Criminologie - Kennis & studiegebied

 

  Thema

 

Criminologie

als Kennis- & Studiegebied

 

JoHo: crossroad uit de bundel
1 - Start
1 - Start & Besef   6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

Start en Besef

 • Wat: Wat is je hoofdvraag , welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • JoHo Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

JoHo: berichten en nieuwsblogs
2 - Oriëntatie

2 - Verkennen & Oriënteren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie

 

Definities & Afbakeningen

 

Wat is Criminologie?

Criminologie kan worden gedefinieerd als een systematische studie naar de natuur, omvang, oorzaak en controle van wetovertredend gedrag. Het is een toegepaste sociale wetenschap waarin criminologen op zoek zijn naar kennis van criminaliteit en controle op criminaliteit gebaseerd op empirisch onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor begrip,uitleg, voorspelling, preventie en strafrechtelijk beleid.

De term criminologie is in 1885 geïntroduceerd door Raffele Garofalo (1914), sindsdien is de inhoud en de omvang van het gebied controversieel. De onderwerpen die tot de criminologie behoren zijn elastisch. Er zijn enkele vaste componenten:

 1. De definitie en aard van criminaliteit als gedrag dat schade toebrengt;

 2. Verschillende types criminele activiteiten, van individuele ‘spontane’ criminele daden tot georganiseerde criminaliteit;

 3. Profielen van bepaalde daders en slachtoffers;

 4. Statistische analyse van de omvang, verspreiding, patroon en kosten van criminaliteit;

 5. Analyse van de oorzaken die zorgen voor criminaliteit.

Er is geen duidelijkheid over of criminologie ook zou moeten kijken naar de reactie van de maatschappij op criminaliteit, het formuleren van strafwetten, de rol van slachtoffers in het proces en het vergelijkend mondiale perspectief. Essential Criminology

 

Waar komt het woord 'criminologie' vandaan?

Het woord 'criminologie' is een samenstelling van het Latijnse woord 'crimen' wat criminaliteit of beschuldiging betekent en het Griekse woord 'logos' wat onderzoek of studie betekent. De naam van dit onderzoeksgebied is hiermee dan ook veelzeggend, want criminologen doen onderzoek naar criminaliteit.

 

Wat bestuderen Victomologen?

Victomologie is een relatief nieuw onderzoeksgebied met als grondleggers Hans von Hentig (1948) en Benjamin Mendelsohn (1963). Victomologie is bijna het tegenovergestelde van criminologie. Het is een studie naar wie er slachtoffer wordt, hoe men slachtoffer wordt, hoeveel schade slachtoffers oplopen en hun rol in een criminele daad. Het kijkt ook naar de rechten van slachtoffers en de rol die zij hebben in het strafrechtsysteem. Victimologie kan worden gedefinieerd als de wetenschappelijke studie naar de fysieke, emotionele en financiële schade die mensen kunnen oplopen door criminele activiteiten.

Er is een controversie over de vraag of er sprake zou moeten zijn van een brede kijk of een smalle kijk moet zijn op victimologie. In de brede kijk zou victimologie de studie moeten zijn naar alle slachtoffers, bij de smalle kijk zou men alleen moeten kijken naar de slachtoffers van criminaliteit.

Sinds de vroege jaren in de 1970’s is victimologie opgenomen in de mainstream criminologie. Essential Criminology

3 - Verkenning & Selectie

3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

 

Samenvattingen & Studiehulp - Criminologie JoHo's

Samenvattingen & Studiehulp - Criminologie JoHo's

Criminologie: JoHo's per opleiding

 Vrije Universiteit

Shop

  Criminologie Bachelor

 

 Universiteit Leiden

Shop

Criminologie Bachelor 1

Criminologie Bachelor 2 & 3

 

 Universiteit Utrecht

Shop

Minor Criminologie

 

Criminologie: JoHo's per studiegebied

 Criminologie & Victimologie

Shop

Criminologie & Victimologie

Topic

Criminologie - Kennis & Studiegebied

Uitgelichte samenvattingen rond Criminologie

Uitgelichte samenvattingen rond Criminologie

Uitgelichte samenvattingen

 

De maatschappij en criminologie

Criminaliteit, misdaad en straf hebben altijd veel publieke belangstelling gekregen. Veel mensen krijgen er wel eens, of regelmatig, mee te maken en ook in de media is criminaliteit een terugkerend onderwerp. Bijna elke Nederlander heeft er dan ook wel een mening over en deze meningen kunnen sterk uiteen liggen. 71 procent van de Nederlanders denkt dat criminaliteit de laatste jaren is toegenomen en 75 procent vindt dat er vaker en harder gestraft zou moeten worden. De steun voor een harde aanpak van criminaliteit lijkt in het algemeen iets te zijn toegenomen in de afgelopen 20 jaar, behalve als het over de doodstraf gaat. Het aantal voorstanders hiervoor was in 2008 gedaald naar 38 procent. Actuele Criminologie - Boek & JoHo's

Criminaliteit is een ingewikkeld fenomeen en het is een veeleisende uitdaging om de vele kanten ervan uit te leggen. Vaak wordt gezegd – door bijvoorbeeld politici – dat gezond verstand voldoet om te verklaren waarom burgers delicten plegen en dat gezond verstand ons daarmee dus ook kan vertellen wat we aan criminaliteit moeten doen. Het uitgangspunt van het boek is dat dit een oversimplificatie is. De schrijvers willen criminaliteit anders benaderen en verklaren. Criminological Theory. Context and Consequences (Lily)

 

De maatschappij en criminologie - bundel

 

Het individu en criminologie

De afgelopen decennia heeft risicotaxatie, het inschatten van de kans op risico, een belangrijke rol gekregen in het strafrecht en de forensische sector in Nederland. Door de discussie over verlof tijdens de TBS maatregel heeft het ook een plek gekregen op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarom is het sinds 2005 verplicht dat het recidiverisico van TBS-ers die op verlof gaan minimaal één keer per jaar wordt onderzocht met een gevalideerd risicotaxatie-instrument. De Nederlandse samenleving is dus erg gericht op veiligheid en het zoveel mogelijk verkleinen van risico’s. Door het gebruik van de risicotaxatie-instrumenten sinds het jaar 2000 is de gemiddelde duur van een TBS-maatregel opvallend genoeg toegenomen van 4,01 jaar in 2000 tot 5,2 jaar in 2006. Ook is het aantal TBS-ers dat worden gezien als chronisch delictgevaarlijk sterk toegenomen vanaf de eeuwwisseling. Reizen met mijn rechter - Boek & JoHo's

De theorie van atavisme van Lombroso (the criminal man (1876)) was gebaseerd op de ideeën van Darwin. Atavisme betekent ontleent van een voorvader. De theorie focust zich op de terugkeer van karakteristieken in een organisme of in een familie nadat het een aantal generaties geen rol heeft gespeeld. Volgens deze theorie waren criminelen erfelijke throwbacks die teruggaan op minder evolutionaire vormen. Omdat criminelen minder ontwikkeld zouden zijn, dacht Lombroso ze te kunnen identificeren door een fysiek stigma, of zichtbare fysieke abnormaliteiten (atavistische kenmerken). Een aantal van die abnormaliteiten dacht hij te vinden in de asymmetrie van het gezicht boventallige vingers of tenen, grote monden, ongevoeligheid voor pijn etc. (Essential Criminology - Boek & JoHo's

 

Het individu en criminologie - bundel

 

Methoden en technieken van Criminologie

Er bestaan drie specifieke criminologische problemen wat betreft statistische analyse. Allereerst is de populatie niet bekend en deze populatie wil liever ook niet onderzocht worden. De criminelen houden hun daden het liefst verborgen. Hierdoor wordt er in de criminologie meer gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, waardoor de onderzoekers meer te weten kunnen komen over het gedrag van criminelen. Ten tweede zijn niet alle criminelen bekend. Het is moeilijk een representatief onderzoek te doen omdat veel criminelen niet gepakt worden en zelfs bepaalde daden niet geregistreerd worden. Als laatste zijn veel gegevens scheef verdeeld. De ene misdaad verschilt veel van de ander en de ene crimineel is de andere niet. Sommige criminelen plegen in hun leven maar één bekend delict terwijl anderen recidiveren. Dit betekent dat er veel uitschieters zijn aan alle kanten indien er statistisch onderzoek gedaan moet worden wat de analyse bemoeilijkt. Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers - Boek & JoHo's

 

Methoden en technieken van criminologie - bundel

 
Uitgelichte boeken en samenvattingen rond straf & recht en criminologie & maatschappij

Uitgelichte boeken en samenvattingen rond straf & recht en criminologie & maatschappij

 

Keuzehulp

 • Interesse in de criminologie als wetenschap? 'Criminology' van Hale is dan het meest uitgebreide werk om te bestuderen
 • 'Actuele criminologie' geeft een helder overzicht van de vele definities van het vakgebied
 • 'Space, Time and Crime' is zeker aan te raden voor een frisse blik op de omgeving en criminaliteit
 • Misdaad en straf hebben vele raakvlakken met andere studiegebieden, zoals internationaal recht, psychologie, economie, maatschappijwetenschappen of geschiedenis. Per perspectief zijn hieronder boeken en samenvattingen te vinden om misdaad en straf in breder perspectief te kunnen plaatsen dan het enge juridische perspectief

Samenvattingen

Strafrecht & Criminologie

Misdaad en straf in perspectief

Uitgelichte samenvattingen rond Materieel strafrecht & Formeel strafrecht / Strafprocesrecht

Uitgelichte samenvattingen rond Materieel strafrecht & Formeel strafrecht / Strafprocesrecht

Inleiding in materieel strafrecht

Ons Strafrecht, deel I: Het materiële Strafrecht van Knigge en Wolswijk - Boek en JoHo's

 • Handboek dat uitgebreid het materiële strafrecht uitlegt.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, geeft dit boek meer uitleg, in verhalende stijl.

Materieel Strafrecht van De Hullu - Boek & JoHo's

 • Lijvige introductie in (materieel) strafrecht.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, biedt dit boek een kritische kijk en stimuleert het om zelf na te denken over de inrichting van het strafrecht.

Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht van Kronenberg en de Wilde - Boek & JoHo's

 • Inleiding in strafrecht.
 • De focus ligt in dit boek meer op definities en opsommingen van de basisbegrippen dan op uitleg of analyse.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek toegankelijker.

Studieboek materieel strafrecht van Kelk & de Jong - Boek & JoHo's

 • Introductie in (materieel) strafrecht, speciaal geschreven voor studenten.
 • De stof wordt op overzichtelijke wijze gepresenteerd.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, biedt dit boek een completer overzicht van bepaalde onderdelen van het materiële strafrecht, maar is er daardoor minder ruimte voor analyse.

Strafrecht met mate van Klip - Boek & JoHo's

 • Goed leesbare uitleg van de beginselen van strafrecht.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek smeuïger en meer verhalend geschreven, door de praktijkvoorbeelden komt het strafrecht meer tot leven.

Beginselen van Strafrecht van Enschede - Boek & JoHo's

 • Inleidend basisboek over strafrecht.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek zeer toegankelijk en worden slechts de hoofdbestanddelen van strafrecht behandeld.

 

Onrechtmatige daden

Onrechtmatige Daden van Nieuwenhuis - Boek & JoHo's

 • Uitleg van wat juridisch gezien een onrechtmatige daad precies betekent.

Onrechtmatige daad van Verheij (Monografieën Privaatrecht deel 4) - Boek & JoHo's

 • Uitleg van wat een onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoedingen inhouden.

 

Formeel strafrecht & Strafprocesrecht

Het Nederlands Strafprocesrecht van Corstens en Borgers - Boek & JoHo's

 • Dit handboek biedt een uitgebreide en gevorderde uitleg van strafprocesrecht.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafprocesrecht, behandelt dit boek meer aspecten van en regels omtrent alle te volgen procedures en uitzonderingen.

Ons Strafrecht, deel II: Strafprocesrecht van Keulen et al. - Boek & JoHo's

 • Dit tweede deel van de reeks over strafrecht behandelt uitgebreid een aantal aspecten van strafprocesrecht.
 • In vergelijking tot andere boeken over strafprocesrecht, biedt dit boek meer uitleg over waarom de procedures van het strafproces zijn vormgegeven zoals ze zijn.

 

Het beslissingsmodel van 348/350

Het beslissingsmodel van 348/350 Sv van Koopmans - Boek & JoHo's

 • Het standaardwerk over het beslissingsmodel van de rechter en de artikelen 348 en 350.

 

 

Uitgelichte samenvattingen rond forensische psychologie

Uitgelichte samenvattingen rond forensische psychologie

 

 

Algemene inleiding in forensische psychologie

Forensic Psychology; Crime, Justice, Law, Interventions van Davies - Boek & JoHo's

 • Stevig handboek dat uitlegt hoe forensische psychologie in zijn werk gaat.

 

Verdieping & specialisaties binnen

De Psychiatrie in het Nederlands Recht van Raes e.a. - Boek & JoHo's

 • Dit boek behandelt uitgebreid wat de forensische psychiatrie inhoudt; met onder andere de relevante wetgeving, voorwaarden van toerekeningsvatbaarheid, strafrechtelijk onderzoek, terbeschikkingstelling, forensische behandeling en risico op recidive.

The Mental Condition in Criminal Law. Forensic Psychiatric and Psychological Assessment in a Residential Setting van Koenraadt, Mooij & van Mulbregt - Boek & JoHo's

 • Dit boek heeft als doel om forensische theorie en de alledaagse praktijk in gevangenissen en andere instellingen dichter bij elkaar te brengen.

Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods van Reynolds & Livingston - Boek & JoHo's

 • Boek over allerlei vormen van psychologische testen en interviews, een apart hoofdstuk is gewijd aan het toepassen van psychologische testen en diagnostiek op forensische psychologie.

Forensische pedagogiek en psychologie van daders en getuigen

 • Artikelen over allerlei aspecten van de beleving van daders en getuigen, in het bijzonder met betrekking tot kindermishandeling en zedendelinquenten.

 

Aanverwante kennis & studiegebieden

 

JoHo: zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een betere wereld, en een zichzelf vernieuwende organisatie

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

4 - Vergelijking & Afweging

4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
 • Relaties: Gerelateerde paginabundels
 •  

  

JoHo: menu bestuderen

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
JoHo: menu verzekeren

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
JoHo: menu inspireren
JoHo: WorldSupporter blogs
Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...

    

8 - Werk & Ervaring

8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
JoHo: menu ervaren
JoHo: partner crossroad

DSW Zorgverzekeraar

DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit.
De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
 

  

9 - Beslissing & Berusting

9 - Beslissen & Berusten

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  JoHo: menu beslissen
  10 - Vervolg & Evaluatie

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

  JoHo: zoeken en vervolgen

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Topics & Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen