Regelgeving - bij langer verblijf in het buitenland

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

Regelgeving

 

bij langer verblijf in het buitenland & emigratie

 

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

 

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren

  Welke landen vallen binnen de EU en EER?

  De volgende landen vallen onder de EU, de Europese Unie:

  • België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland); NB het VK heeft plannen om de EU weer te verlaten, Zweden

  De volgende landen willen graag bij de EU horen, de zogenaamde kandidaat-lidstaten:

  • Ijsland
  • Turkije
  • Montenegro
  • Noord-Macedonië
  • Servië
  • Albanië

  De volgende landen zijn potentiële kandidaat-lidstaten (voldoen nog niet aan de voorwaarden van het EU lidmaatschap):

  • Bosnië-Herzegovina
  • Kosovo

  De volgende landen behoren bij de EER: de Europese Economische Ruimte:

  • alle landen van de EU
  • Ijsland
  • Liechtenstein
  • Noorwegen

  Tip: check altijd even de meest recente informatie, er kunnen natuurlijk landen bijkomen (of afvallen)

  Wat zijn de gevolgen rondom lang verblijf buitenland of emigratie als je als EU inwoner verhuist naar een land dat tot de EU behoort?

  • Ben je Nederlander en heb je plannen om te gaan wonen en werken in een land dat tot de EU behoort, dan heb je het recht om in dat land permanent te wonen.
   • een niet-EU inwoner moet kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken om in dat land te wonen
   • een niet-EU inwoner moet kunnen aantonen over een ziektekostenverzekering te beschikken
  • als EU inwoner die in een ander EU land langer dan drie maanden wil gaan wonen, moet je je wel inschrijven bij de bevoegde instanties (vergelijkbaar met de IND in Nederland)
  • Daarmee heb je ook het recht op sociale zekerheid in het betreffende EU land
  • Als werknemer, zelfstandige of gedetacheerd werknemer heb je het recht om te wonen in het EU-land waar je werkt
   • wanneer je werkeloos wordt of bent, heb je het recht om gedurende een bepaalde (redelijke) periode in een andere lidstaat te wonen om er werk te zoeken; vaak is dit drie tot zes maanden
    • dat geldt ook als je tijdelijk niet in staat bent om te werken, bv. door ziekte of ongeval
    • dat geldt ook als je als onvrijwillig werkloze ingeschreven staat bij een arbeidsbureau
    • dat geldt ook als je als werkloze een beroepsopleiding volgt (ben je vrijwillig werkloos geworden, dan moet de opleiding wel te maken hebben met je vorige baan)
  • Tevens heb je als EU inwoner het recht om in het nieuwe EU land te stemmen (actief kiesrecht) en eventueel ook om verkozen te worden (passief kiesrecht) bij de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen (dus niet: regionale en/of landelijke politiek)
   • is er geen stemplicht, dan word je in sommige EU landen automatisch op de kiezerslijst ingeschreven; in andere EU landen moet je om inschrijving verzoeken; check dat dus tijdig als je daadwerkelijk wilt gaan stemmen
  • Bovendien mag je als EU inwoner je familieleden altijd meenemen, zelfs als zij níet de Nederlandse (en of andere EU-) nationaliteit hebben
   • welk kan een inreisvisum verplicht zijn, maar dat moet een land kosteloos en zonder veel bureaucratie verstrekken
  • Ook heb je het recht je persoonlijke bezittingen mee te nemen naar dat land, zonder dat je er douanegeld of belasting over moet betalen
   • voor je auto mag wel een inschrijfbelasting worden geheven
   • voor bepaalde goederen kunnen beperkingen gelden (bv. wapens, munitie)
  • Je rijbewijs is in je nieuwe EU land automatisch geldig (mits het natuurlijk niet verlopen is); bij verlenging vraag je een nieuw rijbewijs in je (nieuwe) EU land
  • Ook heeft je verhuizing fiscale gevolgen; middels belastingverdragen tussen EU lidstaten is geregeld dat je inkomen niet dubbel belast zal worden
   • via deze verdragen is "fiscaal inwonerschap" geregeld, zie ook het Topic 'Belastingen en Fiscale Zaken'
   • in beginsel betaal je in het land waar je fiscaal inwoner bent belasting over al je inkomsten (bv. je wereldinkomen) en vermogen
  • Tevens heb je als EU burger het recht op het vragen van juridisch advies bij de zogenaamde Wegwijzerdienst van de EU en kun je een klacht indienen bij de betrokken overheid en/of de EU dienst Solvit
   • geeft e.e.a. geen bevredigend resultaat dan kun je als EU inwoner overwegen een procedure te starten door de Europese Commissie te vragen een rechtszaak te starten bij het Europese Hof van Justitie; vaak een lang traject
  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

     

  4 - Vergelijking

  4 - Vergelijken & Afwegen

  • Wat: Je keuzeproces starten
  • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
  • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
  • Relaties: Gerelateerde paginabundels

    

  5 - Compententies

  5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

  • Wat : Vaardigheden in huis halen
  • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
  • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  Crossroad: TEFL
   
  De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
  De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

    

  Voorbereiden & Checken

   

  Voorbereiden op de regelgeving bij een lang verblijf in het buitenland

  Voorbereiden & Checken

  Checklist Regelgeving bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  Oriëntatie

  uitzoeken of er verdragen zijn gesloten tussen Nederland en je nieuwe woonland (denk aan sociale zekerheid, uitkeringen; zie ook Checklist Sociale voorzieningen)

  basiskennis opdoen over de in je nieuwe woonland geldende wetten & regels (schaf bijvoorbeeld een landspecifiek handboek aan als dat verkrijgbaar is)

  verdiepen in gedrag, gewoonten en cultuur, respect voor autoriteiten, aan- en verkoop van onroerend goed, welke goederen mag je wel en niet importeren, etc.

  juridische geldigheid uitzoeken van contracten en akten die je in Nederland had (testament, euthanasie verklaring, samenlevingscontract, donorcodicil etc.)

  verdiepen in regelingen voor het wel of niet mogen meenemen van Nederlandse uitkeringen

  verdiepen in de sociale voorzieningen ("social security") in je nieuwe woonland (ziekte, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid, gezondheidszorg, toeslagen)

  kennis opdoen of verdiepen over wet- en regelgeving omtrent trouwen, scheiden, ziek zijn, overlijden of kinderen krijgen in het buitenland

  procedures uitzoeken rondom uitschrijven auto in Nederland en importeren+inschrijven op je nieuwe woonbestemming, wegenbelasting, kentekenplaten, parkeervergunning, overzetten rijbewijs (opnieuw examen?), lokale verkeersregels etc.

  kennis opdoen over behoud of verlies van Nederlandse nationaliteit, tijdig verlengen van paspoort, stemmen in het buitenland

  Uitschrijven

  aandachtspunten lezen omtrent uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

  tijdig uitschrijven bij je woongemeente: 1 tot 5 dagen voor vertrek uit Nederland

  afmelden kenteken auto (Rijksdienst voor wegverkeer) en verrekenen motorrijtuigenbelasting

  Ultieme Checklist voor Lang verblijf in het buitenland & Emigratie - Abonneebundel

   

  banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

  6 - Voorbereiding

  6 - Voorbereiden & Checken

  • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
  • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
  • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
  Crossroads: verzekeringenmenu

     

  Inspireren & Samenwerken

  Wat zijn de ervaringen van JoHo donateurs?

  • Ik ben een paar maanden geleden naar Engeland verhuisd vanwege het werk van mijn man. Ik ontvang, vanwege een auto ongeval, een WAO uitkering. Wij willen nu in Engeland belasting gaan betalen, omdat we denken dat dit voor ons aantrekkelijker kan zijn. Maar ik moet nu eerst via de Belastingdienst Buitenland achterhalen wat er in het verdrag tussen Nederland en Engeland hierover beschreven is; mijn uitkering komt immers 100% uit Nederland." (Engeland)
  Inspireren & Samenwerken

  Tips & ervaringen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

  > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
  Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
  Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
  Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
  De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
  Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
  Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
  25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
  Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
  How to Handle Stress - Ilona
  Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
  Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
  In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
  7 - Inspiratie

  7 - Inspireren & Samenwerken

  • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
  • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
  • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
  Crossroad: Partner
   
   
  Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
  Crossroad: Inspiratiemenu

      

  > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

  Word JoHo landenambassadeur en help landgenoten op weg bij hun lang verblijf of emigratie

  Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
  • Je beantwoordt specifieke vragen omtrent lang verblijf in jouw woonland of -regio.
  • Je inspireert anderen met insiders tips via blogs, foto's, video's, requests op WorldSupporter.
  • Je inventariseert initiatieven in jouw land waar Nederlanders bij betrokken zijn.
  > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

  JoHo Vacatureservice

  • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
  • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
  • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

  Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
  8 - Ervaring

  8 - Ervaren & Werken

  • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
  • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
  • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
  Crossroad: vacaturemenu

    

  Footprints: ?

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Footprint: Achterlaten
  10 - Evalueren

  10 - Evalueren & Vervolgen

  • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
  • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
  • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

   

   

   

  Webshop & Services

   

   

  Zoeken: Meer Thema's, Topics & Chapters

  Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

  Shop: Missie & Zingeving

  JoHo Missie

  Shop: Prijsinfo

  Prijzen & Kortingen

  • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
  • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
  • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
  • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
  • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
  Shop: Kortingen

  JoHo service-abonnement kiezen

  JoHo donateur worden en abonnement kiezen

  • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

  Voor JoHo donateurs

  Crossroads: shopmenu