Voorwaarden & Documenten

 

Polisvoorwaarden     Polisbladen     Verzekeringskaarten     Verzekeringsverklaringen

 

Contact met JoHo?
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

Definities & Keuzehulp

Wat is een verzekering, een polis en wat zijn de polisvoorwaarden van een verzekering?

Wat is een polis en wat zijn de polisvoorwaarden van een verzekering?

 

Verzekering

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringsnemer (degene die afsluit)  aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringsnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Polis

 • De polis is een schriftelijke bevestiging van de verzekeringsovereenkomst, ondertekend door de verzekeraar.

Polisblad

 • Het polisblad, dat onderdeel van de polis is, vermeldt de gegevens die voor de betreffende verzekering gelden.
 • Denk hierbij bijvoorbeeld aan het polisnummer, naam en adres van de verzekerde, het verzekerd bedrag, het eigen risico, en de aanvangs- en einddatum van de verzekering.

Polisvoorwaarden

 • De polisvoorwaarden zijn de gedrukte voorwaarden die voor alle verzekeringen van een bepaalde categorie hetzelfde zijn.
 • In de polisvoorwaarden vind je definities van belangrijke begrippen.
 • De verzekeraar geeft in de polisvoorwaarden de grenzen aan van wat er kan, mag en moet.
 • Verzekeraars vernieuwen regelmatig hun voorwaarden. Elke nieuwe versie krijgt een andere code.Op een polisblad vind je terug welke versie op  specifieke verzekering van toepassing is ide je hebt afgesloten
 • Dit blijft zo gedurende de hele looptijd van de verzekering.
Wat is een verzekeringskaart en wanneer gebruik je die?

Wat is een verzekeringskaart?

 • De Verzekeringskaart is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en wordt per 1 oktober 2018 door de meeste verzekeraars aangeboden.
 • De Verzekeringskaart toont in het kort per verzekering wat er vergoed wordt en wat de belangrijkste uitsluitingen zijn.

Wanneer gebruik je een verzekeringskaart?

 • Als je snel een indruk wilt krijgen van wat een verzekering wel en niet dekt, is de verzekeringskaart een hulpmiddel.
 • Alle verzekeraars bieden hun verzekeringskaarten aan in hetzelfde format, zodat je hierin makkelijk kunt vergelijken.
 • Let op: het betreft vaak alleen hoofdlijnen zodat je ook snel een verkeerde indruk kan krijgen.
Wat is een polisblad bij een verzekering en wanneer gebruik je het?
 • Op een polisblad staat vermeld wie er is verzekerd en welke verzekering er van toepassing is.
 • Op een polisblad vind je in sommige gevallen ook in het kort terug welke dekkingen je hebt gekozen en hoeveel de premie bedraagt.
 • Op jouw polisblad staat ook vermeld welke polisvoorwaarden er van toepassing zijn. Dikwijls wordt dit aangegeven door middel van een cijfer en lettercombinatie, die vervolgens verwijst naar een specifieke editie van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. Lees hierover meer in de rubriek over "polisvoorwaarden".

Hoe kom je aan een polisblad?

 • In de meeste gevallen krijg je jouw polisblad per email of post toegestuurd.
 • In sommige gevallen wordt het ook beschikbaar gemaakt via een online account, waar je het zelf kunt inzien en / of downloaden.

Wanneer heb je jouw polisblad nodig?

 • Als je wilt zien wat de looptijd van jouw verzekering is en welk pakket je hebt gekozen, kijk je op jouw polisblad.

 

 

Goudse / ISIS

Schadeformulieren & Meldingen

Allianz Global Assistance

Allianz polisvoorwaarden & verzekeringskaarten

Globetrotter Verzekering

Polisvoorwaarden

Verzekeringskaart

Allianz Doorlopende Reis- & Annuleringsverzekering

Polisvoorwaarden

Verzekeringskaart

 

Allianz Aflopende Annuleringsverzekering ('kortlopend')

 

Polisvoorwaarden

Verzekeringskaart

Allianz Aflopende Reisverzekering ('Kortlopend')

Polisvoorwaarden

Verzekeringskaart

Schadeformulieren & Meldingen

Europeesche

Europeesche polisvoorwaarden & verzekeringskaarten

Europeesche Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Polisvoorwaarden

 

Verzekeringskaart

Europeesche Doorlopende Annuleringsverzekering

Polisvoorwaarden

 • Polisvoorwaarden (37065-0817) [2017 - heden]
 • De voorwaarden van de doorlopende annuleringsverzekering zijn terug te vinden in de voorwaarden van de doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
 • Op jouw polisblad is terug te vinden welke versie polisvoorwaarden er op jouw polis van toepassing is.
 • Via deze pagina  kun je, aan de hand van de voorwaarden-code, voorgaande polisvoorwaarden oproepen.

Verzekeringskaart

 • Geen aparte verzekeringskaart beschikbaar
 • informatie over de doorlopende annuleringsverzekering vind je terug in documenten over de doorlopende reis- en annuleringsverzekering.
   

Europeesche Kortlopende Annuleringsverzekering

Polisvoorwaarden

 • Op jouw polisblad is terug te vinden welke versie polisvoorwaarden er op jouw polis van toepassing is.
 • Via deze pagina   kun je, aan de hand van de voorwaarden-code, voorgaande polisvoorwaarden oproepen.

Verzekeringskaart

Europeesche Kortlopende reisverzekering

Polisvoorwaarden

 • Op jouw polisblad is terug te vinden welke versie polisvoorwaarden er op jouw polis van toepassing is.
 • Via deze pagina  kun je, aan de hand van de voorwaarden-code, voorgaande polisvoorwaarden oproepen.

Verzekeringskaart

Europeesche Lang-op-Reis verzekering

Polisvoorwaarden

 • Op jouw polisblad is terug te vinden welke versie polisvoorwaarden er op jouw polis van toepassing is.
 • Via deze pagina  kun je, aan de hand van de voorwaarden-code, voorgaande polisvoorwaarden oproepen.
 • Product wordt sinds 1 oktober 2018 door de Europeesche niet meer aangeboden

Verzekeringskaart

 • Geen verzekeringskaart beschikbaar
 • Product wordt sinds 1 oktober 2018 door de Europeesche niet meer aangeboden

Schadeformulieren & Meldingen

Overige Verzekeringen

Voor de overige verzekeringen: zie vooralsnog de betreffende verzekeringspagina's

 

DAN Diving Insurance

 

Nomads

 

Caremed Insurances

 

-------------------------------------

 

Expatverzekeringen 

 

Emigratieverzekeringen

 

Aupairverzekeringen 

 

 

Schadeformulieren & Meldingen

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL