Contacten & Netwerken onderhouden in het buitenland bij emigratie of lang verblijf

 

Contacten, familie en relaties bij vertrek naar het buitenland

 

Aandacht geven - Contacten onderhouden - Netwerk opbouwen

JoHo: crossroads uit bundel

  Themapagina

Inhoud: contacten onderhouden en je netwerk bij lang verblijf in buitenland

 

Contact & Directe omgeving

 • Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?
 • Hoe deel je je besluit met anderen wanneer je voor langere tijd naar het buitenland wilt gaan?
 • Waar let je op bij het voorbereiden van 'het afscheid' als je voor langere tijd uit Nederland vertrekt?
 • Hoe ga je om met reacties van anderen als je voor langere tijd naar het buitenland wilt?
 • Hoe ga je om met (verwachtingen van) bezoek uit Nederland, als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?
 • Wat kun je ondernemen als je tijdens een lang verblijf in het buitenland feeling wilt houden met Nederland en Nederlanders?
 • Hoe onderhoud je tijdens een lang verblijf in het buitenland contact met familie, vrienden, kennissen in Nederland?
 • Wat zijn aandachtspunten als je tijdens een lang verblijf in het buitenland tijdelijk op bezoek gaat in Nederland?
 • Hoe hou je voldoende rekening met je partner, kinderen en andere betrokkenen wanneer je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?
 • Hoe hou je je relatie goed bij een lang verblijf in het buitenland?

Contact & Nieuwe omgeving

 • Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?
 • Hoe bouw je een netwerk op bij lang verblijf in het buitenland?
 • Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?
 • Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?
 • Sluit je je bij een langer verblijf in het buitenland aan bij de Nederlandse Vereniging, of niet?
 • Hoe geef je tijdens een lang verblijf in het buitenland invulling aan de (typisch Nederlandse) feestdagen?
 • Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?
 • Hoe ga je om met heimwee en de cultuurschok?

 

Lees verder voor antwoorden, inspiratie, inzichten en oplossingen

Contact en netwerk bij lang verblijf in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden over het thuisfront en je directe omgeving

Contact en netwerk bij lang verblijf in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden over het thuisfront en je directe omgeving

Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

Hoe hou je voldoende rekening met mensen in je directe omgeving die betrokken raken bij je emigratie of lang verblijf in het buitenland?

 • Achtergronden bij deze oefening: zie Keuzehulp

Opdracht: maak een lijst met de max. 20 belangrijkste relaties die betrokken raken bij jouw emigratie of lang verblijf in het buitenland: partner - kinderen - ouders - broers/zussen - beste vrienden - goede vrienden & kennissen - werkgever etc.

 1. maak per relatie (of groep van zelfde soort relaties) een plan van aanpak hoe en wanneer je hen gaat informeren en betrekken; bereid gesprekken zorgvuldig voor voor je belangrijkste relaties
 2. bespreek dit met je partner (en waar mogelijk ook met je kinderen)
 3. maak (per relatie of groep relaties) een lijstje met te verwachten reacties en anticipeer daar op
 4. maak voor je werkgever(s) een specifiek plan van aanpak, waarin je voldoende rekening houdt met opzegtermijnen, belangen van je werkgever rondom zorgvuldige overdracht, continuïteit in benodigde inkomsten etc.
 5. weeg af wie je als relatieve buitenstaander kunt betrekken bij het regelwerk voor vertrek en wie als zaakwaarnemer kan optreden na vertrek

Tip: maak een Experience Journal aan bij World Supporter, waarmee je anderen efficiënt kunt informeren over vorderingen, ervaringen, twijfels, successen etc.

Hoe deel je je besluit met anderen wanneer je voor langere tijd naar het buitenland wilt gaan?

Hoe deel je je besluit met anderen wanneer je voor langere tijd naar het buitenland wilt gaan?

 • je meest dierbaren zal je vrijwel altijd persoonlijk (willen) informeren over je besluit om naar het buitenland te vertrekken
 • wil je, los van deze dierbaren, ellenlange één op één sessies voorkomen, overweeg dan om een bijeenkomst te organiseren waarin je in één keer het nieuws deelt met de meeste familie, vrienden, goede kennissen of bevriende collega's
 • je mag best voors- en tegens communiceren om te laten zien dat je er grondig over nagedacht hebt, maar blijf wel achter je beslissing staan, laat je niet in twijfel brengen
 • laat anderen maar met elkaar discussiëren over nut, noodzaak, gevaar en risico
 • deel je enthousiasme over je nieuwe omgeving met foto's, video's, muziek, eten; maak er iets positiefs van
 • maak duidelijk op welke manier je na emigratie contact wil onderhouden; website, blogs, skype, chat, etc.
 • leg uit hoe je nieuwe woonbestemming bereikbaar is (reistijd, kosten), wellicht kan je al een nieuw post/huisadres delen, leg uit hoe je denkt over bezoek over en weer
 • geef aan dat je natuurlijk openstaat voor (persoonlijke) vervolggesprekken, vragen, twijfels, complimenten, ja-maars en bewondering zullen er komen, maar maak ook duidelijk dat je zelf regie over tijdstip, plaats en hoeveelheid wilt houden
Waar let je op bij het voorbereiden van 'het afscheid' als je voor langere tijd uit Nederland vertrekt?

Waar let je op bij het voorbereiden van 'het afscheid' als je voor langere tijd uit Nederland vertrekt?

 • Neem bewust afscheid; een belangrijke factor voor toekomstig succes van je verblijf in het buitenland is ook 'bewust loslaten': je neemt afstand van je wortels en gaat je richten op wat gaat komen.
 • Uitermate belangrijk in dat proces is dat je zelf de gehele grip houdt en dus ook controle houdt op dat loslaten.
 • Om (toekomstig) heimwee te voorkomen, kan je een herinneringsdoos maken, met zaken waar je op moeilijke momenten blij van wordt en die je helpen herinneren aan Nederland, familie, vrienden, etc.
 • Vertrek je samen met je kinderen? Zorg, waar mogelijk, rondom het vertrek voor een positieve grondhouding bij volwassenen die voor je kind belangrijk zijn. Denk aan opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, leerkrachten. Zij voelen dat wellicht diep van binnen anders en 'geforceerd leuk doen' hebben kinderen snel door, maar het helpt echt als zij bij volwassenen zien dat het vertrek misschien emotioneel, maar wel ‘leuk’ is.
 • Maak heldere afspraken met achterblijvers, bijvoorbeeld met broers of zussen over wie gaat handelen bij ziekte of andere klachten van bijvoorbeeld ouders. Accepteer dat anderen, in verband met je afwezigheid, als eerste problemen zullen gaan oplossen.
 • Ook het emotionele punt van overlijden: benoem het, bespreek het en maak ‘afspraken’, voor zover dat mogelijk is.
 • Denk na over hoe je er (straks) mee omgaat als er (klein)kinderen worden geboren: van broers, zussen, je eigen kinderen, goede vrienden etc.. Hoe kan je op afstand betrokkenheid tonen, wanneer wil je persé op bezoek naar Nederland, wat moet je regelen zodat bezoek mogelijk wordt, etc.
 • Een ander item waarover je afspraken kunt maken is het ontvangen van bezoekers uit Nederland: broers, zussen, ouders, vrienden, kennissen, kennissen van kennissen: duidelijk zijn in hoe je (straks) met bezoek omgaat voorkomt (wederzijdse) teleurstellingen. Lees hierover meer tips in de Keuzekit "Vertrokken & Leven".
 • Realiseer je tegelijkertijd dat het contact onderhouden met alle communicatiemiddelen en beschikbare media van tegenwoordig ook nieuwe kansen biedt. Sommigen geven aan juist vaker, makkelijker en bewuster contact te onderhouden met directe familie en goede vrienden dan voorheen. Skype, e-mail, maak posts op social media: ga op zoek naar een nieuwe manier van contact. Wees flexibel: verwacht niet van iedereen dat men met je meegaat in de moderne communicatiemiddelen.
 • Heb je een groot netwerk en vind je schrijven leuk? Denk eens aan het bijhouden van een wekelijks of maandelijks blog, waarmee je met één bericht een groter deel van je achterban kan informeren. Scheelt communicatie, en als je blog extern te vinden is op één of meerdere emigratieplatform(s) deel je jouw kennis en ervaringen tegelijkertijd met potentiële emigranten.

Zes weken voordat we vertrokken werd bij mijn moeder kanker gediagnosticeerd. Ook met mijn broer gaat het medisch gezien niet goed. Nu ik vertrokken ben staat mijn vader er alleen voor. Gelukkig steunde de familie ons in het besluit toch te vertrekken, we hebben afgesproken dat zij ons op de hoogte stellen als er iets verandert. Mocht de situatie verslechteren, dan gaan we al dan niet tijdelijk terug.

USA emigrant

Ik voelde me steeds schuldig. Dat gevoel bleef maandenlang bestaan na ons vertrek, en eigenlijk is het nooit helemaal weg. Mijn ouders en vrienden deden hun best enthousiast te zijn, maar ze verborgen hun echte gevoelens. Ik had ook continu het gevoel dat ik vanalles miste waar ik bij had moeten zijn: verjaardagen, een scheiding van goede vrienden, een begrafenis. Dat vind ik echt nog steeds het meest lastige aan emigreren.

Suriname emigrant

Hoe ga je om met reacties van anderen als je voor langere tijd naar het buitenland wilt?

Hoe ga je om met reacties van anderen als je voor langere tijd naar het buitenland wilt?

 • accepteer zorgen van ouders en grootouders, dat is deels hun rol en komt soms voort uit onzekerheid, angst of minder ervaring in het buitenland.
 • ga vooral niet relativeren, sussen, bagatelliseren; gun de ander het verdriet of de pijn. Wees ook eerlijk dat andere vormen van (moderne) communicatie het persoonlijk contact niet volledig kunnen vervangen.
 • ga staan voor je besluit. Niemand heeft iets aan jouw schuldgevoel. Neem de verantwoordelijkheid voor je besluit en accepteer alles wat erbij komt kijken. Ga niet heroverwegen uit angst om iemand pijn te doen.
 • betrek het besluit op jezelf; ga niet mopperen over het land dat je achterlaat... je achterblijvers blijven er immers.
 • zie het als een proces. Realiseer je dat het ook voor de achterblijvers tijd kost om je boodschap – in fases- te verwerken.
 • soms komt er oud zeer los; elk groot afscheid kan pijnlijke herinneringen naar boven brengen. Probeer onderscheid te maken tussen wat bij dit afscheid hoort en wat bij eerdere gebeurtenissen hoort.
 • zoals vaak: ‘wat als’ overpeinzingen hebben niet zoveel zin. Niemand kan in de toekomst kijken., niemand weet hoe je reageert 'als'...
 • realiseer je dat je het recht hebt om je vleugels uit te slaan. Bestaande familiepatronen blijven opspelen, ook al zit je aan de andere kant van de wereld. Maak je daar dus los(ser) van.
 • hou er ook rekening mee dat mensen om je heen hun ware gevoel niet altijd tonen; soms word je vertrek door anderen bijvoorbeeld gebagatelliseerd, maar vaak dan ter zelfbescherming.
 • geniet van je avontuur. Afscheid leidt vaak tot een hechtere relatie.

Mijn vader riep vroeger altijd al dat ik niet in Nederland zou blijven. Mijn ouders gunnen mij en mijn vriend ons nieuwe leven in Amerika, omdat ze weten dat het al jaren onze wens is. Ze willen ons geluk niet in de weg staan. Maar ze stonden zeker niet te springen dat we weggingen. En er rolden toch ook heel wat tranen! Gelukkig ben ik onderdeel van een gezin waar het uiten van je emoties al van vroeger uit heel normaal is, en waar over alles gesproken kan worden. Dat maakt uiteindelijk ook het proces van emigratie en afscheid nemen iets makkelijker.

USA emigrant

Hoe ga je om met (verwachtingen van) bezoek uit Nederland, als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?

Hoe ga je om met (verwachtingen van) bezoek uit Nederland, als je voor langere tijd in het buitenland verblijft?

Bezoek krijgen uit Nederland is leuk! Meestal dan.

 • je broer, zus, ouders, ooms, tantes, neven, nichten, goede vriend, oude buren, vrienden van neven, vrienden van vrienden...: veel mensen vinden een 'goedkoop adresje van bekenden in het buitenland' uitermate handig.
 • natuurlijk kan het enorm prettig zijn zo af en toe bezoek uit Nederland te ontvangen, je familierelaties te kunnen onderhouden, Holland energie op te doen etc. Het is bijzonder dat mensen de moeite nemen om naar je toe te komen, helemaal als dat een flinke reis met zich meebrengt. Maar het vooraf nadenken over een paar spelregels en je eigen grenzen duidelijk maken kan geen kwaad.
 • bepaal (en deel) bijvoorbeeld hoe vaak per jaar je bezoek leuk vindt, wat de maximale duur is, hoe gastvrij je kunt en wilt zijn (extra kosten voor boodschappen, excursies etc.), of je verwacht dat bezoekers ook meedraaien in je gezin, bedrijf en eigen activiteiten (en zo ja op welke manier).
 • de flexibiliteit in hoe je je eigen spelregels toepast hangt natuurlijk ook af van wie overkomt, of ze echt voor jou komen, of je meer zien als goedkope overnachtingsplek en gratis local reisgids, of ze met je overleggen wat een handig tijdstip/timing is, hoe lang ze komen. Onderscheid maken tussen broers, zussen, ouders aan de ene kant en kennissen, vrienden etc. aan de andere kant moet kunnen. Die eerste groep zal je ook sneller andersom ondersteunen, met achterstallige klusjes, met het opvangen van de kinderen zodat je er met je partner even tussenuit kan, etc.
 • maak, afhankelijk natuurlijk van hoe je het bezoek regelt, in ieder geval vooraf duidelijk dat jouw dagelijkse ritme door blijft/moet draaien, in tegenstelling tot de bezoekers die meestal in 'vakantiestand' staan (en al helemaal als ze jou min of meer verantwoordelijk maken voor het slagen van hun vakantie)
 • heb je geen enorm verblijfcomplex waar altijd wel kamers over zijn, of wil je sowieso wat privacy behouden, stel dan voor dat 'overkomers' zelf accommodatie regelen, natuurlijk door jou voorzien van goede insight tips.
 • heb je een eigen hotel, hostel, bed & breakfast of ander kleinschalig verblijf realiseer je dan op tijd dat een weinig tot niets betalende kennis in drukke tijden ten koste gaat van de volbetalende boeker (tenzij je de waarde meerekent van die handige kennis die mee komt helpen of klussen).
 • blijft men bij je slapen, overweeg dan welke mensen je wel en niet een sleutel meegeeft en maak wat huisregels duidelijk (rondom bijvoorbeeld maaltijden, extra was, schoonmaken, rusttijden).
 • tenzij je er zelf bewust voor kiest om (een paar keer per jaar) tourleader te spelen -omdat je niets liever wilt dan je woonomgeving laten zien- kun je ook best duidelijk maken dat mensen zichzelf moeten vermaken, dat je ze ondersteunt in wat praktische regelzaken, of dat je een aantal gezamenlijke activiteiten onderneemt (en een aantal niet), bijvoorbeeld in het weekend -mits je vrij bent- een bezoek aan een museum of aan een verrassend lokaal restaurant.
 • hou ook rekening met de gevolgen van de aanwezigheid van bezoekers op je gezinsleven; je kind dat opeens een afwijkend dagpatroon krijgt, andere bedtijden, je wordt zelf meer geclaimd (als je pech hebt ben je een week lang serveerster, kamermeisje, kok, gids en tolk ineen) dus hebt minder aandacht, opa en oma die verwachten dat je kind wel even van school weg kan blijven nu ze er zijn etc.
 • sommige emigranten geven aan dat het vaak en veel ontvangen van bezoekers uit het thuisland de integratie van het gezin terplaatse in de weg stond: er bleef in de begintijd (te) weinig tijd over voor het leren van de taal, voor het maken van nieuwe contacten; men bleef een beetje in "het Nederlandse" hangen.
 • vind je het lastig om mensen uit je eigen huis/hostel/hotel te weren, geef dat dan tactisch aan, bijvoorbeeld "wat leuk dat jullie deze kant op komen. Dan moeten we beslist iets afspreken. Waar zitten jullie? Heb je al iets geboekt?"

Eerst ontving ik bijna om het weekend bezoek uit Nederland. Londen is dichtbij, de reis is voordelig. Ik heb wel gemerkt dat dat na de eerste periode minder werd; nu komt er gemiddeld nog eens per 2 maanden iemand op bezoek. De urgentie is er vanaf. Gelukkig maar, want ik was na zo'n weekend vaak kapot.

Engeland emigrant

Tussen augustus en december hebben we vijftien weekenden bezoek gehad van vrienden en kennissen uit Nederland. En vijf weken niet. Wow, dat is eigenlijk best wel veel. Natuurlijk is het leuk als mensen de moeite nemen om ons op te zoeken. Maar ik heb er tegelijkertijd een halve (weekend)dagtaak aan om iedereen te entertainen.

Duitsland emigrant

Wat kun je ondernemen als je tijdens een lang verblijf in het buitenland feeling wilt houden met Nederland en Nederlanders?

Wat kun je ondernemen als je tijdens een lang verblijf in het buitenland feeling wilt houden met Nederland en Nederlanders?

 • neem een (internet)abonnement op je favoriete kant of tijdschrift uit Nederland
 • zoek bij bijzondere (feest)dagen als Sinterklaas, Kerst, Koningsdag, Carnaval etc. andere Nederlanders in je omgeving op en voel je voor even weer op en top Nederlander
 • maak gebruik van de mogelijkheden van internettelevisie: veel Nederlandse radio & tv zenders zenden live uit via internet, gebruik bijvoorbeeld de zenderkanalen (NPO, RTL etc.) op Youtube, check Uitzendinggemist of neem een digitaal abonnement zodat je vele Nederlandse zenders ontvang via satelliet, schotelantenne & ontvanger
 • meld je aan bij een Nederlandse vereniging en neem deel aan de activiteiten die worden georganiseerd voor en door Nederlanders
 • meld je aan bij een van de online (Nederlandse) taaltests: dagelijks een multiple choice taaloefening in je mailbox; ook handig trouwens om spelenderwijs je Engelse taalkennis (of een andere beschikbare taal) aan te scherpen
 • organiseer een op Nederland of de Nederlandse taal gerichte taal-, cultuur-, schrijf- of boekenclub met andere Nederlanders in je omgeving en kom regelmatig bij elkaar, fysiek of online om ervaringen uit te wisselen of samen te werken aan specifieke opdrachten

Ik merk dat mijn Nederlands er niet beter op wordt. Ik zoek regelmatig naar het juiste woord, gebruik regelmatig het verkeerde, moet af en toe in het woordenboek kijken hoe je iets schrijft en de d en t en dt is ook een probleem. Ik zoek al een tijdje naar mogelijkheden om mijn kennis van het Nederlands op peil te houden.

(Frankrijk emigrant)

Hoe onderhoud je tijdens een lang verblijf in het buitenland contact met familie, vrienden, kennissen in Nederland?

Hoe onderhoud je tijdens een lang verblijf in het buitenland contact met familie, vrienden, kennissen in Nederland?

 • voor de persoonlijke contacten: gebruik de telefoon (Skype of de ouderwetse telefoon/mobiel), mail of een van de message diensten
 • spreek, afhankelijk van je thuisfront, vaste contactmomenten af (structuur) of pak juist spontaan eens de telefoon (verrassing)
 • voor het (massaal) op de hoogte houden van je thuisfront: gebruik een social media pagina, een foto(blog)pagina, weblog (check JoHo's platform World Supporter als je ook anderen wilt inspireren met jouw kennis en ervaring), eigen website of schrijf periodiek een nieuwsbrief die je in groepsverband verstuurt
 • ook al heb je waarschijnlijk de neiging om veel te 'zenden': vraag ook eens door op belevenissen aan het thuisfront. Achterblijvers hebben vaak de neiging om hetgeen zij meemaken te bagatelliseren, 'dat is lang niet zo spannend als bij jullie'.
 • investeer ook echt in die persoonlijke contacten bij mensen die je niet op afstand wilt zetten, kwijt wilt raken. Een handgeschreven brief of kaart straalt nog steeds iets veel persoonlijkers uit dan een in veelvoud verzonden mailtje of online blog.
 • hou er waar mogelijk rekening mee dat iedereen zijn eigen voorkeur van contactwijze en frequentie kan hebben; niet iedereen communiceert prettig per Skype of aan de telefoon, sommigen houden van korte contacten op vaste tijdstippen, niet iedereen heeft middelen voor lange (nog altijd relatief dure) internationale telefoongesprekken, etc.
Wat zijn aandachtspunten als je tijdens een lang verblijf in het buitenland tijdelijk op bezoek gaat in Nederland?

Wat zijn aandachtspunten als je tijdens een lang verblijf in het buitenland tijdelijk op bezoek gaat in Nederland?

Het gemis van familie of vrienden, feestdagen, trouwerijen of sterfgevallen, Holland energie opdoen: de redenen om tijdelijk even terug te keren naar Nederland zijn divers. Voor veel expats is het redelijk normaal om tijdens zomervakantie, de kerstperiode etc. een langere tijd "in het thuisland" door te brengen; in sommige landen is zelfs sprake van een massale expat uittocht in dergelijke periodes.

 • check of je reis- en/of ziektekostenverzekering dekking geeft voor een tijdelijk verblijf in Nederland.
 • regel vooraf een verblijfplaats, liefst niet bij familie en vrienden.
 • regel diverse activiteiten voor je kinderen, zodat zij zich voldoende kunnen vermaken en ook voldoende kunnen uitrusten.
 • tenzij je je tijdelijk verblijf terug in Nederland bewust vol wilt stoppen: laat je niet verleiden tot tientallen bezoekjes verspreid over het hele land. Nodig op één datum en bij voorkeur op een centrale locatie in Nederland familie en vrienden uit om bij te praten.
 • stel je in op een cultuurschok: je vertrouwde land is inmiddels elders op de wereld; de overvolle wegen in Nederland en de vele veranderingen kunnen soms rauw op je dak vallen. Ook is niet iedereen in Nederland bijzonder geïnteresseerd in jouw (emigratie)verhalen. Men heeft het druk, of is jaloers op jouw avonturen.
 • combineer je (vaak inspannende) bezoek aan Nederland vooraf of naderhand met een tussenstop op een leuke (vakantie)locatie: even bewust opladen voordat je in je nieuwe thuisland weer verder gaat met je dagelijks leven.
 • afhankelijk van de medische standaard op je bestemming, kan je tijdens je bezoek aan Nederland een medische check laten uitvoeren.
 • op aankopen die je in Nederland doet kan je btw terugvorderen, mits je buiten de EU woont en je je aankopen meeneemt niet langer dan drie maanden na aankoop. Je kan het, op vertoon van artikelen en nota's, op Schiphol regelen en het btw bedrag via de leverancier terugkrijgen; of schakel een van de gespecialiseerde organisaties in. De douane controleert of je vaste verblijfplaats buiten de EU is, of je de goederen zelf meeneemt en of de factuur door een Nederlandse winkelier/leverancier is afgegeven.

Ik hoor wel eens van mensen uit Nederland dat het logisch is dat iedereen in de tropen vriendelijk is. Ik draai dat om: waarom zou je in een stadsomgeving níet vriendelijk zijn? Ik was laatst weer in Nederland en ik vond het ronduit schokkend om te ervaren hoe daar met elkaar wordt omgegaan. Iedereen is daar zo gefieerd op zijn eigen rechten. Maar zijn die werkelijk zo belangrijk om daarvoor een ander uit te foeteren? Op Curaçao is de mentaliteit compleet anders.

Curaçao emigrant

Voor een tussentijds bezoek waren we even terug in ons voormalige vaderland; wat een enorme emotie-rollercoaster was dat! Het was vreemd, maar ook heel erg normaal, het terugzien van familie en vrienden was heerlijk, maar ook moeilijk. We hadden zoveel te vertellen, maar misten vaak de juiste woorden. En terug in Nieuw-Zeeland moesten we óók weer even bijkomen. Emigreren is dus ook leren omgaan met gemis en afscheid.

Nieuw-Zeeland emigrant

Hoe hou je voldoende rekening met je partner, kinderen en andere betrokkenen wanneer je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

Hoe hou je voldoende rekening met je partner, kinderen en andere betrokkenen wanneer je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

 • bij ieder nieuw avontuur horen -bij alle betrokkenen- gevoelens van opwinding, uitdaging, adrenaline. Het geeft het gevoel dat er van alles mogelijk is. Maar elke verandering roept tegelijkertijd ook angst op. Het stemmetje dat zich afvraagt waar je in hemelsnaam aan begonnen bent, en wat je allemaal op het spel zet.
 • het wordt lastiger wanneer de één vooral opwinding voelt en de ander vooral de angst. De één bruist van energie en enthousiasme, de ander maakt zich constant zorgen en schiet in de twijfel
 • hoe dan ook, wanneer je niet alleen naar het buitenland vertrekt is het is het goed houden van je relatie met partner, kinderen en achterblijvers in de fase van "knopen doorhakken" essentieel.

Je partner

 • niks zo verschillend als een man en een vrouw die voor langere tijd naar het buitenland gaan of gaan emigreren. Zodra je de verschillen herkent, wordt het een stuk makkelijker. Maak in ieder geval onderling bespreekbaar hoe je de (plannen voor) het verblijf in het buitenland wilt aanpakken: hoe neem je een gezamenlijk besluit, wat heeft ieder nodig om deze stap te kunnen maken, wat heb je nodig om je ergens thuis te voelen, hoe lang heb je nodig om je ergens thuis te voelen, hoe ga je om met afscheid.
 • net als in je gewone Nederlandse leven: accepteer in ieder geval elkaars karakters, bijvoorbeeld alleen al omtrent de vraag hoe je een het plan benadert: alles pro-actief aanpakken, rigoreus knopen doorhakken of juist alles op je af laten komen, stap-voor-stap afwegen, per thema een afweging maken voordat er een definitief "go" (of "no-go") volgt
 • wees duidelijk naar elkaar toe in verwachtingen ná vertrek: spreek bijvoorbeeld een termijn ('maximaal een jaar') af waarin je allebei mag "wennen" aan je nieuwe woon- en werkomgeving, heimwee-vrij mag worden. Maar ook de ruimte hebt om uit te spreken dat het tegenvalt, of dat je zelfs terug naar Nederland wilt.

Let -in het kader van rekening houden met je partner- in je voorbereidingen bijvoorbeeld ook op zaken als:

 • is er een (actief) expat netwerk in de omgeving waar jullie gaan wonen
 • biedt je werkgever ook taal- en cultuurtrainingen voor partners
 • is het voor de partner mogelijk om een werkvergunning te krijgen
 • wat wordt jullie nieuwe woonlocatie (het leven in een expatriate-woongemeenschap kan een veilig gevoel geven maar tegelijkertijd ook benauwend zijn)
 • het feit dat de in het buitenland niet-werkende-partner méér verliest dan familie, vrienden en kennissen: ook de medezeggenschap of zelfs eigen identiteit staat op het spel

Een eerste korte 'vertrekken-met-je-partner-checklist':

 • jullie verwachten niet een in Nederland al moeizame relatie nieuw leven in te kunnen blazen met een verblijf in het buitenland
 • jullie hebben al wat gezamenlijke ervaring in succesvol samenwerken, succesvol een project uitvoeren, verhuizing of verbouwing tot goed eindresultaat brengen
 • de een heeft niet een véél sterkere vertrek- of emigratiewens dan de ander; de plannen die jullie maken zijn gezamenlijke plannen (het kan soms wel zijn dat de een in een andere fase zit dan de ander)
 • jullie onderlinge communicatie is redelijk tot goed; je durft elkaar aan te spreken, de waarheid te zeggen, met wederzijds respect
 • je hebt volledig zicht op elkaars motieven om naar het buitenland te vertrekken; er zijn geen ‘verborgen motieven’ die eenmaal in het buitenland opeens opduiken
 • je werkt er aan om, eenmaal in het buitenland, allebei een zinvolle dagbesteding te hebben; die gun je elkaar ook (nb dit hoeft niet altijd 50-50)

Je kinderen

 • vertel jonge kinderen niet in een te vroeg stadium over het beoogde vertrek naar het buitenland. Het tijdstip is zeker afhankelijk van hun leeftijd. Wees er voor jezelf en een eventuele partner zeker van dat je de beslissing hebt genomen.
 • hou er wel rekening mee dat kinderen, bewust of onbewust, veel opvangen. Is de beslissing nog niet definitief, kies dan bewust voor overlegmomenten waar je kinderen niet bij zijn.
 • de mening van de wat 'oudere' kinderen laat je wat sterker meewegen in die beslissing
 • komen je kinderen in de puberleeftijd, overweeg dan extra stevig of dit wel het goede moment is om je te gaan vestigen in het buitenland. Het is uiteraard niet onmogelijk, maar er wordt wel extra veel gevraagd van je kinderen, je partner en jijzelf.
 • wanneer je de beslissing tot emigratie met je kinderen deelt, doe dit dan binnen hun belevingswereld. Kunnen ze bijvoorbeeld dezelfde hobby's of sporten voortzetten in hun nieuwe omgeving?
 • jongere  kinderen worden in het algemeen beïnvloed door reacties van oudere kinderen. Zorg ervoor, waar mogelijk, dat je tot 'overeenstemming' met je oudste kind(eren) bent voordat het aan jongere broertjes of zusjes wordt verteld.

Je werkgever

 • stel je werkgever, als hij niet bij de plannen betrokken is, op tijd in kennis van je voornemen om naar het buitenland te gaan
 • neem zelf initiatief en besteed voldoende aandacht en tijd aan e afronding van je werkzaamheden, het werken aan overdrachtsdocumenten en het inwerken van een opvolger
 • hou rekening met opzegtermijnen; het intensieve proces-voor-vertrek verloopt een stuk prettiger als je op een professionele manier afscheid kan nemen en voldoende oog houdt voor de belangen van je (bijna) voormalig werkgever
 • afhankelijk van de tijd dat je bij je werkgever hebt gewerkt: denk na over een afscheidsmoment voor je directe collega's
 • denk aan het tijdig vastleggen van opgedane competenties en het bijwerken van je internationaal curriculum vitae; al dan niet aangevuld met testimonials en getuigschriften van je werkgever
Hoe hou je je relatie goed bij een lang verblijf in het buitenland?

Hoe hou je je relatie goed bij een lang verblijf in het buitenland?

Enkele extra aandachtspunten en tips wanneer je samen met je partner woont en leeft in een nieuwe omgeving in het buitenland:

 • maak, liefst al voor vertrek, een sterkte/zwakte analyse: waar ben je allebei goed in, waar niet, wie heeft welke verwachtingen, dromen, of juist angsten?
 • benoem dat wederzijds: luister, gooi het open, zonder aan te vallen, zonder te verdedigen, niet oordelend. Communiceer constructief en accepteer een andere wijze van benadering, een andere zienswijze of een andere voorgestelde oplossing voor een voorkomend probleem.
 • praat over de veranderende omstandigheden, vooraf én eenmaal in het buitenland:
  • een van de partners wordt wellicht afhankelijk(er) van de ander.
  • inkomsten kunnen een langere periode dan verwacht onzeker blijven (bedenk escapes: wie kan wat gaan doen om tijdelijk extra inkomsten te genereren).
  • onderschat zeker niet zaken als veranderd klimaat, culture shock, (gebrek aan) taalkennis, heimwee op het humeur van jezelf en dat van je partner.
  • afhankelijk van hoe werkzaamheden worden ingericht: hou er rekening mee dat je wellicht meer in elkaars nabijheid bent dan je gewend was, bijvoorbeeld als je samen een zaak of bedrijf gaat runnen.
 • plan bewust én wekelijks op een zo vast mogelijk moment tijd in voor elkaar; tijd waarin alle (eventuele) hectiek even naar de achtergrond gaat.
 • onderhoud een gezamenlijk nieuw netwerk, maar bouw ook allebei aan een eigen netwerk (en vangnet).
 • probeer te voorkomen dat je onderling (financieel) volledig afhankelijk wordt van elkaar; spreidt inkomstenbronnen waar mogelijk, zorg dat je je eigen projecten en subnetwerken hebt.

Ik kreeg last van een schuldgevoel. Mijn gezin was vooral vanwege mijn werk en carrièrekansen meeverhuisd. Ik was extra gemotiveerd om mijn werk goed te doen, maar kreeg ook het gevoel dat de nieuwe opdracht móest slagen. Twijfels die ook ik soms had hield ik voor mezelf.

Zuid-Afrika expat

Communicatie is zo belangrijk. Je worstelt bij het settelen in het buitenland allebei met hetzelfde. Je bent geneigd om alles vanuit je eigen gezichtspunt te zien, maar het is belangrijk om je ook in de ander te verplaatsen. En om elkaar de ruimte te geven om te balen, om de ander baalmomenten te gunnen. Ook wij hebben lastige periodes gehad. Met hulp van een gesprekscoach kwamen we daar doorheen. Hij gaf ons inzicht in onszelf, en in onze relatie. Dan snap je beter waar het even verkeerd ging en wat je in het vervolg anders kan aanpakken.

Griekenland emigrant

Contact en netwerk bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden over het opbouwen van nieuwe omgeving

Contact en netwerk bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden over het opbouwen van nieuwe omgeving

Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?

Hoe is de internationale (expat) community in jouw nieuwe woonomgeving samengesteld?

Opdracht:

 • Breng de internationale (expat) community in je nieuwe woonomgeving in kaart.
  • Hoeveel buitenlanders/hoeveel Nederlanders wonen er in je nieuwe woonland?
  • Welke expat verenigingen (internationaal, Nederlands) zijn er op welke manier actief?
  • Welke businessclubs (chamber of commerce bijvoorbeeld) zijn er op welke manier actief?
  • Welke social media bronnen zijn er te vinden?
  • Welke sociale activiteiten ondernemen de diverse clubs en verenigingen waar je bij aan zou willen haken?
  • Aan welke activiteiten zou jij een bijdrage willen leveren? Welke bijdrage?
  • Wat wordt er door wie in je nieuwe woonomgeving voor kinderen c.q. expat partners georganiseerd?
  • etc.
Hoe bouw je een netwerk op bij lang verblijf in het buitenland?

Hoe bouw je een netwerk op bij lang verblijf in het buitenland?

 • Zoek een sportclub, gezelligheidsvereniging, serviceclub of kerkgenootschap op voor het maken van nieuwe contacten.
 • Accepteer dat je als gast in een ander land bent gaan wonen; hoezeer je ook (echt) je best doet om te integreren, je bent en blijft een gast.
 • Jezelf aansluiten bij een Nederlandse - of internationale vereniging is prettig voor je gewenningsproces, geeft je een breed relatienetwerk en is goed voor het relativeren en stoom afblazen. Waak er tegelijkertijd voor dat dit je enige referentiekader blijft; vooral expats blijven nog wel eens in hun eigen 'social bubble', klein kringetje van andere expats en landgenoten, hangen. Cultureel gezien blijf je in dat geval dan vooral toch een outsider.
 • Lang niet altijd tref je in je nieuwe woon- en werkomgeving een -netwerktechnisch- handig kanaal à la de Kamer van Koophandel. Ook al ben je misschien geen geboren netwerker: leg proactief -niet pas als je iets nodig hebt- contacten met allerlei mensen. Mensen vertellen als je belangstelling toont, graag over hun eigen onderneming, over de markt, over kansen.
 • Hou er rekening mee dat het in een vreemde (niet-native) taal soms net wat langer kan duren voordat je in onderlinge contacten weet "wat voor vlees je in de kuip hebt."

Bij een badmintonclub (mijn sport uit Nederland) maakte ik al snel nieuwe vrienden. Door mijn introductie van de -Nederlandse- gewoonte van een drankje na het sporten ontstond een nieuw ritueel, met veel lol. Ook via de kinderen legden we veel contacten en daarnaast organiseerden we geregeld activiteiten en feestjes. Netwerken is niet persé moeilijk...maar het moet wel écht uit jezelf komen.

Emigrant Canada

Niet veroordelen. Ook al is het de biljartclub of de breiclub: ga overal heen. Als mensen je uitnodigen: ga er heen! Houd een open blik; mensen zijn anders en "anders" kan ook goed zijn.

Emigrant Australië

Als je goed wilt integreren moet je naar ons idee niet tussen de Nederlanders blijven zitten. Dan blijf je een Nederlander in het buitenland.

Australië/Tasmanië emigrant

Via de ambassade leerde ik een dame kennen die al een aantal jaren terug was geëmigreerd naar Berlijn. Ze nodigde me uit op de thee, en werd in de loop van de tijd een hele goede vriendin. Ze nam me mee naar allerlei sociale evenementen, en leerde me met een opener blik te kijken.

Duitsland emigrant

Algemene netwerktips van mensen die al in het buitenland verblijven:

 • Zoek al voor vertrek via blogsites, fora en social media andere gelijkgestemden op in je nieuwe woonomgeving.
 • Kan je voor definitieve emigratie één of meerdere verkenningstrips maken, besteed dan aandacht aan het opbouwen van eerste relaties: ga bijvoorbeeld op bezoek bij andere emigranten in de regio, maak waar mogelijk alvast kennis met instanties waar je straks zaken moet gaan regelen.
 • Begin met geven: bepaal hoe jij de ander kunt helpen met aandacht, informatie, ideeën of contacten; verwacht niet te snel eenzelfde (of grotere) tegenprestatie terug, zet je "voor wat hoort wat" verwachtingen opzij.
 • Schakel je netwerk in het begin vooral ook in bij praktische vragen: waar vind je een betrouwbare loodgieter, welke internetprovider is het goedkoopst, waar kan je goedkoop een aanhanger huren; het is voor anderen makkelijk je hierin te ondersteunen en zo bouw je vanzelf relaties op.
 • Tijdens het netwerken: niet teveel denken, gewoon doen! Hoe minder je nadenkt, hoe ontspannener je overkomt. Steek vervolgens vooral energie in die contacten die je een fijn, ontspannen, gevoel geven.
 • Heb je een nieuw contact gelegd, plan dan een gezamenlijke activiteit in; ga bijvoorbeeld samen de stad ontdekken. Dat werkt vaak beter dan "ergens afspreken."

In het begin woonden we in de achtertuin bij Nederlanders die ons op weg hielpen met inburgeren. Dat was heel handig, zij hadden al een groot netwerk van andere Nederlanders. Alle échte vrienden en kennissen die we hier hebben zijn immigranten, Nederlands en niet-Nederlands. Dat is niet bewust, maar contact krijgen met Nieuw Zeelanders vinden we lastig. Ze zijn vriendelijk, maar laten je niet snel toe in hun privéleven.

Nieuw-Zeeland emigratiestel

Om snel te integreren in het dorp is mijn partner bij de vrijwillige brandweer gegaan. Hierdoor leerden we een aantal jongere mensen kennen. Om onszelf voor te stellen organiseerden we ook een open dag op ons eigen veebedrijf. Dat was zo'n succes dat we het nu jaarlijks organiseren.

Duitsland emigrant

Mijn man gaat met onze dochters vaak naar de speeltuin als ik aan het werk ben. Dat is dé plek waar je mensen tegenkomt en laagdrempelig kennissen op kan doen. Omdat kinderopvang zo duur is, zitten veel mensen in Amerika in hetzelfde schuitje en kom je makkelijker aan nieuwe contacten, via de speeltuin.

USA emigrant

Ik besloot al snel na aankomst fanatiek te gaan socializen: iedere borrel, alle bijeenkomsten van expat netwerken en iedere expatdames-koffie-ochtend liep ik af. Wie zouden vrienden kunnen worden, wie heeft dezelfde interesse, hoe lang blijft deze persoon nog in India voordat ze weer overgeplaatst wordt? Het was vaak intensief, ik stelde veel vragen, maar het leverde me ook een aantal goede contacten op!

India emigrant

Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?

Bij welke sociale activiteiten voor en door expats en emigranten kan je aansluiten bij lang verblijf in het buitenland?

Activiteiten van expats en emigranten om onderling contact te houden:

 • organiseren van een periodieke borrel: op een vaste locatie of juist een wisselende locatie (om verschillende plekken te ontdekken), contacten onderhouden, kennismaken met nieuw gearriveerde buitenlanders
 • organiseren van een sportevenement; bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met een "expat" team en een "local" team
 • organiseren van evenementen rondom (Nederlandse of internationale) belangrijke feestdagen: Koningsdag, Kerst, Sinterklaas etc.
 • organiseren van een event rondom internationale vrouwendag (in maart)
 • organiseren van een "International Day" op de lokale of internationale school: waar de buitenlanders in hun klederdracht (of nationale kleuren) eten en drinken uit hun land laten proeven en waar internationale activiteiten en optredens worden georganiseerd.
 • hosten van een online groep (forum, prikbord, social media app etc.): voor kort onderling contact, voor het plaatsen van oproepjes etc.
Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?

Hoe kan je jezelf als expat instellen op het continu afscheid nemen van andere expats?

Met name expats in het buitenland ervaren een sociale cyclus van vrienden maken en na verloop van tijd ook weer afscheid nemen, bijvoorbeeld bij overplaatsing of terugkeer. Zeker wanneer je met kinderen in het buitenland bent kan de periode van afscheid nemen extra heftig zijn: de kinderen missen hun vertrouwde vriendjes thuis, op school, bij gezamenlijke activiteiten.

Tips om om  te gaan met regelmatig afscheid nemen:

 • geef ruimte aan het gevoel van missen; maak het bespreekbaar, geef ruimte aan verdrietige gevoelens
 • sta stil bij wát je precies gaat missen: wat was er zo leuk aan die andere persoon, wat deelde je samen
 • maak het afscheid vrolijk; het is uiteraard geen feestje maar je kan wel iets bijzonders ondernemen waar je samen van kan genieten
 • maak realistische afspraken over het contact na vertrek; beloof elkaar geen zaken die je later niet kan nakomen; laat kinderen bv. afspreken eens een digitale afspraak te maken i.p.v. elkaar te beloven op bezoek te komen

Nieuwe sociale contacten opdoen als expat is niet gemakkelijk, maar wanneer je dan een klik met iemand hebt deel je iets bijzonders samen. Je zit in hetzelfde schuitje: hetzelfde vreemde land, dezelfde aanpassingsproblemen, dezelfde lange dagen die je als expatpartner moet vullen wanneer je man aan het werk is. Maar ook weer afscheid nemen, dat is inherent aan het leven als expat: je ontmoet veel nieuwe mensen, maar moet altijd weer afscheid nemen van degenen die eerder weggaan.

Expat

Sluit je je bij een langer verblijf in het buitenland aan bij de Nederlandse Vereniging, of niet?

Sluit je je bij een langer verblijf in het buitenland aan bij de Nederlandse Vereniging, of niet?

De Nederlandse vereniging in het buitenland... saaie bijeenkomsten van oude verstokte emigranten in aftandse buurthuizen? Veel actieve leden van Nederlandse verenigingen zijn juist vaak jong, enthousiast en energiek en organiseren regelmatig borrels en bijeenkomsten voor groot en klein. Het leuke is dat je even gezellig als Nederlanders onder elkaar kunt zijn, maar ook dat nieuwe mensen leert kennen die een (eerste) steun en toeverlaat kunnen zijn net na emigratie.

 • heb je zin in een typisch Hollandse borrel met een Hollands biertje en bitterballen, dan is de Hollandse vereniging de beste plek om even van dit soort oer-Hollandse gezelligheid te genieten.
 • wil je daarnaast dat jouw kinderen opgroeien met het Sinterklaasfeest, dan is de kans groot dat de Nederlandse vereniging in jouw regio een Sinterklaasmiddag organiseren, compleet met Sinterklaas en Zwarte Pieten, chocoladeletters, taai taai en strooigoed.
 • ook Koningsdag gaat natuurlijk niet voorbij aan de Nederlandse vereniging, en als het Nederlands elftal weer actief is dan zul je dat gehuld in oranjekleding samen met andere Nederlanders uit jouw omgeving kunnen vieren.

Als je emigreert, dan ben je écht weg. Ik was helemaal niet bezig met de Nederlandse vereniging. Ik ben "Australiër" geworden, ik wilde niet meer "die Nederlandse in Australië" blijven. Als ik nog eens in de drie jaar terug in Nederland ben, dan voel ik me inmiddels een buitenlander.

Australië emigrant

Ik vind het heerlijk te werken in een internationale onderneming; collega's (en soms ook vrienden) komen uit Amerika, Bulgarije, Italië en natuurlijk Duitsland. Toch zoek ik af en toe bewust het contact met andere Nederlanders op. De manier waarop wij met elkaar omgaan, de humor, het dollen: dat vind je nergens anders.

Duitsland emigrant

Hoe geef je tijdens een lang verblijf in het buitenland invulling aan de (typisch Nederlandse) feestdagen?

Hoe geef je tijdens een lang verblijf in het buitenland invulling aan de (typisch Nederlandse) feestdagen?

 • laat je niet teveel leiden door verwachtingen van je familie. Als emigrant kun je geplaagd worden door schuldgevoelens ten opzichte van je familie. Maar schuldgevoel is geen goede basis voor gezellige feestdagen. Je kan wellicht samen een nieuwe manier vinden om die voor jullie familie bijzondere feestdag vorm te geven.
 • wees realistisch in je verwachtingen. Het kan ook één van die momenten worden waarop je extra geconfronteerd wordt met het feit dat je geëmigreerd bent en dat je vrienden en familie niet meer dichtbij je zijn. Soms heb je de neiging om vast te houden aan de fijne herinneringen en te vergeten hoe lastig het was om als familie bij elkaar te zijn.
 • weet dat je je echte familie en vrienden niet zo snel kwijt zult raken. Wanneer je niet naar Nederland kunt, maar wel behoefte hebt aan contact, laat het dan weten. Laat weten dat je er bent, op afstand, en laat merken dat het belangrijk voor je is. Door een persoonlijk bericht of cadeau, of via een van de de digitale media-vormen, kan je ook aandacht geven zonder er fysiek te zijn.
 • accepteer dat 'de feestdagen' een confronterende periode kan zijn. Ben je nog niet lang geëmigreerd, dan kan je juist tijdens de feestdagen een leeg gevoel bekruipen. Vertrouw erop dat je na verloop van tijd een manier vindt om feestdagen vorm te geven op een manier die helemaal past bij je nieuwe situatie.
 • geef de voor jou belangrijke feestdagen vorm in beide landen. Of je nu wel of niet naar Nederland gaat, besteedt er aandacht aan. Wanneer je besluit ze te vieren, doe het dan ook goed. Laat je niet alleen door de Nederlandse tradities maar ook door die van je nieuwe land inspireren.
Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?

Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?

Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland

 • Ken je, of beheer je, een Nederlandse vereniging in het buitenland? Gebruik het contactformulier om deze te laten opnemen in onderstaande lijst,
 • Nog geen Nederlandse vereniging in je omgeving? Start er zelf een! Via onderstaande organisaties zie je wat men elders zoal organiseert, welke mediamiddelen men gebruikt, hoe men leden bindt, op welke manier nieuws wordt gedeeld, etc. Meld je initiatief natuurlijk even aan bij JoHo, via het hierboven genoemde contactformulier.
 • Tip: het kan voorkomen dat een hieronder vermelde site weinig recente activiteit vertoont. Check dan ook de social media; vaak heeft men de activiteiten, posts en event-aankondigingen verplaatst naar een openbare of besloten (eerst aanmelden) groep op Facebook.

 

WERELD

 • Numbeo: large database of user contributed data about cities and countries worldwide. Numbeo provides current and timely information on world living conditions including cost of living, housing indicators, health care, traffic, crime and pollution.
 • Expatistan: source for international cost-of-living comparison
 • Facebook: Dutch people all over the World - NIHB (Nederlanders in het Buitenland) - Wereldvrouwen - Emigreren Forum
 • Wereldwijven: netwerk van Nederlandstalige vrouwen, wonend in alle uithoeken van de wereld
 • SNBN: stichting die de belangen behartigt van alle Nederlanders Buiten Nederland, netwerk van Nederlandse regiovertegenwoordigers wereldwijd en politieke lobby in NL voor belangen Nederlanders buiten Nederland
 • GOED: stichting Grenzeloos Onder Een Dak behartigt de belangen van alle Nederlanders Buiten Nederland

EUROPA

 • Europe Wants You!: EURES info over wonen en werken in Europa, landendossiers
 • VBNGB: Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland

Cyprus

 • NVC: Nederlandse Vereniging Cyprus

Denemarken

 • Placement (Denemarken): startinfo over wonen, werken, leven en ondernemen in Denemarken
 • Boimidtvest: startinfo over wonen, werken en leven in Vestjylland
 • Nederlands-Deense vereniging: De Nederlands-Deense Vereniging heeft tot doel de contacten tussen Nederlanders onderling en de Nederlanders en Denen te verstevigen en de kennis van de Nederlandse en de Deense cultuur en geschiedenis te bevorderen.

Duitsland

Engeland

 • Anglo-Netherlands Society: vereniging die lezingen en bezoeken organiseert met een nadruk op sociaal contact en het wederzijds leren over elkaars lands

Finland

Frankrijk

 • Werken in Frankrijk: medische vacatures
 • Ondernemen in de Auvergne: technische, financiële en praktische hulp als je in de Auvergne een bestaan wil opbouwen
 • FANF: Fédération des Associations Néerlandaises en France. Komt op voor de belangen van de leden, verenigd in 20 Nederlandse verenigingen die in diverse regio’s van Frankrijk te vinden zijn.
 • AVF: welcome services & praktische info voor nieuwkomers in Frankrijk
 • B&D France: onroerend goed services in zuid-Frankrijk
 • Bouriane Maisons: huisaanbod Lot, Dordogne en Lot et Garonne
 • CR Bourgogne: startinfo over wonen, werken en leven in de Bourgogne
 • Francofiel: servicepagina met doorlinks naar Frankrijk specialisten die producten en diensten aanbieden gericht op Nederlanders in Frankrijk
 • Franse Huizen: aan- en verkoop van onroerend goed in Frankrijk
 • Gites.nl: marktplaats voor verkoop of tijdelijke verhuur van je huis in Frankrijk
 • Het Frankrijkloket: advies en begeleiding rondom huis kopen, emigreren of een bedrijf starten in Frankrijk
 • Infofrankrijk: blogwebsite voor en door Francofielen
 • Leven in Frankrijk: (online) magazine over leven in Frankrijk, huizenaanbod
 • Wonen en Leven in Frankrijk: website met als doel het bieden en uitwisselen van waardevolle kennis en informatie aan Nederlands sprekende expats, emigranten en eigenaren van vastgoed in Frankrijk.
 • Mountain Immo: specialist voor de begeleiding bij koop en/of bouw van tweede huis in Oostenrijk en Frankrijk
 • Maison des Maîtres: architecten en bouwkundigen gespecialiseerd in begeleiding bij aankoop of verbouwing van een huis in Frankrijk
 • Ondernemen in Frankrijk: advies, coaching en workshops voor wie een eigen bedrijf wil starten of een bedrijf wil overnemen in Frankrijk
 • TRFN: kantoor actief in de opmaak van Franse aangiftes inkomsten- en/of vermogensbelasting van geëmigreerde Nederlanders
 • Talen voor Talent: Franse taal- en cultuurcursussen
 • Nederlandse Club Côte d'Azur: De Nederlandse Club aan de Côte d'Azur is een club van en voor Nederlanders die permanent, dan wel semi-permanent in het gebied van Toulon tot in Italië wonen.
 • van Gogh notarissen: expertise in Frans notarieel recht en internationale testamenten
 • Ma deuxième vie: wonen en leven in Frankrijk (specialisatie: Normandië, huis aanbiedingen)
 • Claes Finance: hypotheek adviseur gespecialiseerd in de financiering van (tweede) woning in Frankrijk
 • Association Néerlandaise du Midi: belangenbehartiging, informatie en activiteiten voor Nederlanders die zich permanent in Frankrijk hebben gevestigd of die in de Midi een tweede huis bezitten.
 • Raad & Daad: vrijwilligersnetwerk verspreid over Frankrijk dat ondersteunt bij praktische vragen van Nederlandstaligen die willen emigreren naar Frankrijk, of al zijn geëmigreerd.

Griekenland

Hongarije

 • Authentic Hongaars is een Makelaardij & Aannemersbedrijf in Hongarije, die huizen aanbiedt voor permanente bewoning of als vakantie woning. Tevens emigratie begeleiding naar Hongarije.

Italië

 • Nederlanders in Rome & Stichting De Lage Landen: alles over leven, wonen en werken in Rome en omgeving, voor alle Nederlandstaligen. In combinatie met Stichting De Lage Landen, die zich richt op het bevorderen van de belangstelling voor de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in het algemeen in Rome e.o.
 • Le case di Dorrie: Nederlandse makelaar in Umbrië
 • Realmente: makelaar & Italië expert

Malta

 • NIM: activiteiten, evenementen, netwerken en excursies voor Nederlanders in Malta

Nederland

 • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen: emigreren naar Zeeuw-Vlaanderen
 • Proef Drenthe: “emigreren” naar Drenthe
 • Settle Service: arranging visa when coming to The Netherlands, immigration, tax and relocation services
 • XPAT.NL: provides expats of all nationalities with essential English-language information on the Netherlands
 • Abroad Experience: employment services for expats in Holland
 • Iamexpat: about expat lifestyle, housing, career and education in Holland

Noorwegen

 • Nederlandse Club Oslo: club voor alle Nederlandstaligen in Oslo, die het leuk vinden af en toe met Nederlanders onder elkaar te zijn
 • Placement & Norsk: advies van geëmigreerde Nederlanders aan emigranten naar Noorwegen; kwalitatieve bijdrage leveren aan structurele, regionale ontwikkeling in Noorwegen
 • Alpreal: onroerend goed ondersteuning (appartementen, huizen, horecabedrijven)
 • Live in Bremanger: startinfo over wonen, werken en leven in Bremanger
 • Hardanger: startinfo over wonen, werken en leven in de Hardanger regio
 • Noors Online: cursussen Noors online
 • Placement: startinfo over wonen, werken en leven in Noorwegen
 • Risor: startinfo over wonen, werken en leven in Risor (zuid-Noorwegen)
 • Drent Transport: Verhuizing van inboedel naar Noorwegen. Wekelijkse ritten; flexibiliteit in data en tijden.
 • Vereniging Nederland-Noorwegen: platform voor Noorwegen liefhebbers

Oostenrijk

 • Nederlandse Vereniging Wenen: biedt aan alle Nederlanders en niet-Nederlanders met affiniteit voor Nederland een sociaal en cultureel platform.
 • Alpreal: onroerend goed ondersteuning (appartementen, huizen, horecabedrijven)
 • Alpendreams: begeleiding bij het vinden van je droomhuis en het regelen van bijkomende zaken als financiering, inrichting, beheer en verhuur van de woning.
 • Mountain Immo: specialist voor de begeleiding bij koop en/of bouw van tweede huis in Oostenrijk en Frankrijk
 • Nederlandse Vereniging in Karinthië: vereniging voor Nederlanders die in Karinthië wonen en voor iedereen die affiniteit heeft met Nederland of anderszins geïnteresseerd is.
 • Nederlandse Vriendenkring Karinthië: Nederlandstalig informeel meldpunt voor allerlei leuke en gezellige activiteiten die ergens plaatsvinden in de regio Karinthië

Polen

 • Poolshoogte: gezelligheidsvereniging voor Nederlandstaligen in Polen

Portugal

 • Huizen Algarve: advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van een woning in de Algarve
 • Portugalesk: begeleiding en advisering van personen of bedrijven die zich in of nabij Lissabon blijvend willen vestigen of daar iets willen kopen of huren.
 • Pro Portugal: bemiddeling bij de aankoop van appartementen, huizen en villa's in Portugal

Rusland

 • Nederlandse Club Moskou: club voor expats, studenten en iedere andere Nederlander die voor langere tijd woont in Moskou

Spanje

 • Marbella Dutch Business Club: zakenclub met netwerk- en intermediaire functie voor Nederlanders die wonen, werken en ondernemen in en om Marbella
 • Emigratiebureau Spanje: begeleiding bij emigratie naar Spanje: documenten, belasting, voorbereiding, woning kopen, energie levering, erfrecht & testament, werken of eigen bedrijf starten
 • ROS Makelaars: makelaarsservices voor koopwoningen in zuid-Spanje
 • Nederlandse club Javea: Vereniging en trefpunt voor Nederlandstaligen in de regio Javea
 • Nederlandse Vereniging Costa Blanca: NVCB is een vereniging voor Nederlandstalige bewoners en bezoekers van de Costa Blanca, met als doel maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten te bevorderen en te onderhouden

Tsjechië

 • Nederlandse vereniging: NVTsjechië heeft als doel de banden te onderhouden en te verstevigen tussen mensen in Tsjechië die op welke manier dan ook betrokken zijn bij Nederland of daarbij betrokken wensen te zijn.

Zweden

 • Ambassade: startinfo over werken & wonen in Zweden
 • Migrationsverket: info van Migration Board over visumprocedures in Zweden
 • Zweden vastgoed: makelaarsservices voor vakantiewoning, (tweede) huis, bedrijfspand, agrarisch bedrijf
 • Welcome to Asele: immigration services
 • Borlänge: startinfo over wonen, werken en leven in Borlänge
 • East Sweden: startinfo over wonen, werken en leven in oost-Zweden
 • Jamtland: startinfo over reizen, wonen, werken en leven in oost-Zweden
 • Kindaholm: emigratietips over emigreren naar Zweden / regio Kindaholm
 • Landstinget Dalarna: startinfo over wonen, werken en leven in Dalarna
 • Expandum Gällivare: startinfo over wonen, werken, leven en ondernemen in Zweeds Lapland
 • Midscand: Midscand richt zich op ondernemende mensen die een bedrijfsidee hebben voor Zweden
 • Placement: startinfo over wonen, werken en leven in Zweden
 • Regional Development Council of Jönköping County: startersinfo over wonen, werken en leven in de Jönköping regio
 • Invest in Skaraborg: startinfo over wonen en investeren in Skaraborg
 • Zweeds-Nederlandse Vereniging: De Zweeds-Nederlandse vereniging heeft als doel het versterken van de banden tussen Zweden en Nederland.
 • DHCS: De Hollandse Club Stockholm is al decennia de club voor Nederlanders in Stockholm en de rest van Zweden om het Oranjegevoel te behouden!

AFRIKA

 

Angola

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Ethiopië

 • NVE: de Nederlandstalige Vereniging Ethiopië

Gambia

 • DGBL: Dutch Gambian Business Club: opgericht om de relaties tussen de Nederlandse bedrijven en ondernemers in het West Afrikaanse Gambia zowel onderling als met de lokale zakengemeenschap te stimuleren.

Guinee Bissau

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Kaapverdië

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Kenia

 • HIK (Holland In Kenya), de Nederlandse club in Kenia, is een club van en voor Nederlanders die (semi)permanent in Kenia wonen. HIK biedt Nederlanders de gelegenheid elkaar regelmatig te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen over het leven en wonen in Kenia en deel te nemen aan en/of het organiseren van allerlei activiteiten.

Marokko

 • Gedma: ondersteuning van iedereen die voor langere tijd (6-12 maanden of langer) werk zoekt in Marokko

Mozambique

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Sao Tomé en Principe

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Tanzania

Tunesië

Zuid-Afrika

 • African Dreams: ondersteuning van (potentiële) emigranten in en naar Zuid-Afrika; onroerend goed, financiering, onderwijs, oriëntatietrips

MIDDEN-OOSTEN

Oman

 • Nederlanders in Oman: website van de Nederlandse Vereniging in Oman, met een nadruk van events die worden georganiseerd voor alle Nederlandstaligen en andere geïnteresseerden in Oman

Qatar

 • DSA: Dutch Speaking Association Qatar: vereniging met praktische tips, evenementen en informatie voor Nederlandstaligen in Qatar

Verenigde Arabische Emiraten

 • DiAd: Vereniging van en voor Nederlanders en al diegenen die interesse hebben in Nederland; gericht op Nederlanders in Abu Dhabi

AZIË

 

Bangladesh

 • Dutch Club Dhaka: the oldest expat club in Dhaka; international club with members from over 30 countries

China

 • China Inside Live abroad desk: praktische ondersteuning bij wonen, werken en leven in China
 • Mudan Consultancy: organiseert en begeleidt zakelijke en culturele activiteiten in China voor Nederlandse bedrijven en organisaties
 • Nederlandse Vereniging in Beijing, China: De Nederlandse Vereniging Peking is een sociaal-cultureel platform ter bevordering van Nederlands(talig)e evenementen.
 • Vereniging Nederland China: al bijna 40 jaar een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is belangstellenden uit alle leeftijdscategorieën te informeren over de Chinese samenleving en de contacten tussen beide volken te bevorderen, zowel op cultureel als op economisch gebied.
 • NVS: Nederlandse Vereniging Shanghai
 • Nederlandse Vereniging Hong Kong: De Nederlandse Vereniging in Hong Kong heeft als doel de saamhorigheid van de in Hong Kong woonachtige Nederlanders te bevorderen. Er worden evenementen georganiseerd voor en door Nederlanders en mensen die affiniteiten hebben met Nederland.
 • Nederlandse Vereniging Guangzhou: De Nederlandse Vereniging Guangzhou stelt zich tot doel de relaties tussen de in Pearl River delta woonachtige Nederlanders te versterken.
 • Nederlandse Vereniging Suzhou: SuzhouNL, de Nederlandstalige Gemeenschap in Suzhou, organiseert regelmatig borrels en andere activiteiten.
 • ICVS: International Center for Veterinary Services: verzorgen van vaccinaties, rabies inentingen, medische onderzoeken & handelingen e.a. services rondom je (huis)dier in China
 • Bencham: Kamer van Koophandel voor Benelux in China; met regiochapters
 • Alibaba: leveranciers in China per sector
 • Asianet / Trade Asia: producten en leveranciers per sector
 • Made in China.com: Chinese producten per sector
 • China2025: Nederland-China crowdblog met vaste bloggers en gastschrijvers
 • Guanxi: Nederlands China kennisnetwerk voor zakelijk China
 • Mingbai: China artikelen, publicaties en lezingen van Inge Jansen, sinologe en schrijfster van onder andere de Dominicus reisgidsen China, Shanghai en Beijing.
 • ViVa: network for international women working in China
 • INN: International Newcomers Network Beijing

Filipijnen

 • World Experience Live abroad desk Philippines: advice about arranging everything concerning an emigration to the Philippines, such as appartments/condominiums/housing, trainings, insurances, drivers license, banking, money and currency advice, starting up a business, job opportunities, networking and consultancy.
 • European Chamber of Commerce: bilateral foreign chamber that promotes European interests in the Philippines as well as Philippine interests in Europe.
 • Dutch Philippines Forum: vraag & antwoord forum voor en door Nederlanders in de Filipijnen

India

Indonesië

 • Access Indonesia: visaservices voor Indonesië
 • De Nederlandse Club Jakarta: De Nederlandse Club Jakarta heeft als doelstelling het bijeen brengen van Nederlanders en Nederlands sprekende personen die woonachtig zijn in Indonesië. DNC doet dit door allerlei activiteiten te organiseren.

Japan

 • NKK: Nederlandse Kanto Kring: De Nederlandse Kring in de Kanto (NKK) is een gezelligheidsvereniging voor Nederlanders, hun partners en kinderen in de regio Tokio/Yokohama.
 • Japan-Netherlands Society: contributes toward the promotion of the mutual introduction and understanding of subjects related to, and the culture of, the Netherlands and Japan, and the promotion of amity and friendly relations between the people of both nations.

Maleisië

 • NLV Maleisië: De Nederlandse Vereniging Maleisië (NLV Maleisië) heeft als doelstelling het contact te bevorderen tussen haar leden. Om dit te bereiken worden er regelmatig sociale avonden, culturele bijeenkomsten en sportevenementen georganiseerd.

Myanmar

Singapore

Taiwan

 • VNT Dutch Club Taiwan: De VNT beoogt evenementen te organiseren en stimuleren voor iedereen die belangstelling heeft voor de Nederlandse Taal en Cultuur. De VNT introduceert graag Taiwan en haar rijke cultuur aan haar leden. Ook biedt de VNT een platform waarlangs nuttige links, tips en informatie van en voor leden geraadpleegd kunnen worden.

Thailand

 • Nederlandse Vereniging Bangkok: De Nederlandse Vereniging Thailand stelt zich tot doel de relaties tussen de in Thailand woonachtige Nederlanders te versterken. Daartoe organiseert de NVT ieder jaar een aantal sociale en informele activiteiten voor haar leden.

Vietnam

Zuid-Korea

 • DBCK: The Dutch Business Council Korea offers its members a platform for networking and social interaction through regular meetings and events.

PACIFIC / AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND

 

Australië

 • Ambassade: startinfo over werken & wonen in Australië

 • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • Emigrate to Australia: visa & vacature services

 • Live in Victoria: startinfo over wonen, werken en leven in Victoria state

 • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

 • Just Migrate: emigratieadvies omtrent je kansen op een Australisch visum en begeleiding bij de visumaanvraag procedure

 • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland

 • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

 • ExperieNZ Immigration Services: visa ondersteuning Nieuw Zeeland

 • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

 • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

NOORD-AMERIKA & CANADA

 

Canada

 • Oriëntatie Canada: oriëntatiemiddagen, sollicitatieondersteuning, oriëntatie- en netwerkreizen, emigratie coaching en Canada links en informatie

 • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

 • Dutch Network: non-profit Dutch-Canadian Cultural Society based in Greater Vancouver, British Columbia.

 • The Central Okanagan Economic Development Commission: voor wie wil ondernemen of investeren in Central Okanagan

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • Immigration Care: Canadian immigration consulting services, o.a. visa en vacatures

 • Invest in Manitoba: investeren en ondernemen in Manitoba province

 • Work Mediator: matcher tussen Canadese opdrachtgevers en Nederlandse vakmensen

 • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

 • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

 • Canada Bulletin Board: vraag/antwoord bron van informatie voor wie wil emigreren naar Canada: "emigreren doe je samen!"

 • Nova Scotia Immigration: offers valuable resources to help you immigrate, live and work in Nova Scotia.

 • Health Match BC: health professional recruitment agency in British Columbia

Verenigde Staten

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • NASF: Dutch Club Florida: Netherlands Association of South Florida: gezelligheidsvereniging waarbij iedereen welkom is die zich verwant voelt met Nederland, met activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen

 • PBBI: PBBI helpt bij het vinden en de aankoop van een geschikt bedrijf in de Verenigde Staten

 • Netherland Club of New York: leading institute in New York that promotes Dutch art, culture and ideas for the Dutch community and all others interested in the Netherlands. TNC organizes cultural, social and business events.

 • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

 • Dutch Club Chicago: organizes a wide variety of social events where you can mingle with fellow Dutch minded people and get the feeling of “gezelligheid”

LATIJNS-AMERIKA

 

Argentinië

Brazilië

 • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

Chili

Costa Rica

Suriname

 • Finance Suriname: startinfo over wonen, werken en ondernemen in Suriname, marktverkenningsreizen

CARRIBEAN

 • Rocargo: verhuis- en relocatie services voor Aruba, Bonaire en Curaçao

 • Belastingdienst/Caribisch Nederland: informatie van belastingdienst en douane voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius

 • Carib Intertrans: verschepen van inboedels, goederen en voertuigen naar het Caribisch gebied. Wekelijkse afvaarten, waarbij goederen variërend van verhuisdozen tot complete containers verscheept worden naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname, St. Maarten en andere bestemmingen.

Aruba

Bonaire

 • Compact-S: adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op Bonaire en Curaçao. Verzorgen van de benodigde vergunningen en adviseren over de oprichting van een rechtspersoon op Bonaire of Curaçao.

 • Ban Boneiru Bèk: vacatures voor wie wil werken, wonen, studeren of ondernemen op Bonaire

 • Harbourtown: makelaar voor aankoop, verkoop en verhuur van woningen, appartementen, bouwgrond

 • Bonaire Chamber: KvK startersinfo over investeren of een bedrijf opstarten op Bonaire

 • Sunbelt Realty Bonaire: onroerend goed en huur/verhuur van appartementen en huizen

 • Carribean Homes Bonaire: aan- of verkopen van uw woning, kavel of bedrijf op Bonaire; gerund door Pieter Groenendal en Margon Müller

Curaçao

 • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

 • Compact-S: adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op Bonaire en Curaçao. Verzorgen van de benodigde vergunningen en adviseren over de oprichting van een rechtspersoon op Bonaire of Curaçao.

 • Teamwork Curaçao: taal- en business trainingen voor wie wil ondernemen op Curaçao

 • Dos Mundos: juridische ondersteuning bij werk- en verblijfsvergunningen, praktische info als je wilt wonen en werken op Curaçao, hulp bij papierwerk, inboedel, huisvesting en wegwijs worden op het eiland

 • Na Kaminda: Na Kaminda begeleidt (r)emigranten, expats, studenten en (startende) ondernemers bij hun vertrek naar Curacao of andere bestemmingen in de Carribean

 • NOW Immigration: begeleiding bij immigratieformaliteiten Curaçao; tevens makelaarsservices aan- en verkoop & taxatie

Taal en cultuur bij lang verblijf in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

Taal en cultuur bij lang verblijf in het buitenland en emigratie: vragen en antwoorden

Hoe werkt culture shock?

Hoe werkt culture shock?

 • na de eerste energiegevende fase na emigratie, treedt meestal binnen zo'n 6-8 weken een fase van minder energie aan; je bent futloos, begint te twijfelen, bent even klaar met het geregel, ziet het soms niet meer zitten: welkom in de fase van 'culture shock'!
 • cultuurschok is een logisch, niet te vermijden en natuurlijk proces in de aanpassing naar het leven een nieuw woonland
 • cultuurschok komt vooral voort uit de hoeveelheid nieuwe indrukken die je moet verwerken en de vele keuzes die je na aankomst moet maken, bewust of onbewust
 • cultuurschok is niet iets dat alleen optreedt bij emigratie naar “verre landen”; ook bij emigratie naar bijvoorbeeld België of Duitsland kan je er flink mee te maken krijgen
 • de meeste emigranten geven aan na ongeveer een jaar de moeilijkste periode achter de rug te hebben

Een veelgebruikte theorie voor het verklaren van culturele verschillen is die van Geert Hofstede, die vijf dimensies hanteert. Je bewust worden van hoe je oude en nieuwe woonland scoren op deze dimensies is stap 1 in het overbruggen van culturele verschillen. Stap 2 is het accepteren van (ander) gedrag van anderen, en het (licht of stevig) aanpassen van je eigen gedrag.

 1. individualisme – collectivisme: het maakt verschil of mensen zich beschouwen als onderdeel van een groep (familie, stam, bedrijf), of als persoon. Is er een grote drang tot harmonie, het vermijden van conflicten, veel indirecte en non-verbale communicatie en een gedeelde mening of gedrag dan heb je te maken met collectivisme en zal je niet snel ergens “nee” horen.
 2. machtsafstand: worden inherente verschillen in macht en invloed geaccepteerd of juist niet. Heerst in een land de mening dat iedereen kan worden wat 'ie wil, dat ook de mening van ondergeschikten of kinderen meetelt, dat macht vooral iets is wat praktisch handig is voor de dagelijkse gang van zaken? Dan is er een kleine machtsafstand. Bij landen met een grote machtsafstand wordt meer gekeken naar macht op basis van leeftijd, opleiding, familie, natuurlijke autoriteit.
 3. masculiniteit – feminiteit: Een typisch feminine land kent een cultuur waarin balans tussen privé en werk belangrijk is, waar een hoog gemiddeld niveau zwaar telt (zwakkeren tellen ook mee), waar mannen gevoelens mogen tonen, waar geld en succes niet direct openbaar wordt getoond, bescheidenheid siert en waar meedoen belangrijker is dan winnen.
 4. onzekerheidsvermijding: typisch voor landen met een hoge score op onzekerheidsvermijding: er zijn veel (ongeschreven) regels voor correct gedrag, het is normaal om lang bij één werkgever te werken, er is veel management op detailniveau, dagelijks gedrag is vaak voorspelbaar, mensen zijn loyaal.
 5. lange vs. korte-termijn-oriëntatie: in landen met een lange termijn oriëntatie kijkt men verder dan de lengte van het eigen leven. Langdurige (zakelijke) relaties, bescheidenheid, zuinigheid, volharding zijn vaak kernwaarden. Snel willen scoren en veel waarde hechten aan status komt niet veel voor, maar juist wel geduld en veel tijd & aandacht besteden aan persoonlijke en zakelijke relaties.

Check de scores op de diverse culturele dimensies van jouw nieuwe woonland

 • een gevoel van ongemak in de eerste fase na emigratie kan te maken hebben met het gemis aan een vertrouwde omgeving. Alles in je omgeving is nieuw: het land, de taal (in al zijn nuances in dit geval), de weersomstandigheden, de omgangsvormen, de sociale contacten: je hebt in het begin weinig houvast.
 • je bent doorlopend aan het improviseren, uitpakken, regelen, je ontmoet veel nieuwe mensen, spreekt minder Nederlands etc.
 • ook kan je jezelf soms verrassen, door dingen die je niet of juist wel durft, je wordt geconfronteerd met je eigen beslissingen, zaken die je blijft uitstellen
 • de uitdaging van emigratie kan je veel adrenaline en energie geven, maar ook stress en onzekerheid veroorzaken. Zelfs de meeste eenvoudige zaken, die je in Nederland op de automatische piloot zou doen, kunnen nu heel veel tijd en energie kosten. Mogelijk gevolg is dat je je ‘onthand’ voelt of je zelfvertrouwen een beetje kwijtraakt. Emigreren is vaak ook een hernieuwde zoektocht naar jezelf!
Hoe bereid je je voor op een nieuwe cultuur als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

Hoe bereid je je voor op een nieuwe cultuur als je voor langere tijd naar het buitenland gaat?

 • verdiep je in het proces rondom culture shock.
 • verzamel zo veel mogelijk info over de cultuur op je nieuwe woonbestemming.
 • verdiep je in de geschiedenis van je nieuwe woonland, in de schrijvers, sporthelden en kunstenaars.
 • voorkom dat je teveel uitgaat van de bekende vooroordelen, ook niet alle Nederlanders zijn identiek.
 • ga in gesprek; zoek al in Nederland mensen op uit je toekomstige woonomgeving.
 • volg, indien haalbaar, voor vertrek een of meerdere cultuur-, expat- of emigratietrainingen.
 • bezoek voor vertrek een van de vele culturele festivals of ga eten in een restaurant uit je toekomstige woonland.
 • temper je verwachtingen; je zult na aankomst merken dat de realiteit toch anders blijkt te zijn dan verwacht; hoeveel informatie je vooraf ook hebt ingewonnen: het blijft wennen, in verschillende fases, om uiteindelijk tot een nieuw (mentaal) evenwicht te komen.
In welke taal of talen voed je je kind(eren) op wanneer je met een niet-Nederlandse partner voor langere tijd in het buitenland verblijft?

In welke taal of talen voed je je kind(eren) op wanneer je met een niet-Nederlandse partner voor langere tijd in het buitenland verblijft?

In welke taal of talen voed je je kinderen op als je voor werk lang in het buitenland verblijft, of gaat emigreren? Voor welke taal kies je wanneer je daarnaast ook nog binnen je gezin te maken hebt met meerdere hoofdtalen?

 • verblijf je voor langere tijd in het buitenland, dan krijgt je kind met meerdere talen te maken; met name de kerntaal of -talen binnen het gezin en de hoofdtaal die in het land van bestemming wordt gesproken.
 • daarbij komt het geregeld voor dat men binnen één gezin te maken heeft met meerdere hoofdtalen; je partner spreekt een andere taal dan jijzelf.
 • in sommige gevallen wordt dan ook nog eens gekozen voor een derde 'hoofd'taal, veelal Engels; beide partners beheersen deze hoofdtaal dan niet als hun moedertaal.
 • de meeste ouders hebben er een sterke voorkeur voor om het kind in de eigen taal op te voeden; die wordt het beste beheerst en daarin kan men zich het beste uitdrukken, in die taal kunnen complexere zinnen worden gemaakt en als ouder beschik je in die taal over een grotere woordenschat.
 • voor kinderen levert dat uiteraard uitdagende omstandigheden op; bijvoorbeeld als je kind wilt kunnen communiceren met opa's en oma's die alleen hun eigen taal goed beheersen, als je voor langere tijd op één locatie in het buitenland woont en je kind naar de lokale of internationale school gaat.
 • de meeste gezinnen kiezen voor een situatie waarin het kind twee, drie of vier talen leert beheersen: de kerntaal van mama, de kerntaal van papa, eventueel de derde gemeenschappelijke (gezins)taal en de vierde taal, die lokaal wordt gebruikt.
 • daarbij kiest men veelal de strategie van 'één ouder, één taal' (OPOL: one parent, one language); dat biedt vele voordelen maar soms ook een nadeel, wanneer het kind een gesprek voert met beide ouders tegelijk.
 • buitenshuis, in de meeste gevallen op school, leert het kind dan de taal van het land waarin jullie wonen.
 • uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen heel flexibel om kunnen gaan met meerdere 'voer'talen en daarbij ook heel goed kunnen switchen tussen deze talen, er niet zo snel van in de war raken.
 • door je kind in meerdere talen op te voeden kan het zich in alle voor hem of haar belangrijke omgevingen (goed) redden met taal; daarmee maak je de wereld van je kind groter, waar het later veel aan kan hebben.
 • kinderen die één taal beheersen en vervolgens worden geconfronteerd met een andere, nieuwe, taal hebben meestal een 'stille periode'; kinderen stoppen dan een periode (ongeveer 6 maanden) met praten, in die periode wordt de nieuwe taalinformatie in het hoofd verwerkt.
 • je kind zal in het algemeen niet alle talen evengoed beheersen, maar dat is veelal ook niet zo'n probleem; een niet perfecte taalbeheersing belemmert een kind over het algemeen niet om te communiceren met anderen.
 • ook baby's raken zelden verward wanneer ze meerdere talen om zich heen horen; baby's letten over het algemeen veel meer op de intonatie waarop iets wordt gezegd, niet zozeer op de letterlijke woorden die worden gezegd.
 • vanaf ongeveer 12 maanden zeggen de meeste kinderen hun eerste echte woordjes; je kind bedoelt dan ook echt iets met de klank die wordt gemaakt; vanaf ongeveer 18 maanden worden eerste kleine zinnen gemaakt, met twee woorden.
 • een kind dat meerdere talen leert, gaat vanaf zo'n 13 maanden synoniemen gebruiken: hij benoemt hetzelfde ding in twee talen. Vanaf ongeveer 19 maanden gaat het kind de juiste taalkeuzes maken naar mensen toe. Tot zo'n drie jaar mixt het kind de woorden nog vaak door elkaar of combineert het kind meerdere talen in één zin. Dit gaat veelal vanzelf over naarmate het kind meer woorden leert.
 • onderzoek leert dat meertalige kinderen over het algemeen beter abstract kunnen denken, zich beter kunnen concentreren, beter technisch kunnen lezen, sowieso een beter taalgevoel ontwikkelen, beter hun moedertaal leren (omdat er meer verbanden worden gelegd) én zich beter kunnen verplaatsen in andere culturen.
Hoe bereid je je voor op een nieuwe taal als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Hoe bereid je je voor op een nieuwe taal als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Niets is zo belangrijk als de taal van je nieuwe woonland goed spreken. Er zijn meerdere mogelijkheden om al voor vertrek je kennis van het Engels en/of een andere lokaal gesproken taal te verbeteren, of nieuw te leren. De mate waarop je daar energie in stopt heeft met vele factoren te maken. Sowieso is het leren van een nieuwe taal als volwassende lastiger dan wanneer je kind of tiener bent. Toch kan je je afvragen hoe serieus gemotiveerd je bent als het niet lukt om slechts een enkel uurtje per dag te besteden aan de nieuwe taal.

Maar het hoeft ook weer niet perfect te zijn. Je nieuwe landgenoten vinden die versprekingen of zelf in elkaar geknutselde uitdrukkingen vaak 'heel charmant'...in ieder geval waar het gaat om informele ontmoetingen.

Hoe werk je nu, al voor vertrek of na aankomst, aan je taalkennis?

Volg cursussen

 • volg een zgn. crash-course, waarin je in relatief beperkte tijd een zeer intensieve taal (&cultuur)cursus volgt. Vaak wordt een dergelijke cursus op maat aangeboden, heb je de hele dag les en worden de lessen toegespitst op jouw basisniveau en persoonlijke behoeftes. Denk hierbij ook aan sociale vaardigheden, uitbreiding van je woordenschat, vakjargon en het voeren van wat meer oppervlakkige gesprekken.
 • alternatief op een crash-course is het volgen van lessen bij reguliere taalinstituten in of buiten Nederland, waar je gedurende een aantal weken (of maanden) bijvoorbeeld aaneengesloten twee of vier uur les volgt, vaak gegeven door 'native speaker' docenten. Grammatica, woordenschat, luistervaardigheid en spreekvaardigheid komen meestal aan bod. Ook hier geldt dat je bij een cursus in het buitenland vaak 'lerenderwijs' meer meekrijgt van de lokale maatschappij, cultuur, politiek en economie dan wanneer je kiest voor een cursus in Nederland.
 • volg een of meerdere interactieve cursussen, via internet of dvd. Ook is het tegenwoordig mogelijk online 1 op 1 cursussen te volgen met docenten op afstand, bijvoorbeeld via Skype.
 • het grootste effect bereik je met een crash-course; zeker als je naast individueel maatwerk tijdens de cursus ook kan deelnemen aan groepsconversaties, talenpracticum, discussies, rollenspellen. Je eigen taal is in die periode vaak 'verboden'; je wordt volledig ondergedompeld in de nieuwe taal.
 • dergelijke cursussen regel je eenvoudig in Nederland, maar indien haalbaar zal het effect nog groter zijn als je de cursus in het buitenland volgt. In een internationale setting met cursisten van allerlei nationaliteiten, bij voorkeur verblijf in een gastgezin en met veel (culturele) uitstapjes in de vrije tijd. Tijdens het aanleren van de taal neem je deel aan de maatschappij waarin die taal wordt gebruikt. Het feit dat je te maken hebt met docenten en mede-studenten dwingt jezelf om bij te blijven, huiswerk te maken, etc.
 • leun in ieder geval niet te zeer op je (bestaande) kennis van het Engels; ook in landen waar men redelijk tot goed Engels spreekt red je je niet in specifieke omstandigheden; denk aan werksituaties, zakendoen, contact met een automonteur in de garage, etc. Bovendien open je deuren als je eerste aanspreekvorm in de lokale taal is; men accepteert dan ook sneller dat je daarna in het begin overschakelt op Engels.
 • kies je ervoor om jezelf de taal aan te gaan leren, zorg er dan voor dat je de betere taalboeken, online cursussen, dvd's en andere materialen kiest; zoek referenties. Zorg ervoor dat je ook audiomateriaal gebruikt, zodat je de taal live hoort; zeker als je een taal leert die qua klanken verder afstaat van je eigen taal.

Extra tips ter verbetering van je taalgevoel

 • schaf een woordenboek aan in de taal die je wilt leren of opfrissen, en maak gedurende de dag aantekeningen van woordjes die je nog niet beheerst in de nieuwe taal
 • zet voor vertrek maar zeker ook na aankomst regelmatig je tv of computer aan op zenders van je nieuwe woonland; ook al versta je niets of lang niet alles, je went alvast wel aan het ritme van de taal. Via internet zijn vrijwel alle zenders of radioprogramma's in welke taal dan ook te beluisteren.
 • plak briefjes van woorden die je verwacht frequent te gaan gebruiken op de relevante voorwerpen in je huis; zo zie je meerdere keren per dag het betreffende woord voorbij komen. Spreek het woord uit, herhaal het een paar keer; zo blijft het vanzelf beter hangen.
 • dwing jezelf eenmaal aangekomen op je nieuwe woonbestemming om meerdere keren per dag hardop te oefenen, onderweg, in huis, ergens wachtend: probeer te beschrijven wat je aan het doen bent in de taal die je wilt leren. Hou het basic, zoek woorden op als je deze nog niet beheerst.
 • zoek korte nieuwsberichten op in de taal die je aan het leren bent, bij voorkeur over onderwerpen waar je interesse ligt of waar je kennis over hebt. Je zult merken dat je, al lerende en met gebruikmaking van een woordenboek, deze artikelen steeds beter kunt lezen.
 • is je kennis van de taal in je nieuwe woonomgeving al redelijk tot goed, dan kan je deze onderhouden of aanscherpen door vaker naar buitenlandse radiozenders te luisteren of tv-programma's te bekijken; al dan niet via internet.
 • zoek een vriend, kennis of collega die de taal goed beheerst (bij voorkeur native speaker is) en op regelmatige basis (maak een vaste afspraak) met je wilt oefenen door gesprekken te voeren.
 • leg de lat voor jezelf niet te hoog in je mondelinge communicatie met anderen; werk in stapjes: in het begin slechts enkele woordjes, daarna kleine zinnetjes, grotere zinnen etc. Durf fouten te maken.

Ondanks dat Nederlands de voertaal is, leerden we al voor vertrek Papiaments en Spaans, met name de spreekvaardigheid. Voor ons was dat essentieel voor een goede integratie.

Bonaire emigrant

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Hoe bereid je je kinderen voor op een nieuwe taal als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

Hoe bereid je je kinderen voor op een nieuwe taal als je voor langere tijd naar het buitenland vertrekt?

 • er zijn tegenwoordig steeds meer (gespecialiseerde) taalscholen in Nederland en het buitenland die kinder- of tienercursussen aanbieden, waarbij een kind spelenderwijs of binnen de eigen belevingswereld een nieuwe taal en cultuur aanleert (of bestaande kennis verbetert)
 • ook worden er zogenaamde gezinscursussen aangeboden, waarbij je met het hele gezin gedurende een bepaalde periode op een voor de kinderen aansprekende locatie verblijft. Ieder leert op zijn of haar eigen niveau, er is een aantal ontmoetingsmomenten waarbij je van elkaar kan horen wat al geleerd is. Rondom de lessen zijn nanny's beschikbaar voor de kinderen, zodat je je zelf goed kunt concentreren op het leren van de nieuwe taal.
 • diverse taalorganisaties bieden ook thuiscursussen aan, waarbij je zelf met je kind aan de slag kunt met lessen, oefenvormen en thema's. Voorwaarde is uiteraard wel dat je zelf de basisbeginselen van de te leren taal beheerst. Afhankelijk van het tempo ben je zo'n 2 tot 3 maanden met je kind aan het leren.
 • gespecialiseerde organisaties verzorgen ook thuiscursussen waarbij de docent bij je thuis (of op een andere gewenste locatie) komt voor het verzorgen van een (vaak intensieve) taalcursus; bijvoorbeeld wanneer de taal helemaal nieuw is of wanneer snel een bepaald instapniveau is vereist voor toelating op een internationale school.
 • er zijn diverse lees- en doeboeken beschikbaar met aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten bij kinderen die verhuizen naar het buitenland; aandacht wordt besteed aan aspecten als vriendjes, afscheid nemen, familie, speelgoed, verhuizen, andere gewoontes & gebruiken

Wat kan JoHo voor je kinderen betekenen?

Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Checklist Onderwijs & cursus bij lang verblijf in het buitenland of emigratie

Onderwijs

verdiepen in regelgeving omtrent leerplicht

uitzoeken van schoolsysteem op je nieuwe woonlocatie: welke typen onderwijs worden er op je locatie aangeboden

afwegingen maken rondom openbare of private school, internationaal onderwijs of lokaal onderwijs

bezoeken van scholen als je een oriëntatietrip maakt

informeren naar ervaring van voorkeursscholen met internationale leerlingen

uitzoeken of je wel of niet Nederlandse les wilt stimuleren

oriënteren op (aanvullend) digitaal onderwijs op afstand, bv. Nederlandse les; nadenken over manier waarop je deze lessen (thuis) aan je kinderen wilt aanbieden, rooster maken

regelen van (internationale) schooldossiers bij huidige school

gebruik maken van Checklist Kiezen van een school in het buitenland

gebruik maken van Checklist Kiezen van een organisatie die onderwijs op afstand organiseert

Taal & cursus

onderzoeken van de mogelijkheden voor het volgen van een taalcursus voor jezelf en eventuele kinderen; zowel voor vertrek als op je nieuwe woonbestemming

uitzoeken van mogelijkheden om spelenderwijs al voor vertrek in aanraking te komen met taal & cultuur van nieuwe woonlocatie (tv, radio, film, boeken, eten, buitenlandse krant)

starten met opbouwen van een netwerk op je nieuwe woonlocatie (andere expats, potentiële taaldocenten)

oriënteren op cross-cultural trainingen

gebruik maken van speciale voorbereidende lespaketten voor kinderen die gaan emigreren

Wat zijn de tips en ervaringen rond contact, netwerk en relaties bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Wat zijn de tips en ervaringen rond contact, netwerk en relaties bij lang verblijf in het buitenland of emigratie?

Tips en ervaringen van met betrekking tot contacten, netwerken en relaties

van JoHo donateurs, abonnees en verzekerden

 

 • Knoop doorhakken: Al die redenen om niet te gaan, niet de sprong te wagen. Mensen die me op andere gedachten probeerden te brengen. Toch heb ik voor mezelf gekozen en met moeite iedereen achtergelaten. Op dat moment een vreselijke keuze, maar nu heel blij dat ik die stap heb gezet. (Colombia)
 • Anderen betrekken: Toen onze emigratieplannen vorm begonnen te krijgen, hadden we nog drie schoolgaande kinderen. Nu nog maar één. Zij gaat na haar eindexamen op kamers. Dat kijken we heel even aan, en dan zijn we vrij om te vertrekken. We hebben in de vorm van een goede vriend van de familie een achtervang in Nederland. Door de goedkope reis van en naar Nederland kunnen we regelmatig een vinger aan de pols houden en kunnen de kinderen ook eenvoudig naar ons toe reizen. (Portugal)
 • Anderen betrekken: We vertellen de kinderen de boodschap "we gaan proberen een vergunning te bemachtigen" expres niet thuis, maar tijdens een korte vakantie. Als ze weg zijn uit hun huiselijke omgeving kan het nieuws makkelijker opgenomen worden, zonder dat ze het meteen aan hun vrienden en vriendinnen in de buurt moeten uitleggen of verklaren. We willen het tegelijkertijd niet zwaar beladen laten overkomen omdat ze zo jong zijn en omdat het nog zo onzeker is. Wel vinden we het belangrijk om ze er gelijk bij te betrekken. We zijn altijd heel open en eerlijk tegen ze. Dat betekent trouwens niet dat we alles met ze bespreken, zeker niet. (Nieuw-Zeeland)
 • Anderen betrekken: Wees reëel, ook naar je achterblijvers. Ook al emigreerden wij naar een land dat een buurland is van Nederland, hebben we altijd benadrukt dat de afstanden groter zijn dan je denkt. Alleen al onze woonregio is groter dan Nederland. Het is "maar" 500 kilometer, maar dat is te ver om even voor een verjaardag over te komen. Dat moeten je vrienden en familie die achterblijven goed beseffen. (Duitsland)
 • Anderen betrekken: Wees eerlijk, juist ook naar je familie en vrienden in je voormalige thuisland. Wij zeggen tegen onze familie en vrienden gewoon hoe en wat wij zoal mee maken, ook de minder leuke dingen. We voeren geen toneelstukje op. In Nederland was ons leven niet altijd geweldig, en nu we in Spanje wonen ook niet. (Spanje)
 • Anderen betrekken: We hadden net een stevige ziekteperiode achter de rug. Na een periode van zware behandelingen kregen we vanuit het ziekenhuis groen licht om onze emigratie plannen weer op te pakken. Het thuisfront reageerde minder positief, vonden ons gek, onverantwoord, egoïstisch. Toch, of juist daardoor, hebben we doorgezet. (Canada)
 • Anderen betrekken: Wel tien keer hebben we aan dezelfde persoon uitgelegd wanneer we nu toch écht gingen vertrekken. Het was geen gebrek aan belangstelling, maar mensen denken, als je je beslissing eenmaal hebt gedeeld, toch vaak dat je binnen enkele maanden weg bent. Keer op keer legden we uit dat de visumprocedure lang duurt, in verschillende fasen verloopt. Het zal wel zijn nut hebben voor de achterblijvers en de vertrekkende partij, maar was af en toe ook wel vermoeiend. (Canada)
 • Anderen betrekken: We waren best zenuwachtig toen we onze kinderen op de hoogte brachten van de definitieve beslissing. Mijn partner en ik hadden een korte powerpoint voorbereid met daarin veel beeldmateriaal van de nieuwe bestemming en een aantal weetjes waarvan we gokten dat die hen zouden interesseren, nieuwsgierig zouden maken. Natuurlijk hebben we er eerst over gesproken, maar de powerpoint ondersteunde onze boodschap en tegelijkertijd kon iedereen het ook even laten bezinken, vóórdat alle reacties loskwamen.
 • Anderen betrekken: Voor onszelf hadden we al langer de plussen en minnen van een emigratie op een rij. Maar wat gingen we daarvan delen met de kinderen? Het hielp dat we ook samen met hen lijstjes gingen maken van "voors" en "tegens". Daarop konden we zelf inhaken met onze eigen twijfelpunten, zonder het teveel te benadrukken. En de kinderen gingen zien dat het ook voor ons op sommige terreinen een spannend avontuur was.
 • Afscheid nemen: Ik sta op mijn eigen afscheidsfeestje en iedereen probeert vrolijk te doen. Maar het loslaten van alle zekerheden valt me erg zwaar. Ik zie foto's voorbij komen op een last-minute geregelde beamer. Al die mooie momenten met al die mooie mensen. 'Waarom hebben we in godsnaam hiervoor gekozen', gaat regelmatig door mijn hoofd heen. Ik had me er nog zó op voorbereid, op dat afscheid nemen. Nu het zover is, vind ik het verdomd moeilijk.
 • Afscheid nemen: Achteraf gezien vind ik het prettig dat ik mijn ouders beide heb kunnen begeleiden tot hun sterfbed. De emigratieplannen zijn pas daarna echt concreet geworden. Dat heeft hen verdriet bespaard, maar ik heb er zelf ook een beter gevoel bij. (Canada)
 • Afscheid nemen: Vlak voordat ik naar Chili vertrek heb ik vanavond met mijn familie... mijn verjaardag 2 maanden te vroeg gevierd, stond de zak van Sinterklaas zo'n 2,5 maand te vroeg op de stoep (inclusief pepernoten en gedichten) en hebben we het rijkelijke Kerstdiner al helemaaaal te vroeg met zijn allen gegeten.. we waren alleen nog vergeten oliebollen te bakken! Een stevig afscheidsfeestje dus! (Chili)
 • Afscheid nemen: Mijn vader riep vroeger altijd al dat ik niet in Nederland zou blijven. Mijn ouders gunnen mij en mijn vriend ons nieuwe leven in Amerika, omdat ze weten dat het al jaren onze wens is. Ze willen ons geluk niet in de weg staan. Maar ze stonden zeker niet te springen dat we weggingen. En er rolden toch ook heel wat tranen! Gelukkig ben ik onderdeel van een gezin waar het uiten van je emoties al van vroeger uit heel normaal is, en waar over alles gesproken kan worden. Dat maakt uiteindelijk ook het proces van emigratie en afscheid nemen iets makkelijker. (USA)
 • Afscheid nemen: Toen wij gingen emigreren hebben wij een afscheidsfeestje gegeven voor onze dierbaarste vrienden. Tapas eten in een restaurant en daarna lekker dansen. Wanneer je het zelf gaat organiseren ren je de hele avond en heb je voor niemand tijd, maar op deze manier heb je ook tijd om met je gasten te praten, zeker als je de groep niet te groot houdt. (Peru)
 • Afscheid nemen: Nieuwe sociale contacten opdoen als expat is niet gemakkelijk, maar wanneer je dan een klik met iemand hebt deel je iets bijzonders samen. Je zit in hetzelfde schuitje: hetzelfde vreemde land, dezelfde aanpassingsproblemen, dezelfde lange dagen die je als expatpartner moet vullen wanneer je man aan het werk is. Maar ook weer afscheid nemen, dat is inherent aan het leven als expat: je ontmoet veel nieuwe mensen, maar moet altijd weer afscheid nemen van degenen die eerder weggaan. (Indonesië)
 • Afscheid nemen: Wij hadden, bewust of onbewust, eigenlijk niet zo nagedacht over een moment van afscheid nemen van familie en vrienden. Totdat we met ons gezin op Schiphol stonden, omringd door een grote groep bekenden. Iedereen moest vreselijk huilen. Ik had me het afscheid voorgesteld als iets positiefs, als een stap naar iets nieuws, maar velen om ons heen hadden er moeite mee. En dat sloeg op ons over, het heeft best lang geduurd voordat dat nare gevoel wegebde. Als ik het over mocht doen, zou ik een bewust afscheidsmoment inplannen. (Canada)
 • Afscheid nemen: Organiseer je een afscheidsfeestje? Geef aan dat je geen kilo’s drop en potten pindakaas mee gaat nemen naar het buitenland maar vraag b.v. een kleine bijdrage voor een goed doel in je nieuwe land. Toen we na 4 jaar terugkwamen, hebben we uiteraard ook een aanscheidsfeestje gehouden! (Argentinië)
 • Afscheid nemen: Ik kreeg een enorme strandhanddoek met Hollandse molens, dat vond ik erg leuk. Verder kleine cadeautjes, bijvoorbeeld koelkastmagneetjes van NL zoals molens, klompjes, etc. (Kenia)
 • Afscheid nemen:  We hebben een week voordat onze vrienden vertrokken, een doos vol drop, geurkaarsjes, stroopwafels, een ingelijste foto van ons, servetjes met molens en klompjes, enz, enz naar hun nieuwe woonadres gestuurd. Toen ze daar aankwamen, stond die doos als welkomstkado en verrassing op hen te wachten. Dat werd gewaardeerd! (Frankrijk)
 • Relatie onderhouden: Op moeilijke momenten voerden we soms felle discussies. Mijn man wilde graag en snel emigreren, maar we hadden de afspraak gemaakt dat pas te doen na het afstuderen van onze kinderen. Gelukkig bleven we wel altijd in gesprek. We vonden een compromis; hij is al wat vaker een paar weken achter elkaar in Portugal, vooral om het huis voor te bereiden op bewoning. (Portugal)
 • Integreren: Bij een badmintonclub (mijn sport uit Nederland) maakte ik al snel nieuwe vrienden. Door mijn introductie van de -Nederlandse- gewoonte van een drankje na het sporten ontstond een nieuw ritueel, met veel lol. Ook via de kinderen legden we veel contacten en daarnaast organiseerden we geregeld activiteiten en feestjes. Netwerken is niet persé moeilijk...maar het moet wel écht uit jezelf komen. (Canada)
 • Integreren:  Niet veroordelen. Ook al is het de biljartclub of de breiclub: ga overal heen. Als mensen je uitnodigen: ga er heen! Houd een open blik; mensen zijn anders en "anders" kan ook goed zijn. (Australië)
 • Integreren: Om snel te integreren in het dorp is mijn partner bij de vrijwillige brandweer gegaan. Hierdoor leerden we een aantal jongere mensen kennen. Om onszelf voor te stellen organiseerden we ook een open dag op ons eigen veebedrijf. Dat was zo'n succes dat we het nu jaarlijks organiseren. (Duitsland)
 • Integreren: Mijn man gaat met onze dochters vaak naar de speeltuin als ik aan het werk ben. Dat is dé plek waar je mensen tegenkomt en laagdrempelig kennissen op kan doen. Omdat kinderopvang zo duur is, zitten veel mensen in Amerika in hetzelfde schuitje en kom je makkelijker aan nieuwe contacten, via de speeltuin. (USA)
 • Integreren: Ik besloot al snel na aankomst fanatiek te gaan socializen: iedere borrel, alle bijeenkomsten van expat netwerken en iedere expatdames-koffie-ochtend liep ik af. Wie zouden vrienden kunnen worden, wie heeft dezelfde interesse, hoe lang blijft deze persoon nog in India voordat ze weer overgeplaatst wordt? Het was vaak intensief, ik stelde veel vragen, maar het leverde me ook een aantal goede contacten op! (India)
 • Integreren: Heerlijk die multiculturele omgeving, de tolerantie en integratie van al die culturen. Als je een goed voorbeeld zoekt van een multiculturele samenleving: dit is er een. Maar liefst vijftig procent van de inwoners is immigrant. Het hele begrip "buitenlander" bestaat hier eigenlijk niet, juist omdat bijna iedereen het zelf is. Wel is het land redelijk bureaucratisch, en ook op technisch gebied -bijvoorbeeld online winkelen- bleek men minder verder dan ik dacht. (Canada)
 • Integreren: Voor veel activiteiten op Curaçao is er, in tegenstelling tot in Nederland, helemaal geen leeftijdsgrens. Als 70-jarige kan je nog prima gaan dansen, iedereen vindt dat leuk en er wordt helemaal niet raar gekeken. Ideaal om kennis te maken met de cultuur op Curaçao! (Curaçao)
 • Relatie onderhouden: Ik kreeg last van een schuldgevoel. Mijn gezin was vooral vanwege mijn werk en carrièrekansen meeverhuisd. Ik was extra gemotiveerd om mijn werk goed te doen, maar kreeg ook het gevoel dat de nieuwe opdracht móest slagen. Twijfels die ook ik soms had hield ik voor mezelf. (Zuid-Afrika)
 • Relatie onderhouden: Toen mijn eerste arbeidscontract in Nieuw-Zeeland onverwacht niet werd verlengd door de economische crisis, ontstond er bij ons allebei paniek. Wat nu? Om toch maar weer zo snel mogelijk inkomen te hebben, heb ik een baan aangenomen die niet bij me paste. Ik had het al snel niet goed naar zijn zin in die nieuwe baan. Ik sprak er niet echt over met mijn vrouw, was bang dat het voor ons allebei te moeilijk zou worden. Vooraf hadden we het ons nog zó voorgenomen: goed blijven praten als er moeilijke momenten zouden komen. Maar als je in zo’n situatie komt, is dat toch lastig. (Nieuw-Zeeland)
 • Relatie onderhouden: Ik ben in Nieuw-Zeeland juist een veel aangenamer persoon -en partner- geworden. In Nederland was ik vaak kortaf, gestresst. Ik denk dat ik in Nederland nooit zo ontspannen ben geweest als nu. Hier ben ik anders. Als ik in de drie jaar dat we hier wonen drie keer chagrijnig ben geweest, is dat veel. Het komt door de hele omgeving. Die is zoveel meer ontspannen. De natuur is prachtig, er is meer ruimte en rust. (Nieuw-Zeeland)
 • Contact houden met Nederland: Ik voelde me steeds schuldig. Dat gevoel bleef maandenlang bestaan na ons vertrek, en eigenlijk is het nooit helemaal weg. Mijn ouders en vrienden deden hun best enthousiast te zijn, maar ze verborgen hun echte gevoelens. Ik had ook continu het gevoel dat ik vanalles miste waar ik bij had moeten zijn: verjaardagen, een scheiding van goede vrienden, een begrafenis. Dat vind ik echt nog steeds het meest lastige aan emigreren. (Suriname)
 • Relatie onderhouden: Communicatie is zo belangrijk. Je worstelt bij het settelen in het buitenland allebei met hetzelfde. Je bent geneigd om alles vanuit je eigen gezichtspunt te zien, maar het is belangrijk om je ook in de ander te verplaatsen. En om elkaar de ruimte te geven om te balen, om de ander baalmomenten te gunnen. Ook wij hebben lastige periodes gehad. Met hulp van een gesprekscoach kwamen we daar doorheen. Hij gaf ons inzicht in onszelf, en in onze relatie. Dan snap je beter waar het even verkeerd ging en wat je in het vervolg anders kan aanpakken. (Griekenland)
 • Contact houden met Nederland: Zes weken voordat we vertrokken werd bij mijn moeder kanker gediagnosticeerd. Ook met mijn broer gaat het medisch gezien niet goed. Nu ik vertrokken ben staat mijn vader er alleen voor. Gelukkig steunde de familie ons in het besluit toch te vertrekken, we hebben afgesproken dat zij ons op de hoogte stellen als er iets verandert. Mocht de situatie verslechteren, dan gaan we al dan niet tijdelijk terug. (USA)
 • Contact houden met Nederland: Ik vind het heerlijk te werken in een internationale onderneming; collega's (en soms ook vrienden) komen uit Amerika, Bulgarije, Italië en natuurlijk Duitsland. Toch zoek ik af en toe bewust het contact met andere Nederlanders op. De manier waarop wij met elkaar omgaan, de humor, het dollen: dat vind je nergens anders. (Duitsland)
 • Bezoek ontvangen: Tussen augustus en december hebben we vijftien weekenden bezoek gehad van vrienden en kennissen uit Nederland. En vijf weken niet. Wow, dat is eigenlijk best wel veel. Natuurlijk is het leuk als mensen de moeite nemen om ons op te zoeken. Maar ik heb er tegelijkertijd een halve (weekend)dagtaak aan om iedereen te entertainen. (Duitsland)
 • Bezoek ontvangen: Eerst ontving ik bijna om het weekend bezoek uit Nederland. Londen is dichtbij, de reis is voordelig. Ik heb wel gemerkt dat dat na de eerste periode minder werd; nu komt er gemiddeld nog eens per 2 maanden iemand op bezoek. De urgentie is er vanaf. Gelukkig maar, want ik was na zo'n weekend vaak kapot. (Engeland)
 • Tussentijds bezoek aan Nederland: Voor een tussentijds bezoek waren we even terug in ons voormalige vaderland; wat een enorme emotie-rollercoaster was dat! Het was vreemd, maar ook heel erg normaal, het terugzien van familie en vrienden was heerlijk, maar ook moeilijk. We hadden zoveel te vertellen, maar misten vaak de juiste woorden. En terug in Nieuw-Zeeland moesten we óók weer even bijkomen. Emigreren is dus ook leren omgaan met gemis en afscheid. (Nieuw-Zeeland)

 

Ter inspiratie en relatering aan je eigen situatie

 

Cultuurschok en heimwee bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden

Cultuurschok en heimwee bij lang verblijf in het buitenland: vragen en antwoorden

Wat zijn voor jezelf in de eerste fase na aankomst extra culturele aandachtspunten, bij lang verblijf in het buitenland?

Wat zijn voor jezelf in de eerste fase na aankomst extra culturele aandachtspunten, bij lang verblijf in het buitenland?

 • check eens in je huidige woonomgeving (lokale advertenties!) of er native speakers in je buurt wonen met wie je kunt afspreken. Zij vinden het vaak heerlijk om even in hun moedertaal te kunnen spreken, of juist hun Nederlands te verbeteren: jij spreekt in je nieuwe taal, zij in het Nederlands.
 • neem de tijd. Integreren kost ongelofelijk veel tijd en energie. Alles is zo wezenlijk anders. Hoe je je best ook doet, in het begin is er geen touw aan vast te knopen. Dat gaat over, er komt een moment dat je het redelijk onder de knie hebt.
 • na deze incubatietijd kun je je verheugen op een nieuwe fase. Het besef volgt dat je wel degelijk iets te brengen hebt in je nieuwe land, dat je iets van waarde kunt toevoegen, juist omdat je net even anders bent.
 • bewustwording van dit proces, van de verschillende fasen van culturele gewenning én natuurlijk van een daadwerkelijk goede voorbereiding op een (nieuwe) taal en cultuur in het buitenland vergemakkelijkt het proces van gewenning na aankomst. Het is altijd belangrijk, maar zeker essentieel binnen nieuwe werkomstandigheden of wanneer je een eigen bedrijf start.
Hoe kan je omgaan met heimwee als je lang in het buitenland woont of werkt?

Hoe kan je omgaan met heimwee als je lang in het buitenland woont of werkt?

Hoe kan je omgaan met heimwee als je lang in het buitenland woont of werkt?

 • heimwee...hoort een beetje bij een lang verblijf in het buitenland. Gevoelens van heimwee zijn logisch en lang niet altijd te voorkomen.
 • vaak gaat heimwee over het missen van kleine dingetjes, zoals de geur van vers gebakken appeltaart, fietsen door het polderlandschap of het geluid van de tram. Veel mensen met heimwee willen helemaal niet terug… ze houden er gewoon van om af en toe lekker weg te dromen over Nederland.
 • de partner die geen werk heeft, thuis zit en partner en/of kinderen dagelijks ziet vertrekken raakt meestal minder snel ingeburgerd en kan sneller last krijgen van heimwee; nog voor vertrek samen op zoek gaan naar activiteiten buitenshuis voorkomt dat één van de partners in een isolement raakt

Hoe maak je heimwee hanteerbaar?

 • de manier waarop je voor vertrek van zaken afscheid neemt, het tijdig en goed bijhouden van lijstjes waarom je wilt gaan emigreren, het opschrijven van de voors- en tegens van het land waaruit je vertrekt en waar je je gaat vestigen en waar mogelijk niet plotsklaps (in een impuls) vertrekken, het meenemen van een deel van je vertrouwde inboedel: het zijn voorbeelden van manieren om gevoelens van heimwee te voorkomen of verzachten.
 • ook het over laten komen van familie of vrienden en hen je nieuwe huis of leefomgeving kan het zetje zijn dat je nodig had. Extra voordeel is dat zij zich, eenmaal terug in Nederland, beter kunnen verplaatsen in je situatie.
 • komt je gevoel van heimwee vooral voort uit een behoefte om even weg te dromen over Nederland, lees dan weer eens een Nederlands boek, kijk een Nederlandse film of koopt typisch Hollandse producten bij een Nederlandse online supermarkt

Wat zijn de fases die je doorloopt bij het omgaan met heimwee?

 • Wil je heimwee structureel aanpakken, dan doorloop je globaal vier fasen:
 1. Acceptatie: erken dat je er last van hebt
 2. Onderzoek waar het gevoel vandaan komt (gemis, teleurstelling, etc.)
 3. Zelfonderzoek: haal je drijfveren om naar het buitenland te gaan er nog eens bij
 4. Daadkracht: pak je gevoelens aan, rouw om wat je hebt moeten achterlaten of wat je mist en ga aan de slag met nieuwe dingen die je een boost geven
Heeft een lang verblijf in het buitenland of emigratie invloed op je relatie?

Heeft een lang verblijf in het buitenland of emigratie invloed op je relatie?

Een lang verblijf of emigratie betekent zeker in het begin een hectische tijd, vol verandering. Het al dan niet slagen van een relatie van een geëmigreerd stel is natuurlijk afhankelijk van vele factoren. De impact van een stuklopende relatie in het buitenland is vaak echter nóg groter dan wanneer dat in Nederland gebeurt: wie gaat er terug naar Nederland, wat te doen met mee-geëmigreerde kinderen, welke investeringen zijn gedaan, er is geen of slechts een klein vangnet van (nieuwe) vrienden, etc.

 • de emigratie op zich is een ingrijpende gebeurtenis, die vaak mensen bindt
 • emigratie geeft veelal een boost aan je relatie, je krijgt een sterke band; je bent de eerste tijd gefocust op iets dat je samen wilt bereiken
 • na verloop van tijd, meestal zo'n anderhalf jaar, kom je in een nieuwe situatie terecht, je loopt het risico te weinig aandacht aan elkaar te besteden
 • een goede onderlinge communicatie bevordert, overigens net als wanneer je in Nederland was gebleven, onderling begrip en verstevigt je relatie

Als we in Nederland waren gebleven, waren we misschien wel zo'n oud chagrijnig stel geworden. Berlijn heeft ons leven echt verrijkt; het bood ons allebei de kans om ons verder te ontwikkelen.

Duitsland emigrantenstel

Hoe kun je het beste omgaan met de eerste fase van cultuurschok bij lang verblijf in het buitenland?

Hoe kun je het beste omgaan met de eerste fase van cultuurschok bij lang verblijf in het buitenland?

Cultuurschok treedt, uitzonderingen daargelaten, bij vrijwel alle emigranten op. Je kunt, vooral door bewustwording, het effect van de schok en de periode waarin je ermee te maken hebt, wel wat verkleinen:

 • het gewenproces na emigratie gaat vaak sneller als je zo snel mogelijk het initiële vakantiegevoel achter je laat en je dagelijkse leven weer oppakt
 • regel zo snel mogelijk een goede plattegrond van je nieuwe woon- en leefomgeving; voor een eerste en snelle oriëntatie reis je (bovengronds) met het openbaar vervoer van begin- naar eindpunt van de verbinding
 • erken dat het heel normaal is dat deze stap zo spannend is. Veel mensen ervaren emigreren als een soort emotionele achtbaan.
 • het is in deze fase belangrijk om goed naar jezelf te luisteren en kleine stapjes te nemen. Leg de lat niet te hoog en begin met kleine concrete acties, die je kunt overzien en die haalbaar zijn. Je vergroot beetje bij beetje je eigen comfortzone
 • zorg dat je veel leuke dingen doet, goed voor jezelf zorgen is van groot belang
 • neem rust; push jezelf niet teveel in al het geregel, stop op tijd en doe in de weekenden ook leuke dingen
 • ook een goede zelfreflectie, vermogen tot relativering én de acceptatie dat persoonlijkheidskenmerken vaak grotere invloed hebben op je welbehagen dan de (grootste) culturele verschillen helpt!
 • start met nieuwe contacten leggen, met name contacten met lokale inwoners
 • start met het leren of bijspijkeren van de taal, oefen de hele dag door en durf fouten te maken. Ook al heb je het gevoel dat je niet (meer) verbetert, dan merk je vaak kort daarna toch weer dat je een volgend niveau bereikt. Kies je voor een taalcursus, dan is je taaldocente vaak een prachtig contact om je te helpen bij het doorkomen van die culture shock en bij het leggen van contacten met anderen.
 • kijk of je contact kunt leggen met andere mensen die deze stap ook gemaakt hebben. Andere Nederlanders, of emigranten met een andere nationaliteit: zíj weten wat je doormaakt. Wellicht hebben zij ook handige tips en goede adressen voor je. Probeer wel te voorkomen dat je vlucht in deze veilige, bekende, culturele setting: leun niet alléén op de expat club of Nederlandse vereniging.
 • zoek een hobbyclub of sportvereniging, oriënteer je op goede doelen of muziekgroepen, beperk je niet alleen tot de internationale of expatclub
 • neem een of meerdere (internet)abonnementen op de lokale krant(en), om te kunnen zien wat er speelt en waar iedereen om je heen het over heeft
 • begrijp je anderen even niet meer, of zij jou niet, probeer frustratie te voorkomen en zie het vooral als leermomenten.
 • schroom niet om veel vragen te stellen; dit wordt vaak gewaardeerd, mensen helpen je graag op weg. Er is geen 'beste manier' en de kunst van het afkijken zorgt er ook voor dat je snel(ler) went.
 • hou er rekening mee dat het proces van cultuurschok niet stabiel is, of volgens een duidelijke lijn verloopt; je eventuele partner en kinderen kunnen er op andere momenten last van hebben dan jij
 • probeer te voorkomen dat je je in deze fase teveel laat leiden door twijfels over 'die grote beslissing', hou het klein en voorkom dat je continu aan het vergelijken gaat met je 'oude' cultuur of leven in Nederland.
 • wees in deze fase wat terughoudend in het delen van je culturele beslommeringen en twijfels met de achterblijvers; 'zie je wel' of 'kom toch terug' reacties zullen volgen en helpen je niet in het doorkomen van de culture shock. Grijp eerder terug naar je emigratie-dagboek en je lijstjes met push en pull factoren rondom je emigratie beslissing.

Ik nam zeker in het begin, maar ook nu nog wel, vaak een afwachtende, observerende maar ook open houding aan. Zo hoefde ik vaak niet direct een mening te geven, kon ik er rustiger over nadenken en een betere beslissing maken over wat ik er nu eigenlijk van vond.

Duitsland emigrant

Een leven als expat geeft nooit een thuisgevoel. Zelfs na jaren in Thailand hoorde je er nooit echt helemaal bij. Je spreekt de taal nooit 100%, je mag niet stemmen. Ik kan me voorstellen dat je je als expat in een Westers land misschien wel echt kan landen en integreren, hoewel ik van andere expats uit Westerse landen hoor dat ook zij moeite hebben met écht aarden. In Azië is dat sowieso echt anders.

Thailand emigrant

Je leeft eigenlijk in een constante staat van verhoogde intensiteit. Geen dag is hetzelfde, constant vragen nieuwe zaken je aandacht. Dat vonden wij wel prettig, we werden opnieuw uitgedaagd om onze routine en vastgesleten Nederlandse patronen los te laten. Dat was nu juist de reden waarom we minimaal een paar jaar in het buitenland wilden wonen en werken.

Argentinië expat stel

Wat kan JoHo voor je betekenen?

Wat is een cultuurschok en welke fasen zijn daarin te herkennen?

Wat is een cultuurschok en welke fasen zijn daarin te herkennen?

Wat is een cultuurschok en welke fasen zijn daarin te herkennen?

Een cultuurschok is een proces. Het geeft weer hoe de aanpassing verloopt van een vertrouwde omgeving naar een omgeving waar alles nieuw is. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid spelen daarbij een rol.

Men kan met een cultuurschok te maken krijgen als men (tijdelijk of permanent) in een ander land gaat wonen om er te studeren of te werken. Een cultuurschok is goed te boven te komen als men weet wat men kan verwachten en als de verschijnselen kunt herkennen.

De cultuurschok kent vijf fasen: voor vertrek, het vakantiegevoel, boosheid, aanpassing en de thuiskeerschok. Er zijn flinke pieken en dalen in diens stemming mogelijk. De tijdsduur van elke fase verschilt van persoon tot persoon. De hierna volgende voorbeelden hebben betrekking op studenten die in het buitenland zijn gaan studeren.

De voorvertrekfase

De voorvertrekfase wordt vaak gekenmerkt door spanning en onzekerheid. Voldoet men wel aan alle eisen? Heeft men de juiste keuze gemaakt? Men moet hard werken en zich voorbereiden op je vertrek. Men is daar afhankelijk van anderen, terwijl men in Nederland gewend bent om diens eigen zaken te regelen. Men moet diens inschrijving en diens reis regelen, men moet woonruimte zoeken…

De vakantiegevoelfase

In de vakantiegevoelfase voelt het alsof men door een roze bril kijkt. Dit gevoel kan dagen, weken of maanden duren. Men is opgewonden en zit vol energie. Alles is nieuw – de taal, het eten, de mensen – en het voelt als vakantie. Overigens geldt dit vooral voor studenten, niet voor jongeren die met hun ouders mee moeten verhuizen.

De boosheidfase

In de boosheidfase krijg men te maken met teleurstelling. Men merkt hoe vermoeiend het is om steeds in een vreemde taal te communiceren. Ook alle nieuwe beelden en geluiden kunnen verwarrend zijn. Men mist vrienden en familie en andere vertrouwde dingen.

Deze fase staat bekend als de cultuurschok en kan maanden tot jaren duren. Vaak begint deze fase na drie tot zes maanden bij studenten die een jaar in het buitenland gaan studeren. Men voelt zich boos en onzeker en het voelt alsof men gefaald is. Men gaat zich afzetten tegen de nieuwe cultuur (het is allemaal ‘hun schuld’) en men gaat de situatie thuis idealiseren. Het liefst zou men meteen vertrekken, maar de meeste mensen lukt het wel om door deze fase heen te komen.

De aanpassingsfase

In de aanpassingsfase leert men nieuwe vaardigheden en strategieën om in de nieuwe cultuur te kunnen leven. Men leert meer over de cultuur, kan de belangrijkste indrukken kiezen en interpreteert meer en meer vanuit de basiswaarden van die cultuur in plaats vanuit die van diens eigen cultuur. Ook heeft men nieuwe vrienden gemaakt. Men is dan meer gesetteld en heeft weer energie om nieuwe dingen te doen.

De fase van de thuiskeerschok

De thuiskeerschok is een omgekeerde cultuurschok. Men moet zich weer aanpassen aan de cultuur van de vertrouwde omgeving. Dit kan vrij lastig zijn, vooral omdat men het niet verwacht. Het patroon verloopt hetzelfde als bij de cultuurschok, maar wel intenser. Eerst is men blij om weer thuis te zijn. Vervolgens loopt men vaak tegen onbegrip op, of voelt zich beperkt. Het kan ook lastig zijn om oude gewoontes weer op te pakken. Ook internationale managers die een tijd in het buitenland hebben gewoond hebben hiermee te maken. Een cultuurschok wordt vaak wel begrepen, een thuiskeerschok veel minder.

Hoe werkt culture shock?

Hoe werkt culture shock?

 • na de eerste energiegevende fase na emigratie, treedt meestal binnen zo'n 6-8 weken een fase van minder energie aan; je bent futloos, begint te twijfelen, bent even klaar met het geregel, ziet het soms niet meer zitten: welkom in de fase van 'culture shock'!
 • cultuurschok is een logisch, niet te vermijden en natuurlijk proces in de aanpassing naar het leven een nieuw woonland
 • cultuurschok komt vooral voort uit de hoeveelheid nieuwe indrukken die je moet verwerken en de vele keuzes die je na aankomst moet maken, bewust of onbewust
 • cultuurschok is niet iets dat alleen optreedt bij emigratie naar “verre landen”; ook bij emigratie naar bijvoorbeeld België of Duitsland kan je er flink mee te maken krijgen
 • de meeste emigranten geven aan na ongeveer een jaar de moeilijkste periode achter de rug te hebben

Een veelgebruikte theorie voor het verklaren van culturele verschillen is die van Geert Hofstede, die vijf dimensies hanteert. Je bewust worden van hoe je oude en nieuwe woonland scoren op deze dimensies is stap 1 in het overbruggen van culturele verschillen. Stap 2 is het accepteren van (ander) gedrag van anderen, en het (licht of stevig) aanpassen van je eigen gedrag.

 1. individualisme – collectivisme: het maakt verschil of mensen zich beschouwen als onderdeel van een groep (familie, stam, bedrijf), of als persoon. Is er een grote drang tot harmonie, het vermijden van conflicten, veel indirecte en non-verbale communicatie en een gedeelde mening of gedrag dan heb je te maken met collectivisme en zal je niet snel ergens “nee” horen.
 2. machtsafstand: worden inherente verschillen in macht en invloed geaccepteerd of juist niet. Heerst in een land de mening dat iedereen kan worden wat 'ie wil, dat ook de mening van ondergeschikten of kinderen meetelt, dat macht vooral iets is wat praktisch handig is voor de dagelijkse gang van zaken? Dan is er een kleine machtsafstand. Bij landen met een grote machtsafstand wordt meer gekeken naar macht op basis van leeftijd, opleiding, familie, natuurlijke autoriteit.
 3. masculiniteit – feminiteit: Een typisch feminine land kent een cultuur waarin balans tussen privé en werk belangrijk is, waar een hoog gemiddeld niveau zwaar telt (zwakkeren tellen ook mee), waar mannen gevoelens mogen tonen, waar geld en succes niet direct openbaar wordt getoond, bescheidenheid siert en waar meedoen belangrijker is dan winnen.
 4. onzekerheidsvermijding: typisch voor landen met een hoge score op onzekerheidsvermijding: er zijn veel (ongeschreven) regels voor correct gedrag, het is normaal om lang bij één werkgever te werken, er is veel management op detailniveau, dagelijks gedrag is vaak voorspelbaar, mensen zijn loyaal.
 5. lange vs. korte-termijn-oriëntatie: in landen met een lange termijn oriëntatie kijkt men verder dan de lengte van het eigen leven. Langdurige (zakelijke) relaties, bescheidenheid, zuinigheid, volharding zijn vaak kernwaarden. Snel willen scoren en veel waarde hechten aan status komt niet veel voor, maar juist wel geduld en veel tijd & aandacht besteden aan persoonlijke en zakelijke relaties.

Check de scores op de diverse culturele dimensies van jouw nieuwe woonland

 • een gevoel van ongemak in de eerste fase na emigratie kan te maken hebben met het gemis aan een vertrouwde omgeving. Alles in je omgeving is nieuw: het land, de taal (in al zijn nuances in dit geval), de weersomstandigheden, de omgangsvormen, de sociale contacten: je hebt in het begin weinig houvast.
 • je bent doorlopend aan het improviseren, uitpakken, regelen, je ontmoet veel nieuwe mensen, spreekt minder Nederlands etc.
 • ook kan je jezelf soms verrassen, door dingen die je niet of juist wel durft, je wordt geconfronteerd met je eigen beslissingen, zaken die je blijft uitstellen
 • de uitdaging van emigratie kan je veel adrenaline en energie geven, maar ook stress en onzekerheid veroorzaken. Zelfs de meeste eenvoudige zaken, die je in Nederland op de automatische piloot zou doen, kunnen nu heel veel tijd en energie kosten. Mogelijk gevolg is dat je je ‘onthand’ voelt of je zelfvertrouwen een beetje kwijtraakt. Emigreren is vaak ook een hernieuwde zoektocht naar jezelf!
Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je er aan doen?

Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je er aan doen?

Wat is heimwee in het buitenland en wat kan je aan doen?

 • Heimwee uit zich in ziek of lusteloos zijn en in meer of mindere mate in negativiteit of zelfs depressiviteit.
 • Vaak gaat heimwee over het missen van kleine dingetjes, vastigheden, het plotseling doorbreken van je vaste dagelijkse ritme.
 • Heimwee komt minder vaak voor dan vroeger, vooral door technologische ontwikkelingen (communicatie, media, internet) is het tijdens je reis contact met het thuisfront onderhouden makkelijker geworden.
 • Desondanks blijft de afstand soms voelbaar, zeker als het gaat om familie, vrienden, verjaardagen en belangrijke gebeurtenissen als jij in het buitenland bent.

Wil je heimwee aanpakken, dan doorloop je globaal vier fasen:

 • 1. acceptatie: erken dat je er last van hebt
 • 2. onderzoek waar het gevoel vandaan komt
 • 3. doe zelfonderzoek: haal je drijfveren om naar het buitenland te gaan er nog eens bij
 • 4. daadkracht: pak je gevoelens aan, rouw om wat je mist en ga aan de slag met nieuwe dingen die je een boost geven.

Hoe pak heimwee aan?

 

 

 

 

 

 

 

   

  Cultuurschok en heimwee bij kinderen in het buitenland: vragen en antwoorden

  Cultuurschok en heimwee bij kinderen in het buitenland: vragen en antwoorden

  Hoe laat je je kinderen wennen na aankomst in het buitenland?

  Hoe laat je je kinderen wennen na aankomst in het buitenland?

  • ieder kind is anders, maar de gewenningsperiode van kinderen na emigratie varieert van ongeveer drie maanden (vertrouwd raken met lokale taal) tot ongeveer een jaar (gevoel van rust en weer lekker in hun vel zitten).
  • laat je kinderen eerst in hun directe woonomgeving wennen voordat je in je enthousiasme allerlei uitstapjes in je nieuwe woonomgeving gaat maken. Let in deze fase meer dan ooit op een positieve stimulerende opvoedstijl; geef ze ruimte om zelf te ontdekken maar help waar dat nog niet vanzelf gaat.
  • geef uiteraard het goede voorbeeld: zorg dat je de taal kent, zodat je contact met andere ouders kunt leggen, kan helpen met huiswerk, kan communiceren met de leerkracht, en je kind kan zien dat communiceren in een nieuwe taal leuk is.
  • regel vrij snel een oppas: het geeft jezelf ruimte voor het ontdekken van je nieuwe omgeving en opbouwen van een netwerk. Zowel huishoudelijke hulp als oppas kunnen jou maar zeker ook je kinderen, na een eerste gewenningsperiode, helpen in het aanpassingsproces, het begrijpen van lokale gewoonten en bij het leggen van nieuwe contacten. Kijk of je (ook) oudere mensen als oppas kunt aanstellen; dat kan je kind een opa/oma gevoel teruggeven, ook al is het natuurlijk geen echte familie.
  • als je werkt met huispersoneel: let erop dat je kinderen leren altijd respect te hebben voor hen en betrek je kinderen ook in het runnen van het huishouden: stimuleer eigen verantwoordelijkheid en meedoen.
  • geef je kinderen na aankomst minimaal een aantal weken de tijd; in die periode kunnen kinderen door spanningen en nieuwe indrukken ziekteverschijnselen vertonen, van houding veranderen of tijdelijk terugvallen in hun ontwikkeling. Ook het karakter van je kind kan, al dan niet tijdelijk, veranderen bij emigratie: ze trekken zich terug omdat ze zich niet goed kunnen uiten, of worden juist extreem druk. Zorg voor een periode van rust en regelmaat, richt zo snel mogelijk de kinderkamer in met voor hen vertrouwde items (waar mogelijk betrek hen bij het inrichten!), zorg voor een vast dag- en weekritme en probeer achter het gedrag van je kind te kijken.
  • ook al is je neiging wellicht om in de nieuwe taal van je woonomgeving tegen je kinderen te praten: communiceer vooral in het Nederlands: dat geeft juist in de eerste maanden een rustpunt en het stimuleert je kind om te delen wat er in hem omgaat in een voor hem vertrouwde taal.
  • zoek contact met eveneens geëmigreerde gezinnen in je nieuwe woonomgeving, die de culture shock fase goed doorgekomen zijn. Hun kinderen herkennen het proces van gewenning, kunnen tips geven of gevoelens bevestigen...maar zijn ook voorbeelden van 'dat het minder wordt of over gaat'.
  • het over laten komen van het beste vriendje of vriendinnetje van je kind(eren) draagt een risico met zich mee, maar kan vaak enorm helpen in het gewenningsproces. Zeker als je je eigen kind de regie geeft over het programma tijdens de dagen dat er bezoek is; vaak laat je kind dan opeens vol trots de nieuwe woonomgeving zien. Maak heldere korte-termijn afspraken voor een vervolgcontact wanneer men weer huiswaarts gaat.

  Nederlandse kinderen zijn gewend altijd en overal hun mening te geven, zelfs als ze niet zoveel van het onderwerp afweten. Stel je voor dat je dom overkomt! In de eerste jaren in Japan kwam ik volgens vrienden vaak over als een betweter. Gelukkig kan ik tegenwoordig beter mijn mond houden.

  Japan emigrantenzoon

  Mijn advies aan ouders die gaan emigreren: regel zo snel mogelijk een goede oppas. Dan kun je allebei je eigen dingen doen. In Nederland kon ik terugvallen op onze ouders. Dat gemis heeft veel impact in je dagelijks leven, in Nederland breng je de kinderen makkelijker even bij opa en oma. Daardoor waren we in onze vrijheid beperkt. En omdat mijn man een fulltime baan had, was vooral ik in het begin in mijn vrijheid beperkt. Mijn man paste zich juist snel aan, zijn leven was georganiseerd, hij ontmoette allerlei nieuwe mensen.

  Griekenland emigrant

  Wat is de impact van een langer en wisselend verblijf in het buitenland op kinderen?

  Wat is de impact van een langer en wisselend verblijf in het buitenland op kinderen?

  • tijdens de eerste 18 levensjaren wordt de basis van de identiteit van een kind gelegd door de ouders; vaak sterk doordrenkt van de eerste of thuis cultuur van ouders zelf.
  • als mens leer je ook door de manier waarop de omgeving (ouders, sponsororganisatie, media, school, tweede of host cultuur, eerste of thuis cultuur, leeftijdsgenoten, verzorgers, etc.) dit al dan niet terug reflecteert.

  Voor TCK’s (Third Culture Kids) is juist deze omgeving niet stabiel tijdens de ontwikkelingsjaren; hij of zij is voortdurend aan het switchen tussen verschillende rollen:

  • Buitenlander rol:
   • als een TCK in een andere cultuur woont dan zijn (of haar) eerste of thuis cultuur, dan zit hij in de ‘Buitenlander rol’.
   • de TCK ziet er duidelijk anders uit en denkt ook vaak vanuit een ander perspectief dan de (lokale) omgeving om hem heen.
   • dit is een rol, die de omgeving ook naar hem zal terug reflecteren.
  • Geadopteerde rol:
   • als de TCK'er lang genoeg in de tweede of host cultuur woont, dan zou hij gevoelsmatig in de ‘Geadopteerde rol’ kunnen terugvallen.
   • een rol waarbij hij er nog steeds duidelijk anders uit ziet, maar bepaalde aspecten van de cultuur heeft opgenomen in zijn culturele identiteit.
   • hij is gaan denken vanuit een soortgelijk perspectief.
   • dit is een rol, die de omgeving niet naar hem zal terug reflecteren.
  • Verborgen migranten rol:
   • bij terugkeer naar de eerste of thuis cultuur, het thuisland of paspoortland van zijn ouders, vallen veel TCK’s in de ‘Verborgen migranten rol’.
   • zij  zien er hetzelfde uit en hebben dezelfde nationaliteit als de omgeving, maar het perspectief is compleet anders.
   • zij denken en gedragen zich anders dan de omgeving om hen heen.
   • dit is een rol, die de omgeving ook niet naar hen zal terug reflecteren.
  • Spiegel rol:
   • de ‘Spiegel rol’ is alleen weg gelegd voor individuen die hun ontwikkelingsjaren hebben doorgebracht binnen een (mono-)cultuur; een ongrijpbaar ideaal voor vele TCK’s.
   • het is dus een rol die nooit bereikt wordt, maar waar wel echt naar verlangd kan worden.

  De ‘Geadopteerde rol’ en de ‘Verborgen migranten rol’ zijn voor veel TCK's verwarrend. Hun belevingswereld immers strookt niet met de buitenwereld. De wereld om hen heeft een beeld van wie ze zijn, maar dat beeld is anders dan hoe zij zich voelen.

  Third Culture Kid... Als mensen mij vragen welk land ik vandaan kom, zeg ik dat ik een TCK ben en daarna leg ik dat begrip uit. Voor mij voelt het als een warme herinnering in mijn jeugd, als weerbarstig niet wortelen daarna in Nederland, en inmiddels ook als een erkend gegeven. De groep waar ik mee identificeer, zijn de TCKs. Het heeft mijn horizon verbreed en mijn gedachten verdiept. Ik heb het zelfs omgebogen naar een vervolgstap in mijn carrière: inmiddels doe ik mijn promotie onderzoek over TCKs.

  Third Culture Kid

  Ze heeft in haar jeugd in vele landen gewoond. Op de meeste plekken was ze duidelijk een buitenlander, iemand die er anders uitzag en anders dacht. Er niet bij horen was een gegeven. Bij terugkomst in Nederland had het anders moeten voelen. Ze is immers een geboren Nederlander. Ze ziet eruit als een Nederlander. Ze probeert altijd te denken en te doen als een Nederlander en wist inmiddels wel wat ze moest doen en zeggen. Maar natuurlijk zou het voor haar nooit voelen. Met de terugkeer naar Azië hoopte ze een plek te vinden waar ze thuishoort. Een gevoel dat ze nooit eerder had mogen ervaren.

  Uit de uitgave van Denise Drost-Ridder 'Waar dan ook'

  Wat is een Third Culture Kid (TCK) en wat zijn Cross-Cultural Kids?

  Wat is een Third Culture Kid (TCK) en wat zijn Cross-Cultural Kids?

  Third Culture Kids (TCK's) zijn kinderen die:

  • een significant onderdeel van hun ontwikkelingsjaren hebben doorgebracht in een cultuur die afwijkt van de cultuur van hun ouders en/of land behorende bij hun nationaliteit.

  TCK’s verhuizen naar en wonen in het buitenland door het werk van een of beide ouders. Weer een “label” zou kunnen worden gedacht; maar vaak wel eentje die waardevol is voor TCK’s om te begrijpen waarom hun referentiekaders verschilt van de wereld om hun heen:

  • de eerste cultuur, ook wel thuis cultuur genoemd, is de cultuur van hun ouders en behoort vaak bij hun eigen nationaliteit.
  • de tweede cultuur, ook wel host cultuur genoemd, is de cultuur van het land (of landen) waarin de TCK woont of gewoond heeft.
  • de derde cultuur is de gedeelde overeenkomst tussen mensen die een mobiele internationale levensstijl hebben. Het is een samensmelting van alles en is niet gebonden aan een plek.

  Een bredere term die gebruikt wordt is Cross- Cultural Kids (CCK’s): kinderen die tijdens een significant onderdeel van hun ontwikkelingsjaren in een of meer culturen hebben doorgebracht – of voor langere tijd aan 1 of meer culturen zijn blootgesteld.

  • deze term biedt ruimte voor TCK’s, maar ook kinderen die opgroeien in bi- of multiculturele omgevingen (door adoptie, migratie, vluchtelingen, ouders met verschillende culturele achtergronden).
  • deze twee groepen hebben zeker overeenkomsten en hebben beide een “derde culturele dimensie”.

  Wil je nog meer weten? Lees bijvoorbeeld de uitgave van Denise Drost-Ridder 'Waar dan ook'.

  Wat zijn gedeelde kenmerken van (de multiculturele persoonlijkheid van) Third Culture Kids?

  Wat zijn gedeelde kenmerken van (de multiculturele persoonlijkheid van) Third Culture Kids?

  Uit onderzoek is gebleken dat er een aantal veel voorkomende kenmerken te benoemen zijn voor Third Culture Kids (TCK) of Cross-Cultural Kids met hun multiculturele persoonlijkheden:

  • Communicatief:
   • TCK’s hebben vaak een verhoogde interpersoonlijke sensitiviteit, ze moeten vaak nieuwe situaties aanvoelen voordat ze deze daadwerkelijk kunnen begrijpen.
   • ze hebben een hogere tolerantie voor miscommunicatie.
   • moeten meer moeite doen om te blijven communiceren met vrienden via social tools, om daarmee het gebrek aan "fysieke tijd samen" te compenseren.
   • TCK’s ontwikkelen cross-culturele intelligentie: de capaciteit om effectief te functioneren over nationale, etnische, en bedrijfsculturen heen.
  • Flexibel:
   • als je vaak bent verhuisd heb je als kind relatief zelfstandig om leren gaan met veranderingen van cultuur, veranderingen van taal, schoolsysteem en heel belangrijk sociale contacten.
   • TCK’s zijn daardoor instaat zichzelf telkens opnieuw uit te vinden in een nieuwe sociale context.
   • TCK’s hebben een heel breed wereldbeeld, ook wel dimensioneel perspectief genoemd, en begrijpen dat er meerdere manieren zijn om naar een situatie te kijken.
  • Ongebonden: TCK’s zijn vaak niet gehecht aan een geografische plek.
  • Bewust van tijdelijkheid van sociale aspecten en leven in het algemeen:
   • TCK’s doen vaak niet aan koetjes en kalfjes. Daar is simpelweg geen tijd voor.
   • Vriendschappen ontwikkelen zich randsnel en verdwijnen even snel.
   • Op internationale scholen verliezen en winnen zij minstens twee vriendschappen per jaar.
   • TCK’s accepteren ook de tijdelijkheid van vriendschappen, maar dat wil zeker niet zeggen dat het geen pijn doet om ze te verliezen.

  Er zijn dus vele voordelen voor Third Culture Kids, maar er zijn ook zeker uitdagingen voor TCK’s, waarvan je als ouder bewust moet zijn.

  Ik had een Franse collega die ooit eens tijdens een internationaal congres tegen mij zei dat zij mij maar vreemd vond. Ze had mij zitten observeren en ik had mij tijdens het mingelen met Aziaten, Aziatisch gedragen, bij de Arabieren, Arabisch en bij de Amerikanen, Amerikaans. Dit allemaal terwijl ik gewoon mijzelf was.

  Third Culture Kid

  Haar ouders zijn in Nederland geboren en getogen. Zij niet. Ze is een Nederlandse zonder dat ze in Nederland geboren is of er lang gewoond heeft. Een Nederlandse, die het Engels beter beheerst dan het Nederlands. Voor haar is Nederland slechts een van de vele landen, die genoteerd staan in haar paspoort. Een van de vele landen waar ze gewoond heeft. Wat moet je dan in alle eerlijkheid antwoorden als iemand je vraagt waar je vandaan komt?

  Waarom kan 'zich thuis voelen' zo’n dilemma zijn voor Third Culture Kids? En hoe kan je hen als ouders ondersteunen?

  Waarom kan 'zich thuis voelen' zo’n dilemma zijn voor Third Culture Kids? En hoe kan je hen als ouders ondersteunen?

  • niet alle, maar veel Third Culture Kids (TCK’s) geven aan dat zij zich in de eerste of thuis cultuur van hun ouders niet thuis voelen.
   • uit loyaliteit vinden zij dat zij zich moeten identificeren met dit land, maar gevoelsmatig lukt dit vaak niet.
   • bij repatriëring, blijven zij bewust of onbewust hangen in de ‘Verborgen migranten rol’.
  • in de tweede of host cultuur (of culturen) waar zij gewoond hebben ‘horen ze niet ook niet thuis’.
  • bij TCK’s gaat 'zich thuis voelen' niet om een geografische plek; het gaat om een omgeving, een internationale omgeving: voor TCK’s is thuis voelen een omgeving waar hij of zij op dat moment de sterkste emotionele en sociale verbinding voelt.
  • ouders zouden TCK’s kunnen helpen in hun ontwikkeling door TCK’s te leren begrijpen dat zij als geen ander méér vrijheid hebben om hun eigen identiteit te vormen, zónder zich te hoeven aan te passen aan de (geldende) culturele norm van de eerste of tweede thuis cultuur.
  • om TCK’s hierin te kunnen begrijpen en begeleiden is het belangrijk om coping (aanpassings) strategieën te herkennen: de Kameleon, De Schreeuwer en de Muurbloem (zie aanpassen TCK).
  Op welke manier(en) past een Third Culture Kid zich aan aan een andere culturele norm?

  Op welke manier(en) past een Third Culture Kid zich aan aan een andere culturele norm?

  Tijdens overgangen van culturen gaat een Third Culture Kid (TCK), bewust of onbewust, zich herdefiniëren ten opzichte van de nieuwe culturele norm. Rondom de TCK-ervaring zijn 3 coping strategieën beschreven:

  • de Kameleon past zich makkelijk aan de culturele norm. Bij repatriëring bijvoorbeeld, kan de TCK'er geheel of gedeeltelijk de TCK-achtergrond verzwijgen en gaat zich conformeren door de kleding, taal en attitude aan te nemen van de omgeving.
  • de Schreeuwer zet zich af tegen de culturele norm. De schreeuwer laat heel expliciet weten dat hij of zij niet zijn zoals de mensen om zich heen en dat zij zeker ook niet van plan zijn zo te worden.
  • de Muurbloem neemt een non-identiteit aan om het risico te mijden dat hij of zij bekend zou kunnen komen te staan als iemand, die de culturele norm niet kent. Hij of zij blijft daarom een tijd aan de zijlijnen observeren.

  Geen mens is hetzelfde; dit geldt sterker voor TCK’s dan wie dan ook.

  • sommige TCK’s kunnen altijd op dezelfde manier omgaan met veranderingen of kunnen gebruik maken van verschillende combinaties van coping strategieën.
  • de gebruikte strategieën kunnen ook veranderen in verschillende ontwikkelfasen.

  ‘Ik ben géén Nederlander,’ zeg ik. "Ik heb je inschrijvingsformulier gezien en het staat er toch duidelijk op, het is toch jouw nationaliteit?", zegt mijn gesprekspartner. ‘En toch ben ik géén Nederlander', zeg ik.

  Typerende TCK uitspraak, uit de uitgave van Denise Drost-Ridder 'Waar dan ook'

  Hoe hou je voldoende rekening met je partner, kinderen en andere betrokkenen wanneer je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  Hoe hou je voldoende rekening met je partner, kinderen en andere betrokkenen wanneer je voor langere tijd vertrekt naar het buitenland?

  • bij ieder nieuw avontuur horen -bij alle betrokkenen- gevoelens van opwinding, uitdaging, adrenaline. Het geeft het gevoel dat er van alles mogelijk is. Maar elke verandering roept tegelijkertijd ook angst op. Het stemmetje dat zich afvraagt waar je in hemelsnaam aan begonnen bent, en wat je allemaal op het spel zet.
  • het wordt lastiger wanneer de één vooral opwinding voelt en de ander vooral de angst. De één bruist van energie en enthousiasme, de ander maakt zich constant zorgen en schiet in de twijfel
  • hoe dan ook, wanneer je niet alleen naar het buitenland vertrekt is het is het goed houden van je relatie met partner, kinderen en achterblijvers in de fase van "knopen doorhakken" essentieel.

  Je partner

  • niks zo verschillend als een man en een vrouw die voor langere tijd naar het buitenland gaan of gaan emigreren. Zodra je de verschillen herkent, wordt het een stuk makkelijker. Maak in ieder geval onderling bespreekbaar hoe je de (plannen voor) het verblijf in het buitenland wilt aanpakken: hoe neem je een gezamenlijk besluit, wat heeft ieder nodig om deze stap te kunnen maken, wat heb je nodig om je ergens thuis te voelen, hoe lang heb je nodig om je ergens thuis te voelen, hoe ga je om met afscheid.
  • net als in je gewone Nederlandse leven: accepteer in ieder geval elkaars karakters, bijvoorbeeld alleen al omtrent de vraag hoe je een het plan benadert: alles pro-actief aanpakken, rigoreus knopen doorhakken of juist alles op je af laten komen, stap-voor-stap afwegen, per thema een afweging maken voordat er een definitief "go" (of "no-go") volgt
  • wees duidelijk naar elkaar toe in verwachtingen ná vertrek: spreek bijvoorbeeld een termijn ('maximaal een jaar') af waarin je allebei mag "wennen" aan je nieuwe woon- en werkomgeving, heimwee-vrij mag worden. Maar ook de ruimte hebt om uit te spreken dat het tegenvalt, of dat je zelfs terug naar Nederland wilt.

  Let -in het kader van rekening houden met je partner- in je voorbereidingen bijvoorbeeld ook op zaken als:

  • is er een (actief) expat netwerk in de omgeving waar jullie gaan wonen
  • biedt je werkgever ook taal- en cultuurtrainingen voor partners
  • is het voor de partner mogelijk om een werkvergunning te krijgen
  • wat wordt jullie nieuwe woonlocatie (het leven in een expatriate-woongemeenschap kan een veilig gevoel geven maar tegelijkertijd ook benauwend zijn)
  • het feit dat de in het buitenland niet-werkende-partner méér verliest dan familie, vrienden en kennissen: ook de medezeggenschap of zelfs eigen identiteit staat op het spel

  Een eerste korte 'vertrekken-met-je-partner-checklist':

  • jullie verwachten niet een in Nederland al moeizame relatie nieuw leven in te kunnen blazen met een verblijf in het buitenland
  • jullie hebben al wat gezamenlijke ervaring in succesvol samenwerken, succesvol een project uitvoeren, verhuizing of verbouwing tot goed eindresultaat brengen
  • de een heeft niet een véél sterkere vertrek- of emigratiewens dan de ander; de plannen die jullie maken zijn gezamenlijke plannen (het kan soms wel zijn dat de een in een andere fase zit dan de ander)
  • jullie onderlinge communicatie is redelijk tot goed; je durft elkaar aan te spreken, de waarheid te zeggen, met wederzijds respect
  • je hebt volledig zicht op elkaars motieven om naar het buitenland te vertrekken; er zijn geen ‘verborgen motieven’ die eenmaal in het buitenland opeens opduiken
  • je werkt er aan om, eenmaal in het buitenland, allebei een zinvolle dagbesteding te hebben; die gun je elkaar ook (nb dit hoeft niet altijd 50-50)

  Je kinderen

  • vertel jonge kinderen niet in een te vroeg stadium over het beoogde vertrek naar het buitenland. Het tijdstip is zeker afhankelijk van hun leeftijd. Wees er voor jezelf en een eventuele partner zeker van dat je de beslissing hebt genomen.
  • hou er wel rekening mee dat kinderen, bewust of onbewust, veel opvangen. Is de beslissing nog niet definitief, kies dan bewust voor overlegmomenten waar je kinderen niet bij zijn.
  • de mening van de wat 'oudere' kinderen laat je wat sterker meewegen in die beslissing
  • komen je kinderen in de puberleeftijd, overweeg dan extra stevig of dit wel het goede moment is om je te gaan vestigen in het buitenland. Het is uiteraard niet onmogelijk, maar er wordt wel extra veel gevraagd van je kinderen, je partner en jijzelf.
  • wanneer je de beslissing tot emigratie met je kinderen deelt, doe dit dan binnen hun belevingswereld. Kunnen ze bijvoorbeeld dezelfde hobby's of sporten voortzetten in hun nieuwe omgeving?
  • jongere  kinderen worden in het algemeen beïnvloed door reacties van oudere kinderen. Zorg ervoor, waar mogelijk, dat je tot 'overeenstemming' met je oudste kind(eren) bent voordat het aan jongere broertjes of zusjes wordt verteld.

  Je werkgever

  • stel je werkgever, als hij niet bij de plannen betrokken is, op tijd in kennis van je voornemen om naar het buitenland te gaan
  • neem zelf initiatief en besteed voldoende aandacht en tijd aan e afronding van je werkzaamheden, het werken aan overdrachtsdocumenten en het inwerken van een opvolger
  • hou rekening met opzegtermijnen; het intensieve proces-voor-vertrek verloopt een stuk prettiger als je op een professionele manier afscheid kan nemen en voldoende oog houdt voor de belangen van je (bijna) voormalig werkgever
  • afhankelijk van de tijd dat je bij je werkgever hebt gewerkt: denk na over een afscheidsmoment voor je directe collega's
  • denk aan het tijdig vastleggen van opgedane competenties en het bijwerken van je internationaal curriculum vitae; al dan niet aangevuld met testimonials en getuigschriften van je werkgever
  Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te verbeteren en contactuele eigenschappen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

  Wat kan je doen om je netwerkvaardigheden te verbeteren en contactuele eigenschappen te ontwikkelen: vragen en antwoorden

  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerkvaardigheden te verbeteren?

  Welke tools en oefeningen kunnen je helpen om je netwerk beter te kunnen inzetten of opbouwen?

  • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste deelnemen aan diverse events:

   • workshops, seminars, conferenties, trainingen, cursussen, (netwerk-)borrels, recepties, verjaardagen, etc.

  • Om je netwerkskills te verbeteren kun je het beste verschillende kanalen effectief inzetten:

   • social media (up to date houden van verschillende profielen, nieuwe connecties toevoegen)

   • aan te sluiten bij een vak- of regionaal netwerk of een netwerk van (jonge) professionals.

  • Verzin een persoonlijke elevator pitch, die je op de goede momenten kunt gebruiken om reclame voor jezelf te maken (eigen verkooppraatje).

   • Presenteer jezelf in het kort! Zo'n pitch kan van pas komen in de meest uiteenlopende gelegenheden: tijdens een congres of seminar, feestjes, etc.

  Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Hoe kun je de competentie ‘netwerkvaardigheden’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, stage, reis en op je werk in het buitenland?

  Netwerken tijdens je reis

  • Een reis is een uitstekende manier om nieuwe mensen te leren kennen en je (internationale) netwerk uit te breiden. Sta open voor andere reizigers tijdens je reis; wie weet wat voor goede ideëen zij hebben, hoe je geinspireerd kunt raken, wat je van elkaar kunt leren en misschien kun je samen wat plekken gaan ontdekken.
  • De plaatselijke bevolking heeft vaak de beste tips voor je tijdens je reis; van bepaalde plekken om te bezoeken en lokale specialiteiten om te proberen. Of ze kunnen je wat bijscholen in hun eigen taal (in ruil voor wat Nederlands natuurlijk).
  • Tegenwoordig is het erg makkelijk om na je reis je contacten te behouden. Als je uiteindelijk meer mensen in verschillende landen hebt leren kennen, kunnen zij je weer in contact brengen met hun andere vrienden, die je dan zelfs kan bezoeken en voor je het weet heb je een breed wereldwijd netwerk.

  Netwerken tijdens je studie

  • Tijdens je studie zijn er enorm veel mogelijkheden tot het uitbereiden van je netwerk; studie- en studentenverenigingen, bijbaantjes, vrijwilligerswerk, stages en natuurlijk op je studie zelf. Wanneer je je buiten studeren op deze contacten richt, kun je mogelijkheden krijgen die je anders niet had gehad.
  • Vaak zijn er ook meer specifieke netwerkmogelijkheden, gericht op een bepaald doel. Denk hierbij aan carrièrebeurzen of open dagen, waar je mensen kunt leren kennen en je je kunt orënteren op vakgebieden. Hier krijg je vaak ook tips voor bijvoorbeeld solliciteren of je CV opbouwen.
  • Na je studietijd worden er vaak alumni-evenementen georganiseerd. Als je hieraan meedoet, kun je bepaalde contacten behouden of iemand anders een helpende hand bieden.

  Netwerken tijdens je vrijwilligerswerk of stage

  • Wanneer je vrijwilligerswerk doet, kom je vaak in een nieuwe omgeving terecht waar je misschien zowel het werk als de mensen als de locatie nog niet kent. Een ideale plek om te beginnen met netwerken en je voor te stellen.
  • Als het vakgebied waarin je vrijwilligerswerk doet je bevalt, kun je daar misschien zelfs een betaalde baan vinden op deze manier.
  • Een stage op zich is al een netwerk activiteit: vaak kom je uit je vertrouwde studieomgeving in een andere sfeer terecht waar je allemaal nieuwe mensen leert kennen. Maak hiervan gebruik door je te verdiepen in de werkwijze van je collega's. Hier heb je tijdens je stage en voor je toekomst veel aan.

  Netwerken tijdens je werk

  • Tijdens je werk kun je netwerken door goed contact met je collega's te onderhouden en naar bijvoorbeeld werkevents te gaan om meer mensen te leren kennen.
  • Deze contacten kunnen van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een andere baan zoekt, maar helpen ook gewoon een fijne werksfeer te creëeren.
  • Wanneer je authentiek bent en open staat voor anderen, ontstaat er een netwerk waarin jij je kunt thuisvoelen. Binnen zo'n netwerk kun je hulp krijgen, en ook geven.
  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  De 24 vaardigheden voor een zinvolle en succesvolle werk- en leefomgeving

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

  Activiteiten als backpacken, betaald werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in het buitenland verzekeren: startpagina's

       

  Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?

  Waar zijn Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland?

  Nederlandse verenigingen en organisaties in het buitenland

  • Ken je, of beheer je, een Nederlandse vereniging in het buitenland? Gebruik het contactformulier om deze te laten opnemen in onderstaande lijst,
  • Nog geen Nederlandse vereniging in je omgeving? Start er zelf een! Via onderstaande organisaties zie je wat men elders zoal organiseert, welke mediamiddelen men gebruikt, hoe men leden bindt, op welke manier nieuws wordt gedeeld, etc. Meld je initiatief natuurlijk even aan bij JoHo, via het hierboven genoemde contactformulier.
  • Tip: het kan voorkomen dat een hieronder vermelde site weinig recente activiteit vertoont. Check dan ook de social media; vaak heeft men de activiteiten, posts en event-aankondigingen verplaatst naar een openbare of besloten (eerst aanmelden) groep op Facebook.

   

  WERELD

  • Numbeo: large database of user contributed data about cities and countries worldwide. Numbeo provides current and timely information on world living conditions including cost of living, housing indicators, health care, traffic, crime and pollution.
  • Expatistan: source for international cost-of-living comparison
  • Facebook: Dutch people all over the World - NIHB (Nederlanders in het Buitenland) - Wereldvrouwen - Emigreren Forum
  • Wereldwijven: netwerk van Nederlandstalige vrouwen, wonend in alle uithoeken van de wereld
  • SNBN: stichting die de belangen behartigt van alle Nederlanders Buiten Nederland, netwerk van Nederlandse regiovertegenwoordigers wereldwijd en politieke lobby in NL voor belangen Nederlanders buiten Nederland
  • GOED: stichting Grenzeloos Onder Een Dak behartigt de belangen van alle Nederlanders Buiten Nederland

  EUROPA

  • Europe Wants You!: EURES info over wonen en werken in Europa, landendossiers
  • VBNGB: Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het buitenland

  Cyprus

  • NVC: Nederlandse Vereniging Cyprus

  Denemarken

  • Placement (Denemarken): startinfo over wonen, werken, leven en ondernemen in Denemarken
  • Boimidtvest: startinfo over wonen, werken en leven in Vestjylland
  • Nederlands-Deense vereniging: De Nederlands-Deense Vereniging heeft tot doel de contacten tussen Nederlanders onderling en de Nederlanders en Denen te verstevigen en de kennis van de Nederlandse en de Deense cultuur en geschiedenis te bevorderen.

  Duitsland

  Engeland

  • Anglo-Netherlands Society: vereniging die lezingen en bezoeken organiseert met een nadruk op sociaal contact en het wederzijds leren over elkaars lands

  Finland

  Frankrijk

  • Werken in Frankrijk: medische vacatures
  • Ondernemen in de Auvergne: technische, financiële en praktische hulp als je in de Auvergne een bestaan wil opbouwen
  • FANF: Fédération des Associations Néerlandaises en France. Komt op voor de belangen van de leden, verenigd in 20 Nederlandse verenigingen die in diverse regio’s van Frankrijk te vinden zijn.
  • AVF: welcome services & praktische info voor nieuwkomers in Frankrijk
  • B&D France: onroerend goed services in zuid-Frankrijk
  • Bouriane Maisons: huisaanbod Lot, Dordogne en Lot et Garonne
  • CR Bourgogne: startinfo over wonen, werken en leven in de Bourgogne
  • Francofiel: servicepagina met doorlinks naar Frankrijk specialisten die producten en diensten aanbieden gericht op Nederlanders in Frankrijk
  • Franse Huizen: aan- en verkoop van onroerend goed in Frankrijk
  • Gites.nl: marktplaats voor verkoop of tijdelijke verhuur van je huis in Frankrijk
  • Het Frankrijkloket: advies en begeleiding rondom huis kopen, emigreren of een bedrijf starten in Frankrijk
  • Infofrankrijk: blogwebsite voor en door Francofielen
  • Leven in Frankrijk: (online) magazine over leven in Frankrijk, huizenaanbod
  • Wonen en Leven in Frankrijk: website met als doel het bieden en uitwisselen van waardevolle kennis en informatie aan Nederlands sprekende expats, emigranten en eigenaren van vastgoed in Frankrijk.
  • Mountain Immo: specialist voor de begeleiding bij koop en/of bouw van tweede huis in Oostenrijk en Frankrijk
  • Maison des Maîtres: architecten en bouwkundigen gespecialiseerd in begeleiding bij aankoop of verbouwing van een huis in Frankrijk
  • Ondernemen in Frankrijk: advies, coaching en workshops voor wie een eigen bedrijf wil starten of een bedrijf wil overnemen in Frankrijk
  • TRFN: kantoor actief in de opmaak van Franse aangiftes inkomsten- en/of vermogensbelasting van geëmigreerde Nederlanders
  • Talen voor Talent: Franse taal- en cultuurcursussen
  • Nederlandse Club Côte d'Azur: De Nederlandse Club aan de Côte d'Azur is een club van en voor Nederlanders die permanent, dan wel semi-permanent in het gebied van Toulon tot in Italië wonen.
  • van Gogh notarissen: expertise in Frans notarieel recht en internationale testamenten
  • Ma deuxième vie: wonen en leven in Frankrijk (specialisatie: Normandië, huis aanbiedingen)
  • Claes Finance: hypotheek adviseur gespecialiseerd in de financiering van (tweede) woning in Frankrijk
  • Association Néerlandaise du Midi: belangenbehartiging, informatie en activiteiten voor Nederlanders die zich permanent in Frankrijk hebben gevestigd of die in de Midi een tweede huis bezitten.
  • Raad & Daad: vrijwilligersnetwerk verspreid over Frankrijk dat ondersteunt bij praktische vragen van Nederlandstaligen die willen emigreren naar Frankrijk, of al zijn geëmigreerd.

  Griekenland

  Hongarije

  • Authentic Hongaars is een Makelaardij & Aannemersbedrijf in Hongarije, die huizen aanbiedt voor permanente bewoning of als vakantie woning. Tevens emigratie begeleiding naar Hongarije.

  Italië

  • Nederlanders in Rome & Stichting De Lage Landen: alles over leven, wonen en werken in Rome en omgeving, voor alle Nederlandstaligen. In combinatie met Stichting De Lage Landen, die zich richt op het bevorderen van de belangstelling voor de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in het algemeen in Rome e.o.
  • Le case di Dorrie: Nederlandse makelaar in Umbrië
  • Realmente: makelaar & Italië expert

  Malta

  • NIM: activiteiten, evenementen, netwerken en excursies voor Nederlanders in Malta

  Nederland

  • Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen: emigreren naar Zeeuw-Vlaanderen
  • Proef Drenthe: “emigreren” naar Drenthe
  • Settle Service: arranging visa when coming to The Netherlands, immigration, tax and relocation services
  • XPAT.NL: provides expats of all nationalities with essential English-language information on the Netherlands
  • Abroad Experience: employment services for expats in Holland
  • Iamexpat: about expat lifestyle, housing, career and education in Holland

  Noorwegen

  • Nederlandse Club Oslo: club voor alle Nederlandstaligen in Oslo, die het leuk vinden af en toe met Nederlanders onder elkaar te zijn
  • Placement & Norsk: advies van geëmigreerde Nederlanders aan emigranten naar Noorwegen; kwalitatieve bijdrage leveren aan structurele, regionale ontwikkeling in Noorwegen
  • Alpreal: onroerend goed ondersteuning (appartementen, huizen, horecabedrijven)
  • Live in Bremanger: startinfo over wonen, werken en leven in Bremanger
  • Hardanger: startinfo over wonen, werken en leven in de Hardanger regio
  • Noors Online: cursussen Noors online
  • Placement: startinfo over wonen, werken en leven in Noorwegen
  • Risor: startinfo over wonen, werken en leven in Risor (zuid-Noorwegen)
  • Drent Transport: Verhuizing van inboedel naar Noorwegen. Wekelijkse ritten; flexibiliteit in data en tijden.
  • Vereniging Nederland-Noorwegen: platform voor Noorwegen liefhebbers

  Oostenrijk

  • Nederlandse Vereniging Wenen: biedt aan alle Nederlanders en niet-Nederlanders met affiniteit voor Nederland een sociaal en cultureel platform.
  • Alpreal: onroerend goed ondersteuning (appartementen, huizen, horecabedrijven)
  • Alpendreams: begeleiding bij het vinden van je droomhuis en het regelen van bijkomende zaken als financiering, inrichting, beheer en verhuur van de woning.
  • Mountain Immo: specialist voor de begeleiding bij koop en/of bouw van tweede huis in Oostenrijk en Frankrijk
  • Nederlandse Vereniging in Karinthië: vereniging voor Nederlanders die in Karinthië wonen en voor iedereen die affiniteit heeft met Nederland of anderszins geïnteresseerd is.
  • Nederlandse Vriendenkring Karinthië: Nederlandstalig informeel meldpunt voor allerlei leuke en gezellige activiteiten die ergens plaatsvinden in de regio Karinthië

  Polen

  • Poolshoogte: gezelligheidsvereniging voor Nederlandstaligen in Polen

  Portugal

  • Huizen Algarve: advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van een woning in de Algarve
  • Portugalesk: begeleiding en advisering van personen of bedrijven die zich in of nabij Lissabon blijvend willen vestigen of daar iets willen kopen of huren.
  • Pro Portugal: bemiddeling bij de aankoop van appartementen, huizen en villa's in Portugal

  Rusland

  • Nederlandse Club Moskou: club voor expats, studenten en iedere andere Nederlander die voor langere tijd woont in Moskou

  Spanje

  • Marbella Dutch Business Club: zakenclub met netwerk- en intermediaire functie voor Nederlanders die wonen, werken en ondernemen in en om Marbella
  • Emigratiebureau Spanje: begeleiding bij emigratie naar Spanje: documenten, belasting, voorbereiding, woning kopen, energie levering, erfrecht & testament, werken of eigen bedrijf starten
  • ROS Makelaars: makelaarsservices voor koopwoningen in zuid-Spanje
  • Nederlandse club Javea: Vereniging en trefpunt voor Nederlandstaligen in de regio Javea
  • Nederlandse Vereniging Costa Blanca: NVCB is een vereniging voor Nederlandstalige bewoners en bezoekers van de Costa Blanca, met als doel maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten te bevorderen en te onderhouden

  Tsjechië

  • Nederlandse vereniging: NVTsjechië heeft als doel de banden te onderhouden en te verstevigen tussen mensen in Tsjechië die op welke manier dan ook betrokken zijn bij Nederland of daarbij betrokken wensen te zijn.

  Zweden

  • Ambassade: startinfo over werken & wonen in Zweden
  • Migrationsverket: info van Migration Board over visumprocedures in Zweden
  • Zweden vastgoed: makelaarsservices voor vakantiewoning, (tweede) huis, bedrijfspand, agrarisch bedrijf
  • Welcome to Asele: immigration services
  • Borlänge: startinfo over wonen, werken en leven in Borlänge
  • East Sweden: startinfo over wonen, werken en leven in oost-Zweden
  • Jamtland: startinfo over reizen, wonen, werken en leven in oost-Zweden
  • Kindaholm: emigratietips over emigreren naar Zweden / regio Kindaholm
  • Landstinget Dalarna: startinfo over wonen, werken en leven in Dalarna
  • Expandum Gällivare: startinfo over wonen, werken, leven en ondernemen in Zweeds Lapland
  • Midscand: Midscand richt zich op ondernemende mensen die een bedrijfsidee hebben voor Zweden
  • Placement: startinfo over wonen, werken en leven in Zweden
  • Regional Development Council of Jönköping County: startersinfo over wonen, werken en leven in de Jönköping regio
  • Invest in Skaraborg: startinfo over wonen en investeren in Skaraborg
  • Zweeds-Nederlandse Vereniging: De Zweeds-Nederlandse vereniging heeft als doel het versterken van de banden tussen Zweden en Nederland.
  • DHCS: De Hollandse Club Stockholm is al decennia de club voor Nederlanders in Stockholm en de rest van Zweden om het Oranjegevoel te behouden!

  AFRIKA

   

  Angola

  • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

  Ethiopië

  • NVE: de Nederlandstalige Vereniging Ethiopië

  Gambia

  • DGBL: Dutch Gambian Business Club: opgericht om de relaties tussen de Nederlandse bedrijven en ondernemers in het West Afrikaanse Gambia zowel onderling als met de lokale zakengemeenschap te stimuleren.

  Guinee Bissau

  • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

  Kaapverdië

  • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

  Kenia

  • HIK (Holland In Kenya), de Nederlandse club in Kenia, is een club van en voor Nederlanders die (semi)permanent in Kenia wonen. HIK biedt Nederlanders de gelegenheid elkaar regelmatig te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen over het leven en wonen in Kenia en deel te nemen aan en/of het organiseren van allerlei activiteiten.

  Marokko

  • Gedma: ondersteuning van iedereen die voor langere tijd (6-12 maanden of langer) werk zoekt in Marokko

  Mozambique

  • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

  Sao Tomé en Principe

  • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

  Tanzania

  Tunesië

  Zuid-Afrika

  • African Dreams: ondersteuning van (potentiële) emigranten in en naar Zuid-Afrika; onroerend goed, financiering, onderwijs, oriëntatietrips

  MIDDEN-OOSTEN

  Oman

  • Nederlanders in Oman: website van de Nederlandse Vereniging in Oman, met een nadruk van events die worden georganiseerd voor alle Nederlandstaligen en andere geïnteresseerden in Oman

  Qatar

  • DSA: Dutch Speaking Association Qatar: vereniging met praktische tips, evenementen en informatie voor Nederlandstaligen in Qatar

  Verenigde Arabische Emiraten

  • DiAd: Vereniging van en voor Nederlanders en al diegenen die interesse hebben in Nederland; gericht op Nederlanders in Abu Dhabi

  AZIË

   

  Bangladesh

  • Dutch Club Dhaka: the oldest expat club in Dhaka; international club with members from over 30 countries

  China

  • China Inside Live abroad desk: praktische ondersteuning bij wonen, werken en leven in China
  • Mudan Consultancy: organiseert en begeleidt zakelijke en culturele activiteiten in China voor Nederlandse bedrijven en organisaties
  • Nederlandse Vereniging in Beijing, China: De Nederlandse Vereniging Peking is een sociaal-cultureel platform ter bevordering van Nederlands(talig)e evenementen.
  • Vereniging Nederland China: al bijna 40 jaar een schakel tussen Nederland en China. De doelstelling van de vereniging is belangstellenden uit alle leeftijdscategorieën te informeren over de Chinese samenleving en de contacten tussen beide volken te bevorderen, zowel op cultureel als op economisch gebied.
  • NVS: Nederlandse Vereniging Shanghai
  • Nederlandse Vereniging Hong Kong: De Nederlandse Vereniging in Hong Kong heeft als doel de saamhorigheid van de in Hong Kong woonachtige Nederlanders te bevorderen. Er worden evenementen georganiseerd voor en door Nederlanders en mensen die affiniteiten hebben met Nederland.
  • Nederlandse Vereniging Guangzhou: De Nederlandse Vereniging Guangzhou stelt zich tot doel de relaties tussen de in Pearl River delta woonachtige Nederlanders te versterken.
  • Nederlandse Vereniging Suzhou: SuzhouNL, de Nederlandstalige Gemeenschap in Suzhou, organiseert regelmatig borrels en andere activiteiten.
  • ICVS: International Center for Veterinary Services: verzorgen van vaccinaties, rabies inentingen, medische onderzoeken & handelingen e.a. services rondom je (huis)dier in China
  • Bencham: Kamer van Koophandel voor Benelux in China; met regiochapters
  • Alibaba: leveranciers in China per sector
  • Asianet / Trade Asia: producten en leveranciers per sector
  • Made in China.com: Chinese producten per sector
  • China2025: Nederland-China crowdblog met vaste bloggers en gastschrijvers
  • Guanxi: Nederlands China kennisnetwerk voor zakelijk China
  • Mingbai: China artikelen, publicaties en lezingen van Inge Jansen, sinologe en schrijfster van onder andere de Dominicus reisgidsen China, Shanghai en Beijing.
  • ViVa: network for international women working in China
  • INN: International Newcomers Network Beijing

  Filipijnen

  • World Experience Live abroad desk Philippines: advice about arranging everything concerning an emigration to the Philippines, such as appartments/condominiums/housing, trainings, insurances, drivers license, banking, money and currency advice, starting up a business, job opportunities, networking and consultancy.
  • European Chamber of Commerce: bilateral foreign chamber that promotes European interests in the Philippines as well as Philippine interests in Europe.
  • Dutch Philippines Forum: vraag & antwoord forum voor en door Nederlanders in de Filipijnen

  India

  Indonesië

  • Access Indonesia: visaservices voor Indonesië
  • De Nederlandse Club Jakarta: De Nederlandse Club Jakarta heeft als doelstelling het bijeen brengen van Nederlanders en Nederlands sprekende personen die woonachtig zijn in Indonesië. DNC doet dit door allerlei activiteiten te organiseren.

  Japan

  • NKK: Nederlandse Kanto Kring: De Nederlandse Kring in de Kanto (NKK) is een gezelligheidsvereniging voor Nederlanders, hun partners en kinderen in de regio Tokio/Yokohama.
  • Japan-Netherlands Society: contributes toward the promotion of the mutual introduction and understanding of subjects related to, and the culture of, the Netherlands and Japan, and the promotion of amity and friendly relations between the people of both nations.

  Maleisië

  • NLV Maleisië: De Nederlandse Vereniging Maleisië (NLV Maleisië) heeft als doelstelling het contact te bevorderen tussen haar leden. Om dit te bereiken worden er regelmatig sociale avonden, culturele bijeenkomsten en sportevenementen georganiseerd.

  Myanmar

  Singapore

  Taiwan

  • VNT Dutch Club Taiwan: De VNT beoogt evenementen te organiseren en stimuleren voor iedereen die belangstelling heeft voor de Nederlandse Taal en Cultuur. De VNT introduceert graag Taiwan en haar rijke cultuur aan haar leden. Ook biedt de VNT een platform waarlangs nuttige links, tips en informatie van en voor leden geraadpleegd kunnen worden.

  Thailand

  • Nederlandse Vereniging Bangkok: De Nederlandse Vereniging Thailand stelt zich tot doel de relaties tussen de in Thailand woonachtige Nederlanders te versterken. Daartoe organiseert de NVT ieder jaar een aantal sociale en informele activiteiten voor haar leden.

  Vietnam

  Zuid-Korea

  • DBCK: The Dutch Business Council Korea offers its members a platform for networking and social interaction through regular meetings and events.

  PACIFIC / AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND

   

  Australië

  • Ambassade: startinfo over werken & wonen in Australië

  • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

  • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

  • Emigrate to Australia: visa & vacature services

  • Live in Victoria: startinfo over wonen, werken en leven in Victoria state

  • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

  • Just Migrate: emigratieadvies omtrent je kansen op een Australisch visum en begeleiding bij de visumaanvraag procedure

  • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

  • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

  Nieuw-Zeeland

  • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

  • ExperieNZ Immigration Services: visa ondersteuning Nieuw Zeeland

  • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

  • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

  • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

  NOORD-AMERIKA & CANADA

   

  Canada

  • Oriëntatie Canada: oriëntatiemiddagen, sollicitatieondersteuning, oriëntatie- en netwerkreizen, emigratie coaching en Canada links en informatie

  • Visa4You: visumcheck, visumbegeleiding en baanaanbod Australië, Canada en Nieuw-Zeeland

  • Dutch Network: non-profit Dutch-Canadian Cultural Society based in Greater Vancouver, British Columbia.

  • The Central Okanagan Economic Development Commission: voor wie wil ondernemen of investeren in Central Okanagan

  • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

  • Immigration Care: Canadian immigration consulting services, o.a. visa en vacatures

  • Invest in Manitoba: investeren en ondernemen in Manitoba province

  • Work Mediator: matcher tussen Canadese opdrachtgevers en Nederlandse vakmensen

  • Emigratie adviesbureau Hiltemann: verantwoorde begeleiding van mensen die een visum nodig hebben om te werken, studeren of permanent te wonen in Australië, Canada of Nieuw Zeeland

  • Migration Bureau: visumbegeleiding en baanwerving voor Canada, Australië en Nieuw-Zeeland

  • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

  • Canada Bulletin Board: vraag/antwoord bron van informatie voor wie wil emigreren naar Canada: "emigreren doe je samen!"

  • Nova Scotia Immigration: offers valuable resources to help you immigrate, live and work in Nova Scotia.

  • Health Match BC: health professional recruitment agency in British Columbia

  Verenigde Staten

  • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

  • NASF: Dutch Club Florida: Netherlands Association of South Florida: gezelligheidsvereniging waarbij iedereen welkom is die zich verwant voelt met Nederland, met activiteiten voor zowel volwassenen als kinderen

  • PBBI: PBBI helpt bij het vinden en de aankoop van een geschikt bedrijf in de Verenigde Staten

  • Netherland Club of New York: leading institute in New York that promotes Dutch art, culture and ideas for the Dutch community and all others interested in the Netherlands. TNC organizes cultural, social and business events.

  • Visa Versa: ondersteuning bij visa en (werk)vergunningen voor Canada, Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland

  • Dutch Club Chicago: organizes a wide variety of social events where you can mingle with fellow Dutch minded people and get the feeling of “gezelligheid”

  LATIJNS-AMERIKA

   

  Argentinië

  Brazilië

  • Bons Negocios: startersinfo, startersmissies en workshops voor wie er maatschappelijk verantwoord wil ondernemen

  Chili

  Costa Rica

  Suriname

  • Finance Suriname: startinfo over wonen, werken en ondernemen in Suriname, marktverkenningsreizen

  CARRIBEAN

  • Rocargo: verhuis- en relocatie services voor Aruba, Bonaire en Curaçao

  • Belastingdienst/Caribisch Nederland: informatie van belastingdienst en douane voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius

  • Carib Intertrans: verschepen van inboedels, goederen en voertuigen naar het Caribisch gebied. Wekelijkse afvaarten, waarbij goederen variërend van verhuisdozen tot complete containers verscheept worden naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname, St. Maarten en andere bestemmingen.

  Aruba

  Bonaire

  • Compact-S: adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op Bonaire en Curaçao. Verzorgen van de benodigde vergunningen en adviseren over de oprichting van een rechtspersoon op Bonaire of Curaçao.

  • Ban Boneiru Bèk: vacatures voor wie wil werken, wonen, studeren of ondernemen op Bonaire

  • Harbourtown: makelaar voor aankoop, verkoop en verhuur van woningen, appartementen, bouwgrond

  • Bonaire Chamber: KvK startersinfo over investeren of een bedrijf opstarten op Bonaire

  • Sunbelt Realty Bonaire: onroerend goed en huur/verhuur van appartementen en huizen

  • Carribean Homes Bonaire: aan- of verkopen van uw woning, kavel of bedrijf op Bonaire; gerund door Pieter Groenendal en Margon Müller

  Curaçao

  • Buysse: ondersteuning bij visumaanvraag en bedrijfsoverdracht

  • Compact-S: adviseren en begeleiden van (startende) ondernemers op Bonaire en Curaçao. Verzorgen van de benodigde vergunningen en adviseren over de oprichting van een rechtspersoon op Bonaire of Curaçao.

  • Teamwork Curaçao: taal- en business trainingen voor wie wil ondernemen op Curaçao

  • Dos Mundos: juridische ondersteuning bij werk- en verblijfsvergunningen, praktische info als je wilt wonen en werken op Curaçao, hulp bij papierwerk, inboedel, huisvesting en wegwijs worden op het eiland

  • Na Kaminda: Na Kaminda begeleidt (r)emigranten, expats, studenten en (startende) ondernemers bij hun vertrek naar Curacao of andere bestemmingen in de Carribean

  • NOW Immigration: begeleiding bij immigratieformaliteiten Curaçao; tevens makelaarsservices aan- en verkoop & taxatie

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Partnerselectie: Emigratie & Vertrek I

  Werken, stagelopen en vrijwilligerswerk in binnen- en buitenland per activiteit en functie: startpagina's

  JoHo zoekt medewerkers die willen meebouwen aan een tolerantere wereld

  Werken, jezelf ontwikkelen en een ander helpen?

  JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie

  Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties

  Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen

  Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen

  Aanmelden bij JoHo om gebruik te maken van alle teksten en tools
   

  Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

  The world of JoHo footer met landenkaart

  JoHo: crossroads uit de bundels
  JoHo: crossroads uit selectie
  JoHo: paginawijzer

  Thema's

  Wat vind je op een JoHo Themapagina?

  • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
  • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

  Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

  Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

  Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

  Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

  Hoe is de pagina op gebouwd

  • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
  • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
  • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
  • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
  • De statussen:
  1. Start
  2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
  3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
  4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
  5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
  6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
  7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
  8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
  9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
  10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
   JoHo: footprints achterlaten
   JoHo: pagina delen