Verzekeringen & Kosten

Belastingen - Betalingen - Premies

 

Kosten en premies van een verzekering

 

Wat is de assurantiebelasting bij je verzekering?

Wat is de assurantiebelasting bij je verzekering?

Wat is de assurantiebelasting bij een verzekering?

 • Bij het afsluiten van de meeste verzekeringen betaal je ook belasting. Deze belasting heet de assurantiebelasting.
 • Sinds 2013 ligt de assurantiebelasting op 21%. Daarvoor lag dat rond de 9%
 • Deze belasting betaal je aan de verzekeraar of je tussenpersoon, die de belasting vervolgens weer afdraagt aan de overheid
 • De belasting wordt in het algemeen doorberekent in de premie (de kosten) van je verzekering
 • Je betaalt assurantiebelasting niet alleen over de premie, maar ook over de poliskosten, administratiekosten en andere kosten die de verzekeraar bij je in rekening brengt.

Wat is de assurantiebelasting bij een reisverzekering?

 • Uitgezonderd van assurantiebelasting zijn levensverzekeringen, zorgverzekeringen en invaliditeits-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen.
 • Een reisverzekering is een samengestelde verzekering die zowel onderdelen omvat die betrekking hebben op onderdelen waar je belasting over betaalt als ook onderdelen waar je geen belasting over betaalt. Zo betaal je wel over het gedeelte dat betrekking heeft op schade en niet over het gedeelte dat betrekking heeft op de geneeskundige kosten. 
 • Gevolg is dat per verzekering het percentage assurantiebelasting flink kan verschillen.

Wat is assurantiebelasting bij JoHo?

 • Daar waar mogelijk zal je bij JoHo geen assurantieblasting hoeven af te dragen en kan je voordelig een verzekering afsluiten
 • Dit geldt ook voor vrijwel alle reisverzekeringen
Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Wat is een eigen risico bij je verzekering?

Eigen risico

 • Dat deel van de kosten dat je zelf moet betalen als er zich een omstandigheid voordoet waartegen je verzekerd bent.
 • Vaak kun je het eigen risico tot op zekere hoogte zelf bepalen.
 • Een hoger eigen risico betekent in het algemeen dat zelf een lagere premie betaalt

 

Betaling van verzekering verzekering

 

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?


Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de 'Verzekerde', de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd. De hoofverzekerde is de 'begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

 • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen, maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden.

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt.
Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten en belastingen bij je verzekering?

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten en belastingen bij je verzekering?

Wat is assurantiebelasting bij JoHo?

 • Daar waar mogelijk zal je bij JoHo geen assurantieblasting hoeven af te dragen en kan je voordelig een verzekering afsluiten
 • Dit geldt ook voor vrijwel alle reisverzekeringen
 • Op je polisblad zal je wel het percentage en bedrag vermeld zien van de assurantieblasting dat wordt afgedragen

Wat zijn bij JoHo de administratieve en verwerkingskosten bij je verzekering?

 • De administratieve en verwerkingskosten voor het opmaken, aanpassen of tussentijds beeindigen van een verzekeringspolis zijn 7,50 euro
 • Deze kosten zullen in bepaalden gevallen niet in rekening worden gebracht. Wanneer dit het geval is zal dit vermeld worden op de betreffende pagina's

Wat zijn de administratieve en verwerkingskosten (poliskosten) die in rekening worden gebracht door de verzekeraar?

 • Sommige administratieve en verwerkingskosten worden doorberekend door de verzekeraars zelf.
 • Dit geldt met name voor die verzekeringen waarbij het afsluiten, of de afhandeling,  niet via de tussenpersoon gebeurd maar direct door de verzekeraar.

 

 

Kosten en premies per verzekering

 

Verzekeringspremies: per verzekering

Verzekeringspremies: per verzekering

Special ISIS: kosten, premies, toeslagen en kortingen

Special ISIS: kosten, premies, toeslagen en kortingen

   Special ISIS verzekering: kosten, premies, toeslagen en kortingen

    

   Wat zijn de premies (p/m)?

    

   Basis

   Extra

   All-In

   EUROPA
    
    
    
   Standaard 
   €25,00
   €31,00
   €36,00
   Super
   €35,00
   €42,50
   €49,00
   Super +
   €42,00
   €50,00
   €56,50
    
    
    
    
   WERELD
    
    
    
   Standaard
   €30,00
   €37,50 (41,00 inclusief VS)
   €44,00 (48,00 inclusief VS)
   Super
   €40,00
   €49,50 (54,00 inclusief VS)
   €58,00 (64,00 inclusief VS)
   Super+
   €48,00
   €58,00 (62,50 inclusief VS)
   €66,50 (72,50 inclusief VS)

    Hoe werken de verschillende dekkingen?

    Standaard' en 'Super' dekking

    • Je kunt kiezen tussen 'Standaard' en 'Super' dekking. Waarbij 'Super' dekking meer dekking biedt en voor hogere bedragen (zie de keuzehulp en het dekkingsoverzicht).

    All-in', 'Extra' of 'Basis'

    • Bij de ziektekosten (medische kosten) kun je kiezen tussen 'All-in', 'Extra' of 'Basis'. 
    • 'All-in' biedt dekking tot kostprijs en kan ook worden afgesloten zonder geldige Nederlandse zorgverzekering. 'Extra' biedt dekking tot kostprijs, aanvullend op een Nederlandse zorgverzekering. 'Basis' biedt geen dekking voor medische kosten.

    Hoe werkt de premieberekening en de betaling?

    • De bovenstaande prijzen zijn de premies per maand per persoon.
    • De uiteindelijke exacte premie is afhankelijk van de voor jou geldende kortingen of toeslagen. Deze premie kun je na de aanvraag en de acceptatie vinden op je JoHo account pagina, waartoe je toegang krijgt.
    • Blijf je maximaal 15 dagen langer dan komt er geen extra maand bij maar wordt de premie per dag doorberekend (de premie per extra dag is 6 à 7% van de maandpremie)
    • Bij verzekeringen voor lang verblijf in het buitenland, zoals de Special ISIS, betaal je de premie in één keer voor de hele periode dat je de verzekering afsluit. Indien je niet voor de gehele periode ineens wilt betalen, kan je een eerdere einddatum opgeven. Denk er dan wel aan tijdig te verlengen en dat je met verlengingskosten te maken krijgt.

    Hoe werken de toeslagen, overige kosten en de kortingen?

    Assurantiebelastingkorting

    • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. De assurantiebelasting zal door JoHo als korting worden verwerkt. Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting vermeld.
    • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over een groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking.

    Poliskortingen

    • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
    • JoHo donateurs: krijgen jaarlijks 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend
    • JoHo donateurs: kunnen jaarlijks kosteloos verlengen

     Leeftijdtoeslagen

     • Voor verzekerde(n) van 36 jaar of ouder wordt een premietoeslag berekend van 10%. Dit geldt voor alle verzekerden die op de ingangsdatum van de verzekering of verlenging 36 jaar of ouder zijn.
     Globetrotter verzekering: betaling, kosten en kortingen

     Globetrotter verzekering: betaling, kosten en kortingen

     Dekkingspakketten

      
     Basis pakket
     Extra pakket
     All-In pakket
     EUROPA
      
      
      
     Standaard 
     €22,00
     €30,00
     €51,00
     Super
     €27,00
     €36,00
     €57,00
     WERELD
      
      
      
     Standaard
     €32,00
     €42,00
     €66,00
     Super
     €38,00
     €49,00
     €72,00

     Premies per maand, exclusief kortingen of gekozen toeslagen

      Toeslagen, Voordelen, Kortingen & Kosten

     Premieberekening en betaling

     • De vermelde prijzen zijn de premies per maand (vanaf 66 cent per dag)
     • De premie betaal je altijd voor de gehele aangevraagde periode in één keer.

      Toeslagen voor werkzaamheden

     • Er wordt een risicotoeslag in rekening gebracht voor werkzaamheden die niet administratief of toezichthoudend van aard zijn.
     • De toeslag wordt gerekend over de premie voor S.O.S hulpverlening, Ongevallen, Medische kosten en Werelddekking.
     • De toeslag voor werkzaamheden in het buitenland is: 10% (normaal risico) - 25% (meer risico) - 100% (veel risico's). Lees meer op de afsluitpagina's van de Globetrotter verzekering of via het aanvraagformulier over welke toeslag bij jouw werkzaamheden hoort.

     Voordeel met de assurantiebelasting

     • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over een groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking.
     • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting af te sluiten. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend.

     Kortingen op de premie en poliskosten

     • Iedere verzekerde onder de 27 jaar krijgt 10% korting.
     • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht.
     • Wie bij JoHo is aangesloten krijgt jaarlijks 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend.
     • Wie bij JoHo is aangesloten kan jaarlijks kosteloos verlengen.

     Zelf dekking samenstellen

     • je kunt via de pagina 'dekking handmatig samenstellen' ook handmatig je dekkingspakket samenstellen. Zie de links op de aanvraagpagina's

      

     JoHo ISIS Continu annuleringsverzekering: Kosten, Premies & Betaling

     JoHo ISIS Continu annuleringsverzekering: Kosten, Premies & Betaling

     Premies van de Doorlopende ISIS Annuleringsverzekering

     Wat kost de verzekering?

     Jaarpremies

      AlleenstaandInclusief partnerInclusief gezin
     Dekking tot € 1.000,- pp€ 32,50€ 55,00€ 72,50
     Dekking tot € 1.500,- pp€ 48,75€ 82,50€ 108,75
     Dekking tot € 2.500,- pp€ 81,25€ 137,50€ 181,25

      Deze premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting.

     Wat zijn de aandachtspunten

     • Bij meerdere personen op een polis geldt er naast een maximum vergoeding per persoon ook een maximum totaalvergoeding per reis. Zie de uitgebreide voorwaarden voor de exacte bedragen (zie aanvraagformulier)
     'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: betaling, kosten en korting

     'World & Europeesche verzekering' van a.s.r.: betaling, kosten en korting

     Hoeveel bedraagt de premie?

     • De premie is afhankelijk van verschillende factoren.
     • De premies hieronder zijn op basis van 1 persoon.
     • Als je ervoor kiest twee personen of je gezin op een polis te zetten, wordt de jaarlijkse premie per persoon lager.

      Reisverzekering

     • Je kunt bij de JoHo World & Europeesche reisverzekering kiezen voor wereld- of voor Europadekking. Ook de uitbreidingen (modules) die je kiest zijn bepalend voor het uiteindelijke premiebedrag.
     • Ben je JoHo donateur dan ontvang je korting op de premie + gratis gebruik van de services van een JoHo abonnement.
     • Meer volwassenen en/of kinderen? Check het beknopte dekkingsoverzicht.
     • De genoemde premies zijn per jaar.
     • De poliskosten bedragen € 5,50.
     • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

      

     1 PERSOON

     BASIS

     BASIS

     COMFORT

     COMFORT

     OPTIMAAL

      EUROPA

     wereld

     EUROPA

     wereld

     wereld

     Personenhulp€ 23€ 24€ 25€ 26€ 89,10
     Bagage€ 4,50€ 5€ 5€ 6inclusief
     Geneeskundige kosten€ 9,50€ 15€ 10€ 15,50inclusief
     Geld€ 20€ 20€ 20€ 20inclusief
     Reis Rechtsbijstand€ 7€ 7€ 7€ 7inclusief
     Ongevallen€ 5€ 5€ 6€ 6€ 6
     Skiën en Snowboarden€ 6€ 6€ 6€ 6€ 6
     Hulp en huur vervoermiddel€ 25€ 25€ 25€ 25€ 25
     Extra sportuitrusting€ 26,50€ 26,50€ 26,50€ 26,50€ 26,50

      

     Premies Annuleringsverzekering

     • Bij de annuleringsverzekering is het maximaal verzekerde bedrag bepalend voor de dekking. Daarnaast betaal je een toeslag als je All-risk wilt verzekeren of een waarnemer wilt meeverzekeren.
     • Ben je JoHo donateur dan ontvang je korting op de premie + gratis gebruik van de services van het JoHo abonnement.
     • Meer volwassenen en/of kinderen? Kijk dan in het uitgebreide premieoverzicht.
     • De premies zijn per jaar. De poliskosten bedragen € 5,50.
     • Over delen van de premie en de poliskosten kan assurantiebelasting geheven worden.

      

     Annuleringsverzekering

     Premie
     regulier

     premie
     all-risk

     Annulering per reis tot € 1.500€ 55€ 70
     Waarnemer€ 25€ 25

      

     Kan ik een Engelstalig polisblad krijgen voor mijn visum?

     • Wanneer je aan een buitenlandse organisatie, opleidings instituut of overheid moet kunnen aantonen hoe je bent verzekerd, kan het nodig zijn een Engelstalige versie van je polisblad paraat te hebben. Mocht het nodig zijn, dan kan JoHo een Engelstalig polisblad of een officieel document voor je opvragen. Deze krijg je per email toegezonden. Neem contact op met JoHo via het contactformulier (voor verzekeringen) als je een dergelijk document nodig hebt.

     JoHo ISIS Continu reisverzekering: Kosten & Kortingen

     JoHo ISIS Continu reisverzekering: Kosten & Kortingen

     Wat zijn de kosten, en welke kortingen zijn van toepassing?

      

      

     Jaarpremie ISIS Continu reisverzekering

     Alleenstaand

      
     Europa€ 30,-
     Wereld€ 45,-

     Inclusief partner

      
     Europa€ 60,-
     Wereld€ 85,-

     Inclusief gezin

      
     Europa€ 80,-
     Wereld€ 108,-

      

     • Je sluit de verzekering af voor minimaal één kalenderjaar.
     • De verzekering wordt ieder jaar automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij je zelf aangeeft dat er niet meer verlengd moet worden.

     Assurantiebelastingkorting

     • De premies zijn bij JoHo zonder assurantiebelasting. Er zal dus geen assurantiebelasting door JoHo worden doorberekend.
     • Assurantiebelasting is een toeslag van 21%. Dit percentage wordt berekend over groot deel van de dekkingen en soms over een deel van een dekking.
     • Bij het premiebedrag op de polis staat het bedrag dat betrekking heeft op de assurantiebelasting vermeld.

     Poliskortingen & voordelen

     • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij de aanvraag niet in rekening gebracht
     • De verwerkings- en poliskosten (€7,50) worden bij niet in rekening gebracht bij verlengingen en aanpassingen per prolongatiedatum.
     • Via je JoHo ISIS continu verzekering kan je gratis gebruikmaken van de extra services voor JoHo donateurs en abonnees
     • Wie bij JoHo is aangesloten als donateur of abonnee krijgt bij afsluiten 10 euro extra premiekorting: de korting wordt direct bij de aanvraag verrekend

     Overige kosten

     • Verwerkings-, polis- en wijzigingskosten: 7,50 euro

      

       

      

     Aanvragen van een verzekering

      

      

      

      

     JoHo: footprint achterlaten
      
     (service voor JoHo donateurs & abonnees)
      
      
     JoHo: pagina topic
       Verzekeringen & Kosten 

      

      

     Meer over JoHo en je verzekeringen

     Informatie en faq zoeken
     JoHo checken

     Waarom zou je je verzekeren?

     • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
     • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

     • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

     • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

     • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

     Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

     • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

     • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

     • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

     • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

     • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

     Verzekeren via JoHo  

     Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

     • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
     • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

     Aansluiten bij JoHo 

     Contact opnemen
      
     CONTACT
      
     Contactformulier voor verzekeringen
      
     Telefoon & Afspraken
     di t/m do tussen 11.00 - 17.00
     +31 (0)88-3214567
     Skype: op joho.foundation
      
     JoHo vestigingen in NL