Biopsychologie & Neuropsychologie - studie en kennis

 

Biopsychologie en neuropsychologie als studie en kennisgebied

JoHo: crossroads uit bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

  Themapagina

1 - Start

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie  8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering  10 - Evaluatie & Vervolg 

 

Studie - Kennis - Wetenschap - Competenties

Verkennen - Vergelijken - Verdiepen - Versterken - Verspreiden

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen
Wat is biopsychologie en wat is neuropsychologie?

Wat is biopsychologie en wat is neuropsychologie?

Wat is neuropsychologie?

 • De neuropsychologie bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond. Vanuit de neurochirurgie, psychometrie, statistiek en beeldvorming van het functionerende brein samen is de noodzaak van de richting neuropsychologie ontstaan. In de neuropsychologie zijn er twee hypotheses: 1) de breinhypothese en 2) de neuronhypothese. De breinhypothese houdt in dat het brein de bron is van gedrag. De neuronhypothese houdt in dat het neuron de bouwsteen van het brein is.

Wat is biopsychologie?

 • De biologische psychologie is de toepassing van principes uit de biologie op de bestudering van het gedrag van mensen en dieren.
 • Biopsychologie en neuropsychologie zijn overlappende studiegebieden, het belangrijkste verschil is dat in neuropsychologie vaak de focus ligt op mensen met stoornissen in het zenuwstelsel, terwijl in biopsychologie het verband tussen brein en gedrag op een bredere manier wordt onderzocht en ook dieren zoals ratten en muizen worden gebruikt in experimenten om het gedrag te bestuderen.

Meer lezen

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te kunnen maken.
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes.
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorden zoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen.

 

Studietips en Tentamentickets: Biopsychologie en neuropsychologie

Studietips en Tentamentickets: Biopsychologie en neuropsychologie

Tickets voor Biopsychologie en neuropsychologie

 

 • Bij veel disciplines binnen de psychologie heeft het leren van begrippenlijsten niet zoveel zin en gaat het meer om het zien van verbanden. Bij bio- en neuropsychologie is er echter een grote hoeveelheid begrippen die essentieel is voor begrip van de stof. Visualiseer de begrippen door de verschillende onderdelen van de hersenen en het zenuwstelsel uit te tekenen.

 • Je kunt de veelal droge stof begrijpelijker maken door lichaamsonderdelen te onthouden aan de hand van hun functie en mogelijke stoornissen. Een corpus callosum is bijvoorbeeld een netwerk van zenuwvezels die een hersenbalk vormt. De functie ervan is om de hersengebieden van beide hemisferen met elkaar te verbinden. Als deze verbroken wordt, ontstaat er een afwijking waarbij de hemisferen apart van elkaar werken en geen verbinding meer hebben.

 • Veel mensen vinden bio- en neuropsychologie moeilijk te doorgronden en complexe stof. Benader het niet als obstakel maar als hulpmiddel om mensen te helpen. Als je je richt op het praktische nut ervan, heb je de eerste stap gezet om op hoger niveau inzicht te hebben in de stof, ook de bio- en neuropsychologie heeft beperkingen en is nog in ontwikkeling.

 • Een van de belangrijkste onderdelen van het toepassen van bio- en neuropsychologie is het maken van diagnoses. Bewustzijn van degene die de diagnose maakt, kan voorkomen dat er fouten worden gemaakt. Als een neuropsycholoog bijvoorbeeld altijd werkt met een bepaalde patiëntenpopulatie zal hij de neiging hebben op basis van een gering aantal aanwijzingen bij een nieuwe patiënt weer de conclusie trekken dat het ook deze keer om dezelfde aandoening gaat. Bewustzijn van de beperkingen van degene die de diagnose maakt kan helpen om vooroordelen recht te trekken.

 • Essentieel binnen de bestudering van de hersenen zijn de functies van de verschillende hersencellen. Er zijn twee typen cellen, namelijk de neuronen en de gliacellen. De neuronen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van lichaamszenuwen, communiceren met elkaar door het sturen en ontvangen van informatie naar andere cellen. Het woord glia betekent lijm. De gliacellen zijn verschillende typen cellen met verschillende functies. Eén van die functies is het aanleggen van een beschermlaagje myeline door de zogenaamde Schwann-cellen. Schwanncellen zijn gliacellen die geassocieerd zijn met het axon van sommige zenuwcellen. Verder zijn de gliacellen ook belangrijk voor de structuur van de hersenen en voedsel- en energievoorziening.

 

Meer Tickets & Tips

4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken
Wat zijn neuronen?

Wat zijn neuronen?

 • Onderzoek naar het zenuwstelsel wordt neurologie genoemd. De grondleggers hiervan zijn Sherrington en Cajal.
 • Het zenuwstelsel van een volwassen mens bevat zeer veel cellen, ongeveer 100 miljard, die onder te verdelen zijn in neuronen en neurogliacellen. Neuronen ontvangen informatie en geven die door aan andere neuronen via elektrochemische prikkels. Neuronen zijn gemiddeld 10 maal zo groot als gliacellen, maar de laatste komen 10 maal zo veel voor in het menselijk brein. Gliacellen hebben veel verschillende functies die lastig samen te vatten zijn. We weten tegenwoordig dat het brein bestaat uit individuele cellen. Aan het begin van de 20e eeuw werd hier sterk aan getwijfeld. Tot die tijd konden microscopen weinig laten zien over de organisatie van het brein. Door onderzoek van Cajal en Golgi weten we nu hoe de structuur van cellen eruit ziet en dat neuronen van elkaar gescheiden zijn. Cajal maakte gebruik van pas ontdekte kleuringtechnieken om te laten zien dat een smalle spleet een scheiding vormde tussen het einde van de ene neuron en de oppervlakte van de andere neuron.
 • Het menselijke (en ook het dierlijke) lichaam is opgebouwd uit cellen. Deze cellen zijn omgeven door een membraan of plasmamembraan dat sommige stoffen wel en andere niet doorlaat. Voorbeelden van stoffen die wel worden doorgelaten zijn water, zuurstof, calcium, natrium, kalium en chloride. Het membraan is opgebouwd uit twee lagen vetmoleculen die vrij zijn om langs elkaar te stromen. Binnen het membraan bevindt zich de vloeistof cytoplasma.
 • Daarnaast zijn alle cellen, de rode bloedcellen van zoogdieren uitgezonderd, opgebouwd uit de kern, mitochondria, ribosomen, lysosomen, het Golgi-complex en het endoplasmisch reticulum. De kern (nucleus) is de structuur waarin de chromosomen zich bevinden. Binnen de mitochondria genereren de cellen via stofwisseling de noodzakelijke energie waarbij ze afhankelijk zijn van zuurstof en brandstof. In de ribosomen worden proteïnen samengesteld die onder meer dienen als bouwmateriaal voor de cel en verschillende chemische reacties genereren. De lysosomen breken chemische verbindingen af met behulp van enzymen. Het Golgi-complex speelt een rol bij het ombouwen en opslaan van stoffen die afkomstig zijn van het endoplasmatisch reticulum. Het endoplasmatisch reticulum is een buisjesnetwerk dat zorgt voor de verplaatsing van proteïnen.
 • Het neuron beschikt ook over deze bouwstenen, typisch voor dierlijke cellen. De neuronen onderscheiden zich van andere cellen wat betreft de vorm. Neuronen onderling verschillen enorm, in zowel vorm als grootte. De drie belangrijkste onderdelen van de meeste neuronen zijn: het soma of cellichaam, de axon en de dendrieten. Binnen het cellichaam bevinden zich onder andere de kern, mitochondria en ribosomen. Hier vindt het grootste gedeelte van de stofwisseling van de neuron plaats. Net als dendrieten is het cellichaam in veel neuronen bedekt met synapsen.
 • Lees meer in: Biological Psychology NL (Kalat)

  

5 - Verdieping & Versterking

Proces 5 - Verdiepen & Versterken

 • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
 • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
 • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken
Uitgelichte samenvattingen rond Biopsychologie en neuropsychologie

Uitgelichte samenvattingen rond Biopsychologie en neuropsychologie

 

Algemene inleiding in biopsychologie en neuropsychologie

Biological Psychology van Kalat - Boek & JoHo's

 • Dit is het meest gebruikte boek over biopsychologie.
 • Het boek geeft een kwalitatief hoogstaande uitleg van verschillende onderdelen van het onderwerp.
 • Dit onderwerp wordt door veel mensen als vrij moeilijk ervaren, Biological psychology van Kalat geeft een relatief toegankelijke uitleg. Doordat continu de relatie wordt gelegd met de praktische toepassing van de stof, is de complexe materie makkelijker te begrijpen.

Fundamentals of Human Neuropsychology - Kolb & Wishaw - Boek & JoHo's

 • Dit is een van de meest gebruikte boeken over neuropsychologie.
 • Het boek wordt gebruikt vanuit verschillende disciplines (onder andere psychologie en psychobiologie) en zowel op beginnend als op gevorderd niveau.
 • Het boek bestudeert de relatie tussen het brein en gedrag door middel van de biologische achtergrond.
 • In tegenstelling tot sommige andere boeken over neuropsychologie, bevat dit boek een uitgebreide uitleg van de evolutie van de hersenen en legt het verband met de klinische toepassing van de neuropsychologie.

The student's guide to social neuroscience (Ward) - Boek & JoHo's

 • Dit was een van de eerste boeken die biologische systemen in een sociale context plaatst.
 • De social neuroscience is een interdisciplinaire wetenschap die de gevolgen van sociale processen en gedrag op biologische systemen bestudeert, en met biologische concepten sociaal gedrag verklaart.
 • Dit boek geeft een praktische en toegankelijke uitleg van de social neuroscience.

Verdieping en specialisaties binnen biopsychologie en neuropsychologie

Essential Neuroscience - Boek & JoHo's

 • Boek over de basisbegrippen van de neurowetenschap.

Principles of Cognitive Neuroscience van Purves, Cabeza, Huettel e.a. - Boek & JoHo's

 • Boek over de basis en uitgangspunten van de neurowetenschap.

Neuroscience van Purves, Augustine, Fitzpatrick e.a. - Boek & JoHo's

Methods in Social Neuroscience - Boek & JoHo's

 • Specifiek over de methoden die worden gebruikt in de neurowetenschap, zoals EEG en fMRI.

Cognitive neuroscience. The Biology of the Mind van Gazzaniga & Ivry - Boek & JoHo's

 • Veelgebruikt handboek over cognitieve neurowetenschap.

The Neuroscience Of Clinical Psychiatry van Higgins & George - Boek & JoHo's

 • Boek over de neurowetenschappelijke kant van psychiatrie, behandelt o.a. de neurologische basis van depressie, angst en schizofrenie.

Human behavior, learning and the developing brain: Atypical development (Coch, Dawson & Fischer) - Boek & JoHo's

 • Een boek over het bestuderen van specifieke vormen van atypische ontwikkeling met ERP's (event-related potentials).

Klinische kinderneuropsychologie van Swaab e.a. - Boek & JoHo's

 • Boek over klinische kinderneuropsychologie met een praktische inslag, behandelt o.a. hoe je als klinische kinderneuropsycholoog te werk kan gaan.

Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach - Anderson - Boek & JoHo's

 • Relatief toegankelijk boek over ontwikkelingsneuropsychologie, behandelt ook een paar mogelijke toepassingen ervan.

Developmental cognitive neuroscience van Johnson & De Haan - Boek & JoHo's

 • Verdiepend boek over de verschillende onderdelen en methoden van ontwikkelingsneuropsychologie.

The Neuroscience of Human Relationships van Cozolino - Boek & JoHo's

 • Laagdrempelig boek over de sociale en alledaagse toepassing van neurowetenschap.

Consciousness: An introduction (Blackmore) - Boek & JoHo's

 • Boek specifiek over het bewustzijn.

Attention: Theory and Practice - Boek & JoHo's

 • Boek specifiek over aandacht.

Memory van Baddeley, Eysenck & Anderson - Boek & JoHo's

 • Boek specifiek over het geheugen.

Investigation of cognitive impairments in people with brain tumors - Giovagnoli - Article

 • Artikel over de gevolgen van hersentumoren.

Cognitive effects of seizures - Vingerhoets - Article

 • Artikel over de gevolgen van epileptische aanvallen, zowel bij kinderen als volwassenen.

Assessment and rehabilitation of cognitive impairment in multiple sclerosis - Messinis, Kosmidis, Lyros & Papathanasopoulos - Article

 • Artikel over de gevolgen van MS.

Cognitive disturbances in Parkinson’s disease - Grujic - Article

 • Artikel over de gevolgen van Parkinson en het verband met dementie.

Differential diagnosis of Alzheimer’s dementia and vascular dementia - Nelson - Article

 • Artikel over het onderscheid tussen twee vormen van dementie.

 

Biopsychologie en neuropsychologie in de praktijk

Klinische neuropsychologie van Kessels, Eling, Ponds e.a. - Boek & JoHo's

 • Handboek over de toepassing van neuropsychologie.

Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk van Hendriks - Boek & JoHo's

 • Boek over het maken van diagnoses met neuropsychologische testmethoden.

Neuropsychologische behandeling van Ponds e.a. - Boek & JoHo's

 • Boek over neuropsychologische behandelmethoden en behandelprotocollen, vanuit een evidence-based benadering.

Fractured minds: A case-study approach to clinical neuropsychology van Ogden - Boek & JoHo's

 • Boek over klinische neuropsychologie, benaderd vanuit case studies.

Neuropsychological assessment (Lezak, Howieson & Horing) - Boek & JoHo's

 • Engelstalig internationaal boek over Engelstalige begrippen die bij neuropsychologische behandelmethoden worden gebruikt.

Educational Neuroscience (Mareschal, Butterworth & Tolmie) - Boek & JoHo's

 • Toegankelijk boek over de toepassing van neurowetenschap op het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.

Stah l’s Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications van Stahl - Boek & JoHo's

 • Een van de bekendste en meest gebruikte boeken over psychofarmacologie, met verantwoording vanuit de neurowetenschap.

 

Aanverwante kennis & studiegebieden

 

Biopsychologie en neuropsychologie: Boektopics met samenvattingen van de beste leerboeken - Topic Bundel

Biopsychologie en neuropsychologie: Boektopics met samenvattingen van de beste leerboeken - Topic Bundel

Biopsychologie en Neuropsychologie: Printsamenvattingen van de beste leerboeken - Shopbundel

  

6 - Voorbereiding & Verzekering

Proces 6 - Voorbereiden & Checken

 • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
 • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
 • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

        

   

7 - Inspiratie & Samenwerking

Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

 • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
 • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
 • Waarmee: Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

Samenwerken met JoHo 

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

Partnerselectie: Stage in het buitenland I

    

8 - Werk & Ervaring

Proces 8 - Ervaren & Werken

 • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
 • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
 • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  

9 - Beslissing & Acceptatie

Proces 9 - Beslissen & Accepteren

 • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
 • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
 • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

 

Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

JoHo abonnement (€20,- p/j)

 • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
 • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner
 • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
 • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
 • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)

 of met een JoHo donateurschap

JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

 • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
 • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
 • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
 • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

 

Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

10 - Vervolg & Evaluatie

10 - Evalueren & Vervolgen

 • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
 • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
 • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
JoHo: paginawijzer

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprints achterlaten
  JoHo: pagina delen