Sollicitatiebrief & Sollicitatie naar betaalde banen en stages in binnen- en buitenland

 

Sollicitatiebrief schrijven, sollicitatiemail opstellen en sollicitatieformulieren invullen

 

Voor sollicitatie in het buitenland of in Nederland

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: sollicitatiebrief schrijven, sollicitatiemail opstellen en sollicitatieformulieren invullen

Sollicitatiebrief & Sollicitatieformulier

 • Hoe schrijf je een open sollicitatiebrief of sollicitatiemail?
 • Hoe kun je je eigen sollicitatiebrief checken of laten checken?
 • Wat zijn de tips en trucs voor succesvolle sollicitatiebrief of sollicitatiemail?
 • Wat zijn de adviezen uit het P&O veld voor schrijven van een sollicitatiebrief?
 • Hoe schrijf je een sollicitatiebrief in het Duits, Engels. Frans of Spaans?

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Is er een succesformule voor een sollicitatiebrief voor een stage of baan?

Is er een succesformule voor een sollicitatiebrief voor een stage of baan?

 • Met name voor stagiairs of net-afgestudeerden kan het vinden van de juiste baan of stage een hele opgave zijn.
 • Een succesformule voor een goede brief is er helaas niet en een garantie dat je na het lezen van de JoHo tips altijd uitgenodigd zult worden, is niet te geven. Wel is alle mogelijke informatie & tips voor een goede sollicitatiebrief verzameld.

In welke vorm komt de sollicitatiebrief voor een stage of baan voor?

 • Dit is is de meest gangbare sollicitatiebrief. In deze brief reageer je op een uitstaande vacature en ga je in op je motivatie en vaardigheden voor die specifieke vacature.

De open sollicitatie

 • Een open sollicitatie is vooral gebruikelijk bij grote instellingen en bedrijven die hun personeelsbestand voortdurend moeten aanvullen.
 • Het is vaak niet onverstandig een open sollicitatie aan een klein bedrijf te richten, vooral wanneer de activiteiten van zo'n bedrijf goed aansluiten bij je belangstelling, kennis en ervaring.
 • Het voordeel van een open sollicitatie is dat je vaak één van de weinige bent die solliciteert. Hierdoor kan het bedrijf meer aandacht aan je brief besteden en kom je niet op de hoge stapel terecht die ontstaat als er een directe vacature zou zijn.
 • Het nadeel is dat er niet altijd plek is op het moment dat je de brief schrijft.

De netwerkcontactbrief

 • Het schrijven van een netwerkcontactbrief is een indirecte manier van solliciteren.

Het sollicitatieformulier

 • Op veel vacatures komen tientallen, zo niet honderden reacties binnen. Werkgevers maken daarom regelmatig gebruik van een sollicitatieformulier.
 • Met een sollicitatieformulier kan de werkgever een zekere standaardisering aanbrengen: vergelijken is zo gemakkelijker.
 • Relevante informatie kan niet worden verdoezeld of aangedikt.
 • Het sollicitatieformulier is eigenlijk een mix van de brief en het CV.
 • Men vraagt vaak naar je je personalia, welke opleidingen je hebt gevolgd en welke examens je hebt behaald.
 • De werkgever wil vaak weten of je werkervaring hebt, organisatorische ervaring hebt en wat je hobby's zijn.
 • Uit de hobby's die je vermeldt kan de werkgever bijvoorbeeld opmaken of je graag met mensen om gaat en of je in teamverband kunt werken (vergelijk: basketbal en atletiek, of volleybal en fotograferen).

Voorbeelden, inhoudelijke tips en adviezen

Lees en vind meer via de pagina's  over sollicitatiebrieven  en sollicitatiegesprekken   of de bijbehorende de donateur- & abonneebundels

 

Hoe schrijf je een open sollicitatiebrief of sollicitatiemail?
Hoe kun je je eigen sollicitatiebrief checken of laten checken?

Hoe kun je je eigen sollicitatiebrief checken of laten checken?

Log in of lees meer over

 • Je sollicitatiebrief checken
 • Bevat je brief alle elementen voor een goede opbouw?
 • Maakt je sollicitatiebrief een goed verzorgde indruk?
 • Heb je alle belangrijke aspecten in een vacaturetekst benoemd?
 • Weerspiegelt je sollicitatiebrief wie je bent?
 • Is je brief overtuigend?

 

Wat zijn de adviezen uit het P&O veld voor schrijven van een sollicitatiebrief?
Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

Talenten, kwaliteiten en competenties voor stage, studie en carrière: vragen en antwoorden

Wat is talent en wat zijn talenten?

Wat is talent en wat zijn talenten?

Wat is talent?

 • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
 • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
 • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
 • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
 • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.
Wat zijn competenties of kwaliteiten?

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

 • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
 • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

Talent en competentie

 • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen / ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!
Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

Wat zijn eigenschappen, kwaliteiten, waarden, vaardigheden, competenties, talenten en contenties?

   

Eigenschappen ->  Vaardigheden -> Competenties

Wat zijn eigenschappen?

 • Eigenschappen hebben te maken met je karakter, met hoe je in elkaar zit.
 • Karaktereigenschappen zijn (verder) te ontwikkelen, maar je kunt ze moeilijk aanleren als het er helemaal niet in zit.
 • Je kunt vaak groeien binnen een bepaalde functie/ een bepaald veld maar als je kerneigenschappen mist, dan zal je groei minder zijn dan bij de persoon die die eigenschappen wel heeft. Of dat erg is, moet je vervolgens zelf beoordelen (en helaas soms je baas...).

Wat zijn dan waarden?

 • Een waarde is eigenlijk de voorkeur die een groep of samenleving heeft met betrekking tot specifiek gedrag of een specifiek doel. Vaak gebruikt men de term waarden in relatie met normen; 'normen en waarden': de omgangsvormen en principes waarmee publiekelijk en in sociaal verband voor de dag kan worden gekomen (definitie Wikipedia).
 • Waarden zijn die 'eigenschappen' die waardevol gevonden worden door iemand zelf of door een groep mensen (bijvoorbeeld een samenleving of een bedrijf). Voorbeelden hiervan zijn tolerantie, respect en vrijheid.
 • Normen kun je zien als een handvat over hoe je sociaal gewenst met elkaar omgaat. Hoe je je zogenaamd hoort te gedragen in bepaalde omstandigheden, ongeschreven regels waar de meeste mensen zich aan houden (bijvoorbeeld opstaan voor ouderen in de tram). Men beseft bewust of onbewust dat je als samenleving, als groep of als organisatie het toch met elkaar zal moeten doen.
 • De norm geeft aan hoe je je hoort op te stellen, de waarde zegt wat meer over de motivatie die daar achter zit. In feite bepaalt de waarde de norm. Wat betekent dat nou? Als samenleving hebben we bijvoorbeeld met elkaar besloten dat we respect voor ouderen belangrijk vinden (we worden namelijk allemaal later ook oud, dan is het wel zo fijn als we zelf ook met respect behandeld worden). Deze waarde (respect) heeft ertoe geleid dat we de ongeschreven regel hebben ingevoerd dat we in de tram opstaan voor ouderen.

Persoonlijke waarden

 • Persoonlijke waarden zou je kunnen zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
 • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.) maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid).
 • Hier zou je ook kunnen spreken van je eigen idealen.

Wat zijn contenties?

 • Contenties zijn die waarden (elementen)  die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
 • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen worden komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

Wat is talent?

 • Een talent (begaafdheid) is een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon. Het woord wordt breed gebruikt. Iemand kan bijvoorbeeld talent hebben voor bepaalde schoolvakken of wetenschappen, werkzaamheden, creatieve uitingen, sociale interacties, sport et cetera.
 • Iedereen heeft talenten, het gaat niet enkel over ‘high potentials’. De één heeft een talent voor voetbal, de ander voor sociaal gedrag. Vaak zal je je eigen talenten niet direct herkennen of als niet bijzonder beschouwen.
 • Bij talent spelen de aangeboren eigenschappen een grotere rol dan vaardigheden.
 • Talent kan zijn gerelateerd aan intelligentie, maar om het in praktijk te brengen is er meer nodig.
 • Talent moet in het algemeen verder worden ontwikkeld. Er moeten ook vaardigheden voor worden aangeleerd.

Voorbeeld

 • Een erg goede voetballer moet vaak niet alleen intelligent genoeg zijn om de tactiek en strategie te begrijpen, maar moet ook over doorzettingsvermogen beschikken om voldoende conditie op te bouwen en zijn talenten verder te ontwikkelen.

Wat zijn vaardigheden?

 • Een vaardigheid betekent dat je een handeling of actie goed kan uitvoeren of bijvoorbeeld een probleem goed op kan lossen.
 • Vaardigheden leer je door oefening, in de praktijk. Iemand die zijn rijbewijs heeft gehaald, leert pas echt rijden door veel auto te rijden.

Wat zijn competenties of kwaliteiten?

 • Competenties of kwaliteiten zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen.
 • Competenties zijn een praktisch instrument. De competentie indelingen op deze website zijn niet theoretisch onderbouwd, maar veeleer gebaseerd op bruikbaarheid en overzichtelijkheid in de praktijk.

Talent en competentie

 • Iedereen kan leren voetballen of managen, echter niet iedereeen is er even goed in. Daar komt het verschil tussen talent en competentie om de hoek kijken. Je kunt wel leren voetballen of managen door veel te trainen/ervaring op te doen, en met hard werken kan je zelfs echt een heel eind komen, maar zonder talent te hebben of dat talent te ontwikkelen zal je grens eerder zijn bereikt. Wat nog steeds niets zegt over het plezier dat je eraan kunt beleven!

Wat is talentontwikkeling?

 • Iedereen is wel ergens goed in, maar het proces om erachter te komen waar je goed in bent, kan soms heel lang op zich laten wachten. Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is een tweede. Talenten komen pas tot bloei wanneer je competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet dan talentontwikkeling. 
 • Waarom zou je je talent ontwikkelen? Je talenten kennen en herkennen leidt in het algemeen tot betere keuzes en betere keuzes leiden weer tot een beter of prettiger bestaan voor jou en je omgeving.

Talentontwikkeling kan je in het algemeen in een aantal fases opdelen:

 1. Kennis opdoen & ontdekken: eerst doe je kennis op en ga je op onderzoek uit.
 2. Verdiepen: dan verdiep je je steeds meer.
 3. Groeien: langzaam word je ergens steeds beter in.
 4. Profiteren: tot slot profiteer je van je resultaten.
 • Vaak kies je voor activiteiten die je ‘leuk’ vindt en waarmee je al bekend bent. Bij talentontwikkeling gaat het er juist om in aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden en ervaringen.
 • Talent heeft een omgeving nodig waarbinnen het talent kan worden gebruikt of verder kan worden ontwikkeld. Kies je een goede omgeving, dan kan je een talent sneller ontwikkelen dan in een verkeerde omgeving.

Talent & Werk

 • Talent komt in velerlei vormen en omstandigheiden tot uiting. Binnen een werkomgeving heb je niet alleen te maken met je collega’s, je leidinggevenden, je werkzaamheden of je organisatie maar ook nog met bijvoorbeeld de werkomgeving, de werktijden e.d.
 • Net zoals in de sport vaak is terug te zien, is alleen het hebben van talent niet voldoende. Ook in een werkomgeving is er meer nodig om een talent te ontwikkelen. De ruimte krijgen, doorzettingsvermogen hebben en je eigen instelling kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
 • Vaak heeft men het hier ook over passie. Het kan zeker helpen om ergens veel plezier in te hebben. Een talent zal sneller en misschien verder worden ontwikkeld wanneer dit samen gaat met een sterk gevoel van tevrendenheid, plezier en 'passie'. Toch moet je niet snel opgeven als je niet direct (of zelfs aan het eind) nog geen geen sterk gevoel van plezier of passie hebt ontwikkeld. Niet alleen kan dit later nog komen, ook komt een ontwikkeld talent meestal goed van pas bij de ontwikkeling van je volgende talent.

Welke competenties, contenties, kwaliteiten, vaardigheden en eigenschappen zijn van belang voor mijn keuzes?

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Hoe en waar kan je je competenties, talenten en kwaliteiten checken?

Wat heb ik waar geleerd... en waar kan ik wat leren

 • Waardes kun je ontdekken, eigenschappen kun je ontwikkelen, competenties kun je opdoen, testen en verbeteren tijdens je studie, je baan of bijbaan maar ook tijdens je reis of je vrijwilligerswerk! 
 • Hieronder zie je de indeling van JoHo competenties waarin kernwaardes / eigenschappen zijn verwerkt en die je tijdens je verschillende activiteiten kunt opdoen.
 • Let op: het wil natuurlijk niet zeggen dat je een specifieke competentie niet ook tijdens een van de andere activiteiten zou kunnen opdoen of ergens ander voor nodig hebt!

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Betrokkenheid
 • Creativiteit
 • Inlevingsvermogen (empathisch vermogen)
 • Integer zijn
 • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
 • Organisatiebewustzijn
 • Professioneel handelen
 • Samenwerken
 • Vermogen tot aanpassen
 • Zelfvertrouwen hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je studie

 • Analytisch vermogen (Structuren aanbrengen/Observeren)
 • Netwerken
 • Oordeel vormen
 • Overtuigen
 • Resultaatgerichtheid
 • Visie hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens reizen en backpacken

 • Authenticiteit/Eigenheid 
 • Communiceren
 • Creativiteit
 • Durf hebben
 • Netwerken
 • Omgevingsbewust zijn
 • Ondernemen
 • Oordeel vormen
 • Plannen & Organiseren
 • Samenwerken
 • Stressbestendig zijn
 • Vermogen tot aanpassen
 • Zelfvertrouwen hebben

Welke competenties en kwaliteiten kan je checken tijdens je werk en carrière

 • Analytisch vermogen/structuren aanbrengen/observeren 
 • Betrokkenheid
 • Communiceren
 • Durf hebben
 • Klantgerichtheid (klanten helpen)
 • Leidinggeven (coördineren, stimuleren)
 • Ondernemen (innovatief handelen - anticiperen)
 • Organisatiebewustzijn
 • Overtuigen
 • Plannen & organiseren
 • Professioneel handelen
 • Resultaatgerichtheid (verkopen & resultaten boeken)
 • Samenwerken
 • Visie hebben

 

  Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

  Wat is werk, wat is een carrière en waarom werken wij?

   Wat is de definitie van werk ?

   • Werken is het veranderen van een omgeving via lichamelijke inspanning of activiteiten van de menselijke geest . In principe gaat het om veranderingen die door jou of je omgeving zijn gewenst.

   Was is arbeid?

   • Zodra er sprake is van werken in een economisch verband, zoals werken voor een organisatie of betaald krijgen voor je werk dan spreekt men van arbeid.

   Wat is een werknemer?

   • Een werknemer is een persoon die betaald werk doet en daarvoor door een andere persoon, of een organisatie, wordt betaald.

   Wat is de definitie van een carrière?

   • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
   • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

   Waar bestaat werk uit?

   • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
   • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
   • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
   • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
   • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.

   Op welke manier kan je naar werk kijken?

   • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
   • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
   • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
   • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.

   Is er recht op werk?

   • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
   • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
   • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
   • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

   Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

   • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
   • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn

    

   Bronnen en verder lezen

   Wat zijn functies en werkvelden?

   Wat zijn functies en werkvelden?

   Wat is een functie?

   • Een functie is de verzameling van rollen, taken, rechten en plichten en rechten van iemand die werkzaam is voor een organisatie of binnen een bepaald werkveld
   • De mate mate van verantwoordelijkheid voor die rollen en taken geeft vaak het niveau aan van die functie.
   • Een functiegebied is de verzameling van een gerelateerde functies en rollen

   Wat is een werkveld of werkgebied?

   • Een werkveld of werkgebied is de sector, de branche, de bedrijfstak of de productgroep waarbinnen een organisatie of persoon actief is

   Wat is een JoHo themapagina rond een werkveld of functie?

   • ze geven inzicht in wat een vakgebied inhoudt, hoe je werk vindt binnen het vakgebied en wat daarvoor de beste plekken zijn.
   • ze zijn te gebruiken voor werk binnen Nederland en in het buitenland.
   • ze helpen je bij de beoordeling of een vakgebied bij je past, wat de mogelijkheden zijn en hoe je werk(ervaring) kunt vinden in het buitenland.
   Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

   Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden?

   Inhoud: Hoe kan je het beste je carrière vorm geven, of je huidige loopbaan tegen het licht houden

   • Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kiezen voor een carrière of werkgever?
   • Hoe leer je jezelf kennen en hou je je eigen ontwikkeling bij?
   • Hoe kom je te weten wat er het beste bij je past?
   • Wel of geen carrièrekeuzetest doen?
   • Hoe kan je inzicht krijgen in functies, sectoren en bedrijfsculturen?
   • Waarom zou je in het buitenland ervaring opdoen of aan het werk gaan?

   Log in en lees verder

   Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

   Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

   Welke weg kies jij zelf, wat is jouw weg naar je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

     • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie en strategie.
     • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
     • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
     • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

     Log in en lees hieronder verder

      Solliciteren in het Spaans: voorbeeld van een brief of mail

      Solliciteren in het Spaans: voorbeeld van een brief of mail

      Rijswijk, 15 de Diciembre de 2013

      Sr./Sra. (nombre)
      (Director de Personal de Greenpeace)
      Greenpeace
      Calle Nueva, 455
      12345 HN Granada

       

      Estimado señor/señora:

       

      En respuesta al anuncio publicado en el pagina web con fecha 13 de Diciembre de 2013, referente al puesto del becario auxiliar de comunicaciones, me dirijo a usted para presentar mi candidatura a dicho puesto.

      El próximo mes terminaré mis estudios de ciencias de communicación en la Universidad de Leiden, donde curso communicación de organizaciones non gubernamentales. Durante los estudios de comunicación me especialicé en comunicación de negocio, como se desprende en el curriculum.

      También importante mencionar, me ofrecido voluntariamente en varias organizaciones durante el año academico, entre ellas una empresa de seguros donde trabajaba en el departamento de comunicación. Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración. Espero tener la oportunidad para el vacante “auxiliar de comunicaciones”.

      Le saluda cordialmente,

      Adje de Vries

      Anexo: Curriculum vitae

      Solliciteren in het Frans: voorbeeld van een brief of mail

      Solliciteren in het Frans: voorbeeld van een brief of mail

      Voorbeeld van een sollicitatiebrief of mail in het Frans

       

      Nathalie Kabouter
      Europaboulevard 200
      1830 HJ Alkmaar
      Pays-Bas

      Alkmaar, le 16 avril 2014

      Montpellier Resort
      Route de Lodève
      Direction Millau, 34990
      Juvignac - Montpellier

      Madame, Monsieur,

      Suite à votre annonce dans le Monde du 15 avril j'aimerais poser ma candidature pour le poste d'hôtesse d'accueil que vous proposez. Je suis étudiante à une école hôtelière aux Pays-Bas et j'ai de l'expérience comme réceptionniste aux plusieurs hôtels.

      Le poste d'hôtesse d'accueil à Montpellier Resort m'intéresse beaucoup parce que je voudrais apprendre de nouvelles choses pour mes études et j'éspère aussi améliorer mon français. En plus j'ai toujours voulu travailler en France. À partir de 25 juin j'aurai deux mois de vacances et j'éspère d'avoir de la chance de travailler chez vous.

      Je serais heureuse de pouvoir me présenter à un entretien pour vous convaincre de ma motivation.

       

      Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,

       

      Nathalie Kabouter

      Solliciteren in het Duits: voorbeeld van een brief of mail

      Solliciteren in het Duits: voorbeeld van een brief of mail

      Voorbeeld van een sollicitatiebrief in het Duits

       

      Tanja Schipper
      Kerkstraat 3
      1020BB Amsterdam

      Frau Mattes
      Humboldt-Gymnasium
      Warschauerstrasse 3
      D 12345 Berlin

      Amsterdam, den 17. August 2009

       

      Bewerbung um eine Stelle als Englischlehrerin
      Ihre Anzeige in den “Berliner Zeitung” vom 13. August 2009

      Sehr geehrter Frau Mattes,

       

      durch lhre Anzeige im Berliner Zeitung habe ich erfahren, dass Sie eine Lehrerein suchen. Daher bewerbe ich mich um einen Ausbildungsplatz als Englischlehrerin.

      Im Juli d.J. habe ich mein Studium Englisch, Schwerpunkt englische Literatur, mit dem Magisterabschluss beendet.

      Ich suche eine feste Anstellung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

      lch bin sicher, dass ich alle mir anvertrauten Aufgaben als Englischlehrerin zu lhrer völlichsten Zufriedenheit ausüben würde.

      Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch geben würden.

       

      Mit freundlichen Grüßen,

       

      Tanja Schipper

       

      Anlage:
      Lebenslauf
      Lichtbild

      Sollicitatiemails en sollicitatiebrieven in het Nederlands: voorbeelden - Toolchapter
      Solliciteren in het Engels: voorbeeld van een brief of mail

      Solliciteren in het Engels: voorbeeld van een brief of mail

      van sollicitatiebrieven en mails in het Engels

      Voorbeeld 1

      Rotterdam
      May 12th, 2014

       

      Ms. Elizabeth Brown (naam)
      Human Resources Manager (functie)
      Texas lnstruments Inc. (bedrijf)
      96 Rosewall Drive
      Houston, USA

       

      Dear Ms. Brown,

       

      I am writing to enquire if there is an opportunity for me to follow a student traineeship at your economic Department.

      Since 2009 I have been a student of Economics at Erasmus University Rotterdam. As part of my studies I will be working in one of the research projects of the Controlled Economy. In these projects the multivariable control systems are very important.

      I received my 'propedeuse' degree (the Dutch equivalent of the American BSc) and expect to gain the degree of 'doctorandus' (the Dutch equivalent of the American Masters degree) in June 2014.

      I am enclosing a copy of my resume, which gives details of my qualifications and experience. If you require further details, I am available to provide these in an interview.

      Thanking you in advance for your consideration and I look forward to hearing from you.

       

      Yours sincerely,

       

      Martijn P.L. van der Werf
      Oostzeedijk 866
      3062 AT Rotterdam
      The Netherlands

       

      Voorbeeld 2

      Sollicitatiebrief 2:

      Rijnsburgersingel 312
      2313 XT Leiden
      The Netherlands

      Texas Instruments Inc.(bedrijf)
      96 Rosewall Drive
      Houston, USA

       

      Leiden, May l2th, 2014

      Dear Sir / Madam,

       

      I am writing in response to your advertisement for a research assistant.

      I am enclosing a copy of my curriculum vitae, which gives details of my qualifications and experience. As you will see, I have had 5 years experience of working in a company as a research assistant. I lost my job because of a merger. I believe I fit the profile required for this job, being a methodical analytical worker, possessing determination and being used to working unsupervised.

      Thank you for your time and consideration. I look forward to hearing from you soon.

       

      Sincerely yours,

       

      Mauritz de la Haye

      Enclosure

      Stagelopen in het buitenland: voorbeeldbrieven voor een stage-aanvraag

      Stagelopen in het buitenland: voorbeeldbrieven voor een stage-aanvraag

      Stage regelen in het Spaans: voorbeeld van een brief of mail

      Stage regelen in het Spaans: voorbeeld van een brief of mail

      voorbeeld van een stagebrief of mail in het Spaans

       

      Katwijk aan Zee, 30 de Junio de 2014

      Director de Personal
      Amnesty International
      La Rambla, 6
      123345 HN Barcelona

      Estimado señor/senora:

      En respuesta al anuncio publicado en el pagina web con fecha 29 de Junio 2014, referente al puesto del becario auxiliar de comunicaciones, me dirijo a usted para presentar mi candidatura a dicho puesto.

      En Noviembre terminaré mis estudios de Historia en la Universidad de Amsterdam. Mis especialidad es Genocidio y tengo interés en sistemas politicos no-occidentales.

      Tambien importante mencionar es que he trabajado en varias organizaciones durante el año acedemico, entre ellas una empresa de seguros donde trabajaba en el departamento de comunicación. Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier aclaración. Espero tener la oportunidad para el vacante “auxiliar de comunicaciones”.

      Le saluda cordialmente,

      Adje de Vries

      Anexo: Curriculum vitae

      Stage regelen in het Frans: voorbeeld van een brief of mail

      Stage regelen in het Frans: voorbeeld van een brief of mail

      Stage regelen in het Frans: voorbeeld van een brief of mail

       

      Lucia Lacroix Biaches, 2 avril 2014
      5, voie des gardes
      80200 Biaches
      emeline.boulanger@yahoo.com
      06 04 16 68 34

      Office du Tourisme
      Adresse

      A l’attention du Responsable du Personnel

      Objet: Demande de stage

      Madame, Monsieur,

      Je me permets de poser ma candidature pour un stage de 6 six semaines au sein de votre office qui aurait lieu entre début juin et fin août.

      En effet, dans le cadre de ma troisième année de licence de langues étrangères appliquées aux affaires et au commerce à l’université Jules Verne d’Amiens, je dois effectuer un stage en milieu professionnel.

      Ma formation m’a permis d’approfondir l’anglais, l’allemand et d’apprendre les bases du néerlandais, ainsi que les notions utiles aux affaires et au commerce à l’international.

      Portant un intérêt tout particulier au tourisme, je suis capable de renseigner et guider les personnes sur les services et visites à faire sur Amiens grâce aux brochures mises à leur disposition.

      C’est pourquoi, je reste à votre disposition pour vous démontrer ma motivation à rejoindre votre équipe et ce lors d’un entretien.

      Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

      Lucia Lacroix

      Stage regelen in het Duits: voorbeeld van een brief of mail

      Stage regelen in het Duits: voorbeeld van een brief of mail

      Voorbeeld van een stagebrief of mail

       

      Vera Spass
      Kirchberg 323
      36353HS Aachen

      Frau Haagen
      Humboldt-Gymnasium
      Warschauerstrasse 3
      D 12345 Berlin

      Aachen, den 20. Dezember 2013

      Bewerbung um eine Stelle als Praktikantin im Reisebüro KONTIKI BGB
      bezüglich der Anzeige in der “Berliner Zeitung” vom 17. Dezember 2013

      Sehr geehrter Frau Haagen,

      durch lhre Anzeige in der Berliner Zeitung habe ich erfahren, dass Sie eine Praktikantin suchen.

      Im Juli d.J. habe ich mein zweites Studienjahr beendet. Als Teil meines Studiums Tourismus Management, muss ich im dritten Jahr ein Praktikum machen.
      Ich suche ein Praktikum zum frühestmöglichen Zeitpunkt um Erfahrung in der Branche zu kriegen.
      lch bin sicher, dass ich alle mir anvertrauten Aufgaben zu lhrer völlichsten Zufriedenheit ausüben werde.

      Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch geben würden.

      Mit freundlichen Grüßen,

      Vera Spass

      Stage regelen in het Engels: voorbeeld van een brief of mail

      Stage regelen in het Engels: voorbeeld van een brief of mail

      Voorbeeld van een stagebrief of mail in het Engels

       

      Rijnsburgersingel 312
      2313 XT Leiden
      The Netherlands

      AFM
      Vijzelstraat 37
      Amsterdam, the Netherlands

      Groningen, May l2th, 2014

      Dear Sir / Madam,

      I am writing in response to your advertisement for an internship as a Financial Analyst.

      I am enclosing a copy of my curriculum vitae, which gives details of my qualifications and experience. I studied Economics at the University of Groningen and wrote my thesis about microeconomics and unfair competition. I believe I fit the profile required for this internship, being a methodical analytical worker, possessing determination and being used to working unsupervised.

      I look forward to hearing from you soon.

      Sincerely yours,

      Simon de Kat

      Enclosure

      Stage regelen in het Nederlands: voorbeeld van een brief of mail

      Stage regelen in het Nederlands: voorbeeld van een brief of mail

      Voorbeeld Nederlandstalige sollicitatiebrief voor stage

      Sjors de Raaf
      Havenstraat 54
      1030 ES AMSTERDAM

      Barleus Gymnasium
      Afdeling Personeel
      De heer H.D. Barman
      Oeverlaan 22
      5785 NV Amssterdam

      Amsterdam, 1 mei 2014

      Betreft: Stage Leraar In Opleiding

      Geachte heer Barman,

      Naar aanleiding van uw advertentie “Leraar In Opleiding gezocht” in het historische vakblad Kleio solliciteer ik bij deze naar een stageplaats op het Barleus Gymnasium te Amsterdam.

      Eind juli studeer ik af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar ik momenteel Geschiedenis studeer. Het onderwerp van mijn afstudeerscriptie is 'Herschikking van Europa na de Vrede van Münster' . Hiertoe heb ik op eigen initiatief een onderzoek gedaan bij verscheidene archieven. Buiten mijn theoretische kennis heb ik hierdoor ook veel praktische kennis opgedaan. Mijn kennis en vaardigheden zou ik graag willen inzetten bij de door u aangeboden stageplek.

      Het docentschap is iets dat ik tijdens mijn studie zeer ben gaan waarderen. Graag zou ik deze waardering willen omzetten in een full-time baan. Ik hoop bij u een kans te maken hier een begin in te maken door invulling te geven aan de door u aangeboden vacature.

      Bijgesloten treft u mijn cv. Ik hoop mijn enthousiasme voor deze functie nader te kunnen toelichten tijdens een sollicitatiegesprek.

      Met vriendelijke groet,

      (handtekening)

      Sjors de Raaf.

      Bijlage: curriculum vitae en samenvatting afstudeerscriptie

      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

      Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

           

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Partnerselectie: Stage in het buitenland I

      Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

      JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

      Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

      JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

      Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

      Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

      Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

      Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
       

      Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: crossroads uit selectie
      Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

      Werk & Ontwikkeling: thema's en startpagina's

      Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

      Competenties en vaardigheden ontwikkelen in binnen- en buitenland: uitgelichte thema's

      Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

      Sollicitatie & Sollicitatieprocedure: startpagina's en thema's

      JoHo: paginawijzer

      Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen