Verzekeringen en reizen met een reisgenoot of in groepen

 

JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Verzekeringen & Reisgenoten

 

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt?

Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt?

Alarmcentrale van je verzekering:

 • Als er sprake is van een ernstig ongeluk of ziekte dan waarschuw je zo snel mogelijk de alarmcentrale van je verzekering.
 • Zorg dat jij, of degene die contact opneemt, de volgende gegevens bij de hand hebt:
  • Personalia
  • Reisverzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en polisnummer)
  • De namen en adressen van personen die ingelicht moeten worden
  • De naam van de behandelend arts en de door het ziekenhuis gestelde diagnose
  • Je medische achtergrond
 • Op verzoek van je familie kan je huisarts medische gegevens doorgeven aan de behandelend arts in het buitenland. Vooral als je eerder in een ziekenhuis bent opgenomen of bepaalde medicijnen gebruikt, kan deze informatie van belang zijn.

Ambassade/consulaat:

 • in ernstige gevallen informeert de lokale politie, een reisgenoot of betrokkene zelf meestal de ambassade of het consulaat als er iemand in het ziekenhuis belandt. De ambassade of het consulaat neemt dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in de situatie te krijgen. Uiteraard is het afhankelijk van de aard van de situatie (land, soort ziekte) of de ambassade erbij betrokken moet worden.
 • Om verdere stappen te kunnen nemen moet de ambassade of het consulaat beschikken over dezelfde gegevens als de alarmcentrale. Als je zelf niet in staat bent je alarmcentrale te informeren, dan zorgt de ambassade of het consulaat ervoor dat de desbetreffende alarmcentrale in Nederland wordt ingelicht. 
 • Op jouw verzoek kan de ambassade of het consulaat ook zorgen dat je familieleden of vrienden in Nederland op de hoogte worden gesteld van je situatie. Dit gebeurt dan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Special ISIS: Vragen over de duur, woonplaats, leeftijd, mede-verzekerden & dubbel verzekerd zijn

Special ISIS: Vragen over de duur, woonplaats, leeftijd, mede-verzekerden & dubbel verzekerd zijn

  Kan je een doorlopende reisverzekering voor de eerste maanden nemen en voor de laatste maanden de Special ISIS?

  • In beginsel kan dit niet omdat een Nederlandse reisverzekering (dus ook de Special ISIS) geldig moet zijn voor je hele reisperiode. Dit is vanaf het moment dat je vertrekt tot aan het moment dat je terug komt.
  • Je kunt dus met geen enkele Nederlandse reisverzekering dit soort combinaties maken, ook niet bij andere verzekeraars.
  • Ben je al onderweg en loopt jouw doorlopende reisverzekering af? Neem dan even contact op! Hoewel de regels strikt zijn, kan JoHo vaak een oplossing aandragen, dankzij haar jarenlange ervaring en goede band met diverse verzekeraars.

  Kan je de Special ISIS afsluiten als de verzekerde al in het buitenland zit?

  Wat kan je doen als je voor langere tijd of definitief in het buitenland gaat verblijven?  

  • Wanneer je plannen nog niet definitief zijn, kun je beginnen met een Special ISIS reisverzekering. Wanneer je echter langer op één plek bent en daar min of meer een vaste verblijfplaats hebt, is de Special ISIS niet meer geschikt. Je zult dan een alternatieve verzekering nodig hebben.
  • Vraag informatie en advies aan via het adviesformulier  in voor een vrijblijvend advies op maat.

  Kan je verzekerd zijn als familie of gezin?

  Samen op een polis staan kan voordelen bieden. Bijvoorbeeld wanneer je vanwege omstandigheden je reis moet afbreken om terug naar Nederland te gaan. Hoe zorg je dat het duidelijk is dat jullie samen reizen:
  • wanneer je samen reist naar dezelfde bestemming, en ook samen terug
  • gezin op 1 polis
  • allemaal dezelfde dekking
  • Kinderen kunnen op dezelfde polis maar worden gerekend als volledig verzekerde. Er is dus geen korting voor (jonge) kinderen.

  Zijn er leeftijdsgrenzen voor de JoHo Special ISIS?

  • Ja, de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt.

  Voor hoe lang sluit je de Special ISIS verzekering af?

  • De Special ISIS verzekering is aan te vragen voor reizen vanaf 60 dagen tot maximaal 4 jaar.
  • Ga je korter dan 60 dagen op reis vul dan als einddatum je terugreisdatum in. De polis biedt wel voor 2 maanden dekking.
  • Je kunt de verzekering aanvragen en/of verlengen met een maximale duur van 1 jaar per keer.
  • Je kunt de Special ISIS verzekering online aanvragen of verlengen.

  Is de Special ISIS ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

  • Ja, de nationaliteit is niet van belang bij het afsluiten van de Special ISIS reisverzekering.
  • Er moet wel aan de volgende eisen voldaan worden:
   • Je vertrekt vanuit Nederland met de intentie om naar Nederland terug te keren
   • Je moet bij terugkomst aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basiszorgverzekering  
   • Je moet minimaal 6 maanden voorafgaand aan het vertrek woonachtig zijn geweest in Nederland
  • Let op: repatriëring van de verzekerde is altijd naar Nederland.
  • Bij twijfel, bel of mail gerust met JoHo.

  Voor wie is dekking van de Special ISIS niet van toepassing?

  De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
  • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
  • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
  • iemand die als een expatriate werkzaam is en zijn gezin;
  • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land. Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn.
  • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
   

   

  Verzekerd zijn tijdens groepsreizen

   

  Special ISIS: Kan de verzekering worden afgesloten voor groepen of meerdere personen?
  Groepsannuleringsverzekering JoHo Europeesche

  Groepsannuleringsverzekering JoHo Europeesche

  • Naast de 'gewone' individuele garantie annuleringskosten verzekering (die dekking geeft als er iets met iemand zelf of naaste familie gebeurd) kan ook (eventueel aanvullend) worden gekozen voor het afsluiten van een groepsannuleringskosten verzekering. Wij adviseren deze verzekering te verkiezen indien je met een (groot) gezelschap reist. In dit geval sluit een groep gezamenlijk een verzekering af ten opzichte van elkaar. Concreet, als één van de medereizigers niet kan deelnemen aan de reis door een geldige reden (i.e. overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalletsel), dan kan die persoon, maar OOK de gehele groep annuleren.
  • Let op: de groepsannuleringsverzekering geeft GEEN dekking indien (bijvoorbeeld) de naaste familie iets overkomt, of andere externe omstandigheden, waardoor men de reis wil annuleren. Om ook in dergelijke omstandigheden verzekerd te zijn, dient ook een reguliere annuleringsverzekering te worden afgesloten.

  Premies

  • Om voor een groep- annuleringskosten verzekering in aanmerking te komen moet er sprake zijn dat de groep uit meer dan vier huisadressen of uit meer dan 9 personen bestaat.
  • 10 t/m 20 deelnemers: 3,5%
  • 21 t/m 40 deelnemers: 4,5%
  • 41 t/m 60 deelnemers: 5%
  • 61 t/m 80 deelnemers: 5,5%
  • 81 t/m 100 deelnemers: 6%
  • Poliskosten: € 3,50
  • Assurantiebelasting: 21% over premie en poliskosten
  • De verzekering dient binnen zeven dagen na de datum van boeking te worden afgesloten.

  Afsluiten

   

    

  JoHo: concept begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: footprint achterlaten
   
  (service voor JoHo donateurs & abonnees)
   
   

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
  • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

  Back to top

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier
   
  Telefoon & Afspraken
  +31 (0)88-3214567

  Bellen via Skype
  Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL