Wat zijn functies en werkvelden?

Wat is een functie?

 • Een functie is de verzameling van rollen, taken, rechten en plichten en rechten van iemand die werkzaam is voor een organisatie of binnen een bepaald werkveld
 • De mate mate van verantwoordelijkheid voor die rollen en taken geeft vaak het niveau aan van die functie.
 • Een functiegebied is de verzameling van een gerelateerde functies en rollen

Wat is een werkveld of werkgebied?

 • Een werkveld of werkgebied is de sector, de branche, de bedrijfstak of de productgroep waarbinnen een organisatie of persoon actief is

Wat is een JoHo themapagina rond een werkveld of functie?

 • ze geven inzicht in wat een vakgebied inhoudt, hoe je werk vindt binnen het vakgebied en wat daarvoor de beste plekken zijn.
 • ze zijn te gebruiken voor werk binnen Nederland en in het buitenland.
 • ze helpen je bij de beoordeling of een vakgebied bij je past, wat de mogelijkheden zijn en hoe je werk(ervaring) kunt vinden in het buitenland.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten