Beroepskeuze & Carrièretoeval: van loopbaanpad tot carrièreswitch

 

  Thema

Het plannen van je carrière, het switchen van loopbaan en het aanvaarden van toeval

 

Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat is een carrière, wat is werk en waarom werken wij?

Wat is een carrière, wat is werk en waarom werken wij?

Wat zijn de definities van carrière

 • Een carriere is je maatschappelijke levensweg werk die aangeeft wat je in je leven gedaan hebt, het werk dat je doet of de de banen die je hebt gehad, betaald of onbetaald
 • Verwante begrippen: loopbaan, levensloop, maatschappelijke positie, succes

Wat zijn de definities van werk ?

 • Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. (wiki)
 • Werken in economisch verband is arbeid
 • Werknemer is een persoon die betaald werk doet dat door een ander (persoon of organisatie) wordt betaald

Waar bestaat werk uit?

 • Hannah Arendt maakt in ‘The Human Condition’ (1958) het onderscheid tussen Arbeid, Werk en Handelen:
 • Arbeid (labor) is volgens Arendt de activiteit die correspondeert met het biologische proces van het lichaam. De groei van het lichaam wordt mogelijk gemaakt door de producten van de arbeid. Het is nodig om het menselijk lichaam, het leven, in stand te houden. Arbeid heeft een solistisch karakter, de mens is alleen en kan alleen zichzelf in leven houden. Arbeid vloeit voort uit de natuur van de mens, uit de behoeften van ons lichaam.
 • Werk (work) is juist onnatuurlijk. Het produceert een artificiële wereld van objecten. Middels werk produceert de mens een enorme variëteit aan producten, artefacten. Deze geven stabiliteit aan het elven, ze scheppen een meer permanente wereld. Werk is tijdelijk, het wordt afgesloten met een duidelijk en concreet product. Ook werken kent volgens Ardendt een solistisch karakter.
 • Handelen (action) is de enige van de 3 zonder solistisch karakter. Bij handelen is het contact met mensen juist van belang. Handelen is een activiteit direct tussen mensen, zonder materie of voorwerpen als intermediair. Het is ook veel onverwachter dan arbeid en werk.
 • In de klassieke Griekse samenleving was handelen bijvoorbeeld primair, werk en arbeid volgden daarna. Volgens Arendt is dat in deze tijd ook het geval. In ons dagelijks spraakgebruik is er geen onderscheid tussen arbeid en werk. Het lijkt erop dat werk in de zin van Arendt minder voorkomt en dat er steeds meer sprake is van arbeid in de zin van Arendt.
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)

Op welke manier kan je naar werk kijken?

 • In de derde eeuw voor Christus onstond het stoïcisme, waarbinnen juist het loskomen van materiële en andere behoeftes het grootste goed was. Grondleggers waren Zeno, Kleanthes en Chrysippus. Een veel latere bekende aanhanger was de Romeinse keizer Marcus Aurelius. Voor hen gold als hoogste doel de apathie; slechts diegene is wijs die vrij is van hartstochten, men dient onafhankelijk te zijn van alle uiterlijkheden.
 • Ook Aristoteles had voor arbeid slechts een geringe waardering. Aristoteles zag werk als een minderwaardige activiteit (Anthony, 1977). In het Christendom hebben arbeid en activiteit lange tijd een relatief lage status gehad. De 'arbeid' van de geest was veel belangrijker dan de 'platte' arbeid van het lichaam, het werken om den brode.
 • In het Boeddhisme is er een met de Joods-Christelijke traditie vergelijkbare waardering van arbeid.
 • In de Islam is eveneens sprake van een positieve waardering van arbeid.
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)

Is er recht op werk?

 • De Universele Verklaring noemt het recht op werk, vrije keuze van arbeid, rechtvaardige en gunstige werkomstandigheden, bescherming tegen werkloosheid, gelijke betaling voor gelijke arbeid, rechtvaardige beloning, en zonodig aanvullende bescherming en voorzieningen.
 • Deze rechten zijn ook opgenomen in een VN-verdrag (EcSoCu). Meer dan 180 verdragen over werk, arbeidsomstandigheden, voorzieningen en dergelijke zijn afgesloten in het kader van de ILO. In 2003 waren wereldwijd 188 miljoen mensen officieel werkloos, 6% van de arbeidsbevolking. Het feitelijk aantal ligt veel en veel hoger: er is aanzienlijke verborgen werkloosheid, zoals in staatsbedrijven (China), ambtenarij (Afrika) en de landbouw. Ook wordt in veel landen het werk van vrouwen (in de landbouw, het huishouden, de huisindustrie) niet officieel als werk geregistreerd.
 • Mensen moeten zonder discriminatie toegang hebben tot werk. Ze mogen werk vrij kiezen. Er moet sprake zijn van een redelijke betaling, veilige werkomstandigheden en een redelijke beperking van werkuren. Iedereen heeft het recht zich te organiseren in een vakbond en heeft (binnen redelijke grenzen) stakingsrecht. Iedereen heeft recht op sociale zekerheid. Elke vorm van slavernij is verboden.
 • https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/werk-en-mensenrechten

Is werk of een carrière meer dan geld verdienen?

 • Dat werk voor het individu inmiddels meer is dan louter een manier om in het bestaan te voorzien wordt onder andere aangetoond door empirisch onderzoek. De resultaten liggen steeds in dezelfde lijn; tussen de 15 en 20% van de respondenten geeft aan te stoppen met werken, ongeveer 80% blijft echter gewoon doorwerken, hoewel dat uit financieel oogpunt dus niet meer nodig is. Van dit laatste percentage zegt wel een groot deel onder andere voorwaarden te willen werken
 • Werk blijkt een belangrijke statusverschaffer kan zijn, een bron van contacten met anderen, een middel om de tijd in te delen, structuur te geven aan het leven, een mogelijkheid om bezig te zijn en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Werk geeft het gevoel nuttig te zijn
 • Zie ook 'Waarom werken wij' (Luijk)
3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorde nzoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen

 

Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze? - JoHo Tool
Wat je wil, wat kan je en wat je zou moeten willen: wat is jouw weg naar je eigen missie, visie en strategie?

Wat je wil, wat kan je en wat je zou moeten willen: wat is jouw weg naar je eigen missie, visie en strategie?

Welke weg kies jij zelf, wat is Jouw weg naar  je eigen 'business plan', je missie, visie en strategie?

   • Het is niet voor niets dat vrijwel elk bedrijf en vrijwel elke organisatie veel tijd stopt in het bepalen van de eigen missie, visie & strategie.
   • Het is niet altijd makkelijk en zelfs over de uitleg van termen lijkt niemand het eens te zijn maar eigenlijk doet het niet zoveel ter zake. Bijna alle wegen leiden hier tot meer en soms voldoende zelfinzicht.
   • Dus ook voor jou kan het een handige kapstok zijn om je zelfonderzoek mee af te sluiten.
   • Hier vind je de kapstok waar al miljoenen organisaties gebruik van maken en die nu is toegepast op jou als individu. Misschien niet makkelijk maar ook organisaties doen er soms jaren over en stellen ook regelmatig hun missie of visie bij.

   Log in en lees verder

    Carrière kiezen & Loopbaan tegen het licht houden - JoHo tool

    Carrière kiezen & Loopbaan tegen het licht houden - JoHo tool

    Log in als JoHo abonnee en lees meer over

    • Wat zijn de stappen die je moet nemen om te kiezen voor een carrière of werkgever?
    • Hoe leer ik mezelf kennen en hou ik mijn eigen ontwikkeling bij?
    • Hoe kom ik te weten wat er het beste bij mij past?
    • Wel of geen carrièrekeuzetest doen?
    • Hoe kan ik inzicht krijgen in functies, sectoren en bedrijfsculturen?
    • Waarom zou ik in het buitenland ervaring opdoen of aan het werk gaan?

     

      

     4 - Vergelijking & Afweging

     Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

     • Wat: Je keuzeproces starten
     • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
     • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

     JoHo tools voor abonnees: de 24 skills voor een content en competent werkend en lerend leven - Toolbundel

     JoHo tools voor abonnees: de 24 skills voor een content en competent werkend en lerend leven - Toolbundel

       

     5 - Verdieping & Versterking

     Proces 5 - Verdiepen & Versterken

     • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
     • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
     • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

     JoHo services bij leren en studeren

       

     6 - Voorbereiding & Verzekering

     Proces 6 - Voorbereiden & Checken

     • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
     • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
     • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

        

     7 - Inspiratie & Samenwerking

     Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

     • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
     • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
     • Waarmee:  Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

     Partnerselectie: Trainingen & Loopbaantrajecten

     Partnerselectie: Trainingen & Loopbaantrajecten

     Empathie Plus

     Empathie Plus is een adviesbureau onder leiding van Joop Stroes. Ze bieden coaching op maat voor individuen en teams. Met gebruik van de bekende Kolbe™ Assessment worden niet alleen je capaciteiten en talenten in kaart gebracht, maar krijg je ook inzicht in de wijze hoe je ze kan toepassen. Kolbe™-theorie en -toepassing brengt je natuurlijke talenten in beeld, waardoor je de mogelijkheid krijgt om op maximale capaciteit te werken.

     Studiekeuze Jong Talent & De Frisse Kijk

     De Frisse Kijk is de organisatie van Eva Ouwerkerk. Deze ervaren coach heeft zich gespecialiseerd in studiekeuze, motivatietraining en loopbaanbegeleiding. Gestart als journalist van informatieve programma’s is zij op zoek gaan naar de essentie van thema’s. Zij is deskundig in formeel leren, en gespecialiseerd in sociaal en informeel leren. Zij faciliteert het leren en ontwikkelen bij jong en laat talent.

      

     Het Coachhuis

     Ben je coach, trainer, therapeut, mediator of een andere professional? Of heb je een eigen bedrijf? En wil je je klanten in een sfeervolle, representatieve ruimte ontvangen? Wilt je flexibel huren per uur? Zit je graag op verschillende plekken in het land? Of wil je juist vaak vanaf één vaste plek werken? Ben je op zoek naar voordelige tarieven? Kijk dan eens op de kaart van Het Coachhuis!

     Ikzoekloopbaanbegeleiding.nl

     Het kan zijn dat je op een bepaald moment in je leven vastloopt tijdens je loopbaan. Of wellicht heb je te maken met (gedwongen) ontslag. Ook kan het voorkomen dat je vanwege je ziekte of beperking niet meer je huidige beroep kunt uitoefenen. Professionele loopbaanadviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, outplacement en re-integratie kunnen hierin ondersteuning bieden. Ikzoekloobaanbegeleiding.nl is het startpunt voor alle loopbaanadviesbureaus

     Wereldstage & Wereldjob

     Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

     Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

     Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

      

      

      

     Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

     Spaanse leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

     Ga minimaal drie maanden betaald werken in een chill hostel in Costa Rica!

     Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

     Overnacht in één van de meest fotogenieke safarilodges tussen de olifanten en giraffen!

     Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

     JoHo: crossroad

         

     8 - Werk & Ervaring

     Proces 8 - Ervaren & Werken

     • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
     • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
     • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     DSW Zorgverzekeraar
     DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
      
      

       

     9 - Beslissing & Acceptatie

     Proces 9 - Beslissen & Accepteren

     • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
     • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
     • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

      

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt - Bundel

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je werkt of een nieuwe baan zoekt - Bundel

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor vacatures in buitenland zoeken of carrière switchen

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

     Als JoHo abonnee

     • kan je gebruikmaken van de JoHo Buitenlandzaken Service als je gaat werken in het buitenland
     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werk en sollicitaties in Nederland
     • heb je toegang tot alle online keuzehulp en tools om gebruik te maken van de vacatures en organisatieprofielen met werk in het buitenland
     • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers voor werk zoeken in het buitenland
     • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden

     Als JoHo abonnee met servicepakket

     • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor sollicitatie in Nederland
     • kan je gebruikmaken van extra services voor expats en emigratie

     Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor samenvattingen van managementboeken en eerste hulp bij je carriere

     Als JoHo donateur

     • heb je online toegang tot het deel van de samenvattingen van managementboeken en vakliteratuur die op JoHo WorldSupporter is te vinden
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • heb je online toegang tot alle keuzehulp, handvatten en eerste hulp bij werkzaken
     • heb je online toegang tot alle online JoHo samenvattingen en studiehulp
     • heb je meer korting bij het online bestellen van JoHo samenvattingen en studiehulp
     • kun je samenvattingen gratis ophalen in de JoHo support centers via de JoHo Pincards

     Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor als je een werkervaringsplaats zoekt

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

     Als JoHo abonnee

     • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor werkervaring opdoen of solliciteren in Nederland
     • heb je ook toegang tot alle online JoHo keuzehulp werkervaring opdoen in het buitenland
     • heb je ook toegang tot alle JoHo advieswijzers voor werkervaring in het buitenland
     • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
     • heb je toegang tot de contactgegevens bij vacatures

      

     Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: voor het invullen van een sabbatical of lang verlof

     Als JoHo donateur

     • heb je toegang tot alle informatie op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor een sabattical of een paar maanden er tussenuit
     • ontvang je korting op een TEFL cursus
     • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
     • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

     Maak gebruik van het formulier of ga naar Aanmelden 

      

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

     Als JoHo donateur

     • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland
     • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers die je helpen bij je keuze voor een passende project of organisatie
     • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend vrijwilligersproject
     • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv
     • heb je korting in de JoHo winkels op je benodigdheden voor je vertrek en vrijwilligerswerk

      

     Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

      

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

     Als JoHo donateur

     • heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • steun je onder meer de projecten die JoHo initieert en stimuleert, zoals de Smokey projecten in Manila
     • kan je gebruikmaken van korting op je aankopen in de JoHo support centers en online
     • kan je gebruikmaken van de organisatieprofielen van ngo's en andere maatschappelijke organisaties voor vrijwilligerswerk, stages of werk met betekenis
     • heb je toegang tot alle online keuzekits en advieswijzers voor vrijwilligerswerk in het buitenland, bijdragen aan een duurzamere wereld en reizen met respect

      

     Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden  

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

     Als JoHo donateur

     • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo bemiddelingspartners die o.a. ecoprojecten en vrijwilligerswerk met dieren of in de natuur aanbieden
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je vrijwilligerswerk bij ecoprojecten gaat doen in het buitenland
     • heb je toegang tot de profielen (cv's) van organisaties die ecoprojecten hebben in het buitenland
     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp over ecoprojecten en werken met dieren of in de natuur in het buitenland
     • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor ecoprojecten
     • heb je online toegang tot alle samenvattingen van boeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
     • heb je korting in de JoHo winkels met artikelen voor je activiteiten in het buitenland
     • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend project

      

     Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

     Als JoHo abonnee

     • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
     • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisschoenen,  reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
     • heb je ook toegang tot alle online tools voor duurzame tours of ontwikkelingsprojecten
     • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices en organisatieprofielen
     • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
     • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)

      

     Gebruik het donateursformulier of ga naar: Aanmelden

      

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

      Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

      JoHo abonnement (€20,- p/j)

      • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
      • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
      • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
      • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
      • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
      • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

       of met een JoHo donateurschap

      JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

      • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
      • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
      • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
      • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

       

      Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

      10 - Vervolg & Evaluatie

      10 - Evalueren & Vervolgen

      • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
      • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
      • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
      JoHo: zoeken en vervolgen

      Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

      JoHo: crossroad volgen
      Loopbaan & Carrière: invullen en vormgeven
      Keuze & Twijfel: van keuzestress kraken tot twijfel tackelen
      Talent & Aanleg: om te leren, werken en leven
      Studiekeuze & Studietest - voor opleiding of zelfontplooiing
      Reisdoel & Vakantiebestemming: voor korte en lange reizen
      JoHo: berichten en nieuwsblogs
      JoHo: paginawijzer

      Topics & Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen