Voorlichting & Public Relations: werk en ontwikkeling in het buitenland

 

  Thema

In binnen- en buitenland werken en ontwikkelen binnen voorlichting en PR

JoHo: crossroad uit de bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

Welke werkzaamheden doet een public relations (pr) medewerker of een voorlichter?

 • Marketingdoelstellingen en marketingplan opstellen
 • Marktonderzoek (laten) doen
 • Marktgegevens verzamelen
 • Ordenen van de verzamelde gegevens
 • Marktgegevens bestuderen
 • De eigen succesfactoren ten opzichte van de concurrentie bepalen,
 • Sterkte / zwakteanalyses
 • Actieplannen, strategische plannen en operationele plannen
 • Operationeel marketingplan: zorg dragen voor alle activiteiten binnen de marketingmix: mailings, advertenties, [I]sales force[/I] supportmaterialen, symposia etc.
 • Advisering 'naar boven en beneden' over de plannen
 • Communicatie
 • Samenwerken met collega's
 • Marketingbeleid uitdragen naar alle medewerkers (met name de sales afdeling)
 • Informeren van collega's
 • Overtuigen van collega's binnen de onderneming ten aanzien van de besluitvorming (met name de salesafdeling over uit te voeren strategieën)
 • Motiveren van de buitendienst
 • Uitdragen en verdedigen van gemaakte keuzes ten aanzien van productenbeleid
 • Initiëren van symposia en reizen
 • Onderhouden van interne contacten: bijvoorbeeld afdeling productie, verkoop
 • Onderhouden van externe contacten, zoals:
 • Reclamebureaus (bijv. instructies voor promotionele materialen aan het reclamebureau)
 • Marktonderzoekbureaus (instructies voor marktonderzoek)
 • Begeleiden van projecten die door ingeschakelde bureaus worden uitgevoerd (bijv. toezien en beoordelen van de promotionele materialen en teksten)
 • Voeling houden met de markt: ontwikkelingen en trends volgen, literatuur lezen, contacten onderhouden met markt via persoonlijke contacten, seminars etc.
 • Marketingmanager: onder andere leidinggeven aan marketingassistenten of productmanagers, contact onderhouden met directie of commercieel manager

De NGPR heeft een functieomschrijving voor een pr-functionaris geformuleerd. In deze omschrijving is een leidinggevende, gespecialiseerde, dienstverlenende en klankbordfunctie te herkennen.

 • Samen met de directie de plaats en doelstellingen van de onderneming in de samenleving in kaart brengen en zo nodig aanpassen.
 • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in de eigen onderneming, trends in de samenleving en veranderingen in de publieke opinie. Onderhouden van een database met publicaties, krantenknipsels, e.d.
 • Vaststellen van relevante publieksgroepen voor de onderneming en onderhouden van een database met naam, adres en andere gegevens van personen en ondernemingen.
 • Presentatie van de onderneming naar buiten toe in woord (toespraken) en geschrift (persbulletins). Bevorderen van de duidelijkheid en de eenheid van optreden van leden van de onderneming.
 • Interne en externe voorlichting over taken, beleid en activiteiten van de onderneming. De interne voorlichting is gericht op het eigen personeel.
 • Representatie van de onderneming in commissies, adviesorganen, symposia, persconferenties, e.d.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van schriftelijke en mondelinge communicatie?

Beginselen van goed en doelgericht taalgebruik

 • Kennis van grammatica en spelling; vaardigheid in de juiste toepassing daarvan; kennis van adviezen van Flesch/Douma en Langer voor leesbaarheid.

Systematische opbouw van teksten

Samenvatten van teksten

Redactievoering

 • Opzet en schrijven van persberichten, mededelingen, fotobijschriften, artikelen, institutionele advertentieteksten, rapporten

Toepassing van de diverse communicatievormen

 • Voor- en nadelen van mondelinge, schriftelijke en audiovisuele middelen (ook ten opzichte van elkaar)

Doel en middelen van schriftelijke communicatie

 • Middelen: personeelsblad, huisorgaan (extern), voorlichtingsblad, introductiebrochure, perscommuniqué. fotobijschriften, etc.

Opstellen van uit te spreken teksten

 • Inhoud, lengte en indeling van de tekst

Schriftelijke, visuele of audiovisuele ondersteuning van mondelinge communicatie

 • Uitreiking van schriftelijke tekst of samenvatting, dia's of uitreiking foto's of hulp door overheadprojector, film of video

Auteursrecht

 • Omschrijving hiervan; mogelijkheden van overneming van werken (tekst, foto's, grafische ontwerpen, muziek) waarop auteursrecht berust; plicht tot bronvermelding; reprorecht

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van (Audio)visuele hulpmiddelen?

Functie

 • Rol en impact bij communicatie

Onderscheidingen

 • Audio en/of visueel; met of zonder projectie; optisch of elektronisch; hardware of software

Soorten en gebruik van visuele hulpmiddelen

 • Borden, flip-over, foto, dia, overheadprojector; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen, beperkingen van het gebruik van de apparatuur

Soorten en gebruik van audiovisuele hulpmiddelen

 • Band-dia, film, video; toepassingsmogelijkheden en effecten; voor- en nadelen en beperkingen in het gebruik van de apparatuur

Het opzetten van een (audiovisueel) programma

 • Opzet, rekening houdend met publieksgroepen, waarvoor het programma bestemd is en de omstandigheden waaronder het wordt vertoond. Samenwerking met producenten, filmers en fotografen; briefing van medewerkers; script; vertalingen

Soorten en gebruik van nieuwe technieken

 • Telex, viewdata, teletekst, beeldplaat, tekstverwerker, telefax, teletex, etc.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van interne communicatie?

Interne communicatie in verschillende soorten organisaties

Interne communicatiemogelijkheden

 • Noodzakelijk gebruik op basis van karakter van de organisatie; verticale, horizontale en diagonale communicatie; lijst van interne publieksgroepen; aspecten van verslaggeving door de (centrale) ondernemingsraad en de publicatie daarvan

Intern verspreiden van (externe) informatie

 • Knipseldienst, informatieborden en muurkranten, bulletins, bladen, brochures, personeelsjaarverslagen, telefonische en visuele informatiesystemen

Informatie inzake de loopbaan van medewerkers

 • Public relations/voorlichtingsaspecten van sollicitaties, introductieprogramma's, scholingsmogelijkheden, voorbereiding op pensioen of VUT, contacten met gepensioneerden (personeelsblad en bijeenkomsten)

Personeelsbijeenkomsten met voorlichtend karakter

Jubilea en onderscheidingen

 • Procedure van aanvraag, aankondiging viering, interne en externe (zoals koninklijke) onderscheidingen.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van presentaties, representatie en evenementen?

Aanleiding, wenselijkheid en vormen

 • Ten dienste van beeldvorming (imago), profilering, begripsvorming; bevordering betrokkenheid bij de organisatie

Opzet en middelen

 • Bepaling van het karakter van projecten, budgetten en menskracht, ontvangstruimte en hulpmiddelen; draaiboek voor de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

Identiteit

 • Profilering van de organisatie tegen de achtergrond van positieve en negatieve kanten

Uitnodigingen

 • Vormen, titulatuur, criteria mailinglijst

Advies en hulp aan andere functionarissen in eigen bedrijf

 • Aspecten van hun persoonlijke presentatie en representatie

Relatiegeschenken

 • Formulering van normen en regels voor het ter beschikking stellen

Controlelijst

 • Opzet controlelijst voor controle op voorbereiding (en draaiboek); voor- en nacontrole; verbeteringen voor latere acties

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van tentoonstellingen en vakbeurzen?

Doelbepaling, soorten en selectiecriteria

 • Functie tentoonstellingen/beurzen in de relatie organisatiepublieksgroepen, doelstellingen van deelneming

Voorbereiding

 • Hoofdpunten van programmering, budgettering, benadering mensen en instanties, aanschaf hulpmiddelen of uitbesteding van onderdelen, inrichting van stands

Activiteiten rondom en tijdens tentoonstelling of beurs

 • Deelneming aan andere activiteiten dan de tentoonstelling/beurs zelf, zoals symposium, lezing, show, demonstratie, persconferentie, etc.

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van vervaardiging van drukwerk en andere vermenigvuldigingstechnieken?

Belangrijkste druktechnieken

 • Kenmerken van offset, klein-offset of kantoordruk, diepdruk, hoogdruk, zeefdruk, stencil; toepassingsmogelijkheden

Repro- en zettechnieken

Factoren voor de keuze van druktechnieken in relatie tot hun kenmerken

 • Kenmerken: kwaliteit, oplage, snelheid, kosten, verwerkbare materialen, etc.

Budgettering en offertes

 • Hoofdpunten van budgettering en de belangrijkste onderdelen van een offerte

Persklaar maken van kopij

Persklaar maken van illustraties

Correctie

 • Correctietekens, zoals die vastliggen op het betreffende normblad van het Nederlands Normalisatie Instituut

Afwerken van drukwerk

 • Soorten bindtechnieken

Verzending en verspreiding van drukwerk

 • Kostenaspecten, koeriersdiensten, mogelijkheden van de PostNL, adressenbureaus, huis-aan-huisbezorging

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van advertenties & social media?

Soorten advertenties &  content marketing

 • Naar doelgroep en/of inhoud en plaats in het medium

Pr.- en voorlichtingsaspecten van advertenties

Advertenties als instrumenten van pr en voorlichting

 • Bijvoorbeeld corporate advertising, financial advertising

Publieksgroepen en mediakeuze

 • Basisprincipes van mediaonderzoek

Pre- en post-testing

 • Methoden en nut

Rol van externe bureaus bij adverteren

 • Reclameadviesbureaus en advertentiebureaus

Afstemming tussen interne afdelingen en externe bureaus

 • Rol van account executives, werkwijze externe bureaus

Budget

 • Parameters voor hoogte budget, verantwoordelijkheid voor opzet, uitvoering en bewaking

Organisatie van de reclamewereld

 • STER, ROTA, VEA; codes en regels

Wat zijn de taken, aspecten en werkzaamheden op het vlak van huisstijl?

Aspecten van huisstijl

 • Inhoudelijk en technisch programma van eisen

Elementen en dragers

 • Elementen: naam (presentatie), embleem, logo, formaten, indelingen, lettertypen, kleuren en overige visuele elementen;
 • Dragers: publicaties, verpakkingen, briefpapier, advertenties, uithangborden, uniformen, vervoermiddelen, bewegwijzering, etc.

Overweging tot invoering

 • Baten en lasten

Invoeringsprocedure

 • Organisatorische consequenties, afstemming en opzet van een tijdschema

Samenwerking met de vormgever

 • Briefing, tussentijdse contacten, huisstijlhandboek, hantering

In- en externe voorlichting bij invoering of aanpassing

 • Documentatie

Soorten van documenten, resp. informatiedragers

Instituten en diensten op het gebied van documentatie

 • Bibliotheken, archieven, musea, computerbestanden, knipseldiensten, monitordiensten, verkrijgbare knipselkranten

Gebruik bronnen

 • Literatuuronderzoek met selectie; titelbeschrijving; excerperen

Basisdocumentatie voor pr en voorlichting

 • Onderwerpen

Catalogiseringssystemen

 • Bekendste systemen en hun kenmerken

 

Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van pers en perscontacten?

Structuur van de publiciteitsmedia en de journalistiek in Nederland

 • Indeling pers (schrijvende pers, radio en televisie); functies en taken van persbureaus en perscombinaties; namen en hoofdtaken van organisaties op het gebied van dagblad-, weekblad- en tijdschriftjournalistiek; informatiebronnen, zoals het Handboek voor de Nederlandse Pers en Publiciteit

Medialijsten

 • Opzet en indelingscriteria

Organisatie van perscontacten

 • Ook procedures voor actieve en passieve contacten

Vaste gebruiken in contacten met de pers

 • Bijvoorbeeld embargo, off the record, primeuren sub-rosa

Persbezoeken

 • Organisatie, planning en evaluatie

Persberichten

 • Beginselen van een goed persbericht

Persconferenties

 • Organisatie, planning en evaluatie

Persdocumentatie

 • Inhoud persmap

Persfoto's

 • Te stellen eisen aan persfoto's en foto-bijschriften

Interviews

 • Voorbereiding, begeleiding en evaluatie

Wat zijn de taken en werkzaamheden op het vlak van behandeling van publieksreacties?

Soorten reacties

 • Individuele en collectieve; actiegroepen en inspraak; negatieve, positieve en neutrale reacties

Eisen te stellen aan klachtenprocedure, wijze van be- en afhandeling

Onafhankelijke deskundigen of instanties

 • Branches, rol van geschillencommissies en ombudsman
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Welke skills en competentie heb je nodig, of kan je leren, als pr medewerker of voorlichter?
Welke skills, competenties en vaardigheden heb je nodig, of kan je leren, bij het werken voor een helpdesk, callcenter of alarmcentrale in het buitenland?
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Argentinië

   • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
   •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

   Australië

   • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
   • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
   • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

   Bolivia

   • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

   Cambodja

   • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

   China

   • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
   • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

   Costa Rica

   • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
   • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

   Curaçao

   • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
   • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

   Ecuador

   • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
   • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

   Engeland

   • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

   Filipijnen

   • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

   Guatemala

   • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

   Ghana

   • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
   • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

   India

   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

   Kameroen

   • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

   Laos

   • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

   Madagaskar

   • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

   Maleisië

   • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

   Mongolië

   • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

   Namibië

   • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

   Panama

   • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

   Peru

   • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

   Singapore

   • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

   Spanje

   • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
   • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
   • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
   • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

   Sri Lanka

   • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

   Suriname

   • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

   Tanzania

   • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
   • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
   • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

   Verenigde Staten

   • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
   • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

   Vietnam

   • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
   • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

   Zambia

   • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
   • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
   • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
   • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij een klantenservice of in de sales?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij een klantenservice of in de sales. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Argentinië

   • Geniet van het bruisende leven dat Buenos Aires je te bieden heeft terwijl je overdag werkzaam bent als technische helpdesk-medewerk(st)er binnen een meertalig bedrijf. (b)

   Australië

   • Ga aan de slag als reisagent en assisteer klanten bij alle zaken waar zij tegenaan lopen voor en tijdens hun reis. (b)

   Bulgarije

   • Verschillende callcenters, o.a. in Sofia en Veliko Turnovo zoeken regelmatig callcenter medewerkers die Nederlands spreken. (b)

   Canada

   • Ga werken als reisagent en bezorg klanten een relaxte vakantie. (b)

   Curaçao

   • Ben je commercieel én dienstverlenend ingesteld? Ga dan aan de slag in de customerservice bij een internationale speler op het gebied van toerisme. (b)

   Filipijnen

   • Ben jij klantvriendelijk en heb je goede communicatieve vaardigheden? Ga aan de slag als callcentermedewerker binnen een internationaal team. (b)

   Griekenland

   • Work at the frontdesk of a diving school on Crete. Welcome guests, advise customers on the available activities and answer their questions. (b)

   Marokko

   • Nederlandstalige medewerkers gezocht voor een klantenservice in Rabat en Casablanca. (b)

   Nederland

   • Native speaker of German, French or Danish and looking for a job in the Netherlands? This international company with several locations in the Netherlands is looking for international callcenter agents. (b)

   Nieuw-Zeeland

   • Ga aan de slag bij een hostel in Auckland en help bij alle receptie gerelateerde werkzaamheden, zoals reserveringen maken en klanten te woord staan. (s)
   • Vind fulltime werk in Nieuw-Zeeland als klantenservice medewerker. Er zijn mogelijkheden bij verschillende bedrijven in Auckland, Waikato en Wellington. (b)

   Portugal

   • Ondersteun de klantenservice van verschillende organisaties in Lissabon. (b)

   Spanje

   • Wil jij het verschil maken tussen een rampvakantie en een die vlekkeloos verloopt? Ga dan nu aan de slag bij een alarmcentrale in Barcelona en help mensen op weg bij pech, ziekte of ongeval. (b)

   Turkije

   • Ga werken in een callcenter in bijvoorbeeld Antalya of Istanbul waar aan afwisselende projecten wordt gewerkt. (b)
   • Scherp je verkoop- en klantenservicevaardigheden aan in een flexibele helpdesk- of sales job. (b)

   Zuid-Afrika

   • Toe aan een nieuwe internationale stap in jouw carrière? In Zuid-Afrika kun je na een training aan de slag als Customer Service Centre Agent. Er zijn mogelijkheden voor een langere periode op niveau conform Nederlands salaris. (b) 
   • Nederlands sprekende Help Desk Agent in Johannesburg gezocht. (b)
   • Spreek jij meerdere talen? Ga dan aan de slag als klantenservice-medewerker voor het maken van internationale vluchtreserveringen. (b)

   Verenigde Staten

   • Ga werken in een internationaal team als callcentermedewerker. (b)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

     

   5 - Verdieping & Versterking

   Proces 5 - Verdiepen & Versterken

   • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
   • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

   JoHo services bij leren en studeren

   Uitgelichte samenvattingen rond communicatie & communicatiewetenschappen

   Uitgelichte samenvattingen rond communicatie & communicatiewetenschappen

    

    

   Algemene inleiding in communicatie & communicatiewetenschappen

   Communicatie Handboek (Michels) - Boek & JoHo's

   • Handboek dat een stevige inleiding geeft in communicatie.

   Essentie van de communicatie - Boek & JoHo's

   • Basisboek over communicatie.

   Origins of Human Communication - Boek & JoHo's

   • Wetenschappelijk boek over het biologische ontstaan van communicatie.

   Communicatiekaart van Nederland van Bakker & Scholten - Boek & JoHo's

   • Boek over de geschiedenis van communicatiegebruik in Nederland.

   Essentials of Negotiation - Boek & JoHo's

   • Uitgebreid boek over onderhandeling.

   Principles of marketing van Kotler - Boek & JoHo's

   • Standaardwerk over marketing, geeft ook inzicht in de basis van communicatie.

    

   Zakelijke communicatie

   Corporate Communication - Boek & JoHo's

   • Boek dat oorspronkelijk is geschreven tijdens de financiële crisis, maar dat inzicht geeft in strategieën achter zakelijke communicatie, in het bijzonder met betrekking tot aandeelhouders.

   Applying Communication Theory for Professional Life - Boek & JoHo's

   • Toepassing van theorieën uit de communicatiewetenschap op zakelijke communicatie.

   Organisational Communication, approaches and processes van Miller - Boek & JoHo's

   • Boek dat communicatie binnen een breder kader plaatst, met behulp van de theorieën van onder andere Marx, Weber, Hegel etc.

   Financieel Management voor Communicatie - Boek & JoHo's

   • Boek dat tracht basisbegrippen uit financieel management toe te passen op communicatiestrategie.

   Persuasieve Communicatie - Boek & JoHo's

   • Handboek over allerlei zakelijke middelen om consumenten te beinvloeden, zoals reclameonderzoek, merken, doelgroepen etc.

    

   Aanverwante kennis & studiegebieden

    

    

   Communiceren

   Communiceren

      

   Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Presenteren -

   ...
   Creatief zijn

   Creatief zijn

   Vindingrijkheid -  Innoveren - Vernieuwingsgerichtheid - Oplossingsgerichtheid

   ...
   Inleven

   Inleven

   Empathisch vermogen - Sensitief gedrag -  Tact

   ...
   Omgevingsbewust zijn
   Organisatiebewust zijn

     

   6 - Voorbereiding & Verzekering

   Proces 6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

      

   7 - Inspiratie & Samenwerking

   Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

   Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

   Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

   Vrijwillig Wereldwijd

   Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

   Let's Go Africa

   Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

   SIW

   SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

   Wereldstage & Wereldjob

   Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

   Ontmoet Afrika

   Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Partnerselectie: Stage in het buitenland I

   Wereldstage & Wereldjob

   Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

   JongLeren.es

   JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
   JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
   Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
    

   Stage Global

   Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages, afstuderen, traineeships, short training en au pair programma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden.

   Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

   On-Stage Latin America

   On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

   Let's Go Africa

   Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

   Ontmoet Afrika

   Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

   Spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

    

    

   De meest duurzame zorgverzekering komt van de zorgverzekeraar die ook tot de meest klantvriendelijke is uitgeroepen!

   Tijdelijk werken bij JoHo: als administratief medewerker internationale zaken (de bijbaan die makkelijk combineert met je studie)

   Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

   Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

   Spaans leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

   Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

   JoHo: crossroad

       

   8 - Werk & Ervaring

   Proces 8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

   JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

   JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

   JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

   JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

   Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

   Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

   Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

   DSW Zorgverzekeraar
   DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
    
    

     

   9 - Beslissing & Acceptatie

   Proces 9 - Beslissen & Accepteren

   • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
   • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
   • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

    

   Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
    

   Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

   The world of JoHo footer met landenkaart

   Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

   JoHo abonnement (€20,- p/j)

   • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
   • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
   • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
   • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
   • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

    of met een JoHo donateurschap

   JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

   • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
   • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
   • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
   • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

    

   Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

   10 - Vervolg & Evaluatie

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
   • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
   JoHo: zoeken en vervolgen

   Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

   JoHo: crossroads uit de bundels
   JoHo: crossroad volgen
   Communicatie & Marketing: werk en ontwikkeling
   Communicatie & Marketing - JoHo Job Shop
   JoHo: berichten en nieuwsblogs
   JoHo: paginawijzer

   Topics & Thema's

   Wat vind je op een JoHo Themapagina?

   • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
   • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

   Crossroad: volgen

   • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

   Crossroad: kiezen

   • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

   Footprints: bewaren

   • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
   • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

   Abonnement: nemen

   • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

   Hoe is de pagina op gebouwd

   • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
   • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
   • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
   • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
   • De statussen:
   1. Start
   2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
   3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
   4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
   5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
   7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
   8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
   9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
   10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
    JoHo: footprints achterlaten
    JoHo: pagina delen