Personen & persoonlijke situaties in het buitenland verzekeren

 

JoHo: contact en info
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL
 

 

Personen in het buitenland verzekeren

Jezelf, je familie, je vrienden, je kennissen of je klanten

 

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?


Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit)  aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de Verzekerde, de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd.  De hoofverzekerde is de' begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt ( bijvoorbeeld partner, kinderen) . Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij, degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt

 • de verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen .
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd. dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt

 

 

Persoonlijke situaties in het buitenland verzekeren

Special ISIS: Vragen en antwoorden over het afsluiten van de verzekering als je al uit Nederland bent vertrokken in het buitenland zit

Special ISIS: Vragen en antwoorden over het afsluiten van de verzekering als je al uit Nederland bent vertrokken in het buitenland zit

Kan ik de Special ISIS ook afsluiten als ik al in het buitenland ben?

 • In principe is het niet mogelijk om reisverzekeringen uit het buitenland af te sluiten. De special ISIS verzekering maakt het toch mogelijk om onder bepaalde voorwaarden toch de verzekering af te sluiten om op deze wijze met name de groep reizigers die langer in het buitenland wil verblijven van dienst te kunnen zijn

Algemene voorwaarden bij afsluiten vanuit het buitenland

 • Je laat de verzekering per direct ingaan en je verklaart dat er in de afgelopen periode niets gebeurd is waaruit mogelijk een claim te verwachten valt.
 • Je verblijft op het moment van aanvraag niet in een land met reisadvies code rood (afgegeven door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit en bent niet ouder dan 39 jaar.
 • Je bent van plan voor langere tijd in het buitenland te blijven, sluit de verzekering af voor minimaal 3 maanden en keert binnen 3 jaar (indicatie) weer terug naar Nederland.
 • Je bent je er van bewust dat er bij medische calamiteiten een definitieve terugkeer naar Nederland moet plaatsvinden.
 • Je verblijft niet in het buitenland in het kader van een vaste baan, als expat of als emigrant

Extra voorwaarden bij afsluiten vanuit het buitenland

 • In het geval van eerdere terugkeer geldt een beperking van de mogelijkheden rond het aanvragen van retouren voor de eerste 3 maanden op de polis. Na 3 maanden kan daar weer gebruik van worden gemaakt, op basis van de reguliere voorwaarden.

Ben je op dit moment in het buitenland en wil je de Special ISIS afsluiten?

 • Beantwoord dan ook de betreffende vragen in het afsluitformulier

Kan ik de Special ISIS ook afsluiten als ik tijdelijk terugkeer naar Nederland?

 • Je mag uiteraard wel vanuit het buitenland een reisverzekering afsluiten voor een volgende reis en je kunt ook een Special ISIS laten ingaan op het moment dat je (tijdelijk) terugbent in Nederland.

 

Verzekeringen

 

 

  

 

 

JoHo: concept begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten
 
(service voor JoHo donateurs & abonnees)
 
 

 

Meer over JoHo en je verzekeringen

Informatie en faq zoeken
JoHo checken

Waarom zou je je verzekeren?

 • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
 • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

 • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

 • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

 • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

 • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

 • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

 • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

 • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

 • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

 • Voor voordelen bij de premies van de verzekeringen
 • Voor voordelen bij het gebruik van JoHo abonnementen
 • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen. JoHo abonnees en  donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

Back to top

Contact opnemen
 
CONTACT
 
Contactformulier
 
Telefoon & Afspraken
+31 (0)88-3214567

Bellen via Skype
Tijdens werkdagen tussen 12.00-16.00u op joho.foundation
 
JoHo vestigingen in NL