgt voor een uitstekend niveau van dienstverlening vanuit je eigen vakgebied.
         • Je hebt kennis en bent up-to-date met nieuwe (technologische) ontwikkelingen op het betreffende en gerelateerde werkgebieden. Je bent hierbij in staat om deze informatie doeltreffend te gebruiken in je werkzaamheden.
         Wat is resultaatgericht zijn, en doelgerichtheid, als competentie?

         Wat is resultaatgericht zijn, en doelgerichtheid, als competentie?

         Wat is het nivo waarop je resultaatgericht kan zijn?

         De mate waarin je de competentie 'resultaatgericht zijn' kan beheersen, is oplopend:

         1. je inzetten om gestelde doelen te realiseren
         2. het nemen van initiatief
         3. het behalen van lange-termijndoelstellingen

         Wat is je inzetten om gestelde doelen te realiseren?

         • Je maakt duidelijke afspraken over de te realiseren doelen en je eigen bijdrage daaraan.
         • Je zet je waarneembaar in om de gestelde doelen te realiseren.
         • Je geeft tijdig aan wanneer er knelpunten in het werk optreden.
         • Je bent vasthoudend bij verstoringen en tegenslag.

         Wat is het bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief?

         • Je stelt jezelf ambitieuze doelen.
         • Je maakt een goede afweging tussen inspanning en mogelijk resultaat.
         • Je bent vasthoudend in het zoeken naar oplossingen voor complexe problemen; je stelt zo nodig de aanpak bij.
         • Je besteedt tijd effectief en efficiënt.
         • Je zorgt dat medewerkers worden aangesproken op hun resultaten en erop afgerekend worden als ze het afgesproken resultaat niet behalen.
         • Je werkt outputgericht en je stelt prioriteiten.

         Wat is je richten op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten?

         • Je realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als buiten het eigen aandachtsgebied.
         • Je stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten op langere termijn.
         • Je maakt afspraken over de wijze waarop lange-termijndoelen van de organisatie behaald moeten worden; je toetst en borgt naleving van afspraken.
         • Je stimuleert anderen in het stellen en realiseren van ambitieuze doelen en je vertoont hierin voorbeeldgedrag.
         • Je faciliteert anderen of neemt obstakels voor anderen weg, zodat gemeenschappelijke doelen kunnen worden bereikt.
         Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

         Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

         Wat zijn vormen waarop je kan samenwerken?

         • De competentie 'samenwerken' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals collegialiteit en werken in teamverband

         Wat is collegialiteit

         • Collegialiteit is het actief samenwerken binnen een team en teamleden helpen en ondersteunen om bij te dragen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

         Wat is werken in teamverband

         • Werken in teamverband is het werken met collega's, studiegenoten of anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

         Wat is het nivo waarop je kan samenwerken?

         De mate waarin je de competentie 'samenwerken' kan beheersen, is oplopend:

         1. meewerken en anderen informeren
         2. op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doel
         3. anderen stimuleren om samen te werken

         Wat is meewerken en anderen informeren?

         • Je hebt aandacht voor anderen en biedt hulp aan indien nodig.
         • Je zorgt dat je afspraken na komt met betrekking tot het gemeenschappelijke doel.
         • Je deelt actief informatie en ervaringen met andere mensen.
         • Je wisselt meningen en manieren van aanpak uit met anderen en houdt hier rekening mee of past je werkzaamheden hierop aan

         Wat is op eigen initiatief samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken?

         • Je vraagt zelf om hulp en bied hulp aan anderen indien nodig (gevraagd en ongevraagd)
         • Je bent in staat om duidelijke en meetbare afspraken te maken.
         • Op eigen initatief wissel je informatie, kennis en ideeën uit met anderen met het oog op het gezamenlijke doel.
         • Je verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen om anderen in je team hier ook mee van dienst te zijn. 

         Wat is anderen stimuleren om samen te werken?

         • Je juicht anderen toe om te werken in teamverband en om ideeën uit te wisselen.
         • Je toont iniatief wat betreft ideeën om samen betere resultaten te bereiken.
         • Je zoekt actief naar manieren om de samenwerking te verbeteren en om effectiever te werk te gaan
         • Je moedigt de goede verstandhouding aan en deelt constructieve kritiek en feedback.
         Wat is servicegericht zijn en klantgericht werken, als competentie?

         Wat is servicegericht zijn en klantgericht werken, als competentie?

         Op welk nivo kan je servicegericht kunt zijn?

         De mate waarin je de competentie 'servicegericht zijn' kan beheersen, is oplopend:

         1. Hulpvaardig zijn richting klanten en doelgroepen
         2. Actief meedenken met een klant of doelgroep
         3. Anderen stimuleren en inspireren servicegericht te zijn

         Wat is hulpvaardig zijn voor klanten en doelgroepen?

         • Je stelt je hulpvaardig op bij vragen van klanten of andere doelgroepen van je organisatie.
         • Je onderneemt snel en adequaat concrete acties naar aanleiding van klantvragen.
         • Je bent gericht op het leveren van kwaliteit.
         • Je toont integriteit en eerlijkheid in het contact en je kunt heldere afspraken maken over service, kwaliteit en levering.

         Wat is op eigen initiatief komen met passende voorstellen en actief meedenken met de klant

         • Je kunt je actief hulpvaardig en adviserend opstellen voor klanten en doelgroepen van je organisatie,  je hebt hierbij grondige kennis van de de doelgroep.
         • Je streeft actief naar verhoging van de klanttevredenheid en kwaliteitsverbetering.
         • Je onderhoudt de relatie met de klant en je werkt aan potentiële relaties.

         Wat is stimuleren van anderen om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren

         • Je denkt spontaan met de klant mee, je kunt zonodig de vraag achter de vraag horen en je ziet mogelijkheden en beperkingen.
         • Je kunt de informatie van de klant of doelgroep doorvertalen naar een realistisch concept gericht op toegevoegde waarde voor klanten of doelgroepen
         • Je onderneemt extra acties om de relatie met klanten op te bouwen en/of te bestendigen.
         • Je stimuleert en faciliteert anderen om actief klantgericht te opereren.
         Wat is stressbestendig zijn, rustig blijven en kunnen relativeren, als competentie?

         Wat is stressbestendig zijn, rustig blijven en kunnen relativeren, als competentie?

         Wat is het nivo waarop je stressbestendig kunt zijn?

         De mate waarin je de competentie 'stressbestendig zijn' kan beheersen, is oplopend:

         1. Onder druk rustig blijven
         2. Prioriteiten kunnen stellen en kunnen relativeren
         3. Stressfactoren herkennen en daar goed mee omgaan

         Wat is rustig blijven onder druk en je eigen werk gecontroleerd afhandelen

         • Je reageert rustig en vriendelijk in chaotische en onverwachte situaties.
         • Je houdt jezelf onder controle in situaties waarbij emoties een grote rol spelen
         • Je blijft onder (tijds)druk effectief en geconcentreerd werken.
         • Je behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding.

         Wat is prioriteiten stellen en relativeren waar dat nodig is?

         • Je gaat constructief om met kritiek van anderen en blijft bereid zijn/haar eigen aanpak te toetsen.
         • Je brengt bij (tijds)druk prioriteiten aan en blijft doeltreffend en tactisch handelen.
         • Je presteert langdurig goed onder tijdsdruk, tegenslag en bij complicaties.

         Wat is het herkennen van stressfactoren herkennen, en er goed op reageren en mee omgaa

         • Je herkent factoren die stress met zich mee brengen en je maakt deze bespreekbaar door het proces met anderen te analyseren.
         • Je plant en structureert voor jezelf en voor anderen op een dusdanige manier dat stress wordt voorkomen.
         • Je blijft ondanks de druk optimistisch en positief in gecompliceerde situaties en bent hierdoor een voorbeeld voor anderen.
         Wat is visie hebben, een visie uitdragen en over een helikopterview beschikken, als competentie?

         Wat is visie hebben, een visie uitdragen en over een helikopterview beschikken, als competentie?

         Wat zijn vormen van visie hebben?

         Wat is verbeeldingskracht hebben?

         • Verbeeldingskracht hebben is het vermogen je iets in te kunnen beelden wanneer dit er niet is.

         Wat is een helikopterview hebben?

         • Helikopterview hebben is  het overzicht houden over het geheel en de details.

         Wat is het nivo waarop je visie kunt hebben?

         De mate waarin je de competentie 'visie hebben' kan beheersen, is oplopend:

         1. Vooruit kunnen kijken
         2. Trends en ontwikkelingen kunnen omzetten in beleid
         3. Toekomstbeeld kunnen ontwikkelen en uitdragen

         Wat is vooruitkijken?

         • Je kent missie en strategie van je eigen organisatieonderdeel.
         • Je denkt en praat mee over de strategie van je eigen organisatieonderdeel. 
         • Je kunt een relatie leggen tussen strategie van het eigen organisatieonderdeel en je eigen activiteiten. 

         Wat is feiten, trends en ontwikkelingen vertalen naar beleidsvoorstellen?

         • Je levert een bijdrage aan de visie ontwikkeling van het eigen organisatieonderdeel in relatie tot de visie van de organisatie.
         • Je draagt de visie van de organisatie zowel intern als extern uit.
         • Je onderkent trends en ontwikkelingen in het vakgebied en je kunt deze vertalen naar mogelijkheden voor het organisatieonderdeel. 
         • Je ontwikkelt voorstellen en plannen op basis van de strategie van het organisatieonderdeel, je communiceert hierover en je onderkent de effecten op de (middel)lange termijn.

         Wat is het ontwikkelen en uitdragen van een toekomstbeeld?

         • Je neemt initiatief voor strategische beleidsontwikkeling.
         • Je schat het belang in van juridische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, je onderkent trends en kunt deze tevens naar strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(onderdeel) vertalen.
         • Je stimuleert en faciliteert anderen om bij te dragen aan strategische beleidsvorming.
         Wat is zelfvertrouwen hebben, en zelfbewust optreden, als competentie?

         Wat is zelfvertrouwen hebben, en zelfbewust optreden, als competentie?

         Wat is het nivo waarop je zelfvertrouwen kunt hebben?

         De mate waarin je de competentie 'zelfvertrouwen hebben' kan beheersen, is oplopend:

         1. vertrouwen op je eigen standpunten
         2. een zelfbewuste houding hebben
         3. anderen stimuleren een zelfbewuste houding aan te nemen

         Wat is vertrouwen op je eigen standpunten?

         • Bij het vormen van een eigen, doelbewuste en onafhankelijke mening houd je afstand om op deze manier alle relevante aspecten te kunnen overwegen.
         • Ongeacht of anderen het met je eens zijn of niet, je gelooft in je eigen visie.
         • Wanneer je te maken krijgt met tegenstand of weerstand dan vat je dit niet persoonlijk op.

         Wat is een zelfbewuste houding hebben?

         • Je geeft je eigengemaakte fouten publiekelijk toe en stelt je hier dan ook kwetsbaar voor op.
         • Je positioneert je door deskundigheid uit te stralen middels een overtuigende inbreng in discussies omtrent het je eigen vakgebied.
         • Je hebt een stevige en weerbare opstelling in contacten.
         • Je draagt eigen standpunten uit en hebt hier dan ook vertrouwen in.

         Wat is anderen stimuleren een zelfbewuste houding aan te nemen?

         • Je creëert de juiste atmosfeer waarin gevoelens en emoties kunnen worden getoond, waarin men zich kwetsbaar op kan stellen en waarin men gemaakte fouten openlijk durft toe te geven.
         • Je deelt je eigen visie met anderen en confronteert diegene met een andere visie op een constructieve en kalme manier.
         • Je moedigt anderen aan om vertrouwen in zichzelf te hebben.

         Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

         Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

         Wat is wijsheid rond authenticiteit, jezelf zijn en zelfinzicht?

          

         "Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen"
             "Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden"

         Confucius (685–758)

         "Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak."

         Patrick Schriel

         "Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben"

         Loesje

         'To be authentic is to be true to oneself and one's innermost possibilities and limitations. Living authentically begins with the recognition of one's personal vulnerability and mortality and with the acknowlegdement of the ultimate uncertainty of all that is known'

         Emmy van Deurzen

         Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

         Constance Baker Motley (1921-2005)

         Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.

         Fjodor Dostojewski (1821-1881)

          

         Wat is wijsheid rond talent, mogelijkheden en kwaliteiten

          

         Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart.
         Krishnamurti (1895-1986)
          
         De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
         William James (1842-1910)
          
         Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
         Zig Ziglar (1926-2012)
          
         Je bent wat je gewoon bent te doen. Voortreffelijkheid is een gewoonte.
         Aristoteles (384-322 v.C )
          
         Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.
         Fjodor Dostojewski (1821-1881)
          
         De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.
         Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
         Boeddha (623–543 vC)

          

         Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

         Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond ervaringen, mindfulness, stappen zetten en succes

         Wat is wijsheid rond ervaringen, stappen zetten en succes

          

         Alles ontwikkelt zich, komt tot bloei en vergaat

         • Waarom zou je eigenlijk nog een missie of levensvisie gaan formuleren? Alles is eindig dus waarom toch de moeite doen?
         • Waar de meeste mensen last van hebben, is de neiging om alles oneindig te willen laten zijn, terwijl dat niet zo is. In de praktijk is gebleken dat juist het denken aan het einde van je schooltijd, je eerste baan, je tweede wereldreis of je derde huwelijk, nog voordat ze voorbij zijn, ervoor kan zorgen dat je er veel meer uithaalt dan wanneer je dat niet doet.

         Thich Nhat Hanh

         Realistisch positivisme werkt

         Realistische optimisten geloven in de overwinning en onderkennen tegelijkertijd dat de weg ernaartoe lastig is en veel energie, moeite, denkwerk, planning en tijd zal kosten. Daardoor werken ze slimmer en harder aan het behalen van doelen, wat leidt tot betere resultaten.

         Ben Tiggelaar

         “Patience is not passive waiting.

         Patience is active acceptance of the process required to attain your goals and dreams.”

         Ray A. Davis

         Wat je in het verleden hebt gedaan beinvloedt niet het heden, maar wat je in het heden doet heft het verleden op en zal logisch gezien de toekomst veranderen

         Paulo Coelho

         De 24 competenties en vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

         Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

         Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

         Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

         JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

         Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

         JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

         Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

         Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

         Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

         Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
          

         Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

         The world of JoHo footer met landenkaart

         JoHo: crossroads uit de bundels
         JoHo: paginawijzer

         Thema's

         Wat vind je op een JoHo Themapagina?

         • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
         • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

         Crossroad: volgen

         • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

         Crossroad: kiezen

         • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

         Footprints: bewaren

         • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
         • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

         Abonnement: nemen

         • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

         Hoe is de pagina op gebouwd

         • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
         • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
         • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
         • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
         • De statussen:
         1. Start
         2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
         3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
         4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
         5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
         6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
         7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
         8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
         9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
         10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
          JoHo: footprints achterlaten
          JoHo: pagina delen