Geneeskunde en zorg studeren in binnen- en buitenland

 

Geneeskunde, gezondheid en zorg in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

Inhoud: o.a.

 • Wat is ziekte, wat is gezondheid en wat is gezondheidszorg?
 • Wat is geneeskunde studeren?
 • Hoe zitten de deelgebieden in elkaar: allergie, chirurgie, dermatologie, farmacologie, fysiotherapie, gynaecologie, keel- neus- en oorheelkunde, kindergeneeskunde, neurologie, oncologie, preventieve zorg, psychiatrie, sociale geneeskunde en verpleegkunde?

Studiehulp en samenvattingen

 • Welke samenvattingen en studiehulpmaterialen zijn er voor geneeskunde en medicijnen studeren?
 • Welke samenvattingen en studiehulpmaterialen zijn ervoor verpleegkunde en zorgopleidingen?

Competenties en vaardigheden

 • Hoe verbeter je je medische vaardigheden: van onderzoekt tot diagnose?
 • Hoe verbeter je je therapeutische vaardigheden?

Buitenland

 • Studeren in het buitenland?
 • Stage in het buitenland?
 • Werken in het buitenland?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Gezondheid en zorg: vragen en antwoorden over ziekte en gezondheid

Gezondheid en zorg: vragen en antwoorden over ziekte en gezondheid

Wat is gezondheid, en wat is gezondheidszorg?

Wat is gezondheid, en wat is gezondheidszorg?

Wat is gezondheid en gezondheidszorg?

 • De oude Grieken zagen lichaam en geest als een geheel, maar schreven ziekte niet toe aan spirituele zaken. Hippocrates was degene die als één van de eersten sprak over een balans tussen de vier ‘lichaamssappen’ (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal) die elk voor een andere karaktertrek staan. Daarnaast zijn de lichaamssappen ook verbonden met seizoenen en de vier condities droog, nat, koud en warm. . Hippocrates onderkende ook de link tussen (gezond) eten en gezondheid en dat lichamelijke factoren van invloed kunnen zijn op de geest.
 • De World Health Organisation (WHO), omschrijft gezondheid als volgt:‘een staat van fysiek, mentaal en sociaal welzijn en het afwezig zijn van ziekte’. Wat bij deze definities mist zijn de socio-economische en culturele invloeden op gezondheid. Ook maakt de definitie niet duidelijk wat de rol van de psyche is, die echter een belangrijke rol speelt bij de ervaring van gezondheid en ziekte.

Wat zijn de opvattingen over gezondheid per cultuur?

 • Opvattingen over gezondheid kunnen per cultuur verschillen. Een mooi voorbeeld is de benadering van alcoholverslaving. In sommige culturen wordt alcoholverslaving gezien als een legaal en moreel probleem: verslaafden worden gezien als slachtoffer van een middel. In andere culturen wordt alcoholconsumptie meer gezien als een teken van persoonlijke zwakheid.
 • Het verschilt ook per cultuur of gezondheid iemand zijn eigen zorg is, of collectief wordt aangepakt. In veel Afrikaanse regio’s is het gebruikelijk dat de bewoners van een dorp zich bekommeren om de gezondheid van alle dorpsbewoners. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak en draagt daarmee bij aan de collectieve gezondheid. In Oosterse culturen is er vaak naast de collectivistische benadering ook een holistische benadering. Er moet gekeken worden naar het gehele wezen en zijn/haar welzijn in plaats van naar het zichtbare of fysieke deel.
 • In het Westen zie je veel vaker een individualistische aanpak. Mensen moeten zelf zorgen dat zij gezond worden of blijven. Hoe iemand zich gedraagt wordt in dit geval ook grotendeels bepaald door zijn persoonlijke behoeftes.
 • Lees ook meer bij: Gezondheidszorg & Zorgstelsel: in het buitenland

Wat is de relatie tussen psychologie en gezondheid?

 • Psychologische benaderingen kunnen helpen verklaren waarom sommige mensen op een bepaalde manier reageren op ziekten en andere mensen weer op een andere manier. De gezondheidspsychologie integreert cognitieve, ontwikkelings- en sociale theorieën en verklaringen om een beter beeld van gezondheid en gezondheidszorg te krijgen.
 • Gezondheidspsychologie staat in contact met andere takken, zoals gezondheidseconomie, geneeskunde, medische sociologie en therapeutische disciplines. Gezondheidspsychologie zelf wordt ook wel beschreven als het biopsychosociale model en heeft dus betrekking op biologische, psychologische en sociale factoren
Waar komt gezondheid en gezondheidszorg vandaan?

Waar komt gezondheid en gezondheidszorg vandaan?


Geschiedenis van Gezondheid

De oude Grieken zagen lichaam en geest als een geheel, maar schreven ziekte niet toe aan spirituele zaken. Hippocrates was degene die als één van de eersten sprak over een balans tussen de vier ‘lichaamssappen’ (slijm, bloed, gele gal en zwarte gal) die elk voor een andere karaktertrek staan. Daarnaast zijn de lichaamssappen ook verbonden met seizoenen en de vier condities droog, nat, koud en warm. Slijm is verbonden met de winter (koud en nat) en grote hoeveelheden slijm wordt gelinkt aan een kalm temperament. Bloed is verbonden met de lente (nat en warm) en grote hoeveelheden bloed wordt gelinkt aan een optimistische persoonlijkheid. Grote hoeveelheden gele gal is verbonden met een boos temperament en hoort bij de zomer (warm en droog). Tenslotte is zwarte gal gerelateerd aan verdriet en de herfst (koud en droog). Als de sappen in balans zijn is een persoon gezond. Hippocrates onderkende ook de link tussen (gezond) eten en gezondheid en dat lichamelijke factoren van invloed kunnen zijn op de geest.

In de Middeleeuwen werd gezondheid opnieuw vooral gezien als een functie van de spiritualiteit. Ziekte werd verklaard als Gods straf voor wangedrag of door boze geesten die bezit van iemand hadden genomen, zoals men dat vroeger ook dacht. Individuen hadden weinig tot geen controle over hun gezondheid.

In de veertiende en vijftiende eeuw, de periode van de Renaissance, kwam er veel aandacht voor individueel denken en doen. De wetenschappelijke revolutie rond 1600 zorgde voor een hoop ontwikkelingen in de fysische geneeskunde. Verklaringen voor ziekte hadden een organische en fysiologische invalshoek, psychologische verklaringen waren niet aanwezig.

Aan het begin van de 17e eeuw kwam Descartes met het dualisme. Volgens Descartes waren lichaam en geest van elkaar gescheiden, maar was interactie tussen de twee wel mogelijk.

Artsen waren er om het materiële lichaam te beschermen en te genezen en spirituele geleerden om de niet-materiële geest te beschermen.

Dualisten zoals Descartes zagen het lichaam als een machine. Dit zogenaamde mechanisme houdt in dat men ervan uitgaat dat gedrag te reduceren is tot het fysiek functioneren van het lichaam. Deze benadering is de basis voor het biomedische model, wat ervan uitgaat dat ziektesymptomen een pathologie als oorzaak hebben en verholpen kunnen worden met een medische behandeling. Het biomedische model wordt ook weleens beschreven als reductionisme. Lichaam, geest en menselijk gedrag kunnen worden gereduceerd tot het niveau van cellen, neurale activiteit en biochemische activiteit. Er is geen ruimte voor het feit dat mensen anders zijn en anders kunnen reageren op dezelfde ziekten et cetera. Ontleding en autopsie werden geaccepteerd door de kerk, waardoor er een enorme groei was in medisch inzicht.

Model voor gezondheid

Een model dat in veel opzichten meer lijkt op wat wij tegenwoordig het meest aannemelijk vinden in de reguliere gezondheidszorg, is het biopsychosociale model. Dit model is gebaseerd op de aanname dat er een type materie bestaat die je op twee manieren kunt benaderen. Eén type materie kan op een subjectieve en objectieve manier worden benaderd. Iemand die ziek is heeft symptomen die bij die ziekte horen, maar reageert daar op een individuele, unieke manier op. Het biopsychosociale model houdt dus rekening met fysieke, sociale, psychologische en culturele aspecten wanneer een ziekte of symptomen worden verklaard.

Sinds de bidirectionele relatie (relatie in twee richtingen) tussen lichaam en geest meer begrip krijgt, is de spanning tussen monisten en dualisten afgenomen. De psychologie en Freud hebben hieraan bijgedragen. Monisten geloven in het feit dat er één soort materie is, lichaam en geest zijn dus van dezelfde materie. Daarentegen zeggen dualisten dat het lichaam fysisch is maar de geest niet.

Freud had het in zijn tijd (eerste helft van de 20e eeuw) over bewust of onbewust in plaats van lichaam of geest. Onbewuste conflicten veroorzaakten volgens hem fysieke problemen, iets dat we nu psychosomatisch zouden noemen. Gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, het individuele gedrag speelt ook een rol in gezondheid en ziekte.

Kennnis van gezondheid

Niet alleen onze opvattingen over ziekte zijn heel erg veranderd in de loop der eeuwen. De kennis over het lichamelijk functioneren en eventuele mogelijke geneeswijzen zijn ontzettend uitgebreid. In de 20e eeuw is de levensverwachting flink omhoog gegaan in de westerse landen. Verklaringen hiervoor zijn behandelingen met medicijnen, vaccinaties, ontwikkelingen in het onderwijs en in de agricultuur.

Infectieziekten komen steeds minder vaak voor en maken plaats voor ziekten als kanker, hart-, long-, en leverziekten. Deze ontwikkeling doet zich voornamelijk voor in ontwikkelde landen. Gedragingen als roken, extreem alcohol gebruik, slecht dieet en een 'zittende' leefstijl worden in verband gebracht met de zojuist opgenoemde ziekten. Sterfgevallen door kanker zijn door ongeveer twee derde te wijten aan ons gedrag. Daarnaast leeft de mens tegenwoordig langer met ziekten waar we voorheen aan overleden, waardoor de mens leeftijden bereikt waar de kankerincidentie hoger ligt. Incidentie is het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid. Dit wordt vaak door de war gehaald met prevalentie wat aangeeft hoeveel mensen aan een bepaalde ziekte lijden op een bepaald moment.

Een opvallende ontwikkeling van de laatste decennia is dat mensen uit westerse culturen steeds meer traditionele geneeswijzen overwegen en dat mensen uit de traditionele of ontwikkelingslanden steeds meer leren over onze moderne geneeskunde.

Bronnen & Meer lezen

 

Wat is ziekte en wat is ziek zijn?

Wat is ziekte en wat is ziek zijn?

Wat is ziekte?

 • Over het algemeen is het heel duidelijk wanneer iemand ziek is. Je voelt je lichamelijk niet lekker en kan minder goed functioneren. Toch is het moeilijk om ‘ziekte’ en ‘gezondheid’ te definiëren. Je kan namelijk ziek zijn, maar het niet voelen – of je kan je ziek voelen zonder ziek te zijn.
 • Ziek zijn van een objectief vastgestelde ziekte, en je ziek voelen (wat een subjectieve ziektebeleving is) moeten dus onderscheiden worden.
 • In het Engels gebruiken ze hier de termen disease en illness voor.
 • Bovendien verschilt hetgeen wat als ziekte gezien wordt over tijd en tussen culturen. Zo werd homoseksualiteit vroeger als ziekte gezien, en wordt verslaving tegenwoordig als chronische hersenziekte gezien, terwijl het vroeger crimineel was.

Waarom is het belangrijk om het label 'ziek zijn' te krijgen?

 • Ziektes labelen is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen, zoals een uitkering. Het labelen van een ziekte zorgt ook dat er in sociaal opzicht anders met elkaar wordt omgegaan. Het leidt tot erkenning dat er iets aan de hand is.
 • Daarnaast kan een ziekte behandeld worden als het benoemd wordt, waarbij vergoeding van behandelingen afhankelijk is van dit label.
 • De grens tussen ziek en niet-ziek is belangrijk, omdat het directe gevolgen heeft voor de omgang met problemen.
 • Als problemen niet als ziekte erkend worden kan dit leiden tot onderbehandeling. Echter kan er ook sprake zijn van overbehandeling als klachten te snel als ziekte gelabeld worden. Daarbij is het de laatste jaren veelbesproken dat het voor de farmaceutische industrieen voordelig is om zoveel mogelijk als ziekte gelabeled te krijgen.

Wat is de definitie van gezondheid?

 • Een definitie van gezondheid is het afwezig zijn van ziekte. Echter komen we hier niet veel verder mee (het vertelt alleen wat gezondheid niet is). De World Health Organization (WHO) definieert gezondheid als ‘een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of lichamelijke gebreken.’
 • Volgens de Nederlandse arts Machteld Huber is gezondheid ‘the ability to adapt and to self-manage’. Dit duidt op gezondheid als een dynamisch proces waarbinnen men zich kan aanpassen.
Gezondheid en zorg: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

Gezondheid en zorg: vragen en antwoorden over vakken en vakgebieden

Wat is dermatalogie en wat zijn huidziekten en huidaandoeningen?

Wat is dermatalogie en wat zijn huidziekten en huidaandoeningen?

Definities en omschrijvingen bij dermatologie, huidziekten en huidaandoeningen

 • De huid is het grootste orgaan, het gaat hierbij om 2m2, zo’n 5 kilogram bij een man van 75 kilogram. 17% van de problemen bij de huisarts zijn van dermatologische aard. Dermatologie gaat niet alleen over de huid, ook haren, nagels en slijmvliezen worden bekeken. (Gawkrodger)

 • Huidaandoeningen komen zeer vaak voor en ze kunnen variëren van irriterend acne tot een levensbedreigend melanoom. Veel huidaandoeningen zijn beperkt tot de huid, maar ze kunnen ook onderdeel zijn van een systemische aandoening. Voorbeelden hiervan zijn Kaposi-sarcoom (bij HIV-geïnfecteerde patiënten) en systemische lupus erythematodes (SLE). De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en er zijn continu microbiële en niet-microbiële antigenen aanwezig op de huid. Deze worden gefagocyteerd door antigeen-presenterende cellen, zoals cellen van Langerhans, die communiceren met het immuunsysteem door te migreren naar naburige lymfeklieren. Plaveiselepitheel op de huid zorgt voor een ondoordringbare huid, waardoor bacteriën geen kans krijgen om de mens te infecteren. Daarnaast bevat de dermis zowel CD4+ als CD8+ T-cellen die ook betrokken zijn bij de immuun-gemedieerde reactie tegen pathogenen. (Robbins Basic Pathology)

 • De huid is het grootste orgaan van het lichaam. Het bestaat uit de epidermis (een oppervlakkige cellaag, ook wel de opperhuid genoemd), en uit de dermis (een bindweefsellaag, ook wel de lederhuid genoemd). Functies van de huid zijn (Clinically Oriented Anatomy van Moore)

  • Bescherming van het lichaam tegen omgevingsfactoren als wrijving, vochtverlies, schadelijke stoffen, ultraviolet stralen en het binnen dringen van micro organismen.
  • Begrenzing van lichaamsstructuren (weefsels en organen) en vitale delen (extracellulaire vloeistoffen), voorkomt dehydratatie, dit kan vooral zeer ernstig zijn bij uitgebreide huidverwonding zoals brandwonden.
  • Warmte regulatie door middel van transpiratie/zweten en/of het verwijden en vernauwen van oppervlakkige bloedvaten.
  • Sensatie (pijn) door middel van oppervlakkige zenuwen en zenuw uiteinden.
  • Aanmaak en opslag van vitamine D
Wat is een geboorte en wat is verloskunde?

Wat is een geboorte en wat is verloskunde?

Wat is een geboorte?

 • Men spreekt, door internationale afspraken vastgelegd, van een geboorte bij het ter wereld brengen van een foetus, die 500 gram of meer weegt, ongeacht of deze na de scheiding van de moeder levenstekenen vertoont of niet. Foetussen die minder dan 500 gram wegen, zijn niet levensvatbaar.

 • De Nederlandse wetgeving spreekt van een geboorte bij het ter wereld brengen van een foetus na 24 weken zwangerschap en verschilt hier dus in met de internationale definitie. (Clinical obstetrics and gynaecology van Magowan

 • De Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) legt informatie vast over zwangerschap en bevalling. )

Wie zijn er betrokkken bij verloskunde?

 • Er zijn verschillende onafhankelijke disciplines betrokken bij de verloskunde, die veel met elkaar samenwerken gedurende een zwangerschap.

 • Het gaat hierbij om gynaecologen, verloskundigen en kinderartsen

Wat is heelkunde en wat is chirurgie?

Wat is heelkunde en wat is chirurgie?

Wat is heelkunde en chirurgie?

 • Heelkunde behoort tot de snijdende specialismen, en algemene chirurgie vormt de kern van de snijdende specialismen. Heelkunde houdt zich bezig met gelokaliseerde ziektes, verwondingen, gezwellen, misvormingen of andere afwijkingen die voor een lokale therapie toegankelijk zijn.
 • Essentiële eigenschappen voor een goede chirurg zijn handvaardigheid en stressbestendigheid. Ook moet hij/zij snel beslissingen kunnen nemen, overzicht houden, samenwerken en bereid zijn rekening te houden met de grenzen van zijn/haar kunnen. Hét grote misverstand is dat chirurgen alleen maar opereren; diagnostiek, preoperatieve evaluatie, postoperatieve zorg en follow-up maken een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van een chirurg.
Wat is interne geneeskunde en wat doet een internist?

Wat is interne geneeskunde en wat doet een internist?

Wat is interne geneeskunde?

 • Met interne geneeskunde wordt meestal de diagnose en behandeling van aandoeningen aan de inwendige organen ern orgaansystemen bedoelt
 • Interne geneeskunde is in belangrijke mate gebaseerd op kennis van de pathofysiologie.
 • Interne geneeskunde is een zeer breed specialisme en als co-assistent is het de perfecte plek om vaardig te worden in het doen van een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Je hebt ruim de tijd voor een consult en het is de bedoeling dat je aandacht besteedt aan alle tracti.

Wat doet een internist?

 • De internist behandelt onder meer: nierziekten, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, kanker, ziekten met betrekking tot je hormonen of stofwisseling , en ouderen die met meerdere aandoeningen of ziekten te maken hebben
 • Een internist heeft brede medische kennis nodig en neemt bij complexe behandelingen vaak de regie.
 • Een internist maakt voortdurend inschattingen of zijn kennis volstaat of dat een specialist moet worden ingeschakeld
Wat is kindergeneeskunde?

Wat is kindergeneeskunde?

 • Binnen de kindergeneeskunde (pediatrie) worden babies, kinderen en tieners behandeld. Binnen het specialisme pediatrie wordt geen lichaamsdeel of lichaamsfunctie gebruikt om op te specialiseren maar juist de levensfase van de patient.
 • Het beoordelen van gedragingen van kinderen gebeurt meestal tegen de achtergrond van wat de norm is en past bij een bepaalde ontwikkelings- of levensfase. Kennis van de normale ontwikkeling van het kind is dus niet alleen van belang voor een beter begrip van het normale functioneren, het werpt ook een inzicht in het ontstaan, het beloop en de preventie en de behandeling van abnormaal functioneren, zowel lichamelijk als psychisch. 

Wat is sociale pediatrie?

 • In dit studiegebied komen 3 thema's bij elkaar: gezondheidsproblemen bij kinderen met een sociale oorzaak, de maatschappelijke gevolgen van gezondheidsproblemen en gezondheidszorg voor kinderen binnen de maatschappij.
 • De betrokken werkvelden zijn: curatieve kindergeneeskunde, gezondheidsbevordering, preventie en revalidatie.
Wat is oncologie en wat zijn tumoren?

Wat is oncologie en wat zijn tumoren?

Oncologie is de leer van neoplasma’s  tumoren)

 • Een neoplasma is een weefselfragment dat te snel en ongecoördineerd groeit, onafhankelijk van de omgevingsfactoren.

Neoplasma’s worden onderscheiden in maligne en benigne

 • Een maligne neoplasma kan in andere omliggende structuren ingroeien, en uitzaaien (metastaseren).
 • Metastasering is daarbij ook het enige zekere kenmerk van een maligne neoplasma.
 • Een benigne neoplasma invadeert de weefsels minder sterk (alhoewel het wel verdrukking van de omliggende weefsels kan veroorzaken), kan chirurgisch verwijderd worden en de patiënt overleeft over het algemeen.
 • Alle neoplasma’s (tumoren, zowel maligne als benigne) bestaan uit parenchymale cellen (cellen die de functie van het weefsel vervullen en die gemuteerd zijn geraakt) en een stroma (‘steuncellen’, zoals bindweefsel, bloedvaten en ontstekingscellen).
Wat is psychiatrie?

Wat is psychiatrie?

  Wat behoort tot de psychiatrie?

  • Psychiaters zijn bezig met de oppervlakte, met datgene wat men aan een patiënt kan zien en horen.
  • Symptomen behorende tot het domein van de psychiater kunnen psychische oorzaken hebben, maar het is evenzeer mogelijk dat zij kunnen worden teruggevoerd op lichamelijke ziekten (bv. Depressie veroorzaakt door hypothyreoïdie). Omgekeerd kunnen psychische factoren stoornissen veroorzaken op lichamelijke vlak: anorexia nervosa.
  • Psychiatrie heeft dus overlapping met andere specialismen, maar de nadruk ligt op psychische symptomen of psychische oorzaken.

  Wat behoort niet tot de psychiatrie?

  • Diepgaande beschouwingen en speculaties over wat er achter en onder psychische klachten zit, spelen in de dagelijkse praktijk van de psychiatrie geen rol van betekenis. Ook geeft de psychiatrie geen diepe inzichten in de psyche of in de samenhang tussen lichaam en geest.
  • Door bestudering van de psychiatrie krijgt men weliswaar meer oog voor de structuur van psychische processen en wat daarin mis kan gaan, maar verwerft men niet automatisch meer zelfkennis.
  Wat is seksuologie als studie en wetenschap?

  Wat is seksuologie als studie en wetenschap?

  Wat is seksuologie?

  • Seksuologie is de interdisciplinaire wetenschappelijke studie van seksualiteit en wordt beschouwd als onderdeel van de klinische psychologie.
  • Seksuologie heeft zich in de laatste jaren ontwikkeld tot een interdisciplinaire studie van seksualiteit. Er is steeds meer aandacht gekomen voor de behandelmethoden en de verscheidene invalshoeken, zoals het bekijken van seksualiteit vanuit een cognitief- of een genetisch oogpunt.

  Wat is onderzoek doen naar seksualiteit en seksuologie?

  • In de 19e eeuw werd het eerste wetenschappelijk onderzoek naar de menselijke seksualiteit uitgevoerd. Decennia lang speelden medici de belangrijkste rol in seksuologisch onderzoek, maar toch lag de nadruk vooral op het rechtvaardigen van morele regels.
  • Vanwege de verschillende functies die seks kan vervullen, is het tot nu toe onmogelijk gebleken om een theorie te ontwikkelen die alle fenomenen overkoepelt.
  • Alle verschillende studies die zich bezighouden met de seksualiteit, onderzoeken allemaal hun eigen onderdeel hiervan. Om een voorbeeld te geven: de antropologen onderzoeken de expressie en culturele context van de seksualiteit. Ook de gebruikte onderzoeksmethoden zijn divers.

   

  Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met een medische studie?

  Welke vaardigheden en competenties ontwikkel je met een medische studie?

  Analyseren

  • Als medisch expert kun je klinisch redeneren en analyseren en ben je in staat de relevante anamnese vragen formuleren
  • En kun je uit literatuur de juiste informatie destilleren en de richtlijnen met de informatie selecteren die nodig zijn om een patiënt te helpen met zijn specifieke probleem.
  • Ook het omgaan met informatie die patiënten zelf aandragen omdat zij dit in de krant gelezen hebben of op internet gevonden hebben hoort hierbij.
  • Meer weten? Lees meer over analyseren.

  Oordeel vormen

  • Als medisch expert kun je alarmsymptomen bij klachten te benoemen, relevant lichamelijk onderzoek te beschrijven, zinvol aanvullend onderzoek te noemen, en de gegeven uitkomsten te interpreteren. Zo leer je zelfstandig een mening vormen die je kunt onderbouwen.
  • Meer weten? Lees meer over oordeel vormen.

  Communiceren

  • Als medisch expert kun je de structuur van de anamnese toepassen en kent het verschil in open en gesloten vragen en kan deze vraagvormen toepassen
  • Ook kun je als geneeskundige vragen, zorgen en verwachtingen van een patiënt verhelderen en pas je in volgende aspecten van motiverende gespreksvoering toe
  • Meer weten? Lees meer over communiceren.

  Professioneel handelen

  • Als medische expert hanteer je het beroepsgeheim en hanteert gepaste professionele afstandbetrokkenheid tijdens lichamelijk onderzoek
  • Ook heb je kennis van mensgericht werken, gastvrijheid en patientgerichtheid.
  • Meer weten? Lees meer over professioneel handelen

   Samenwerken

   • Als medische expert ken je het belang van samenwerkingsverbanden tussen verschillende multidisciplinaire instanties en medische beroepsbeoefenaren, zoals verpleegkundigen, assistenten en artsen
   • Meer weten? Lees meer over samenwerken.

   Meer info

   Geneeskunde en zorg studeren: vakken en studiegebieden

   Geneeskunde en zorg studeren: vakken en studiegebieden

   Gezondheid & Ongezondheid: startpagina's

   Gezondheid & Ongezondheid: startpagina's

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

    

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de zorg in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.


   Argentinië

   • Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen in Buenos Aires en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)
   • Wil jij werken bij een dynamisch ziekenhuis op vijf minuten afstand van mooie, witte stranden? In het ziekenhuis zijn 26 specialismen vertegenwoordigd en wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en geïntegreerde zorg. Je kunt onder andere aan de slag als SEH-arts, zaalarts of verpleegkundige. (b/s)

   Australië

   • Kom werken in de ouderenzorg voor Nederlanders in Australië. (b/v)
   • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
   • Gediplomeerde tandartsen gezocht voor verschillende locaties in Australië. (b)
    Help jij graag mensen? Deze organisatie zoekt verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen willen helpen of op een andere manier willen bijdragen aan de samenleving. (b) 

   Canada

   • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
   • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

   Curacao

   • Meerdere stagemogelijkheden voor studenten pedagogische wetenschappen of psychologie, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een centrum voor kinderen met autisme. (s)

   Filipijnen

   • Heb jij een achtergrond in maatschappelijk werk of psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt vrijwilligers om hen een beschermde omgeving en geestelijke bijstand te bieden en hen te begeleiden. (s/v)
   • Steek je handen uit de mouwen door medische zorg te bieden op scholen. Samen met een groep vrijwilligers ga je mee met een missie waarbij je kinderen medisch gaat checken en behandelen. (v)

   Haïti

   • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
   • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (b)

   India

   • Ervaring als tandarts? Werk mee in een tandartsenkliniek in India. (v)
   • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag in India als psychosociaal medewerker en help mensen met conflict-gerelateerde problemen. (b)
   • Help kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)​

   Italië

   • Ga werken bij een organisatie die verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt met als doel hen zo volledig mogelijk te laten meedraaien in de samenleving. (b)

   Jordanië

   • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
   • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

   Kenia

   • Vrijwilligers met een medische achtergrond gezocht. Werk mee in een medische kliniek of geef voorlichting over hygiëne. (v)
   • Assisteer een klein medisch team in een lokaal gezondheidscentrum. Help in het laboratorium, met de patiëntenregistratie, of met groepsactiviteiten. (v)
   • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
   • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

   Nepal

   • Help mee in de zorg; je kan bijvoorbeeld werken met gehandicapte kinderen of ouderen. (v)
   • Artsen gezocht voor het geven van medische training voor een internationale non-profit organisatie. (b)
   • Diverse projecten met gehandicapte kinderen in opvanghuizen, ziekenhuizen, rehabilitation centra en bij gezinnen thuis, o.a. lesgeven, fysiotherapie en logopedie. (v)
   • Bied medische hulpverlening aan skiërs in een prachtig skigebied op het Noordereiland. (b)
   • Ben jij een reddende engel met een medische achtergrond? Je kunt aan de slag als doktor, verpleegkundige of verloskundige bij een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

   Pakistan

   • Werken bij een lokaal opvang- en verzorgingstehuis, opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

   Soedan

   • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)
   • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

   Tanzania

   • Heb jij een HBO/WO opleiding in de zorg en minimaal 3 jaar werkervaring? Zet jouw vakkennis in en draag bij aan betere zorg terwijl je leeft en werkt midden in de lokale gemeenschap. (b)

   Uruguay

   • Een Brits privéziekenhuis in Montevideo heeft mogelijkheden voor medisch personeel met verschillende specialismen. (b)

   Verenigd Koninkrijk

   • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
   • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

   Zimbabwe

   • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

   Zuid-Afrika

   • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)
   • Help mee bij een medisch project rond St. Lucia. Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij medische werkzaamheden, voorlichting geven over voeding of hygiëne en patiënten verzorgen. (v)

   Zweden

   • Word psycholoog bij een gezondheidscentrum voor kinderen en volwassenen. (b)

   Zwitserland

   • Ga aan het werk als verpleegkundige in een Zwitsers ziekenhuis. (b)
   • Werken als medisch specialist in de Zwitserse gezondheidszorg. (b)
   • Wil jij mensen redden te midden van de prachtige Zwitserse Alpen? Skischolen op verschillende locaties in Zwitserland zoeken verpleegkundig personeel voor de wintermaanden. (b)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als therapeut (o.a fysio, ergo)?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als therapeut (o.a fysio, ergo)?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als therapeut in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Argentinië 

   • Heb je een sociale of medische achtergrond? Volg een cursus Spaans en help daarna mee bij HIV-preventie door bijvoorbeeld psychologisch advies te geven. (v)

   Bolivia

   • Loop mee met artsen in een ziekenhuis op het gebied van ergotherapie of fysiotherapie. Daarrnaast kan je meedoen aan bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes gericht op gezondheid en hygiëne. (v/s)
   • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie en draag zo bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

   Botswana

   • Loop stage bij een rehabilitatie centrum en doe ervaring op als fysiotherapeut. (s)

   Cambodja

   • Ben jij ergotherapeut of logopedist? Deze organisatie is regelmatig op zoek naar nieuwe collega's. (b)
   • Heb je een medische achtergrond? Loop mee met artsen en verpleegkundigen op de afdelingen algemene geneeskunde of ergotherapie. (v)
   • Ben je minimaal 25 jaar en heb je al wat reis- en werkervaring? Dan kom je in aanmerking voor speciale opdrachten en kan je bijvoorbeeld aan de slag als fysiotherapeut. (v)

   Canada

   • Ga werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

   Costa Rica 

   • Diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, waaronder het bieden van psychologische therapie aan de lokale bevolking. (v)
   • Geef creatieve therapie aan kinderen en jongeren in achterstandswijken. (v)

   Curaçao

   • Loop stage in de pedagogiek of kinderpsychologie bij een stichting voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (s)

   Ethiopië

   • Studeer je fysiotherapie of heb je deze studie afgerond? Help mee met de verzorging van patiënten of geef advies en informatie aan betrokkenen. (v)

   Ghana

   • Mensen met een afgeronde opleiding in fysiotherapie, logopedie of ergotherapie gezocht. Zet jouw kennis in tijdens het werken met gehandicapte kinderen. (v)

   Guatemala

   • Er zijn diverse mogelikheden voor werk- en meeloopstages in de fysiotherapie en psychologie. (s)

   Honduras

   • Geef creatieve therapie of fysiotherapie in een familiehuis tegen kost en inwoning. (b)
   • Ben jij logopedist? Geef spraaktherapie aan thuisloze kinderen. (b)

   India

   • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)

   Indonesië

   • Geef therapie op scholen en in de gezondheidszorg. Je kan algemene therapie geven maar ook Mensendieck, Cesar en ergotherapie. (v)
   • Geef oefentherapie aan gehandicapte kinderen en draag je kennis over aan lokale hulpverleners. (s)
   • Enthousiaste fysiotherapeuten gezocht in Sintang. (v)

   Kenia 

   • Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan werken op het gebied van fysiotherapie of logopedie waarbij je veel kan leren over dit vakgebied in een andere culturele setting. (v)

   Malawi

   • Werk als fysiotherapeut mee in een klein ziekenhuis in het noorden van Malawi. (s)

   Mexico

   • Werk tegen kost en inwoning mee in een familiehuis waar je onder andere aan de slag kan als creatief therapeut of fysiotherapeut. (b)

   Nepal

   • Leer tijdens je fysiotherapie of ergotherapie stage te werken met de beperkte middelen die lokaal aanwezig zijn. (s)
   • Ga aan de slag in een revalidatiecentrum voor kinderen met een neurologische beperking. Je kunt ondersteuning bieden bij het geven van fysiotherapie en het organiseren van activiteiten. (v)

   Nicaragua

   • Doe ervaring op als fysiotherapeut bij een gezondheidscentrum in Nicaragua. (s)

   Oeganda

   • Wil je graag in de gezondheidszorg in Afrika werken? Er zijn verschillende plekken waar je je als fysiotherapeut erg nuttig kan maken. (v)

   Peru

   • Doe je een opleiding in de gezondheidszorg, sociaal werk of therapie? Kom dan stagelopen bij een vrijwilligersorganisatie. (s)
   • Geef als logopedist spraaktherapie aan thuisloze kinderen. (b)

   Roemenië

   • Doe een werk- en meeloopstage in de gezondheidszorg en ga bijvoorbeeld aan de slag als creatief therapeut bij één van de projecten die zich inzetten voor achtergestelde patiënten binnen ziekenhuizen, weeshuizen en opvangcentra voor gehandicapten. (s)

   Senegal

   • Wil jij je specialiseren in psychotherapie? Help dan mee in een ziekenhuis in st. Louis. (v)

   Sri Lanka

   • Ga aan de slag als fysiotherapeut en draag jouw kennis en ervaring over aan de lokale fysiotherapeuten. (v)

   Thailand

   • Ondersteun als fysiotherapeut de lokale bevolking in een klein dorp in Thailand bij hun revalidatieproces. (s)
   • Ben jij een gekwalificeerd fysiotherapeut of ergotherapeut? In een ziekenhuis in Surath Thani is jouw kennis en hulp hard nodig. (v)

   Zimbabwe

   • Bij een centrum voor kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn kan je aan de slag als fysiotherapeut, ergotherapeut of orthopedagoog. (v)

   Zuid-Afrika (Lesotho & Swaziland) 

   • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

   De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

   Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

   Studievaardigheden opdoen en studieresultaten halen: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

   Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

        

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Werk, vrijwilligerswerk en stage in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland: startpagina's

   Werk, vrijwilligerswerk en stage in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland: startpagina's

   Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   JoHo: crossroads uit selectie
   Gezondheid & Ongezondheid: startpagina's

   Gezondheid & Ongezondheid: startpagina's

   Studie en kennis in binnen- en buitenland: uitgelichte startpagina's

   Studie en kennis in binnen- en buitenland: uitgelichte startpagina's

   JoHo: paginawijzer

   Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen

    The world of JoHo footer met landenkaart

    JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken