Curriculum Vitae & CV als voetafdruk op deze werkende en levende aarde

 

Curriculum vitae (cv) of levensloop opstellen, bijhouden en inzetten

 

Opbouw, indeling, opmaak en tips voor een doelgericht CV

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: curriculum vitae (cv) opstellen, bijhouden en inzetten

Curriculum Vitae

 • Wat is je CV, een Curriculum Vitae?
 • Wat is het belang van je CV en waar let je op?
 • Wat wil je laten zien met je Curriculum Vitae (CV)?
 • Hoe check je je Curriculum Vitae of laat je je CV checken?
 • Hoe en wanneer gebruik je een chronologisch Curriculum Vitae (CV) en niet-chronologisch CV?
 • Hoe stel je een internationaal goed bruikbaar curriculum vitae op?
 • Wat is een voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV's) in het Nederlands?
 • Wat is een voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV's) in het Engels?
 • Wat is een voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV's) in het Frans?
 • Wat is een voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV's) in het Spaans?
 • Wat is een voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV's) in het Duits?
 • Wat is je CV, een Curriculum Vitae? Wat is het belang van je CV en waar let je op? Wat wil je laten zien met je Curriculum Vitae (CV)?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

 

Wat is je CV, een Curriculum Vitae?

Wat is je CV, een Curriculum Vitae?

 

Wat is een curriculum vitae (cv)?

 • Curriculum vitae (cv) is een ander woord voor levensloop. In een cv beschrijf je dus je levensloop. Het cv bevat alle relevante gegevens met betrekking tot persoonlijke gegevens, opleiding, ervaring, vaardigheden en nevenactiviteiten/hobby's. Beschouw je cv als een visitekaartje, het is je marketinginstrument. Hoe beter je cv is (geformuleerd), des te meer mogelijkheden je hebt om jezelf op de arbeidsmarkt te verkopen.
 • Het cv moet zowel met betrekking tot de inhoud als de vorm, duidelijk en overzichtelijk zijn, dus ruime kantlijnen en veel wit tussenvoegen.
 • Het moet de werkgever in één oogopslag duidelijk zijn wat je hem te bieden hebt en wie je bent.
 • Als de werkgever moet gaan zoeken, dan is het geen goed cv. Werkgevers kunnnen zelfs geïrriteerd raken als ze moeten zoeken.
 • Als er veel reacties zijn op een vacature, dan zullen ze de onduidelijke cv's meteen ter zijde leggen. Het is dus aan te raden om je cv door een goede vriend te laten lezen, die kan toetsen of er staat wat je wilt en of dit duidelijk is voor de ander.
 

Welke vormen zijn er in het kort

 • De meest gebruikelijke opmaak voor een cv is het chronologische (opeenvolging van jaartallen) cv. Hierbij kun je bijvoorbeeld de volgende volgorde aan te houden:
 • Het is ook gebruikelijk om een omgekeerd chronologisch cv te maken. Dit is precies gelijk aan een chronologisch cv, alleen begin je bij de meest recente werkervaring en opleidingen. Hierdoor valt het oog van de lezer eerst op de meest belangrijke onderdelen van je cv. De meest recente werkervaring is over het algemeen voor de werkgever het meest interessant.Deze cv, wordt vaak gebruikt door mensen die vanuit een dienstbetrekking solliciteren. Vaak is dan de laatste werkervaring het interessantst om als eerste te vermelden. D
 • In een  doelstelling CV? wordt  minder ruimte ingenomen voor werkervaring en juist extra aandacht besteed aan persoonlijke kwaliteiten.De doelstelling cv wordt vaak gebruikt door herintredeers en degenen die net zijn afgestudeerd of over weinig werkervaring  beschikken
Wat is het belang van je CV en waar let je op?
Wat wil je laten zien met je Curriculum Vitae (CV)?
  Hoe check je je Curriculum Vitae of laat je je CV checken?

  Hoe check je je Curriculum Vitae of laat je je CV checken?

  Log in voor antwoorden op de vragen als

  • Je CV checken
  • Is je CV volledig?
  • Is je CV up-to-date?
  • Maakt je CV een goed verzorgde indruk?
  • Is je CV relevant voor deze baan of organisatie?
  • Weerspiegelt je CV wie je bent?
  • Maakt je CV duidelijk waarom jij geschikt bent voor deze functie?
  Hoe en wanneer gebruik je een chronologisch Curriculum Vitae (CV) en niet-chronologisch CV?
  Hoe stel je een internationaal goed bruikbaar curriculum vitae op?
  Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

  Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

  Wat is talent en wat zijn talenten?

  Wat is talent en wat zijn talenten?

  Wat is talent?

  • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
  • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
  • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
  • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
  • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.
  Wat zijn competenties of kwaliteiten?

  Wat zijn competenties of kwaliteiten?

  Wat zijn competenties of kwaliteiten?

  • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
  • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

  Talent en competentie

  • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen / ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!
  Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

  Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

     

  Eigenschappen ->  Vaardigheden -> Competenties

  Wat zijn eigenschappen?

  • Eigenschappen hebben te maken met je karakter, met hoe je in elkaar zit.
  • Karaktereigenschappen zijn (verder) te ontwikkelen, maar je kunt ze moeilijk aanleren als het er helemaal niet in zit.
  • Je kunt vaak groeien binnen een bepaalde functie/ een bepaald veld maar als je kerneigenschappen mist, dan zal je groei minder zijn dan bij de persoon die die eigenschappen wel heeft. Of dat erg is, moet je vervolgens zelf beoordelen (en helaas soms je baas...).

  Wat zijn dan waarden?

  • Een waarde is eigenlijk de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot specifiek gedrag of een specifiek doel. Vaak gebruikt men de term waarden in relatie met normen; 'normen en waarden': de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen (definitie Wikipedia).
  • Waarden zijn die 'eigenschappen' die waardevol gevonden worden door iemand zelf of door een groep mensen (bijvoorbeeld een samenleving of een bedrijf). Voorbeelden hiervan zijn tolerantie, respect en vrijheid.
  • Normen kun je zien als een handvat over hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je zogenaamd hoort te gedragen in bepaalde omstandigheden, ongeschreven regels waar de meeste mensen zich aan houden (bijvoorbeeld opstaan voor ouderen in de tram). Men beseft bewust of onbewust dat je als samenleving, als groep of als organisatie het toch met elkaar zal moeten doen.
  • De norm geeft aan hoe je je hoort op te stellen, de waarde zegt wat meer over de motivatie die daar achter zit. In feite bepaalt de waarde de norm. Wat betekent dat nou? Als samenleving hebben we bijvoorbeeld met elkaar besloten dat we respect voor ouderen belangrijk vinden (we worden namelijk allemaal later ook oud, dan is het wel zo fijn als we zelf ook met respect behandeld worden). Deze waarde (respect) heeft ertoe geleid dat we de ongeschreven regel hebben ingevoerd dat we in de tram opstaan voor ouderen.

  Persoonlijke waarden

  • Persoonlijke waarden zou je kunnen zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
  • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.) maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid).
  • Hier zou je ook kunnen spreken van je eigen idealen.

  Wat zijn contenties?

  • Contenties zijn die waarden (elementen)  die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
  • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen worden komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

  Wat is talent?

  • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
  • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
  • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
  • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
  • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.

  Voorbeeld

  • Een erg goede voetballer moet vaak niet alleen intelligent genoeg zijn om de tactiek en strategie te begrijpen, maar moet ook over doorzettingsvermogen beschikken om voldoende conditie op te bouwen en zijn talenten verder te ontwikkelen.

  Wat zijn vaardigheden?

  • Een vaardigheid betekent dat je een handeling of actie goed kan uitvoeren of bijvoorbeeld een probleem goed op kan lossen.
  • Vaardigheden leer je door oefening, in de praktijk. Iemand die zijn rijbewijs heeft gehaald, leert pas echt rijden door veel auto te rijden.

  Wat zijn competenties of kwaliteiten?

  • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
  • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

  Talent en competentie

  • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen/ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!

  Wat is talentontwikkeling?

  • Iedereen is wel ergens goed in, maar het proces om erachter te komen waar je goed in bent, kan soms heel lang op zich laten wachten. Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is een tweede. Talenten komen pas tot bloei wanneer je competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet dan talentontwikkeling. 
  • Waarom zou je je talent ontwikkelen? Je talenten kennen en herkennen leidt in het algemeen tot betere keuzes en betere keuzes leiden weer tot een beter of prettiger bestaan voor jou en je omgeving.

  Talentontwikkeling kan je in het algemeen in een aantal fases opdelen:

  1. Kennis opdoen & ontdekken: eerst doe je kennis op en ga je op onderzoek uit.
  2. Verdiepen: dan verdiep je je steeds meer.
  3. Groeien: langzaam word je ergens steeds beter in.
  4. Profiteren: tot slot profiteer je van je resultaten.
  • Vaak kies je voor activiteiten die je ‘leuk’ vindt en waarmee je al bekend bent. Bij talentontwikkeling gaat het er juist om in aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen.
  • Talent heeft een omgeving nodig waarbinnen het talent kan worden gebruikt of verder kan worden ontwikkeld. Kies je een goede omgeving, dan kan je een talent sneller ontwikkelen dan in een verkeerde omgeving.

  Talent & Werk

  • Talent komt in velerlei vormen en omstandigheiden tot uiting. Binnen een werkomgeving heb je niet alleen te maken met je collega’s, je leidinggevenden, je werkzaamheden of je organisatie maar ook nog met bijvoorbeeld de werkomgeving, de werktijden e.d.
  • Net zoals in de sport vaak is terug te zien, is alleen het hebben van talent niet voldoende. Ook in een werkomgeving is er meer nodig om een talent te ontwikkelen. De ruimte krijgen, doorzettingsvermogen hebben en je eigen instelling kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
  • Vaak heeft men het hier ook over passie. Het kan zeker helpen om ergens veel plezier in te hebben. Een talent zal sneller en misschien verder worden ontwikkeld wanneer dit samen gaat met een sterk gevoel van tevrendenheid, plezier en 'passie'. Toch moet je niet snel opgeven als je niet direct (of zelfs aan het eind) nog geen geen sterk gevoel van plezier of passie hebt ontwikkeld. Niet alleen kan dit later nog komen, ook komt een ontwikkeld talent meestal goed van pas bij de ontwikkeling van je volgende talent.

  Welke competenties, contenties, kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen zijn van belang voor mijn keuzes?

  Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

  Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

  Wat heb ik waar geleerd... en waar kan ik wat leren

  • Waardes kun je ontdekken, eigenschappen kun je ontwikkelen, competenties kun je opdoen, testen en verbeteren tijdens je studie, je baan of bijbaan maar ook tijdens je reis of je vrijwilligerswerk! 
  • Hieronder zie je de indeling van JoHo competenties waarin kernwaardes / eigenschappen zijn verwerkt en die je tijdens je verschillende activiteiten kunt opdoen.
  • Let op: het wil natuurlijk niet zeggen dat je een specifieke competentie niet ook tijdens een van de andere activiteiten zou kunnen opdoen of ergens ander voor nodig hebt!

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Betrokkenheid
  • Creativiteit
  • Inlevingsvermogen (empathisch vermogen)
  • Integer zijn
  • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
  • Organisatiebewustzijn
  • Professioneel handelen
  • Samenwerken
  • Vermogen tot aanpassen
  • Zelfvertrouwen hebben

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je studie

  • Analytisch vermogen (Structuren aanbrengen/Observeren)
  • Netwerken
  • Oordeel vormen
  • Overtuigen
  • Resultaatgerichtheid
  • Visie hebben

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens reizen en backpacken

  • Authenticiteit/Eigenheid 
  • Communiceren
  • Creativiteit
  • Durf hebben
  • Netwerken
  • Omgevingsbewust zijn
  • Ondernemen
  • Oordeel vormen
  • Plannen & Organiseren
  • Samenwerken
  • Stressbestendig zijn
  • Vermogen tot aanpassen
  • Zelfvertrouwen hebben

  Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je werk en carrière

  • Analytisch vermogen/structuren aanbrengen/observeren 
  • Betrokkenheid
  • Communiceren
  • Durf hebben
  • Klantgerichtheid (klanten helpen)
  • Leidinggeven (coördineren, stimuleren)
  • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
  • Organisatiebewustzijn
  • Overtuigen
  • Plannen & organiseren
  • Professioneel handelen
  • Resultaatgerichtheid (verkopen & resultaten boeken)
  • Samenwerken
  • Visie hebben

   

   Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

   Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

    Wat is de definitie van werk ?

    • Werken is het veranderen van een omgeving via lichamelijke inspanning of activiteiten van de menselijke geest . In principe gaat het om veranderingen die door jou of je omgeving zijn gewenst.

    Was is arbeid?

    • Zodra er sprake is van werken in een economisch verband, zoals werken voor een organisatie of betaald krijgen voor je werk dan spreekt men van arbeid.

    Wat is een werknemer?

    • Een werknemer is een persoon die betaald werk doet en daarvoor door een andere persoon, of een organisatie, wordt betaald.

    Wat is de definitie van een carrière?

    • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
    • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

    Waar bestaat werk uit?

    • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
    • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
    • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
    • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
    • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.

    Op welke manier kan je naar werk kijken?

    • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
    • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
    • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
    • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.

    Is er recht op werk?

    • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
    • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
    • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
    • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

    Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

    • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
    • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn

     

    Bronnen en verder lezen

    Wat zijn functies en werkvelden?

    Wat zijn functies en werkvelden?

    Wat is een functie?

    • Een functie is de verzameling van rollen, taken, rechten en plichten en rechten van iemand die werkzaam is voor een organisatie of binnen een bepaald werkveld
    • De mate mate van verantwoordelijkheid voor die rollen en taken geeft vaak het niveau aan van die functie.
    • Een functiegebied is de verzameling van een gerelateerde functies en rollen

    Wat is een werkveld of werkgebied?

    • Een werkveld of werkgebied is de sector, de branche, de bedrijfstak of de productgroep waarbinnen een organisatie of persoon actief is

    Wat is een JoHo themapagina rond een werkveld of functie?

    • ze geven inzicht in wat een vakgebied inhoudt, hoe je werk vindt binnen het vakgebied en wat daarvoor de beste plekken zijn.
    • ze zijn te gebruiken voor werk binnen Nederland en in het buitenland.
    • ze helpen je bij de beoordeling of een vakgebied bij je past, wat de mogelijkheden zijn en hoe je werk(ervaring) kunt vinden in het buitenland.
    Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

    Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

    Inhoud: Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden

    • Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kiezen voor een carrière of werkgever?
    • Hoe leer je jezelf kennen en hou je je eigen ontwikkeling bij?
    • Hoe kom je te weten wat er het beste bij je past?
    • Wel of geen carrièrekeuzetest doen?
    • Hoe kan je inzicht krijgen in functies, sectoren en bedrijfsculturen?
    • Waarom zou je in het buitenland ervaring opdoen of aan het werk gaan?

    Log in en lees verder

    Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

    Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

    Welke weg kies jij zelf, wat is jouw weg naar je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

      • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie en strategie.
      • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
      • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
      • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

      Log in en lees hieronder verder

       Wat zijn voorbeelden van Curriculum Vitae (CV's) in het Nederlands?
       Solliciteren in het Engels: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       Solliciteren in het Engels: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       Voorbeelden van een Curriculum Vitae in het Engels

       CV - I

       Personal information

       Name: Andrew Fischer Lees
       Address: Ponce the Leon Avenue 329
       Telephone number: 06-123456
       Place and date of birth: Liverpool, 05-11-1992
       Marital status: Unmarried
       Nationality: English
       Sex: Male

       Personal profile

       I am an energetic and hard working person who approaches tasks in an organised and practical manner and who is very precise in his work. I am not affraid of making decisions and I have strong sense of responsibility. I like working with other people but I also work well independently. I consider myself an open minded person with good communication skills.

       Career goals

       Working in an intellectual environment, preferably in projects dealing with improvement of human rights, democracy and especially the rights and living standards of children. I hope to be able to be in a position to travel within my line of work.
       I would like to have a career that is both challenging and diverse, requiring responsibility, as well as creative and strategic thinking.

       Education

       2010-2016
       Law student, University of Leiden, I graduated August 31, 1998. Specialisation: International law.
       As part of my graduate thesis I presented the introduction of a report to Members of the Dutch Parliament concerning International Hunamitarian Law on March 27, 1998. This report, which was published under authority of the Dutch Red Cross Society and the Tobias Asser Institute, can be obtained at the Assler Institute in the Hague under the title: “Humanitair oorlogsrecht in interne conflicten”. My doctoral thesis encompassed the rights of captured child soldiers during armed conflicts.

       2004-2010
       Atheneum, Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn (which is comparable with high school and the first two years of college in the United States of America).

       Work Experience

       2017- present
       Branch manager at The JoHo Company, which is a publisher with activity for university students in several cities. This was initially a part-time job, but after my graduation I have been employed there full-time to run the Amsterdam office. As manager of this office I am responsible for recruiting, hiring and training new employees, evaluating and purchasing new study material, and carrying out final checks to ensure product quality. Furthermore, I take care of the financial administration and payroll of all four locations of the JoHo company.

       2008-2017
       Several Saturday and summer jobs.

        

       CV - II

       Personal information

       Name: Roberto Sanders
       Address: Utrechtse Straatweg 89
       Telephone number: (0031)715338116
       Place and date of birth: Marken, August 19th, 1997
       Nationallity: Dutch
       Sex: Male

       Career Goals

       Working in a multicultural environment, preferably in projects focused on improvement of human rights.

       Education

       2015-2020
       University of Leiden, MS Law. Specialisation: international law.

       Work experience

       2018-2020
       Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (= Centre of Development aid, Dordrecht, The Netherlands). I helped to develop a study programme for primary schools dealing development aid in Latin America.

       Extracurricular activities

       2017
       Organised the conference “Human Rights and International Standards” which was held in Amsterdam. There were about 500 participants from 20 different countries. I invited the lecturers, arranged their accommodation and looked after their general well-being during their stay in Amsterdam.

       2015
       Mentor of a small group of exchange students from several countries.

       2014
       Travel trough Latin America (6 months)

       2016- present
       Member of the Society for International Law

        

       Languages

       Proficient in English and Dutch. Reasonable command of German and French.

       Voorzitter van dispuut Frivelle van de algemene studentenvereniging Augustina.

        

       Solliciteren in het Spaans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       Solliciteren in het Spaans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       DATOS PERSONALES

       Nombre: Juan Maria Pintador
       Domicilio: Calle de la hospital 332, 19. 28015 Madrid
       Fecha de nacimiento: 12 de mayo de 1998
       Teléfono: (91) 939 93 589
       E-mail: J.pintador @ mail.com

       FORMACIÓN ACADEMICA

       2021-2022
       Master en Tributación y Asesoría Fiscal en la Universidad de León

       2016-2021
       Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Especialidad negocio Internacional. Universidad de Sevilla.

       FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

       Dic'18-Feb'19
       Curso de Contabilidad orientada a empresa. Academia lbalondo
       (León). 100h

       Dic'17
       Curso de Contabilidad orientada a empresa. 100h.

       Nov'16
       Curso intensivo de “Academic English”. Academia de Idiomas de Valladolid. 90h.

       May'16
       Curso Comercio Internacional por el Centro de Enseñanza Superior Luis Vives. 60h.

       EXPERIENCIA LABORAL

       Dic'20-Jun'21
       Banco ING
       Prácticas en el Departamento de Comercio Internacional
       Funciones: Realización financiales con Bancos extranjeros y el Banco Hispano Central.

       Enero'20
       Contable en FERRO, Taller de Máquina Herramienta.
       Funciones: lnventariado, balances, contabilidad general

       INFORMATICA

       Nivel Avanzado en Microsoft Office

       IDIOMAS

       lnglés oral y escrito Nivel alto
       Francés Nociones básicas

       Solliciteren in het Duits: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       Solliciteren in het Duits: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       Voorbeeld van een Curriculum Vitae in het Duits

        

       Lebenslauf

        

       PERSÖNLICHE DATEN

       Name: Armand Kaiser
       Geboren: 24. Dezember 1994
       In: Breda (die Niederlande)
       Staatsangehörigkeit: Niederländisch
       Familienstand: Ledig
       Adresse: Prinsenkade 3, 5050AB Breda, die Niederlande
       E-Mail: Anne@Krojon.nl

        

       AUSBILDUNG

       2016-2019
       MA Mikrobiologie, Universität Bremen, Bremen

       2012-2016
       BA Biologie, Universität Munchen, Munchen

       2008-2014
       Gymnasium, voruniversitäre Bildung, Munchen

       SPRACHKENNTNISSE

       Latein (Latinum, grundkenisse)
       Französisch (sehr gut)
       Englisch (sehr gut)
       Deutsch (sehr gut)

        

       BERUFSERFAHRUNG

       2016-2018
       Schreibtisch Redakteur bei der Zeitschrift "das kleine Leben". Artikel über Biologie Lernen und die vollständige Kontrolle.

       2017-2018
       Aufsicht in einem Telekom-Shop .

       HOBBIES

       Russische Sprache und Reise durch Asien

       Solliciteren in het Frans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       Solliciteren in het Frans: voorbeeld van een Curriculum Vitae (CV)

       voorbeeld van een Curriculum Vitae in het Frans

        

       Maria Corica
       Née le 20 Février 1992 à Lugano
       Nationalité Suisse et Italienne
       Célibataire
       Via Sirana 80
       6814 Lamone
       091 6 22 64
       0031 64 33 8014 (Mobile)
       mariacorica@gmail.com

       Formation

       Septembre 2018 –
       à présent Programme short-track pour obtenir le BA(Bachelor Degree) en Tourism Management
       Stenden University, Leeuwarden, Pays-Bas

       Septembre 2011 - Avril 2014
       Ecole supérieure hôtelière et de tourisme (SSAT), Bellinzona
       Diplôme fédéral comme spécialiste touristique IS

       Septembre 2007 - Juin 2011
       Lycée cantonal de Lugano, Section linguistique avec Latin comme sujet principal

       Connaissances linguistiques

       •     Italien Langue maternelle
       •     Anglais Excellent, parlé et écrit, niveau C1 dans le portfolio européen des langues
       •     Français Excellent, parlé et écrit, niveau C1
       •     Allemand Très bon, parlé et écrit, niveau C1
       •     Espagnol Bon, parlé et écrit, niveau B2

       Connaissances informatiques

       Word, Excel, Powerpoint, CRS Galileo

       Expériences professionnelles

       Juin 2019 - Septembre 2019
       Travail de recherche pour ma thèse universitaire, Ile de Holbox, Mexique
       Sujet “Comment améliorer la qualité de vie de la population de Holbox à travers l’éducation”

       Mai 2018 - Août 2018
       Agent de voyage chez Mextreme Travel, Ile de Holbox, Mexique
       Activités Vente de tours et excursions touristiquement soutenables, traductions du site internet Référence
       Davide Rimoldi, fondateur et chef d’agence
       Calle Plutarco Elias Calles s/n
       77310 Isla Holbox - Quintana Roo - Mexico Tél: 0052 984 875 2358
       Site internet: www.mextreme-travel.com

       Mai 2014 - Mai 2018
       Operateur touristique chez Kuoni Tours, Sales Office pour les Etats-Unis, Atlanta, USA
       Activités Opérations de tours en Europe pour groupes américains et coordination entre les agences de voyage américaines et les filiales européennes Kuoni
       Référence Zoe Franciscus, Directrice des Opérations
       7000, Central Parkway Suite 1644
       Atlanta, GA 30328 - USA
       Tél: 001 770 394 38 48
       E-mail: zoe.franciscus@us.kuoni.com

       Janvier 2013 - Juillet 2013
       Stage chez Kuoni Destination Management Vienne, Autriche
       Activités Opération de tours en Autriche pour groupes provenant du Japon, USA, Chine
       Référence Renate Trachtenberg, General Manager
       IP. Two Buildings Lerchenfelder
       Gürtel 43/4/1, A- 1160 Vienne - Autriche
       Tél: 0043 1 319 76 90

       Juin 2012 - Décembre 2012
       Stage à la Centrale de Réservation de l’Officede tourisme et des Congrès de la ville de Saint Raphaël, Côte d’Azur - France
       Activités Réservation des hôtels, appartements de vacances et campings dans la région par
       téléphone, e-mail et front office

       Référence Mireille Magnenat, Directrice des Réservations
       72, Rue Waldeck Rousseau
        

       Welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland, of in je directe omgeving

       Welke competenties en ervaring kan je opdoen in het buitenland, of in je directe omgeving

        

       Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

       Wat zijn de competenties en vaardigheden die je als marketingmanager of productmanager nodig hebt, of kunt leren?

       Wat doet een marketingmanager of productmanager?

       • Een marketingmanager (of productmanager) is vaak de spin in et web.
       • Hij of zij is niet alleen een strateeg en coördinator maar is ook verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering.
       • Vaak is men omzet- en resultaatverantwoordelijk en maakt men deel uit van een strategieteam waarin ook vertegenwoordigers van de verkoop of productie zitten.

       Welke competenties en vaardigheden kan je als marketingmanager of productmanager goed gebruiken of leren?

       • Bepaalde creativiteit
       • Goede communicatieve en contactuele eigenschappen
       • Doelgerichtheid
       • Initiatief nemen
       • Prestatiegerichtheid
       • Goed analytisch vermogen
       • Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken
       • Evenwichtighid
       • Gecalculeerde risico's kunnen nemen
       • Prioriteiten kunnen stellen
       • Kunnen motiveren en sturen
       • Kunnen plannen en organiseren

        

       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als management- en organisatie-adviseur

       Wat zijn de competenties en eigenschappen die als organisatieadviseur leert of nodig hebt?

       Een globale profielschets;

       • Bij een adviesrelatie zou er altijd sprake moeten zijn van gevraagd advies, waarbij objectivering van de situatie en positie van de organisatie, door adviseur en opdrachtgever, de oorsprong van de vraag zullen vormen.

       • Belangrijk is dat de opdrachtgever bewust is van de grenzen aan zijn capaciteit, zodat het hebben en groeien van wederzijds respect van adviseur en opdrachtgever een bodem vindt voor een goed advies. De (bekwame) adviseur zal door integriteit en gepaste bescheidenheid het vertrouwen weten te winnen van de opdrachtgever, waarbij de gewenste basis wordt gelegd voor een open relatie.

       • Een adviseur zal in staat zijn goed te luisteren en kritische vragen te stellen, om vervolgens een spiegel voor te houden over de gewenste en niet gewenste gevolgen van voorgenomen beslissingen en deze te objectiveren. Het resultaat zal zijn dat de vraagstukken in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor de oplossingsmogelijkheden groter zullen worden.

       • Niet alleen is creativiteit en geestelijke beweeglijkheid voorwaarde om in moeilijke situaties ruimte te scheppen, maar meer nog het kunnen analyseren van een probleem.

       • Een adviseur zal slagen in het ontwaren van complexe, welhaast onoverzichtelijke situaties en in staat zijn door te stoten naar de essentie. Mensenkennis en ervaring zijn belangrijk gereedschap voor de adviseur om goed te functioneren in zijn/haar werk. Deze geven de adviseur de mogelijkheid zijn onafhankelijkheid te bewaren doordat hij/zij in staat zal zijn eigen persoonlijke bevindingen over te brengen aan de opdrachtgever, los van de aard van die bevindingen (positief of negatief).

       • Naast deze persoonlijke kenmerken zal de adviseur natuurlijk beschikken over de vereiste vakkennis en terreinkennis.

       Samengevat

       • zal een adviseur goed kunnen luisteren en specifiek analytisch kunnen luisteren. Zijn analytisch vermogen is sterk ontwikkeld. Daarbij zal een adviseur zich zeer duidelijk moeten kunnen uitdrukken, opdat ambigue situaties geen kans hebben om te ontstaan. Deze duidelijkheid naar de opdrachtgever zal zich naast mondelinge uitdrukkingsvaardigheid vooral manifesteren in de redactionele kwaliteiten. Het eenduidig uiteen kunnen zetten van de problematiek en mogelijk gewenste oplossingen in woord en geschrift naast het goed luisteren zijn een voorwaarde voor een geslaagd adviseur.

       Welke persoonskenmerken van de organisatieadviseur onderscheiden zich van bijvoorbeeld een ondernemer?

       • Deze zijn terug te vinden in de volgende kreten van gewenste karaktereigenschappen. Deze eigenschappen van de organisatieadviseur worden in willekeurige volgorde genoemd:
       • Mijdt het avontuur
       • Analytisch; 'wetenschappelijk'
       • Expert; deskundig op beperkt aantal terreinen; specialist
       • Professional
       • Individualistisch/ solistisch
       • Meestal geen leider of manager; weinig charisma
       • Denker/ cerebraal/ rationalist
       • Werkt graag aan oplossingen die tegen kritiek bestand zijn/ grondigheid
       • Niet erg geneigd tot beslissingen
       • Kameleon/ aanpassingsvermogen/ situatiegericht/ contingentie
       • Eenzijdigheid
       • Bedachtzaam/ soms traag/ stabiliteit
       • Minder eenvoudig/ complex (t.o.v. ondernemer)
       • Minder marktgericht (t.o.v. ondernemer)
       • Sociaal vaardig
       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

       Welke competenties zijn essentieel voor accountancy en boekhouden?

       Nauwkeurig zijn

       • Boekhouden en accountancy strekken zich van de dagelijkse kasboeken van een eenmansbedrijf tot de kasstroomoverzichten van een concern. Omdat veel gegevens worden hergebruikt, samengevoegd en gecategoriseerd op hoger niveau, is het cruciaal om geen fouten te maken in de bedragen. Secuur omgaan met getallen, categorieën en andere informatie is noodzakelijk voor boekhouden en accountancy.

       Analyseren

       • In de boekhouding en accountancy worden financiële gegevens van een korte tijdspanne, bijvoorbeeld financiële dagboeken, verwerkt in grotere overzichten, bijvoorbeeld een balans over de periode van een jaar. Hiervoor moet je verbanden zien tussen gegevens, gegevens samenvoegen, de juiste balansposten kiezen en ordening aanbrengen in complexe informatie en deze toegankelijk maken voor anderen.
       • Meer weten? Lees meer over analyseren

        

       Hoe ontwikkel je je als boekhouder/accountant?

       Organisatiebewust zijn

       • Als je een resultatenrekening opstelt voor een bepaald product, help je hiermee de organisatie in de besluitvorming rond het wel of niet blijven produceren van het product. Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan. De uitdaging hierbij is om in te zien welke informatie essentieel voor de organisatie is om uit te lichten en te rangschikken.
       • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

       Integer zijn

       • De gegevens die je in de boekhouding en accountancy registreert en controleert, kunnen ook door de fiscus worden gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen. Het is hierbij belangrijk om je bewust te zijn van tegenstrijdigheden en de verschillende mogelijkheden om informatie te interpreteren. Als je staat achter wat je doet, ben je ervoor aanspreekbaar.
       • Meer weten? Lees meer over integer zijn

       Verantwoordelijk zijn

       • Gegevens van de boekhouding en accountancy kunnen worden gebruikt door werknemers, investeerders en managers om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf, alsook door de fiscus en andere belanghebbenden. Als je je bewust bent van de impact van je taken en deze verantwoordelijkheid accepteert, ga je te werk met meer aandacht voor de directe en indirecte gevolgen die je veroorzaakt voor anderen.
       • Meer weten? Lees meer over integer zijn

       Meer info

       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?

       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?

       Competenties en vaardigheden voor het werken voor een alarmcentrale, helpdesk, servicecenter of in het buitenland

        

       Klantgerichtheid

       • Je bent het visitekaartje van een bedrijf, dus continu in contact met klanten. Je gaat dus klantgericht aan het werk. Dit betekent dat je als medewerker aandacht besteedt aan de relatie tussen het bedrijf en een klant, want de klant staat centraal. Probeer niet alleen verkoopgericht te denken, maar houd ook rekening met persoonlijke aspecten. Bedenk ook zelf wat je klanten kunt bieden, wat ze willen en hoe ze benaderd en behandeld willen worden. Hierdoor kun je de juiste service geven!

       Overtuigingskracht

       • Als callcentermedewerker is het belangrijk dat je de klant kunt overtuigen tot een verkoop van een product of dienst.

       Probleemoplossend vermogen (creativiteit)

       • Als helpdeskmedewerker moet je probleemoplossend denken. Je luistert dus goed naar de vraag of probleem van een klant en zorgt voor mogelijke oplossingen en adviseert in dergelijke situaties. 

       Geduld

       • Niet iedere klant is even makkelijk, heb dus geduld met alle klanten en zorg voor de juiste aanpak.

       Inlevingsvermogen

       •  Je begrijpt de behoeften van een klant en probeert ook in hun schoenen te staan.

       Resultaatgerichtheid

       • Als je 'resultaatgericht' bent ingesteld, weet je hoe de markt in elkaar zit, hoe je klanten kunt binnenhalen en hoe je een product of dienst moet verkopen. Hierbij is een goed verkoopgesprek van belang waarbij je de klant overtuigt, informeert en waarbij je onderhandelt.

       Flexibiliteit

       • Callcenters en helpdesks zijn meestal in het weekend en tot 's avonds geopend. Je hoort dus doordeweeks, in de avond en in het weekend beschikbaar te zijn. Verder heb je je eigen werkuren en kun je vaak zelf bepalen hoe je deze indeelt

       Wat zijn eigenschappen kan je goed kan gebruiken bij het werk voor een alarmcentrale, helpdesk of servicecenter

       • Je kan enthousiast zijn als dat nodig is
       • Je hebt een sociale instelling
       • Je hebt een rustige uitstraling en geeft niet snel op
       • Je bent empatisch, overziet snel situaties en weet wat je doen in situaties van paniek en verdriet.
       Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?

       Welke competenties, kwaliteiten en vaardigheden heb je nodig als projectmanager?

       Wat zijn de competenties en vaardigheden die je nodig hebt als projectmedewerker?

       • Als projectmedewerker moet je goed georganiseerd en flexibel ingesteld zijn.
       • Het is hierbij belangrijk dat je zelf initiatief toont maar ook onder een baas kan werken.
       • Verder beschik je over goede communicatieve eigenschappen, ben je stressbestendig en een teamplayer.

       Plannen en organiseren

       • Het organiseren van een project is waar deze hele functie om draait. Het is dan ook essentieel dat je goed kan plannen en organiseren zodat alles op het juiste moment gebeurt en er geen deadlines worden gemist.

       Ondernemen

       • Het signaleren van kansen, deze omzetten in acties met veelal niet gebaande wegen, die bijdragen aan betere resultaten
       • Projecten opstarten en nieuwe mogelijkheden zien, proactief handelen, verantwoordelijkheid nemen of risico aangaan
       • Anticiperen: het vooruitlopen op en herkennen van situaties, van te voren rekening houden met wat kan gebeuren. 

       Durf hebben

       • Moed is op eigen verantwoordelijkheid (gecalculeerde) risicovolle beslissingen nemen in situaties die vragen om direct op te treden, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor je eigen positie.
       • Je pakt lastige situaties aan en loopt er niet omheen.

       Flexibel en stressbestendig

       •  Tijdens het organiseren van projecten gaat er altijd wel iets mis of anders dan gedacht. Op het laatste moment zegt iemand af, werkt het projectiescherm niet of is het draaiboek kwijt. Een projectmedewerker is dan in staat rustig te blijven en de situatie onder controle te krijgen.

       Communicatieve vaardigheden

       •  Werken in een team aan een project vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Niet alleen moet je goed communiceren met het hele team en je Manager in het bijzonder, maar zul je ook contacten onderhouden met partnerorganisaties en het netwerk om het project heen. Jezelf duidelijk en professioneel kunnen uitdrukken, is dus erg belangrijk.

       Wat zijn goede eigenschappen voor een projectmedewerker?

       • Als ideale projectmedewerker ben je hardwerkend en weet je van aanpakken.
       • Daarnaast ben je betrouwbaar, communicatief en houd je het hoofd koel in stressvolle situaties.
       Welke competenties, eigenschappen en vaardigheden heb je nodig voor communicatie werkzaamheden (in de non-proft sector)?
       Welke skills en competenties heb je nodig en kan je leren bij een bemiddelingsorganisatie of uitzendbureau?
       Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

       Welke competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver in de non-profit sector?

       Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig als fondsenwerver?

        

       Organisatie en omgevingsbewustzijn

       • Als fondsenwerver is mensenkennis van groot belang.
       • Je moet niet alleen over mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikken, maar ook kunnen aanvoelen tot hoever je kan gaan met donoren.
       • Het hebben van een groot netwerk is ook belangrijk, vaak wordt dit in de vacature al gevraagd.

       Communicatieve vaardigheden

       • Om je boodschap duidelijk over te brengen, is het van belang dat je zowel mondeling als schriftelijk zeer vaardig bent. Je moet mensen kunnen overtuigen van de waarde van jouw organisatie.

       Overtuigend zijn

       • Als fondsenwerver kom je met de juiste argumenten, op het juiste moment en met een passende stijl om donateurs te winnen.

       Doorzettingsvermogen

       • Je bent als fondsenwerver altijd bezig met geld.
       • Dit is altijd een gevoelig onderwerp en mensen denken goed na over waar ze hun geld aan uitgeven.
       • Je zal dus vaak geduld moeten hebben en moeten doorzetten voordat je daadwerkelijk fondsen binnen krijgt.
       • Je bent efficiënt en geeft niet op zodra er wat tegen zit.

       Cijfermatig

       • Affiniteit met financiën en getallen is belangrijk.
       • Je moet kunnen schatten wat je kan vragen van een fonds. Wat een hoog bedrag is voor het ene fonds, hoeft niet zo hoog te zijn voor het andere. Gevoel hiervoor is belangrijk.

       Sociaal & inleven

       • De ideale fondsenwerver is heel sociaal en kan zichzelf verplaatsen in anderen en bewust omgaan met verschillende achtergronden en belangen.
       • Daarnaast handelt de ideale fondsenwerver tactisch, op een voorzichtige, niet kwetsende manier met anderen, rekening houdend met de gevoelens en behoeften van andere mensen (donoren).

       Motiveren

       • De ideale fondsenwerver moet anderen kunnen inspireren en motiveren

       Welke eigenschappen heb je nodig bij fondsenwerving?

        

       • Je kunt je goed inleven in en je communiceert makkelijk met anderen
       • Je bent proactief en een echte doorzetter
       • Je werkt zelfstandig, inspirerend en uitermate doelgericht.
       De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

       De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

       Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

       Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

            

       Partnerselectie: Stage in het buitenland I

       Partnerselectie: Stage in het buitenland I

       Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

       JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

       Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

       JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

       Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

       Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

       Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

       Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
        

       Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

       The world of JoHo footer met landenkaart

       JoHo: crossroads uit de bundels
       JoHo: crossroads uit selectie
       Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

       Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

       Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

       Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

       Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

       Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

       JoHo: paginawijzer

       Thema's

       Wat vind je op een JoHo Themapagina?

       • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
       • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

       Crossroad: volgen

       • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

       Crossroad: kiezen

       • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

       Footprints: bewaren

       • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
       • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

       Abonnement: nemen

       • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

       Hoe is de pagina op gebouwd

       • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
       • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
       • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
       • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
       • De statussen:
       1. Start
       2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
       3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
       4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
       5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
       6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
       7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
       8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
       9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
       10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
        JoHo: footprints achterlaten
        JoHo: pagina delen