Verzekeringen & Verzekerde personen en situaties

Leeftijd - Nationaliteit - Woonadres - Reisadres

 Familie - Kinderen - Kennissen - Reisgenoten - Vrienden

Verzekerden - Medeverzekerden - Verzekeringnemers - Verzekeringbetalers

JoHo: crossroad uit bundel
Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?


Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de 'Verzekerde', de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd. De hoofverzekerde is de 'begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

 • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen, maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden.

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt.
Hoe werkt het als je een (reis)partner of kinderen wilt meeverzekeren op je reisverzekering?

Hoe werkt het als je een (reis)partner of kinderen wilt meeverzekeren op je reisverzekering?

 • De meeste (reis) verzekeringen kun je individueel afsluiten, of in combinatie met dekking voor je partner en/of kinderen.
 • Het meeverzekeren van partner en/of kinderen is vaak relatief eenvoudig bij een doorlopende verzekering. Bij aflopende verzekeringen, en specifieke verzekeringen, moet je goed opletten dat je zorgvuldig doorgeeft wie er meeverzekerd moet worden, en wie bijvoorbeeld alleen maar een reisgenoot is (die niet meeverzekerd moet worden).
Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

  Verzekeren vanuit het buitenland

  Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij iemand vanuit het buitenland een verzekering wil afsluiten:

  • je bent vergeten een reisverzekering af te sluiten.
  • je bent verzekerd via de (buitenlandse) werkgever, maar na stoppen met werken stopt ook deze verzekering.
  • je bent vergeten de reisverzekering te verlengen, waardoor deze is afgelopen.
  • je wil overstappen op andere verzekering.

  Wat speelt er in deze situaties?

  • Een belangrijk punt is dat een reguliere Nederlandse reisverzekering niet kan worden afgesloten, indien je je al in het buitenland bevindt.
  • De reisverzekering moet namelijk ingaan op de dag dat je vertrekt uit Nederland. En de reisverzekering moet de gehele reis omvatten.
  • Dit geldt in principe voor ALLE Nederlandse reisverzekeringen.
  • Je kan natuurlijk via internet ergens wel een reisverzekering afsluiten, en niemand weet dan dat je al in het buitenland zat, maar de problemen kunnen dan ontstaan op het moment van schade. Als de verzekeraar bijvoorbeeld een vervoersbewijs wil zien, om te weten hoe lang je al op reis bent, kunnen ze er achter komen en de schade niet vergoeden.

  Wat kun je doen?

  Wat te doen als je werkt in het buitenland of van plan bent lang in het buitenland te blijven

  • Internationale ziektekostenverzekeringen kunnen zonder problemen vanuit het buitenland worden afgesloten.
  • Voor dergelijke verzekeringen geldt wel altijd dat er (om geaccepteerd te worden) gezondheidsvragen worden gesteld.
  • Check de gespecialiseerde JoHo website expatverzekering.nl of vraag advies aan
  Personen, persoonlijke situaties en reisgenoten in het buitenland: startpagina's

  Personen, persoonlijke situaties en reisgenoten in het buitenland: startpagina's

  Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

  Special ISIS: Vragen en antwoorden over de verzekerden, persoonsgegevens, leeftijd en betrokken personen

   Wel of niet samen op een polis of samen reizen?

   • Wanneer je terug wilt omdat je medereiziger (reispartner) voortijdig terugkeert naar Nederland (bijvoorbeeld in verband met een sterfgeval of ernstig ziekte van een direct familielid) moet je altijd aantonen dat je samen reist. Dit betekent dat je de intentie hebt om samen naar dezelfde bestemming te reizen, en ook samen weer terug naar huis.
   • Als jullie samen op één polis staan zal dit zaken vergemakkelijken als een noodsituatie zich voordoet (bijvoorbeeld bij de alarmcentrale).
   • Als je je medereiziger op dezelfde polis wilt meeverzekeren, (dwz onder exact dezelfde voorwaarden), vul dan de gegevens van je medereiziger in. De verzekeringspremie verdubbelt.
   • Kinderen kunnen op dezelfde polis worden meeverzekerd. Zij worden gerekend als volledig verzekerde. Er is dus geen korting voor kinderen.

   Zijn er leeftijdsgrenzen aan de JoHo Special ISIS?

   • Ja, de Special ISIS kan alleen worden afgesloten voor mensen tot en met 65 jaar. Bij de Optie All-in (primaire ziektekostendekking) is de maximale leeftijd voor verzekerden 55 jaar. Wanneer de verzekering met All-in dekking voor ziektekosten is afgesloten door iemand jonger dan 55, stopt de dekking zodra de verzekerde de leeftijd van 55 jaar bereikt. Als je ook volledige medische dekking wilt in de VS dan is de maximumleeftijd 45 jaar.

   Hoe sluit je de verzekering af als je jonger bent dan 18 jaar?

   • Is de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt dan zal de verzekering  alleen rechtsgeldig kunnen worden afgesloten door de ouder of de voogd.
   • Is de leeftijd van 16 jaar bereikt dan kan de verzekering worden afgesloten met toestemming van de ouders of de voogd. De aanvrager van de verzekering kan dan aangeven dat deze toestemming aanwezig is, met daarbij de contactgegevens van de ouders of voogd.
   • Is de leeftijd van 18 jaar bereikt dan kan deze verzekering rechtsgeldig worden afgesloten door de aanvrager (verzekeringnemer) van de verzekering.

   Is de Special ISIS ook geschikt voor buitenlanders of niet-ingezetenen?

   • Ja, de nationaliteit is niet van belang bij het afsluiten van de Special ISIS reisverzekering.
   • Er moet wel aan de volgende eisen voldaan worden:
    • Je vertrekt vanuit Nederland met de intentie om naar Nederland terug te keren
    • Je moet bij terugkomst aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basiszorgverzekering  
    • Je moet minimaal 12 maanden voorafgaand aan het vertrek woonachtig zijn geweest in Nederland
   • Let op: repatriëring van de verzekerde is altijd naar Nederland.
   • Bij twijfel, bel of mail gerust met JoHo.

   Voor wie is dekking van de Special ISIS niet van toepassing?

   De dekking op grond van de Special ISIS verzekering is niet van kracht voor:
   • iemand die op de dag van het afsluiten van deze verzekering niet in Nederland woont;
   • iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en op de dag van het afsluiten van deze verzekering korter dan 12 maanden in Nederland in de Basisregistratie Personen stond ingeschreven;
   • iemand die als een expatriate werkzaam is en zijn gezin;
   • iemand die werkt op basis van een lokale arbeidsovereenkomst en een salaris krijgt dat hoger is dan een modaal salaris in dat land. Heb je ter plaatse inkomen uit een (bij)baan die niet te beschouwen is als vakantiewerk? Dan kan er een uitsluiting van toepassing zijn.
   • iemand die naar het buitenland gaat als emigrant.
    
   Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over de aanvraag, leeftijd, woonplaats en nationaliteit

   Globetrotter verzekering: vragen en antwoorden over de aanvraag, leeftijd, woonplaats en nationaliteit

      Geldt er een maximum leeftijd bij de Globetrotter verzekering?

      • Er geldt geen maximum leeftijd, zolang je in Nederland bent verzekerd volgens de verplichte basiszorgverzekering.
      • Let op: Voor mensen die geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben, geldt wel een beperking: De module ‘Medische kosten Volledig’ hanteert een maximum leeftijd van 60 jaar. Hierbij is de leeftijd op het moment van afsluiten leidend.

      Geldt er een minimum leeftijd bij de Globetrotter verzekering?

      • De Globetrotter is in de meeste gevallen beschikbaar voor verzekerden van alle leeftijden.
      • Voor jongeren onder de 18 kan de Globetrotter ook worden aangevraagd. Er zal dan wel een meerderjarig persoon moeten worden aangemeld als verzekeringnemer. Dit kan een ouder of contactpersoon zijn.

      Wat zijn de gevolgen als de maximum leeftijd is bereikt bij de Globetrotter verzekering?

      • Er gelden een aantal beperkingen voor verzekerden vanaf 61 jaar.
      • De module Medische Kosten 'Volledig' is voor deze leeftijdscategorie niet af te sluiten.
      • Ben je 61 jaar of ouder en ben je op zoek naar een reisverzekering met volledige medische dekking? Vul dan het JoHo adviesformulier  in.

      Wat zijn de gevolgen als je de aanvraag vanuit het buitenland doet?

      • Aanvragen die zijn gedaan terwijl je al in het buitenland bent, zijn niet geldig.
      • Wanneer aan het licht komt dat je ten tijde van de aanvraag al in het buitenland zat, zal de dekking per direct komen te vervallen en zullen eventuele kosten die je hebt gemaakt voor jouw eigen rekening komen.
      • Zit je al in het buitenland, neem dan contact op via het JoHo contactformulier verzekeringen   om de mogelijkheden te onderzoeken of sluit een Special ISIS   af waarbij je kunt aangeven dat je al in het buitenland zit.

      Hoe werkt het als je in België woonachtig bent bij de Globetrotter verzekering?

      • De Globetrotter reisverzekering mag ook worden afgesloten als je in België woonachtig bent.
      • As je in België woont, kun je bij Medische Kosten alleen de optie 'Volledig' kiezen!

      Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per activiteit of soort werk

      Goed verzekerd zijn in het buitenland: online advieswijzers per activiteit of soort werk

       

        

       

      Aanvragen & Verzekeringen

       

       

       

       

      JoHo: crossroad uit bundel
      JoHo: footprint achterlaten
       
      (service voor JoHo donateurs & abonnees)
       
       
      JoHo: pagina topic
      Persoon en situatie in het buitenland verzekeren: Leeftijd - Nationaliteit - Woonadres - Reisadres Familie - Kinderen - Kennissen - Reisgenoten - Vrienden Verzekerden - Medeverzekerden - Verzekeringnemers - Verzekeringbetalers

       

       

      Meer over JoHo en je verzekeringen

      Informatie en faq zoeken
      JoHo checken

      Waarom zou je je verzekeren?

      • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
      • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

      • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

      • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

      • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

      Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

      • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

      • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

      • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

      • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

      • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

      Verzekeren via JoHo  

      Waarom zou je je aansluiten bij JoHo?

      • Voor voordelen bij de premies van verzekeringen en het gebruik van JoHo abonnementen.
      • Voor het steunen van de missie en de doelstellingen: JoHo abonnees en donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen niet alleen zichzelf maar ook de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.

      Aansluiten bij JoHo 

      Contact opnemen
       
      CONTACT
       
      Contactformulier voor verzekeringen
       
      Telefoon & Afspraken
      di t/m do tussen 11.00 - 17.00
      +31 (0)88-3214567
      Skype: op joho.foundation
       
      JoHo vestigingen in NL