Introduction to Behavioral Research Methods van Leary - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Gegevens bij de 6e druk:

 • Auteur(s): Mark R. Leary
 • Jaar van uitgave: 2013
 • ISBN: 9781292020273

Gegevens bij de 7e druk:

 • Auteur(s): Mark R. Leary
 • Jaar van uitgave: 2017
 • ISBN: 9780134414409
 • Deze uitgave valt onder de noemer 'Revel' van Pearson en betreft een interactieve, volledig digitale uitgave
Leeswijzer bij Introduction to Behavioral Research Methods van Leary - Chapter 0

Leeswijzer bij Introduction to Behavioral Research Methods van Leary - Chapter 0

Waar gaat het boek Introduction to Behavioral Research Methods van Leary over?

Het boek Introduction to behavioral research methods is een veel gebruikt boek bij studies binnen de mens en gedragswetenschappen, het boek is speciaal geschreven voor het gebruik door studenten. Het boek focust op de volgens de schrijver op vier belangrijkste benaderingen van onderzoek naar gedrag; namelijk beschrijvend onderzoek, correlationeel onderzoek, experimenteel onderzoek en quasi-experimenteel onderzoek. Het boek geeft uitleg over hoe deze onderzoeken op te stellen en hoe de uitkomsten te analyseren. Ook gaat het boek verder in op de ethische kwesties die kunnen spelen tijdens het doen van onderzoek naar menselijk gedrag.

Wie is de auteur?

Mark R. Leary is professor Psychologie en Neurowetenschappen aan de Duke Universiteit. Hij heeft daarvoor ook lesgegeven op verschillende andere Amerikaanse universiteiten.

Zijn focus in zijn onderzoeken ligt op de onderwerpen sociale motivatie en emoties, binnen de sociale en persoonlijkheidspsychologie. Hij heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen over deze onderwerpen gepubliceerd, daarnaast heeft hij in 2001 het wetenschappelijke onderzoeksmagazine "Self and Identity" opgericht.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de 6e en de 7e druk?

Er zijn verschillende updates doorgevoerd in de 7e druk, waaronder:

 • Het onderwerp 'repliceren van onderzoek' wordt uitgebreider besproken.
 • Het verschil tussen reflectieve en formative meetingen wordt uitgebreider uitgelegd.
 • Er is informatie toegevoegd over het doen van onderzoek via het internet, ook met het oog op het feit dat het gebruik van telefoons met internetverbinding gigantisch is toegenomen de laatste jaren.
 • De nadelen en tekortkomingen van de traditionele 0-hypothese significantie test worden verder besproken. Ook worden er alternatieve methoden voor statistische inferentie besproken, onder andere met betrekking tot betrouwbaarheidsintervallen en effectgroottes.
 • De volgorde van behandelde onderwerpen binnen de hoofdstukken 11 en 12 zijn veranderd.
 • Er is informatie toegevoegd over de veiligheid van onderzoek doen via computers en de vertrouwelijkheid van gegevens.
 • Gezien de grote fraudezaken die hebben gespeeld sinds de laatste druk, is er ook informatie toegevoegd over dit onderwerp.
 • Er is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk "ethische kwesties bij het analyseren van onderzoeksdata en het rapporteren van de uitkomsten".
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Introduction to Behavioral Research Methods - Leary - 6th edition

Summaries of Introduction to Behavioral Research Methods - Leary

 

Booksummaries to be used with the 6th edition of Introduction to Behavioral Research Methods

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Introduction to Behavioral Research Methods

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • Reading guide for Introduction to Behavioral Research Methods of Leary - Chapter 0
  • What are the important elements for research in the behavioural sciences? - Chapter 1
  • What does variability mean? - Chapter 2
  • How can behavior be measured? - Chapter 3
  • What are the different approaches to psychological measurement? - Chapter 4
  • How can participants be selected? - Chapter 5
  • Of what does descriptive research consist? - Chapter 6
  • Of what does correlational research consist? - Chapter 7
  • What correlational techniques exist? - Chapter 8
  • How is experimental research designed? - Chapter 9
  • How is an experimental design structured? - Chapter 10
  • How does the analysis of experimental data work? - Chapter 11
  • How does the analysis of complex designs work? - Chapter 12
  • How do quasi-experimental designs look? - Chapter 13
  • What is a single-case experiment? - Chapter 14
  • What ethical issues play a role in behavioral research? - Chapter 15
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Leeswijzer bij Introduction to Behavioral Research Methods van Leary - Chapter 0
  • Wat is er belangrijk bij onderzoek in de gedragswetenschappen? - Chapter 1
  • Wat betekent variabiliteit? - Chapter 2
  • Hoe kan gedrag gemeten worden? - Chapter 3
  • Op welke manieren kan psychologisch onderzoek benaderd worden? - Chapter 4
  • Hoe worden participanten geselecteerd? - Chapter 5
  • Hoe ziet beschrijvend onderzoek er uit? - Chapter 6
  • Hoe ziet correlationeel onderzoek er uit? - Chapter 7
  • Welke correlationele technieken zijn er? - Chapter 8
  • Hoe ziet experimenteel onderzoek er uit? - Chapter 9
  • Hoe is een experimenteel design opgebouwd? - Chapter 10
  • Op welke manier wordt experimentele data geanalyseerd? - Chapter 11
  • Hoe gaat de analyse van complexe designs in zijn werk? - Chapter 12
  • Hoe zien quasi-experimentele designs er uit? - Chapter 13
  • Wat is een single-case onderzoek? - Chapter 14
  • Welke ethische kwesties spelen in gedragsonderzoek? - Chapter 15

Related summaries & other materials with Introduction to Behavioral Research Methods

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Voorbereiden op onderzoeksmethoden in de gedragswetenschappen.

JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws