Is DEET, antimuggen- en insectenmiddel, gevaarlijk voor je gezondheid?

 • DEET dringt deels de huid binnen en verlaat het lichaam weer via de urine.
 • De hoeveelheid die door de huid binnendringt, is afhankelijk van het percentage DEET en de aanwezigheid van andere chemicaliën.
 • Eenmaal binnengedrongen in je lichaam ontstaat er in principe geen gevaar voor de gezondheid mits je de DEET op de voorgeschreven wijze hebt gebruikt (al tientallen jaren wordt het gebruikt en veel getest).
 • In uitzonderlijke gevallen kunnen er huidproblemen ontstaan (irritatie bij mensen met gevoelige huid), met name bij de hogere percentages DEET (50-75%) kunnen blaren ontstaan.
 • Bij kinderen kan bij verkeerd gebruik (overdosis) in uitzonderlijke gevallen sprake zijn van ernstiger letsel.
 • Er zijn geen studies bekend die duiden op gevaar voor zwangere of borstvoeding gevende vrouwen.
 • Desalniettemin wordt gebruik van DEET zwangere vrouwen niet aangeraden.
 • Zwangere vrouwen die DEET toch willen gebruiken wordt aangeraden DEET met een lage concentratie te gebruiken.
 • Middelen zonder DEET: let wel, ook middelen zonder DEET kunnen bijwerkingen hebben, dus goed checken!

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten