Visum & Vergunning: bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Visum, Visa en vergunningen bij lang verblijf in het buitenland en emigratie

 

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Hoe verloopt globaal een visumtraject rondom lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Het visumtraject ziet er meestal als volgt uit:

 1. visumcheck: voor welke visa kun je in aanmerking komen
 2. verzamelen van alle benodigde documenten (ook bv. goedkeuring diploma's, werkervaring, of goedkeuring van je baan bij beschermde beroepen)
 3. opstellen van visumaanvraag
 4. insturen visumaanvraag
 5. check visumaanvraag, a.h.v. prioriteitstelling, op compleetheid
 6. oproep medische keuring en evt. andere verklaringen (bv. VOG)
 7. (soms) afleggen van Engelse test, of examen, of volgen van opleiding, meestal afhankelijk van beroep dat je gaat uitoefenen
 8. afgifte of afwijzing visum
Welke factoren zijn van invloed op je kansen om een visum te krijgen voor lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Welke factoren zijn van invloed op je kansen om een visum te krijgen voor lang verblijf in het buitenland of emigratie?

 • overheden van populaire emigratielanden geven vaak een zgn. beroepenlijst uit, met daarop beroepen en subfuncties waar terplaatse een tekort aan is. Heb je (vaak minimaal 1 jaar recente) werkervaring in zo'n beroep, dan vergroot dat je kansen op een skilled worker visum.
 • daarnaast worden checks gedaan op een eventueel aanwezig strafblad en wordt een medische keuring gevraagd.
 • alle 'criteria' leveren punten op; bij een minimaal behaald aantal punten bereik je een ondergrens voor het in aanmerking komen voor het visum.
 • e.e.a. is dan vervolgens afhankelijk van andere aanvragers. Criteria worden regelmatig bijgesteld, aan de hand van behoeftes in het emigratieland.
 • verhoogde kansen heb je in een aantal landen:
  • als je een (bedrijfs)investering doet van een minimum $/€ bedrag, of lokale werkgelegenheid creeërt (zeker in sectoren waar hoge werkloosheid is)
  • door hereniging op basis van familiebanden (een visumaanvraag door een staatsburger voor jou als direct familielid)
  • door voor een Nederlandse of internationale werkgever te werken en na een aantal jaar een traject voor een permanente verblijvsvergunning op te starten
  • door te trouwen (en gedurende een vooraf bepaalde periode getrouwd te blijven) met iemand uit het land zelf
 • ben je gescheiden en emigreer je samen met een of meerdere kinderen, dan moet je ex-partner uiteraard nog wel toestemming geven voor de emigratie van het kind.
 • bij sommige visa is een taaltest onderdeel van de procedure; vaak moeten dan de visumaanvrager & partner aantonen over voldoende basiskennis te beschikken (spreken, schrijven, luisteren, lezen). Voor Engels is dit bijvoorbeeld vaak een IELTS toets, al zijn er ook andere tests. Twijfel je aan je basiskennis; overweeg dan een spoedcursus te volgen. Vaak ben je met enkele fulltime cursusdagen al een stuk beter voorbereid en kun je op de cursuslocatie ook de afrondende toets maken.

Visumtrends bij de populaire emigratielanden:

 • visa worden beschikbaar gesteld aan de hand van criteria per staat of deelregio (vaak met de verplichting dat je minimaal enkele jaren in die staat of regio komt wonen), in plaats van dat het visum vanuit het (gehele) land wordt uitgegeven
 • verplichting van het accepteren van een werkaanbod (vooral wanneer je qua werkervaring niet voldoet aan de veel-gevraagde-beroepenlijst)
 • afgifte van een tijdelijk visum, waarbij je na-gebleken-succes als emigrant pas een permanent visum verkrijgt
 • sommige landen werken ook bij resident visa met een tweetrapssysteem: eerst een resident visum, na 1-2 tot enkele jaren een permanent resident visum; er kunnen aanvullende eisen zijn, bv. dat je een minimale periode per jaar in het land moet zijn geweest, of als je kinderen zijn mee-geëmigreerd (dan is soms de overgangsperiode van het ene naar het andere visum langer)
 • bij sommige landen werkt men (aanvullend) met een "visum loterij": je kan je inschrijven om via de loterij een visum te bemachtigen (uiteraard is de belangstelling vaak overweldigend); het goed en volledig invullen van het papierwerk is daarbij essentieel
 • in sommige landen (oa Canada) werkt men niet (zozeer) meer met beroepenlijsten, maar gaat men in de skilled worker categorie over tot selectie op basis van een puntensysteem ("Comprehensive Ranking System"). Na het beoordelen van een door jezelf (+evt. visumbureau) samengesteld online profiel zal de overheid de kandidaten met de hoogste scores uitnodigen voor het insturen van een permanente visumaanvraag. Gelet wordt o.a. op taalkennis/tests, opleiding, werkervaring. Daarbij schrijf je je ook in bij de aangewezen Job Bank; of begeleid je je aanvraag met een baan aanbod incl. formeel bewijs dat er behoefte is aan jouw skills, en dat die niet lokaal gevonden kunnen worden.
 • in sommige landen (o.a. Nieuw-Zeeland) worden in navolging van Working Holiday Visa nu ook werkvisa digitaal uitgegeven ("e-visa"). Je ontvangt dan geen visumsticker meer in je paspoort, maar een e-mail met daarin alle visumgegevens. Data zijn (uiteraard) ook geregistreerd in de systemen van de immigratiedienst en douane. O.a. wordt ook vastgelegd welk(e) beroep(en) je mag vervullen, voor welke werkgever(s), etc. Je kunt bv. banken of artsen toestemming geven jouw visumgegevens te mogen raadplegen en een werkgever kan inloggen om te beoordelen of je legaal voor hem aan het werk kunt. Het fysiek toesturen van je paspoort om een visum of visumverlenging te bemachtigen (en de risico's van diefstal - kwijtraken - verlies) behoort hiermee tot het verleden.
 • het wordt langzaam beter, maar houd er wel rekening mee dat skill-shortage-beroepenlijsten in sommige (ook of juist soms de populaire) vestigingslanden achterlopen. Het komt dan voor dat een beroep wel op de shortage lijst staat, maar dat er al lang geen werk meer te vinden is in de relevante regio. Aan de skill-shortage-visumaanvraag is echter veelal wel gekoppeld dat je een concreet werkaanbod moet kunnen aantonen, waardoor je uiteindelijk alsnog geen visum bemachtigt.

Bij zogenaamde 'skilled' of 'business' visa wordt, zowel bij jezelf als bij een eventuele meekomende partner, vaak gelet op onder andere:

 • leeftijd
 • taalkennis
 • opleiding
 • beroep
 • werk- of ondernemerservaring
 • erkenning door beroepsorganisatie
 • voldoende werkaanbod
 • kapitaal
 • familierelatie
 • eerdere ervaringen in het betreffende emigratieland

Voorbeelden van beroepenlijsten

Wat regel je rondom de aanvraag van een visum of vergunning voor lang verblijf in het buitenland?

Wat regel je rondom de aanvraag van een visum of vergunning voor lang verblijf in het buitenland?

 • geldig paspoort (minimaal nog 3 tot 12 maanden, afhankelijk van bestemming)
 • pasfoto's conform richtlijnen
 • ingevuld aanvraagformulier voor visum/werk/verblijfsvergunning
 • uittreksel uit Nederlandse bevolkings- en geboorteregister
 • schriftelijke afmeldingsverklaring van de Nederlandse gemeente waar je als laatste verbleef
 • bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kan voorzien (arbeidscontract, garantiebrief van bedrijf waar je gaat werken, bewijs van eigen zaak of eigen vermogen)
 • bewijs waaruit blijkt dat je verzekerd bent tegen ziektekosten, voor jezelf en eventuele gezinsleden
 • bewijs van huisvesting (huurcontract, koopcontract, nota van gas/electriciteitsbedrijf)
 • (soms) internationale verklaring van goed gedrag (VOG/police clearance certificate)
 • (soms) referentie van familie/bekenden die al in het betreffende land wonen, of onderzoek naar je antecedenten (met name eventueel strafrechtverleden van dat van jou en je gezinsleden)
 • gezondheidsverklaring/vaccinatieboekje waaruit blijkt dat jij en je gezinsleden de vereiste inentingen hebben gehad en geen drager zijn van een besmettelijke ziekte

extra's bij werkvergunning:

 • geldig visum
 • aanvraagformulier ingevuld door lokale bedrijf waaruit blijkt dat je over kennis of capaciteiten beschikt voor werk dat niet door een lokale werknemer kan worden verricht
 • recent curriculum vitae, voorzien van capaciteiten, vaardigheden en kennis waaraan in het betreffende land een tekort is
 • overzicht van diploma's van gevolgde opleidingen
 • aanbevelingsbrief van de lokale onderneming waar je gaat werken
Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

Wat zijn aandachtspunten als je in het buitenland woont en een paspoort of identiteitskaart wilt vernieuwen of aanvragen?

 • maak voor jezelf de afweging of je je reisdocument wilt:
  • aanvragen/verlengen bij een ambassade of consulaat op je woonbestemming
  • aanvragen/verlengen bij een aangewezen Nederlandse gemeente of Schiphol, tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland
 • de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten zijn bij gemeenten in Nederland (flink) lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
 • hou er rekening mee dat je tijdens de procedure in het buitenland vaak minimaal twee keer (aanvragen en ophalen) bij de ambassade of het consulaat moet verschijnen (verschijningsplicht). Zeker in regio's waar Nederlandse ambassades zijn gesloten en/of samengevoegd kan je tegen hoe reiskosten aanlopen voor vervoer, overnachting etc.
 • heb je een partner en/of kinderen, hou er dan rekening mee dat je genoemde reiskosten per verlenging kwijt zult zijn; over het algemeen zullen de paspoorten niet in hetzelfde jaar verlopen.
 • bij vernieuwing van het paspoort van één van de gezinsleden kun je checken/overwegen of je gelijktijdig paspoorten van andere gezinsleden vervroegd kunt verlengen, zodat je bij een volgende verlenging kosten kan besparen. Vaak kan dit wel, mits je een "plausibele reden" opgeeft...hetgeen natuurlijk multi-interpretabel is.
 • op sommige locaties in het buitenland werkt de Nederlandse overheid met MVA's: Mobiele Paspoort Aanvraagstations. Een oplossing waarbij de overheid 'naar je toekomt' om reiskosten te besparen; je kunt dan dichter bij huis de aanvraag/verlenging regelen. Deze oplossing is vooral bedoeld voor Nederlanders die om medische redenen niet makkelijk naar de centrale aanvraaglocatie kunnen reizen; dit dien je dan ook aan te kunnen tonen met bv. een medische verklaring van je arts. Toch zijn er pilots van de overheid waarbij ook mensen zonder medische belemmeringen gebruik kunnen maken van het MVA. Je dient dan nog steeds wel goed te motiveren waarom je niet (makkelijk) in staat bent zelf naar de aanvraaglocatie te reizen.
 • ben je aantoonbaar niet in staat om te reizen, dan kan je er ook voor kiezen een verzoek voor een identiteitskaart op afstand/per post in te dienen; dit verzoek dien je per e-mail bij het Ministerie voor Buitenlandse Zaken in
 • soms is het mogelijk om je (nieuwe) paspoort al dan niet aangetekend per post toe te laten sturen; dat scheelt je dan een trip naar de afhaallocatie
 • nog geen DigiD? Lees meer over het aanvragen van DigiD (ook dat kan tijdens een tijdelijk bezoek aan Nederland)
 • is je originele reisdocument gestolen? Dan vul je een verklaring van vermissing in bij de aanvraag van een nieuw reisdocument.

Onze paspoorten konden we niet meer verlengen in Cairns of Brisbane; het kon alleen nog maar in Sydney. Wij moesten dus 3.000 kilometer gaan reizen. We besloten om dan maar niet te verlengen en de Australische nationaliteit te verkrijgen, maar realiseerden ons niet dat we het Nederlanderschap daarmee kwijt raakten. We dachten dat je toch een Nederlander kunt zijn (en blijven) zonder paspoort.

Australië emigrant

Op dit moment kan ik het simpelweg niet meer betalen om Nederlander te blijven. Ik heb niet voldoende geld om naar een consulaat te reizen en om de papierhandel (kopieën en officiële apostilles, etc) te regelen. Je moet door zoveel hoepels springen om je paspoort op tijd te verlengen, en daarmee je Nederlandse nationaliteit te kunnen behouden. Laat staan de kosten die daaraan verbonden zijn.

Emigrant

Procedure "Verlengen in het buitenland"

Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

 • als aanvrager verschijn je persoonlijk bij de ambassade of het consulaat, zodat je identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen.
 • je moet een ingevuld en ondertekend Paspoortaanvraagformulier meenemen en een (of meerdere) goed gelijkende pasfoto('s).
 • je moet kunnen aantonen dat je de Nederlandse nationaliteit bezit; bij twijfel over je nationaliteit kunnen de medewerkers op de ambassade of het consulaat je geen document verstrekken.
 • je moet bij je aanvraag ook al je Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen.
 • soms zijn er meer documenten nodig, check vooraf altijd even de website van de ambassade of het consulaat waar je een paspoort wilt aanvragen. Bijvoorbeeld: om je nationaliteit vast te stellen toon je bewijsstukken van verblijf in het buitenland; denk aan een geldige (meestal: niet ouder dan 6 maanden) verblijfsvergunning of een verklaring van de bevoegde autoriteiten omtrent je verblijf en nationaliteit. Heb je een andere nationaliteit verkregen, neem dan documenten mee over hoe en wanneer je deze nationaliteit hebt verkregen.
 • heb je een Burger Service Nummer (BSN)? Het is dan verplicht om een BSN op te nemen in een paspoort. Als je overheidscorrespondentie hebt waarmee je je BSN kunt aantonen, is het verstandig die mee te brengen.
 • tip: informeer altijd naar de mogelijkheid om je (nieuwe) paspoort per post toe te laten sturen; in sommige landen kan je tijdens het aanvragen op locatie een antwoordenveloppe achterlaten, waarna het document (meestal aangetekend) naar je opgestuurd wordt als het gereed is. Afhankelijk van je woonlocatie kan dat extra reiskosten schelen.
 • eventuele nog geldige visa in je oude paspoort blijven in de meeste gevallen gewoon geldig, maar bespreek dit wel zorgvuldig tijdens je aanvraag (je dient dan uiteraard je oude paspoort retour te krijgen). Vaak wordt je oude paspoort dan ongeldig gemaakt (gaatjes erin), m.u.v. de betreffende visumpagina. Je reist dan in het vervolg wel met twee paspoorten.
 • soms wordt een visum nog wel eens afgegeven "tot en met de datum van geldigheid van je paspoort"...dat betekent bij verlenging paspoort dus ook je visum weer verlengen...

Procedure "Verlengen in Nederland"

Check altijd de meest recente stand van zaken; procedures kunnen veranderen.

 • behalve bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij een aantal gemeenten.
 • voor alle gemeenten geldt dat je rekening moet houden met een wachttijd van soms enkele weken.
 • je kunt ook bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol een reisdocument aanvragen. De balie op Schiphol is 7 dagen per week open. Voor de aanvraag van een reisdocument bij de gemeentelijke balie op Schiphol kun je alleen op afspraak terecht (kan je online maken via de website van de gemeente Haarlemmermeer). Als het reisdocument klaar is, kun je het op afspraak persoonlijk komen afhalen bij de gemeentebalie op Schiphol. Je kunt het document ook laten bezorgen op je verblijfadres in Nederland. Bezorging kan alleen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Afhaalprocedure

 • het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar je het document hebt aangevraagd. Daarom kan de behandeling van je aanvraag enkele weken duren.
 • de Nederlandse vertegenwoordiging laat je meestal weten wanneer je het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. Soms hoor je bij aanvraag al vanaf welke datum je het document kunt ophalen; zonder tegenbericht kun je daar vanuit gaan
 • afhalen gebeurt altijd persoonlijk, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dit niet van je verwacht kan worden. Onder bepaalde voorwaarden, zoals reisafstand of beperkte mobiliteit, kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. Je spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is, en is voor eigen risico en rekening.
 • tip: check rondom aanvragen en afhalen, zeker bij grotere reistijden, vooraf of je er terecht kunt, of je document inderdaad beschikbaar is, en let op sluitingsdagen van de ambassade of het consulaat
Hoe zit het met de Nederlandse nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Hoe zit het met de Nederlandse nationaliteit bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Het recht op een nationaliteit is essentieel voor iedere burger, omdat dit bepaalt in hoeverre hij aanspraak kan maken op bepaalde rechten en voorzieningen in het betreffende land, en eventueel de supranationale gemeenschap (bv. de EU). Denk aan burgerschapsrechten, het recht op voorzieningen/diensten en het recht van vrije in- en uitreis.

Ga je emigreren, dan verlies je NIET automatisch de Nederlandse nationaliteit.

 • cruciaal daarbij is dat je telkens TIJDIG je paspoort of identiteitskaart (en/of dat van je partner, kinderen) verlengt
 • noteer dus zorgvuldig alle afloopdata en plan een ruime periode daarvóór de verlenging in
 • het netjes en tijdig verlengen van je paspoort of id-kaart is echter geen garantie op het behouden van de Nederlandse nationaliteit; lees hieronder meer omtrent het verliezen van je Nederlandse nationaliteit
 • dubbelcheck zélf altijd procedures en regelingen; beleid en wetgeving is in onderzoek en kan uiteraard altijd worden aangepast
 • lees ook meer bij "Hoe lang is je paspoort (e.d.) geldig" en "Hoe werkt verlengen-vernieuwen"
 • iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan op grond van de Paspoortwet een Nederlands paspoort aanvragen. Bij elke aanvraag toetst de overheid of je als aanvrager (nog) in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit

Verlies van de Nederlandse nationaliteit

Ben je meerderjarig, dan verlies je de Nederlandse nationaliteit "van rechtswege" (Rijkswet op het Nederlanderschap), onder andere als:

 • je vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt (er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je getrouwd bent met iemand die die andere nationaliteit al heeft)
  • in sommige landen geldt de regel dat als je een huis wilt kopen, je de nationaliteit van het betreffende land moet hebben -> dat kan dus gevolgen hebben voor je Nederlandse nationaliteit!
  • ook voor het krijgen van een baan kan het soms voorwaarde zijn om de nationaliteit van het betreffende land te hebben
  • in sommige landen, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, gelden bijvoorbeeld andere, minder gunstige, erfrechtregels voor buitenlanders. Je betaalt dan bijvoorbeeld veel meer erfbelasting als je samen een huis bezit en je echtgenoot overlijdt. Dan verlies je bij een negatief scenario naast je echtgenoot ook nog eens je huis als je niet de Amerikaanse nationaliteit hebt.
  • in sommige landen blijft het een moeizaam proces, wanneer je er voor langere tijd wil wonen en werken, om je verblijfsvergunning of werkvergunning (telkens) te verlengen -> dat is voor sommige Nederlanders reden om (ook) de lokale nationaliteit aan te nemen
  • in sommige landen is het voor mensen een overweging te kiezen voor (ook) een andere nationaliteit omdat simpelweg de tijd en kosten (lange reistijd naar locatie voor verlenging, met bijbehorende hoge reiskosten) voor het verlengen van het Nederlandse paspoort niet opwegen tegen de voordelen ervan; zeker als je niet van plan bent op korte termijn voor langere tijd in Nederland te verblijven -> maar je kan dan dus als oud-Nederlander ook niet meer incidenteel langer in Nederland verblijven, bv. in verband met familieomstandigheden. Je wordt dan visumtechnisch behandeld als iedere andere vreemdeling.
  • in incidentele gevallen verkrijg je bijvoorbeeld de nationaliteit van je woonland als eerbetoon (afgegeven door de president) of omdat dat automatisch gebeurt na een verblijf in het land van enkele maanden
 • als je een verklaring van afstand (van je Nederlandse nationaliteit) aflegt.
 • als je een dubbele nationaliteit had en minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie woonde (zgn. 'tijdsverloop')

Maar weer niet als je een dubbele nationaliteit hebt en:

 • je van de genoemde 10 jaar minimaal 1 jaar toch binnen het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woonde
 • je op tijd (vóórdat de 10 jaar is verstreken) een nieuw Nederlands paspoort (of verklaring van Nederlanderschap) hebt aangevraagd én hebt verkregen. Vanaf de dag dat je het paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen.
  • komt de 10-jaars termijn in zicht; hou dan extra rekening met de (soms lange) aanvraagperiode, waarvoor je vaak ook gelegaliseerde documenten nodig hebt die ook nog gecontroleerd moeten worden
  • de regel is dat binnen de termijn van 10 jaar een paspoort of verklaring moet zijn verstrekt; alleen de aanvraag daartoe is dus niet voldoende

Tip:

 • 'van rechtswege' houdt in deze context in dat je de Nederlandse nationaliteit kwijt kan raken zónder dat je daar een bewuste handeling voor hebt verricht of zonder dat je daar vooraf actief over bent geïnformeerd door de Nederlandse overheid
 • op dit moment is het eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders in het buitenland om, als zij van plan zijn een andere nationaliteit aan te nemen, zich te (laten) informeren over mogelijke gevolgen vanuit de relevante wet- en regelgeving.
 • er is geen actieve informatieplicht vanuit de overheid; je komt er dus vaak pas achter als je je paspoort wilt gaat verlengen (en dit niet meer blijkt te kunnen), of als je reist en aan de grens met Nederland komt
 • het verlengd krijgen van je paspoort door een ambassade is geen garantie op het behoud van Nederlanderschap als achteraf blijkt dat je er toch geen recht op had: ambtenaren kunnen fouten maken in het toepassen van de (steeds aangepaste) wet- en regelgeving. De vele aanpassingen en uitzonderingen hebben in de loop der tijd ook steeds tot verschillende interpretaties -en fouten- geleid.
 • check sowieso altijd de meest recente wetgeving (rijksoverheid), er wordt op meerdere terreinen onderzoek gedaan naar de wetgeving rondom (het verlies van) Nederlanderschap!
  • in sommige complexe gevallen, bijvoorbeeld bij automatisch verlies omdat ouders of grootouders ooit kozen voor een andere nationaliteit, is wetgeving uit meerdere tijdsframes van toepassing -> dat maakt het ook voor (internationale) rechtsspecialisten complex
  • de kennis en beantwoording van vragen omtrent nationaliteitszaken en wetgeving is sinds 2013 verhuisd van de buitenlandse posten naar een kenniscentrum/contactcenter in het departement in Den Haag; goedbedoelende medewerkers van buitenlandse ambassades of consulaten, of ambtenaren van gemeentes in Nederland, verwijzen bij complexe situaties ook steeds vaker naar dit kenniscentrum
 • de huidige wet geeft geen ruimte voor afweging van persoonlijke omstandigheden van betrokkenen
 • procederen tegen beslissingen omtrent het verlies van het Nederlanderschap is mogelijk, maar complex en wordt vaak sterk ontmoedigd door ambassades of de Nederlandse overheid; uit de praktijk blijkt dat procederen vaak kansloos is
 • bij naturalisatie in je nieuwe woonland kan worden gesteld dat je de Nederlandse nationaliteit moet opgeven (dan word je daar dus actief over geïnformeerd en kun je een afweging maken), maar dit wordt lang niet altijd verplicht gesteld (en dan word je dus ook niet actief gewezen op mogelijke gev0olgen)
 • ben je onbedoeld en ongewild je Nederlanderschap kwijtgeraakt en wil je de Nederlandse nationaliteit herkrijgen dan moet je als oud-Nederlander vaak eerst weer (een jaar) in Nederland gaan wonen op basis van een verblijfsvergunning van niet-tijdelijke aard. Dat betekent dus ook dat je (al dan niet met je gezin) terugverhuist naar Nederland en baan, huis, school etc. in je woonland van de andere nationaliteit opgeeft.
  • lees meer over het (opnieuw) verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit in de Keuzekit Terugkeren & Immigreren
 • overweeg je sowieso een terugkeer naar Nederland, bijvoorbeeld na je pensioen of omdat je voor je ouders op leeftijd wilt gaan zorgen, let dan extra goed op de regels omtrent (het ongemerkt verliezen van) nationaliteit; voorkom dat de terugkeer een langdurig proces wordt met de immigratiedienst omdat je de Nederlandse nationaliteit onbedoeld verloren bent

Minderjarigen

 • Minderjarigen verliezen niet zomaar de Nederlandse nationaliteit, maar er gelden wel andere, aanvullende en vaak ook redelijk complexe regels.
 • Verlies treedt bijvoorbeeld wel af als ouders vrijwillig afstand doen van het Nederlanderschap of onafgebroken 10 jaar buiten het Koninkrijk of de EU hun hoofdverblijf hebben gehad. Maar ook daar zijn weer uitzonderingen op.
 • Omdat het beleid in ontwikkeling is, blijft het raadzaam om tijdig en regelmatig veranderingen te checken als je wilt voorkomen dat je kind onverwacht 'automatisch' de Nederlandse nationaliteit verliest.

Verklaring bezit van het Nederlanderschap (in plaats van aanvragen nieuw paspoort)

 • Heb je je paspoort alleen nodig om je Nederlandse nationaliteit te bevestigen (bijvoorbeeld omdat je reist op het paspoort van de andere nationaliteit)? Dan is er ook een goedkoper alternatief dan een nieuw paspoort aanvragen: je kunt dan ook een 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen bij de ambassade (digitaal of per post).
 • Let op: je moet de verklaring wel aanvragen voordat je paspoort verloopt!
Wat is een apostillestempel?

Wat is een apostillestempel?

 • een manier om Nederlanse openbare aktes (zoals een diploma) te laten legaliseren is door middel van een apostillestempel.
 • na legalisatie met een apostillestempel kun je het document gebruiken in een van de landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag.
 • de website van de rijksoverheid geeft een lijst met landen.
 • deze legalisatie wordt uitgevoerd door alle arrondissementsrechtbanken in Nederland.
Wat vertel je wel, en wat vertel je niet, bij het aanvragen van visa voor lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wat vertel je wel, en wat vertel je niet, bij het aanvragen van visa voor lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waarbij je vooraf al weet dat die van invloed kunnen gaan zijn op je kansen om een visum voor lang verblijf in een bepaald land te bemachtigen.

 • je hebt eerder een ander of soortgelijk visum aan proberen te vragen, dat werd afgewezen
 • je hebt een medische historie die een lang verblijf visum in de weg kan zetten
 • je bent in aanraking gekomen met politie en justitie voor issues die je visumprocedure gaan bemoeilijken
 • etc.

De neiging kan soms groot zijn om dergelijke omstandigheden bij een nieuwe visumaanvraag te verzwijgen, om daarmee je kans op het verkrijgen van visa te vergroten. Er zijn natuurlijk volop verhalen bekend van mensen die op dit manier tóch een visum te pakken kregen. Maar: eerlijkheid duurt het langst; er zijn ook volop verhalen bekend van "verzwijgers" die in tweede instantie, na veel kosten te hebben gemaakt of zelfs al te zijn verhuisd, uiteindelijk toch nog problemen kregen waarbij verleende visa werden ingetrokken.

In bepaalde gevallen zijn er, ondanks persoonlijke omstandigheden die de kans op succes bemoeilijken, toch mogelijkheden om visa goedgekeurd te krijgen. Lukt dat uiteindelijk niet, dan is het ook dan prettig te weten waar je staat en andere (bestemmings)opties te overwegen.

 • twijfel je vanwege persoonlijke issues over je kansen, overweeg dan gebruik te maken van een visumbemiddelende organisatie
 • leg je kaarten daar op tafel en vraag om advies over (on)mogelijkheden

Ondanks dat mijn klant door medische omstandigheden een visum voor Australië kreeg afgekeurd, is het uiteindelijk toch gelukt. Daar moest een door ons opgestelde brief met onderbouwing aan te pas komen, inclusief verklaringen van de oncoloog dat behandelingen succesvol waren geweest en de kans op herhaling veel kleiner was dan door de immigratiedienst verondersteld.

Visumbemiddelaar Australië & Nieuw-Zeeland

Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

Mag je je beroep in het buitenland uitoefenen?

 • niet ieder beoep mag je zomaar in het buitenland uitoefenen zoals je dat gewend was in Nederland.
 • sommige beroepen zijn gereglementeerd (bij wet beschermd), zoals arts of apothekers-assistent.
 • voor gereglementeerde beroepen heb je bijvoorbeeld een speciaal diploma nodig, moet je bepaalde examens afleggen of moet je je bij een beroepsorganisatie inschrijven, voordat je het beroep mag uitoefenen
 • wil je bijvoorbeeld binnen de Europese Unie werken in een gereglementeerd beroep, dan moet je daar toestemming vragen bij de bevoegde autoriteit, die gaat over de toegang tot het beroep. Meestal is dat een National Contact Point in je nieuwe woon- en werkland.
 • een Nederlandse NCP-verklaring (Nationaal Contactpunt Beroepserkenning) kan je helpen in de procedure met het contact point op je woonbestemming; uit deze verklaring blijkt dan dat je in Nederland in een gereglementeerd beroep mag werken.
 • voor sommige beroepen is er een eigen Nederlandse instelling die een bevoegdheidsverklaring afgeeft, bijvoorbeeld voor artsen, docenten of architecten.
 • een "Diplomabeschrijving" is uitgebreider dan een "NCP-verklaring". Met een diplomabeschrijving heeft je toekomstige werkgever, overheidsinstantie of onderwijsinstituut meer duidelijkheid over je opleiding. Dit vergroot de kans op een baan (of studie) in het buitenland.
Waar let je op bij het regelen van visa en vergunningen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Waar let je op bij het regelen van visa en vergunningen als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Binnen Europa

 • als het aan "Europa" ligt wordt mobiliteit van Europeanen in Europa steeds eenvoudiger, of het nu gaat om het werken in een ander EU land, of het starten van een bedrijf.
 • Europa wordt daarin steeds soepeler om de concurrentiepositie ten opzichte van andere regio's te verbeteren, maar ook omdat Europa's economie steeds verder vergrijst
 • door het vrije verkeer van personen binnen de EU heb je als EU-burger het recht om je in een ander EU land te vestigen. Mits je:
  • dat niet doet op kosten van het andere EU land
  • binnen 3 maanden in je eigen onderhoud voorziet (betaalde arbeid of eigen bedrijf)
  • een ziektekostenverzekering hebt.
 • een visum, werkvergunning of verblijfsvergunning regelen als je binnen de EU emigreert hoeft dus niet (meer), als je aan de hiervoor genoemde criteria voldoet.

Buiten Europa

 • om buiten de EU te mogen wonen zal je vrijwel altijd een visum, werkvergunning en verblijfsvergunning nodig hebben.
 • het verkrijgen van dergelijke vergunningen is een dynamisch proces, waar je het liefst met geduld en op tijd aan begint.
 • overweeg de optie om je te laten adviseren door (c.q. gebruik te maken van) een gespecialiseerd emigratiebureau, dat over het algemeen goed bekend is met de gebruikelijke valkuilen.

Tips & ervaringen rondom Visa & Vergunningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Tips & ervaringen rondom Visa & Vergunningen bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

 • Visa & vergunningen: Voor onze emigratie naar Bonaire was het essentieel eerst een baan te vinden. Op basis daarvan kregen we een tewerkstellingsvergunning (of verblijfsvergunning). En op basis daarvan konden we onze zeecontainer openen en de nieuwe woonruimte betrekken. (Bonaire)

Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Checklist Visa & Documenten bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Visa & vergunningen

basisoriëntatie opstarten rondom benodigde visa en vergunningseisen

uitzoeken of je een identificatienummer (vergelijkbaar met Nederlandse burgerservicenummer) moet aanvragen en zo ja hoe, welke eventuele wachttijd er is voordat dit geregeld is

uitzoeken of er speciale migrantenprogramma's beschikbaar zijn

in kaart brengen van extra regelzaken rondom visumproces; welke fasen je gaat doorlopen en wat per fase van je wordt gevraagd

uitzoeken welke regels van toepassing zijn rondom werkvergunningen voor jezelf en/of je partner

afwegen of je gebruik wilt maken van een gespecialiseerd visumbureau

checken van recente visumervaringen van anderen

reële inschatting maken van je visumkansen

daadwerkelijk regelen van je identificatienummer

daadwerkelijk regelen van één of meer benodigde visa (met name niet-EU land)

daadwerkelijk regelen van verblijfsvergunning (met name niet-EU land)

daadwerkelijk regelen van werkvergunning (met name niet-EU land)

gebruik maken van de Checklist Kiezen van een visumbureau

Documenten

regelen van voldoende geldige internationaal bruikbare documenten (paspoorten, uittreksel persoonsregister, huwelijksverklaring, rijbewijs, vaarbewijs etc.), of op tijd verlengen (hogere tarieven in het buitenland)

regelen van DigiD, als je dat nog niet hebt; gebruik het nog een keer voor vertrek

tijdig afmelden van je voertuig

verdiepen in de regelgeving rondom dubbele nationaliteit en hoe je verlies van je Nederlandse nationaliteit voorkomt

uitzoeken welke documenten moeten worden vertaald, gewaardeerd of gelegaliseerd

uitzoeken of je een medische keuring dient te ondergaan en zo ja waar en via welk proces

uitzoeken of je een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig hebt rondom bijvoorbeeld het visumproces of voor je nieuwe werkgever

opstellen van een internationaal bruikbaar curriculum vitae

uitzoeken of het zinvol is een internationaal bruikbaar testament op te stellen

checklist samenstellen voor nabestaanden

persoon machtigen om namens jou zaken in Nederland af te handelen

Checklists, meeneemlijsten en reiskringloop: startpagina's

Checklists, meeneemlijsten en reiskringloop: startpagina's

   

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

JoHo: tips en quotes

 

  Werken in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen