Welke situatie is van toepassing ?

 

 

 

Administratie & Verzekeringen

 

Hoe kun je je huis en inboedel in Nederland verzekeren als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?
  • Nederlanders woonachtig in het buitenland met een eigen huis in Nederland hebben vaak een probleem met het verzekeren van het risico van het bezit van een eigen huis.
  • Denk hierbij aan inboedel, opstal (woonhuis), aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Nederlandse verzekeraars accepteren vaak geen particuliere dekking meer indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, uitgeschreven is bij de gemeente.
  • Ook verhuur van de woning en elders (familie, opslag) opgeslagen inboedel is vaak lastig te verzekeren.
  • Lees meer bij de gespecialiseerde JoHo websites voor de volgende onderwerpen:
   • Risico's bij leegstand en verhuur
   • Offerte aanvragen
   • Hulp en deskundig advies bij verhuur eigen woning
   • Het verzekeren van elders opgeslagen inboedel
   • Huis verhuren: beperk de risico's
   • Een eigen woning aanhouden in Nederland
  Hoe werkt de EHIC zorgpas en wanneer kun je die wel en niet aanvragen?

   Wat is het?

   • Deze card geeft recht op dekking voor spoedeisende hulp, volgens de regels zoals die in het betreffende land gelden.
   • De kosten worden deels direct verrekend, en hoef je dus niet contant voor te schieten. Let wel goed op dat niet alles (afhankelijk van het land) wordt vergoed, en er kunnen vaak ook eigen bijdragen van toepassing zijn

   Wat is het niet?

   • LET OP - De card is GEEN extra verzekering. Nog steeds kunnen meerdere medische zaken niet of slechts deels worden vergoed.
   • De juiste reisverzekering kan die aanvulling wel geven,  daarnaast heb je dan ook dekking voor andere zaken, zoals bagage, repatriering wegens familie-omstandigheden, overkomst familie bij ziekte / ongeval, etc.

   Voor wie van toepassing?

   • Iedereen die een Nederlandse basiszorgverzekering (ziektekostenverzekering) heeft, kan de EHIC (European Health Insurance Card) aanvragen bij zijn of haar zorgverzekering.

   Voor wie niet van toepassing?

   • Heb je geen geldende Nederlandse zorgverzekering maar ben je verzekerd via je internationale (reis &) ziektekostenverzekering, dan kan je die card niet aanvragen.
   • Overigens heb je dan,  als het goed is,  natuurlijk wel gewoon dekking voor de betreffende hulp, en kan je gebruik maken van de alarmcentrale van de verzekeraar.

   Waar is de kaart geldig?

   • de kaart is geldig in landen in de EU, de  EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) + de Verdragslanden Zwitserland en Australië

   Waar is de kaart niet geldig?

   • De card is in de rest van de wereld niet geldig

    

   Nederlandse zorgverzekering opzeggen? Is je zorgverzekering niet meer geldig?

   Wel of niet uitschrijven bij GBA?

    

   Wanneer vervalt de dekking van je zorgverzekering als je naar het buitenland vertrekt?

   De dekking van je zorgverzekering komt te vervallen in één (of meer) van de volgende gevallen:

    

   Je gaat betaald werken in het buitenland

   • Als je betaald gaat werken in een verdragsland ('eerste-werkdag land' zoals bijvoorbeeld Canada, Japan, Marokko, Turkije, de Verenigde Staten of Zuid-Korea). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen.
   • Als je betaald gaat werken in een EU land (+ Noorwegen, IJsland, Zwitserland). De dekking van je basiszorgverzekering komt dan al vanaf je eerste werkdag te vervallen en er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert.
   • Als je betaald in loondienst gaat werken in een ander land. De dekking van je basiszorgverzekering komt dan na drie maanden te vervallen.
   • Als je langer dan drie maanden tijdelijk gaat werken in een ander land en een vergoeding krijgt van minimaal €170 (bruto) per maand of €1700 op jaarbasis (in loon of natura)

   Je gaat stagelopen of vrijwilligerswerk doen in het buitenland

   • Als je langer dan drie maanden vrijwilligerswerk gaat doen en een vergoeding krijgt (onkosten, eten, inwoning) met een waarde van €170 per maand of meer of €1700 op jaarbasis
   • Als je betaald stage gaat lopen in een verdragsland, of een EU land, komt de dekking van je basiszorgverzekering al vanaf je eerste stagewerkdag te vervallen. Er wordt van je verwacht dat je je lokaal verzekert. Buiten deze landen vervalt de dekking van je basiszorgverzekering nadat je een vergoeding krijgt voor je stage met een waarde die hoger is dan het Nederlandse minimumloon.

   Je bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente

   • Als je langer dan 2 jaar in het buitenland verblijft, bent uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen van je gemeente, en geen duurzame banden meer met Nederland onderhoudt (dus niet bijvoorbeeld op wereldreis bent). De termijn verandert overigens de laatste jaren nogal. Ook niet alle zorgverzekeraars zijn altijd op de hoogte dat dit pas na 2 jaar of langer het geval is.

   Wat kan jij doen?

    • Wees er op tijd bij en kies een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen. Dan loop je in ieder geval geen risico.
    • Ook wanneer je vooraf niet zeker weet of je betaald (vrijwilligers)werk gaat doen, kan dit verstandig zijn. Wanneer je geen recht meer blijkt te hebben op de Nederlandse zorgverzekering, dan wordt deze met terugwerkende kracht stopgezet vanaf je eerste werkdag. Je kunt je nooit met terugwerkende kracht verzekeren. Je loopt hier dus risico een periode onverzekerd te zijn.

    Waar moet je rekening mee houden?

    • Een verzekering waarbij de dekking van je zorgverzekering mag komen te vervallen kost per maand iets meer. Wel geeft het minder gedoe en minder afhankelijkheid van je lokale werkgevers.
    • Maak een afweging of, en wanneer, je de administratieve rompslomp wilt afhandelen (zorgverzekeraar, SVB, werkgever, reisverzekeraar, gemeente). Afhankelijk van je situatie kan je dit vooraf, tijdens of achteraf regelen (maak voor je afweging gebruik van BuitenlandZaken Service van JoHo).
    • Neem bij je afwegingen ook mee dat je zorgtoeslag zal komen te vervallen als je geen Nederlandse zorgverzekering meer hebt lopen, of dat je die achteraf zal moeten terugbetalen in het geval deze met terugwerkende kracht wordt stopgezet vanaf je eerste werkdag.
    • Wanneer je je zorgpremie wilt terugvragen, en/of je je zorgverzekering hebt opzegd, dan kan er na terugkomst gevraagd worden naar je (arbeids)contract en/of salarisstroken, dus bewaar alles wat daar een beetje op lijkt.
    • Mocht je je hebben uitgeschreven bij de gemeente (BRP), zorg dan dat je je direct na terugkeer (liefst binnen 24 uur) weer inschrijft. Je Nederlandse zorgverzekering kan je dan later regelen, maar is wel met terugwerkende kracht geldig.

    Meer lezen?

     
    Wanneer mag of moet je je (ziektekosten) zorgverzekering in Nederland laten stopzetten als je in het buitenland gaat reizen, wer
    • Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd van zorg (ziektekosten) via de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

    • Elke "Wlz-verzekerde" is verplicht een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.

    • De geldigheid, het aanhouden en het laten stopzetten van je zorgverzekering is gebonden aan allerlei wetten, regels en afspraken met je zorgverzekeraar, dit kan je dus niet helemaal zelf bepalen.

    • Vooraf krijg je echter van de verschillende betrokken instanties vaak informatie, die niet altijd met elkaar in overeenstemming is, waardoor het lastig is te bepalen wat je nu precies wel en niet moet doen.

    • Voor alle vragen en antwoorden log je in als JoHo donateur en check je de relevante FAQ bundels  

    Ziektekosten in het buitenland: FAQ Algemeen

     

    Veiligheid & Verzekeringen

     

    Reizen in onrustige gebieden

    Hoe blijf je verzekerd bij negatief reisadvies en verblijf in onrustige gebieden?

    • Bij veel verzekeringen, Nederlandse of internationale, is schade door molest uitgesloten.  Er zijn meerdere internationale ziektekostenverzekeringen die wel standaard molestdekking bieden en die je via JoHo kunt afsluiten :Neem contact op voor meer informatie.
    • Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Voor verzekeringen die dit wel dekken kan je contact opnemen.
    • Zie de voorwaarden van de betreffende verzekering voor dekking, voorwaarden en beperkingen.

    Lees meer over negatief reisadvies

     

    Verzekeringen & Negatief reisadvies

    Verzekeringen  & Onrustige gebieden

      

     Negatief reisadvies & verzekeringen

     • Veel reguliere reisverzekeringen geven geen dekking indien er een negatief reisadvies van kracht is. Sommige gespecialiseerde reisverzekeraars doen dat wel. Wel dien je dan de onrust zelf (opstanden, oproer, etc) te vermijden.
     • Zeker voor lange reizen, waarbij meerdere landen en continenten worden aangedaan, is het prettig om een reisverzekering te hebben waarvan de dekking niet vervalt zodra er een 'negatief' reisadvies is.

     Let op:

     1. Het negatief reisadvies is in zo'n geval geen belemmering voor de betreffende reisverzekering. In de rustige delen van het land is dan gewoon dekking, echter met de gebruikelijke uitsluitingen van oorlog, oproer etc.
     2. De verzekering biedt ook dekking voor spoedeisende medische kosten (indien meeverzekerd) die het gevolg zijn van molest.
     3. Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties. Denk daarbij o.a. aan een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, rellen.

     Bij welke verzekeringen vervalt de dekking niet zodra er een 'negatief' reisadvies is.

     • Special ISIS reisverzekering:  biedt gedurende 5 dagen een molest dekking. Dit geeft je dus de mogelijkheid om binnen 5 dagen in veilig gebied te raken. De extra (reis) kosten die je daarvoor maakt zijn niet verzekerd

     Internationale ziektekostenverzekeringen die molestdekking bieden en via JoHo zijn af te sluiten zijn o.a.

     1. International Expat Insurance
     2. Allianz Healthcare
     3. Goudse Expat Pakket
     4. Bupa Worldwide Travel Insurance

     Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd.

     • Bij onder meer Expatplus en het Goudse expat Pakket (NHT voorwaarden) is dit risico wel meeverzekerd.
     • Zie de voorwaarden van de betreffende verzekering voor dekking, voorwaarden en beperkingen.

     Hoe kan je een verzekering afsluiten?

     • De hierboven genoemde verzekeringen zijn (al dan niet online) via JoHo af te sluiten.
     • Ga je naar een gebied (reizen, of ook wonen en/of werken) waarvoor een 'negatief' reisadvies geldt? Neem dan altijd even contact op.

      

      Werk & Verzekeringen

      

     Hoe kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als je gaat werken in het buitenland?
     • Indien je Nederland verlaat om te reizen, of om zonder inkomen uit werkzaamheden in het buitenland te gaan wonen, dan is er niets geregeld met betrekking tot arbeidsongeschiktheid.
     • Om toch het financiële risico te beperken na een ongeval, kan eventueel een hoge ongevallen verzekering worden afgesloten. Dan volgt een eenmalige uitkering als het gevolg van invalide raken of overlijden. Dit is natuurlijk niet hetzelfde als een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar geeft wel een buffer voor moeilijke tijden.
     • Een expat- of emigratieverzekering kan wél afgesloten worden met een arbeidsongeschiktheidsdekking.
     • Kijk voor meer informatie hierover op de  JoHo website voor  Expat- en emigratieverzekeringen
     Moet je je (bij)verzekeren voor arbeidsongeschiktheid als je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

     Check de gespecialiseerde JoHo website voor verzekeringen voor arbeidsongeschikheid in het buitenland voor updates en verzekeringsopties.

     • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt onder bepaalde voorwaarden een vervangend inkomen indien iemand door ziekte of een ongeval niet meer kan werken. Zelfstandigen dienen zelf een verzekering hiervoor te regelen. Niet-werkenden zijn hier in de regel niet voor verzekerd.
     • bij vertrek naar het buitenland, is men in de meeste gevallen niet meer verzekerd voor verlies aan inkomen door ziekte of ongeval, tenzij een eventuele (nieuwe) werkgever een goede regeling heeft getroffen hiervoor. Bij terugkeer kom je ook niet meer (zomaar) voor dekking voor bijvoorbeeld WIA in aanmerking.
     • er zijn diverse mogelijkheden om hier particuliere voorzieningen voor te treffen. Zou je dit niet doen, dan is er geen verzekering waar je aanspraak op kunt doen en zou je zijn aangewezen op eigen vermogen of een bijstanduitkering.
     • om het risico op arbeidsongeschiktheid te verzekeren kan je kiezen tussen een Arbeidsongeschiktheidsverzekering of een Ongevallenverzekering.
     • een arbeidsongeschiktheidverzekering is een verzekering waarbij er wordt gekeken of je nog kunt werken en waarbij een periodieke uitkering wordt betaald als je voldoet aan de voorwaarden.
     • bij een ongevallenverzekering speelt het kunnen uitvoeren van werkzaamheden geen enkele rol en ontvang je eenmalig een uitkering als je aan de voorwaarden voldoet. De aanleiding voor het overlijden of blijvende invaliditeit moet altijd een ongeval zijn.
     • een ongevallenverzekering is beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering; die laatste keert ook uit als je arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte.
     • je hoeft voor een ongevallenverzekering geen aantoonbaar salaris te hebben en bij de aanvraag hoeft ook geen gezondheidsverklaring ingevuld te worden.
     • een ongevallen verzekering geeft wel een buffer voor moeilijke tijden, maar is toch een stuk beperkter dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
     • overweeg om een expatverzekering af te sluiten, die wel kan worden afgesloten inclusief een arbeidsongeschiktheidsdekking.
     • let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering op de voorwaarden wat betreft uitsluitingen en andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld geen dekking in risicolanden en tijdens avontuurlijke sporten.

     Wat kan JoHo voor je betekenen?

     • laat je voorlichten over welke internationale ziektekostenverzekeringen welke mogelijkheden bieden voor ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, of op welke manier je je kunt bijverzekeren, via een gratis advies
     • maak gebruik van JoHo's Emigratie Service voor o.a. uitgebreider advies, ondersteuning, overstapkorting en belangenbehartiging

     Meer over werken en verzekerd zijn in het buitenland 

      

     Medische zaken & Verzekeringen

      

     Hoe kun je je verzekeren als je in het buitenland zwanger bent, of wilt worden?
      • De kosten in verband met zwangerschap en bevalling zijn bijna nooit gedekt onder een reisverzekering. 
      • Als er wél dekking is, geldt deze dekking alleen bij complicaties en onvoorziene omstandigheden. Vaak geldt de dekking ook maar tot de 12e week van de zwangerschap
      • Indien je zorgverzekering doorloopt, is er misschien via deze verzekering (gedeeltelijk) dekking voor kosten in verband met zwangerschap
      • Er bestaan internationale (ziektekosten) verzekeringen die kosten in verband met een zwangerschap dekken. Hierbij geldt vaak een wachttijd. Dit houdt in dat je de verzekering bijvoorbeeld een jaar moet hebben en dat deze daarna pas kosten voor zwangerschap zal vergoeden
      • Voor meer informatie over o.a. het kiezen van de juiste verzekering, wachttijden en het verzekeren van je in het buitenland geboren kindje kan je terecht op één van de andere JoHo websites

       

      Verzekeren vanuit het buitenland

       

      Hoe kun je je toch verzekeren voor je reis of ziektekosten als je al uit Nederland bent vertrokken, terwijl dit vaak is uitgesloten door de verzekeraar?

       Er zijn diverse situaties te bedenken waarbij iemand vanuit het buitenland een verzekering wil afsluiten:

       • je bent vergeten een reisverzekering af te sluiten
       • je bent verzekerd via de (buitenlandse) werkgever, maar na stoppen met werken stopt ook deze verzekering
       • je bent vergeten de reisverzekering te verlengen, waardoor deze is afgelopen
       • je wil overstappen op andere verzekering

       Wat speelt er in deze situaties?

       • Een belangrijk punt is dat een reguliere Nederlandse reisverzekering niet kan worden afgesloten, indien je je al in het buitenland bevindt
       • De reisverzekering moet namelijk ingaan op de dag dat je vertrekt uit Nederland. En de reisverzekering moet de gehele reis omvatten.
       • Dit geldt in principe voor ALLE Nederlandse reisverzekeringen.
       • Je kan natuurlijk via internet ergens wel een reisverzekering afsluiten, en niemand weet dan dat je al in het buitenland zat, maar de problemen kunnen dan ontstaan op het moment van schade. Als de verzekeraar bijvoorbeeld een vervoersbewijs wil zien, om te weten hoe lang je al op reis bent, kunnen ze er achter komen en de schade niet vergoeden.

       Wat kun je doen?

       Wat te doen als je werkt in het buitenland of van plan bent lang in het buitenland te blijven

       • Internationale ziektekostenverzekeringen kunnen zonder problemen vanuit het buitenland worden afgesloten.
       • Voor dergelijke verzekeringen geldt wel altijd dat er (om geaccepteerd te worden) gezondheidsvragen worden gesteld.
       • Check de gespecialiseerde JoHo website expatverzekering.nl en/of vraag advies aan

        

       Vertrekken op korte termijn

        

       Wat doen als je op korte termijn vertrekt en de verzekering snel moet ingaan, of als je je polisnummer snel nodig hebt?
        • Indien je op korte termijn vertrekt en/of de aanvraag in het weekend indient, kan het zijn dat je je polisblad niet voor vertrek ontvangt. Indien alle gegevens bij jouw aanvraag compleet en correct zijn ingevuld, zal jouw verzekering wel gewoon ingaan op de door jou gekozen datum.
        • Heb je nog vragen met betrekking tot jouw aanvraag, neem dan even telefonisch of online contact op

        Meer over JoHo en je verzekeringen

        Verzekeringsmenu en FAQ?
        Waarom via JoHo?

        Waarom zou je je verzekeren?

        • De kans op ongelukken en ziekte is in het buitenland groter dan thuis, vooral als je ook gaat werken
        • Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt

        • Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen

        • Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage

        • Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale

        Waarom zou je je verzekeren via JoHo?

        • Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland

        • Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod

        • Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling

        • Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen

        • Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven

        Waarom zou je JoHo donateur worden?

        • JoHo donateurs krijgen korting op de premies van verzekeringen
        • JoHo donateurs met een doorlopende verzekering krijgen de voordelen van een JoHo abonnement
        • JoHo donateurs met een abonnement krijgen naast de korting ook extra credits en kunnen hun credits inzetten voor cashbacks
        • JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen steunen zichzelf en de JoHo missie om mensen en organisaties in staat te stellen beter samen te werken en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld

        Back to top