Gezondheidszorg & Medische sector: werk en ontwikkeling in het buitenland

 

  Thema

Werken en ontwikkelen in de gezondheidszorg of medische sector in het buitenland

Inspiratie - Coaching - Keuzehulp - Advies - Training

Werk voor salaris, vergoeding of om bij te dragen

Vacatures - Werkgevers - Bemiddelaars

 

 

JoHo: crossroad uit de bundel
1 - Start
1 - Start & Besef   6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

Start en Besef

 • Wat: Wat is je hoofdvraag , welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • JoHo Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

JoHo: berichten en nieuwsblogs
2 - Oriëntatie

2 - Verkennen & Oriënteren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Content: kennis, definities, betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie

Hoe ziet je dag eruit in de gezondheidszorg & zorg?

Hoe ziet je dag eruit in de gezondheidszorg & zorg?

Hoe ziet een dag eruit in het ziekenhuis?

 • Globaal begint bij vrijwel elk specialisme in de gezondheidszorg een dag in het ziekenhuis met de ochtendoverdracht. Dit is het moment waarop de liggende patiënten op de afdeling worden besproken.

 • Ook als co-assistent wordt verwacht dat je aanwezig bent bij de ochtendoverdracht. Dit is niet alleen vereist, het is ook zeer nuttig omdat je direct kennismaakt met de actuele stand van zaken. Je blijft zo goed op de hoogte van de actuele situatie van de patiënt. Afhankelijk van het jaar van je co-schap (tijdens het 4e, 5e of 6e jaar) krijg je zelf verantwoordelijkheid over één of meerdere patiënten op de afdeling.

 • Naast het bespreken van de reeds opgenomen patiënten wordt er bij de ochtendoverdracht aandacht besteed aan de nieuwe opnames. Dit is zeker het geval bij chirurgie of spoedeisende hulp. Het is verstandig om aantekeningen te maken, omdat er vaak in korte tijd veel informatie wordt gegeven.

 • Bij de spoedeisende hulp en de chirurgie, die in veel ziekenhuizen gezamenlijk een ochtendoverdracht hebben, wordt de overdracht meestal gevolgd door de röntgenbespreking op de afdeling radiologie. Dit is ook het geval bij de afdeling Intensive Care.

Hoe ziet een dag eruit op de afdeling?

 • Een dag op de afdeling begint normaal gesproken met de overdracht waarin de nieuwe opnames worden gesproken en een discussie volgt over de actuele problematiek van de huidige patiënten. De artsen en verpleegkundigen hebben elk afzonderlijk een overdracht waarna er visite wordt gelopen over de afdeling.

 • Direct na de overdracht is er meestal een korte ronde over de afdeling zodat de verpleging de mogelijkheid heeft om dringende zaken aan te kaarten bij de zaalarts. Daarna begint het visite lopen en het maken van een behandelplan per patiënt.

 • Dan volgt het overleg met collega- artsen van andere specialisten, het aanvragen van diagnostiek, beeldvormend onderzoek en laboratoriumonderzoek.

 • De lunchpauze valt vaak samen met multidisciplinair overleg (ook wel afgekort als MDO).

 • Het middagprogramma is afhankelijk van de patiënten die op de afdeling liggen en de problematiek die speelt. Het kan dus heel divers zijn maar het bestaat meestal uit het bijwerken van de (ontslag)brieven van patiënten, het bekijken van binnengekomen labuitslagen, het bijwonen van familiegesprekken en het begeleiden van eventuele nieuwe opnames.

 • De middag wordt afgesloten met de middagoverdracht, waarbij de avonddienst de meest actuele informatie te horen krijgt.

Hoe ziet een dag eruit in de polikliniek?

 • In de polikliniek ziet je dag er anders uit dan op de afdeling. Na het bijwonen van de ochtendoverdracht wordt er gestart met de ochtendpoli. Korte consulten kunnen worden afgewisseld met het doen van kleine verrichtingen tijdens het Poliklinisch Operatie Centrum (POC). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de chirurgie en de oogheelkunde.

 • De middagpoli bestaat uit korte consulten en het afmaken van administratie, zoals het schrijven van brieven aan de huisarts.

Hoeveel werk je gemiddeld als arts?

 • De werkdagen zijn vrij lang.

 • Ga uit van vijf dagen werken met daarbij af en toe een avonddienst of een weekenddienst.

Hoeveel werk je gemiddeld als co-assistent?

 • Op de poliklinieken stopt het werk wanneer de poli’s sluiten. Op de spoedeisende hulp werk je in shifts van 8 uur (ochtend 8.00 – 16.00; middag 16.00 – 00.00 uur en nacht 00.00 – 08.00 uur). Als je werkzaam bent op de afdeling kan dit langer zijn.

 • Het komt regelmatig voor dat er op het einde van de middag nog een nieuwe opname vanaf de spoed binnenkomt.

 • Je kunt ervan uitgaan dat je zo’n vijf dagen per week 9 -10 uur per dag werkt. Lezingen en verplicht onderwijs zoals een ECG-cursus vallen hier ook onder.

 • Als co-assistent wordt vaak van je verwacht dat je een presentatie geeft over een bepaalde casus of een specifiek ziektebeeld voor de vakgroep waar je werkzaam bent.

3 - Verkenning & Selectie

3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

 

Wat zijn je werkzaamheden in de gezondheidszorg: in het buitenland of NL - Themabundel

Wat zijn je werkzaamheden in de gezondheidszorg: in het buitenland of NL - Themabundel

Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

 • In de gezondheidszorg doe je in korte tijd veel kennis op en ervaring met praktisch werk, zoals het inbrengen van infusen, bloedprikken, het assisteren op de operatiekamer en het meehelpen bij de kleine verrichtingen op het pre-operatieve spreekuur. Zorg er daarom zeker voor dat je deze vaardigheden beheerst vóórdat je aan een co-schap begint.
 • Uiteraard hangt het per specialisatie af welke praktische vaardigheden je exact zal gaan toepassen op de werkvloer.
 • Het is interessant om ervaring op te doen op verschillende afdelingen en poliklinieken, zodat je deze kennis later met elkaar kunt combineren. Zo kun je kiezen om niet één maar verschillende co-schappen te lopen. Dit geldt in het bijzonder voor een vak als huisartsgeneeskunde, maar ook bij een specialisme als chirurgie als dit niet onbelangrijk. Bij de chirurgie is een co-schap op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling op een co-schap algemene chirurgie.
 • Natuurlijk zijn er altijd een aantal algemene vaardigheden die je geacht wordt te beheersen als co-assistent. Dit betreft het onderzoek van het hart en longen, het buikonderzoek, het algemene neurologisch onderzoek en het onderzoek van het bewegingsapparaat. Daarnaast kun je je gericht voorbereiden door ervoor te zorgen dat je een aantal specialisme-specifieke vaardigheden beheerst. Zo vormen boeken over medisch laboratoriumonderzoek een handige voorbereiding op een co-schap interne geneeskunde.
 • Als co-assistent of arts heb je naast het werk in het ziekenhuis ook nog een aantal andere taken. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en het geven van presentaties aan de specialisten, mede-co’s of de verpleegkundigen.
Wat zijn je werkzaamheden als arts?

Wat zijn je werkzaamheden als arts?

 • Als arts of dokter herstel je de gezondheid van mensen en ben je bevoegd om hierbij geneeskunde toe te passen. Kort gezegd behandel je als arts ziektes, verwondingen en mentale of fysieke stoornissen. Hierbij bestudeer je klachten, stel je deze vast en behandel je deze.
 • Je draagt zorg voor de patiënten.
 • Het spreekuur bestaat uit de anamnese, uitvoeren van lichamelijk onderzoek, het vaststellen van een diagnose, het opstellen van een behandelplan (waaronder het uitschrijven van recepten voor medicijnen).
 • Artsen zijn in staat om medische ingrepen te verrichten, patiënten te verzorgen en recepten voor medicijnen uit te schrijven.
 • Daarnaast vindt er overleg plaats met collega-artsen en kan worden doorverwezen naar (collega-) specialisten.
 • Naast de medische werkzaamheden verzamel je ook gegevens, beheer je voorraden en geef je ook vaak trainingen aan andere medewerkers.
 • Verder zijn er soms scholingsdagen om de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden.
 • Om in het buitenland aan de slag te kunnen, moet je de bevoegdheid hebben om als arts te mogen werken.

 

Wat zijn je werkzaamheden als verpleegkundige?

Wat zijn je werkzaamheden als verpleegkundige?

 

 • Je voert als verpleegkundige werkzaamheden uit, zoals persoonlijke zorg, wondverzorging en het geven van medicijnen en injecties.
 • Als verpleegkundige bied je vaak uiteenlopende verpleegkundige zorg aan patiënten.
 • Verpleegtechnische handelingen zijn bijvoorbeeld het inbrengen van een infuus, een stoma, katheter of een (maag) sonde.
 • Je observeert de patiënten op de afdeling en trekt op tijd aan de bel bij een collega of een arts in het geval van verslechtering van de situatie van de patiënt.
 • Afhankelijk van het specialisme komen er nog specifiek verpleegkundige handelingen bij, bijvoorbeeld het prikken van een bloedgas op de Intensive Care of de Spoedeisende hulp.
 • Verder maak je de ruimtes en apparatuur klaar voor patiënten en doe je administratieve werkzaamheden.
 • Zowel de artsen als verpleegkundigen besteden veel tijd aan het documenteren van de medische gegevens van de patiënt (de actuele status, veranderingen in het behandelplan waaronder medicatie).
 • Naast deze werkzaamheden begeleid je ook patiënten, belangrijk is dat je ze helpt in hoe ze moeten omgaan met een situatie, bijvoorbeeld een ziekte. Als verpleegkundige geef je instructies en advies aan de patiënt en ben je op de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de familie. De gesprekken met de familie worden meestal door de behandeld arts gevoerd.

 

Wat zijn je werkzaamheden als huisarts?

Wat zijn je werkzaamheden als huisarts?

 • Ga je aan de slag als huisarts, dan heb je spreekuur voor patiënten die ingeschreven staan bij de huisartsenpraktijk.
 • Als huisarts leg je naast het spreekuur ook huisbezoeken af.
 • Net zoals dat in Nederland het geval zou zijn, ben je ook in het buitenland het eerste aanspreekpunt bij spoedsituaties en medische vragen.
 • Als je twijfelt over de juiste behandeling van de patiënt, dan kun je deze doorverwijzen naar de specialist.
 • Ook zul je regelmatig contact hebben met het ziekenhuis, bijvoorbeeld na het binnen krijgen van laboratoriumuitslagen.
 • Verder zijn er kleine verrichtingen die je zelf kunt doen, zoals het weghalen van een splinter, het doen van controles (bloeddruk, glucose-bepaling, longfunctie).
Wat zijn je werkzaamheden als co-assistent of stagiaire geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden als co-assistent of stagiaire geneeskunde?

 • Als co-assistent of stagiaire zul je veelal meelopen met de zaalarts of de hoofdverpleegkundige.
 • Gaandeweg het co-schap of de stage krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en zul je steeds meer zelfstandig, onder supervisie, aan het werk gaan.
 • Je neemt deel aan de ochtend- en middagoverdracht, de visites, het MultiDisciplinair Overleg (MDO).
 • Daarnaast leer je een aantal medische handelingen te verrichten.
 • Het spreekt voor zich dat je taken worden uitgebreid naargelang je verder bent met je co-schappen of het stagelopen. Zo zul je als 6e jaars co-assistent of stagiaire veel meer zelf kunnen doen.
Wat zijn je werkzaamheden als ANIOS?

Wat zijn je werkzaamheden als ANIOS?

 • ANIOS houdt in: arts niet in opleiding tot specialist.
 • Als ANIOS werk je zelfstandig als arts, onder supervisie van de specialist. Op de afdeling betekent dit dat je een aantal patiënten onder je hoede krijgt.
 • Je draagt zorg voor het opstellen van een behandelplan voor een patiënt en overlegt deze met andere betrokken specialisten en de verantwoordelijke verpleegkundige.
 • Op de polikliniek houdt dit in dat je een eigen spreekuur krijgt. Na het afnemen van de anamnese en het doen van het lichamelijk onderzoek, stel je een beleid op dat aansluit bij de medische problematiek van de patiënt. Net als op de afdeling, is er ruimte voor overleg met de specialist en zul je ook regelmatig telefonisch overleg plegen met bijvoorbeeld de huisarts of andere collega-ANIOSsen.
Wat zijn je werkzaamheden als fysiotherapeut(e)?

Wat zijn je werkzaamheden als fysiotherapeut(e)?

 • Als fysiotherapeut help en begeleid je mensen die niet meer goed kunnen bewegen.
 • Je kunt ingezet worden in o.a. een ziekenhuis, verzorgingshuis of revalidatiecentrum.
 • Meestal bestaat de verzorging van cliënten uit masseren en oefeningen doen zodat de klachten verminderen.
 • Je gaat methodisch te werk door eerst een gesprek aan te gaan met de cliënt om te luisteren naar de klachten. Daarna ga je over tot onderzoeken en behandelen.
 • Buiten het verzorgen geef je ook advies en voorlichting aan de cliënten.

 

 

 

Wat zijn je werkzaamheden als zorgverlener?

Wat zijn je werkzaamheden als zorgverlener?

 • Een zorgverlener is iemand die zorg levert aan mensen, hieronder worden dus verschillende beroepen verstaan.
 • Je helpt mensen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld zieken of mensen met een beperking.
 • Niet alleen verleen je zorg aan patiënten, maar ook aan de familie. Het is belangrijk dat je de betrokkenen leert met de situatie of ziekte om te gaan.
 • Een zorgverlener verleent persoonlijke zorg, sociaal- en medische zorg en geeft informatie en advies.
 • De verzorging is totaal gericht op het welzijn en wonen. Je helpt dus ook mee met huishoudelijke taken, zoals opruimen, schoonmaken en koken.

 

 

Wat zijn je werkzaamheden in de kinderopvang?

Wat zijn je werkzaamheden in de kinderopvang?

 • Om te werken bij een kinderopvang moet je natuurlijk van kinderen houden! Het is belangrijk dat je goed kunt omgaan met zowel de kinderen als met de ouders.
 • Je bent continu bezig met het verzorgen en onderwijzen van de kinderen en met hen te spelen.
 • Daarnaast organiseer je leuke activiteiten en spellen om te doen.
 • Buiten het spelen om zorg je ervoor dat ze klaar zijn voor het middagdutje en help je ze naar het toilet gaan.
 • Je maakt de maaltijden klaar en zorgt ervoor dat de werk- en speelruimte goed schoon blijft en netjes is opgeruimd.

 

Wat zijn je werkzaamheden in de adventure medicine & expeditie geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de adventure medicine & expeditie geneeskunde?

 • Expeditie geneeskunde, duikgeneeskunde, ruimtegeneeskunde, deel uitmaken van een mountain rescue team of van het team van The Flying Doctors. Dit zijn allemaal realistische maar minder gebruikelijke opties voor artsen en verpleegkundigen, waarbij medische hulp wordt verleend in extreme omstandigheden of lastig toegankelijke gebieden.
 • Bij expeditie geneeskunde neem je als arts of verpleegkundige deel aan een expeditie in het buitenland, vaak op afgelegen en bijzondere locaties.
 • Bij duikgeneeskunde behandel je verwondingen en aandoeningen gerelateerd aan duiken, bijvoorbeeld decompressieziekte.
 • Bij mountain medicine ondersteun je als arts of verpleegkundige onderzoeken naar gebieden met een grote hoogte.
 • Andere mogelijkheden zijn het verlenen van medische hulp op boten voor vluchtelingen of op een verpleegschip (hospital ship) dat slecht toegankelijke gebieden in het buitenland bezoekt.
 • Als arts of verpleegkundige ben je bij allerlei vormen van adventure medicine verantwoordelijk over de gezondheid van het team van vrijwilligers.
 • Vaak wordt er van je gevraagd dat je een medische briefing geeft bij de start van het project, waaronder het aankaarten van het belang van een goede hygiëne. Waarschijnlijk zal je ter plekke ook training in eerste hulp verzorgen, zodat de deelnemende vrijwilligers goed op de hoogte zijn van wat te doen in geval van een verwonding of een levensbedreigende situatie bijvoorbeeld.
 • Mocht  een acute situatie zich voordoen, dan ben jij degene die als eerste ter plaatse is en een inschatting van de ernst van de situatie zal moeten maken. In veel gevallen moet worden ingeschat of vervoer nodig en mogelijk is naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, welke operaties daar kunnen worden uitgevoerd en of moet worden uitgeweken naar een ander ziekenhuis.

 

Wat zijn je werkzaamheden in de chirurgie?

Wat zijn je werkzaamheden in de chirurgie?

 • Bij de chirurgie zul je vooral te maken krijgen met de acute problematiek vanaf de spoedeisende hulp.
 • De chirurgie is vaak heel divers, van grote trauma’s tot het stellen van de juiste diagnose bij een ontregelde chronisch zieke patiënt. Maar ook chirurgische kleine ingrepen zoals het verwijderen van een abces en het hechten van wonden.
 • Afhankelijk van het ziekenhuis zul je op de spoedeisende hulp patiënten tegenkomen die vervolgens worden opgenomen op één van de verschillende ziekenhuisafdelingen (zoals de neurologie, kindergeneeskunde, orthopedie, longgeneeskunde, interne geneeskunde).
 • De eerste harthulp is eigenlijk altijd een aparte post en hier worden patiënten gezien met een cardiale voorgeschiedenis en de verdenking op een hartinfarct of een ritmestoornis.
 • Indien je als co-assistent of stagaire in grotere ziekenhuizen in minder ontwikkelde landen te werk gaat, zul je al snel worden gezien en ingezet als afgestudeerd medicus. Geef duidelijk je grenzen aan in wat je al wel en niet zelf kunt doen en bij het doen van welke handelingen je je vertrouwd voelt.
 • Veel verantwoordelijkheid, drukke spoedeisende hulp en lange dagen zijn kenmerkend voor dit specialisme.
Wat zijn je werkzaamheden in de kindergeneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de kindergeneeskunde?

 • Kindergeneeskunde is een breed specialisme waarbij een groot aantal ziektebeelden voorkomt, veel ervan zijn anders dan de variant bij volwassenen. Verder bestaan er nog een aantal aandoeningen die heel duidelijk alleen bij kinderen voorkomen.
 • Bij de kindergeneeskunde zul je veel op de polikliniek werkzaam zijn.
 • De consulten bij de kindergeneeskunde zijn tamelijk lang op de polikliniek, ongeveer een uur per patiënt voor een eerste gesprek. Vooral bij de kindergeneeskunde komt het vaak neer op het doen van een uitgebreide anamnese en lichamelijk onderzoek.
 • Bij het voeren van een consult moet je schakelen tussen het gesprek met de ouders en het kind.
 • Op de afdeling neonatologie vangt de arts-assistent of gynaecoloog de pasgeborenen op. Ook is er de problematiek die speelt bij vroeggeboorte of een moeilijke start.
 • Op de algemene kinderafdeling zijn grotere kinderen voor een langere periode opgenomen.
Wat zijn je werkzaamheden in de psychiatrie?

Wat zijn je werkzaamheden in de psychiatrie?

 • In de psychiatrie houd je je bezig met preventie, wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden.
 • De psychiatrie biedt de mogelijkheid om veel te leren over angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, etc.
 • De werkzaamheden kunnen zowel op de polikliniek als op de afdeling plaatsvinden.
 • Op de polikliniek neem je een uitgebreide anamnese af, die bestaat uit de voorgeschiedenis, de familiegeschiedenis maar ook de jeugd en medicatie- en alcoholgebruik. Na de anamnese vindt mogelijk intern overleg en aansluitend een tweede gesprek met de patiënt plaats.
 • Op de psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ) kun je worden geplaatst op de acute psychiatrie (open of gesloten afdeling).
Wat zijn je werkzaamheden in de neurologie?

Wat zijn je werkzaamheden in de neurologie?

 • Als neuroloog houd je je bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en soms met spierziekten.
 • Een neuroloog doet anamnese, voert neurologisch onderzoek uit en maakt een behandelplan.
 • De neurologie is een zeer breed specialisme en neurologisch onderzoek is vrij complex en uitgebreid.
 • Op de afdeling krijg je veelal te maken met patiënten die zijn opgenomen vanwege een hersentumor, hersenbloeding of een herseninfarct.
 • De zaalarts en eventuele co-schappers lopen visite bij de patiënten op de afdeling.
Wat zijn je werkzaamheden in de interne geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de interne geneeskunde?

 • Als je werkzaam bent bij de interne geneeskunde, zul je gebruikmaken van uitgebreide consulten, het aanvragen van aanvullende onderzoeken zoals laboratoriumonderzoek, maar ook gastro- of coloscopieën.
 • Interne geneeskunde is een breed specialisme en als co-assistent is het de perfecte plek om vaardig te worden in het doen van een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Je hebt ruim de tijd voor een consult en het is de bedoeling dat je aandacht besteedt aan alle tracti.
Wat zijn je werkzaamheden in de sociale geneeskunde?

Wat zijn je werkzaamheden in de sociale geneeskunde?

 • Binnen de sociale geneeskunde vallen de specialismen bedrijfsgeneeskunde, verzekeringsgeneeskunde (arbeid en gezondheid) en maatschappij en gezondheid. Het is een zeer breed specialisme, waaronder bijvoorbeeld ook de forensische geneeskunde, de infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg vallen.
 • Het voeren van gesprekken neemt een belangrijke plaats in binnen de sociale geneeskunde.
 • Binnen de verzekeringsgeneeskunde ben je bezig met het inschatten van de mate waarin een patiënt door zijn of haar mentale of lichamelijke ziekte nog kan werken.
 • Basisartsen worden regelmatig gevraagd om als ANIOS aan de slag te gaan in de sociale geneeskunde. Je houdt je dan bezig met het re-integratie-traject samen met de arbeidsdeskundige.
 • Bij de bedrijfsgeneeskunde beoordeel je beroepsziekten en beroepsgebonden aandoeningen. Net als bij de verzekeringsgeneeskunde begeleid en adviseer je patiënten tijdens de re-integratie. Verder werk je mee aan de preventie van ziekteverzuim.
Welke vaardigheden & competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg (in het buitenland) - Themabundel

Welke vaardigheden & competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg (in het buitenland) - Themabundel

Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Wat voor persoon moet je zijn en welke competenties moet je hebben voor werk in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Aanpassing aan de lokale omstandigheden en beschikbaarheid van medicijnen

 • Het vermogen om je te kunnen aanpassen aan een buitenlandse cultuur is essentieel. Dit is vaak geen simpel proces en brengt een aanpassing aan de lokale omstandigheden met zich mee, zoals de manier waarop het werk wordt uitgevoerd en de beschikbaarheid van medicijnen.
 • Zo zul je tijdens je werk in een ontwikkelingsland bijvoorbeeld geconfronteerd kunnen worden met overvolle SEH’s of een tekort aan operatie-assistentes op de OK.
 • Op het eerste gezicht kunnen de nieuwe omstandigheden behoorlijk overweldigend zijn. Een gevoel van machteloos en frustratie zal snel plaats moeten maken voor een oplossingsgerichte aanpak. Wat is er wel voor handen? Hoe kun je het beste omgaan met deze situatie? Probeer je ondanks alle uitdagingen toch te richten op het geven van een zo’n goed mogelijke behandeling. Uiteindelijk zijn dit wel de ervaringen die ervoor zorgen dat je kwaliteiten als leiderschap en een scherpe blik ontwikkelt.
 • Terug in Nederland, of bij de start van een specialisatie, zul je een beroep kunnen doen op je doorzettingsvermogen en de nieuwe opgedane skills.

 

Samenwerken binnen een multi-disciplinair team en het geven van medische trainingen

 • Werken in een ontwikkelingsland betekent werken in samenwerking met de lokale gezondheidswerkers en bevolking. Dit betekent ook meteen dat je te doen hebt met een reeks van mensen en organisaties, inclusief vrijwilligersorganisaties en de lokale regering. Het werken aan projecten kan een zeer veeleisende ervaring zijn, en naast formele kwalificaties vereist dit dan ook dat je beschikt over een reeks vaardigheden.
 • Je zal waarschijnlijk worden betrokken bij het organiseren en het geven van medische trainingen aan de bevolking, bijvoorbeeld over hygiëne en preventatieve geneeskunde.
 • Het vermogen om makkelijk te kunnen omgaan met mensen, en om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, is van vitaal belang. Het is in ontwikkelingslanden namelijk zeker niet uitzonderlijk dat er binnen de lokale gezondheidsinfrastructuur een groot gebrek is aan geld, en dat de community niet beschikt over voldoende personeel en medische materialen.

 

Meerdere talen spreken met het medische personeel en de patiënten

 • Vaardig zijn in meerdere talen naast het Engels is vaak niet gewenst, vooral in landen waar Engels niet de eerste taal is. Frans, Portugees en Spaans zijn allemaal zeer nuttig om te kennen zodat je zowel met het medische personeel als de patiënten kunt communiceren.
 • In verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika wordt kennis van Frans, Portugees of Spaans vaak gevraagd. Streef ernaar dat je de taal in ieder geval beheerst op een intermediate niveau als je besluit dat je wilt gaan werken in één van deze continenten.
 • Als het mogelijk is om vóôr de start van je nieuwe werk of co-schap contact te leggen met collega's die al een tijd werken voor de organisatie die je op het oog hebt, doe dit dan zeker. Deze collega’s, die ervaring hebben met het werken in land, kunnen je voorzien van nuttig advies over wat je kunt verwachten op je nieuwe werkplek. Als je je baan hebt gevonden met behulp van een medisch uitzendbureau, dan zal deze je mogelijk in contact kunnen brengen met mensen die in een soortgelijke functie hebben gewerkt en binnen een soortgelijke instantie.
 • Een mogelijkheid om je taalbeheersing te verbeteren is een taalcursus of taalreis.

 

Hoe word je beter in je werk in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Hoe word je beter in je werk in de gezondheidszorg & zorg in het buitenland?

Hoe doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

 • Competenties zijn samengesteld uit vaardigheden en eigenschappen, lees meer over hoe je in het algemeen je talenten en skills kunt ontwikkelen: Talenten & Kwaliteiten, van eigenschappen naar competenties.
 • Naast praktijkervaring in de medische sector en leren van de ervaring van anderen, zijn er een aantal online cursussen en boeken beschikbaar die je kunnen helpen om je voor te bereiden op medisch werk in het buitenland en waarmee je extra vaardigheden op kunt doen.

 

Met welke online cursussen doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

Er zijn een aantal online cursussen beschikbaar die nuttig zijn om te gebruiken bij de voorbereiding op je medische werk in het buitenland. De meeste cursussen zijn online te vinden via Future Learn, Edx en Coursera.

Future Learn

 • Future Learn is een online platform dat online cursussen verzamelt, het wordt gerund door The Open University, Milton Keynes, Engeland.
 • Op Future Learn zijn zowel cursussen van universiteiten als niet-universitaire cursussen te vinden.
 • Bekijk bijvoorbeeld de cursus ‘Preparing for an International Health elective: training in global health, ethics and safety’. St. George’s, University of London.

Edx

 • Edx is een non-profit organisatie die via open source software cursussen van universiteiten online beschikbaar maakt.
 • Handige cursussen zijn ‘An Introduction to Global Health’, ‘Readings in Global Health’ voor algemene informative over Global Health.
 • Meer beschikbare algemene medisch relevante cursussen zijn bijvoorbeeld ‘Human Anatomy’ of ‘Through my Eyes: Intellectual disability part I-III’ en ‘Life With Diabetes’.
 • Landspecifiek is de cursus ‘Understanding the Australian Health Care System’ beschikbaar, met specifieke informatie over de gezondheidszorg in Australië.

Coursera

 • Coursera was een van de eerste en grootste aanbieders van online universitaire cursussen.
 • Coursera werkt samen met universiteiten om meer cursussen online toegankelijk te maken.
 • Hoewel er op dit moment (nog) geen relevante medische cursussen worden aangeboden is dit wel een interessante website om regelmatig te checken.

 

Met welke boeken doe je extra vaardigheden op voor de gezondheidszorg in het buitenland?

Mocht je op zoek zijn naar geschikt leesmateriaal ter voorbereiding op medisch werk in het buitenland, dan zijn er een aantal nuttige boeken beschikbaar:

 • Where There is No Doctor, Hesperian guides
 • Oxford Handbook of Tropical Medicine van Michael Eddleston
 • Coschap over de grenzen van J.S. Stilma
 • Hoe blijf ik gezond in de tropen van Piet Kager
 • Leidraad international health van B. Schimmer

 

Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als arts (in het buitenland)?

Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als arts (in het buitenland)?

 

Competenties:

 • o.a. Kennis en ervaring in medisch handelen
 • Communicatie-vaardigheden: Als arts is het belangrijk om goed te luisteren, informatie op de juiste wijze over te brengen naar patiënten en deze goed te bespreken.
 • Zelfstandigheid
 • Professionaliteit: Je kunt persoonlijke en professionele rollen goed van elkaar gescheiden houden.
 • Je moet goed kunnen coachen, trainen en leiding geven.
 • Stressbestendig
 • Goed kunnen plannen & organiseren en coördineren.
 • Goed kunnen samenwerken op internationaal niveau.

Functie-eisen:

 • Je hebt Geneeskunde aan de universiteit afgerond en bent in het bezit van een diploma. Met een diploma kun je in elk Europees land aan de slag als arts, maar buiten Europa is het lastiger. In veel landen moet je eerst een examen afleggen om te kunnen solliciteren. De regels en voorwaarden zullen per land verschillend zijn, dus het is handig als je vooraf goed informeert.
 • Om te mogen werken in het buitenland heb je een verklaring van registratie nodig. In deze verklaring staat dat je in Nederland geregistreerd staat als arts en dus bevoegd bent om als arts te mogen werken. 
 • BIG geregistreerd, bij deze databank in Nederland staan officiële gezondheidsmedewerkers geregistreerd. 
 • Je beschikt over een goede talenkennis, met name Engels. In sommige landen moet je eerst een taaltest afleggen. De beheersing van meerdere talen is een pre.
 • Je hebt al werkervaring als arts, de meeste buitenlandse ondernemingen zoeken artsen met aantal jaren werkervaring.
 • Als je te werk gaat bij hulporganisaties in ontwikkelingslanden dien je naast werkervaring ook reiservaring te hebben, met name in en naar ontwikkelingslanden.
 • Je bent minstens een jaar beschikbaar.
 • De functie-eisen staan meestal per vacature beschreven.

 

  Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als verpleegkundige (in het buitenland)?

  Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als verpleegkundige (in het buitenland)?

  Competenties:

  • Zelfstandigheid: Je moet goed in een team kunnen samenwerken, maar hoort ook zelfstandig aan het werk te gaan.
  • Verantwoordelijkheidsbesef: De zorg voor patiënten wordt in je handen gelegd, dus het draagt veel verantwoordelijkheid met zich mee.
  • Sociale & communicatie-vaardigheden: Je bent tijdens het werk ook bezig om patiënten te begeleiden, gerust te stellen en bouwt een professionele relatie met hen op.
  • Flexibel: Tijdens een baan in de zorg hoor je over het algemeen zoveel mogelijk inzetbaar en bereikbaar te zijn, vooral in noodgevallen.
  • Professionaliteit
  • Stressbestendig

  Functie-eisen:

  • Een erkend diploma, dus een afgeronde opleiding in verpleegkunde. 
  • Het diploma dient officieel in het Engels te zijn vertaald.
  • Bewijs dat je in een beschermende beroepsgroep werkzaam bent.
  • Veel vacatures in het buitenland zoeken een werknemer die al een paar jaar werkervaring heeft.
  • Bij veel ziekenhuizen en organisaties in het buitenland moet je een toelatingsexamen afleggen.
  • Je moet natuurlijk bereid zijn om een paar jaar in het buitenland te wonen.
  • In de meeste landen moet je ook een taaltest doen. Goede beheersing van Nederlands en Engels is altijd vereist. In sommige landen ook andere talen, bijvoorbeeld Duits of Frans.

   

   Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als fysiotherapeut (in het buitenland)?

   Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als fysiotherapeut (in het buitenland)?

   Competenties:

   • Plannen en organiseren: Je gaat methodisch te werk, dus je hoort planmatig ingesteld te zijn.
   • Zelfstandig
   • Doelgericht
   • Communicatie-vaardigheden: Een goede communicatie tussen beiden helpt bij herstellen. Het is belangrijk dat je goed luistert naar wat de klachten zijn en de juiste informatie en voorlichting geeft.
   • Professionaliteit
   • Oplossingsgericht
   • Flexibel: Je bent voor een langere periode in het buitenland en hoort zoveel mogelijk bereikbaar en inzetbaar te zijn.
   • Je kunt goed organiseren met betrekking tot het verzorgen en het inzetten van middelen.

   Functie-eisen:

   • Een afgeronde (master) opleiding fysiotherapie en in het bezit van een erkend diploma.
   • Je bent BIG-geregistreerd
   • Veel werkgevers zoeken therapeuten met al enkele jaren werkervaring
   • Goede beheersing van de Engelse taal, zowel schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. In sommige landen wordt er eerst een taaltest afgelegd. De beheersing van andere talen is meestal een pre.
   • Als je aan het werk gaat in het buitenland is het van belang dat je rekening houdt met eventuele andere culturen.

    

     

    Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als zorgverlener (in het buitenland)?

    Wat zijn de competenties & functie-eisen van werken als zorgverlener (in het buitenland)?

     

     Competenties:

     • Empathisch vermogen: Patiënten en families zitten grotendeels in een vervelende situatie, het is daarom belangrijk dat je je in hun schoenen kunt verplaatsen en weet hoe je er mee om moet gaan.
     • Relatiegericht: Je verleent voor een langere tijd zorg, je bouwt als het ware een band op met de patiënten en de families. Deze hebben een vertrouwenspersoon nodig en die rol vervul jij!
     • Proactieve denkwijze: Je probeert zoveel mogelijk vooruit te denken.
     • Communicatieve vaardigheden: Je geeft informatie en advies aan de patiënten en de families, deze informatie moet met duidelijkheid worden overgedragen.
     • Samenwerken: Je moet goed kunnen samenwerken met alle betrokkenen.

     Functie-eisen:

     • Een erkend diploma voor de desbetreffende functie.
     • Goede beheersing Nederlands en Engels, in sommige gevallen wordt er een taaltest afgelegd. Het beheersen van andere talen is meestal een pre.
     • Ervaring en kennis over zelfzorg en professionele zorg. Sommige werkgevers zoeken zorgverleners met al enkele jaren ervaring.
     • Je zorgt voor continuïteit, dit betekent dat je aanspreekbaar bent en ook zelfstandig te werk kunt gaan. 
     • Je kunt goed organiseren en coördineren.
     Stages & Co-schappen: in de gezondheidszorg in het buitenland - Bundel

     Stages & Co-schappen: in de gezondheidszorg in het buitenland - Bundel

     Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

     Wat zijn je werkzaamheden van co-schappen tot arts in het kort?

     • In de gezondheidszorg doe je in korte tijd veel kennis op en ervaring met praktisch werk, zoals het inbrengen van infusen, bloedprikken, het assisteren op de operatiekamer en het meehelpen bij de kleine verrichtingen op het pre-operatieve spreekuur. Zorg er daarom zeker voor dat je deze vaardigheden beheerst vóórdat je aan een co-schap begint.
     • Uiteraard hangt het per specialisatie af welke praktische vaardigheden je exact zal gaan toepassen op de werkvloer.
     • Het is interessant om ervaring op te doen op verschillende afdelingen en poliklinieken, zodat je deze kennis later met elkaar kunt combineren. Zo kun je kiezen om niet één maar verschillende co-schappen te lopen. Dit geldt in het bijzonder voor een vak als huisartsgeneeskunde, maar ook bij een specialisme als chirurgie als dit niet onbelangrijk. Bij de chirurgie is een co-schap op de spoedeisende hulp bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling op een co-schap algemene chirurgie.
     • Natuurlijk zijn er altijd een aantal algemene vaardigheden die je geacht wordt te beheersen als co-assistent. Dit betreft het onderzoek van het hart en longen, het buikonderzoek, het algemene neurologisch onderzoek en het onderzoek van het bewegingsapparaat. Daarnaast kun je je gericht voorbereiden door ervoor te zorgen dat je een aantal specialisme-specifieke vaardigheden beheerst. Zo vormen boeken over medisch laboratoriumonderzoek een handige voorbereiding op een co-schap interne geneeskunde.
     • Als co-assistent of arts heb je naast het werk in het ziekenhuis ook nog een aantal andere taken. Hierbij kun je denken aan het voorbereiden en het geven van presentaties aan de specialisten, mede-co’s of de verpleegkundigen.
     Hoe vind je een medische stageplaats of loop je co-schappen in Zuid-Afrika?
     Wanneer kun je het beste een co-schap geneeskunde volgen in het buitenland of in Nederland?

     Wanneer kun je het beste een co-schap geneeskunde volgen in het buitenland of in Nederland?

     • Voordat je met een co-schap begint, besluit je wat voor co-schap je gaat doen, en waar je het gaat volgen: in Nederland of in het buitenland. Als je besluit om een co-schap te gaan volgen in het buitenland, loont het om eerst te bedenken wanneer je dit het beste kunt doen. Met andere woorden: wat is voor jou het meest geschikte moment? Dit kan bijvoorbeeld tijdens het eerste, tweede of derde jaar van je master geneeskunde zijn.

     Hoe is het om een co-schap direct na het afronden van je bachelor te volgen (in het 4e jaar)?

     • Een periode in het buitenland in je 4e jaar geneeskunde heeft als groot voordeel dat je nog niet vast zit in een strak rooster van co-schappen lopen.
     • Je co-schap in het buitenland kun je mooi gebruiken als een overbruggingsperiode tussen bachelor en de start van de master.
     • Zeker als je in het ziekenhuis in Nederland pas over een aantal maanden terecht kunt, kan dit een goed moment zijn om een co-schap in het buitenland te volgen. Geregeld geldt er een wachtlijst voor de start van je co-schappen in Nederland, dus lijkt dit een ideaal moment te zijn om er tussen uit te gaan.
     • Een nadeel van deze periode kan zijn dat je al wel beschikt over de benodigde medische kennis maar nog vrijwel geen praktische ervaring hebt. Dit is op te lossen door het ziekenhuis te benaderen waar je universiteit mee samenwerkt. Informeer daar of je terecht kunt voor een ochtend oefenen op de dagopname. Je krijgt ter plekke feedback van ervaren verpleegkundigen bij het het uitvoeren van de praktische vaardigheden bloedprikken en het inbrengen van een infuus.

     Hoe is het om een co-schap in je 5e jaar te volgen?

     • Het grote voordeel van een co-schap in je 5e jaar is dat je als ervaren co-assistent gebruik kunt maken van het feit dat je al een tijd in het ziekenhuis hebt gewerkt. Je kunt al een aantal veelvoorkomende praktische handelingen zelfstandig uitvoeren.
     • Een leuke optie is het combineren van een sociaal co-schap met een co-schap tropengeneeskunde in het buitenland, zodat je in totaal twee tot drie maanden weg bent. Een potentieël nadeel is dat je maximaal voor een periode van drie maanden naar het buitenland kunt gaan.
     • Wat betreft het aanvragen van een fonds is een periode langer dan drie maanden gunstiger. Je hebt dan namelijk de keuze uit meer fondsen die je kunt aanschrijven (onder andere het Marco Polo fonds). Ga je voor onderzoek langere tijd naar het buitenland, dan bestaan er speciale onderzoeksbeurzen. Informeer bij de coördinator buitenland van je faculteit voor welke beurzen je in aanmerking komt.

     Hoe is het om een co-schap tegen het eind van je master te volgen (in het 6e jaar)?

     • Het plannen van een semi-arts stage of stage wetenschap tijdens het derde jaar van je master heeft als voordeel dat je compleet vrij bent om zelf de lengte van het verblijf in het buitenland te bepalen. Let wel, dit geldt alleen wanneer je ervoor zorgt dat de semi-arts stage of stage wetenschap aan het einde van je studie inroostert.
     • Mocht je nu al weten dat je na het afronden van je studie direct wilt solliciteren voor een opleidingsplek, dan kan het verstandiger zijn om de semi-arts en/of de stage wetenschap in Nederland te doen. Zo kun je tijdens dit jaar waardevolle contacten leggen die je vervolgens helpen om een anios- of onderzoeksplek te bemachtigen.

      

     JoHo: zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een betere wereld, en een zichzelf vernieuwende organisatie

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en een zich vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     4 - Vergelijking & Afweging

     4 - Vergelijken & Afwegen

     • Wat: Je keuzeproces starten
     • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
     • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
     • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je in het buitenland via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de zorg en gezondheidszorg?

      

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de zorg in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.


     Argentinië

     • Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen in Buenos Aires en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)
     • Wil jij werken bij een dynamisch ziekenhuis op vijf minuten afstand van mooie, witte stranden? In het ziekenhuis zijn 26 specialismen vertegenwoordigd en wordt gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige, patiëntgerichte en geïntegreerde zorg. Je kunt onder andere aan de slag als SEH-arts, zaalarts of verpleegkundige. (b/s)

     Australië

     • Kom werken in de ouderenzorg voor Nederlanders in Australië. (b/v)
     • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
     • Gediplomeerde tandartsen gezocht voor verschillende locaties in Australië. (b)
      Help jij graag mensen? Deze organisatie zoekt verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen willen helpen of op een andere manier willen bijdragen aan de samenleving. (b) 

     Canada

     • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
     • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

     Curacao

     • Meerdere stagemogelijkheden voor studenten pedagogische wetenschappen of psychologie, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een centrum voor kinderen met autisme. (s)

     Filipijnen

     • Heb jij een achtergrond in maatschappelijk werk of psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt vrijwilligers om hen een beschermde omgeving en geestelijke bijstand te bieden en hen te begeleiden. (s/v)
     • Steek je handen uit de mouwen door medische zorg te bieden op scholen. Samen met een groep vrijwilligers ga je mee met een missie waarbij je kinderen medisch gaat checken en behandelen. (v)

     Haïti

     • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (b)

     India

     • Ervaring als tandarts? Werk mee in een tandartsenkliniek in India. (v)
     • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag in India als psychosociaal medewerker en help mensen met conflict-gerelateerde problemen. (b)
     • Help kinderen met een geestelijke of lichamelijke handicap in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie, fysiotherapie of gezondheidszorg. (v)​

     Italië

     • Ga werken bij een organisatie die verstandelijk gehandicapte mensen begeleidt met als doel hen zo volledig mogelijk te laten meedraaien in de samenleving. (b)

     Jordanië

     • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

     Kenia

     • Vrijwilligers met een medische achtergrond gezocht. Werk mee in een medische kliniek of geef voorlichting over hygiëne. (v)
     • Assisteer een klein medisch team in een lokaal gezondheidscentrum. Help in het laboratorium, met de patiëntenregistratie, of met groepsactiviteiten. (v)
     • Artsen gezocht voor het geven van medische training in ontwikkelingslanden voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)

     Nepal

     • Help mee in de zorg; je kan bijvoorbeeld werken met gehandicapte kinderen of ouderen. (v)
     • Artsen gezocht voor het geven van medische training voor een internationale non-profit organisatie. (b)
     • Diverse projecten met gehandicapte kinderen in opvanghuizen, ziekenhuizen, rehabilitation centra en bij gezinnen thuis, o.a. lesgeven, fysiotherapie en logopedie. (v)
     • Bied medische hulpverlening aan skiërs in een prachtig skigebied op het Noordereiland. (b)
     • Ben jij een reddende engel met een medische achtergrond? Je kunt aan de slag als doktor, verpleegkundige of verloskundige bij een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

     Pakistan

     • Werken bij een lokaal opvang- en verzorgingstehuis, opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

     Soedan

     • Gevarieerd werk voor een internationale ontwikkelingsorganisatie in medische training en hulpverlening. Geen specifieke ervaring vereist. (v)
     • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

     Tanzania

     • Heb jij een HBO/WO opleiding in de zorg en minimaal 3 jaar werkervaring? Zet jouw vakkennis in en draag bij aan betere zorg terwijl je leeft en werkt midden in de lokale gemeenschap. (b)

     Uruguay

     • Een Brits privéziekenhuis in Montevideo heeft mogelijkheden voor medisch personeel met verschillende specialismen. (b)

     Verenigd Koninkrijk

     • Ga aan de slag als gediplomeerd verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)

     Verenigde Staten van Amerika

     • Werken als verpleegkundige in een ziekenhuis of andere medische instelling. (b)
     • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)

     Zimbabwe

     • Medisch personeel gezocht voor hulpverlening en medische training in crisisgebieden. (b)

     Zuid-Afrika

     • Help (seksueel) misbruikte kinderen met hun traumaverwerking. (v)
     • Help mee bij een medisch project rond St. Lucia. Je kunt bijvoorbeeld assisteren bij medische werkzaamheden, voorlichting geven over voeding of hygiëne en patiënten verzorgen. (v)

     Zweden

     • Word psycholoog bij een gezondheidscentrum voor kinderen en volwassenen. (b)

     Zwitserland

     • Ga aan het werk als verpleegkundige in een Zwitsers ziekenhuis. (b)
     • Werken als medisch specialist in de Zwitserse gezondheidszorg. (b)
     • Wil jij mensen redden te midden van de prachtige Zwitserse Alpen? Skischolen op verschillende locaties in Zwitserland zoeken verpleegkundig personeel voor de wintermaanden. (b)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     Hoe zoek je naar vacatures in de gezondheidszorg in het buitenland?

     Hoe zoek je naar vacatures in de gezondheidszorg in het buitenland?

     Hoe kies je waar je medische vacatures zoekt?

     • Er zijn verschillende manieren om een geschikte medische vacature te vinden. De beste manier om dit te bewerkstelligen verschilt echt per land. Zo is het in sommige landen gebruikelijk om direct contact op te nemen met een ziekenhuis of gezondheidsinstantie en lijkt dit ook de meeste efficiënte manier te zijn. In andere landen werkt het beter om de medische vakbladen en lokale kranten door te spitten. Op een andere bestemming kunnen het juist de medische uitzendbureaus zijn die je dient in te schakelen bij de zoektocht naar een baan, co-schap of medische stage.
     • Mocht je eraan zitten te denken om te gaan werken binnen een NGO of binnen de vrijwilligerssector, dan is het zaak om te achterhalen welke organisaties in het desbetreffende land actief zijn en wat de functie-eisen zijn.
     • Wanneer je actief op zoek gaat naar een interessante medische vrijwilligersplek, stage, co-schap of baan in het buitenland, het van belang is dat je begrijpt hoe het zorgsysteem in het betreffende land werkt.

     Hoe solliciteer je bij een ziekenhuis via de universiteit?

     • Het voordeel van solliciteren via de universiteit is dat de universiteit verantwoordelijkheid draagt voor jou terwijl je in het buitenland bent.
     • Ook kan de universiteit je helpen met het vinden van een betrouwbaar ziekenhuis.
     • Verder bieden universiteiten algemene informatie die het makkelijker maakt om je aan te passen aan de werkcultuur en leefomstandigheden van je nieuwe bestemming. Het is vaak nuttig om deze informatie van tevoren te kennen, zeker als het ziekenhuis is gelegen in een land waarbij de cultuur duidelijk verschilt van die in Nederland.
     • Naast het bieden van de nodige hulp bij de oriëntatie op je co-schap of stage en bij de voorbereiding, kan de universiteit je ook vooruit helpen bij het registratieproces. Wel wordt er soms een application fee gevraagd.
     • Een site die is gemaakt voor co-assistenten die zich oriënteren of voorbereiden op een co-schap in het buitenland is Coschapbuitenland.nl. Voor een lijst van medische universiteiten wereldwijd kun je de website van World Health Organization raadplegen.

     Hoe solliciteer je door direct contact op te nemen met een ziekenhuis of gezondheidsinstantie?

     • Ziekenhuizen die niet geassocieerd zijn met universiteiten accepteren meestal directe aanmeldingen voor een co-schap of stage. In het geval dat je op zoek bent naar werk voor een periode die relatief kort is voor de medische sector (6 maanden – 1 jaar), kan dit een handige weg zijn.
     • Het belangrijkste nadeel is dat je zelf verantwoordelijk bent voor het organiseren van je visum, werkregistratie, beroepsaansprakelijkheids (malpractice) verzekering; zaken die een universiteit je uit handen had kunnen nemen.
     • De meeste grote ziekenhuizen en ziekenhuizen in ontwikkelde landen hebben een website en dit maakt dan ook dat het merendeel van de vacatures in de medische sector vooral online vindbaar zijn.
     • Ook zijn er veel ziekenhuizen en instanties die zelf adverteren met openstaande functies middels de ziekenhuiswebsite.
     • Dit geldt meestal niet voor de kleine ziekenhuizen en ziekenhuizen in afgelegen gebieden; deze hebben vaak geen website omdat toegang tot het internet moeilijker is en vacatures bij kleine of afgelegen ziekenhuizen zijn om die reden lastiger te vinden. Om toch in contact te kunnen komen met deze ziekenhuizen kun je websites bezoeken die een lijst hebben gemaakt van deze ziekenhuizen en contactinformatie aanleveren. Een voorbeeld is Mission Finder, deze website levert een overzicht van diverse Missionary hospitals (filter bij categorie op ‘Medical’ of ‘Medical Dental’).
     • De ziekenhuizen die zijn gelegen op meer afgelegen locaties (bijvoorbeeld in landelijk Canada of Australië) zijn vaak juist regelmatig op zoek naar toekomstige werknemers. Dit maakt ook meteen dat de kans groot is dat ze positief zullen reageren als je besluit ze een email te sturen waarin je informeert naar de openstaande vacatures.
     • Pubmed is een goede tool om in te zetten bij het zoeken. Het kan voorkomen dat nu al weet dat je tijdens de (onderzoeks)stage van je medische opleiding binnen een bepaald specialisme ervaring wilt opdoen of werken, maar dat je niet precies zicht hebt op de specialisten die binnen dit vakgebied werkzaam zijn. Misschien ben je er ook nog niet over uit in welk ziekenhuis je het beste terecht zou kunnen voor deze plek. Met Pubmed kun je eenvoudig nagaan wie op dit moment onderzoek doet naar het onderwerp dat jouw interesse heeft. Ook heb je direct de contactinformatie voor handen waarmee je de specialist kunt benaderen. Stel, je bent geïnteresseerd in chirurgie en je zou je graag richten op een vakgebied waar de relatie tussen surfen en verwondingen wordt bekeken. Typ de zoektermen ‘surfplank’ en ‘verwondingen’ in en je hebt binnen een mum van tijd de naam en informatie van de betreffende onderzoeker te pakken.
     • Ook loont het om bij je zoektocht naar de perfecte vacature, de verschillende organisaties voor medische studenten zorgvuldig langs te lopen. Deze organisaties bieden vaak een gevarieerd co-schap en uitwisselingsprogramma aan in het buitenland. Bijkomend voordeel is dat deze organisaties beschikken over een groot netwerk van participerende universiteiten wereldwijd. En niet onbelangrijk, ze kunnen adviseren bij het financieren van een project en hebben vaak fondsen tot hun beschikking. De meest bekende organisaties zijn IFMSA, EMSA en ERASMUS. Ook Work The World is een goede keuze. Deze organisatie richt zich specifiek op medische stages en vrijwilligerswerk in het buitenland.
     • Weet je dat je een stage wetenschap wilt gaan doen in het buitenland maar twijfel je nog over het onderwerp? Bekijk dan eens de studenteneditie van het vakblad BMJ. Navigeer naar het tabblad ‘Careers’ en dan naar ‘Electives’ en je vindt een aantal leuke artikelen om te lezen ter voorbereiding van je co-schap, zoals het artikel ‘Seven questions to think about when planning your elective’ of ‘How to organise your dream elective’. Maar ook is informatie beschikbaar over hoe je het meeste uit je co-schap kunt halen (‘How to make the most of your medical elective’) en hulp bij het financieren (‘Funding your elective’).
     • Raadpleeg zeker ook de website van BMJ Careers. Je treft hier onder andere tips aan die je helpen om je cv op zo’n aantrekkelijk mogelijke manier vorm te geven en te presenteren. Tevens wordt er verslag gedaan van medische stages in een reeks landen.
     • Bekijk ook verslagen van medische stages of co-schappen van studenten die je voor zijn gegaan.

     Hoe solliciteer je via medische uitzendbureaus?

     • Medische uitzendbureaus hebben opties voor zowel het werken bij een non-governmental organisation (NGO) als voor het vinden van betaald werk.
     • Zoeken naar vacatures via medische uitzendbureaus heeft als nadeel dat er minder vrijheid is om zelf je bestemming te bepalen, omdat je afhankelijk bent van de beschikbare vacatures. Dit maakt deze optie van zoeken mogelijk minder geschikt als je van tevoren al heel duidelijk weet waar je naar toe zou willen en gedurende welke periode.
     • Een ander nadeel is dat uitzendbureaus vaak alleen contracten bieden voor een periode van zes maanden of langer. Als je meer voelt voor een korter project, dan kun je overwegen om zelf contact te leggen met een ziekenhuis.
     • Houd in je achterhoofd dat sommige NGO’s tamelijk strenge selectiecriteria hanteren. Daarnaast vragen NGO’s vaak dat je je committeert voor een periode van minimaal zes maanden en de meerderheid van de NGO’s vraagt om een commitment voor twee jaar. Desondanks zijn er intussen een aantal organisaties bijgekomen die nu ook de keuze hebben gemaakt om medische professionals aan te nemen voor een relatief korte periode van drie maanden. Dit zijn onder andere Médecins du Monde (Dokters van de Wereld) en Voluntary Services Overseas (VSO).
     • Schrijf je in voor de nieuwsbrieven van organisaties die functioneren als een platform voor medisch professionals. Een aantal websites die een uitgebreide database aan vacatures aanbieden zijn Pifworld en OneWorld. Zo krijg je wekelijks een mailtje met een overzicht van het aanbod.
     • Voor betaald werk zijn er een aantal medische uitzendbureaus die buitenlandse vacatures aanbieden: BKV (Nederlandse Antillen en het Caribisch gebied) en MMedical Employment Agency. Schrijf je in voor de nieuwsbrief zodat je regelmatig de laatste vacatures onder ogen krijgt.
     • Veel medische uitzendbureaus die betaald werk aanbieden, adverteren ook in medische vakbladen als BMJ, Medisch Contact, Arts & Auto en Nursing times.
     • Benader meerdere uitzendbureaus, om de kans te vergroten dat één hiervan jou de vacature kan bieden die het beste aansluit bij jouw wensen.
     • Vraag de medische uitzendbureaus of de kans op het vinden van de functie waarin jij interesse hebt door het jaar heen varieert. Mocht dit het geval zijn dan is het slim om te informeren wanneer de drukkere periodes zich aandienen en je flexibel op te stellen wat betreft de periodes van het jaar waarin je kunt werken. Voor de gezondheidszorg geldt namelijk dat je niet vroeg genoeg kunt solliciteren en dat vacatures slechts voor een kort tijdsbestek open staan (bijvoorbeeld een maand per jaar), dit geldt in het bijzonder voor Australië en Nieuw Zeeland. Hoewel de meeste medische uitzendbureaus altijd wel een aantal functies beschikbaar hebben, versnelt deze instelling de kans op het vinden van een co-schap, stageplek of baan aanzienlijk.

      

     Hoe solliciteer je via je netwerk in de gezondheidszorg?

     • Vraag (oud)collega’s in het ziekenhuis waar je werkzaam bent of was of zij een ziekenhuis kunnen aanbevelen, of een contactpersoon kennen, die je zou kunnen benaderen.
     • Je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan en je docenten vragen of je ze als een referentie mag opgeven. Ervaring laat zien dat de meeste docenten dit geen probleem vinden. Vraag ze vervolgens om een korte aanbevelingsbrief te schrijven en stuur deze samen met de cover letter en cv op wanneer je solliciteert.

     Hoe solliciteer je via advertenties in medische vakbladen en lokale kranten?

     • Bekijk regelmatig medische tijdschriften en vakbladen zoals de BMJ en Nursing Times, Medisch contact, Arts & auto en vergelijkbare tijdschriften.
     • Vaak is het bijhouden van de medische vakbladen een perfecte manier om op de hoogte te blijven van het actuele vacatureaanbod. Verder geeft je dit een uitgelezen mogelijkheid om te weten wat de functie-eisen zijn voor een specifieke baan.
     • Een voordeel van het reageren op medische advertenties in je eigen land in vergelijking tot advertenties in buitenlandse vakbladen, is dat buitenlandse banen die in Nederlandse vakbladen worden vermeld, zijn geplaatst door buitenlandse werkgevers die hoogstwaarschijnlijk ook de nodige administratie voor hun rekening zullen nemen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor het aanvragen van een werkvisum en andere documentatie. Heel anders is dit bij het reageren op medische functies in buitenlandse vakbladen, die veel meer toegespitst zijn op lokale professionals, en waarbij zaken als een werkvisum al geregeld zijn. Bij reageren op vacatures in buitenlandse vakbladen zul je zelf meer moeten regelen qua werkvisum en andere benodigde documentatie.

     Hoe gebruik je beurzen en events bij het zoeken naar werk, een co-schap of een stage in het buitenland?

     • De jaarlijkse Emigratiebeurs in februari met informatie over werken en studeren in het buitenland is een plek waar veel organisaties met mogelijkheden in het buitenland zijn vertegenwoordigd.
     • Organisaties op de Emigratiebeurs zijn bijvoorbeeld BKV, TMI Interim, Flexmix en MediCarrera.
     • De Emigratiebeurs is met name een goede plek om een indruk te krijgen van de opties voor werk als medisch professional in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Caribisch Nederland.
     • Naast de Emigratiebeurs bestaan er nog meer beurzen gericht op (werken in) het buitenland of op een gericht land, vaak kun je van tevoren via de websites van de beurzen achterhalen of er organisaties aanwezig zijn die actief zijn in de gezondheidszorg.
     Tools voor JoHo abonnees: Hoe vind je per land werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

     Tools voor JoHo abonnees: Hoe vind je per land werk in de gezondheidszorg in het buitenland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

     Welke baanmogelijkheden zijn er?

     • Er is een ernstig tekort aan artsen in het Verenigd Koninkrijk.
     • De NHS heeft twee bruikbare websites voor het zoeken naar banen als arts.
     • Een goede plek om specifiek te zoeken naar medische vacatures, is de website van BMJ.
     • Vacatures worden ook geplaatst in de nieuwsbladen zoals The Guardian of Wednesday.
     • Ook als verpleegkundige heb je een grote kans dat je een baan vindt in het Verenigd Koningrijk want er zijn veel plekken die opgevuld moeten worden.

     Welke minder voor de hand liggende opties zijn er?

     • Een minder voor de hand liggende optie zijn de eilanden die dichtbij Engeland zijn gelegen zoals het eiland Guernsey. Dit eiland heeft 66.000 inwoners, 50 km aan kustlijn en prachtige stranden. Het heeft een particuliere gezondheidszorg en er is geen National Health Service. De eerstelijnszorg wordt gegeven door de huisartsen, die ook de spoedeisende hulp afdelingen runnen. Bezoek de website van Guernsey voor informatie over het Princess Elizabeth Hospital en de baanmogelijkheden op Guernsey.
     • Het eiland Jersey is gelegen tussen Engeland en Frankrijk met een populatie van 90.000 en een vergelijkbaar gezondheidszorgsyssteem als dat van Guernsey.
     • Daarnaast bestaan er mogelijkheden op de eilanden Alderney, Isle of Wight en Isle of Man, een eiland aan de westkust van Engeland met een populatie van 80.000.
     • In Schotland zijn er interessante opties om in The Highlands en op de Scottish Islands aan de slag te gaan in de gezondheidszorg. Dit kan bijvoorbeeld op het eiland Orkney. Dit eiland bevindt zich op het uiterste puntje van Schotland en het wordt door veel Schotten beschreven als een van de mooiste plekken van het land.

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     Is een medische keuring nodig voor werk in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     • Alle buitenlandse co-assistenten en stagiaires moeten een medisch onderzoek laten uitvoeren naar tuberculose. Dit is gratis en kan worden geregeld bij de dichtstbijzijnde autoriteit in Noorwegen.
     • Voor artsen is een onderzoek naar tuberculose mogelijk overbodig, vraag dit na tijdens de sollicitatieprocedure.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     • In de algemene zin beschikt Noorwegen op dit moment over voldoende medisch geschoold personeel, zodat er geen grote behoefte is aan buitenlands personeel. Er is echter wel een tekort aan artsen en verpleegkundigen binnen specifieke specialismen. Dit geldt onder andere voor de Anesthesiologie, Anatomie & Histopathologie, Radiologie, Pediatrische Chirurgie en de Psychiatrie.
     • Dit tekort is voornamelijk aanwezig in het noorden van het land en in de landelijke gelegen plaatsen.
     • Let er op dat de vraag naar medisch geschoold personeel in het algemeen hoger is in de landelijke gebieden, dus verwacht niet direct dat je in Oslo terecht komt.
     • Omdat de werkweken in Scandinavië korter zijn dan in Nederland en de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk, met o.a. langer vaderschapsverlof en lang zwangerschapsverlof, is Scandinavië zeer populair onder medici.
     • Gespecialiseerde medische uitzendbureaus kunnen helpen om werk te vinden.
     • Noorwegen heeft een wervingsbureau dat door de overheid wordt gefinancierd en hulp kan bieden aan buitenlandse aanvragers die willen werken in Noorwegen. Neem hiervoor contact op met het Directoraat van Arbeid voor informatie.
     • Op de site van de IFMSA van Noorwegen vind je meer informatie over de medische faculteiten en ziekenhuizen in Noorwegen.
     • Raadpleeg verder Work in Norway voor vacatures en bij onduidelijkheden over werk in Noorwegen.
     • De actuele medische vacatures kun je vinden op de site van Tidsskriftet.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zweden?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zweden?

     • Op dit moment is er een overschot aan dokters in Zweden.
     • Doordat de afgelopen jaren het aantal dokters geleidelijk aan is toegenomen, is het overschot ontstaan.
     • Door het overschot aan dokters kan het lastig zijn om als buitenlander in Zweden een functie te vinden, maar niet onmogelijk.
     • Omdat de werkweken in Scandinavië korter zijn dan in Nederland en de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk, met o.a. langer vaderschapsverlof en lang zwangerschapsverlof, is Scandinavië zeer populair onder medici.
     • Gespecialiseerde medische uitzendbureaus kunnen helpen om werk te vinden.
     • Let er op dat de vraag naar medisch geschoold personeel hoger is in de landelijke gebieden, dus verwacht niet direct dat je in Stockholm terecht komt.
     • De actuele vacatures staan in het Zweedse medische tijdschrift genaamd Läkartidninge.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Finland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Finland?

     • Er is momenteel geen specifieke vraag naar buitenlands geschoold medisch personeel in Finland.
     • Omdat de werkweken in Scandinavië korter zijn dan in Nederland en de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk, met o.a. langer vaderschapsverlof en lang zwangerschapsverlof, is Scandinavië zeer populair onder medici.
     • Het is relatief eenvoudig om een baan te vinden, zeker met behulp van gespecialiseerde medische uitzendbureaus.
     • Let er op dat de vraag naar medisch geschoold personeel vooral hoog is in de landelijke gebieden, dus verwacht niet direct dat je in de hoofdstad terecht komt.
     • De beschikbare banen kun je vinden op de website van de Finse Medische Vereniging Lääkäritt.
     • Lääkäritt (letterlijk vertaald: Medici) is de Medische Vereniging in Finland die informatie verschaft en steun biedt aan geneeskundigen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Duitsland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Duitsland?

     • Voor artsen zijn de volgende medische tijdschriften goed om regelmatig te raadplegen: Arzterkammer en Deutsches Artzeverslag.
     • Vacatures zijn te vinden op dewebsite van de Bundesagentur.
     • Het medische uitzendbureau TMI heeft mogelijkheden voor artsen in Duitsland.
     • Verpleegkundigen kunnen de volgende medische tijdschriften bekijken voor baanmogelijkheden: Deutsche Krankenpflegezeitschrift en Krankenpflege, uitgegeven door de DBfK (de Duitse Vereniging voor Verpleegkundigen).
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in België?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in België?

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
     • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg in België?

     • Advertenties voor banen worden vaak in de volgende tijdschriften geplaatst: Promotion Medicale, Bulletin Syndical, Syndikale Berichten en Le Soir.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Nederland?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Nederland?

     • In de geneeskundige sector in Nederland kun je veel openstaande vacatures vinden via de vakgroep waarbij je een semi-artsstage of stage wetenschap hebt gelopen.
     • De meeste medische uitzendbureaus, zoals BKV Werk voor Artsen, bieden regelmatig interessante vacatures aan.
     • Medische vakbladen zoals het Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zijn ook een goede bron.
     • Op de waddeneilanden is er gedurende de drukke zomermaanden een tekort aan artsen. Op Ameland kun je bijvoorbeeld voor een aantal maanden terecht als gediplomeerd basisarts. Je neemt dan de taak over van de huisarts over die met vakantie is. Wees ervan bewust dat het een drukke periode zal zijn met veel verantwoordelijkheid. Maar ook een mooie kans om zeer brede en uiteenlopende werkervaring op te doen. Een EHBO-diploma en klinische ervaring als arts zijn meestal vereisten. De werkzaamheden kunnen zeer uiteenlopend zijn: van het houden van een spreekuur op de huisartsenpost tot het doen van kleine verrichtingen en spoedconsulten.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Aruba?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Aruba?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt op de Nederlandse Antillen dan wordt het registratieproces voor je geregeld.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg op Aruba?

     • Via de site van BKV Werk voor Artsen en TMI staan regelmatig vacatures voor de Nederlandse Antillen aangeboden.
     • Voor baanmogelijkheden op Aruba kun je kijken op de website van het Dr. Horacio Hospital en het Medical Centre San Nicholas voor de actuele vacatures voor artsen en verpleegkundigen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Bonaire?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Bonaire?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt op de Nederlandse Antillen dan wordt het registratieproces voor je geregeld.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg op Bonaire?

     • Via de site van BKV Werk voor Artsen en TMI staan regelmatig vacatures voor de Nederlandse Antillen aangeboden.
     • Op de website van het San Francisco Hospital in Bonaire kun je meer informatie verkrijgen over het ziekenhuis en direct contact opnemen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Curaçao?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg op Curaçao?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt op de Nederlandse Antillen dan wordt het registratieproces voor je geregeld.

     Welke mogelijkheden voor betaald werk zijn er in de gezondheidszorg op Curaçao?

     • Via de site van BKV Werk voor Artsen en TMI staan regelmatig vacatures voor de Nederlandse Antillen aangeboden.
     • Op de website van het Sint Elizabeth Hospital via het kopje ‘Werken in het St. Elizabeth’ staan de actuele vacatures bij het Antillean Adventist Hospital onder ‘Employment’.

     Welke mogelijkheden voor stages en vrijwilligerswerk zijn er in de gezondheidszorg op Curaçao?

     • De Rijksuniversiteit Groningen heeft een samenwerking met het Buro Stagiaires op Curaçao. Voor de co-assistenten in Groningen is het mogelijk om het gehele vijfde jaar van de geneeskunde opleiding (het tweede jaar van de master) door te brengen op Curaçao.
     • Ook een onderzoeksproject tijdens de stage wetenschap gedurende het zesde jaar van de opleiding geneeskunde is eenvoudig te regelen vanuit de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.
     • Verschillende soorten stages zijn te regelen via Wereldstage Curaçao, deze organisatie helpt ook met tickets boeken, registreren bij de overheid en andere dingen regelen omtrent je verblijf op Curaçao.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Suriname?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Suriname?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Indien je via een medisch uitzendbureau een baan vindt, dan helpt het uitzendbureau bij het in orde maken van de benodigde documentatie om je te kunnen registreren als arts of verpleegkundige in Suriname.

     Welke baanmogelijkheden zijn er in de gezondheidszorg in Suriname?

     • Een baan vinden als arts of verpleegkundige in Suriname is relatief eenvoudig.
     • Er is veel vraag naar Nederlandse artsen en verpleegkundigen in Suriname. Hier springen medische uitzendbureaus in Nederland maar ook in Suriname handig op in.
     • Een relatief nieuw wervingsbureau in Suriname is dat van B&R Health Care. Dit is een Nederlandse organisatie die recent is opgezet door een nederlandse arts met als doel om medici te werven in Nederland en België die voor bepaalde en onbepaalde tijd in Suriname willen werken. De organisatie werkt samen met een aantal gezondheidsinstanties in Paramaribo.
     • Op de websites van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo, Sint Vincentius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en 's Lands Hospitaal staan regelmatig vacatures voor artsen en verpleegkundigen.
     • Suristage is een organisatie die verschillende medische stageplaatsen aanbiedt, bijvoorbeeld een stage in een psychiatrisch centrum.

     Welke mogelijkheden voor stages en vrijwilligerswerk zijn er in de gezondheidszorg in Suriname?

     • Stageplaatsen en co-schappen die vooral populariteit genieten, zijn kindergeneeskunde, interne geneeskunde, spoedeisende hulp, huisartsgeneeskunde en oogheelkunde, dermatologie.
     • Een Surinaamse instantie die bemiddelt tussen studenten en ziekenhuizen in Paramaribo is het Buro Buitenlandse Stagiaire. Dit bureau is een fijne contactpersoon voor het vinden van een geschikt co-schap of stage.
     • Er is de mogelijkheid om een week mee te lopen met de Primary Health Care Suriname (de Medische Zending) in het binnenland van Suriname. Deze stage vindt dan plaats in de dorpen Djoemoe, Ladoani of Drietabbetje. Een plek kan voor je worden gereserveerd via het Buro Stagiares.
     • Het volgen van een medische stage of co-schap in Suriname is populair dus het is zaak om op tijd contact te zoeken met Buro Stagiares om te informeren naar de mogelijkheden.
     • De medische faculteit van Rotterdam heeft een directe lijn met het Buro in Suriname; dit maakt het voor de geïnteresseerde co-assistenten daar eenvoudiger om een plek te reserveren.
     • Het contact met de Primary Health Care Suriname verloopt via het Buro Stagiaires.
     • Mocht na je co-schap de interesse in de tropengeneeskunde zijn gewekt, dan kun je een opleiding volgen tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT) na het afstuderen.

      

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Canada?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Canada?

     • De Medical Council of Canada geeft aan dat er momenteel bijna geen baanmogelijkheden zijn in Canada voor overzeese medische afgestudeerden. Het is in de kleinere, meer afgelegen ziekenhuizen een stuk makkelijker om een baan te krijgen dan in de grote steden.
     • Omdat je in Canada eerst een postdoctorale medische opleiding moet zien te bemachtigen om een medische licentie te verkrijgen, is het in de grote steden lastig om als buitenlander een baan te krijgen. Daarnaast zijn er op dit moment voldoende artsen in de meeste gebieden om te voldoen aan de behoeften van de bevolking.
     • In de minder bevolkte gebieden van Canada is er een duidelijk tekort aan artsen. De zogenaamde ‘Community hospitals’, de kleinere ziekenhuizen in de meer afgelegen gebieden van Canada, staan vaak te springen om personeel.
     • Hoe zorg je ervoor dat je aanspraak maakt op een positie in een kleiner, meer afgelegen ziekenhuis? Een gedegen aanpak is het halve werk. Indien je vastberaden bent om in Canada aan de slag te gaan, kun je gebruikmaken van Health Match BC, een medisch uitzendbureau voor gezondheidsmedewerkers in de provincie Brits Colombia. Health Match BC is een gratis service en heeft als doel om samen te werken met gemeenschappen in afgelegen of plattelandsgebieden van Canada, die moeite hebben met het vervullen van medische vacatures. Daarnaast streeft deze organisatie ernaar hulp te bieden aan artsen en andere gezondheidswerkers om werk te vinden buiten de grote steden.
     • Verder kun je een sollicitatiebrief direct richten aan het ziekenhuis. Bekijk ook zeker de websites van verschillende ziekenhuizen omdat er vaak een vacaturepagina op staat. Raadpleeg daarnaast de Canadese kranten en tijdschriften voor de medische professional. Tijdelijke banen kunnen worden gevonden via de Society of Rural Physicians.
     • De kans om een baan te vinden als verpleegkundige neemt aanzienlijk toe wanneer je kunt aangeven dat je beschikt over een specialisatie. Indien je als ic-verpleegkundige werkzaam bent geweest, of bijvoorbeeld op een psychiatrische afdeling, dan onderscheid je jezelf op een positieve manier.
     • Het loont om flexibel te zijn wat betreft het gebied van Canada waar je zou willen werken.
     • Als je bereid bent om te gaan werken in kleinere en meer geïsoleerde gemeenschappen, dan heb je aanzienlijke kans op een baan.
     • Canada is een populaire bestemming zowel medici. De populariteit onder medici heeft onder andere te maken met het lage aantal misdaden in vergelijking met de VS, met strenge wapenwetten en veiligere steden.
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

     • Ondanks het tekort aan artsen in de VS, gaan er slechts weinig buitenlandse artsen aan de slag, omdat de procedure voor het verkrijgen van een medische licentie voor de VS erg tijdsrovend en uitgebreid is.
     • Aan verpleegkundigen is er net als aan artsen een tekort in de VS.
     • Twee medische uitzendbureaus die zich specialiseren in het plaatsen van verpleegkundigen in de VS zijn het Nursing Management Services en Stateside Nursing. Daarnaast is er de The National League for Nursing, welke een vacaturelijst voor posities in het hele land online heeft staan.
     • De Verenigde Staten is een geschikte plek om meer te leren over de forensische geneeskunde. In het geval van overlijden van een patiënt is autopsie gratis voor de familie. Dit zorgt ervoor dat bij enige twijfel over de exacte doodsoorzaak regelmatig een autopsie wordt aangevraagd. Een goede plek om te starten is de website van Criminal Listics. Hier kun je een lijst vinden van alle instanties die een forensisch wetenschapsprogramma aanbieden, bijvoorbeeld de Marshall University Forensic Science Programme. De meest populaire plek voor een co-schap forensische geneeskunde is, niet uitzonderlijk, New York.
     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

     Hoe vind je werk in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

      

     • Let op publicaties in het South African Medical Journal, beschikbaar bij de Medical Association of South Africa en het South African Journal of Surgery. In beide journals staan de actuele vacatures.
     • Voor verpleegkundigen is het vakblad Nursing News van de South African Nursing Asociation een nuttige bron van vacatures. Raadpleeg daarnaast de vacatures in de Sunday Times van Johannesburg.
     • Je kunt een selectie kranten vinden bij de Zuid-Afrikaanse ambassade.
     • Voor Zuid-Afrika in z’n algemeenheid geldt dat trauma en geweld veel voorkomen. Trauma en geweld zijn aan de orde van de dag. Op de spoedeisende hulp zul je dan ook regelmatig schotwonden en steekwonden tegenkomen. Ook infectieziekten zoals HIV en tuberculose komen veel voor.
     • Ziekenhuizen die je kunt benaderen zijn onder andere het Groote Schuur Hospital in Kaapstad, het Victoria Hospital in Kaapstad en ziekenhuizen of universiteiten in Johannesburg, Pretoria, Kwazulu-Natal (Durban of landelijk Kwazulu-Natal) en de Oostkaap (Eastern Cape).
     Gezondheidszorg & Medische sector - JoHo Job Shop
     Tools voor JoHo abonnees: Welke papieren en visa heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in het buitenland?

     Tools voor JoHo abonnees: Welke papieren en visa heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in het buitenland?

     Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

     Is registratie nodig voor werken in de gezondheidszorg in Nederland?

     • Een functie-eis die gesteld kan worden aan een praktiserend arts en verpleegkundige is in de eerste plaats het beschikken over een geldige BIG-registratie. Zonder deze registratie ben je niet bevoegd om in Nederland als medicus te werken, tenzij je voor een adviserende functie kiest bij een beleidsorganisatie.
     • Registratie in het BIG-register is verplicht voor artsen en een aantal andere soorten zorgverleners en beroepsgroepen.
     • In andere landen is er soms sprake van een soortgelijk register of accreditatie.
     • Kort na het behalen van je bul of diploma in een geneeskundig studiegebied in Nederland zul je een mail ontvangen waarin wordt gevraagd om je in te schrijven in het BIG-register.
     • Eenmaal geregistreerd in het BIG-register kun je direct aan de slag.
     • Als je aan de slag bent, moet je iedere periode van vijf jaar kunnen aantonen dat je voldoende uren hebt gewerkt als arts of verpleegkunde.
     • Mocht je niet aan het aantal uren kunnen voldoen die nodig zijn voor de herregistratie in het BIG-register, bijvoorbeeld omdat je een promotietraject volgt, dan kun je een bijscholingscursus volgen. Het behalen van deze cursus betekent dat je net als je praktiserende collega’s weer opnieuw wordt geregistreerd.
     • Mocht je zeker weten dat je de komende jaren niet als praktiserend arts of verpleegkundige gaat werken, dan kun je ervoor kiezen om je niet te herregisteren. Deze keuze wordt wel gemaakt door medici die na het afstuderen voor de beleidskant hebben gekozen en geen of vrijwel geen contact meer met de patiëntenzorg hebben. Je kunt er dan voor kiezen om je niet te herregisteren en dan ga je van ‘praktiserend’ naar ‘niet-praktiserend’.
     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk & Schotland?

     Heb je een visum of werkvergunning nodig en hoe werkt de registratie?

     • Er is voor medische professionals uit de EU geen vergunning nodig om in het Verenigd Koninkrijk te wonen.
     • Wel is het noodzakelijk om je te registreren bij de General Medical Council voordat je als dokter in het Verenigd Koninkrijk mag werken. Hiervoor heb je het originele diploma nodig, het huidige registratiebewijs uit Nederland en een verklaring van goed gedrag.
     • Je hoeft niet deel te nemen aan het Professional and Linguistic Assessment Board (PLAB) examen.
     • Een verpleegkundige moet bij het UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting (UKCC) solliciteren voor toelating tot het Professional Register. Naast het meenemen van je diploma verpleegkunde en eerdere contracten waaruit ervaring blijkt, zijn de volgende documenten ook nuttig: gedocumenteerd bewijs van alle immunisaties en antilichaamniveaus voor hepatitis B en rubella, details van de laatste röntgen- en Mantoux testresultaten, details van de laatste cursussen die je hebt gevold (bijvoorbeeld een lift en handling cursus).

     Is een medische keuring nodig?

     • Alle Britse ziekenhuizen stellen het nu verplicht dat dokters geïmmuniseerd moeten worden tegen hepatitis B. Breng dus je vaccinatieboekje mee zodat je kunt aantonen dat je deze vaccinaties daadwerkelijk hebt gehad.

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Finland?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Finland?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Registratie als arts of verpleegkundige vindt plaats door contact op te nemen met de National Board of Medicolegal Affairs.

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Finland heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid.
     • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
     • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar en eenvoudig te verkrijgen bij beschikking over een arbeidsovereenkomst.
     • Meer informatie vind je op de website van Virtual Finland.
     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Zweden?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Zweden?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Het National Board of Health and Welfare registreert algemene en gespecialiseerde medische kwalificaties. Neem contact op met de Medische Vereniging, aangezien zij verdere informatie kunnen verstrekken.
     • De Medische Vereniging heeft een boek beschikbaar gesteld voor niet-zweedse dokters en verpleegkundigen, dat je kunt raadplegen op de website van Läkarförbundet.

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Zweden heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid.
     • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
     • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Noorwegen?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Het proces van registratie als praktiserend arts of verpleegkundige in Noorwegen is enigzins complex. De brochure ‘Registration of Medical Practitioners in Norway’ is essentieël leesmateriaal voor geïnteresseerde medische professionals. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Norwegian Board of Health of de Norwegian Medical Association.

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Noorwegen heeft zich aangemeld voor de wederzijdse aanvaarding van medische kwalificaties binnen de EU en registratie via het Ministerie van Volksgezondheid (Helsetilsynet). 
     • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
     • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Duitsland?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Duitsland?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Artsen moeten zich registreren bij de regionale overheid en de Bundesärztekammer in het gebied (Bundesländer) waarin ze willen werken.

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Staatsburgers van landen binnen de EU hebben geen visum en werkvergunning nodig. Je moet je wel registreren bij de gemeente, hiervoor heb je een paspoort en bewijs dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien nodig (arbeidscontract o.i.d.).
     • Staatsburgers van landen buiten de EU hebben de eerste 3 maanden geen visum en werkvergunning nodig. Bij verblijf van langer dan 3 maanden en/of als ze werk gevonden hebben, is het aanvragen van een visum en een werkvergunning verplicht voor staatsburgers van buiten de EU. Bij het vinden van werk moet dan een verblijfsvergunning worden aangevraagd (en deze aanvraag moet worden ondersteund door bewijs van werk), waarvoor een arbeidscontract en een geldig paspoort nodig zijn. Verblijfsvergunningen zijn meestal geldig voor een periode van 5 jaar.
     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Canada?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in Canada?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Studenten, inclusief medische studenten, moeten toestemming krijgen van de Canadian High Commission. Voordat je uit Nederland vertrekt om in Canada te gaan werken, moet deze werkvergunning al zijn aangevraagd bij de High Commission.

     • Voor artsen geldt dat ze contact moeten opnemen met de bevoegde autoriteit in het gebied waarin ze aan het werk willen als arts.

     • Een licensie van de Medical Council of Canada (LMCC) wordt toegekend aan afgestudeerde artsen die zijn geslaagd zijn voor het Evaluating Examen (MCCEE), het Licensure Qualifying Examination deel I en II, en vervolgens jaar één van de postdoctorale medische opleiding succesvol hebben afgerond. De postdoctorale training kan worden geregeld door de Canadian resident Matching Service. Meer informatie over alle fasen van de examenprocedure is verkrijgbaar bij de Council.

     • Health Canada heeft een publicatie getiteld 'Medical Licensure in Canada' beschikbaar gesteld met als doel om informatie te geven aan buitenlandse artsen. Deze publicatie is online beschikbaar via het Canadian Information Center for International Redentials of via de website van Health Canada BC. Dit is een handige bron van informatie voor alle artsen die werken in Canada.

     • Verpleegkundigen moeten een licentie behalen of geregistreerd zijn in de provincie waarin ze gaan werken. Dit betekent deelnemen aan het Canadian Nurses Association Registration/Licensure Examination als onderdeel van het registratie- of licentieproces. Het examen kan alleen in Canada zelf worden afgenomen.

     Is een medische keuring nodig?

     • Voor zowel het lopen van een co-schap als bij een baan is het een vereiste dat je een medische keuring ondergaat. Deze moet door een huisarts worden uitgevoerd.

     • Daarnaast wordt er om een X-thorax en een syfilis-screening gevraagd. De uitslagen moeten vervolgens naar de High Commission worden gestuurd, die een brief zal schrijven waarin wordt aangegeven dat je geschikt bent om in Canada te werken. Deze brief kun je vervolgens bij aankomst in Canada laten zien bij de Canadese immigratiebeambte.

     • Vraag na bij het ziekenhuis waar je komt te werken of er nog andere documentatie vereist is. Mogelijk wordt een doktersverklaring gevraagd met een overzicht van de vaccinaties die je hebt gehad.

     • Houd er rekening mee dat er een aparte immigratieprocedure geldt in Quebec. Deze is vergelijkbaar maar verschilt wel op enige punten. Bekijk hiervoor online advies van de Department of Health over werken in Canada.

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • Mogelijkheden wat betreft visa zijn naast een regulier werkvisum ook het Working Holiday visum of het Young Professionals visum.

      

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

     Is een werkvisum nodig voor werken in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten?

     Hoe werkt de registratie als arts of verpleegkundige?

     • Bij het regelen van de documentatie en accreditatie om als dokter te mogen werken in de VS, zit de uitdaging in het doen van de exams om de benodige licentie te verkrijgen. Alleen na het afronden van een periode van medische training in de Verenigde Staten, kunnen medische studenten afkomstig uit het buitenland namelijk aanspraak maken op een licentie om in de VS te kunnen werken.
     • Om een ​​opleidingsplaats te verkrijgen, moeten buitenlandse medische afgestudeerden worden gecertificeerd door de Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) als geschikt zijnde voor de postgraduate training.
     • Neem na het verkrijgen van de medische licentie contact op met de ambassade voor informatie over het aanvragen van een werkvergunning. De grootste hindernis is het regelen van de licentie.
     • Kandidaten voor een ECFMG certificaat komen in aanmerking voor residence training (vermeld op de website van de American Medical Association website onder het kopje ‘FRIEDA’ en moeten zich aanmelden voor een residence programma. Solliciteer ook direct om deel te nemen aan het national resident matching programme. Dit programma helpt afgestudeerden medici bij het vinden van een opleidingsplaats.
     • De vele te ondernemen stappen bij het verkrijgen van de licentie zorgen ervoor dat het vinden van werk voor een kortere periode vrijwel onmogelijk is. Er zijn echter wel genoeg mogelijkheden om onderzoek te doen, want hier is geen licentie voor nodig.
     • De afzonderlijke staten beslissen ieder voor zich hoe ze omgaan met de regulatie van de verschillende gezondheidsberoepen en daarom is het belangrijk om uit te vinden hoe het systeem werkt in de regio waarin je geïnteresseerd bent. Op dit moment staat de licentie die je in één staat hebt verkregen niet toe dat je buiten die staat kunt werken.
     • Vraag bij de medische faculteit of het ziekenhuis waar je aan de slag gaat na of zij verantwoordelijk zijn voor jouw eventuele ‘malpractice’ gedurende de periode die je in de VS doorbrengt, of dat je zelf een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid moet afsluiten.

     Hoe krijg je een ECFMG certificaat van de commissie voor medische afgestudeerden?

     De volgende stappen dien je te doorlopen voordat je een werkvergunning kunt aanvragen:

     • Je moet het Unites States Medical Licensing Examen behalen in drie stappen (USMLE). Stap 1 en 2 van de test kun je afleggen in een van de vele Sylvan Technology Centers over de hele wereld. Voor stap 3 zul je naar Philadelphia moeten afreizen. Kijk voor meer informatie over de computer gebaseerde examens op de website van ECFMG bij de lijst van FAQ en Sylvan Technology met de aankomende examendata en de bijbehorende centra.
     • Je moet slagen voor een taalvaardigheidstest in het Engels.
     • Je hebt een beoordeling nodig van je klinische vaardigheden.
     • Je hebt documentatie uit Nederland nodig waarin staat dat je bent geregistreerd om geneeskunde te mogen uitoefenen.
     • De Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) moet een bevestiging kunnen geven van je medische referenties bij jouw medische Universiteit. De USMLE zelf geeft geen licentie af, maar de resultaten worden verstrekt aan de Medical Board, die dan vervolgens een medische vergunning afstaat.

     Hoe krijg je een licentie als verpleegkundige?

     • Om aan het werk te kunnen als verpleegkundige moet je het state licensing examen met een voldoende afsluiten. Voordat je het examen kunt afleggen, moet je echter eerst een ander examen afronden, namelijk het examen van de Commission of Graduates of Foreign Nursing Schools (GGFNS). Dit GGFNS examen is een vereiste voor het aanvragen van een H1-A verpleegkundige visum. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je een aanbod hebt gekregen voor een fulltime baan bij een Amerikaans ziekenhuis of gezondheidsinstantie.

      

     Is een medische keuring nodig?

     • Het komt steeds vaker voor dat er gevraagd wordt om een medisch onderzoek te laten doen alvorens je begint met werken, evenals het verzoek om een recente thoraxfoto en een recent overzicht van je vaccinaties (HIV-negatief en voldoende beschermd tegen hepatitis B).
     • Breng in ieder geval kopie van de vaccinaties in je vaccinatieboekje mee en vraag verder bij het ziekenhuis waar je gaat werken na of ze nog andere documentatie willen inzien.

     Heb je een visum en werkvergunning nodig?

     • De officiële lijn van de Amerikaanse ambassade is dat je een J-1 visum nodig hebt.
     • Het J-1 Visum is een niet-immigranten visum dat is ingesteld voor academici, zowel medisch als van andere vakgebieden, om culturele uitwisseling te stimuleren.
     • Iedereen die naar de Verenigde Staten gaat met de bedoeling om daar voor langere tijd te werken, moet een niet-immigranten visum verkrijgen, tenzij je het voornemens hebt om je permanent te vestigen. In het laatste geval vraag je een immigrantenvisum aan.
     • Het niet-immigranten visum is bedoeld voor een baan die van tevoren is afgesproken met de werkgever in de USA.
     • Er zijn twee categorieën niet-immigranten visa beschikbaar; voor professionals bestaat er het H-temporary Work Visa en studenten kunnen het Academic Student (F-1) of Exchange Visitor (J-1) visa aanvragen.

      

     Welke papieren en visum heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

     Welke papieren en visum heb je nodig om te werken in de gezondheidszorg in Zuid-Afrika?

     Hoe werken de registratie en het aanvragen van een visum en werkvergunning als arts?

     • Het is verplicht om je voor een bepaald bedrag te registreren bij de Health Professions Council of South Africa (HPCSA). Deze instantie geeft je toestemming om werkzaam te zijn binnen de geneeskunde in Zuid-Afrika.
     • Alle medische professionals met de intentie om in Zuid-Afrika te gaan werken, moeten een aanvraag indienen voor een visum en werkvergunning, die ze bij zich moeten hebben vóór binnenkomst in het land. De vergunning kan niet tijdens het verblijf in het land zelf worden aangevraagd. Een applicatie voor een tijdelijk werkvisum kan worden gemaakt wanneer je beschikt over een officiële brief van je Zuid-Afrikaanse werkgever waarin staat beschreven wat je functie, salaris en dergelijke is.
     • Registratie bij de HPCSA is een vereiste voor het uitoefenen van het beroep als arts. Buitenlandse artsen moeten een registratie-examen afleggen.

     Hoe werken de registratie en het aanvragen van een visum voor een stage of co-schap?

     • Als je via een universiteit je co-schap of stage regelt, betaal je een extra fee voor het administratieproces bij de HPCSA.
     • Een visum is niet nodig voor Europeanen bij een verblijf tot 90 dagen. Wel heb je voor een co-schap of stage een zogenaamde study permit nodig, waar kosten aan zijn verbonden. Om deze aan te vragen is een brief van de gastinstelling en een bewijs van acceptatie van de HPCSA nodig.

     Hoe regel je een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid?

     • Wanneer je je hebt geregistreerd bij de HPCSA ben je tevens verzekerd tegen ‘malpractice’, oftewel het maken van medische fouten.

      

      

     Gezondheidszorg & Medische sector - JoHo Job Shop

       

     5 - Verdieping & Versterking

     5 - Verdieping & Versterking

     • Wat : Meer kennis en vaardigheden in huis halen
     • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
     • Content: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

     JoHo services bij leren en studeren

     JoHo: menu bestuderen

       

     6 - Voorbereiding & Verzekering

     6 - Voorbereiden & Checken

     • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
     • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
     • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

            

     Waarom en waar specifiek verzekeren als je medische werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland?

     Waarom en waar specifiek verzekeren als je medische werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland?

     Waarom en waar specifiek verzekeren als je medische werkzaamheden gaat verrichten in het buitenland?

     • Ga je als vrijwilliger, stagiair of werknemer in een buitenlands ziekenhuis werken, dan is dat in het algemeen een bijzondere en leerzame ervaring. Je wisselt kennis uit met de lokale artsen en draagt je steentje bij in de wereld. Het is bij medische werkzaamheden wel van belang aandacht te besteden aan het uitkiezen van een passende verzekering.
     • Bij vrijwel alle reis- en zorgverzekeringen is sprake van uitsluitingen zodra er een bepaalde soort medische werkzaamheden in het buitenland verricht gaan worden.
     • Lees meer in de vragen en antwoorden over het verzekerd zijn tijdens een verblijf in het buitenland waarbij ook sprake is van medische werkzaamheden en check de betrokken advieswijzer voor medische werkzaamheden als vrijwilliger, stagiair, verpleegkundige of arts
     Verzekeringen en medische werkzaamheden in het buitenland: Advieswijzer

     Verzekeringen en medische werkzaamheden in het buitenland: Advieswijzer

     Hoe werkt de advieswijzer?

     • Je vindt hier de adviezen op basis van de keuzehulp, en de vragen en antwoorden die je op deze, en de andere pagina's, kunt lezen en vinden.
     • Op de pagina's van de aangeraden verzekeringen vind je meer informatie over de specifieke verzekeringen zelf

     Welke dekking adviseert JoHo bij een reis naar het buitenland waarbij je ook medische werkzaamheden gaat uitvoeren?

     • JoHo adviseert iedereen die op reis gaat om betaald, vrijwillig of als stage te gaan werken in het buitenland en daarbij medische werkzaamheden gaat uitvoeren om te zorgen dat:
      • ze een verzekering hebben die geldig is in het gebied waar ze gaan reizen en werken.
      • ze ook voldoende verzekerd zijn voor de sporten en activiteiten die ze gaan uitoefenen.
      • ze verzekerd zijn voor SOS hulpverlening en voor vervroegde terugkeer voor als er iets met hen, of de directe familie, gebeurt.
      • ze medische kosten tot de kostprijs (wat het daadwerkelijk kost) verzekeren, en niet alleen voor de standaard kosten. In de meeste landen zijn de zorgkosten hoger dan in Nederland.
      • ze hun bagage verzekeren of voldoende voorzorgmaatregelen nemen tegen diefstal of beschadiging
      • ze zich goed verzekeren tegen particuliere aansprakelijkheid. Voor beroepsaansprakelijkheid zijn er in het algemeen alleen mogelijkheden via instelling waarvoor je werkzaamheden gaat verrichten
      • ze goed verzekerd zijn voor ongevallen
      • ze zich alleen voor rechtsbijstand verzekeren als daar direct aanleiding voor is, tenzij de dekking al automatisch in de verzekering is meegenomen
     • Ga je werken in een Verdragsland, of eerste-werkdagland, dan kan de dekking van je Nederlandse zorgverzekering vervallen vanaf de eerste dag dat je gaat werken (of gaat stagelopen met een vergoeding)

     Advieswijzer voor verzekeringen en vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg in het buitenland

     • De Special ISIS verzekering
      • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv.verzorgend werk)
      • Het vrijwilligerswerk moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
      • De dekking is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
      • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden
     • De Globetrotter verzekering
      • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk)
      • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
      • Het vrijwilligerswerk moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
      • De dekking is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
      • Aansprakelijkheid tijdens het werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden

     Advieswijzer voor verzekeringen en stagelopen in de gezondheidszorg in het buitenland

     • De Special ISIS verzekering
      • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv.verzorgend werk)
      • De stage moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
      • De dekking is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
      • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden
     • De Globetrotter verzekering
      • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv.verzorgend werk)
      • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
      • De stage moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
      • Aansprakelijkheid tijdens de stage is uitgesloten voor medische werkzaamheden

     Advieswijzer voor verzekeringen en co-schappen in de gezondheidszorg in het buitenland

     • De Special ISIS verzekering
      • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk)
      • De co-schap moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie
      • De dekking is van toepassing zolang je een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.
      • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden

     • De Globetrotter verzekering
      • Geschikt voor lichte medische werkzaamheden (bijv. verzorgend werk)
      • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
      • De co-schap moet zijn geregeld via een bemiddelende Nederlandse organisatie 
      • Aansprakelijkheid tijdens de co-schap  is uitgesloten voor medische werkzaamheden

     Advieswijzer voor verzekeringen en betaald werk in de gezondheidszorg in het buitenland

     • De Globetrotter verzekering
      • Geschikt voor tijdelijk werk met medische werkzaamheden
      • Geschikt voor medische werkzaamheden als tropenarts met een lokaal salaris
      • Premietoeslag voor je werkzaamheden (zie daarvoor het aanvraagformulier voor de specificaties)
      • Aansprakelijkheid tijdens werk is uitgesloten voor medische werkzaamheden

     • Tropenarts en expatverzekeringen
      • Je kunt bij het gespecialiseerde JoHo onderdeel het adviesformulier invullen voor verzekeringen gericht op specifieke medische werkzaamheden waarbij je als verpleegkundige, arts of medisch medewerker in het  buitenland te maken krijgt. JoHo kan dan beter beoordelen welke verzekering het beste bij jouw situatie past.

     JoHo: menu verzekeren

        

     7 - Inspiratie & Samenwerking

     7 - Inspireren & Samenwerken

     • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
     • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
     • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Vrijwillig Wereldwijd

     Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die door middel van vrijwilligers diverse projecten ondersteunt.

     Ontmoet Afrika

     Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (ngo) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

     Wereldstage & Wereldjob

     Wereldstage helpt je bij het zoeken naar betaald werk, stages, vrijwilligerswerk of invulling van je tussenjaar. Ze organiseren trainingen en bieden lokaal opleidingen. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

     SIW

     SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

     Partnerselectie: Gezondheid & Zorg

     Partnerselectie: Gezondheid & Zorg

     DSW Zorgverzekeraar

     DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit.
     De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
      

     Psycholoog op Afstand

     Online therapie, waar ook ter wereld. Online psychische hulp en therapie via Skype, chat en mail. Persoonlijk en discreet, met je eigen online psycholoog. Behandeling bij uiteenlopende psychische klachten.

     Physical Therapy Abroad

     Physical Therapy Abroad is een organisatie voor en door fysiotherapeuten die vrijwilligerswerk, groepsreizen, stages en afstudeeropdrachten organiseert in Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika.

     JoHo: menu inspireren
     JoHo: WorldSupporter blogs
     Duurzaam leven. Ik worstel voorlopig nog. - Koert Hommel
     Duurzaamheid. Ik vind het een moeilijk begrip. Het is ook zo’n containerbegrip, dat je naar gelang je voorkeuren of...
     Afhankelijk blijven van ontwikkelingshulp, of meer zelf doen? - Koert Hommel
     Moeten Afrikaanse landen niet meer zelf doen?” lees ik bijna aan het eind van een artikel in de Volkskrant. Het...
     Vrijwilligerswerk op afstand: júist nu! - Koert Hommel
     Iets doen voor een ander. Je maatschappelijk betrokken tonen. Een steentje bijdragen. Het is van alle tijden en veel...
     Oh? Helpt ontwikkelingssamenwerking dan? - Koert Hommel
     Ontwikkelingssamenwerking? “Weggegooid geld!” “Het gaat allemaal in de zakken van die bureaucratische...
     Zijn Nederlanders bang voor de immigrant geworden? En: stijgt of daalt het draagvlak voor ontwikkelingshulp? - Koert Hommel
     Ik las deze week een klein artikel over het afscheid van een directeur, Luitzen Wobma, van 'zijn' particulier...
     Blaze in Baseco Manila - deanne WEP
     How would your life change if your house burned down? What if you lost almost everything you owned in one snap?...

         

     8 - Werk & Ervaring

     8 - Ervaren & Werken

     • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
     • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
     • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden

     ........................

     Gezondheidszorg & Medische sector - JoHo Job Shop
     JoHo: menu ervaren
     JoHo: tips en quotes

     JoHo: partner crossroad

     DSW Zorgverzekeraar

     DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit.
     De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
      

       

     9 - Beslissing & Berusting

     9 - Beslissen & Berusten

     • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  gaan handelen naar je besluit
     • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
     • Content: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

      Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

      JoHo abonnement (€20,- p/j)

      • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
      • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
      • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
      • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
      • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
      • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

       of met een JoHo donateurschap

      JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

      • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
      • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
      • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
      • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

       

      Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

      JoHo: menu beslissen
      10 - Vervolg & Evaluatie

      10 - Evalueren & Vervolgen

      • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
      • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
      • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

       

       

      JoHo: zoeken en vervolgen

      Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: paginawijzer

      Topics & Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen