Werken in het buitenland in de psychologie en coaching: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

 

Vacatures - Werkgevers

Betaald werk - Stages - Vrijwilligerswerk

JoHo: crossroad via bundel
JoHo: aanmelding checken

My JoHo level (membership)

[current-user:field-abonnementsvorm].

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen als psycholoog of coach?

 

Hieronder vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk als psycholoog of coach in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

 

Afghanistan

 • Heb je een achtergrond in de psychologie of psychiatrie? Gebruik je kennis en ervaring om mensen met conflictgerelateerde problemen te helpen. (b) 

Argentinië

 •  Ga aan de slag bij een organisatie die verstandelijk gehandicapten helpt. Je werkt en woont samen in een van de leefgemeenschappen en helpt met de dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (b)

Bangladesh

 • Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

Bolivia

 • Deel als psycholoog je kennis met een stichting die kunst en muziek inzet voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (v)
 • Is volleybal je sport en spreek je een woordje Spaans? Help dan met het trainen van jonge volleyballers en spring in als coach. (v)

Cambodja

 • Ben jij goed in het aansturen van mensen? Coach een ontwikkel een internationaal salesteam. (b)

China

 • Aan de slag als Swim Director of sportcoach bij een Nederlandse sportorganisatie voor kinderen in Shanghai. (b)
 • Werk in een daycare center voor geestelijk gehandicapten en neem daarnaast deel aan een uitgebreid cultureel programma. (v)

Canada

 • Werken en wonen in een woon- en leergemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Begeleid de bewoners en help ze hun potentieel te benutten. (v)
 • Vind jij het leuk om kinderen en jongeren te begeleiden? Begin dan als kampleider en bezorg hen de vakantie van hun leven. (b)

Costa Rica

 • Ondersteun mensen door het bieden van psychologische therapie. (v)
 • Help kinderen en jongeren in achterstandswijken door het geven van creatieve therapie. (v)

Curaçao

 • Help in een kindermuseum en begeleid kinderen bij uiteenlopende activiteiten. (s)
 • Werk je graag met kinderen? Je kan helpen als kinderpsycholoog bij een stichting die zich inzet voor kinderen met autisme spectrum stoornis. (b)

Dominicaanse Republiek

 • Ga werken in een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten. Je assisteert o.a. bij de dagelijkse bezigheden en organiseert activiteiten. (v)

Egypte

 • Ondersteun en coach verstandelijk beperkten en help mee met de dagelijkse werkzaamheden. (v)

Engeland- Verenigd Koninkrijk

 • Zet je in voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden, workshops en andere leuke activiteiten. (v)

Ethiopië

 • Heb je ervaring in de psychiatrie? Deel je kennis en vaardigheden en train begeleiders in een opvangcentrum voor straatkinderen. (v)

Filipijnen

 • Heb jij een achtergrond in de psychologie? Een opvanghuis voor kansarme kinderen en jongeren zoekt mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om deze kinderen en jongeren geestelijke bijstand te bieden en te begeleiden. (v)
 • Use your skills as an educated psychologist to help traumatised children and youth by organising group activities. (v)
 • Heb je een masterdiploma in psychologie of ervaring als psychiater? Ga aan de slag als psychosociale zorgverlener en help mensen met conflictgerelateerde problemen. (b)

Ghana

 • Ben jij sportief? Word sportcoach in Ghana en laat jouw passie voor sport aan de lokale kinderen zien. (v)
 • Mogelijkheid om ervaring op te doen op bijvoorbeeld het gebied van fysiotherapie en volksgezondheid. (s)

Guatemala

 • Kom werken als psycholoog bij een organisatie en help kinderen en families in Guatemala. (v)

India

 • Help lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in India. Je kan veel voor ze betekenen op het gebied van psychotherapie of gezondheidszorg.(v)
 • Help mensen met conflictgerelateerde problemen als psycholoog of psychiater. (b)
 • Deel je medische kennis en draag bij aan de verbetering aan lokale klinieken. (v)

Indonesië

 • Geef therapie op scholen of lokale zorginstellingen. (v)
 • Zet je ervaring als therapeut in door oefentherapie te geven aan gehandicapte kinderen en je kennis over te dragen aan lokale hulpverleners. (s)
 • Werken als fysiotherapeut bij een lokale organisatie. (v) 

Italië

 • Draag bij aan een leefgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten door te helpen met dagelijkse werkzaamheden en uiteenlopende activiteiten te organiseren. (v)

Laos

 • Geef coaching in een veeteeltproject dat gericht is op het bieden van een basisinkomen aan Laotiaanse boeren en hun gemeenschap. (v)

Myanmar (Burma)

 • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

Nigeria

 • Ga met je masterdiploma psychologie of ervaring als psychiater werken met mensen die conflictgerelateerde problemen hebben. (b)

Oostenrijk

 • Organiseer leuke activiteiten of workshops voor gehandicapten in een leefgemeenschap. (v)

Pakistan

 • Kom werken in lokale wees- en verzorgingstehuizen die zijn opgericht door een Nederlandse zuster. (b)

Peru

 • Gebruik je kennis van psychologie om jongeren in een jeugdgevangenis te begeleiden en te ondersteunen. (s)
 • Heb je ervaring op het gebied van psychologie? Bied dan hulp in de gezondheidszorg bij een lokale kliniek. (v)

Thailand

 • Breng je pedagogische kennis in de praktijk en doe ervaring op in een buurthuis of dagopvang. (s)

Verenigde Staten van Amerika

 •  Kom helpen bij een zomerkamp als coach. (b)

Zimbabwe

 • Werk als psychosociale hulpverlener met mensen die te lijden hebben gehad onder conflict. (b)

Zuid-Soedan

 • Help mensen in conflictgebieden als psycholoog of psychiater. (b)

Legenda

b = betaald werk

v = vrijwilligerswerk

s = stage

 

Meer landen & regio's 

 

Werkzaamheden en competenties in de psychologische sector in binnen- en buitenland: vragen en antwoorden per functie

Werkzaamheden en competenties in de psychologische sector in binnen- en buitenland: vragen en antwoorden per functie

Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?

Wat is de psychologische sector, waar kan je werken in de geestelijke gezondheidszorg en wat ga je doen?


Wat is de psychologische sector en geestelijke gezondheidszorg?

 • Geestelijke gezondheidszorg is de zorg voor mensen die problemen met hun geestelijke gezondheid hebben. Psychische stoornissen, klachten en problemen zijn er in veel verschillende soorten en gradaties.
 • De geestelijke gezondheidszorg probeert de klachten te verminderen, de kwaliteit van leven met deze klachten beter te maken en psychische problemen te voorkomen.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg?

 • Vanaf de 19e eeuw worden psychische aandoeningen gezien als een gezondheidsprobleem. Voor die tijd vond men veelal dat 'dollen' en 'krankzinnigen' behekst waren en weggehouden moesten worden van de rest van de maatschappij. Vanaf 1841 ontstond er een krankzinnigenwet, werden er krankzinnigenhuizen ontwikkeld en werd er onderzoek gedaan naar psychiatrische aandoeningen. In de jaren ‘50 van de twintigste eeuw was er een psychiatrische revolutie. Er kwam meer aandacht voor psychische problemen en de kennis over en het gebruik van medicatie nam toe. Vanaf de jaren ‘60 en ‘70 is er meer aandacht voor de sociale omgeving en ervaringen in de levensloop van de patiënt.

Wat zijn de onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg?

De branche kan onderverdeeld worden naar zorg-activiteit of naar doelgroep waarvoor de zorg verleend wordt. Verschillende zorgactiviteiten of functies zijn: preventie, behandeling, begeleiding, bescherming, verpleging en verzorging.
De verschillende zorgcircuits zijn:
 • eerstelijns-ggz
 • ggz preventie
 • ggz voor kinderen en jeugdigen
 • ggz voor volwassenen
 • ggz voor ouderen
 • ggz voor Langdurige Zorg en Wonen (LZW)
 • Forensische psychiatrie
 • Verslavingszorg
 • Openbare ggz
 • ggz voor volwassenen met een gehoorstoornis

Wat zijn de 'producten en diensten' van de geestelijke gezondheidszorg?

Er zijn verschillende organisaties of instellingen waar geestelijke gezondheidszorg wordt verleend. Binnen deze sector worden verschillende diensten aangeboden en zijn mensen binnen verschillende rollen en functies werkzaam.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

 • Binnen dit centrum begeleidt een multidisciplinair team patiënten met psychische en psychosociale problemen. Patiënten komen er voor hun behandeling of therapiesessie, maar kunnen er niet opgenomen worden (ze kunnen dus niet blijven slapen).

Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ)

 • Op deze afdeling binnen een algemeen ziekenhuis worden mensen met psychiatrische problemen opgevangen. Dit kunnen mensen van andere afdelingen zijn of mensen die crisisopvang en acute psychiatrische hulp nodig hebben.

Psychiatrische ziekenhuizen

 • In deze ziekenhuizen worden enkel mensen met psychiatrische problemen behandeld. Er wordt geprobeerd om de problemen te verminderen of te stabiliseren. Opname in deze ziekenhuizen is één van de laatste behandelmogelijkheden binnen de ggz. Naast opnameafdelingen bestaan er vaak ook afdelingen waar mensen met dezelfde kenmerken of ziektebeelden bij elkaar zitten. Ook is er vaak een afdeling die zich bezighoudt met activiteiten en ontspanning.

Psychiatrische verzorgingstehuizen

 • Ouderen die niet voldoende herstellen komen na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vaak in een psychiatrisch verzorgingstehuis terecht. In deze woonvorm worden ze verzorgd en proberen de hulpverleners ondersteuning te bieden om het leven met de psychische klachten zo goed mogelijk te maken.

Beschermd wonen

 • In verschillende woonvormen bieden gezinnen en hulpverleners bescherming, begeleiding en hulp. De woonvormen zijn gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de patiënt en de ontwikkeling van een zelfstandig leven in de maatschappij.

Verslavingszorg

 • Een verslaving is een psychische aandoening die vaak niet op zichzelf staat. In verschillende vormen (dagbehandeling, crisiscentra, therapiesessies) kunnen patiënten met een verslaving (bijvoorbeeld drank, drugs, gokken, gamen) worden behandeld.
Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als psychologische hulp of welzijnsmedewerker in binnen- en buitenland


Wat is de taakomschrijving van een welzijnsmedewerker

 • Je helpt het dagelijks leven in de instelling beter te maken door algemene taken uit te voeren.
 • Het kan zijn dat je een spelletje speelt, koffie klaarzet, helpt opruimen of ergens anders een helpende hand biedt.

Wat zijn de functie-eisen aan een welzijnsmedewerker ?

 • Afhankelijk van de instelling waar je werkt is het wenselijk om al eens eerder met mensen met vergelijkbare psychische klachten in aanraking te zijn gekomen.

Wat zijn belangrijke competenties voor een welzijnsmedewerker ?

 • Je kan hard werken en vindt het leuk om afwisselende werkzaamheden te verrichten
 • Je hebt oog voor sfeer en gezelligheid, maar vindt het ook niet erg om huishoudelijke klussen op te pakken of andere ad hoc klusjes.
Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als gedragswetenschapper in binnen- en buitenland


Wat is de taakomschrijving van een gedragswetenschapper?

 • Als gedragswetenschapper hou je je bezig met het verband tussen wat mensen voelen en denken en het gedrag dat ze vertonen.
 • Je kunt gedrag analyseren en door jouw inzichten kan je het gedrag van patiënten veranderen.
 • Je observeert en voert veel gesprekken om het gedrag te bestuderen en bij te sturen.

Wat zijn de functie-eisen aan een activiteitenbegeleider?

 • Je hebt de studie psychologie, gedragswetenschappen afgerond of een vergelijkbare opleiding gevolgd
 • He hebt ervaring met het omgaan met mensen met psychische klachten.

Wat zijn belangrijke competenties voor een activiteitenbegeleider?

 • Je kan goed luisteren en je inleven in de patiënt. Je hebt -uiteraard- een scherp oog voor gedrag.
 • Ook kan je goed samenwerken met psychologen en andere zorgverleners.
 • Je hebt voldoende kennis van en ervaring met patiënten met psychische aandoeningen om ze te herkennen, te behandelen en ermee overweg te kunnen.

Welke type persoon past bij een activiteitenbegeleider?

 • Je bent geïnteresseerd in mensen, kunt goed luisteren en kunt je goed inleven.
 • Je kunt goed observeren
 • Je hebt een groot analytisch vermogen.

 

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland

Wat zijn je werkzaamheden, taken en competenties als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg in binnen- en buitenland


Wat is de taakomschrijving van een activiteitenbegeleider?

 • Een activiteitenbegeleider begeleidt verschillende activiteiten in een ggz-instelling. Dit kunnen creatieve of sportieve activiteiten zijn voor de ontspanning, maar ook activiteiten die de patiënten voorbereiden op een zelfstandig leven buiten de instelling.
 • Als activiteitenbegeleider kan het zijn dat je overdag, 's avonds of in het weekend aan het werk bent.

Wat zijn de functie-eisen aan een activiteitenbegeleider?

 • Je hebt een opleiding waarbij je kennis hebt opgedaan van verschillende psychische aandoeningen en weet hoe je hiermee om moet gaan. Ook ben je ervaren in het organiseren en begeleiden van activiteiten voor verschillende doelgroepen. Je bedenkt een creatief plan en neemt de leiding in de uitvoering hiervan.

Wat zijn belangrijke competenties voor een activiteitenbegeleider?

 • Je kunt zelfstandig activiteiten bedenken en aanpassen aan de doelgroep. Ook weet je te reageren op veranderende situaties en kun je creatieve oplossingen bedenken. Het allerbelangrijkst is dat je goed met mensen overweg kunt: je bent geduldig, kan je bedoelingen duidelijk maken en kunt je inleven in de situatie van een ander.

Welke type persoon past bij een activiteitenbegeleider?

 • Je bent creatief, proactief, geduldig en flexibel.

Coaching en geestelijke gezondheidszorg in het buitenland: uitgelichte stagevacatures en vrijwilligerswerk

Coaching en geestelijke gezondheidszorg in het buitenland: uitgelichte stagevacatures en vrijwilligerswerk

Werken in het buitenland in de psychologie en coaching: vacatures, werkgevers en bemiddelaars: werkgevers & vacaturetool
Coaching
Werkvelden
Ben je op zoek en weet je niet waarnaar, of sta je voor het maken van een belangrijke keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving via Wereldroute en de wilwegprogramma's Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Onderwijs & Opvoeding, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Mens & Gedrag, Bedrijf & Organisatie
Betaald werk
Werkvelden
Betaald werken in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen? Reisorganisaties & Reisleiding, Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Techniek & Logistiek, Onderwijs & Opvoeding, Natuur & Milieu, Wetenschap & Onderzoek, Mens & Gedrag, Bestuur & Beleid, Bedrijf & Organisatie, Agrarische sector & Boerderijen, Alle sectoren, Communicatie & Marketing, Medische sector & Gezondheidszorg, Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Informatie & Communicatietechnologie (ICT)
Werk online als psycholoog of psychotherapeut Geestelijke gezondheidszorg, Online werk & Digital Nomad Jobs
Stage
Werkvelden
Doe onderzoek naar een etnische groep in Ecuador en werk daarnaast mee in de gemeenschap Mens & Gedrag
Loop stage of doe (afstudeer)onderzoek bij een opleidingscentrum voor jongeren in Afrika Mens & Gedrag
Customize your dream internship in one of China’s major cities Bedrijf & Organisatie, Bestuur & Beleid, Communicatie & Marketing, Mens & Gedrag, Wetenschap & Onderzoek, Techniek & Logistiek, Medische sector & Gezondheidszorg, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Informatie & Communicatietechnologie (ICT), Natuur & Milieu, Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Onderwijs & Opvoeding
Geef trainingen en workshops als stage bij een bedrijf dat vrouwen helpt met het krijgen van een microkrediet, zodat ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen. Human Development
Coaching, Cursus & Training
Werkvelden
Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving? Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Techniek & Logistiek, Onderwijs & Opvoeding, Natuur & Milieu, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Wetenschap & Onderzoek, Mens & Gedrag, Bestuur & Beleid, Bedrijf & Organisatie, Agrarische sector & Boerderijen, Communicatie & Marketing, Medische sector & Gezondheidszorg, Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Informatie & Communicatietechnologie (ICT)
Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving? Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Techniek & Logistiek, Onderwijs & Opvoeding, Natuur & Milieu, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Wetenschap & Onderzoek, Mens & Gedrag, Bestuur & Beleid, Bedrijf & Organisatie, Agrarische sector & Boerderijen, Communicatie & Marketing, Medische sector & Gezondheidszorg, Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Informatie & Communicatietechnologie (ICT)
Stage, Vrijwilligerswerk, Activiteiten & Vacatures
Werkvelden
Vacatures in het buitenland: waar kan je het beste heen, wat zijn het en waarom zou je doen? Alle sectoren, Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Agrarische sector & Boerderijen, Bedrijf & Organisatie, Bestuur & Beleid, Communicatie & Marketing, Informatie & Communicatietechnologie (ICT), Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Medische sector & Gezondheidszorg, Mens & Gedrag, Natuur & Milieu, Onderwijs & Opvoeding, Techniek & Logistiek, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Wetenschap & Onderzoek
Vacatures in het buitenland: waar kan je het beste heen, wat zijn het en waarom zou je doen? Alle sectoren, Advocatuur, juridische & fiscale dienstverlening, Agrarische sector & Boerderijen, Bedrijf & Organisatie, Bestuur & Beleid, Communicatie & Marketing, Informatie & Communicatietechnologie (ICT), Maatschappelijke Dienstverlening & Cultuur, Medische sector & Gezondheidszorg, Mens & Gedrag, Natuur & Milieu, Onderwijs & Opvoeding, Techniek & Logistiek, Toerisme & Vrije Tijd (Leisure), Wetenschap & Onderzoek
Vrijwilligerswerk
Werkvelden
Coach Ghanaian youth to develop their skills Counselling & Coaching, Onderwijs & Opleiding
Word mentor voor jongeren die net uit detentie komen Counselling & Coaching
Become a project director at a NGO and work together with local communities on a variety of social projects. Human Development
Work as a psychologist in Guatemala and organize group and individual sessions Geestelijke gezondheidszorg
Werken in het buitenland in de psychologie en coaching: vacatures, werkgevers en bemiddelaars: werkzaamheden & functietool
Stage
Rollen
Stage in het buitenland: wat is het, waarom zou je het doen en waar kan je het beste heen? Horeca en toeristische rollen en functies, Agrarische rollen en functies, Economisch en administratieve rollen en functies, Juridische en bestuurlijke rollen en functies, Maatschappelijke en culturele rollen en functies, Medische en paramedische rollen en functies, Pedagogische en psychologische rollen en functies, Transport en technische rollen en functies
Vrijwilligerswerk
Rollen
Vrijwilligerswerk in het buitenland: wat is het, waarom zou je doen en waar kan je het beste heen? Agrarische rollen en functies, Economisch en administratieve rollen en functies, Horeca en toeristische rollen en functies, Juridische en bestuurlijke rollen en functies, Maatschappelijke en culturele rollen en functies, Medische en paramedische rollen en functies, Pedagogische en psychologische rollen en functies, Transport en technische rollen en functies
Work as an art therapist and organise art therapy sessions with kids, women or hospitalized patients in Bolivia Medische en paramedische rollen en functies
Activiteit & Tour, Betaald werk, Cursus & Training, Vrijwilligerswerk
Rollen
Tussenjaar in het buitenland: wat is het, waarom doen, en waar kan je het beste heen? Agrarische rollen en functies, Economisch en administratieve rollen en functies, Horeca en toeristische rollen en functies, Juridische en bestuurlijke rollen en functies, Maatschappelijke en culturele rollen en functies, Medische en paramedische rollen en functies, Pedagogische en psychologische rollen en functies, Transport en technische rollen en functies
Tussenjaar in het buitenland: wat is het, waarom doen, en waar kan je het beste heen? Agrarische rollen en functies, Economisch en administratieve rollen en functies, Horeca en toeristische rollen en functies, Juridische en bestuurlijke rollen en functies, Maatschappelijke en culturele rollen en functies, Medische en paramedische rollen en functies, Pedagogische en psychologische rollen en functies, Transport en technische rollen en functies
Tussenjaar in het buitenland: wat is het, waarom doen, en waar kan je het beste heen? Agrarische rollen en functies, Economisch en administratieve rollen en functies, Horeca en toeristische rollen en functies, Juridische en bestuurlijke rollen en functies, Maatschappelijke en culturele rollen en functies, Medische en paramedische rollen en functies, Pedagogische en psychologische rollen en functies, Transport en technische rollen en functies
Betaald werk
Rollen
Licensed therapist for spa treatments in the Caribbean Medische en paramedische rollen en functies
Ga aan het werk als afgestudeerde logopedist(e) op een school in Honduras of Peru Medische en paramedische rollen en functies
Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren in Bolivia Medische en paramedische rollen en functies
Bied aanvullende zorg, therapie en begeleiding aan kinderen in Latijns-Amerika die een vaste woon- en verblijfplaats hebben gekregen Medische en paramedische rollen en functies
Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Vacatureservices voor betaald werk, stages en vrijwilligerswerk in het buitenland: vacatures, werkgevers en bemiddelaars

Partners & Organisaties

Al sinds 2000 regelt Wereldstage meeloopstages, projectstages en afstudeeropdrachten voor studenten op Curaçao. In de loop van de jaren zijn daar verschillende andere programma's en diensten bijgekomen zoals tussenjaarprogramma's, vrijwilligerswerkbemiddeling, werkbemiddeling en de begeleiding van professionals die tijdelijk op Curaçao werken. De dienstverlening richt zich op een goede voorbereiding voor je vertrek naar Curaçao en een ervaren begeleiding tijdens je verblijf. Wereldstage steunt lokale projecten door vrijwilligers te plaatsen en zelf actief sociale initiatieven op te zetten.

JoHo: crossroad kiezen uit de bundel
JoHo: paginawijzer

 Hoe werkt het op een JoHo Tool- en Informatiepagina?

 Tools & Info

 1. Toolpagina's die je kunt inzetten voor beter, zinvoller en leuker helpen, leren, werken, reizen of emigreren.
 2. Informatiepagina's die je keuzehulp en advies geven rond producten en services binnen de World of JoHo

 

 

JoHo: concept

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: footprint achterlaten

To my lists & bundles

(service voor abonnes, donateurs en verzekerden)

JoHo: pagina topic
Werken in het buitenland in de geestelijke gezondheidszorg, de psychologie en coachingssector: vacatures, werkgevers en bemiddelaars