Ziektekosten in het buitenland verzekeren

 

JoHo: crossroad uit bundel

 

Ziektekosten in het buitenland verzekeren

 

Waarom zou je een reisverzekering naast je zorgverzekering afsluiten?

Waarom zou je een reisverzekering naast je zorgverzekering afsluiten?

 • Niet alle zorgverzekeringen dekken medische kosten in het buitenland, of ze bieden maar dekking voor een beperkte periode of tot een maximum bedrag.

 • Indien de zorgverzekering vergoedt tot het Nederlands tarief betekent dit dat je niet alle kosten vergoed krijgt als je medische kosten in het buitenland hoger uitvallen dan de kosten voor een soortgelijke behandeling in Nederland. Je moet dan zelf het verschil betalen.

 • Met een reisverzekering kun je je aanvullend verzekeren voor medische kosten in het buitenland waardoor dit tot kostprijs (dus de daadwerkelijke kosten!) verzekerd is.

 • In het algemeen moet het wel gaan om onvoorziene, spoedeisende medische kosten.

Is het in het buitenland genoeg als je Nederlandse zorgverzekering je medische kosten dekt tot 100% dekt (of zelfs 200%) van het Nederlands tarief.

Is het in het buitenland genoeg als je Nederlandse zorgverzekering je medische kosten dekt tot 100% dekt (of zelfs 200%) van het Nederlands tarief.

is het genoeg als je Nederlandse zorgverzekering tot 100% dekt (of zelfs 200%) van het Nederlands tarief.

 • Lang niet altijd! In de Verenigde Staten kunnen de kosten oplopen tot het tienvoudige van het gangbare tarief in Nederland.
 • Ook in andere landen kunnen de kosten fors hoger uitvallen dan in Nederland. Het is daarom verstandig je aanvullend te verzekeren met een reisverzekering, zodat je tot de kostprijs verzekerd bent voor spoedeisende medische zorg.

Praktijkvoorbeelden: medische kosten in het buitenland vergeleken met Nederland*:
 

 • Een huisartsenbezoek voor een insectenbeet, in de Verenigde Staten: € 1.400, in Nederland: € 25

 • Een migraine in Hurghada, Egypte: € 651, in Nederland: € 213

 • Een gebroken been in Antalya, Turkije: € 16.900, in Nederland: € 6.340

 • Een maag- en darmontsteking (gastro-enteritis) in Spanje: € 8.000, in Nederland: € 1.934

 • Een bezoek aan de spoedeisende hulp in Miami, USA: € 53.000, in Nederland: tussen de € 500 en € 10.000 euro afhankelijk van de diagnose

 • Een snee- of kniewond in Griekenland: € 3.500, in Nederland: € 338

*De Nederlandse tarieven zoals hierboven aangegeven zijn een DBC (een Diagnose Behandel Combinatie) en staan voor wat deze behandelingen in Nederland zouden kosten. Zorgverzekeraars en alarmcentrales gebruiken dit tarief om te bepalen hoeveel ze moeten vergoeden.

(Bron: Allianz Global Assistance)

 

Wat is spoedeisende medische zorg, en ben je met een reisverzekering gedekt voor medische kosten die voortkomen uit bestaande aandoeningen?

Wat is spoedeisende medische zorg, en ben je met een reisverzekering gedekt voor medische kosten die voortkomen uit bestaande aandoeningen?

Wat is spoedeisende medische zorg, en ben je met een reisverzekering gedekt voor medische kosten die voortkomen uit bestaande aandoeningen?

 • Met een reisverzekering ben je in principe alleen gedekt voor de spoedeisende en onvoorziene medische kosten.
 • Spoedeisende medische zorg wil zeggen: de noodzakelijke en onvoorziene medische en tandheelkundige kosten die je tijdens je reis maakt
  • bijvoorbeeld dokter- of ziekenhuisbezoek als je op reis plotseling ziek wordt of ten gevolge van een ongeval 
  • maar ook bijvoorbeeld kosten voor ziekenvervoer met ambulance of ambulancevliegtuig
  • bij spoedeisende tandheelkundige hulp gaat het om hulp aan het natuurlijk gebit als die hulp nodig is om acute pijn te verlichten.
 • Het gaat hier om basiszorg en acute zorg, niet om preventieve zorg. Preventieve zorg is bijvoorbeeld je halfjaarlijkse tandartscontrole of veel van de kosten rondom een zwangerschap.
 • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt, waarbij je vooraf kunt verwachten dat je daar kosten voor moet maken, heb je geen dekking binnen de reisverzekering.
 • Mocht een bestaande aandoening onverwacht verergeren waardoor je acute hulp nodig hebt, dan is het in een aantal gevallen wel mogelijk om de kosten vergoed te krijgen. Hierbij is het van belang dat de behandeling of ingreep op advies van een arts plaatsvindt en dat het geen zorg betreft die uitgesteld kan worden tot na de reis.
Kan je in een privé ziekenhuis terecht met je verzekering voor je reis en verblijf in het buitenland?

Kan je in een privé ziekenhuis terecht met je verzekering voor je reis en verblijf in het buitenland?

 • In veel landen is het heel gebruikelijk dat er naast de 'reguliere' ziekenhuizen ook een breed aanbod aan privé ziekenhuizen en klinieken bestaat.
 • Privéklinieken bevinden zich vaak op bekende toeristische plekken, vlakbij de pistes en stranden, in tegenstelling tot de reguliere (staats)ziekenhuizen die vaak vlak buiten de grote steden staan.
 • Wanneer je iets overkomt, wordt je door een ambulance natuurlijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Hoe voorkom je dat je zelf voor hoge kosten komt te staan?

 • Stel altijd zsm de alarmcentrale van je zorg- en of reisverzekering op de hoogte als je iets is overkomen en je kosten gaat maken bij een medisch specialist.
 • Raadpleeg het medisch team van je verzekeraar voor je verder wordt behandeld en zeker als er een operatie wordt voorgesteld!
 • Ga je voor langere tijd naar een bestemming zoek dan voor vertrek uit welke ziekenhuizen er in de buurt van je bestemming zijn en vraag je verzekeraar of zij met dat specieke ziekenhuis bekend zijn.

 

Zorgverzekering en geldigheid in het buitenland

 

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

1 - je gaat betaald werken in het buitenland

 • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
 • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
 • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €180 (bruto) per maand of €1800 op jaarbasis (in loon of natura)

2 - Je gaat vrijwilligerswerk doen in het buitenland

 • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €180 per maand of meer of €1800 op jaarbasis

3 - Je gaat stagelopen in het buitenland

 • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
 • Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

4 - Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

 • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent).
 • De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

Wat kan jij doen?

  • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
  • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
  • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Services van JoHo).
  • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
  • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
  • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

  Meer lezen?

  Direct verzekeren?

   

  Ziektekostendekking per verzekering

   

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

  Special ISIS: vragen en antwoorden over de dekking voor medische en ziektekosten

   Wat is het verschil tussen 'Standaard' of 'Super' dekking?

   • Nadat je de keuze hebt gemaakt voor medische dekking, kun je kiezen voor de hoogte van de verzekerde bedragen en eigen risico's, oftewel het dekkingsniveau.
   • Als je kiest voor de 'Super' dekking, dan heb je een uitgebreidere dekking.

   Wanneer kies je welke medische dekking?

   • Voor de medische dekking heb je keuze tussen de 'Basis', 'Extra' of 'All-in' dekking:.
   • 'All-in' dekking kies je als je geen Nederlandse zorgverzekering hebt, als je recht op een geldige Nederlandse zorgverzekering kan komen te vervallen of als je het eigen risico van je zorgverzekering (deels) wil opvangen.
   • 'Extra' dekking kies je als je wilt dat je Nederlandse zorgverzekering wordt aangevuld tot kostprijs (in veel landen kunnen de kosten hoger zijn dan je zorgverzekering dekt).
   • 'Basis' dekking kies je als geen dekking voor medische zorg nodig hebt.

   Wat is bij de Special ISIS het verschil bij de keuzes voor je medische dekking?

    Met de 'All-in' dekking
    • ben je tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg
    • heb je geen geldige zorgverzekering in Nederland nodig
    • is in combinatie met superdekking geen sprake van eigen risico
    • mag je je verzekeren als je niet ouder bent dan 54 jaar
    Met de 'Extra' dekking
    • ben je aanvullend tot kostprijs verzekerd voor spoedeisende medische zorg. Je Nederlandse zorgverzekering dekt in het buitenland lang niet altijd tot kostprijs en dan kan er wel een beroep worden gedaan op Special ISIS.
    • heb je wel een geldige Nederlandse zorgverzekering nodig
    • kan je alleen in overleg gedurende je reis nog overstappen op de All-in dekking
    Met de 'Basis' dekking
    • heb je geen aanvullende dekking voor medische kosten
    • kan je gedurende je reis niet meer overstappen op de 'Extra' of 'All-in' dekking

    Wat is spoedeisende medische zorg?

    Kan je de (medische) dekking tijdens je reis wijzigen

    • Je kunt de medische dekking tijdens de reis eenmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'.
    • Het kan namelijk gebeuren dat je op reis gaat en de 'Extra' dekking afsluit omdat je op het moment van vertrek nog een Nederlandse zorgverzekering hebt. Vervolgens vind je werk in het buitenland of besluit je langer te blijven, waardoor de dekking van je Nederlandse zorgverzekering komt te vervallen. In dit geval is het mogelijk om jouw verzekering om te zetten van 'Extra' dekking naar 'All-in'.
    • Het is niet mogelijk om van 'Basis' naar 'Extra' of 'All-in' over te stappen.

    Hoe kun je de medische dekking tijdens de reis éénmalig omzetten van 'Extra' naar 'All-in'?

    Krijg je voorgeschreven medicijnen vergoed?

    • Voor alle bestaande aandoeningen en medicijnen die je nu gebruikt heb je geen dekking binnen de reisverzekering. Dit geldt overigens voor alle reisverzekeringen. Indien je kiest voor 'Extra' of 'All-in' heb je dus alleen dekking bij spoedeisende geneeskundige kosten.

    Is er dekking voor tandheelkundige kosten?

    • De kosten van de tandheelkundige hulp kunnen worden vergoed bij beschadiging van het natuurlijk gebit door een ongeval . De kosten moeten binnen twaalf maanden na het ongeval zijn gemaakt.
    • Gedurende de hele looptijd van de verzekering geldt dat maximaal één keer het verzekerde bedrag verzekerd is.
    • De maximale vergoedingen vind je in het dekkingsoverzicht (zie boven het aanvraagformulier en/of de voorwaarden)
    • Bij tussentijds bezoek aan Nederland geldt een eigen risico, zie hiervoor de voorwaarden van verzekering

     Ben je met de Special ISIS goed verzekerd als je zwanger wilt worden in het buitenland?

    • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling zijn niet gedekt onder een reisverzekering. Mocht je onvoorzien zwanger worden tijdens de reis dan dekt de Special ISIS alleen spoedeisende complicaties in de eerste 12 weken. Voor het gehele verloop van een zwangerschap is een reisverzekering dus niet geschikt. Er bestaan wel internationale (ziektekosten) verzekeringen die de kosten i.v.m. zwangerschap dekken, waarbij overigens meestal een wachttijd geldt.  
    • Ben je van plan om zwanger te worden? Neem contact op met JoHo om te kijken welke mogelijkheden er zijn om zowel jou als je kindje te verzekeren.
    • Onverwacht zwanger tijdens je reis? JoHo denkt graag met je mee over mogelijkheden om zowel jou als je kindje te verzekeren.

    Vragen over de geldigheid van je zorgverzekering & over opzeggen van je zorgverzekering in Nederland

    • Zie Special ISIS: Vragen over (het wegvallen van) de dekking van je Nederlandse zorgverzekering voor antwoorden op vragen als:
     • Biedt de Nederlandse zorgverzekering voldoende dekking, als je hem mag aanhouden tijdens een lange of wereldreis?
     • Is je Nederlandse zorgverzekering nog wel geldig als je lang op reis of wereldreis gaat?
     • Wat zijn de gevolgen voor je reis- of zorgverzekering als je meer dan 180 euro per maand vergoeding, of loon in natura, ontvangt voor werk of stage in het buitenland?
    • Houd er ook rekening mee dat je geen recht meer hebt op eventuele zorgtoeslag als je je zorgverzekering in Nederland opzegt of de dekking hiervan vervalt.

     

      

     

    Verzekeringen voor ziektekosten in het buitenland

     

     

     

    JoHo: crossroad uit bundel
    JoHo: footprint achterlaten
     
    (service voor JoHo donateurs & abonnees)
     
     
    JoHo: delen en inspireren

     

     

    Meer over JoHo en je verzekeringen

    Informatie en faq zoeken
    JoHo checken

    Waarom zou je je verzekeren?

    • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
    • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

    • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

    • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

    • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

    Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

    • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

    • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

    • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

    • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

    • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

    Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

    • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
    • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

    Sluit je aan bij JoHo 

    Contact opnemen
     
    CONTACT
     
    Contactformulier
     
    Telefoon & Afspraken
    di t/m do tussen 11.00 - 17.00
    +31 (0)88-3214567
    Skype: op joho.foundation
     
    JoHo vestigingen in NL