Boekhouding & Accountancy - studie en kennis

 

  Thema

 Boekhouden en accountancy als studie en kennisgebied

JoHo: crossroad uit de bundel
Inloggen of aansluiten om alle teksten te kunnen zien en alle tools te kunnen gebruiken

Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

Log in als je nog niet bent ingelogd.

1 - Startknoppen

Proces: starten en beseffen

 • Wat: Wat is je hoofdvraag, welk keuzezeproces wil je starten?
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Actie: Verkennen, Vergelijken, Verdiepen, Voorbereiden, Vervolgen

 

1 - Start & Besef 6 - Voorbereiding & Controle           
2 - Inhoud & Oriëntatie 7 - Inspiratie & Samenwerking
3 - Verkenning & Selectie   8 - Ervaring & Oefening      
4 - Vergelijking & Afweging    9 - Beslissing & Tevredenheid    
5 - Verdieping & Verbetering   10 - Evaluatie & Vervolg 

 

2 - Oriëntatie & Introductie

Proces 2 : Oriënteren & Introduceren

 • Wat: je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
 • Hoe: keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
 • Waarmee: definities en betekenis van het onderwerp doorgronden , feitelijke kennis opdoen, omgevingsinformatie lezen

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

Wat is het verschil tussen accountancy en boekhouden?

 

Wat is het verschil tussen boekhouden en accounting?

 • Een boekhouder legt veranderingen vast in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden van een bedrijf.
 • Bij bedrijven van meer dan 50 werknemers, een omzet van meer dan 8,8 miljoen of ingewikkelde financiële transacties wordt meestal een accountant ingeschakeld.
 • Handelingen die door een accountant worden gedaan, zijn bijvoorbeeld de boekhouding controleren, periodieke uitgaven en inkomsten verwerken, jaarrekeningen opstellen, budgetten met resultaten vergelijken en belastingvoordelen in kaart brengen.

Welke financiële overzichten kun je opstellen?

 • De boekhouding in het algemeen geeft veranderingen weer in het eigen vermogen, de bezittingen en de schulden.
 • In financiële dagboeken worden dagelijks alle financiële gebeurtenissen geregistreerd, bijvoorbeeld in een kasboek, verkoopboek etc.
 • Het grootboek houdt voor elke balanspost afzonderlijk een overzicht (grootboekrekening) bij van de financiële feiten. Debet (schulden) en credit (bezittingen) moeten in het grootboek gelijke bedragen zijn.
 • De jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting en geeft externe verslaglegging onder andere voor de fiscus over het vermogen en het resultaat alsmede omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van het bedrijf. De jaarrekening is het financiële gedeelte van het jaarverslag en valt meestal onder de verantwoordelijkheid van een accountant.
 • De balans geeft de financiële situatie van een bedrijf weer, met aan de linkerkant de activa (bezittingen) en aan de rechterkant de passiva (bronnen waarmee een bedrijf is opgebouwd). De passiva bestaan uit vreemd vermogen (schulden) en eigen vermogen (activa min de schulden).
 • De winst- en verliesrekening of resultatenrekening geeft de opbrengsten en kosten van een bepaalde periode weer, meestal een jaar.
 • Het kasstroomoverzicht is niet wettelijk verplicht maar wordt door de grote ondernemingen meestal wel opgenomen als extra vorm van verslaglegging. Het geeft objectief de mutaties binnen de liquide middelen (direct te gebruiken financiële middelen) over een jaar weer.

Meer lezen:

Wat is het verschil tussen enkel en dubbel boekhouden?

 • Bij enkel boekhouden worden financiële dagboeken bijgehouden en wordt direct hieruit de jaarrekening afgeleid.
 • Bij dubbel boekhouden wordt naast financiële dagboeken een grootboek bijgehouden, waaruit de jaarrekening wordt afgeleid.
 • Het is wettelijk verplicht dat de interne boekhouding binnen bedrijven, die wordt gebruikt door aandeelhouders en werknemers, overeenkomt met externe verslaglegging voor de fiscus en overige belanghebbende organisaties.

Meer lezen:

Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk of bij studie?

Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk of bij studie?

Wat betekent accountancy en boekhouden in de praktijk of bij studie?

 

Wat zijn de kernvragen van accountancy en boekhouden?

 • De financiële gegevens van een bedrijf worden vastgelegd in de boekhouding en accountancy.
 • Centrale vragen die worden behandeld in accounting en boekhouden zijn onder andere:
  • Hoe identificeer en analyseer je bedrijfstransacties die de financiële positie van een organisatie beïnvloeden?
  • Wat zijn activa en passiva?
  • Wat zijn debiteuren en wat zijn crediteuren?
  • Wat is het verschil tussen rekenen met opbrengsten/kosten en rekenen met inkomsten/uitgaven?
  • Hoe maak je een balans op, een winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een jaarrekening?
  • Hoe kun je accountancy en boekhouden gebruiken om keuzes te maken in economische activiteiten?

Waarom zijn accountancy en boekhouden relevant?

 • Accountancy en boekhouden geven via financiële overzichten inzicht in bedrijfsmatige en economische activiteiten.
 • Accountancy en boekhouden kunnen niet los worden gezien van zaken doen en management. Er wordt gekeken vanuit de visie van het management van een bedrijf en de investeerders. Andersom zijn financiële overzichten essentieël voor het interpreteren van resultaten, afwegen van inkomsten en uitgaven en maken van keuzes in het beleid van een bedrijf. (Bron )
 • Dit kennisgebied is interessant voor iedereen die inzicht wil hebben in de financiële gevolgen van activiteiten.
 • Behalve voor boekhouders, accountants, controllers (die ervoor zorgen dat een onderneming financieel gestuurd wordt) en treasurers (die ervoor zorgen dat de financiële stromen binnen een onderneming optimaal verlopen). is dit kennisgebied ook relevant voor managers, ondernemers en mensen die een bedrijf of organisatie op willen zetten.
Welke competenties heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

Welke competenties heb je nodig voor accountancy en boekhouden en hoe ontwikkel je ze?

 

Welke competenties zijn essentieel voor accountancy en boekhouden?

Nauwkeurig zijn

 • Boekhouden en accountancy strekken zich van de dagelijkse kasboeken van een eenmansbedrijf tot de kasstroomoverzichten van een concern. Omdat veel gegevens worden hergebruikt, samengevoegd en gecategoriseerd op hoger niveau, is het cruciaal om geen fouten te maken in de bedragen. Secuur omgaan met getallen, categorieën en andere informatie is noodzakelijk voor boekhouden en accountancy.

Analyseren

 • In de boekhouding en accountancy worden financiële gegevens van een korte tijdspanne, bijvoorbeeld financiële dagboeken, verwerkt in grotere overzichten, bijvoorbeeld een balans over de periode van een jaar. Hiervoor moet je verbanden zien tussen gegevens, gegevens samenvoegen, de juiste balansposten kiezen en ordening aanbrengen in complexe informatie en deze toegankelijk maken voor anderen.
 • Meer weten? Lees meer over analyseren

 

Hoe ontwikkel je je als boekhouder/accountant?

Organisatiebewust zijn

 • Als je een resultatenrekening opstelt voor een bepaald product, help je hiermee de organisatie in de besluitvorming rond het wel of niet blijven produceren van het product. Organisatiebewustzijn is het vermogen om inzicht te hebben in gevolgen die beslissingen of acties hebben op de organisatie en onderdelen daarvan. De uitdaging hierbij is om in te zien welke informatie essentieel voor de organisatie is om uit te lichten en te rangschikken.
 • Meer weten? Lees meer over organisatiebewust zijn

Integer zijn

 • De gegevens die je in de boekhouding en accountancy registreert en controleert, kunnen ook door de fiscus worden gebruikt om de hoogte van belastingen vast te stellen. Het is hierbij belangrijk om je bewust te zijn van tegenstrijdigheden en de verschillende mogelijkheden om informatie te interpreteren. Als je staat achter wat je doet, ben je ervoor aanspreekbaar.
 • Meer weten? Lees meer over integer zijn

Verantwoordelijk zijn

 • Gegevens van de boekhouding en accountancy kunnen worden gebruikt door werknemers, investeerders en managers om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf, alsook door de fiscus en andere belanghebbenden. Als je je bewust bent van de impact van je taken en deze verantwoordelijkheid accepteert, ga je te werk met meer aandacht voor de directe en indirecte gevolgen die je veroorzaakt voor anderen.
 • Meer weten? Lees meer over integer zijn

Meer info

3 - Verzameling & Selectie

Proces 3 - Verzamelen & Selecteren

 • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
 • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
 • Waarmee: Belangrijke vragen en antwoorde nzoeken, productoverzichten bekijken, advies inwinnen

 

Samenvattingen Shop Accountancy & Boekhouding
Samenvattingen Shop Bedrijfseconomie
4 - Vergelijking & Afweging

Proces 4 - Vergelijken & Afwegen

 • Wat: Je keuzeproces starten
 • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
 • Waarmee: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen bekijken, aanverwante producten en services zoeken

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de management, consultancy of organisatie-adviessector?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in in het buitenland in de management consultancy of organisatie-adviessector. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   Australië

   • Ga aan de slag in de consultancy bij een internationale organisatie op het gebied van IT. (b)

   China

   • Op zoek naar een stage in Shanghai, Beijing, Hangzhou of Chengdu? Deze Nederlandse China-experts gaan voor je op zoek naar een passende stage. Diverse sectoren mogelijk waaronder consultancy & management advies. (s)

   Curaçao

   • Help mee met het management van een watersportbedrijf en organiseer events. (s)
   • Ben jij een HBO-student watermanagement? Loop mee bij een projectstage natuur en milieu op de Nederlandse Antillen. (s)
   • Draag als student bestuurskunde bij aan de ontwikkeling van overheidsbeleid op dit zonnige eiland. (s)
   • Werk mee met het opzetten en realiseren van plannen voor het waterbeheerssysteem in verschillende natuurgebieden op Curaçao. (s)
   • Help mee met het beheer van natuurgebieden en het opzetten van beheerplannen om de unieke en waardevolle attracties van Curaçao te onderhouden en beschermen. (v) ​

   Frankrijk

   • Ga werken als consultant bij een internationale IT-organisatie. (b)

   Ghana

   • Begeleid de lokale bevolking met het opzetten van zelfstandige ondernemingen. Help met het opstellen van een businessplan, geef trainingen en help met het houden van toezicht op verstrekte leningen. (v)

   Kenia

   • Steek je handen uit de mouwen voor een project dat opkomt voor de rechten van meisjes in Kenia. Zo kan je gaan werken aan een SWOT analyse, een strategische planning en een fondsenwervingsplan. (b)

   India

   • Consultants gezocht voor verschillende organisaties in India. Diverse mogelijkheden op het gebied van onderwijs, management, IT, of ontwikkelingssamenwerking. (b)
   • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
   • Help mee bij de opbouw van een lokale oogkliniek. (v)

   Indonesië

   • Draag bij aan de ontwikkeling en uitbouw van kleinschalige startende ondernemingen. (s)

   Ivoorkust

   • Ondersteun kleine ondernemers in het bedrijfsleven en help hen op de lange termijn succes te bereiken. (b)

   Nederland

   • Ga werken in een marketingmanagement functie bij een jong en internationaal bedrijf dat studenten werft en plaatst bij bedrijven in Australië, Amerika en Europa. (b)

   Suriname

   •  Ga stagelopen op het gebied van consultancy of dienstverlening. (s)

   Verenigde Staten van Amerika

   • Meeloop- en onderzoeksstages in Miami op het gebied van consultancy, toerisme en handel. (s)
   • Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de IT? Ga aan de slag bij een internationale organisatie met mogelijkheden in de consultancy. (b)

   Zuid-Afrika

   • Beschik jij over basiskennis over economie, marketing en recht? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops en trainingen, geef persoonlijke coaching en help met het regelen van microkredieten. (v)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     China

     • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
     • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

     Ecuador

     • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
     • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

     Filipijnen

     • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
     • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
     • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

     Ghana

     • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
     • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

     India

     • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

     Malawi

     • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

     Mexico

     • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

     Singapore

     • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
     • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

     Zuid-Afrika

     • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
     • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
     • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

       

     5 - Verdieping & Versterking

     Proces 5 - Verdiepen & Versterken

     • Wat: Meer kennis en vaardigheden in huis halen
     • Hoe: Verdiepen in de achtergronden of de benodigde vaardigheden om je keuzes te maken
     • Waarmee: Meer kennis opdoen en achtergronden opzoeken

     JoHo services bij studies en opleidingen

     Uitgelichte samenvattingen rond accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen

     Uitgelichte samenvattingen rond accountancy & boekhouden voor internationale ondernemingen

     Internationale jaarverslaggeving

     Financial Accounting and Reporting: a global perspective van Hervé et al., - Boek & JoHo's

     • Financial Accounting & Reporting geeft een internationaal bruikbare uitleg van jaarrekeningen voor de fiscus. Het boek behandelt een grote hoeveelheid onderwerpen die met internationale boekhouding te maken hebben en plaatst het onderwerp in een breder perspectief. Ook uitgelegd worden de kenmerken van economische bedrijfsactiviteiten en mogelijke ontwikkelingen daarin.

     Externe Verslaggeving van Klaassen, Hoogendoorn & Vergoossen - Boek & JoHo's

     • Externe Verslaggeving geeft een overzicht van welke onderwerpen spelen bij externe verslaglegging voor de fiscus en andere belanghebbenden. Het behandelt nationale en internationale regelgeving voor het opstellen van een jaarrekening, de verschillende onderdelen van een jaarrekening, de plaats van de jaarrekening binnen het bredere jaarverslag en meer specialistische onderwerpen zoals vreemde valuta en consolidatie.

     Financial Accounting and Reporting van Collins en Keith

     • Financial Accounting & Reporting handboek over financial accounting geeft een uitleg op enigszins gevorderd niveau. Door de praktische inslag van het boek valt het direct toe te passen. Het gaat dieper op de behandelde onderwerpen in dan soortgelijke boeken, zo is er een apart hoofdstuk gewijd aan het omgaan met wisselkoersverschillen.

      

     Consolidatie

     Administratie van deelnemingen en consolidaties - Boek & JoHo's

     • Het onderwerp van dit boek is toegespitst op consolidatie: het samenvoegen van de financiële gegevens van moeder- en dochterondernemingen en andere filialen tot een gezamenlijke jaarrekening voor de fiscus. Zowel binnenlandse als buitenlandse filialen worden behandeld.
     • Het boek is te gebruiken door studenten, accountants, en (potentiële) ondernemers met binnenlandse en/of buitenlandse filialen.

      

     Internationale belastingassurantie

     Tax assurance - Boek & JoHo's

     • Dit boek behandelt alles wat met belastingen voor bedrijven te maken heeft. Het boek en met name het hoofdstuk over ethiek zijn vooral gericht op het puur maximaliseren van de winst voor een bedrijf. Het boek biedt echter praktische informatie over de uitdagingen en valkuilen van internationale belastingassurantie.

      

     Financiering en budgetten

     Fundamentals of Corporate Finance van Hillier, Ross, Westerfield & Jaffe - Boek & JoHo's

     • Fundamentals is internationaal het meest gebruikte boek over ondernemingsfinanciering. Het boek is intuïtief en praktisch geschreven. Een aantal onderwerpen wordt behandeld, met een focus op waardering, ook wordt er een verband gelegd tussen financiering en managementbeslissingen.

     Management and Cost accounting - Boek & JoHo's

     • Management & Cost accounting gaat redelijk diep in op allerlei aspecten van management accounting. Het boek legt verschillende methoden uit om prijs, budget, kosten etc. te berekenen.
     • Deze Europese editie is een bewerking van de Amerikaanse editie en is internationaal bruikbaar.

     Financieel management van non-profit organisaties - Boek & JoHo's

     • Dit boek behandelt aspecten van de financiën en budgetbeheer van non-profit organisaties.
     • Het boek is vooral gericht op de Nederlandse situatie en Nederlandse wetgeving voor non-profits, maar behandelt ook principes die internationaal nuttig zijn.

      

     Uitgelichte samenvattingen rond bedrijfsfinanciën en boekhouding

     Uitgelichte samenvattingen rond bedrijfsfinanciën en boekhouding

      


     Algemene inleiding in bedrijfseconomie

     Basisboek bedrijfseconomie van Koetzier et al. - Boek & JoHo's

     • Basisboek bedrijfseconomie is een introductie tot het brede onderwerp bedrijfseconomie. Het is een inleidend boek en is zonder voorkennis te gebruiken.
     • Het Basisboek bedrijfseconomie is vooral handig als uitleg van de basisbegrippen waar ondernemingen mee te maken krijgen.

     Financial accounting: international edition van Powers & Needles - Boek & JoHo's

     • Financial accounting behandelt de belangrijkste financiële onderdelen van bedrijven.
     • Het boek is gericht op het stimuleren van begrip en inzicht in de stof, zodat de gebruikers van het boek zelf aan de slag kunnen met financial accounting.

     Bedrijfseconomie: theorie en praktijk van Liethof - Boek & JoHo's

     • Bedrijfseconomie geeft een brede inleiding in allerlei onderwerpen op het gebied van bedrijfseconomie. De centrale thema's in het boek zijn kosten, financiering en verslaggeving.
     • Het is een zeer inleidend boek en geeft een eerste uitleg van de basisbegrippen binnen bedrijfseconomie.

     De essentie van administratieve organisatie van Fennis & Schilderinck - Boek & JoHo's

     • De essentie geeft op HBO-niveau uitleg van de administratie van organisaties. Het is procesgericht en is ingedeeld in drie soorten bedrijven: handelsondernemingen, industriële ondernemingen en dienstverlenende bedrijven.

     Management accounting: Berekenen, beslissen en beheren - Boek & JoHo's

     • Berekenen, beslissen en beheren behandelt management accounting in een breed perspectief. Het boek gaat niet uitgebreid in op boekhoudkundige technieken, maar behandelt de brede basis van accounting.
     • Management accounting wordt gebruikt door bedrijfskundigen en economen, maar ook door bijvoorbeeld statistici en psychologen.

     Basisstudie in het boekhouden - Boek & JoHo's

     • Basisstudie geeft een eerste inleiding in allerlei begrippen op het gebied van boekhouden en bedrijfsadministratie.
     • Het boek is gericht op eerstejaars studenten in het hoger onderwijs.

     Fundamentals of Corporate Finance van Hillier, Ross, Westerfield & Jaffe - Boek & JoHo's

     • Fundamentals van Hillier et al. is internationaal het meest gebruikte boek over ondernemingsfinanciering. Het boek is intuïtief en praktisch geschreven. Een aantal onderwerpen wordt behandeld, met een focus op waardering, ook wordt er een verband gelegd tussen financiering en managementbeslissingen.

     Fundamentals of Corporate Finance van Berk & Demarzo - Boek & JoHo's

     • Dit handboek op bachelorniveau behandelt de basis van ondernemingsfinanciering.
     • Het boek behandelt een aantal onderwerpen met een focus op waardering, om een goed doordachte oordeelsvorming over financiering te stimuleren.

     Boekhouden voor beginners

     Basisboek bedrijfseconomie van Koetzier et al. - Boek & JoHo's

     • Basisboek bedrijfseconomie is een introductie tot het brede onderwerp bedrijfseconomie. Het is een inleidend boek en is zonder voorkennis te gebruiken.
     • Het Basisboek bedrijfseconomie is vooral handig als uitleg van de basisbegrippen waar ondernemingen mee te maken krijgen.

     Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Bedrijfseconomie in breder verband - Boek & JoHo's

     • Basisbegrippen geeft een eerste uitleg van de meest gebruikte begrippen binnen de bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie, zoals opbrengsten, kosten, ontvangsten, uitgaven, balans en resultatenrekening. Het boek is gericht op de praktijk en geeft voorbeelden van hoe je een balans en winst- en verliesrekening en mutaties daarin kunt vormgeven.
     • Het boek wordt onder andere gebruikt door studenten in hoger onderwijs en medewerkers bedrijfsadministratie.

     Boekhouden geboekstaafd deel I van Fuchs - Boek & JoHo's

     • Boekhouden geboekstaafd 1 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je direct aan de slag kunt met boekhouden.
     • Boekhouden geboekstaafd 1 behandelt hoe je de boekhouding en onder andere het grootboek van een handelsonderneming opstelt, hoe je winst, kosten en baten verwerkt en wat de verschillen zijn in de boekhouding van een vennootschap onder firma, nv en bv.

     Thema's in Management Accounting van de Boer, Brouwers, Fuchs & Heezen - Boek & JoHo's

     • Thema's gaat er vanuit dat de lezer in de toekomst aan de slag gaat met het besturen van een organisatie. Het legt uit hoe je financiële gegevens kunt verzamelen, interpreteren en verwerken.
     • Als eerste aanzet om beslissingen te kunnen maken over het beleid van een organisatie biedt dit boek een basis voor het gebruik van financiële overzichten.

     Management Accounting for Business Decisions - Boek & JoHo's

     • Dit boek legt het verband tussen accounting en het gebruik ervan door managers en mensen die beslissingen maken voor bedrijven.
     • Het is gericht op studenten in de beginnende en licht gevorderde fase in hun studie en kan ook door managers en ondernemers worden gebruikt. Het legt uit hoe je kosten, investeringen, prijs en resultaten in kaart kunt brengen en hoe beslissingen binnen bedrijven hier effect op kunnen uitoefenen.

     Boekhouden in de praktijk

     Boekhouden geboekstaafd deel I van Fuchs - Boek & JoHo's

     • Boekhouden geboekstaafd 1 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je direct aan de slag kunt met boekhouden.
     • Boekhouden geboekstaafd 1 behandelt hoe je de boekhouding en onder andere het grootboek van een handelsonderneming opstelt, hoe je winst, kosten en baten verwerkt en wat de verschillen zijn in de boekhouding van een vennootschap onder firma, nv en bv.

     Boekhouden geboekstaafd deel II van Fuchs & van Vlimmeren - Boek & JoHo's

     • Boekhouden geboekstaafd 2 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je aan de slag kunt met bedrijfsadministratie en fabricageboekhouding.
     • Boekhouden geboekstaafd 2 behandelt hoe je verschillende soorten kosten verwerkt in de boekhouding, hoe de fabrieksboekhouding eruit ziet, hoe je de resultaten van een bepaalde periode weergeeft en hoe je ERP-systemen kunt gebruiken.

     Introductie Basisbegrippen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie. Bedrijfseconomie in breder verband - Boek & JoHo's

     • Dit basisboek geeft een eerste uitleg van de meest gebruikte begrippen binnen de bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie, zoals opbrengsten, kosten, ontvangsten, uitgaven, balans en resultatenrekening. Het boek is gericht op de praktijk en geeft voorbeelden van hoe je een balans en winst- en verliesrekening en mutaties daarin kunt vormgeven.
     • Het boek wordt onder andere gebruikt door studenten in hoger onderwijs en medewerkers bedrijfsadministratie.

     De praktijk van Auditing & Assurance van Majoor e.a. - Boek & JoHo's

     • Dit praktijkboek laat de toepassing zien van auditing en accountantscontrole aan de hand van de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). In combinatie met het theorieboek valt met dit praktijkboek het verband tussen theorie en praktijk makkelijk te leggen.

     Accounting Information Systems van Romney en Steinbart - Boek & JoHo's

     • Dit is het meest gebruikte boek over AIS (Accounting Information Systems). Het boek geeft een overzicht van de meest voorkomende systemen die worden gebruikt binnen bedrijven en legt de functies ervan uit. Ook de processen die erbij betrokken zijn worden besproken.
     • Het is een praktijkgericht boek met een grote hoeveelheid informatie die direct toe te passen valt.

     Accounting Information Systems and Internal Control van Vaassen - Boek & JoHo's

     • AISIC gaat verder waar de meeste boeken over AIS (Accounting Information Systems) stoppen, want het behandelt niet alleen de mogelijke systemen die bedrijven kunnen gebruiken voor processen, maar bespreekt ook verschillende soorten bedrijven. Het boek stimuleert het ontwerpen, evalueren en kritisch toepassen van AIS en plaatst internal control in een breder perspectief.

     Management and Cost accounting - Boek & JoHo's

     • Management & Cost accouting gaat redelijk diep in op allerlei aspecten van management accounting. Het boek legt verschillende methoden uit om prijs, budget, kosten etc. te berekenen.
     • Deze Europese editie is een bewerking van de Amerikaanse editie en is internationaal bruikbaar.

      

     Jaarrekening en verslaglegging voor de fiscus

     Jaarverslaggeving - Boek & JoHo's

     • Jaarverslaggeving is het meest gebruikte standaardwerk over jaarverslaggeving, het opstellen van een jaarrekening voor de fiscus. Het behandelt op een overzichtelijke manier een verscheidenheid aan onderdelen van het jaarverslag, aan de hand van de IAS (International Accounting Standards).

     Externe Verslaggeving van Klaassen, Hoogendoorn & Vergoossen - Boek & JoHo's

     • Dit boek geeft een overzicht van welke onderwerpen spelen bij externe verslaglegging voor de fiscus en andere belanghebbenden. Het behandelt nationale en internationale regelgeving voor het opstellen van een jaarrekening, de verschillende onderdelen van een jaarrekening, de plaats van de jaarrekening binnen het bredere jaarverslag en meer specialistische onderwerpen zoals vreemde valuta en consolidatie.

     Boekhouden geboekstaafd deel III van Van de Voort et al. - Boek & JoHo's

     • Boekhouden geboekstaafd 3 is een praktisch handboek en het geeft in redelijk simpele schrijfstijl een uitleg waarmee je een jaarrekening voor de fiscus kunt opstellen. Boekhouden geboekstaafd 3 behandelt hoe je de jaarrekening voor de fiscus opstelt, hoe je een balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht opstelt, hoe je als vennootschap een jaarrekening opstelt en hoe je jaarrekeningen van moeder- en dochterondernemingen consolideert.

     Grondslagen van Auditing en Assurance van Majoor e.a. - Boek & JoHo's

     • Grondslagen omvat de beginselen van auditing en legt accountantscontrole uit aan de hand van de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). In vergelijking met andere boeken over accountantscontrole, biedt dit boek een toegankelijke uitleg.
     • In combinatie met het praktijkboek valt met dit theorieboek het verband tussen theorie en praktijk makkelijk te leggen.

     Jaarrekeninglezen voor Juristen van de Geus – Boek & JoHo's

     • De titel verraadt het al: dit boek is gericht op juristen die gebruik moeten maken van jaarrekeningen. Het boek geeft een uitleg van de uitgangspunten van een jaarrekening. Het is een bondig boek dat een inleiding geeft in jaarrekeningen, en waar nodig wordt het verband gelegd met het praktische belang voor juristen.

     Administratie van deelnemingen en consolidaties - Boek & JoHo's

     • Het onderwerp van Administratie is toegespitst op consolidatie: het samenvoegen van de financiële gegevens van moeder- en dochterondernemingen en andere filialen tot een gezamenlijke jaarrekening voor de fiscus. Zowel binnenlandse als buitenlandse filialen worden behandeld.
     • Het boek is te gebruiken door studenten, accountants, en (potentiële) ondernemers met binnenlandse en/of buitenlandse filialen.

     Tax assurance - Boek & JoHo's

     • Dit boek behandelt alles wat met belastingen voor bedrijven te maken heeft. Het boek en met name het hoofdstuk over ethiek zijn vooral gericht op het puur maximaliseren van de winst voor een bedrijf. Het boek biedt echter praktische informatie over de uitdagingen en valkuilen van internationale belastingassurantie.

      

     Aanverwante kennis & studiegebieden

     Accountancy en boekhouden: Boektopics met samenvattingen van de beste leerboeken - Topic Bundel

     Accountancy en boekhouden: Boektopics met samenvattingen van de beste leerboeken - Topic Bundel

     Tickets voor accountancy en boekhouden

     Tickets voor accountancy en boekhouden

     Tickets voor accountancy & boekhouden

      

     • Er bestaan verschillende financiële overzichten om bezittingen en schulden weer te geven. Bedenk of het nodig is om de veranderingen over een bepaalde periode weer te geven, of de financiële situatie op een bepaald moment. Vaak is het makkelijker om eerst de basis te begrijpen, en vervolgens te leren hoe je veranderingen verwerkt. Als het gaat om een periode, wordt als tijdsvlak meestal een jaar gebruikt.

     • Aan de linkerkant van financiële overzichten worden in principe de bezittingen weergegeven en aan de rechterkant de schulden, het kan helpen om dit voor jezelf te visualiseren bij de verschillende boekhoudkundige begrippen en berekeningen.

     • Een belangrijk principe is de Modigliani-Miller theorie: het idee dat de beslissing of een bedrijf wenst te investeren in bepaalde producten of diensten, en de beslissing of dit te financieren valt, twee aparte beslissingen zijn. Meer lezen? Zie: Het kapitaalstructuurmodel van Modigliani en Miller.

      

     Meer Tickets & Tips

       

     6 - Voorbereiding & Verzekering

     Proces 6 - Voorbereiden & Checken

     • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
     • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
     • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?

             

        

     7 - Inspiratie & Samenwerking

     Proces 7 - Inspireren & Samenwerken

     • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
     • Hoe: Je 'keuzegeweten' laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
     • Waarmee:  Je afvragen hoe de praktijk werkt, wat en wat kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Wereldstage & Wereldjob

     Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

     JongLeren.es

     JongLeren.es is een stage- en projectbemiddelingsbureau in Málaga, Spanje. 
     JongLeren verzorgt meeloopstages, projectstages en afstudeerstages voor de meest uiteenlopende opleidingen op zowel MBO, HBO of WO niveau.
     Jongleren.es organiseert en/of is betrokken bij verschillende projecten en activiteiten zoals het ‘Málaga Business Bootcamp’ en persoonlijke coaching bij studiekeuze.
      

     Stage Global

     Stage Global bestaat uit Stage-USA, Stage-Australia, Stage-Euro en Stage-Asia. Ook bemiddelt Stage Global voor stages op Mauritius. Stage Global biedt verschillende internationale exchange programma's aan, onder andere op het gebied van: stages, afstuderen, traineeships, short training en au pair programma's. De programma's zijn voor studenten en young professionals en er zijn mogelijkheden op veel verschillende studiegebieden en in diverse werkvelden.

     Stage Global is an internship agency, founded in 2010, with several programs in the US, Australia, Europe and Asia for students and young professionals.

     On-Stage Latin America

     On-Stage Latin America, founded by two Dutch people in 2006, wants to contribute to both the sustainable development of the countries in which it operates and that of its clients. On-Stage mediates in internships and work experience places, volunteer work and Spanish courses.

     Let's Go Africa

     Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

     Ontmoet Afrika

     Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Partnerselectie: Vrijwilligerswerk in het buitenland I

     Vrijwillig Wereldwijd

     Vrijwillig Wereldwijd is een kleinschalige organisatie die de mooiste lokale projecten in meer dan 10 landen ondersteunt op de continenten: Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Europa. Ze zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk in het buitenland kan leiden tot een geweldige win-win situatie. Door middel van een goede begeleiding en jarenlange ervaring doen ze er alles aan doen om deze belofte waar te maken. Dit omdat ze op deze manier de wereld een stukje mooier willen maken en mensen willen inspireren.

     Let's Go Africa

     Let's Go Africa is een Nederlandse bemiddelingsorganisatie voor stages en vrijwilligerswerk in Afrika. Het doel van de organisatie is om studenten, vrijwilligers en jonge professionals wereldwijd in contact te brengen met lokale projecten en organisaties in Afrika.

     SIW

     SIW is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie die Nederlandse vrijwilligers naar projecten over heel de wereld zendt, en buitenlandse vrijwilligers op diverse projecten in Nederland ontvangt.

     Wereldstage & Wereldjob

     Wereldstage is actief op Curaçao en helpt je aan betaald werk, stages, vrijwilligerswerk en de invulling van een 'gap programma'. Ze organiseren voor alle leeftijden programma's van een paar weken of langer, waarbij je erachter komt welke toekomst bij jou past. Lokale initiatieven worden gesteund door vrijwilligers te plaatsen, en financieel bij te dragen aan de vele goede doelen op Curaçao.

     Ontmoet Afrika

     Ontmoet Afrika is een kleine non-profitorganisatie (NGO) voor duurzaam vrijwilligerswerk en stages bij de lokale bevolking in Afrika. De werkplekken worden aangeboden via partnerorganisaties in Ghana en Malawi.

     Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

     Partner spotlights op het gebied van wereldburgerschap, werken, reizen en persoonlijke ontwikkeling

      

      

      

     Wat zijn nu de eigenschappen en karaktertrekken die ervoor zorgen dat jij je thuis kan voelen bij een studie, baan of omgeving?

     Spaanse leren op één van de van de meest spectaculaire plekken van Costa Rica?

     Ga minimaal drie maanden betaald werken in een chill hostel in Costa Rica!

     Ga werken op een ranch, of verdien je reis terug in de horeca, en bouw een (tijdelijk) bestaan op in Australië

     Overnacht in één van de meest fotogenieke safarilodges tussen de olifanten en giraffen!

     Ben je op zoek en weet je niet waarnaar? Sta je voor het maken van keuze? Laat je dan inspireren en helpen in een tropische omgeving

         

     8 - Werk & Ervaring

     Proces 8 - Ervaren & Werken

     • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
     • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
     • Waarmee: je afvragen of je jezelf nuttig kan maken via werkervaring, stages of vrijwilligerswerk, is er gerelateerd werk mogelijk, zijn er vacaturemogelijkheden

     Management & Organisatie-advies: werk en ontwikkeling in het buitenland en NL
     Non-profit Sector & Goede doelen: in het buitenland en in Nederland
     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo toolshops voor werk, stage, vrijwilligerswerk in het buitenland met vacatures en organisaties

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     DSW Zorgverzekeraar
     DSW is een landelijke zorgverzekeraar. DSW vindt dat elke Nederlander, ongeacht leeftijd, gezondheid of financiële mogelijkheden, recht heeft op betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. De basisverzekering van DSW is een combinatiepolis waarbij je zelf kunt kiezen naar welke zorgverlener je gaat. De premie is hetzelfde voor iedereen, met de optie om het eigen risico te verhogen voor premiekorting, of om een aanvullende verzekering af te sluiten.
      
      

       

     9 - Beslissing & Acceptatie

     Proces 9 - Beslissen & Accepteren

     • Wat: Beslissen en tevreden zijn over het besluit dat je hebt genomen.  Gaan handelen naar je besluit
     • Hoe: Keuzeproces afronden, Beslissing nemen, Accepteren dat je een beslissing hebt genomen met de kennis en kunde die je nu hebt, Besluit gaan uitvoeren
     • Waarmee: Acceptatieproces starten, Stappen nemen, contacten leggen, services gebruiken, terugkijken, relativeren en waarderen dat je een beslissing hebt genomen

      

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je studeert of je wilt ontwikkelen - Bundel

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een tussenjaar of gap year wilt vullen of regelen?

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners

     Als JoHo abonnee

     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor studie in het buitenland
     • kan je ook gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service
     • kan je gebruikmaken van de persoonlijke adviesservices

     Als JoHo abonnee met een servicepakket

     • kan je ook gebruikmaken van een persoonlijke cv check voor stage of sollicitatie in Nederland

      

     Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie zoekt of gaat studeren?

     Als JoHo donateur

     • heb je toegang tot de op JoHo WorldSupporter gedeelde samenvattingen en studiehulp
     • heb je korting op je abonnement

     Als JoHo abonnee

     • heb je toegang tot de online keuzehulp en advieswijzers voor je studiekeuze en studiehulpmiddelen
     • heb je online toegang tot alle JoHo samenvattingen en studiehulp
     • heb je online toegang tot de JoHo’s met studievaardigheden (van leren & studeren tot scriptiehulp) en studiehulpmiddelen
     • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis afhalen in de JoHo support centers (of bij partners) via JoHo
     • kun je jaarlijks (10) samenvattingen gratis thuis laten bezorgen

     Als JoHo verzekerde

     •  kan je gebruikmaken van de voordelen van het abonnement

      

     Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een stageplaats zoekt in het buitenland of Nederland

     Als donateur

     • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo stagepartners
     • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland

     Als abonnee

     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage en sollicitaties in Nederland
     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor stage in het buitenland
     • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor stage in het buitenland
     • heb je online toegang tot alle samenvattingen van managementboeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
     • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat stagelopen in het buitenland
     • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv

     Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je een studie of taalcursus in het buitenland zoekt of gaat doen

     Als donateur

     • kan je gebruikmaken van korting bij verschillende JoHo partners die bemiddelen bij studie in het buitenland

     Als abonnee

     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp omtrent je internationale avontuur
     • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers omtrent je internationale avontuur
     • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je gaat studeren in het buitenland

      

     Maak gebruik van het formulier of ga naar: Aanmelden

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

     Keuzewijzers JoHo abonnementen: voor als je een ander wilt helpen of inspireren

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je vrijwilligerswerk in het buitenland zoekt of gaat doen?

     Als JoHo donateur

     • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp voor vrijwilligerswerk en stages in het buitenland
     • heb je toegang tot alle online JoHo advieswijzers die je helpen bij je keuze voor een passende project of organisatie
     • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend vrijwilligersproject
     • kan je gebruikmaken van een persoonlijke quick scan van je cv
     • heb je korting in de JoHo winkels op je benodigdheden voor je vertrek en vrijwilligerswerk

      

     Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

      

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je projecten wilt steunen of wilt bijdragen aan internationale samenwerking?

     Als JoHo donateur

     • heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo partners
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • steun je onder meer de projecten die JoHo initieert en stimuleert, zoals de Smokey projecten in Manila
     • kan je gebruikmaken van korting op je aankopen in de JoHo support centers en online
     • kan je gebruikmaken van de organisatieprofielen van ngo's en andere maatschappelijke organisaties voor vrijwilligerswerk, stages of werk met betekenis
     • heb je toegang tot alle online keuzekits en advieswijzers voor vrijwilligerswerk in het buitenland, bijdragen aan een duurzamere wereld en reizen met respect

      

     Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden  

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je wildlife of ecoprojecten zoekt om aan bij te dragen of te steunen

     Als JoHo donateur

     • Heb je toegang tot alle informatie en services op JoHo WorldSupporter
     • kan je gebruikmaken van de kortingen bij JoHo bemiddelingspartners die o.a. ecoprojecten en vrijwilligerswerk met dieren of in de natuur aanbieden
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement

     Als JoHo abonnee

     • kan je gebruikmaken van de JoHo BuitenlandZaken Service als je vrijwilligerswerk bij ecoprojecten gaat doen in het buitenland
     • heb je toegang tot de profielen (cv's) van organisaties die ecoprojecten hebben in het buitenland
     • heb je toegang tot alle online JoHo keuzehulp over ecoprojecten en werken met dieren of in de natuur in het buitenland
     • heb je toegang tot alle JoHo advieswijzers voor ecoprojecten
     • heb je online toegang tot alle samenvattingen van boeken en andere hulpmiddelen bij je werkzaamheden
     • heb je korting in de JoHo winkels met artikelen voor je activiteiten in het buitenland
     • krijg je persoonlijk advies bij het vinden van een passend project

      

     Gebruik het formulier of ga naar: Aanmelden

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

     Keuzewijzer JoHo abonnementen: Welk abonnement kies je als je duurzame tours in het buitenland wilt maken?

     Als JoHo donateur

     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo verzekeringen
     • kan je gebruikmaken van je korting op je JoHo abonnement
     • kan je gebruikmaken van verschillende kortingen bij JoHo reispartners

     Als JoHo abonnee

     • kan je gebruikmaken van de BuitenlandZaken Service van JoHo voor tips rondom administratieve zaken bij uitschrijven en het vervallen van de Nederlandse basiszorgverzekering
     • krijg je korting op je aankopen bij JoHo zoals reiskluizen, reiskleding, reisschoenen,  reisgidsen en reisapotheekmiddelen, reisklamboes en antimuggenmiddelen
     • heb je ook toegang tot alle online tools voor duurzame tours of ontwikkelingsprojecten
     • kan je gebruikmaken van de volledige vacatureservices en organisatieprofielen
     • kan je jaarlijks kortingscredits via je Pincards inzetten bij je aankopen (reisartikelen)
     • krijg je korting op de TEFL cursus (Teaching English as a Foreign Language)

      

     Gebruik het donateursformulier of ga naar: Aanmelden

      

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

      Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

      JoHo abonnement (€20,- p/j)

      • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
      • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
      • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
      • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
      • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
      • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

       of met een JoHo donateurschap

      JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

      • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
      • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
      • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
      • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

       

      Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

      10 - Vervolg & Evaluatie

      10 - Evalueren & Vervolgen

      • Wat: Het verleden een plek en de toekomst een kans geven
      • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, genomen beslissingen voldoende tijd geven, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan
      • Waarmee: tijdig terugkijken naar behaalde resultaten, plannen maken voor verbetering of vernieuwing, rekening houden met nieuwe ontwikkelingen, in beweging blijven als de situatie daar om vraagt
      JoHo: zoeken en vervolgen

      Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

      JoHo: crossroads uit de bundels
      JoHo: crossroad volgen
      Samenvattingen Shop Accountancy & Boekhouding
      Organisatie & Economie: studie en kennis
      JoHo: berichten en nieuwsblogs
      JoHo: paginawijzer

      Topics & Thema's

      Wat vind je op een JoHo Themapagina?

      • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
      • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

      Crossroad: volgen

      • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

      Crossroad: kiezen

      • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

      Footprints: bewaren

      • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
      • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

      Abonnement: nemen

      • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

      Hoe is de pagina op gebouwd

      • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
      • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
      • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
      • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
      • De statussen:
      1. Start
      2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
      3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
      4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
      5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
      6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
      7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
      8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
      9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
      10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
       JoHo: footprints achterlaten
       JoHo: pagina delen