Verzekeringen & Aanpassing (mutaties en wijzigingen)

Verzekeringen laten aanpassen en wijzigen: van mutatie tot afloop

JoHo: crossroad uit bundel

Aanpassing, afloop en annulering van een verzekering

Wat is aanpassen of muteren van een verzekering?

Wat is aanpassen of muteren van een verzekering?

 

 • Verzekeringen kunnen tussentijds (tijdens de looptijd) op verschillende manieren worden aangepast, in verzekeringstermen spreekt men dan van een mutatie of een wijziging doorvoeren.

Op welke wijze kan je een verzekeren aanpassen?

Je kan je persoonsgegevens aanpassen

 • Je kunt bijvoorbeeld je adres of contactgegevens wijzigen
 • Je kunt bijvoorbeeld meer of minder personen laten meeverzekeren op je verzekering (polis)

Je kan de dekking laten aanpassen

 • Bij een verzekering kan je in veel gevallen ook tussentijds de dekking laten aanpassen. Zo kan je bij een reisverzekering bijvoorbeeld vaak overstappen van Europadekking naar Werelddekking.
 • In veel gevallen heeft een wijziging van de dekking wel consequenties voor de premie die je betaalt.
 • In sommige gevallen kan het ook betekenen dat er nieuwe verzekering met een nieuwe polis zal worden afgesloten.

je kan een verzekering laten aflopen of actief beëindigen

 • Aflopende reisverzekeringen verlopen automatisch nadat de einddatum van de verzekering is bereikt of nadat je bent teruggekeerd van je reis of verblijf in het buitenland. Voor een actieve beëindiging zal je een aanvraag moeten doen om de einddatum van je lopende verzekering naar voren te halen.
 • Doorlopende reisverzekeringen kan je per prolongatiedatum (de jaarlijkse verlengingsdatum) kosteloos laten beëindigen. Je kunt daarvoor een verzoek indienen bij de organisatie waar je de verzekering hebt afgesloten.
 • In het algemeen betaal je geen verwerkings- of administratiekosten voor het automatisch laten aflopen van een verzekering of beëindigen per prolongatiedatum van een verzekering

Hoe weet je nu welke wijzigingen je wel en niet kunt doorvoeren?

 • Binnen de voorwaarden van een verzekering is in het algemeen te vinden wat er wel en niet mogelijk is binnen die specifieke verzekering. Ben je verzekerd via een tussenpersoon (zoals JoHo) dan kun je daar je vragen kwijt, en wordt er voor jou onderzoek gedaan naar jouw specifieke situatie.
Wat is het annuleren van een afgesloten verzekering?

Wat is het annuleren van een afgesloten verzekering?

Kan je een afgesloten verzekering nog annuleren als deze nog niet is ingegaan?

 • Heb je verzekering afgesloten en wil je voor het ingaan van de verzekering nog annuleren dan zijn daar in het algemeen nog mogelijkheden voor.
 • Je kunt een verzoek indienen bij de organisatie waar je de verzekering hebt afgesloten.
 • Mochten er al administratieve handelingen hebben plaatsgevonden dan kan het zijn dat je wel verwerkings- en administratiekosten zal moeten betalen.
 • Heb je de verzekering via JoHo afgesloten dan kun je gebruik van van het verzekeringscontactformulier  om je verzekering te annuleren.

Kan je een afgesloten verzekering nog annuleren als deze wel al is ingegaan?

 • In het algemeen kan je een verzekering dan niet meer annuleren.
 • Je kunt afhankelijk van het soort verzekering wel een verzoek indienen om de looptijd te bekorten.
 • Bij een doorlopende verzekering kan je in het eerste jaar van je verzekering een verzoek indienen deze per eerstvolgende prolongatiedatum niet meer te laten doorlopen. Daarna kan dat ook eerder.

 

 

 

 

 

Aanpassingen per verzekering

Special ISIS: Vragen en antwoorden over het aanpassen van de verzekering

Special ISIS: Vragen en antwoorden over het aanpassen van de verzekering

Hoe kan je een Special ISIS verzekering verlengen?

Kan je de dekking wijzigen van Europa naar Wereld of ondersom

Kan je de dekking wijzigen van je ziektekostendekking (Basis, Standaard of All-in)

Kan je het de verzekerde personen wijzigen tijdens je lopende verzekering of bij een verlenging

 

 

 

 

 

  

 

 

JoHo: crossroad uit bundel
JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 
JoHo: pagina topic
Verzekeringen & Aanpassing

 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Verzekeren via JoHo  

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Aansluiten bij JoHo 

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier voor verzekeringen
 
Telefoon & Afspraken
di t/m do tussen 11.00 - 17.00
+31 (0)88-3214567
Skype: op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 
JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken