Wat betekent de wereld?

Wat is de wereld?

 • Met de wereld wordt in het algemeen de aarde bedoeld met alles wat daar op leeft, groeit en bloeit. De aarde als het thuis van alle dieren en de natuur.

Welke betekenissen heeft de wereld?

 • Soms wordt met de wereld niet alleen de aarde bedoeld met alles wat zich daarop bevindt, maar ook het heelal waarin de aarde zich beweegt.
 • Soms wordt met de wereld alleen de directe omgeving van alle mensen op aarde bedoeld, zoals bij de uitdukking 'in de huidige wereld', of als men de samenleving wil omschrijven
 • Soms wordt er aan de wereld en haar bestaan ook een religieuze betekenis gegeven, bijvoorbeeld als het gaat over het ontstaan van de wereld

Wat is een wetenschappelijke definitie van een wereld?

 • Een wereld is het geheel alles wat er is, wat er is geweest en wat er zal zijn. Het geheel van de werkelijkheid, van alle ruimte en tijd

Wat is een werelddeel?

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten