Verbondenheid & Eenzaamheid: leg en onderhoud sociale contacten

 

Verbinding maken en sociaal contact onderhouden, op de wijze en met de intensiteit die bij je past

 

Samenwerken - Sociaal zijn voor jezelf - Verbonden voelen met de ander

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud

Begrippen en definities

 • Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?
 • Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk? 
 • Wat is samenwerken?
 • Wat is verlegenheid, en wat betekent verlegen zijn?
 • Wat is geslotenheid en wat betekent je gesloten voelen?
 • Wat is schuw zijn en wat betekent contactarm?
 • Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?
 • Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

Betrokken competenties en vaardigheden

 • Betrokken zijn
 • Netwerken
 • Samenwerken
Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk?

Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk?

Wat wil sociaal en contactrijk zeggen?

 • Contactrijk zijn kan gaan over het hebben van veel contacten of het hebben van diepgaande, kwalitatief rijke contacten.
 • Een contactrijk mens zal vaak een groep mensen om zich heen hebben - van familie, vrienden, kennissen - waarmee men kan afspreken, over het leven kan spreken, die steun kunnen bieden wanneer dat nodig is.
 • Soms kan iemand van nature veel contacten hebben (denk aan een grote familie hebben) of veel teamsporten doen waardoor er veel sociale verbindingen zijn.
 • Netwerken is een manier om heel bewust je professionele contacten uit te breiden.
Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat wil verbondenheid zeggen?

 • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
 • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
 • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
 • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
 • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
 • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?

Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?

Wat wil alleen zijn, en je alleen voelen zeggen?

 • Alleen kan gaan over je alleen voelen of alleen zijn.
 • Je alleen voelen kan - juist - ook in een grote groep, bijvoorbeeld omdat je je onbegrepen of niet gezien voelt.
 • Alleen zijn is wanneer je in je eentje bent, er geen andere mensen om je heen zijn.
 • De een vind alleen zijn heerlijk - bevrijdend zelfs - en laadt er van op. Een ander wordt er onrustig van en heeft het liefst mensen om zich heen.
 • Wanneer je je alleen voelt terwijl je dit niet wilt, en je juist contact zoekt met anderen, maar de connectie niet kan maken, kan dit gevoel van alleen zijn zich uitvergroten tot eenzaamheid.

Wat wil eenzaamheid en je eenzaam voelen ?

 • Eenzaamheid is een van de diepste angsten van mensen. Verstoten zijn door de groep. Geen (echte) verbinding kunnen maken.
 • De mens is in de kern een sociaal wezen.
 • Contactloosheid gaat over het niet hebben van contacten. Dat kan heel praktisch zijn: denk maar aan oudere mensen die in een verzorgingshuis geen bezoek ontvangen.
 • Eenzaamheid kan ook gaan over geen sociale of emotionele verbinding maken met mensen - geen vriendschappen hebben.

 

Contactrijk versus eenzaamheid: begrippen, definities en inzichten

Contactrijk versus eenzaamheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat wil verbondenheid zeggen?

 • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
 • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
 • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
 • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
 • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
 • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk?

Wat houdt sociaal actief zijn in, en wat betekent contactrijk?

Wat wil sociaal en contactrijk zeggen?

 • Contactrijk zijn kan gaan over het hebben van veel contacten of het hebben van diepgaande, kwalitatief rijke contacten.
 • Een contactrijk mens zal vaak een groep mensen om zich heen hebben - van familie, vrienden, kennissen - waarmee men kan afspreken, over het leven kan spreken, die steun kunnen bieden wanneer dat nodig is.
 • Soms kan iemand van nature veel contacten hebben (denk aan een grote familie hebben) of veel teamsporten doen waardoor er veel sociale verbindingen zijn.
 • Netwerken is een manier om heel bewust je professionele contacten uit te breiden.
Wat is netwerken?

Wat is netwerken?

 

Wat is netwerken?

 • Netwerken is het zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerkingen met collega's, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn voor de doelen van een organisatie of jou als persoon

Wat zijn de competenties die aan netwerken zijn verbonden: o.a

 • obouwen en onderhouden van relaties.
 • overtuigingskracht hebben
 • over sociale vaardigheden beschikken
 • over culturele sensitiviteit beschikken

Via welke kanalalen kan je netwerken: o.a

 • persoonlijke contacten: vrienden, familie, kennissen
 • zakelijke contacten: collega’s, relaties, studiegenoten
 • digitale kanalen: social media, jobboards, etc.
Wat is netwerken en contacten onderhouden, als competentie?

Wat is netwerken en contacten onderhouden, als competentie?

Wat is het nivo waarop je kan netwerken

De mate waarin je de competentie 'netwerken' kan beheersen, is oplopend:

 1. het onderhouden van contacten
 2. het leggen van contacten
 3. het opbouwen van een netwerk

Wat is het onderhouden van contacten?

 • Je houdt belangrijke ontwikkelingen in het netwerk bij.
 • Je toont interesse voor de zakelijke en persoonlijke omstandigheden van je gesprekspartner, je luistert actief en je gaat het gesprek aan.
 • Je kunt makkelijk contacten onderhouden in uiteenlopende situaties.
 • Je neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om bestaande netwerk te onderhouden.
 • Je bezoekt gelegenheden waar hij kans heeft zijn netwerk te onderhouden.

Wat is het leggen van nieuwe contacten?

 • Je kunt goed inspelen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk.
 • Je spreekt je eigen netwerk aan als je specifieke kennis of informatie nodig hebt.
 • Je brengt mensen met elkaar in contact, je stelt hen aan elkaar voor en je stimuleert informatie-uitwisseling.
 • Je voelt je op je gemak tussen (on)bekenden, je kunt achtergronden en relaties inschatten en zelf afstappen op mensen waarbij je afspraken kunt maken voor nieuwe contactmomenten.
 • Je zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang.

Wat is het uitbouwen van een professioneel en invloedrijk netwerk?

 • Je kunt anticiperen op belangrijke ontwikkelingen in het netwerk.
 • Je gaat samenwerkingsverbanden aan waardoor de organisatie haar doelen beter kan waarmaken
 • Je wendt het eigen netwerk aan om anderen te ondersteunen.
 • Je stimuleert anderen hun interne en externe contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen, je geeft hierbij tips.
Wat is verlegenheid, en wat betekent verlegen zijn?

Wat is verlegenheid, en wat betekent verlegen zijn?

Wat wil verlegenheid zeggen?

 • Verlegenheid wordt vaak gezien als het niet durven maken van contact.
 • Bij verlegenheid past het stereotypische beeld van het kind dat achter de benen van de ouders zich verschuilt als er andere mensen bij zijn.
 • Verlegenheid wordt zichtbaar in een groep, waarbij verlegen mensen zich over het algemeen teruggetrokken opstellen.
 • Bij verlegenheid past ook het niet zo zichtbaar willen zijn, waardoor iemand op ziet tegen presentaties, grote groepen, festiviteiten etc.
 • Onder verlegen gedrag zit vaak onzekerheid, het gevoel beoordeeld te worden door de ander of zich niet goed genoeg voelen. Deze overtuigingen zorgen weer voor fysieke kenmerken zoals blozen (wat dan ook vaak weer de verlegenheid versterkt).
Wat is schuw zijn en wat betekent contactarm?

Wat is schuw zijn en wat betekent contactarm?


Wat wil contactarm zijn zeggen?

 • Contactarm zijn gaat over weinig contacten.
 • Je bent niet gericht op anderen en hebt moeite met het maken van een verbinding met de ander.
 • Het kan zijn dat je bewust weinig contacten hebt. Het kan ook zijn dat je meer contacten wenst, maar niet weet hoe die connectie te maken.

Wat wil schuw zijn zeggen?

 • Schuw zijn betekent heel actief mensen uit de weg gaan.
 • Er zit een angst voor mensen, voor groepen, voor de ontmoeting in.
 • Aanleiding kan een gekwetstheid zijn. Als men als kind veel negatieve ervaringen heeft opgedaan en er reden is tot (sociale) angst.
 • Het kan ook zijn dat er een grote mate van onzekerheid schuilt - verlegenheid die continu bevestigt is - waardoor uiteindelijk een mate van schuwheid is ontwikkeld.
 • Als het je dagelijks leven nadelig beïnvloedt dan wordt vaak naar hulp gezocht in het kader van 'sociale angst/sociale fobie'
Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?

Wat is eenzaamheid en je betekent je alleen voelen?

Wat wil alleen zijn, en je alleen voelen zeggen?

 • Alleen kan gaan over je alleen voelen of alleen zijn.
 • Je alleen voelen kan - juist - ook in een grote groep, bijvoorbeeld omdat je je onbegrepen of niet gezien voelt.
 • Alleen zijn is wanneer je in je eentje bent, er geen andere mensen om je heen zijn.
 • De een vind alleen zijn heerlijk - bevrijdend zelfs - en laadt er van op. Een ander wordt er onrustig van en heeft het liefst mensen om zich heen.
 • Wanneer je je alleen voelt terwijl je dit niet wilt, en je juist contact zoekt met anderen, maar de connectie niet kan maken, kan dit gevoel van alleen zijn zich uitvergroten tot eenzaamheid.

Wat wil eenzaamheid en je eenzaam voelen ?

 • Eenzaamheid is een van de diepste angsten van mensen. Verstoten zijn door de groep. Geen (echte) verbinding kunnen maken.
 • De mens is in de kern een sociaal wezen.
 • Contactloosheid gaat over het niet hebben van contacten. Dat kan heel praktisch zijn: denk maar aan oudere mensen die in een verzorgingshuis geen bezoek ontvangen.
 • Eenzaamheid kan ook gaan over geen sociale of emotionele verbinding maken met mensen - geen vriendschappen hebben.

 

Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

Betrokkenheid versus onverschilligheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is betrokken en betrokkenheid?

Wat is betrokken en betrokkenheid?

Wat is betrokken?

 • Betrokken zijn wil zeggen dat je trouw en eerlijk bent tegenover de ander, de groep waar je deel van uitmaakt of de organisatie waarin je werkt.
 • Hierbij zet je de belangen van een ander boven je eigen belangen, maar je houdt wel je eigen grenzen in de gaten.
 • Je kunt je betrokken voelen bij een doel, een organisatie of een persoon, en je inzetten om die doelen te behalen.

Wat zijn aan betrokkenheid verbonden begrippen en competenties?

 • Handelen in het belang van je omgeving
 • Loyaal zijn
 • Trouw  zijn
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Verbondenheid
Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

Wat wil loyaliteit zeggen, en wanneer ben je loyaal?

Wat is loyalititeit en wanneer ben je loyaal?

 • Loyaal ben je wanneer je trouw bent.
 • Loyaal zijn gaat over doen wat je beloofd hebt.
 • Het kan ook gaan over de belangen van de ander (persoon/organisatie) voor die van jezelf zetten.
 • Loyaliteit gaat vaak samen met een eerlijke, integere behandeling van de ander.

 

“A friend is someone who walks into a room when everyone else is walking out.”

 

- Gary Moore

Wat is samenwerking?

Wat is samenwerking?

Wat is samenwerking?

 • Samenwerking is de bereidheid en het vermogen om samen te werken en mee te doen met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.. Ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

Wat zijn aan samenwerken gerelateerde begrippen en competenties?

 • Collegiaal kunnen zijn
 • Kunnen werken in teamverband
 • Kunnen inleven
 • Over empatisch vermogen beschikken
 • Op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doe
 • Anderen kunnen informeren en stimuleren om samen te werken
Wat is organisatiebewustzijn?

Wat is organisatiebewustzijn?

Wat betekent organisatiebewustzijn?

 • Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan, en daarbij begrijpen hoe de organisatie feitelijk werkt.
 • Organisatiebewustzijn is het bewust zijn van je werk, de nut voor de organisatie, de verbetering van het bedrijf en jezelf verantwoordelijk voelen binnen het werk.
 • Je houdt rekening met de machtsverdelig, besluitvorming en samenwerking.

Wat zijn de aan organisatiebewustzijn gerelateerde competenties en subcompententies?

 • Draagvlak kunnen creëren
 • Over inlevingsvermogen  beschikken
 • Inzicht krijgen in je organisatie
 • Keuzes maken voor je organisatie op basis van externe ontwikkelingen
 • Anderen organisatiebewust maken
Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

Wat is ontzag, en wat betekent ontzaghebben voor iets of iemand?

Wat wil ontzag zeggen?

 • Ontzag is wat je voelt wanneer je een ander bewondert.
 • Het is een vorm van waardering voor wat de ander kan en realiseert. Of voor hoe iemand is.
 • Je ervaart een groot respect voor de ander.
 • Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de situatie dat iemand een organisatie of een land door een crisis leidt.
 • Ontzag kan ook een wat zuurdere smaak krijgen, bijvoorbeeld wanneer iemand in een machtspositie zit en daarmee een zekere angst inboezemd en het ontzag als het ware afdwingt.
Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

 • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
 • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
 • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
 • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

Wat is onverschilligheid en wat betekent iets onverschillig laten?

Wat wil onverschilligheid zeggen?

 • Onverschilligheid is aanwezig wanneer er een gebrek aan interesse is.
 • De verbinding is er niet of niet meer. Er is een soort van leegte ontstaan. Er is afwezigheid van energie en enthousiasme.
 • Onverschillig is wanneer het je niet uitmaakt wat het resultaat ergens van zal zijn of hoe een project aangepakt wordt.
 • Onverschilligheid gaat vaak ook samen met een bepaalde gelatenheid met de situatie.
 • De beweging die je kan herkennen bij onverschilligheid is het ophalen van de schouders. Uitspraken die bij onverschilligheid kunnen opkomen zijn: 'Het maakt me niet uit', 'Het maakt toch geen verschil wat ik nu zeg' of 'Doe maar wat je denkt dat goed is'.

 

“Desire is half of life; indifference is half of death.”  - Khalil Gibran

Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

Wat is integer zijn en over integriteit beschikken?

Wat is integer zijn?

 • je bent integer wanneer jouw handelen – in woord en gedrag – in lijn is met algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk om hier vanaf te wijken.
 • Je bent hierop aanspreekbaar en het aanspreken van anderen hierop.
 • Integriteit gaat over doen wat je zegt, en zeggen wat je doet.

Wat zijn de met integriteit samenhangende begrippen en competenties?

 • Respectvol zijn
 • Eerlijk zijn
 • Betrouwbaar zijn
 • Verantwoordelijkheidsbesef tonen
Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat is verbonden zijn, en wat betekent verbondenheid?

Wat wil verbondenheid zeggen?

 • Verbinding gaat over onderdeel zijn van.
 • Je verbonden voelen, gaat vaak samen met herkenning, het ervaren van een bepaalde gezamenlijkheid.
 • Je kan een connectie ervaren in allerlei situaties, bijvoorbeeld met een ander persoon, met de organisatie, met de missie, met de wereld.
 • Verbondenheid gaat - in de relatie tussen personen - over het algemeen twee kanten op. Je zou kunnen zeggen dat je je verbonden voelt, wanneer je gezien, gehoort en gewaardeerd voelt, en wanneer de ander zich ook gezien, gehoort en gewaardeert voelt.
 • Het voelen van verbondenheid vanuit evolutionair oogpunt een heel belangrijke emotie. In de zin in de perioden dat de mens als jager/verzamelaar leefde, het uitgesloten worden van de groep gewoonlijk je dood betekende.
 • Een gevoel van onderdeel zijn van een groep, brengt bij veel mensen dan ook een bepaalde rust en geborgenheid met zich mee.
Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

Wat is recht, wat zijn normen, wat zijn waarde, wat zijn de belangrijkste juridische definities en omschrijvingen?

Wat is recht?

 • "Het recht ontstaat in de samenleving. Je komt het tegen in het dagelijks leven, als je bijvoorbeeld studieboeken koopt in de boekhandel is er al sprake van een juridische betrekking. In de maatschappij zijn er ontelbaar veel van deze onderlinge interacties tussen mensen, daarom moeten er regels zijn. En dan nu het antwoord op de vraag wat recht is. Recht is een gehele eenheid van regels die wettelijk zijn vastgesteld. Het recht zorgt ervoor dat de betrekkingen tussen mensen zo soepel en eerlijk mogelijk verlopen. Als je bijvoorbeeld een bijbaantje hebt, bepaalt  het arbeidsrecht de rechten en plichten van jou als werknemer en de rechten en plichten van jouw werkgever"
 • Ook zorgt het recht voor de beste oplossing als er onderlinge problemen zijn. Het recht stelt bijvoorbeeld regels vast over geluidsoverlast van de buren.

Wat zijn rechtsnormen en andere waarden en normen?

 • Behalve recht zijn er ook andere waarden en normen, denk bijvoorbeeld aan de godsdienstige normen. De vraag is of de definitie van recht ook geldt voor deze normen. Gedeeltelijk wel, maar toch zijn er verschillen.
 • In de eerste plaats zijn rechtsnormen bedoeld om niet gewenste resultaten van bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Rechtsnormen richten zich dus op het externe gedrag van mensen. Ook bij godsdienst geldt de norm dat je niet mag stelen. Het druist in tegen de moraal dat je iets van iemand anders steelt. Bij de godsdienst gaat het er echter wel om wat iemand van plan is, terwijl het bij het recht juist om de daad gaat. Anders gezegd: het recht is bedoeld om diefstal te voorkomen zonder dat de moraal van belang is. Het recht bemoeit zich dus niet met gedachten van mensen, maar het wordt pas gebruikt als mensen hun (slechte) gedachten daadwerkelijk uitvoeren.
 • In de tweede plaats is er een verschil wat betreft een eventuele sanctie. Bij het overtreden van een rechtsnorm is er meestal een wettelijke sanctie. Iedereen kent wel het bordje met ‘verboden toegang voor onbevoegden’. In artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht staat dat je bij overtreding van deze regel een boete krijgt. Je wordt als het ware gedwongen om deze regels na te leven. Het is de taak van de overheid, dus de staat, om deze regels te handhaven. Bij ethische normen zijn er geen officiële sancties. Wel bestaat er bijvoorbeeld uitsluiting door de gemeenschap. Deze sanctie raakt echter niet het wezen van een overtreding, terwijl dat bij het recht wel zo is. Verder is er bij het overtreden van een morele norm geen dwang, hooguit is er sprake van gewetensnood.

Bronnen

Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

Wat is samenwerken, collegialiteit en werken in teamverband, als competentie?

Wat zijn vormen waarop je kan samenwerken?

 • De competentie 'samenwerken' kan in verschillende vormen voorkomen, zoals collegialiteit en werken in teamverband

Wat is collegialiteit

 • Collegialiteit is het actief samenwerken binnen een team en teamleden helpen en ondersteunen om bij te dragen aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.

Wat is werken in teamverband

 • Werken in teamverband is het werken met collega's, studiegenoten of anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Wat is het nivo waarop je kan samenwerken?

De mate waarin je de competentie 'samenwerken' kan beheersen, is oplopend:

 1. meewerken en anderen informeren
 2. op eigen initiatief met anderen samenwerken aan een gezamenlijk doel
 3. anderen stimuleren om samen te werken

Wat is meewerken en anderen informeren?

 • Je hebt aandacht voor anderen en biedt hulp aan indien nodig.
 • Je zorgt dat je afspraken na komt met betrekking tot het gemeenschappelijke doel.
 • Je deelt actief informatie en ervaringen met andere mensen.
 • Je wisselt meningen en manieren van aanpak uit met anderen en houdt hier rekening mee of past je werkzaamheden hierop aan

Wat is op eigen initiatief samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel werken?

 • Je vraagt zelf om hulp en bied hulp aan anderen indien nodig (gevraagd en ongevraagd)
 • Je bent in staat om duidelijke en meetbare afspraken te maken.
 • Op eigen initatief wissel je informatie, kennis en ideeën uit met anderen met het oog op het gezamenlijke doel.
 • Je verwerkt meningen van anderen in eigen ideeën, plannen en werkwijzen om anderen in je team hier ook mee van dienst te zijn. 

Wat is anderen stimuleren om samen te werken?

 • Je juicht anderen toe om te werken in teamverband en om ideeën uit te wisselen.
 • Je toont iniatief wat betreft ideeën om samen betere resultaten te bereiken.
 • Je zoekt actief naar manieren om de samenwerking te verbeteren en om effectiever te werk te gaan
 • Je moedigt de goede verstandhouding aan en deelt constructieve kritiek en feedback.
Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Hoe kun je de competentie ‘betrokkenheid’ en 'verbondenheid' herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je reis

 • Om een betrokken reiziger te zijn, kun je je bijvoorbeeld verdiepen in de geschiedenis, cultuur en gebruiken van de plek die je gaat bezoeken. Zo kom je makkelijker in contact met de lokale gemeenschap en kun je beter rekening houden met de samenleving. Op die manier haal je meer uit je reis en kunnen jij en de mensen die je op je reis ontmoet wie weet iets van elkaar leren.
 • Naast betrokkenheid wat betreft de omgeving en de samenleving, kun je je verdiepen in duurzaam reizen om het milieu en de natuur zo min mogelijk te belasten.
 • Als je op deze manieren een betrokken houding aanneemt tijdens je reis, kun je veel over jezelf en de wereld leren.

Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je studie

 • Tijdens je studie kun je op verschillende manieren betrokkenheid tonen, bijvoorbeeld op academisch of sociaal gebied.
 • Als je academisch betrokken bent, bereid je je goed voor op colleges, verdiep je je in de stof en doe je actief mee in werkgroepen en eventuele extracurriculaire activiteiten. Academische betrokkenheid kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld naar de verantwoordelijke(n) op de faculteit gaat, als je denkt dat een college niet goed verloopt.
 • Sociale betrokkenheid kun je tonen door contact te zoeken met je medestudenten, hulp te bieden als dat nodig is en open te staan voor samenwerkingen binnen studieprojecten. Je kunt ook lid worden van een studie- of studentenvereniging.
 • Om betrokkenheid al aan het begin van de studie op gang te brengen kun je tijdens de introductieweken deelnemen aan rondleidingen, introductiepraatjes, etc. Zo kweek je een samenhorigheidsgevoel met andere medestudenten en maak je ook kennis met docenten.

Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je werk

 • In de eerste plaats is het van belang dat je je verdiept in je werkplek en de organisatie. Dat zorgt ervoor dat je tijdens je daadwerkelijke werkzaamheden beter voor ogen hebt waar de organisatie naartoe werkt, op zowel korte - als lange termijn.
 • Je kunt tijdens je werk ook betrokkenheid tonen door naast je reguliere werkzaamheden in de gaten te houden of er andere zaken zijn, waarbij je iets kunt betekenen. Dit kan gaan om zowel taken die moeten gebeuren of het in de gaten houden van de wensen en behoeftes van je collega's. Het is natuurlijk van belang dat je hierbij jezelf niet uit het oog verliest.
 • Duidelijke communicatie en het stellen van vragen tonen betrokkenheid bij de organistatie en het werk dat je doet.

Betrokkenheid en verbondenheid tijdens je vrijwilligerswerk of stage

 • Vrijwilligers of stagiairs krijgen vaak (vrijwel) geen vergoeding voor het werk dat zij doen. Daarom is het essentieel dat je je als vrijwilliger of stagiair betrokken voelt bij de organisatie waar je werk voor doet en de taken die je uitvoert. Zo haal je voor jezelf voldoening uit je bezigheden.
 • Veel vrijwilligerswerk draait daarnaast om sociale of maatschappelijke bezigheden. Des te meer je betrokken bent bij het werk dat je doet, des te beter kun je de doelgroepen waarmee je werkt helpen. Je verdiepen in de organisatie waarbij je vrijwilligerswerk (of een stage) doet is in die context een een praktische en essentiële stap.
 • Als je tijdens je vrijwilligerswerk of stage ruimte voor verbetering ziet, kun je altijd betrokkenheid tonen door dit met een leidinggevende te bespreken.
Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerk beter te kunnen inzetten of opbouwen?

 • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste deelnemen aan diverse events:

  • workshops, seminars, conferenties, trainingen, cursussen, (netwerk-)borrels, recepties, verjaardagen, etc.

 • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste verschillende kanalen effectief inzetten:

  • social media (up to date houden van verschillende profielen, nieuwe connecties toevoegen)

  • aan te sluiten bij een vak- of regionaal netwerk of een netwerk van (jonge) professionals.

 • Verzin een persoonlijke elevator pitch, die je op de goede momenten kunt gebruiken om reclame voor jezelf te maken (eigen verkooppraatje).

  • Presenteer jezelf in het kort! Zo'n pitch kan van pas komen in de meest uiteenlopende gelegenheden: tijdens een congres of seminar, feestjes, etc.

Contact en netwerk bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden over het opbouwen van nieuwe omgeving

Contact en netwerk bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden over het opbouwen van nieuwe omgeving

Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?

Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?

Opdracht:

 • Breng de internationale (expat) community in je nieuwe woonomgeving in kaart.
  • Hoeveel buitenlanders/hoeveel Nederlanders wonen er in je nieuwe woonland?
  • Welke expat verenigingen (internationaal, Nederlands) zijn er op welke manier actief?
  • Welke businessclubs (chamber of commerce bijvoorbeeld) zijn er op welke manier actief?
  • Welke social media bronnen zijn er te vinden?
  • Welke sociale activiteiten ondernemen de diverse clubs en verenigingen waar je bij aan zou willen haken?
  • Aan welke activiteiten zou jij een bijdrage willen leveren? Welke bijdrage?
  • Wat wordt er door wie in je nieuwe woonomgeving voor kinderen c.q. expat partners georganiseerd?
  • etc.
Hoe bouw je een netwerk op bij lang verblijf in het buitenland?

Hoe bouw je een netwerk op bij lang verblijf in het buitenland?

 • Zoek een sportclub, gezelligheidsvereniging, serviceclub of kerkgenootschap op voor het maken van nieuwe contacten.
 • Accepteer dat je als gast in een ander land bent gaan wonen; hoezeer je ook (echt) je best doet om te integreren, je bent en blijft een gast.
 • Jezelf aansluiten bij een Nederlandse - of internationale vereniging is prettig voor je gewenningsproces, geeft je een breed relatienetwerk en is goed voor het relativeren en stoom afblazen. Waak er tegelijkertijd voor dat dit je enige referentiekader blijft; vooral expats blijven nog wel eens in hun eigen 'social bubble', klein kringetje van andere expats en landgenoten, hangen. Cultureel gezien blijf je in dat geval dan vooral toch een outsider.
 • Lang niet altijd tref je in je nieuwe woon- en werkomgeving een -netwerktechnisch- handig kanaal à la de Kamer van Koophandel. Ook al ben je misschien geen geboren netwerker: leg proactief -niet pas als je iets nodig hebt- contacten met allerlei mensen. Mensen vertellen als je belangstelling toont, graag over hun eigen onderneming, over de markt, over kansen.
 • Hou er rekening mee dat het in een vreemde (niet-native) taal soms net wat langer kan duren voordat je in onderlinge contacten weet "wat voor vlees je in de kuip hebt."

Bij een badmintonclub (mijn sport uit Nederland) maakte ik al snel nieuwe vrienden. Door mijn introductie van de -Nederlandse- gewoonte van een drankje na het sporten ontstond een nieuw ritueel, met veel lol. Ook via de kinderen legden we veel contacten en daarnaast organiseerden we geregeld activiteiten en feestjes. Netwerken is niet persé moeilijk...maar het moet wel écht uit jezelf komen.

Emigrant Canada

Niet veroordelen. Ook al is het de biljartclub of de breiclub: ga overal heen. Als mensen je uitnodigen: ga er heen! Houd een open blik; mensen zijn anders en "anders" kan ook goed zijn.

Emigrant Australië

Als je goed wilt integreren moet je naar ons idee niet tussen de Nederlanders blijven zitten. Dan blijf je een Nederlander in het buitenland.

Australië/Tasmanië emigrant

Via de ambassade leerde ik een dame kennen die al een aantal jaren terug was geëmigreerd naar Berlijn. Ze nodigde me uit op de thee, en werd in de loop van de tijd een hele goede vriendin. Ze nam me mee naar allerlei sociale evenementen, en leerde me met een opener blik te kijken.

Duitsland emigrant

Algemene netwerktips van mensen die al in het buitenland verblijven:

 • Zoek al voor vertrek via blogsites, fora en social media andere gelijkgestemden op in je nieuwe woonomgeving.
 • Kan je voor definitieve emigratie één of meerdere verkenningstrips maken, besteed dan aandacht aan het opbouwen van eerste relaties: ga bijvoorbeeld op bezoek bij andere emigranten in de regio, maak waar mogelijk alvast kennis met instanties waar je straks zaken moet gaan regelen.
 • Begin met geven: bepaal hoe jij de ander kunt helpen met aandacht, informatie, ideeën of contacten; verwacht niet te snel eenzelfde (of grotere) tegenprestatie terug, zet je "voor wat hoort wat" verwachtingen opzij.
 • Schakel je netwerk in het begin vooral ook in bij praktische vragen: waar vind je een betrouwbare loodgieter, welke internetprovider is het goedkoopst, waar kan je goedkoop een aanhanger huren; het is voor anderen makkelijk je hierin te ondersteunen en zo bouw je vanzelf relaties op.
 • Tijdens het netwerken: niet teveel denken, gewoon doen! Hoe minder je nadenkt, hoe ontspannener je overkomt. Steek vervolgens vooral energie in die contacten die je een fijn, ontspannen, gevoel geven.
 • Heb je een nieuw contact gelegd, plan dan een gezamenlijke activiteit in; ga bijvoorbeeld samen de stad ontdekken. Dat werkt vaak beter dan "ergens afspreken."

In het begin woonden we in de achtertuin bij Nederlanders die ons op weg hielpen met inburgeren. Dat was heel handig, zij hadden al een groot netwerk van andere Nederlanders. Alle échte vrienden en kennissen die we hier hebben zijn immigranten, Nederlands en niet-Nederlands. Dat is niet bewust, maar contact krijgen met Nieuw Zeelanders vinden we lastig. Ze zijn vriendelijk, maar laten je niet snel toe in hun privéleven.

Nieuw-Zeeland emigratiestel

Om snel te integreren in het dorp is mijn partner bij de vrijwillige brandweer gegaan. Hierdoor leerden we een aantal jongere mensen kennen. Om onszelf voor te stellen organiseerden we ook een open dag op ons eigen veebedrijf. Dat was zo'n succes dat we het nu jaarlijks organiseren.

Duitsland emigrant

Mijn man gaat met onze dochters vaak naar de speeltuin als ik aan het werk ben. Dat is dé plek waar je mensen tegenkomt en laagdrempelig kennissen op kan doen. Omdat kinderopvang zo duur is, zitten veel mensen in Amerika in hetzelfde schuitje en kom je makkelijker aan nieuwe contacten, via de speeltuin.

USA emigrant

Ik besloot al snel na aankomst fanatiek te gaan socializen: iedere borrel, alle bijeenkomsten van expat netwerken en iedere expatdames-koffie-ochtend liep ik af. Wie zouden vrienden kunnen worden, wie heeft dezelfde interesse, hoe lang blijft deze persoon nog in India voordat ze weer overgeplaatst wordt? Het was vaak intensief, ik stelde veel vragen, maar het leverde me ook een aantal goede contacten op!

India emigrant

Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?

Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?

Activiteiten van expats en emigranten om onderling contact te houden:

 • organiseren van een periodieke borrel: op een vaste locatie of juist een wisselende locatie (om verschillende plekken te ontdekken), contacten onderhouden, kennismaken met nieuw gearriveerde buitenlanders
 • organiseren van een sportevenement; bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met een "expat" team en een "local" team
 • organiseren van evenementen rondom (Nederlandse of internationale) belangrijke feestdagen: Koningsdag, Kerst, Sinterklaas etc.
 • organiseren van een event rondom internationale vrouwendag (in maart)
 • organiseren van een "International Day" op de lokale of internationale school: waar de buitenlanders in hun klederdracht (of nationale kleuren) eten en drinken uit hun land laten proeven en waar internationale activiteiten en optredens worden georganiseerd.
 • hosten van een online groep (forum, prikbord, social media app etc.): voor kort onderling contact, voor het plaatsen van oproepjes etc.
Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?

Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?

Met name expats in het buitenland ervaren een sociale cyclus van vrienden maken en na verloop van tijd ook weer afscheid nemen, bijvoorbeeld bij overplaatsing of terugkeer. Zeker wanneer je met kinderen in het buitenland bent kan de periode van afscheid nemen extra heftig zijn: de kinderen missen hun vertrouwde vriendjes thuis, op school, bij gezamenlijke activiteiten.

Tips om om  te gaan met regelmatig afscheid nemen:

 • geef ruimte aan het gevoel van missen; maak het bespreekbaar, geef ruimte aan verdrietige gevoelens
 • sta stil bij wát je precies gaat missen: wat was er zo leuk aan die andere persoon, wat deelde je samen
 • maak het afscheid vrolijk; het is uiteraard geen feestje maar je kan wel iets bijzonders ondernemen waar je samen van kan genieten
 • maak realistische afspraken over het contact na vertrek; beloof elkaar geen zaken die je later niet kan nakomen; laat kinderen bv. afspreken eens een digitale afspraak te maken i.p.v. elkaar te beloven op bezoek te komen

Nieuwe sociale contacten opdoen als expat is niet gemakkelijk, maar wanneer je dan een klik met iemand hebt deel je iets bijzonders samen. Je zit in hetzelfde schuitje: hetzelfde vreemde land, dezelfde aanpassingsproblemen, dezelfde lange dagen die je als expatpartner moet vullen wanneer je man aan het werk is. Maar ook weer afscheid nemen, dat is inherent aan het leven als expat: je ontmoet veel nieuwe mensen, maar moet altijd weer afscheid nemen van degenen die eerder weggaan.

Expat

Sluit je je bij een langer verblijf in het buitenland aan bij de Nederlandse Vereniging, of niet?

Sluit je je bij een langer verblijf in het buitenland aan bij de Nederlandse Vereniging, of niet?

De Nederlandse vereniging in het buitenland... saaie bijeenkomsten van oude verstokte emigranten in aftandse buurthuizen? Veel actieve leden van Nederlandse verenigingen zijn juist vaak jong, enthousiast en energiek en organiseren regelmatig borrels en bijeenkomsten voor groot en klein. Het leuke is dat je even gezellig als Nederlanders onder elkaar kunt zijn, maar ook dat nieuwe mensen leert kennen die een (eerste) steun en toeverlaat kunnen zijn net na emigratie.

 • heb je zin in een typisch Hollandse borrel met een Hollands biertje en bitterballen, dan is de Hollandse vereniging de beste plek om even van dit soort oer-Hollandse gezelligheid te genieten.
 • wil je daarnaast dat jouw kinderen opgroeien met het Sinterklaasfeest, dan is de kans groot dat de Nederlandse vereniging in jouw regio een Sinterklaasmiddag organiseren, compleet met Sinterklaas en Zwarte Pieten, chocoladeletters, taai taai en strooigoed.
 • ook Koningsdag gaat natuurlijk niet voorbij aan de Nederlandse vereniging, en als het Nederlands elftal weer actief is dan zul je dat gehuld in oranjekleding samen met andere Nederlanders uit jouw omgeving kunnen vieren.

Als je emigreert, dan ben je écht weg. Ik was helemaal niet bezig met de Nederlandse vereniging. Ik ben "Australiër" geworden, ik wilde niet meer "die Nederlandse in Australië" blijven. Als ik nog eens in de drie jaar terug in Nederland ben, dan voel ik me inmiddels een buitenlander.

Australië emigrant

Ik vind het heerlijk te werken in een internationale onderneming; collega's (en soms ook vrienden) komen uit Amerika, Bulgarije, Italië en natuurlijk Duitsland. Toch zoek ik af en toe bewust het contact met andere Nederlanders op. De manier waarop wij met elkaar omgaan, de humor, het dollen: dat vind je nergens anders.

Duitsland emigrant

Hoe geef je tijdens een lang verblijf in het buitenland invulling aan de (typisch Nederlandse) feestdagen?

Hoe geef je tijdens een lang verblijf in het buitenland invulling aan de (typisch Nederlandse) feestdagen?

 • laat je niet teveel leiden door verwachtingen van je familie. Als emigrant kun je geplaagd worden door schuldgevoelens ten opzichte van je familie. Maar schuldgevoel is geen goede basis voor gezellige feestdagen. Je kan wellicht samen een nieuwe manier vinden om die voor jullie familie bijzondere feestdag vorm te geven.
 • wees realistisch in je verwachtingen. Het kan ook één van die momenten worden waarop je extra geconfronteerd wordt met het feit dat je geëmigreerd bent en dat je vrienden en familie niet meer dichtbij je zijn. Soms heb je de neiging om vast te houden aan de fijne herinneringen en te vergeten hoe lastig het was om als familie bij elkaar te zijn.
 • weet dat je je echte familie en vrienden niet zo snel kwijt zult raken. Wanneer je niet naar Nederland kunt, maar wel behoefte hebt aan contact, laat het dan weten. Laat weten dat je er bent, op afstand, en laat merken dat het belangrijk voor je is. Door een persoonlijk bericht of cadeau, of via een van de de digitale media-vormen, kan je ook aandacht geven zonder er fysiek te zijn.
 • accepteer dat 'de feestdagen' een confronterende periode kan zijn. Ben je nog niet lang geëmigreerd, dan kan je juist tijdens de feestdagen een leeg gevoel bekruipen. Vertrouw erop dat je na verloop van tijd een manier vindt om feestdagen vorm te geven op een manier die helemaal past bij je nieuwe situatie.
 • geef de voor jou belangrijke feestdagen vorm in beide landen. Of je nu wel of niet naar Nederland gaat, besteedt er aandacht aan. Wanneer je besluit ze te vieren, doe het dan ook goed. Laat je niet alleen door de Nederlandse tradities maar ook door die van je nieuwe land inspireren.
Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?

Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?

Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland

 • Ken je, of beheer je, een Nederlandse vereniging in het buitenland? Gebruik het contactformulier om deze te laten opnemen in onderstaande lijst,
 • Nog geen Nederlandse vereniging in je omgeving? Start er zelf een! Via onderstaande organisaties zie je wat men elders zoal organiseert, welke mediamiddelen men gebruikt, hoe men leden bindt, op welke manier nieuws wordt gedeeld, etc. Meld je initiatief natuurlijk even aan bij JoHo, via het hierboven genoemde contactformulier.
 • Tip: het kan voorkomen dat een hieronder vermelde site weinig recente activiteit vertoont. Check dan ook de social media; vaak heeft men de activiteiten, posts en event-aankondigingen verplaatst naar een openbare of besloten (eerst aanmelden) groep op Facebook.

 

WERELD

 • Numbeo: large database of user contributed data about cities and countries worldwide. Numbeo provides current and timely information on world living conditions including cost of living, housing indicators, health care, traffic, crime and pollution.
 • Expatistan: source for international cost-of-living comparison
 • Facebook: Dutch people all over the World - NIHB (Nederlanders in het Buitenland) - Wereldvrouwen - Emigreren Forum
 • Wereldwijven: netwerk van Nederlandstalige vrouwen, wonend in alle uithoeken van de wereld
 • SNBN: stichting die de belangen behartigt van alle Nederlanders Buiten Nederland, netwerk van Nederlandse regiovertegenwoordigers wereldwijd en politieke lobby in NL voor belangen Nederlanders buiten Nederland
 • GOED: stichting Grenzeloos Onder Een Dak behartigt de belangen van alle Nederlanders Buiten Nederland

EUROPA

 • Europe Wants You!: EURES info over wonen en werken in Europa, landendossiers
 • VBNGB: Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland

Cyprus

 • NVC: Nederlandse Vereniging Cyprus

Denemarken

 • Placement (Denemarken): startinfo over wonen, werken, leven en ondernemen in Denemarken
 • Boimidtvest: startinfo over wonen, werken en leven in Vestjylland
 • Nederlands-Deense vereniging: De Nederlands-Deense Vereniging heeft tot doel de contacten tussen Nederlanders onderling en de Nederlanders en Denen te verstevigen en de kennis van de Nederlandse en de Deense cultuur en geschiedenis te bevorderen.

Duitsland

Engeland

 • Anglo-Netherlands Society: vereniging die lezingen en bezoeken organiseert met een nadruk op sociaal contact en het wederzijds leren over elkaars lands

Finland

Frankrijk

 • Werken in Frankrijk: medische vacatures
 • Ondernemen in de Auvergne: technische, financiële en praktische hulp als je in de Auvergne een bestaan wil opbouwen
 • FANF: Fédération des Associations Néerlandaises en France. Komt op voor de belangen van de leden, verenigd in 20 Nederlandse verenigingen die in diverse regio’s van Frankrijk te vinden zijn.
 • AVF: welcome services & praktische info voor nieuwkomers in Frankrijk
 • B&D France: onroerend goed services in zuid-Frankrijk
 • Bouriane Maisons: huisaanbod Lot, Dordogne en Lot et Garonne
 • CR Bourgogne: startinfo over wonen, werken en leven in de Bourgogne
 • Francofiel: servicepagina met doorlinks naar Frankrijk specialisten die producten en diensten aanbieden gericht op Nederlanders in Frankrijk
 • Franse Huizen: aan- en verkoop van onroerend goed in Frankrijk
 • Gites.nl: marktplaats voor verkoop of tijdelijke verhuur van je huis in Frankrijk
 • Het Frankrijkloket: advies en begeleiding rondom huis kopen, emigreren of een bedrijf starten in Frankrijk
 • Infofrankrijk: blogwebsite voor en door Francofielen
 • Leven in Frankrijk: (online) magazine over leven in Frankrijk, huizenaanbod
 • Wonen en Leven in Frankrijk: website met als doel het bieden en uitwisselen van waardevolle kennis en informatie aan Nederlands sprekende expats, emigranten en eigenaren van vastgoed in Frankrijk.
 • Mountain Immo: specialist voor de begeleiding bij koop en/of bouw van tweede huis in Oostenrijk en Frankrijk
 • Maison des Maîtres: architecten en bouwkundigen gespecialiseerd in begeleiding bij aankoop of verbouwing van een huis in Frankrijk
 • Ondernemen in Frankrijk: advies, coaching en workshops voor wie een eigen bedrijf wil starten of een bedrijf wil overnemen in Frankrijk
 • TRFN: kantoor actief in de opmaak van Franse aangiftes inkomsten- en/of vermogensbelasting van geëmigreerde Nederlanders
 • Talen voor Talent: Franse taal- en cultuurcursussen
 • Nederlandse Club Côte d'Azur: De Nederlandse Club aan de Côte d'Azur is een club van en voor Nederlanders die permanent, dan wel semi-permanent in het gebied van Toulon tot in Italië wonen.
 • van Gogh notarissen: expertise in Frans notarieel recht en internationale testamenten
 • Ma deuxième vie: wonen en leven in Frankrijk (specialisatie: Normandië, huis aanbiedingen)
 • Claes Finance: hypotheek adviseur gespecialiseerd in de financiering van (tweede) woning in Frankrijk
 • Association Néerlandaise du Midi: belangenbehartiging, informatie en activiteiten voor Nederlanders die zich permanent in Frankrijk hebben gevestigd of die in de Midi een tweede huis bezitten.
 • Raad & Daad: vrijwilligersnetwerk verspreid over Frankrijk dat ondersteunt bij praktische vragen van Nederlandstaligen die willen emigreren naar Frankrijk, of al zijn geëmigreerd.

Griekenland

Hongarije

 • Authentic Hongaars is een Makelaardij & Aannemersbedrijf in Hongarije, die huizen aanbiedt voor permanente bewoning of als vakantie woning. Tevens emigratie begeleiding naar Hongarije.

Italië

 • Nederlanders in Rome & Stichting De Lage Landen: alles over leven, wonen en werken in Rome en omgeving, voor alle Nederlandstaligen. In combinatie met Stichting De Lage Landen, die zich richt op het bevorderen van de belangstelling voor de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in het algemeen in Rome e.o.
 • Le case di Dorrie: Nederlandse makelaar in Umbrië
 • Realmente: makelaar & Italië expert

Malta

 • NIM: activiteiten, evenementen, netwerken en excursies voor Nederlanders in Malta

Nederland

 • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen: emigreren naar Zeeuw-Vlaanderen
 • Proef Drenthe: “emigreren” naar Drenthe
 • Settle Service: arranging visa when coming to The Netherlands, immigration, tax and relocation services
 • XPAT.NL: provides expats of all nationalities with essential English-language information on the Netherlands
 • Abroad Experience: employment services for expats in Holland
 • Iamexpat: about expat lifestyle, housing, career and education in Holland

Noorwegen

 • Nederlandse Club Oslo: club voor alle Nederlandstaligen in Oslo, die het leuk vinden af en toe met Nederlanders onder elkaar te zijn
 • Placement & Norsk: advies van geëmigreerde Nederlanders aan emigranten naar Noorwegen; kwalitatieve bijdrage leveren aan structurele, regionale ontwikkeling in Noorwegen
 • Alpreal: onroerend goed ondersteuning (appartementen, huizen, horecabedrijven)
 • Live in Bremanger: startinfo over wonen, werken en leven in Bremanger
 • Hardanger: startinfo over wonen, werken en leven in de Hardanger regio
 • Noors Online: cursussen Noors online
 • Placement: startinfo over wonen, werken en leven in Noorwegen
 • Risor: startinfo over wonen, werken en leven in Risor (zuid-Noorwegen)
 • Drent Transport: Verhuizing van inboedel naar Noorwegen. Wekelijkse ritten; flexibiliteit in data en tijden.
 • Vereniging Nederland-Noorwegen: platform voor Noorwegen liefhebbers

Oostenrijk

 • Nederlandse Vereniging Wenen: biedt aan alle Nederlanders en niet-Nederlanders met affiniteit voor Nederland een sociaal en cultureel platform.
 • Alpreal: onroerend goed ondersteuning (appartementen, huizen, horecabedrijven)
 • Alpendreams: begeleiding bij het vinden van je droomhuis en het regelen van bijkomende zaken als financiering, inrichting, beheer en verhuur van de woning.
 • Mountain Immo: specialist voor de begeleiding bij koop en/of bouw van tweede huis in Oostenrijk en Frankrijk
 • Nederlandse Vereniging in Karinthië: vereniging voor Nederlanders die in Karinthië wonen en voor iedereen die affiniteit heeft met Nederland of anderszins geïnteresseerd is.
 • Nederlandse Vriendenkring Karinthië: Nederlandstalig informeel meldpunt voor allerlei leuke en gezellige activiteiten die ergens plaatsvinden in de regio Karinthië

Polen

 • Poolshoogte: gezelligheidsvereniging voor Nederlandstaligen in Polen

Portugal

 • Huizen Algarve: advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van een woning in de Algarve
 • Portugalesk: begeleiding en advisering van personen of bedrijven die zich in of nabij Lissabon blijvend willen vestigen of daar iets willen kopen of huren.
 • Pro Portugal: bemiddeling bij de aankoop van appartementen, huizen en villa's in Portugal

Rusland

 • Nederlandse Club Moskou: club voor expats, studenten en iedere andere Nederlander die voor langere tijd woont in Moskou

Spanje

 • Marbella Dutch Business Club: zakenclub met netwerk- en intermediaire functie voor Nederlanders die wonen, werken en ondernemen in en om Marbella
 • Emigratiebureau Spanje: begeleiding bij emigratie naar Spanje: documenten, belasting, voorbereiding, woning kopen, energie levering, erfrecht & testament, werken of eigen bedrijf starten
 • ROS Makelaars: makelaarsservices voor koopwoningen in zuid-Spanje
 • Nederlandse club Javea: Vereniging en trefpunt voor Nederlandstaligen in de regio Javea
 • Nederlandse Vereniging Costa Blanca: NVCB is een vereniging voor Nederlandstalige bewoners en bezoekers van de Costa Blanca, met als doel maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten te bevorderen en te onderhouden

Tsjechië

 • Nederlandse vereniging: NVTsjechië heeft als doel de banden te onderhouden en te verstevigen tussen mensen in Tsjechië die op welke manier dan ook betrokken zijn bij Nederland of daarbij betrokken wensen te zijn.

Zweden

 • Ambassade: startinfo over werken & wonen in Zweden
 • Migrationsverket: info van Migration Board over visumprocedures in Zweden
 • Zweden vastgoed: makelaarsservices voor vakantiewoning, (tweede) huis, bedrijfspand, agrarisch bedrijf
 • Welcome to Asele: immigration services
 • Borlänge: startinfo over wonen, werken en leven in Borlänge
 • East Sweden: startinfo over wonen, werken en leven in oost-Zweden
 • Jamtland: startinfo over reizen, wonen, werken en leven in oost-Zweden
 • Kindaholm: emigratietips over emigreren naar Zweden / regio Kindaholm
 • Landstinget Dalarna: startinfo over wonen, werken en leven in Dalarna
 • Expandum Gällivare: startinfo over wonen, werken, leven en ondernemen in Zweeds Lapland
 • Midscand: Midscand richt zich op ondernemende mensen die een bedrijfsidee hebben voor Zweden
 • Placement: startinfo over wonen, werken en leven in Zweden
 • Regional Development Council of Jönköping County: startersinfo over wonen, werken en leven in de Jönköping regio
 • Invest in Skaraborg: startinfo over wonen en investeren in Skaraborg
 • Zweeds-Nederlandse Vereniging: De Zweeds-Nederlandse vereniging heeft als doel het versterken van de banden tussen Zweden en Nederland.
 • DHCS: De Hollandse Club Stockholm is al decennia de club voor Nederlanders in Stockholm en de rest van Zweden om het Oranjegevoel te behouden!

AFRIKA

 

Angola

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Ethiopië

 • NVE: de Nederlandstalige Vereniging Ethiopië

Gambia

 • DGBL: Dutch Gambian Business Club: opgericht om de relaties tussen de Nederlandse bedrijven en ondernemers in het West Afrikaanse Gambia zowel onderling als met de lokale zakengemeenschap te stimuleren.

Guinee Bissau

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Kaapverdië

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Kenia

 • HIK (Holland In Kenya), de Nederlandse club in Kenia, is een club van en voor Nederlanders die (semi)permanent in Kenia wonen. HIK biedt Nederlanders de gelegenheid elkaar regelmatig te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen over het leven en wonen in Kenia en deel te nemen aan en/of het organiseren van allerlei activiteiten.

Marokko

 • Gedma: ondersteuning van iedereen die voor langere tijd (6-12 maanden of langer) werk zoekt in Marokko

Mozambique

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Sao Tomé en Principe

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Tanzania

Tunesië

Zuid-Afrika

 • African Dreams: ondersteuning van (potentiële) emigranten in en naar Zuid-Afrika; onroerend goed, financiering, onderwijs, oriëntatietrips

MIDDEN-OOSTEN

Oman

 • Nederlanders in Oman: website van de Nederlandse Vereniging in Oman, met een nadruk van events die worden georganiseerd voor alle Nederlandstaligen en andere geïnteresseerden in Oman

Qatar

 • DSA: Dutch Speaking Association Qatar: vereniging met praktische tips, evenementen en informatie voor Nederlandstaligen in Qatar

Verenigde Arabische Emiraten

 • DiAd: Vereniging van en voor Nederlanders en al diegenen die interesse hebben in Nederland; gericht op Nederlanders in Abu Dhabi

AZIË

 

Bangladesh

 • Dutch Club Dhaka: the oldest expat club in Dhaka; international club with members from over 30 countries

China

 • China Inside Live abroad desk: praktische ondersteuning bij wonen, werken en leven in China
 • Mudan Consultancy: organiseert en begeleidt zakelijke en culturele activiteiten in China voor Nederlandse bedrijven en organisaties
 • Nederlandse Vereniging in Beijing, China: De Nederlandse Vereniging Peking is een sociaal-cultureel platform ter bevordering van Nederlands(talig)e evenementen.
 • Vereniging Nederland China: al bijna 40 jaar een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is belangstellenden uit alle leeftijdscategorieën te informeren over de Chinese samenleving en de contacten tussen beide volken te bevorderen, zowel op cultureel als op economisch gebied.
 • NVS: Nederlandse Vereniging Shanghai
 • Nederlandse Vereniging Hong Kong: De Nederlandse Vereniging in Hong Kong heeft als doel de saamhorigheid van de in Hong Kong woonachtige Nederlanders te bevorderen. Er worden evenementen georganiseerd voor en door Nederlanders en mensen die affiniteiten hebben met Nederland.
 • Nederlandse Vereniging Guangzhou: De Nederlandse Vereniging Guangzhou stelt zich tot doel de relaties tussen de in Pearl River delta woonachtige Nederlanders te versterken.
 • Nederlandse Vereniging Suzhou: SuzhouNL, de Nederlandstalige Gemeenschap in Suzhou, organiseert regelmatig borrels en andere activiteiten.
 • ICVS: International Center for Veterinary Services: verzorgen van vaccinaties, rabies inentingen, medische onderzoeken & handelingen e.a. services rondom je (huis)dier in China
 • Bencham: Kamer van Koophandel voor Benelux in China; met regiochapters
 • Alibaba: leveranciers in China per sector
 • Asianet / Trade Asia: producten en leveranciers per sector
 • Made in China.com: Chinese producten per sector
 • China2025: Nederland-China crowdblog met vaste bloggers en gastschrijvers
 • Guanxi: Nederlands China kennisnetwerk voor zakelijk China
 • Mingbai: China artikelen, publicaties en lezingen van Inge Jansen, sinologe en schrijfster van onder andere de Dominicus reisgidsen China, Shanghai en Beijing.
 • ViVa: network for international women working in China
 • INN: International Newcomers Network Beijing

Filipijnen

 • World Experience Live abroad desk Philippines: advice about arranging everything concerning an emigration to the Philippines, such as appartments/condominiums/housing, trainings, insurances, drivers license, banking, money and currency advice, starting up a business, job opportunities, networking and consultancy.
 • European Chamber of Commerce: bilateral foreign chamber that promotes European interests in the Philippines as well as Philippine interests in Europe.
 • Dutch Philippines Forum: vraag & antwoord forum voor en door Nederlanders in de Filipijnen

India

Indonesië

 • Access Indonesia: visaservices voor Indonesië
 • De Nederlandse Club Jakarta: De Nederlandse Club Jakarta heeft als doelstelling het bijeen brengen van Nederlanders en Nederlands sprekende personen die woonachtig zijn in Indonesië. DNC doet dit door allerlei activiteiten te organiseren.

Japan

 • NKK: Nederlandse Kanto Kring: De Nederlandse Kring in de Kanto (NKK) is een gezelligheidsvereniging voor Nederlanders, hun partners en kinderen in de regio Tokio/Yokohama.
 • Japan-Netherlands Society: contributes toward the promotion of the mutual introduction and understanding of subjects related to, and the culture of, the Netherlands and Japan, and the promotion of amity and friendly relations between the people of both nations.

Maleisië

 • NLV Maleisië: De Nederlandse Vereniging Maleisië (NLV Maleisië) heeft als doelstelling het contact te bevorderen tussen haar leden. Om dit te bereiken worden er regelmatig sociale avonden, culturele bijeenkomsten en sportevenementen georganiseerd.

Myanmar

Singapore

Taiwan

 • VNT Dutch Club Taiwan: De VNT beoogt evenementen te organiseren en stimuleren voor iedereen die belangstelling heeft voor de Nederlandse Taal en Cultuur. De VNT introduceert graag Taiwan en haar rijke cultuur aan haar leden. Ook biedt de VNT een platform waarlangs nuttige links, tips en informatie van en voor leden geraadpleegd kunnen worden.

Thailand

 • Nederlandse Vereniging Bangkok: De Nederlandse Vereniging Thailand stelt zich tot doel de relaties tussen de in Thailand woonachtige Nederlanders te versterken. Daartoe organiseert de NVT ieder jaar een aantal sociale en informele activiteiten voor haar leden.

Vietnam

Zuid-Korea

 • DBCK: The Dutch Business Council Korea offers its members a platform for networking and social interaction through regular meetings and events.

PACIFIC / AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND

 

Australië

 • Ambassade: startinfo over werken & wonen in Australië

 • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • Emigrate to Australia: visa & vacature services

 • Live in Victoria: startinfo over wonen, werken en leven in Victoria state

 • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

 • Just Migrate: emigratieadvies omtrent je kansen op een Australisch visum en begeleiding bij de visumaanvraag procedure

 • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland

 • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

 • ExperieNZ Immigration Services: visa ondersteuning Nieuw Zeeland

 • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

 • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

NOORD-AMERIKA & CANADA

 

Canada

 • Oriëntatie Canada: oriëntatiemiddagen, sollicitatieondersteuning, oriëntatie- en netwerkreizen, emigratie coaching en Canada links en informatie

 • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

 • Dutch Network: non-profit Dutch-Canadian Cultural Society based in Greater Vancouver, British Columbia.

 • The Central Okanagan Economic Development Commission: voor wie wil ondernemen of investeren in Central Okanagan

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • Immigration Care: Canadian immigration consulting services, o.a. visa en vacatures

 • Invest in Manitoba: investeren en ondernemen in Manitoba province

 • Work Mediator: matcher tussen Canadese opdrachtgevers en Nederlandse vakmensen

 • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

 • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

 • Canada Bulletin Board: vraag/antwoord bron van informatie voor wie wil emigreren naar Canada: "emigreren doe je samen!"

 • Nova Scotia Immigration: offers valuable resources to help you immigrate, live and work in Nova Scotia.

 • Health Match BC: health professional recruitment agency in British Columbia

Verenigde Staten

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • NASF: Dutch Club Florida: Netherlands Association of South Florida: gezelligheidsvereniging waarbij iedereen welkom is die zich verwant voelt met Nederland, met activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen

 • PBBI: PBBI helpt bij het vinden en de aankoop van een geschikt bedrijf in de Verenigde Staten

 • Netherland Club of New York: leading institute in New York that promotes Dutch art, culture and ideas for the Dutch community and all others interested in the Netherlands. TNC organizes cultural, social and business events.

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

 • Dutch Club Chicago: organizes a wide variety of social events where you can mingle with fellow Dutch minded people and get the feeling of “gezelligheid”

LATIJNS-AMERIKA

 

Argentinië

Brazilië

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Chili

Costa Rica

Suriname

 • Finance Suriname: startinfo over wonen, werken en ondernemen in Suriname, marktverkenningsreizen

CARRIBEAN

 • Rocargo: verhuis- en relocatie services voor Aruba, Bonaire en Curaçao

 • Belastingdienst/Caribisch Nederland: informatie van belastingdienst en douane voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius

 • Carib Intertrans: verschepen van inboedels, goederen en voertuigen naar het Caribisch gebied. Wekelijkse afvaarten, waarbij goederen variërend van verhuisdozen tot complete containers verscheept worden naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname, St. Maarten en andere bestemmingen.

Aruba

Bonaire

 • Compact-S: adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op Bonaire en Curaçao. Verzorgen van de benodigde vergunningen en adviseren over de oprichting van een rechtspersoon op Bonaire of Curaçao.

 • Ban Boneiru Bèk: vacatures voor wie wil werken, wonen, studeren of ondernemen op Bonaire

 • Harbourtown: makelaar voor aankoop, verkoop en verhuur van woningen, appartementen, bouwgrond

 • Bonaire Chamber: KvK startersinfo over investeren of een bedrijf opstarten op Bonaire

 • Sunbelt Realty Bonaire: onroerend goed en huur/verhuur van appartementen en huizen

 • Carribean Homes Bonaire: aan- of verkopen van uw woning, kavel of bedrijf op Bonaire; gerund door Pieter Groenendal en Margon Müller

Curaçao

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • Compact-S: adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op Bonaire en Curaçao. Verzorgen van de benodigde vergunningen en adviseren over de oprichting van een rechtspersoon op Bonaire of Curaçao.

 • Teamwork Curaçao: taal- en business trainingen voor wie wil ondernemen op Curaçao

 • Dos Mundos: juridische ondersteuning bij werk- en verblijfsvergunningen, praktische info als je wilt wonen en werken op Curaçao, hulp bij papierwerk, inboedel, huisvesting en wegwijs worden op het eiland

 • Na Kaminda: Na Kaminda begeleidt (r)emigranten, expats, studenten en (startende) ondernemers bij hun vertrek naar Curacao of andere bestemmingen in de Carribean

 • NOW Immigration: begeleiding bij immigratieformaliteiten Curaçao; tevens makelaarsservices aan- en verkoop & taxatie

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond betrokkenheid, empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

Wat is wijsheid rond empathie, inlevingsvermogen en omgevingsbewustzijn

 

Breng onder woorden wat je echt wilt

 in de Shintoistische tempels in Japan zijn kleine houten tabletten (Ema) te koop waarop mensen hun wensen en hoop kunnen formuleren alvorens deze in de handen van de tempelgod te leggen

Japanse habit

Als je niet weet waar je heen wilt, kom je er nooit

Japans gezegde

Het zijn de verschillen die ons mooi maken

Mexicaans gezegde

Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand. 

Chinees gezegde

"Denk vooral niet dat de taak te groot zou zijn of onze inspanningen belachelijk. Nutteloze inspanningen bestaan niet. Bedenk dat ook het zaadje van waringin in het begin niet groter is dan een koffieboon. En toch groeit daaruit een machtige en koninklijke boom wiens schaduw voor allen weldadig is"

Amadou Hampate Ba

 

 

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

Wat is wijsheid rond zingeving, motivatie, ervaringen, activiteiten, werk en inzet

 

"De grootste fout van de mens is dat hij wil oogsten waar hij niet gezaaid heeft."

(Indira Ghandi, 1917-1984)

 

"Zij die wakker zijn, leven in een toestand van voortdurende verwondering"

Boeddha (623 – 543 v.C.)

 

Sommige mensen zijn als boze kinderen. Ze doen anderen pijn zonder het zelfs maar te merken. Boos zijn op deze ongelukkige mensen is als boos zijn op een vuur dat je heeft verbrand.

(Dalai Lama)

 

Echt belangrijke zaken werden vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn

(Dale Carnegie)

 

Wie werk als een reis beschouwt, en niet als een vakantie, zal ervaring rijker worden en niet een illusie armer

(JoHoratio)

 

Leef elke dag alsof het je laatste is. Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.

(Mahatma Ghandi, 1869-1948)

 

Werk je aan de baan waar je van houdt, dan levert dat meer energie op dan je vrije tijd.

(JoHoratio)

 

Succes is op weg zijn naar je droom, en genieten van de tocht

(Waarmaker)

 

"Zelf moet je fouten mogen maken en anderen moet je fouten niet te kwalijk nemen ...Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik overweeg er spoedig nog enkele bij te maken"

(...)

 

Klassiekers

 

Kies een baan waarvan je houdt, en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken

Confucius (551 - 479 v.Chr.)

 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

- Franciscus van Assisi (1181-1226)

 

"Een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren…"

Boeddha (623 – 543 v.C.)

Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

JoHo: crossroads uit de bundels
JoHo: crossroads uit selectie
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen