Content: waar schrijf je over op je reisblog of reissite?

Uiteraard schrijf je over je directe reiservaringen. Maar hoe voorkom je een "en toen...en toen...en toen" van dag-tot-dag verslag?

 • doe zelfonderzoek en vind je eigen "reispassie": schrijf over iets dat je persoonlijk raakt of waar je een grote belangstelling voor hebt: eten, stadsleven, ontmoetingen, natuur, festivals, etc. Waarvoor ga jij op reis en wat zijn bij eerdere reizen of vakanties je leukste ervaringen geweest?
 • kies één rode draad, of centraal thema. Varieer daar op, maar laat het centrale thema regelmatig in je posts terugkomen. Sommige bloggers noemen dit een "niche": een opvallende, verrassende insteek die je reisblog onderscheidt van de tienduizenden anderen.
 • beschrijf een bijzondere ontmoeting tijdens je reis
 • kies regelmatig een (sub)thema waarover je kan uitweiden, dat je meer in detail kunt aanstippen. Combineer persoonlijke indrukken met kennis uit algemenere bronnen of ervaringen van anderen. Besteed eens aandacht aan iets dat past bij algemenere reistrends, denk aan dingen als "duurzaamheid", "reizen om te ontwikkelen" enz. Maar ook: wat speelt er momenteel op het gebied van toerisme in het land of de regio waar je gaat reizen? Wat zijn speerpunten in promotiecampagnes, wat wil men graag uitlichten en waarom? Wat zijn de hot topics in de digitale of print reisbladen? Welke reisblogs worden goed gelezen en welke thema's hebben die?
 • geef aandacht aan andere bloggers die je inspireren: leuk om te lezen voor je bezoeker, goed voor je netwerk en retourmarketing
 • nodig eens een gastauteur uit een bijdrage voor je blog te schrijven (een andere reiziger, een reisvriend of -vriendin, een local die je inspireert)
 • geef aandacht aan meningen van anderen (bijvoorbeeld van een andere reiziger, iemand die ter plaatse woont) die "botsen" met je eigen mening
 • lees en luister veel, dan krijg je vanzelf input voor een volgend blog
 • verzamel voor, tijdens of na je reis continu content die past bij de thema's waarover je blogt; gebruik deze content voor een volgend blog
 • schrijf ideeën voor een volgend blog direct kort op; de kans dat je ze al reizende anders vergeet is redelijk groot
 • combineer media: schrijf tekst voor een blog, vul dat aan met een of enkele relevante foto's, upload een kort filmpje en/of plak er een geluidsfragment aan vast
 • besteed aandacht aan ervaringen waar je zelf iets van hebt geleerd, benoem dat

Lees ook: Content indeling: wat voor rubrieken kom je zoal tegen op reisblogs en reissites?

Extra aandachtspunten als je een reisoverstijgende reissite onderhoudt:

 • maak "thema"s of "rubrieken" waar je posts in kunt plaatsen; denk aan onderwerpen als "reisveiligheid", "gezondheid", "verzekeringen tijdens je reis", "travel gear" etc.
 • objectiveer: prima om vanuit je persoonlijke ervaringen te schrijven, maar haal daar ook meningen van anderen bij en check je mening aan objectieve feiten of onderzoek
 • verwijs naar vervolgbronnen, zeker bij updategevoelige onderwerpen (denk aan visa, reisvoorbereidingen, administratieve regelzaken, gezondheid, veiligheid etc.) en maak regelmatig duidelijk aan je lezer dat door jou gepresenteerde zaken in de loop der tijd kunnen wijzigen...of genuanceerder liggen dan je in een blogartikel kunt beschrijven
 • besteed je aandacht aan reisverzekeringen? Maak de regelgeving en polisonderdelen beeldend voor de lezer door eigen ervaringen te delen waarvoor je een reisverzekering hebt gebruikt; denk aan schades tijdens de reis, artsbezoeken of ziekenhuisopnames, tussentijdse terugkeer naar NL omdat er met familie iets aan de hand was, etc.

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten