Topic

1 - Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Footprints

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Inloggen?

  Ben je  ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Topic pagina?

  Topics

  Hoe werkt het op een JoHo Topic pagina?

  • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 JoHo tools.
  • De 10 JoHo tools kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke keuzes rond het onderwerp van deze pagina.
  • De 10 tools vind je in toenemende mate terug over de hele JoHo website.
  • Nog niet elke tool zal al volledig zijn gevuld, andere tools zullen nog veel in beweging zijn en een deel van de tools is exclusief beschikbaar voor donateurs en abonnees.
  • Binnen de tools vind je de content terug in verschillende vormen zoals Bundels (linkenblokken) en Chapters (Tekstblokken).

  De tools

  1. Start: kader & inhoud
  2. Orienteren: oriënteren & verkenning
  3. Kiezen: verzamelen info & keuzehulp
  4. Vergelijken: vergelijken & alternatieven
  5. Verbeteren: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiden: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Ervaren: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Inzetten: vooruithelpen & hulp -> bijvoorbeeld: hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Aanschaffen: voordeel hebben & kortingen -> bijvoorbeeld: wat zijn de JoHo voordelen?
  10. Ontdekken: volgende activiteit  -> bijvoorbeeld: naar welke volgende JoHo producten. pagina's & activiteiten kan je gaan?
  JoHo website?
  JoHo website

  Hoe werkt de JoHo website?

  • De inhoud van de JoHo website staat op zodanige wijze met elkaar in verbinding dat je je eigen 'reis' kunt maken op weg naar jouw informatiebestemming. 
  • De komende jaren zal je van handvatten worden voorzien die jou in staat stellen om jouw routes te zoeken op weg naar jouw bestemmingen.
  • Of je nu op zoek bent naar een studie, artikel, vakantie, nieuwe baan of een ander leven.
  • Door kennis te delen en keuzehulp te bieden, hoopt JoHo een bijdrage te leveren aan jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van degenen die jij nog gaat ontmoeten.

  Hoe werkt het nu in de praktijk?

  Op de JoHo website kom je de content (inhoud) in verschillende vormen tegen. De belangrijkste vormen vind je hieronder uitgelegd.

   

  Navigatiepagina's

    -  Topic: Op een Topic (verzamel) pagina vind je keuzehulp en advies over een specifiek onderwerp. Je kunt aan de hand van de tien JoHo tools op zoek gaan naar antwoorden op de basisvragen die rond dat onderwerp kunnen spelen.

  - Destination: Op een regio- of landenpagina's vind je reisinformatie en werkinformatie over een land, of een regio. Je vindt daar ook de JoHo services en producten die betrekking hebben op dat specifieke land, zoals de vacatures, het vrijwilligerswerk, de stages, de partners die JoHo donateurs voordeel geven, de reisgidsen en de verzekeringen.

  - Person: Op je My JoHo account pagina vind je o.a. de informatie over jouw verzekeringen, je donateurschap en de door jou verzamelde links.

    Organization: Op een organisatiepagina vind je profielen van organisaties met o.a. vacatures, het duurzame of faire karakter, de services, de activiteiten in het buitenland en contactgegevens.

   

  Navigatietools

  - Bundel: Verzamelingen (links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp.

  - Crossroad: Crossroads geven de belangrijkste hoofd- en zijwegen weer op het JoHo web vanaf de lokatie waar je je op dat moment bevindt.

  - Footprint: Via de 'Add to my pages' kan je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en checklists. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  - Menu: Naast de basislinks die je onder de header kunt vinden, kan je gebruikmaken van de deelmenu's die op de meeste pagina's zijn geplaatst.

   -  Search: Zoekvelden waarmee je binnen één of meerdere paginasoorten kunt zoeken.

   

  Services & Producten

    - Shop: Shops zijn de pagina's van de vier 'webwinkels' waar je Reisartikelen, Verzekeringen, Vacatures of Studiesamenvattingen kunt vinden of bestellen.

  - Display: Pagina's voor het direct bestellen van bijvoorbeeld artikelen of  samenvattingen.

  - Job & Activity: Uitgelichte vacatures en diensten van JoHo partners, organisaties die JoHo donateurs voordeel geven en organisaties die passen bij de doelstellingen van JoHo donateurs en abonnees.

  - Chapter: Tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp.

   - Keuzehulp & Advieswijzer: Respectievelijk meer objectieve en meer subjectieve hulp bij je keuzes voor studie, werk, reis of toekomstplannen.

  - Service: Entree- & informatiepagina's die je inzicht geven in de producten en services binnen de World of JoHo en pagina's die je daar gebruik van laten maken.

   

  Lees meer over deze en de andere JoHo websites op de pagina over zoeken & websites.

  TOPIC

   

  Internationaal Publiekrecht

  als Kennis- & Studiegebied

   

  Crossroads

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Nieuws

   Nieuws

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Advies
   
    JoHo Tips (Tickets) bestaan uit korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen
   
    JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
   
  Verkennen & Oriënteren

  Oriëntatie op Internationaal publiekrecht - Kennis & Studiegebied

  Wat zijn de kernvragen van Internationaal publiekrecht?

  • Internationaal publiekrecht stelt de regels voor het uitoefenen van publiek gezag in de internationale gemeenschap.
  • Hoe worden onderwerpen als oorlog en vrede, handel, het internationale scheepsverkeer, mensenrechten, het milieu, of het gebruik van de ruimte internationaal gereguleerd?
  • Hoe zijn de Verenigde Naties ontstaan en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Hoe is het internationaal recht ontstaan en wat is de verhouding met het Nederlands recht? Wie zijn de deelnemers aan de internationale rechtsorde?
  • Hoe ver mogen staten reiken en wat zijn de beperkingen die het internationaal publiekrecht daaraan stelt? Wat zijn de regels ten aanzien van verdragen, handhaving of schendingen van het internationaal publiekrecht? Hoe worden geschillen beslecht in de internationale rechtsorde?

  Waarom is Internationaal publiekrecht relevant?

  • Dagelijks zijn oorlog, vrede, afgesloten verdragen en internationale politiek in het nieuws en in toenemende mate hebben deze internationale verhoudingen invloed op de nationale politiek en het dagelijks leven van burgers. Internationaal publiekrecht is een belangrijke normatieve en institutionele factor in de internationale betrekkingen en een goed begrip daarvan is daarmee voor iedereen relevant.
  • Internationaal georiënteerde juristen of beleidsmederkers (of mensen die onder meer actief zijn met internationale handel en belastingen, mensenrechten, of vrij verkeer van personen) komen geregeld in aanraking met het internationaal publiekrecht en voor hen is het dan ook extra belangrijk om zich te verdiepen in het internationaal publiekrecht en gebruik te maken van de mogelijkheden die het biedt.

  Meer informatie

  Aansluiten bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

       

  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

  Tips

  Waar vind je meer informatie over Internationaal publiekrecht?

  Wat is internationaal recht? Wat is internationaal publiekrecht? Waarom is er behoefte aan internationaal privaatrecht? Wat is internationaal privaatrecht? Is internationaal privaatrecht wel internationaal recht? Wat is de positie van het individu in het internationaal recht? Wat is de rechtspositie van de internationale organisatie? Hoe verhoudt de aard van het internationale publiekrecht zich tot het nationale recht? Hoe gaan we om met soevereiniteit, jurisdictie en aansprakelijkheid? Hoe verhouden rechtsmacht, bevoegdheden en immuniteiten zich tot elkaar? Wat is het Verdragenrecht? Wat is het recht van internationale organisaties? Wat is de verhouding tussen internationaal recht en nationale gerechten? Wat zijn de politieke en ethische aspecten van internationaal recht en ‘global governance’? Wat is het belang van internationaal recht en wat zijn de beperkingen? Welke rechtsregels omtrent internationale geschillenbeslechting zijn van kracht (van Collectieve veiligheid tot Cyber crime)? Wat regelt het totale verbod op het gebruik van geweld (artikel 2, lid 4 VN-Handvest)? Welke rechtsregels gelden er omtrent het gebruik van militair geweld? Hoe zijn sancties, tegenmaatregelen en collectieve veiligheid geregeld? Hoe worden internationale geschillen vreedzaam beslecht? Hoe verhouden rechtsmacht, bevoegdheden en immuniteiten zich tot elkaar? Wat zijn de heersende rechtsregels omtrent zeëen, lucht en ruimte? Hoe is de bescherming van het milieu internationaal geregeld? Hoe wordt de wereldeconomie geregeld?

  Selectiehulp
  Uitgelicht

   FAQ JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   Aansluiten bij JoHo?

   Word JoHo abonnee!

   om samenvattingen online te gebruiken 
   & met korting in de webshop bestellen

      

   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels
   Gerelateerde Bundels
   Crossroad: Partner

    

   De Nationale Carrièrebeurs

   Bezoek gratis de Nationale Carrièrebeurs

     

   5 - Skills

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Vaardigheden & Talenten

   Welke vaardigheden en competenties oefen je met Internationaal publiekrecht?

    

   Analyseren

   • Met internationaal publiekrecht ben je continu bezig met het signaleren van internationale problemen, het zien van verbanden tussen gegevens, gegronde conclusies kunnen trekken en consequenties kunnen inschatten van afspraken of verdragen.
   • Daarmee oefen je te analyseren en leer je complexe problemen op te delen in onderdelen en om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden.
   • Meer weten? Lees meer over analyseren

   Betrokkenheid

   • Wanneer je proactief mensenrechten bevordert en oorlog en onmin tracht te bestrijden stel je vaak het eigenbelang ondergeschikt aan de ander.
   • Je voelt je verbonden met de ander, een organisatie of een doel en daarmee ontwikkel je je betrokkenheid.
   • Meer weten? Lees meer over betrokkenheid

   Creatief zijn

   • Of je nu een conflictsituatie tussen landen bestudeert of de spanning beschouwt tussen internationaal recht en nationaal recht, je wordt met internationaal publiekrecht altijd geconfronteerd met standpunten en overtuigingen die botsen met elkaar.
   • Daardoor word je gedwongen om vraagstukken vanuit vershillende perspectieven te bekijken en om met origenele oplossingen te komen. Zo leer je creatief na te denken.
   • Meer weten? Lees meer over creatief zijn

   Durf hebben

   • Of je nu het milieu probeert te beschermen tegen een mondiale corporatie of oorlog probeert op te lossen tussen twee vijandige partijen, wanneer je je in een conflictsituatie mengt neem je een risicovolle beslissing in een situatie die vraagt om optreden, ook als dit voor jou nadelige gevolgen kan hebben.
   • Daarmee toon je aan durf te hebben en lastige situaties aan te pakken in plaats van eromheen te lopen. Dit is een gewilde vaardigheid in het bedrijfslevenn.
   • Meer weten? Lees meer over durf hebben

   Inleven

   • Wanneer je opkomt voor de rechten van anderen onderken je de gevoelens en behoeften van anderen.
   • Daarmee verplaats je je in anderen en ga je bewust om met verschillende achtergronden en belangen. Je leeft je kortweg in anderen in.
   • Meer weten? Lees meer over inleven

   Omgevingsbewustzijn

   • Met internationaal publiekrecht ben je voortdurend in aanraking met de internationale sociaal-politieke omgeving.
   • Je volgt de relevante ontwikkelingen en benut deze kennis ten behoeve van je omgeving of je vakgebied. Zo ben je omgevingsbewust bezig
   • Meer weten? Lees meer over omgevingsbewustzijn

   Meer info

     

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat : Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding,  maatregelen treffen,  checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Voorbereiding, Oefening & Checklists

   Inleiding internationaal publiekrecht - Proeftentamen

    

   Weens Verdragenverdrag

   Welk wilsgebrek is onder het Weens Verdragenverdrag een nietigheidsgrond?

   A) Dwang, uitgeoefend op een staat door bedreiging met of gebruik van geweld (‘coercion’).
   B) Bedrog (‘fraud’).
   C) Dwaling (‘error’).
   D) Corruptie van een vertegenwoordiger van een staat (‘corruption’).

   Vreedzame internationale geschillenbeslechting

   Stelling: De adviesprocedure voor het Internationaal Gerechtshof is een vorm van juridische geschillenbeslechting tussen staten.

   A) Dit is juist.
   B) Dit is onjuist.

   Handhaving

   Welk alternatief is onder internationaal publiekrecht onjuist ten aanzien van handhaving?

   A) Staten mogen zowel retorsies uitvoeren als tegenmaatregelen nemen om het internationaal publiekrecht te handhaven.
   B) Sancties hebben tot doel om staten te dwingen het internationaal publiekrecht na te leven en rechtsherstel te bewerkstelligen.
   C) Handhaving is onder internationaal publiekrecht primair de verantwoordelijkheid van staten.
   D) Handhaving in het internationaal publiekrecht is gebaseerd op het fundamentele beginsel dat staten moeten instemmen met handhavende rechtsmacht.

   Het Internationaal Strafhof

   Welk alternatief over het Internationaal Strafhof is juist?

   A) Het Internationaal Strafhof is een orgaan van de Verenigde Naties.
   B) De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan (alle) zaken naar het Internationaal Strafhof verwijzen, waardoor het Internationaal Strafhof rechtsmacht verkrijgt.
   C) Een zaak is ontvankelijk voor het Internationaal Strafhof indien een staat die rechtsmacht heeft ten aanzien van een bepaald misdrijf besloten heeft de verdachte van dat misdrijf zelf te vervolgen.
   D) De aanklager bij het Internationaal Strafhof kan uit eigen beweging besluiten om een onderzoek te starten naar staten en indien nodig een staat voor het Internationaal Strafhof te brengen teneinde deze te berechten.

   Het mensenrechtencomité

   Welke stelling ten aanzien van het Mensenrechtencomité is onjuist?

   A) Hoewel gezichtspunten (‘views’) van het Mensenrechtencomité zeer gezaghebbend zijn, zijn zij formeel niet bindend.
   B) Het Mensenrechtencomité bestaat uit 47 leden, die worden gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
   C) Een individuele klacht die anoniem wordt ingediend, zal door het Mensenrechtencomité niet-ontvankelijk worden verklaard.
   D) Het Mensenrechtencomité is, onder meer, verantwoordelijk voor het beoordelen van klachten van individuen en van staten.

   Verbod op gebruik van geweld

   In de Staat Sitia vindt al jarenlang een burgeroorlog plaats, die steeds gewelddadiger wordt. De Staat Ixia, die niet direct betrokken is bij de burgeroorlog in Sitia, is gechoqueerd door de beelden op de televisie en wil graag met militaire middelen ingrijpen om de oorlog te stoppen.

   • Leg uit onder welke voorwaarden een dergelijk militair ingrijpen rechtmatig kan zijn.

   Staten

   Vraag A:

   Wanneer kan een entiteit onder het huidige internationaal publiekrecht als ‘Staat’ worden beschouwd?

   Vraag B:

   Is erkenning van de entiteit als ‘Staat’ door andere Staten hiervoor tegenwoordig een juridisch vereiste? Zo niet, is dergelijke erkenning dan wel relevant in de praktijk?

   Menu: verzekeringen

      

   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Inspiratie van WorldSupporter
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Fondsenwerving-Tips! - Wilde Ganzen
   Wilde Ganzen steunt Particuliere Initiatieven die gericht zijn op het bestrijden van armoede wereldwijd. De...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   Over hoe men mij in Hong Kong tot de Islam wilde bekeren - JudithinChina
   Als je in Hong Kong de roltrap neemt die je van Central naar de Mid-Levels brengt, kom je langs een oude moskee. Toen...
   Business Bootcamp in Málaga: mondiaal burgerschap & international classroom inéén - Koert Hommel
   Recent las ik Transfer Magazine, dit keer volledig in het teken van de 'International classroom'. Centraal in de...
   "The Dutch" Working & Living Abroad #5: Roos Tieges & Ingrid van der Straaten - TCDF Thailand - Koert Hommel
   Who? Roos Tieges Ingrid van der Straaten Where? Thailand Which Initiative? TCDF, Thai Child...
   Menu: Inspiratie
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!

       

   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Ervaring opdoen & Zingevende vacatures

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   Menu: Vacatures

     

   9 - Beslissing

   9 - Beslissen & Uitvoeren

   • Wat: Besluiten en in actie komen
   • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing gevolg geven & uitvoeren
   • Content: Stappen nemen, contacten leggen, spullen aanschaffen, services afsluiten, ...
   Menu: Artikelen
   Menu: Samenvattingen
   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   • De verzendingskosten zijn voor donateurs en abonnees lager
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en service-abonnement kiezen

   • Voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

    

   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Teurgkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteitengerelateerd nieuws [/content][/joho_popup]

    

    

   Zoeken