Criminologie - Kennis & studiegebied

 

  Topics & Thema's

Thema & Topic

 

Criminologie

als Kennis- & Studiegebied

 

Crossroad: kiezen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Topic: begrijpen

Topics & Thema's

 

Hoe werkt het op een JoHo Topic-, en Themapagina?

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar
 • Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.

De statussen

 1. Start
 2. Orientatie: oriënteren & verkenning
 3. Selectie: verzamelen info & keuzehulp
 4. Afweging: vergelijken & alternatieven
 5. Competentie: verbeteren & competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatue: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?

  

1- Start
 

1 - Starten

 • Wat: Je keuzezeproces starten
 • Hoe: Keuzebesef, het besef dat je een beslissing moet gaan maken
 • Content: Titel, Uitleg, Footprints, Crossroads
  Inloggen: voor meer infomatie

  Ben je ingelogd als JoHo donateur dan krijg je op deze pagina toegang tot meer gerelateerde informatie.

  Ben je ingelogd als abonnee dan zie je alle gerelateerde informatie.

  Log in als je nog niet ben ingelogd.

  Aansluiten: bij JoHo

  Sluit je aan bij JoHo, help jezelf en steun een ander!

   

      

   

  Definities & Afbakeningen

   

  Wat is Criminologie?

  Criminologie kan worden gedefinieerd als een systematische studie naar de natuur, omvang, oorzaak en controle van wetovertredend gedrag. Het is een toegepaste sociale wetenschap waarin criminologen op zoek zijn naar kennis van criminaliteit en controle op criminaliteit gebaseerd op empirisch onderzoek. Dit onderzoek vormt de basis voor begrip,uitleg, voorspelling, preventie en strafrechtelijk beleid.

  De term criminologie is in 1885 geïntroduceerd door Raffele Garofalo (1914), sindsdien is de inhoud en de omvang van het gebied controversieel. De onderwerpen die tot de criminologie behoren zijn elastisch. Er zijn enkele vaste componenten:

  1. De definitie en aard van criminaliteit als gedrag dat schade toebrengt;

  2. Verschillende types criminele activiteiten, van individuele ‘spontane’ criminele daden tot georganiseerde criminaliteit;

  3. Profielen van bepaalde daders en slachtoffers;

  4. Statistische analyse van de omvang, verspreiding, patroon en kosten van criminaliteit;

  5. Analyse van de oorzaken die zorgen voor criminaliteit.

  Er is geen duidelijkheid over of criminologie ook zou moeten kijken naar de reactie van de maatschappij op criminaliteit, het formuleren van strafwetten, de rol van slachtoffers in het proces en het vergelijkend mondiale perspectief. Essential Criminology

   

  Waar komt het woord 'criminologie' vandaan?

  Het woord 'criminologie' is een samenstelling van het Latijnse woord 'crimen' wat criminaliteit of beschuldiging betekent en het Griekse woord 'logos' wat onderzoek of studie betekent. De naam van dit onderzoeksgebied is hiermee dan ook veelzeggend, want criminologen doen onderzoek naar criminaliteit.

   

  Wat bestuderen Victomologen?

  Victomologie is een relatief nieuw onderzoeksgebied met als grondleggers Hans von Hentig (1948) en Benjamin Mendelsohn (1963). Victomologie is bijna het tegenovergestelde van criminologie. Het is een studie naar wie er slachtoffer wordt, hoe men slachtoffer wordt, hoeveel schade slachtoffers oplopen en hun rol in een criminele daad. Het kijkt ook naar de rechten van slachtoffers en de rol die zij hebben in het strafrechtsysteem. Victimologie kan worden gedefinieerd als de wetenschappelijke studie naar de fysieke, emotionele en financiële schade die mensen kunnen oplopen door criminele activiteiten.

  Er is een controversie over de vraag of er sprake zou moeten zijn van een brede kijk of een smalle kijk moet zijn op victimologie. In de brede kijk zou victimologie de studie moeten zijn naar alle slachtoffers, bij de smalle kijk zou men alleen moeten kijken naar de slachtoffers van criminaliteit.

  Sinds de vroege jaren in de 1970’s is victimologie opgenomen in de mainstream criminologie. Essential Criminology

  2 - Oriëntatie

  2 - Verkennen & Oriënteren

  • Wat: Je inlezen in je onderwerp, vraag of proces
  • Hoe: Keuze-acceptatie, de acceptatie van de onzekerheid dat je nog niet kunt kiezen
  • Content: Kennis, Definities, Betekenis van het onderwerp, gegevens, feitelijke kennis, omgevingsinformatie
  Tips & Quotes: begrijpen
   

  Tips kunnen bestaan uit:

    JoHo Tips (Tickets):  korte bullets met tips en adviezen die je helpen bij activiteiten als leren, studeren, lezen en begrijpen

    JoHo TentamenTickets: korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

    JoHo Coach Quotes : Uitspraken en gedachtegangen die je geest in beweging kunnen krijgen

   
   

       

  Verzamelen & Selecteren

  Uitgelichte samenvattingen rond Criminologie

   

  Uitgelichte samenvattingen

   

   

  De maatschappij en criminologie

  Criminaliteit, misdaad en straf hebben altijd veel publieke belangstelling gekregen. Veel mensen krijgen er wel eens, of regelmatig, mee te maken en ook in de media is criminaliteit een terugkerend onderwerp. Bijna elke Nederlander heeft er dan ook wel een mening over en deze meningen kunnen sterk uiteen liggen. 71 procent van de Nederlanders denkt dat criminaliteit de laatste jaren is toegenomen en 75 procent vindt dat er vaker en harder gestraft zou moeten worden. De steun voor een harde aanpak van criminaliteit lijkt in het algemeen iets te zijn toegenomen in de afgelopen 20 jaar, behalve als het over de doodstraf gaat. Het aantal voorstanders hiervoor was in 2008 gedaald naar 38 procent. Actuele Criminologie - Boek & JoHo's

  Criminaliteit is een ingewikkeld fenomeen en het is een veeleisende uitdaging om de vele kanten ervan uit te leggen. Vaak wordt gezegd – door bijvoorbeeld politici – dat gezond verstand voldoet om te verklaren waarom burgers delicten plegen en dat gezond verstand ons daarmee dus ook kan vertellen wat we aan criminaliteit moeten doen. Het uitgangspunt van het boek is dat dit een oversimplificatie is. De schrijvers willen criminaliteit anders benaderen en verklaren. Criminological Theory. Context and Consequences (Lily)

   

  De maatschappij en criminologie - bundel

   

  Het individu en criminologie

  De afgelopen decennia heeft risicotaxatie, het inschatten van de kans op risico, een belangrijke rol gekregen in het strafrecht en de forensische sector in Nederland. Door de discussie over verlof tijdens de TBS maatregel heeft het ook een plek gekregen op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarom is het sinds 2005 verplicht dat het recidiverisico van TBS-ers die op verlof gaan minimaal één keer per jaar wordt onderzocht met een gevalideerd risicotaxatie-instrument. De Nederlandse samenleving is dus erg gericht op veiligheid en het zoveel mogelijk verkleinen van risico’s. Door het gebruik van de risicotaxatie-instrumenten sinds het jaar 2000 is de gemiddelde duur van een TBS-maatregel opvallend genoeg toegenomen van 4,01 jaar in 2000 tot 5,2 jaar in 2006. Ook is het aantal TBS-ers dat worden gezien als chronisch delictgevaarlijk sterk toegenomen vanaf de eeuwwisseling. Reizen met mijn rechter - Boek & JoHo's

  De theorie van atavisme van Lombroso (the criminal man (1876)) was gebaseerd op de ideeën van Darwin. Atavisme betekent ontleent van een voorvader. De theorie focust zich op de terugkeer van karakteristieken in een organisme of in een familie nadat het een aantal generaties geen rol heeft gespeeld. Volgens deze theorie waren criminelen erfelijke throwbacks die teruggaan op minder evolutionaire vormen. Omdat criminelen minder ontwikkeld zouden zijn, dacht Lombroso ze te kunnen identificeren door een fysiek stigma, of zichtbare fysieke abnormaliteiten (atavistische kenmerken). Een aantal van die abnormaliteiten dacht hij te vinden in de asymmetrie van het gezicht boventallige vingers of tenen, grote monden, ongevoeligheid voor pijn etc. (Essential Criminology - Boek & JoHo's

   

  Het individu en criminologie - bundel

   

  Methoden en technieken van Criminologie

  Er bestaan drie specifieke criminologische problemen wat betreft statistische analyse. Allereerst is de populatie niet bekend en deze populatie wil liever ook niet onderzocht worden. De criminelen houden hun daden het liefst verborgen. Hierdoor wordt er in de criminologie meer gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek, waardoor de onderzoekers meer te weten kunnen komen over het gedrag van criminelen. Ten tweede zijn niet alle criminelen bekend. Het is moeilijk een representatief onderzoek te doen omdat veel criminelen niet gepakt worden en zelfs bepaalde daden niet geregistreerd worden. Als laatste zijn veel gegevens scheef verdeeld. De ene misdaad verschilt veel van de ander en de ene crimineel is de andere niet. Sommige criminelen plegen in hun leven maar één bekend delict terwijl anderen recidiveren. Dit betekent dat er veel uitschieters zijn aan alle kanten indien er statistisch onderzoek gedaan moet worden wat de analyse bemoeilijkt. Multivariate analyse. Een inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers - Boek & JoHo's

   

  Methoden en technieken van criminologie - bundel

   

  Uitgelichte boeken en samenvattingen rond straf & recht en criminologie & maatschappij

   

  Keuzehulp

  • Interesse in de criminologie als wetenschap? 'Criminology' van Hale is dan het meest uitgebreide werk om te bestuderen
  • 'Actuele criminologie' geeft een helder overzicht van de vele definities van het vakgebied
  • 'Space, Time and Crime' is zeker aan te raden voor een frisse blik op de omgeving en criminaliteit
  • Misdaad en straf hebben vele raakvlakken met andere studiegebieden, zoals internationaal recht, psychologie, economie, maatschappijwetenschappen of geschiedenis. Per perspectief zijn hieronder boeken en samenvattingen te vinden om misdaad en straf in breder perspectief te kunnen plaatsen dan het enge juridische perspectief

  Samenvattingen

  Strafrecht & Criminologie

  Misdaad en straf in perspectief

  Uitgelichte samenvattingen rond Materieel strafrecht & Formeel strafrecht / Strafprocesrecht

  Inleiding in materieel strafrecht

  Ons Strafrecht, deel I: Het materiële Strafrecht van Knigge en Wolswijk - Boek en JoHo's

  • Handboek dat uitgebreid het materiële strafrecht uitlegt.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, geeft dit boek meer uitleg, in verhalende stijl.

  Materieel Strafrecht van De Hullu - Boek & JoHo's

  • Lijvige introductie in (materieel) strafrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, biedt dit boek een kritische kijk en stimuleert het om zelf na te denken over de inrichting van het strafrecht.

  Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht van Kronenberg en de Wilde - Boek & JoHo's

  • Inleiding in strafrecht.
  • De focus ligt in dit boek meer op definities en opsommingen van de basisbegrippen dan op uitleg of analyse.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek toegankelijker.

  Studieboek materieel strafrecht van Kelk & de Jong - Boek & JoHo's

  • Introductie in (materieel) strafrecht, speciaal geschreven voor studenten.
  • De stof wordt op overzichtelijke wijze gepresenteerd.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, biedt dit boek een completer overzicht van bepaalde onderdelen van het materiële strafrecht, maar is er daardoor minder ruimte voor analyse.

  Strafrecht met mate van Klip - Boek & JoHo's

  • Goed leesbare uitleg van de beginselen van strafrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek smeuïger en meer verhalend geschreven, door de praktijkvoorbeelden komt het strafrecht meer tot leven.

  Beginselen van Strafrecht van Enschede - Boek & JoHo's

  • Inleidend basisboek over strafrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafrecht, is dit boek zeer toegankelijk en worden slechts de hoofdbestanddelen van strafrecht behandeld.

   

  Onrechtmatige daden

  Onrechtmatige Daden van Nieuwenhuis - Boek & JoHo's

  • Uitleg van wat juridisch gezien een onrechtmatige daad precies betekent.

  Onrechtmatige daad van Verheij (Monografieën Privaatrecht deel 4) - Boek & JoHo's

  • Uitleg van wat een onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoedingen inhouden.

   

  Formeel strafrecht & Strafprocesrecht

  Het Nederlands Strafprocesrecht van Corstens en Borgers - Boek & JoHo's

  • Dit handboek biedt een uitgebreide en gevorderde uitleg van strafprocesrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafprocesrecht, behandelt dit boek meer aspecten van en regels omtrent alle te volgen procedures en uitzonderingen.

  Ons Strafrecht, deel II: Strafprocesrecht van Keulen et al. - Boek & JoHo's

  • Dit tweede deel van de reeks over strafrecht behandelt uitgebreid een aantal aspecten van strafprocesrecht.
  • In vergelijking tot andere boeken over strafprocesrecht, biedt dit boek meer uitleg over waarom de procedures van het strafproces zijn vormgegeven zoals ze zijn.

   

  Het beslissingsmodel van 348/350

  Het beslissingsmodel van 348/350 Sv van Koopmans - Boek & JoHo's

  • Het standaardwerk over het beslissingsmodel van de rechter en de artikelen 348 en 350.

   

   

  Uitgelichte samenvattingen rond forensische psychologie

   

   

  Algemene inleiding in forensische psychologie

  Forensic Psychology; Crime, Justice, Law, Interventions van Davies - Boek & JoHo's

  • Stevig handboek dat uitlegt hoe forensische psychologie in zijn werk gaat.

   

  Verdieping & specialisaties binnen

  De Psychiatrie in het Nederlands Recht van Raes e.a. - Boek & JoHo's

  • Dit boek behandelt uitgebreid wat de forensische psychiatrie inhoudt; met onder andere de relevante wetgeving, voorwaarden van toerekeningsvatbaarheid, strafrechtelijk onderzoek, terbeschikkingstelling, forensische behandeling en risico op recidive.

  The Mental Condition in Criminal Law. Forensic Psychiatric and Psychological Assessment in a Residential Setting van Koenraadt, Mooij & van Mulbregt - Boek & JoHo's

  • Dit boek heeft als doel om forensische theorie en de alledaagse praktijk in gevangenissen en andere instellingen dichter bij elkaar te brengen.

  Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods van Reynolds & Livingston - Boek & JoHo's

  • Boek over allerlei vormen van psychologische testen en interviews, een apart hoofdstuk is gewijd aan het toepassen van psychologische testen en diagnostiek op forensische psychologie.

  Forensische pedagogiek en psychologie van daders en getuigen

  • Artikelen over allerlei aspecten van de beleving van daders en getuigen, in het bijzonder met betrekking tot kindermishandeling en zedendelinquenten.

   

  Aanverwante kennis & studiegebieden

   

  Selecteren & Uitlichten

   FAQ JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   3 - Selectie

   3 - Verzamelen & Selecteren

   • Wat: Selecteren van de basisinformatie om je keuzes te  kunnen maken
   • Hoe: Keuzestress, het inzicht in de verschillende keuzes
   • Content: Belangrijke vragen en antwoorden, productoverzichten, advieswijzer

    

      

   Vergelijken & Afwegen
   •  
   Crossroads
   4 - Vergelijking

   4 - Vergelijken & Afwegen

   • Wat: Je keuzeproces starten
   • Hoe: Keuzevergelijking, alternatieven afwegen
   • Content: Vergelijkbare en alternatieve onderwerpen, Aanverwante producten en services
   • Relaties: Gerelateerde paginabundels

     

   5 - Compententies

   5 - Vaardigheden verbeteren & Talent ontwikkelen

   • Wat : Vaardigheden in huis halen
   • Hoe: Keuzeskills , verbeteren van je vaardigheden om je keuzes te maken
   • Content: Benodigde competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
   Crossroad: TEFL
    
   De TEFL-cursus (Teaching English as a Foreign Language) is een cursus die je opleidt om aan kinderen en volwassenen Engelse les te kunnen geven.
   De cursus kun je via JoHo zowel online, in Nederland, in Spanje of in Italië volgen

     

    

   banner_footer_johoworldinsurances_compleet_595x125px_klein_maart2019

   6 - Voorbereiding

   6 - Voorbereiden & Checken

   • Wat: Voorbereidingen treffen om je keuze te maken en ze op te volgen
   • Hoe: Keuzevoorbereiding, maatregelen treffen, checklists afwerken
   • Content: Wat moet je doen om je goed voorbereiden voor je keuze of actie? Wat kan je doen om te oefenen of je beter voor te bereiden? Waar moet je aan denken?
   Crossroads: verzekeringenmenu

      

   > Inspiratie via JoHo WorldSupporter
   Bewuster keuzes maken met een tussenjaar - Koert Hommel
   Ik was een jaar of 11, 12 misschien. Ik besteedde er uren aan. Ja echt, uren. Per week, soms. Aan...
   Wereldstage zoekt voor jou een passende stage! - Supporter of Wereldstage
   De dienstverlening van Wereldstage Curacao bestaat uit het vinden van de juiste stageplaats, het helpen invullen van...
   Wat is een TEFL level 5 cursus en waarom zou je deze cursus volgen? - LauraD
   Ben je van plan een TEFL cursus te volgen? Dan kom je waarschijnlijk de termen 'level 3' of 'level 5' tegen. De...
   25 tips om zinvol te discussiëren - Koert Hommel
   Een discussie is een uitwisseling van gedachten, meningen. Als je discussieert, verschil je van mening met een ander en...
   How to Handle Stress - Ilona
   Stress   75 to 95 percent of visits to the doctor are for stress-related conditions Allostatic load: a...
   Werken aan je vaardigheden en competenties én een bijdrage leveren met vrijwilligerswerk in het buitenland - Koert Hommel
   In het buitenland werken is een verrijking; je krijgt de kans je kennis uit te bouwen over hoe het is om te werken in...
   7 - Inspiratie

   7 - Inspireren & Samenwerken

   • Wat: Inspiratie opdoen en betrokkenheid bepalen
   • Hoe: Je keuzegeweten laten spreken, tegen je eigen lat houden, past het bij je?, voelt het goed? Haal jij, of een ander, er voldoende inspiratie vandaan?
   • Content: Hoe werkt de praktijk, wat en kan jij ervan leren? Welke ervaringen kan jij delen of zijn al gedeeld? Hoe kan jij anderen inspireren?
   Crossroad: Partner
    
    
   Vrijwillig Wereldwijd: ervaring opdoen met jezelf en voor een ander!
   Crossroad: Inspiratiemenu

       

   > Ervaring opdoen & In praktijk brengen

   JoHo Vacatureservice

   • Hieronder vind je recente & uitgelichte vacatures  betaald werk, stages & vrijwilligerswerk in het buitenland & Nederland uit de JoHo Vacatureservice.
   • Wil je reageren of solliciteren, word dan JoHo donateur en vind per land de betrokken organisatie.
   • Word JoHo abonnee als je de Vacatureservice effectief en volledig wilt gebruiken. 

   Een kleine greep uit de mogelijkheden via JoHo 
   8 - Ervaring

   8 - Ervaren & Werken

   • Wat: Met je proces de slag gaan of werken in het kader van je proces
   • Hoe: Keuze-ervaring, de praktijk ervaren rond je keuzeprocessen, werk maken van je proces, proces maken van je werk
   • Content: Hoe kan je jezelf nuttig maken via stages of vrijwilligerswerk,Is er gerelateerd werk mogelijk,  zijn er vacaturemogelijkheden
   Crossroad: vacaturemenu

     

   Footprints: ?

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters
    
   Footprint: Achterlaten
   10 - Evalueren

   10 - Evalueren & Vervolgen

   • Wat: Terugkijken naar je beslissing en vooruitkijken naar het vervolg
   • Hoe: Je eigen keuze beoordelen, doorgaan naar een volgend keuzeproces gaan, beginnen aan het vervolgproces
   • Content: Naar het volgende onderwerp of naar de volgende activiteit, zoeken naar andere pagina's & activiteiten

    

    

    

   Webshop & Services

    

   Shop: Missie & Zingeving

   JoHo Missie

   Shop: Prijsinfo

   Prijzen & Kortingen

   • 'Price' is de reguliere prijs die altijd zichtbaar is
   • 'Member price' (indien vermeld) is de prijs voor JoHo donateurs
   • 'Your member price' is jouw prijs als donateur of abonnee (zichtbaar nadat je inlogt)
   • De kortingen voor donateurs & abonnees zijn voor online bestellingen gemiddeld 10-30%
   • De kortingen bij afhalen in de support centers zijn hoger
   Shop: Kortingen

   JoHo service-abonnement kiezen

   JoHo donateur worden en abonnement kiezen

   • Services voor samenvattingen en stages, vacatures en sollicitaties, reizen en backpacken, vrijwilligerswerk en duurzaamheid, emigratie en lang verblijf in het buitenland

   Voor JoHo donateurs

   Crossroads: shopmenu