Visa & Vergunningen bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Visa en vergunningen bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

 

 van visum aanvragen en verlengen tot verblijfsvergunning en werkvergunningen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: visa en vergunningen bij lang verblijf in buitenland of emigratie

Visa & Vergunningen

 • Waar let je op bij het regelen van visa en vergunningen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?
 • Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?
 • Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?
 • Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?
 • Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland
 • Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?
 • Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

  Hoe verloopt een visumtraject rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

  Het visumtraject ziet er globaal als volgt uit:

  1. visumcheck: voor welke visa kun je in aanmerking komen
  2. verzamelen van alle benodigde documenten (ook bv. goedkeuring diploma's, werkervaring, of goedkeuring van je baan bij beschermde beroepen)
  3. opstellen van visumaanvraag
  4. insturen visumaanvraag
  5. check visumaanvraag, a.h.v. prioriteitstelling, op compleetheid
  6. oproep medische keuring en evt. andere verklaringen (bv. VOG)
  7. (soms) afleggen van Engelse test, of examen, of volgen van opleiding, meestal afhankelijk van beroep dat je gaat uitoefenen
  8. afgifte of afwijzing visum
  Waar let je op bij het regelen van visa en vergunningen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Waar let je op bij het regelen van visa en vergunningen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Binnen Europa

  • als het aan "Europa" ligt wordt mobiliteit van Europeanen in Europa steeds eenvoudiger, of het nu gaat om het werken in een ander EU land, of het starten van een bedrijf.
  • Europa wordt daarin steeds soepeler om de concurrentiepositie ten opzichte van andere regio's te verbeteren, maar ook omdat Europa's economie steeds verder vergrijst
  • door het vrije verkeer van personen binnen de EU heb je als EU-burger het recht om je in een ander EU land te vestigen. Mits je:
   • dat niet doet op kosten van het andere EU land
   • binnen 3 maanden in je eigen onderhoud voorziet (betaalde arbeid of eigen bedrijf)
   • een ziektekostenverzekering hebt.
  • een visum, werkvergunning of verblijfsvergunning regelen als je binnen de EU emigreert hoeft dus niet (meer), als je aan de hiervoor genoemde criteria voldoet.

  Buiten Europa

  • om buiten de EU te mogen wonen zal je vrijwel altijd een visum, werkvergunning en verblijfsvergunning nodig hebben.
  • het verkrijgen van dergelijke vergunningen is een dynamisch proces, waar je het liefst met geduld en op tijd aan begint.
  • overweeg de optie om je te laten adviseren door (c.q. gebruik te maken van) een gespecialiseerd emigratiebureau, dat over het algemeen goed bekend is met de gebruikelijke valkuilen.
  Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

  Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

  • in sommige landen krijgen partners vrijwel automatisch een werkvergunning, bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Venezuela
  • in bepaalde landen (bijvoorbeeld Canada, USA, Singapore) krijg je onder voorwaarden een eigen werkvergunning, vooral als je over professionele capaciteiten beschikt die terplaatse te weinig voorhanden zijn.
  • in veel Islamitische landen is het als vrouwelijke partner juist uitgesloten dat je een werkvergunning bemachtigt of een eigen bankrekening opent.
  • ben je (nog) niet getrouwd, dan vergemakkelijkt wél trouwen de procedure substantieel. Aantoonbaar minimaal één jaar samenwonen staat qua visum vaak op gelijke voet met gehuwd zijn. Hoewel het homohuwelijk in een groeiend aantal landen wordt gelegaliseerd, moeten homoseksuelen vaak ieder voor zich een apart visum of vergunning aanvragen.
  Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

  Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

  • niet ieder beoep mag je zomaar in het buitenland uitoefenen zoals je dat gewend was in Nederland.
  • sommige beroepen zijn gereglementeerd (bij wet beschermd), zoals arts of apothekers-assistent.
  • voor gereglementeerde beroepen heb je bijvoorbeeld een speciaal diploma nodig, moet je bepaalde examens afleggen of moet je je bij een beroepsorganisatie inschrijven, voordat je het beroep mag uitoefenen
  • wil je bijvoorbeeld binnen de Europese Unie werken in een gereglementeerd beroep, dan moet je daar toestemming vragen bij de bevoegde autoriteit, die gaat over de toegang tot het beroep. Meestal is dat een National Contact Point in je nieuwe woon- en werkland.
  • een Nederlandse NCP-verklaring (Nationaal Contactpunt Beroepserkenning) kan je helpen in de procedure met het contact point op je woonbestemming; uit deze verklaring blijkt dan dat je in Nederland in een gereglementeerd beroep mag werken.
  • voor sommige beroepen is er een eigen Nederlandse instelling die een bevoegdheidsverklaring afgeeft, bijvoorbeeld voor artsen, docenten of architecten.
  • een "Diplomabeschrijving" is uitgebreider dan een "NCP-verklaring". Met een diplomabeschrijving heeft je toekomstige werkgever, overheidsinstantie of onderwijsinstituut meer duidelijkheid over je opleiding. Dit vergroot de kans op een baan (of studie) in het buitenland.
  Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over papieren bij lang verblijf en emigratie

  Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over papieren bij lang verblijf en emigratie

  Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?

  Hoe regel je je toegang tot allerlei Nederlandse (overheids)diensten als je voor lang verblijf in het buitenland woont of bent geëmigreerd?

  • woon je voor langere tijd in het buitenland dan kom je logischerwijs meestal niet onder lopende verplichtingen in Nederland uit
  • denk aan communicatie met de Nederlandse overheid omtrent uitkeringen, AOW, paspoort en nationaliteit, studieschuld, communicatie met pensioenfondsen, communicatie met je bank in Nederland, etc.
  • in vroeger tijden leverde dit voor buitenland verblijvers en emigranten (soms enorme) problemen op rondom het -al dan niet aangetekend- heen- en weer sturen, inscannen en kwijtraken van allerlei papierwerk, met alle gevolgen vandien.
  • tegenwoordig worden bij steeds meer financiële instellingen en overheidsdiensten services en communicatie ondergebracht in een (online) applicatie; denk aan MijnDUO, MijnUWV, MijnABP, MijnSVB, MijnOverheid maar ook aan de faciliteiten rondom online bankieren.
  • handig, want je hebt ook vanuit het buitenland online toegang en inzicht en het scheelt vele internationale telefoontjes of internationaal postverkeer.
  • het wordt daarbij steeds gebruikelijker om via online communicatiediensten contact te hebben met instellingen in Nederland; moest je vroeger een afspraak maken bij een fysieke bank of overheidsdienst op het moment dat je toevallig weer eens in Nederland was, tegenwoordig plan je gewoon een online afspraak in, al dan niet in de avonduren.
  • toegang tot online (overheids)diensten verloopt vaak op een veilige en versleutelde manier via DigiD; lees elders meer over aanvraagmogelijkheden vanuit het buitenland mocht je nog geen of niet meer een DigiD hebben.
  • een aandachtspunt bij het online inloggen is dat je met je DigiD app of sms controle moet inloggen. Er is een extra verificatie nodig is, bijvoorbeeld met koppelcodes of via een sms-code.
  • een ander aandachtspunt is dat als je verblijft in het buitenland je eens in de zoveel tijd in moet loggen op je DigiD anders vervalt de toegang en dien je je DigID opnieuw aan te vragen.
   • via e-mail zal voor de meeste buitenland-verblijvers geen probleem zijn, maar sommige instanties werken, in het kader van beveiliging, alléén met verficatie via je telefoon.
   • belangrijk is dus dat je juiste (Nederlandse of buitenlandse) mobiele nummer bekend staat bij de overheid (lees: bij DigiD), anders heb je alsnog geen toegang tot een aantal van die -handige- online diensten.
   • bij wijziging van je mobiele nummer (omdat je bijvoorbeeld een abonnement hebt genomen in het buitenland en je Nederlandse abonnement hebt beëindigd, of bij diefstal van je telefoon etcetera) is het dan ook belangrijk om het nieuwe telefoonnummer óók kenbaar te maken aan DigiD. Dat kan een vooralsnog nogal omslachtige procedure zijn met bevestigingsbrieven op postadressen in Nederland, of zelfs het verplicht! persoonlijk ophalen van activatiebrieven bij DigiDbalies in Nederland.
   • lees meer bij de Keuzevraag "Aandachtspunten rondom DigiD".
  Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?

  Hoe kan je DigiD gebruiken of aanvragen in het buitenland, en wat te doen als je DigiD is verlopen?


  NB: Problematiek rondom DigiD aanvraagprocedures voor Nederlanders in het buitenland wordt door verschillende instanties in kaart gebracht en onder de aandacht van de overheid gebracht. Processen zoals hier geschetst kunnen dan ook veranderen; laat je altijd informeren naar de laatste stand van zaken.

  Kan je DigiD gebruiken in het buitenland?

  • Woon je voor langere tijd, of permanent, in het buitenland dan heb je over het algemeen nog steeds aardig wat administratieve zaken te regelen met instanties in Nederland. Denk aan SVB (voor onder andere AOW), Belastingzaken, Pensioen, Bankzaken, etc. Regelmatig en steeds vaker moet je daarvoor toegang hebben tot een online cliëntomgeving, waarvoor een DigiD nodig is: een online identificatie-instrument waarmee je aan de instantie aantoont diegene te zijn die je zegt te zijn.
  • Vanuit het buitenland kan je en moet je soms je DigiD gebruiken. Lees verder meer over het gebruik van je DigiD in het buitenland

  Kan je je DigiD aanvragen vanuit het buitenland en wanneer verloopt je DigiD?

  • Nederlanders die in het buitenland wonen en nog geen, of een verlopen, DigiD hebben, kunnen online via DigiD.nl een DigiD aanvragen.
  • Een DigiD verloopt drie jaar nadat deze voor het laatst is gebruikt!

  Wat is het stappenplan als je in het buitenland je DigiD (op)nieuw wil aanvragen?

  Stap 1: DigiD aanvragen

  • Kies tijdens het aanvraagproces "Ik woon buiten Nederland". Onthou uiteraard je gebruikersnaam en wachtwoord, dat je hebt aangemaakt.

  Stap 2: Activeringscode aanvragen: baliecode

  • Je ontvangt een zogenaamde "baliecode", waarmee je binnen 30 dagen na de aanvraagdatum naar een DigiD balie gaat om een activeringscode te krijgen.
   • Bij sommige balies moet je vooraf een afspraak maken.
   • Neem je geldige paspoort/identiteitskaart mee (met het nummer dat je tijdens de aanvraag invulde), je BSN nummer en een actieve mobiele telefoon die je ook in het buitenland gebruikt. Je moet op de telefoon sms kunnen ontvangen.
   • Je dient voor deze procedure ingeschreven te staan in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Iedereen die belastingplichtig is in Nederland, of na 1 oktober 1994 is verhuisd naar het buitenland, staat ingechreven in dat register; bij twijfel check het.
    • Bij inschrijving in het RNI (identificatie noodzakelijk!) ontvang je een BSN nummer.
    • Tussen inschrijving in de RNI en het aanvragen van je DigiD moet om technische redenen minimaal één werkdag zitten.
   • DigiD balies vind je bij een geselecteerd aantal gemeentes in Nederland en bij een geselecteerd aantal Nederlandse ambassades / consulaten in het buitenland (Spanje, Thailand, UK, Suriname, Italië, USA, Australië e.a.).
   • Let op het kan dus voorkomen dat je naar een (hoofd)stad in je woonland moet reizen, of moet wachten met de aanvraag tot je weer een keer in Nederland bent.
   • Er is ook een balie op Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer). Het is van belang om van tevoren een afspraak te maken.

  Stap 3: Online activeren

  • Vervolgens activeer je je DigiD online, met je (eerder aangemaakte) gebruikersnaam, wachtwoord en activeringscode. Doe dit vooral op het moment dat je nog bij de balie bent; mocht er (technisch) iets mis gaan dan kun je terplekke een nieuwe activeringscode krijgen.

  Stap 4: DigiD gebruiken

  • wil je bij bijvoorbeeld een overheidsinstantie inloggen, dan zal online gevraagd worden naar je eerder aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.
  • ook is het mogelijk in te loggen via een DigiD app, die je bijvoorbeeld op je smartphone of tablet installeert; inlog werkt dan via een koppelcode, QR-scan en pincode
  • de DigiD app dien je na installatie eenmalig te activeren, voordat je hem kunt gebruiken
   • hierbij is het belangrijk dat je in het buitenland sms kunt ontvangen aangezien je van DigiD een sms-code ontvangt.
   • die sms-code moet je (eenmalig) invoeren in de app.
   • na invoering van de sms-code voer je een (zelfgekozen) pincode in en is de app definitief op je apparaat geactiveerd.

  Waar moet je op letten bij het aanvragen van je DigiD?

  • regel je inschrijving in het RNI vóórdat je naar de balie gaat (minimaal 1 dag van tevoren).
  • regel vóór de aanvraag eerst een nieuw paspoort of identiteitskaart, mocht deze gaan verlopen of al verlopen zijn.
  • doe de aanvraag online pas op het moment dat je zeker weet binnen 30 dagen bij een balie te kunnen zijn.
  • het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor de aanvraag van een DigiD via balieuitgifte. Je moet zelf naar de balie komen en je identificeren.
  • er zijn meerdere pilots rondom andere manieren van officiële online identificatie; doe zelf online onderzoek naar de voortgang als je ergens vastloopt.

  Hoe werkt het ontvangen van je AOW en je DigiD?

  • Via de SVB online kan je ook je DigiD aan te vragen.
  • Je voert online je voornaam, achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer en woonland/adres in.
  • na controle in de database van SVB word je doorgeleid naar DigiD, waar je gebruikersnaam en wachtwoord kunt aanmaken.
  • je activeringscode ontvang je per post op je woonadres in het buitenland (nb dit is vooralsnog het enige traject waarbij door DigiD codes naar het buitenland worden verstuurd).
  • binnen 45 dagen activeer je dan je DigiD op digid.nl.

  Wat zijn de mogelijkheden om niet je DigiD niet te gebruiken?

  Woon je binnen de EU?

  • er zijn (nog beperkte) pilots waarbij je met een ander instrument dan DigiD online kunt inloggen bij Nederlandse instanties.
  • zo'n ander instrument is dan bijvoorbeeld het in je huidige woonland geldige identificatie-instrument.
  • vraag ernaar als je nog geen DigiD hebt en deze slechts bij één instantie nodig zou hebben.
  • ook wordt in Europees verband onderzocht op welke manieren landen onderling online identificatie-instrumenten en inlogmiddelen kunnen accepteren, zodat bijvoorbeeld het Nederlandse DigiD ook in Duitsland geaccepteerd wordt: zoek rondom de voortgang hiervan eens op "eIDAS": dat moet binnen Europa grensoverschrijdende dienstverlening makkelijker gaan maken.

  Wat zijn de problemen die voorkomen met betrekking tot aanvragen en gebruik van DigiD vanuit het buitenland?

  • de DigiD app is niet te activeren als je in het buitenland geen sms kunt ontvangen.
  • heb je al eerder een DigiD aangevraagd zonder een mobiel telefoonnummer te koppelen (waarop je sms kunt ontvangen) of met een verouderd mobiel telefoonnummer, dan is dat achteraf niet toe te voegen. Je moet dan opnieuw een DigiD aanvragen, opnieuw activeren aan een balie, etc.
  • nieuw telefoonnummer? Bezit je het oude mobiele telefoonnummer nog waar je (ooit) je DigiD op hebt geactiveerd en kun je daarmee nog sms ontvangen, dan kun je je telefoonnummer online via MijnDigiD wijzigen. Maar kun je op dat oude telefoonnummer geen sms meer ontvangen, dan moet je een nieuwe DigiD aanvragen.
  • is je DigiD gedeactiveerd (omdat je die een paar jaar achtereen niet hebt gebruikt) dan kun je je wachtwoord alleen herstellen door aan een balie te verschijnen
  • ben je je gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten, dan kan deze niet worden achterhaald en dien je opnieuw een DigiD aan te vragen...en moet je dus o.a. ook weer aan een balie verschijnen...

  Hoe los je problemen op met de brief met de activeringscode die naar je postadres in Nederland gaat?

  Belangrijkste belemmering bij veel van deze issues is dat DigiD de brief met de activeringscode automatisch naar het adres stuurt waarop je geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • hiermee controleert DigiD of je echt de persoon bent die jouw DigiD heeft aangevraagd.
  • het sturen van de brief is dus een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van DigiD.
  • vertrek je voor langere tijd naar het buitenland, dan sta je niet meer geregistreerd in de BRP en valt dit controle-instrument weg.
  • handiger zou bijvoorbeeld zijn als je de activeringscode zou kunnen ophalen bij een gemeentehuis in je nieuwe woonland, om een al dan niet verre reis naar Nederland of naar een balie bij ambassade/consulaat te voorkomen. Deze optie is er echter (nog) niet.
  • een idee zou kunnen zijn om met een 'verklaring woonadres' van je lokale gemeentehuis of notaris formeel bij DigiD aan te tonen dat je écht woont op het adres dat je opgeeft. Aan zo'n verklaring zitten wel kosten verbonden en op dit moment is deze 'route' er gewoonweg nog niet.
  • alternatief zou kunnen zijn dat je een persoon in Nederland machtigt om namens jou de activeringscode op zijn/haar adres in Nederland te ontvangen. Maar ook deze optie is er (nog) niet.
   • Je kunt via de DigiD Helpdesk wel (telefonisch) een machtiging aanvragen, maar ook dan moet DigiD de machtigingscode sturen naar het adres zoals geregistreerd in de BRP. En daar sta je, als het goed is, niet meer geregistreerd.
   • Ook kan iemand namens jou een machtiging aanvragen door je BSN nummer, geboortedatum etc. online in te voeren in de machtigingsomgeving, maar ook dan kan de activeringscode niet worden verstuurd om eerder vermelde reden.
  Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?

  Hoe werkt het als je na een lang verblijf in het buitenland (weer) Nederlander wilt worden?

  Wie (nog steeds) woont in het land waarvan hij de nationaliteit heeft, kan in de regel niet naturaliseren tot Nederlander.

  Ben je ten tijde van emigratie al dan niet vrijwillig je Nederlanderschap verloren, dan zijn er verschillende manieren om bij terugkeer naar Nederland opnieuw Nederlander te worden.

  • er is een verschil in beleidsprocedures tussen oud-Nederlanders (zij die de Nederlandse nationaliteit eerder hebben gehad) en niet-Nederlanders; voor de procedure voor niet-Nederlanders check de site van de Rijksoverheid.

  Procedure voor oud-Nederlanders

  • je kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen:
   1. door gebruik te maken van de optieprocedure, waarbij je een verklaring aflegt dat je weer Nederlander wilt worden. Deze mogelijkheid geldt in elk geval voor oud-Nederlanders die ten minste 1 jaar legaal in het Koninkrijk wonen met een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel, zoals gezinshereniging. Een speciale verblijfsvergunning voor oud-Nederlanders is de zogenaamde verblijfsvergunning wedertoelating.
   2. door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. Deze procedure staat voor alle oud-Nederlanders open.
  • aan beide procedures zijn kosten verbonden; ook als je je verzoek weer intrekt of geen akkoord krijgt.
  • in beginsel neem je afstand van je huidige nationaliteit(en); de Nederlandse overheid probeert dubbele nationaliteit zoveel mogelijk te voorkomen (er zijn wel uitzonderingen). Nadat je officieel weer Nederlander bent geworden, dien je nog wel een bewijs aan te leveren dat je afstand hebt gedaan van je andere nationaliteit(en).
  • ten tijde van de aanvraag wordt gevraagd om een aantal documenten, waaronder:
   • bewijs van eerder bezit van de Nederlandse nationaliteit (Nederlands paspoort of verklaring van Nederlanderschap).
   • huidig paspoort.
   • gelegaliseerde geboorteakte.
  • aanvragen gaat via de volgende instanties:
   • in Nederland: bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen.
   • in het buitenland: bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar je woont.
  • procedure: er wordt bekeken of je voldoet aan de voorwaarden van de betreffende aanvraag.
   • bij de optieprocedure behandelt de gemeente (of de ambassade/consulaat) het verzoek en beslist de burgemeester (of het hoofd van de diplomatieke post).
   • bij de naturalisatieprocedure stelt de gemeente (of de ambassade/consulaat) een dossier samen, voorziet dat van een advies en stuurt het naar de IND. De IND beoordeelt het verzoek, wordt dan ingewilligd dan verleent de Koning uiteindelijk het Nederlanderschap.
   • bij de naturalisatieprocedure wordt onder andere ook bekeken of je voldoende ingeburgerd bent en of je Nederlands kan spreken, schrijven en verstaan. Afhankelijk van diploma's en certificaten die je kan overleggen, hoef je dan geen inburgeringsexamen of naturalisatietoets te doen.
   • bij inwilliging van de naturalisatie ben je verplicht deel te nemen aan de naturalisatieceremonie en leg je een aantal verklaringen af.
  • de optie-procedure neemt ongeveer 3 maanden in beslag, de naturalisatieprocedure ongeveer 1 jaar.

  Verblijfsvergunning oud-Nederlanders

  • als oud-Nederlander in Nederland moet je over een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel beschikken om de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.
  • een speciale verblijfsvergunning voor oud-Nederlanders is de verblijfs-vergunning wedertoelating. Je komt ervoor in aanmerking als je als Nederlander in het Europese deel van Nederland bent geboren en getogen én geen gevaar vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
  • je moet, afhankelijk van je huidige nationaliteit, wel beschikken over een machtiging tot voor-lopig verblijf (mvv), aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Een aantal nationaliteiten en groeperingen heeft geen mvv nodig.

  Herkrijgen van het Nederlanderschap bij niet-vrijwillig verlies

  • ben je het Nederlanderschap niet vrijwillig verloren, dan kan je procederen door het instellen van bezwaar en eventueel beroep tegen de weigering om een paspoort te vernieuwen; deze zaken zijn echter vaak weinig succesvol, onder andere omdat de (toetsing op) algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet van toepassing is/zijn op de Rijkswet op het Nederlanderschap.
  • het verlies is 'van rechtswege', de ervaring van advocatenkantoren leert dat je daar weinig meer aan verandert.
  • je kan wel proberen om opnieuw Nederlander te worden volgens de procedures van optie of naturalisatie; hoewel je daarvoor veelal niet mag wonen in het land waarvan je (op dat moment) de nationaliteit bezit (Nederland wil daarmee niet in het vaarwater van andere landen komen, die via deze weg anders een burger zouden kwijtraken) -> je wordt door die regel gedwongen te verhuizen naar een ander land, wat vaak uiteraard verre van praktisch is.
  • je kan, vaak als "beste van slechte opties", terugkomen naar Nederland op basis van wedertoelating, en na een periode van verblijf via de regeling van optie opnieuw Nederlander worden.
  Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  Hoe werkt het met sociale voorzieningen als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  • op moment van vertrek voor een lang verblijf naar het buitenland en/of emigratie ben je meestal niet meer verzekerd voor AOW (algemene ouderdomswet), Anw (algemene nabestaandenwet), AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten), AKW (algemene kinderbijslagwet), ZVW (zorgverzekeringswet).
  • je betaalt geen premie meer, maar verliest ook het recht op voorzieningen.
  • een AOW uitkering blijft wel bestaan, maar zal lager uitvallen omdat je minder premie inlegt dan wanneer je in Nederland was gebleven.
  • ga je permanent werken in een ander land, dan ben je ook in dat land -volgens de standaard in dat land- sociaal verzekerd.
  • je ontvangt later een lager pensioen, je partner ontvangt een lagere (of geen) nabestaandenuitkering als je overlijdt en je kinderen ontvangen geen wezenuitkering.
  • heb je na emigratie nog inkomsten uit Nederland (bijvoorbeeld uit dienstbetrekking) dan blijf je in een aantal gevallen wel verplicht verzekerd.
  • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) een socialezekerheidsverdrag heeft met Nederland. Uitgangspunt is dat je verzekerd bent in het land waar je werkt (ook al woon je in een ander land).
  • check of het land van je bestemming (EU en EER en een select aantal landen daarbuiten) afspraken heeft gemaakt met Nederland over ziektekosten: aanspraak op zorg tijdens een tijdelijk verblijf of -vaak maar niet altijd-als je er woont.
  • de overheid wil uitkeringen die zij verstrekt aan mensen in het buitenland goed controleren. Daarom zijn met veel landen afspraken gemaakt over handhaving en controle, bijvoorbeeld op inkomen en huisvesting. Verdiep je in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) als je in Nederland een uitkering (o.a. ziektewet, WAZ, AOW, kinderbijslag, WIA, WAO) ontvangt.

  Meer lezen en verder verdiepen via JoHo's gespecialiseerde websites:

   

  Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

  Wanneer stel je een testament op als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

  In welke gevallen is het handig een testament op te stellen als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt of gaat emigreren?

  • Ieder land kent zijn eigen erfrechtregels, die vaak verschillen van de Nederlandse.
  • wanneer je woonplaats of bezittingen in een ander land zijn dan Nederland, maar ook als je als Nederlander in het buitenland woont en nog bezittingen hebt in Nederland, geven de regels (privaatrecht) van het betreffende land aan volgens welk recht de erfenis moet worden afgehandeld. Natuurlijk kunnen de regels van beide landen met elkaar conflicteren; hiertoe hebben veel landen verdragen onderlingen afgesloten waarbij zoveel mogelijk dezelfde regels rondom privaatrecht worden gebruikt
  • het erfrechtverdrag (1989) maakt het voor Nederlanders in het buitenland mogelijk voor vererving een keuze te maken voor het recht van het land van nationaliteit óf het land van verblijfplaats. Maak je geen keuze, of blijkt je eerdere keuze niet rechtsgeldig te zijn, dan zijn ook de regels van het verdrag van toepassing. Dan geldt aldus het verdrag: had je op moment van overlijden 5 jaar of langer je verblijfplaats in een ander land dan het land van je nationaliteit; dan gelden de erfrecht regels van je verblijfplaats-land. Korter dan 5 jaar? Dan gaat nationaliteit vóór verblijfplaats.
  • deze rechtskeuze kan je ook laten vastleggen in een testament bij een notaris in het buitenland: dit is dan ook geldig in Nederland. Gaat het echter om de vererving van bezittingen in het buitenland, dan kan het nog steeds zijn dat de regels van het betreffende land vóór de regels van het verdrag gaan, als het land de verdragsregels nog niet in de nationale wetgeving heeft opgenomen.
  • sinds 2015 bestaat er een Europese erfrechtverordening voor alle EU lidstaten (m.u.v. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk); bedoeld om de vererving en afwikkeling van nalatenschappen met internationale aspecten eenvoudiger te maken. Met deze verordening is voortaan het erfrecht van toepassing van het land waar iemand zijn woon- en verblijfplaats heeft op het moment dat hij overlijdt. Wil je toch kiezen voor het erfrecht van het land waar je de nationaliteit van hebt, dan moet je dat expliciet in een testament laten vastleggen.
  • er bestaat een testamentvormen verdrag; bedoeld om erkenning van in het buitenland opgemaakte testamenten door andere landen mogelijk te maken. Natuurlijk is het, net als bij ieder testament, belangrijk dat nabestaanden op de hoogte zijn van in het buitenland opgestelde testamenten en dat zij weten waar he testament wordt bewaard. Aangeraden wordt een in het buitenland opgesteld testament ook door een notaris in Nederland te laten inschrijven (Centraal Testamenten Register), zodat ook in Nederland bekend is wat je laatste wens is.
  • overlijd je in het buitenland als Nederlands ingezetene, en heb je geen testament opgesteld, dan worden de door jou nagelaten bezittingen verdeeld volgens Nederlands erfrecht. Overlijd je als buitenlands ingezetene, dan zijn de erfrechtregels van het betreffende land van toepassing. Onroerend goed valt vaak onder het erfrecht van het land waar het onroerend goed is gelegen, ongeacht nationaliteit en verblijfsstatus van de eigenaar.
  • overweeg of je een (gekwalificeerd) executeur testamentair (bv. advocaat) wilt benoemen voor de uitvoer van een testament in het buitenland. Ook je nabestaanden krijgen te maken met een andere taal, cultuur, afstand, wetgeving; ervaring en helderheid voorkomt dan miscommunicatie (of erger).
  Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?

  Is een Nederlands donorcodicil ook geldig als je in het buitenland leeft?

  • de registratie in het Donorregister is niet rechtsgeldig in het buitenland. Als iemand in het buitenland komt te overlijden, geldt in principe de buitenlandse wetgeving.
  • mensen met een Nederlandse nationaliteit die in het buitenland staan ingeschreven kunnen niet in het Donorregister worden opgenomen. Verhuis je naar het buitenland en schrijf je je uit bij de de Gemeentelijke Basis Administratie, dan wordt de registratie in het Donorregister geblokkeerd.
  • in het buitenland gaat men in het algemeen niet zonder meer over tot orgaanuitname, ook al is het in dat land wettelijk toegestaan. Gezien de gevoeligheid is er altijd eerst overleg met de naaste familie.
  • als je voor een langere periode in het buitenland verblijft, kunnen de zaken anders liggen. Ieder land heeft zijn eigen wetten op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Sommige landen werken met een toestemmingssysteem, andere landen met een geen-bezwaarsysteem. Bij dit laatste systeem is in principe iedereen donor, tenzij je hiertegen schriftelijk bezwaar maakt. Wanneer het echter moeilijk of niet mogelijk is om de wilsverklaring van de overledene te achterhalen, wordt aan de nabestaanden als het goed is altijd de toestemmingsvraag gesteld.
  • in het geval van repatriëring is de tijdsduur tussen overlijden en aankomst van het stoffelijk overschot bij de instanties in Nederland te lang en daardoor is het lichaam niet meer bruikbaar voor transplantatie; ook wanneer het lichaam is gebalsemd.
  Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft?

  Is een Nederlandse euthanasieverklaring ook geldig als je in het buitenland leeft?

  • Nederland is in de wereld een van de weinige landen waar euthanasie en hulp bij zelfdoding in bepaalde omstandigheden niet straffeloos is.
  • voor veel landen, in en buiten Europa, is alleen al het woord 'euthanasie' taboe en is de Nederlandse praktijk een waar schrikbeeld.
  • dat betekent overigens niet dat euthanasie en hulp bij zelfdoding niet plaatsvindt, het is alleen niet geformaliseerd in wetten en regelgeving.
  • de Nederlandse euthanasiewet is alleen van toepassing op Nederlanders die in Nederland wonen, een euthanasieverklaring is in het buitenland dan ook in vrijwel alle gevallen weinig tot niets waard.
  • een patiënt die in het buitenland een behandeling volgt, kan niet naar Nederland komen om euthanasie te laten plegen. De arts die de euthanasie uitvoert, moet namelijk voldoen aan zorgvuldigheidseisen, die niet zomaar over te nemen zijn door een nieuwe arts in Nederland zonder een persoonlijke relatie met de patiënt.
  Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

  Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

  • niet ieder beoep mag je zomaar in het buitenland uitoefenen zoals je dat gewend was in Nederland.
  • sommige beroepen zijn gereglementeerd (bij wet beschermd), zoals arts of apothekers-assistent.
  • voor gereglementeerde beroepen heb je bijvoorbeeld een speciaal diploma nodig, moet je bepaalde examens afleggen of moet je je bij een beroepsorganisatie inschrijven, voordat je het beroep mag uitoefenen
  • wil je bijvoorbeeld binnen de Europese Unie werken in een gereglementeerd beroep, dan moet je daar toestemming vragen bij de bevoegde autoriteit, die gaat over de toegang tot het beroep. Meestal is dat een National Contact Point in je nieuwe woon- en werkland.
  • een Nederlandse NCP-verklaring (Nationaal Contactpunt Beroepserkenning) kan je helpen in de procedure met het contact point op je woonbestemming; uit deze verklaring blijkt dan dat je in Nederland in een gereglementeerd beroep mag werken.
  • voor sommige beroepen is er een eigen Nederlandse instelling die een bevoegdheidsverklaring afgeeft, bijvoorbeeld voor artsen, docenten of architecten.
  • een "Diplomabeschrijving" is uitgebreider dan een "NCP-verklaring". Met een diplomabeschrijving heeft je toekomstige werkgever, overheidsinstantie of onderwijsinstituut meer duidelijkheid over je opleiding. Dit vergroot de kans op een baan (of studie) in het buitenland.
  Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

  Waar let je op bij het regelen van een werkvergunning voor je partner bij lang verblijf in het buitenland?

  • in sommige landen krijgen partners vrijwel automatisch een werkvergunning, bijvoorbeeld Australië, Nieuw-Zeeland, Venezuela
  • in bepaalde landen (bijvoorbeeld Canada, USA, Singapore) krijg je onder voorwaarden een eigen werkvergunning, vooral als je over professionele capaciteiten beschikt die terplaatse te weinig voorhanden zijn.
  • in veel Islamitische landen is het als vrouwelijke partner juist uitgesloten dat je een werkvergunning bemachtigt of een eigen bankrekening opent.
  • ben je (nog) niet getrouwd, dan vergemakkelijkt wél trouwen de procedure substantieel. Aantoonbaar minimaal één jaar samenwonen staat qua visum vaak op gelijke voet met gehuwd zijn. Hoewel het homohuwelijk in een groeiend aantal landen wordt gelegaliseerd, moeten homoseksuelen vaak ieder voor zich een apart visum of vergunning aanvragen.
  Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland?

  Waar let je op bij het vernieuwen van (long stay) visa bij lang verblijf in het buitenland?

  Bij de meeste typen visa en afhankelijk van je nieuwe woonbestemming zit er een maximum termijn aan geldigheid van het visum. Vaak verloopt de geldigheid trapsgewijs: eerst enkele weken of maanden, daarna een jaar, daarna vijf jaar, daarna de mogelijkheid voor een permanent visum, daarna een resident visum. Dat betekent in veel gevallen dus ook het regelmatig en op tijd vernieuwen van de geldigheid van je visum.

  Enkele open-deur-tips van een ervaren visumverlenger (die nog lang niet altijd worden toegepast):

  • beleefd en respectvol zijn
  • eerlijk zijn
  • besteed aandacht aan je persoonlijke verzorging als je naar een immigration bureau gaat
  • heb geduld
  • kom op tijd; wacht niet tot de laatste week
  • zorg dat je de verlengingsprocedure kent, weet welke documenten je mee moet hebben, welke formulieren op welke manier ingevuld moeten zijn, welke bewijzen je nodig hebt

  The stories about people telling you you can slip a few hundred pesos over the counter for your visa renewal are bullshit. I can be short about this one: you risk a refusal by doing so. The Filipino Government is successfully fighting corruption and I have never ran into an officer at the Bureau of Immigration that whispered to me he could rush things through without checking the watch list if I just pay him. The systems are computerised, lists of granted visas are published on the website of the BOI, the visa seal has a serial number on it. 

  Philippines emigrant

  Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wanneer moet je een medische keuring ondergaan als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  • afhankelijk van reisbestemming en type visum dat je wilt verkrijgen kan een medische keuring onderdeel zijn van de visumaanvraag.
  • voor een tijdelijk visum is dat meestal afhankelijk van het werk dat je gaat doen.
  • bij lang verblijf of emigratie wil het land van bestemming vaak voorkomen dat je als nieuwe bewoner al snel beroep gaat doen op sociale voorzieningen. Ook wordt een keuring als instrument gebruikt ter bescherming van de eigen bevolking tegen besmettelijke ziekten.
  • je krijgt tijdens de emigratie-visumprocedure vanzelf een oproep voor een keuring; eerst wordt logischerwijs bekeken of je überhaupt in aanmerking komt voor het betreffende visum. Omdat deze oproep volgens vaste procedures en artsen verloopt, is het niet zinvol zelfstandig al een keuring te regelen; je loopt dan het risico dat deze als ongeldig wordt beoordeeld.
  • binnen de EU wordt niet of nauwelijks om een medische verklaring of keuring gevraagd, tenzij je direct je rijbewijs wil laten overzetten.
  • de medische keuring, vaak voor alle gezinsleden, bestaat meestal uit een algeheel onderzoek en een aantal vragen over het medisch verleden, mogelijke erfelijke ziekten en geestelijke gesteldheid. Daarnaast worden er röntgenfoto’s van de longen gemaakt en wordt bloed en urine onderzocht.
  • hou er rekening mee dat er naar een medisch dossier kan worden gevraagd (van een huisarts, specialist of ziekenhuis); afhankelijk van je tijdsdruk kan het raadzaam zijn al vooraf relevante papieren en verklaringen bij hen te verzamelen -vertaald in de taal van je bestemming, of tenminste in het Engels-, zodat je goed beslagen ten ijs komt bij het keuringsgesprek zelf.
  • aan de keuring zijn kosten verbonden; voor de diverse onderzoeken, voor de röntgen foto's, voor het consult, etc.
  • de ambassade van het ontvangende land wijst een (huis)arts aan die de keuring verricht.
  • het verslag van de medische keuring krijg je niet automatisch te zien. Soms is een tweede keuring nodig.
  • twijfel je zelf of je door de keuring komt, dan kan je soms een pre-advies inwinnen bij een door immigratiedienst aangewezen keuringsarts. De immigratiedienst van het betreffende land bepaalt uiteindelijk het eindoordeel.
  Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?

  Wat te doen als je voor langere tijd in het buitenland woont en je Nederlandse rijbewijs is verlopen of zoekgeraakt?

  • een echtheidsverklaring is een verklaring, in het Engels, waarin staat of je met een rijbewijs geregistreerd staat in het Centraal Rijbewijzenregister.
  • je kunt een echtheidsverklaring gebruiken als je bijvoorbeeld naar een ander EU land bent verhuisd en je rijbewijs bent kwijtgeraakt.
  • je moet je rijbewijs dan omruilen in het land waar je woont; dit kan vaak op basis van een echtheidsverklaring.
  • deze verklaring wordt afgegeven door de RDW en bevat gegevens van je rijbewijs zoals persoonsgegevens, rijbewijsnummer, afgiftedatum en categorieën.
  • met een volledig ingevuld formulier en kopie van een geldig identiteitsbewijs en betaling van de kosten ontvang je binnen ongeveer twee à drie weken de verklaring op je buitenlandse correspondentieadres (per post, want het is een origineel gewaarmerkt document).
  Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

  Wat zijn aandachtspunten als je overweegt gebruik te maken van een visumbureau of bemiddelingsbureau rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

  Of je wel of niet gebruik gaat maken van een visum- of emigratie-bemiddelingsbureau is in de meeste gevallen een persoonlijke keuze. Let bijvoorbeeld op de volgende aspecten:

  • je eigen karakter; in hoeverre vind je het juist wel of niet prettig om de controle op procedures rondom visa en vergunningen bij een ander weg te leggen?
  • biedt het bemiddelingsbureau meerdere niveaus van service, waardoor je zelf keuzes kunt maken; bepaalde zaken zelf kunt regelen en andere zaken kunt uitbesteden? Hanteert men één vast bemiddelend tarief of meerdere tarieven voor verschillende services?
  • geef je de voorkeur aan een bureau in Nederland (makkelijker contact, langsgaan etc.), op de plek van bestemming ('dichter bij het vuur'), of wellicht een combi van beide?
  • is de communicatie in het Nederlands of in een andere taal
  • is er een mogelijkheid tot één of meerdere persoonlijk gesprek(ken) of verloopt alles online/digitaal
  • is het bureau gespecialiseerd in één emigratieland of bedient men meerdere landen?
  • is het bureau, of de medewerkers, gecerticificeerd om emigranten te mogen begeleiden bij een visumaanvraag? Vaak hanteert ieder land een bepaalde certificering/accreditatie, die vaak in een register (bijgehouden door het land van bestemming) te checken is. Vraag je wel af wat die accreditatie precies inhoudt, welke checks gedaan zijn, hoe vaak e.e.a. opnieuw wordt beoordeeld etc.
  • biedt het bureau ook hulp bij het zoeken van een baan (zo ja op welke manier) c.q. is er een job search traject mogelijk? Dit traject bestaat uit het contacteren van diverse werkgevers, het aanbieden van daadwerkelijk baanaanbod en de begeleiding bij de sollicitaties.

  Maak je gebruik van een ervaren bemiddelaar, stel je dan nog steeds in op veel eigen (regel)werk. Van deze ervaren bemiddelaar kregen we (veel) huiswerk mee, met name gericht op het verzamelen van allerlei documenten en het invullen van formulieren.

  Canada emigrant

  Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?

  Wat zijn aandachtspunten rondom burgerlijke staat bij een lang verblijf in het buitenland?

  • hou er rekening mee dat de in Nederland inmiddels goed bekende samenlevingsvormen zoals geregistreerd partnerschap en huwelijk voor paren van gelijk geslacht elders nog niet erkend zijn. Dit kan gevolgen hebben bij bijvoorbeeld juridische of visumproblemen
  • trouwen maakt het leven van emigranten in het buitenland nog altijd een stuk eenvoudiger
  • het kerkelijk huwelijk heeft in veel landen, net als in Nederland, geen rechtsgeldigheid. Alleen het burgerlijk huwelijk, een verbond tussen twee personen, is het wettelijk huwelijk.
  • ongehuwd samenwonen is in veel landen buiten Nederland niet zo gewoon, net als het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht. Omdat dit niet overal wordt geaccepteerd, kun je te maken krijgen met praktische, sociale maar bijvoorbeeld ook erfrechtelijke problemen.
  • wil je als Nederlander trouwen in het buitenland, check dan bij de ambassade welke documenten geregeld moeten worden. Meestal moet de huwelijksakte zowel door de autoriteiten van het land als door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger worden gelegaliseerd. Dit heb je weer nodig om het huwelijk in Nederland te kunnen registreren, wat weer handig is als je snel een uittreksel of afschrift van de akte nodig hebt.
  Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

  Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

  • maak voor jezelf de afweging of je je reisdocument wilt:
   • aanvragen/verlengen bij een ambassade of consulaat op je woonbestemming
   • aanvragen/verlengen bij een aangewezen Nederlandse gemeente of Schiphol, tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland
  • de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten zijn bij gemeenten in Nederland (flink) lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
  • hou er rekening mee dat je tijdens de procedure in het buitenland vaak minimaal twee keer (aanvragen en ophalen) bij de ambassade of het consulaat moet verschijnen (verschijningsplicht). Zeker in regio's waar Nederlandse ambassades zijn gesloten en/of samengevoegd kan je tegen hoe reiskosten aanlopen voor vervoer, overnachting etc.
  • heb je een partner en/of kinderen, hou er dan rekening mee dat je genoemde reiskosten per verlenging kwijt zult zijn; over het algemeen zullen de paspoorten niet in hetzelfde jaar verlopen.
  • bij vernieuwing van het paspoort van één van de gezinsleden kun je checken/overwegen of je gelijktijdig paspoorten van andere gezinsleden vervroegd kunt verlengen, zodat je bij een volgende verlenging kosten kan besparen. Vaak kan dit wel, mits je een "plausibele reden" opgeeft...hetgeen natuurlijk multi-interpretabel is.
  • op sommige locaties in het buitenland werkt de Nederlandse overheid met MVA's: Mobiele Paspoort Aanvraagstations. Een oplossing waarbij de overheid 'naar je toekomt' om reiskosten te besparen; je kunt dan dichter bij huis de aanvraag/verlenging regelen. Deze oplossing is vooral bedoeld voor Nederlanders die om medische redenen niet makkelijk naar de centrale aanvraaglocatie kunnen reizen; dit dien je dan ook aan te kunnen tonen met bv. een medische verklaring van je arts. Toch zijn er pilots van de overheid waarbij ook mensen zonder medische belemmeringen gebruik kunnen maken van het MVA. Je dient dan nog steeds wel goed te motiveren waarom je niet (makkelijk) in staat bent zelf naar de aanvraaglocatie te reizen.
  • ben je aantoonbaar niet in staat om te reizen, dan kan je er ook voor kiezen een verzoek voor een identiteitskaart op afstand/per post in te dienen; dit verzoek dien je per e-mail bij het Ministerie voor Buitenlandse Zaken in
  • soms is het mogelijk om je (nieuwe) paspoort al dan niet aangetekend per post toe te laten sturen; dat scheelt je dan een trip naar de afhaallocatie
  • nog geen DigiD? Lees meer over het aanvragen van DigiD (ook dat kan tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland)
  • is je originele reisdocument gestolen? Dan vul je een verklaring van vermissing in bij de aanvraag van een nieuw reisdocument.

  Onze paspoorten konden we niet meer verlengen in Cairns of Brisbane; het kon alleen nog maar in Sydney. Wij moesten dus 3.000 kilometer gaan reizen. We besloten om dan maar niet te verlengen en de Australische nationaliteit te verkrijgen, maar realiseerden ons niet dat we het Nederlanderschap daarmee kwijt raakten. We dachten dat je toch een Nederlander kunt zijn (en blijven) zonder paspoort.

  Australië emigrant

  Op dit moment kan ik het simpelweg niet meer betalen om Nederlander te blijven. Ik heb niet voldoende geld om naar een consulaat te reizen en om de papierhandel (kopieën en officiële apostilles, etc) te regelen. Je moet door zoveel hoepels springen om je paspoort op tijd te verlengen, en daarmee je Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden. Laat staan de kosten die daaraan verbonden zijn.

  Emigrant

  Procedure "Verlengen in het buitenland"

  Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

  • als aanvrager verschijn je persoonlijk bij de ambassade of het consulaat, zodat je identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen.
  • je moet een ingevuld en ondertekend Paspoortaanvraagformulier meenemen en een (of meerdere) goed gelijkende pasfoto('s).
  • je moet kunnen aantonen dat je de Nederlandse nationaliteit bezit; bij twijfel over je nationaliteit kunnen de medewerkers op de ambassade of het consulaat je geen document verstrekken.
  • je moet bij je aanvraag ook al je Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen.
  • soms zijn er meer documenten nodig, check vooraf altijd even de website van de ambassade of het consulaat waar je een paspoort wilt aanvragen. Bijvoorbeeld: om je nationaliteit vast te stellen toon je bewijsstukken van verblijf in het buitenland; denk aan een geldige (meestal: niet ouder dan 6 maanden) verblijfsvergunning of een verklaring van de bevoegde autoriteiten omtrent je verblijf en nationaliteit. Heb je een andere nationaliteit verkregen, neem dan documenten mee over hoe en wanneer je deze nationaliteit hebt verkregen.
  • heb je een Burger Service Nummer (BSN)? Het is dan verplicht om een BSN op te nemen in een paspoort. Als je overheidscorrespondentie hebt waarmee je je BSN kunt aantonen, is het verstandig die mee te brengen.
  • tip: informeer altijd naar de mogelijkheid om je (nieuwe) paspoort per post toe te laten sturen; in sommige landen kan je tijdens het aanvragen op locatie een antwoordenveloppe achterlaten, waarna het document (meestal aangetekend) naar je opgestuurd wordt als het gereed is. Afhankelijk van je woonlocatie kan dat extra reiskosten schelen.
  • eventuele nog geldige visa in je oude paspoort blijven in de meeste gevallen gewoon geldig, maar bespreek dit wel zorgvuldig tijdens je aanvraag (je dient dan uiteraard je oude paspoort retour te krijgen). Vaak wordt je oude paspoort dan ongeldig gemaakt (gaatjes erin), m.u.v. de betreffende visumpagina. Je reist dan in het vervolg wel met twee paspoorten.
  • soms wordt een visum nog wel eens afgegeven "tot en met de datum van geldigheid van je paspoort"...dat betekent bij verlenging paspoort dus ook je visum weer verlengen...

  Procedure "Verlengen in Nederland"

  Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

  • behalve bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij een aantal gemeenten.
  • voor alle gemeenten geldt dat je rekening moet houden met een wachttijd van soms enkele weken.
  • je kunt ook bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol een reisdocument aanvragen. De balie op Schiphol is 7 dagen per week open. Voor de aanvraag van een reisdocument bij de gemeentelijke balie op Schiphol kun je alleen op afspraak terecht (kan je online maken via de website van de gemeente Haarlemmermeer). Als het reisdocument klaar is, kun je het op afspraak persoonlijk komen afhalen bij de gemeentebalie op Schiphol. Je kunt het document ook laten bezorgen op je verblijfadres in Nederland. Bezorging kan alleen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

  Afhaalprocedure

  • het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar je het document hebt aangevraagd. Daarom kan de behandeling van je aanvraag enkele weken duren.
  • de Nederlandse vertegenwoordiging laat je meestal weten wanneer je het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. Soms hoor je bij aanvraag al vanaf welke datum je het document kunt ophalen; zonder tegenbericht kun je daar vanuit gaan
  • afhalen gebeurt altijd persoonlijk, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dit niet van je verwacht kan worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals reisafstand of beperkte mobiliteit, kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. Je spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is, en is voor eigen risico en rekening.
  • tip: check rondom aanvragen en afhalen, zeker bij grotere reistijden, vooraf of je er terecht kunt, of je document inderdaad beschikbaar is, en let op sluitingsdagen van de ambassade of het consulaat
  Welke gegevens verzamel je op een checklist voor nabestaanden bij een lang verblijf in het buitenland?

  Welke gegevens verzamel je op een checklist voor nabestaanden bij een lang verblijf in het buitenland?

  Ook al is er een testament opgesteld, een checklist voor nabestaanden van iemand die in het buitenland woont kan veel problemen voorkomen. Vermeld bijvoorbeeld de volgende gegevens:

  • persoonsgegevens incl. paspoortnummer
  • gegevens over inschrijving in lokale bevolkingsregister, verblijfs- of werkvergunning, visa
  • buitenlands sofi of burger service nummer (of daarmee vergelijkbaar registratie nummer)
  • adres van Nederlandse ambassade/consultaat waar je staat ingeschreven
  • namen, adressen, telefoonnummers van belangrijke personen en instanties in je omgeving
  • lijsten van personen of bureaus die in bezit zijn van sleutel van je huis
  • namen, adressen, telefoonnummers van werkgever, arts en andere mensen die moeten worden ingelicht
  • adressen en telefoonnummers van verzekeringsmaatschappijen en polisnummers
  • namen, adressen, telefoonnummers van eventuele advocaat, accountant, belastingadviseur, notaris of andere vertrouwenspersonen
  • overzicht van maandelijkse betalingen en incasso's, bijvoorbeeld gas, electriciteit, telefoon, abonnementen
  • overzicht van bankrelaties, bankrekeningen, spaarrekeningen, kluisjes
  • etc.
  Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over je diploma's, rijbewijs en verklaringen

  Documenten in het buitenland: vragen en antwoorden over je diploma's, rijbewijs en verklaringen

  Hoe stel je een internationaal goed bruikbaar curriculum vitae op?
  Hoe en waar regel je een Verklaring Omtrent gedrag als je voor langere tijd in het buitenland woont en werkt?

  Hoe en waar regel je een Verklaring Omtrent gedrag als je voor langere tijd in het buitenland woont en werkt?

  • steeds meer landen vragen bij emigratie om een VOG, Verklaring Omtrent Gedrag (internationaal: police clearance certificate).
  • voor sommige beroepen (zoals onderwijzer), of wanneer je omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf om een VOG vragen.
  • het aanvraagformulier voor een VOG wordt normaal gesproken door een organisatie of instantie (rechtspersoon) ingevuld en ondertekend. Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning gelden speciale regels. Als aanvrager lukt het je dan niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. Je kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet je dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.
  • je vraagt een VOG online aan, of bij de gemeente waar je staat/stond ingeschreven (op vertoon van je paspoort).
  • het Ministerie van Justitie geeft, na een positieve beoordeling, de verklaring uiteindelijk af. Ben je wel eens in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.
  • vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag, het kan ook zijn dat je bij baanverandering of gewoon om de zoveel jaren een nieuwe VOG moet overleggen.
  • het VOG aanvraagformulier is ook in het Engels beschikbaar en het is mogelijk een gecombineerde Nederlands-Engelstalige VOG te krijgen. Wil je de verklaring in een andere taal, dan dien je zelf te zorgen voor een vertaling.
  • woon je al in het buitenland, dan kan een gemachtigde terecht bij de gemeente waar je het laatst woonde of rechtstreeks bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Een aantal bewijsstukken is nodig zoals aanvraagformulier, paspoort kopieën en machtingsverklaring.
  Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

  Wat is een woonplaatsverklaring en waartoe dient het rondom een lang verblijf in het buitenland?

  • een woonplaatsverklaring (certificate of residence) is een verklaring waarin de Nederlandse overheid (Belastingdienst) formeel aangeeft wat je woonplaats is
  • de verklaring ondersteunt ter voorkoming van dubbele belasting of uitkering van pensioen of lijfrente; je kunt er bijvoorbeeld bij de belastingdienst van je nieuwe woonland mee aantonen dat je volgens de Nederlandse overheid niet meer, of juist nog wel, in Nederland woont
  • bij emigratie kan het handig zijn deze verklaring op te vragen zodra je in je nieuwe woonland een identiteitskaart hebt ontvangen
  • check vooraf of je de woonplaatsverklaring kan verkrijgen bij de Nederlandse ambassade; je kan de verklaring veelal ook per e-mail aanvragen bij de Belastingdienst; sommige landen werken met een vast formulier dat je kan meesturen naar de Belastingdienst in Nederland, in andere gevallen geef je het volgende in de mail aan:
   • je naam
   • je burgerservicenummer
   • voor welk jaar je een woonplaatsverklaring nodig hebt
   • voor welk verdragsland je de verklaring nodig hebt
   • in welke taal je de verklaring wenst te ontvangen
  • check vooraf of je aanvullende documenten dient mee te sturen; in een aantal gevallen wordt bijvoorbeeld gevraagd om: uitschrijvingsbewijs Nederlandse basisadministratie in Nederland (via gemeente), een geldig Nederlands paspoort, een geldig lokaal identiteitsbewijs of een lokaal afschrift bankrekening, huurcontract, koop akte woning, elektriciteitsmaatschappij met het adres van de verblijfplaats, eventueel bewijs van burgelijke staat
  • de verklaring ontvang je meestal binnen ongeveer twee weken retour
  Wat is een attestatie de vita en waartoe dient het als je voor langere tijd in het buitenland woont?

  Wat is een attestatie de vita en waartoe dient het als je voor langere tijd in het buitenland woont?

  • een attestatie de vita is een bewijs van "teken van leven"
  • soms vragen pensioeninstanties of lijfrenteverzekeraars om dit bewijs, met name bij permanente vestiging in het buitenland
  • het bewijs regel je bij de Nederlandse ambassade of via bijvoorbeeld een notaris in je woonregio
  • veelal heb je nodig:
   • geldig identiteitsbewijs met foto
   • bewijs van woonplaats (bv: verblijfsvergunning + huurcontract)
   • bewijs Nederlanderschap (bv: paspoort of Koninklijk Besluit)
   • bewijs van burgerlijke staat
  • logischerwijs moet je je persoonlijk melden bij de Ambassade of bij de notaris
  Wat houdt legalisatie van documenten in?

  Wat houdt legalisatie van documenten in?

  • legalisatie betekent dat buitenlandse instanties en autoriteiten zekerheid hebben omtrent de rechtsgeldigheid van deze documenten
  • denk bijvoorbeeld aan aktes die je burgerlijke staat en identiteit weergeven
  • Nederland heeft met een aantal landen legalisatieverdragen afgesloten. Dat houdt in dat documenten niet, of slechts één keer, gelegaliseerd en/of vertaald te worden.
  • start ruim voor vertrek met het legaliseren van belangrijke documenten
  • officieel geregistreerde diploma's (dus niet van cursussen e.d.) legaliseer je bijvoorbeeld eerst via DUO om vervolgens een apostille op te halen bij een rechtbank (zie hieronder); soms moet je langskomen, soms kan je documenten (aangetekend) opsturen
  • wetgeving verandert, waardoor je bepaalde documenten uit een lidstaat van de Europese Unie (EU) direct, zonder apostille, kunt gebruiken in alle EU-landen en in sommige gebiedsdelen

  Welke soorten documenten dienen vaak te worden gelegaliseerd voor gebruik in het buitenland?

  • overheidsdocumenten: afschrift van de burgerlijke stand, kopie van paspoort, verblijfsdocument
  • diploma’s: diploma, cijferlijst, certificaat, bewijs van inschrijving bij een opleiding
  • medische verklaringen: gezondheidsverklaring, medicijnverklaring, dierenpaspoort
  • juridische documenten: volmachten, beschikking van een rechtbank, document van een advocaat, document van een notaris,
  • zakelijke documenten: statuten, analyserapport, exportdocument, certificaat van herkomst

  Het CDC (Consulair Dienstencentrum) legaliseert documenten van een aantal organisaties rechtstreeks wanneer op het document de naam en handtekening staan van een bevoegde medewerker.

  • legalisatie kan direct aan de balie, of via post. Via post is er een verwerkingstijd van 2 tot 3 weken.
  • meestal heb je nog een andere legalisatie nodig voordat je naar het CDC gaat; bijvoorbeeld van een rechtbank of de Kamer van Koophandel.
  • na legalisatie door het CDC moet het document vaak nog een legalisatie hebben van de ambassade of het consulaat van het land waar je het document gaat gebruiken.

  Bij formele aanvragen moet je kopieën van de benodigde documenten laten certificeren. In Australie is dat gemakkelijk, daar kun je dat doen in veel winkelcentra bij de Justice of Peace of anders op een politiebureau of door iemand anders die daarvoor bevoegd is (arts, apotheker of iets dergelijks).

  Australië emigrant

  Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?

  Wat is de waarde van je diploma's in het buitenland?

  • diplomawaardering vertelt je wat de waarde is van je buitenlandse diploma’s en opleidingen in Nederland, of van je Nederlandse diploma's in het buitenland.
  • een diplomawaardering beschrijft niet alle opleidingen die je hebt gevolgd, maar geeft een indicatie van één diploma. Dit is meestal het ‘hoogste’ diploma dat je hebt behaald.
  • het Informatiecentrum Diplomawaardering (IcDW) is het centrale loket, waar je met vragen over diplomawaardering terecht kunt en waar je de aanvragen voor diplomawaardering kunt indienen.
  • de Expertisecentra Internationale diplomawaardering SBB en Nuffic stellen de diplomawaarderingen op.
  • soms kan er een specifieke vergelijking gemaakt worden met Nederlandse opleidingen, soms is het alleen mogelijk om een niveau of een richting aan te geven omdat er teveel verschillen zijn tussen de onderwijssystemen.
  • de waarde van een Nederlands diploma in het buitenland wordt vastgesteld in het land van bestemming. Daar wordt het Nederlandse diploma vergeleken met het onderwijssysteem dat daar geldt. Voor veel Nederlandse diploma's zijn wel beschrijvingen beschikbaar. Hiermee kun je in het buitenland de inhoud van je opleiding duidelijk maken, zodat werkgevers en onderwijsinstellingen de waarde van het diploma beter kunnen inschatten. Deze beschrijvingen worden statusverklaringen genoemd (voortgezet onderwijs, evt. aangevuld met beschrijving vakkenpakket), certificaatsupplement (middelbaar beroepsonderwijs), diploma description (hoger onderwijs, incl. uitspraak over met welk diploma op je bestemming je opleiding het best vergelijkbaar is) of diplomasupplement (inhoudelijke beschrijving van je opleiding). Afhankelijk van wat je aanvraagt, worden er wel of geen kosten doorberekend.
  • niet alle buitenlandse diploma's en/of certificaten komen voor een diplomawaardering in aanmerking. Diploma's of certificaten van opleidingen die korter dan 850 uur hebben geduurd, of die buiten het reguliere onderwijs zijn behaald, kunnen niet gewaardeerd worden.
  • bij de aanvraag van een diplomawaardering stuur je meestal mee: een kopie van het te waarderen diploma (zoals afgegeven door de onderwijsinstelling), een kopie van de bij het diploma behorende vakkenoverzichten of cijferlijsten (zoals afgegeven door de onderwijsinstelling), een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de diplomahouder. Afhankelijk van de taal waarin de documenten zijn opgesteld, stuur je soms ook een beëdigde vertaling mee van diploma's, vakkenoverzichten en cijferlijsten.
  • aan het waarderen van diploma's zijn kosten verbonden (voor de afgifte, voor eventuele vertalingen, voor aangetekende post) en het neemt meestal enkele werkweken in beslag (spoedprocedures zijn vaak mogelijk tegen meerkosten). Als je na een periode in het buitenland in Nederland (vervolg)onderwijs wilt gaan volgen, kan de onderwijsinstelling vaak gratis een diploma- of opleidingswaardering voor je aanvragen.
  • de diplomawaardering kun je zelf aanvullen met een diplomasupplement: een standaard beschrijving van de inhoud en het verloop van studie op HBO- of universitair niveau. Het (Europass) Diplomasupplement is samen met de Raad van Europa en de UNESCO ontwikkeld en geeft inzicht in het niveau, de aard en inhoud van je afgeronde HBO- of universitaire opleiding. Het supplement bevat een beschrijving van de gevolgde studie en de behaalde studieresultaten. Het is een aanvulling op het originele diploma.
  • wanneer je solliciteert naar een baan waarbij talenkennis belangrijk is, dan is het handig om eenduidig en gestructureerd aan te geven over welke spreek-, lees-, schrijf- en luistervaardigheid je in verschillende talen beschikt. Maak bijvoorbeeld gebruik van een (Europass) Taalpaspoort: geen erkend certificaat of bewijs dat je een taal hebt geleerd, maar wel een handig hulpdocument om een goede inschatting te geven.
  Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig als je in het buitenland woont?

  Wanneer is een internationaal vaarbewijs nodig als je in het buitenland woont?

  • een Internationaal Certificaat van Competentie (ICC) is nodig om een zeil- of motorboot te mogen besturen. Om dat te krijgen, via de ANWB, overleg je je vaardiploma's.
  • neem je een vaartuig mee naar je nieuwe woonland, dan heb je ook een Internationaal Certificaat Plezier Vaartuig (ICP) nodig. De registratie van vaartuigen in Nederland is namelijk anders georganiseerd dan in het buitenland.
  Is een internationaal rijbewijs meenemen handig?

  Is een internationaal rijbewijs meenemen handig?

  • Een internationaal rijbewijs meenemen is altijd handig, in ieder geval daar waar dat nodig is (in veel westerse landen maar ook in sommige minder westerse landen is het niet nodig). Het is aan te schaffen bij de ANWB, je moet dan wel een pasfoto meenemen.
  • Soms is dit ook handig in het geval van de huur van een brommer of scooter.
  Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  Wanneer moet je een internationaal rijbewijs regelen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

  • binnen de EU kun je je Nederlandse rijbewijs blijven gebruiken, zolang dit geldig is. Neem buiten de EU contact op met de instantie die in je land van bestemming de rijbewijszaken regelt.
  • voor de eerste tijd in het buitenland, zeker buiten de EU, is een internationaal rijbewijs handig. In sommige landen buiten de Europese Unie (EU) is een internationaal rijbewijs verplicht als je aan het verkeer wilt deelnemen. Je moet naast het internationale rijbewijs altijd je geldige Nederlandse rijbewijs bij je hebben.
  • een internationaal rijbewijs is een vertaling van je rijbewijs in meerdere talen, verkrijgbaar bij de ANWB.
  • bromfietsrijbewijzen van verschillende landen worden daarom onderling niet erkend. Het heeft dus geen zin het bromfietsrijbewijs op te nemen in het internationale rijbewijs.
  • het is niet mogelijk om een Nederlands rijbewijs te verlengen in een EU-land. Het rijbewijs wissel je direct, of uiterlijk voor de vervaldatum, dan om voor een rijbewijs uit het betreffende land. Is dit binnen de EU dan ontvang je een Europees rijbewijs. Je hebt meestal een echtheidsverklaring nodig om je rijbewijs te kunnen omruilen: een verklaring van de RDW in het Engels.
  • voor verlenging (vernieuwing) van het Nederlandse rijbewijs buiten de EU neem je contact op met de RDW. Daar kun je een nieuw rijbewijs aanvragen.
  Kan je je rijbewijs verlengen vanuit het buitenland?

  Kan je je rijbewijs verlengen vanuit het buitenland?

  • Het kan zijn dat je rijbewijs verloopt terwijl je in het buitenland verblijft of op reis bent.
  • Woon je buiten de EU: Je kunt dan via de RDW een aanvraag indienen voor een nieuw rijbewijs Let op: de RDW stuurt deze vooralsnog niet op naar het buitenland, dus zorg dat je je rijbewijs naar iemand laat sturen die in Nederland woont.
  • Woon je binnen de EU: Dan kun je je rijbewijs 'inruilen' voor een rijbewijs in dat land. Let op: het kan zijn dat je opnieuw rijexamen moet doen.
  Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

  Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

  • status: de nationaliteit of nationaliteiten die je bezit houden een status in: je bent het, je bent het niet, of je bent het niet meer
  • vs document: het hebben van een paspoort of identiteitskaart, een verklaring van Nederlanderschap, je rijbewijs etc. is niets meer of minder dan het hebben van een papieren of digitaal document
  • zo kun je een bepaalde nationaliteit hebben zonder dat je over een document beschikt die dat bewijst (je bent je paspoort kwijt, je paspoort is verlopen e.d.) maar andersom kun je ook over een document beschikken (bv. een paspoort) zonder dat je de betreffende nationaliteit hebt (je Nederlanderschap is verloren gegaan, maar je bezit nog wel een Nederlands paspoort of rijbewijs)
  Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

  Checklist en actielijst: visa en documenten bij vertrek naar buitenland of emigratie

  Visa vereisten gedetailleerder uitwerken & starten met visumprocedure

  • werk je basisinventarisatie uit de oriëntatiefase verder uit
  • gebruik daarvoor online communities en fora en check recente ervaringen van andere visum aanvragers; dubbelcheck hun uitspraken
  • maak per emigrerend persoon duidelijk of een werk- en/of verblijfsvergunning nodig is, wie voor welk visum in aanmerking kan komen en wat de vereisten/benodigde documenten zijn
  • sommige landen hebben extra eisen, bijvoorbeeld een Gezondheidsverklaring, vaccinatiecertificaten of Verklaring Omtrent Gedrag
  • regel definitieve arbeidsovereenkomst met of werkgeversverklaring van toekomstige werkgever
  • leg contact met consulaat of ambassade van je bestemmingsland in Nederland en (dubbel)check recente stand van (visum)zaken
  • download alle benodigde formulieren en lees toelichtingen
  • maak een ruime planning; visumprocedures nemen vaak veel tijd in beslag, soms enkele jaren (flexibel blijven in verkoop/aankoop woning, oplossing voor tijdelijke huisvesting etc.)
  • overweeg gebruik te maken van een visumbureau, zeker bij populaire emigratielanden en/of wanneer werkvisa verplicht zijn

  Legaliseren van documenten

  • zoek uit of je bestemmingsland een verdrag heeft met Nederland
  • uitvinden welke documenten vertaald moeten worden naar welke taal
  • uitvinden welke documenten gelegaliseerd moeten worden
  • denk aan geboorteakten, trouwakten, bewijzen van (werk)vaardigheden, diploma's, getuigschriften
  • begin op tijd rekening houdend met wachttijden bij verschillende instanties

  Gereed maken van documenten

  • check voldoende geldigheid van alle paspoorten (of regel paspoorten als sommige gezinsleden een ID hebben)
  • o.a.: pasfoto's, rijbewijzen (eventueel tijdelijk internationaal rijbewijs), geboorteakten, trouwakten, testament, euthanasieverklaring, verklaring omtrent gedrag, scheidingspapieren, overlijdensakten (als je eerdere partner is overleden), referenties, diploma's, CV, medisch dossier, financieringsdocumenten/bewijs van kredietwaardigheid, schooldossiers, verzekeringspapieren, student ID, medicijnrecepten, inentingsboekje
  • maak voor alle gezinsleden een goed vindbaar archief met (kopieën van) alle persoonlijke documenten
  • zorg dat je op de hoogte bent van ontwikkelingen omtrent dubbele nationaliteit en zoek uit hoe het verlengen van paspoorten in je nieuwe woonland werkt
  • gebruik (ook) een online/digitale kluis c.q. cloud functionaliteit en geef je vertrouwenspersoon/zaakbehartiger toegang
  • aankoopbonnen verzamelen van goederen die meegaan naar het buitenland (bewijs dat je ze al langer dan x maanden in je bezit hebt in verband met invoerrechten)

  Gebruik maken van juridisch adviseur

  • scan van je juridische status en de mogelijke risico's in het buitenland kan aan te raden zijn
  • checken gevolgen voor successierecht, familierecht, erfrecht en huwelijksvermogensrecht
  • eventueel nieuw internationaal arbeidscontract laten 'reviewen' (toepasselijkheid arbeidsrecht)

   

  Reisdocumenten: vragen en antwoorden over je paspoort, visum en andere documenten

  Reisdocumenten: vragen en antwoorden over je paspoort, visum en andere documenten

  Wat is een paspoort, en waar moet je op letten bij de douane?

  Wat is een paspoort, en waar moet je op letten bij de douane?

  Wat is een paspoort?

  • Een paspoort is een officieel document van de overheid dat aangeeft dat jij een ingezetene bent van een bepaald land. Met een paspoort kan je toegang krijgen tot een ander land, waarbij er in aantal gevallen ook een visum in je paspoort moet worden gezet voordat je het andere land binnen mag.
  • Een paspoort is een reisdocument dat je dient je mee te nemen als je naar het buitenland gaat, dus ook als je naar één van de EU landen reist! De marechaussee maakt tegenwoordig nog maar weinig uitzonderingen voor mensen met verlopen paspoorten of zonder visa. Het is wel mogelijk om een zogeheten noodpaspoort te krijgen, een 'laissez-passer', maar hou er rekening mee dat je zelf altijd verantwoordelijk bent en dus eventueel veel moet bijbetalen voor het document, voor een spoedprocedure bij gemeente of zelfs als je je vlucht mist. Details hierover zijn te vinden op de website van de Luchthaven Schiphol.

  Hoe vraag je een paspoort aan?

  • Een nieuwe paspoort vraag je aan bij de gemeente waar je officieel bent ingeschreven. Neem het oude paspoort mee, samen met pasfoto’s die aan de eisen voldoen (o.a.moet het een foto zijn die recht van voren is genomen, aanwijzingen vind je in de fotohokjes of bij de fotograaf). Het aantal dagen van de aanvraag verschilt per gemeente. Een spoedprocedure is mogelijk, maar gaat je aanzienlijk meer geld kosten.
  • Mocht je een dubbele nationaliteit en twee paspoorten hebben, ga dan goed na op welk paspoort je wilt reizen. Dit kan je een hoop ellende of geld op je visa besparen. Je kunt ook een tweede paspoort aanvragen bij je gemeente, deze is korter geldig dan het reguliere paspoort (drie jaar). Beide mogelijkheden kunnen een uitkomst zijn als je binnen één reis naar landen reist die met elkaar in conflict zijn. Israël is zo’n land en met een stempel uit Israël kom je veel Arabische landen niet binnen, dat geldt overigens ook vice versa. Als de regering van het te bezoeken land en dat van jouw nationaliteit(en) elkaar niet zo mogen, zal dat ook te merken zijn in de hoogte van de prijs van een visum, even controleren dus bij de ambassade voor welke nationaliteit welke prijs geldt.

  Wat is een zakenpaspoort?

  • Ook een zogenaamd zakenpaspoort behoort tot de mogelijkheden; deze heeft veel meer pagina’s om stempels op te zetten en is daardoor dikker. Handig als je veel tussen stempelgrage landen heen en weer reist. Voor al deze situaties geldt dat je navraag moet doen bij gemeente of ambassade.

  Wat moet je checken bij paspoort en waar moet je op letten bij de douane?

  • Denk eraan dat je checkt bij de ambassades van de te bereizen landen (telefonisch of via de website) hoe lang het paspoort nog geldig moet zijn nadat je het land binnenreist. Veelal is dit zes maanden en kun je dus niet op reis met een paspoort dat nog maar enkele maanden geldig is. Controleer dit op tijd, want tegenwoordig duurt de aanvraag van een paspoort langer dan vroeger het geval was.
  • Zorg dat je op tijd je paspoort laat verlengen, zeker als je last minute wil kunnen vertrekken. Sommige landen vereisen dat een paspoort nog minimaal zes maanden geldig is na de laatste dag dat je in het land verblijft (bijv. voor Indonesië en Tanzania). Ga je op wereldreis, dan moet je dus nog meer oppassen.
  • Zorg dat er in je paspoort genoeg stempelruimte is voor nieuwe visa. Veel landen eisen een lege pagina voor hun eigen visa, maar zetten bijvoorbeeld bij aankomst een stempel op de ene en bij vertrek een stempel op de andere pagina (zakenreispaspoorten hebben meer ruimte). Sommige reizigers die echt lang weg gaan, zorgen dat ze twee paspoorten bij zich hebben. Ook zakenreizigers kunnen dit aanvragen.
  • Bij het passeren van de douane kan je vriendelijkste blik en een reeds geopende pagina in paspoort voor meer vaart zorgen.
  • Leer je paspoortnummer uit je hoofd, in veel landen moet je bij hotelovernachtingen of reserveringen van bus of trein je paspoortnummer, de datum van afgifte ('date of issue') en de plaats van afgifte vermelden. Wanneer je steeds je paspoort uit je moneybelt moet toveren, is dat niet alleen lastig, maar ook zichtbaar voor potentiële dieven. Je kunt het nummer ook op een papiertje schrijven en in je dagportemonnee doen.
  • Maak gebruik van een bewaarsservice / beveiligd computersysteem (van je bank of andere organisatie) waar je al je nummers van pasjes, paspoorten en dergelijke kunt registreren en waar je met één telefoontje alles kunt laten blokkeren.
  • Neem niet alleen een kopie van je paspoort en tickets mee, maar geef die ook aan je reispartner en aan een bekende die in Nederland achterblijft.
  • Pasfoto's zijn altijd handig om mee te nemen voor het aanvragen van visa of het laten maken van een nooddocument als je bijvoorbeeld je paspoort kwijt bent.
  Wanneer en waarom is een paspoort nodig?

  Wanneer en waarom is een paspoort nodig?

  • Een reisdocument dien je mee te nemen als je naar het buitenland gaat, dus ook als je naar één van de EU landen reist! De marechaussee maakt tegenwoordig nog maar weinig uitzonderingen voor mensen met verlopen paspoorten of zonder visa. Het is wel mogelijk om een zogeheten noodpaspoort te krijgen, een 'laissez-passer', maar hou er rekening mee dat je zelf altijd verantwoordelijk bent en dus eventueel veel moet bijbetalen voor het document, voor een spoedprocedure bij gemeente of zelfs als je je vlucht mist. Details hierover zijn te vinden op de website van de Luchthaven Schiphol.
  • Aanvragen van paspoort: je nieuwe paspoort vraag je aan bij de gemeente waar je officieel bent ingeschreven. Neem het oude paspoort mee, samen met pasfoto’s die aan de eisen voldoen (o.a.moet het een foto zijn die recht van voren is genomen, aanwijzingen vind je in de fotohokjes of bij de fotograaf). Het aantal dagen van de aanvraag verschilt per gemeente. Een spoedprocedure is mogelijk, maar gaat je aanzienlijk meer geld kosten.
  • Mocht je een dubbele nationaliteit en twee paspoorten hebben, ga dan goed na op welk paspoort je wilt reizen. Dit kan je een hoop ellende of geld op je visa besparen. Je kunt ook een tweede paspoort aanvragen bij je gemeente, deze is korter geldig dan het reguliere paspoort (drie jaar). Beide mogelijkheden kunnen een uitkomst zijn als je binnen één reis naar landen reist die met elkaar in conflict zijn. Israël is zo’n land en met een stempel uit het Beloofde Land kom je veel Arabische landen niet binnen, dat geldt overigens ook vice versa. Als de regering van het te bezoeken land en dat van jouw nationaliteit(en) elkaar niet zo mogen, zal dat ook te merken zijn in de hoogte van de prijs van een visum, even controleren dus bij de ambassade voor welke nationaliteit welke prijs geldt.
  • Ook een zogenaamd zakenpaspoort behoort tot de mogelijkheden; deze heeft veel meer pagina’s om stempels op te zetten en is daardoor dikker. Handig als je veel tussen stempelgrage landen heen en weer reist. Voor al deze situaties geldt dat je navraag moet doen bij gemeente of ambassade.
  Hoe lang is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of noodpaspoort geldig?

  Hoe lang is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of noodpaspoort geldig?

  • het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder zijn 10 jaar geldig.
  • een reisdocument dat voor deze datum is aangevraagd, is 5 jaar geldig.
  • het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.
  • het paspoort voor vreemdelingen of vluchtelingen is, afhankelijk van het verblijfsrecht, maximaal 5 jaar geldig.
  • een 2e paspoort is 2 jaar geldig.
  • een noodpaspoort is geldig gedurende de reis (maximaal 1 jaar) en alleen voor de reis waarvoor het document is uitgegeven. Direct na de reis moet het document worden ingeleverd.
  • ben je van plan te emigreren, check dan altijd welke regels je nieuwe woonland stelt aan de (resterende) geldigheid van je paspoort. Is je paspoort niet (erg) lang meer geldig, overweeg dan om je paspoort (en dat van je partner en/of kinderen) nog voor vertrek uit Nederland te verlengen; dat kan administratieve rompslomp en/of (soms flinke) extra reiskosten schelen. Lees meer bij "verlengen/vernieuwen paspoort in het buitenland".
  • dubbelcheck zélf altijd geldigheid, procedures en regelingen; beleid en wetgeving kan uiteraard altijd worden aangepast en kan per bestemming verschillen

  Een identiteitscheck komt in Australië (net als in Nederland denk ik) met regelmaat van de klok voor, bij alle officiële en/of financiële instanties. Je moet eigenlijk gewoon een identiteitsbewijs (bv paspoort) en een bewijs van je adres (bv een water- of een elektriciteitsrekening of een rekening van de gemeentelijke belasting) kunnen overleggen en het formulier invullen/ondertekenen onder toezicht van degene die genoemd wordt die het waarschijnlijk ook moet ondertekenen.

  Australië emigrant

  Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

  Wat is het verschil tussen een nationaliteit en het hebben van een reisdocument?

  • status: de nationaliteit of nationaliteiten die je bezit houden een status in: je bent het, je bent het niet, of je bent het niet meer
  • vs document: het hebben van een paspoort of identiteitskaart, een verklaring van Nederlanderschap, je rijbewijs etc. is niets meer of minder dan het hebben van een papieren of digitaal document
  • zo kun je een bepaalde nationaliteit hebben zonder dat je over een document beschikt die dat bewijst (je bent je paspoort kwijt, je paspoort is verlopen e.d.) maar andersom kun je ook over een document beschikken (bv. een paspoort) zonder dat je de betreffende nationaliteit hebt (je Nederlanderschap is verloren gegaan, maar je bezit nog wel een Nederlands paspoort of rijbewijs)
  Paspoort afgeven aan instanties in het buitenland, is dat verstandig en hoe voorkom je dat?

  Paspoort afgeven aan instanties in het buitenland, is dat verstandig en hoe voorkom je dat?

  Hoe ga om met het afgeven van je paspoort als je op reis bent in het buitenland?

  • Je kent het vast wel, inchecken in het hostel en dan stopt de receptionist jouw paspoort ergens in een lade, totdat je weer uitcheckt en alles keurig betaald is. Mag dat zomaar? Nee, officieel niet! Op de achterflap van je paspoort staat in drie talen het volgende: "Dit paspoort is eigendom van de staat der Nederlanden. De houder is verplicht het paspoort zorgvuldig te bewaren. Het mag slechts ter beschikking van een derde worden gesteld, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat."
  • Je kunt dus bij twijfel altijd deze pagina aan de persoon laten zien. Of het je helpt, is een tweede natuurlijk. Het kan dan van je worden verlangd om het bedrag vooruit te betalen, een grote som borg achter te laten (gebruik je creditcard hiervoor!) of je kunt zelfs geweigerd worden. Gebruik dus je gezonde verstand en kijk vooral goed waar het eventueel opgeborgen wordt. Is dit een veilige kluis of een gammele la onder de receptiedesk, wordt het gedaan in een ruimte waar iedereen in en uit kan lopen?
  • Wat kan je doen: probeer er met een soort smoes - bijvoorbeeld dat je je paspoort nodig hebt om te wisselen of een visum aan te vragen - onderuit te komen. Probeer je internationale rijbewijs, studentenkaart of een ander ID dan je paspoort achter te laten.
  • Als het om een (on)bevoegd politie ambtenaar gaat, die je paspoort inneemt en geld eist om het terug te krijgen, ligt de situatie moeilijk. Je móet dat paspoort terug hebben om verder te reizen. Vaak is het dan een afweging tussen beschikbare tijd, geld aanbieden en zielig doen. Je kunt ook zogenaamd of echt verontwaardigd worden, maar ga nooit schelden. Ook eventuele andere zaken waarmee je gecorrumpeerd kunt worden, omdat je bijvoorbeeld weet dat het visum verlopen is, je auto gebreken heeft of je in een illegale taxi zit, spelen een grote rol in een dergelijke situatie.
  • Uiteindelijk draait het om macht en - helaas nog steeds - geld. Bedenk dan dat vijf of tien dollar voor de persoon veel meer is dan voor jou. Gaat het om grotere bedragen omdat ze denken dat je dat ook wel kunt missen als rijke westerling, probeer dan aan te tonen dat je niet rijk bent door te wijzen op je rugzak of een (namaak) studentenkaart te laten zien.
  Wanneer voldoet de identiteitskaart niet?

  Wanneer voldoet de identiteitskaart niet?

  • Als je buiten Europa gaat reizen, voldoet de identiteitskaartniet en heb je een paspoort nodig.
  • De identiteitskaart is geldig in Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland inclusief de Kanaaleilanden), Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), San Marino, Spanje (inclusief de Canarische eilanden), Turkije, IJsland, Zweden, en Zwitserland en ook in o.a. Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Tsjechië.
  Hoe regel je een visum voor je reis of vertrek naar het buitenland?

  Hoe regel je een visum voor je reis of vertrek naar het buitenland?

  • Het regelen van een visum moet je niet onderschatten. Wees op tijd met het achterhalen of een visum verplicht is of dat je het visum ook bij binnenkomst aan de grens kunt krijgen.
  • Moet je een visum aanvragen, wees er dan op bedacht dat dit soms weken kan duren. Soms moet je een of twee keer persoonlijk langsgaan tijdens beperkte openingstijden, als je meerdere visa nodig hebt kan je die vaak slechts een voor een aanvragen, bij een foutje in de aanvraag kan je visum worden geweigerd, etc.
  • Lees meer bij
  Is een inentingsboekje of medisch paspoort nodig?

  Is een inentingsboekje of medisch paspoort nodig?

  In een enkel geval heb je een inentingsboekje of medisch paspoort nodig (of geneesmiddelenpaspoort), namelijk als bij de grens bij binnenkomst, of bij een visumaanvraag, vereist is dat je een bewijs hebt van inenting tegen bijvoorbeeld cholera (de vaccinatie tegen cholera zelf wordt overigens in Nederland niet meer gegeven maar je kunt nog wel een stempel krijgen/kopen voor in je inentingsboekje).

  Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

  Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

  Wat is een 'Working Holiday' in Australië?

  • Een 'Working Holiday' is een tijdelijk verblijf in Australië met als doel reizen en werken.
  • Als je minstens 18 maar nog geen 31 jaar oud bent en je naar Australië wilt om te reizen en werken, kan je in aanmerking komen voor een Working Holiday Visum.

  Wat is een Working Holiday visum?

  • Dit visum is bedoeld voor jongeren die graag in Australië willen rondreizen met daarnaast af en toe een baan om geld bij te verdienen.
  • Je moet dit visum aanvragen voordat je naar Australië gaat (dit kan online en duurt normaal gesproken 6 dagen), maar je hoeft niet per se in Nederland te zijn op het moment dat je het aanvraagt (zolang je maar niet in Australië bent).
  • Nadat het visum is afgegeven, heb je 12 maanden de tijd om Australië in te gaan.
  • Dus als je 30 bent ten tijde van de visumaanvraag, dan mag je wel nog steeds Australië in als je al 31 bent.
  • Met het visum mag je een jaar in Australië blijven.

  Hoe vaak kan je het Working Holiday visum voor Australië aanvragen?

  • Je mag een Working Holiday Visum in principe maar één keer in je leven aanvragen.
  • Je kunt echter het recht op een tweede Working Holiday Visum 'verdienen', door tijdens je eerste jaar in Australië minimaal 88 dagen (niet per se aaneengesloten) te werken in bepaalde, meer afgelegen regio's in bepaalde werksectoren. (bv: in plant and animal cultivation, mining and construction, fishing and pearling & tree farming and felling).
  • Zorg er wel voor dat je loonstrookjes ontvangt, deze heb je namelijk nodig voor de aanvraag van het tweede visum.
  • Per 2020 is er de mogelijkheid voor een derde jaar working holiday voor mensen die minimaal zes maanden bepaald werk ("specified work") hebben verricht.
  • Voor een 2e en 3e visum mag je ook als vrijwilliger hebben gewerkt in grofweg natuurrampbestrijding of wederopbouw (bv bosbranden en overstromingen)
  • Je kunt er meer over lezen op de website van de Australian Government, Department of Home Affairs.

  Wat mag je met Working Holiday visum voor Australië doen?

  • tot een jaar in Australië blijven en het land zo vaak in- en uitgaan als je wilt, zolang het visum geldig is
  • tot een half jaar bij één werkgever werken*
  • tot vier maanden studeren

  *Vanaf eind 2015 mag je in de Northern Territory (en in de noordelijk gelegen gebieden van Queensland and Western Australia) tot 12 maanden bij dezelfde werkgever werken, mits je werkzaam bent in de sectoren agriculture, forestry and fishing, tourism and hospitality, mining and construction, and aged and disability care. Ook kan een uitzondering gemaakt worden als je gaat werken als au pair.

  *De periode voor het werken bij 1 werkgever is sinds november 2018 voor de agrarische sector (plant & animal cultivation) verlengd naar 12 maanden.

  Aan welke eisen moet je voldoen om een Working Holiday visum voor Australië aan te vragen?

  Je moet aan de volgende eisen voldoen om dit visum te krijgen:

  • ten tijde van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn maar jonger dan 31 (maar je mag dus wel 31 zijn als je het land in reist)*
  • genoeg financiële middelen hebben voor je verblijf, rond de AUD 5000,-
  • in het bezit zijn van een return of onward ticket, of genoeg financiële middelen hebben om een dergelijk ticket te kopen
  • in goede gezondheid verkeren. Na je aanvraag bepaalt de overheid of je een medische test moet laten doen. Je krijgt dan een ID waarmee je wereldwijd bij een officieel aangewezen instantie het onderzoek kunt laten uitvoeren. 
  • geen strafblad hebben
  • geen kind bij je hebben waar voor gezorgd moet worden
  • een paspoort hebben dat geldig is voor de duur van je reis

  *De verhoging van de leeftijd naar 35 is eind 2018 enkel voor paspoorthouders van Canada, Frankrijk, Denemarken en Ierland doorgevoerd.

  Wat is Temporary Skill Shortage visum en wat zijn de eisen?

  Dit visum is tot vier jaar geldig en speciaal gericht op werkfuncties die niet door de Australiërs zelf vervuld kunnen worden. 

  Als je in Australië wilt werken, zijn er enkele stappen die genomen moeten worden, zodat de werknemer sponsor mag zijn en de aanvrager daar mag werken met het geldige visum:

  1. De werkgever vraagt sponsorschap aan
  2. Werkgever geeft een positie vrij
  3. De werknemer doet de visumaanvraag.
  • Dit visum kan bijna altijd aangevraagd worden in Australië.
  • Je mag tijdens de duur van het visum van werkgever veranderen en er is geen limiet hoe vaak je het land in en uit mag reizen tijdens de 4 jaar.
  • Het enige wat er dan moet gebeuren is dat je nieuwe werkgever sponsorschap aanvraagt.
  • Je kan dit visum verlengen.
  • Daarnaast kan je hierna ook een permanente verblijfsvergunning aanvragen (hierbij is de gezondheidstest sowieso verplicht).

  Naast verschillende verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen zul je:

  • Een zorgverzekering moeten hebben die ziektekosten in Australië dekt
  • Verklaring van goed gedrag moeten hebben
  • (meestal) Een skills assessment moeten doorlopen die bewijst dat je de juiste kwalificaties hebt voor de baan
  • Referenties voorleggen van voorgaande werkgevers
  • CV en diploma's of certificaten die bewijzen dat je gekwalificeerd bent tonen - afhankelijk van je functie verschillen de vereisten voor wat 'gekwalificeert' precies betekent - grofweg 2 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar.
  • Documenten hebben die bewijzen dat je vloeiend genoeg bent in Engels (bijvoorbeeld IELTS)
  • Je paspoort presenteren
  • Indien dit verlangd wordt een gezondheidstest doen

  Wat is Employer Nomination Scheme visum en wat zijn de eisen?

  Uitgenodigd door een organisatie - Employer Nomination Scheme 

  • Bedrijven die onder de Employer Nomination Scheme vallen, mogen een bepaald aantal buitenlandse werknemers aannemen, die niet onder de bovenstaande categorie zouden vallen.
  • Het visum via het Employer Nomimation Scheme is een permanent residence visum.
  • Je kan de aanvraag online doen bij het Department of Home Affairs 
  • Je kunt onder andere in aanmerking komen voor dit visum als je al een temporary work visum hebt en het bedrijf waar je werkt binnen het Employer Nomination Scheme valt. 
  • Om aan de vereisten te voldoen, moet je de benodigde vaardigheden hebben en onder de 45 jaar zijn.
  • Daarnaast moet je de volgende documenten presenteren:
  1. Ingevuld aanvraagformulier
  2. Gecertificeerde kopie van het paspoort
  3. Gecertificeerde kopie van burgerlijke documenten
  4. Referenties van voorgaande werknemers, cv, academische kwalificaties, en een kwalificatie voor je level in de Engelse taal.
  5. Mogelijk een medische test

  Wat is het Skilled Independent visum en wat zijn de eisen?

  Zelf naar Australië via het 'Skilled Migration Program'

  • Dit visum is van toepassing op mensen met vaardigheden die te vinden zijn op de relevant skilled occupation list
  • Dit visum is geldig voor maximaal vier jaar.
  • Je komt slechts voor dit visum in aanmerking als je wordt uitgenodigd.
  • Deze uitnodiging moet je krijgen voor je 45 bent geworden
  • Deze uitnodiging wordt gebaseerd op je Expression of Interest (aanvraag waarin je duidelijk maakt waarom jij in aanmerking zou moeten worden genomen voor dit soort visum). Als je eenmaal bent uitgenodigd, moet je de volgende documenten presenteren:
  1. Bewijs dat jouw beroep op de lijst staat
  2. Voldoende hoge uitkomst van de SkillTest
  3. Uitkomst medisch onderzoek
  4. Gecertificeerde kopie van je paspoort
  5. Geboortebewijs
  6. Bewijs dat je Engels van voldoende niveau is

  Mag je vrijwilligerswerk doen met een toeristenvisum?

  Je mag in Australië op een toeristenvisum vrijwilligerswerk doen, als:

  • je hier geen financiële vergoeding voor ontvangt (kost en inwoning zijn wel toegestaan)
  • je geen werk vervult waarvoor een Australiër anders betaald zou worden
  • je voornaamste doel is om te reizen en je alleen voor een korte periode als vrijwilliger aan de slag gaat

  Updates

   
  Visum en visa: vragen en antwoorden over aanvraag, weigering en verlies

  Visum en visa: vragen en antwoorden over aanvraag, weigering en verlies

  Wat is een visum, en hoe vraag je visa aan?

  Wat is een visum, en hoe vraag je visa aan?

   Wat is een visum?

   • Met een visum wordt bij de overheid geregistreerd dat jij het betreffende land mag betreden. Beter bekend als de stempels of stickers - vroeger vaak postzegels - in je paspoort.
   • Het is een middel om te registreren wie er allemaal het land binnenkomen en om zo ook een kwaadwillende te ontmoedigen, maar ook om vreemde valuta te verkrijgen.
   • Bilaterale verhoudingen tussen het te betreden land en het land van de reiziger zorgen vaak voor de hoogte van het bedrag dat moet worden betaald door passanten uit verschillende landen.

   Hoe kan je een visum aanvragen?

   • Visa kun je aanvragen bij de desbetreffende ambassade of via een visumbureau.
   • Beide opties nemen wat tijd in beslag, vergen vaak een reis naar Den Haag of Amsterdam (of België of Duitsland) en brengen uiteraard kosten met zich mee.
   • Het regelen van een visum kan soms een heel proces zijn (van meerdere bezoeken op specifieke tijdstippen aan een ambassade en het regelen van documenten die je weer van andere instanties nodig hebt) en moet je dan ook niet onderschatten. 
   • Als je reis al helemaal vast ligt door vliegtickets, kun je overwegen om alle visa voor de verschillende landen van tevoren bij de ambassades te regelen. Zeker als je niet al te lang reist of wat meer zekerheid wilt, is dit een goede optie. Wel ben je vaak je paspoort een of meerdere dagen kwijt, waardoor het aanvragen van meerdere visa soms een aantal weken in beslag zal nemen.
   • Ook is het mogelijk om sommige visa te regelen bij aankomst op het vliegveld ('upon arrival') of bij de desbetreffende ambassade in een buurland (wanneer je maanden op doorreis bent).

   Wat zijn tips bij het zelf aanvragen van een visum bij de ambassade

   • Denk vooral ook aan de openingstijden van de ambassades. Vaak moet je de papieren in de ochtend of op een specifiek moment op de dag aanleveren en kun je het paspoort mét visum diezelfde dag - of enkele dagen later - in de middag ophalen.
   • Probeer, als je meerdere visa nodig hebt, dan ook meerdere ambassades te combineren als je wat verder weg van de Randstad woont.
   • Hou er ook rekening mee dat je paspoort soms zo’n vier dagen of langer daar blijft liggen en je in die tussentijd dus geen paspoort tot je beschikking hebt.
   • Let er wel op dat sommige visa al in gaan vanaf het moment van afgifte, dus reken uit of dit voor jouw reis nog OK is, of dat je kort(er) voor vertrek bij de ambassade langs kunt gaan.

    

   Waar kan je vinden of je een visum nodig hebt voor je reis?

   Waar kan je vinden of je een visum nodig hebt voor je reis?

   • Bij het uitzoeken of en welk visum verplicht is, is het verstandig om zelf de meest recente situatie te checken als er sprake is van enige onduidelijkheid.
   • Gebruik hierbij meerdere bronnen zoals ambassade, consulaat, reisblogs, visumbureaus en medereizigers.
   • Ook de luchtvaartmaatschappij brengt je bij de aanschaf van je ticket vaak op de hoogte van visuminformatie.
   • Via de landenpagina's van JoHo .org kom je ook bij praktische informatie over bijvoorbeeld een visum voor vrijwilligerswerk of betaald werk in het betrokken land
   Kan je ook in het buitenland nog je visum regelen, of tijdens je reis visa aanvragen?

   Kan je ook in het buitenland nog je visum regelen, of tijdens je reis visa aanvragen?

   • Onderweg visa kopen is in veel landen mogelijk (maar er zijn uitzonderingen zoals China, de VS en Rusland).
   • Zeker als visa maar een bepaalde tijd geldig zijn (en dat is vaak het geval) of op een bepaalde tijd moeten ingaan dan zal je de visa pas onderweg willen regelen.
   • Soms zijn daarvoor uitstekende mogelijkheden bij ambassades en consulaten, maar soms had je het thuis al moeten regelen, doe dus goed onderzoek.
   • Ter plaatse moet je geregeld in cash (dollars) betalen. Onderschat deze kostenpost tijdens je reis niet.
   Wat is het verschil tussen een single entry, multiple entry en transit visum?

   Wat is het verschil tussen een single entry, multiple entry en transit visum?

   Er zijn verschillende visa: eenmalige, zogeheten multiple-entries en doorreisvisa.

   • Een eenmalig visum (single entry) is geldig vanaf en tot en met de data die op de stempel staat. Een single entry visum is soms wel in het land zelf te verlengen.
   • Een multiple entry visum is wat duurder, maar geeft je de mogelijkheid meerdere keren op dat visum het land te bereizen of te doorkruisen.
   • Het transit visum geeft je alleen maar de mogelijkheid om via het land te reizen, wat vaak betekent dat je het vliegveld niet af mag. De Verenigde Staten zijn daarvan een goed voorbeeld.
   Welke gegevens en documenten heb je vaak nodig voor een visumaanvraag?

   Welke gegevens en documenten heb je vaak nodig voor een visumaanvraag?

   • Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent over wat je mee moet nemen naar de ambassade (paspoort en één of twee pasfoto’s zeker) en of je er kunt pinnen of alleen contant kunt betalen, om jezelf zo extra reizen te besparen.
   • Soms moet je het bewijs van je vaccinaties meesturen (kopie uit je vaccinatieboekje: het gaat dan veelal om Gele koorts of Cholera). Regel dus ook op tijd dat je gevaccineerd bent hiervoor.
   • Soms heb je ook een verklaring omtrent gedrag van je gemeente nodig (VOG) om een visum te kunnen aanvragen (kan weer tijdverlies opleveren!).
   • Soms heb je een kopie van je vliegticket of boekingsverklaring van je reisbureau nodig en dan vaak met name het bewijs dat je het land dus ook weer binnen een bepaalde tijd zult verlaten (retourticket).
   • Tip: Soms moet je een adres opgeven waar je zult verblijven. Zoek dan, als je nog niets hebt geboekt, een hotel uit de Lonely Planet of via een boekingssite op en schrijf het adres over.
   Wat kan je doen als je visumaanvraag is geweigerd?

   Wat kan je doen als je visumaanvraag is geweigerd?

   • Aan de grens of al op het vliegveld in Nederland kan je worden tegengehouden als je met een ticket over de grens probeert te komen, zonder dat je kan bewijzen dat je op tijd weer uit het land vertrekt.
   • Lees meer over met een enkele reis, of zonder bewijs van doorreis, de grens over gaan.
   Wat kan je doen als je visum is verlopen?

   Wat kan je doen als je visum is verlopen?

   • Als je visum is verlopen en je wilt nog langer in het land blijven, kun je bij de betreffende overheids- of gemeente-instelling een verlenging aanvragen.
   • Dit is echter lang niet altijd mogelijk en hieraan zijn ook maximumverlengingen verbonden. Check dit altijd voordat je niet meer kan kiezen tussen verlengen of doorreizen, of nog beter al bij aanschaf van het visum.
   • Wat veel reizigers ook doen, is aan het einde van de visumdatum even voor een paar dagen (of uren) naar een buurland reizen om bij terugkomst weer makkelijk een visum te krijgen (een 'visa run'). Zeker als het visum voor Nederlanders gratis is, is dit een eenvoudige en goedkope oplossing.

   Lees meer over een visum en visa bij lang verblijf in buitenland

   Wat te doen als je je visum hebt verloren?

   Wat te doen als je je visum hebt verloren?

   • Als je je paspoort kwijt bent, zijn in het algemeen ook je visa verdwenen. Neem in dit geval dezelfde stappen als wanneer je je paspoort hebt verloren.
   • Een andere manier om je visa kwijt te raken is doordat deze ergens (soms zelfs door douane-ambtenaren) uit je paspoort zijn gescheurd.
   • Om een nieuw visum aan te vragen als je weer over een identiteitsbewijs beschikt ga je naar de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar je op dat moment verblijft. Wat er vervolgens gebeurt hangt af van het land waar je bent en de omstandigheden.
   • Het is wel handig als je meerdere keren je visa hebt verlengd, al je bonnetjes en papieren te bewaren. Mocht het nodig zijn, dan kan je met terugwerkende kracht bewijs laten zien van aanvraag en verlenging van visa.
   Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

   Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

   Wat is een 'Working Holiday' in Australië?

   • Een 'Working Holiday' is een tijdelijk verblijf in Australië met als doel reizen en werken.
   • Als je minstens 18 maar nog geen 31 jaar oud bent en je naar Australië wilt om te reizen en werken, kan je in aanmerking komen voor een Working Holiday Visum.

   Wat is een Working Holiday visum?

   • Dit visum is bedoeld voor jongeren die graag in Australië willen rondreizen met daarnaast af en toe een baan om geld bij te verdienen.
   • Je moet dit visum aanvragen voordat je naar Australië gaat (dit kan online en duurt normaal gesproken 6 dagen), maar je hoeft niet per se in Nederland te zijn op het moment dat je het aanvraagt (zolang je maar niet in Australië bent).
   • Nadat het visum is afgegeven, heb je 12 maanden de tijd om Australië in te gaan.
   • Dus als je 30 bent ten tijde van de visumaanvraag, dan mag je wel nog steeds Australië in als je al 31 bent.
   • Met het visum mag je een jaar in Australië blijven.

   Hoe vaak kan je het Working Holiday visum voor Australië aanvragen?

   • Je mag een Working Holiday Visum in principe maar één keer in je leven aanvragen.
   • Je kunt echter het recht op een tweede Working Holiday Visum 'verdienen', door tijdens je eerste jaar in Australië minimaal 88 dagen (niet per se aaneengesloten) te werken in bepaalde, meer afgelegen regio's in bepaalde werksectoren. (bv: in plant and animal cultivation, mining and construction, fishing and pearling & tree farming and felling).
   • Zorg er wel voor dat je loonstrookjes ontvangt, deze heb je namelijk nodig voor de aanvraag van het tweede visum.
   • Per 2020 is er de mogelijkheid voor een derde jaar working holiday voor mensen die minimaal zes maanden bepaald werk ("specified work") hebben verricht.
   • Voor een 2e en 3e visum mag je ook als vrijwilliger hebben gewerkt in grofweg natuurrampbestrijding of wederopbouw (bv bosbranden en overstromingen)
   • Je kunt er meer over lezen op de website van de Australian Government, Department of Home Affairs.

   Wat mag je met Working Holiday visum voor Australië doen?

   • tot een jaar in Australië blijven en het land zo vaak in- en uitgaan als je wilt, zolang het visum geldig is
   • tot een half jaar bij één werkgever werken*
   • tot vier maanden studeren

   *Vanaf eind 2015 mag je in de Northern Territory (en in de noordelijk gelegen gebieden van Queensland and Western Australia) tot 12 maanden bij dezelfde werkgever werken, mits je werkzaam bent in de sectoren agriculture, forestry and fishing, tourism and hospitality, mining and construction, and aged and disability care. Ook kan een uitzondering gemaakt worden als je gaat werken als au pair.

   *De periode voor het werken bij 1 werkgever is sinds november 2018 voor de agrarische sector (plant & animal cultivation) verlengd naar 12 maanden.

   Aan welke eisen moet je voldoen om een Working Holiday visum voor Australië aan te vragen?

   Je moet aan de volgende eisen voldoen om dit visum te krijgen:

   • ten tijde van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn maar jonger dan 31 (maar je mag dus wel 31 zijn als je het land in reist)*
   • genoeg financiële middelen hebben voor je verblijf, rond de AUD 5000,-
   • in het bezit zijn van een return of onward ticket, of genoeg financiële middelen hebben om een dergelijk ticket te kopen
   • in goede gezondheid verkeren. Na je aanvraag bepaalt de overheid of je een medische test moet laten doen. Je krijgt dan een ID waarmee je wereldwijd bij een officieel aangewezen instantie het onderzoek kunt laten uitvoeren. 
   • geen strafblad hebben
   • geen kind bij je hebben waar voor gezorgd moet worden
   • een paspoort hebben dat geldig is voor de duur van je reis

   *De verhoging van de leeftijd naar 35 is eind 2018 enkel voor paspoorthouders van Canada, Frankrijk, Denemarken en Ierland doorgevoerd.

   Wat is Temporary Skill Shortage visum en wat zijn de eisen?

   Dit visum is tot vier jaar geldig en speciaal gericht op werkfuncties die niet door de Australiërs zelf vervuld kunnen worden. 

   Als je in Australië wilt werken, zijn er enkele stappen die genomen moeten worden, zodat de werknemer sponsor mag zijn en de aanvrager daar mag werken met het geldige visum:

   1. De werkgever vraagt sponsorschap aan
   2. Werkgever geeft een positie vrij
   3. De werknemer doet de visumaanvraag.
   • Dit visum kan bijna altijd aangevraagd worden in Australië.
   • Je mag tijdens de duur van het visum van werkgever veranderen en er is geen limiet hoe vaak je het land in en uit mag reizen tijdens de 4 jaar.
   • Het enige wat er dan moet gebeuren is dat je nieuwe werkgever sponsorschap aanvraagt.
   • Je kan dit visum verlengen.
   • Daarnaast kan je hierna ook een permanente verblijfsvergunning aanvragen (hierbij is de gezondheidstest sowieso verplicht).

   Naast verschillende verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen zul je:

   • Een zorgverzekering moeten hebben die ziektekosten in Australië dekt
   • Verklaring van goed gedrag moeten hebben
   • (meestal) Een skills assessment moeten doorlopen die bewijst dat je de juiste kwalificaties hebt voor de baan
   • Referenties voorleggen van voorgaande werkgevers
   • CV en diploma's of certificaten die bewijzen dat je gekwalificeerd bent tonen - afhankelijk van je functie verschillen de vereisten voor wat 'gekwalificeert' precies betekent - grofweg 2 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar.
   • Documenten hebben die bewijzen dat je vloeiend genoeg bent in Engels (bijvoorbeeld IELTS)
   • Je paspoort presenteren
   • Indien dit verlangd wordt een gezondheidstest doen

   Wat is Employer Nomination Scheme visum en wat zijn de eisen?

   Uitgenodigd door een organisatie - Employer Nomination Scheme 

   • Bedrijven die onder de Employer Nomination Scheme vallen, mogen een bepaald aantal buitenlandse werknemers aannemen, die niet onder de bovenstaande categorie zouden vallen.
   • Het visum via het Employer Nomimation Scheme is een permanent residence visum.
   • Je kan de aanvraag online doen bij het Department of Home Affairs 
   • Je kunt onder andere in aanmerking komen voor dit visum als je al een temporary work visum hebt en het bedrijf waar je werkt binnen het Employer Nomination Scheme valt. 
   • Om aan de vereisten te voldoen, moet je de benodigde vaardigheden hebben en onder de 45 jaar zijn.
   • Daarnaast moet je de volgende documenten presenteren:
   1. Ingevuld aanvraagformulier
   2. Gecertificeerde kopie van het paspoort
   3. Gecertificeerde kopie van burgerlijke documenten
   4. Referenties van voorgaande werknemers, cv, academische kwalificaties, en een kwalificatie voor je level in de Engelse taal.
   5. Mogelijk een medische test

   Wat is het Skilled Independent visum en wat zijn de eisen?

   Zelf naar Australië via het 'Skilled Migration Program'

   • Dit visum is van toepassing op mensen met vaardigheden die te vinden zijn op de relevant skilled occupation list
   • Dit visum is geldig voor maximaal vier jaar.
   • Je komt slechts voor dit visum in aanmerking als je wordt uitgenodigd.
   • Deze uitnodiging moet je krijgen voor je 45 bent geworden
   • Deze uitnodiging wordt gebaseerd op je Expression of Interest (aanvraag waarin je duidelijk maakt waarom jij in aanmerking zou moeten worden genomen voor dit soort visum). Als je eenmaal bent uitgenodigd, moet je de volgende documenten presenteren:
   1. Bewijs dat jouw beroep op de lijst staat
   2. Voldoende hoge uitkomst van de SkillTest
   3. Uitkomst medisch onderzoek
   4. Gecertificeerde kopie van je paspoort
   5. Geboortebewijs
   6. Bewijs dat je Engels van voldoende niveau is

   Mag je vrijwilligerswerk doen met een toeristenvisum?

   Je mag in Australië op een toeristenvisum vrijwilligerswerk doen, als:

   • je hier geen financiële vergoeding voor ontvangt (kost en inwoning zijn wel toegestaan)
   • je geen werk vervult waarvoor een Australiër anders betaald zou worden
   • je voornaamste doel is om te reizen en je alleen voor een korte periode als vrijwilliger aan de slag gaat

   Updates

    

   Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Visa & vergunningen

   basisoriëntatie opstarten rondom benodigde visa en vergunningseisen

   uitzoeken of je een identificatienummer (vergelijkbaar met Nederlandse burgerservicenummer) moet aanvragen en zo ja hoe, welke eventuele wachttijd er is voordat dit geregeld is

   uitzoeken of er speciale migrantenprogramma's beschikbaar zijn

   in kaart brengen van extra regelzaken rondom visumproces; welke fasen je gaat doorlopen en wat per fase van je wordt gevraagd

   uitzoeken welke regels van toepassing zijn rondom werkvergunningen voor jezelf en/of je partner

   afwegen of je gebruik wilt maken van een gespecialiseerd visumbureau

   checken van recente visumervaringen van anderen

   reële inschatting maken van je visumkansen

   daadwerkelijk regelen van je identificatienummer

   daadwerkelijk regelen van één of meer benodigde visa (met name niet-EU land)

   daadwerkelijk regelen van verblijfsvergunning (met name niet-EU land)

   daadwerkelijk regelen van werkvergunning (met name niet-EU land)

   gebruik maken van de Checklist Kiezen van een visumbureau

   Documenten

   regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven in het buitenland)

   regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; gebruik het nog een keer voor vertrek

   tijdig afmelden van je voertuig

   verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

   uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

   uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

   uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

   opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

   uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

   checklist samenstellen voor nabestaanden

   persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

   Tips & ervaringen rondom Visa & Vergunningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   Tips & ervaringen rondom Visa & Vergunningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

   • Visa & vergunningen: Voor onze emigratie naar Bonaire was het essentieel eerst een baan te vinden. Op basis daarvan kregen we een tewerkstellingsvergunning (of verblijfsvergunning). En op basis daarvan konden we onze zeecontainer openen en de nieuwe woonruimte betrekken. (Bonaire)

   Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

   Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

   Wat is een 'Working Holiday' in Australië?

   • Een 'Working Holiday' is een tijdelijk verblijf in Australië met als doel reizen en werken.
   • Als je minstens 18 maar nog geen 31 jaar oud bent en je naar Australië wilt om te reizen en werken, kan je in aanmerking komen voor een Working Holiday Visum.

   Wat is een Working Holiday visum?

   • Dit visum is bedoeld voor jongeren die graag in Australië willen rondreizen met daarnaast af en toe een baan om geld bij te verdienen.
   • Je moet dit visum aanvragen voordat je naar Australië gaat (dit kan online en duurt normaal gesproken 6 dagen), maar je hoeft niet per se in Nederland te zijn op het moment dat je het aanvraagt (zolang je maar niet in Australië bent).
   • Nadat het visum is afgegeven, heb je 12 maanden de tijd om Australië in te gaan.
   • Dus als je 30 bent ten tijde van de visumaanvraag, dan mag je wel nog steeds Australië in als je al 31 bent.
   • Met het visum mag je een jaar in Australië blijven.

   Hoe vaak kan je het Working Holiday visum voor Australië aanvragen?

   • Je mag een Working Holiday Visum in principe maar één keer in je leven aanvragen.
   • Je kunt echter het recht op een tweede Working Holiday Visum 'verdienen', door tijdens je eerste jaar in Australië minimaal 88 dagen (niet per se aaneengesloten) te werken in bepaalde, meer afgelegen regio's in bepaalde werksectoren. (bv: in plant and animal cultivation, mining and construction, fishing and pearling & tree farming and felling).
   • Zorg er wel voor dat je loonstrookjes ontvangt, deze heb je namelijk nodig voor de aanvraag van het tweede visum.
   • Per 2020 is er de mogelijkheid voor een derde jaar working holiday voor mensen die minimaal zes maanden bepaald werk ("specified work") hebben verricht.
   • Voor een 2e en 3e visum mag je ook als vrijwilliger hebben gewerkt in grofweg natuurrampbestrijding of wederopbouw (bv bosbranden en overstromingen)
   • Je kunt er meer over lezen op de website van de Australian Government, Department of Home Affairs.

   Wat mag je met Working Holiday visum voor Australië doen?

   • tot een jaar in Australië blijven en het land zo vaak in- en uitgaan als je wilt, zolang het visum geldig is
   • tot een half jaar bij één werkgever werken*
   • tot vier maanden studeren

   *Vanaf eind 2015 mag je in de Northern Territory (en in de noordelijk gelegen gebieden van Queensland and Western Australia) tot 12 maanden bij dezelfde werkgever werken, mits je werkzaam bent in de sectoren agriculture, forestry and fishing, tourism and hospitality, mining and construction, and aged and disability care. Ook kan een uitzondering gemaakt worden als je gaat werken als au pair.

   *De periode voor het werken bij 1 werkgever is sinds november 2018 voor de agrarische sector (plant & animal cultivation) verlengd naar 12 maanden.

   Aan welke eisen moet je voldoen om een Working Holiday visum voor Australië aan te vragen?

   Je moet aan de volgende eisen voldoen om dit visum te krijgen:

   • ten tijde van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn maar jonger dan 31 (maar je mag dus wel 31 zijn als je het land in reist)*
   • genoeg financiële middelen hebben voor je verblijf, rond de AUD 5000,-
   • in het bezit zijn van een return of onward ticket, of genoeg financiële middelen hebben om een dergelijk ticket te kopen
   • in goede gezondheid verkeren. Na je aanvraag bepaalt de overheid of je een medische test moet laten doen. Je krijgt dan een ID waarmee je wereldwijd bij een officieel aangewezen instantie het onderzoek kunt laten uitvoeren. 
   • geen strafblad hebben
   • geen kind bij je hebben waar voor gezorgd moet worden
   • een paspoort hebben dat geldig is voor de duur van je reis

   *De verhoging van de leeftijd naar 35 is eind 2018 enkel voor paspoorthouders van Canada, Frankrijk, Denemarken en Ierland doorgevoerd.

   Wat is Temporary Skill Shortage visum en wat zijn de eisen?

   Dit visum is tot vier jaar geldig en speciaal gericht op werkfuncties die niet door de Australiërs zelf vervuld kunnen worden. 

   Als je in Australië wilt werken, zijn er enkele stappen die genomen moeten worden, zodat de werknemer sponsor mag zijn en de aanvrager daar mag werken met het geldige visum:

   1. De werkgever vraagt sponsorschap aan
   2. Werkgever geeft een positie vrij
   3. De werknemer doet de visumaanvraag.
   • Dit visum kan bijna altijd aangevraagd worden in Australië.
   • Je mag tijdens de duur van het visum van werkgever veranderen en er is geen limiet hoe vaak je het land in en uit mag reizen tijdens de 4 jaar.
   • Het enige wat er dan moet gebeuren is dat je nieuwe werkgever sponsorschap aanvraagt.
   • Je kan dit visum verlengen.
   • Daarnaast kan je hierna ook een permanente verblijfsvergunning aanvragen (hierbij is de gezondheidstest sowieso verplicht).

   Naast verschillende verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen zul je:

   • Een zorgverzekering moeten hebben die ziektekosten in Australië dekt
   • Verklaring van goed gedrag moeten hebben
   • (meestal) Een skills assessment moeten doorlopen die bewijst dat je de juiste kwalificaties hebt voor de baan
   • Referenties voorleggen van voorgaande werkgevers
   • CV en diploma's of certificaten die bewijzen dat je gekwalificeerd bent tonen - afhankelijk van je functie verschillen de vereisten voor wat 'gekwalificeert' precies betekent - grofweg 2 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar.
   • Documenten hebben die bewijzen dat je vloeiend genoeg bent in Engels (bijvoorbeeld IELTS)
   • Je paspoort presenteren
   • Indien dit verlangd wordt een gezondheidstest doen

   Wat is Employer Nomination Scheme visum en wat zijn de eisen?

   Uitgenodigd door een organisatie - Employer Nomination Scheme 

   • Bedrijven die onder de Employer Nomination Scheme vallen, mogen een bepaald aantal buitenlandse werknemers aannemen, die niet onder de bovenstaande categorie zouden vallen.
   • Het visum via het Employer Nomimation Scheme is een permanent residence visum.
   • Je kan de aanvraag online doen bij het Department of Home Affairs 
   • Je kunt onder andere in aanmerking komen voor dit visum als je al een temporary work visum hebt en het bedrijf waar je werkt binnen het Employer Nomination Scheme valt. 
   • Om aan de vereisten te voldoen, moet je de benodigde vaardigheden hebben en onder de 45 jaar zijn.
   • Daarnaast moet je de volgende documenten presenteren:
   1. Ingevuld aanvraagformulier
   2. Gecertificeerde kopie van het paspoort
   3. Gecertificeerde kopie van burgerlijke documenten
   4. Referenties van voorgaande werknemers, cv, academische kwalificaties, en een kwalificatie voor je level in de Engelse taal.
   5. Mogelijk een medische test

   Wat is het Skilled Independent visum en wat zijn de eisen?

   Zelf naar Australië via het 'Skilled Migration Program'

   • Dit visum is van toepassing op mensen met vaardigheden die te vinden zijn op de relevant skilled occupation list
   • Dit visum is geldig voor maximaal vier jaar.
   • Je komt slechts voor dit visum in aanmerking als je wordt uitgenodigd.
   • Deze uitnodiging moet je krijgen voor je 45 bent geworden
   • Deze uitnodiging wordt gebaseerd op je Expression of Interest (aanvraag waarin je duidelijk maakt waarom jij in aanmerking zou moeten worden genomen voor dit soort visum). Als je eenmaal bent uitgenodigd, moet je de volgende documenten presenteren:
   1. Bewijs dat jouw beroep op de lijst staat
   2. Voldoende hoge uitkomst van de SkillTest
   3. Uitkomst medisch onderzoek
   4. Gecertificeerde kopie van je paspoort
   5. Geboortebewijs
   6. Bewijs dat je Engels van voldoende niveau is

   Mag je vrijwilligerswerk doen met een toeristenvisum?

   Je mag in Australië op een toeristenvisum vrijwilligerswerk doen, als:

   • je hier geen financiële vergoeding voor ontvangt (kost en inwoning zijn wel toegestaan)
   • je geen werk vervult waarvoor een Australiër anders betaald zou worden
   • je voornaamste doel is om te reizen en je alleen voor een korte periode als vrijwilliger aan de slag gaat

   Updates

    
   Wat zijn aandachtspunten bij het verkrijgen van een Nederlandse verblijfsvergunning na een lang verblijf in het buitenland?

   Wat zijn aandachtspunten bij het verkrijgen van een Nederlandse verblijfsvergunning na een lang verblijf in het buitenland?

   • een verblijfsvergunning is een vergunning die iemand over het algemeen moet hebben om te wonen en te werken in een land waarvan de persoon geen staatsburger is.
   • heb je nog de Nederlandse nationaliteit, dan heb je dus geen verblijfsvergunning nodig.
   • heb je niet meer de Nederlandse nationaliteit, maar wél de status langdurig ingezetene EU van een andere lidstaat, dan krijg je vrijstelling van het mvv-vereiste (machtiging tot voorlopig verblijf). Dit betekent dat je geen speciaal visum voor Nederland nodig hebt om langer dan 3 maanden in Nederland te mogen blijven en een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen. Dit geldt voor de EU/EEG nationaliteiten plus een aantal laten daarbuiten.
   • val je buiten deze categorieën, dan dien je een machtiging tot voorlopig verblijf te verkrijgen (een visum waarmee je toestemming regelt om langer dan 3 maanden in Nederland te verblijven), om daarna een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen.
   • voordat je een aanvraag voor een verblijfsvergunning in kunt dienen, moet je een aantal benodigde papieren en gegevens verzamelen. Ook moet je buitenlandse documenten laten legaliseren en vertalen (hou rekening met enkele maanden plus uiteraard legalisatie kosten).
   • bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning moet je ook diverse bewijsmiddelen inleveren. Uit die bewijsmiddelen moet blijken dat jij en eventuele familie- of gezinsleden aan de toelatingseisen voldoen. Ook moet de familie- of gezinsband worden aangetoond. Voorbeelden van bewijsmiddelen zijn:
    • stukken waaruit je inkomen blijkt.
    • een kopie van je paspoort en dat van je familie- of gezinsleden.
    • de huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap.
    • een ongehuwdverklaring.
    • documenten waaruit het ouderlijk gezag blijkt.
    • een bewijs dat het basisexamen inburgering buitenland is behaald.
    • een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte (ook nodig voor inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) in Nederland).
   • officiële buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn afgegeven en vervolgens zijn gelegaliseerd door de bevoegde autoriteiten van het land dat het bewijsmiddel heeft afgegeven. Ook moet het document gelegaliseerd zijn of voorzien zijn van een apostillestempel door de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Daarmee wordt de echtheid van het bewijsmiddel vastgesteld.
    • soms is een apostillestempel voldoende.
    • een apostillestempel is alleen mogelijk als het document uit een land komt dat net als Nederland aangesloten is bij het Apostilleverdrag.
    • officiële buitenlandse bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld geboorteakten en huwelijksakten.
    • tip: het legaliseren of apostilleren van bewijsmiddelen kan veel tijd in beslag nemen, begin tijdig -liefst enkele maanden voor het indienen van een aanvraag.
   • er is slechts een beperkt aantal talen toegestaan waarin de documenten die je indient bij de aanvraag zijn opgesteld; is dit niet het geval dan moet je ze eerst laten vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd.
   Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden werkvisa per land en bestemming

   Gezondheidszorg en medische sector: vragen en antwoorden werkvisa per land en bestemming

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Australië?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Australië?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Om daadwerkelijk geregistreerd te staan in het medisch register en aan het werk te kunnen in Australië is een tamelijk ingewikkeld proces vereist. Het is daarom verstandig om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Australische Ambassade of High Commission of met het Ministerie van Immigratie en Multiculturele Zaken. Deze instanties kunnen je adviseren over wat precies relevant is in jouw situatie.
   • In het kort, gezondheidsmedewerkers moeten geregistreerd zijn om in Australië hun werk te kunnen uitoefenen. Allereerst moet je je registreren bij de desbetreffende Professional Council en vervolgens bij het State Board. Bekijk de website van de Australian Medical Association. Er is momenteel een tekort aan dokters in Australië. De regering heeft om die reden een website opgezet waarop je alles kunt terugvinden wat betreft werk, visum en immigratie.

   Is een medische keuring nodig?

   • Voordat je een visum kunt aanvragen voor tijdelijk werk, wordt eerst gevraagd om een thoraxfoto en een medische keuring.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig als arts?

   • Voor een tijdelijke aanstelling hoef je de examens van de Australian Medical Council (AMC) niet te maken. Wel heb je een Temporary Residence Visa nodig. Dit visum is speciaal bestemd voor werknemers die voor een korte periode in Australië komen te werken.
   • Voor artsen geldt dat je voor een contract tot 4 jaar een medical practitioner’s visum nodig hebt. Een temporary business visum wordt ook goed bevonden als je kunt aantonen dat je al een baan in Australië aangeboden hebt gekregen.
   • Alle overzeese getrainde artsen die voor een langere periode in Australië willen wonen en werken, moeten het Australian Medical Council (AMC) examen met een goed resultaat afsluiten.
   • Het AMC examen bestaat uit een theoretisch en een klinisch deel en een OET-test voor artsen die Engels niet als moedertaal hebben. Onder andere voor Nederlandse artsen en verpleegkundigen geldt dat ze een voldoende moeten halen op de Occupational English Test (OET). Het klinische onderdeel van het examen vindt in Australië zelf plaats.
   • Wanneer je het AMC certificaat hebt ontvangen, kun je je aanmelden bij het Medical Board of Australia (MBA) voor de verplichte medische trainingsperiode, waarin je onder supervisie werkt van een Australische arts. Bezoek de site van het Medical Board of Australia om te lezen wat precies de vereisten zijn voor registratie.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig als verpleegkundige?

   • De procedure voor een verpleegkundige is vergelijkbaar met de procedure voor een arts. Net als arts, dien je als verpleegkundige eerst een visum aan te vragen en je te registreren, voor verpleegkundigen is dat bij het State Nursing Board. Het aanmelden verloopt via de Australian Nursing and Midwifery Council. Afhankelijk van hoe lang je van plan bent in Australië te blijven werken, kun je ervoor kiezen om een temporary residence visa aan te vragen of een specialist visa.
   • Er zijn twee niveaus van verpleegkundige in Australië, dat van een ‘geregistreerde verpleegkundige’ en van de ‘ingeschreven verpleegkundige’. Geregistreerde verpleegkundigen zijn verpleegkundigen met een ​​bachelor in toegepaste verpleegwetenschappen. Zij hebben een licentie die hen toestaat om zonder supervisie hun beroep uit te oefenen. Een ingeschreven verpleegkundige is nog in opleiding, al krijgt hij of zij tijdens de duur van de opleiding wel steeds meer verantwoordelijkheden, door het volgen van medische cursussen. Zij werken onder supervisie van de geregistreerde verpleegkundigen.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig voor een stage, co-schap of korte werkperiode?

   • Co-assistenten hebben een visitor visa nodig (toeristeklasse) om een co-schap te kunnen lopen. Dit visum is gratis verkrijgbaar voor houders van een Europees paspoort bij de High Commission of online.
   • Als je meerdere co-schappen in Australië wilt gaan lopen, dan is een visitor visa niet voldoende. Je hebt dan een student visa nodig, die je kunt aanvragen bij het Department of Immigration.
   • Als je een leeftijd hebt tussen de 18-30 jaar dan kom je in aanmerking voor een Working Holiday visum. Dit houdt in dat je drie maanden kunt werken (voor één werkgever) en vervolgens de rest van het jaar in Australië kunt blijven.

    

    

    

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Canada?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Canada?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Studenten, inclusief medische studenten, moeten toestemming krijgen van de Canadian High Commission. Voordat je uit Nederland vertrekt om in Canada te gaan werken, moet deze werkvergunning al zijn aangevraagd bij de High Commission.

   • Voor artsen geldt dat ze contact moeten opnemen met de bevoegde autoriteit in het gebied waarin ze aan het werk willen als arts.

   • Een licensie van de Medical Council of Canada (LMCC) wordt toegekend aan afgestudeerde artsen die zijn geslaagd zijn voor het Evaluating Examen (MCCEE), het Licensure Qualifying Examination deel I en II, en vervolgens jaar één van de postdoctorale medische opleiding succesvol hebben afgerond. De postdoctorale training kan worden geregeld door de Canadian resident Matching Service. Meer informatie over alle fasen van de examenprocedure is verkrijgbaar bij de Council.

   • Health Canada heeft een publicatie getiteld 'Medical Licensure in Canada' beschikbaar gesteld met als doel om informatie te geven aan buitenlandse artsen. Deze publicatie is online beschikbaar via het Canadian Information Center for International Redentials of via de website van Health Canada BC. Dit is een handige bron van informatie voor alle artsen die werken in Canada.

   • Verpleegkundigen moeten een licentie behalen of geregistreerd zijn in de provincie waarin ze gaan werken. Dit betekent deelnemen aan het Canadian Nurses Association Registration/Licensure Examination als onderdeel van het registratie- of licentieproces. Het examen kan alleen in Canada zelf worden afgenomen.

   Is een medische keuring nodig?

   • Voor zowel het lopen van een co-schap als bij een baan is het een vereiste dat je een medische keuring ondergaat. Deze moet door een huisarts worden uitgevoerd.

   • Daarnaast wordt er om een X-thorax en een syfilis-screening gevraagd. De uitslagen moeten vervolgens naar de High Commission worden gestuurd, die een brief zal schrijven waarin wordt aangegeven dat je geschikt bent om in Canada te werken. Deze brief kun je vervolgens bij aankomst in Canada laten zien bij de Canadese immigratiebeambte.

   • Vraag na bij het ziekenhuis waar je komt te werken of er nog andere documentatie vereist is. Mogelijk wordt een doktersverklaring gevraagd met een overzicht van de vaccinaties die je hebt gehad.

   • Houd er rekening mee dat er een aparte immigratieprocedure geldt in Quebec. Deze is vergelijkbaar maar verschilt wel op enige punten. Bekijk hiervoor online advies van de Department of Health over werken in Canada.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig?

   • Mogelijkheden wat betreft visa zijn naast een regulier werkvisum ook het Working Holiday visum of het Young Professionals visum.

    

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Duitsland?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Duitsland?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Artsen moeten zich registreren bij de regionale overheid en de Bundesärztekammer in het gebied (Bundesländer) waarin ze willen werken.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig?

   • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
   • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Finland?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Finland?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Registratie als arts of verpleegkundige vindt plaats door contact op te nemen met de National Board of Medicolegal Affairs.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig?

   • Finland heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid.
   • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
   • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar en eenvoudig te verkrijgen bij beschikking over een arbeidsovereenkomst.
   • Meer informatie vind je op de website van Virtual Finland.
   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nieuw-Zeeland?

   Hoe werkt de registratie als arts?

   • Als buitenlandse arts dien je je te registeren in Nieuw-Zeeland.
   • Alle nieuwe registranten zullen de eerste twaalf maanden van hun werk als arts worden gesuperviseerd. Als deze supervisie periode goed wordt doorlopen, kunnen ze vervolgens zelfstandig aan het werk. Mocht je deze periode niet met een voldoende afsluiten, dan is het zaak om examen te doen bij de New Zealand Registration Examination (NZREX).
   • Voordat je naar Nieuw-Zeeland vertrekt, moet je al een baan aangeboden hebben gekregen en het contract moet worden gecontroleerd door de Association of Salaried Medical Specialists.

   Hoe werkt de registratie als verpleegkundige?

   • Voordat je kunt werken als verpleegkundige in Nieuw-Zeeland, moet je je eerst registreren bij de Nursery Council of New Zealand. Zij zullen je vragen om aan te tonen dat je gediplomeerd verpleegkundige bent en ervaring hebt binnen de patiëntenzorg. Raadpleeg de website van de Nursery Council of New Zealand voor de registratieprocedure.

   Welke opties bestaan er voor visa en werkvergunningen voor artsen, verpleegkundigen en co-schappers?

   • Wil je tijdelijk aan het werk? Dan voldoet een temporary visa. Dit visum maakt het mogelijk tot maximaal 3 jaar te werken in Nieuw-Zeeland.
   • Als je van plan bent om permanent naar Nieuw-Zeeland te gaan of langer dan drie jaar in het land te werken, dan heb je een verblijfsvisum nodig.
   • Net als in Australië bestaat er ook in Nieuw-Zeeland de mogelijkheid om gebruik te maken van een Working Holiday Visa. Medische studenten met een leeftijd tot 30 jaar uit geselecteerde landen (Nederland inbegrepen) kunnen met dit visum reizen met werk combineren.
   • Actuele informatie over visa en werkvergunningen vind je op de website van Immigration New Zealand.

    

    

    

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Noorwegen?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Noorwegen?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Het proces van registratie als praktiserend arts of verpleegkundige in Noorwegen is enigzins complex. De brochure ‘Registration of Medical Practitioners in Norway’ is essentieël leesmateriaal voor geïnteresseerde medische professionals. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Norwegian Board of Health of de Norwegian Medical Association.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig?

   • Noorwegen heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid (Helsetilsynet). 
   • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
   • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

   Heb je een visum of werkvergunning nodig en hoe werkt de registratie?

   • Er is voor medische professionals uit de EU geen vergunning nodig om in het Verenigd Koninkrijk te wonen.
   • Wel is het noodzakelijk om je te registreren bij de General Medical Council voordat je als dokter in het Verenigd Koninkrijk mag werken. Hiervoor heb je het originele diploma nodig, het huidige registratiebewijs uit Nederland en een verklaring van goed gedrag.
   • Je hoeft niet deel te nemen aan het Professional and Linguistic Assessment Board (PLAB) examen.
   • Een verpleegkundige moet bij het UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC) solliciteren voor toelating tot het Professional Register. Naast het meenemen van je diploma verpleegkunde en eerdere contracten waaruit ervaring blijkt, zijn de volgende documenten ook nuttig: gedocumenteerd bewijs van alle immunisaties en antilichaamniveaus voor hepatitis B en rubella, details van de laatste röntgen- en Mantoux testresultaten, details van de laatste cursussen die je hebt gevold (bijvoorbeeld een lift en handling cursus).

   Is een medische keuring nodig?

   • Alle Britse ziekenhuizen stellen het nu verplicht dat dokters geïmmuniseerd moeten worden tegen hepatitis B. Breng dus je vaccinatieboekje mee zodat je kunt aantonen dat je deze vaccinaties daadwerkelijk hebt gehad.

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Bij het regelen van de documentatie en accreditatie om als dokter te mogen werken in de VS, zit de uitdaging in het doen van de exams om de benodige licentie te verkrijgen. Alleen na het afronden van een periode van medische training in de Verenigde Staten, kunnen medische studenten afkomstig uit het buitenland namelijk aanspraak maken op een licentie om in de VS te kunnen werken.
   • Om een ​​opleidingsplaats te verkrijgen, moeten buitenlandse medische afgestudeerden worden gecertificeerd door de Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) als geschikt zijnde voor de postgraduate training.
   • Neem na het verkrijgen van de medische licentie contact op met de ambassade voor informatie over het aanvragen van een werkvergunning. De grootste hindernis is het regelen van de licentie.
   • Kandidaten voor een ECFMG certificaat komen in aanmerking voor residence training (vermeld op de website van de American Medical Association website onder het kopje ‘FRIEDA’ en moeten zich aanmelden voor een residence programma. Solliciteer ook direct om deel te nemen aan het national resident matching programme. Dit programma helpt afgestudeerden medici bij het vinden van een opleidingsplaats.
   • De vele te ondernemen stappen bij het verkrijgen van de licentie zorgen ervoor dat het vinden van werk voor een kortere periode vrijwel onmogelijk is. Er zijn echter wel genoeg mogelijkheden om onderzoek te doen, want hier is geen licentie voor nodig.
   • De afzonderlijke staten beslissen ieder voor zich hoe ze omgaan met de regulatie van de verschillende gezondheidsberoepen en daarom is het belangrijk om uit te vinden hoe het systeem werkt in de regio waarin je geïnteresseerd bent. Op dit moment staat de licentie die je in één staat hebt verkregen niet toe dat je buiten die staat kunt werken.
   • Vraag bij de medische faculteit of het ziekenhuis waar je aan de slag gaat na of zij verantwoordelijk zijn voor jouw eventuele ‘malpractice’ gedurende de periode die je in de VS doorbrengt, of dat je zelf een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid moet afsluiten.

   Hoe krijg je een ECFMG certificaat van de commissie voor medische afgestudeerden?

   De volgende stappen dien je te doorlopen voordat je een werkvergunning kunt aanvragen:

   • Je moet het Unites States Medical Licensing Examen behalen in drie stappen (USMLE). Stap 1 en 2 van de test kun je afleggen in een van de vele Sylvan Technology Centers over de hele wereld. Voor stap 3 zul je naar Philadelphia moeten afreizen. Kijk voor meer informatie over de computer gebaseerde examens op de website van ECFMG bij de lijst van FAQ en Sylvan Technology met de aankomende examendata en de bijbehorende centra.
   • Je moet slagen voor een taalvaardigheidstest in het Engels.
   • Je hebt een beoordeling nodig van je klinische vaardigheden.
   • Je hebt documentatie uit Nederland nodig waarin staat dat je bent geregistreerd om geneeskunde te mogen uitoefenen.
   • De Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) moet een bevestiging kunnen geven van je medische referenties bij jouw medische Universiteit. De USMLE zelf geeft geen licentie af, maar de resultaten worden verstrekt aan de Medical Board, die dan vervolgens een medische vergunning afstaat.

   Hoe krijg je een licentie als verpleegkundige?

   • Om aan het werk te kunnen als verpleegkundige moet je het state licensing examen met een voldoende afsluiten. Voordat je het examen kunt afleggen, moet je echter eerst een ander examen afronden, namelijk het examen van de Commission of Graduates of Foreign Nursing Schools (GGFNS). Dit GGFNS examen is een vereiste voor het aanvragen van een H1-A verpleegkundige visum. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je een aanbod hebt gekregen voor een fulltime baan bij een Amerikaans ziekenhuis of gezondheidsinstantie.

    

   Is een medische keuring nodig?

   • Het komt steeds vaker voor dat er gevraagd wordt om een medisch onderzoek te laten doen alvorens je begint met werken, evenals het verzoek om een recente thoraxfoto en een recent overzicht van je vaccinaties (HIV-negatief en voldoende beschermd tegen hepatitis B).
   • Breng in ieder geval kopie van de vaccinaties in je vaccinatieboekje mee en vraag verder bij het ziekenhuis waar je gaat werken na of ze nog andere documentatie willen inzien.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig?

   • De officiële lijn van de Amerikaanse ambassade is dat je een J-1 visum nodig hebt.
   • Het J-1 Visum is een niet-immigranten visum dat is ingesteld voor academici, zowel medisch als van andere vakgebieden, om culturele uitwisseling te stimuleren.
   • Iedereen die naar de Verenigde Staten gaat met de bedoeling om daar voor langere tijd te werken, moet een niet-immigranten visum verkrijgen, tenzij je het voornemens hebt om je permanent te vestigen. In het laatste geval vraag je een immigrantenvisum aan.
   • Het niet-immigranten visum is bedoeld voor een baan die van tevoren is afgesproken met de werkgever in de USA.
   • Er zijn twee categorieën niet-immigranten visa beschikbaar; voor professionals bestaat er het H-temporary Work Visa en studenten kunnen het Academic Student (F-1) of Exchange Visitor (J-1) visa aanvragen.

    

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Zweden?

   Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Zweden?

   Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

   • Het National Board of Health and Welfare registreert algemene en gespecialiseerde medische kwalificaties. Neem contact op met de Medische Vereniging, aangezien zij verdere informatie kunnen verstrekken.
   • De Medische Vereniging heeft een boek beschikbaar gesteld voor niet-zweedse dokters en verpleegkundigen, dat je kunt raadplegen op de website van Läkarförbundet.

   Heb je een visum en werkvergunning nodig?

   • Zweden heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid.
   • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
   • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
   Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

   Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

   • Een functie-eis die gesteld kan worden aan een praktiserend arts en verpleegkundige is in de eerste plaats het beschikken over een geldige BIG-registratie. Zonder deze registratie ben je niet bevoegd om in Nederland als medicus te werken, tenzij je voor een adviserende functie kiest bij een beleidsorganisatie.
   • Registratie in het BIG-register is verplicht voor artsen en een aantal andere soorten zorgverleners en beroepsgroepen.
   • In andere landen is er soms sprake van een soortgelijk register of accreditatie.
   • Kort na het behalen van je bul of diploma in een geneeskundig studiegebied in Nederland zul je een mail ontvangen waarin wordt gevraagd om je in te schrijven in het BIG-register.
   • Eenmaal geregistreerd in het BIG-register kun je direct aan de slag.
   • Als je aan de slag bent, moet je iedere periode van vijf jaar kunnen aantonen dat je voldoende uren hebt gewerkt als arts of verpleegkunde.
   • Mocht je niet aan het aantal uren kunnen voldoen die nodig zijn voor de herregistratie in het BIG-register, bijvoorbeeld omdat je een promotietraject volgt, dan kun je een bijscholingscursus volgen. Het behalen van deze cursus betekent dat je net als je praktiserende collega’s weer opnieuw wordt geregistreerd.
   • Mocht je zeker weten dat je de komende jaren niet als praktiserend arts of verpleegkundige gaat werken, dan kun je ervoor kiezen om je niet te herregisteren. Deze keuze wordt wel gemaakt door medici die na het afstuderen voor de beleidskant hebben gekozen en geen of vrijwel geen contact meer met de patiëntenzorg hebben. Je kunt er dan voor kiezen om je niet te herregisteren en dan ga je van ‘praktiserend’ naar ‘niet-praktiserend’.
   Welke papieren en visum heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

   Welke papieren en visum heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

   Hoe werken de registratie en het aanvragen van een visum en werkvergunning als arts?

   • Het is verplicht om je voor een bepaald bedrag te registreren bij de Health Professions Council of South Africa (HPCSA). Deze instantie geeft je toestemming om werkzaam te zijn binnen de geneeskunde in Zuid-Afrika.
   • Alle medische professionals met de intentie om in Zuid-Afrika te gaan werken, moeten een aanvraag indienen voor een visum en werkvergunning, die ze bij zich moeten hebben vóór binnenkomst in het land. De vergunning kan niet tijdens het verblijf in het land zelf worden aangevraagd. Een applicatie voor een tijdelijk werkvisum kan worden gemaakt wanneer je beschikt over een officiële brief van je Zuid-Afrikaanse werkgever waarin staat beschreven wat je functie, salaris en dergelijke is.
   • Registratie bij de HPCSA is een vereiste voor het uitoefenen van het beroep als arts. Buitenlandse artsen moeten een registratie-examen afleggen.

   Hoe werken de registratie en het aanvragen van een visum voor een stage of co-schap?

   • Als je via een universiteit je co-schap of stage regelt, betaal je een extra fee voor het administratieproces bij de HPCSA.
   • Een visum is niet nodig voor Europeanen bij een verblijf tot 90 dagen. Wel heb je voor een co-schap of stage een zogenaamde study permit nodig, waar kosten aan zijn verbonden. Om deze aan te vragen is een brief van de gastinstelling en een bewijs van acceptatie van de HPCSA nodig.

   Hoe regel je een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid?

   • Wanneer je je hebt geregistreerd bij de HPCSA ben je tevens verzekerd tegen ‘malpractice’, oftewel het maken van medische fouten.

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

        

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroads uit selectie
   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen