Schade melden & declaratie indienen

 

 

 

Advies & Tips

 

Wat kan je het beste doen?

 • verzekeraars willen altijd de originele nota's (geen kopie, of een declaratie per mail / fax). Maak voor zover mogelijk een kopie van de bon die je naar de verzekeraar stuurt, soms raakt er namelijk wel eens iets kwijt bij de (internationale) post!

Wat kan je het beste doen bij bagageschade?

 • Indien je geen (originele) nota's hebt, verzamel dan zoveel mogelijk gegevens die betrekking op de schade hebben: bij bagage: type nummer, afschrift giro, waar wanneer gekocht, aanschafprijs, aangifte politie;  en bij een medisch: toedracht, adres arts, etc.

Wat kan je het beste doen bij medische schade of kosten?

 • Indien je geen (originele) nota's hebt, verzamel dan zoveel mogelijk gegevens die betrekking op de schade hebben: toedracht, adres arts, etc.
 • Stuur de declaratie dan eerst naar je zorgverzekeraar in Nederland. Je reisverzekering is in het algemeen een aanvullende verzekering

Tips

 • declaraties voor een reisverzekering kunnen in het algemeen na thuiskomst worden ingediend, als je het binnen 1 maand na thuiskomst doet zit je in principe goed.

 

Inhoud

 

Zie per verzekering en verzekeraar:

Wat de procedures zijn in geval van schade, ongevallen en ongelukken

Waar en hoe kan je declaraties kan indienen of declaratieformulieren vinden.

 

Goudse & ISIS (special isis - continu - annulering)

 

Europeesche Verzekeringen

 

Allianz Global Assistance

 

OOM verzekeringen

 

 

 

 

 

  Overige verzekeringen

   

  Wat zijn instructies als er op deze pagina geen specifieke verzekeraar staat genoemd:

  • Stuur declaraties naar de verzekeraar
  • Gebruik indien beschikbaar de juiste declaratieformulieren en volg de instructie uit de voorwaarden / je polis
  • Indien je geen polis of declaratieformulier (meer) hebt, neem dan contact op met de verzekeraar

   

  ISIS Goudse Verzekeringen

   

  Isis Aflopende Annuleringsverzekering
  • Als je kosten hebt gemaakt doordat je je reis hebt moeten annuleren, is het belangrijk alle relevante informatie te verzamelen om een spoedige afhandeling bij de verzekeraar mogelijk te maken.

  Wat moet je doen?

  • Vul het schadeformulier in
  • Voeg de originele boekingsnota bij
  • Voeg de nota bij die betrekking heeft op de annuleringskosten
  • Licht zo duidelijk mogelijk toe wat de reden van je annulering is geweest.
  • Voeg bewijsstukken toe om dit te onderbouwen, zoals een verklaring van een arts of specialist, bewijs van eerdere terugkeer of van ziekenhuisopname en andere bewijsstukken.

  Je kunt het hele dossier dat betrekking heeft op je annulering per email sturen naar info@joho.org.

  Special ISIS - Continu - Algemeen


  Contactgegevens ISIS - Goudse Verzekeringen

  ISIS / Goudse verzekeringen
  Postbus 9
  2800 MA Gouda
  The Netherlands

  Tel. : +31.182.544 917
  Fax. : +31.182.544 337

  claims@goudse.com

  1) Schade medische en tandheelkundige kosten

  • Het is belangrijk om te beseffen dat de ISIS verzekeringen van de Goudse dekking bieden voor spoedeisende medische zorg. Dit betreft dus kosten die niet kunnen wachten tot je terugkeer naar Nederland. Als je twijfelt of dit in jouw situatie het geval is, kun je het beste van tevoren even navraag doen.
  • In geval van een onvoorziene en ernstige ziekte of ongeval in het buitenland, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dien je contact op te nemen met de Goudse alarmcentrale.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  • In landen waar de kosten voor medische zorg zeer hoog liggen (zoals de Verenigde Staten) is het belangrijk dat de alarmcentrale wordt ingeschakeld vóórdat je aan een behandelingstraject begint.
  • Als je zelf kosten hebt moeten voorschieten, kun je hier naderhand een claim voor indienen bij de Goudse / ISIS. Hieronder vind je de procedure.

  De stappen voor het indienen van een claim

  1. Download het schadeaangifteformulier en vul deze in.
  2. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  3. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email.
  • N.B. Er kan geen betaling worden verricht als het schadeformulier onjuist of onvolledig is ingevuld. Vergeet dus niet het formulier te ondertekenen en de originele gespecificeerde nota's bij te voegen. Zorg ervoor dat de naam en het adres wordt bijgevoegd van de persoon aan wie de betaling moet worden gedaan.
  • LET OP: indien je een Special ISIS reisverzekering hebt en de aanvullende optie "Extra" hebt afgesloten, dien je de medische declaraties eerst naar je zorgverzekeraar in Nederland te sturen. Het deel dat niet wordt vergoed door je zorgverzekering, kan dan naar de Goudse/ISIS worden gestuurd.

  2) Schade buitengewone kosten

  • Onder "buitengewone kosten" worden kosten verstaan die tijdens je reis ontstaan en onverwacht zijn. Het zijn vaak kosten die voortvloeien uit een ongeval of ziekte van jezelf, een direct familielid of reisgenoot. Je kunt denken aan:
   • Kosten die je hebt moeten maken wegens onverwacht langer verblijf (bv omdat je niet kon of mocht vliegen)
   • Overkomst en verblijf van een familielid/partner om jou bij te staan in een noodsituatie
   • Vervoer van een stoffelijk overschot bij overlijden
   • Opsporing en reddingsacties
   • Bijzonder vervoer (bv als je om medische redenen niet in een gewone vliegtuig stoel kunt of mag zitten)
   • Hoge telefoonkosten die je hebt gemaakt in je communicatie met artsen / alarmcentrales / familie in NL.
  •  Om een claim in te dienen met betrekking tot buitengewone kosten kan onderstaande procedure worden gevolgd.

  De stappen:

  1. Stel een brief op waarin je de gebeurtenis gedetailleerd beschrijft;
  2. Vul het schadeaangifteformulier in.
  3. Voeg alle relevante documentatie bij die betrekking heeft op je situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
   • de artsenverklaring waarin de redenen staan vermeld van je eerdere of latere terugkeer naar Nederland;
   • het medische rapport van een geraadpleegde arts of ziekenhuis
   • facturen van taxiritten / busritten van een naar artsen of ziekenhuizen.
   • telefoon afschriften
   • (niet gebruikte) vliegtickets, treinkaartjes
  4. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  5. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

  3) Schade Aansprakelijkheid

  • Als iemand je tijdens je reis aansprakelijk stelt voor een schade die jij hebt veroorzaakt, is het belangrijk dat de verzekering hier spoedig van op de hoogte wordt gebracht.
  • Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig is uitgesloten van dekking. Dit valt in de meest gevallen onder de verzekering van het voertuig zelf.

  De stappen

  1. Stel een document op met een uitleg van de situatie, waarom je aansprakelijk bent gesteld, wat er beschadigd is en of je het hier mee eens bent.
  2. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan:
   • brief met een uitleg van de situatie en oorzaak
   • facturen van de reparatiekosten / nieuw waarde
   • evt proces verbaal van politie
   • foto's
  3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  4. Stuur het pakket met informatie naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. 

  4) Schade claim bagage

  • Alle schade claims met betrekking tot bagage moeten worden ingediend bij ISIS.

  De stappen

  1. Download het schadeformulier en vul deze zo volledig mogelijk in.
  2. Geef een diefstal of verlies altijd onmiddellijk aan bij de lokale politie of andere autoriteit. Zorg ervoor dat je een kopie van het proces-verbaal of een officieel stempel op het schadeformulier krijgt.
  3. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee.
  4. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  5. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

  5) Schade claim overlijden

  • In het geval er een verzekerde persoon tijdens een reis komt te overlijden, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de alarmcentrale.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  • Hoewel betrokkenen in veel gevallen zo snel mogelijk naar huis zullen willen als er een medereiziger is komen te overlijden, zijn er een aantal administratieve zaken die moeten worden geregeld voordat de overledene en medereizigers naar huis kunnen. Hieronder lees je meer over de procedure.

  De stappen:

  1. Er zal een politieverklaring moeten worden aangevraagd.
  2. Verslag van de patholoog-anatoom moet worden overlegd en opgesteld.
  3. Overlijdensakte moet worden opgesteld en vrijgegeven.
  4. Officiële verklaring met betrekking tot de wettige erfgenamen van de overledene moet worden opgesteld.
  5. Rouwtransport moet worden georganiseerd
  6. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  7. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

  Al deze stappen worden door de alarmcentrale begeleid, inclusief de financiële afhandeling ervan. Schakel hen dus zsm in!

  6) Schade claim ongevallen (invaliditeit)

  • Als je aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt, keert ISIS / de Goudse een percentage van het verzekerde bedrag uit. De hoogte van je uitkering wordt bepaald op basis van de mate van blijvende invaliditeit en de dekking op je polis.
  • Bij schade claims onder deze rubriek moet altijd onmiddellijk contact worden opgenomen met ISIS / de Goudse.

  De stappen

  1. Download het schadeformulier en vul deze zo volledig mogelijk in.
  2. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan
   • brief met een uitleg van de situatie en oorzaak
   • doktersverklaringen
   • proces verbaal van politie
   • foto's
  3. Vermeld je ISIS polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  4. Stuur het gehele dossier naar de Goudse / ISIS. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

   

  7) Schade claim rechtsbijstand

  • In het geval je te maken krijgt met een situatie waarvoor je juridisch advies wil inwinnen, dien je altijd zo snel mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar of SRK.
  • Wil je een nieuwe zaak melden? Doe dit bij voorkeur op de website www.srkrechtsbijstand.nl. of per e-mail via nieuwemelding@ srkrechtsbijstand.nl
  • Telefonisch of per e-mail informatie doornemen kan ook. Raadpleeg daarvoor de contactgegevens van de SRK vind je in de Special ISIS polisvoorwaarden.

   

  Europeesche

   

  Contactgegevens Europeesche

  Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
  Postbus 2072
  3500 HB Utrecht

  info@europeesche.nl

  T +31 20 651 52 53
  F +31 20 651 52 30
   

  1) Schade medische en tandheelkundige kosten

  Als de module "geneeskundige kosten" op een polis is bijgesloten biedt de Europeesche dekking voor spoedeisende medische zorg, aanvullend op de Nederlandse zorgverzekering. Dit betreft dus kosten die niet kunnen wachten tot je terugkeer naar Nederland. Als je twijfelt of dit in jouw situatie het geval is, kun je het beste van tevoren even navraag doen.

  In geval van een onvoorziene en ernstige ziekte of ongeval in het buitenland, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dien je contact op te nemen met de Europeesche alarmlijn.

  De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.

  Als je zelf kosten hebt moeten voorschieten, kun je hier naderhand een claim voor indienen bij de Europeesche. Hieronder vind je de procedure.

   

  De stappen voor het indienen van een claim

   

  1. Vul het online schade formulier in.

  2. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.

  3. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

  N.B. Er kan geen betaling worden verricht als het schadeformulier onjuist of onvolledig is ingevuld. Vergeet dus niet het formulier te ondertekenen en de originele gespecificeerde nota's bij te voegen. Zorg ervoor dat de naam en het adres wordt bijgevoegd van de persoon aan wie de betaling moet worden gedaan.

  LET OP: Dien de kosten altijd eerst in bij je zorgverzekeraar in Nederland. Alleen het deel dat niet door je zorgverzekering wordt vergoed, valt onder de dekking van je reisverzekering.

   

  2) Schade extra onvoorziene kosten

  • Onder "extra onvoorziene kosten" worden kosten verstaan die tijdens je reis ontstaan en onverwacht zijn. Het zijn vaak kosten die voortvloeien uit een ongeval of ziekte van jezelf, een direct familielid of reisgenoot. Je kunt denken aan:
   • Kosten die je hebt moeten maken wegens onverwacht langer verblijf (bv omdat je niet kon of mocht vliegen)
   • Overkomst en verblijf van een familielid/partner om jou bij te staan in een noodsituatie
   • Eerdere terugkeer naar Nederland ivm schade aan je woning of bedrijf
   • Vervoer van een stoffelijk overschot bij overlijden
   • Opsporing en reddingsacties
   • Bijzonder vervoer (bv als je om medische redenen niet in een gewone vliegtuig stoel kunt of mag zitten)
   • Hoge telefoonkosten die je hebt gemaakt in je communicatie met artsen / alarmcentrales / familie in NL.
  •  Om een claim in te dienen met betrekking tot buitengewone kosten kan onderstaande procedure worden gevolgd.

  De stappen:

  1. Doe melding bij de Europeesche Hulplijn. De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  2. Stel een brief op waarin je de gebeurtenis gedetailleerd beschrijft;
  3. Vul het online schade formulier in.
  4. Voeg alle relevante documentatie bij die betrekking heeft op je situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
   • de artsenverklaring waarin de redenen staan vermeld van je eerdere of latere terugkeer naar Nederland;
   • facturen van taxiritten / busritten van een naar artsen of ziekenhuizen.
   • telefoon afschriften
   • (niet gebruikte) vliegtickets, treinkaartjes
  5. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  6. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

   

  3) Schadeclaim overlijden

  • In het geval er een verzekerde persoon tijdens een reis komt te overlijden, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de alarmcentrale.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  • Hoewel betrokkenen in veel gevallen zo snel mogelijk naar huis zullen willen als er een medereiziger is komen te overlijden, zijn er een aantal administratieve zaken die moeten worden geregeld voordat de overledene en medereizigers naar huis kunnen. Hieronder lees je meer over de procedure.

  De stappen:

  1. Er zal een politieverklaring moeten worden aangevraagd.
  2. Verslag van de patholoog-anatoom moet worden overlegd en opgesteld.
  3. Overlijdensakte moet worden opgesteld en vrijgegeven.
  4. Officiële verklaring met betrekking tot de wettige erfgenamen van de overledene moet worden opgesteld.
  5. Rouwtransport moet worden georganiseerd
  6. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  7. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

   

  4) Schadeclaim bagage

  • Er kan tijdens je reis van alles gebeuren met de spullen die je bij je hebt. Bij schade, verlies of diefstal van je bezittingen kun je een beroep doen op je reisverzekering (als je deze dekking voorafgaand aan je reis hebt toegevoegd aan je polis).
  • Als je spullen verloren zijn geraakt tijdens je vliegreis, is de luchtvaartmaatschappij als eerste verantwoordelijk voor de geleden schade. In tweede instantie kun je je richten tot je reisverzekering. Zorg er wel voor dat je bewijsje kunt laten zien van de vergoeding (of afwijzing daarvan) van de luchtvaartmaatschappij.
  • Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie.

  De stappen

  1. Vul het online schade formulier in.
  2. Geef een diefstal of verlies altijd onmiddellijk aan bij de lokale politie of andere autoriteit. Zorg ervoor dat je een kopie van het proces-verbaal of een officieel stempel op het schadeformulier krijgt.
  3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  4. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

   

  5) Schadeclaim invaliditeit

  • Als je aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt, heb je recht op een eenmalige vergoeding, als deze dekking op je polisblad is bijgevoegd. De hoogte van je uitkering wordt bepaald op basis van de mate van blijvende invaliditeit en de gekozen dekking op je polis.
  • Bij schade claims onder deze rubriek moet altijd zsm contact worden opgenomen met de Europeesche.
  • De stappen

  1. Vul het online schade formulier in.
  2. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan
   • brief met een uitleg van de situatie en oorzaak
   • doktersverklaringen
   • proces verbaal van politie
   • foto's
  3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  4. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

   

  6) Schadeclaim aansprakelijkheid

  Er is geen dekking binnen de doorlopende reisproducten van de Europeesche voor aansprakelijkheid.

   

  7) Schadeclaim rechtsbijstand

  • De Europeesche heeft de rechtsbijstand verzekering ondergebracht bij DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij. Als je je in een situatie bevind waarin je rechtshulp nodig hebt, en deze dekking is toegevoegd aan je polis, dan is DAS je eerste aanspreekpunt.
  • Op https://www.europeesche.nl/das-rechtsbijstand staat hoe en onder welke voorwaarden DAS je juridische hulp verleent.
  1. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  2. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres.
   Als je het online schadeformulier gebruikt, verstuur je het gelijk vanuit je browser.

  NB Indien je declareert per post, maak dan voor zover mogelijk een kopie van de documenten die je naar de verzekeraar stuurt, soms raakt er namelijk wel eens iets kwijt bij de (internationale) post!

   

  8) Reis annuleren of voortijdig afbreken

  • Is er iets gebeurd waardoor je niet meer op reis kunt gaan? Je zal je reis dan moeten annuleren. Als je de doorlopende annuleringsverzekering van de Europeesche hebt afgesloten dan kun je de kosten bij de Europeesche indienen. 
  • Hoe dien je een annuleringsclaim in? 
  1. Vul het online schade formulier in.
  2. ​Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan:
  • Jow polisblad, pasje of boekingsbevestiging waaruit blijkt dat je een (allrisk -) Annuleringsverzekering bij de Europeesche heeft afgesloten;
  • De annuleringsbevestiging of annuleringsfactuur die u van de reisorganisatie ontvangt na het annuleren van uw reis;
  • Bewijsstukken die de reden van annuleren ondersteunen. 

   

  Allianz Global Assistance

   

   

  Contactgegevens Allianz Gobal Assistance

  Allianz Global Assistance
  Postbus 9444
  1006 AK Amsterdam

  Tel.: (020) 561 87 11

  E-mail: info@allianz-assistance.nl

  Bereikbaar op werkdagen: 8:00-18:00 & zaterdag: 9:00-17:00 uur.

   

  1) Medische en Tandheelkundige kosten

   

  Of en in hoeverre je gedekt bent voor geneeskundige zorg hangt af van de gekozen dekking op je verzekering. Er is op je reisverzekering alleen dekking voor kosten die niet kunnen wachten tot je terugkeer naar Nederland. Als je twijfelt of dit in jouw situatie het geval is, kun je het beste van tevoren even navraag doen.

  In geval van een onvoorziene en ernstige ziekte of ongeval in het buitenland, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dien je contact op te nemen met de alarmcentrale van Allianz Global Assist.

  De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.

  Als je zelf kosten hebt moeten voorschieten, kun je hier naderhand een claim voor indienen bij Allianz Global Assistance. Hieronder vind je de procedure.

  Je kunt een schade indienen door het online schadeformulier in te vullen.

  LET OP: Dien de kosten altijd eerst in bij je zorgverzekeraar in Nederland. Alleen het deel dat niet door je zorgverzekering wordt vergoed, valt onder de dekking van je reisverzekering.

   

  2) SOS hulpverlening

  • Onder "SOS hulpverlening" worden kosten verstaan die tijdens je reis ontstaan en onverwacht zijn. Het zijn vaak kosten die voortvloeien uit een ongeval of ziekte van jezelf, een direct familielid of reisgenoot. Je kunt denken aan:
   • Kosten die je hebt moeten maken wegens onverwacht langer verblijf (bv omdat je niet kon of mocht vliegen)
   • Overkomst en verblijf van een familielid/partner om jou bij te staan in een noodsituatie
   • Eerdere terugkeer naar Nederland ivm schade aan je woning of bedrijf
   • Vervoer van een stoffelijk overschot bij overlijden
   • Opsporing en reddingsacties
   • Bijzonder vervoer (bv als je om medische redenen niet in een gewone vliegtuig stoel kunt of mag zitten)
   • Hoge telefoonkosten die je hebt gemaakt in je communicatie met artsen / alarmcentrales / familie in NL.
  •  Om een claim in te dienen met betrekking tot buitengewone kosten kan onderstaande procedure worden gevolgd.

  De stappen:

  1. Doe melding bij Allianz Global Assistance. De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  2. Stel een mail op waarin je de gebeurtenis gedetailleerd beschrijft;
  3. Vul het online schadeformulier in.
  1. Voeg alle relevante documentatie bij die betrekking heeft op je situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
   • de artsenverklaring waarin de redenen staan vermeld van je eerdere of latere terugkeer naar Nederland;
   • facturen van taxiritten / busritten van een naar artsen of ziekenhuizen.
   • telefoon afschriften
   • (niet gebruikte) vliegtickets, treinkaartjes

   

  3) Schade of verlies van je Bagage

  • Er kan tijdens je reis van alles gebeuren met de spullen die je bij je hebt. Bij schade, verlies of diefstal van je bezittingen kun je een beroep doen op je reisverzekering (als je deze dekking voorafgaand aan je reis hebt toegevoegd aan je polis).
  • Als je spullen verloren zijn geraakt tijdens je vliegreis, is de luchtvaartmaatschappij als eerste verantwoordelijk voor de geleden schade. In tweede instantie kun je je richten tot je reisverzekering. Zorg er wel voor dat je bewijsje kunt laten zien van de vergoeding (of afwijzing daarvan) van de luchtvaartmaatschappij.
  • Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie.

  Je kunt een schade indienen door het online schadeformulier in te vullen.

  • Geef een diefstal of verlies altijd onmiddellijk aan bij de lokale politie of andere autoriteit. Zorg ervoor dat je een kopie van het proces-verbaal of een officieel stempel op het schadeformulier krijgt.

   

  4) Schadeclaim i.v.m. invaliditeit

  • Als je aan een ongeval blijvende invaliditeit overhoudt, heb je recht op een eenmalige vergoeding, als deze dekking op je polisblad is bijgevoegd. De hoogte van je uitkering wordt bepaald op basis van de mate van blijvende invaliditeit en de gekozen dekking op je polis.
  • Bij schade claims onder deze rubriek moet altijd zsm contact worden opgenomen met Allianz Global Assistance.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.

  De stappen

  1. Vul het online schadeformulier in.
  1. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan
   • een uitleg van de situatie en oorzaak
   • doktersverklaringen
   • proces verbaal van politie
   • foto's

  5) Schade i.v.m. overlijden

  • In het geval er een verzekerde persoon tijdens een reis komt te overlijden, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met Allianz Global Assistance.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  • Hoewel betrokkenen in veel gevallen zo snel mogelijk naar huis zullen willen als er een medereiziger is komen te overlijden, zijn er een aantal administratieve zaken die moeten worden geregeld voordat de overledene en medereizigers naar huis kunnen. Hieronder lees je meer over de procedure.

  De stappen:

  1. Er zal een politieverklaring moeten worden aangevraagd.
  2. Verslag van de patholoog-anatoom moet worden overlegd en opgesteld.
  3. Overlijdensakte moet worden opgesteld en vrijgegeven.
  4. Officiële verklaring met betrekking tot de wettige erfgenamen van de overledene moet worden opgesteld.
  5. Rouwtransport moet worden georganiseerd (in overleg met alarmcentrale)
  6. Vul het online schadeformulier in.

   

  6) Claim wegens Aansprakelijkheid

  • Als iemand je tijdens je reis aansprakelijk stelt voor een schade die jij hebt veroorzaakt, is het belangrijk dat de verzekering hier spoedig van op de hoogte wordt gebracht.
  • Als binnen een jaar de schade niet is gemeld, krijg je geen uitkering meer.
  • Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig is uitgesloten van dekking. Dit valt in de meest gevallen onder de evrzekering van het voertuig zelf.

  De stappen

  1. Vul het online schadeformulier in.
  1. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee. Denk hierbij aan
   • een uitleg van de situatie en oorzaak
   • doktersverklaringen
   • proces verbaal van politie
   • foto's

   

  7) Schadeclaim Rechtsbijstand

  • Allianz heeft de rechtsbijstand verzekering ondergebracht bij DAS. Als je je in een situatie bevind waarin je rechtshulp nodig hebt, en deze dekking is toegevoegd aan je polis, dan is DAS je eerste aanspreekpunt.
  • Op www.allianz-assistance.nl/rechtsbijstand staat hoe en onder welke voorwaarden DAS je juridische hulp verleent.

   

  Vragen over claims

  Voor vragen kun je Allianz Global Assistance bellen of mailen. Het telefoonnummer van Allianz Global Assistance is 020 - 561 8730. Als je vragen hebt, kun je ook mailen naar schade@allianz-assistance.nl. Als je vraag gaat over een schade die je al hebt ingediend, vermeld bij je vraag dan ook altijd je dossier nummer.

  • De declaratie dien je uiterlijk 28 dagen na het einde van je reis te doen.
  • Wil je gebruik maken van de annuleringsverzekering, meld dit dan binnen 3 dagen aan het kantoor waar je de reis geboekt hebt. Zorg ervoor dat Allianz je schademelding binnen 14 dagen na annulering binnen heeft.
  • Heb je een reis onderbroken of afgebroken, meld dit dan binnen 14 dagen na terugkeer van je reis.

  Reactietermijn

  Als je de schade digitaal indient, reageert Allianz gewoonlijk binnen 5 werkdagen.

   

  OOM Verzekeringen

   

  OOM procedure claimen

  Contactgegevens OOM Verzekeringen

  OOM Verzekeringen
  Postbus 3036
  2280 GA Rijswijk 

  Tel:  +31 (0)70 353 21 00
  Fax: +31 (0)70 360 18 73
  Skype: oom.verzekeringen
  (ma-vr van 8.30-17.00 uur)

  info@oomverzekeringen.nl

  1) Schade medische en tandheelkundige kosten

  • In geval van een onvoorziene en ernstige ziekte of ongeval in het buitenland, waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is, dien je contact op te nemen met de OOM alarmcentrale.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  • Een schade melden kan ook per e-mail
  • Als je zelf kosten hebt moeten voorschieten, kun je hier naderhand een claim voor indienen bij OOM. Hieronder vind je de procedure.

  De stappen voor het indienen van een claim

  1. Vul het schadeformulier in.
  1. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  1. Stuur het ingevulde schadeformulier tezamen met de door jezelf betaalde nota's naar bovenvermeld adres. Dit kan per post of per email. Als je de schadeclaim hebt ingediend via je OOM account, verstuur je het gelijk vanuit je browser.
  • Er kan geen betaling worden verricht als het schadeformulier onjuist of onvolledig is ingevuld. Vergeet dus niet het formulier te ondertekenen en de originele gespecificeerde nota's bij te voegen.

  2) Schade claim bagage

  • Bij verlies, diefstal of beschadiging van je bagage is het belangrijk dat je zsm aangifte bij de plaatselijke politie doet. Kan dat niet? Meld de schade dan bij andere bevoegde personen, zoals de reisbegeleiding of hoteldirectie.

  • Is je bagage kwijtgeraakt of beschadigd tijdens vervoer? Doe dan aangifte bij de vervoerder. Vraag altijd om een schriftelijk bewijs van de aangifte of melding.

  De stappen

  1. Download het Declaratieformulier Reisverzekering (pdf) en vul deze zo volledig mogelijk in.
  2. Zorg ervoor dat je een kopie van het proces-verbaal of een officieel stempel op het schadeformulier krijgt.
  3. Stuur alle beschikbare originele bewijzen of documenten mee.
  4. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  5. Stuur het gehele dossier naar OOM verzekeringen. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

  3) Schade wegens eerdere terugreis

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je eerder dan gepland terug moet naar je thuisland. Dit kan te maken hebben met je eigen gezondheid of dat van een direct familielid thuis.

  In geval van terugkeer naar Nederland of jouw land van herkomst geldt het volgende: 

  • Breng OOM zo snel mogelijk op de hoogte.
  • Het is belangrijk dat je je terugreis in overleg met de OOM alarmcentrale organiseert. Zij helpen je met de logistiek en het regelen van de kosten.
  • Zijn de kosten het gevolg van een ongeval waarbij een andere partij is betrokken? Vul dan ook het Meldingsformulier Ongeval (pdf) in.

  De stappen:

  1. Vul het Declaratieformulier Reisverzekering (pdf) in en beschrijf de reden van je eerdere terugkeer.
  2. Voeg alle relevante documentatie bij die betrekking heeft op je situatie. Denk bijvoorbeeld aan:
   • de artsenverklaring waarin de redenen staan vermeld van je eerdere of latere terugkeer naar Nederland;
   • het medische rapport van een geraadpleegde arts of ziekenhuis
   • facturen van taxiritten / busritten van een naar artsen of ziekenhuizen.
   • telefoon afschriften
   • (niet gebruikte) vliegtickets, treinkaartjes
  3. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  4. Stuur het gehele dossier naar OOM Verzekeringen. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

  4) Schade claim overlijden

  • In het geval er een verzekerde persoon tijdens een reis komt te overlijden, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk contact wordt opgenomen met de alarmcentrale.
  • De alarmcentrale nummers vind je terug onder Noodsituaties & Alarm slaan.
  • Hoewel betrokkenen in veel gevallen zo snel mogelijk naar huis zullen willen als er een medereiziger is komen te overlijden, zijn er een aantal administratieve zaken die moeten worden geregeld voordat de overledene en medereizigers naar huis kunnen. Hieronder lees je meer over de procedure.

  De stappen:

  1. Er zal een politieverklaring moeten worden aangevraagd.
  2. Verslag van de patholoog-anatoom moet worden overlegd en opgesteld.
  3. Overlijdensakte moet worden opgesteld en vrijgegeven.
  4. Officiële verklaring met betrekking tot de wettige erfgenamen van de overledene moet worden opgesteld.
  5. Rouwtransport moet worden georganiseerd
  6. Vul het Meldingsformulier Ongevallenverzekering (pdf) in.
  7. Vermeld je polisnummer op alle stukken. Op deze manier blijft het altijd duidelijk bij wie de facturen horen, ook als deze onverhoopt los van het dossier raken.
  8. Stuur het gehele dossier naar OOM Verzekeringen. De contactgegevens vind je bovenaan dit informatieblok terug.

  Al deze stappen worden door de alarmcentrale begeleid, inclusief de financiële afhandeling ervan. Schakel hen dus zsm in!

  5) Schade claim aansprakelijkheid

  • In het geval je aansprakelijk gesteld wordt voor een schade dien je altijd zo snel mogelijk contact op te nemen met OOM Verzekeringen.
  • Meld de schade ook zelf met het Declaratieformulier Aansprakelijkheidsverzekering (pdf).
  • LET OP: Laat de afhandeling en communicatie verder aan OOM over. Erken geen aansprakelijkheid en betaal zelf niet voor de schade.
  • Als de kosten zijn gedekt, zal OOM het bedrag rechtstreeks uitkeren aan de tegenpartij.

  Meer over JoHo en je verzekeringen

  Informatie en faq zoeken
  JoHo checken

  Waarom zou je je verzekeren?

  • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
  • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

  • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

  • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

  • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

  Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

  • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

  • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

  • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

  • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

  • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

  Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

  • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
  • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
  • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

  Back to top

  Contact opnemen
   
  CONTACT
   
  Contactformulier
   
  Telefoon & Afspraken
  +31 (0)88-3214567

  Bellen via Skype
  Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
   
  JoHo vestigingen in NL