Verzekeringen & Vragen met antwoorden (FAQ)

Goed verzekerd in het buitenland reizen en verblijven

JoHo: crossroad uit bundel

 

Verzekeringen & Aanvraag- en acceptatieprocedures

 

Verzekeringen & JoHo: veelgestelde vragen, meest gegeven antwoorden en beste alternatieven

Verzekeringen & JoHo: veelgestelde vragen, meest gegeven antwoorden en beste alternatieven

Hoe werkt JoHo op het gebied van verzekeringen?

Wat doet JoHo op het gebied van verzekeringen?

 • JoHo heeft zich ontwikkeld tot expert op het gebied van ondersteuning bij administratieve zaken en verzekeringen bij vertrek naar het buitenland.
 • JoHo biedt donateurs voordeel en services bij het afsluiten van zorg-, schadeverzekeringen voor thuis en bij reis-, annulerings-, emigratie-, en expatverzekeringen in en naar het buitenland.
 • Door je verzekering bij JoHo af te sluiten of via JoHo te laten lopen, steun je de missie van JoHo: mensen en organisaties in staat stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

Waarom zou je een verzekering via JoHo afsluiten?

De vijf hoofdredenen om via JoHo een verzekering af te sluiten

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland.
 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod.
 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling.
 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen.
 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven.

Hoe kan je van JoHo advies en antwoorden op vragen krijgen?

Wat is de JoHo BuitenlandZaken Service voor verzekeringen?

De JoHo BuitenlandZaken Service is exclusief en gratis voor JoHo donateurs, abonnees en JoHo verzekerden. Je kunt er o.a. terecht voor specifieke vragen en antwoorden over:

 • dekking van je zorgverzekering in het buitenland.
 • het opzeggen van je zorgverzekering.
 • het voorkomen van dubbele betaling bij het verzekeren van je ziektekosten.
 • het uitschrijven bij de gemeente.
 • het voorkomen van boetes en verkrijgen van geldige toezeggingen van de juiste instanties.

Wat is de JoHo emigratie- en emigratieverzekeringsservice?

De JoHo Emigratie- en Emigratieverzekeringsservice bestaat uit meerdere services voor iedereen die zich orienteert op langdurig vertrek naar het buitenland of die stap al heeft genomen.

 • Een adres-service: JoHo fungeert als postadres voor de via JoHo lopende verzekeringen, waarvoor een Nederlands postadres nodig is.
 • Een advies-service: een persoonlijk adviesgesprek op kantoor.
 • Een administratie-service: ondersteuning bij administratieve zaken (denk aan Zorginstituut NL, SVB).
 • Een afsluit-service: het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen tegen kostprijs.
 • Lees meer over de emigratieservice

Hoe en waar kan je informatie vinden over de reisverzekeringen, emigratieverzekeringen, expatverzekeringen, aupairverzekeringen en bezoekersverzekeringen?

Hoe kan je informatie vinden op de JoHo.org website over de verschillende reisverzekeringen en activiteiten in het buitenland?

 • Op deze JoHo.org website vind je informatie over verzekeringen voor backpacken, reizen en activiteiten in het buitenland.
 • Om bij juiste informatie te komen kan je gebruik maken van de verschillende startpagina's, de productpagina's per verzekering en vragen en antwoorden per onderwerp en per verzekering.
 • Via het speciale verzekeringsmenu kan je op zoek naar de specifieke onderwerpen. Je vindt dit menu bovenaan de pagina's over verzekeringen voor in het buitenland.

Waar kan ik meer informatie vinden op de gespecialiseerde websites over emigratie- en expatverzekeringen?

Je kan gebruik maken van de verschillende gespecialiseerde JoHo websites voor informatie over:

Waar kan ik meer informatie vinden op de gespecialiseerde websites voor bezoekersverzekeringen?

Je kan gebruik maken van de JoHo websites voor:

Hoe en waar kan je informatie vinden over de termijnen en afsluitperiode van een verzekering?

Via de startpagina over termijnen en periode van de verzekeringen  vind je meer informatie over:

 • Hoe lang of kort van tevoren je een verzekering moet af sluiten.
 • Hoe lang je een verzekering kunt afsluiten, wanneer je kunt verlengen en wat je kunt doen als je niet meer kan verlengen.
 • De termijn waarbinnen je een verzekeringsbevestiging (polis) krijgt toegestuurd.
  • Deze termijn kan per verzekering verschillen. Voor de verzekeringen die direct via JoHo worden afgesloten, vind je de informatie op de productpagina van de betrokken verzekering.

Hoe en waar kan je informatie vinden over het verzekeren van de bestemming bij een verzekering?

Via de startpagina over het verzekeren van de bestemming  kan je meer informatie vinden over:

 • De dekking per regio, zoals Europadekking of Werelddekking.
 • De dekking bij negatieve reisadviezen en uitbraken van een virus.
 • De acties die je kan ondernemen als er een noodsituatie ontstaat.

Hoe en waar kan je informatie vinden over het verzekeren van risico's bij een verzekering?

Via de startpagina over verzekeren van risico's en schade in het buitenland vind je meer informatie over:

Hoe en waar kan je informatie vinden over het verzekeren van activiteiten bij een verzekering?

Via de startpagina over verzekeren van activiteiten in het buitenland vind je meer informatie over o.a.:

Hoe en waar kan je informatie vinden over de te verzekeren en betrokken personen bij een verzekering?

Via de startpagina over verzekerden en betrokken personen bij een verzekering  vind je meer informatie over o.a.:

 • De mogelijkheden per leeftijd, woonplaats, verblijfplaats en nationaliteit.
 • De mogelijkheden om voor iemand anders een verzekering af te sluiten of te betalen.
 • De mogelijkheden om een (reis)partner of meereizende kinderen mee te verzekeren.
 • De mogelijkheden voor als je naar het buitenland bent vertrokken en nog geen verzekering hebt afgesloten.
 • Vrijwel alle reisverzekeringen zijn alleen geldig als die zijn afgesloten voordat je bent vertrokken.

Hoe en waar kan je informatie vinden over de kosten, premies, kortingen en de betaling van een verzekering?

Via de startpagina over Kosten en betaling van een verzekeren vind je meer informatie over o.a.:

 • De kosten, belastingen en premies die komen kijken bij een verzekering:
  • Voor de verzekeringen die direct via JoHo worden afgesloten, vind je de informatie op de productpagina van de betreffende verzekering.
  • Voor de verzekeringen die indirect via JoHo worden afgesloten vind je een indicatie van de kosten.
 • De kortingen voor JoHo abonnees:

Hoe en waar kan je informatie vinden over de verzekering die je hebt afgesloten?

 • Voor verzekeringen die direct via JoHo zijn afgesloten en die direct aan JoHo worden betaald, geldt de volgende procedure:
  • Na het invullen van het online aanvraagformulier ontvang je een e-mailbevestiging op het opgegeven e-mailadres van de verzekeringsnemer.
  • De basisformatie uit de aanvraag vind je binnen 10 werkdagen ook terug op de JoHo accountpagina van de aanvrager.
  • De schriftelijke eindbevestiging (polis) van de verzekeringsovereenkomst ontvang je per e-mail en uiterlijk een week voor vertrek van de verzekerde.
  • De gegevens die voor de aangevraagde verzekering gelden, vind je dan zowel op het meegestuurde polisblad, als op de JoHo accountpagina van de aanvrager.
 • Voor verzekeringen die indirect via JoHo zijn afgesloten en die worden afgehandeld door de verzekeraar geldt:
  • per verzekering en verzekeraar geldt een eigen procedure die terug te vinden is op de productpagina van de verzekering of de afsluitpagina van de betrokken verzekering.

Hoe kan je schade melden of kosten declareren?

 • Indien je kosten hebt gemaakt in het buitenland, bijvoorbeeld na bezoek aan een huisarts, of bij beschadigde bagage, dan kunnen deze kosten in veel gevallen worden gedeclareerd bij de verzekeraar.
 • Hoe je deze kosten kunt indienen verschilt per verzekering en verzekeraar.
  • Let op: de wijze waarop je declaraties indient (bijvoorbeeld met bonnetjes) en de organisatie waar je het naar toestuurt is van belang bij de beoordeling. Kijk dus eerst goed naar de procedure die hoort bij de betrokken verzekering voordat je iets opstuurt.
 • Via de startpagina over schade melden per verzekering vind je meer informatie over schade melden per verzekering.

Hoe kan je een verzekering verlengen?

 • Doorlopende reisverzekeringen (zoals de ISIS Continu) worden automatisch verlengd, met een opzegtermijn van, afhankelijk van de verzekering, een tot drie maanden vóór de verlengingsdatum.
 • Aflopende reisverzekeringen (zoals de JoHo Special ISIS en de Allianz Global Assistance Globetrotter) lopen door tot aan de afloopdatum (de datum die je ziet op je verzekeringspolis of via je accountpagina). Ze worden níet automatisch verlengd. Als je een aflopende reisverzekering wel wilt verlengen, geef je dit dus zelf aan. Doe dit altijd vóór de afloopdatum van je lopende verzekering. Je kunt de procedures vinden op pagina van je betreffende verzekering.
 • Via de startpagina over verlengen van een verzekering  vind je meer informatie over verlengingen en de alternatieven als je niet meer kunt verlengen.

Hoe kan je een lopende verzekering aanpassen?

Hoe kan je een lopende verzekering beëindigen of annuleren?

 • De voorwaarden voor het beëindigen van een (lopende) verzekering verschillen per verzekeraar en verzekering.
 • Wil je weten wat er op jouw verzekering van toepassing is, kijk dan op je accountpagina, de verzekeringspolis die je bij aanvraag toegestuurd hebt gekregen, of op de productpagina van de betreffende verzekering.
  • Bij doorlopende (reis)verzekeringen is in het algemeen sprake van een beëindigingstermijn. Bijvoorbeeld na afloop van het lopende jaar.
  • Bij aflopende (reis) verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een Special ISIS of een Globetrotter verzekering, hoef je niets te doen omdat ze automatisch eindigen na de afloopdatum of bij terugkomst naar Nederland.
  • Bij sommige expatverzekeringen is een ondertekende brief nodig.
 • Voor het laten beëindigen van doorlopende reisverzekeringen, kan je contact opnemen via het contactformulier voor verzekerden
 • Via de startpagina over annuleren van een verzekering  vind je meer informatie over het vooraf annuleren van een verzekering.

Waar draag je aan bij als je je verzekert via JoHo?

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld. Als JoHo verzekerde verleen jij essentiële steun aan de doelstellingen van JoHo.
 • Om een beeld te krijgen van de directe en indirecte effecten waar je als JoHo verzekerde aan bijdraagt, lees je meer op de pagina met uitgelichte JoHo projecten, initiatieven, resultaten en impact

Hoe kan je met JoHo samenwerken op het gebied van verzekeringen?

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de aanvraag en het afsluiten van de verzekering

Special ISIS: Vragen en antwoorden over de aanvraag en het afsluiten van de verzekering

Op welke wijze wordt de Special ISIS verzekering opgemaakt en waar kan je de gegevens vinden over de verzekering die is afgesloten?

 • Op basis van de gegevens in de aanvraag zal de verzekering (polis) worden opgemaakt.
 • De basisformatie uit je aanvraag vind je binnen 10 werkdagen ook terug op de JoHo accountpagina van de aanvrager. Mocht die nog geen JoHo accountpagina hebben, dan wordt deze op dat moment voor je aangemaakt. Je kunt daarna inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord.

  Hoe ziet de afsluitprocedure van de Special ISIS verzekering eruit?

  • Binnen 10 werkdagen zullen de kosten van de aangevraagde Special ISIS verzekering van het opgegeven IBAN-nummer worden geïncasseerd.
  • De premiekosten en de geldende kortingen kun je vinden op de JoHo account pagina.
  • De schriftelijke eindbevestiging (polis) van de verzekeringsovereenkomst ontvang je per e-mail en uiterlijk een week voor vertrek van de verzekerde.
  • De gegevens die voor de aangevraagde verzekering gelden, vind je dan zowel op het meegestuurde polisblad terug, als op de JoHo account pagina van de aanvrager
  • De procedure rond het aanvragen en afsluiten van de verzekering is daarna afgerond.

  Wat kan je doen als er nog vragen zijn, als je onjuistheden in het aanvraagformulier hebt gezien en wilt doorgeven?

  • Aanvragen die niet voldoen aan de minimum of maximale afsluitduur zullen automatisch worden aangevuld of aangepast. Je vindt dit terug op je JoHo account pagina en op de schriftelijke bevestiging (polis) van de verzekeringsovereenkomst.
  • Wanneer je zelf nog vragen hebt of onjuistheden in het formulier wilt doorgeven, kun je contact met JoHo opnemen via het contactformulier op de website
  • Indien er bij JoHo nog vragen zijn, zal er contact met je worden opgenomen.

  Wat zijn de belangrijkste tips en adviezen rond het aanvraagproces van de Special ISIS verzekering?

  Wat zijn de belangrijkste tips en adviezen voor gevallen van nood en het gebruik maken van de alarmcentrale?

  • In het geval van nood bij één van de verzekerden kan contact worden opgenomen met de alarmcentrale van De Goudse Verzekeringen
  • De alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar en assisteert bij ziekte, ongeval en familieomstandigheden
  • Hou het polisnummer van de verzekering bij de hand op het moment dat je contact opneemt met de alarmcentrale
  • Het telefoonnummer van de Goudse Alarmcentrale is +31 182 544 555 (vanuit de VS: +1 800 694 9832)
  • Over het voorkomen van problemen kan je meer lezen op de JoHo website: Veilig blijven op reis en problemen oplossen in het buitenland  en de Special ISIS pagina over reisproblemen  (....)
  • Mocht je de verzekering hebben aangevraagd voor andere verzekerden dan jijzelf, geef dan deze verzekerden ook het polisnummer en het nummer van de alarmcentrale mee op reis
  • JoHo adviseert alle verzekerden om tijdens de reis en het verblijf in het buitenland het polisnummer van de verzekering bij zich te dragen (bijvoorbeeld in de portemonnee of op de telefoon)

   

  Hoe en waar kan je informatie en gegevens van je verzekeringen via JoHo vinden?

  Hoe en waar kan je informatie en gegevens van je verzekeringen via JoHo vinden?

  Waar kan je informatie en gegevens vinden van de verzekeringen die je via JoHo hebt afgesloten?

  • Op je JoHo accountpagina kun je zien welke verzekeringen je via JoHo hebt afgesloten en wat de status van je verzekeringspolis is.
  • je kunt er informatie vinden over het premiebedrag, de datum waarop de incasso plaatsvindt en de looptijd van je verzekering.
  • Heb je je verzekering enkele dagen geleden afgesloten, of heb je juist al jaren geleden een reisverzekering via JoHo afgesloten? Dan kan het zijn dat de informatie nog niet op je JoHo account te vinden is. Neem dan contact op met JoHo voor informatie over de actuele verzekeringsgegevens.

  Welke informatie over verzekeringen kan je nog meer vinden op je JoHo accountpagina?

  • Via je accountpagina kan je ook praktische verzekeringszaken regelen, zoals het wijzigen van je verzekering , het aanvragen van een verlenging of het indienen van een claim
  • Daarnaast vind je er de betrokken alarmnummers en de adviezen over hoe te handelen in noodsituaties

   

   

   

  Verzekeringen & JoHo account   

   

  JoHo accounts: vragen en antwoorden over je online JoHo accounts

  JoHo accounts: vragen en antwoorden over je online JoHo accounts

  Hoe kan je een account op joho.org aanmaken?

  Hoe kan je een account op joho.org aanmaken?

  • Wanneer je je bij JoHo aanmeldt wordt er automatisch een account voor je aangemaakt op JoHo.org
  • Per e-mail ontvang je dan een link waarmee je kunt inloggen en je wachtwoord kunt instellen
  • Heb je dat gedaan, dan kun je vanaf dan verder navigeren via je eigen online account
  • Heb je je aangemeld voor 2016, dan is er niet automatisch een online account aangemaakt. Neem in dat geval contact op via het contactformulier  om een account te laten aanmaken
  • Op WorldSupporter.org maak je zelf een account aan
  Hoe kan je een nieuw wachtwoord aanvragen, en hoe vaak kan je dat doen?
  Hoe kan je je persoonsgegevens, zoals adres, e-mail, rekening of telefoonnummer wijzigen bij een aanmelding, account of verzekering?

  Hoe kan je je persoonsgegevens, zoals adres, e-mail, rekening of telefoonnummer wijzigen bij een aanmelding, account of verzekering?

  Wijzigen van je persoonsgegevens bij een aanmelding (donateurschap/abonnement)

  Wijzigen van je persoonsgegevens bij een verzekering

  Wijzigen van je persoonsgegevens op je accountpagina's op JoHo.org of WorldSupporter.org

  • Wil je voor het inloggen op je accountpagina een nieuw e-mailadres? Geef dit dan door via het Contactformulier voor JoHo aanmeldingen. Zo voorkom je latere problemen
  • Op je accountpagina zelf is het ook mogelijk om enkele wijzigingen te doen. Deze wijzigingen hebben geen administratieve gevolgen en kan je niet gebruiken voor het doorgeven van wijzigingen
  Hoe kan je ervoor zorgen dat je toegang krijgt tot een pagina?

  Hoe kan je ervoor zorgen dat je toegang krijgt tot een pagina?

  • Het kan zijn dat je automatisch bent uitgelogd, omdat je je account bijvoorbeeld enige uren niet hebt gebruikt. Je kunt dan opnieuw inloggen en de pagina bekijken
  • Als je geen toegang hebt tot een bepaalde pagina, kan het ook zijn dat de pagina alleen beschikbaar is voor degene die aangesloten is bij JoHo als donateur of abonnee
  • Je kunt op je persoonlijke accountpagina zien op welke wijze je bij JoHo bent aangesloten (via een donateurschap, abonnement of een verzekering)
  • Via de pagina over de JoHo services  is terug te vinden voor welke service en informatie je aangesloten dient te zijn of voor welke services je welk abonnement nodig hebt
  • Je kunt een aanmelding uitbreiden en abonneeservices toevoegen door gebruik te maken van het Contactformulier voor aanmeldingen
  Hoe kom je bij de inloggegevens van je account, en wat kan je doen als je niet kunt inloggen?

  Hoe kom je bij de inloggegevens van je account, en wat kan je doen als je niet kunt inloggen?

  • In de meeste gevallen is je e-mailadres je gebruikersnaam, en kun je je wachtwoord terugvinden in een e-mail van JoHo.
  • Als je aangesloten bent bij JoHo, dan vind je de inloggegevens in de bevestigingsmail van je aanmelding.
  • Indien je nog niet eerder bent ingelogd, dan is het niet mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Kun je de bevestigingsmail niet terugvinden, neem dan contact op met JoHo via het contactformulier voor aanmeldingen
  • Als je een verzekering hebt lopen bij JoHo, dan is er enkele dagen na je aanvraag een account aangemaakt. De inloggegevens staan in de bevestigingsmail van je verzekeringsaanvraag.
  • Kun je de bevestigingsmail niet terugvinden of loop je tegen andere problemen aan, neem dan contact op met JoHo via het contactformulier voor verzekerden
  Hoe vind je je gebruikersnaam op joho.org?

  Hoe vind je je gebruikersnaam op joho.org?

  • Bij aanmelding wordt standaard je e-mailadres ingevuld als gebruikersnaam van je online account
  • Heb je een account gekregen in het kader van een afgesloten verzekering dan vind je je gebruikersnaam in de bevestigingsmail van je aanvraag
  • Nadat je bent ingelogd, kun je zelf je gebruikersnaam wijzigen in een naam die nog niet in gebruik is
  • Om een unieke gebruikersnaam te maken, kun je bijvoorbeeld je voornaam met je geboortejaar combineren
  • Bij het inloggen op JoHo.org kun je bij het veld 'Gebruikersnaam / e-mail' zowel je e-mailadres als je gebruikersnaam invoeren. Je kan ze niet alle twee invoeren.
  JoHo accounts: wat kan je vinden op je accountpagina op JoHo.org?

  JoHo accounts: wat kan je vinden op je accountpagina op JoHo.org?

  Wat kan je vinden op je accountpagina?

  Bovenaan

  • vind je extra knoppen waar je je verzekeringen en vaccinaties kunt toevoegen en je bestellingen kunt inzien
  • vind je de mogelijkheid om te zoeken en navigeren naar de belangrijkste startpagina's op JoHo.org
  • zie je je gegevens waarmee je bent aangemeld bij JoHo, eventuele pinpoints en je JoHo nummers

  In het midden

  • vind je de gegevens en startpagina's van verzekeringen en aanmeldingen (donateurschappen en abonneeservices)
  • vind je de belangrijkste pagina's rond studeren, reizen, emigreren, werken en inspireren
  • vind je je worldsupporter profielpagina, als je die hebt aangemaakt met dezelfde gegevens als je aanmelding op JoHo.org

  Onderaan

  • zie je je aanvragen en bestellingen
  • zie je je aantekeningen en footprints

  Hoe kan je een pagina toevoegen aan je eigen favorieten?

  • Onderaan de meeste pagina's vind je onder 'Footprints' de mogelijkheid om een pagina toe te voegen aan jouw eigen verzameling van JoHo pagina's (bundels).
  • Via de 'Add to...' opties kan je de betrokken pagina in één van jouw eigen bundels bewaren. Klik je op 'Remove' dan verdwijnt een pagina weer uit je bundel.
  • Jouw eigen bundels vind je vervolgens onderaan elke pagina terug.

  Contact opnemen of problemen zelf oplossen?

   

  JoHo accounts: welk soort account of aanmelding kan je op JoHo.org hebben?

  JoHo accounts: welk soort account of aanmelding kan je op JoHo.org hebben?


   Een account op JoHo.org

   • Heb je een account op JoHo.org dan sta je aangemeld als 'accounthouder'
   • Ben je ook aangemeld als JoHo member (donateur of abonnee), of heb je extra services aangevraagd via je verzekering, dan zie je dat ook vermeld bij je aanmeldgegevens

   Een account op JoHo.org met online toegang

   • Ben je aangemeld als JoHo member (donateur of abonnee) dan heb je online toegang tot alle pagina's waarvoor je JoHo member (donateur of abonnee) moet zijn
   • Je kunt bij alle online tools en services voor activiteiten in het buitenland je kunt bij alle studietools en online samenvattingen en je kunt bij alle contactgegevens voor vacatures
   • Voor een overzicht van alle voordelen en services kan je terecht op de pagina over aanmeldingen en services .

   Een account op WorldSupporter.org met online toegang

   • Ben je aangemeld als JoHo member (donateur of abonnee) dan heb je ook online toegang tot alle pagina's en services op WorldSupporter.org
   • Op WorldSupporter.org maak je eerst zelf een accountpagina voordat je gebruik kan maken van je online toegang

    

     

    

    Verzekeringen aanvragen

    

    

    

    

   JoHo: crossroad uit bundel
   JoHo: footprint achterlaten
    
   (service voor JoHo donateurs & abonnees)
    
    
   JoHo: pagina topic
     Verzekeringen & Aanvraag (acceptatie tot account) 

    

    

   Meer over JoHo en je verzekeringen

   Informatie en faq zoeken
   JoHo checken

   Waarom zou je je verzekeren?

   • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
   • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

   • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

   • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

   • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

   Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

   • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

   • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

   • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

   • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

   • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

   Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

   • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
   • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

   Sluit je aan bij JoHo 

   Contact opnemen
    
   CONTACT
    
   Contactformulier voor verzekeringen
    
   Telefoon & Afspraken
   di t/m do tussen 11.00 - 17.00
   +31 (0)88-3214567
   Skype: op joho.foundation
    
   JoHo vestigingen in NL