Zingeving & Motivatie: zoek voldoening bij studie, werk, reizen en de wereld om je heen

 

Zingeving en motivatie voor studie, werk, reizen en de wereld

 

Motivatie voor je studie - Passie voor je werk

Betrokkenheid bij je omgeving - Zorg voor de wereld in jezelf

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat houdt zingeving in en wat is zinnig?

Wat houdt zingeving in en wat is zinnig?

Wat houdt zingeving in en wat is zinnig?

 • Zingeving is een actief proces van toegevoegde waarde zien en maken.
 • Het is de activiteit van het herkennen van het nut van ervaringen of situaties.
 • Die toegevoegde waarde ('zin') kan iets zijn voor de korte of juist op de lange termijn. De ene keer is het nut ervan heel helder te zien en onder woorden te brengen, maar op andere momenten herken je juist de mogelijkeid tot toegevoegde waarde van een activiteit. 
 • Zoals het woord zingeving al aangeeft, gaat het over het ‘geven van zin’. Hierbij gaat het vaak om het antwoord op de vraag ‘Wat voeg je toe?’.
 • Organisaties hebben hun zingeving vaak staan in hun ‘missie’.  Ook als individu kun je jouw missie verwoorden om zo ‘zin te geven’.
 • Een beetje creatief persoon zal echter van elke activiteit (of non-activiteit) een bepaalde toegevoegde waarde kunnen herkennen. Even niets doen, kan zinvol zijn om tot rust te komen. Vrijwilligerswerk doen bij een organisatie voelt ook vaak heel zinvol. Toch kan het minimaal net zo zinvol zijn om in je buurt bij te dragen, vrienden, familie of buren te ondersteunen als ze hulp nodig hebben.
 • Zingeving kan heel groots zijn (je levensdoel), maar kan ook heel kleine handelingen inhouden (wat voeg ik vandaag toe aan dit project).
Wat betekent voldaan en wat houdt je voldaan voelen in?

Wat betekent voldaan en wat houdt je voldaan voelen in?

Wat betekent voldaan en wat houdt je voldaan voelen in?

 • Voldoening is wanneer je tevreden bent met wat er nu is en wat je hebt gedaan.
 • Het is het resultaat van nuttig of zinvol werk hebben gedaan. Hoewel ieders eigen interpretatie van zingeving en nuttig zijn, kan verschillen.
 • Een voldaan gevoel kan een bepaalde mate van ontspanning en ervaring van 'gevuld zijn' meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer je met een goed gevoel een presentatie hebt gegeven, of wanneer je lekker gesport hebt. Je hebt een doel gesteld en dat behaald.
 • Sommige mensen zullen het gevoel van 'voldaan zijn' of tevredenheid minder goed herkennen. Wanneer je de lat altijd weer een beetje opschuift voor jezelf, of wanneer je deze structureel te hoog legt, dan wordt het gevoel van tevreden zijn met het resultaat overschaduwt door het nog te behalen (nieuwe) doel.
Wat houdt je nuttig voelen in en wat is nuttig?

Wat houdt je nuttig voelen in en wat is nuttig?

Wat houdt je nuttig voelen in en wat is nuttig?

 • Je nuttig voelen zal meestal zijn wanneer jouw specifieke aanwezigheid of handelen van toegevoegde waarde is in die situatie (voor je sportvereniging, voor je familie, voor de organisatie waar je werkt).
 • Je doet iets wat niet perse leuk is, maar wel van betekenis is voor het grotere geheel of op de langere termijn.
 • Je kunt je nuttig voelen omdat je kennis/ervaring kunt toevoegen in een groep. Je kunt je nuttig voelen door je tijd vrij te maken om een ander te helpen. Je kunt je nuttig voelen doordat iets om iemand door jouw handelen of door jouw aanwezigheid geholpen is.

 

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

 • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
 • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
 • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
 • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
Wat houdt zinloosheid in en wat is zinloos?

Wat houdt zinloosheid in en wat is zinloos?

Wat houdt zinloosheid in en wat is zinloos?

 • Zinloosheid is het gebrek aan zingeving, de afwezigheid van 'nut' en toegevoegde waarde.
 • Het gevoel van zinloosheid ervaren, kan voelen als een diepe put waar je niet meer uit komt. Zinloosheid legt een zware deken over datgene wat zinloos voelt.
 • Uitdaging bij het ervaren van zinloosheid is het herkennen als een tijdelijke ervaring, een tijdelijk perspectief. Ook kan het behulpzaam zijn om te zien dat het leven op een bepaald niveau zinloos is, en op een ander niveau enorm zinvol.
 • Zinloosheid en zinvolheid zijn op hetzelfde moment aanwezig.
 • Als je het gevoel van zinloosheid gaat verkennen, als een ontdekkingsreiziger, zal je mogelijk zien dat de zinloosheid enkel bestaat door de verhalen die je jezelf vertelt.
 • Als je het heel basaal bekijkt, is het leven niet zinloos en ook niet zinvol. Als je kijkt naar dieren, vraag jij je wel eens af waarom bestaat deze roodborst of deze meeuw? En denk je dat die dat zelf zich afvragen? Waarom vraag jij het je dan af?
 • Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat we als mensen de neiging hebben, de behoefte hebben aan een zinvol bestaan. Veel religies bieden hiervoor uitkomst. In een steeds seculiere samenleving is deze oefening in zingeving een steeds individueler wordende taak, die daarmee niet simpeler geworden is.
Contentheid versus ontevredenheid: begrippen, definities en inzichten

Contentheid versus ontevredenheid: begrippen, definities en inzichten

Wat is contentheid, wat zijn contenties en de bronnen van een goed of gelukkig gevoel?

Wat is contentheid, wat zijn contenties en de bronnen van een goed of gelukkig gevoel?

Wat is contentheid?

 • Contentheid is een vorm van geluk en tevredenheid. Bij contentheid wordt uitgegaan van de voorwaarden die leiden tot een leven waarbij je bewust, onafhankelijk, zinvol  en evenwichtig in het leven komt te staan.

Wat zijn contenties?

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.
 • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.
 • Tot de belangrijkste contenties worden gerekend:
  • Zelfbewust zijn en voelen
  • Onafhankelijk zijn en voelen
  • Onbeperkt zijn en voelen
  • Zinvol zijn en voelen
  • Evenwichtig zijn en voelen
  • Betrokken zijn en voelen
  • Behulpzaam zijn en voelen
  • Stapgericht zijn en voelen
  • Ervaren zijn en voelen

Hoe verhouden contenties zich met waarden en normen?

 • Waarden en normen zijn de idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd.
 • Dit streven is in principe terug te brengen tot overleven en in stand houden van de groep, waarbij groepen die streven naar tevredenheid een sterkere kans maken op overleving.
 • Persoonlijke waarden kan je zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
 • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.), maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid). Hier kan je ook spreken van je eigen idealen.
 • Deze idealen vormen de basis voor je contentheid, ofwel de (contentionele) waarden die leiden tot een leven waarbij je meer bewust, onafhankelijk, zinvol, betrokken, behulpzaam of evenwichtig in het leven komt te staan.

Hoe verhouden contenties zich met competenties?

 • Vaardigheden (competenties) kunnen worden ingezet om bepaalde waarden te bereiken.
 • Vaardigheden staan in het algemeen in verband met een bepaalde staat van gesteldheid of gevolg van emoties, ze hebben daar invloed op.

Hoe verhouden contenties zich met emoties?

 • Emoties fungeren als prikkels, signalen (van gesteldheid) die aangeven dat je een andere kant op zou moeten bewegen, of die juist bevestigen dat je op een goede weg zit.
 • Vaardigheden en emoties kan je in meer of mindere mate leren beheersen, controleren, stimuleren, aanleren of afleren.

Meer lezen over waarden en normen

Wat betekent voldaan en wat houdt je voldaan voelen in?

Wat betekent voldaan en wat houdt je voldaan voelen in?

Wat betekent voldaan en wat houdt je voldaan voelen in?

 • Voldoening is wanneer je tevreden bent met wat er nu is en wat je hebt gedaan.
 • Het is het resultaat van nuttig of zinvol werk hebben gedaan. Hoewel ieders eigen interpretatie van zingeving en nuttig zijn, kan verschillen.
 • Een voldaan gevoel kan een bepaalde mate van ontspanning en ervaring van 'gevuld zijn' meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer je met een goed gevoel een presentatie hebt gegeven, of wanneer je lekker gesport hebt. Je hebt een doel gesteld en dat behaald.
 • Sommige mensen zullen het gevoel van 'voldaan zijn' of tevredenheid minder goed herkennen. Wanneer je de lat altijd weer een beetje opschuift voor jezelf, of wanneer je deze structureel te hoog legt, dan wordt het gevoel van tevreden zijn met het resultaat overschaduwt door het nog te behalen (nieuwe) doel.
Wat houdt je nuttig voelen in en wat is nuttig?

Wat houdt je nuttig voelen in en wat is nuttig?

Wat houdt je nuttig voelen in en wat is nuttig?

 • Je nuttig voelen zal meestal zijn wanneer jouw specifieke aanwezigheid of handelen van toegevoegde waarde is in die situatie (voor je sportvereniging, voor je familie, voor de organisatie waar je werkt).
 • Je doet iets wat niet perse leuk is, maar wel van betekenis is voor het grotere geheel of op de langere termijn.
 • Je kunt je nuttig voelen omdat je kennis/ervaring kunt toevoegen in een groep. Je kunt je nuttig voelen door je tijd vrij te maken om een ander te helpen. Je kunt je nuttig voelen doordat iets om iemand door jouw handelen of door jouw aanwezigheid geholpen is.

 

Wat houdt zingeving in en wat is zinnig?

Wat houdt zingeving in en wat is zinnig?

Wat houdt zingeving in en wat is zinnig?

 • Zingeving is een actief proces van toegevoegde waarde zien en maken.
 • Het is de activiteit van het herkennen van het nut van ervaringen of situaties.
 • Die toegevoegde waarde ('zin') kan iets zijn voor de korte of juist op de lange termijn. De ene keer is het nut ervan heel helder te zien en onder woorden te brengen, maar op andere momenten herken je juist de mogelijkeid tot toegevoegde waarde van een activiteit. 
 • Zoals het woord zingeving al aangeeft, gaat het over het ‘geven van zin’. Hierbij gaat het vaak om het antwoord op de vraag ‘Wat voeg je toe?’.
 • Organisaties hebben hun zingeving vaak staan in hun ‘missie’.  Ook als individu kun je jouw missie verwoorden om zo ‘zin te geven’.
 • Een beetje creatief persoon zal echter van elke activiteit (of non-activiteit) een bepaalde toegevoegde waarde kunnen herkennen. Even niets doen, kan zinvol zijn om tot rust te komen. Vrijwilligerswerk doen bij een organisatie voelt ook vaak heel zinvol. Toch kan het minimaal net zo zinvol zijn om in je buurt bij te dragen, vrienden, familie of buren te ondersteunen als ze hulp nodig hebben.
 • Zingeving kan heel groots zijn (je levensdoel), maar kan ook heel kleine handelingen inhouden (wat voeg ik vandaag toe aan dit project).
Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

Wat is leegte en wat betekent een gevoel van leegte ervaren?

 • Leegte is in de kern afwezigheid. Afwezigheid van zin. Afwezigheid van energie om in beweging te komen, om een project op te pakken, om jezelf te ontwikkelen.
 • Leegte ervaren roept bij veel mensen een gevoel van nutteloosheid op. De grond die onder je voeten verdwijnt. Het leven zoals je dacht dat het was, bestaat niet.
 • Toch kan leegte ook een mooi beginpunt vormen. Je kunt het ook benaderen als een wit vel papier. Waar je een nieuwe tekening op kan maken, kan vouwen tot een nieuw figuur of waar een nieuw verhaal opgeschreven kan worden.
 • Leegte ervaren, vraagt een overgave aan de afwezigheid. Van steun, van zingeving. Soms kan leegte ook vol zijn van niet-waargemaakte verwachtingen. Onder een leegte gevoel kunnen emoties van eenzaamheid, zinloosheid en apathie zitten.
Wat houdt zinloosheid in en wat is zinloos?

Wat houdt zinloosheid in en wat is zinloos?

Wat houdt zinloosheid in en wat is zinloos?

 • Zinloosheid is het gebrek aan zingeving, de afwezigheid van 'nut' en toegevoegde waarde.
 • Het gevoel van zinloosheid ervaren, kan voelen als een diepe put waar je niet meer uit komt. Zinloosheid legt een zware deken over datgene wat zinloos voelt.
 • Uitdaging bij het ervaren van zinloosheid is het herkennen als een tijdelijke ervaring, een tijdelijk perspectief. Ook kan het behulpzaam zijn om te zien dat het leven op een bepaald niveau zinloos is, en op een ander niveau enorm zinvol.
 • Zinloosheid en zinvolheid zijn op hetzelfde moment aanwezig.
 • Als je het gevoel van zinloosheid gaat verkennen, als een ontdekkingsreiziger, zal je mogelijk zien dat de zinloosheid enkel bestaat door de verhalen die je jezelf vertelt.
 • Als je het heel basaal bekijkt, is het leven niet zinloos en ook niet zinvol. Als je kijkt naar dieren, vraag jij je wel eens af waarom bestaat deze roodborst of deze meeuw? En denk je dat die dat zelf zich afvragen? Waarom vraag jij het je dan af?
 • Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat we als mensen de neiging hebben, de behoefte hebben aan een zinvol bestaan. Veel religies bieden hiervoor uitkomst. In een steeds seculiere samenleving is deze oefening in zingeving een steeds individueler wordende taak, die daarmee niet simpeler geworden is.
Wat kan je doen om je authenticiteit en zelfbewustzijn te ontwikkelen of zingeving te vinden: vragen en antwoorden

Wat kan je doen om je authenticiteit en zelfbewustzijn te ontwikkelen of zingeving te vinden: vragen en antwoorden

Hoe kan je een goed oordeel vormen over je eigenschappen, talenten en aanleg?

Hoe kan je een goed oordeel vormen over je eigenschappen, talenten en aanleg?

Hoe kan je een goed oordeel vormen over je eigenschappen en talenten?

 • Oordeel niet te snel. De ervaring is dat je veel zaken pas positief gaat ervaren als je er goed in bent geworden of als de omstandigheden ook bijdragen aan een positieve ervaring.
 • Oordeel op grond van verschillende achtergronden: probeer om ervaringen op te doen in verschillende omgevingen en onder verschillende omstandigheden om zo een beter beeld te krijgen. Voorbeeld: of je het leuk vindt om anderen iets te leren kan je aflezen aan je ervaringen als bijlesgever maar ook aan je ervaringen als oppas bij de kinderen van de buren.
 • Oordeel in grote lijnen. Als je positieve ervaringen hebt als zeilkampleider, jeugdtrainer of horeca-coördinator dan kan het zijn dat je plezier gaat beleven aan leidinggeven aan een groep medewerkers. Dus dat bijvoorbeeld management bij je kan passen of een coördinerende functie. Maar als je tijdens je eerste grotere coördinerende functie merkt dat onder stress werken of bijvoorbeeld oudere collega’s aansturen je echt niet meevalt, dan zegt dat nog weinig over je ervaringen na een aantal jaar op latere leeftijd. Probeer dus ook je ervaringen langs een soort tijdlijn te leggen. Ervaringen hoeven niet consequent te zijn.
 • Probeer er rekening mee te houden dat je sommige zaken echt nog niet kan weten, tenzij je er jarenlang mee bezig bent geweest.
 • Check of gebruik ook eens de JoHo competentie- en contentietools!
Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze?

Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze?

Een beeld creëren van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze:

 • Zet activiteiten waar jij actief in bent geweest op een rijtje, zoals banen - bijbanen - zomerbanen - vakanties - reiservaringen - groepsactiviteiten - familiebijeenkomsten - commissie - vrijwilligerswerk - etc.
 • Probeer daarachter te zetten welke vaardigheden of eigenschappen je daarvoor nodig had.
 • Probeer ook aan te geven welke vaardigheden of eigenschappen je daar hebt verbeterd.
 • Probeer ook aan te geven of je heb gemerkt dat je ergens plezier in had of er naar verloop van tijd plezier in hebt gekregen.
 • Probeer ook aan te geven of je hebt gemerkt dat je in sommige zaken weinig tot geen plezier had en, iets moeilijker, probeer aan te geven waaraan dat mogelijk heeft gelegen (een vervelende collega kan een werkervaring flink negatief beïnvloeden en slecht weer tijdens een strandvakantie draagt in het algemeen ook niet bij aan de vakantievreugde).
Hoe ben je eerlijk naar jezelf?

Hoe ben je eerlijk naar jezelf?

Hoe ben je eerlijk naar jezelf?

 • Probeer zo eerlijk mogelijk over jezelf te zijn, iets wat niet altijd meevalt.

 • Iedereen heeft er last van dat jezelf voor de gek houden in deze samenleving vaak een handige strategie is om je keuzes te maken, om vooruit te komen of om te voorkomen dat je last krijgt van allerlei ingewikkelde zaken die, als je er echt over na gaat denken onoplosbaar, uitzichtloos of zinloos lijken te worden.

 • Probeer bij het eerlijk zijn niet rekening te houden met de omgeving, de toekomst, het verleden etc. Probeer het terug te brengen tot iets kleins; de vraag 'wat vind ik van leren?' is heel groot maar door het terug te brengen naar kleine leerervaringen zoals de voetbaltraining die je graag volgt, de les geschiedenis die je inspireert of de les wiskunde waarbij je in slaap valt, krijg je een beter beeld.

 • Probeer vergelijkingen te maken met zaken die dicht in de buurt zitten. Bij de vraag 'wat vind ik van werken in groepsverband' kan je je ervaringen in de klas naast ervaringen leggen in je vriendengroep, je familie of het team waarmee je hebt gewerkt tijdens je eerste of laatste baan.

 • Probeer je negatieve en positieve ervaringen/gevoelens met betrekking tot dezelfde eigenschap of vaardigheden naast elkaar te zetten. Stel je denkt na over je doorzettingsvermogen of behoefte aan afzien, kijk dan eens naar al die zaken die je nooit hebt afgemaakt of waar je balend mee bent doorgegaan en zet die af tegen zaken die je moeiteloos hebt afgerond en waar je juist energie van hebt gekregen of waarbij je de pijn van het afzien niet als negatief hebt ervaren.

 • Moeilijk maar uitdagend is om te kijken of je er ook achter kan komen waarom je vergelijkbare zaken toch op heel verschillende wijze kan ervaren.

Hoe wordt je positiever en wat kan je doen om je optimisme te versterken?

Hoe wordt je positiever en wat kan je doen om je optimisme te versterken?

1. 'Wat als alles goed gaat?'

 • als je iemand bent die altijd van het negatieve scenario uit gaat, als je merkt dat je in de neiging schiet om bij een nieuw project alle beren op de weg te gaan benoemen en op de rem te staan, oefen dan eens in het je inbeelden hoe het zou zijn als alles goed gaat.
  • Wat gebeurd er als iedereen meewerkt, als het geheel soepeltjes verloopt?
  • Hoe voel jij je daarbij?

Door jezelf actief te trainen in het – ook – visualiseren van de situatie waarin alles goed loopt – kun je ook meer ervaren hoe het is om te vertrouwen op de situatie, jezelf en anderen.

Als verdieping kun je onderzoeken of er aspecten zijn die belangrijk zijn om te ondervangen:

 • Wat is er nodig om vertrouwen te hebben in een goede afloop van het project?
 • Zijn er bepaalde checks of acties nodig?
 • Is een bepaalde afstemming gewenst?

2. Lessen uit de positieve psychologie

 • Omring jezelf met positief ingestelde mensen en bronnen. Let niet teveel op 'het nieuws' (dat vaak negatief geladen is)
 • Neem het leven zo licht mogelijk op, neem jezelf en situaties niet te serieus als dat niet nodig is. Probeer de humor ergens van in te zien, of gebruik iets humoristisch om uit een negatieve denkspriraal te komen
 • Probeer je problemen vanuit een ander perspectief te bekijken. Het zogenaamde 'omdenken' is vrijwel in alle situaties wel mogelijk, maar je moet er in het begin wel wat moeite voor doen, daarna gaat het vanzelf
 • Neem de tijd, vecht niet te hard tegen de negatieve gedachten, tijd heelt vaak ook negativiteit
 • Maak contact met anderen, ook al kost dat mentale moeite... laat je direct of indirect helpen
 • Wordt actief, leer iets nieuws
 • Ga naar buiten, de natuur werkt in het algemeen positief en onstpannend op je in; ook natuur dicht bij je in de buurt
 • Dus .. behandel jezelf zoals je een vriend zou behandelen stel je een mooie toekomst voor, focus op de positieve aspecten van ervaringen en situaties, houd een open geest en 'vergeef' jezelf en anderen

3. Dankbaarheidsoefeningen

 • Wetenschappelijk onderzoek heeft gevonden dat het regelmatig beoefenen van dankbaarheidsoefeningen flink kan bijdragen aan je geluksgevoel.

4. Gebruik positieve en versterkende gedachten

 • De meeste mensen hebben een sterke, geïnternaliseerde kritische stem. Om hier ook positieve gedachten tegenover te stellen, wordt ook wel gewerkt met positieve versterkende gedachten die je regelmatig moet herhalen. Deze gedachten worden affirmaties genoemd en werken versterkend in situaties waarin je iets graag wilt hebben of wilt zijn

5. Rationeel Emotieve Therapie (RET) techniek toepassen

 • Je kunt de negatieve associaties die je hebt met studeren bestrijden met de positieve associaties die je oproept door goede studieresultaten te behalen met een gedisciplineerde en gestructureerde studieaanpak. Je kunt ze ook direct aanpakken. Een geschikte methode hiervoor, die zich ook goed leent voor zelfcoaching, is Rationeel Emotieve Therapie (RET), ontwikkeld door Albert Ellis. RET gaat uit van het principe dat niet de situatie de aanleiding is voor een bepaald gevolg, maar de gedachten die jij zelf bij deze situatie hebt. Door deze gedachten te veranderen verander je ook het gevolg. De therapie gaat uit van een ABC methode: Aanleiding, de Bril waardoor je kijkt en de Consequentie.

Stap 1. De aanleiding (“A”)

 • Waardoor wordt het gedrag of gevoel dat je juist probeert te voorkomen opgeroepen? Probeer dat te omschrijven. Bijvoorbeeld: “Ik moet een essay schrijven.”

Stap 2. De consequentie (“C”)

 • Wat is de consequentie van deze aanleiding? Benoem het ongewenste gedrag of gevoel dat er wordt opgeroepen. Bijvoorbeeld: “Ik blijf het werk uitstellen en doe uiteindelijk niets”

Stap 3. De bril (“B”)

 • Wat zijn de gedachten waarmee je C veroorzaakt? Beschrijf de interpretaties, maar vooral ook de evaluaties. Bijvoorbeeld: “Ik kan dat essay toch niet maken, het is veel te moeilijk voor me.”

Stap 4. De gewenste C

 • Bedenk hoe je graag zou reageren op de aanleiding die je omschreven hebt? Wat voor gevoel wil je dat dit bij je oproept en welk gedrag hoort hierbij? Kies wel een consequentie waarvan je weet dat deze haalbaar is. Bijvoorbeeld: “Ik zou willen dat ik net als de anderen het essay zou maken.”

Stap 5. Logisch redeneren

 • Stel de huidige consequentie die je ervaart ter discussie en beredeneer waarom deze irreëel zou zijn. Kijk logisch naar je eigen kunnen en hoe dit in verhouding staat met de gevoelens die je ervaart. Kloppen de gedachten die je hebt wel met de werkelijkheid?

 • Bijvoorbeeld: “Waarom zou ik dat niet kunnen? Ik ben al zo ver gekomen in mijn studie, ik heb de middelbare school gehaald en dit is echt niet het eerste essay dat ik moet schrijven. Laat ik mijn eerdere resultaten er eens bij pakken om te zien wat ik kan”

Stap 6. Vervang je bril

 • Bij de vorige stap heb je beredeneert waarom de bril die je op hebt niet de juiste is, vervang hem dan ook. Formuleer een positievere gedachte die beter overeenkomt met de werkelijkheid.

 • Bijvoorbeeld: “Ik heb al eerder werk van vergelijkbaar niveau moeten doen, toen lukte het, dus met dezelfde inzet kan ik het nu ook.”

Stap 7. Ervaar

 • Probeer je nieuwe gedachten te ervaren door de bijbehorende situatie op te zoeken (als dat niet kan, doe het dan in je hoofd). Kijk door je nieuwe bril naar de aanleiding en ervaar hoe dit voelt. Bijvoorbeeld: “Hé hé, dat geeft een voldaan gevoel!”

Stap 8. Oefenen

 • Maak een oefenprogramma en voer het uit om de meer rationele en productieve denkwijze in je gedrag in te voeren.

 • Investeer tijd en moeite in deze oefening: gedachten die je al heel lang hebt gaan niet zomaar weg. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het maken van kleine opdrachten. Als het hierbij lukt om positief naar je werk te kijken, kan het later met een groter essay waarschijnlijk ook wel.

Hoe ga je om met de mening van een ander over je kwaliteiten of competenties?

Hoe ga je om met de mening van een ander over je kwaliteiten of competenties?

Hoe ga je om met de mening van een ander over jou en over je kwaliteiten?

 • Vraag vooral ook eens de mening van anderen die jou goed kennen en probeer hun mening een plek te geven in je proces naar meer zelfkennis.
 • Let er echter op dat je ook weer niet teveel waarde hecht aan de mening van een ander. De kans dat die ander zichzelf zo goed kent dat zijn mening over jou ook heel veel waarde heeft, is erg klein.
 • Gebruik de meningen van anderen dus wel maar relativeer de waarde.
Wat kan je doen om je zelfinzicht en zelfkennis te versterken of verbeteren?
Wat kan je doen om je zelfvertrouwen en zelfwaardering te versterken?
Waarom besta je, wie wil je zijn, wat zijn je drijfveren en wat kan je doen?
Waarom is het zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?

Waarom is het zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?

Waarom is het nu zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?

 • Iets leuk vinden heeft deels te maken met jouw eigen keuze om iets leuk te vinden, en deels om het ook leuk te maken. Daarnaast speelt mee dat je je er bewust van moet zijn, achter die keuzes moet gaan staan en eerlijk naar jezelf en je omgeving moet proberen te blijven.

Keuzes maken is moeilijk

 • We hebben allemaal last van het feit dat keuzes maken makkelijker is gezegd dan gedaan. Keuzes hebben consequenties, keuzes lijken soms onbereikbaar ("wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje"), keuzes zijn moeilijk los te koppelen van de situatie waar je je nu in bevindt en keuzes zijn heel moeilijk eerlijk te maken.
 • Eerlijk zijn naar jezelf valt vaak echt niet mee.

Keuzes kunnen vergaande conseqenties hebben

 • Iets echt leuk vinden, kan vergaande consequenties hebben voor jezelf of je omgeving. Een baan in het buitenland, een nieuwe vriendengroep, een andere relatie, het zijn allemaal zaken waar je vaak eigenlijk niet aan wilt denken. Ze uitspreken is al lastig, laat staan ze uitvoeren .. dan is het toch makkelijker om het gewoon weg te drukken of er voor weg te lopen.

Kiezen voor veiligheid is makkelijker

 • Kiezen voor veiligheid en wat je kent, is makkelijker dan kiezen voor dat wat je nog niet kent. Vaak zal je door voorwaarden te koppelen aan bepaalde keuzes het voor jezelf makkelijker maken om voor de veilige bekende weg te kiezen.
Wat vind jij nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?

Wat vind jij nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?

Doe wat je leuk vindt... maar wat vind je nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?

 • Nog los van de vraag of een passie wel echt bestaat, is het wel een handige houvast bij vragen over wat je nu leuk vindt en wat leuk vinden dan wel is.
 • Een zogenaamde passie kan je komen aanwaaien, daar rol je soms in zonder dat je het door hebt. Je kunt er ook wat meer moeite voor doen, door het op te zoeken en je er zo in te laten rollen. Je eerste biertje of wijntje smaakt vaak heel anders dan je honderdste of je laatste.
 • Moeilijker wordt het als je er meer moeite voor moet gaan doen en het niet vanzelf gaat. Zeker als je verwachtingspatroon vanaf het begin heel hoog is en je continu naar je kennis of buurman blijft kijken die zo gepassioneerd praat over zijn hobby, werk of studie. Het kan dan steeds moeilijker worden om erachter te komen wat jouw passie is of wat jij nu echt leuk vindt.
 • Check en gebruik de JoHo competentietools
Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

Welke weg kies jij zelf, wat is jouw weg naar je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

   • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie en strategie.
   • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
   • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
   • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

   Log in en lees hieronder verder

    Waar moet je aan denken als je van tests en andere tools gebruik maakt om persoonlijkheid te testen?

    Waar moet je aan denken als je van tests en andere tools gebruik maakt om persoonlijkheid te testen?

    Waar moet je aan denken als je van persoonlijkheidstests en andere tools gebruik maakt?

    • De praktijk en de ontwikkeling van mensen is niet echt in een wetenschappelijk of computer gestuurd systeem te vatten. Tests zijn gebaseerd op bepaalde aannames, vaste informatie en beperken zich tot de grote lijn omdat er ander geen systeem van gemaakt kan worden. Als studie- of beroepskeuze tests echt goed zouden werken dan zou de wereld er heel anders uit zien.
    • Er is geen enkele studie- of beroepskeuze test die rekening houdt met de cultuur van een bedrijf of organisatie terwijl dat uiteindelijk van doorslaggevend belang kan zijn.
    • Er is geen enkele studiekeuze test die rekening houdt met alle verschillende mogelijkheden op de arbeidsmarkt of jouw ontwikkeling op latere leeftijd.
    • Dus houd er rekening mee dat je de ervaringen met tests stevig relativeert en alleen gebruikt om je eigen onderzoek mee aan te vullen. Laat het niet leidend zijn.

     

    Welke tests en tools kan je gebruiken voor je zelfkennis, persoonlijkheid en het voorhouden van een spiegel
    Wie en wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?

    Wie en wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?

    Wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?

    • Neem de tijd, schrijf zaken op, leg het weer weg en pak het de volgende dag, de volgende maand of het volgende jaar weer op.
    • Laat je negativiteit even varen. Bijna iedereen heeft bij tijd en wijle meer en minder last van negativiteit, maar in dit proces moet je echt je best doen om het zo ver mogelijk weg te stoppen.
    • Gebruik de lijsten met eigenschappen en vaardigheden en maak drie lijstjes: één met de voor jou 25 belangrijkste, de 10 belangrijkste en de 3 belangrijkste.
    • Kijk om je heen, lees verhalen van anderen die op zoek zijn naar hun drijfveren, verdiep je in de arbeidsmarkt en andere zaken die zin (kunnen) geven aan je bestaan.
    • Denk eens na over een sabbatical, een tussenjaar, wat zou je dan het liefste willen doen, met wie, waar en hoe en als dat juist de vraag is, neem dan de volgende stap in overweging.
    • Probeer op een rustig moment op een rustige lokatie rustig na te denken over je mogelijkheden zonder daarbij alle beperkingen die er nu zijn op te roepen of beperkingen die er mogelijk nog gaan komen. Denk leeftijdloos, relatieloos, baanloos, etc. Laat je onzekerheden los en durf een keer te dromen. Het maakt in dit geval niet uit dat je droom uiteindelijk toch nooit bereikbaar is, maar het helpt je om meer achter je ultieme drijfveren te komen. Lukt het je niet om groots te dromen, zoek het dan dichter bij huis en maak het kleiner.
    • Probeer uit te zoeken waar je dromen vandaan komen, ga op zoek naar je eerlijkheid. Komt je droom niet voort uit het afstand willen nemen van je ouders of is het er juist van jongs af aan ingepompt? Waarom denk je dat je droomt wat je droomt?
    • Maak een tekening van al je wensen, schrijf een essay, plak foto's op een board (je eigen moodboard), kies wat bij je past.
    Plezier en passie voor werk, studie en omgeving: vragen en antwoorden

    Plezier en passie voor werk, studie en omgeving: vragen en antwoorden

    Wat vind jij nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?

    Wat vind jij nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?

    Doe wat je leuk vindt... maar wat vind je nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?

    • Nog los van de vraag of een passie wel echt bestaat, is het wel een handige houvast bij vragen over wat je nu leuk vindt en wat leuk vinden dan wel is.
    • Een zogenaamde passie kan je komen aanwaaien, daar rol je soms in zonder dat je het door hebt. Je kunt er ook wat meer moeite voor doen, door het op te zoeken en je er zo in te laten rollen. Je eerste biertje of wijntje smaakt vaak heel anders dan je honderdste of je laatste.
    • Moeilijker wordt het als je er meer moeite voor moet gaan doen en het niet vanzelf gaat. Zeker als je verwachtingspatroon vanaf het begin heel hoog is en je continu naar je kennis of buurman blijft kijken die zo gepassioneerd praat over zijn hobby, werk of studie. Het kan dan steeds moeilijker worden om erachter te komen wat jouw passie is of wat jij nu echt leuk vindt.
    • Check en gebruik de JoHo competentietools
    Waarom is het zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?

    Waarom is het zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?

    Waarom is het nu zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?

    • Iets leuk vinden heeft deels te maken met jouw eigen keuze om iets leuk te vinden, en deels om het ook leuk te maken. Daarnaast speelt mee dat je je er bewust van moet zijn, achter die keuzes moet gaan staan en eerlijk naar jezelf en je omgeving moet proberen te blijven.

    Keuzes maken is moeilijk

    • We hebben allemaal last van het feit dat keuzes maken makkelijker is gezegd dan gedaan. Keuzes hebben consequenties, keuzes lijken soms onbereikbaar ("wie voor een dubbeltje is geboren, wordt nooit een kwartje"), keuzes zijn moeilijk los te koppelen van de situatie waar je je nu in bevindt en keuzes zijn heel moeilijk eerlijk te maken.
    • Eerlijk zijn naar jezelf valt vaak echt niet mee.

    Keuzes kunnen vergaande conseqenties hebben

    • Iets echt leuk vinden, kan vergaande consequenties hebben voor jezelf of je omgeving. Een baan in het buitenland, een nieuwe vriendengroep, een andere relatie, het zijn allemaal zaken waar je vaak eigenlijk niet aan wilt denken. Ze uitspreken is al lastig, laat staan ze uitvoeren .. dan is het toch makkelijker om het gewoon weg te drukken of er voor weg te lopen.

    Kiezen voor veiligheid is makkelijker

    • Kiezen voor veiligheid en wat je kent, is makkelijker dan kiezen voor dat wat je nog niet kent. Vaak zal je door voorwaarden te koppelen aan bepaalde keuzes het voor jezelf makkelijker maken om voor de veilige bekende weg te kiezen.
    Wie en wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?

    Wie en wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?

    Wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?

    • Neem de tijd, schrijf zaken op, leg het weer weg en pak het de volgende dag, de volgende maand of het volgende jaar weer op.
    • Laat je negativiteit even varen. Bijna iedereen heeft bij tijd en wijle meer en minder last van negativiteit, maar in dit proces moet je echt je best doen om het zo ver mogelijk weg te stoppen.
    • Gebruik de lijsten met eigenschappen en vaardigheden en maak drie lijstjes: één met de voor jou 25 belangrijkste, de 10 belangrijkste en de 3 belangrijkste.
    • Kijk om je heen, lees verhalen van anderen die op zoek zijn naar hun drijfveren, verdiep je in de arbeidsmarkt en andere zaken die zin (kunnen) geven aan je bestaan.
    • Denk eens na over een sabbatical, een tussenjaar, wat zou je dan het liefste willen doen, met wie, waar en hoe en als dat juist de vraag is, neem dan de volgende stap in overweging.
    • Probeer op een rustig moment op een rustige lokatie rustig na te denken over je mogelijkheden zonder daarbij alle beperkingen die er nu zijn op te roepen of beperkingen die er mogelijk nog gaan komen. Denk leeftijdloos, relatieloos, baanloos, etc. Laat je onzekerheden los en durf een keer te dromen. Het maakt in dit geval niet uit dat je droom uiteindelijk toch nooit bereikbaar is, maar het helpt je om meer achter je ultieme drijfveren te komen. Lukt het je niet om groots te dromen, zoek het dan dichter bij huis en maak het kleiner.
    • Probeer uit te zoeken waar je dromen vandaan komen, ga op zoek naar je eerlijkheid. Komt je droom niet voort uit het afstand willen nemen van je ouders of is het er juist van jongs af aan ingepompt? Waarom denk je dat je droomt wat je droomt?
    • Maak een tekening van al je wensen, schrijf een essay, plak foto's op een board (je eigen moodboard), kies wat bij je past.
    Hoe maak je van je werk iets leuks?

    Hoe maak je van je werk iets leuks?

     

     

    Hoe maak je van je werk iets leuks?

    • Door te beseffen dat je veertig / vijftig uur van de week aan het werk bent tijdens je meest productieve uren en dat je er dan maar beter iets moois van kan maken.
    • Door jezelf te zijn.
    • Door je ideëen kwijt te kunnen in je werk en daar energie van te krijgen.
    • Door je open te stellen voor alles om je heen, jezelf in de spiegel te kijken en uit te vinden wat je wilt leren.
    • Door je vast te houden aan je persoonlijke motivatie.
    • Door je eigen connectie te zoeken met het doel van de organisatie waar je voor werkt.
    • Door te genieten van de sociale aspecten van je werk: interactie met gelijkgezinden die je zult tegenkomen als je op de goede plek zit.
    • Door trots te zijn op wat je doet, al dan niet samen met anderen.

    Hoe houd je rekening met achterstallig onderhoud?

    • Door omstandigheden zullen organisaties vaak met de gedocumenteerde procedures en werkwijzes achterlopen in de praktijk, maar de geest en de kaders zullen zelden van de huidige praktijk verschillen. 
    • Door zelf te focussen op groei voorkom je dat je zelf gaat achterlopen.

    Moet je de organisatie veranderen als jij denkt dat er iets niet goed is?

    • Een mens kan je niet of nauwelijks veranderen, dus verwacht dat zeker niet van een organisatie want die bestaat uit een hele groep mensen.
    • Moet je er daarom maar niet aan beginnen? Nee dat ook weer niet, want groei of vernieuwing zijn niet alleen soms heel hard nodig maar soms ook heel prettig. Houd wel het eeuwenoude credo van Franciscus van Assisi in de gaten: "Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien."

    Moet je blijven zitten als je niet op je plek zit?

    • Luister naar je gevoel (ervaring): blijf niet zitten als je voelt dat je niet op je plek zit en veel moeite moet doen om je aan te passen.
    • Geef jezelf wel tijd!. Laat je niet te snel afschrikken door een nieuwe werkplek. De kans is groot dat je na verloop van tijd en na beheersing van de meeste werkzaamheden een werkplek ook veel meer gaat waarderen en relativeren.
    • Vraag eerlijke feedback. Vaak krijg je pas jaren later door wat je in je beginjaren nou echt hebt geleerd. Een bekende valkuil in de eerste paar jaar van een werkend leven is, dat je het gevoel hebt dat je bent uitgeleerd op de plek waar je zit,. Later kom je er dan (soms met spijt) achter dat dat veel minder het geval was dan je zelf had gedacht. Vaak begin je pas echt goed te leren en te presteren op het moment dat je ook echt goed begint te worden in wat je doet. Daar goed zicht op krijgen met behulp van open en eerlijke collega's, met ruime ervaring op jouw werkgebied, kan je een heel stuk op weg helpen.
    • Besef dat een organisatie en haar medewerkers zich niet aan jou zullen kunnen en moeten aanpassen. Als het dus niet lukt om het jezelf naar je zin te maken, kun je vaak beter ergens anders gaan werken, wie weet voel je je daar meer thuis.
    • Heb je nog weinig werkervaring, besef dan dat jouw gras misschien wel groener is, dan dat je op het moment van onvrede beseft.

     

      

     Hoe kan je onduidelijkheid in je werk voorkomen?

     Hoe kan je onduidelijkheid in je werk voorkomen?

     Hoe kan je onduidelijkheid in je werk voorkomen?

     • Als er iets niet duidelijk voor je is, zorg er dan zelf voor dat het wel duidelijk voor je wordt. Bijvoorbeeld door vragen te stellen en antwoorden te vinden. Als dit niet lukt, probeer er dan achter te komen wat je wel of niet moet doen in zo'n situatie.
     • Onduidelijkheid is iets anders dan onzekerheid, tijdelijk of voorlopig. Beleidszaken, netwerken, producten en zich ontwikkelende procedures zullen altijd te kampen hebben met een gevoel van onduidelijkheid. In werkelijkheid zijn de dingen vaak in beweging of ontwikkeling en in meerdere gevallen zijn zaken simpelweg complex. Misschien zal het tijd, energie en moeite kosten om tot de kern van de zaken door te dringen. Blijf  dus niet aan de oppervlakte, want dan zal elke ontwikkeling als 'onduidelijk' op je blijven overkomen.
     • Acceptatie van tijdelijke onzekerheid helpt je op weg naar jouw duidelijkheid.
     • Gebruik bestaande handboeken, richtlijnen en gedachtengangen, maak notities en geeft jezelf de tijd om zaken te doorgronden en te begrijpen.
     • Start bij de basis, met je voeten in de werkklei.

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond zingeving, motivatie, activiteiten, werk en inzet

      Wat is wijsheid rond zingeving, motivatie, ervaringen, activiteiten, werk en inzet

       

      "De grootste fout van de mens is dat hij wil oogsten waar hij niet gezaaid heeft."

      (Indira Ghandi, 1917-1984)

       

      "Zij die wakker zijn, leven in een toestand van voortdurende verwondering"

      Boeddha (623 – 543 v.C.)

       

      Sommige mensen zijn als boze kinderen. Ze doen anderen pijn zonder het zelfs maar te merken. Boos zijn op deze ongelukkige mensen is als boos zijn op een vuur dat je heeft verbrand.

      (Dalai Lama)

       

      Echt belangrijke zaken werden vaak bereikt door mensen die het bleven proberen, zelfs als er geen hoop meer leek te zijn

      (Dale Carnegie)

       

      Wie werk als een reis beschouwt, en niet als een vakantie, zal ervaring rijker worden en niet een illusie armer

      (JoHoratio)

       

      Leef elke dag alsof het je laatste is. Leer elke dag alsof je eeuwig zult leven.

      (Mahatma Ghandi, 1869-1948)

       

      Werk je aan de baan waar je van houdt, dan levert dat meer energie op dan je vrije tijd.

      (JoHoratio)

       

      Succes is op weg zijn naar je droom, en genieten van de tocht

      (Waarmaker)

       

      "Zelf moet je fouten mogen maken en anderen moet je fouten niet te kwalijk nemen ...Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, dat ik overweeg er spoedig nog enkele bij te maken"

      (...)

       

      Klassiekers

       

      Kies een baan waarvan je houdt, en je zult nooit in je leven meer een dag hoeven werken

      Confucius (551 - 479 v.Chr.)

       

      Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.

      - Franciscus van Assisi (1181-1226)

       

      "Een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren…"

      Boeddha (623 – 543 v.C.)

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

      Spreuken, uitspraken, quotes en tips rond authenticiteit, jezelf zijn, talent, kwaliteit en zelfinzicht

      Wat is wijsheid rond authenticiteit, jezelf zijn en zelfinzicht?

       

      "Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen"
          "Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden"

      Confucius (685–758)

      "Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten. Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten koste van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak."

      Patrick Schriel

      "Je kunt tegenwoordig zoveel worden, dat ik maar gewoon blijf wie ik ben"

      Loesje

      'To be authentic is to be true to oneself and one's innermost possibilities and limitations. Living authentically begins with the recognition of one's personal vulnerability and mortality and with the acknowlegdement of the ultimate uncertainty of all that is known'

      Emmy van Deurzen

      Wie iets echt wil doen, vindt altijd een weg; wie iets niet wil doen, vindt altijd een excuus.

      Constance Baker Motley (1921-2005)

      Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.

      Fjodor Dostojewski (1821-1881)

       

      Wat is wijsheid rond talent, mogelijkheden en kwaliteiten

       

      Het begrijpen van je eigen denken,is het einde van al je smart.
      Krishnamurti (1895-1986)
       
      De grootste ontdekking van mijn generatie is dat een mens zijn leven kan veranderen, door zijn gedachten te veranderen.
      William James (1842-1910)
       
      Je bent wat je bent en waar je bent door je gedachten. Je kan veranderen wat je bent en waar je bent, door je gedachten te veranderen.
      Zig Ziglar (1926-2012)
       
      Je bent wat je gewoon bent te doen. Voortreffelijkheid is een gewoonte.
      Aristoteles (384-322 v.C )
       
      Beoordeel mensen niet naar wat zij zijn, maar naar wat zij willen worden.
      Fjodor Dostojewski (1821-1881)
       
      De gedachte manifesteert zich in het woord, het woord manifesteert zich in de daad, de daad ontwikkelt zich tot een gewoonte, en de gewoonte verhardt zich tot een karakter.
      Sla dus acht op de gedachte en waar ze u brengt, en laat haar voortkomen uit liefde ontstaan uit begaanheid met alle wezens. Zoals de schaduw het lichaam volgt, zo worden wij wat we denken.
      Boeddha (623–543 vC)

       

      Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

      Hoe maak je de juiste keuzes in je leven: alle voorwaarden op een rij

      Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

      Wat wil je? Wat kan je? Wat zou je moeten willen? Wat is jouw weg naar jouw visie en strategie voor het leven?

      Welke weg kies jij zelf, wat is jouw weg naar je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

        • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie en strategie.
        • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
        • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
        • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

        Log in en lees hieronder verder

         De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

         De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

         Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

         Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

              

         Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

         Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

         Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

         JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

         Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

         JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

         Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

         Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

         Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

         Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
          

         Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

         The world of JoHo footer met landenkaart

         JoHo: crossroads uit de bundels
         JoHo: crossroads uit selectie
         JoHo: paginawijzer

         Thema's

         Wat vind je op een JoHo Themapagina?

         • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
         • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

         Crossroad: volgen

         • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

         Crossroad: kiezen

         • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

         Footprints: bewaren

         • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
         • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

         Abonnement: nemen

         • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

         Hoe is de pagina op gebouwd

         • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
         • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
         • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
         • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
         • De statussen:
         1. Start
         2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
         3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
         4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
         5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
         6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
         7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
         8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
         9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
         10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
          JoHo: footprints achterlaten
          JoHo: pagina delen