Kennisuitwisseling & Communicatiekracht: van overdracht naar overtuiging

 

Boodschappen overdragen, begrip kweken en betrokkenheid versterken

 

Argumentatie - Communicatie - Overtuigingskracht - Redenatie - Tekstgebruik - Schrijfvaardigheden

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Communicatie en communiceren

 • Argumentatie en logica, van cliché's tot redeneringen
 • Gedachte en ideevorming, van brainstorm naar briljant idee
 • Communicatiestudie & Communicatiewetenschap
 • Internationale communicatie en cross-culturele wetenschap

Communicatievaardigeheden, taal en tekstgebruik

 • Gesprekken en dicussies bij studie en werk
 • Taal en tekstgebruik om kennis over te brengen of voor meer begrip te zorgen
 • Taalcursussen in het buitenland doen en talenreizen maken
Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

 • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
 • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden.
 • Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
 • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
Wat is communiceren?

Wat is communiceren?

Wat is communiceren?

 • Communiceren is het helder en duidelijk kunnen overbrengen van ideeën en informatie en dit zodanig doen dat de essentie wordt begrepen. 
 • Je gebruikt daarbij bestaande communicatiemiddelen effectief. 
 • Communicatie kan op verschillende manieren worden toegepast, zoals mondeling en schriftelijk. Vaak is de wijze van communiceren afhankelijk van de situatie. 

Mondelinge communicatie

 • Mondelinge communicatie hoeft niet altijd met woorden te zijn, maar dit kunnen bijvoorbeeld ook geluiden zijn. Intonatie (stemgebruik) is hierbij een belangrijk onderdeel.
 • Presenteren en gesprekken voeren zijn vormen van mondelinge communicatie.

Schriftelijke communicatie

 • Schriftelijke communicatie kan bijvoorbeeld via de mail, via een brief of via een telefonisch tekstbericht. 

Non-verbale communicatie

 • Een vorm van communicatie die snel vergeten wordt of waar men zich minder van bewust is. Via je lichaamstaal (houding) en gebaren kun je soms meer overbrengen dan in woorden. Denk aan een gezichtsuitdrukking die al veel kan zeggen, of een gebaar met je handen. Ook je kledingkeuze is een voorbeeld van (indirecte) non-verbale communicatie.
Argumenteren versus zwetsen: begrippen, definities en inzichten

Argumenteren versus zwetsen: begrippen, definities en inzichten

Wat is argumenteren?

Wat is argumenteren?

 • In het Engels is een ‘argument’ ook wel een woordenwisseling of ruzie, maar dat is niet wat met argumentatie bedoeld wordt.
 • Waar het bij argumentatie om gaat is het type argument dat wordt gedefinieerd in de sketch ‘Argument Clinic’ van Monty Python, waarin een cliënt een kliniek binnen komt en betaalt voor een argument. Als hij eindelijk de juiste kamer heeft gevonden om een argument te krijgen, ontkent de persoon in de kamer die hem een argument moet geven gewoon alles wat er gezegd wordt. De cliënt klaagt dat ontkenning iets anders is dan een argument. Hij zegt: een argument is een aaneengekoppelde serie van standpunten om tot een conclusie te komen.
 • De definitie van een argument die dan ook wel eens wordt aangehouden is: een argument is een aaneengekoppelde serie van zinnen, standpunten en proposities (ook wel premissen) die bedoeld zijn om reden te geven aan een andere zin, standpunt of propositie (oftewel de conclusie). Een argument hoeft echter niet altijd een conclusie te bewijzen.
 • Uit deze definitie blijkt waar argumenten uit bestaan en wat het doel van argumenteren is.
 • Er zijn veel verschillende soorten redenen: om iets uit te leggen, om iets te rectificeren of om reden te geven aan waarom iemand iets doet. Ze worden dus ook gebruikt in een verscheidenheid aan dagelijkse situaties: om erachter te komen waarom je computer is gecrasht, waarom je vriendin boos is, op welke politieke partij je moet stemmen, welke studie je moet doen, etc.
 • Argumenten hebben dus niet maar één doel. Rechtvaardiging en uitleg zijn voorbeelden van verschillend gebruik van argumenten.

 

  Deductieve en inductieve argumenten

  • Goede argumenten kunnen zowel deductief als inductief zijn.
  • Waar bij deductie de conclusie logisch onvermijdelijk volgt uit de aannames, is bij inductie de conclusie niet onvermijdelijk, maar waarschijnlijk.
  • Om er achter te komen of een argument deductief of inductief is, is het belangrijk om goed te lezen. Wanneer er bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Het kan gaan regenen’, dan zeggen we eigenlijk dat regen een mogelijkheid is. Het is inductief. Als we zeggen: ‘Er is regen op komst’, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat het snel zal gaan regenen. Dan is het dus deductief.

  Deductieve argumenten

  • Na woorden als ‘omdat’, ‘aangezien’ of ‘dit wordt verklaard door’, volgt vaak een premisse. Een dergelijk premisse komt dan na de conclusie. Je kunt bijvoorbeeld beweren dat je verdrietig bent, omdat je partner je verjaardag is vergeten.
   • De premisse in een goed deductief argument bewijst de conclusie die getrokken wordt.
   • Bij deductief redeneren is validiteit erg belangrijk. Een argument wordt valide genoemd wanneer het niet mogelijk is dat de premisse waar is en de conclusie onwaar is.
   • Een voorbeeld:Premisse: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was en Klaas was voorzitter na Piet. Conclusie: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was’. Het is in dit voorbeeld onmogelijk dat de premisse klopt en dat de getrokken conclusie niet waar is. De premisse van een goed deductief argument bewijst dus de conclusie. Er is daarom sprake van een valide argument. Als de premisse van een valide argument waar is, wordt het argument gegrond (‘sound’) genoemd.

  Inductieve argumenten

  • De premisse van een inductief argument bewijst de conclusie niet, maar ondersteunt de conclusie.
  • Er is bij een inductief argument dus geen sprake van een alles-of-niets principe, zoals bij een deductief argument. Ondersteuning voor een conclusie wordt door inductief argument geleverd in gradaties.
  • Een voorbeeld is dat de dader van een moord wordt gezocht. Er is een vrouw vermoord en van haar man wordt geweten dat hij haar herhaaldelijk heeft bedreigd. Dit is zeker geen bewijs voor het feit dat hij haar heeft vermoord en ondersteunt de claim ook niet dat hij haar heeft vermoord. Als zijn vingerafdrukken worden gevonden op het moordwapen, dan is dit nog steeds geen bewijs voor de claim dat hij haar heeft vermoord, maar dit gegeven geeft wel meer steun voor de claim dat hij haar om het leven heeft gebracht.
   • Hoe meer een premisse de conclusie van een inductief argument steunt, des te sterker het argument is.
   • Hoe minder een premisse de conclusie van een inductief argument steun, des te zwakker het argument is

  Waar komt het naar voren?

  Gerelateerde studies

  • Rechtsgeleerdheid
  • Geneeskunde
  • Wiskunde en natuurkunde
  • Informatica

  Gerelateerde vakken

  • Academische vaardigheden
  • Scriptie schrijven en onderzoek doen
   Wat is het nut van argumentatie?

   Wat is het nut van argumentatie?

   • In het Engels is een ‘argument’ ook wel een woordenwisseling of ruzie, maar dat is niet wat met argumentatie bedoeld wordt. Waar het bij argumentatie om gaat is het type argument dat wordt gedefinieerd in de sketch ‘Argument Clinic’ van Monty Python, waarin een cliënt een kliniek binnen komt en betaalt voor een argument. Als hij eindelijk de juiste kamer heeft gevonden om een argument te krijgen, ontkent de persoon in de kamer die hem een argument moet geven gewoon alles wat er gezegd wordt.
   • De cliënt klaagt dat ontkenning iets anders is dan een argument. Hij zegt: een argument is een aaneengekoppelde serie van standpunten om tot een conclusie te komen.
   • De definitie van een argument die dan ook wel eens wordt aangehouden is: een argument is een aaneengekoppelde serie van zinnen, standpunten en proposities (ook wel premissen) die bedoeld zijn om reden te geven aan een andere zin, standpunt of propositie (oftewel de conclusie). Een argument hoeft echter niet altijd een conclusie te bewijzen.
   • Uit deze definitie blijkt waar argumenten uit bestaan en wat het doel van argumenteren is.
   • Er zijn veel verschillende soorten redenen: om iets uit te leggen, om iets te rectificeren of om reden te geven aan waarom iemand iets doet. Ze worden dus ook gebruikt in een verscheidenheid aan dagelijkse situaties: om erachter te komen waarom je computer is gecrasht, waarom je vriendin boos is, op welke politieke partij je moet stemmen, welke studie je moet doen, etc.
   • Argumenten hebben dus niet maar één doel. Rechtvaardiging en uitleg zijn voorbeelden van verschillend gebruik van argumenten.
   Wat voor soorten argumenten zijn er?

   Wat voor soorten argumenten zijn er?

   Goede argumenten kunnen zowel deductief als inductief zijn.

   Deductieve argumenten

   Na woorden als ‘omdat’, ‘aangezien’ of ‘dit wordt verklaard door’, volgt vaak een premisse. Een dergelijk premisse komt dan na de conclusie. Je kunt bijvoorbeeld beweren dat je verdrietig bent, omdat je partner je verjaardag is vergeten. Argumenten kunnen deductief of inductief zijn.

   • De premisse in een goed deductief argument bewijst de conclusie die getrokken wordt.

   • Bij deductief redeneren is validiteit erg belangrijk. Een argument wordt valide genoemd wanneer het niet mogelijk is dat de premisse waar is en de conclusie onwaar is.

   Een voorbeeld:

   Premisse: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was en Klaas was voorzitter na Piet. Conclusie: ‘Jan was voorzitter voordat Piet voorzitter was’. Het is in dit voorbeeld onmogelijk dat de premisse klopt en dat de getrokken conclusie niet waar is. De premisse van een goed deductief argument bewijst dus de conclusie. Er is daarom sprake van een valide argument. Als de premisse van een valide argument waar is, wordt het argument gegrond (‘sound’) genoemd.

   Inductieve argumenten

   De premisse van een inductief argument bewijst de conclusie niet, maar ondersteunt de conclusie. Er is bij een inductief argument dus geen sprake van een alles-of-niets principe, zoals bij een deductief argument. Ondersteuning voor een conclusie wordt door inductief argument geleverd in gradaties. Een voorbeeld is dat de dader van een moord wordt gezocht. Er is een vrouw vermoord en van haar man wordt geweten dat hij haar herhaaldelijk heeft bedreigd. Dit is zeker geen bewijs voor het feit dat hij haar heeft vermoord en ondersteunt de claim ook niet dat hij haar heeft vermoord. Als zijn vingerafdrukken worden gevonden op het moordwapen, dan is dit nog steeds geen bewijs voor de claim dat hij haar heeft vermoord, maar dit gegeven geeft wel meer steun voor de claim dat hij haar om het leven heeft gebracht.

   • Hoe meer een premisse de conclusie van een inductief argument steunt, des te sterker het argument is.

   • Hoe minder een premisse de conclusie van een inductief argument steun, des te zwakker het argument is.

   Om er achter te komen of een argument deductief of inductief is, is het belangrijk om goed te lezen. Wanneer er bijvoorbeeld gezegd wordt: ‘Het kan gaan regenen’, dan zeggen we eigenlijk dat regen een mogelijkheid is. Het is inductief. Als we zeggen: ‘Er is regen op komst’, dan is er geen andere mogelijkheid dan dat het snel zal gaan regenen. Dan is het dus deductief.

   Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

   Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

   Hoe wordt argumentatie ontleed en bekritiseerd?

   • Argumenten bestaan uit stellingen, maar zijn iets anders dan slechts een opsomming van stellingen. De stellingen moeten gepresenteerd worden als reden voor de volgende stelling. Dit doe je door het toevoegen van het woord ‘dus’ (therefore), wat een conclusie aangeeft. Het woord dus wordt daarom een conclusion marker genoemd. Er zijn ook andere conclusie markers, zoals dus, daarvoor, daardoor, dan en vandaar. Het woord aangezien (since) geeft een reden aan en wordt daarom een reason marker genoemd. Andere reason markers zijn omdat, want, aangezien, als, terwijl en in zoverre. De conclusie en reden markers samen heten argument markers.
   • Het is niet mogelijk om een argument te identificeren door alleen naar de argument markers te kijken, omdat de woorden die duiden op een argument ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Je moet kijken naar de woorden in de context waarin ze worden gebruikt. Een trucje om te checken of iets een argument is, is om het woord in de zin te vervangen door een andere argument marker. Met behulp van argument markers kun je de structuur van een argument ontdekken.

    

    Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘argumenteren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Argumenteren tijdens je reis

    • Tijdens je verblijf in het buitenland ben je constant in contact met de lokale bevolking. Door goed te communiceren met de 'locals' en andere reizigers kunnen veel problemen worden voorkomen.
    • Door de juiste inzet van argumenten kan je makkelijker respectvol blijven en problemen voorkomen wanneer je eens 'nee' moet zeggen tegen iemand die je vraagt iets voor hem of haar te doen.

    Argumenteren tijdens je studie

    • Kunnen argumenteren is een skill die hard nodig is tijdens de studie en die je in de loop van je studietijd steeds verder doorontwikkelt.
    • Bij vrijwel iedere tentamenvraag zal je moeten argumenteren om tot een antwoord te komen. Dat kan impliciet zijn om bij Multiple Choice vragen tot het goede antwoord te komen, of expliciet om bij essay vragen aan te geven hoe je tot een zekere stelling of antwoord op een vraag bent gekomen.

    Argumenteren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Of je je bevindingen wil presenteren of beleid wil veranderen, in vrijwel iedere presentatie van een standpunt of mening is het verstandig om goede argumentatie te gebruiken. Klanten hebben minder vragen als de argumentatie onder de presentatie helder uiteen gezet is, en managers hebben vaak niet de tijd om alle feiten te kunnen checken, maar zullen doorgaans wel scherp letten op kwaliteit van argumenten.
    Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

    Kennisoverdracht en tekstgebruik: uitgelichte thema's en startpagina's

    Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Hoe kun je de competentie ‘communiceren’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

    Communiceren tijdens je reis

    • Als je op reis gaat, kom je er vanzelf achter hoe belangrijk goede communicatie is; je komt namelijk in een meestal onbekende omgeving terecht waar zowel de verbale als non-verbale communicatie anders is dan je gewend bent. Voor je op reis gaat is het goed om je hierin te verdiepen en wat kernwoorden en zinnen te leren die van toepassing kunnen zijn op reis. Daarnaast kunnen sommige gebaren die in je eigen cultuur gebruikelijk zijn op andere plaatsen als beledigend worden opgevat.
    • Voorbereiden op contact met de locals op reis is natuurlijk essentieel.
    • Daarnaast is het goed mogelijk dat je met een reisgezelschap onderweg bent, en daar is onderlinge communicatie ook van groot belang om de reis plezierig te laten verlopen. Bespreek met elkaar wat jullie wensen zijn, en wat je nodig hebt tijdens je reis. De ene persoon wil bijvoorbeeld constant bezig zijn, terwijl de ander het fijn vindt om soms een dagje uit te rusten. Wanneer je dit helder met elkaar bespreekt, ontstaat er minder miscommunicatie, kun je je makkelijker aan elkaar aanpassen en heb je samen een mooie reis.

    Communiceren tijdens je studie

    • Er komen steeds meer internationale studenten naar Nederland, waardoor je tijdens je studie vaker communiceert met studenten uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroep of een project. Dit is niet altijd even makkelijk aangezien iedere cultuur zijn eigen waarden, gedragsnormen en dus ook manier van communiceren heeft. Door samen te werken met mensen uit andere culturen leer je de verschillen kennen, hier op in te spelen en kun je zo effectiever communiceren.
    • Tijdens je studie is het goed mogelijk dat je soms in groepsverband moet werken. Goede onderlinge communicatie is hierbij van belang om dat proces effectief te laten verlopen; laat elkaar weten wat jij wilt bijdragen tijdens het project en maak duidelijke afspraken.
    • De kans is groot dat je tijdens je studie ook regelmatig voor een groep moet presenteren of je visie dient te verwoorden in een werkgroep. Gebruik je studietijd om te oefenen met presentatietechnieken. Veel studies bieden hier speciale lessen in. Realiseer dat veel mensen het spannend vinden om voor een groep te staan, maar veel oefenen helpt vaak om je er comfortabeler bij te voelen.
    • Je kunt ook overwegen om een TEFL-cursus of een taalcursus te volgen.

    Communiceren tijdens je werk

    • Tijdens je werk is het belangrijk om goed te communiceren, wat je functie ook is. Duidelijk laten weten wat jouw visie is, wat je plan is of wat je van anderen verwacht is essentieel voor een plezierige en effectieve werkplek. Het is daarbij van belang om na te gaan wat je wilt overbrengen en hoe je dat het beste kunt doen. Dat hangt dan ook af van naar wie je iets wilt door communiceren.
    • Wanneer je tijdens je werk tegen problemen aan loopt, op professioneel of persoonlijk gebied, is het van belang dat je hier goed over kunt praten met de aangewezen persoon. Laat weten wat je wensen zijn zodat de andere partij duidelijk weet wat er gaande is.

    Communiceren tijdens je vrijwilligerswerk of stage

    • Wanneer je vrijwilligerswerk of een stage doet, is het essentieel om van te voren en tijdens je werkzaamheden duidelijk te maken wat je eigen verwachtingen zijn van de tijd die je bij een organisatie doorbrengt, of wanneer je tegen problemen aan loopt. Wanneer jij en je werkgever helder kunnen communiceren halen jullie allebei het meeste uit de samenwerking.
    • Buiten het communiceren van verwachtingen of eventuele problemen, is het ook lonend om door te geven welke positieve ervaringen jij hebt meegemaakt tijdens je vrijwilligerswerk of stage. Evalueer dus regelmatig bij jezelf hoe jij je werk ergens ervaart, zodat je dat duidelijk kunt doorgeven wanneer dit aan de orde is.
    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

    In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

      Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

       

      Argentinië

      • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
      •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

      Australië

      • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
      • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
      • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

      Bolivia

      • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

      Cambodja

      • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

      China

      • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
      • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

      Costa Rica

      • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
      • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

      Curaçao

      • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
      • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

      Ecuador

      • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
      • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

      Engeland

      • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

      Filipijnen

      • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

      Guatemala

      • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

      Ghana

      • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
      • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

      India

      • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
      • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

      Kameroen

      • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

      Laos

      • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

      Madagaskar

      • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

      Maleisië

      • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

      Mongolië

      • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

      Namibië

      • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

      Panama

      • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

      Peru

      • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

      Singapore

      • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

      Spanje

      • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
      • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
      • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
      • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

      Sri Lanka

      • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

      Suriname

      • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

      Tanzania

      • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
      • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
      • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

      Verenigde Staten

      • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
      • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

      Vietnam

      • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
      • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

      Zambia

      • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

      Zuid-Afrika

      • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
      • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
      • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
      • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

      Legenda

      b = betaald werk

      v = vrijwilligerswerk

      s = stage

       

      Meer landen & regio's 

       

      Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?

      Hoe kan je je communicatie en gespreksvaardigheden verbeteren of ontwikkelen?


      Wat zijn tips om je communicatie en gespreksvaardigheden te verbeteren?

      Luister en stel eens vragen

      • Door echt te luisteren naar wat iemand zegt en verduidelijkende vragen te stellen, kom je er beter achter wat iemand bedoelt en kan je afstemmen of je elkaar begrijpt.

      Wees je bewust van je lichaamshouding

      • Non-verbale communicatie heeft een grote impact op hoe je overkomt en dus hoe je bepaalde dingen communiceert. Let bijvoorbeeld eens op je spreektoon en je spreeksnelheid en wat voor impact dat heeft op de ander.

      Observeer en probeer je eens in iemand anders te verplaatsen

      • Dit kan ervoor zorgen dat je degene met wie je communiceert beter begrijpt, wat helpt om effectiever op de ander te kunnen reageren. 

      Houd je doel in het oog

      • Door telkens te bedenken wat je wil bereiken, kun je je manier van communiceren hierop aanpassen.

      Wayt zijn tools om verbindend en geweldloos te kunnen communiceren

      • Sommige 'tools' zijn tijdloos. De oefening van het 'geweldloos communiceren' zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Die met deze '4 stappen' natuurlijk zelf ook voortbouwd op inzichten van vele andere inspiratiebronnen.
      • Verbindend communiceren kan heel erg helpend zijn in situaties waarin gesprekken moeizaam gaan. Door bijvoorbeeld een beschuldigende toon aan te slaan, gaat de ander in de verdediging, waardoor je in een aanval-defense modus gaat, die gewoonlijk niet tot een constructief gesprek leidt. Laat staan die helpt om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen!

      Rosenberg biedt de volgende vier stappen aan om tot een verbindende (geweldloze) manier van communiceren te komen

      1. Benoem wat er gebeurd. Het is bij deze stap essentieel om te blijven bij de feiten. Wat gebeurde er echt in de situatie? Vaak zal je merken dat je gevoelens of overtuigingen over de intentie van de ander of over hoe het zo moeten zijn, de feitelijke situatie al kleuren. Deze stap is - ook voor jezelf - vaak een hele belangrijke stap om te zetten. Het geeft je namelijk ook een goed inkijkje in je eigen overtuigingen, aannames en overlevingspatronen
      2. Benoem wat de situatie met je doet. Het is in deze stap heel belangrijk om echt enkel en alleen bij je eigen gevoelens te blijven. Wat is de emotie die de situatie bij je oproept? Het kan zijn dat dit helemaal geen (rationeel) logische reactie is, maar het is wel wat er gebeurd. Probeer zo goed mogelijk onder woorden te brengen welke basisemotie (boos/bang/blij/bedroefd) wordt getriggerd. En spreek dat uit op een manier waarop je volledig bij jezelf blijft, bijvoorbeeld 'Ik voel me hierdoor verdrietig/gekwetst/boos/angstig/etc'. Het is belangrijk in deze stap uit het veralgemiseren te blijven ('hierdoor maak je iedereen gerriteerd'), maar ook om het gevolg in je eigen gedrag van die emotie los te halen van de emotie zelf (Door de situatie, en het onprettige gevoel dat het bij me oproept, doe ik net alsof het niet gebeurd is)
      3. Benoem je behoefte. Wat is voor jou de behoefte in die situatie en na het ervaren van die emotie. Wat zou je in die situatie graag gewild hebben? Welke wens lag er bij je die door de situatie niet is vervuld? Probeer zo scherp mogelijk te krijgen wat de situatie (stap 1) en de emotie die dat bij je opriep (stap 2) voor behoefte bloot leggen Probeer dit ook weer zo helder mogelijk te formuleren.
      4. Formuleer je verzoek Nu je helder hebt verwoord wat de situatie feitelijk was (en dat is soms heel anders dan hoe je het hebt beleefd), welke emotie er door die situatie (en vaak het handelen van die ander in die context) bij je opgeroepen werd, welke menselijke behoefte (verbinding, liefde, aandacht, contact, waardering, samenwerken etc) er onder lag, is het aan jou om een verzoek aan de ander te formuleren. Wat is het dat je van de ander wilt vragen. Let op dat het geen eis wordt. Zorg dat je het zo formuleerd dat het een positief voorstel is, en dat de ander ook de ruimte heeft en voelt om nee te zeggen. Alleen al het formuleren van een verzoek richting de ander kan al een helende werking hebben.

      Dit is een techniek die je echt eindeloos kan oefenen. De eerste drie stappen kun je overigens ook zelf doen, als je merkt dat een situatie je getriggert heeft.

      Communicatie en kennisoverdracht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

      Communicatie en kennisoverdracht: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

      Boeksamenvatting bij Communication skills for medicine van Lloyd & Bor

      Boeksamenvatting bij Communication skills for medicine van Lloyd & Bor

      Samenvattingen en studiehulp bij Communication skills for medicine van Lloyd & Bor

      • Boeksamenvatting bij Communication skills for medicine van Lloyd & Bor is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • Communicatieskills - Welke communicatievaardigheden zijn belangrijk in de medische sector? - Chapter 1
      • Communicatieskills - Hoe valt basiscommunicatie toe te passen in de medische sector? - Chapter 2
      • Communicatieskills - Hoe vorm aan gespreksvoering in de medische sector? - Chapter 3
      • Communicatieskills - Hoe rekening te houden met culturele verschillen in de medische sector ? - Chapter 7
      • Communicatieskills - Wat zijn mogelijke uitdagingen in communicatie binnen de medische sector? - Chapter 11

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie en marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

      Boeksamenvatting bij Corporate Communication: A guide to theory and practice van Cornelissen

      Boeksamenvatting bij Corporate Communication: A guide to theory and practice van Cornelissen

      Samenvattingen en studiehulp bij Corporate Communication: A guide to theory and practice van Cornelissen

      • Boeksamenvatting bij Corporate Communication: A guide to theory and practice van Cornelissen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • Wat is bedrijfscommunicatie? - chapter 1
      • Hedendaagse bedrijfscommunicatie - chapter 2
      • Stakeholders - chapter 3
      • De organisatie in de markt - chapter 4
      • Een goede strategie - chapter 5
      • Programma's en campagnes - chapter 6
      • Meten is weten - chapter 7
      • Werken met de media - chapter 8
      • Banden met werknemers - chapter 9
      • Omgaan met actuele kwesties - chapter 10
      • Communiceren in een crisis - chapter 11
      • Verandering binnen een organisatie - chapter 12
      • Verantwoordelijkheden en relaties - chapter 13
      • De invloed van social media - chapter 14

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie en marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

      Boeksamenvatting bij Discoursanalyse: Communicatie op de werkvloer van Bos

      Boeksamenvatting bij Discoursanalyse: Communicatie op de werkvloer van Bos

      Samenvattingen en studiehulp bij Discoursanalyse: Communicatie op de werkvloer van Bos

      • Boeksamenvatting bij Discoursanalyse: Communicatie op de werkvloer van Bos is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • Wat is bedrijfscommunicatie? - chapter 1
      • Hedendaagse bedrijfscommunicatie - chapter 2
      • Stakeholders - chapter 3
      • De organisatie in de markt - chapter 4
      • Een goede strategie - chapter 5
      • Programma's en campagnes - chapter 6
      • Meten is weten - chapter 7
      • Werken met de media - chapter 8
      • Banden met werknemers - chapter 9
      • Omgaan met actuele kwesties - chapter 10
      • Communiceren in een crisis - chapter 11
      • Verandering binnen een organisatie - chapter 12
      • Verantwoordelijkheden en relaties - chapter 13
      • De invloed van social media - chapter 14

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie en marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

      Boeksamenvatting bij Essentie van de communicatie van Michiels

      Boeksamenvatting bij Essentie van de communicatie van Michiels

      Samenvattingen en studiehulp bij Essentie van de communicatie van Michiels

      • Boeksamenvatting bij Essentie van de communicatie van Michiels is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • A. Basis van communicatie
      • B. Beeldvorming van een bedrijf
      • C. Communicatie tussen medewerkers.
      • D. Communicatie bij verkoop
      • E. Planmatige aanpak van communicatie
      • F. Managen van klantenrelaties
      • G. Mediaberichten
      • H. Samenwerking met de pers
      • I. Visuele media
      • J. Samenwerken met externe communicatiebureaus
      • K. Het organiseren van evenementen

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie & Marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen als Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker

      Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

      Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

      Samenvattingen en studiehulp bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

      • Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • Wat is cultuur en interculturele communicatie? - Chapter 1
      • Welke zes basiswaarden van cultuur hebben Edward en Mildred Hall opgesteld? - Chapter 2
      • Welke zes basiswaarden voor iedere maatschappij heeft Florence Kluckhohn geïntroduceerd? - Chapter 3
      • Wat zijn de culturele dimensies die Geert Hofstede heeft gedefinieerd? - Chapter 4
      • Hoe bereik je culturele synergie? - Chapter 5
      • Hoe word je intercultureel sensitief? - Chapter 6
      • Wat is een cultuurschok en welke fasen zijn daarin te herkennen? - Chapter 7

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

      Boeksamenvatting bij Organisational Communication, approaches and processes van Miller

      Boeksamenvatting bij Organisational Communication, approaches and processes van Miller

      Samenvattingen en studiehulp bij Organisational Communication, approaches and processes van Miller

      • Boeksamenvatting bij Organisational Communication, approaches and processes van Miller is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • De ingewikkelde wereld - Chapter 1
      • Klassieke benaderingen - Chapter 2
      • Human Resources en Human Relations - Chapter 3
      • Systeem benaderingen - Chapter 4
      • Culturele benaderingen - Chapter 5
      • Kritische benaderingen - Chapter 6
      • Socialisatieprocessen - Chapter 7
      • Besluitvormingsprocessen - Chapter 8
      • Conflict management processen - Chapter 9
      • Leiderschap en organisatorische verandering - Chapter 10
      • Processen van emotie op de werkplek - Chapter 11
      • Diversiteit in de organisatie - Chapter 12
      • Technologische processen - Chapter 13
      • Organisaties en de verandering van landschap - Chapter 14

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie en marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

      Boeksamenvatting bij Origins of Human Communication van Tomasello

      Boeksamenvatting bij Origins of Human Communication van Tomasello

      Samenvattingen en studiehulp bij Origins of Human Communication van Tomasello

      • Boeksamenvatting bij Origins of Human Communication van Tomasello is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • 1: Focus op infrastructuur
      • 2: Intentionele communicatie van primaten
      • 3: Menselijke coöperatieve communicatie
      • 4: Ontogenetische oorsprong
      • 5: Fylogenetische oorsprong
      • 6: De grammaticale dimensie
      • 7: Van aapgebaren naar menselijke communicatie

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie & Marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen als Communicatiemedewerker & Marketingmedewerker

      Boeksamenvatting bij Patiëntgericht communiceren in de GGZ van Van Staveren

      Boeksamenvatting bij Patiëntgericht communiceren in de GGZ van Van Staveren

      Samenvattingen en studiehulp bij Patiëntgericht communiceren in de GGZ van Van Staveren

      • Boeksamenvatting bij Patiëntgericht communiceren in de GGZ van Van Staveren is gedeeld op JoHo WorldSupporter

      Inhoudsopgave

      • Wat is patiëntgericht communiceren? - Chapter 1
      • Hoe communiceert hulpverlener patiëntgericht? - Chapter 2
      • Hoe maakt de hulpverlener verbinding met de patiënt? - Chapter 3
      • Wat is de meerwaarde van luisteren, vragen stellen en stilte bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 4
      • Waarom is de investering in een goede samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener belangrijk? - Chapter 5
      • Wat is de meerwaarde van informeren en adviseren bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 6
      • Hoe komen de hulpverlener en patiënt samen tot een behandelplan? - Chapter 7
      • Wat is de bedoeling van een systeemgesprek bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 8
      • Waarom is tijdens een gesprek de slotfase zo belangrijk bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 9
      • Hoe gaat de hulpverlener om met weerstand van de patiënt? - Chapter 10
      • Hoe gaat de hulpverlener om met emoties van de patiënt? - Chapter 11
      • Wat is de rol van de hulpverlener in de interactie met de patiënt? - Chapter 12
      • Hoe kan de hulpverlener de patiënt motiveren tot gedragsverandering? - Chapter 13
      • Hoe kan de hulpverlener de patiënt motiveren tot tot medicatiegebruik? - Chapter 14
      • Wanneer is het toepassen van drang tot dwang noodzakelijk bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 15
      • Wat is belangrijk bij het voeren van een transcultureel gesprek bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 16
      • Wat is de rol van de hulpverlener in de interactie met een patiënt met verstandelijke beperking? - Chapter 17
      • Hoe gaat de hulpverlener om met simulaties van de patiënt? - Chapter 18
      • Hoe gaat de hulpverlener om met dissimulaties van de patiënt? - Chapter 19
      • Wat is het belang van het geven en ontvangen van kritiek en feedback bij patiëntgerichte communicatie? - Chapter 20
      • Wat voor invloed heeft de digitalisering (Health 2.0) op communicatie tussen hulpverlener en patiënt? - Chapter 21

      Naar de samenvatting

      Meer lezen

      Communicatie en marketing als studie en kennisgebied

      Werken en jezelf ontwikkelen binnen de communicatie- en marketingsector in het buitenland

      Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

      Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

           

      Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen