Leerplicht & Thuisonderwijs bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Kinderen en onderwijs bij lang verblijf in buitenland of emigratie

 

Leerplicht - Lesgeven - Schoolkeuze - Staatsexamen - Thuisonderwijs

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: leerplicht en thuisonderwijs bij lang verblijf in buitenland of emigratie

Leerplicht & Vertrek naar het buitenland

 • Wat zijn de aandachtspunten als je je gaat oriënteren op onderwijs voor je kinderen in het buitenland?
 • Wat zijn aandachtspunten rondom de leerplicht als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?
 • Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?
 • Wat zijn do's en don'ts in gesprek met de leerplichtambtenaar als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, maar je niet uitschrijft uit Nederland?
 • Wat overwegen sommige ouders als de leerplichtambtenaar geen toestemming geeft om met kind(eren) voor langere tijd naar het buitenland te gaan?
 • Hoe werkt het als je kind vanuit het buitenland een staatexamen moet doen?

Onderwijs & Vertrek naar het buitenland

 • Waar let je op bij het kiezen van een school bij lang verblijf in het buitenland?
 • Waar let je op bij het kiezen van een organisatie die onderwijs verzorgt in de Nederlandse taal?
 • Stimuleer je Nederlandse les voor je kinderen wel, of niet, bij een lang verblijf in het buitenland?
 • Kun je zelf een Nederlandse school in het buitenland starten?
 • Wat zijn aandachtspunten als,je kind nog niet of nauwelijks Nederlands spreekt en je deze kennis wilt stimuleren?
 • Wat zijn ervaringen van anderen met onderwijs en cursusse n bij lang verblijf in het buitenland of emigratie ?
 • Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Wat zijn eerste aandachtspunten als je je gaat oriënteren op onderwijs voor je kinderen in het buitenland?

Wat zijn eerste aandachtspunten als je je gaat oriënteren op onderwijs voor je kinderen in het buitenland?

Leerplicht & uitschrijven

 • als je je niet uitschrijft uit Nederland, is je kind nog steeds leerplichtig in Nederland
 • als je verwacht dat je kind later in Nederland een beroeps- of universitaire opleiding gaat volgen, is een Nederlandse vooropleiding belangrijk
 • als je je voor de duur van je buitenlandverblijf uitschrijft uit Nederland, is de Leerplichtwet niet langer van kracht. Je krijgt dan te maken met de wetgeving van het land waar je je inschrijft, die af kan wijken van de Nederlandse wetgeving.
 • als je je niet uitschrijft uit Nederland (check de voorwaarden of dit überhaupt kan) neem dan ruim voor vertrek contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je ingeschreven blijft. Je moet kunnen aantonen dat je kind tijdens de afwezigheid onderwijs krijgt dat voldoet aan de wettelijke eisen; bijvoorbeeld een combinatie van lokaal onderwijs met moedertaalpakketten, onderwijs op afstand of een totaal Nederlands onderwijspaket.

Tips

 • speciale faciliteiten als logopedie, fysiotherapie en remedial teaching zijn in het buitenland veel minder voorhanden
 • schoolgeld voor internationaal onderwijs kan hoog oplopen
 • vraag op tijd de huidige school van je kind in Nederland om een overdrachtsdossier samen te stellen. Waar het kan c.q. al bekend is, is het handig om vooraf contact op te nemen met de onderwijsinstelling in je nieuwe  woonomgeving. Vraag welke informatie daar nodig is, zodat de huidige school daar rekening mee kan houden bij het samenstellen van het dossier.
 • besteed, eenmaal in het buitenland, sowieso extra aandacht aan huiswerk, sommige scholen in het buitenland geven veel huiswerk op
Wat zijn aandachtspunten rondom de leerplicht als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wat zijn aandachtspunten rondom de leerplicht als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Wat als je met leerplichtige kinderen voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • het maakt daarbij verschil of je je wel of niet uitschrijft uit Nederland. Dat is geen vrije keuze, maar gebonden aan wetten en regels.
 • leerplicht geldt voor kinderen vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het behalen van een startkwalificatie (havo/vwo diploma of mbo-diploma vanaf niveau 2) tussen 16 en 18 jaar.
 • ouders zijn daarbij primair verantwoordelijk voor de leerplicht van hun kinderen. Ouders die de Leerplichtwet overtreden kunnen een boete én proces verbaal krijgen, dat kan leiden tot een rechtszaak en zelfs strafblad.

Wat als jij en je kinderen je voor de duur van het buitenlandverblijf uitschrijven uit Nederland?

 • is de Leerplichtwet niet langer van kracht
 • Nederlandse gemeentes controleren niet actief of je na vertrek uit Nederland ook daadwerkelijk op het opgegeven nieuwe adres (of bij een wereldreis: de eerste luchthaven van aankomst, de eerste haven waar je met een boot aankomt) gaat "wonen"
 • je krijgt dan te maken met de wetgeving van het land waar je je  inschrijft
 • in vrijwel alle landen wordt een vorm van thuisonderwijs geaccepteerd, zeker voor expats. Als men er al naar vraagt, volstaat in de regel bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij een organisatie die onderwijs-op-afstand verzorgt. 
 • hou er wel rekening mee dat wanneer je terugkeert naar Nederland, de (oude/nieuwe) school in Nederland zal vragen naar het onderwijs van je kinderen tijdens het verblijf in het buitenland, met eventuele aanvullende tests. Als je kunt aantonen dat je bv. met afstandsonderwijs, al dan niet aanvullend op een lokale school, je kind "op niveau" hebt gehouden, voorkom je dat een school beslist dat je kind een of meerdere jaren moet overdoen.

Wat als je je niet uitschrijft en dus op papier in Nederland blijft wonen?

 • neem je ruim voor vertrek contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je nu nog woont (die is bepalend, niet de gemeente waar de school is geplaatst, mocht die anders zijn dan je woongemeente)
 • je moet dan kunnen aantonen dat je kind tijdens de afwezigheid onderwijs krijgt dat voldoet aan de wettelijke eisen, op een school die door de leerplichtwet wordt erkend
 • word je bv. als expatgezin uitgezonden naar het buitenland dan lever je een inschrijfbewijs van de nieuwe school in het buitenland aan. Je ontvangt dan een vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een school in Nederland. Die vrijstelling wordt veelal per schooljaar afgegeven. Het hoofd van de school kan tussentijds of achteraf gevraagd worden een verklaring af te geven dat er sprake is of was van "geregeld schoolbezoek".
 • in een aantal gevallen kan je ook een organisatie die onderwijs-op-afstand verzorgt aanwijzen als "school in het buitenland"; deze moet wel een erkenning hebben voor die specifieke doelgroep bv. "expats" en er moet een vrijstelling worden afgegeven van de plicht tot voldoende fysiek bezoek aan de school.
 • "op wereldreis gaan" terwijl je kinderen leerplichtig zijn is formeel (nog) niet toegestaan; het is aan de leerplichtambtenaar een beslissing te nemen (maar die zal in veel -zo niet alle- gevallen uiteraard de wet volgen). Er zijn wel wetsvoorstellen in de maak die het op termijn mogelijk moeten maken voor gezinnen om een reis te maken met leerplichtige kinderen, waarbij de kinderen dan onderwijs-op-afstand volgen. Zover is het echter nog niet, en er zullen dan beperkende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld qua reisperiode (bv. "maximaal 6 maanden op reis")

Meer lezen?

 

 

Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn tips als je Nederlandse les wilt geven aan je kinderen bij een lang verblijf in het buitenland?

Het blijven aanbieden van lessen in de Nederlandse taal bevordert de duurzame connectie van je kind met Nederland en de aansluiting op het Nederlands onderwijs en de Nederlandse arbeidsmarkt als je gezin -of je kind zelf- (later) terugkeert naar Nederland.

 • maak eerst de afweging op je je kind wilt/kunt plaatsen op een Nederlandse school, op een Internationale school met Nederlands onderwijs of dat je bv. je kind kunt aanmelden voor lange-afstands-onderwijs (zie ook de Advieswijzer Organisaties bij Lang verblijf in het buitenland).
 • veel internationale scholen geven aan dat het voor de verdere ontwikkeling van het kind belangrijk is om de moedertaal goed te beheersen, als basis voor het leren van andere talen (vele geven daartoe dan ook de gelegenheid tijdens schooltijd).

Ga je zelf (Nederlandse) les geven aan je kinderen let dan op de volgende aandachtspunten:

 • maak je kinderen bij de start van het lesgeven op een stimulerende manier duidelijk dat deze Nederlandse lessen erbij horen; zonder les geen tijd voor 'leuke dingen'. Stel indien nodig een beloningssysteem in om ze bij aanvang te stimuleren.
 • afhankelijk van leeftijd(en): overweeg een op-maat-oplossing-per-kind. Het ene kind kan je thuis wekelijks lesgeven, het andere kind wellicht in blokken in de schoolvakanties; of wellicht kun je wel op zijn of haar eigen school privé lesgeven in een verloren uur in het lesrooster.
 • wordt je kind in het buitenland geboren en vind je het belangrijk dat hij of zij Nederlands leert, start dan direct met het communiceren van Nederlandse woordjes en hou de verschillende talen goed uit elkaar (voorkom gemixte zinnen).
 • stimuleer dat je kinderen onderling ook regelmatig Nederlands praten.
 • nodig regelmatig Nederlands sprekende kinderen thuis uit.
 • start bij voorkeur met het leren lezen en schrijven in de Nederlandse taal 1 jaar eerder of 1 jaar later dan de start van je kind op de plaatselijke (dag)school; ervaring leert dat het tegelijkertijd starten te verwarrend is voor de meeste kinderen.
 • gebruik Nederlandse media (dvd's, voorlees-cd's, Uitzending gemist-apps etc.) zodat je kinderen "spelenderwijs" Nederlands meekrijgen. Ze vaak naar dezelfde dvd laten kijken helpt om de daarin gebruikte taal te laten beklijven.
 • voorleesmomenten zijn ideale gelegenheden om op een positieve manier te werken aan begrip van het Nederlands.
 • af en toe kiezen voor een vakantie in Nederland vergroot de Nederlandse taal- en cultuur vaardigheden van je kind.
 • geef veel aandacht aan dictees, lidwoorden, sterke en zwakke werkwoorden, zelf schrijven van (korte) verhaaltjes, gezegdes & uitdrukkingen. Zaken als "tekstanalyse" kost relatief veel tijd en voegt niet veel toe; op de meeste reguliere scholen komt dit al aan bod.
 • maak een duidelijke lesplek, werk met een lesrooster en start de lessen met bijvoorbeeld het luiden van een bel.

Los van dat het een eis was van de leerplichtambtenaar in Nederland: het is écht onzettend leuk om zelf les te geven en je kinderen zo te zien groeien. In één-op-één situaties pikken ze ook ontzettend snel wat op. Verder lijkt het lesgeven wel wat op opvoeden: je moet structuur bieden, consequent zijn, liefde geven en dingen uitleggen. Als we klaar waren, konden we wat leuks gaan doen. Waren ze op school geweest, dan hadden ze nog tot 3 uur moeten blijven zitten.

[Moeder die met haar gezin op een lange reis per woonschip vertrok]

Meer lezen?

Wat zijn do's en don'ts in gesprek met de leerplichtambtenaar als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, maar je niet uitschrijft uit Nederland?

Wat zijn do's en don'ts in gesprek met de leerplichtambtenaar als je voor langere tijd naar het buitenland gaat, maar je niet uitschrijft uit Nederland?

Schrijf je je niet uit Nederland uit, dan blijkt het in de praktijk behoorlijk lastig is om toestemming te krijgen om kinderen mee te nemen naar het buitenland.

 • De leerplichtambtenaar heeft formeel gezien vanuit de wet ook geen ruimte om alsnog toestemming te geven.
 • De leerplichtambtenaar is natuurlijk ook aangesteld om de wet en het beleid van het college van B&W te handhaven; maak het dus niet persoonlijk. Ook deze ambtenaar wil in veel gevallen best anders beslissen en/of heeft zijn bedenkingen bij de huidige wetgeving, maar kan simpelweg binnen de wet niet anders beslissen.

In de praktijk blijkt dat de wet per gemeente toch verschillend kan worden geïnterpreteerd en/of toegepast. Bereid een gesprek met een leerplichtambtenaar dan ook goed voor.

Argumenten die je kunt aanvoeren in het gesprek:

 • de geest van de wet is dat het onderwijs wordt geborgd, zodat er geen achterstand ontstaat. Heb je je kind bijvoorbeeld aangemeld bij een organisatie voor onderwijs-op-afstand, dan heb je die zekerheid.
 • de huidige school van je kinderen geeft aan dat het geen probleem is, mits het onderwijs maar wordt geregeld (bespreek dit uiteraard wel eerst met de school).
 • diverse gemeenten accepteren het wel, mits het onderwijs goed is geregeld.
 • voor de ontwikkeling van kinderen is het goed een tijdje in een andere cultuur door te brengen en ook figuurlijk over de grenzen heen te kijken.
 • kinderen die terugkeren en via een erkende organisatie voor onderwijs-op-afstand hebben geleerd, vinden zonder problemen de aansluiting op school.

Aanvullende tips:

 • het maakt in principe niet uit of je eerst in gesprek gaat met de school, of eerst met de leerplichtambteanaar. In sommige gevallen neemt een meewerkende school na een gesprek zelf contact op met de leerplichtambtenaar, hetgeen soms in je voordeel kan werken.
 • hoe concreter, hoe beter: als je zelf gaat lesgeven, kom dan met een gedegen plan hoe je het onderwijs denkt te gaan organiseren:
  • wat is je achtergrond en die van je partner (didactische vaardigheden)
  • hoeveel uur per week ga je gemiddeld lesgeven
  • wie gaat welke vakken onderwijzen
  • welk lespatroon ga je hanteren gedurende de week
  • hoe richt je de leslocatie zodanig in dat er onderscheid is t.o.v. het dagelijkse leefpatroon (scheiden lestijd en vrije tijd)
  • etc.

Het gesprek kan drie resultaten hebben:

 • je krijgt toestemming, mits je kind wordt ingeschreven op een school in het buitenland en deze school regelmatig bezocht gaat worden.
 • je krijgt geen toestemming, omdat volgens de wet in Nederland leerplicht feitelijk de plicht is de school fysiek regelmatig te bezoeken.
 • de leerplichtambtenaar accepteert een inschrijving via een erkende organisatie die onderwijs-op-afstand verzorgt

Krijg je geen toestemming dan is er een beroepsmogelijkheid, maar die levert meestal geen positief resultaat op.

Wat kan JoHo voor je betekenen?

 • maak gebruik van JoHo's BuitenlandZaken Service voor advies, vragen en hulpmiddelen over het opzeggen van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt, het uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (voormalige GBA) bij je gemeente en het al dan niet aanhouden van een briefadres.
 • gebruik de cv-index Organisaties bij lang verblijf in het buitenland en emigratie om te achterhalen welke organisaties je kunnen ondersteunen bij het vinden van passend onderwijs in het buitenland en/of bij het volgen van lange-afstands-onderwijs
Wat overwegen sommige ouders als de leerplichtambtenaar geen toestemming geeft om met kind(eren) voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

Wat overwegen sommige ouders als de leerplichtambtenaar geen toestemming geeft om met kind(eren) voor langere tijd naar het buitenland te gaan?

De ouder niet, maar het kind wél uitschrijven uit Nederland

 • ben je (of is je partner) niet van plan je uit te schrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP), dan kun je overwegen je kind wel uit te schrijven.
 • dit is geen oplossing voor gezinnen die met leerplichtige kinderen op wereldreis willen, het kan namelijk alleen als je een (tijdelijk) adres hebt in het buitenland (bijvoorbeeld bij familie of vrienden) en je het kind daar tijdelijk laat wonen.
 • via deze methode neem je risico's; in de huidige regelgeving staat dat het kind (qua in/uitschrijving) in principe de ouder volgt ("afgeleide woonplaats"). Dat levert een probleem op als een van beide ouders (of beiden) zich niet uitschrijft.

Het hele gezin alsnog uitschrijven uit Nederland

 • dit is niet altijd een optie (als je bijvoorbeeld korter dan 8 maanden weg gaat); wel of niet uitschrijven is aan wetten en regels gebonden.
 • bij uitschrijving kunnen er door de gemeente aanvullende vragen worden gesteld omtrent het doel van het verblijf in het buitenland, zeker als men het vermoeden heeft dat de reden van uitschrijving het omzeilen van de leerplichtwet is.

Het kind op de school in Nederland ingeschreven houden

 • een school mag zelf maximaal 10 dagen extra verlof geven. 
 • ga je langer naar het buitenland dan is de school in overtreding en loop je ook als ouder het risico bij controle alsnog een boete en proces-verbaal te krijgen.
 • ook de school kan worden aangesproken door de onderwijsinspectie.
 • soms proberen ouders in afstemming met de school zichzelf als "onderwijsassistent" van de school op te voeren ('flexischoling').
 • volgens de wet moeten kinderen dan ook fysiek aanwezig zijn op de school in Nederland en daar onderwijs volgen.
 • de leerplichtambtenaar maakt de uiteindelijke beslissing (als er niet sowieso een plicht tot uitschrijven was).

Het kind voor een korte periode (<8 maanden) inschrijven op een buitenlandse school

(wanneer je op een vaste locatie in het buitenland verblijft)

 • je kind heeft dan waarschijnlijk wel een stevige taalachterstand ten op zichte van klasgenootjes, aangenomen dat het kind de taal van dat land niet voldoende beheerst.
 • het voor een zo'n korte periode overschakelen naar een ander systeem kost een kind heel veel energie en leidt vaak tot een forse achterstand vanwege de taalkloof en aansluitingsproblemen.
 • een combinatie van lokaal onderwijs en onderwijs-op-afstand werkt dan vaak beter.
 • soms is het mogelijk om kinderen alleen mee te laten doen met algemene vakken zoals gymnastiek en tekenen.
 • kinderen in het middelbare onderwijs kunnen soms op school zelfstandig werken.

Een creatieve regeling treffen met een school in het buitenland

 • de meeste scholen in het buitenland krijgen, net als in Nederland, een vergoeding vanuit de overheid voor kinderen die ingeschreven staan in de gemeente van de school en zich hebben ingeschreven bij de school.
 • ben je op reis dan schrijf je je kind normaliter niet in een buitenlandse gemeente in. Wil je je kind toch aanmelden bij een school, dan ontvangt de school dus geen subsidie voor jouw kind.
 • sommige scholen zijn bereid om tegen een vergoeding toch een bewijs van inschrijving af te geven. Hou er alsnog rekening mee dat het schoolhoofd door de leerplichtambtenaar tijdens of achteraf óók gevraagd kan worden een verklaring af te geven dat het kind de school daadwerkelijk fysiek en met voldoende regelmaat heeft bezocht.
Hoe werkt het als je kind vanuit het buitenland een staatexamen moet doen?

Hoe werkt het als je kind vanuit het buitenland een staatexamen moet doen?

Notabene: check deadlines altijd tijdig en persoonlijk; er kunnen veranderingen zijn ten opzichte van de indicaties hieronder weergegeven!

 • omdat het staatsexamen een officieel examen is, kan je kind dit niet vanuit huis doen.
 • in de meeste gevallen geldt het volgende:
  • leerlingen binnen Europa doen in beginsel het examen in Nederland.
  • leerlingen buiten Europa kunnen het schriftelijke deel van het examen, indien mogelijk, op de Nederlandse ambassade doen. Het mondeling examen wordt altijd in Nederland afgelegd.
 • in Nederland is er een aantal steden waar je kind het examen kan doen.
 • hou er rekening mee dat je je kind tijdig inschrijft voor het staatsexamen; veelal is dit uiterlijk eind december, voor het staatsexamen van het volgende jaar.
 • ook rondom de betalingen voor het examengeldt gelden strenge deadlines; check deze tijdig en hou hier rekening mee bij het overmaken van bedragen uit het buitenland.
 • relevante werkstukken, literatuurlijsten, profiel- of sectorwerkstukken en alle overige zaken moet veelal voor april ingeleverd zijn.
 • het uiteindelijke examen bestaat uit een schriftelijk deel, (meestal tweede helft mei), en een mondeling deel (juli of augustus).
 • het doorgeven van bijzonderheden rondom deelname (denk aan dyslexie, slechtziendheid etc.) moet tijdig en schriftelijk gebeuren, met uitleg over de persoonlijk situatie en een medische bevestiging van een arts, psycholoog of orthopedagoog.
 • uitslag van de resultaten volgt direct na het mondeling examen, een eventuele herkansing kan in augustus.

Waar let je op bij het kiezen van een school bij lang verblijf in het buitenland?

Waar let je op bij het kiezen van een school bij lang verblijf in het buitenland?

 • welk (type) school je kiest zal mede afhangen van de leeftijd en het karakter van je kind, zijn of haar mogelijkheden en het soort scholen in de nabijheid van je nieuwe woonomgeving. Ook je eigen toekomstplannen (definitieve emigratie of geplande latere terugkeer, nieuwe internationale verhuizing etc.), en je financiele middelen wegen mee in een schoolkeuze.
 • het is mogelijk om al voor vertrek je kind te laten testen op ontwikkeling, schoolniveau en intelligentie. Gespecialiseerde kinderpsychologen kunnen de kansen en mogelijkheden van je kind in een ander land inschatten.
 • bij de selectie van een reguliere school in het buitenland let je eigenlijk op dezelfde zaken als bij een school in Nederland. Is er een Nederlandse vereniging in de buurt, check dan of zij ervaringen hebben met bepaalde scholen.
 • extra aandacht kan je besteden aan de ervaring van de school met leerlingen die een andere taal spreken.
 • sommige scholen bieden een programma om versneld de taal op bestemming te leren.
 • laat in je afweging of je moet kiezen voor een lokale school, een Nederlandse school of een internationale school vooral meewegen binnen welke termijn je wel of niet weer denkt terug te keren naar Nederland, of doorverhuist naar een volgende bestemming. Op internationale scholen vertrekt per jaar ongeveer een kwart van de kinderen weer, hetgeen nieuwe vriendschappen of het opbouwen van sociale vaardigheden soms kan bemoeilijken.

Wij hebben er voor gekozen zelf les te gaan geven, met behulp van een organisatie die lespakketten op afstand en online verzorgt. We voegden zelf vakken toe als gym, handvaardigheid, Engels, muziek, natuur en techniek. Daarnaast gaat ons oudste kind eenmaal per week naar Chinese les. In het begin gaven wij alleen de ochtenden les, maar op de duur (vooral vanaf groep 4) zijn we over gegaan op ochtenden én middagen. Wat wij heel snel merkten is dat een schema echt heel belangrijk is. Voor elke dag hebben we een klein overzichtje met tijden en daarbij welke lessen er op die tijden gedaan moeten worden. Dat is voor ons als ouders, maar ook voor onze kinderen overzichtelijker. Het schema maken wij zelf, de ochtenden vullen we zoveel mogelijk met rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en schrijven. De middagen houden we voor het afmaken van werk dat in de ochtend niet af kwam. Vanaf groep 4 hebben wij ervoor gekozen om Taal via een online pakket te doen.

China emigrantengezin

Het onderwijs op de Duitse school bleek ouderwetser, zoals het in Nederland 50 jaar geleden was: alles op krijtbord, niets op de pc. Onze zoon in groep 5 kan naamvallen klakkeloos vervoegen, maar typen op een computer leren ze hem niet op school. Ze gebruiken voor veel vakken geen boeken, maar stencils.

Duitsland emigrant

Waar let je op bij het kiezen van een organisatie die onderwijs verzorgt in de Nederlandse taal?

Waar let je op bij het kiezen van een organisatie die onderwijs verzorgt in de Nederlandse taal?

Er zijn diverse organisaties die online lessen aanbieden in de Nederlandse taal, of zelfs een volledig lesprogramma basis- of voortgezet onderwijs aanbieden.

 • deze lessen vinden plaats naast de lokale of internationale school, omdat daar het vak Nederlands vaak niet of niet periodiek wordt aangeboden.
 • het is ook mogelijk om de lessen-op-afstand als vervanging van onderwijs op de lokale of internationale school te benutten, bijvoorbeeld omdat naar verwachting de kwaliteit van het onderwijs ter plaatse een terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland gaat bemoeilijken, of omdat je (kind) niet op een vaste locatie woont.
 • de studiebelasting voor het vak Nederlands wisselt per aanbieder en lesniveau, maar is gemiddeld zo'n 3 uur per week.
 • aan andere vakken zal je kind gemiddeld zo'n 2.5 uur per vak per week besteden, voor vakken als Wiskunde staat gemiddeld 4 uur per week.
 • een volledig lespakket staat voor een studiebelasting van 25 tot 30 uur per week.

Welke aandachtspunten zijn er als je een keuze wilt maken uit het (online) aanbod?

 • zijn er mogelijkheden om kennis te maken met de aanbieder, worden er voorlichtingsdagen georganiseerd, kun je online kennismaken, vinden er kennismakingsgesprekken plaats en zo ja hoe?
 • welke lessen worden aangeboden? Alleen les in het vak Nederlands, of (ook) basisonderwijs en voortgezet onderwijs?
 • welke vakken worden daarin aangeboden? Een volledig onderwijspakket, of een selectie van vakken?
 • lopen de aangeboden vakken synchroon met het reguliere onderwijs in Nederland?
 • op welke niveaus worden de lessen aangeboden? Denk bij voortgezet onderwijs bijvoorbeeld aan mogelijkheden op zowel vmbo, havo en vwo niveau.
 • welke informatie wordt verstrekt omtrent gebruikte leerlijnen, kerndoelen en referentieniveaus? In hoeverre sluiten die aan bij het huidige reguliere onderwijs in Nederland?
 • worden er tijdsindicaties aangegeven bij de verschillende vakken (verwachte tijdsbesteding per week)?
 • is het voor je kind mogelijk om losse vakken te volgen? Bijvoorbeeld wanneer de onderwijskwaliteit ter plaatse laag is, je kind meer uitdaging nodig heeft of je je kind wil voorbereiden op een terugkeer naar Nederland.
 • wat zijn de kosten voor de diverse lesprogramma's?
 • op welk moment kan je kind instromen? Op bepaalde vaste momenten, of bijvoorbeeld op een moment dat zelf wordt gekozen?
 • welke voorwaarden worden gesteld aan studietempo? Zijn er vaste voortgangsmomenten, of is de planning van de lessen deels zelf in te delen?
 • wordt er aandacht besteed aan verschillende leerstijlen van kinderen, bijvoorbeeld door het aanbieden van zowel fysiek als online lesmateriaal, verschillende lesvormen en toetsmethoden?
 • is het onderwijs dat wordt geboden volledig afhankelijk van een stabiel werkende internetverbinding, of kunnen er ook lessen worden verzorgd als internet (tijdelijk) ontbreekt?
 • wat zijn de mogelijkheden om (tussentijds) contact op te nemen met docenten, en op welke manieren kan contact worden gelegd?
 • wordt gewerkt met docenten met een onderwijsbevoegdheid?
 • op welke manier worden opdrachten en toetsen gemaakt en hoe wordt er feedback gegeven door de docent?
 • op welke manier word je door de aanbieder gestimuleerd om als ouder betrokken te blijven bij het onderwijs van je kind? Zijn er bijvoorbeeld handleidingen voor begeleidende ouders beschikbaar? Wat wordt van jou verwacht als coachende ouder?
 • op welke manier wordt de voortgang van je kind gemonitoord? Werkt de aanbieder bijvoorbeeld met een leerlingsvolgsysteem, hoe ziet dat er uit en kun je daar als ouder toegang toe krijgen?
 • wordt er door de aanbieder ondersteunend lesmateriaal verstrekt? Denk aan rekenblokjes, schriften, techniekmateriaal.
 • welke andere faciliteiten biedt de aanbieder, bijvoorbeeld hulp bij studievertraging, niveautesten, advies bij vervolgschoolkeuzes, ondersteuning bij vertrek?
 • wordt er ook ondersteuning geboden als je kind niet op een vaste locatie woont, maar van locatie wisselt (bijvoorbeeld omdat jullie een lange reis, wereldreis, maken)?
 • wanneer je kind meerdere vakken volgt, is er dan een docent of mentor beschikbaar die je kind vakoverstijgend volgt?
 • wordt er extra ondersteuning geboden in een examenjaar, bijvoorbeeld door een examen coordinator?
Stimuleer je Nederlandse les voor je kinderen wel, of niet, bij een lang verblijf in het buitenland?

Stimuleer je Nederlandse les voor je kinderen wel, of niet, bij een lang verblijf in het buitenland?

 • ook al zijn je emigratie plannen "definitief": basisadvies is om zeker in de eerste jaren na emigratie het Nederlands van je kinderen op peil te houden; pas na een paar jaar in het buitenland wonen kun je beter inschatten of je van plan bent om (ooit) weer terug te keren naar Nederland. Is die kans écht klein, dan kan je het niveau waarop je het Nederlands van je kinderen onderhoudt wat verlagen.
 • het contact houden met hun vertrouwde taal en cultuur bevordert voor kinderen niet alleen de aanpassing, maar stimuleert ook het aanleren van een andere/tweede taal. Ook blijft het voor kinderen makkelijker contact te houden met achterblijvers in Nederland (familie, vrienden) als ze de taal machtig blijven. Natuurlijk vergemakkelijkt het ook de latere doorstroom in school, studie of werk bij terugkeer naar Nederland.
 • als ouder kan je de kennis en spreekvaardigheid van het Nederlands natuurlijk stimuleren bij je kinderen door het regelmatig te blijven spreken. De kans op verwarring blijkt relatief klein, zeker als je kind met een andere taal in het dagelijks leven te maken krijgt en je het Nederlands consequent, op eenzelfde tijdstip, aanbiedt.
 • Nederlandse les wordt vaak enkele uren per week gevolgd als aanvulling op het lokale of internationale onderwijs. Bijvoorbeeld op een NTC (Nederlandse Taal en Cultuur) school, waarvan de kwaliteit wordt gemeten door de onderwijsinspectie. Of via afstandsonderwijs: onderwijs door ouders zelf of met begeleiding vanuit Nederland, via programma's die erkend zijn door de Nederlandse onderwijsinspectie.
 • je kind regelmatig laten spelen met of logeren bij andere Nederlandse kinderen in je nieuwe woonomgeving stimuleert de taalkennis van het Nederlands. Ook zijn er speciale zomerkampen voor kinderen die in het buitenland Nederlands onderwijs volgen.
 • natuurlijk is het onderhouden van het Nederlands en het contact houden met Nederlandssprekenden tegenwoordig een stuk makkelijker dan vroeger, via online communicatiemiddelen, internet media en nieuwssites en (online) Nederlandse televisie.
 • emigreer je en is je gezin meertalig? De bekendste manier van meertalig opvoeden is de één-persoon-één-taalstrategie: iedere ouder spreekt consequent de (moeder)taal met zijn kind. Lukt dat niet voldoende, dan kan je kiezen voor één en dezelfde taal per situatie.
 • hou wel rekening met het feit dat ondanks de voordelen van meertalig opvoeden, bij jonge kinderen soms juist taalproblemen kunnen ontstaan als zij meertalig worden opgevoed

Ik wist in het begin na aankomst niet wanneer ik nog tijd moest vinden om de kinderen Nederlandse les te geven. Uiteindelijk koos ik voor elk kind een andere oplossing. Voor mijn oudste dochter ging ik elke week naar haar school toe, aangezien ze in haar lesrooster 2 uur vrij had. Een ideaal moment om zelf Nederlands te geven. Mijn jongste dochter gaf ik in blokken les, vooral tijdens de (lange) schoolvakanties en ze was iedere vrijdagmiddag eerder uit dan de oudste.

Expat-moeder Frankrijk

Kun je zelf een Nederlandse school in het buitenland starten?

Kun je zelf een Nederlandse school in het buitenland starten?

 • wanneer er meerdere Nederlandstalige gezinnen in de buurt wonen die een voorkeur hebben voor een Nederlandse school ter plekke, dan kan het ook een optie zijn om zelf een Nederlandse school op te richten. Je stimuleert daarmee een goede aansluiting op het Nederlands onderwijs bij terugkeer; versterking van de (culturele) identiteit van kinderen; het makkelijker leren van een vreemde taal, door een goede beheersing van de moedertaal; en de mogelijkheid om in de toekomst te studeren of werken in Nederland.
 • bij het opzetten van een Nederlandse school in het buitenland komt veel kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving, oprichten van een rechtspersoon, vinden van een locatie, leerkrachten aantrekken, lesmateriaal aanschaffen, leerlingen werven en financiën.
 • je kunt, afhankelijk van de situatie, kiezen voor enkele uren per week NTC (Nederlandse Taal & Cultuur) onderwijs of een volledig Nederlands curriculum. Belangrijke factoren zijn het potentiële aantal Nederlandstalige leerlingen, de aanwezigheid van andere (internationale) scholen in de omgeving en (de kwaliteit van) het lokale onderwijs.
 • samenwerking met een reeds aanwezige (internationale) school geeft je de voordelen van gedeelde huisvesting, afstemming met de dagschoolleerkrachten over het lesaanbod, integratie van de Nederlandse les met het reguliere lesprogramma en bestuurlijke samenwerking.
 • een veel gehanteerde minimumdrempel bij het starten van een nieuwe school is een aantal van tien leerlingen. Je start met het oprichten van een initiatiefgroep die een behoefteonderzoek doet, het huidige onderwijsaanbod in kaart brengt, onderzoek doet naar de best passende rechtsvorm, interesse peilt onder ouders om zich in te zetten als bestuurslid of schoolvrijwilliger, aanwezigheid van passende leerkrachten inventariseert en netwerkrelaties opbouwt met bedrijfsleven, overheid, diplomatieke vertegenwoordiging en eventueel aanwezige ngo's.
 • aansluiting bij de internationaal ervaren onderwijsstichting NOB geeft je onder andere toegang tot advies en ondersteuning op organisatorisch, bestuurlijk en onderwijskundig gebied; pensioenopbouw voor leerkrachten, WA schoolverzekering, toegang tot bijscholingsdagen in Nederland. Tevens valt je school dan onder het toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs. Zo weten ouders dat het onderwijs voldoet aan de Nederlandse kwaliteitseisen, wat de instroming van hun kinderen ten goede komt als zij terugkeren naar Nederland.
Wat zijn aandachtspunten als je voor langere tijd in het buitenland bent, je kind nog niet of nauwelijks Nederlands spreekt en je deze kennis wilt stimuleren?

Wat zijn aandachtspunten als je voor langere tijd in het buitenland bent, je kind nog niet of nauwelijks Nederlands spreekt en je deze kennis wilt stimuleren?

Heeft je kind nog geen of nauwelijks kennis van de Nederlandse taal, bijvoorbeeld omdat hij of zij in het buitenland is geborenof omdat je kind op jonge leeftijd als is meeverhuisd dan wordt het een grote uitdaging om deze kennis zelf aan je kind over te brengen. Toch kan het wenselijk zijn om de kennis van het Nederlands op te bouwen, bijvoorbeeld omdat:

 • er in je gezin (ook) Nederlands wordt gesproken
 • je het contact met familie in Nederland wilt stimuleren
 • omdat je kind straks in Nederland een studie wil gaan volgen
 • je het gewoon fijn vindt dat je kind jouw moederstaal spreekt
 • je gezin straks weer terugkeert naar Nederland

Er zijn gespecialiseerde organisaties die lessen op afstand verzorgen in Nederlands als tweede taal, ofwel NT2 onderwijs. Waar onder andere op te letten?

 • wat is de minimum- en maximumleeftijd waarop onderwijs wordt aangeboden (veelal vanaf 6, tot 18 jaar)
 • wat zijn de doorstroommogelijkheden naar reguliere lessen Nederlands na afronding van het NT2 onderwijs
 • welke begeleiding wordt geboden bij het volgen van de lessen en het maken van opdrachten: is er bv. Skype ondersteuning mogelijk, of studeert je kind zelfstandig?
 • welke flexibiliteit is er in het inplannen van lessen waar een docent begeleidt
 • wat wordt er van de ouders verwacht aan begeleiding bij de lessen van het kind
 • welke verdeling is er in de lessen tussen spreken en schrijven
 • zijn er meerdere lesniveaus mogelijk, afhankelijk van de capaciteiten van je kind
 • wat is de tijdsinvestering voor je kind en jezelf: gedurende welke periode worden er lessen gevolgd, wat is de uurbesteding per week
 • wat is de financiële investering, is er reductie mogelijk als meerdere kinderen tegelijk lessen volgen, kan betaling gespreid worden
 • welk materiaal wordt er gebruikt en is dit volledig digitaal of wordt het aanvuld met fysiek materiaal (bv. een lesboek)
 • worden er garanties geboden, en zo ja welke, als de kennis van je kind achterblijft tijdens het volgen van de lessen

Natuurlijk kun je, naast de Nederlande taal, je kinderen stimuleren om feeling te houden met de Nederlandse cultuur en Nederlandse gewoontes:

 • stimuleer je kinderen om regelmatig (online) Nederlandse tv te kijken (denk bv. ook aan het jeugdjournaal), radio te luisteren
 • lees je kinderen voor uit traditionele Nederlandse kinderboeken
 • zing met je kinderen regelmatig typisch Nederlandse kinderliedjes
 • humor werkt altijd goed; vertel af en toe Nederlandse moppen of geef je kind een Nederlands moppenboek cadeau
 • besteed in het gezin aandacht aan Nederlandse tradities rondom Sinterklaas, Kerst, Koningsdag etc.
 • neem met je kinderen deel aan activiteiten van de Nederlandse vereniging

De keuze voor Nederlandse les, via de Wereldschool, was gemakkelijk, want voor onze kinderen was het belangrijk dat de Nederlandse les op het niveau van een gewone middelbare school in Nederland zou zijn. Ze doen een internationaal eindexamen (Cambridge), maar zullen daarnaast een aantekening Nederlands moeten halen om toegelaten te worden tot de meeste opleidingen in Nederland. Voor onze jongens is het soms niet gemakkelijk om voldoende tijd en aandacht te besteden aan de Nederlandse les, in combinatie met hun reguliere school en huiswerk. Maar wat ons opvalt is dat ze allebei, als ze eenmaal gefocust bezig zijn met de Nederlandse les, het maken van de opdrachten ontzettend leuk vinden.

Ghana emigrantengezin

Tips & ervaringen rondom Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

Tips & ervaringen rondom Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland & emigratie

 • Taalcursus: Ondanks dat Nederlands de voertaal is, leerden we al voor vertrek Papiaments en Spaans, met name de spreekvaardigheid. Voor ons was dat essentieel voor een goede integratie. Bonaire emigrant
 • Onderwijs: Los van dat het een eis was van de leerplichtambteanaar in Nederland: het is écht onzettend leuk om zelf les te geven en je kinderen zo te zien groeien. In één-op-één situaties pikken ze ook ontzettend snel wat op. Verder lijkt het lesgeven wel wat op opvoeden, Je moet structuur bieden, consequent zijn, liefde geven en dingen uitleggen. Als we klaar waren, konden we wat leuks gaan doen. Waren ze op school geweest, dan hadden ze nog tot 3 uur moeten blijven zitten. (Wereldreis)

Wat zijn extra aandachtspunten als je met kinderen een lange reis of wereldreis gaat maken?

Wat zijn extra aandachtspunten als je met kinderen een lange reis of wereldreis gaat maken?


Voordelen van een lange reis of wereldreis met kinderen

 • Voor langere tijd met je gezin en kinderen op reis kan een goede manier zijn om als gezin hechter te worden, maar het kan ook fungeren als een mooi en gedenkwaardig afsluitend moment als je kind(eren) na de reis op eigen benen gaan staan omdat ze bijvoorbeeld gaan studeren of samenwonen.
 • Je kinderen beleven en ervaren zaken die ze thuis nooit hadden meegemaakt. Ze zien "biologie" in het echt (bezoek een wildlife reservaat), "geschiedenis" komt tot leven als je door een echte piramide loopt, "gymnastiek" wordt opeens leuk door te leren kanoën of surfen, de lessen "maatschappijleer" waarbij je leert over respect voor andere culturen en tradities kun je in de praktijk toepassen. Je kinderen worden wereldburgers.
 • Zeker met relatief jonge kinderen is de impact op je kind niet gigantisch; zo lang papa en mama maar in de buurt zijn is het oké (de blijvende herinneringen aan de reis zullen ook wat kleiner zijn als je kinderen nog echt jong zijn).
 • Al reizende ontwikkelen kinderen vaardigheden die ze thuis niet of niet zo snel zouden hebben ontwikkeld. Denk uiteraard aan taalvaardigheden, maar bijvoorbeeld ook aan (verfijning van) zwemtechnieken, het vermogen zich te verplaatsen in anderen, zelfstandigheid of leren samenwerken.
 • Veiligheid: als reizend gezin ben je enerzijds kwetsbaar (maar realiseer je dat er ook thuis overal potentiële gevaren zijn) en anderzijds gaan er juist extra deuren open doordat je met kinderen reist; mensen zijn behulpzamer, waarschuwen je eerder voor mogelijke gevaren, etc. Hou in je routeplanning wel nog meer dan anders rekening met politieke stabiliteit en gezondheidsrisico's.
 • Juist door met kinderen te reizen en je reistempo aan hen aan te passen beleef je een reis vaak intenser; contacten met lokale bevolking worden sneller gemaakt.

Uitdagingen en aandachtspunten bij een lange reis of wereldreis met kinderen

 • Betrek je kinderen tijdig bij het besluit met het gezin een lange of wereldreis te maken; laat ze meedenken en geef ze taken.
 • Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen hebben ze in het voortraject moeite met het begrip "lang" op reis, met het referentiekader van een gemiddelde vakantie van een tot drie weken; hou daar rekening mee.
 • Het langdurig samenzijn kan al reizende niet alleen zorgen voor meer hechting maar natuurlijk ook tot extra confrontaties leiden; soms kan je zelfs gaan terugverlangen naar het relatief drukke en soms hectische gezinsleven "thuis", waarin je kinderen ook gewoon een flink deel van de week op school zaten en jullie als ouders andere dingen konden doen.
 • Het reistempo van kinderen is veelal anders dan dat van volwassenen; hou er rekening mee in je routeplanning en bouw voldoende rustpunten in.
 • Gezondheid: neem extra voorzorgsmaatregelen rondom vaccinaties, malaria, ehbo.
 • Een van de belangrijkste aandachtspunten (en regelzaken!) als je met kinderen voor langere tijd naar het buitenland gaat is onderwijs; in het geval van een lange reis heb je het dan over onderwijs-op-afstand waarbij je kind digitaal les volgt aangevuld met lessen van de eigen ouders.
 • Besteed voldoende aandacht aan (afscheid nemen van) thuisblijvers; niet iedereen zal direct en onvoorwaardelijk enthousiast zijn bij je plannen om met de kleinkinderen voor langere tijd op reis te zijn.
 • Ook heimwee kan een serieus thema worden als je met kinderen lang op reis gaat. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen ze vriendjes, vriendinnetjes, opa, oma, een favoriete oom of tante érg gaan missen. Zorg voor voldoende contactmogelijkheden met het thuisfront en kies een positieve insteek: laat ze bijvoorbeeld periodiek bloggen of vloggen met achterblijvers en stimuleer reacties vanuit de achterblijvers.
Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland

Wat zijn de beste voorbeeldlessen die je kunt gebruiken als je lesgeeft, of kinderen helpt in het buitenland


Wat zijn praktische tips voor en tijdens de les op je school in het buitenland?

Voor de les

 • Probeer te achterhalen in welk lokaal je les zult gaan geven en neem enkele dagen van te voren al eens een kijkje in het lokaal. In ontwikkelingslanden zijn leslokalen namelijk niet altijd zoals wij ze kennen. Probeer jezelf daarom vooraf vertrouwd te maken met de ruimte. Stel jezelf o.a. de volgende vragen;
  • Waar sta ik als docent?
  • Waar zitten mijn leerlingen. Zitten ze allemaal in rijen naast elkaar? Zitten ze in een U? Zitten ze per paar aan - tafels?
  • Welke voorzieningen heb ik tot mijn beschikking? Is er een schoolbord, schrijfmateriaal, papier etc, etc.?
  • Waar zitten de ramen en de deur?

De eerste les is altijd super spannend!

 • Haal diep adem.
 • Adem met je buik en niet met je borst.
 • Vertrouw in je eigen kunde/kunnen. Zeg desnoods tegen jezelf; "Ik weet het beter dan de leerlingen, want ik ben de docent". Pas wel op dat je door deze gedachte niet te arrogant overkomt.
 • Handel zo zelfbewust mogelijk. Dit versterkt het gevoel van het vorige punt.
 • Wees aanwezig in het lokaal wanneer de leerlingen binnenkomen.
 • Zoek andere docenten/collega's op voor een praatje. Dit haalt je gedachten even van de les af. Je hebt de laatste dagen al genoeg aan je lessen gedacht.

Tijdens de les

 • Een vol bord leidt af. Zorg er daarom voor dat je regelmatig je bord schoon veegt. Zorg er dan ook voor dat je geen strepen achterlaat en maak het hele bord schoon. Sommige docenten maken alleen het bord schoon waar ze willen schrijven. De rest van de tekst laten ze gewoon staan. Dit ziet er dan rommelig en smerig uit. Het leidt veel leerlingen af.
 • Bedenk relevante vragen die je de klas kunt stellen. Bedenk voor jezelf niet alleen de juiste maar ook de foute antwoorden. Wees niet verbaasd wanneer leerlingen antwoorden weten te bedenken waar jij als docent nog nooit aan gedacht had.
 • Geef leerlingen genoeg tijd om na te denken over de vraag en de mogelijke antwoorden en stimuleer ze een antwoord te geven. Geef als docent niet te snel zelf het antwoord. Het nadenken over de vraag en de antwoorden helpt leerlingen bij het verwerken van de inhoud. Niet te snel voorzeggen dus!!
 • Wees niet bang voor de stilte die na het stellen van de vraag kan vallen. Deze stilte geeft aan dat jouw leerlingen bezig zijn met nadenken. Als duidelijk blijkt dat niemand het antwoord gaat geven, dan zijn er twee mogelijkheden: Geef het juiste antwoord of geef een hint om je leerlingen op de juiste weg te helpen.
 • Wat doe je wanneer je een goed antwoord op je vraag krijgt? Wat doe je eigenlijk wanneer je een (totaal) verkeerd antwoord krijgt?
 • Lach de leerling niet uit om zijn of haar foute antwoord.
 • Geef een compliment wanneer het antwoord juist is. Probeer wel gepaste complimenten te geven en het aantal juist te doceren. Niets irriteert zo erg als een docent die bij elk antwoord zegt: "Geweldig antwoord ...".
 • Probeer tijdens de les oogcontact te maken met iedere leerling in je lokaal. Met de leerlingen in het midden, maar vooral ook met de leerlingen achterin en aan de rand. Geef iedere leerling het gevoel dat je hem persoonlijk hebt aangekeken en dat jij hebt meegekregen dat hij of zij in je lokaal heeft gezeten. Dit schept een band tussen jou en de leerlingen die de sfeer ten goede komt.

Wat zijn introductiespellen en lesactiviteiten in het Engels?

Team Games

 • Everyone loves competitive games. This type of game can involve running and writing the answer on the board, throwing balls, or the quieter tabletop version of simply holding up the correct answer. Don’t forget: adults can be just as competitive as children, so introduce these games to all age ranges. They take little preparation and can be used as a starter or a main activity in your lesson. This version tests listening skills and comprehension of directions, but can equally be used for numbers, items of clothing, or even animals.
  • Go over directions (turn right, turn left, go round the corner, take the second right etc) in class
  • Next, split class into 2 or 3 teams, line each team up in front of board
  • Shout out a direction; the first student from each team must then run to the board and draw the corresponding diagram. The first person to draw the correct diagram wins a point.
 • If you prefer, you can have the diagrams pre-prepared so the student selects the correct diagram and pins it to the board, but students gain more from the process of drawing out the direction.

Quizzes

 • Quizzes are always popular and are great for testing the what/ where/when questions. Ask students to write their own questions in teams, or form questions using a simple text. A firm favourite with teachers and students, quizzes can be invaluable for practising superlatives (biggest/longest/widest) and can also be modelled on popular TV shows.

Bingo

 • This game requires little explanation. Play bingo with numbers, or for a more creative approach, use flashcards and vocabulary. The grids can be prepared easily beforehand and given out at the beginning of the lesson.

Who am I? (10-15 mins)

 • This is a fantastic ice-breaker and a good game for both children and adults.
  • For this game you’ll need Post-it, Sticky tape (just in case) and Pens
  • Hand out a post-it to each of the students.
  • Tell your students to write the name of someone famous that everyone in the class knows on their post-it; this person can be dead or alive. It is important to keep the name on the post-it secret!
  • Stick the post-it onto the back of the person sitting next to you (this is where sticky tape can be handy!)
  • Split the class into pairs; each person must find out who they are by asking questions. Here are some examples:
  • Am I dead or alive?
  • Am I male or female?
  • Where do I live?
  • What do I do?
  • Note: The only question your students are not allowed to ask is, of course, ‘what is my name?’! Once each person from the pair has found out their name, they can swap post-its with another person. A simpler version of this game is adaptable for younger children, using animals in the place of famous people. You can also make this game a bit harden by allowing only question that can ben answered with a 'yes' or a 'no'.

Twister

 • Twister? Yes, Twister. This is a great game for learning body parts, colours, right and left, giving instructions and having a giggle at the same time! A good activity to set a small group, and children love the silly aspect of this game. The child who falls down must then take the place of the person who twirls the arrow.

Wat zijn introductiespellen en lesactiviteiten in het Nederlands?

 • Je baan in het buitenland is geregeld. Je geeft een half jaar Engelse les geven in China. Maar hoe houd jij in de zinderende hitte de leerlingen bij de les nadat jij een uur hebt uitgetrokken om hun het verschil tussen de ‘past-simple’ of de ‘past perfect’ bij te brengen. Met andere woorden wat doe jij als de kinderen op het punt staan om met propjes te schieten, je ontwetend aanstaren of in slaap dreigen te vallen?
 • Hieronder vind jij een paar spelletjes en activiteiten die leerzaam en leuk zijn om samen te ondernemen. Goed voor de afwisseling en sfeer en tevens goed voor de ontwikkeling van hun Engels.

Vangbal

 • (voor 8-12 scholieren)
 • Benodigdheden: bal
 • Dit balspel bevordert het reactievermogen van de student. Hij leert snel en goed antwoorden. De studenten vormen een cirkel en de leraar gaat met de bal in het middelpunt van de cirkel staan (of hij helpt de student die in het midden plaatsneemt).
 • De leraar stelt een vraag en gooit vervolgens de bal naar één van de leerlingen. Deze leerling beantwoord de vraag en gooit de bal terug naar de leraar. Bijvoorbeeld:
 • What are you having for dinner tonight? (hij gooit de bal naar een de scholier)
 • Scholier: I’m having vegetables with potatoes (hij gooit de bal terug naar de docent).
 • Als de scholier langer dan vijf seconden nadenkt voordat hij antwoord geeft moet de scholier in het midden van de cirkel de plaats van de docent innemen en de vragen stellen aan zijn team- of klasgenoten. Totdat een volgende klasgenoot het antwoord niet meer weet. Deze activiteit bevordert niet alleen de Engelse mondelinge vaardigheden maar zijn ook goed voor de motoriek en de sfeer in de groep.

Geheugenspel

 • Een geheugenspel helpt kinderen met het leren van moeilijke woorden en verbetert hun uitspraak. Het helpt tevens bij het oefenen van de zinsopbouw. Benodigdheden zijn niet noodzakelijk maar het kan handig zijn voorwerpen in de buurt te hebben (bijvoorbeeld een stoel, landkaart, lamp...).
 • Leerkracht: What are you doing tomorrow?
 • Eerste Scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother.
 • Tweede scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother and bake some cookies.
 • Derde scholier: Tomorrow, I will visit my grandmother, bake (some) cookies and eat breakfast....

of:

 • Leerkracht: What do you see in the classroom?
 • Eerste scholier: In the classroom I see a table.
 • Tweede scholier: In the classroom I see a table and a pencil
 • Derde scholier: In the classroom I see a table, a pencil and a paper

Kennismakingspel

 • Dit spel is bedoeld om kennis met elkaar te maken en de uitspraak te verbeteren. Je kan hierbij ook grappige bewegingen verzinnen die de scholieren moeten uitbeelden. De docent zet op het einde alle activiteiten en namen nog eens op een rijtje (leuk voor de leerlingen om te zien). Je kan dit het beste met maximaal 15 personen spelen (en dat is al best veel).
  • Scholier 1: My name is Louise and I like to read a book (beeld uit dat jij een boek leest).
  • Scholier 2: Her name is Louise and she likes to read a book (beeld uit dat jij een boek leest) and my name is Mark and I like to jump (springt)
  • Scholier 3: Her name Louise and she likes to read (beeld uit), his name is Mark and he likes to jump (beeld uit) en my name is Carol and I like to swim (beeld uit).
  • Etc...

What’s the time Mr. Wolf?

 • Bij dit spel moeten de kinderen aan de overkant komen, in het veilige gebied, zonder dat zij door de wolf worden gegrepen. Hierbij hebben de kinderen veel plezier terwijl ze goed leren om de tijd in het Engels aan te duiden.
 • Benodigdheden: krijt of grens die aangeeft waar de ‘schapen’ veilig zijn voor de ‘wolf”.
 • Eén persoon speelt de wolf en de andere scholieren zijn de schapen. De wolf staat met zijn rug naar de schapen toe en kijkt dus naar de veilige haven. De schapen staan ongeveer tien meter van de veilige thuishaven vandaan.
 • Een schaap vraagt: What’s the time Mr. Wolf? En de wolf antwoordt. Hij noemt een willekeurig tijdstip op de klok. Bijvoorbeeld: It’s 2 o’clock. De schapen mogen dan twee stappen naar voren lopen. Als de wolf bijvoorbeeld zegt: It’s 5 o’clock mogen de schapen vijf stappen naar voren zetten.
 • Maar als de wolf zegt: It’s dinner time... mag de wolf zich omdraaien en schapen vangen die nog niet veilig in hun huis gekomen zijn. Want de schapen moeten zorgen dat zij zo snel mogelijk aan de overkant komen bij ‘dinnertime’. Als jij gevangen wordt door de wolf ben je af.

Wat zijn activiteiten voor sociale projecten met kinderen?

 • Je helpt drie maanden de medewerkers in een weeshuis in Tanzania. Elke dag heb jij een groepje van tien kinderen onder je hoede. Maar Sabar gaapt nu al voor de tiende keer binnen vijf minuten terwijl jij toch echt dacht dat dit een spannend voorleesverhaaltje was. Je voelt en hoort dat de aandacht van de kinderen verslapt want het rumoer in de klas neemt toe. Wat te doen?
 • Tijd om spelletjes uit de kast te trekken. Hieronder vind jij een paar activiteiten die je samen met kinderen heel gemakkelijk kan ondernemen. Leerzaam en spannend om te doen.

Waterdragen

 • Twee kleutertjes leggen één parcours af met kleine hindernissen. In de hand houden ze een bekertje water vast en proberen dit heelhuids en vol naar de overkant te brengen. De kleuter met het meeste water in het bekertje aan de eindstreep heeft gewonnen.

Stand en de mand

 • Eén leerling gooit een bal in de lucht terwijl ze roept 'stand in de mand en de bal is voor...'. Vervolgens roept hij/zij een naam van iemand in de groep, bijvoorbeeld Sade. Sade moet dan zo snel mogelijk de bal pakken. Als zij de bal heeft roept zij stop en moet iedereen stilstaan. Sade mag nog drie stappen zetten en probeert dan de bal door iemands benen te rollen. Lukt dat dan mag degene bij wie de bal door de benen rolt ‘stand in de mand’ roepen lukt dit niet danmoet Sade dit doen.

Flessenvoetbal

 • Je hebt hier een aantal lege flessen voor nodig en water. De flessen worden door elkaar heen op het speelveld geplaatst. Een speler moet met een bal de fles van een tegenstander proberen omver te schieten. Als dat lukt moet degene van wie de fles is eerst de bal gaan halen en dan zo snel mogelijk de fles rechtop zetten. Als je fles leeg is, ben je af.

De aap en de kokosnoot

 • Kinderen vormen met elkaar een kringetje. Dit zijn de zogenaamde bomen. In de kring ligt een bal (de kokosnoot) Een van de kinderen is de aap en loopt om de kring heen. Dan wordt er (zonder dat de aap het ziet) een apenjager aangewezen. Nadat geruisloos een apenjager is gekozen mag de aap proberen om de kokosnoot te pakken. Om de kokosnoot te pakken moet de aan tussen de bomen door de kring binnen dringen. Vanaf het moment dat de aap de koksnoot heeft mag de apenjagen uit de kring stappen en proberen de aap te vangen. De aap probeert weer terug buiten de kring (bomen) te komen. Binnen de kring kan de aap worden getikt, buiten de kring is de aap vrij.

Dennenappel carrousel

 • (in plaats van een denneappel kan je ook een zakje zand gebruiken).
 • Eén speler staat in het midden van een kring en draait een touw met een zakje zand aan het uiteinde laag over de grond (gebruik hiervoor een touw dat lang genoeg is, twee à drie meter). De spelers in de kring moeten over het touw springen.
 • Lukt dit niet, dan zijn ze af.

Annemaria Koekoek

 • (1, 2, 3 piano)
 • Alle spelers staan achter een lijn, behalve de speler die "Annemaria" speelt. Deze speler staat zo'n 25 meter verderop, met zijn rug naar de spelers. Deze speler roept heel hard "An-ne-ma-ri-a Koe-koek" en bij Koekoek draait deze speler zich om. Iedereen waarvan hij nu ziet dat die nog beweegt, wijst hij aan en/of roept zijn naam en deze speler moet weer terug naar de lijn. Diegene die als eerste bij Annemaria komt, is bij het volgende spel de nieuwe Annemaria.

Balspel: aarde, lucht, water en vuur

 • De groep staat in een cirkel, met één speler (met de bal) in het midden. De speler in het midden gooit de bal naar iemand, terwijl hij 1 van de 4 elementen roept (lucht, aarde, vuur of water). Daarna begint hij tot 5 te tellen. De speler die de bal toegeworpen krijgt moet binnen deze 5 tellen een vogel (lucht), een landdier (aarde) of een vis (water) noemen. Als de speler in het midden "vuur" zei, imiteert de ontvanger een brandweeralarm. Als de speler dit binnen de tijd doet, wordt de bal teruggeworpen, anders moet die speler in het midden. Een dier mag nooit 2 keer genoemd worden.

Telelego

 • Zet twee deelnemers met de rug naar elkaar toe. De spelers krijgen beiden dezelfde bouwmaterialen. Speler 1 bouwt een constructie en hij moet ervoor zorgen dat speler 2 precies hetzelfde bouwwerk in elkaar zet, zonder dat speler 2 de constructie ziet. Hoe meer voorwerpen jij gebruikt hoe moeilijker het wordt.

Denkspel

 • Eén speler moet raden welk bekend persoon de andere deelnemer in zijn hoofd heeft bedacht. Je mag uiteraard niet midden in het spel nog van persoon wisselen. De speler met de bekende persoon in zijn hoofd mag de vragen alleen met ‘ja’ en ‘nee’ beantwoorden.

Knutselen

 • Met meisjes kan jij een duifjesmobile fabriceren of vlinders maken. Voor het maken van een vlinder heb je een stuk papier nodig. Je knipt de randen rond en tekent op iedere ronde hoek een oog. Verder heb jij een stokje nodig waar jij het papier op plakt in de midden. Nu heb je als het ware een vlinder op een stokje. Je kan ook nog met papier of stokjes voelsprietjes maken. Met wasco of verf vrolijk jij de vleugels op. Met jongens en meisjes maak je met een aantal takjes, touw en papier in een ommezwaai een vlieger of spiraalslinger.

Je eigen schoolorkest

 • Kinderen kunnen met wat voor de hand liggende materialen hun eigen muziekinstrument maken. Maak met een aantal kinderen een paar verschillende instrumenten en jullie hebben zo een hele band bij elkaar.
 • Creëer je eigen flessofoon: zet een aantal flesjes op een rij en vul de flesje met water tot op verschillende niveaus. Sla vervolgens met een stokje op de flessen of blaas erin. De toon is lager als er meer water in de fles zit.
 • Vul een leeg conservenblik met steentjes, rijst of mais en sluit de bovenkant af met een papieren met elastiek of dik plakband. Je hebt je eigen rammelaar.
 • Verder kan natuurlijk alles in wat binnen handbereik is van de kinderen als trommel dienen (levende wezens buiten beschouwing gelaten). Lepels of andere stokken zijn dan ook heel goed bruikbaar als trommelstok.
 • Van een holle stok maak je gemakkelijk een fluitje. Snij een paar gaatjes in het stokjes en een nieuwe ‘blokfluit’ is geboren.
 • Je eigen Sambabal kan je ook gemakkelijk maken. Zorg voor stevige, papieren (effen) zakjes. Gebruik voor elke sambabal een stokje/tak van 20 - 30 cm lang en 2,5 cm dik. Kleur de zakjes aan beide kanten vol. Blaas het zakje open en doe er wat rijst in. Bind het zakje met een elastiekje stevig om het stokje. En klaar is de sambabal.

Vorbereiden & Zelf lesmateriaal ontwerpen

 • Op zoek naar meer tips of sport- spel en lesmateriaal?
 • Ga je voor de klas staan en ben je hierbij van plan zelf lesmateriaal te ontwerpen en leerteksten te schrijven? Kijk dan eens naar de samenvatting van het boek 'Lesgeven op papier', van Teunissen. Hierin vind je tips over lesgeven op papier, dat toch duidelijk iets anders is dan lesgeven aan een zichtbare groep mensen.

Verzekeringnemers, verzekerden, mede-verzekerden en persoonlijke situaties: vragen en antwoorden

Verzekeringnemers, verzekerden, mede-verzekerden en persoonlijke situaties: vragen en antwoorden

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

Wie is de verzekerde, wie zijn de medeverzekerden, en wie is de verzekeringnemer van een verzekering?


Wat is ook alweer een verzekering?

 • Een verzekering afsluiten is een afspraak maken tussen twee partijen, waarbij de verzekeringnemer (degene die afsluit) aan de verzekeraar vraagt of deze een bepaald risico, wat de verzekeringnemer niet wilt lopen, op zich wilt nemen, in ruil voor een vergoeding.

Wie is de (hoofd)verzekerde van een verzekering?

 • De verzekerden zijn degenen die zich tegen bepaalde risico's hebben laten verzekeren bij een verzekeraar.

 • Bij de 'Verzekerden' gaat het erom wie je wil verzekeren. Bij een schadeverzekering, zoals een reisverzekering, is de 'Verzekerde', de persoon waarvoor geldt dat door hem geleden gedekte schade recht geeft op schadevergoeding.

 • De hoofdverzekerde is degene aan wie de schadevergoeding, als daar sprake van is, zal worden uitgekeerd. De hoofverzekerde is de 'begunstigde', degene die volgens de verzekering (op de polis) gerechtigd is de vergoeding in ontvangst te nemen.

 • De medeverzekerden zijn degene die naast de hoofdverzekerde ook door de verzekering wordt gedekt (bijvoorbeeld partner, kinderen). Zij worden dan de meeverzekerden of medeverzekerden genoemd.

Wie is de verzekeringnemer van een verzekering?

 • De verzekeringnemer is de persoon die de verzekering afsluit bij de verzekeraar.

 • De verzekeringnemer is ‘de contractpartij', degene die een handtekening onder het contract zet. Dat wil zeggen degene die het formulier ondertekent en de slotvragen beantwoordt.

 • De verzekeringnemer draagt ook zorg voor de juiste informatie als vertrek-, en terugkomstdatum, welke dekkingen moeten worden verzekerd etc.

 • De verzekeringnemer zal vaak ook de premie betalen, maar dat hoeft niet, wel blijft de verzekeringnemer verantwoordelijk voor de betaling.

 • De verzekeringnemer kan dus iemand anders zijn dan degene die verzekerd moet worden. Voorbeelden:
  • Een ouder kan een verzekering afsluiten voor een van de kinderen
  • Een vriendin kan een verzekering afsluiten voor een vriend
  • Een organisatie kan een verzekering afsluiten voor een deelnemer of medewerker (neem contact op als je vragen hierover hebt)
 • Is de verzekerde minderjarig of jonger dan een bepaalde leeftijd, dan kan het zijn dat een meerderjarige als verzekeringnemer moet optreden.

Wie is de betaler van een verzekering?

 • De verzekeringbetaler is diegene van wiens rekening de verzekeringspremie wordt afgeschreven of wie de verzekeringspremie overmaakt.
Hoe werkt het als je een (reis)partner of kinderen wilt meeverzekeren op je reisverzekering?

Hoe werkt het als je een (reis)partner of kinderen wilt meeverzekeren op je reisverzekering?

 • De meeste (reis) verzekeringen kun je individueel afsluiten, of in combinatie met dekking voor je partner en/of kinderen.
 • Het meeverzekeren van partner en/of kinderen is vaak relatief eenvoudig bij een doorlopende verzekering. Bij aflopende verzekeringen, en specifieke verzekeringen, moet je goed opletten dat je zorgvuldig doorgeeft wie er meeverzekerd moet worden, en wie bijvoorbeeld alleen maar een reisgenoot is (die niet meeverzekerd moet worden).
Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

  Verzekeren vanuit het buitenland

  Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij iemand vanuit het buitenland een verzekering wil afsluiten:

  • je bent vergeten een reisverzekering af te sluiten.
  • je bent verzekerd via de (buitenlandse) werkgever, maar na stoppen met werken stopt ook deze verzekering.
  • je bent vergeten de reisverzekering te verlengen, waardoor deze is afgelopen.
  • je wil overstappen op andere verzekering.

  Wat speelt er in deze situaties?

  • Een belangrijk punt is dat een reguliere Nederlandse reisverzekering niet kan worden afgesloten, indien je je al in het buitenland bevindt.
  • De reisverzekering moet namelijk ingaan op de dag dat je vertrekt uit Nederland. En de reisverzekering moet de gehele reis omvatten.
  • Dit geldt in principe voor ALLE Nederlandse reisverzekeringen.
  • Je kan natuurlijk via internet ergens wel een reisverzekering afsluiten, en niemand weet dan dat je al in het buitenland zat, maar de problemen kunnen dan ontstaan op het moment van schade. Als de verzekeraar bijvoorbeeld een vervoersbewijs wil zien, om te weten hoe lang je al op reis bent, kunnen ze er achter komen en de schade niet vergoeden.

  Wat kun je doen?

  Wat te doen als je werkt in het buitenland of van plan bent lang in het buitenland te blijven

  • Internationale ziektekostenverzekeringen kunnen zonder problemen vanuit het buitenland worden afgesloten.
  • Voor dergelijke verzekeringen geldt wel altijd dat er (om geaccepteerd te worden) gezondheidsvragen worden gesteld.
  • Check de gespecialiseerde JoHo website expatverzekering.nl of vraag advies aan
  Vanuit België je verzekering afsluiten voor reis, werk, stage, studie of vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Vanuit België je verzekering afsluiten voor reis, werk, stage, studie of vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Verzekeringen voor vakantie, reis, vrijwilligerswerk, wereldreis, taalreis, studie- of stagereis

  • Wanneer je als Nederlander, of als Belg, in België woont kun je doorgaans geen Nederlandse reisverzekeringen afsluiten, maar wel onder aanvullende voorwaarden gebruik maken van bijvoorbeeld de Globetrotter of Special ISIS verzekering.
  • Houd er rekening mee dat in de voorwaarden van deze verzekeringen gesproken wordt over terugkeer naar Nederland in geval van repatriëring. Sluit je een van deze verzekeringen af terwijl je in België woont, dan zal je in geval repatriëring terugkeren naar België.

  JoHo & Special ISIS verzekering

  • Speciaal voor: betaald werk, stage, studie en vrijwilligerswerk in het buitenland.
  • Gericht op: backpackers, wereldreizigers & avontuurlijke activiteiten.
  • Gebied: Wereldwijde dekking (Europa dekking kan ook).
  • Duur: Flexibele duur en verlenging tot 4 jaar.
  • Dekking: Standaard meeverzekerd zijn aansprakelijkheidsdekking (ook tijdens stage & vrijwilligerswerk!), bagagedekking, dekking bij gevaarlijke sporten, ongevallendekking, rechtsbijstand & terugkeer naar België in geval ziekte familielid.  
  • Ziektekosten: Ziektekostendekking ook als je Belgische zorgverzekering geen dekking meer biedt. Je dient wel altijd de 'All In' dekking te kiezen. Die is ook verplicht als je nog wel een ziektekostenverzekering (Mutualiteiten) hebt in België.
  • Repatriering: Samen terug naar België in geval van nood.
  • Verzekeraar: verzekering van de meest ervaren verzekeraar op het gebied van jongeren en backpackers.

  JoHo & Globetrotter verzekering

  • Speciaal voor: vakantie, reis, vrijwilligerswerk, wereldreis, taalreis, studie- of stagereis.
  • Gebied: Wereldwijde dekking (Europa dekking kan ook).
  • Duur: maximaal 2 jaar aaneengesloten.
  • Dekking: je kunt kiezen uit medisch, bagage, SOS, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen en buitengewone kosten zoals repatriëring.
  • Werken: Houd er wel rekening mee dat de verzekeraar graag van tevoren wil weten wat voor werkzaamheden je gaat doen als je zou gaan werken in het buitenland (afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, kan het zijn dat je een premietoeslag dient te betalen).
  • Ziektekosten: Het is voor het afsluiten van de Globetrotter geen vereiste dat je nog een zorgverzekering hebt in België. Je dient wel altijd de dekking te kiezen: 'Medische kosten Volledig'. Die is ook verplicht als je nog wel een ziektekostenverzekering (Mutualiteiten) hebt in België.
  • Verzekeraar: verzekering van een internationale reisverzekeraar.

  Verzekeringen voor emigranten en expats

  • Iedereen die zich voor langere tijd in het buitenland vestigt, en daar eventueel ook gaat werken, kan vaak geen gebruik maken van de ziektekostendekking in België, de Mutualiteiten.
  • Ook de uitgebreide reisverzekeringen zullen na verloop van tijd ontoereikend zijn.
  • Een uitgebreide ziektekostenverzekering die volledige dekking geeft is dan wenselijk.
  • Via JoHo kan je advies krijgen over de meest interessante internationale ziektekostenverzekeringen, zoals Cigna, Goudse Expat pakket, Allianz Care en April MyHealth
  • Lees meer of vraag advies aan
  • Meer lezen over expat en emigratieverzekeringen
  Vanuit Duitsland je verzekering afsluiten voor reis, werk, stage, studie of vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Vanuit Duitsland je verzekering afsluiten voor reis, werk, stage, studie of vrijwilligerswerk in het buitenland?

  Verzekeringen voor vakantie, reis, vrijwilligerswerk, wereldreis, taalreis, studie- of stagereis

  • Wanneer je als Nederlander, of als Duitser, in Duitsland woont kun je doorgaans geen Nederlandse reisverzekeringen afsluiten, maar wel onder aanvullende voorwaarden gebruik maken van de Special ISIS verzekering. Er gelden dan wel aanvullende voorwaarden:
   • Je behoudt dekking via je zorgverzekering in Duitsland
   • Je dient wel altijd de 'All In' dekking te kiezen
   • Indien er sprake is van repatriëring dan is dat in principe naar Nederland. In overleg met de alarmcentrale kan er worden uitgeweken naar grensgebieden. De uiteindelijke beslissing daarvoor ligt bij de verzekeraar.
   • Bij terugkomst in Duitsland of Nederland eindigt de dekking op grond van de Special ISIS verzekering direct.

   

  Special ISIS verzekering aanvragen

   

  Verzekeringen voor emigranten en expats

  Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

  Wat te doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

  Wat moet je doen als jij of je reisgenoot een ernstig ongeluk krijgt in het buitenland?

  Alarmcentrale van je verzekering bellen

  • Als er sprake is van een ernstig ongeluk of ziekte dan waarschuw je zo snel mogelijk de alarmcentrale van je verzekering.
  • Zorg dat jij, of degene die contact opneemt, de volgende gegevens bij de hand hebt:
   • Personalia
   • Reisverzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en polisnummer)
   • De namen en adressen van personen die ingelicht moeten worden
   • De naam van de behandelend arts en de door het ziekenhuis gestelde diagnose
   • Je medische achtergrond
  • Op verzoek van je familie kan je huisarts medische gegevens doorgeven aan de behandelend arts in het buitenland. Vooral als je eerder in een ziekenhuis bent opgenomen of bepaalde medicijnen gebruikt, kan deze informatie van belang zijn.

  Contact met ambassade of consulaat

  • in ernstige gevallen informeert de lokale politie, een reisgenoot of betrokkene zelf meestal de ambassade of het consulaat als er iemand in het ziekenhuis belandt. De ambassade of het consulaat neemt dan zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis om inzicht in de situatie te krijgen. Uiteraard is het afhankelijk van de aard van de situatie (land, soort ziekte) of de ambassade erbij betrokken moet worden.
  • Om verdere stappen te kunnen nemen moet de ambassade of het consulaat beschikken over dezelfde gegevens als de alarmcentrale. Als je zelf niet in staat bent je alarmcentrale te informeren, dan zorgt de ambassade of het consulaat ervoor dat de desbetreffende alarmcentrale in Nederland wordt ingelicht. 
  • Op jouw verzoek kan de ambassade of het consulaat ook zorgen dat je familieleden of vrienden in Nederland op de hoogte worden gesteld van je situatie. Dit gebeurt dan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.
  Special ISIS: Kan de verzekering worden afgesloten voor groepen of meerdere personen?
  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

       

  Partner: Spotlight

  Dutch for Children biedt lesprogramma's op maat aan voor (expat) kinderen. De online Nederlandse privélessen van Dutch for Children worden op maat gegeven. Als leidraad voor de lessen is de manier van leren. Dutch for Children is een uitkomst voor Nederlandse kinderen overal ter wereld.

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: crossroads uit selectie
  Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

  Emigratie & Lang verblijf in buitenland: thema's en startpagina's

  Personen, persoonlijke situaties en reisgenoten in het buitenland: startpagina's

  Personen, persoonlijke situaties en reisgenoten in het buitenland: startpagina's

  Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

  Backpacken & Reizen: thema's en startpagina's

  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen