Volksgezondheid en gezondheidszorg van Mackenbach, Stronks - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: samenvattingen per studie en kennisgebied - Toolshop
Crossroad: Kiezen uit de bundel
Leeswijzer bij Volksgezondheid en gezondheidszorg van Mackenbach, Stronks - Chapter 0

Leeswijzer bij Volksgezondheid en gezondheidszorg van Mackenbach, Stronks - Chapter 0

Samenvatting

Het boek ‘Volksgezond en gezondheidszorg’ van Johan P. Mackenback en Karien Stronks gaat over de inhoud en de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. De zorg in Nederland wordt veel vergeleken met het verleden en met de landen om ons heen. Het boek gaat over welke waarden zorgen dat een gezondheidzorg goed is, hoe deze kunnen worden gemeten en hoe de gezondheidszorg in de toekomst kunnen worden verbeterd. Ook worden veel richtlijnen en wetten binnen de zorg behandeld. Het is een boek wat goed leesbaar is voor iedereen die op de hoogte wil zijn van de organisatie binnen de zorg en de recente ontwikkelingen hierin. Het boek biedt een uitgebreide uiteenzetting over het ontstaan en het uitvoeren van preventie en andere vormen van publieke gezondheidszorg. Op primaire en secundaire preventie wordt ruim ingegaan en er worden veel voorbeelden genoemd die Nederland op het moment uitvoert. Ook de gezondheidszorg rond de jeugd en het bedrijf komen aan bod, net als politieke en ethische discussies over de zorg.

Bij het bestuderen van dit boek is het belangrijk om het boek als een globale leidraad binnen de organisatie van de zorg te zien. Omdat het geen medisch-inhoudelijk boek is kunnen de vele casussen als voorbeelden worden gezien, die niet letterlijk geleerd hoeven worden maar wel de lezer leren nadenken over deze situaties. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de publieke gezondheidszorg staan er uitgebreide beschrijvingen van beroepen zoals verzekeringsarts en forensisch arts in het boek. Ook voor degenen die deze vakgebieden niet ambiëren is dit nuttig om te lezen als voorbereiding op toekomstige contacten met deze artsen.

Voor geneeskunde studenten: het boek kan dienen als een goede voorbereiding over de Voortgangstoets (VGT) omdat er veel wetten in besproken worden die vaak getoetst worden. Het is dan ook aan te raden deze wetten wel letterlijk te leren. Vooral in thema F komen de wetten rond de gezondheidszorg uitgebreid aan bod.

Over het boek

Opbouw van het boek:

 • Het boek bevat een schat aan actuele gegevens over alle besproken onderwerpen. Het omvat drie delen: volksgezondheid, preventie en gezondheidszorg. Verder zijn er zeven thematische bijdragen, onder andere over genetica en volksgezondheid, forensische geneeskunde, gezondheidsrecht en etnische verschillen in gezondheid.
 • Dit boek slaat een brug tussen medische en epidemiologische kennis enerzijds en kennis over de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg anderzijds.

Gebruik van het boek:

 • Volksgezondheid en gezondheidszorg is een boek voor iedereen die op de hoogte wil blijven van recente ontwikkelingen in de volksgezondheid en de gezondheidszorg.

Historie van het boek

Gegevens bij de 8e druk

 • Auteurs: Mackenbach, Stronks (redactie)

 • ISBN: 9789036810876

 • Jaar van uitgave: 2016

 • Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande drukken: In de 8e druk zijn flink wat wijzigingen aangebracht. Het internationale karakter van het boek is versterkt en de centrale thema’s worden meer vanuit een analytische invalshoek behandeld. Ook zijn veel feitelijke gegevens geactualiseerd. Zo is de gezondheid van de Nederlandse bevolking op veel fronten aanzienlijk vooruitgegaan, en is de financiering van de Nederlandse gezondheidszorg op een aantal punten gewijzigd.

Over de auteurs

 • Prof. dr. J.P. Mackenbach is als hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg verbonden aan het Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam.
 • Prof. dr. K. Stronks is als hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde verbonden aan het Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam.
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Volksgezondheid en Gezondheidszorg - Mackenbach & Stronks - 8e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Online: Oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Boeksamenvatting bij de vorige druk

WorldSupporter

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Leeswijzer bij Volksgezondheid en gezondheidszorg van Mackenbach, Stronks - Chapter 0
  • Gezondheid van het volk: Wat houdt gezondheid in volgens Mackenbach? - Chapter 1
  • Gezondheid van het volk: Hoe staat het met de gezondheid en ziekte wereldwijd? - Chapter 2
  • Gezondheid van het volk: Hoe staat het met de gezondheid van de Nederlandse populatie? - Chapter 3
  • Gezondheid van het volk: thematisering & doelgroepen - Thema's A, B, C
  • Preventie: Wat valt onder primaire voorzorg? - Chapter 4
  • Preventie: Wat valt onder secundaire voorzorg? - Chapter 5
  • Preventie: Hoe staat het met de gezondheidszorg rondom de bevolking? - Chapter 6
  • Preventie: Hoe staat het met de gezondheidszorg rondom de jeugd? - Chapter 7
  • Preventie: Hoe staat het met de gezondheidszorg rondom het bedrijf? - Chapter 8
  • Preventie: thematisering en doelgroepen - Thema's D, E
  • Gezondheidszorg: Hoe staat het met de indeling en financiering van het zorgstelsel? - Chapter 9
  • Gezondheidszorg: Hoe staat het met de werking van het Nederlandse zorgstelsel? - Chapter 10
  • Gezondheidszorg: thematisering & doelgroepen - Thema's F, G

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws