Internationale communicatie & intercultureel: opleiding tot studeren in het buitenland

 

Internationale en interculturele communicatie in binnen- en buitenland: van studie, stage tot onderzoek doen

 

cross-culturele wetenschap - interculturele studies

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

Wat is communicatie binnen een organisatie, en wat is het vakgebied communicatie?

 • Zolang als er organisaties bestaan, is er communicatie tussen de betrokkenen. Het vakgebied communicatie is echter pas goed tot ontwikkeling gekomen in de vorige eeuw. Organisaties werden groter, er ontstonden nieuwe media en het imago van een organisatie werd belangrijker.
 • Met het groeien van de organisaties ontstond er een behoefte aan de ontwikkeling van interne communicatiekanalen en -systemen, om alle medewerkers van de ontwikkelingen binnen de organisatie en in de branche op de hoogte te houden.
 • Behalve binnen een organisatie communiceert een organisatie ook met de buitenwereld. Bedoelingen, ontwikkelingen en overwegingen worden uitgelegd om klanten, partners en investeerders te beïnvloeden. Het beeld dat de buitenwereld van de organisatie en haar producten of diensten heeft, is van grote invloed op de interesse van klanten, sponsoren, subsidieverstrekkers, investeerders en andere mogelijke samenwerkingspartners of afnemers.
 • Tegenwoordig denken vrijwel alle bedrijven en organisaties na over hoe zij overkomen op de buitenwereld. Kleine organisaties hebben social media,  websites en advertenties  De grotere organisaties ontwikkelen communicatievisies en -beleid en werken constant aan de verbetering van het geïntegreerde palet van on- en offline uitingen en acties om hun producten (of ideeën) aan de man te brengen en zichzelf te positioneren
Interculturele communicatie en antropologie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Interculturele communicatie en antropologie: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen

Boeksamenvatting bij Being There: Learning to Live Cross-Culturally van Davis & Konner

Boeksamenvatting bij Being There: Learning to Live Cross-Culturally van Davis & Konner

Samenvattingen en studiehulp bij Being There: Learning to Live Cross-Culturally van Davis & Konner

 • Internationale communicatie & intercultureel: opleiding tot studeren in het buitenland is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Voorwoord
 • Introductie: Menselijk worden
 • Hoofdstuk 1. Een soort verwantschap
 • Hoofdstuk 2. Heiligen en verstotelingen
 • Hoofdstuk 3 Gekte door moderniteit
 • Hoofdstuk 4. Het bose oog van de Antropoloog
 • Hoofdstuk 5. Twee vrouwen
 • Hoofdstuk 6. Graça
 • Hoofdstuk 7. Belediging en gevaar
 • Hoofdstuk 8. Schaamte en het maken van waarheid. Het sociale herstellen van etnografische blunders
 • Hoofdstuk 9. Ver van huis en gebeten worden door een vervet
 • Hoofdstuk 10. Tijdreizen
 • Hoofdstuk 11. Prostituees met eer
 • Hoofdstuk 12. Een groter wordende cirkel
 • Hoofdstuk 13. Japanse geesten hebben geen voeten
 • Hoofdstuk 14. Veldrelaties, veldverraad
 • Hoofdstuk 15. De eer van mijn familie
 • Hoofdstuk 16. De terugkeer naar Nisa

Naar de samenvatting

Meer lezen

Maatschappij & Cultuur als studie en kennis

Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

Boeksamenvatting bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe

Boeksamenvatting bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe

Samenvattingen en studiehulp bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe

 • Boeksamenvatting bij Chanting Down the New Jerusalem van Guadeloupe is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Zoveel mensen zoveel geschiedenissen - Chapter 1
 • Voorstellingen van identiteiten op SXM - Chapter 2
 • Christendom als meta-taal - Chapter 3
 • DJ Clarke - Chapter 4
 • DJ Shadow - Chapter 5
 • DJ Cimarron - Chapter 6
 • Conclusie Chanting Down the New Jerusalem - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen

Boeksamenvatting bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen

Samenvattingen en studiehulp bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen

 • Boeksamenvatting bij Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives van Eriksen is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • 1. Wat is etniciteit?
 • 2. Etnische classificatie: Wij en Zij
 • 3. De sociale organisatie van culturele onderscheiding
 • 4. Etnische identificatie en ideologie
 • 5. Etniciteit in de geschiedenis
 • 6. Nationalisme
 • 7. Minderheden en de staat
 • 8. Identiteitspolitiek, culturele rechten
 • 9. Niet-etnisch

Naar de samenvatting

Meer lezen

Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

Boeksamenvatting bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt

Boeksamenvatting bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt

Samenvattingen en studiehulp bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt

 • Boeksamenvatting bij Fractured Cities: Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America van Koonings & Kruijt is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1 – Fractured cities, second-class citizenship and urban violence
 • Hoofdstuk 2 – Rio de Janeiro
 • Hoofdstuk 3 – Mexico city
 • Hoofdstuk 4 – Medellín
 • Hoofdstuk 5 – Managua
 • Hoofdstuk 6 – Caracas
 • Hoofdstuk 7 – Lima Metropolitana
 • Hoofdstuk 8 – Living in fear: how the urban poor perceive violence, fear and insecurity
 • Epiloog – Latin America’s urban duality revisited

Naar de samenvatting

Meer lezen

Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

Samenvattingen en studiehulp bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma

 • Boeksamenvatting bij Interculturele Communicatie van Nunez & Popma is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Wat is cultuur en interculturele communicatie? - Chapter 1
 • Welke zes basiswaarden van cultuur hebben Edward en Mildred Hall opgesteld? - Chapter 2
 • Welke zes basiswaarden voor iedere maatschappij heeft Florence Kluckhohn geïntroduceerd? - Chapter 3
 • Wat zijn de culturele dimensies die Geert Hofstede heeft gedefinieerd? - Chapter 4
 • Hoe bereik je culturele synergie? - Chapter 5
 • Hoe word je intercultureel sensitief? - Chapter 6
 • Wat is een cultuurschok en welke fasen zijn daarin te herkennen? - Chapter 7

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson

Boeksamenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson

Samenvattingen en studiehulp bij Policy Paradox. The Art of Political Decision Making van Anderson

 • Boeksamenvatting bij Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism van Anderson is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Introductie tot Imagined Communities - Chapter 1
 • Culturele wortels - Chapter 2
 • De oorsprong van nationaal bewustzijn - Chapter 3
 • Creoolse pioniers - Chapter 4
 • Oude talen, nieuwe modellen - Chapter 5
 • Officieel nationalisme en Imperialisme - Chapter 6
 • De laatste golf - Chapter 7
 • Vaderlandsliefde (patriotism) en racisme - Chapter 8
 • De Engel van de geschiedenis - Chapter 9
 • Volkstellingen, landkaart en museum - Chapter 10
 • Herinnering en vergeten - Chapter 11

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale relaties en politiek als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het bestuur, de overheid en de regelgeving in het buitenland en NL

Boeksamenvatting bij Living with Bad Surroundings van Finnström

Boeksamenvatting bij Living with Bad Surroundings van Finnström

Samenvattingen en studiehulp bij Living with Bad Surroundings van Finnström

 • Boeksamenvatting bij Living with Bad Surroundings van Finnström is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Oriëntaties: Oorlog en cultuur in Oeganda
 • Acholi werelden en de koloniale ontmoeting - chapter 1
 • Koloniale erfenis en naderende oorlog - chapter 2
 • Rebel manifestaties in context - chapter 3
 • Verplaatsing - chapter 4
 • Oorlogsroddels en morele waarheden - chapter 5
 • Ontwortelen van pompoenen - chapter 6
 • Heroriëntaties: onafgemaakte werkelijkheden

Naar de samenvatting

Meer lezen

Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

Study guide with The psychology of prejudice and discrimination by Whitley & Kite

Study guide with The psychology of prejudice and discrimination by Whitley & Kite

Study guide with The Psychology of Prejudice and Discrimination

Online summaries and study assistance with the 3rd edition of The Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley & Kite

 • For Booksummaries with The Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley & Kite see Summaries per chapter with the 3rd edition
 • For summaries with earlier editions of The Psychology of Prejudice and Discrimination by Whitley & Kite, see the supporting content of this study guide

Related content on joho.org

Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.

Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.

Samenvattingen en studiehulp bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea.

 • Boeksamenvatting bij Social Psychology and Organizations van De Cremer ea. is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Over dit boek

 • In tegenstelling tot veel bedrijfskundige boeken die organisatiepsychologie als een middel voor het behalen van winst beschouwen, gaat dit boek uit van een psychologisch perspectief.
 • Social Psychology and Organizations bespreekt op een genuanceerde manier hoe sociale psychologie van toepassing is binnen organisaties.
 • Het boek behandelt niet alleen de onderdelen die in veel andere boeken over organisatiepsychologie ook worden behandeld, zoals leiderschap en conflicten, maar maakt ook onderwerpen bespreekbaar die minder vaak worden behandeld: overmatig zelfvertrouwen, creativiteit en sociale identiteit.
 • Een apart hoofdstuk is gewijd aan de verbanden tussen creativiteit en cultuur.

Inhoudsopgave

 • How do the fields of social psychology and organisations integrate? - Chapter 1
 • What is power? - Chapter 2
 • What is the relationship between leadership and procedural fairness? - Chapter 3
 • What are normative influences in organisations? - Chapter 4
 • What is the Action Theory Approach? - Chapter 5
 • What is leader identity? - Chapter 6
 • What is overconfidence? - Chapter 7
 • What are conflicts? - Chapter 8
 • Why is trust important? - Chapter 9
 • What is the psychology of conflict? - Chapter 10
 • Why is diversity important? - Chapter 11
 • What types of antisocial behaviour exists? - Chapter 12
 • What is the difference between creativity and innovation? - Chapter 13
 • What is workplace stress? - Chapter 14
 • What is ethical decision making? - Chapter 15
 • What are cultural differences? - Chapter 16

Naar de samenvatting

Meer lezen

Internationale betrekkingen en internationale organisatie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen binnen het management of organisatie-advies

Boeksamenvatting bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester

Boeksamenvatting bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester

Samenvattingen en studiehulp bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester

 • Boeksamenvatting bij Wild Religion: Tracking the Sacred in South Africa van Chidester is gedeeld op JoHo WorldSupporter

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Going Wild
 • Hoofdstuk 2: Mapping The Sacred
 • Hoofdstuk 3: Violence
 • Hoofdstuk 4: Fundamentalisme
 • Hoofdstuk 5: Heritage
 • Hoofdstuk 6: Dreamscapes
 • Hoofdstuk 7: Purity
 • Hoofdstuk 8: Power
 • Hoofdstuk 9: Worldcup
 • Hoofdstuk 10: Staying wild

Naar de samenvatting

Meer lezen

Culturele Antropologie als studie en kennisgebied

Werken en jezelf ontwikkelen als Maatschappelijk dienstverlener & Sociaal hulpverlener

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

Studie en kennis: uitgelichte chapter- en boeksamenvattingen - bundels

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de non-profit sector of bij internationale organisaties?

   Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de non-profit sector of bij internationale organisaties in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

    

   China

   • Help mee met verschillende werkzaamheden bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
   • Zet je in bij een ngo voor microkredieten. Deze microkredieten betekenen veel voor de lokale bevolking, omdat zij hiermee zelfstandig kleine bedrijfjes kunnen opzetten. (v)

   Ecuador

   • Werk mee met een uitwisselingsproject bij een non-profit organisatie en help met het organiseren van activiteiten. (v)
   • Help mee bij naschoolse activiteiten voor kinderen uit arme Ecuadoriaanse gezinnen. (v)

   Filipijnen

   • A local NGO which provides disadvantaged children and youth with a caring home, knowledge and skills is looking for TEFL teachers, math teachers, social workers, psychologists, and fundraisers. (v)
   • Steun mensen die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen of menselijke conflicten bij een ngo die zich bezighoudt met mensenrechten. (v)
   • Assist with marketing and fundraising activities for an NGO which offers transportation for people in a wheelchair. (v)

   Ghana

   • Maak informatieve promotiefilms over de activiteiten van een non-profit organisatie. (v)
   • Fotografeer en film de activiteiten en ontwikkelingsprojecten van een Britse organisatie. (v)

   India

   • Werk mee met een uitwisselingsproject georganiseerd door een non-profit en ondersteun bij het organiseren van activiteiten. (v)

   Malawi

   • Creëer informatie- en promotiemateriaal voor een non-profit organisatie door het maken van films. (v)

   Mexico

   • Word mensenrechtenwaarnemer bij een ontwikkelingsorganisatie. (b)

   Singapore

   • Bied ondersteuning bij een nonprofit organisatie die zich inzet tegen dierenleed en help bijvoorbeeld in een opvangcentrum of geef ondersteuning bij de dagelijkse werkzaamheden. (b/v)
   • Be the voice for the animals. Become an animal ambassador, fundraiser or help the merchandise department of a Singaporean non-profit. (v)

   Zuid-Afrika

   • Word marketing manager bij een non-profit organisatie die zich inzet voor het welzijn van dieren en voorlichting geeft over natuurbehoud. (b)
   • Ondersteun een lokale ngo bij de preventie van HIV/AIDS en tuberculose door aan de slag te gaan in de administratie of financiën. (s)
   • Draag als student rechten bij aan sociale verandering door mee te helpen met het beschermen en promoten van mensenrechten. Er zijn mogelijkheden bij diverse ngo's. (s)

   Legenda

   b = betaald werk

   v = vrijwilligerswerk

   s = stage

    

   Meer landen & regio's 

    

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

   In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo in het buitenland werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen in de communicatie, voorlichting of marketing?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk in de communicatie, voorlichting of marketing in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     Argentinië

     • Geef les en voorlichting aan straatkinderen in Buenos Aires. (v)
     •  Ben jij een student of afgestudeerd in commmunicatie, marketing of event management? Ga dan aan de slag op de marketingafdeling van een bedrijf in de bruisende hoofdstad van dit land. (s)

     Australië

     • Verzorg de marketing van een internationaal IT-bedrijf. Er zijn mogelijkheden voor professionals en starters. (b)
     • Loop stage bij een bloemisterij waarbij je naast marketingtaken ook mee zal gaan naar bloemenmarkten, bestellingen zal afhandelen en de distributie regelt. (s)
     • Ben jij een creatieve marketingstudent? Ga dan aan de slag bij een marketingorganisatie waar de focus ligt op de online promotie van merken van diverse klanten. (s)

     Bolivia

     • Draag bij aan de bekendheid van een Spaanse taalschool die zich inzet voor het ontwikkelen van de talenten van Boliviaanse jongeren. (s)

     Cambodja

     • Help mee met het opknappen van scholen, speel met de kinderen en geef voorlichting over hygiëne. (v)

     China

     • Ga aan de slag bij op de marketingafdeling van een internationale IT-organisatie. (b)
     • Ga aan het werk in een internationale omgeving door de marketing te verzorgen bij een organisatie die taalcurssusen, tours en trainingen aanbiedt. (s)

     Costa Rica

     • Maak voor promotiedoeleinden foto's en video's voor een taalschool, in ruil voor verblijf en lessen Spaans. (v)
     • Word marketing & communicatiemedewerker bij een taalschool in Costa Rica. (b)

     Curaçao

     • Ben jij communicatief vaardig en heb je affiniteit met sport? Kom dan stage lopen bij het informatiepunt voor sportaangelegenheden op Curaçao. (s)
     • Ga werken op een duikschool waar je promotie- en marketingactiviteiten uitvoert, zoals het ontwikkelen van flyers en het verstrekken van informatie aan potentiële klanten/duikers. (b)

     Ecuador

     • Werk met apen in een rehabilitatiecentrum, geef voorlichting, en draag bij aan natuurbehoud. (s)
     • Ben jij bekend met ontwerptechnieken voor publiciteitsdoeleinden? Doe werkervaring op bij een grafisch ontwikkelings- en publiciteitsbureau. (s)

     Engeland

     • Word assistent PR & Communicatie op de afdeling onderzoek en planning van evenementen voor het behoud van koraalrif en tropisch regenwoud. (s)

     Filipijnen

     • Loop stage bij een support center voor reizigers op het gebied van PR, communicatie, (online) marketing en product development. (s)

     Guatemala

     • Help mee op het gebied van marketing, PR en training binnen een kleine ngo die Maya-vrouwen en hun kinderen een betere toekomst wil bieden. (v)

     Ghana

     • Film en fotografeer de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen in de bouw en het onderwijs voor een Engelse non-profit en houd zo hun donateurs op de hoogte. (v)
     • Heb jij medische ervaring en kun je goed zelfstandig werken? Dan is dit project iets voor jou! Werk mee in een ziekenhuis en train hier zusters en doktoren door middel van voorlichting. (v)

     India

     • Help met het ondersteunen van lokale ondernemers op verschillende gebieden, waaronder communicatie en de ontwikkeling van microkredietprojecten. (v)
     • Ga met lokale vrijwilligers op pad in Tamil Nadu om voorlichting te geven en activiteiten te organiseren rondom de thema's 'rechten voor meisjes', 'aids' en 'gezondheidszorg'. (v)

     Kameroen

     • Geef voorlichting en draag bij aan natuurbehoud door te gaan werken bij een rehabilitatiecentrum voor apen. (s)​

     Laos

     • Zet je kennis van social media in bij een stichting die de interactie met haar doelgroepen wil intensiveren. (v)

     Madagaskar

     • Ga voor een aantal weken of maanden aan de slag bij een gemeenschapsproject in de Anosy regio, waar je bijvoorbeeld helpt met voorlichting geven aan de lokale bevolking over hygiëne. (v)

     Maleisië

     • Ben je op de hoogte van de laatste social media trends en kan je goed schrijven? Ga werken als content editor bij een start-up. (b)

     Mongolië

     • Doe een meeloopstage bij een voorlichtingsproject in de gezondheidszorg. (v) 

     Namibië

     • Draag bij aan het behoud van de cheetah door middel van onderwijs en voorlichting over natuurbehoud. (v/s)

     Panama

     • Verricht redactionele werkzaamheden in ruil voor gratis verblijf. (v)

     Peru

     • Zet je marketing-, redactionele of sales vaardigheden in bij een taalreisorganisatie. (b)

     Singapore

     • Help the merchandise department of a Singaporean non-profit whose main objective is to prevent cruelty and promote kindness to animals. (v)

     Spanje

     • Op maat stageplekken op het gebied van voorlichting, pr, communicatie & marketing. (s)
     • Word allround event medewerker voor een evenementenbureau in het zuiden van Spanje. (s)
     • Verzorg de marketing van een taalschool. (s)
     • Ga werken bij een internationale ontwikkelingsorganisatie in Barcelona op het gebied van PR en marketing. (s)

     Sri Lanka

     • Geef voorlichting aan lagere sociale klassen aan de zuidkust op het gebied van duurzame landbouw en watergebruik. (v)

     Suriname

     • Doe ervaring op bij een touroperator als PR- en communicatiemedewerker. (s)

     Tanzania

     • Zet je in voor een natuurproject. Je helpt mee met herbebossing en geeft voorlichting aan de lokale bevolking over de voordelen van duurzame brandstoffen. (v)
     • Werk mee bij een project gericht op het versterken van vrouwenrechten en het verbeteren van de gezondheid door middel van voorlichting. Geef hiermee de lokale bevolking in Karagwe een betere toekomst. (v)
     • Geef HIV-voorlichting en doe mee aan een communityproject bij de Kilimanjaro. (v)

     Verenigde Staten

     • Doe werkervaring op in Miami op het gebied van media of PR & publiciteit. (s)
     • Ga stagelopen in San Francisco in en verzorg de marketing van een internationale talenschool. (s)

     Vietnam

     • Werk mee aan de communicatie & grafische vormgeving voor diverse bedrijven in het dynamische Ho Chi Minh. (s)
     • Werk mee met een programma dat zich bezighoudt met voedsel en het geven van medische voorlichting. (v)

     Zambia

     • Houd jij van sport? Werk dan mee met een sportproject in Livingstone en combineer sportspelletjes met voorlichting over HIV en Aids. (v)

     Zuid-Afrika

     • Beschik jij over basiskennis economie of marketing? Help jonge ondernemers bij hun ondernemersplan. Organiseer workshops, trainingen, persoonlijke coaching en voorlichting over microkredieten.
     • Loop stage op het gebied van social media en online marketing bij een bedrijf dat op een innovatieve en creatieve manier jongeren probeert te betrekken bij het voorkomen van ziektes zoals HIV. (s)
     • Doe werkervaring op bij een journalistiek- en mediabedrijf in Kaapstad. (s)
     • Geen dag is hetzelfde bij dit project rond Durban. Samen met het plaatselijke politiekorps bieden zij hulp daar waar het het hardst nodig is, onder andere door het geven van voorlichting over HIV/Aids. (v)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

     In welke landen en met welke werkzaamheden kan je via JoHo werken, stagelopen of vrijwilligerswerk doen bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector?

     Hier vind je een selectie uit de JoHo Vacatureservice voor werk bij maatschappelijke instellingen en in de culturele sector in het buitenland. Klik op het land en ga naar het vacaturegedeelte op de landenpagina om de vacature en de bijbehorende organisatie te bekijken.

      

     Albanië

     • Assisteer kinderen en jongeren op een creatieve manier met huiswerk en activiteiten bij een gemeenschapscentrum. (v)

     Bolivia

     • Deel je kennis over de inzet van muziek, dans en kunst als therapie met een stichting die werkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. (b)

     Bonaire

     • Draag bij aan het behoud van de cultuur en geschiedenis van Bonaire door in een cultuurhistorisch museum op het eiland aan de slag te gaan. Je kan onder andere tours, culturele evenementen en uitwisselingsprojecten organiseren. (v)
     • Ga als stagiair dans of acrobatiek aan de slag met jongeren die op het eiland gaan performen tijdens festivals. (s)

     Canada

     • Ga als vrijwilliger aan de slag op een school in de Canadese indianengemeenschap in de provincie Ontario. Geef les op het gebied van muziek en drama en help bij een theateropvoering. (v)

     Chili

     • Doe ervaring op als media stagiair(e) bij een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de armste buurten van Santiago. (s)

     China

     • Loop stage bij een organisatie die mensen op zoveel mogelijk manieren kennis wil laten maken met Beijing. Van fietstochten door de hutongs, tot taalcursussen Chinees, en kookworkshops. (s)
     • Wil jij echt iets betekenen voor de Tibetaanse bevolking? Werk dan mee bij een non-profit organisatie die het sociale en economische welzijn van de plaatselijke nomaden verbetert. (v)
     • Ga aan de slag in een tehuis voor kinderen van gedetineerden. Terwijl hun ouders in de gevangenis zitten worden deze kinderen hier opgevangen. Je kan Engelse les geven, samen met de kinderen sporten en donateurs rondleiden. (v)

     Costa Rica

     • Oefen je Spaans door vrijwilligerswerk te gaan doen bij een liefdadigheidsinstelling. (v)

     Frankrijk

     • Werk mee in een opvangtehuis voor vluchtelingen. Ondersteun bij onderwijs, help in een vluchtelingencafé of bied ondersteuning bij asielaanvragen en alfabetiseringswerk in de buitenwijken van Parijs. (v)

     Gambia

     • Organiseer sportactiviteiten en/of help mee met het bedenken van creatieve activiteiten voor jongeren. (v)
     • Help mee met de dagelijkse activiteiten bij een jongerencentrum in een vissersdorp. (s)

     Ghana

     • Zet je met het hele gezin in voor een sociaal of educatief vrijwilligersproject. (v)
     • Fotografeer en film voor een non-profit organisatie de activiteiten van vrijwilligers en de ontwikkelingen van projecten in de bouw en het onderwijs, zodat hun donateurs op de hoogte blijven. (v)

     Guatemala

     • Help bij een project dat kinderen met een hazenlip weer op gewicht wil brengen in een lokaal ziekenhuis. (v)
     • Zorg voor internationaal brand-awareness van handgemaakte producten door Maya-vrouwen met deze uitdagende marketing stage bij een fairtrade winkel. (s)
     • Ben je professioneel ontwerper en spreek je Spaans? Ontwerp als vrijwilliger een trendy collectie van sieraden en accessoires met een Latin-touch voor de internationale fairtrade markt. (v)

     Indonesië

     • Ga aan de slag in een kinderopvang of begeleid straatkinderen en vluchtelingen binnen een sociaal project. (v)
     • Help bij het verder ontwikkelen van de artistieke vaardigheden van de Papoea's. Het gaat om gedetailleerd houtsnijwerk, kleurige schilderijen en van boombast gemaakte beschilderde doeken. (v)

     Israel en de Palestijnse gebieden

     • Werk mee in een verzorgingstehuis of verpleeghuis. Je zult er onder andere eten geven, koffie/thee verzorgen, bedden opmaken, aankleden maar bovenal aandacht geven aan de bewoners. (b)
     • Doe mee met een programma in Jeruzalem dat probeert om Israëliërs en Palestijnen dichter bij elkaar te brengen. (v)

     Laos

     • Wil jij kinderen goed leren lezen? Lever je bijdrage aan een leesproject voor Laotiaanse kinderen en geef begeleiding en tools aan docenten. (v)

     Malawi

     • Help mee op een kinderspeelplaats en begeleid bij educatief spelen. (v)

     Myanmar (Burma)

     • Help de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid door te gaan werken voor een grote ontwikkelingsorganisatie. (b)

     Nicaragua

     • Wil je je op een creatieve manier inzetten voor kansarme kinderen in Ticuantepe? Ga dan aan de slag door lessen te geven in dans, circus en kunst en stimuleer zo hun ontwikkeling. (v)

     Pakistan

     • Ga werken bij een opvangtehuis voor gehandicapten en minder bedeelden in Karachi. (v)

     Peru

     • Draag een steentje bij aan de ontwikkeling van de leefomgeving van de lokale bevolking door aan de slag te gaan bij een liefdadigheidsinstelling. (v)
     • Kom kinderen helpen in lokale scholen, buurthuizen en opvangshuizen. (v)

     Roemenië

     • Met diverse projecten kan je hulp bieden aan kinderen uit arme gezinnen, ouderen of daklozen in Boekarest, Sibiu of Cluj-Napoca.

     Tanzania

     • Geef lessen Nederlandse Taal en Cultuur op verschillende locaties in Tanzania. (b)
     • Help mee bij een empowerment project voor vrouwen, die hun eigen inkomen genereren door het maken en verkopen van sieraden. (v)
     • Help bij een organisatie op Zanzibar die op een creatieve manier de problemen rondom afval en werkloosheid wil tegengaan. (v)

     Zuid-Afrika

     • Lever je bijdrage aan een wereld zonder armoede door te werken voor een ontwikkelingsorganisatie die de lokale bevolking ondersteunt op verschillende gebieden. (b)
     • Kom mee helpen bij een sociaal project waar je straatkinderen en vluchtelingen kan helpen. (v)
     • Ondersteun een project in Kaapstad dat zich richt op het onwikkelen van sportprogramma's voor mensen met een handicap. (v)

     Verenigde Staten

     • Help bij sociale projecten met maatschappelijk achtergestelde groepen door de hele V.S. (v)

     Vietnam

     • Draag jouw steentje bij door het geven van (Engelse) lessen en het doen van spelletjes met de kinderen in een kindertehuis. (v)

     Legenda

     b = betaald werk

     v = vrijwilligerswerk

     s = stage

      

     Meer landen & regio's 

      

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

     Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

          

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Partnerselectie: Stage in het buitenland I

     Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

     JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

     Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

     JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

     Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

     Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

     Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

     Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
      

     Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

     The world of JoHo footer met landenkaart

     JoHo: paginawijzer

     Thema's

     Wat vind je op een JoHo Themapagina?

     • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
     • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

     Crossroad: volgen

     • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

     Crossroad: kiezen

     • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

     Footprints: bewaren

     • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
     • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

     Abonnement: nemen

     • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

     Hoe is de pagina op gebouwd

     • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
     • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
     • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
     • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
     • De statussen:
     1. Start
     2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
     3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
     4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
     5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
     6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
     7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
     8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
     9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
     10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
      JoHo: footprints achterlaten
      JoHo: pagina delen

      The world of JoHo footer met landenkaart

      JoHo: Bereikbaarheid - Concept – FAQ - Gegevens - Winkelwagen - Zoeken