Verzekeringen & Kosten

 

Belastingen - Betalingen - Premies

 

Kosten en premies van een verzekering

 

Wat is de assurantiebelasting bij je verzekering?

Wat is de assurantiebelasting bij je verzekering?

Wat is de assurantiebelasting bij een verzekering?

 • Bij het afsluiten van de meeste verzekeringen betaal je ook belasting. Deze belasting heet de assurantiebelasting.
 • Sinds 2013 ligt de assurantiebelasting op 21%. Daarvoor lag dat rond de 9%
 • Deze belasting betaal je aan de verzekeraar of je tussenpersoon, die de belasting vervolgens weer afdraagt aan de overheid
 • De belasting wordt in het algemeen doorberekent in de premie (de kosten) van je verzekering
 • Je betaalt assurantiebelasting niet alleen over de premie, maar ook over de poliskosten, administratiekosten en andere kosten die de verzekeraar bij je in rekening brengt.

Wat is de assurantiebelasting bij een reisverzekering?

 • Uitgezonderd van assurantiebelasting zijn levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.
 • Een reisverzekering is een samengestelde verzekering die zowel onderdelen omvat die betrekking hebben op onderdelen waar je belasting over betaalt als ook onderdelen waar je geen belasting over betaalt. Zo betaal je wel over het gedeelte dat betrekking heeft op schade en niet over het gedeelte dat betrekking heeft op de geneeskundige kosten. 
 • Gevolg is dat per verzekering het percentage assurantiebelasting flink kan verschillen.

Wat is assurantiebelasting bij JoHo?

 • Daar waar mogelijk zal je bij JoHo geen assurantieblasting hoeven af te dragen en kan je voordelig een verzekering afsluiten
 • Dit geldt ook voor vrijwel alle reisverzekeringen
Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Eigen risico

 • Dat deel van de kosten dat je zelf moet betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen je verzekerd bent.
 • Vaak kun je het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen.
 • Een hoger eigen risico betekent in het algemeen dat zelf een lagere premie betaalt

 

Betaling van verzekering verzekering

 

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de Verzekerde, de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd.  De hoofverzekerde is de ' begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

 • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt

 

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten en belastingen bij je verzekering?

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten en belastingen bij je verzekering?

Wat is assurantiebelasting bij JoHo?

 • Daar waar mogelijk zal je bij JoHo geen assurantieblasting hoeven af te dragen en kan je voordelig een verzekering afsluiten
 • Dit geldt ook voor vrijwel alle reisverzekeringen
 • Op je polisblad zal je wel het percentage en bedrag vermeld zien van de assurantieblasting dat wordt afgedragen

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten bij je verzekering?

 • De administratieve en verwerkingskosten voor het opmaken, aanpassen of tussentijds beeindigen van een verzekeringspolis zijn 7,50 euro
 • Deze kosten zullen in bepaalden gevallen niet in rekening worden gebracht. Wanneer dit het geval is zal dit vermeld worden op de betreffende pagina's

Wat zijn de administratieve en verwerkingskosten (poliskosten) die in rekening worden gebracht door de verzekeraar?

 • Sommige administratieve en verwerkingskosten worden doorberekend door de verzekeraars zelf.
 • Dit geldt met name voor die verzekeringen waarbij het afsluiten, of de afhandeling,  niet via de tussenpersoon gebeurd maar direct door de verzekeraar.

 

 

Kosten en premies per verzekering

 

Verzekeringspremies: per verzekering - Verzekeringsbundel

Verzekeringspremies: per verzekering - Verzekeringsbundel

Special ISIS: Kosten, Betaling & Kortingen

Special ISIS: Kosten, Betaling & Kortingen

   Special ISIS verzekering: kosten, premies, toeslagen en kortingen

    

   Wat zijn de premies (p/m)?

    
   Basis
   Extra
   All-In
   EUROPA
    
    
    
   Standaard 
   €25,00
   €31,00
   €36,00
   Super
   €35,00
   €42,50
   €49,00
   WERELD
    
    
    
   Standaard
   €30,00
   €37,50 (41,00 inclusief VS)
   €44,00 (48,00 inclusief VS)
   Super
   €40,00
   €49,50 (54,00 inclusief VS)
   €58,00 (64,00 inclusief VS)

    Hoe werken de verschillende dekkingen?

    Standaard' en 'Super' dekking

    • Je kunt kiezen tussen 'Standaard' en 'Super' dekking. Waarbij 'Super' dekking meer dekking biedt en voor hogere bedragen (zie de keuzehulp en het dekkingsoverzicht).

    All-in', 'Extra' of 'Basis'

    • Bij de ziektekosten (medische kosten) kun je kiezen tussen 'All-in', 'Extra' of 'Basis'. 
    • 'All-in' biedt dekking tot kostprijs en kan ook worden afgesloten zonder geldige Nederlandse zorgverzekering. 'Extra' biedt dekking tot kostprijs, aanvullend op een Nederlandse zorgverzekering. 'Basis' biedt geen dekking voor medische kosten.

    Hoe werkt de premieberekening en de betaling?

    • De bovenstaande prijzen zijn de premies per maand per persoon.
    • De uiteindelijke exacte premie is afhankelijk van de voor jou geldende kortingen of toeslagen. Deze premie kun je na de aanvraag en de acceptatie vinden op je JoHo account pagina, waartoe je toegang krijgt.
    • Blijf je maximaal 15 dagen langer dan komt er geen extra maand bij maar wordt de premie per dag doorberekend (de premie per extra dag is 6 à 7% van de maandpremie)
    • Bij verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland, zoals de Special ISIS, betaal je de premie in één keer voor de hele periode dat je de verzekering afsluit. Indien je niet voor de gehele periode ineens wilt betalen, kan je een eerdere einddatum opgeven. Denk er dan wel aan tijdig te verlengen en dat je met verlengingskosten te maken krijgt.

    Hoe werken de toeslagen, overige kosten en de kortingen?

    Assurantiebelastingkorting

    • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend
    • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over een groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking.
    • Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting vermeld

    Poliskortingen

    • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
    • JoHo donateurs: krijgen jaarlijks 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend
    • JoHo donateurs: kunnen jaarlijks kosteloos verlengen

     Leeftijdtoeslagen

     • Voor verzekerde(n) van 36 jaar of ouder wordt een premietoeslag berekend van 10%. Dit geldt voor alle verzekerden die op de ingangsdatum van de verzekering of verlenging 36 jaar of ouder zijn.
     Globetrotter verzekering: Kosten, Betaling & Kortingen

     Globetrotter verzekering: Kosten, Betaling & Kortingen

     1 - Voorkeuzepakketten

      Overzicht per voorkeuzepakket

       
      Basis
      Extra
      All-In
      EUROPA
       
       
       
      Standaard 
      €22,00
      €30,50
      €51,50
      Super
      €27,50
      €36,00
      €57,00
      WERELD
       
       
       
      Standaard
      €32,00
      €42,00
      €66,50
      Super
      €38,00
      €49,00
      €72,50

      Genoemde premies zijn per maand, zonder de toeslagen of de kortingen, zie daarvoor punt 4

       

      Uitleg Voorkeuzepakketten

        Super:

        • omvat twee extra dekkingen ten opzichte van de Standaarddekking: namelijk Rechtsbijstand + hogere bagagedekking ('Comfort' dekking tot  €3500,- (waaronder tot €1750,- voor laptop, telefoon en camera).

        Standaard:

        • omvat dekking voor: S.O.S. Hulpverlening - Sport & Avontuur  - Ongevallen - Aansprakelijkheid - SMS Assistant - Bagage ('Budget' dekking tot  €1500, waaronder tot €350,- voor laptop, telefoon en camera.

        All-in:

        • 'All in' kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als de dekking van je zorgverzekering tijdens je reis mogelijk komt te vervallen of als je in België woonachtig bent.
        • Doelgroepen: o.a. Betaald werken, Work & Travel >3 maanden, reizen zonder NL zorgverzekering.

        Extra:

        • 'Extra' kies je als je wilt dat je Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot de kostprijs, in veel landen kunnen de kosten hoger zijn dan je eigen zorgverzekering dekt.
        • Doelgroepen: o.a. Work & Travel <3 maanden, Wereldreis, Onbetaalde stage, Vrijwilligerswerk , Studie in het buitenland, Taalcursus in het buitenland.

        Basis:

        • "Basis' kies je als je geen dekking voor medische zorg nodig hebt of wilt.

        2 - Handmatig je verzekering zelf samenstellen

        1 - Aansprakelijkheid
        • Kosten: €3,00 per maand
        2 - Sport & Avontuur
        • Kosten: €2,75 per maand
        3 - Medische kosten:
        • Kosten bij 'Aanvullende' dekking
         • Europadekking: €8,50 per maand
         • Werelddekking: €10,00 per maand
        • Kosten bij 'Volledige' dekking
         • Europadekking - Volledig: €29,50 per maand
         • Werelddekking - Volledig: €34,50 per maand
        4 - Repatriëring & SOS Hulpverlening
        • Dit is een verplicht onderdeel van de premie
        • Kosten in eerste jaar:
         • Europadekking: €10,50 per maand
         • Werelddekking: €20,00 per maand
        • Kosten in tweede jaar (dus als je langer dan 12 maanden afsluit):
         • Europadekking: €11,00 per maand
         • Werelddekking: €22,00 per maand
        5 - Bagage
        • Kosten bij Budgetdekking
         • Europadekking: €3,00 per maand
         • Werelddekking: €3,50 per maand
        • Kosten bij Comfortdekking
         • Europadekking: €6,00 per maand
         • Wereld:dekking: €7,00 per maand
        • Kosten bij Premium dekking
         • Europadekking: €9,00 per maand
         • Werelddekking: €10,50 per maand
        6 - Ongevallen
        • Kosten: Europadekking + Werelddekking : €2,75 per maand
        7 - Rechtsbijstand
        • Kosten: Europadekking + Werelddekking : €2,50 per maand
         
        SOS Autohulp
        • Kosten Europadekking: €7,50 per maand
        • Kosten Werelddekking: niet beschikbaar
         
        Assistant Services
         
        Luggage Assistant
        • Stickers en labels met unieke ID-codes kunnen aan koffers, portemonnees, etc. worden bevestigd.
        • Dit is een optioneel onderdeel van de Globetrotter reisverzekering.
        • Kosten: €12,95 per persoon per polis.
        Kid Assistant
        • Polsbandje voor jonge kinderen met telefoonnummer en speciale code.
        • Dit is een optioneel onderdeel van de Globetrotter reisverzekering.
        • Kosten: €9,95 per persoon per polis.
        Life Assistant
        • Sticker, bandje en label met een telefoonnummer en speciale code. Wanneer de drager hiervan door bijvoorbeeld een ongeval niet aanspreekbaar is, kunnen het telefoon nummer en de unieke code worden gebruikt om medische gegevens voor hulpdiensten beschikbaar te maken. Ook worden familie en verzekeraars direct geïnformeerd.
        • Dit is een optioneel onderdeel van de Globetrotter reisverzekering.
        • Kosten: €9,95 per persoon per polis

        3 - Toeslagen voor werkzaamheden

        • De Globetrotter verzekert mensen die op reis gaan en onderweg wellicht ook tijdelijk zullen werken.
        • In tegenstelling tot andere verzekeringen kent de Globetrotter nauwelijks uitsluitingen voor werkzaamheden die als risicovol worden gezien.
        • Wel wordt er een risicotoeslag in rekening gebracht voor werkzaamheden die niet administratief of toezichthoudend van aard zijn.
        • De toeslag wordt gerekend over de premie voor S.O.S hulpverlening, Ongevallen, Medische kosten en Werelddekking.
        • De risicotoeslag kan 10%, 25% of 100% bedragen.
        • Lees in dit gespecialiseerde chapter meer over de risicotoeslagen

        4 - Voordelen, Kortingen & Kosten

        Premieberekening en betaling:

        • De vermelde prijzen zijn de premies per maand. De premie betaal je altijd voor de gehele aangevraagde periode in één keer.

        Assurantiebelasting:

        • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend
        • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over een groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking.
        • Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting vermeld

        Poliskortingen

        • Iedere verzekerde onder de 27 jaar krijgt 10% korting
        • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
        • JoHo donateurs: krijgen jaarlijks 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend
        • JoHo donateurs: kunnen jaarlijks kosteloos verlengen

        Toeslagen:

        • De toeslag voor werkzaamheden in het buitenland is: 0% (administratief werk) - 10% (normale risico's) - 25% (meer risico's) - 100%  (veel risico's). Kijk bij het onderdeel 'Toeslagen voor werkzaamheden' in het aanvraagformulier welke toeslag bij jouw werkzaamheden hoort.

         

        JoHo ISIS Continu annuleringsverzekering: Kosten, Premies & Betaling

        JoHo ISIS Continu annuleringsverzekering: Kosten, Premies & Betaling

        Premies van de Doorlopende ISIS Annuleringsverzekering

        Wat kost de verzekering?

        Jaarpremies

         AlleenstaandInclusief partnerInclusief gezin
        Dekking tot € 1.000,- pp€ 32,50€ 55,00€ 72,50
        Dekking tot € 1.500,- pp€ 48,75€ 82,50€ 108,75
        Dekking tot € 2.500,- pp€ 81,25€ 137,50€ 181,25

         Deze premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

        Wat zijn de aandachtspunten

        • Bij meerdere personen op een polis geldt er naast een maximum vergoeding per persoon ook een maximum totaalvergoeding per reis. Zie de uitgebreide voorwaarden voor de exacte bedragen (zie aanvraagformulier)
        JoHo World & Europeesche verzekering: Betaling, kosten, premie & Administratie

        JoHo World & Europeesche verzekering: Betaling, kosten, premie & Administratie

        Hoeveel bedraagt de premie?

        • De premie is afhankelijk van verschillende factoren.
        • De premies hieronder zijn op basis van 1 persoon.
        • Als je ervoor kiest twee personen of je gezin op een polis te zetten, wordt de jaarlijkse premie per persoon lager.

         Reisverzekering

        • Je kunt bij de JoHo World & Europeesche reisverzekering kiezen voor wereld- of voor Europadekking. Ook de uitbreidingen (modules) die je kiest zijn bepalend voor het uiteindelijke premiebedrag.
        • Ben je JoHo donateur dan ontvang je korting op de premie + gratis gebruik van de services van een JoHo abonnement.
        • Meer volwassenen en/of kinderen? Check het beknopte dekkingsoverzicht.
        • De genoemde premies zijn per jaar.
        • De poliskosten bedragen € 5,50.
        • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

         

        1 PERSOON

        BASIS

        BASIS

        COMFORT

        COMFORT

        OPTIMAAL

         EUROPA

        wereld

        EUROPA

        wereld

        wereld

        Personenhulp€ 23€ 24€ 25€ 26€ 89,10
        Bagage€ 4,50€ 5€ 5€ 6inclusief
        Geneeskundige kosten€ 9,50€ 15€ 10€ 15,50inclusief
        Geld€ 20€ 20€ 20€ 20inclusief
        Reis Rechtsbijstand€ 7€ 7€ 7€ 7inclusief
        Ongevallen€ 5€ 5€ 6€ 6€ 6
        Skiën en Snowboarden€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
        Hulp en huur vervoermiddel€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25
        Extra sportuitrusting€ 26,50€ 26,50€ 26,50€ 26,50€ 26,50

         

        Premies Annuleringsverzekering

        • Bij de annuleringsverzekering is het maximaal verzekerde bedrag bepalend voor de dekking. Daarnaast betaal je een toeslag als je All-risk wilt verzekeren of een waarnemer wilt meeverzekeren.
        • Ben je JoHo donateur dan ontvang je korting op de premie + gratis gebruik van de services van het JoHo abonnement.
        • Meer volwassenen en/of kinderen? Kijk dan in het uitgebreide premieoverzicht.
        • De premies zijn per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50.
        • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

         

        Annuleringsverzekering

        Premie
        regulier

        premie
        all-risk

        Annulering per reis tot € 1.500€ 55€ 70
        Waarnemer€ 25€ 25

         

        Kan ik een Engelstalig polisblad krijgen voor mijn visum?

        • Wanneer je aan een buitenlandse organisatie, opleidings instituut of overheid moet kunnen aantonen hoe je bent verzekerd, kan het nodig zijn een Engelstalige versie van je polisblad paraat te hebben. Mocht het nodig zijn, dan kan JoHo een Engelstalig polisblad of een officieel document voor je opvragen. Deze krijg je per email toegezonden. Neem contact op met JoHo via het contactformulier (voor verzekeringen) als je een dergelijk document nodig hebt.

        JoHo ISIS Continu reisverzekering: Kosten & Kortingen

        JoHo ISIS Continu reisverzekering: Kosten & Kortingen

         

        Wat zijn de kosten, en welke kortingen zijn van toepassing?

         

         

        Jaarpremie ISIS Continu reisverzekering

        Alleenstaand

         
        Europa€ 30,-
        Wereld€ 45,-

        Inclusief partner

         
        Europa€ 60,-
        Wereld€ 85,-

        Inclusief gezin

         
        Europa€ 80,-
        Wereld€ 108,-

         

        • Je sluit de verzekering af voor minimaal één kalenderjaar.
        • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je zelf aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.

        Assurantiebelastingkorting

        • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend.
        • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking.
        • Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting vermeld.

        Poliskortingen & voordelen

        • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
        • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht bij verlengingen en aanpassingen per prolongatiedatum.
        • Via je JoHo ISIS continu verzekering kan gratis gebruikmaken van de extra services voor JoHo donateurs en abonnees
        • Wie bij JoHo is aangesloten als donateur of abonnee krijgt bij afsluiten 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend

        Overige kosten

        • Verwerkings-, polis- en wijzigingskosten: 7,50 euro

         

          

         

        Aanvragen van een verzekering

         

         

         

         

        JoHo: footprint achterlaten
         
        (service voor JoHo donateurs & abonnees)
         
         
        JoHo: delen en inspireren

         

         

        Meer over JoHo en je verzekeringen

        Informatie en faq zoeken
        JoHo checken

        Waarom zou je je verzekeren?

        • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
        • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

        • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

        • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

        • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

        Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

        • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

        • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

        • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

        • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

        • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

        Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

        • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
        • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

        Sluit je aan bij JoHo 

        Contact opnemen
         
        CONTACT
         
        Contactformulier
         
        Telefoon & Afspraken
        di t/m do tussen 11.00 - 17.00
        +31 (0)88-3214567
        Skype: op joho.foundation
         
        JoHo vestigingen in NL