Wanneer kan je een werkvisum of Working Holiday visum voor Australië aanvragen en wat zijn de eisen?

Wat is een 'Working Holiday' in Australië?

 • Een 'Working Holiday' is een tijdelijk verblijf in Australië met als doel reizen en werken.
 • Als je minstens 18 maar nog geen 31 jaar oud bent en je naar Australië wilt om te reizen en werken, kan je in aanmerking komen voor een Working Holiday Visum.

Wat is een Working Holiday visum?

 • Dit visum is bedoeld voor jongeren die graag in Australië willen rondreizen met daarnaast af en toe een baan om geld bij te verdienen.
 • Je moet dit visum aanvragen voordat je naar Australië gaat (dit kan online en duurt normaal gesproken 6 dagen), maar je hoeft niet per se in Nederland te zijn op het moment dat je het aanvraagt (zolang je maar niet in Australië bent).
 • Nadat het visum is afgegeven, heb je 12 maanden de tijd om Australië in te gaan.
 • Dus als je 30 bent ten tijde van de visumaanvraag, dan mag je wel nog steeds Australië in als je al 31 bent.
 • Met het visum mag je een jaar in Australië blijven.

Hoe vaak kan je het Working Holiday visum voor Australië aanvragen?

 • Je mag een Working Holiday Visum in principe maar één keer in je leven aanvragen.
 • Je kunt echter het recht op een tweede Working Holiday Visum 'verdienen', door tijdens je eerste jaar in Australië minimaal 88 dagen (niet per se aaneengesloten) te werken in bepaalde, meer afgelegen regio's in bepaalde werksectoren. (bv: in plant and animal cultivation, mining and construction, fishing and pearling & tree farming and felling).
 • Zorg er wel voor dat je loonstrookjes ontvangt, deze heb je namelijk nodig voor de aanvraag van het tweede visum.
 • Per 2020 is er de mogelijkheid voor een derde jaar working holiday voor mensen die minimaal zes maanden bepaald werk ("specified work") hebben verricht.
 • Voor een 2e en 3e visum mag je ook als vrijwilliger hebben gewerkt in grofweg natuurrampbestrijding of wederopbouw (bv bosbranden en overstromingen)
 • Je kunt er meer over lezen op de website van de Australian Government, Department of Home Affairs.

Wat mag je met Working Holiday visum voor Australië doen?

 • tot een jaar in Australië blijven en het land zo vaak in- en uitgaan als je wilt, zolang het visum geldig is
 • tot een half jaar bij één werkgever werken*
 • tot vier maanden studeren

*Vanaf eind 2015 mag je in de Northern Territory (en in de noordelijk gelegen gebieden van Queensland and Western Australia) tot 12 maanden bij dezelfde werkgever werken, mits je werkzaam bent in de sectoren agriculture, forestry and fishing, tourism and hospitality, mining and construction, and aged and disability care. Ook kan een uitzondering gemaakt worden als je gaat werken als au pair.

*De periode voor het werken bij 1 werkgever is sinds november 2018 voor de agrarische sector (plant & animal cultivation) verlengd naar 12 maanden.

Aan welke eisen moet je voldoen om een Working Holiday visum voor Australië aan te vragen?

Je moet aan de volgende eisen voldoen om dit visum te krijgen:

 • ten tijde van de aanvraag 18 jaar of ouder zijn maar jonger dan 31 (maar je mag dus wel 31 zijn als je het land in reist)*
 • genoeg financiële middelen hebben voor je verblijf, rond de AUD 5000,-
 • in het bezit zijn van een return of onward ticket, of genoeg financiële middelen hebben om een dergelijk ticket te kopen
 • in goede gezondheid verkeren. Na je aanvraag bepaalt de overheid of je een medische test moet laten doen. Je krijgt dan een ID waarmee je wereldwijd bij een officieel aangewezen instantie het onderzoek kunt laten uitvoeren. 
 • geen strafblad hebben
 • geen kind bij je hebben waar voor gezorgd moet worden
 • een paspoort hebben dat geldig is voor de duur van je reis

*De verhoging van de leeftijd naar 35 is eind 2018 enkel voor paspoorthouders van Canada, Frankrijk, Denemarken en Ierland doorgevoerd.

Wat is Temporary Skill Shortage visum en wat zijn de eisen?

Dit visum is tot vier jaar geldig en speciaal gericht op werkfuncties die niet door de Australiërs zelf vervuld kunnen worden. 

Als je in Australië wilt werken, zijn er enkele stappen die genomen moeten worden, zodat de werknemer sponsor mag zijn en de aanvrager daar mag werken met het geldige visum:

 1. De werkgever vraagt sponsorschap aan
 2. Werkgever geeft een positie vrij
 3. De werknemer doet de visumaanvraag.
 • Dit visum kan bijna altijd aangevraagd worden in Australië.
 • Je mag tijdens de duur van het visum van werkgever veranderen en er is geen limiet hoe vaak je het land in en uit mag reizen tijdens de 4 jaar.
 • Het enige wat er dan moet gebeuren is dat je nieuwe werkgever sponsorschap aanvraagt.
 • Je kan dit visum verlengen.
 • Daarnaast kan je hierna ook een permanente verblijfsvergunning aanvragen (hierbij is de gezondheidstest sowieso verplicht).

Naast verschillende verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen zul je:

 • Een zorgverzekering moeten hebben die ziektekosten in Australië dekt
 • Verklaring van goed gedrag moeten hebben
 • (meestal) Een skills assessment moeten doorlopen die bewijst dat je de juiste kwalificaties hebt voor de baan
 • Referenties voorleggen van voorgaande werkgevers
 • CV en diploma's of certificaten die bewijzen dat je gekwalificeerd bent tonen - afhankelijk van je functie verschillen de vereisten voor wat 'gekwalificeert' precies betekent - grofweg 2 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 5 jaar.
 • Documenten hebben die bewijzen dat je vloeiend genoeg bent in Engels (bijvoorbeeld IELTS)
 • Je paspoort presenteren
 • Indien dit verlangd wordt een gezondheidstest doen

Wat is Employer Nomination Scheme visum en wat zijn de eisen?

Uitgenodigd door een organisatie - Employer Nomination Scheme 

 • Bedrijven die onder de Employer Nomination Scheme vallen, mogen een bepaald aantal buitenlandse werknemers aannemen, die niet onder de bovenstaande categorie zouden vallen.
 • Het visum via het Employer Nomimation Scheme is een permanent residence visum.
 • Je kan de aanvraag online doen bij het Department of Home Affairs 
 • Je kunt onder andere in aanmerking komen voor dit visum als je al een temporary work visum hebt en het bedrijf waar je werkt binnen het Employer Nomination Scheme valt. 
 • Om aan de vereisten te voldoen, moet je de benodigde vaardigheden hebben en onder de 45 jaar zijn.
 • Daarnaast moet je de volgende documenten presenteren:
 1. Ingevuld aanvraagformulier
 2. Gecertificeerde kopie van het paspoort
 3. Gecertificeerde kopie van burgerlijke documenten
 4. Referenties van voorgaande werknemers, cv, academische kwalificaties, en een kwalificatie voor je level in de Engelse taal.
 5. Mogelijk een medische test

Wat is het Skilled Independent visum en wat zijn de eisen?

Zelf naar Australië via het 'Skilled Migration Program'

 • Dit visum is van toepassing op mensen met vaardigheden die te vinden zijn op de relevant skilled occupation list
 • Dit visum is geldig voor maximaal vier jaar.
 • Je komt slechts voor dit visum in aanmerking als je wordt uitgenodigd.
 • Deze uitnodiging moet je krijgen voor je 45 bent geworden
 • Deze uitnodiging wordt gebaseerd op je Expression of Interest (aanvraag waarin je duidelijk maakt waarom jij in aanmerking zou moeten worden genomen voor dit soort visum). Als je eenmaal bent uitgenodigd, moet je de volgende documenten presenteren:
 1. Bewijs dat jouw beroep op de lijst staat
 2. Voldoende hoge uitkomst van de SkillTest
 3. Uitkomst medisch onderzoek
 4. Gecertificeerde kopie van je paspoort
 5. Geboortebewijs
 6. Bewijs dat je Engels van voldoende niveau is

Mag je vrijwilligerswerk doen met een toeristenvisum?

Je mag in Australië op een toeristenvisum vrijwilligerswerk doen, als:

 • je hier geen financiële vergoeding voor ontvangt (kost en inwoning zijn wel toegestaan)
 • je geen werk vervult waarvoor een Australiër anders betaald zou worden
 • je voornaamste doel is om te reizen en je alleen voor een korte periode als vrijwilliger aan de slag gaat

Updates

 

JoHo: crossroads via de bundel

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

 •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

 • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

 • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten