Verzekeringen & Kosten

 

Belastingen - Betalingen - Premies

JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Kosten en premies van een verzekering

 

Wat is de assurantiebelasting bij je verzekering?

Wat is de assurantiebelasting bij je verzekering?

Wat is de assurantiebelasting bij een verzekering?

 • Bij het afsluiten van de meeste verzekeringen betaal je ook belasting. Deze belasting heet de assurantiebelasting.
 • Sinds 2013 ligt de assurantiebelasting op 21%. Daarvoor lag dat rond de 9%
 • Deze belasting betaal je aan de verzekeraar of je tussenpersoon, die de belasting vervolgens weer afdraagt aan de overheid
 • De belasting wordt in het algemeen doorberekent in de premie (de kosten) van je verzekering
 • Je betaalt assurantiebelasting niet alleen over de premie, maar ook over de poliskosten, administratiekosten en andere kosten die de verzekeraar bij je in rekening brengt.

Wat is de assurantiebelasting bij een reisverzekering?

 • Uitgezonderd van assurantiebelasting zijn levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.
 • Een reisverzekering is een samengestelde verzekering die zowel onderdelen omvat die betrekking hebben op onderdelen waar je belasting over betaalt als ook onderdelen waar je geen belasting over betaalt. Zo betaal je wel over het gedeelte dat betrekking heeft op schade en niet over het gedeelte dat betrekking heeft op de geneeskundige kosten. 
 • Gevolg is dat per verzekering het percentage assurantiebelasting flink kan verschillen.

Wat is assurantiebelasting bij JoHo?

 • Daar waar mogelijk zal je bij JoHo geen assurantieblasting hoeven af te dragen en kan je voordelig een verzekering afsluiten
 • Dit geldt ook voor vrijwel alle reisverzekeringen
Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Eigen risico

 • Dat deel van de kosten dat je zelf moet betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen je verzekerd bent.
 • Vaak kun je het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen.
 • Een hoger eigen risico betekent in het algemeen dat zelf een lagere premie betaalt

 

Betaling van verzekering verzekering

 

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de Verzekerde, de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd.  De hoofverzekerde is de ' begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

 • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt

 

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten en belastingen bij je verzekering?

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten en belastingen bij je verzekering?

Wat is assurantiebelasting bij JoHo?

 • Daar waar mogelijk zal je bij JoHo geen assurantieblasting hoeven af te dragen en kan je voordelig een verzekering afsluiten
 • Dit geldt ook voor vrijwel alle reisverzekeringen
 • Op je polisblad zal je wel het percentage en bedrag vermeld zien van de assurantieblasting dat wordt afgedragen

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten bij je verzekering?

 • De administratieve en verwerkingskosten voor het opmaken, aanpassen of tussentijds beeindigen van een verzekeringspolis zijn 7,50 euro
 • Deze kosten zullen in bepaalden gevallen niet in rekening worden gebracht. Wanneer dit het geval is zal dit vermeld worden op de betreffende pagina's

Wat zijn de administratieve en verwerkingskosten (poliskosten) die in rekening worden gebracht door de verzekeraar?

 • Sommige administratieve en verwerkingskosten worden doorberekend door de verzekeraars zelf.
 • Dit geldt met name voor die verzekeringen waarbij het afsluiten, of de afhandeling,  niet via de tussenpersoon gebeurd maar direct door de verzekeraar.

 

 

Kosten en premies per verzekering

 

 

  

 

Aanvragen van een verzekering

 

 

 

 

JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: delen en inspireren

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Sluit je aan bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL