Biopsychologie en neuropsychologie - Kennis & Studiegebied

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

 

Biopsychologie & Neuropsychologie

als Kennis- & Studiegebied

 

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 fases: statussen. De 10 JoHo statussen kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het onderwerp van deze pagina.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Niet elke status zal content bevatten, en de content zal in beweging blijven

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

  Oriënteren & Verkennen

  Wat zijn biopsychologie en neuropsychologie?

  • De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond. Vanuit de neurochirurgie, psychometrie, statistiek en beeldvorming van het functionerende brein samen is de noodzaak van de richting neuropsychologie ontstaan. In de neuropsychologie zijn er twee hypotheses: 1) de breinhypothese en 2) de neuronhypothese. De breinhypothese houdt in dat het brein de bron is van gedrag. De neuronhypothese houdt in dat het neuron de bouwsteen van het brein is. Meer lezen: Fundamentals of Human Neuropsychology - Kolb & Wishaw.
  • De biologische psychologie is de toepassing van principes uit de biologie op de bestudering van het gedrag van mensen en dieren.
  • Biopsychologie en neuropsychologie zijn overlappende studiegebieden, het belangrijkste verschil is dat in neuropsychologie vaak de focus ligt op mensen met stoornissen in het zenuwstelsel, terwijl in biopsychologie het verband tussen brein en gedrag op een bredere manier wordt onderzocht en ook dieren zoals ratten en muizen worden gebruikt in experimenten om het gedrag te bestuderen.

  Wat zijn neuronen?

  • Onderzoek naar het zenuwstelsel wordt neurologie genoemd. De grondleggers hiervan zijn Sherrington en Cajal.
  • Het zenuwstelsel van een volwassen mens bevat zeer veel cellen, ongeveer 100 miljard, die onder te verdelen zijn in neuronen en neurogliacellen. Neuronen ontvangen informatie en geven die door aan andere neuronen via elektrochemische prikkels. Neuronen zijn gemiddeld 10 maal zo groot als gliacellen, maar de laatste komen 10 maal zo veel voor in het menselijk brein. Gliacellen hebben veel verschillende functies die lastig samen te vatten zijn. We weten tegenwoordig dat het brein bestaat uit individuele cellen. Aan het begin van de 20e eeuw werd hier sterk aan getwijfeld. Tot die tijd konden microscopen weinig laten zien over de organisatie van het brein. Door onderzoek van Cajal en Golgi weten we nu hoe de structuur van cellen eruit ziet en dat neuronen van elkaar gescheiden zijn. Cajal maakte gebruik van pas ontdekte kleuringtechnieken om te laten zien dat een smalle spleet een scheiding vormde tussen het einde van de ene neuron en de oppervlakte van de andere neuron.
  • Het menselijke (en ook het dierlijke) lichaam is opgebouwd uit cellen. Deze cellen zijn omgeven door een membraan of plasmamembraan dat sommige stoffen wel en andere niet doorlaat. Voorbeelden van stoffen die wel worden doorgelaten zijn water, zuurstof, calcium, natrium, kalium en chloride. Het membraan is opgebouwd uit twee lagen vetmoleculen die vrij zijn om langs elkaar te stromen. Binnen het membraan bevindt zich de vloeistof cytoplasma.
  • Daarnaast zijn alle cellen, de rode bloedcellen van zoogdieren uitgezonderd, opgebouwd uit de kern, mitochondria, ribosomen, lysosomen, het Golgi-complex en het endoplasmisch reticulum. De kern (nucleus) is de structuur waarin de chromosomen zich bevinden. Binnen de mitochondria genereren de cellen via stofwisseling de noodzakelijke energie waarbij ze afhankelijk zijn van zuurstof en brandstof. In de ribosomen worden proteïnen samengesteld die onder meer dienen als bouwmateriaal voor de cel en verschillende chemische reacties genereren. De lysosomen breken chemische verbindingen af met behulp van enzymen. Het Golgi-complex speelt een rol bij het ombouwen en opslaan van stoffen die afkomstig zijn van het endoplasmatisch reticulum. Het endoplasmatisch reticulum is een buisjesnetwerk dat zorgt voor de verplaatsing van proteïnen.
  • Het neuron beschikt ook over deze bouwstenen, typisch voor dierlijke cellen. De neuronen onderscheiden zich van andere cellen wat betreft de vorm. Neuronen onderling verschillen enorm, in zowel vorm als grootte. De drie belangrijkste onderdelen van de meeste neuronen zijn: het soma of cellichaam, de axon en de dendrieten. Binnen het cellichaam bevinden zich onder andere de kern, mitochondria en ribosomen. Hier vindt het grootste gedeelte van de stofwisseling van de neuron plaats. Net als dendrieten is het cellichaam in veel neuronen bedekt met synapsen.
  • Lees meer in: Biological Psychology NL (Kalat)
  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren

  Uitgelichte samenvattingen rond Biopsychologie en neuropsychologie

   

  Algemene inleiding in biopsychologie en neuropsychologie

  Biological Psychology van Kalat - Boek & JoHo's

  • Dit is het meest gebruikte boek over biopsychologie.
  • Het boek geeft een kwalitatief hoogstaande uitleg van verschillende onderdelen van het onderwerp.
  • Dit onderwerp wordt door veel mensen als vrij moeilijk ervaren, Biological psychology van Kalat geeft een relatief toegankelijke uitleg. Doordat continu de relatie wordt gelegd met de praktische toepassing van de stof, is de complexe materie makkelijker te begrijpen.

  Fundamentals of Human Neuropsychology - Kolb & Wishaw - Boek & JoHo's

  • Dit is een van de meest gebruikte boeken over neuropsychologie.
  • Het boek wordt gebruikt vanuit verschillende disciplines (onder andere psychologie en psychobiologie) en zowel op beginnend als op gevorderd niveau.
  • Het boek bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond.
  • In tegenstelling tot sommige andere boeken over neuropsychologie, bevat dit boek een uitgebreide uitleg van de evolutie van de hersenen en legt het verband met de klinische toepassing van de neuropsychologie.

  The student's guide to social neuroscience (Ward) - Boek & JoHo's

  • Dit was een van de eerste boeken die biologische systemen in een sociale context plaatst.
  • De social neuroscience is een interdisciplinaire wetenschap die de gevolgen van sociale processen en gedrag op biologische systemen bestudeert, en met biologische concepten sociaal gedrag verklaart.
  • Dit boek geeft een praktische en toegankelijke uitleg van de social neuroscience.

  Verdieping en specialisaties binnen biopsychologie en neuropsychologie

  Essential Neuroscience - Boek & JoHo's

  • Boek over de basisbegrippen van de neurowetenschap.

  Principles of Cognitive Neuroscience van Purves, Cabeza, Huettel e.a. - Boek & JoHo's

  • Boek over de basis en uitgangspunten van de neurowetenschap.

  Neuroscience van Purves, Augustine, Fitzpatrick e.a. - Boek & JoHo's

  Methods in Social Neuroscience - Boek & JoHo's

  • Specifiek over de methoden die worden gebruikt in de neurowetenschap, zoals EEG en fMRI.

  Cognitive neuroscience. The Biology of the Mind van Gazzaniga & Ivry - Boek & JoHo's

  • Veelgebruikt handboek over cognitieve neurowetenschap.

  The Neuroscience Of Clinical Psychiatry van Higgins & George - Boek & JoHo's

  • Boek over de neurowetenschappelijke kant van psychiatrie, behandelt o.a. de neurologische basis van depressie, angst en schizofrenie.

  Human behavior, learning and the developing brain: Atypical development (Coch, Dawson & Fischer) - Boek & JoHo's

  • Een boek over het bestuderen van specifieke vormen van atypische ontwikkeling met ERP's (event-related potentials).

  Klinische kinderneuropsychologie van Swaab e.a. - Boek & JoHo's

  • Boek over klinische kinderneuropsychologie met een praktische inslag, behandelt o.a. hoe je als klinische kinderneuropsycholoog te werk kan gaan.

  Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson - Boek & JoHo's

  • Relatief toegankelijk boek over ontwikkelingsneuropsychologie, behandelt ook een paar mogelijke toepassingen ervan.

  Developmental cognitive neuroscience van Johnson & De Haan - Boek & JoHo's

  • Verdiepend boek over de verschillende onderdelen en methoden van ontwikkelingsneuropsychologie.

  The Neuroscience of Human Relationships van Cozolino - Boek & JoHo's

  • Laagdrempelig boek over de sociale en alledaagse toepassing van neurowetenschap.

  Consciousness: An introduction (Blackmore) - Boek & JoHo's

  • Boek specifiek over het bewustzijn.

  Attention: Theory and Practice - Boek & JoHo's

  • Boek specifiek over aandacht.

  Memory van Baddeley, Eysenck & Anderson - Boek & JoHo's

  • Boek specifiek over het geheugen.

  Investigation of cognitive impairments in people with brain tumors - Giovagnoli - Article

  • Artikel over de gevolgen van hersentumoren.

  Cognitive effects of seizures - Vingerhoets - Article

  • Artikel over de gevolgen van epileptische aanvallen, zowel bij kinderen als volwassenen.

  Assessment and rehabilitation of cognitive impairment in multiple sclerosis - Messinis, Kosmidis, Lyros & Papathanasopoulos - Article

  • Artikel over de gevolgen van MS.

  Cognitive disturbances in Parkinson’s disease - Grujic - Article

  • Artikel over de gevolgen van Parkinson en het verband met dementie.

  Differential diagnosis of Alzheimer’s dementia and vascular dementia - Nelson - Article

  • Artikel over het onderscheid tussen twee vormen van dementie.

   

  Biopsychologie en neuropsychologie in de praktijk

  Klinische neuropsychologie van Kessels, Eling, Ponds e.a. - Boek & JoHo's

  • Handboek over de toepassing van neuropsychologie.

  Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk van Hendriks - Boek & JoHo's

  • Boek over het maken van diagnoses met neuropsychologische testmethoden.

  Neuropsychologische behandeling van Ponds e.a. - Boek & JoHo's

  • Boek over neuropsychologische behandelmethoden en behandelprotocollen, vanuit een evidence-based benadering.

  Fractured minds: A case-study approach to clinical neuropsychology van Ogden - Boek & JoHo's

  • Boek over klinische neuropsychologie, benaderd vanuit case studies.

  Neuropsychological assessment (Lezak, Howieson & Horing) - Boek & JoHo's

  • Engelstalig internationaal boek over Engelstalige begrippen die bij neuropsychologische behandelmethoden worden gebruikt.

  Educational Neuroscience (Mareschal, Butterworth & Tolmie) - Boek & JoHo's

  • Toegankelijk boek over de toepassing van neurowetenschap op het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.

  Stah l’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications van Stahl - Boek & JoHo's

  • Een van de bekendste en meest gebruikte boeken over psychofarmacologie, met verantwoording vanuit de neurowetenschap.

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

   

  Selecteren & Uitlichten

   FAQ JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   3 - Selectie

   3 - Verzamelen & Selecteren

   • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
   • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
   • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

    

   Tip of Quote: checken

   TentamenTickets Biopsychologie en neuropsychologie - Kennis & Studiegebied

   Tickets voor Biopsychologie en neuropsychologie

    

   • Bij veel disciplines binnen de psychologie heeft het leren van begrippenlijsten niet zoveel zin en gaat het meer om het zien van verbanden. Bij bio- en neuropsychologie is er echter een grote hoeveelheid begrippen die essentieel is voor begrip van de stof. Visualiseer de begrippen door de verschillende onderdelen van de hersenen en het zenuwstelsel uit te tekenen.

   • Je kunt de veelal droge stof begrijpelijker maken door lichaamsonderdelen te onthouden aan de hand van hun functie en mogelijke stoornissen. Een corpus callosum is bijvoorbeeld een netwerk van zenuwvezels die een hersenbalk vormt. De functie ervan is om de hersengebieden van beide hemisferen met elkaar te verbinden. Als deze verbroken wordt, ontstaat er een afwijking waarbij de hemisferen apart van elkaar werken en geen verbinding meer hebben.

   • Veel mensen vinden bio- en neuropsychologie moeilijk te doorgronden en complexe stof. Benader het niet als obstakel maar als hulpmiddel om mensen te helpen. Als je je richt op het praktische nut ervan, heb je de eerste stap gezet om op hoger niveau inzicht te hebben in de stof, ook de bio- en neuropsychologie heeft beperkingen en is nog in ontwikkeling.

   • Een van de belangrijkste onderdelen van het toepassen van bio- en neuropsychologie is het maken van diagnoses. Bewustzijn van degene die de diagnose maakt, kan voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Als een neuropsycholoog bijvoorbeeld altijd werkt met een bepaalde patiëntenpopulatie zal hij de neiging hebben op basis van een gering aantal aanwijzingen bij een nieuwe patiënt weer de conclusie trekken dat het ook deze keer om dezelfde aandoening gaat. Bewustzijn van de beperkingen van degene die de diagnose maakt kan helpen om vooroordelen recht te trekken.

   • Essentieel binnen de bestudering van de hersenen zijn de functies van de verschillende hersencellen. Er zijn twee typen cellen, namelijk de neuronen en de gliacellen. De neuronen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van lichaamszenuwen, communiceren met elkaar door het sturen en ontvangen van informatie naar andere cellen. Het woord glia betekent lijm. De gliacellen zijn verschillende typen cellen met verschillende functies. Eén van die functies is het aanleggen van een beschermlaagje myeline door de zogenaamde Schwann-cellen. Schwanncellen zijn gliacellen die geassocieerd zijn met het axon van sommige zenuwcellen. Verder zijn de gliacellen ook belangrijk voor de structuur van de hersenen en voedsel- en energievoorziening.

    

   Meer Tickets & Tips

      

   > Vergelijken & Afwegen
   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   5 - Compententies

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Crossroad: TEFL
    
   De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
   De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

     

    

   banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Crossroads: menu verzekeringen

      

   > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
   Crossroad: Menu inspiratie

       

   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Crossroads: Menu vacatures

     

   Footprints: ?

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters
    
   Footprint: Achterlaten
   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

    

    

    

   Webshop & Services

    

   JoHo Assortiment: Uitgelicht

    

   Zoeken: Meer Thema's, Topics & Chapters

   Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien

   Shop: Missie & Zingeving

   JoHo Missie

   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en abonnement kiezen

   • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

   Crossroads: menu winkel