Topic

 

 Biopsychologie en neuropsychologie - Kennis & Studiegebied

 

1 - Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Footprints

   Footprints

  • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
  • Check the JoHo tips and advice chapters
   
  Inloggen?

  Ben je  ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Topic pagina?

  Topics

  Hoe werkt het op een JoHo Topic pagina?

  • Deze pagina is opgezet aan de hand van de 10 JoHo tools.
  • De 10 JoHo tools kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke keuzes rond het onderwerp van deze pagina.
  • De 10 tools vind je in toenemende mate terug over de hele JoHo website.
  • Nog niet elke tool zal al volledig zijn gevuld, andere tools zullen nog veel in beweging zijn en een deel van de tools is exclusief beschikbaar voor donateurs en abonnees.
  • Binnen de tools vind je de content terug in verschillende vormen zoals Bundels (linkenblokken) en Chapters (Tekstblokken).

  De tools

  1. Start: kader & inhoud
  2. Orienteren: oriënteren & verkenning
  3. Kiezen: verzamelen info & keuzehulp
  4. Vergelijken: vergelijken & alternatieven
  5. Verbeteren: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiden: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Ervaren: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Inzetten: vooruithelpen & hulp -> bijvoorbeeld: hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Aanschaffen: voordeel hebben & kortingen -> bijvoorbeeld: wat zijn de JoHo voordelen?
  10. Ontdekken: volgende activiteit  -> bijvoorbeeld: naar welke volgende JoHo producten. pagina's & activiteiten kan je gaan?
  JoHo website?
  JoHo website

  Hoe werkt de JoHo website?

  • De inhoud van de JoHo website staat op zodanige wijze met elkaar in verbinding dat je je eigen 'reis' kunt maken op weg naar jouw informatiebestemming. 
  • De komende jaren zal je van handvatten worden voorzien die jou in staat stellen om jouw routes te zoeken op weg naar jouw bestemmingen.
  • Of je nu op zoek bent naar een studie, artikel, vakantie, nieuwe baan of een ander leven.
  • Door kennis te delen en keuzehulp te bieden, hoopt JoHo een bijdrage te leveren aan jouw ontwikkeling en de ontwikkeling van degenen die jij nog gaat ontmoeten.

  Hoe werkt het nu in de praktijk?

  Op de JoHo website kom je de content (inhoud) in verschillende vormen tegen. De belangrijkste vormen vind je hieronder uitgelegd.

   

  Navigatiepagina's

    -  Topic: Op een Topic (verzamel) pagina vind je keuzehulp en advies over een specifiek onderwerp. Je kunt aan de hand van de tien JoHo tools op zoek gaan naar antwoorden op de basisvragen die rond dat onderwerp kunnen spelen.

  - Destination: Op een regio- of landenpagina's vind je reisinformatie en werkinformatie over een land, of een regio. Je vindt daar ook de JoHo services en producten die betrekking hebben op dat specifieke land, zoals de vacatures, het vrijwilligerswerk, de stages, de partners die JoHo donateurs voordeel geven, de reisgidsen en de verzekeringen.

  - Person: Op je My JoHo account pagina vind je o.a. de informatie over jouw verzekeringen, je donateurschap en de door jou verzamelde links.

    Organization: Op een organisatiepagina vind je profielen van organisaties met o.a. vacatures, het duurzame of faire karakter, de services, de activiteiten in het buitenland en contactgegevens.

   

  Navigatietools

  - Bundel: Verzamelingen (links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp.

  - Crossroad: Crossroads geven de belangrijkste hoofd- en zijwegen weer op het JoHo web vanaf de lokatie waar je je op dat moment bevindt.

  - Footprint: Via de 'Add to my pages' kan je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en checklists. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  - Menu: Naast de basislinks die je onder de header kunt vinden, kan je gebruikmaken van de deelmenu's die op de meeste pagina's zijn geplaatst.

   -  Search: Zoekvelden waarmee je binnen één of meerdere paginasoorten kunt zoeken.

   

  Services & Producten

    - Shop: Shops zijn de pagina's van de vier 'webwinkels' waar je Reisartikelen, Verzekeringen, Vacatures of Studiesamenvattingen kunt vinden of bestellen.

  - Display: Pagina's voor het direct bestellen van bijvoorbeeld artikelen of  samenvattingen.

  - Job & Activity: Uitgelichte vacatures en diensten van JoHo partners, organisaties die JoHo donateurs voordeel geven en organisaties die passen bij de doelstellingen van JoHo donateurs en abonnees.

  - Chapter: Tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp.

   - Keuzehulp & Advieswijzer: Respectievelijk meer objectieve en meer subjectieve hulp bij je keuzes voor studie, werk, reis of toekomstplannen.

  - Service: Entree- & informatiepagina's die je inzicht geven in de producten en services binnen de World of JoHo en pagina's die je daar gebruik van laten maken.

   

  Lees meer over deze en de andere JoHo websites op de pagina over zoeken & websites.

  Topic

   

   

  Biopsychologie & Neuropsychologie

  als Kennis- & Studiegebied

   

   

  Crossroads

   Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

   

  Nieuws

   Nieuws

      

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Advies
   
    JoHo Tips (Tickets) bestaan uit korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen
   
    JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.
   
  Verkennen & Oriënteren

  Wat zijn biopsychologie en neuropsychologie?

  • De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond. Vanuit de neurochirurgie, psychometrie, statistiek en beeldvorming van het functionerende brein samen is de noodzaak van de richting neuropsychologie ontstaan. In de neuropsychologie zijn er twee hypotheses: 1) de breinhypothese en 2) de neuronhypothese. De breinhypothese houdt in dat het brein de bron is van gedrag. De neuronhypothese houdt in dat het neuron de bouwsteen van het brein is. Meer lezen: Fundamentals of Human Neuropsychology - Kolb & Wishaw.
  • De biologische psychologie is de toepassing van principes uit de biologie op de bestudering van het gedrag van mensen en dieren.
  • Biopsychologie en neuropsychologie zijn overlappende studiegebieden, het belangrijkste verschil is dat in neuropsychologie vaak de focus ligt op mensen met stoornissen in het zenuwstelsel, terwijl in biopsychologie het verband tussen brein en gedrag op een bredere manier wordt onderzocht en ook dieren zoals ratten en muizen worden gebruikt in experimenten om het gedrag te bestuderen.

  Wat zijn neuronen?

  • Onderzoek naar het zenuwstelsel wordt neurologie genoemd. De grondleggers hiervan zijn Sherrington en Cajal.
  • Het zenuwstelsel van een volwassen mens bevat zeer veel cellen, ongeveer 100 miljard, die onder te verdelen zijn in neuronen en neurogliacellen. Neuronen ontvangen informatie en geven die door aan andere neuronen via elektrochemische prikkels. Neuronen zijn gemiddeld 10 maal zo groot als gliacellen, maar de laatste komen 10 maal zo veel voor in het menselijk brein. Gliacellen hebben veel verschillende functies die lastig samen te vatten zijn. We weten tegenwoordig dat het brein bestaat uit individuele cellen. Aan het begin van de 20e eeuw werd hier sterk aan getwijfeld. Tot die tijd konden microscopen weinig laten zien over de organisatie van het brein. Door onderzoek van Cajal en Golgi weten we nu hoe de structuur van cellen eruit ziet en dat neuronen van elkaar gescheiden zijn. Cajal maakte gebruik van pas ontdekte kleuringtechnieken om te laten zien dat een smalle spleet een scheiding vormde tussen het einde van de ene neuron en de oppervlakte van de andere neuron.
  • Het menselijke (en ook het dierlijke) lichaam is opgebouwd uit cellen. Deze cellen zijn omgeven door een membraan of plasmamembraan dat sommige stoffen wel en andere niet doorlaat. Voorbeelden van stoffen die wel worden doorgelaten zijn water, zuurstof, calcium, natrium, kalium en chloride. Het membraan is opgebouwd uit twee lagen vetmoleculen die vrij zijn om langs elkaar te stromen. Binnen het membraan bevindt zich de vloeistof cytoplasma.
  • Daarnaast zijn alle cellen, de rode bloedcellen van zoogdieren uitgezonderd, opgebouwd uit de kern, mitochondria, ribosomen, lysosomen, het Golgi-complex en het endoplasmisch reticulum. De kern (nucleus) is de structuur waarin de chromosomen zich bevinden. Binnen de mitochondria genereren de cellen via stofwisseling de noodzakelijke energie waarbij ze afhankelijk zijn van zuurstof en brandstof. In de ribosomen worden proteïnen samengesteld die onder meer dienen als bouwmateriaal voor de cel en verschillende chemische reacties genereren. De lysosomen breken chemische verbindingen af met behulp van enzymen. Het Golgi-complex speelt een rol bij het ombouwen en opslaan van stoffen die afkomstig zijn van het endoplasmatisch reticulum. Het endoplasmatisch reticulum is een buisjesnetwerk dat zorgt voor de verplaatsing van proteïnen.
  • Het neuron beschikt ook over deze bouwstenen, typisch voor dierlijke cellen. De neuronen onderscheiden zich van andere cellen wat betreft de vorm. Neuronen onderling verschillen enorm, in zowel vorm als grootte. De drie belangrijkste onderdelen van de meeste neuronen zijn: het soma of cellichaam, de axon en de dendrieten. Binnen het cellichaam bevinden zich onder andere de kern, mitochondria en ribosomen. Hier vindt het grootste gedeelte van de stofwisseling van de neuron plaats. Net als dendrieten is het cellichaam in veel neuronen bedekt met synapsen.
  • Lees meer in: Biological Psychology NL (Kalat)
  Aansluiten bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

       

  3 - Selectie

  3 - Verzamelen & Selecteren

  • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
  • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
  • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

   

  Tips

  TentamenTickets Biopsychologie en neuropsychologie - Kennis & Studiegebied

  Tickets voor Biopsychologie en neuropsychologie

   

  • Bij veel disciplines binnen de psychologie heeft het leren van begrippenlijsten niet zoveel zin en gaat het meer om het zien van verbanden. Bij bio- en neuropsychologie is er echter een grote hoeveelheid begrippen die essentieel is voor begrip van de stof. Visualiseer de begrippen door de verschillende onderdelen van de hersenen en het zenuwstelsel uit te tekenen.

  • Je kunt de veelal droge stof begrijpelijker maken door lichaamsonderdelen te onthouden aan de hand van hun functie en mogelijke stoornissen. Een corpus callosum is bijvoorbeeld een netwerk van zenuwvezels die een hersenbalk vormt. De functie ervan is om de hersengebieden van beide hemisferen met elkaar te verbinden. Als deze verbroken wordt, ontstaat er een afwijking waarbij de hemisferen apart van elkaar werken en geen verbinding meer hebben.

  • Veel mensen vinden bio- en neuropsychologie moeilijk te doorgronden en complexe stof. Benader het niet als obstakel maar als hulpmiddel om mensen te helpen. Als je je richt op het praktische nut ervan, heb je de eerste stap gezet om op hoger niveau inzicht te hebben in de stof, ook de bio- en neuropsychologie heeft beperkingen en is nog in ontwikkeling.

  • Een van de belangrijkste onderdelen van het toepassen van bio- en neuropsychologie is het maken van diagnoses. Bewustzijn van degene die de diagnose maakt, kan voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Als een neuropsycholoog bijvoorbeeld altijd werkt met een bepaalde patiëntenpopulatie zal hij de neiging hebben op basis van een gering aantal aanwijzingen bij een nieuwe patiënt weer de conclusie trekken dat het ook deze keer om dezelfde aandoening gaat. Bewustzijn van de beperkingen van degene die de diagnose maakt kan helpen om vooroordelen recht te trekken.

  • Essentieel binnen de bestudering van de hersenen zijn de functies van de verschillende hersencellen. Er zijn twee typen cellen, namelijk de neuronen en de gliacellen. De neuronen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van lichaamszenuwen, communiceren met elkaar door het sturen en ontvangen van informatie naar andere cellen. Het woord glia betekent lijm. De gliacellen zijn verschillende typen cellen met verschillende functies. Eén van die functies is het aanleggen van een beschermlaagje myeline door de zogenaamde Schwann-cellen. Schwanncellen zijn gliacellen die geassocieerd zijn met het axon van sommige zenuwcellen. Verder zijn de gliacellen ook belangrijk voor de structuur van de hersenen en voedsel- en energievoorziening.

   

  Meer Tickets & Tips

  Selectiehulp

  Uitgelichte samenvattingen rond Biopsychologie en neuropsychologie

   

  Algemene inleiding in biopsychologie en neuropsychologie

  Biological Psychology van Kalat - Boek & JoHo's

  • Dit is het meest gebruikte boek over biopsychologie.
  • Het boek geeft een kwalitatief hoogstaande uitleg van verschillende onderdelen van het onderwerp.
  • Dit onderwerp wordt door veel mensen als vrij moeilijk ervaren, Biological psychology van Kalat geeft een relatief toegankelijke uitleg. Doordat continu de relatie wordt gelegd met de praktische toepassing van de stof, is de complexe materie makkelijker te begrijpen.

  Fundamentals of Human Neuropsychology - Kolb & Wishaw - Boek & JoHo's

  • Dit is een van de meest gebruikte boeken over neuropsychologie.
  • Het boek wordt gebruikt vanuit verschillende disciplines (onder andere psychologie en psychobiologie) en zowel op beginnend als op gevorderd niveau.
  • Het boek bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond.
  • In tegenstelling tot sommige andere boeken over neuropsychologie, bevat dit boek een uitgebreide uitleg van de evolutie van de hersenen en legt het verband met de klinische toepassing van de neuropsychologie.

  The student's guide to social neuroscience (Ward) - Boek & JoHo's

  • Dit was een van de eerste boeken die biologische systemen in een sociale context plaatst.
  • De social neuroscience is een interdisciplinaire wetenschap die de gevolgen van sociale processen en gedrag op biologische systemen bestudeert, en met biologische concepten sociaal gedrag verklaart.
  • Dit boek geeft een praktische en toegankelijke uitleg van de social neuroscience.

  Verdieping en specialisaties binnen biopsychologie en neuropsychologie

  Essential Neuroscience - Boek & JoHo's

  • Boek over de basisbegrippen van de neurowetenschap.

  Principles of Cognitive Neuroscience van Purves, Cabeza, Huettel e.a. - Boek & JoHo's

  • Boek over de basis en uitgangspunten van de neurowetenschap.

  Neuroscience van Purves, Augustine, Fitzpatrick e.a. - Boek & JoHo's

  Methods in Social Neuroscience - Boek & JoHo's

  • Specifiek over de methoden die worden gebruikt in de neurowetenschap, zoals EEG en fMRI.

  Cognitive neuroscience. The Biology of the Mind van Gazzaniga & Ivry - Boek & JoHo's

  • Veelgebruikt handboek over cognitieve neurowetenschap.

  The Neuroscience Of Clinical Psychiatry van Higgins & George - Boek & JoHo's

  • Boek over de neurowetenschappelijke kant van psychiatrie, behandelt o.a. de neurologische basis van depressie, angst en schizofrenie.

  Human behavior, learning and the developing brain: Atypical development (Coch, Dawson & Fischer) - Boek & JoHo's

  • Een boek over het bestuderen van specifieke vormen van atypische ontwikkeling met ERP's (event-related potentials).

  Klinische kinderneuropsychologie van Swaab e.a. - Boek & JoHo's

  • Boek over klinische kinderneuropsychologie met een praktische inslag, behandelt o.a. hoe je als klinische kinderneuropsycholoog te werk kan gaan.

  Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson - Boek & JoHo's

  • Relatief toegankelijk boek over ontwikkelingsneuropsychologie, behandelt ook een paar mogelijke toepassingen ervan.

  Developmental cognitive neuroscience van Johnson & De Haan - Boek & JoHo's

  • Verdiepend boek over de verschillende onderdelen en methoden van ontwikkelingsneuropsychologie.

  The Neuroscience of Human Relationships van Cozolino - Boek & JoHo's

  • Laagdrempelig boek over de sociale en alledaagse toepassing van neurowetenschap.

  Consciousness: An introduction (Blackmore) - Boek & JoHo's

  • Boek specifiek over het bewustzijn.

  Attention: Theory and Practice - Boek & JoHo's

  • Boek specifiek over aandacht.

  Memory van Baddeley, Eysenck & Anderson - Boek & JoHo's

  • Boek specifiek over het geheugen.

  Investigation of cognitive impairments in people with brain tumors - Giovagnoli - Article

  • Artikel over de gevolgen van hersentumoren.

  Cognitive effects of seizures - Vingerhoets - Article

  • Artikel over de gevolgen van epileptische aanvallen, zowel bij kinderen als volwassenen.

  Assessment and rehabilitation of cognitive impairment in multiple sclerosis - Messinis, Kosmidis, Lyros & Papathanasopoulos - Article

  • Artikel over de gevolgen van MS.

  Cognitive disturbances in Parkinson’s disease - Grujic - Article

  • Artikel over de gevolgen van Parkinson en het verband met dementie.

  Differential diagnosis of Alzheimer’s dementia and vascular dementia - Nelson - Article

  • Artikel over het onderscheid tussen twee vormen van dementie.

   

  Biopsychologie en neuropsychologie in de praktijk

  Klinische neuropsychologie van Kessels, Eling, Ponds e.a. - Boek & JoHo's

  • Handboek over de toepassing van neuropsychologie.

  Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk van Hendriks - Boek & JoHo's

  • Boek over het maken van diagnoses met neuropsychologische testmethoden.

  Neuropsychologische behandeling van Ponds e.a. - Boek & JoHo's

  • Boek over neuropsychologische behandelmethoden en behandelprotocollen, vanuit een evidence-based benadering.

  Fractured minds: A case-study approach to clinical neuropsychology van Ogden - Boek & JoHo's

  • Boek over klinische neuropsychologie, benaderd vanuit case studies.

  Neuropsychological assessment (Lezak, Howieson & Horing) - Boek & JoHo's

  • Engelstalig internationaal boek over Engelstalige begrippen die bij neuropsychologische behandelmethoden worden gebruikt.

  Educational Neuroscience (Mareschal, Butterworth & Tolmie) - Boek & JoHo's

  • Toegankelijk boek over de toepassing van neurowetenschap op het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.

  Stah l’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications van Stahl - Boek & JoHo's

  • Een van de bekendste en meest gebruikte boeken over psychofarmacologie, met verantwoording vanuit de neurowetenschap.

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

   

  Uitgelicht

   FAQ JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   Chapters gekoppeld aan deze Topic
   Type: 5.2. Chapters
   Crossroads van deze chapters
   Wat houdt de studie naar biologische psychologie en gedrag in? - Chapter 0
   How to use an article about genetic association? - Attia et al. - 2009 - Article
   What are challenges and perspectives in gene-environment interactions in asthma and allergies? - Kauffmann and Demenais, 2012 - Article (EN)
   Gene–Environment Interactions in Severe Mental Illness - Uher, 2014 - Article (EN)
   Resting state functional connectivity: its physiological basis and application in neuropharmacology - Lu & Stein - 2014 - Article
   The endocrine glands and their hormones - Wilkinson & Brown - 2015 - Article
   An introduction to immunology and immunopathology - Warrington et al. - 2011 - Article
   Chronobiology: Stepping out of time - Eisenstein - 2013 - Article
   Transcranial magnetic stimulation: a primer - Hallet - 2007 - Article
   Investigation of cognitive impairments in people with brain tumors - Giovagnoli (2012) - Article

   Pages

   Aansluiten bij JoHo?

   Word JoHo abonnee!

   om samenvattingen online te gebruiken 
   & met korting in de webshop bestellen

      

   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels
   Gerelateerde Bundels

     

   5 - Skills

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?

     

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Menu: verzekeringen

      

   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Inspiratie van WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   Menu: Inspiratie
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!

       

   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Ervaring opdoen & Zingevende vacatures

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   Menu: Vacatures

     

   9 - Beslissing

   9 - Beslissen & Uitvoeren

   • Wat: Besluiten en in actie komen
   • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing gevolg geven & uitvoeren
   • Content: Stappen nemen, contacten leggen, spullen aanschaffen, services afsluiten, ...
   JoHo Assortiment: Uitgelicht
   JoHo Shop: Zingeving & Verantwoording

   JoHo Missie

   Menu: Artikelen
   Menu: Samenvattingen
   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en service-abonnement kiezen

   • Voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

    

   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Teurgkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteitengerelateerd nieuws [/content][/joho_popup]

    

    

   Zoeken

   Typ je trefwoord(en) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien