Ziektekosten in het buitenland verzekeren

JoHo: crossroad uit bundel

 

Ziektekosten in het buitenland verzekeren

 

Lees verder voor onderstaande vragen met antwoorden en meer:

 • Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering je medische kosten maar tot 100% of 200% dekt van het Nederlands tarief?
 • Is je verzekering voldoende voor opname in een privé ziekenhuis tijdens je reis en verblijf in het buitenland?
 • Verzekeren als je in het buitenland zwanger bent, of zwanger wilt worden?
 • Wat is spoedeisende medische zorg, planbare zorg en preventieve zorg bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?
 • Waarom zou je een reisverzekering naast je zorgverzekering afsluiten?
 • Wanneer zijn bestaande aandoeningen wel en niet gedekt bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?
 • Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?
 • Wat te doen als je onvoldoende of onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt in het buitenland?

Ziektekosten in het buitenland verzekeren: vragen en antwoorden

Ziektekosten in het buitenland verzekeren: vragen en antwoorden

Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering je medische kosten maar tot 100% of 200% dekt van het Nederlands tarief?

Wat zijn de gevolgen als je zorgverzekering je medische kosten maar tot 100% of 200% dekt van het Nederlands tarief?

Is het genoeg als je Nederlandse zorgverzekering tot 100% of 200% dekt van het Nederlands tarief.

 • Lang niet altijd! In de Verenigde Staten kunnen de kosten oplopen tot het tienvoudige van het gangbare tarief in Nederland.
 • Ook in andere landen kunnen de kosten fors hoger uitvallen dan in Nederland. Het is daarom verstandig je aanvullend te verzekeren met een reisverzekering, zodat je tot de kostprijs verzekerd bent voor spoedeisende medische zorg.

Praktijkvoorbeelden: medische kosten in het buitenland vergeleken met Nederland*:

 • Een huisartsenbezoek voor een insectenbeet, in de Verenigde Staten: € 1.400, in Nederland: € 25

 • Een migraine in Hurghada, Egypte: € 651, in Nederland: € 213

 • Een gebroken been in Antalya, Turkije: € 16.900, in Nederland: € 6.340

 • Een maag- en darmontsteking (gastro-enteritis) in Spanje: € 8.000, in Nederland: € 1.934

 • Een bezoek aan de spoedeisende hulp in Miami, USA: € 53.000, in Nederland: tussen de € 500 en € 10.000 euro afhankelijk van de diagnose

 • Een snee- of kniewond in Griekenland: € 3.500, in Nederland: € 338

*De Nederlandse tarieven zoals hierboven aangegeven zijn een DBC (een Diagnose Behandel Combinatie) en staan voor wat deze behandelingen in Nederland zouden kosten. Zorgverzekeraars en alarmcentrales gebruiken dit tarief om te bepalen hoeveel ze moeten vergoeden.

(Bron: Allianz Global Assistance)

 

Is je verzekering voldoende voor opname in een privé ziekenhuis tijdens je reis en verblijf in het buitenland?

Is je verzekering voldoende voor opname in een privé ziekenhuis tijdens je reis en verblijf in het buitenland?

Kan je in een privé ziekenhuis terecht met je verzekering voor je reis en verblijf in het buitenland?

 • In veel landen is het heel gebruikelijk dat er naast de 'reguliere' ziekenhuizen ook een breed aanbod aan privé ziekenhuizen en klinieken bestaat.
 • Privéklinieken bevinden zich vaak op bekende toeristische plekken, vlakbij de pistes en stranden, in tegenstelling tot de reguliere (staats)ziekenhuizen die vaak vlak buiten de grote steden staan.
 • Wanneer je iets overkomt, wordt je door een ambulance natuurlijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Hoe voorkom je dat je zelf voor hoge kosten komt te staan?

 • Stel altijd zsm de alarmcentrale van je zorg- en of reisverzekering op de hoogte als je iets is overkomen en je kosten gaat maken bij een medisch specialist.
 • Raadpleeg het medisch team van je verzekeraar voor je verder wordt behandeld en zeker als er een operatie wordt voorgesteld!
 • Ga je voor langere tijd naar een bestemming zoek dan voor vertrek uit welke ziekenhuizen er in de buurt van je bestemming zijn en vraag je verzekeraar of zij met dat specieke ziekenhuis bekend zijn.
Verzekeren als je in het buitenland zwanger bent, of zwanger wilt worden?

Verzekeren als je in het buitenland zwanger bent, of zwanger wilt worden?

Hoe kun je je verzekeren als je in het buitenland zwanger bent, of wilt worden? 

  Reisverzekeringen

  • In het algemeen is er geen sprake van dekking voor medische kosten bij zwangerschap via je reisverzekering
  • Bij sommige reisverzekeringen is er wel dekking voor ernstige complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap waardoor een medische behandeling direct noodzakelijk is;
  • Indien je zorgverzekering doorloopt, is er misschien via deze verzekering (gedeeltelijk) dekking voor kosten in verband met zwangerschap

  internationale ziektekostenverzekeringen

  • Er bestaan internationale (ziektekosten) verzekeringen die kosten in verband met een zwangerschap dekken.
  • Hierbij geldt vaak een wachttijd. Dit houdt in dat je de verzekering bijvoorbeeld een jaar moet hebben en dat deze daarna pas kosten voor zwangerschap zal vergoeden
  • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op één van de gespecialiseerde JoHo websites 

   

  Wat is spoedeisende medische zorg, planbare zorg en preventieve zorg bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?

  Wat is spoedeisende medische zorg, planbare zorg en preventieve zorg bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?

  Wat is spoedeisende medische zorg in het buitenland en wanneer is dat gedekt?

  • Spoedeisende medische zorg  in het buitenland wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt. Bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval, maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig.
  • Bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten.
  • Onder de dekking van medische noodzakelijke zorg vallen normaal gesproken:
   • backpackers buikkwalen als: "Delhi belly", buikgriep, voedselvergiftiging, uitdroging
   • antibiotica op verwijzing van arts (bv wegens blaasontsteking, ontstoken wond, luchtweg infectie)
   • Behandeling van malaria, dengue, chikungunya, etc
   • tandheelkundige zorg ivm pijnklachten
   • zetten van gebroken botten
   • hechten en verzorgen van een wond
   • zorg na beet van een dier (rabies-traject)

  Wat is planbare en preventieve medische zorg die in het buitenland niet gedekt is?

  • Met een reisverzekering ben je in principe alleen gedekt voor de spoedeisende en onvoorziene medische kosten als het gaat basiszorg en acute zorg.
  • Preventieve en planbare zorg (niet spoedeisend of voorzien) is in het algemeen uitgesloten. Onder de dekking van medische noodzakelijke zorg valt dus normaal gesproken niet:
   • tandartscontrole (preventief)
   • fysiotherapie (planbaar)
   • herhaalrecept medicatie chronische aandoening (bestaande aandoening)
   • anticonceptie pil, spiraal of hormonaal implantaat
   • behandelingen die betrekking hebben op SOA's
   • medische keuringen en vaccinaties
   • Alles gerelateerd aan zwangerschap (incl abortus)

   

  Waarom zou je een reisverzekering naast je zorgverzekering afsluiten?

  Waarom zou je een reisverzekering naast je zorgverzekering afsluiten?

  • Niet alle zorgverzekeringen dekken medische kosten in het buitenland, of ze bieden maar dekking voor een beperkte periode of tot een maximum bedrag.

  • Indien de zorgverzekering vergoedt tot het Nederlands tarief betekent dit dat je niet alle kosten vergoed krijgt als je medische kosten in het buitenland hoger uitvallen dan de kosten voor een soortgelijke behandeling in Nederland. Je moet dan zelf het verschil betalen.

  • Met een reisverzekering kun je je aanvullend verzekeren voor medische kosten in het buitenland waardoor dit tot kostprijs (dus de daadwerkelijke kosten!) verzekerd is.

  • In het algemeen moet het wel gaan om onvoorziene, spoedeisende medische kosten.

  Wanneer zijn bestaande aandoeningen wel en niet gedekt bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?

  Wanneer zijn bestaande aandoeningen wel en niet gedekt bij reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen?

  Wanneer dekt een reisverzekering de medische kosten die voortkomen uit bestaande aandoeningen?

  • Met een reisverzekering ben je in principe alleen gedekt voor de spoedeisende en onvoorziene medische kosten.
  • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, waarbij je vooraf kunt verwachten dat je daar kosten voor moet maken, heb je dus geen dekking binnen een reisverzekering.
  • Mocht een bestaande aandoening onverwacht verergeren waardoor je acute hulp nodig hebt, dan is het in een aantal gevallen wel mogelijk om de kosten vergoed te krijgen.
  • Hierbij is het van belang dat de behandeling of ingreep op advies van een arts plaatsvindt en dat het geen zorg betreft die uitgesteld kan worden tot na de reis.
  Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

  Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

  Kan je lokaal een zorgverzekering afsluiten als je naar het buitenland vertrekt?

  Lokaal verzekeren kan soms, bijvoorbeeld via je werkgever als je voor langere tijd ergens gaat werken. Er zit echter een aantal nadelen aan lokaal verzekeren:

  • Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:
   • repatriëring naar Nederland om medische redenen of na overlijden
   • repatriëring naar Nederland in verband met familieomstandigheden
   • activiteiten vooraf en na afloop van de werkzaamheden
   • reizen buiten het land waar je werkt
  • Er is vaak beperkte dekking voor ziektekosten
  • De voorwaarden en interpretaties zijn niet alleen in een andere taal maar stammen ook uit andere cultuur
  • Vaak kun je alleen gebruik maken van lokale 'staatsziekenhuizen'
  • In het algemeen is het bij schade en problemen een stuk lastiger om claims toegekend te krijgen
  Wat te doen als je onvoldoende of onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt in het buitenland?

  Wat te doen als je onvoldoende of onverzekerd in het ziekenhuis terechtkomt in het buitenland?

  • Als je onverzekerd in een ziekenhuis terechtkomt, ben je in de meest letterlijke zin "nog lang niet thuis". In sommige landen zal een ziekenhuis eerst een bevestiging willen hebben dat de kosten van je behandeling worden vergoed voor ze je verder helpen. Als jij of je familie niet met geld over de balk kunnen komen, kan dit grote (gezondheids)problemen opleveren. 
  • Ook de ambassade/consulaat kan op zo'n moment niets voor je doen. Ze kunnen hoogstens een bemiddelende rol spelen zodat jij kan aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken, of dat familie of vrienden hiervoor garant staan. Dit kan uiteraard even (een dag of langer) duren. Als je in levensgevaar verkeert en elke minuut telt is dit uiteraard een proces wat je duur kan komen te staan.
  • Let ook op dat als je in landen zoals Canada, de Verenigde Staten of Japan in het ziekenhuis terecht komt de bedragen die je moet betalen soms astronomisch hoog kunnen zijn. Bij een stevig ongeluk moet je echt denken aan bedragen die boven de 100.000 euro kunnen liggen. Daarnaast staan ziekenhuizen (met name in de VS) erom bekend dat ze gelijk deurwaarders inschakelen en hierin erg dreigend kunnen overkomen. Dit is een extra stress factor die je herstelproces uiteraard niet ten goede komt.

   

  Zorgverzekering en geldigheid in het buitenland

   

  Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

  De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

  1 - je gaat betaald werken in het buitenland

  • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
  • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
  • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.
  • Als je tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €190 (bruto) per maand of €1.900 op jaarbasis (in loon of natura). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen indien je langer dan drie maanden gaat werken.

  2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

  • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €190 per maand (of meer) of €1.900 op jaarbasis. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag te vervallen, indien je langer dan drie maanden gaat werken.

  3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

  • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
  • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

  4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

  • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
  • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

  Wat kan jij doen?

   • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
   • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

   Waar moet je rekening mee houden?

   • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
   • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
   • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
   • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
   • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

   Meer lezen?

   Direct verzekeren?

    

   Ziektekostendekking per verzekering

    

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

   Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

    Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

    • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
    • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

    Wanneer kies je welke medische dekking?

    Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking

    • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
    • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat de Nederlandse zorgverzekering van de verzekerde wordt aangevuld tot de kostprijs van de ziektekosten in het buitenland. In veel landen kunnen de kosten van de medische zorg een stuk hoger zijn dan de vergoeding die je van de Nederlandse zorgverzekering daarvoor krijgt.
    • 'Basis' dekking kies je als er geen dekking voor de ziektekosten en medische zorg nodig is
    Met de 'All-in' dekking:
    • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
    • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
    • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
    • NB: 'All in' kan afgesloten worden tot de leeftijd van 55 jaar. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar. All in' kies je ook als de verzekerde in België woonachtig is (er zijn binnen deze verzekering dan geen andere opties)
    Met de 'Extra' dekking:
    • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS verzekering.
    • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
    • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
    Met de 'Basis' dekking:
    • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
    • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

    Wat betekent spoedeisende medische zorg?

    • Spoedeisende medische zorg in het buitenland wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt
     • bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval 
     • maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig
     • bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten
     • Preventieve zorg zoals halfjaarlijkse tandartscontrole of de meeste kosten rond een zwangerschap, zijn uitgesloten

    Wanneer worden bestaande aandoeningen vergoed?

    Al onder geneeskundige behandeling?

    • Ben je op het moment dat je op reis gaat onder geneeskundige behandeling en moet de behandeling tijdens de reis worden voortgezet?
    • Dan kunnen de kosten niet vergoed worden, behalve als je kunt aantonen dat de kosten onvoorzien waren en er sprake was van levensbedreigende klachten.

    Uitstel van de behandeling mogelijk?

    • Kan de behandeling uitgesteld worden totdat je weer in Nederland bent teruggekeerd dan worden de kosten niet vergoed worden

    Welke medische kosten zijn uitgesloten van vergoeding?

    Voorgeschreven medicijnen

    • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, heb je geen dekking binnen de reisverzekering.
    • Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen.

    Preventieve medicijnen & Medische hulpartikelen

    • Niet vergoed worden bijvoorbeeld vaccinaties en malariapillen, het aanmeten van brillen en contactlenzen en medische keuringen

    Niet erkende arts of zorginstelling

    • Niet vergoed worden de kosten van een behandeling door een arts of tandarts of van een ziekenhuisopname als de (tand)arts of het ziekenhuis op het moment van de behandeling niet erkend is door de bevoegde instanties in dat land.
    • De kosten van een alternatief genezer of therapeut worden niet vergoed

    fysiotherapie behandelingen

    • fysiotherapie is alleen vergoed als het noodzakelijk is vanwege een ongeval of operatie;

    Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

    • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
    • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
    • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

    Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

    Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

    • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval. De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
    • De kosten voor spoedeisende tandheelkundige hulp aan het natuurlijke gebit is gedekt als die hulp nodig is om de acute pijn te verlichten.
    • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
    • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
    • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

     Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

    • In het algemeen is er geen sprake van dekking voor medische kosten bij zwangerschap via je reisverzekering
    • Bij de Special ISIS er wel dekking voor ernstige complicaties in de eerste twaalf weken van een zwangerschap waardoor een medische behandeling direct noodzakelijk is;
    • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op expatverzekering.nl (een gespecialiseerde JoHo website)

    Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering en over het opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

    • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
     • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
     • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
     • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
    • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt

    Meer lezen en polisvoorwaarden

    Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over dekking voor aansprakelijkheid, bagage, ziektekosten en risico's

    Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over dekking voor aansprakelijkheid, bagage, ziektekosten en risico's

       Kan je de dekking tijdens de reis aanpassen bij de Globetrotter verzekering?

       • Je kunt de dekking van de Globetrotter niet tijdens de looptijd van de polis aanpassen.
       • Als er een kans bestaat dat je tijdens jouw reis de dekking van jouw Nederlandse zorgverzekering zult verliezen (bijvoorbeeld omdat je gaat werken), is het raadzaam om al gelijk vanaf het begin te kiezen voor de volledige medische dekking.
       • Tijdens de reis is het niet mogelijk om de medische dekking te upgraden van "aanvullend" naar "volledig".

       Welke toeslag is van toepassing bij bijzondere activiteiten en werkzaamheden bij de Globetrotter verzekering?

       Uitgelicht

        • Offpiste skiën of snowboarden is met bijzondere wintersporten gedekt. Hierbij wordt er wel van uitgegaan dat je goed voorbereid bent en goede voorzorgsmaatregelen hebt genomen om dit in goede banen te leiden. Dat wil zeggen: je bent een ervaren skiër (dus het moet niet je eerste wintersport vakantie zijn), en je hebt berichten over lawinegevaar en weersvoorspellingen gecheckt. Is er kans op storm of lawine en ga je toch op pad? Dan wordt dit gezien als "roekeloos" en ben je niet verzekerd.
        • Ga je tijdens je verblijf in het buitenland werken met sledehonden? Selecteer dan in ieder geval de dekking voor wintersport en bijzondere sporten. Daarnaast geldt de hoogste risicotoeslag, zoals geldt voor alle werkzaamheden waarmee je in direct contact met dieren komt.

        Hoe zit het met eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting bij de Globetrotter verzekering?

        • Eigen of gehuurde (winter)sportuitrusting is verzekerd als ‘Wintersport en bijzondere sporten’ is meeverzekerd.
        • Zijn jouw eigen sportgoederen gestolen of onherstelbaar beschadigd geraakt? Naast dekking voor de schade aan jouw eigen uitrusting is er dekking voor de huur van vergelijkbare sportuitrusting voor de periode dat je van plan was het te gebruiken.

        Ben je ook verzekerd voor schade aan (gehuurde) voertuigen bij de Globetrotter verzekering?

        • Met de Globetrotter verzekering ben je verzekerd voor particuliere aansprakelijkheid. 
        • Schade veroorzaakt door of met een (gehuurde) auto is uitgesloten van dekking.
        • Vaak kun je je hier lokaal voor verzekeren, bijvoorbeeld via de verhuurmaatschappij.

        Wat is het 'eigen risico' bij geneeskundige kosten van de Globetrotter verzekering?

        • Eigen risico voor geneeskundige kosten is €100.
        • Dit Eigen Risico geldt per verzekerde periode.
        • Bij een verlenging komt de teller weer op nul te staan. Dit geldt zowel voor de dekking als het eigen risico.

        Worden voorgeschreven medicijnen vergoed bij de Globetrotter verzekering?

        • Als je medische kosten meeverzekert, biedt de Globetrotter reisverzekering dekking voor onvoorziene en spoedeisende zorg.
        • Als je tijdens de reis medicatie krijgt voorgeschreven die hoort bij de behandeling van een acute klacht, zal dit in de meeste gevallen vergoed worden.
        • Bestaande aandoeningen en bijbehorende medicatie vallen niet binnen de dekking van deze verzekering.
        • Voorgeschreven middelen met een preventieve werking zoals de anticonceptie pil, vaccinaties of vitaminesupplementen zijn uitgesloten van dekking.
        • Dit geldt in principe voor alle reisverzekeringen.

        Biedt de Globetrotter verzekering dekking bij een verplichte quarantaine?

        Verplichte quarantaine bij een door de overheid aangewezen locatie

        • De Globetrotter verzekering biedt dekking voor quarantainekosten voor reizen binnen de EU. Heeft het land waar je in quarantaine moet een reisadvies met kleurcode geel of groen. Dan heb je dekking voor:
         • Vergoeding extra verblijfskosten: bedrag per persoon per dag max. € 100, afhankelijk van dekking. 
         • Totale vergoeding extra reis- en verblijfskosten is max. € 1.000 per persoon.
         • Vergoeding latere terugvlucht: kostprijs.

        Verplichte quarantaine als je besmet bent geraakt met Corona

        • Een positieve (PCR) test is noodzakelijk. Heeft het land waar je in quarantaine moet een reisadvies met kleurcode geel of groen. Dan heb je dekking voor:
         • Vergoeding extra verblijfskosten: bedrag per persoon per dag max. € 100, afhankelijk van dekking. 
         • Totale vergoeding extra reis- en verblijfskosten is max.€ 1.000 per persoon.
         • Vergoeding latere terugvlucht: kostprijs.

        Worden de kosten vergoed als je je verplicht dient te laten testen voor corona voor je terugkeer naar Nederland?

        • Je verplicht laten testen op het coronavirus is een ‘maatregel van de overheid’. Dit is geen verzekerde gebeurtenis.
        • Deze kosten worden dus niet vergoed. Ook niet als je verzekerd bent voor aanvullende medische kosten. 

         

          

         

        Verzekeringen voor ziektekosten in het buitenland

         

         

         

        JoHo: crossroad uit bundel
        JoHo: footprint achterlaten
         
        (service voor JoHo donateurs & abonnees)
         
         
        JoHo: pagina topic
          Ziektekosten in het buitenland verzekeren Waarom zou je een reisverzekering naast je zorgverzekering afsluiten? Wat als je zorgverzekering je medische kosten maar dekt tot 100%  of 200% van het Nederlands tarief. Wat is spoedeisende medische zorg en wanneer zijn bestaande aandoeningen wel en niet gedekt Kan je in een privé ziekenhuis terecht met je reisverzekering?

         

         

        Meer over JoHo en je verzekeringen

        Informatie en faq zoeken
        JoHo checken

        Waarom zou je je verzekeren?

        • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
        • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

        • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

        • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

        • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

        Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

        • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

        • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

        • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

        • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

        • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

        Verzekeren via JoHo  

        Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

        • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
        • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

        Aansluiten bij JoHo 

        Contact opnemen
         
        CONTACT
         
        Contactformulier voor verzekeringen
         
        Telefoon & Afspraken
        di t/m do tussen 11.00 - 17.00
        +31 (0)88-3214567
        Skype: op joho.foundation
         
        JoHo vestigingen in NL